20 let mosteckého skautingu ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let mosteckého skautingu (1989-2009)"

Transkript

1 Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko Most 20 let mosteckého skautingu ( ) Tato publikace byla vydána za přispění z Fondu Hejtmanky Ústeckého kraje 1

2 Úvod Vážení přátelé a příznivci skautingu v Mostě, Most, září 2010 Dostává se Vám do rukou publikace, kterou bychom Vám rádi představili nejdůležitější události, milníky, akce a okamžiky, které se staly v uplynulých dvaceti letech. Publikace 20 let skautingu na Mostecku nahlédne do minulosti, pokusí se shrnout ta nejdůležitější fakta o mosteckém skautském středisku a pokusí se přinést to podstatné tak, aby pro budoucí generace skautů a skautek v Mostě byla užitečným okénkem do jejich historie. Publikace si neklade za cíl doslovně přepisovat kroniky, ale stručně přinést to nejdůležitější. Za dvacet let od obnovení činnosti prošly skautskými oddíly v Mostě stovky dětí a dospívajících, řada z nich se aktivně podílí na životě v našem městě i jinde. Ve dvou desetiletích své činnosti má za sebou středisko nejen desetitisíce hodin oddílových programů, schůzek, výprav a táborů, ale také řadu projektů přesahujících hranice střediska a regionu. Řada dospělých členů střediska se pak významně podílí na celostátních či krajských aktivitách Junáka. Mostečtí skauti tak stáli například u zrodu nového programu pro vlčata a světlušky, pořádají celostátní vůdcovský kurz Quo vadis, akce pro oddíly z celého kraje Mostecké Botičky, Hokejový turnaj či krajská kola závodů, vyjeli na světová skautská setkání a každoročně připravují několik akcí pro veřejnost ve městě. Několik činovníků také zastávalo či dosud zastává pozice na krajské i ústřední úrovni organizace Junák. Michal Tarant vedoucí střediska Tato publikace byla zpracována těmi, kteří na počátku obnovení činnosti skautských oddílů byli ještě dětmi. Rádi bychom proto věnovali tuto publikace všem těm, kteří stáli u znovuobnovení naší činnosti a kteří věnovali veškerý svůj volný čas přípravám zajímavých a pestrých akcí a aktivit, kterých za těch dvacet let bylo skutečně velmi mnoho. Foto na titulní stránce Skautský památník na Lomském hřbitově, částečně rekonstruován v roce 2008 a 2010 za přispění MěÚ Lom a Fondem Hejtmanky Ústeckého kraje 2

3 Střípky 20-ti let mosteckého střediska polistopadové obnovení skautingu v Mostě, spolupráce s Občanským Fórem na obnově demokracie první výjezd dětí mosteckého střediska do Švýcarska návštěva Prince Charlese na Jezeří, brigády pro obnovení Jezeří probíhá 7. Českého Jamboree v Mostě začíná krize mosteckého skautingu, postupně zanikají oddíly střediska, odcházejí vedoucí setkání členů odboru Lesních škol na Brandově vzdělávací kurz pro budoucí vedoucí za účasti Václava Břicháčka středisko postupně ztrácí porevoluční nadšení z činnosti, přesto je zachována činnost několika oddílů první setkání skautských oddílů Ústeckého kraje v Mostě - Mostecké Botičky středisko pomalu přežívá krizi, oddíly se začínají zaplňovat, program se zlepšuje vzniká zcela nový oddíl - roverský kmen RR Eskargoty uskutečnilo se setkání členů 5.oddílu po 10 letech na táboře v Protivci stěhování mosteckého střediska do nových kluboven účast mosteckých skautů na Západočeském Jamboree; pomoc při odstraňování škod po povodních krajské kolo Svojsíkova závodu v Mostě; vzniká oddíl světlušek a vlčat středisko pořádá vlastní čekatelský kurz a rádcovské víkendy připomínáme si 85 let skautingu na Mostecku příprava na účast na Světovém skautském Jamboree celostátní akce pro vlčata a světlušky Zažíháme světýlko; středisko pořádá vlastní vůdcovský kurz to je největší počet členů mosteckého střediska od roku 1992 Mostecké středisko si připomíná 20 let svobodného 3 fungování

4 Skauting prožil čtvrtý start Střípek z let tento rok znamená pro skauting další zánik, na základě dohody mezi UVKSČ a vedením Junáka přecházejí skautské oddíly pod hlavičku pionýrské organizace a organizace SSM, je posledním dnem, tímto dnem byla završena další likvidace Junáka, od tohoto dne přestal Junák existovat Je nutné upřesnit, že podle platnosti jakýchkoliv našich Stanov Junák zaniknout nemohl, neboť o zániku Junáka rozhoduje pouze jeho Valný Sněm a ten o tom nikdy nerozhodl, Stanovy byly schválené i příslušným ministerstvem, tzn. že se vždy jednalo o likvidaci Junáka ze strany politického vedení naší země. Listopad 1989 "Sametová" revoluce v Československu na sklonku roku 1989 se stala podnětem pro další, doufejme, již poslední pokus o obnoveni činnosti Junáka. Vychází opět z velice silných historických tradic, ale také z moderních zkušeností organizace, jež neměla nikdy zaniknout především v zájmu morální a mravní výchovy mládeže. Tehdejší mladá a mladší generace se se skauty setkala spíše jen náhodně v dobových dokumentech a v ohmataných knihách, jež už dlouho nevyšly, či ve filmech jiné než tuzemské výroby. V závěru roku 1989 je MNV v Mostě oznámeno, že místní Junák je už po čtvrté, po bezmála dvacetileté odmlce připraven postavit se na rychlý start. Páni radní tuto iniciativu vítají, a i Občanské fórum nabízí všestrannou pomoc... Dne 11. ledna 1990 se konala 1. valná hromada činovníků mosteckého Junáka. Přihlašují se další desítky dětí a mládeže. Mostecký Junák, stejně jako v celé republice, se tedy ocitá na svém čtvrtém startu. Na obnově skautingu na Mostecku se začíná pracovat a obnovují se střediska v Mostě, Litvínově, Lomu Loučné, Horním Jiřetíně a Meziboří. těmito slovy končí naše publikace, kterou jsme vydali v roce 2008 pod názvem: Historické střípky skautingu na Mostecku. na následujících stránkách navážeme na předešlou publikaci a společně projdeme dvacet uplynulých let novodobého fungování skautských oddílů v Mostě. 4

5 Tři období dvaceti let 20 let skautingu na Mostecku Vedení střediska Vlastimil Reiner František Pelc 2001 dosud Michal Tarant Před dvaceti lety obnovili mostečtí skauti svou činnost. Hnutí, které zakazovali nacisté i komunisté. Od té doby prošlo skautskými oddíly v Mostě tisíce členů. Počet skautských oddílů se ustálil na osmi. Ale nebylo tomu tak vždy. Tak jako v celé společnosti, i v mosteckém středisku byl porevoluční vývoj bouřlivý, plný naděje a vizí. Následovalo však postupné utlumení činnosti a v posledních několika letech její další znovuobrození. Uplynulých dvacet let bychom mohli rozdělit na tři období, z nichž každé mělo svůj charakteristický vývoj a události. Celé období by svými událostmi vydalo na mnoho stran, my se pokusíme shrnout to podstatné do několika odrážek. Junák na svém čtvrtém startu také v Mostě listopad záhy po se začínají objevovat první náznaky obnovení činnosti skautů na mostecku, začínají se sdružovat činovníci a připravuje se první setkání zájemců o skauting, organizují se první akce pomoc Rumunsku, pomoc psímu útulku, pomoc SOS vesničkám, skauti v Mostě se stali zakladateli OF v Mostě Kaňon na Resslu první porevoluční skautský slib mosteckých skautů, jaro

6 1990 první schůzka činovníků a zájemců o skauting v Severce bylo dohodnuto, že obnoveno bude pouze jedno středisko a to středisko Oheň - vedoucím střediska se stal br. Robin, začíná se rozjíždět první činnost, fungují porady a funguje první činnost s dětmi a dospělými, prozatím není založen žádný oddíl, vše probíhá pohromadě, pořádají se akce a školí se budoucí rádcové a vedoucí tento stav trvá do jara, poté se činnost rozděluje do oddílů, vzniká 1. dívčí oddíl, 1., 2., 3., 4., chlapecký oddíl, od února 1990 funguje i 5. oddíl, který ale funguje do jisté míry mimo střediskové aktivity v létě probíhá první střediskový tábor v Chříči, vůdcem tábora je br. Robin, probíhá i samostatný tábor Robinsonáda 5. oddílu, vedoucím tábora i oddílu je br. František Pelc - Ostříž činnost se postupně v průběhu podzimu stabilizuje, oddíly fungují, pořádají se nejrůznější akce, středisko nabývá majetku, hlavně díky kontaktům a velkému nasazení br. Robina, přebíráme majetek SSM, pionýrských skupin, armády, atd., nutno dodat že toto probíhá v celé republice Registrace členů 1990 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí -Vlasta Pejsarová, Zástupce -Zlatka Gamplová, 44 Helena Adámková 1.chlapecký oddíl Vedoucí Pavel Sedláček Zástupce Vlastimil Reiner, 21 Ladislav Vrabec 2.chlapecký oddíl Vedoucí Zdeněk Gampl Zástupce Pavel John, Radko 24 Procházka 3.chlapecký oddíl Vedoucí Miloslav Jánský Zástupce Roman Kůrka, Petr 25 Vavrouš 4.chlapecký oddíl Vedoucí Zdeněk Gampl Zástupce Pavel John, Radko 43 Procházka 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 10 Zdroj: Archiv střediska Hora svaté Kateřiny závod CO, jaro

7 1991 první polovina roku 1991 žije úklidem zámku Jezeří a návštěvou Prince Charlese probíhá činnost ve všech oddílech, žádný nezaniká, žádný nevzniká v létě se uskutečňuje druhý střediskový tábor Frantův Mlýn, 5. oddíl opět táboří samostatně v Žerotíně Registrace členů 1991 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Zlatka Gamplová Zástupce Ladislava 33 Cáderová, Lenka Kůrková 1.chlapecký oddíl Vedoucí Ladislav Vrabec Zástupce David Rous, Petr 22 Vavrouš 2.chlapecký oddíl Vedoucí Jiří Přívozník Zástupce Marek Sklenář 32 3.chlapecký oddíl Vedoucí Roman Kůrka Zástupce Josef Švec 23 4.oddíl vlčata Vedoucí Radko Procházka Zástupce Josef Sunkovský 20 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 32 6.oddíl oldskauti Vedoucí Pavel Liška Zástupce Zdeněk Gampl, 37 Miroslav Cáder Zdroj: Archiv střediska 7 Brandov 1994 Mikulášská besídka 1992

8 1992 tento rok je ve znamení především příprav a vlastní realizace 7. Českého Jamboree jako vekou událostí pro mostecký skauting, bohužel se Jamboree zúčastnilo podstatně méně účastníků než se předpokládalo, Jamboree se ale povedlo a mělo ohlas uskutečnilo se také několik vzdělávacích kurzů pro činovníky okresu po jamboree na podzim roku dochází k poněkud bouřlivějším událostem a z funkce vedoucího střediska odchází br. Robin, vedení střediska se ujímá br. Ostříž br. Robin na konci roku odstupuje i z funkce předsedy okresu, tím se stává br. František k vývoji ve vztazích mezi činovníky dochází po celé republice, nezasáhly pouze nás na mostecku. Euforie ze znovuobnovení v roce 1989 pomalu upadá a na přichází jakási únava z množství práce a činností Registrace členů 1992 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Ladislava Cáderová Zástupce Lenka Kůrková 31 1.chlapecký oddíl+.3oddíl Vedoucí Ladislav Vrabec 15 2.oddíl chlapecký Vedcouí Jiří přivozník Zástupce Václav Čepelák 22 4.oddíl Vedoucí Josef Sunkovský Zástupce Květoslav Baran 20 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 17 6.oddíl OS Vedoucí František Kouda 41 Zdroj: Archiv střediska Kaňon na Resslu první porevoluční skautský slib mosteckých skautů, jaro

9 Období útlumu v těchto letech postupně naše středisko ztratilo většinu činovníků a oddílů, v roce 1999 zůstaly v plné činnosti již jen 1. dívčí oddíl a 5. oddíl Mohykáni v letech se ještě uskutečnilo několik akcí pro oldskauty na Brandově (setkání Severočeské družiny oldskautů), uskutečnil se také kurz pro rádce a vedoucí, kterého se zúčastnil také br. Václav Břicháček v dalších letech se dá říci, že středisko jen přežívalo pořádaly se letní tábory, činnosti dosavadních fungujících oddílů běžela, pořádány byly také zaběhnuté výjezdy do Švýcarska v roce 1997 se účastníme mezinárodního jamboree Fenix v Praze v roce 1998 nastává největší krize 5. oddílu br. Ostříž odchází a vedení oddílu zůstává pouze na starších rádcích zhruba po roce se br. Ostříž opět vrací do oddílu a v určité míře i do střediska, je stále vedoucím střediska Registrace členů 1993 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Ladislava Cáderová Zástupce Miroslav Cáder 38 2.chlapecký oddíl Vedoucí Jiří Přívozník 14 3.oddíl R+R vedoucí David Rous zástupce Pavla Rousová 13 4.oddíl koedukovaný Vedoucí Josef Sunkovský Zástupce Lenka Lvová 10 5.,chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 30 6.oddíl OS Vedoucí František Kouda 15 Zdroj: Archiv střediska bratr Pavel Liška Malý Kaňon Robinsonáda 5.oddílu, Velikonoce

10 Registrace členů 1994 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Cáderová Ladislava 28 2.chlapecký oddíl Vedoucí Přívozník Jiří 13 3.oddíl R+R Vedoucí Studnička Miloslav 9 4.oddíl koedukovaný Vedoucí Josef Sunkovský 19 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 32 6.oddíl OS Vedoucí Kouda František 14 Zdroj: Archiv střediska Tábor Frantův Mlýn 1991 Registrace členů 1995 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Ladislava Cáderová 38 3.oddíl R+R vedoucí David Rous zástupce Pavla Rousová 8 4.oddíl koedukovaný Vedoucí Josef Sunkovský 15 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 31 6.oddíl OS Vedoucí František Kouda 8 1.dívčí oddíl Vedoucí Ladislava Cáderová 38 Zdroj: Archiv střediska 10

11 Registrace členů 1996 Oddíl Vedení oddílu Počet členů 1.dívčí oddíl Vedoucí Ladislava Cáderová 32 4.koedukovaný oddíl Vedoucí Josef Sunkovský 16 5.chlapecký oddíl Vedoucí František Pelc 30 6.oddíl OS Vedoucí František Kouda 12 Zdroj: Archiv střediska smutným dokladem období útlumu je fakt, že se nepodařilo dochovat statistické údaje, registrační listy apod. o letech Snad se někdy podaří navázat na zjištěné a archivované údaje. Pokud ano, vytvoříme přílohu s těmito údaji k této publikaci. v roce 1999 dochází k obratu v roce 1999 na podzim se schází skupinka rádců a rádkyň z 1. a 5. oddílu, mají chuť začít společně podnikat kroky k oživení střediska, připravují společně Mikulášskou besídku a zakládají roverský kmen RR Eskargoty Křivoklát výprava dívčího oddílu, jaro Loučná Pálení Čarodějnic jaro 1991

12 Dech nabírá druhá generace středisko se postupně oživuje, již má tři oddíly v činnosti nechybí brigády pro město, akce pro veřejnost, humanitární sbírky, jarní tábory, letní tábory, častější schůzky i výpravy, komunikujeme více s veřejností, s institucemi i s jinými oddíly a středisky, začínáme pořádat i vlastní akce pro ostatní, začíná i lépe fungovat středisková rada, začínají k nám přitékat peníze, středisko se postupně do nějaké míry stabilizuje uskutečnila se velká výstava o skautingu na Mostecku v Okresním muzeu v roce 2001 na podzim přebírá vedení střediska br. Michal Tarant - Majkl 2003 ve středisku se situace velmi stabilizuje, je znát citelný nárůst dětí i aktivity dospělých činovníků, vzniká klasický roverský kmen a dokonce nový oddíl 6. oddíl světlušek a vlčat, členská základna stoupla komunikace se rozšiřuje a udržuje pořádáme velké akce jako Svojsíkův závod, Krajský sněm zakládá se i klub oldskautů a v průběhu roku obnovuje svou činnost další oddíl 1. oddíl Dravci středisko má 94 dětí a 28 dospělých, 6. oddílů Posledních pět let z dlouhého dvacetiletého období se dá charakterizovat jako období, kdy středisko postupně vzrůstá v členské základně, koná se velké množství tradičních střediskových akcí i zaběhnutých oddílových jarních a letních táborů, každoměsíční výpravy, akce pro veřejnost a další. Rok 2004/2005 nazýváme roken Na očích a pomocí několika akcí pro veřejnost se středisku podařilo naplnit oddíly dětmi Středisko postupně navazuje velmi dobrou spolupráci s Magistrátem města, ostatními neziskovými organizacemi i okolními středisky. V roce 2005 si připomínáme 85. let skautingu na Mostecku 2007 Dochází k rozpadu okresu Louny a do okresu Most přichází lounské středisko. V Mostě se uskutečnila celostátní akce pro nejmenší vlčata a světlušky s názvem Zažíháme světýlko. Jedná se o výtvarně literární a fotografickou soutěž. Vznikají další dva oddíly 8. Oddíl klub Kmene dospělých, který založila generace bývalých roverů, kteří spolu vyrostli v roverském kmeni RR Eskargoty. Dalším oddílem je 9. oddíl Medvíďata oddíl určený předškolákům. 12

13 Světového skautského Jamboree v Anglii se zúčastnila pětice zástupců z řad mosteckého skautského střediska. Středisko postupně získává několik finančních dotací, grantů a darů, které výrazně rozvíjejí jeho činnost. V závěru roku 2008 je slavnostně ukončena činnost 3. oddíl RR Eskargoty. Jedná se o řízené ukončení činnosti z důvodu přestárnutí členů oddílu. Bývalí členové tohoto oddílu se dále výrazně podílejí na činnosti a chodu střediska V tomto roce si připomínáme dvacet let novodobého svobodného fungování. Činnost na středisku je za uplynulých dvacet let zdaleka největší. Funguje 7 oddílů, počet členů dosahuje 130. Evropského roverského setkání na Islandu - Roverway - se zúčastnili zástupci z řad členů střediska. Do roku 2010 vstupuje středisko vznikem nového roverského kmene (2. oddíl Tcherwi) a oddílu na Nové vsi v Krušných horách (10. oddíl). V rámci Mikulášské besídky pro rodiče zahajujeme rok oslav 20. let střediska. Výše uvedená fakta jsou stručným souhrnem toho, co jsme za uplynulých dvacet prožili. Není to ale zdaleka všechno. Na následujících stranách se pokusíme přinést podrobnější informace o nejdůležitějších akcích, které doplníme také fotografiemi. Mikulášská besídka Tábor Frantův Mlýn 1991

14 Registrace, aneb vývoj počtu členů Každoroční činností skautského střediska a jeho oddílů je registrace. Tím se rozumí tzv. sčítání lidu členů všech oddílů střediska. Pro účely této publikace jsme shromáždili základní data a přinášíme tak vůbec poprvé výsledky registrace počtu členů střediska za uplynulých dvacet let. Vývoj počtu členů mosteckého střediska od roku ; Zdroj: Archiv střediska Následující graf ukazuje podíl počtu členů v jednotlivých oddílech střediska v období V počtu členů 6.oddíl Čtyřlístek je započítán i oddíl Medvíďat. Podíl počtu členův jednotlivých oddílech střediska; 14 Zdroj: Archiv střediska

15 Návštěva Prince Charlese na Jezeří Mostečtí skauti drželi čestnou stráž při návštěvě jeho královské výsosti Prince Charlese, dědice trůnu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. O návštěvě se nám toho nedochovalo mnoho. Vycházet můžeme například z časopisu Nika, který o návštěvě napsal v úvodu svého článku toto: Princ Charles se zapisuje do naší kroniky Princ Charles při setkání s členy Společnosi na obnovu Zámku Jezeří a ministry ČS. vlády Úryvek z článku v časopise NIKA; 1991 Jezeří dnes zámek stále prochází dlouhou a náročnou rekonstrukcí Fotografie mosteckých skautů při návštěvě Prince Charlese 15

16 Pobyty ve Švýcarsku let skautingu na Mostecku Nádraží Muttenz, Švýcarsko 1993 rozloučení před odjezdem domů V roce 1990 byla navázána spolupráce s krajanskými organizacemi ve Švýcarsku. Konkrétně se jednalo o Blanku a Marii ze Švýcarské Basileje. Mostečtí skauti tak měli možnost celkem desetkrát vyjet na třítýdenní pobyt do Švýcarska. Basilej, Švýcarsko 1990 rozloučení před odjezdem domů Náplní pobytu byl několikadenní pobyt v rodinách v Basileji a okolí a následoval čtrnáctidenní pobyt na táborech organizace Jungwach Blauring. Tábory byly situované do nejrůznějších koutů Švýcarska. Těchto táborů se vždy zúčastnila maximálně čtyřčlenná skupinka českých dětí tak, aby byla zaručena co největší možnost navázání komunikace a odbourávání jazykových bariér. O komunikaci a pořádání pobytů ve Švýcarsku se nejvíce zasadili manželé Cáderovi. 16

17 Pobyty mosteckých skautů ve Švýcarsku byly zpočátku raritou a ojedinělé i v samotném Československu, později České republice. Rodiče dětí hradily pouze náklady na dopravu do Švýcarska, zbytek uhradila tamní krajanská organizace či Švýcarská vláda. Několikrát se také podařilo, že několik Švýcarských dětí a vedoucích přijelo na naše tábory do Čech. Švýcarsko 1994 Tradice pobytů ve Švýcarsku byla ukončena v roce 2000, kdy se uskutečnil poslední pobyt. Během několika let, kdy se uskutečnilo celkem deset pobytů ve Švýcarsku, vyjelo na tamní tábory bezmála 350 dětí. Přátelství, která byla navázána jsou udržována mnohdy až do dneška. Zážitkové prázdniny pro české skauty Bassler Zeitung; červenec 1993; Muttenz/Basilej Amatérský překlad novinového článku. Na švýcarské jídlo jsem si časem zvyknul, tvrdí Lukáš Pakosta. Který jako 17 ti letý je jeden ze 30 skautů z českého průmyslového města Most, kteří byli od Jungwacht a Blauring (ského) svazu z Basileje pozváni na jejich letní tábory. V každém táboře byli dvě až tři české děti ve věku 9-17 let. Na deseti místech v Graubündenu, v Tessin a v západním Švýcarsku podnikali se svými vrstevníky tůry v horách, terénní hry, zabývali se kreativním vyráběním, nebo se zúčastnili písňového festivalu na jevišti, které si postavili. Tyto letní akce se letos konaly již potřetí. Tento rok trval pobyt mosteckých hostů déle než obvykle: hned po dvou táborových týdnech bydleli děti ještě jeden týden u svých táborových kolegů, při tom mohli poznat všední život švýcarské rodiny a okolí Basileje. Vznik této akce před třemi lety závisel na exilových Češích v regionu Basilej, kteří přijali na prázdniny děti z Čech. Tehdy se naskytly kontakty na Jungwacht- a Blauringské hnutí obě z Basileje, hned v následujících roce byli děti z Mostu na jejíž letní tábor pozváni. Mezitím se partnerství mezi místními Jungwacht/Blauring sekcemi a skauty z Mostu (jejichž organizační struktura vznikala), pevně zavedlo. Jungwacht a Blauring se (podporováni dvěma zde žijícími exilovými Čechy) starali o pravidelné kontakty na východě a organizovali pobyty ve Švýcarsku. Mezi jednotlivými shromážděními a skautskými skupinami z obou zemí existovaly také pevné vazby. pokračování na další straně 17

18 pokračování z předchozí strany Zážitkové prázdniny pro české skauty Bassler Zeitung; červenec 1993; Muttenz/Basilej Amatérský překlad novinového článku. Nebylo bez příčiny, že byl zahraniční pobyt umožněn zrovna chlapcům a dívkám z Mostu. Severočeský průmyslový region patří mezi nejvíce znečištěné oblasti Evropy. Jsou zde dny, ve kterých si děti nemohou hrát venku, líčí Rolf Brunner z Pracovní skupiny české děti při Jungwacht a Blauring situaci, kterou zná z vlastní zkušenosti. Avšak všechno by neměla být jednostranná záležitost. Cíl obou svazů je, pozvat v budoucnosti také švýcarské děti na tábory českých skautů. Než k takové výměně dojde, je potřeba ještě práce s informacemi ve Švýcarsku. Je stále mnoho výhrad ze strany švýcarských rodičů k tomu, aby své děti do české republiky poslali, vysvětluje Rolf Brunner. Tamější tábory se ale nenachází ve smogových regionech. Pro iniciátory je důležité, aby vzniklo pravé partnerství, kde obě strany dávají i berou. Rolf Brunner: Něco takového není obohacení jen pro české děti, ale také pro švýcarské děti. Míra Cáder a Blanka Vávrová při příjezdu do Švýcarska, Basilej 1993 Patronát nad Švýcarsko/Českými výměnami měla organizace JUBLA Allschwill, která v roce 2010 oslaví 50 let své existence 18

19 Oddíly střediska Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zd okonalování vlastních schopností a dovedností Junácká organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. V roce 2009 bylo v mosteckém skautském středisku následující rozdělení oddílů a činnosti: předškoláci (věk 4 6 let) v našem středisku 9. oddíl Medvíďata světlušky a vlčata (věk 6 10 let) v našem středisku 6. oddíl Čtyřlístek (koedukovaný oddíl) skauti a skautky (věk let) v našem středisku 1.oddíl Dravci (koedukovaný oddíl) a 5. oddíl Mohykáni (chlapci), 1. oddíl Šídla (děvčata) rangers a roveři (věk nad 15 let) v našem středisku pomáhají v oddílech 2. oddíl Tcherwi (roverský kmen) Mostecké středisko ještě sdružuje další dva oddíly se specifickou činností: oddíl na malé vesnici v Krušných horách 10. oddíl Nová ves (koedukovaný oddíl) pro děti od 7 do 15 let oddíl pro dospělé členy Junáka 8. oddíl klub Kmene dospělých Uroboros Oddíly střediska v roce 2009 Oddíl Vedoucí 1.oddíl Šídla Alena Jiráková 1.oddíl Dravci Ladislav Vrabec 2.oddíl Tcherwi Petra Černá 5.oddíl Mohykáni František Pelc 6.oddíl Čtyřlístek Michal Tarant 7.oddíl OS Vlastimil Reiner 8.oddíl Uroboros Kateřina Vacková 9.oddíl Medvíďata Alena Jiráková 10.oddíl Nová ves Michaela Kubíková * stav ke dni

20 Zaniklé oddíly střediska Během dvaceti let došlo k zániku či ukončení činnosti několika oddílů střediska Oddíl Rok 1.oddíl Dravci do r oddíl do r oddíl do r oddíl RR Eskargoty do r oddíl Medvíďata do r oddíl oldskauti do r.1997 Zdroj: Archiv střediska Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Kouzelné Lucerně či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život Bobří potok tábor 1.dívčího oddílu Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama. 20

21 Tábory 20 let skautingu na Mostecku Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou jarní či letní tábory trvající dva až tři týdny v případě letních táborů a týden - v případě jarních táborů, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se děti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, ovládat navigaci GPS, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, podporují vztah k přírodě. Nové Hamry Tábor 1.dívčího oddílu Za dvacet let uspořádalo středisko několik desítek jarních a letních táborů a navštívili mnoho koutů republiky. Tábory se skauty prožilo stovky dětí, které se odnesly nespočet zážitků z táborových ohňů, pobytu v přírodě, her v lese a nabyly mnoho nových dovedností a zkušeností. Kryštofovy Hamry Tábor 9.oddílu Medvíďat 21

22 Tábory v číslech 20 let skautingu na Mostecku Hned o prvních letních prázdninách po znovuobnovení uspořádalo středisko několik letních táborů. Společný tábor střediska se podařilo uspořádat ještě v roce Od roku 1992 již každý oddíl střediska pořádá svůj tábor. Tuto tradici se ve středisku daří držet až do dnešních dnů. Společné táborové začátky Rok 1.dívčí oddíl 1.oddíl 2.oddíl 1990 Chříč na říčce Javornici 1991 Frantův Mlýn na Manětínském potoce Zdroj: Archiv střediska 4.oddíl Medvíďata Od roku 1992 jezdily oddíly na samostatné tábory. Mařenice jarní tábor 5.oddílu Svárožná jarní tábor 5.oddílu Jarní tábory oddílů Rok 1.dívčí oddíl 1.oddíl 5.oddíl 6.oddíl Šídla Dravci Mohykáni Čtyřlístek 1995 Hora svaté Kateřiny Hora svaté Kateřiny Malá skála 1999 Seleška Turnov 2000 Seleška Orlovy 2001 Dřevomorka Svárožná 2002 Líšné Nové Hrady 2003 Vrchlabí Seleška Vrchlabí 2004 Seleška Nové Hrady Dolní Vidim Nové Hrady 2005 Dolní Vidim Liberec Kamenický Šenov Nové Hrady 2006 Plzeň Nové Hrady Kamenický Šenov Vrbno p. Pradědem 2007 Mařenice Mimoň Nové Hrady Nové Hrady 2008 Mařenice Plzeň Tanvald Nové Hrady 2009 Plzeň Nové Hrady neproběhl Jičín Zdroj: Archiv střediska 22

23 Letní tábory oddílů Rok 1.dívčí oddíl 1.oddíl 5.oddíl 6.oddíl Šídla Dravci Mohykáni Čtyřlístek 1990 Chříč Chříč Údolí duchů 1991 Frantův Mlýn Frantův Mlýn Žerotín 1992 Gutštejn Stvolínky 1993 Gutštejn Stvolínky 1994 Volyně Čichořice 1995 Lobendava Čichořice 1996 Lobendava Čichořice 1997 Růžové Čichořice 1998 Bobří potok Protivec 1999 Bobří potok Protivec 2000 Úterský potok Protivec 2001 Liščí kout Nové Hamry 2002 Osinalice Nové Hamry 2003 Kryštofovy Hamry Nové Hamry Kryštofovy Hamry 2004 Úterský potok Nové Hamry Stvolinky Nové Hamry 2005 Úterský potok Nové Hamry Úterský potok Kryštofovy Hamry 2006 Stvolínky Nové Hamry Uterský potok Úterský potok 2007 Stvolínky Nové Hamry Úterský potok Úterský potok 2008 Kotvina Nové Hamry Šťíleček Kotvina 2009 Hutě p. Třemšínem Nové Hamry Úterský potok Kryštofovy Hamry Zdroj: Archiv střediska Minitábor 9.oddílu Medvíďat a tábor pro veřejnost Rok Tábor pro 9.oddíl veřejnost Medvíďata 2006 Kryštofovy Hamry 2007 Kryštofovy Hamry Stvolínky 2008 Kryštofovy Hamry Kotvina 2009 Hutě p. Třemšínem Zdroj: Archiv střediska V posledních letech pořádalo středisko minitábor (3 4 denní pobyt) pro předškolní děti Medvíďata a také tři ročníky tábora pro veřejnost (14 denní tábor) komerční tábor. Cílem tábora pro Medvíďata je ukázat nejmenším dětem pravé skautské táborové prostředí, poprvé přespat ve stanu či jíst z ešusu. Poněkud obdobné je to s táborem pro veřejnost, který jsme pořádali pro děti ve skautském věku a jehož smyslem byla náborová činnost. 23 Gutštejn 1992 letní tábor 1.dívčího oddílu, slib Nové Hamry 2001 tábor 5.oddílu Mohykáni

24 Středisková rada Středisko vede středisková rada, které předsedá vedoucí střediska. Středisková rada je volená sněmem střediska, který se koná jednou za tři roky. Úkolem střediskové rady je řídit středisko, schvalovat rozpočet, řešit provozní i výchovné problémy související s činností oddílů a střediska. Volení členové střediskové rady Vedoucí střediska Zástupce ved. střediska Zpravodaj CHK/člen Zpravodaj DK/členka Hospodář Předseda revizní komise Člen revizní komise Zdroj: Archiv střediska Vlastimil Reiner František Pelc Michal Tarant Michal Tarant Alena Kindlová Zlatka Gamplová Jiří Přívozník Jiří Přívozník Ladislava Cáderová Eva Šicová Ladislava Cáderová Alena Jiráková Václav Rous Lenka Ungrová Michaela Mošnová Ladislava Cáderová Jaroslav Prágr Jaroslav Prágr Vlastimil Reiner Miroslav Hampl Miroslav Hampl Stanislav Cimr Ladislav Vrabec Václav Rous Václav Rous František Pelc Alena Jiráková Lucie Mošnová Václav Rous David Pokorný Kateřina Vacková Stanislav Cimr Martin Charvát Filip Muller Středisková rada od vedoucí střediska Michal Tarant zástupce vedoucího střediska - Tomáš Novotný člen střediskové rady František Pelc členka střediskové rady Alena Jiráková zástupce za 1. oddíl Dravci - Ladislav Vrabec zástupce za 1. oddíl Šídla Jindřich Franta zástupce za 2. oddíl Tscherwy Petra Černá zástupce za 5. oddíl Mohykáni Tomáš Lau zástupce za 6. oddíl Čtyřlístek Lucie Mošnová zástupce za 8. oddíl Uroboros Kateřina Vacková zástupce za 9. oddíl Medvíďata Alena Jiráková zástupce za 10. oddíl Nová Ves Michaela Mošnová předseda revizní komise Filip Muller člen revizní komise Jindřich Franta členka revizní komise Lucie Mošnová Rádcovská výprava 2000 tábořiště Protivec 24 Znak střediska

25 Během několika posledních zastává funkce ve vyšších organizačních jednotkách několik činovníků střediska. Junák je organizací, která Funkce činovníků střediska ve vyšších jednotkách má více jak 48 Michal Tarant člen Náčelnictva 2008 dosud zástupce kraje v Náčelnictvu tisíc členů. Při člen revizní komise Ústeckého kraje dosud takovém počtu instruktor VLK Quo vadis 2007 dosud členů je nutné mít instruktor ILŠ Spojené LŠ dosud určitou řídící organizační zpravodaj ORJ Most dosud organizační Kateřina Vacková Předsedkyně ORJ Most dosud strukturu, která Hospodářka Ústeckého kraje dosud zajišťuje Hospodářka ORJ Most dosud bezproblémový Tomáš Novotný předseda ORJ Most chod organizace, předseda revizní komise ORJ Most 2006 dosud středisek a oddílů. zástupce zpravodaje KD při KRJ 2006 dosud Zároveň má Junák předseda KD při ORJ Most dosud Lucie Mošnová místopředsedkyně ORJ Most dosud vlastní vzdělávací František Kouda předseda ORJ Most systém kurzů a František Pelc místopředseda ORJ Most akcí, který David Malát Člen revizní komise ORJ 2006-dosud zajišťuje praktické Zdroj: Archiv střediska vzdělávání dospělých členů Junáka nutné pro vedení dětských oddílů, řízení středisek či pořádání vlastních vzdělávacích akcí. Bobří potok 1998 tábor 1.dívčího oddílu Družina Rysů,

26 Betlémské světlo Mostečtí skauti již 10 let přivážejí Betlémské světlo do Ústeckého kraje, na Mostecko a do Saska. Světlo, které rozsvěcuje dítě v jeskyni Narození Páně, symbolizuje klid a lidskou sounáležitost o vánočních svátcích. Předávání betlémského světla iniciovali v roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu a televize. V Česku se tato novodobá vánoční tradice ujala až po pádu komunistického režimu v roce To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1,5) Z Betléma cestuje Světlo ve speciální lampě rakouskými aeroliniemi do Vídně. Odtud se dostává po železnici do Brna a dále do celé České republiky i na Slovensko. Na Mostecku a v Saském Krušnohoří je Betlémské světlo možné každoročně připálit na mnoha místech na náměstích či obecních a městských úřadech nebo v kostelech. Mostečtí skauti také zajišťují rozvoz Světla vlaky po hlavní trati z Prahy do Chebu. Mapa posledního rozvozu Betlémského světla, Vánoce 2009 Vlajka Betlémského světla, Most Vánoce 2001 Kurýři Betlémského světla, Teplice Vánoce

27 Betlémské světlo Převzetí štafety s Betlémským světlem v Praze, 2004 Odpalování Světla ve stanicích na trase vlaku, 2004 Hraniční přechod Reitzenhain, předání Světla partnerům ze Saského Annabergu Buchholz, 2009 Po natáčení přímého vstupu do Televizních novin, Karlovy Vary Tradiční Bohoslužba zapálení Svíce, Marienberg 2007

28 Mostecké Botičky Mostecké Botičky jsou jednou z tradičních a nejstarších akcí, které naše středisko pořádalo a stále pořádá. Svůj vznik datují do roku 1998, kdy se uskutečnil první ročník setkání skautských oddílů Ústeckého kraje. Mostecké Botičky je setkání, které si v průběhu své existence vytvořilo svou pověst a těší se velké oblibě skautských oddílů, nejen v našem kraji. V posledních letech se setkání zúčastňují dokonce skautské oddíly z Plzeňského či Středočeského kraje. Průměrný počet účastníků za poslední ročníky je 80 osob. Mostecké Botičky, listopad 2004 Osmý ročník setkání oddílů v Mostě se uskutečnil v prostorách našeho střediska předposlední listopadový víkend. Akce motivovaná setkáním černokněžníků a mágů černé a bílé magie se zúčastnilo skoro 90 účastníků ze skautských středisek v Děčíně, České Lípě, Ústí nad Labem, Loun, Kryr, Chomutova, Jirkova a Kadaně, specialitou byl účastník ze Slovenského Martina. Náplní víkendového setkání, které účastníci hodnotili jako velmi úspěšné, byl boj černých a bílých mágů a nadvládu na Zemí. V Mosteckých ulicích bylo možné zahlédnout tvrdé souboje skupin čarodějů a mágů, které se mnohdy nevyhnuli ani místním občanům. Účastníci Mosteckých Botiček Soutěže, soutěže, soutěže, MB 2002

29 Mostecké Botičky Předání šneka mezi mafiány a strážci Mostecké Botičky 2000 V roce 2001 jsme sázeli Lípu ve Vtelně Tradicí Mosteckých Botiček je vlastnoručně vyráběný dort pro vítěznou skupinu 13 ročníků Mosteckých Botiček středisko pořádá setkání oddílů a pochod v Krušných horách I.ročník Mosteckých Botiček 1998 Mostecké Botičky - "Závod žabáka Tačuda II." 1999 Mostecké Botičky - Závod žabáka Tačuda III Rytíři světová válka Mimozemšťané Vědecké 2004 Magické Detektivka ze šnečího prostředí 2006 Ztroskotanec 2007 Hvězdná brána SG Pevnost Boyard 2009 Olympijské hry 29 Jedno z originálních zvadel na akci

30 Klubovny Bývalé KSČ Naše oddíly od jara 1990 sídlily v budově bývalého OV KSČ v Mostě. Jednalo se o objekt situovaný přímo v centru města. K dispozici jsme měli celé horní patro hlavního křídla budovy. V listopadu 2001 jsme se na pokyn Magistrátu města přestěhovali do nových prostor v budově bývalé 13. ZŠ v Mostě. Stěhování, listopad 2001 Bývalá 13. ZŠ v Mostě Klubovny všech oddílů mosteckého skautského střediska najdete od roku 2002 v budově bývalé 13. základní školy v ulici Eduarda Basse Sídlíme ve druhém patře pavilonu bývalé základní školy. Momentálně máme k dispozici a plně využíváme 5 kluboven a jednu administrativní místnost. Klubovny jsou využívány 4 dny v týdnu po dobu školního roku. Nástěnka starých kluboven Budova bývalé 13. ZŠ v Mostě naše klubovny Ze starých kluboven symbolicky převezený ukazatel 30

31 Hokejový turnaj v letech se uskutečnilo 9. ročníků akce 20 let skautingu na Mostecku Mostecký skautský hokejový turnaj se několik let stával místem prvního novoročního setkání skautů a skautek v našem regionu. Akce se pravidelně konala o první lednovou sobotu na mosteckém Benediktu. Akci pořádal roverský kmen RR Eskargoty Most ze střediska Oheň Most ve spolupráci s mosteckým klubem Kmene dospělých Uroboros. Dva ročníky turnaje spolupořádala také skupinou pro výchovu vlčat a světlušek při Krajské radě to se turnaje zúčastnilo také několik týmů vlčat a světlušek. Závazkem pro výherce putovních pohárů bylo, že v příštím roce přijedou pohár obhajovat. 31 Dlouholeletí hrající pořadatelé

32 Zažíháme světýlko 2007 Říjen 2007, celostátní akce V Mostě se v říjnu 2007 uskutečnilo celostátní kolo výtvarně-literární a fotografické soutěže s názvem Zažíháme světýlko. Mostečtí skauti získali pořadatelství v prosinci 2006 a více jak rok probíhaly přípravy na tuto akci. Celostátní akce byla zařazena do celoročního programu oslav 100 let skautingu. 20 let skautingu na Mostecku Víkendového soutěžního setkání se zúčastnilo celkem 86 dětí z celé republiky. Do Mostu přijeli nejmenší skauti a skautky z Prostějova, Jeseníku, Českých Budějovic, Kralovic, Brna, Opočna, Sezimova Ústí, Jičína, Neštěmic a další. Společná fotografie účastníků celostátního kola soutěže Zažíháme světýlko 2007 Účastníci tvořili své soutěžní práce v oborech, které si buď sami zvolili a nebo ve kterých zasílali svá díla do předkola soutěže. Nejvíce soutěžících se přihlásilo do kategorie dvourozměrných výtvarných děl a do fotografické části soutěže. Nejméně pak děti zaujala kategorie literární. Porota soutěže, ve složení Michaela Vacková (učitelka 1.stupně ZŠ), Anna Peřinová (učitelka ZUŠ v Mostě), Markéta Poustková (profesionální fotografka) a Josef Hurt (farář římskokatolické církve v Mostě), neměla rozhodně jednoduchou práci. Musela rozhodnout o vítězích v jednotlivých kategoriích a musela se vypořádat se zajímavými nápady dětí, které tvořily svá díla na základě zadání štábu soutěže. A bylo z čeho vybírat! V průběhu soboty soutěžící odevzdávali 2 svá díla k hodnocení. 32

33 Programem víkendového setkání v Mostě nebylo jen soutěžení v rukodělných dílnách a ateliérech, ale pro účastníky byl připraven i bohatý doprovodný program po městě, návštěva planetária a hvězdárny, výstup Hněvín, návštěva světově unikátní pamatky - přesunutého kostela, prohlídka regionálního muzea a zájemci mohli navštívit mostecký aquadrom. Celé setkání bylo zakončené v neděli dopoledne slavnostním vyhlášením v sále městské knihovny v Mostě, kde nemohl chybět maskot soutěže Světýlko v životní velikosti. Vlčata z Vrchlabí Další celostátní akce, kterých se mostečtí skauti zúčastnili v letech Zpívající šestka 2006 Teplice 6.oddíl Čtyřlístek bez umístění Národní Jamboree Klíč 2008 v Plzni Polibek Můzy roverská literární a filmová soutěž Zbyněk Tarant (film) 2.místo rok 2005; Zbyněk Tarant (film) 1 2 místo rok 2006; Zbyněk Tarant (film) 3.místo rok 2007; Jana Babováková (proza) 1.místo rok Účast na Západočeských Jamboree 2002, 2005 Národní Jamboree Fénix 1997 v Praze Soutěž se Zelenou Pandou ekologická soutěž družina Mustangů 1.místo rok 1997 Dětské porty roky Zahajovací vernisáž zaslaných prací do soutěže 33 Zažíháme světýlko 2007

34 Svojsíkův závod 2003 Krajské kolo závodu Na počest zakladatele Československého skautingu, prof. A.B.Svojsíka, se závod pro skautky a skauty jmenuje Svojsíkův. Závod se pořádá v každém lichém kalendářním roce a probíhá ve čtyřech stupních (střediskové, okresní, krajské a celorepublikové kolo), kdy z každého stupně postupuje nejlepší hlídka do vyššího kola. Slavnostní zahájení Svojsíkova závodu v Mostě na Resslu Pořadatelem krajského kola Svojsíkova závodu bylo z pověření okresní rady Junáka v Mostě středisko Oheň Most. Krajské kolo SZ se uskutečnilo od pátku do soboty na vrchu Ressl v Mostě. Úkolem jednotlivých hlídek je proběhnout trasu závodu v co nejrychlejším čase a nasbírat co největší počet bodů za splněné úkoly. Trasa závodu není nijak značena, soutěžící hlídky mají k dispozici mapu se zakreslenými stanovišti a orientují se pomocí busoly. 34

35 Je nás vidět V dnešní době je neustále potřeba, aby o činnosti oddílů střediska veřejnost především rodiče a děti věděla. Středisková rada a vedení střediska podnikají kroky vedoucí k dobré propagaci a prezentaci činnosti střediska. Prostředky informující děti a rodiče o naší činnosti Nástěnka ve městě Výroční zpráva (každoročně) Web střediska (vlastní doména Tiskové zprávy (od roku 2002 bylo vydáno více jak 148 tiskových zpráv) Střediskový časopis (cca. 2 vydání ročně) Komerční tábor pro veřejnost (3 roky táborů) Náborové akce (16 akcí za posledních 8 let) E-magazín elektronický ový magazín (cca. 4 ročně) Pravidelná novoroční přání Akce Betlémské světlo Účast v Komunitním plánu sociálních služeb v Mostě (od roku 2007) Účast na společné akci neziskových organizací Říjen pro veřejnost Skautská vyznamenání Za uplynulých dvacet let bylo několik činovníků mosteckého skautského střediska oceněno vyznamenáními Medaile díků František Kouda, Ladislava Cáderová, Milda Moc Medaile Lilie a přátelství stříbrný stupeň - František Kouda bronzový stupeň - Václav Rous, Michal Tarant, Alena Jiráková, Tomáš Novotný Březový lístek *seznam držitelů nemusí být kompletní Martin Frána 1.stupeň Miroslava Cáderová 1.stupeň Ladislava Cáderová 2.stupeň František Pelc 3.stupeň Zdroj: 35 Medaile Lilie a přátelství Medaile díků

36 Quo vadis celostátní vůdcovský lesní kurz Vzdělávací kurz pro vedoucí skautských oddílů nazvaný Quo vadis završil již dva ročníky. Kurz pořádá naše skautské středisko a jedná se o celostátní vzdělávací akci určenou pro zájemce o složení tzv. vůdcovské zkoušky, kterou potřebuje každý vedoucí oddílu v naší organizaci. Stálí instruktoři Quo vadis z mosteckého střediska Michal Tarant zást. vůdce kurzu a instruktor oboru vedení oddílu Petra Kubíková instruktorka oboru estetika Filip Muller tajemník kurzu a instruktor oboru ekologie Kdo chce složit zkoušku a být úspěšným absolventem, musí prokázat své znalosti v oblastech Pedagogiky, Psychologie, Hospodaření, Zdravovědy, Vedení oddílu a Metodiky, Organizace a práva, Myšlenkových základů a Tělovýchovy a v dalších oblastech. Kurz absolvovalo již celkem 53 frekventantů a jeho náplň připravovala desítka zkušených instruktorů z celé České republik. Quo vadis se skládal celkem ze tří částí, které proběhly v každém roce na těchto místech: jarní-zahajovací ORLOVY u Lipnice nad Sázavou letní-týdenní Líčov u Benešova nad Černo u Kaplice podzimní zkouškové Olomouc Líčov 2007 první ročník kurzu 36

37 Světové skautské Jamboree 2007 Anglie, Londýn Anglie Essex Hyllands Park; červenec 2007 Letecký snímek areálu Jamboree pro 40 tisíc účastníků Co znamenají olympijské hry pro sportovní svět, to je jamboree pro svět skautingu. Mladí lidé se schází, aby společně zažívali dobrodružství, pracovali, sportovali, mluvili o aktuálních problémech a hledali jejich možná řešení, učili se od sebe navzájem a navazovali přátelství na celý život. XXI. Světové skautské Jamboree 2007 XXI. světové skautské jamboree se konalo v hrabství Essex v Hyllands Parku, od 27. července do 8. srpna V nedělí 28. července 2007 přivítal princ William na mezinárodním setkání skautů jamboree přes skautů a skautek z téměř dvou set zemí světa. Ti se sem sjeli, aby oslavili sté výročí od založení skautingu právě tam, kde vzniknul ve Velké Británii. Jamboree se účastní necelé tři stovky skautek a skautů z celé ČR a mostečtí skauti byli u toho. Mostečtí skauti na Světovém Jambore Václav Rous, Michal Tarant Akce byla podpořena fondem Hejtmana Ústeckého kraje v roce srpna se skauti z celého světa sešli na vrcholcích kopců, aby v den, kdy přesně před 100 lety 37 skauting začal, přivítali úsvit druhého století skautingu.

38 Světové skautské jamboree 2007 Český národní kontingent XXI Světového skautského Jamboree v Anglii, Essex Hylland Park, červenec 2007 Vstupní brána Světového skautského Jamboree Busta Lorda Badena Powela v Gillwelu Princ William na Jamboree, autentické foto autorky 38 Členové kontingentu z Ústeckého kraje

39 Evropské setkání Rowerway 2009 Island Roverway je evropské setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku od 16 do 22let), které se koná vždy jednou za 3 roky v některé evropské zemi Mostečtí skauti na Evropském setkání Rowervay Filip Muller, Petra Hlavová, Tereza Kraitlová Akce byla podpořena fondem Hejtmanky Ústeckého kraje v roce 2009 Pobřeží Islandu červenec 2009; náplní pobytu na Islandu byla samotná akce i týdenní cestování po ostrově 39 Výprava z Ústeckého kraje na Islandu

40 Fotografické střípky aneb dvacetiletá všehochuť 20 let skautingu na Mostecku vlajka 7. Českého Jamboree, které se v září roku 1992 uskutečnilo v Mostě 1994 Slib v Malém Kaňonu 5.oddíl Mohykáni 40

41 1997 Pietní setkání příslušníků P.T.P v Mostě průvod městem 2002 Pohled do jednacího sálu X.Valného sněmu Junáka ve Vsetíně 41

42 2001 Výstava Skauting na Mostecku v Okresním muzeu v Mostě 2000 Jarní tábor v Orlovské myslivně 5.oddíl Mohykáni 42

43 2001 Výstava Skauting na Mostecku v Okresním muzeu v Mostě 2001 Mostečtí skauti se zapojili do celorepublikového sběru plastových víček. Za dobu sběru nasbírali přes 2 tuny víček. Z víček se následně zpracoval materiál pro výrobu dětských hřišť. 43

44 2002 roverský puťák Velká Fatra 2003 Výstava Historie skautingu na Mostecku v klubovnách mosteckého střediska 44

45 2004 Jednání krajské rady Junáka v Mostě Krajské kolo výtvarné a literární soutěže konané v Mostě akci pořádala Skupina pro výchovu vlčat a světlušek Krajské rady Junáka Ústeckého kraje ve spolupráci s mosteckými ro very. 45

46 2006 Tradiční Mikulášská besídka 2008 Pietní setkání příslušníků P.T.P v Mostě společná fotografie s Primátorem města Ing. V. Vozkou 46

47 1998 tradiční oddílová výprava 5.oddílu Mohykáni na Berounku 2002 Západočeské Jamboree Plzeň středisková výprava 47

48 Použité prameny: 20 let skautingu na Mostecku Archiv střediska Oheň Most Soukromé sbírky členů střediska Michal Tarant, Tomáš Novotný, Alena Jiráková, František Kouda, manželé Cáderovi Olicová A., Historie a činnost Junáka na Mostecku po II. Světové válce; 1990 Drnecová J., Historie skautingu na Mostecku; 2010 Kroniky oddílů střediska Fotografie oddílů střediska Časopis NIKA 1991 Bassler Zeitung článek s překladem na str Autoři publikace Tomáš Novotný zástupce Kmene dospělých při Krajské radě Junáka Ústeckého kraje, zástupce vedoucího mosteckého střediska Michal Tarant vedoucí střediska, člen Náčelnictva Junáka Vydání této publikace finančně podpořil Ústecký kraj Fond Hejtmanky Vydal: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň Most;

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝSVĚT prosinec 2013 leden 2014 ročník 51, číslo 5 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH JUNÁK A FINANCE POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI TÉMA ČÍSLA:

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s

Více

ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj ANNUL REPORT výroční zpráva 2011 Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Junák Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb.,

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad Adresář krajánků Asociace TOM ČR Výlety a výpravy našich oddílů

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Bylo by to lehké, Pane Utéct z boje za lepší svět Ten, který se ustavičně rodí. Ano, bylo by to lehké, nestarat se o lidi okolo, zavřít

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe 3 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto archiv Střediska Radost Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe fotogalerie Fotogalerie Archy foto Veronika Kočová, Duha 2 úvodem

Více

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec.

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012 Omezení provozu MěÚ Proseč - Za vzděláním do Proseče - Volba prezidenta České republiky 2013 - Sběrný dvůr v Proseči - Cena stočného v roce 2013 - Výstavba kanalizace

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

středisko Ladislava Ruska Výroční zpráva 2014

středisko Ladislava Ruska Výroční zpráva 2014 Obsah Měníme název... strana 2 Členská základna... strana 4 Vedení střediska... strana 5 Oddíly... strana 6 Dobročinné akce... strana 7 Střediskové akce... strana 11 Akce oddílů... strana 15 Chata Hejtmanka...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Seznámení se střediskem... 3. Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4. Poslání Junáka... 4. Co je skauting... 4. Skautský program...

Seznámení se střediskem... 3. Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4. Poslání Junáka... 4. Co je skauting... 4. Skautský program... Výroční zpráva Junáckého střediska Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Obsah Seznámení se střediskem... 3 Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4 Poslání Junáka... 4 Co je skauting... 4 Skautský program...

Více

Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté

Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté 8 2009 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto Michal Fanta Jak jsem potkala děti Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté Izrael malá země, velké události

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jockey Club Malý Pěčín Mládež a legislativa CVVZ 2006 píší jak se jim líbily (anebo taky nelíbily) moje úvodníky. Lehce zjistím, zda je

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více