ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE"

Transkript

1 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE A K T U Á L N Í I N F O R M A C E L I S T O P A D PŘEDMĚT MĚSÍCE Helga Hošková-Weissová (*1929) Dívčí ubikace v Terezíně před návštěvou komise mezinárodního Červeného kříže, Terezín 1944 Helga Hošková Weissová je jedním z velmi mála terezínských dětí, které přežily válku. Narodila se 10. listopadu 1929 v Praze, kde do svých dvanácti let prožívala šťastné dětství. 7. prosince 1941 však nastal krutý zvrat: Helga byla i s rodiči povolána do jednoho z prvních transportů do terezínského ghetta. V transportním zavazadle si vezla deník, který začala psát pod vlivem zhoršující se situace po Mnichovu, pastelky, vodové barvy a blok na kreslení. Po příjezdu do Terezína byla rodina rozdělena. Helga s matkou byly ubytovány s ostatními ženami v Drážďanských kasárnách, otec bydlel v Sudetských, později Hamburských kasárnách. Teprve po sedmi měsících, od července 1942, se mohla rodina opět stýkat. Helga se však tehdy přestěhovala do dívčího domova L 410 na náměstí vedle kostela, kde žila se stejně starými děvčaty na pokoji číslo 24. Ve volných chvílích pokračovala v psaní svého deníku a v kreslení. Všímala si často zdánlivě nedůležitých detailů, které oživují její kresby vlastním příběhem. Vytvořila tak unikátní a neobyčejně působivý soubor dokumentů, který se svojí sdělností a autenticitou odlišuje od výtvarných projevů ostatních dětí i starších terezínských malířů. Téměř po třech letech života v ghettu byla Helga spolu s matkou (otec byl z ghetta odeslán o něco dřívějším, údajně pracovním transportem složeným výhradně z mužů) deportována dále nejprve do Osvětimi, pak do Freibergu u Drážďan (pobočka koncentračního tábora Flossenburg, kde byly vězenkyně nasazeny na otrocké práce v letecké výrobě) a nakonec po strastiplné cestě jedním z evakuačních transportů do Mauthausenu. Tam obě ženy zastihlo 5. května 1945 osvobození americkou armádou. Po válce vystudovala Helga gymnázium a Státní grafickou školu. Po maturitě byla přijata na pražskou VŠUP, kde studovala nejprve v ateliéru monumentální malby u Emila Filly a po jeho smrti pokračovala u Aloise Fišárka. Velký vliv na její již zralou tvorbu měly především návštěvy Izraele. V roce 1965 zde pobývala díky 1

2 získanému stipendiu. Převážně tvořila ve známé umělecké kolonii Ein Hod, ale také hodně cestovala. Pod vlivem zážitků z Izraele se proměnila její paleta i styl malby, který se uvolnil a jakoby prolomil dosud pevně sevřenou kresebnost tvarů. V roce 1968 vystavila své práce reflektující izraelský pobyt v tehdejším Státním židovském muzeu, konkrétně ve Španělské synagoze. Její slibně se rozvíjející profesionální dráhu však nečekaně a nadlouho přerušila srpnová okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Svoji tvůrčí a výstavní činnost mohla ve větší míře znovu obnovit až po roce Tehdy se jí znovu otevřel svět. Od té doby vystavovala kromě Československa mnohokrát také v Rakousku, Německu, Itálii a USA. Její díla byla reprodukována v mnoha zahraničních publikacích a několika dokumentárních filmech, o jejích dětských kresbách z Terezína byla vydána monografie a o jejím životě natočen dokument České televize Maluj, dokud vidíš. V roce 1993 byla její umělecká tvorba oceněna udělením čestného doktorátu na Massachusetts College of Art v Bostonu. Přes svůj věk se Helga Hošková-Weissová podílí návštěvou škol a rozhovory s mládeží doma i v zahraničí na výchově mladé generace k demokracii a toleranci. Jako výraz úcty za její celoživotní dílo byla Helze Hoškové-Weissové v roce 2009 udělena Medaile Josefa Hlávky. V současné době probíhá v Galerii Roberta Guttmanna výstava představující průřez dosavadní autorčinou tvorbou. Tuto výstavu, jejímž kurátorem je Dr. Arno Pařík, uspořádalo Židovské muzeum v Praze u příležitosti jejího významného životního jubilea. Helga Hošková-Weissová (*1929) Dívčí ubikace v Terezíně před návštěvou komise mezinárodního Červeného kříže, Terezín 1944 kresba perem a tuší kolorovaná akvarelem, 148 x 218 mm ŽMP

3 VÝSTAVA V GALERII ROBERTA GUTTMANNA Galerie Roberta Guttmanna, Praha 1, U Staré školy 3, Praha 1, tel.: Helga Hošková Weissová Obrazy a kresby Výstava k 80. narozeninám Helga Hošková Weissová je jedním z mála terezínských dětí, které přežily válku. Je autorkou unikátního souboru kreseb z terezínského ghetta, které jsou dnes známy po celém světě. Retrospektiva její dosavadní tvorby zahrnuje ukázky jejích obrazových cyklů ze šedesátých let s motivy z koncentračních táborů a Izraele. Hošková také ve své pozdější umělecké tvorbě podává svědectví o krutých zkušenostech svého dětství, které ovlivnily celý její život a uměleckou tvorbu. Její obrazy proto nejsou pouhou retrospektivou, ale poselstvím a varováním. Helga Hošková, Pogrom, 2009, kombinovaná technika, plátno, , LD: H 09 Od 15. října do 29. listopadu 2009 Otevřeno denně mimo soboty a židovské svátky hod. 3

4 VÝSTAVA V CÍSAŘSKÉ KONÍRNĚ PRAŽSKÉHO HRADU Cesta života Rabi Löw (kol ) Výstava pořádaná Správou Pražského hradu a Židovským muzeem v Praze k 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Levy ben Becalela Císařská konírna Pražského hradu 5. srpna 8. listopadu 2009 denně od 10 do 18 hodin Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, ministra kultury České republiky Václava Riedlbaucha a primátora hl. města Prahy Pavla Béma Komisařka výstavy: PhDr. Eva Kosáková Kurátoři výstavy: PhDr. Arno Pařík a PhDr. Alexandr Putík Mýtus a skutečnost V roce 2009 si připomínáme 400 let od úmrtí věhlasného rabína Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela. Náboženský, pedagogický a filosofický odkaz tohoto učence zůstává dodnes živý a inspirující. Jen stěží lze najít jinou osobnost, ke které by se hlásilo tak pestré společenství ctitelů, lidí s výrazně odlišnou náboženskou, filosofickou a kulturní orientací. Pojetí rabiho Löwa jako zosobnění tajuplnosti ghetta, divotvůrce, matematika a tvůrce umělé bytosti golema není sice historicky oprávněné, poskytlo však přebohatou inspiraci umělcům. S jejím odrazem se můžeme setkat jak v literatuře, tak ve výtvarném a dramatickém umění. Své právo na existenci má pravý i vysněný rabi Löw, avšak rozpor mezi historickým obrazem této osobnosti a jejím převažujícím chápáním je propastný. Tato skutečnost je natolik významná, že posloužila jako základ pojetí celé výstavy, která má dvě hlavní části. První je věnována historickému rabimu Löwovi a autentickým tradicím s ním spojeným, druhá je zasvěcena odkazu rabiho Löwa a původu legend spjatých s jeho jménem Život a dílo rabiho Löwa Kdy se přesně Jehuda Leva ben Becalel narodil, se s jistotou neví. Předpokládá se, že se tak stalo kolem roku 1525 v polské Poznani v rodině pocházející z Prahy. Jehuda působil v letech jako moravský zemský rabín. Ladislav Šaloun ( ), detail Modelu k plastice rabi Löwa na budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí, 1910, ŽMP Svého postavení se však vzdal a odešel do Prahy, kde se stal rektorem Klausu soukromé rabínské akademie. V této instituci byl činný v letech a Funkci vrchního rabína v rodné Poznani zastával v letech a znovu Roku 1596 byl přijat za vrchního rabína v Praze. Zesnul 18. dne hebrejského měsíce elul roku 5369 židovského letopočtu, tedy 17. září 1609, a je pochován na Starém židovském hřbitově v Praze. 4

5 Jádro výstavy představují jedinečné sbírkové předměty, knihy a archiválie Židovského muzea v Praze, které obohacují vzácné artefakty zapůjčené z českých i zahraničních institucí. Mezi nejdůležitější exponáty patří spisy rabiho Löwa doplněné úředními knihami a texty souvisejícími s jeho osobností. Unikátní je dokument ze Státního archivu ve Vídni z roku 1597 s podpisem velkého židovského učence. Ten mimo jiné proslul svým setkáním s císařem Rudolfem II. na Pražském hradě. Stolní zvonek Rudolfa II. ze slitiny sedmi kovů dle kabalistického návodu, zapůjčený vídeňským Uměleckohistorickým muzeem, je další vzácností, kterou lze na výstavě zhlédnout. Výstava rovněž zahrnuje vývoj pražského ghetta a židovského hřbitova v době rabiho Löwa. Díky Muzeu hlavního města Prahy je možno zhlédnout v trojrozměrném zobrazení nejvýznačnější stavby pražského Židovského Města, jak je ve svém modelu zachytil v 18. století Antonín Langweil. Vedle domu rabiho Löwa jsou představeny nejvýznamnější veřejné stavby, náhrobky velkého učence a jeho potomků a dalších významných osobností konce 16. a počátku 17. století. Pověsti a legendy Ironií je, že širší veřejnost dnes Jehudu ben Becalela zná především díky golemovské legendě, s níž byl spojen až v 19. století a již výstava rovněž představí. V návaznosti na texty německých romantiků vyšly v Praze v roce 1847 Sippurim (hebrejsky Příběhy), které uvedly soubor pověstí o rabim Löwovi a jeho golemovi do širokého povědomí. Do souboru pověstí je zařadil Alois Jirásek, Josef Svátek či Adolf Wenig. Svého největšího rozšíření však golemovské legendy dosáhly na počátku 20. století. Tehdy vznikla na toto téma řada literárních děl od autorů jako Judl Rosenberg, Gustav Meyrink nebo Chajim Bloch. Výtvarnou podobu rabiho Löwa a golema jako první zachytil ve svých kresbách Mikoláš Aleš, později Hugo Steiner-Prag, pomník rabiho Löwa vytvořil pro průčelí pražské Nové radnice sochař Ladislav Šaloun. Hra o rabim Löwovi a jeho golemovi se hrála také v pražském Osvobozeném divadle (1930). Největší ohlas však mělo filmové zpracování golemovských pověstí ve snímcích Paula Wegenera (1914, 1917, 1920), Juliana Duviviéra (1936) nebo Martina Friče ve filmu Císařův pekař a pekařův císař (1951). Jehuda Leva ben Becalel, Deruš nae he-šabat ha-gadol, Praha 1589, ŽMP Vstupné Plné Snížené Rodinné Skupinové vstupné pro žáky ZŠ a SŠ 160 Kč 100 Kč 200 Kč 40 Kč/1 žák (Školní skupiny z důvodu omezeného prostoru Císařské konírny prosíme o předchozí rezervaci v Oddělení kultury Správy Pražského hradu na u Otevřeno denně % sleva se vstupenkou na výstavu u pokladen v historických synagogách a na Starém židovském hřbitově v pražském Židovském Městě 5

6 Patron kulturních akcí pořádaných Správou Pražského hradu: Synottip Generální partner: Čeps, a. s. Partneři: Dynatech, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, KIT digital Czech a. s., Muzeum hl. m. Prahy Hlavní mediální partner: Česká televize Mediální partneři: Český rozhlas, MF Dnes, Týden 6

7 PUBLIKACE A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY VYDANÉ V SOUVISLOSTI S VÝSTAVOU CESTA ŽIVOTA k zakoupení on-line na či na u DOPROVODNÝ KATALOG K VÝSTAVĚ Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol ) Na 7. září 2009 (18. elulu 5769) připadá 400 let od úmrtí Jehudy Levy ben Becalela, známého jako Maharal či rabi Löw. Reprezentativní publikace Cesta života vydaná Židovským muzeem v Praze a Nakladatelstvím Academia při příležitosti velké stejnojmenné výstavy na Pražském hradě, není pouhým katalogem k ní, byť obsahuje i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židovského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních českých a zahraničních kulturních institucí. Je to dílo, umožňující objevit Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal převážně utajen. Česky a anglicky 520 stran, 402 barevných vyobrazení Česká mutace ISBN (Academia) ISBN (Židovské muzeum v Praze) Anglická mutace ISBN (Academia) ISBN (Jewish Museum in Prague) 7

8 OBSAH 1. ÚVOD Eva Kosáková (Židovské muzeum v Praze): Poděkování institucím a sponzorům Leo Pavlát (Židovské muzeum v Praze): Maharalův odkaz Alexandr Putík (Židovské muzeum v Praze): Koncepce a členění výstavy 2. SLOVO RABÍNA vrchní zemský a pražský rabín Efraim Karol Sidon: Nomen Omen neboli Vysoký rabín Lev 3. STATI PhDr. Alexandr Putík Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze): Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k rodopisu a životopisu prof. Byron L. Sherwin, Ph.D. (Spertus Institute of Jewish Studies v Chicagu): Paradox a ironie: Myšlení Jehudy Löwa z Prahy Benjamin Richler, M.L.S. (Židovská národní a univerzitní knihovna v Jeruzalémě): Maharalovo dílo v rukopisech Isaac Yudlov, M.L.S. (Ústav pro hebrejskou bibliografii v Izraeli): Tištěné edice Maharalova díla PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze): Pražští židovští učenci Zlatého věku Mgr. Ivo Purš (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky): Duchovní svět Rudolfa II. a kabala prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze, Univerzita Karlova v Praze): Hrad, město, ghetto. O Praze za časů Rudolfa II. a Maharala PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze): Pražským ghettem po stopách Maharala prof. Byron L. Sherwin, Ph.D. (Spertus Institute of Jewish Studies v Chicagu): Golem a jeho předkové prof. PhDr. Peter Demetz, (Yale University): Rabi Löw a jeho Golem v německé literatuře prof. Jindřich Toman (University of Michigan): Převyprávěnky: Rabi Löw a jeho Golem česky PhDr. Arno Pařík (Židovské muzeum v Praze): Maharal a Golem v českém umění prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky): Šalounův pomník Maharalovi doc. PhDr. Ivan Klimeš (Národní filmový archiv v Praze, Univerzita Karlova v Praze): Oživování homunkula. Golem ve filmu a divadle 4. KATALOG VYBRANÝCH DĚL Rukopisy a archiválie Tisky Obrazy Kresby Grafika, mapy, veduty Fotografie Plastika Textil Kovy Medaile Varia Bibiliografie: Daniel Polakovič Seznam vyobrazení: Eva Kosáková a Alexandr Putík Medailony autorů: Alexandr Putík Heslář: Olga Sixtová Jmenný rejstřík: Olga Sixtová Vlepené přílohy Mapa Aškenázu v době Maharala, Plán Starého židovského hřbitova v Praze (Daniel Polakovič) Rodokmen rodiny Becalels (Alexandr Putík) Nápis na náhrobku Maharala a jeho ženy Perl 8

9 Stavěno anděly: Příběh Staronové synagogy Text a ilustrace: Mark Podwal Přeložila Pavla Niklová Kniha pro děti, která představuje prostřednictvím lyrického textu a barevných ilustrací příběh nejstarší dochované synagogy v Evropě. Česky, 40 stran, celobarevné ilustrace. ISBN Maharal Rabi Löw Text: Miroslava Ludvíková, Miroslava Tesařová, Zuzana Tlášková Ilustrace: Hana Pavlátová Doprovodný pracovní sešit pro žáky a studenty základních a středních škol, který shrnuje život rabiho Löwa a nabízí křížovky či testy s židovskou tematikou. Česky, 14 stran, celobarevné ilustrace ISBN Předměty s vyobrazením dekorace z filmu Martina Friče Císařův pekař a pekařův císař z roku 1951 (Ze sbírek Židovského muzea v Praze) Tričko, barva černá Velikost: S, M, L, XL, XXL Klíčenka Velikost: 4 x 5 cm Magnet Velikost: 6 x 9 cm Pohled Velikost: 10.5 x 14.8 cm 3 pohledy náhrobku rabiho Löwa na Starém židovském hřbitově v Praze Velikost: 10.5 x 14.8 cm Pamětní mince k výročí úmrtí rabiho Löwa Stříbro, ražba, 2009, autor MgA. Josef Šafařík Průměr 31 mm, hmotnost 13 g Stříbrný medailon detailu náhrobku rabiho Löwa na perlovém náhrdelníku 100 číslovaných kusů Náprstek s vyobrazením detailu z náhrobku rabiho Löwa USB paměť (2 GB) v dřevěném obalu s informacemi o výstavě a Židovském muzeu v Praze (2GB) 9

10 PROGRAM VZDĚLÁVACÍHO A KULTURNÍHO CENTRA ŽMP PRAHA Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro; tel.: , fax: , VEČERNÍ PROGRAMY pondělí v 18 h: Vernisáž výstavy Historie židovského sportu v Československé republice. Výstavu uvede PhDr. Arno Pařík ze Židovského muzea v Praze. Vstup volný úterý v 18 h: Chevra Kadiša historická a současná. Přednáška členů nově oživlé pražské Chevra Kadiši Zuzany Peterové, psychoterapeuty a spisovatelky, a Chaima Kočího, mašgiacha, se věnuje vzniku, poslání a cílům pražského pohřebního bratrstva, jeho fungování do druhé světové války, vývoji po válce a jeho činnosti v současnosti. středa v 18 h: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Levy ben Becalela. středa v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Blízký východ, Izrael: Čtyři svatá města judaismu: Jeruzalém, Hebron, Safed a Tiberias. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera. středa v 18 h: Od normalizace k normálnímu životu sametová revoluce a dvacet let demokracie z židovského pohledu. S Petrem Brodem diskutují Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a supervizorka, působící např. v o. s. Rafael Institut a v o. s. Berkat, Marta Malá, ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, a Daniel Putík, člen reprezentace ŽOP. úterý v 18 h: Náboženské politické strany v Izraeli. Přednáška právníka a politologa Marka Čejky z Ústavu mezinárodních vztahů z cyklu Náboženství a politika v Izraeli. čtvrtek v 18 h: ESTER (Kateřina Hajdovská-Tlustá a Alexandr Hajdovský): Poklad židovských písní. Celá staletí svého vyhnanství chránili Židé svou tradici, své příběhy, své písně. A tak jejich písně žijí podnes, oslovují nás, ale hlavně se dotýkají srdcí nás všech. Koncert nabízí vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. Program je provázen mluveným slovem seznamujícím posluchače s překladem textů. Vstupné 60 Kč pondělí v 18 h: Mezi postmodernismem a šílenstvím. Orly Castel-Bloom, žena, která mluví úsporným jazykem, a přece říká mnoho. Přednáška překladatelky Terezy Černé z nového cyklu Cesty izraelské literatury, věnovaného současné izraelské literární tvorbě. Ukázky z tvorby přečte Táňa Fischerová. NEDĚLNÍ DÍLNA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE ve 14 h: Lvíček Arje slaví Sukot (svátek stanů) Společně s lvíčkem Arjem si budeme vyprávět o putování Židů pouští a jejich přebývání v sukách. Dozvíme se, co je to suka, a také si ji vyrobíme. Zazpíváme si a ochutnáme něco z tradičních pokrmů. Prohlídka: Staronová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč Více o nedělních dílnách na Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět. VÝSTAVY v prostorách VKC (Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po čt 10 16, pá 10 15) Historie židovského sportu v Československé republice Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/pocta dětským obětem holocaustu stálá expozice kopií putovních výstav VKC. 10

11 PROGRAM VZDĚLÁVACÍHO A KULTURNÍHO CENTRA ŽMP BRNO Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, pobočka Brno tř. Kpt. Jaroše 3, Brno, tel.: , fax: , VEČERNÍ PROGRAMY úterý v 18 hod.: Doktor Faustík aneb Nová hra s ďáblem. V listopadovém večeru se setkáme s Aškenazyho pozdější rozhlasovou hrou Doktor Faustík aneb Nová hra s ďáblem (česky nastudováno 1999). Překvapí svěžím dialogem i filosofickými přesahy. Ve hře s podtitulem Příběh muže, který se pokouší přelstít ďábla, účinkují Aleš Procházka, Miroslava Pleštilová, Luděk Munzar a Antonín Molčík. Režisérem byl legendární Jiří Horčička. Rozhlasovou hru přiblíží a pořadem provede Mgr. Přemysl Hnilička. Vstupné 20 Kč. neděle v 15 hod.: Šabat. Zajímá vás jak se slaví jeden z nejdůležitějších svátků judaismu? Proč je v tento svátek zapovězena práce a co je to například havdala? Dozvíte se i mnoho dalších zajímavostí a můžete si třeba vyrobit vlastní desatero. Dílna pro rodiče s dětmi od 4 let. Vstupné 30 Kč. čtvrtek v 18 hod.: Příběh Hanina kufříku z pohledu PhDr. Martina Reissnera, literárního a výtvarného historika, kritika, publicisty, šéfredaktora časopisu pro teorii a kritiku dětské literatury Ladění. Knihu kanadské novinářky Karen Levinové Hanin kufřík vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze v roce Tato kniha líčí pátrání mladé Japonky Fumiko Išioka, ředitelky Tokijského centra pro studium holocaustu, po osudech dívky Hany Bradyové, jejíž kufřík zapůjčilo paní Išioka muzeum v Osvětimi. Byť stál na počátku pouhý kufřík se jménem, podařilo se F. Išioka vypátrat, že Hana Bradyová pocházela z Nového Města na Moravě a že její bratr Jiří přežil Osvětim a od roku 1948 žije v Kanadě. V knize se prolínají osudy kufříku s líčením osudu sourozenců Bradyových za války. Knížka se setkala s velikým ohlasem po celém světě, v Izraeli byla označena za nejlepší dětskou knihu roku Přednáška je uváděna v rámci kulturního cyklu Brno židovské. Vstupné 20 Kč. středa v 18 hod.: Co je to život? Je život pes, náhoda, loterie či dar? Otázky, na které člověku neodpoví žádná věda. Otázky, v nichž jde skoro o všechno a nikdo se nedopátrá přesvědčivé odpovědi. Otázky, jejichž zodpovězením vlastně člověk dává konkrétní chuť a smysl svým dnům. Otázky, které zaměstnávají myslitele i spisovatele celé věky... O hledání odpovědí se budou pokoušet ve vzájemném dialogu vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon společně s ThMgr. Milanem Klapetkem, absolventem evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, bývalým duchovním Českobratrské církve evangelické nyní přednášejícím humanitní předměty na VUT Brno. Vstupné 20 Kč. čtvrtek v 18 hod.: Židovská architektura v Brně přednáška ing. arch. Petra Pelčáka. Během dvaceti let mezi světovými válkami židovští architekti většinou ve spolupráci s židovskými stavebníky a stavebními firmami výrazným způsobem ovlivnili tvář Brna, tehdy prosperujícího moderního mnohonárodnostního a dvojjazyčného města. Arnošt Wiesner byl pro brněnskou architekturu dokonce osobou klíčovou, protože byl jejím průkopníkem a prvním realizátorem puristických moderních staveb ve městě. Na konci 30. let, tedy v době, kdy celá řada architektů vyškolených zejména na brněnské Německé vysoké škole technické má za sebou v mladém věku řadu úspěšných realizací, přichází německá okupace. Pro některé přináší nucenou emigraci, pro jiné transport do koncentračních táborů, z nichž se vrátili jen někteří. Po nacistickém holocaustu přichází koncem 40. let antisemitismus bolševický a s ním emigrační vlna. Pro takto vyčištěné české prostředí byla židovská kultura včetně architektury cizí a nesrozumitelná a společnost budující socialismus ani neměla zájem jí porozumět. Přednáška představí dílo moderních brněnských židovských architektů jako určitý ucelený estetický i historický výraz a je uváděna v rámci kulturního cyklu Brno židovské. Vstupné 20 Kč. čtvrtek v 18 hod.: Židovští hudebníci v Brně přednáška prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc. o velkých osobnostech židovského původu, které působily v Brně a jsou spjaty s jeho vývojem zejména v 19. a 20. století. Jde o beethovenovského autora zhudebňovaných textů Aloise Jeittelese, rakouského a německého skladatele Arnolda Schoenberga a jeho brněnskou návštěvu v březnu 1925, také četné návštěvy Erwina Schulhoffa (při jedné z nich byl gestapem zatčen) a samozřejmě Pavla Haase, jednoho z největších skladatelů Brna ve 20. století, a jeho tragický osud. Přednáška je uváděna v rámci kulturního cyklu Brno Židovské. Vstupné 20 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. 15 minut po začátku programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. VÝSTAVA V sále můžete zhlédnout výstavu Libora Teplého České dědictví první část fotografií památek UNESCO. Výstava bude od 25. listopadu v rozšíření formě pokračovat až do 18. prosince. Vstup volný. 11

12 KONCERTY VE ŠPANĚLSKÉ SYNAGOZE Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1 To nejlepší z Gershwina 1., 3., 8., 10., 15., 18., 22., 25. a 29. listopadu od hod. L. Bernstein: West side story G. Gershwin: Rhapsody in blue, An American in Paris F. Loewe: My fair lady A. Rubinstein: Melody L. Anderson: Plink, Plank, Plonk J. Kern: Smoke Gets In Your Eyes; Ol Man River Czech Collegium a solisté Pořádá agentura BM ART AGENCY, To nejlepší z židovských písní a světových muzikálů 5., 9., 16., 23. a 30. listopadu od hod. 7., 14., 21. a 28. listopadu od hod. L. Bernstein: West side story F. Loewe: My fair lady A. L. Weber: Evita, Cats, Phantom of Opera G. Gershwin: Porgy and Bess Jewish songs: Hevenu Shalom Alechem; As der rebbe Elimejlech; Lach Jerušalaim; Hava Nagila Czech Collegium a solisté Pořádá agentura BM ART AGENCY, Židovské mystické melodie 11. listopadu od hod. Shalom Aleykhem, Mamele, Joseph Achrom, Klezmerka, Rosinkes, Nigun J. Bock: Šumař na střeše Alexander Shonert housle, Natalia Shonert piano Pořádá agentura BM ART AGENCY, To nejlepší z české a světové hudby 2., 17. a 24. listopadu od hod. Bach, Dvořák, Bernstein, Vivaldi, Čajkovskij, Smetana, Verdi, Rossini, Mozart Czech Collegium a solisté Pořádá agentura BM ART AGENCY, 12

13 Legendární židovští houslisté 20. století Fritz Kreisler a Jascha Heifetz 19. a 26. listopadu od hod. G. Gershwin: Porgy a Bess A. Vivaldi: Adagio z cyklu Čtvero ročních období W. A. Mozart: Rondo L. van Beethoven: Rondino Boris Monoszon housle, Michal Monoszon klavír Pořádá agentura BM ART AGENCY, Lubomír Brabec 12. listopadu od hod. Pořádá agentura Koncertní agentura PISKO, 13

14 PUTOVNÍ VÝSTAVY VKC ŽMP Anna Franková odkaz pro současnost Základní škola Ořechov, Komenského 2, Ořechov Neztratit víru v člověka ZŠ a MŠ Sion J. A. Komenského, Mandysova 1434/1, Hradec Králové STÁLÉ EXPOZICE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE Denně kromě sobot a židovských svátků od 9.00 do Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v ČR v češtině Židovské muzeum a Židovská obec v Praze umožňují v rámci speciálního programu v češtině prohlídku muzejního areálu s průvodcem za níže uvedené ceny. Tato prohlídka se koná vždy v neděli a o státních svátcích ve hod. Školy a další organizované skupiny si mohou prohlídku zajistit v dohodnutou dobu prostřednictvím Rezervačního centra: Rezervační centrum U Starého hřbitova 3a, , Praha 1, tel.: , fax: , Cena prohlídky 1. Židovské muzeum v Praze dospělí 65,- Kč děti 6-15 let a studenti 35,- Kč děti do 6 let zdarma 2. Staronová synagoga Památka spravovaná Židovskou obcí v Praze. Vstupenka do Staronové synagogy umožňuje také vstup do Jeruzalémské synagogy zdarma, a to i následující den (pokud je synagoga otevřená tedy ne během soboty a dalších židovských svátků). dospělí 35,- Kč děti 6-15 let a studenti 25,- Kč děti do 6 let zdarma 3. Prohlídka všech židovských památek pražského Židovského Města dospělí 100,- Kč děti 6-15 let a studenti 60,- Kč děti do 6 let zdarma 14

15 Objekty a stálé expozice ve správě Židovského muzea v Praze Maiselova synagoga, Praha 1, Maiselova 10 Stálá expozice: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. od počátků po emancipaci Historické údaje o vzniku židovského osídlení v Čechách a na Moravě, právním a sociálním postavení Židů ve středověkém státě, představení tradiční židovské vzdělanosti významných učenců židovských obcí a zakladatele synagogy z období renesance Mordechaje Maisela. Španělská synagoga, Praha 1, Vězeňská 1 Stálé expozice: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. od emancipace do současnosti Dějiny židovské komunity v době osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, první republiky, Protektorátu Čechy a Morava a v poválečných desetiletích. Zimní modlitebna 1. patro Španělské synagogy: Stříbro českých synagog Kultové předměty z Čech a Moravy ze sbírek Židovského muzea v Praze. Pinkasova synagoga, Praha 1, vchod ze Široké 3 Stálé expozice: Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holocaustu. Na zdech synagogy je ručně napsáno na jmen obětí. Dětské kresby z Terezína (1. patro). Výběr z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často jedinou památku na ty, které nepřežily. Klausová synagoga, Praha 1, U Starého hřbitova 3a Stálé expozice: Židovské tradice a zvyky Synagoga (hlavní loď) význam synagogy a jednotlivých židovských svátků. Židovské tradice a zvyky Běh života (galerie) každodenní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností. Obřadní síň budova pražského Pohřebního bratrstva, Praha 1, U Starého hřbitova 3a Stálá expozice: Židovské tradice a zvyky Běh života (závěrečná část) medicína v ghettu, úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost pražského Pohřebního bratrstva. Starý židovský hřbitov, Praha 1, vstup pouze ze Široké 3 Založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející Avigdoru Karovi, pochází z roku Na hřbitově se pohřbívalo do roku Dnes se na hřbitově nachází téměř náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Na hřbitově je pochována řada významných osobností, z nejznámějších rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný Löw (zemřel roku 1609), primas Židovského Města Mordechaj Maisel a renesanční učenec, matematik a astronom David Gans. Židovský hřbitov na Žižkově, Fibichova, Praha 3 Otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od Předchozí rezervace na tel Knihovna a Referenční centrum Židovského muzea v Praze Praha 1, U Staré školy 1, Studovna a badatelna: úterý 9 18 h, středa a čtvrtek 9 17 h; tel Referenční centrum: pondělí pátek h; tel Zaměření knihovny: hebraistika, judaistika, historie, dějiny umění, muzeologie, antisemitismus, holocaust. Knihovna nabízí tradiční judaistickou literaturu, odbornou literaturu a tematicky zaměřenou beletrii, bohemika a pragensia, judaistická periodika, příruční knihovnu s publikacemi encyklopedického charakteru, elektronické informační zdroje, internet. 15

16 Staronová synagoga, Praha 1, Červená ul. Není součástí Židovského muzea v Praze. Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Je nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga Židovské obce v Praze. Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků: neděle čtvrtek: pátek: leden březen: leden: duben září: duben říjen: únor: říjen: listopad prosinec: březen: listopad prosinec: Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 Není součástí Židovského muzea v Praze. Otevřeno v období turistické sezony (březen říjen) denně kromě sobot a židovských svátků:

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE A K T U Á L N Í I N F O R M A C E Č E R V E N E C 2 0 0 9 www.jewishmuseum.cz PŘEDMĚT MĚSÍCE Jiří Běhounek (1929 2005) Náhrobek rabiho Jehudy Levy ben Becalela, řečeného Maharal

Více

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Osnova 1. Základní informace 2. Statistika 3. Nabídka pro školy 4. Práce s učni 5. Nabídka pro učitele Jiří Tejkal, oddělení

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE A K T U Á L N Í I N F O R M A C E B Ř E Z E N 2 0 1 1 www.jewishmuseum.cz PŘEDMĚT MĚSÍCE Anonym: Mikrografie (Megilat Ester, kapitoly 1-6 a 6-9), 2. polovina 19. století, střední

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

ZPRAVODAJ 2000/4. Festival židovské kultury v Praze

ZPRAVODAJ 2000/4. Festival židovské kultury v Praze ZPRAVODAJ 2000/4 Festival židovské kultury v Praze V listopadu 2000 proběhla v Praze významná kulturní akce - I. ročník Festivalu židovské kultury Devět bran. Jeho název připomínal proslulou stejnojmennou

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE A K T U Á L N Í I N F O R M A C E Ú N O R 2 0 1 1 www.jewishmuseum.cz PŘEDMĚT MĚSÍCE Neznámý autor: Rabín a jeho žena, c. 1855 Jeden ze dvou portrétů z nedávno nově uspořádané sbírky

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ZPRAVODAJ 2002/1 NOVÁ VÝSTAVA - ROBERT HORVITZ:ESENCE

ZPRAVODAJ 2002/1 NOVÁ VÝSTAVA - ROBERT HORVITZ:ESENCE ZPRAVODAJ 2002/1 NOVÁ VÝSTAVA - ROBERT HORVITZ:ESENCE V lednu 2002 byla v muzejní Galerii Roberta Guttmanna zahájena výstava současného amerického židovského autora Roberta Horvitze s názvem "Esence".

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? Naše školka sídlí v krásné

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva Zlatý věk ţidovského obyvatelstva 16. století povaţováno za zlatý věk s nástupem Habsburků rozkvět renesanční kultury růst a expanze praţské ţidovské obce (nová zástavba, nákup domů, zdvojnásobení počtu

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ZPRAVODAJ 1999/3. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici

ZPRAVODAJ 1999/3. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici ZPRAVODAJ 1999/3 Židovský hřbitov ve Fibichově ulici V červnu tohoto roku Židovské muzeum v Praze převzalo do své správy židovský hřbitov v pražské čtvrti Žižkov, ve Fibichově ulici. Po nezbytných stavebních

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Návštěva Sira Nicolase G. Wintona Španělská synagoga

Návštěva Sira Nicolase G. Wintona Španělská synagoga ZPRAVODAJ 1998/2 Návštěva Sira Nicolase G. Wintona V březnu přivítalo Vzdělávací a kulturní centrum významného hosta Sira Nicolase Wintona z Londýna. Tento úředník londýnské burzy sehrál v letech 1938-1939

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE OSLAVILO DESÁTÉ VÝROČÍ SAMOSTATNÉ EXISTENCE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE OSLAVILO DESÁTÉ VÝROČÍ SAMOSTATNÉ EXISTENCE ZPRAVODAJ 2004/4 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE OSLAVILO DESÁTÉ VÝROČÍ SAMOSTATNÉ EXISTENCE Prvního října uplynulo deset let od okamžiku, kdy Židovské muzeum v Praze přestalo působit jako státem řízená instituce

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

KATALOG KNIHOVNY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE NA INTERNETU

KATALOG KNIHOVNY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE NA INTERNETU ZPRAVODAJ 2003/3 ODLOŽENÁ VÝSTAVA ADOLF KOHN - Malíř pražského ghetta Židovské muzeum v Praze připravovalo v loňském roce výstavu obrazů malíře pražského ghetta Adolfa Kohna. Vernisáž se měla uskutečnit

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze

Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze Implementace systému správy sbírek Collection Access pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze VŠE Vyšší odborná škola informačních

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více