Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem"

Transkript

1 Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem Kroměřížsko Valašsko Slovácko Zlínsko a Luhačovicko

2 Občas si v životě uvědomujeme skutečnost, že žijeme v paradoxech. Patří k nim i paradox situace, ve které je Zlínský kraj: je mladou institucí s dávnou historií, úzce spojenou s dějinami českého státu, kořeny kulturnosti a civilizace v regionu. Tento paradox je dán skutečností, že kraj vznikl v roce 2000, ale místa, která jej tvoří, mají značnou dějinnou paměť a jsou historicky velmi významná. Zlínský kraj i přes své mládí má významné postavení v České republice a jistou zásluhu na této skutečnosti má i jeho historie, která svým geniem loci proniká do myšlení a skutků dnešních lidí. Představitelé Zlínského kraje mají hluboký respekt před autoritou paměti místa, které přispívá ke kultivovanosti prostředí, společnosti a jsou si vědomi, že všechno, co tvoří historii a kulturnost, je třeba chránit, uchovávat ve smysluplném celku, předávat objektivní informace dalším generacím a prezentovat poznání o místě i za hranice regionu. Paměťové instituce, které pomáhají uchovávat historické informace a seznamují s věděním a krásou, jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje a mají jeho významnou podporu. Muzea, knihovna, galerie a hvězdárny jsou instituce, v jejichž prostorách se lze vzdělávat, poznávat, diskutovat, odpočívat, bavit se, setkávat či bádat. Všechny organizace jsou taktéž poutavým a žádaným turistickým cílem, ve svých expozicích představují jednotlivé přírodní, regionální a folklorní zajímavosti v kraji, nabízejí srovnání způsobů a rozmanitostí života místa, prezentují výjimečnosti dané oblasti, doplněné jedinečnými výstavami a programy. Jsou nebývale zajímavé. Zvu Vás na objevování krás i zajímavostí v kulturních organizacích a potažmo v celém Zlínském kraji, který má své neopakovatelné kouzlo rozmanitosti. Ing. Jindřich Ondruš náměstek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a církve

3 Muzeum Kroměřížska / strana 4 Větrný mlýn ve Velkých Těšanech / Zámek Chropyně / Soubor hanáckých lidových staveb v Rymicích Muzeum regionu Valašsko / strana 20 Zámek Vsetín / Zámecký areál Lešná u Valašského Meziříčí / Lapidárium Trojice ve Valašském Meziříčí / Hvězdárna Vsetín / Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti / strana 10 Galerie Slováckého muzea / Památník Velké Moravy ve Starém Městě / Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady / Národní kulturní památka Modrá u Velehradu / Národní kulturní památka Staré Město-Špitálky / Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově / Soubor lidových staveb Topolná muzeum v přírodě / Letecké muzeum Kunovice Chropyně Lešná Valašské Meziříčí Hvězdárna Valašské Meziříčí / strana 26 Kroměříž Rymice Vsetín Velké Těšany Zlín Malenovice Modrá Ploština K rajská k nihovna K rajská galerie v ý t varného umění ve Zlíně / strana 39 Staré Město Uherské Hradiště Kunovice Topolná Luhačovice Františka Bartoše ve Zlíně / strana 35 Vlčnov Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / strana 30 Filharmonie Bohuslava Martinů / strana 42 Zámek Zlín / Hrad Malenovice / Obuvnické muzeum / Muzeum luhačovického Zálesí / Expozice Bydlení v baťovském Zlíně / Národní kulturní památka Ploština

4 Kroměřížsko Region, kde je, mimo krásných přírodních krás Chřibů a Hostýnských vrchů, úžasná architektura a historie prezentovaná v památkách světového významu. Komplex historických zahrad a zámku je zapsán na seznamu UNESCO, ale neméně zajímavé je poutní místo na Svatém Hostýně, židovské památky Holešova či lidové stavby v okolí Kroměříže. Nacházejí se zde nejseverněji položené vinohrady na Moravě a Arcibiskupské sklepy vyrábějící mešní víno již od dob Karla IV. Významné místo má Kroměřížsko i na kulturní mapě České republiky svými výstavami, festivaly a přehlídkami. Kroměříž Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Svatý Hostýn bazilika Nanebevzetí Panny Marie, nejvýše položená církevní stavba na Moravě Kroměříž kostel sv. Jana Křtitele, barokní stavba s unikátní výzdobou - kostel sv. Mořice, významná gotická stavba - kostel Blahoslavené Panny Marie Holešov kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí Chropyně kostel sv. Jiljí a zámek s pověstí o Ječmínkovi Střílky kostel Nanebevzetí Panny Marie a originální barokní hřbitov Rajnochovice kostel Narození Panny Marie a sv. Anny zvaný valašská katedrála pro svoji jedinečnou architekturu Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži Holešov Rymice Svatý Hostýn Holešov 2 3

5 Muzeum Kroměřížska získalo v roce 2009 cenu Gloria musaealis za nejlepší muzejní publikaci za knihu archeoložky Mgr. Heleny Chybové Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města? Část expozice Historie ukrytá pod dlažbou města Muzeum Kroměřížska Kontakt Velké náměstí 38, Kroměříž telefon: , Otevírací doba celoročně, mimo pondělí, a hodin V roce 2009 muzeum otevřelo novou expozici v historickém sklepení Historie ukrytá pod dlažbou města. Sklepení, s dochovanou pozdně gotickou a renesanční částí s obloukovou klenbou a s částí přestavěnou po zničení města švédskými vojsky v roce 1643, představuje návštěvníkům v oddílu nazvaném Stopy vedou do pravěku nálezy kamenné štípané industrie, kosterních pozůstatků mamutů nebo bronzových předmětů. V části Od tržní osady k městu je zachyceno slovanské osídlení od konce stol., doloženy jsou i nálezy dokládající existenci tržní vsi v 11. a 12. stol. a založení města ve 13. století. Součástí instalace je také model města zachycující stavební podobu Kroměříže kolem roku 1848 doplněný o virtuální procházku historickým městem s využitím audiovizuální techniky dotykových obrazovek. Expozice pokračuje ukázkou mučicích nástrojů útrpného práva, produkcí místních hrnčířů, kovářů, zámečníků, cechovními památkami, vystaveny jsou i tezaury mincovních hotovostí a cenností ukrývaných obyvateli města v dobách nebezpečí, gotické, renesanční nebo barokní kamnové kachle. Volné instalace podávají svědectví o podobě středověké domovní odpadní jímky či vodovodním potrubí, které sloužilo k zásobování města pitnou i užitkovou vodou, názorně předvádějí, jak vypadala vypalovací hrnčířská pec nebo černá kuchyně. V šesti sálech Památníku Maxe Švabinského je představován Švabinského umělecký vývoj. Komorní výstavy jsou pořádány v Malé galerii, ve vstupních prostorách muzea Galerii Portál a především v Galerii v podloubí, kde jsou v jedinečných historických sálech pravidelně prezentovány práce předních českých i zahraničních výtvarných umělců a rozsáhlé výstavy z muzejních fondů. Sbírky a činnost Oddělení Archeologie má nejobsáhlejší sbírkový fond v muzeu, jsou zde nálezy regionálního původu, ale i staroegyptské předměty, soubor římskoprovinciální keramiky a skla nebo soubor pravěké industrie ze severní Evropy. Sbírky jsou průběžně doplňovány v rámci systematické terénní dokumentace regionu a záchranných výzkumů, především na území Městské památkové rezervace v Kroměříži. Oddělení Historie obsahuje hodnotné kolekce historického nábytku, skla, porcelánu, vojenských a loveckých zbraní, střeleckých terčů, hodin a obsáhlou numismatickou sbírku. V rámci Dokumentace regionu jsou uchovávány pozůstalosti významných osobností regionu (spisovatele Jindřicha Spáčila, hudebního skladatele Emila Axmana, malíře Maxe Švabinského) a materiály dokumentující kulturní, společenský a hospodářský život města. Badateli vyhledávaná je cenná sbírka map a plánů z století. Sbírkami Národopisu jsou exponáty z Národopisné výstavy v Kroměříži v roce Oddělení se soustřeďuje na dokumentaci tradiční lidové kultury Kroměřížska, uchovávání dokladů lidové hmotné kultury keramiky, domácího a zemědělského nářadí, krojů, výšivek nebo košíkářských výrobků. Uměleckohistorickou sbírku Muzea Kroměřížska tvoří především početná kolekce grafických listů Maxe Švabinského a jeho obrazy, z větší části vystavené v muzejním Památníku. Ve sbírce jsou zastoupeni i další regionální autoři. Odborná knihovna se studovnou nabízí více než svazků, sbírkový fond tvoří regionální literatura a tisk, vyhledávána je pro kvalitní nabídku publikací s numismatic- Max Švabinský a Ela kou tematikou. Přírodovědné oddělení paleontologická sbírka je tvořená regionálním materiálem amonity, aptychy amonitů a otisky třetihorních druhů ryb v menilitové břidlici. Botanická sbírka obsahuje unikátní kolekci herbářových knih z konce 18. stol., jejichž součástí jsou i vzorky dřev. Rozsáhlá je i entomologická část tvořená Drulákovou sbírkou motýlů a mimořádnou Fialovou sbírkou mravenců a brouků. K zajímavostem mineralogie se řadí kolekce skleněných imitací známých historických diamantů (Kohinoor, Velký Mogul a další). Sbírky jsou plynule rozšiřovány o současné sběry. Fotoarchiv uchovává a zpracovává desítky tisíc fotografií, negativů, diapozitivů a pohlednic s tématem Kroměřížska, a to nejen dokumentační snímky 20. a 21. stol., ale i cenné daguerrotypie nebo negativy (částečně na skle) z ateliérů místních fotografů konce 19. stol. (Wilhelm Sonntag). Oddělení pro práci s dětmi a mládeží vytváří rozmanité a oblíbené tematické programy přibližující dětem tradiční řemesla i lidové zvyky, připravuje pro školy i veřejnost výstavy a s nimi spojené výukové programy nebo oblíbené dílny, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet svou dovednost. Muzeum Kroměřížska pořádá od roku 1985, společně s městem Chropyně, každý druhý rok v areálu chropyňského zámku tzv. Hanácké slavnosti, které představují folklórní tradice regionu i ukázky uchovávání a obnovy tradičních řemesel? Hanácké slavnosti každoročně (od roku 1994) muzeum pořádá odbornou konferenci pod názvem Židé a Morava, ze které je vydáván stejnojmenný sborník? Sborník Židé a Morava hojně navštěvována je i archeologická a přírodovědná expozice otevřená v roce 1994 pod názvem Příroda a člověk? Pravěký lovec 4 5

6 Rymice, tvrz muzeum jako jediné v republice provozuje dva větrné mlýny? Jeden byl původně v Bořenovicích a byl přesunut do Rymic, druhý je u Velkých Těšan. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech Velké Těšany telefon: Otevírací doba v sezónu (duben září): úterý pátek hodin sobota a neděle a hodin. Mimo sezónu je objekt uzavřen. byl postaven v roce 1830 a zásoboval obilím okolní vsi až do II. světové války. Větřák je kulturní technická památka 1. kategorie. Zámek Chropyně nám. Svobody 29, Chropyně telefon: , Otevírací doba duben září, denně, mimo pondělí Prohlídky zámku začínají v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, hodin. Mimo sezónu po telefonické dohodě na telefonu: Kazetový strop Rytířského sálu zdobí barevné erby rodu Fűrstenberků v Rytířském sále jsou umístěny exempláře zbraní z třicetileté války a válek tureckých? Expozice Cesta Větru v areálu tvrze v Rymicích je ke zhlédnutí ojedinělá expozice o větrném mlynářství na Moravě a Slezsku Cestou větru? Jeden z šedesáti barokních herbářů borovice lesní Soubor hanáckých lidových staveb v Rymicích Rymice 104, Holešov telefon: , Otevírací doba duben, květen, září: jen soboty a neděle červen, červenec, srpen: denně mimo pondělí Prohlídky začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, hod. Chodby zámku jsou věnovány expozici dějin Chropyně a blízkého okolí, v prvním patře se nacházejí historické sály. Nejznámější je Rytířský sál z poloviny 19. stol., zabírá dvě poschodí s rozlohou 120 m 2, zaujme mj. kazetovým stropem s erby Fürstenberků a spřízněných rodů, táflováním stěn a instalací kolekce zbraní. Mobiliář Ječmínkova sálu, původně hostinské jídelny připomínající známou pověst o hanáckém králi, tvoří majoliková kamna (datovaná 1668), masivní stůl a židle s vyřezávanými opěradly ze 17. stol., police se souborem cínového nádobí z 18. stol., intarzií a řezbou zdobené truhly. Na stěnách jsou akvarely malíře Zdeňka Mlčocha zpracovávající pověst o králi Ječmínkovi. Ve druhém patře zámku je umístěn Památník chropyňského rodáka, malíře, sochaře, grafika Emila Filly, předního představitele expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění, s ukázkami jeho grafické tvorby. Rytířský sál Ječmínkův sál Ječmínek se ukrývá ve starém stole? Když na něj kdokoliv z návštěvníků zaklepe a je to dobrý člověk, Ječmínek se mu ozve. Expozice Brázdou času je hmotný doklad lidového stavitelství v jeho přirozeném prostředí. Dochovaná renesanční tvrz postavená v 16. století byla přebudována na cukrovar první závod svého druhu na Moravě. Je zde zpřístupněna expozice Brázdou času, představující duchovní a sociální kulturu hanáckého lidu. Do pravěku Holešovska a dějin obce Rymice uvádí expozice Od kamenné sekyrky k železné radlici a Obrázky z dějin Rymic. Součástí tvrze je i expozice o historii větrných mlýnů Cestou větru. 6

7 Slovácko Krajina plná památek, přírodních krás, tradic a gurmánských zážitků. Úzce je spjato s dějinami českého státu koncentrovanými v historii poutního místa Velehrad. Buchlov a Buchlovice tvoří dvojici míst, jež nelze opomenout navštívit. Z věže Buchlova je vidět celá krása regionu ohraničena kopci Bílých Karpat a Javořinou, která je jeho přirozenou hranicí a taktéž lákavým cílem výletů. Folklorní akce Slovácka jsou nezapomenutelnou podívanou plnou tradic, vůní a barev. Slovácko lze poznat na kole, v balónu, na lodi v Baťově kanále, ale i na lyžích či v místech s báječnou relaxací. Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Velehrad komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Uherské Hradiště kostel sv. Františka Xaverského jezuitský komplex Uherský Brod kostel Neposkvrněného početí Panny Marie barokní stavba se sedmi oltáři Vlčnov vesnická památková rezervace Archeoskanzen Modrá velkomoravské sídliště názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin Buchlov, Buchlovice architektonické skvosty regionu Velehrad Vlčnov Modrá Zámek Buchlovice Hrad Buchlov 8 9

8 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Kontakt Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště telefon: , , fax: denně , hodin ve sbírkách muzea se nachází unikátní křišťálový stříbrný renesanční kříž, jeden ze sedmi na světě? Fajánsový talíř, Sobotiště, kolem roku 1800 první soubory keramiky a textilu, mezi nimiž jsou vzácné kusy habánské fajánse a výšivky z konce 18. století, se dostaly do sbírek Slováckého muzea díky Františku Kretzovi, který zde od založení muzea v roce 1914 až do roku 1929 působil jako jeho první ředitel? Dýnko z čepce, Vlčnov, první třetina 19. století etnografické oddělení Slováckého muzea spravuje téměř čtyřicet tisíc kusů sbírkových předmětů a v nich najdeme tři stovky kompletních mužských, ženských i dětských krojů ze všech subregionů Slovácka? Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se již od svého vzniku v roce 1914 profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Hlavní budova ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti sídlí v někdejší budově hostince Na Střelnici z roku 1908, k níž bylo ve dvou stavebních fázích přistavěno podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse boční křídlo, v němž jsou umístěny výstavní sály, depozitáře a pracovny. Návštěvníci zde mohou zhlédnout stálou národopisnou expozici Slovácko dokumentující lidové zvyky a obyčeje na Slovácku v průběhu kalendářního roku a lidové oděvy regionu. Další dva výstavní sály nabízejí pravidelné výstavy z historie, archeologie, národopisu a vlastivědy. Kromě tradičních expozic a výstav přispívá muzeum pořádáním kulturních a společenských akcí k rozvoji kulturního života města. Mezi pravidelné programy patří předvádění výroby zvykoslovných předmětů (velikonoční a vánoční cyklus) spojené s tvůrčími dílnami, rockové koledování u stromečku nebo nejrůznější koncerty a besedy organizované buď jako samostatné akce, nebo jako doprovodné programy k aktuálním výstavám. Již několik let Slovácké muzeum rozšiřuje nabídku pořadů pro školy, jejichž součástí jsou i přednášky odborných pracovníků, výukové programy ve stálých expozicích či dlouhodobá spolupráce se střední školou zaměřenou na turismus. Pro děti předškolního a mladšího školního věku realizuje oddělení umění speciální programy, které přiměřeným způsobem vysvětlují základní pojmy výtvarného umění. S úspěchem je také využíván dětský ateliér. Hlavní budova Slováckého muzea Galerie Slováckého muzea Otakarova 103, Uherské Hradiště telefon/fax: denně , hodin Galerie Slováckého muzea sídlí v barokní budově císařské zbrojnice, postavené v letech Svým návštěvníkům nabízí prohlídku stálé expozice Umění jihovýchodní Moravy, zahrnující díla předních umělců regionu z 19. a 20. století. Ve třech výstavních sálech jsou pořádány výstavy výtvarného umění českých i zahraničních autorů. Galerijní sbírka obsahuje umělecká díla od 17. století až do současnosti (obrazy, kresby, grafické listy, plastiky, medaile a reliéfy, keramika). Je tvořena významným konvolutem regionálního umění, menší část tvoří díla cizí provenience (např. grafika století, Německo, Francie, Itálie ad.). Sbírkotvorný zájem se zaměřuje na tvorbu bývalých absolventů uherskohradišťské SUPŠ působících i v jiných regionech. Novým samostatným souborem jsou sochařské práce vytvořené během uherskohradišťských Mezinárodních sochařských sympozií lité medaile, plakety a drobné plastiky. Barokní kartuše pamětní deska kartuše v Galerii Slováckého muzea vznikla v dílně Baldassara Fontany, významného sochaře, štukatéra a architekta italského původu? Ondřejský sál v budově galerie je zachovaná historicky unikátní vazba střešních krovů, tzv. ondřejské kříže? ve sbírce Galerie Slováckého muzea jsou obrazy (veduty) zachycující dávnou podobu Uherského Hradiště z roku 1670, dvacátých let 18. století a sedmdesátých let 19. století? Veduta z roku

9 mezi nejvzácnější z archeologických předmětů patří soubor velkomoravských honosných šperků, především náušnic, gombíků a nákončí opasků z 9. století, zhotovených z drahých kovů? v základech kostela v Sadech byla odkryta hrobka, v níž byl pravděpodobně pohřben arcibiskup Metoděj, a v kapli na severní straně sakrálního komplexu se nacházel druhý významný hrob, snad velkomoravského knížete Svatopluka? Nákončí velmožského opasku kostel Na Valách, nebo spíše negativ jeho základů, se podařilo objevit Vilémovi Hrubému v roce 1949 a v té době se jednalo o první objevený prokazatelně velkomoravský zděný kostel? Zlatá bubínkovitá náušnice Památník Velké Moravy ve Starém Městě Jezuitská 1885, Staré Město telefon: denně , hodin Byl vybudován v místě zvaném Na Valách nad základy kostela z 9. století, stojícího uprostřed rozsáhlého a bohatého pohřebiště. Od roku 1969 je národní kulturní památkou. Nová multimediální expozice otevřená po rekonstrukci objektu v lednu 2010 představuje prostřednictvím historických dioramat dějinné okamžiky Velké Moravy i běžný život člověka tehdejší doby. Ten je zachycen v příběhu zde pohřbeného muže, jemuž archeologové dali jméno Mojslav. Návštěvníci zhlédnou repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů. Expozici doplňuje úvodní film, elektronický průvodce i počítačové animace s velkomoravskou tematikou na dotykových obrazovkách. Základy kostela z 9. století v expozici Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravských staveb. Komplex několika zděných sakrálních staveb, budovaných ve třech stavebních fázích, se rozkládal na tzv. Sadské ostrožně. Nejprve byl v první třetině 9. století postaven kostel na půdorysu řeckého kříže. Na něj navázal po polovině 9. století sálový kostel se dvěma bočními vchody a závěrem v podobě apsidy. Ve třetí čtvrtině 9. století byly k severní zdi kostela přistavěny hrobová komora a kaple. Uvnitř i vně církevních staveb bylo odkryto 87 hrobů, z nichž 30 s bohatou výbavou patřilo společensky významným jedincům. Vedle zděných staveb a pohřebiště bylo součástí církevního areálu 15 srubových staveb, mezi nimi rozsáhlá halová stavba, v níž pravděpodobně sídlili církevní hodnostáři. Plnila zřejmě také funkci krytého shromaždiště a probíhala v ní i výuka. Existenci církevní školy dokládají především železná a kostěná rydla, tzv. stily, kterými se do voskového povrchu dřevěných destiček ryly litery slovanské abecedy. Závěsný bronzový křížek dřevěná halová stavba měla výšku 8 m, zaujímala plochu 275 m 2 a byla otápěna dvěma velkými kamennými pecemi? v hrobu ženy objeveném na Sadech byla bohatá výbava, k níž patřilo i pět typologicky odlišných párů zlatých náušnic? kolem kostela se rozkládala rozsáhlá nekropole, kde byli pohřbeni jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak také lidé chudí, zemědělci a řemeslníci? Zlatá hrozníčkovitá náušnice Gombík zdobený filigránem 12 13

10 Keltská miska s uchem z 5. stol. př. n. l. Muzeum lidových pálenic se nachází v areálu památkově chráněné hospodářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově, jejíž obytná část pocházející z konce 19. století je dodnes zachována tak, jak v ní dožila poslední majitelka, včetně pece a původní černé kuchyně? v posledních letech archeologové Slováckého muzea a Moravského zemského muzea při svých výzkumech objevili v Modré nejrozsáhlejší raně keltské osídlení na Moravě? Keltská kolkovaná láhev z 5. stol. př. n. l. v lokalitě Špitálky byl kromě stříbrného kruhového terčíku s vytepaným reliéfem jezdce se sokolem objeven také svou výzdobou zajímavý stříbrný gombík se zpodobněním ptáka? Národní kulturní památka Modrá u Velehradu Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravského kostela z 9. století, jež se nachází při obchodní cestě, tzv. staré hradské, která dříve spojovala střední Pomoraví s Vyškovskem. Kostel byl postaven z pískovcového lomového zdiva spojovaného maltou a měl půdorys dvou podélně orientovaných pravoúhlých obdélníků. Jeho stěny byly oboustranně omítnuty a natřeny uvnitř několika barevnými odstíny, vně šedohnědou barvou. Kolem kostela bylo prozkoumáno 37 kostrových hrobů. V blízkosti základů kostela se nachází hypotetická rekonstrukce postavená v letech Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově Vlčnov č. p. 65 telefon: Stálá expozice přibližuje podomáckou výrobu destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Jejím základem jsou tři desítky kompletních destilačních přístrojů a jejich částí, z nichž některé byly získány jako policejní konfiskáty při tzv. černém pálení. Doplňují je další potřeby související s pálením, nádoby, viněty a dokumenty. Textové panely, vydané drobné tisky, publikace, hudební i obrazové snímky pak dokreslují minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů. duben říjen, aktuálně na webu řada destilačních přístrojů v expozici je podomácky vyrobena a představuje vynalézavost a dovednost kutilů, kteří dokázali využít mimo jiné elektrické pračky, mlékařské konve nebo bedněné fasky na sádlo? Stříbrný gombík s motivem ptáka Národní kulturní památka Staré Město-Špitálky Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravského kostela, situovaná na tzv. Velehradské ostrožně. Kostel měl obdélníkovitou loď, která byla na východní straně uzavřena polokruhovitou apsidou a na západě přecházela v nartex. Chrám měl délku 18,5 m a šířku přibližně 8 m, v jeho okolí bylo objeveno celkem 41 kostrových hrobů s bohatou výbavou. nejprimitivnější destilační zařízení bylo možno v každé chalupě sestavit z hrnce, misky, trojnožky a plechové mísy lavoru, a přístroji i pálence v něm vyrobené se říkalo lavorovica? 14 15

11 až do konce 30. let 20. století pracoval v kovárně Karel Navrátil, zručný kovářský mistr, který vyráběl náročnější kovářské předměty kutí do vozů, pluhy a radlice, avšak nikdy nekul koně? v expozici praní prádla najdete dnes již zapomenuté pomůcky, které sloužily k praní, jako jsou písty, pajchovňa, valchy, bednové mandly s kameny a 9 různých typů praček? v expozici rybářství najdete zajímavé rybářské náčiní, jako jsou udice, vrše a rybářské koše z proutí, sítě zvané čeřen, přívlač, sak či chobot? Soubor lidových staveb Topolná muzeum v přírodě Topolná č. p. 90 a 93 telefon: , , celoročně pro předem objednané skupiny Soubor lidových staveb představují usedlosti č. p. 90 a 93, které dotváří další tradiční stavby stodoly, sušírna ovoce, udírna, studny, polní kříž, včelí úl a také sad starých ovocných odrůd. Stavení č. p. 90 má typickou zástavbu do písmene L s kovárnou ve dvoře a malým amfiteátrem. Stavení č. p. 93 představuje selskou usedlost s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. K prohlídkám je určena stálá expozice lidového bydlení, černá kuchyň, patrová komora, v jejímž patře je instalována expozice rybářství a výstava přibližující praní, mandlování a žehlení prádla v minulosti. V hospodářském traktu je instalováno zemědělské nářadí, v zahradě se nachází polní kříž, sušírna ovoce a udírna, úl a před domem vahadlová studna. Humno za oběma usedlostmi uzavírají repliky starých stodol, které stojí na původních místech. V zahradě za usedlostí byly vysázeny staré odrůdy révy vinné a podnože pro naroubování starých odrůd ovocných stromů. Letecké muzeum Kunovice Letecká ul., Kunovice telefon: , , duben říjen: po , hodin, út ne , hodin; listopad březen: zavřeno Stálá expozice 24 vojenských, dopravních a sportovních letounů, z nichž více než polovina byla vyrobena v leteckém závodě v Kunovicích. Světovým unikátem je pátý prototyp letounu L-610, který se nikdy nevyráběl a nevlastní ho žádné jiné muzeum. Nejstarším letadlem je Jakovlev Jak- 11 z poloviny 50. let minulého století. K dalším cenným exponátům patří prototypy L-410, vystavené na aerosalonech v Paříži a Hannoveru, nebo zpřístupněný Iljušin Il-14 T se salonní úpravou. V expozici nechybí ani zemědělský letoun Z-37 Čmelák, tři bojové migy nebo L-29 Delfín, určený pro výcvik pilotů nadzvukových letadel. letoun Su-7 U nalétal hodin, nejvíc se všech sedmi letadel tohoto typu užívaných v tehdejším Československu, osmkrát mu musel být vyměněn motor a spotřeboval více než 11 milionů litrů paliva? vrtulník Mi-4 byl použit při hašení požáru plynojemu v Praze-Michli v roce 1961? letoun L-410 s označením OK-ADP byl v roce 1972 unesen z linky Mariánské Lázně Praha do tehdejší NSR? haltýř nacházející se v expozici rybářství sloužil k uskladnění živých nalovených ryb a umísťoval se do tekoucí vody? 16 17

12 Valašsko Krajina reprezentována přírodou s překrásnými lesy, loukami, pastvinami a dřevěnicemi zasazenými ve stráni. Region bohatý lidovými tradicemi a folklórem. Najdete zde největší soubor lidových staveb u nás, zajímavé zámky, stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách nebo hojně navštěvovanou sochu Radegasta. Pro aktivní odpočinek je zde velmi pestrá nabídka v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky, příznivcům jezdectví, koupání, golfu nebo milovníkům zimních sportů. Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Vsetín kostel Nanebevzetí Panny Marie, netypická církevní stavba Velké Karlovice kostel Panny Marie Sněžné, dřevěná unikátní stavba Zašová poutní kostel Navštívení Panny Marie se zázračným obrazem Rožnov pod Radhoštěm kostel Všech svatých Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm unikátní centrum lidového stavitelství Pustevny Jurkovičovy stavby charakterizující místo vhodné pro turistické aktivity Pustevny Rožnov pod Radhoštěm Pulčínské skály Rožnov pod Radhoštěm 18 19

13 první zmínka o zámku Vsetín je z roku 1610 a k významným majitelům vsetínského zámku patřil Albrecht z Valdštějna? Muzeum regionu Valašsko Horní náměstí 2, Vsetín telefon: denně, mimo pondělí, hodin Expozice v zámku V tom vsetínském zámku interaktivní expozice seznamuje s historií objektu a jeho majitelů. Pod jménem Valachů historie lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století. Počátky sběratelství na Valašsku prezentuje nejstarší sbírky vsetínského muzea a jeho zakladatele. Zámecký přijímací salon je vybaven historickým mobiliářem a uměleckými předměty ze 17. až 19. století z původních šlechtických sbírek (Salon je i svatební obřadní síní) Vsetín na prahu moderní doby představuje umělecké, uměleckoprůmyslové a historické muzejní sbírky spjaté s dobou vzestupu města na přelomu 19. a 20. století: Básník dřeva architekt Dušan S. Jurkovič představuje počáteční architektonické návrhy, výstavní národopisné projekty a nábytkářskou tvorbu významného slovenského architekta, působícího na Valašsku v letech polní dělo v expozici Pod jménem Valachů s hlavní ráže 70 mm prokázalo svou funkčnost v r při natáčení televizního filmu Lékař umírajícího času? vsetínský zámek vlastnila vdova po zlínském králi obuvnického průmyslu paní Marie Baťová? Expozice V tom vsetínském zámku v zámku Vsetín i zámku Kinských se konají svatební obřady a v zámku Vsetín byl otevřen v září 2010 nový Zámecký salon pro konaní svateb? Svatební salon Zámek Vsetín Muzeum regionu Valašsko slučuje vlastivědná muzea ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Spravuje Zámek Vsetín s expozicí věnovanou historii lidových bouří a ohýbanému nábytku; Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí s expozicí skla a gobelínů; Lapidárium Trojice, bývalý kostelík, uchovává ukázky architektonických, náhrobních a oltářních plastik pocházejících z poloviny 16. až počátku 20. století; Zámek a park Lešná, park je kulturní památka I. kategorie a společně se zámkem tvoří architektonický celek a od roku 2005 je součástí instituce i Hvězdárna Vsetín a spravuje sbírky bývalého muzea v Kelči. Zámek Vsetín Původně renesanční zámek z počátku 17. století, později přestavěný do dnešní klasicistní podoby. Součástí zámeckého areálu je anglický park se vzácnými dřevinami a romantickou stafáží umělé zříceniny antického chrámku. V zámku je možné navštívit expozice, výstavy a vyhlídkovou věž. K instalacikrátkodobých výstav slouží výstavní sály v přízemí zámku a Zámecká galerie. K pořádání kulturních akcí a programů je určen Mramorový sál. Muzejní ponocování Z expozice Básník dřeva Salon bratří Hlaviců je pamětní síní a galerií vsetínských výtvarných umělců Františka, Emila a Rudolfa Hlavicových. Počátky průmyslové výroby na Vsetínsku seznamují s nejstaršími průmyslovými odvětvími (např. sklářství, nožířské zboží až po významný rozmach oboru elektrotechnického). Od kolébky po rakev prezentuje nejvýznamnější události v životě valašského lidu v minulosti (narození, svatbu a smrt) a zvyky a obyčeje s nimi spojené. Ohýbaný nábytek symbol moderní doby představuje unikátní soubor ohýbaného nábytku značky Thonet a J. & J. Kohn, včetně ukázek dobových tapisérií z gobelínové manufaktury. ve sbírkách muzea je válečkový fonograf podle patentu amerického vynálezce Thomase A. Edisona s příslušenstvím (67 ks voskových válečků s původními hudebními nahrávkami USA, 1898)? Válečkový fonograf muzeum vystavuje jediný preparát medvěda hnědého z území ČR za posledních 100 let? Odchycen byl v Novém Hrozenkově a usmrcen při útěku z chomutovského zooparku v roce Židle z ohýbaného bukového dřeva s rotangovým výpletem sedáku, Thonet, vzor č. 4, Vídeň Gumpendorf, Tímto výrobkem nejstarší malosériové produkce nábytku získal Michael Thonet a jeho synové prestiž v širokém okruhu zákazníků. Medvěd hnědý (Ursus arctos) 20 21

14 vstup do areálu hvězdárny zdobí rozsáhlé alpinium s řadou vzácných dřevin a skalniček, doplněné malým vodotryskem? Projekt tohoto alpinia vytvořil v listopadu 1956 zahradní architekt Jan Zdráhal. v zámku Kinských v r krátkodobě pobýval první československý prezident Tomáš G. Masaryk při své návštěvě Valašska? muzeum ve Valašském Meziříčí je druhé nejstarší české muzeum na Moravě? Bylo založeno už v r Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Sestava dalekohledů v pozorovatelně se jménem Vsetín se můžete setkat nejen na zeměpisných mapách, ale i na obloze? Od 27. dubna 2002 nese toto jméno i planetka s pořadovým číslem 27079, kterou v říjnu 1998 objevil český astronom dr. Petr Pravec. Kometa Hale-Bopp Hvězdárna Vsetín Kontakt Jabloňová 231, Vsetín telefon: pondělí pátek hodin Hvězdárna Vsetín byla otevřena v roce 1950 z iniciativy členů místní pobočky Československé astronomické společnosti. Její činnost je od počátku zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie, kosmonautiky i jiných přírodních věd. Pořádají se zde přednášky a besedy pro veřejnost, základní a střední školy. Pro zájemce jsou zajišťována astronomická pozorování Slunce i hvězdné oblohy refraktory 200/3000 a 135/2800. Pro některá odborná pozorování je k dispozici i reflektor typu Newton 300/1700 se CCD kamerou. Jako malé zařízení nabízí Hvězdárna Vsetín návštěvníkům méně formální přístup k popularizaci astronomie než je obvyklé u velkých organizací tohoto typu, což je její velkou výhodou. Nabídka pozorování Večerní astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy v úterý a v pátek v níže uvedených hodinách: leden, prosinec únor, listopad březen, říjen duben, září květen, srpen červen, červenec Pozorování Slunce a slunečních skvrn probíhají za příznivého počasí od pondělí do pátku od 9.00 do Ve stejném termínu jsou pro návštěvníky připraveny exkurze prohlídka kopule a jejího přístrojového vybavení, či prohlídka meteorologické stanice a stanice na měření čistoty ovzduší v areálu hvězdárny. V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, letní tábory, turistické zájezdy, ) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném termínu. Kontakt Zámecká 3, Valašské Meziříčí telefon: denně, mimo pondělí, hodin Zámek stojí na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, k němu přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami založený na přelomu 18. a 19. století. Ve stálé expozici Sklo a gobelíny jsou vystavena díla místní gobelínové manufaktury od jejího založení až po současnost mezi nimi též vzácný hedvábný gobelín z r tkaný podle návrhu Felixe Jeneweina Dopoledne Velkého pátku. Muzeum vlastní velmi cennou sbírku starých tisků, mezi nimiž jsou i dva prvotisky a další vzácné knihy, např. Bible Expozice Sklo a gobelíny benátská z r. 1506, Bible kralická šestidílná ( ), Matthioliho Herbář z r. 1562, Třanovského Cithara sanctorum z r aj. Expozice v zámku Sklo a gobelíny seznamuje se sklářskou tradicí a historií ručně tkaných gobelínů a koberců v Moravské gobelínové manufaktuře. Život šlechty na konci 19. a začátku 20. století představuje expozice zámeckých pokojů, na kterou navazuje výstava hraček ze zámku a podzámčí. Konšelský nábytek prezentuje vybavení zasedací síně radnice, vytvořené v pseudogotickém slohu před 120 lety žáky Odborné školy pro zpracování dřeva. Kavárnička Antonína Duřpeka je expozice muzejní kavárny z 30. let 20. století, kterou mohou návštěvníci využít k odpočinku. Kavárnička je rozšířena o expozici Vůně kávy ve Valašském Meziříčí a mapuje historii známé firmy na výrobu kávy Dadák. Staré knihy vyprávějí historie Valašského Meziříčí v zrcadle starých knih, rukopisů a dokumentů. Kniha Samuelova v expozici Staré knihy vyprávějí se návštěvníci seznámí nejen s historií města Valašské Meziříčí, ale mohou se též podívat na vzácné staré tisky, např. Bibli benátskou z r. 1506, Münsterovu Kosmografii českou z r. 1554, Bibli vydanou v r u Samuela Adama z Veleslavína aj.? Expozice Jak se žilo na zámku zámecký salón si můžete dát v kavárničce nejen dobrou kávu, ale též přečíst noviny z doby I. republiky? Kavárnička Antonína Duřpeka 22 23

15 nejstarší archivní zpráva o kostelu Nejsvětější Trojice je z r. 1605? Byla objevena v předměstské knize a vztahuje se k fundaci oltáře trojičního kostela. ve zdi nejstarší části zámku Lešná se nachází původní šikmá věž? v prvním patře zámku Lešná jsou pozůstatky po přepatrování, tj. podlaha v půlce okna? V zámeckém areálu mívá svou zastávku také Moravia rally. na fasádách zámku Lešná se nachází původní renesanční malované ostění a dřevěná střílna? v atriu zámku Lešná je studna o hloubce 20 m, výšce vodního sloupce 15 m? Zámecký areál Lešná u Valašského Meziříčí Kontakt Lešná u Valašského Meziříčí 1 telefon: Zámecký park je volně přístupný v denních hodinách. tvoří zámek, který je v současnosti v rekonstrukci, a přírodně krajinářský park. Anglický park u zámku v Lešné vznikl pravděpodobně v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr ). I dnes se park vyznačuje neobvyklým množstvím stromů, nejvíce jehličnanů a bohatým keřovým patrem se sbírkou azalek a rododendronů. Patří k nejcennějším na území severní Moravy a Slezska. V rámci Regionálního operačního programu byla v roce 2010 získána dotace na obnovu a modernizaci zámku v Lešné. Po jejím ukončení v listopadu roku 2011 bude zámek zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt s původním zámeckým vybavením. Také zde bude vybudováno centrum environmentální výchovy. Expozice Život na venkovském šlechtickém sídle expozice zámeckých komnat Krása dřeva v umělecké a v řemeslné tvorbě expozice dendrologicko-uměleckohistorická Zámecký park jako dílo člověka a přírody expozice interaktivní přírodovědná Život stromu a jeho význam v krajině expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná Lapidárium Trojice ve Valašském Meziříčí Kontakt Valašské Meziříčí Sokolská ul., telefon: červenec, srpen: denně kromě pondělí hodin se nachází v areálu bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Ve druhé polovině 90. let 20. století si budova vyžádala rozsáhlou památkovou obnovu a v roce 2001 zde byla otevřena obnovená muzejní expozice lapidárium, která je pojata jako stálá výstava architektonické, sepulkrální (náhrobníky, epitafy, náhrobky) a oltářní plastiky. V kostelíku jsou příležitostně pořádány koncerty. K nejstarší památce v kostele patří nástěnný náhrobník dcery biskupského mana Jana Žernovského ze Žernoví z roku 1584, který byl nalezen v r v dlažbě kněžiště kostela. Kalvárie, 1747 kostel Nejsvětější Trojice se od r stal též poutním kostelem a tradice poutí se zde udržela v komorním měřítku až do počátku 20. století? Nejstarší dřeviny domácího původu u zámku Epitaf Jana Žernovského ze Žernoví z r Část expozice 24 25

16 Ballnerova hvězdárna z roku 1929 je nejstarší zachovalou hvězdárnou na Moravě? Zakladatel Antonín Ballner ji nazýval kolňa badajna. Od roku 2001 je přístupna veřejnosti. hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí je památkově chráněným objektem a mnohými je považována za architektonicky nejvydařenější moderní hvězdárnu? milióntý návštěvník přišel ve středu 29. července 2009? Od roku 1955 navštívilo jednotlivé programy hvězdárny celkem osob. Hvězdárna Valašské Meziříčí Kontakt Vsetínská Valašské Meziříčí telefon: Valašskomeziříčská hvězdárna patří mezi nejaktivnější a nejznámější hvězdárny v České republice, a to jak v rámci pozorovatelských aktivit, tak i po stránce organizace akcí pro širokou veřejnost. Hvězdárna byla otevřená na podzim roku Ve své činnosti navázala především na přednáškovou činnost a pozorování Slunce, která organizoval ve své soukromé hvězdárničce Antonín Ballner. Určovalo se zde Wolfovo relativní číslo slunečních skvrn a již ve třicátých letech minulého století se informace zasílaly do tehdejšího světového centra v Curychu (Švýcarsko). Ballnerova hvězdárna z roku 1929 prošla v posledních letech postupnou rekonstrukcí, od roku 2001 je součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí a je rovněž přístupná veřejnosti. Hvězdárna se věnuje především popularizaci astronomie a dalších vědních oborů. Pořádá pozorovatelské expedice a významná je také publikační činnost. Pozorovatelská činnost Hvězdárna se věnuje sledování projevů sluneční aktivity Slunce (slunečních skvrn ve fotosféře, slunečních protuberancí, pozorování sluneční chromosféry), sledování proměnných hvězd, pozorování meziplanetární hmoty (komet, meteorů a zákrytů hvězd planetkami) a příležitostně měření okamžiků zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. K pozorováním se stále ve větší míře používá moderní CCD technika. Od 1. ledna 1957 byl zahájen provoz klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která v areálu pracuje dodnes. Hlavní budova hvězdárny Otevírací doba otevřena každý pracovní den večer aktuální informace najdete na internetových stránkách hvězdárny Expozice Součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí je vstupní hala, která umožňuje návštěvníkům strávit čas před přednáškou prohlídkou obrazové výzdoby. Na jednotlivých panelech a fotografiích jsou představena vesmírná tělesa, rakety, kosmické sondy a největší astronomické dalekohledy světa. Jsou zde instalovány podobizny významných astronomů, sochaře Ambrože Špetíka a vyobrazení souhvězdí severní oblohy valašské malířky Marie Bognerové. Po obvodu hlavní kopule je navíc schematicky vyobrazeno 13 zvířetníkových souhvězdí. Dalekohled Coude v hlavní kopuli hvězdárny Aktivity hvězdárny Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pro veřejnost pestrou škálu akcí jak pro jednotlivce a rodiny, tak i pro organizované skupiny. Programy pro jednotlivce večerní programy u dalekohledu každý pracovní den přednášky pro veřejnost zpravidla nejméně jednou měsíčně víkendové akce semináře, konference, praktika apod. astronomické kroužky v průběhu školního roku letní astronomický tábor pro mládež (červenec srpen) Podzimní putování Valašskem, Evropská noc vědců, Světový kosmický týden a další akce Pro organizované návštěvy (nutno objednat předem) večerní pořady u dalekohledu s omezenou možností zajištění noclehů exkurze, přednášky, besedy, experimentální programy doplňková výuka pro školy (podrobněji viz www stránky) putovní výstavy zapůjčované školám a dalším zájemcům individuální akce na míru Kontakty a otevírací doba Pro návštěvníky je hvězdárna otevřena každý pracovní den večer (začátek programu se v jednotlivých měsících roku posouvá podle západu Slunce) a v době konání přednášek, seminářů a dalších akcí aktuální informace najdete na internetových stránkách hvězdárny. Letní bouře nad hvězdárnou Akce pro mládež, učí se a hrají si Skupina slunečních skvrn hvězdárna pravidelně organizuje letní astronomické tábory pro mládež? Jejich program je obohacen o astronomická pozorování, přednášky, orientaci na obloze apod. seminář věnovaný úspěchům kosmonautiky a raketové techniky je pořádán téměř 40 let vždy v posledním listopadovém víkendu? první fotografie Slunce byla pořízena již ? v rámci pozorování Slunce bylo na Hvězdárně Valašské Meziříčí pořízeno téměř snímků slunečního disku a více než sérií detailních snímků aktivních oblastí na Slunci (tj. slunečních skvrn)? Kometa Hyakutake 26 27

17 Zlínsko a Luhačovicko Region spjatý s Baťou a lázeňstvím. Ve Zlíně a Otrokovicích se prezentují ukázky baťovské funkcionalistické architektury. Velmi oblíbenou turistickou atrakcí je také Baťův plavební kanál. Magnetem východní části regionu jsou Luhačovice, největší moravské lázně, okouzlující město s nezaměnitelnou architekturou, bohatým kulturním a společenským životem, zasazené do překrásného okolí. Ale svébytnou oblastí místa je i jižní Valašsko proslulé krásnou bělokarpatskou přírodou, typickými dřevěnicemi, hradem Brumov, živým folklórem a řemeslnými tradicemi. Luhačovice Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Zlín Štípa kostel Narození Panny Marie, významné poutní místo Zlín kostel sv. Filipa a Jakuba a Evangelický kostel,výjimečná architektura Provodov kostel Panny Marie Sněžné, poutní místo v nádherné přírodě Tečovice kostel sv. Jakuba Většího, románská stavba Luhačovice kostel Svaté Rodiny, zástupce moderní architektury ZOO Zlín nepřehlédnutelná turistická aktrakce Hrad Lukov místo pro romantiky a nadšence Zlín funkcionalistická architektura v realitě Vizovice zámek a destillery land nádherná kombinace turistických cílů pro všechny Luhačovice pohoda, lázeňství, relaxace a klid uprostřed lesů Zámek Vizovice Hrad Lukov Provodov Zlín Zámek Vizovice 28 29

18 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Zámek Zlín, Soudní 1, Zlín telefon: , fax: muzeum-zlin.cz Otevírací doba denně kromě pondělí, úterý neděle , hodin poslední prohlídka v hodin Snahy o zřízení zlínského muzea korunovalo roku 1953 ustavení krajského muzea, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. Od roku 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. Od roku 1990 existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Část prohlídkové trasy Cestovatelé H+Z Hanzelka a Zikmund byli prvními na světě, komu se podařilo projet autem napříč Afrikou, celkem projeli 44 zemí v Evropě, Africe a Americe a najezdili, uplavali a nalétali km? V muzeu je expozice věnovaná těmto dobrodruhům. v polovině 50. let 20. století se Jiří Hanzelka učil pilotovat malá letadla na holešovském letišti a jedním z jeho instruktorů byl Břetislav Jančařík, jehož osobní fond je součástí Archivu H+Z? Expozice v zámku Pamětní síň Františka Bartoše seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života, publikacemi, oceněním jeho díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové. V Muzeu jihovýchodní Moravy existuje také Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše. S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu. Unikátní fotografie doplňuje kolekce předmětů získaných při zajímavých setkání a událostech. Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti Expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás. Scéna z animovaného seriálu Krysáci Hrad Malenovice Švermova 448, Malenovice telefon: , duben, říjen so, ne a hodin květen, září út ne a hodin jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Do poloviny 20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní. Návštěvníci se mohou seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní přestavení a vystoupení skupin historického šermu. Expozice na hradě Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického a pohořelického panství za jejich vlády. Hrady jihovýchodní Moravy Výstava shrnuje výsledky desetiletého výzkumu archeologického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy v zaniklých středověkých hradech regionu. expozice hojně doplňují fotografie, mapky a plány, včetně rekonstrukcí předpokládaného vzhledu jednotlivých hradů? Expozice Dřevo, proutí, sláma samostatná část expozice je věnována dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně uplatnily dřevo i sláma? Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě Expozice umístěná v objektu hájenky před malenovickým hradem prezentuje významnou součást tradiční lidové kultury domácké zpracování přírodních materiálů. Dokumentovány jsou i výrobní postupy a souhrn dovedností, díky jimž venkovští tvůrci vytvářeli předměty potřebné pro vlastní hospodářství i prodej. Pohled do expozice Řemesla ve starých Malenovicích Řemesla ve starých Malenovicích Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů

19 ve sbírce Obuvnického muzea se nachází obuv slavného amerického basketbalisty Shaquilla O Neala? Obří farmářky ve velikosti 63 byly pro slavného sportovce vyrobeny v roce 1998 ve Zlíně. Podešev měří neuvěřitelných 42 cm. Soubor dřevěných předmětů sloužících v 19. století ke zpracování rostlinného textilního vlákna Pohled do expozice muzea Muzeum luhačovického Zálesí Koturna Vybavení obuvnické dílny Obuvnické muzeum Masarykova 950, Luhačovice telefon: denně kromě pondělí, , hodin zde naleznete unikátní a velmi vzácné dámské koturny ze sbírek hradu Buchlov? Pravděpodobně je nosila Anežka Eleonora z rodu Collony, manželka buchlovského hraběte Jana Dětřicha z Petřvaldu. je zde vystavena obuv zhotovená ze zvláštních usní, například z kůže křečka, hada, krokodýla, hrocha, tuleně, koně, polární lišky a sibiřského psa? Obuvnická dílna budova č. 1 areálu Svitu, (u podchodu na náměstí T. G. Masaryka) telefon: fax denně kromě pondělí, duben říjen, , hodin listopad, prosinec, únor, březen, út pá , hodin leden zavřeno Obuvnické muzeum se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století. Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Patrně nejvzácnější je soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, Reklamní plakát zajímavá je kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 majitelem buchlovského panství, dále soubor afrických sandálů a velká sbírka obuvi z Indie. Nejpřitažlivějšími exponáty pro návštěvníka jsou opánky z peří pštrosa emu a lidských vlasů, které sloužily v centrální Austrálii k rituálním obřadům. Nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa. Muzeum luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic v Luhačovicích a okolí. Expozice Známé i neznámé Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra, je ukázkou životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu luhačovického Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Expozici doplňují aktuální krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy a veřejnost. Dlouhodobý projekt Příběhy místa přibližuje málo známou historii Luhačovic z mnoha různých úhlů. K oblíbeným doprovodným programům luhačovického muzea patří projekt Babiččina truhla, ve kterém se děti učí z předmětů metodou objektového vyučování. Mimo jiné pátrají, k čemu sloužily v minulosti předměty uložené ve staré truhlici, jako motovidlo, slánka, trdlo, přeslice, vřetánko, drhlen apod. Z původních více než šesti desítek mosazných, tzv. zlatých van z balneoprovozu Jurkovičova domu je jedna vystavena v luhačovické expozici nejstarší datovaná lidová výšivka v textilní sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně pochází z roku 1710? Nejstarší výšivka pochází z Velkého Ořechova Polychromovaná řezbovaná soška Piety z Újezda, 19. století 32

20 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Kontakt Ústřední knihovna tř. Tomáše Bati 204, Zlín telefon: , autorem první obytné kolonie na Letné byl Jan Kotěra? Dispozice bytu je založená ještě na principu jedné denní místnosti s vařením a jedné ložnice, má splachovací WC, koupelnu a zavedenou vodu do kuchyňské niky. Kotěrův následovník František Lydie Gahura nahrazuje složité mansardové střechy jednoduššími střechami plochými a omítky domů trvalejším spárovým zdivem. Změna k lepšímu je patrna i v dispozicích, kde již plně převládá princip samostatné kuchyně, odděleného obytného pokoje a dvou ložnic. Tyto levné jednopatrové typizované neoplocené stavby, oddělené mezi sebou pouze živým plotem, udaly směr dalšímu vývoji zlínské moderní architektury i urbanismu. v letech dochází k prudkému rozvoji továrny i města stavebně i urbanisticky? Počátkem roku 1940 vzniká poslední zahradní areál Lesní čtvrť. Pro tento stavební program volí opět architektonické oddělení firmy metodu vzorové kolonie. Expozice Bydlení v baťovském Zlíně v domku č. p Nad Ovčírnou, telefon: Národní kulturní památka Ploština Kontakt telefon: , pondělí zavřeno, květen září, út ne , hodin se věnuje vývoji bydlení, základem je zařízená domácnost (kuchyně, obývací pokoj a ložnice) vybavená nábytkem a doplňky z 1. poloviny 20. století. Doplněna je stálou výstavou, která stručně shrnuje historii výstavby individuálního i hromadného firemního bydlení. pondělí zavřeno, květen říjen so, ne , hodin út, pá pouze objednané návštěvy V blízkosti Valašských Klobouk, mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice, je místo zvané Ploština, kde až do roku 1945 stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován k 30. výročí osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zavražděných pasekářů. Krajská knihovna Františka Bartoše je centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro knihovny ve Zlínském kraji a je největší veřejnou knihovnou regionu. Knihovní fond tvoří téměř půl milionu svazků, v rámci knihovny funguje Informační a referenční centrum, které poskytuje faktografické, bibliografické, referenční a konzultační informace. Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Její vydavatelská činnost se soustředí na publikace o Zlínském kraji a na vydávání časopisu ZVUK. Zřizovatelem knihovny je Zlínský kraj a na jejím financování se podílí statutární město Zlín. Knihovna poskytuje služby v Ústřední knihovně, třech online propojených obvodních knihovnách a 11 pobočkách. Vzhledem k rozsáhlým aktivitám a územnímu působení vykazuje knihovna vysoký zájem veřejnosti o svoji činnost. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně má několik nej historie knihovnictví ve Zlíně sáhá do roku 1885, kdy byl ve Zlíně založen čtenářský spolek, o dva roky později se stal František Bartoš jeho prvním čestným členem budova Ústřední knihovny na třídě Tomáše Bati patří k nejstarším stavbám ve Zlíně, byla postavena v roce 1897 podle návrhu architekta Dominika Feye a sloužila jako měšťanská škola během rekonstrukcí budovy v letech byl znovu uveden do chodu hodinový stroj Ústřední knihovna František Bartoš od roku 1996 je knihovna pojmenována po Františku Bartošovi ( ), pedagogovi, jazykovědci a etnografovi, rodákovi z Mladcové u Zlína? na projektu reedice díla Františka Bartoše knihovna spolupracovala s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně? 34 35

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština Identifikátor materiálu: EU - 3-39 Česká republika, kraje Anotace Zlínský kraj Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznámí se se zajímavostmi kraje, s kulturními památkami, z daných

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_14_Prv3E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Tvoříme v muzeu.tentokrát na téma:

Tvoříme v muzeu.tentokrát na téma: Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje Slovácká jizba výběrová prodejna tradičních rukodělných výrobků V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti se nachází prodejna s pestrou

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI Kde nás hledat? www.vychodni-morava.cz Témata Přehled o regionu Aktivní dovolená Lázně, wellness Novinky, zajímavosti, akce Kroměříž brána k Východní Moravě Praha Kroměříž

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Cílem vybudování Památníku: široké spektrum činností individuálním i organizovaným návštěvníkům. Areál bude využíván

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii)

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na území současné

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Svět prožitků. House of MEISSEN

Svět prožitků. House of MEISSEN Svět prožitků House of MEISSEN Manufaktura od roku 1710 Ukázkové dílny Nedaleko od Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury, stojí Svět prožitků House of MEISSEN, který zve k objevení světoznámého míšeňského

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více