Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem"

Transkript

1 Historie, kultura, poznání... kulturní organizace zřizované Zlínským krajem Kroměřížsko Valašsko Slovácko Zlínsko a Luhačovicko

2 Občas si v životě uvědomujeme skutečnost, že žijeme v paradoxech. Patří k nim i paradox situace, ve které je Zlínský kraj: je mladou institucí s dávnou historií, úzce spojenou s dějinami českého státu, kořeny kulturnosti a civilizace v regionu. Tento paradox je dán skutečností, že kraj vznikl v roce 2000, ale místa, která jej tvoří, mají značnou dějinnou paměť a jsou historicky velmi významná. Zlínský kraj i přes své mládí má významné postavení v České republice a jistou zásluhu na této skutečnosti má i jeho historie, která svým geniem loci proniká do myšlení a skutků dnešních lidí. Představitelé Zlínského kraje mají hluboký respekt před autoritou paměti místa, které přispívá ke kultivovanosti prostředí, společnosti a jsou si vědomi, že všechno, co tvoří historii a kulturnost, je třeba chránit, uchovávat ve smysluplném celku, předávat objektivní informace dalším generacím a prezentovat poznání o místě i za hranice regionu. Paměťové instituce, které pomáhají uchovávat historické informace a seznamují s věděním a krásou, jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje a mají jeho významnou podporu. Muzea, knihovna, galerie a hvězdárny jsou instituce, v jejichž prostorách se lze vzdělávat, poznávat, diskutovat, odpočívat, bavit se, setkávat či bádat. Všechny organizace jsou taktéž poutavým a žádaným turistickým cílem, ve svých expozicích představují jednotlivé přírodní, regionální a folklorní zajímavosti v kraji, nabízejí srovnání způsobů a rozmanitostí života místa, prezentují výjimečnosti dané oblasti, doplněné jedinečnými výstavami a programy. Jsou nebývale zajímavé. Zvu Vás na objevování krás i zajímavostí v kulturních organizacích a potažmo v celém Zlínském kraji, který má své neopakovatelné kouzlo rozmanitosti. Ing. Jindřich Ondruš náměstek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a církve

3 Muzeum Kroměřížska / strana 4 Větrný mlýn ve Velkých Těšanech / Zámek Chropyně / Soubor hanáckých lidových staveb v Rymicích Muzeum regionu Valašsko / strana 20 Zámek Vsetín / Zámecký areál Lešná u Valašského Meziříčí / Lapidárium Trojice ve Valašském Meziříčí / Hvězdárna Vsetín / Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti / strana 10 Galerie Slováckého muzea / Památník Velké Moravy ve Starém Městě / Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady / Národní kulturní památka Modrá u Velehradu / Národní kulturní památka Staré Město-Špitálky / Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově / Soubor lidových staveb Topolná muzeum v přírodě / Letecké muzeum Kunovice Chropyně Lešná Valašské Meziříčí Hvězdárna Valašské Meziříčí / strana 26 Kroměříž Rymice Vsetín Velké Těšany Zlín Malenovice Modrá Ploština K rajská k nihovna K rajská galerie v ý t varného umění ve Zlíně / strana 39 Staré Město Uherské Hradiště Kunovice Topolná Luhačovice Františka Bartoše ve Zlíně / strana 35 Vlčnov Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / strana 30 Filharmonie Bohuslava Martinů / strana 42 Zámek Zlín / Hrad Malenovice / Obuvnické muzeum / Muzeum luhačovického Zálesí / Expozice Bydlení v baťovském Zlíně / Národní kulturní památka Ploština

4 Kroměřížsko Region, kde je, mimo krásných přírodních krás Chřibů a Hostýnských vrchů, úžasná architektura a historie prezentovaná v památkách světového významu. Komplex historických zahrad a zámku je zapsán na seznamu UNESCO, ale neméně zajímavé je poutní místo na Svatém Hostýně, židovské památky Holešova či lidové stavby v okolí Kroměříže. Nacházejí se zde nejseverněji položené vinohrady na Moravě a Arcibiskupské sklepy vyrábějící mešní víno již od dob Karla IV. Významné místo má Kroměřížsko i na kulturní mapě České republiky svými výstavami, festivaly a přehlídkami. Kroměříž Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Svatý Hostýn bazilika Nanebevzetí Panny Marie, nejvýše položená církevní stavba na Moravě Kroměříž kostel sv. Jana Křtitele, barokní stavba s unikátní výzdobou - kostel sv. Mořice, významná gotická stavba - kostel Blahoslavené Panny Marie Holešov kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí Chropyně kostel sv. Jiljí a zámek s pověstí o Ječmínkovi Střílky kostel Nanebevzetí Panny Marie a originální barokní hřbitov Rajnochovice kostel Narození Panny Marie a sv. Anny zvaný valašská katedrála pro svoji jedinečnou architekturu Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži Holešov Rymice Svatý Hostýn Holešov 2 3

5 Muzeum Kroměřížska získalo v roce 2009 cenu Gloria musaealis za nejlepší muzejní publikaci za knihu archeoložky Mgr. Heleny Chybové Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města? Část expozice Historie ukrytá pod dlažbou města Muzeum Kroměřížska Kontakt Velké náměstí 38, Kroměříž telefon: , Otevírací doba celoročně, mimo pondělí, a hodin V roce 2009 muzeum otevřelo novou expozici v historickém sklepení Historie ukrytá pod dlažbou města. Sklepení, s dochovanou pozdně gotickou a renesanční částí s obloukovou klenbou a s částí přestavěnou po zničení města švédskými vojsky v roce 1643, představuje návštěvníkům v oddílu nazvaném Stopy vedou do pravěku nálezy kamenné štípané industrie, kosterních pozůstatků mamutů nebo bronzových předmětů. V části Od tržní osady k městu je zachyceno slovanské osídlení od konce stol., doloženy jsou i nálezy dokládající existenci tržní vsi v 11. a 12. stol. a založení města ve 13. století. Součástí instalace je také model města zachycující stavební podobu Kroměříže kolem roku 1848 doplněný o virtuální procházku historickým městem s využitím audiovizuální techniky dotykových obrazovek. Expozice pokračuje ukázkou mučicích nástrojů útrpného práva, produkcí místních hrnčířů, kovářů, zámečníků, cechovními památkami, vystaveny jsou i tezaury mincovních hotovostí a cenností ukrývaných obyvateli města v dobách nebezpečí, gotické, renesanční nebo barokní kamnové kachle. Volné instalace podávají svědectví o podobě středověké domovní odpadní jímky či vodovodním potrubí, které sloužilo k zásobování města pitnou i užitkovou vodou, názorně předvádějí, jak vypadala vypalovací hrnčířská pec nebo černá kuchyně. V šesti sálech Památníku Maxe Švabinského je představován Švabinského umělecký vývoj. Komorní výstavy jsou pořádány v Malé galerii, ve vstupních prostorách muzea Galerii Portál a především v Galerii v podloubí, kde jsou v jedinečných historických sálech pravidelně prezentovány práce předních českých i zahraničních výtvarných umělců a rozsáhlé výstavy z muzejních fondů. Sbírky a činnost Oddělení Archeologie má nejobsáhlejší sbírkový fond v muzeu, jsou zde nálezy regionálního původu, ale i staroegyptské předměty, soubor římskoprovinciální keramiky a skla nebo soubor pravěké industrie ze severní Evropy. Sbírky jsou průběžně doplňovány v rámci systematické terénní dokumentace regionu a záchranných výzkumů, především na území Městské památkové rezervace v Kroměříži. Oddělení Historie obsahuje hodnotné kolekce historického nábytku, skla, porcelánu, vojenských a loveckých zbraní, střeleckých terčů, hodin a obsáhlou numismatickou sbírku. V rámci Dokumentace regionu jsou uchovávány pozůstalosti významných osobností regionu (spisovatele Jindřicha Spáčila, hudebního skladatele Emila Axmana, malíře Maxe Švabinského) a materiály dokumentující kulturní, společenský a hospodářský život města. Badateli vyhledávaná je cenná sbírka map a plánů z století. Sbírkami Národopisu jsou exponáty z Národopisné výstavy v Kroměříži v roce Oddělení se soustřeďuje na dokumentaci tradiční lidové kultury Kroměřížska, uchovávání dokladů lidové hmotné kultury keramiky, domácího a zemědělského nářadí, krojů, výšivek nebo košíkářských výrobků. Uměleckohistorickou sbírku Muzea Kroměřížska tvoří především početná kolekce grafických listů Maxe Švabinského a jeho obrazy, z větší části vystavené v muzejním Památníku. Ve sbírce jsou zastoupeni i další regionální autoři. Odborná knihovna se studovnou nabízí více než svazků, sbírkový fond tvoří regionální literatura a tisk, vyhledávána je pro kvalitní nabídku publikací s numismatic- Max Švabinský a Ela kou tematikou. Přírodovědné oddělení paleontologická sbírka je tvořená regionálním materiálem amonity, aptychy amonitů a otisky třetihorních druhů ryb v menilitové břidlici. Botanická sbírka obsahuje unikátní kolekci herbářových knih z konce 18. stol., jejichž součástí jsou i vzorky dřev. Rozsáhlá je i entomologická část tvořená Drulákovou sbírkou motýlů a mimořádnou Fialovou sbírkou mravenců a brouků. K zajímavostem mineralogie se řadí kolekce skleněných imitací známých historických diamantů (Kohinoor, Velký Mogul a další). Sbírky jsou plynule rozšiřovány o současné sběry. Fotoarchiv uchovává a zpracovává desítky tisíc fotografií, negativů, diapozitivů a pohlednic s tématem Kroměřížska, a to nejen dokumentační snímky 20. a 21. stol., ale i cenné daguerrotypie nebo negativy (částečně na skle) z ateliérů místních fotografů konce 19. stol. (Wilhelm Sonntag). Oddělení pro práci s dětmi a mládeží vytváří rozmanité a oblíbené tematické programy přibližující dětem tradiční řemesla i lidové zvyky, připravuje pro školy i veřejnost výstavy a s nimi spojené výukové programy nebo oblíbené dílny, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet svou dovednost. Muzeum Kroměřížska pořádá od roku 1985, společně s městem Chropyně, každý druhý rok v areálu chropyňského zámku tzv. Hanácké slavnosti, které představují folklórní tradice regionu i ukázky uchovávání a obnovy tradičních řemesel? Hanácké slavnosti každoročně (od roku 1994) muzeum pořádá odbornou konferenci pod názvem Židé a Morava, ze které je vydáván stejnojmenný sborník? Sborník Židé a Morava hojně navštěvována je i archeologická a přírodovědná expozice otevřená v roce 1994 pod názvem Příroda a člověk? Pravěký lovec 4 5

6 Rymice, tvrz muzeum jako jediné v republice provozuje dva větrné mlýny? Jeden byl původně v Bořenovicích a byl přesunut do Rymic, druhý je u Velkých Těšan. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech Velké Těšany telefon: Otevírací doba v sezónu (duben září): úterý pátek hodin sobota a neděle a hodin. Mimo sezónu je objekt uzavřen. byl postaven v roce 1830 a zásoboval obilím okolní vsi až do II. světové války. Větřák je kulturní technická památka 1. kategorie. Zámek Chropyně nám. Svobody 29, Chropyně telefon: , Otevírací doba duben září, denně, mimo pondělí Prohlídky zámku začínají v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, hodin. Mimo sezónu po telefonické dohodě na telefonu: Kazetový strop Rytířského sálu zdobí barevné erby rodu Fűrstenberků v Rytířském sále jsou umístěny exempláře zbraní z třicetileté války a válek tureckých? Expozice Cesta Větru v areálu tvrze v Rymicích je ke zhlédnutí ojedinělá expozice o větrném mlynářství na Moravě a Slezsku Cestou větru? Jeden z šedesáti barokních herbářů borovice lesní Soubor hanáckých lidových staveb v Rymicích Rymice 104, Holešov telefon: , Otevírací doba duben, květen, září: jen soboty a neděle červen, červenec, srpen: denně mimo pondělí Prohlídky začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, hod. Chodby zámku jsou věnovány expozici dějin Chropyně a blízkého okolí, v prvním patře se nacházejí historické sály. Nejznámější je Rytířský sál z poloviny 19. stol., zabírá dvě poschodí s rozlohou 120 m 2, zaujme mj. kazetovým stropem s erby Fürstenberků a spřízněných rodů, táflováním stěn a instalací kolekce zbraní. Mobiliář Ječmínkova sálu, původně hostinské jídelny připomínající známou pověst o hanáckém králi, tvoří majoliková kamna (datovaná 1668), masivní stůl a židle s vyřezávanými opěradly ze 17. stol., police se souborem cínového nádobí z 18. stol., intarzií a řezbou zdobené truhly. Na stěnách jsou akvarely malíře Zdeňka Mlčocha zpracovávající pověst o králi Ječmínkovi. Ve druhém patře zámku je umístěn Památník chropyňského rodáka, malíře, sochaře, grafika Emila Filly, předního představitele expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění, s ukázkami jeho grafické tvorby. Rytířský sál Ječmínkův sál Ječmínek se ukrývá ve starém stole? Když na něj kdokoliv z návštěvníků zaklepe a je to dobrý člověk, Ječmínek se mu ozve. Expozice Brázdou času je hmotný doklad lidového stavitelství v jeho přirozeném prostředí. Dochovaná renesanční tvrz postavená v 16. století byla přebudována na cukrovar první závod svého druhu na Moravě. Je zde zpřístupněna expozice Brázdou času, představující duchovní a sociální kulturu hanáckého lidu. Do pravěku Holešovska a dějin obce Rymice uvádí expozice Od kamenné sekyrky k železné radlici a Obrázky z dějin Rymic. Součástí tvrze je i expozice o historii větrných mlýnů Cestou větru. 6

7 Slovácko Krajina plná památek, přírodních krás, tradic a gurmánských zážitků. Úzce je spjato s dějinami českého státu koncentrovanými v historii poutního místa Velehrad. Buchlov a Buchlovice tvoří dvojici míst, jež nelze opomenout navštívit. Z věže Buchlova je vidět celá krása regionu ohraničena kopci Bílých Karpat a Javořinou, která je jeho přirozenou hranicí a taktéž lákavým cílem výletů. Folklorní akce Slovácka jsou nezapomenutelnou podívanou plnou tradic, vůní a barev. Slovácko lze poznat na kole, v balónu, na lodi v Baťově kanále, ale i na lyžích či v místech s báječnou relaxací. Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Velehrad komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Uherské Hradiště kostel sv. Františka Xaverského jezuitský komplex Uherský Brod kostel Neposkvrněného početí Panny Marie barokní stavba se sedmi oltáři Vlčnov vesnická památková rezervace Archeoskanzen Modrá velkomoravské sídliště názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin Buchlov, Buchlovice architektonické skvosty regionu Velehrad Vlčnov Modrá Zámek Buchlovice Hrad Buchlov 8 9

8 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Kontakt Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště telefon: , , fax: denně , hodin ve sbírkách muzea se nachází unikátní křišťálový stříbrný renesanční kříž, jeden ze sedmi na světě? Fajánsový talíř, Sobotiště, kolem roku 1800 první soubory keramiky a textilu, mezi nimiž jsou vzácné kusy habánské fajánse a výšivky z konce 18. století, se dostaly do sbírek Slováckého muzea díky Františku Kretzovi, který zde od založení muzea v roce 1914 až do roku 1929 působil jako jeho první ředitel? Dýnko z čepce, Vlčnov, první třetina 19. století etnografické oddělení Slováckého muzea spravuje téměř čtyřicet tisíc kusů sbírkových předmětů a v nich najdeme tři stovky kompletních mužských, ženských i dětských krojů ze všech subregionů Slovácka? Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se již od svého vzniku v roce 1914 profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Hlavní budova ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti sídlí v někdejší budově hostince Na Střelnici z roku 1908, k níž bylo ve dvou stavebních fázích přistavěno podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse boční křídlo, v němž jsou umístěny výstavní sály, depozitáře a pracovny. Návštěvníci zde mohou zhlédnout stálou národopisnou expozici Slovácko dokumentující lidové zvyky a obyčeje na Slovácku v průběhu kalendářního roku a lidové oděvy regionu. Další dva výstavní sály nabízejí pravidelné výstavy z historie, archeologie, národopisu a vlastivědy. Kromě tradičních expozic a výstav přispívá muzeum pořádáním kulturních a společenských akcí k rozvoji kulturního života města. Mezi pravidelné programy patří předvádění výroby zvykoslovných předmětů (velikonoční a vánoční cyklus) spojené s tvůrčími dílnami, rockové koledování u stromečku nebo nejrůznější koncerty a besedy organizované buď jako samostatné akce, nebo jako doprovodné programy k aktuálním výstavám. Již několik let Slovácké muzeum rozšiřuje nabídku pořadů pro školy, jejichž součástí jsou i přednášky odborných pracovníků, výukové programy ve stálých expozicích či dlouhodobá spolupráce se střední školou zaměřenou na turismus. Pro děti předškolního a mladšího školního věku realizuje oddělení umění speciální programy, které přiměřeným způsobem vysvětlují základní pojmy výtvarného umění. S úspěchem je také využíván dětský ateliér. Hlavní budova Slováckého muzea Galerie Slováckého muzea Otakarova 103, Uherské Hradiště telefon/fax: denně , hodin Galerie Slováckého muzea sídlí v barokní budově císařské zbrojnice, postavené v letech Svým návštěvníkům nabízí prohlídku stálé expozice Umění jihovýchodní Moravy, zahrnující díla předních umělců regionu z 19. a 20. století. Ve třech výstavních sálech jsou pořádány výstavy výtvarného umění českých i zahraničních autorů. Galerijní sbírka obsahuje umělecká díla od 17. století až do současnosti (obrazy, kresby, grafické listy, plastiky, medaile a reliéfy, keramika). Je tvořena významným konvolutem regionálního umění, menší část tvoří díla cizí provenience (např. grafika století, Německo, Francie, Itálie ad.). Sbírkotvorný zájem se zaměřuje na tvorbu bývalých absolventů uherskohradišťské SUPŠ působících i v jiných regionech. Novým samostatným souborem jsou sochařské práce vytvořené během uherskohradišťských Mezinárodních sochařských sympozií lité medaile, plakety a drobné plastiky. Barokní kartuše pamětní deska kartuše v Galerii Slováckého muzea vznikla v dílně Baldassara Fontany, významného sochaře, štukatéra a architekta italského původu? Ondřejský sál v budově galerie je zachovaná historicky unikátní vazba střešních krovů, tzv. ondřejské kříže? ve sbírce Galerie Slováckého muzea jsou obrazy (veduty) zachycující dávnou podobu Uherského Hradiště z roku 1670, dvacátých let 18. století a sedmdesátých let 19. století? Veduta z roku

9 mezi nejvzácnější z archeologických předmětů patří soubor velkomoravských honosných šperků, především náušnic, gombíků a nákončí opasků z 9. století, zhotovených z drahých kovů? v základech kostela v Sadech byla odkryta hrobka, v níž byl pravděpodobně pohřben arcibiskup Metoděj, a v kapli na severní straně sakrálního komplexu se nacházel druhý významný hrob, snad velkomoravského knížete Svatopluka? Nákončí velmožského opasku kostel Na Valách, nebo spíše negativ jeho základů, se podařilo objevit Vilémovi Hrubému v roce 1949 a v té době se jednalo o první objevený prokazatelně velkomoravský zděný kostel? Zlatá bubínkovitá náušnice Památník Velké Moravy ve Starém Městě Jezuitská 1885, Staré Město telefon: denně , hodin Byl vybudován v místě zvaném Na Valách nad základy kostela z 9. století, stojícího uprostřed rozsáhlého a bohatého pohřebiště. Od roku 1969 je národní kulturní památkou. Nová multimediální expozice otevřená po rekonstrukci objektu v lednu 2010 představuje prostřednictvím historických dioramat dějinné okamžiky Velké Moravy i běžný život člověka tehdejší doby. Ten je zachycen v příběhu zde pohřbeného muže, jemuž archeologové dali jméno Mojslav. Návštěvníci zhlédnou repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů. Expozici doplňuje úvodní film, elektronický průvodce i počítačové animace s velkomoravskou tematikou na dotykových obrazovkách. Základy kostela z 9. století v expozici Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravských staveb. Komplex několika zděných sakrálních staveb, budovaných ve třech stavebních fázích, se rozkládal na tzv. Sadské ostrožně. Nejprve byl v první třetině 9. století postaven kostel na půdorysu řeckého kříže. Na něj navázal po polovině 9. století sálový kostel se dvěma bočními vchody a závěrem v podobě apsidy. Ve třetí čtvrtině 9. století byly k severní zdi kostela přistavěny hrobová komora a kaple. Uvnitř i vně církevních staveb bylo odkryto 87 hrobů, z nichž 30 s bohatou výbavou patřilo společensky významným jedincům. Vedle zděných staveb a pohřebiště bylo součástí církevního areálu 15 srubových staveb, mezi nimi rozsáhlá halová stavba, v níž pravděpodobně sídlili církevní hodnostáři. Plnila zřejmě také funkci krytého shromaždiště a probíhala v ní i výuka. Existenci církevní školy dokládají především železná a kostěná rydla, tzv. stily, kterými se do voskového povrchu dřevěných destiček ryly litery slovanské abecedy. Závěsný bronzový křížek dřevěná halová stavba měla výšku 8 m, zaujímala plochu 275 m 2 a byla otápěna dvěma velkými kamennými pecemi? v hrobu ženy objeveném na Sadech byla bohatá výbava, k níž patřilo i pět typologicky odlišných párů zlatých náušnic? kolem kostela se rozkládala rozsáhlá nekropole, kde byli pohřbeni jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak také lidé chudí, zemědělci a řemeslníci? Zlatá hrozníčkovitá náušnice Gombík zdobený filigránem 12 13

10 Keltská miska s uchem z 5. stol. př. n. l. Muzeum lidových pálenic se nachází v areálu památkově chráněné hospodářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově, jejíž obytná část pocházející z konce 19. století je dodnes zachována tak, jak v ní dožila poslední majitelka, včetně pece a původní černé kuchyně? v posledních letech archeologové Slováckého muzea a Moravského zemského muzea při svých výzkumech objevili v Modré nejrozsáhlejší raně keltské osídlení na Moravě? Keltská kolkovaná láhev z 5. stol. př. n. l. v lokalitě Špitálky byl kromě stříbrného kruhového terčíku s vytepaným reliéfem jezdce se sokolem objeven také svou výzdobou zajímavý stříbrný gombík se zpodobněním ptáka? Národní kulturní památka Modrá u Velehradu Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravského kostela z 9. století, jež se nachází při obchodní cestě, tzv. staré hradské, která dříve spojovala střední Pomoraví s Vyškovskem. Kostel byl postaven z pískovcového lomového zdiva spojovaného maltou a měl půdorys dvou podélně orientovaných pravoúhlých obdélníků. Jeho stěny byly oboustranně omítnuty a natřeny uvnitř několika barevnými odstíny, vně šedohnědou barvou. Kolem kostela bylo prozkoumáno 37 kostrových hrobů. V blízkosti základů kostela se nachází hypotetická rekonstrukce postavená v letech Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově Vlčnov č. p. 65 telefon: Stálá expozice přibližuje podomáckou výrobu destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Jejím základem jsou tři desítky kompletních destilačních přístrojů a jejich částí, z nichž některé byly získány jako policejní konfiskáty při tzv. černém pálení. Doplňují je další potřeby související s pálením, nádoby, viněty a dokumenty. Textové panely, vydané drobné tisky, publikace, hudební i obrazové snímky pak dokreslují minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů. duben říjen, aktuálně na webu řada destilačních přístrojů v expozici je podomácky vyrobena a představuje vynalézavost a dovednost kutilů, kteří dokázali využít mimo jiné elektrické pračky, mlékařské konve nebo bedněné fasky na sádlo? Stříbrný gombík s motivem ptáka Národní kulturní památka Staré Město-Špitálky Volně přístupná archeologická lokalita s rekonstruovaným půdorysem velkomoravského kostela, situovaná na tzv. Velehradské ostrožně. Kostel měl obdélníkovitou loď, která byla na východní straně uzavřena polokruhovitou apsidou a na západě přecházela v nartex. Chrám měl délku 18,5 m a šířku přibližně 8 m, v jeho okolí bylo objeveno celkem 41 kostrových hrobů s bohatou výbavou. nejprimitivnější destilační zařízení bylo možno v každé chalupě sestavit z hrnce, misky, trojnožky a plechové mísy lavoru, a přístroji i pálence v něm vyrobené se říkalo lavorovica? 14 15

11 až do konce 30. let 20. století pracoval v kovárně Karel Navrátil, zručný kovářský mistr, který vyráběl náročnější kovářské předměty kutí do vozů, pluhy a radlice, avšak nikdy nekul koně? v expozici praní prádla najdete dnes již zapomenuté pomůcky, které sloužily k praní, jako jsou písty, pajchovňa, valchy, bednové mandly s kameny a 9 různých typů praček? v expozici rybářství najdete zajímavé rybářské náčiní, jako jsou udice, vrše a rybářské koše z proutí, sítě zvané čeřen, přívlač, sak či chobot? Soubor lidových staveb Topolná muzeum v přírodě Topolná č. p. 90 a 93 telefon: , , celoročně pro předem objednané skupiny Soubor lidových staveb představují usedlosti č. p. 90 a 93, které dotváří další tradiční stavby stodoly, sušírna ovoce, udírna, studny, polní kříž, včelí úl a také sad starých ovocných odrůd. Stavení č. p. 90 má typickou zástavbu do písmene L s kovárnou ve dvoře a malým amfiteátrem. Stavení č. p. 93 představuje selskou usedlost s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. K prohlídkám je určena stálá expozice lidového bydlení, černá kuchyň, patrová komora, v jejímž patře je instalována expozice rybářství a výstava přibližující praní, mandlování a žehlení prádla v minulosti. V hospodářském traktu je instalováno zemědělské nářadí, v zahradě se nachází polní kříž, sušírna ovoce a udírna, úl a před domem vahadlová studna. Humno za oběma usedlostmi uzavírají repliky starých stodol, které stojí na původních místech. V zahradě za usedlostí byly vysázeny staré odrůdy révy vinné a podnože pro naroubování starých odrůd ovocných stromů. Letecké muzeum Kunovice Letecká ul., Kunovice telefon: , , duben říjen: po , hodin, út ne , hodin; listopad březen: zavřeno Stálá expozice 24 vojenských, dopravních a sportovních letounů, z nichž více než polovina byla vyrobena v leteckém závodě v Kunovicích. Světovým unikátem je pátý prototyp letounu L-610, který se nikdy nevyráběl a nevlastní ho žádné jiné muzeum. Nejstarším letadlem je Jakovlev Jak- 11 z poloviny 50. let minulého století. K dalším cenným exponátům patří prototypy L-410, vystavené na aerosalonech v Paříži a Hannoveru, nebo zpřístupněný Iljušin Il-14 T se salonní úpravou. V expozici nechybí ani zemědělský letoun Z-37 Čmelák, tři bojové migy nebo L-29 Delfín, určený pro výcvik pilotů nadzvukových letadel. letoun Su-7 U nalétal hodin, nejvíc se všech sedmi letadel tohoto typu užívaných v tehdejším Československu, osmkrát mu musel být vyměněn motor a spotřeboval více než 11 milionů litrů paliva? vrtulník Mi-4 byl použit při hašení požáru plynojemu v Praze-Michli v roce 1961? letoun L-410 s označením OK-ADP byl v roce 1972 unesen z linky Mariánské Lázně Praha do tehdejší NSR? haltýř nacházející se v expozici rybářství sloužil k uskladnění živých nalovených ryb a umísťoval se do tekoucí vody? 16 17

12 Valašsko Krajina reprezentována přírodou s překrásnými lesy, loukami, pastvinami a dřevěnicemi zasazenými ve stráni. Region bohatý lidovými tradicemi a folklórem. Najdete zde největší soubor lidových staveb u nás, zajímavé zámky, stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách nebo hojně navštěvovanou sochu Radegasta. Pro aktivní odpočinek je zde velmi pestrá nabídka v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky, příznivcům jezdectví, koupání, golfu nebo milovníkům zimních sportů. Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Vsetín kostel Nanebevzetí Panny Marie, netypická církevní stavba Velké Karlovice kostel Panny Marie Sněžné, dřevěná unikátní stavba Zašová poutní kostel Navštívení Panny Marie se zázračným obrazem Rožnov pod Radhoštěm kostel Všech svatých Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm unikátní centrum lidového stavitelství Pustevny Jurkovičovy stavby charakterizující místo vhodné pro turistické aktivity Pustevny Rožnov pod Radhoštěm Pulčínské skály Rožnov pod Radhoštěm 18 19

13 první zmínka o zámku Vsetín je z roku 1610 a k významným majitelům vsetínského zámku patřil Albrecht z Valdštějna? Muzeum regionu Valašsko Horní náměstí 2, Vsetín telefon: denně, mimo pondělí, hodin Expozice v zámku V tom vsetínském zámku interaktivní expozice seznamuje s historií objektu a jeho majitelů. Pod jménem Valachů historie lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století. Počátky sběratelství na Valašsku prezentuje nejstarší sbírky vsetínského muzea a jeho zakladatele. Zámecký přijímací salon je vybaven historickým mobiliářem a uměleckými předměty ze 17. až 19. století z původních šlechtických sbírek (Salon je i svatební obřadní síní) Vsetín na prahu moderní doby představuje umělecké, uměleckoprůmyslové a historické muzejní sbírky spjaté s dobou vzestupu města na přelomu 19. a 20. století: Básník dřeva architekt Dušan S. Jurkovič představuje počáteční architektonické návrhy, výstavní národopisné projekty a nábytkářskou tvorbu významného slovenského architekta, působícího na Valašsku v letech polní dělo v expozici Pod jménem Valachů s hlavní ráže 70 mm prokázalo svou funkčnost v r při natáčení televizního filmu Lékař umírajícího času? vsetínský zámek vlastnila vdova po zlínském králi obuvnického průmyslu paní Marie Baťová? Expozice V tom vsetínském zámku v zámku Vsetín i zámku Kinských se konají svatební obřady a v zámku Vsetín byl otevřen v září 2010 nový Zámecký salon pro konaní svateb? Svatební salon Zámek Vsetín Muzeum regionu Valašsko slučuje vlastivědná muzea ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Spravuje Zámek Vsetín s expozicí věnovanou historii lidových bouří a ohýbanému nábytku; Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí s expozicí skla a gobelínů; Lapidárium Trojice, bývalý kostelík, uchovává ukázky architektonických, náhrobních a oltářních plastik pocházejících z poloviny 16. až počátku 20. století; Zámek a park Lešná, park je kulturní památka I. kategorie a společně se zámkem tvoří architektonický celek a od roku 2005 je součástí instituce i Hvězdárna Vsetín a spravuje sbírky bývalého muzea v Kelči. Zámek Vsetín Původně renesanční zámek z počátku 17. století, později přestavěný do dnešní klasicistní podoby. Součástí zámeckého areálu je anglický park se vzácnými dřevinami a romantickou stafáží umělé zříceniny antického chrámku. V zámku je možné navštívit expozice, výstavy a vyhlídkovou věž. K instalacikrátkodobých výstav slouží výstavní sály v přízemí zámku a Zámecká galerie. K pořádání kulturních akcí a programů je určen Mramorový sál. Muzejní ponocování Z expozice Básník dřeva Salon bratří Hlaviců je pamětní síní a galerií vsetínských výtvarných umělců Františka, Emila a Rudolfa Hlavicových. Počátky průmyslové výroby na Vsetínsku seznamují s nejstaršími průmyslovými odvětvími (např. sklářství, nožířské zboží až po významný rozmach oboru elektrotechnického). Od kolébky po rakev prezentuje nejvýznamnější události v životě valašského lidu v minulosti (narození, svatbu a smrt) a zvyky a obyčeje s nimi spojené. Ohýbaný nábytek symbol moderní doby představuje unikátní soubor ohýbaného nábytku značky Thonet a J. & J. Kohn, včetně ukázek dobových tapisérií z gobelínové manufaktury. ve sbírkách muzea je válečkový fonograf podle patentu amerického vynálezce Thomase A. Edisona s příslušenstvím (67 ks voskových válečků s původními hudebními nahrávkami USA, 1898)? Válečkový fonograf muzeum vystavuje jediný preparát medvěda hnědého z území ČR za posledních 100 let? Odchycen byl v Novém Hrozenkově a usmrcen při útěku z chomutovského zooparku v roce Židle z ohýbaného bukového dřeva s rotangovým výpletem sedáku, Thonet, vzor č. 4, Vídeň Gumpendorf, Tímto výrobkem nejstarší malosériové produkce nábytku získal Michael Thonet a jeho synové prestiž v širokém okruhu zákazníků. Medvěd hnědý (Ursus arctos) 20 21

14 vstup do areálu hvězdárny zdobí rozsáhlé alpinium s řadou vzácných dřevin a skalniček, doplněné malým vodotryskem? Projekt tohoto alpinia vytvořil v listopadu 1956 zahradní architekt Jan Zdráhal. v zámku Kinských v r krátkodobě pobýval první československý prezident Tomáš G. Masaryk při své návštěvě Valašska? muzeum ve Valašském Meziříčí je druhé nejstarší české muzeum na Moravě? Bylo založeno už v r Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Sestava dalekohledů v pozorovatelně se jménem Vsetín se můžete setkat nejen na zeměpisných mapách, ale i na obloze? Od 27. dubna 2002 nese toto jméno i planetka s pořadovým číslem 27079, kterou v říjnu 1998 objevil český astronom dr. Petr Pravec. Kometa Hale-Bopp Hvězdárna Vsetín Kontakt Jabloňová 231, Vsetín telefon: pondělí pátek hodin Hvězdárna Vsetín byla otevřena v roce 1950 z iniciativy členů místní pobočky Československé astronomické společnosti. Její činnost je od počátku zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie, kosmonautiky i jiných přírodních věd. Pořádají se zde přednášky a besedy pro veřejnost, základní a střední školy. Pro zájemce jsou zajišťována astronomická pozorování Slunce i hvězdné oblohy refraktory 200/3000 a 135/2800. Pro některá odborná pozorování je k dispozici i reflektor typu Newton 300/1700 se CCD kamerou. Jako malé zařízení nabízí Hvězdárna Vsetín návštěvníkům méně formální přístup k popularizaci astronomie než je obvyklé u velkých organizací tohoto typu, což je její velkou výhodou. Nabídka pozorování Večerní astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy v úterý a v pátek v níže uvedených hodinách: leden, prosinec únor, listopad březen, říjen duben, září květen, srpen červen, červenec Pozorování Slunce a slunečních skvrn probíhají za příznivého počasí od pondělí do pátku od 9.00 do Ve stejném termínu jsou pro návštěvníky připraveny exkurze prohlídka kopule a jejího přístrojového vybavení, či prohlídka meteorologické stanice a stanice na měření čistoty ovzduší v areálu hvězdárny. V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, letní tábory, turistické zájezdy, ) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném termínu. Kontakt Zámecká 3, Valašské Meziříčí telefon: denně, mimo pondělí, hodin Zámek stojí na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, k němu přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami založený na přelomu 18. a 19. století. Ve stálé expozici Sklo a gobelíny jsou vystavena díla místní gobelínové manufaktury od jejího založení až po současnost mezi nimi též vzácný hedvábný gobelín z r tkaný podle návrhu Felixe Jeneweina Dopoledne Velkého pátku. Muzeum vlastní velmi cennou sbírku starých tisků, mezi nimiž jsou i dva prvotisky a další vzácné knihy, např. Bible Expozice Sklo a gobelíny benátská z r. 1506, Bible kralická šestidílná ( ), Matthioliho Herbář z r. 1562, Třanovského Cithara sanctorum z r aj. Expozice v zámku Sklo a gobelíny seznamuje se sklářskou tradicí a historií ručně tkaných gobelínů a koberců v Moravské gobelínové manufaktuře. Život šlechty na konci 19. a začátku 20. století představuje expozice zámeckých pokojů, na kterou navazuje výstava hraček ze zámku a podzámčí. Konšelský nábytek prezentuje vybavení zasedací síně radnice, vytvořené v pseudogotickém slohu před 120 lety žáky Odborné školy pro zpracování dřeva. Kavárnička Antonína Duřpeka je expozice muzejní kavárny z 30. let 20. století, kterou mohou návštěvníci využít k odpočinku. Kavárnička je rozšířena o expozici Vůně kávy ve Valašském Meziříčí a mapuje historii známé firmy na výrobu kávy Dadák. Staré knihy vyprávějí historie Valašského Meziříčí v zrcadle starých knih, rukopisů a dokumentů. Kniha Samuelova v expozici Staré knihy vyprávějí se návštěvníci seznámí nejen s historií města Valašské Meziříčí, ale mohou se též podívat na vzácné staré tisky, např. Bibli benátskou z r. 1506, Münsterovu Kosmografii českou z r. 1554, Bibli vydanou v r u Samuela Adama z Veleslavína aj.? Expozice Jak se žilo na zámku zámecký salón si můžete dát v kavárničce nejen dobrou kávu, ale též přečíst noviny z doby I. republiky? Kavárnička Antonína Duřpeka 22 23

15 nejstarší archivní zpráva o kostelu Nejsvětější Trojice je z r. 1605? Byla objevena v předměstské knize a vztahuje se k fundaci oltáře trojičního kostela. ve zdi nejstarší části zámku Lešná se nachází původní šikmá věž? v prvním patře zámku Lešná jsou pozůstatky po přepatrování, tj. podlaha v půlce okna? V zámeckém areálu mívá svou zastávku také Moravia rally. na fasádách zámku Lešná se nachází původní renesanční malované ostění a dřevěná střílna? v atriu zámku Lešná je studna o hloubce 20 m, výšce vodního sloupce 15 m? Zámecký areál Lešná u Valašského Meziříčí Kontakt Lešná u Valašského Meziříčí 1 telefon: Zámecký park je volně přístupný v denních hodinách. tvoří zámek, který je v současnosti v rekonstrukci, a přírodně krajinářský park. Anglický park u zámku v Lešné vznikl pravděpodobně v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr ). I dnes se park vyznačuje neobvyklým množstvím stromů, nejvíce jehličnanů a bohatým keřovým patrem se sbírkou azalek a rododendronů. Patří k nejcennějším na území severní Moravy a Slezska. V rámci Regionálního operačního programu byla v roce 2010 získána dotace na obnovu a modernizaci zámku v Lešné. Po jejím ukončení v listopadu roku 2011 bude zámek zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt s původním zámeckým vybavením. Také zde bude vybudováno centrum environmentální výchovy. Expozice Život na venkovském šlechtickém sídle expozice zámeckých komnat Krása dřeva v umělecké a v řemeslné tvorbě expozice dendrologicko-uměleckohistorická Zámecký park jako dílo člověka a přírody expozice interaktivní přírodovědná Život stromu a jeho význam v krajině expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná Lapidárium Trojice ve Valašském Meziříčí Kontakt Valašské Meziříčí Sokolská ul., telefon: červenec, srpen: denně kromě pondělí hodin se nachází v areálu bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Ve druhé polovině 90. let 20. století si budova vyžádala rozsáhlou památkovou obnovu a v roce 2001 zde byla otevřena obnovená muzejní expozice lapidárium, která je pojata jako stálá výstava architektonické, sepulkrální (náhrobníky, epitafy, náhrobky) a oltářní plastiky. V kostelíku jsou příležitostně pořádány koncerty. K nejstarší památce v kostele patří nástěnný náhrobník dcery biskupského mana Jana Žernovského ze Žernoví z roku 1584, který byl nalezen v r v dlažbě kněžiště kostela. Kalvárie, 1747 kostel Nejsvětější Trojice se od r stal též poutním kostelem a tradice poutí se zde udržela v komorním měřítku až do počátku 20. století? Nejstarší dřeviny domácího původu u zámku Epitaf Jana Žernovského ze Žernoví z r Část expozice 24 25

16 Ballnerova hvězdárna z roku 1929 je nejstarší zachovalou hvězdárnou na Moravě? Zakladatel Antonín Ballner ji nazýval kolňa badajna. Od roku 2001 je přístupna veřejnosti. hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí je památkově chráněným objektem a mnohými je považována za architektonicky nejvydařenější moderní hvězdárnu? milióntý návštěvník přišel ve středu 29. července 2009? Od roku 1955 navštívilo jednotlivé programy hvězdárny celkem osob. Hvězdárna Valašské Meziříčí Kontakt Vsetínská Valašské Meziříčí telefon: Valašskomeziříčská hvězdárna patří mezi nejaktivnější a nejznámější hvězdárny v České republice, a to jak v rámci pozorovatelských aktivit, tak i po stránce organizace akcí pro širokou veřejnost. Hvězdárna byla otevřená na podzim roku Ve své činnosti navázala především na přednáškovou činnost a pozorování Slunce, která organizoval ve své soukromé hvězdárničce Antonín Ballner. Určovalo se zde Wolfovo relativní číslo slunečních skvrn a již ve třicátých letech minulého století se informace zasílaly do tehdejšího světového centra v Curychu (Švýcarsko). Ballnerova hvězdárna z roku 1929 prošla v posledních letech postupnou rekonstrukcí, od roku 2001 je součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí a je rovněž přístupná veřejnosti. Hvězdárna se věnuje především popularizaci astronomie a dalších vědních oborů. Pořádá pozorovatelské expedice a významná je také publikační činnost. Pozorovatelská činnost Hvězdárna se věnuje sledování projevů sluneční aktivity Slunce (slunečních skvrn ve fotosféře, slunečních protuberancí, pozorování sluneční chromosféry), sledování proměnných hvězd, pozorování meziplanetární hmoty (komet, meteorů a zákrytů hvězd planetkami) a příležitostně měření okamžiků zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. K pozorováním se stále ve větší míře používá moderní CCD technika. Od 1. ledna 1957 byl zahájen provoz klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která v areálu pracuje dodnes. Hlavní budova hvězdárny Otevírací doba otevřena každý pracovní den večer aktuální informace najdete na internetových stránkách hvězdárny Expozice Součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí je vstupní hala, která umožňuje návštěvníkům strávit čas před přednáškou prohlídkou obrazové výzdoby. Na jednotlivých panelech a fotografiích jsou představena vesmírná tělesa, rakety, kosmické sondy a největší astronomické dalekohledy světa. Jsou zde instalovány podobizny významných astronomů, sochaře Ambrože Špetíka a vyobrazení souhvězdí severní oblohy valašské malířky Marie Bognerové. Po obvodu hlavní kopule je navíc schematicky vyobrazeno 13 zvířetníkových souhvězdí. Dalekohled Coude v hlavní kopuli hvězdárny Aktivity hvězdárny Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pro veřejnost pestrou škálu akcí jak pro jednotlivce a rodiny, tak i pro organizované skupiny. Programy pro jednotlivce večerní programy u dalekohledu každý pracovní den přednášky pro veřejnost zpravidla nejméně jednou měsíčně víkendové akce semináře, konference, praktika apod. astronomické kroužky v průběhu školního roku letní astronomický tábor pro mládež (červenec srpen) Podzimní putování Valašskem, Evropská noc vědců, Světový kosmický týden a další akce Pro organizované návštěvy (nutno objednat předem) večerní pořady u dalekohledu s omezenou možností zajištění noclehů exkurze, přednášky, besedy, experimentální programy doplňková výuka pro školy (podrobněji viz www stránky) putovní výstavy zapůjčované školám a dalším zájemcům individuální akce na míru Kontakty a otevírací doba Pro návštěvníky je hvězdárna otevřena každý pracovní den večer (začátek programu se v jednotlivých měsících roku posouvá podle západu Slunce) a v době konání přednášek, seminářů a dalších akcí aktuální informace najdete na internetových stránkách hvězdárny. Letní bouře nad hvězdárnou Akce pro mládež, učí se a hrají si Skupina slunečních skvrn hvězdárna pravidelně organizuje letní astronomické tábory pro mládež? Jejich program je obohacen o astronomická pozorování, přednášky, orientaci na obloze apod. seminář věnovaný úspěchům kosmonautiky a raketové techniky je pořádán téměř 40 let vždy v posledním listopadovém víkendu? první fotografie Slunce byla pořízena již ? v rámci pozorování Slunce bylo na Hvězdárně Valašské Meziříčí pořízeno téměř snímků slunečního disku a více než sérií detailních snímků aktivních oblastí na Slunci (tj. slunečních skvrn)? Kometa Hyakutake 26 27

17 Zlínsko a Luhačovicko Region spjatý s Baťou a lázeňstvím. Ve Zlíně a Otrokovicích se prezentují ukázky baťovské funkcionalistické architektury. Velmi oblíbenou turistickou atrakcí je také Baťův plavební kanál. Magnetem východní části regionu jsou Luhačovice, největší moravské lázně, okouzlující město s nezaměnitelnou architekturou, bohatým kulturním a společenským životem, zasazené do překrásného okolí. Ale svébytnou oblastí místa je i jižní Valašsko proslulé krásnou bělokarpatskou přírodou, typickými dřevěnicemi, hradem Brumov, živým folklórem a řemeslnými tradicemi. Luhačovice Tipy na výlety Otevřené brány, kostely s průvodci Zlín Štípa kostel Narození Panny Marie, významné poutní místo Zlín kostel sv. Filipa a Jakuba a Evangelický kostel,výjimečná architektura Provodov kostel Panny Marie Sněžné, poutní místo v nádherné přírodě Tečovice kostel sv. Jakuba Většího, románská stavba Luhačovice kostel Svaté Rodiny, zástupce moderní architektury ZOO Zlín nepřehlédnutelná turistická aktrakce Hrad Lukov místo pro romantiky a nadšence Zlín funkcionalistická architektura v realitě Vizovice zámek a destillery land nádherná kombinace turistických cílů pro všechny Luhačovice pohoda, lázeňství, relaxace a klid uprostřed lesů Zámek Vizovice Hrad Lukov Provodov Zlín Zámek Vizovice 28 29

18 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Zámek Zlín, Soudní 1, Zlín telefon: , fax: muzeum-zlin.cz Otevírací doba denně kromě pondělí, úterý neděle , hodin poslední prohlídka v hodin Snahy o zřízení zlínského muzea korunovalo roku 1953 ustavení krajského muzea, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. Od roku 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. Od roku 1990 existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Část prohlídkové trasy Cestovatelé H+Z Hanzelka a Zikmund byli prvními na světě, komu se podařilo projet autem napříč Afrikou, celkem projeli 44 zemí v Evropě, Africe a Americe a najezdili, uplavali a nalétali km? V muzeu je expozice věnovaná těmto dobrodruhům. v polovině 50. let 20. století se Jiří Hanzelka učil pilotovat malá letadla na holešovském letišti a jedním z jeho instruktorů byl Břetislav Jančařík, jehož osobní fond je součástí Archivu H+Z? Expozice v zámku Pamětní síň Františka Bartoše seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života, publikacemi, oceněním jeho díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové. V Muzeu jihovýchodní Moravy existuje také Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše. S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu. Unikátní fotografie doplňuje kolekce předmětů získaných při zajímavých setkání a událostech. Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti Expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás. Scéna z animovaného seriálu Krysáci Hrad Malenovice Švermova 448, Malenovice telefon: , duben, říjen so, ne a hodin květen, září út ne a hodin jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Do poloviny 20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní. Návštěvníci se mohou seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní přestavení a vystoupení skupin historického šermu. Expozice na hradě Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického a pohořelického panství za jejich vlády. Hrady jihovýchodní Moravy Výstava shrnuje výsledky desetiletého výzkumu archeologického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy v zaniklých středověkých hradech regionu. expozice hojně doplňují fotografie, mapky a plány, včetně rekonstrukcí předpokládaného vzhledu jednotlivých hradů? Expozice Dřevo, proutí, sláma samostatná část expozice je věnována dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně uplatnily dřevo i sláma? Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě Expozice umístěná v objektu hájenky před malenovickým hradem prezentuje významnou součást tradiční lidové kultury domácké zpracování přírodních materiálů. Dokumentovány jsou i výrobní postupy a souhrn dovedností, díky jimž venkovští tvůrci vytvářeli předměty potřebné pro vlastní hospodářství i prodej. Pohled do expozice Řemesla ve starých Malenovicích Řemesla ve starých Malenovicích Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů

19 ve sbírce Obuvnického muzea se nachází obuv slavného amerického basketbalisty Shaquilla O Neala? Obří farmářky ve velikosti 63 byly pro slavného sportovce vyrobeny v roce 1998 ve Zlíně. Podešev měří neuvěřitelných 42 cm. Soubor dřevěných předmětů sloužících v 19. století ke zpracování rostlinného textilního vlákna Pohled do expozice muzea Muzeum luhačovického Zálesí Koturna Vybavení obuvnické dílny Obuvnické muzeum Masarykova 950, Luhačovice telefon: denně kromě pondělí, , hodin zde naleznete unikátní a velmi vzácné dámské koturny ze sbírek hradu Buchlov? Pravděpodobně je nosila Anežka Eleonora z rodu Collony, manželka buchlovského hraběte Jana Dětřicha z Petřvaldu. je zde vystavena obuv zhotovená ze zvláštních usní, například z kůže křečka, hada, krokodýla, hrocha, tuleně, koně, polární lišky a sibiřského psa? Obuvnická dílna budova č. 1 areálu Svitu, (u podchodu na náměstí T. G. Masaryka) telefon: fax denně kromě pondělí, duben říjen, , hodin listopad, prosinec, únor, březen, út pá , hodin leden zavřeno Obuvnické muzeum se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století. Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Patrně nejvzácnější je soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, Reklamní plakát zajímavá je kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 majitelem buchlovského panství, dále soubor afrických sandálů a velká sbírka obuvi z Indie. Nejpřitažlivějšími exponáty pro návštěvníka jsou opánky z peří pštrosa emu a lidských vlasů, které sloužily v centrální Austrálii k rituálním obřadům. Nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa. Muzeum luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic v Luhačovicích a okolí. Expozice Známé i neznámé Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra, je ukázkou životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu luhačovického Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Expozici doplňují aktuální krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy a veřejnost. Dlouhodobý projekt Příběhy místa přibližuje málo známou historii Luhačovic z mnoha různých úhlů. K oblíbeným doprovodným programům luhačovického muzea patří projekt Babiččina truhla, ve kterém se děti učí z předmětů metodou objektového vyučování. Mimo jiné pátrají, k čemu sloužily v minulosti předměty uložené ve staré truhlici, jako motovidlo, slánka, trdlo, přeslice, vřetánko, drhlen apod. Z původních více než šesti desítek mosazných, tzv. zlatých van z balneoprovozu Jurkovičova domu je jedna vystavena v luhačovické expozici nejstarší datovaná lidová výšivka v textilní sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně pochází z roku 1710? Nejstarší výšivka pochází z Velkého Ořechova Polychromovaná řezbovaná soška Piety z Újezda, 19. století 32

20 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Kontakt Ústřední knihovna tř. Tomáše Bati 204, Zlín telefon: , autorem první obytné kolonie na Letné byl Jan Kotěra? Dispozice bytu je založená ještě na principu jedné denní místnosti s vařením a jedné ložnice, má splachovací WC, koupelnu a zavedenou vodu do kuchyňské niky. Kotěrův následovník František Lydie Gahura nahrazuje složité mansardové střechy jednoduššími střechami plochými a omítky domů trvalejším spárovým zdivem. Změna k lepšímu je patrna i v dispozicích, kde již plně převládá princip samostatné kuchyně, odděleného obytného pokoje a dvou ložnic. Tyto levné jednopatrové typizované neoplocené stavby, oddělené mezi sebou pouze živým plotem, udaly směr dalšímu vývoji zlínské moderní architektury i urbanismu. v letech dochází k prudkému rozvoji továrny i města stavebně i urbanisticky? Počátkem roku 1940 vzniká poslední zahradní areál Lesní čtvrť. Pro tento stavební program volí opět architektonické oddělení firmy metodu vzorové kolonie. Expozice Bydlení v baťovském Zlíně v domku č. p Nad Ovčírnou, telefon: Národní kulturní památka Ploština Kontakt telefon: , pondělí zavřeno, květen září, út ne , hodin se věnuje vývoji bydlení, základem je zařízená domácnost (kuchyně, obývací pokoj a ložnice) vybavená nábytkem a doplňky z 1. poloviny 20. století. Doplněna je stálou výstavou, která stručně shrnuje historii výstavby individuálního i hromadného firemního bydlení. pondělí zavřeno, květen říjen so, ne , hodin út, pá pouze objednané návštěvy V blízkosti Valašských Klobouk, mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice, je místo zvané Ploština, kde až do roku 1945 stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován k 30. výročí osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zavražděných pasekářů. Krajská knihovna Františka Bartoše je centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro knihovny ve Zlínském kraji a je největší veřejnou knihovnou regionu. Knihovní fond tvoří téměř půl milionu svazků, v rámci knihovny funguje Informační a referenční centrum, které poskytuje faktografické, bibliografické, referenční a konzultační informace. Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Její vydavatelská činnost se soustředí na publikace o Zlínském kraji a na vydávání časopisu ZVUK. Zřizovatelem knihovny je Zlínský kraj a na jejím financování se podílí statutární město Zlín. Knihovna poskytuje služby v Ústřední knihovně, třech online propojených obvodních knihovnách a 11 pobočkách. Vzhledem k rozsáhlým aktivitám a územnímu působení vykazuje knihovna vysoký zájem veřejnosti o svoji činnost. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně má několik nej historie knihovnictví ve Zlíně sáhá do roku 1885, kdy byl ve Zlíně založen čtenářský spolek, o dva roky později se stal František Bartoš jeho prvním čestným členem budova Ústřední knihovny na třídě Tomáše Bati patří k nejstarším stavbám ve Zlíně, byla postavena v roce 1897 podle návrhu architekta Dominika Feye a sloužila jako měšťanská škola během rekonstrukcí budovy v letech byl znovu uveden do chodu hodinový stroj Ústřední knihovna František Bartoš od roku 1996 je knihovna pojmenována po Františku Bartošovi ( ), pedagogovi, jazykovědci a etnografovi, rodákovi z Mladcové u Zlína? na projektu reedice díla Františka Bartoše knihovna spolupracovala s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně? 34 35

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

Východní Morava. Turistický průvodce. 25 tipů na výlety. + mapky. Letos se jezdí k nám! www.vychodni-morava.cz

Východní Morava. Turistický průvodce. 25 tipů na výlety. + mapky. Letos se jezdí k nám! www.vychodni-morava.cz Východní Morava Turistický průvodce 25 tipů na výlety + mapky Letos se jezdí k nám! www.vychodni-morava.cz oblasti příležitosti, 4 jak zažít Region patří k nejpozoruhodnějším v České republice. Jeho jedinečnost

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MUZEA KROMĚŘÍŢSKA ZA ROK 2009 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí 38 767 11 Kroměříž Ing. Jiří

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 2 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2014 3 OBSAH ROK 2014 V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ 6

Více

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení Rakovník Nižbor Informační centrum keltské kultury Skryje Památník Joachima Barranda Slaný Městská hvězdárna Kladno PRAHA Beroun Neobyčejná muzea, galerie a hvězdárny Máslovice Muzeum másla Vysoká u Příbrami

Více

KAM. v Hostětíně a okolí

KAM. v Hostětíně a okolí KAM v Hostětíně a okolí Vážení hosté, jsme velice rádi, že jste se rozhodli strávit nějakou dobu v našem Centru Veronica. Věříme, že v Hostětíně je stále co nového objevovat a že zde strávíte spoustu příjemných

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn...

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn... L I B E R E C K K R A J Fr dlant Grab tejn Jizerka Sloup v âechách Lemberk Jablonné v Podje tûdí Liberec Zákupy Rané Janovice u Kravafi Kravafie âesk Dub Sychrov Îelezn Brod Horní tûpanice Jilemnice Lhota

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Brány královských věnných měst otevřené... princům a princeznám

Brány královských věnných měst otevřené... princům a princeznám Brány královských věnných měst otevřené... princům a princeznám Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem,

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

Turistické noviny - léto/podzim

Turistické noviny - léto/podzim Turistické noviny - léto/podzim Tipy kam vyrazit v Moravském krasu a v regionu středozápadní Moravy Přijíždíte do malebného koutu naší republiky. Do kraje, kde se střetávají dvě historické země, do oblasti,

Více

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem Putování Valašskem... 2 Valašskomeziříčsko-Kelečsko... 6 Valašské Meziříčí...

Více

V místě stávajícího komplexu Kulturního a univerzitního centra Zlín stávaly od roku 1928 Masarykovy měšťanské školy, které nechal vybudovat Tomáš

V místě stávajícího komplexu Kulturního a univerzitního centra Zlín stávaly od roku 1928 Masarykovy měšťanské školy, které nechal vybudovat Tomáš Kulturní a univerzitní centrum Zlín od známé architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné je jednou z dominant města Zlína. Lehká a vzdušná konstrukce polyfunkční budovy tvoří celek s rektorátem Univerzity

Více