Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004. Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28."

Transkript

1 Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28. KVĚTNA Uzávěrka: 21. května Paroháči všech zemí, spojte se! Českou republiku čeká 1. května 2004 důležitý krok. Toto datum bude trvale zapsáno do dějin státu, jehož novodobé dějiny jsou, řečeno bez nadsázky, poněkud krkolomné. Krkolomnou se jeví být i naše současnost. A není divu doposud žijící generaci bylo dáno prožít tolik dějinných zvratů, že tomu snad skutečně nemůže být ani jinak. Každý z nás je nositelem tolika rozdílných subjektivních pocitů a z nich vyplývajících postojů, že je dnes nad síly všech společenských disciplín definovat, co je tou pravou a jedinou současnou českou identitou. Právě toto slovo je dnes v médiích skloňováno ve všech pádech právě v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie (EU). Po téměř jednoznačném rozhodnutí, vyplynuvším z referenda, nastala doba, kterou je možno nazvat vystřízlivěním. Možná právě média přispěla k tomu, že se dnes pohlíží na náš vstup do evropských struktur přinejmenším s rozpaky. Natož aby byl důvod něco slavit! Na tomto místě se vnucuje ona známá otázka: Kdo jsme, odkud a kam jdeme? Pokusme se na ni hledat odpověď doma. U nás, v Semilech. Identita národa jako celku se skládá z lokálních zvláštností, tradic a zvyků, povahy či schopností právě celek obohatit nebo spoluvytvářet. Většina novinářů, vláčena vydavateli, se snaží vytvořit dojem, že tím jediným rozhodujícím je, jak EU přijme či nepřijme voňavé tvarůžky, tuzemák či jiné tradiční české pochutiny. Snaha vyvolat dojem, že právě toto je útok na naši identitu, mnohdy bohužel nalézá živnou půdu. Podlehneme-li takto předkládané vizi ztráty identity a současně se smíříme s tím, že pouze tato masáž, skládající se výhradně z negativních zpráv, je obrazem našeho žití, jsme na počátku cesty do pekel. Přestaneme-li včas nahrávat sami vytváření negativního obrazu o našem městě, dokážeme-li upřednostnit to, co umíme vytvořit pro sebe a své spoluobčany, dokážeme vyloučit ze hry průměrné a podprůměrné, pak nemusíme mít o tu svoji identitu strach! Právě z této filozofie vycházela a vychází myšlenka akce Parohatá města. Dlouholeté volání či povzdechy, že se v našem městě nic neděje, by zřejmě zůstaly pouhými slovy, pokud by se nedařilo zatáhnout do hry řadu těch, kteří v sobě nesou jistý skrytý potenciál tvořivosti a chuti udělat něco pro druhé. Mohl by následovat dlouhý výčet toho, kdy práh pouhé žvanivosti byl mnohonásobně překročen. Vzpomínka na loňské dožínky, stejně jako na řadu zdánlivě drobných akcí, které nikdo neměl tzv. v popisu práce, to potvrzují. Oni žvanivci či věční stěžovatelé toto nevidí a odmítají vnímat; obklopují se sobě rovnými, jejich neschopnost jim prostě vstoupit do hry neumožňuje. Tak alespoň škodí, snaží se odvádět pozornost od všeho tvořivého, hanobit ty, kteří něco dokáží a umí. (Pokračování na str. 2) Prohlášení členů dozorčí rady nemocnice Dozorčí rada nemocnice byla v dnešním složení ustanovena v prosinci Po celou dobu se velmi zodpovědně zabývala všemi hlavními problémy semilské nemocnice. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci nemocnice, prohlubující se ztrátě a neschopnosti vedení navrhnout řešení tohoto stavu, jsme v závěru loňského roku doporučili zřizovateli provést personální změnu ve vedení nemocnice. Zřizovatel tuto cestu nezvolil. Problémy se neřeší, ale vysvětlují. Naše názory na další postup se zásadně rozcházejí. Navíc jsme mediálně napadáni a aniž by se kdo seznámil s naší prací a názory, jsou hned jasné pravé důvody našeho jednání. Problematice nemocnice jsme věnovali mnoho volného času, střetávali jsme se v názorových rozdílech s vedením nemocnice i v rámci práce komise a cítíme odpovědnost za její další vývoj ve vztahu ke zřizovateli i semilským občanům. Není-li s odpovědností však spojena i možnost řešit problémy, nejsme ochotni dál tomuto stavu bezmocně přihlížet. Proto jsme se na jednání dozorčí rady nemocnice dne 22. března t. r. rozhodli rezignovat na členství v dozorčí radě semilské nemocnice. Mgr. STANISLAV PĚNIČKA, MUDr. JIŘÍ VAVŘINA, JAROMÍR MALÝ, Ing. PETR CEÉ Myšlenka měsíce Člověk pořád nachází nové přátele, a přitom s nimi nemusí být každý den. Když ale vidíme stále stejné lidi, stanou se nakonec součástí našeho života. A jen co k tomu dojde, chtějí nám do života také mluvit. Všichni totiž vědí naprosto přesně, jak mají žít druzí. PAULO COELHO

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2004 POZVÁNKA Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná 6. května od hodin v sále radnice. Program: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Přehled investičních akcí roku 2004 (16.20 hod.) 3. Průběh výstavby a financování objektu MěÚ Semily (17.00 hod.) 4. Uzavřené výběrové řízení na poskytnutí úvěru (17.30 hod.) 5. Návrh na sdružení obcí v projektu Čistá Jizera (18.00 hod.) 6. Nemovitosti koupě, prodej (18.30 hod.) 7. Různé (19.30 hod.) (Dokončení ze str. 1) Ale aby nevznikla mýlka tyto řádky nechtějí být nějakým mentorováním či stěžováním si. Právě naopak! Měsíc před akcí samotnou můžeme se zadostiučiněním konstatovat, že jistá nadsázka, skrývající se již v onom slově paroháč, dokázala zmobilizovat řadu těch, kterým je právě tvořivost vlastní. V těchto dnech se nacházíme v etapě tvorby už zcela konkrétního programu setkání (více o něm na jiném místě novin). Zdaleka jsme nepředpokládali ohlas, který vyhlášení akce vyvolá. A to nejen v Semilech, ale i v místech přizvaných. Zavaleni jsme nejen příspěvky v podobě literární či výtvarné, ale inávrhy, které se už do programu prostě nevejdou. Jistá možnost zde ovšem ještě je věc, která zůstává pro vás všechny otevřena. Tou je parohatý průvod. Na svůj pochod městem se vydá v sobotu 29. Informace z radnice Úředníků přibývá, i když opak měl být pravdou Je zajímavé sledovat, jak se v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy a reformou veřejných financí stále více diskutuje o počtu úředníků. I když se ze strany politiků dostávalo občanům ujištění, že díky reformě úředníků ubude, skutečnost je přesně opačná. Co si o tom myslí starosta města František Mojžíš? Především si musíme uvědomit, že úředníků jsou dvě skupiny. Tu první tvoří úředníci státní, jejichž značná část sedí na ministerstvech a v centrálních státních orgánech, část ale také na regionálních pracovištích. Druhou skupinou jsou úředníci krajských a obecních samospráv. Občan jako konzument úřednických služeb ale toto rozlišení pochopitelně nevnímá. Od úřadu očekává včasné a perfektní vyřízení svého požadavku a je mu zcela lhostejné, zda příslušný úředník funguje v rámci státní správy nebo veřejné samosprávy. Dobře, i když občan tento rozdíl nevnímá, rozhodně vnímá rostoucí počet úředníků. A ví také, že úředníky musí někdo platit Zásadním rozdílem je to, že státní úředník zastává svoje místo na základě stanovených tabulkových počtů. Jeli takové místo centrálními státními orgány schváleno, je schválena i příslušná částka a ze státního rozpočtu je postaráno o úředníkův plat. Naprosto jiná je situace u úředníka samosprávy. Jeho místo vychází z potřeb, které jsou z převážné míry dány zákony nebo jinými závaznými normami, krytí nákladů takového místa je ale plně v kompetenci obce, respektive v možnostech jejího financování. Jinými slovy, povinnosti jsou stanoveny, plat a ostatní nároky na pracovní místo musí ale pokrýt obec ze svých zdrojů. Z toho vyplývá, že roste-li počet úředníků, pak jde zejména o úředníky státní správy. Samospráva si zřízení nových úřednických míst raději dvakrát rozmyslí; právě z důvodů financování. Paroháči všech zemí, spojte se! května přibližně v 9.30 hod. od budovy archivu a skončí před budovou zámku. Do průvodu jste zváni všichni a zvláště vy, kteří máte nějaký parohatý nápad! Toto vybídnutí platí i pro firmy i takto lze vaši činnost prezentovat, navíc formou veselou a bezplatně! Co takhle nějaký alegorický vůz, dnes už přece nemusí nic vypovídat o úspěších brigád socialistické práce?! Máme za sebou několik měsíců příprav, přiznáváme i stavy pochybností, máme-li toto vše zapotřebí. Možná, pohříchu a tady platí ono doma není nikdo prorokem -, se nám onoho upřímně míněného obdivu dostává odjinud. Na druhou stranu můžeme již dnes poděkovat řadě těch, díky kterým se nám podařilo překonat jistý semilský hendikep. Není žádným tajemstvím, že ve výhodě jsou místa, kudy, jak se říká, prošla historie. Tam je snadnější na ledacos navazovat, bohatost tradic je sama Nehraje hlavní roli nesmyslné množství zákonů, vyhlášek a nařízení, v nichž se už nevyznají pomalu ani ti, kteří je vymýšlejí? V nárůstu administrativy to svou neblahou úlohu sehrává. Jsme doslova zahlceni. Navíc jsou zákony velice často nedokonalé, nenavazují na sebe, jsou nejasné ve výkladech a působí řadu problémů v praktickém užití. Úředníkům ovšem nepřísluší hodnotit kvalitu zákonných předpisů, kterými nás všechny zásobuje parlament. Úředníci mají povinnost předpisy dodržovat a dbát na to, aby litera zákona v tom kterém oboru byla naplněna. Že si to vše dříve či později vyžádá nejen předurčuje, ale v jistém smyslu izavazuje. Vy, kteří sledujete vysílání semilského infokanálu, již tušíte, o čem tyto řádky jsou. Postupně se pokusíme navštívit s kamerou ještě další místa, pochopitelně parohatá. Budeme vystaveni, a vy jako diváci s námi, dalším srovnáním. Ta ovšem nejsou předmětem nějaké klasifikace ve smyslu lepší horší ; chtějí pomoci navázat vzájemný dialog, nové kontakty akomunikaci jako takovou. Došlo-li přiznáváme, že trochu náhodou k načasování akce Parohatá města do květnových dní a myšlenka byla posléze pojata jako oslava našeho vstupu do EU, pak ji berme jako výraz naší identity. Snad s trochou hrdosti můžeme říci, že právě takto, originálně, vstupujeme do Unie my, Semilané. A spolu s námi ti, co vyznávají heslo: Paroháči všech zemí, spojte se! VLADIMÍR KUBÍK další úřednická místa, je více než zřejmé. Slovo úředník jakoby dnes dostávalo hanlivý nádech Myslíte si, že právem? Ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizních reportážích, se slovo úředník bohužel stává synonymem byrokracie, neochoty, korupce abůhví čeho špatného ještě. Určitě tomu tak v drtivé míře není a naprostá většina úředníků vykonává svoje poslání ku prospěchu věci. Aniž bych chtěl hájit ty, kteří svou práci vykonávají skutečně ledabyle, neochotně a nekvalitně, je třeba si uvědomit, že úředník je tím, kdo uvádí do života výsledky práce našich zákonodárců. Pokud to u občanů vzbuzuje nevoli, je třeba hledat chyby tam, kde vznikají. VLASTIMIL BAMBAS Úspora funkčních míst na radnici Rada města schválila na konci března nový organizační řád a organizační strukturu Městského úřadu Semily s účinností od 1. dubna. Stalo se tak zejména v souvislosti s přesunem celého odboru státní sociální podpory (SSP) se 25 zaměstnanci pod křídla Úřadu práce, ale i v důsledku snížení počtu pracovníků radnice o další tři. Zařazení odborů státní sociální podpory do struktury městských úřadů nebylo zcela standardní a je jen logické, že ze zákona došlo ke změně, vysvětluje tajemník MěÚ Josef Matura. Pokud jde o další tři rušená místa, tam jsme vedeni především snahou zefektivnit chod úřadu. A která místa ubudou? O jednoho pracovníka méně bude na úseku informatiky. Tato změna souvisí právě s přesunem odboru SSP, s nímž ze správy městského úřadu byla přesunuta i příslušná výpočetní technika a specifické programové vybavení. Dále dojde od 1. července ke snížení o jedno funkční místo na odboru sociálních věcí. Tento odbor mj. vykonává agendu náhradní vojenské služby, která ze zákona končí. Třetí funkční místo bude zrušeno na odboru vnitřních věcí, a to v souvislosti s nástupem Ing. J. Radějové, která se dosud zabývala vnitřním auditem, do funkce vedoucí finančního a plánovacího odboru k 1. září. Obsazení uvolněného místa auditu a kontroly bude řešeno vnitřní organizační změnou, nikoliv přijetím nového zaměstnance. (bam) Nebytové prostory Město Semily nabízí pronájem nebytových prostor o ploše 89,18 m 2 vprvním patře domu čp. 71 v Čapkově ulici. Minimální výše nájemného činí 200 Kč / m 2 / rok (plus valorizace o míru inflace). Nájemní smlouva na dobu neurčitou. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ, tel , (red) Chválíme Rád bych dnes touto cestou poděkoval panu Mojmíru Stuchlíkovi za to, jak se po léta obětavě a zcela nezištně stará o údržbu Riegrovy stezky. Turistické chloubě Semilska se věnuje celoročně, uklízí, opravuje, natírá, stará se všestranně o její krásu. Není mnoho takových lidí, kteří dobrovolně a obětavě pečují o obecní majetek. Děkuji! FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta

3 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Byly schváleny příspěvky na činnost spolků Rada města schválila příspěvky na podporu činnosti semilských spolků a sdružení v roce Příspěvky byly rozděleny s přihlédnutím k čerpání loňského roku a mimořádným aktivitám v roce letošním, kdy se například některé spolky bez nároku na honorář ochotně zapojily do akce Parohatá města, připraví program pro děti a tím sníží náklady akce. Celková částka příspěvků na sport, kulturu i činnost ostatních spolků byla letos v rozpočtu zvýšena. SPORT SPORT Klub českých cyklistů Tenisový klub 2 Klub českých turistů Kč Tělovýchovná jednota Semily 7 Tělocvičná jednota Sokol Bítouchov 1 Golf Club Semily Kč Sportovní klub Semily, mládež - kopaná 8 Modelářský klub Sportovní střelecký klub 1 Horolezecký klub Autoklub Semily Spolek přátel domu dětí Kč Tělocvičná jednota Sokol Semily 1 Sportovní klub - florbal Kč Lyžařský klub Kč Karate Kč Sportovní aerobik (J. Boučková) Kč Veřejná lyžařská škola Kč Sportovec roku 1 Rybářský svaz 1 Kynologická organizace Sbor dobrovolných hasičů Semily Kč Sbor dobrovolných hasičů Semily-Podmoklice Kč Sbor dobrovolných hasičů Cimbál Kč Sbor dobrovolných hasičů Nouzov KULTURA Občanské sdružení Cervus Semilensis Kč Klub přátel jazzu 2 Jizerka Kč Městský úřad Semily vyhlašuje výběrové řízení na místo příprava a koordinace podkladů a projektů pro získání dotací z různých zdrojů (kraj, stát, EU) a strategie rozvoje města Požadavky: VŠ vzdělání technického zaměření (není nezbytnou podmínkou) znalost systému dotačních titulů v jednotlivých oblastech základní znalost fungování veřejné správy manažerské schopnosti Dále požadujeme: dobrou znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, internet) schopnost analyticky a koncepčně myslet ochotu se dále vzdělávat umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) znalost regionu zkušenosti v oboru vítány Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis K přihlášce připojte: 1. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností. 2. Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). 3. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 4. Osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do do hod. na adresu: Městský úřad, Husova 82, Semily (kontaktní pracovník: Ing. Josef Matura, tel , ). Nástup do zaměstnání od , případně dohodou. Po uzávěrce přihlášek budou zájemci písemně informováni o dalším postupu. Semilský paroháč 2 Jizeran Kč Symfonický orchestr 1 Regionální literatura výročí Kč Tvůrčí dílna stodola Cihlářská Kč OSTATNÍ SPOLKY Zálesák Klub filatelistů Kč Sdružení zdravotně postižených Podkrkonošská společnost přátel Kč Junák Kč Sdružení přátel waldorfské školy Konfederace politických vězňů Sdružení občanů romské národnosti Kč Myslivecké sdružení Kč Zahrádkáři Kč Chovatelé Kč Na sportovní činnost bylo rozděleno Kč, na kulturní aktivity 16, ostatním spolkům Kč. Požadavky nedodala šachová škola a Osada ZS. (red) Kvolbám do Evropského parlamentu Čtvrtek 27. května 2004 (16.00 hodin) je posledním dnem pro doručení žádosti voliče o vydání voličského průkazu. Žádost se podává buď osobně na matrice MěÚ Semily (musí být předložen průkaz totožnosti), nebo prostřednictvím pošty (v tomto případě musí být podpis na žádosti ověřen). Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 27. května, a to - osobně voliči, - osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání, - zasláním na voličem uvedenou adresu. Občané, kteří jsou umístěni v sociálním zařízení (domov důchodců) akteří nemají trvalý pobyt v Semilech, budou na žádost zapsáni do zvláštního seznamu. Zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů v dny voleb ve volební místnosti, a proto je nutné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném městským úřadem. LUDMILA SCHOVÁNKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí Dnes má slovo... STANISLAV PĚNIČKA místostarosta města Vzhledem k tomu, že odpůrci rekonstrukce objektu Vista na městský úřad ve své argumentaci manipulují sfakty, chci, aby občané pochopili záměr těch, kteří rozhodnutí o této stavbě podpořili. Desatero důvodů pro rekonstrukci: 1. Městský úřad se dnes nachází na pěti místech, vzdálených od sebe v řádech kilometrů. 2. Řada odborů pracuje v nevyhovujících podmínkách. Tento stav by byl dlouhodobě neudržitelný. 3. Dosažitelnost úřadu pro občany není důležitá jen z hlediska jeho vzdálenosti, ale i z hlediska komplexnosti, což znamená možné vyřízení žádostí občanů pod jednou střechou. 4. Každému je jasné, že náklady na provoz rozptýlených odborů jsou daleko větší. Jejich náklady by každoročně zatěžovaly městský rozpočet částkou 1,5 2 mil. Kč. 5. Chceme, aby cestovaly papíry a dokumenty, ne lidé se svými žádostmi. 6. Celkové náklady na rekonstrukci budovy činí dle smlouvy s firmou BAK 28,4 mil. Kč bez DPH. Od státu a kraje město dostalo dotaci ve výši 29,2 mil. Kč. 7. Je nutné, tak jako u jiných staveb, počítat s vlastní finanční účastí, která by neměla přesáhnout částku 10 mil. Kč včetně nákupu objektu a projektové dokumentace. 8. Státní a krajská dotace je výhradně určena na náklady spojené s reformou státní správy; kdybychom k rekonstrukci Visty nepřistoupili, město by tyto finanční prostředky nezískalo. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že tyto finance v žádném případě městu neubírají prostor pro získávání finančních prostředků ze státního rozpočtu na jiné akce. 9. Budova Visty se nachází na cenném území v centru města a nemělo by být nikomu lhostejné, k jakým účelům by tento objekt mohl sloužit. 10. Chceme-li, aby naše město bylo i po stránce architektonické řešeno s vizí budoucích let, je nutné začít od centra. Rozhodnutí o rekonstrukci bylo tedy vykročení správným směrem. Nejde jen o nový úřad pro úředníky, ale hlavně pro občany našeho města aokolí.

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2004 Z jednání rady města USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí se zřízením denního Centra aktivit pro občany se zdravotním postižením vprostorách domu dětí a mládeže od 1. září Z důvodové zprávy: Podobný typ zařízení v regionu dosud chybí. Zdravotně postižení, kteří v Ústavu sociální péče Tereza v Benešově u Semil už nemohou být pro svůj vysoký věk, případně jim nevyhovuje dojíždění, jsou odkázáni na pobyt v rodinách, kde mnohdy o ně nemá kdo pečovat, rozvíjet dále jejich schopnosti a zajistit jim vhodné vyplnění volného času; v horších případech jim hrozí i umístění v ústavní péči. Centrum aktivit by mělo nabízet základní komplex sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním a osoby s lehkým tělesným onemocněním a pomoci tak rodinám postižených při náročné a mnohdy nepřetržité péči. V současné době pro zřízení centra nejsou ve městě vhodné prostory, ale od září by mohlo toto zařízení pracovat v budově DDM. USNESENÍ Č března 2004 Rada města bere na vědomí žádost firmy W-HOTEL s. r. o. z 15. března 2004 na pronájem koupaliště a ukládá odboru výstavby a rozvoje poskytnout technickou informaci. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města schvaluje záměr firmy W-HOTEL s. r. o. na zprovoznění městského koupaliště a pověřuje odbor místního hospodářství a životního prostředí ve spolupráci s odborem výstavby a rozvoje a Sportovním centrem Semily připravit příslušné smlouvy. Rada města pověřuje dalším jednáním Ing. Vladimíra Kužela, ředitele Sportovního centra Semily. Tajemník MěÚ Josef Matura: Je potěšitelné, že se objevil zájemce o pronájem areálu semilského koupaliště. Jeho záměrem je vrátit koupališti život postupnými kroky nejprve investicemi do oprav velkého bazénu, čisticí technologie, sociálního zázemí a občerstvení, později zkulturněním a oživením celého prostoru dnes už obvyklými atrakcemi. Rada tuto myšlenku podporuje, neboť záměr nepředpokládá velký investiční podíl města a přes určitá formální úskalí navíc existuje šance na koupání ještě v letošním létě. Otázkou finančního podílu města na realizaci záměru se bude zabývat zastupitelstvo na svém květnovém zasedání. USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí s vyhrazením parkovacích míst pro osobní automobily pana Jana Trojana (Textilní 545) a paní Ludmily Kozákové (Textilní 546) ze zdravotních důvodů. USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí (vybavení kanceláří odboru státní sociální podpory včetně kontaktních míst) od do s Úřadem práce Semily. Tajemník MěÚ Josef Matura: V souvislosti s převodem agendy státní sociální podpory z města na Úřad práce jsme se stali svědky paradoxní situace, kdy stát zčásti opomněl vybavit své úředníky nábytkem. Z tohoto důvodu město potřebný mobiliář odcházejícím pracovníkům prozatím zapůjčilo, než stát situaci napraví. USNESENÍ Č března 2004 Rada města zplnomocňuje advokátní kancelář JUDr. R. Závěrkové k zastupování města v soudním řízení s firmami UNICA s. r. o., Semily, REPOS PECH Liberec a Ing. Jiřím Pavlů, Libštát, o náhradu škody ve věci vynaložených nákladů na opravy vestavěných bytů v čp. 444 (sídliště Oleška). Z důvodové zprávy odboru výstavby a rozvoje: V roce 1999 realizovala firma UNICA s. r. o. na základě projektové dokumentace zpracované firmou REPOS-PECH vestavby šesti bytových jednotek do půdních prostor domu čp Technický dozor města zajišťoval Ing. J. Pavlů. Po výskytu závad (vlhnutí konstrukcí, plíseň) město práce neúspěšně reklamovalo, v roce 2003 pak na základě odborných soudně znaleckých posudků vady v bytových jednotkách nákladem Kč opravilo. V lednu letošního roku se objevily další nepředpokládané závady, které bude nutné opravit v průběhu prvního pololetí (rozpočtové náklady 140 tis. Kč). Jelikož chyba nebyla na straně města, bylo přistoupeno k soudnímu vymáhání vynaložených nákladů. USNESENÍ Č března 2004 Rada města bere na vědomí rezignaci následujících členů dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Semily Ing. Petr Ceé, Mgr. Stanislav Pěnička, Ing. Josef Matura, MUDr. Jiří Vavřina, pan Jaromír Malý a pověřuje pana Vladimíra Šimka sestavením návrhu nové dozorčí rady NsP a předložením tohoto návrhu na příštím jednání rady. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města jmenuje novou dozorčí radu Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvkové organizace, v tomto složení: Mgr. Jan Farský, Ing. Lidmila Karmášková, MUDr. Josef Navrátil, paní Irena Pielová, MUDr. Pavel Sábl, Ing. arch. Věra Blažková, pan Vladimír Šimek. Místostarosta města Vladimír Šimek: Vzhledem k tomu, že jsem převzal gesci nad semilskou nemocnicí, pověřila mě rada města sestavením návrhu nové dozorčí rady nemocnice. Při sestavování je třeba vycházet ze zákona o zdravotnických zařízeních, který ukládá, že členem dozorčí rady má být právník, ekonom, praktický lékař, zaměstnanec nemocnice, zástupce pacientů a zástupce zřizovatele. Pokud má nemocnice více než 200 zaměstnanců, musí být rada nejméně sedmičlenná. Při jmenování nové dozorčí rady byly všechny tyto podmínky dodrženy a rada se může ujmout práce. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá odboru místního hospodářství a životního prostředí jednat s Technickými službami Semily s. r. o. o změně způsobu fakturace z hodinové Rada města se na svých jednáních 29. března i 13. dubna zabývala dalším možným osudem semilského koupaliště, jehož neutěšený stav zachycuje fotografie z 24. dubna. Nyní se objevil zájemce o postupné zprovoznění areálu blýská se snad na lepší časy? (FOTO: O. Kudrnáč) zúčtovací sazby na sazbu dle výkonu a předložit nový ceník do 15. května Tajemník MěÚ Josef Matura: Smyslem tohoto kroku je docílit účelnějšího, průhlednějšího a lépe kontrolovatelného vynakládání finančních prostředků, zejména při údržbě městské zeleně. K větší efektivnosti v tomto směru přispěje i vypracovaný pasport městské zeleně. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá vedení města zvážit činnost Technických služeb Semily s. r. o. jako společnosti založené dle obchodního zákoníku, a to v souvislosti se zvýšením sazby DPH. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole u Sociálních služeb, Bavlnářská 523, Semily-Podmoklice ze dne 1. dubna 2004 a ukládá ředitelce příspěvkové organizace Bc. A. Vojtěchové předložit písemné vyjádření k zjištěným závadám. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Bc. A. Vojtěchové splnit nápravná opatření dle návrhu v termínu do O splnění nápravných opatření podat zřizovateli písemnou zprávu do USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města bere na vědomí informaci o ukončení funkčního období některých ředitelů škol aškolských zařízení a na základě usnesení č. 192 ze o způsobu a kritériích hodnocení ředitelů příspěvkových organizací jmenuje komisi, která předloží návrh na potvrzení ředitele ve funkci či doporučí vyhlášení konkurzu, v tomto složení: Mgr. S. Pěnička, místostarosta, E. Šírová a H. Mrklasová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, PhDr. J. Vojta, člen zastupitelstva, předseda komise školství, kultury a tělovýchovy, Ing. J. Soukup, vedoucí odboru finančního a plánovacího, Ing. J. Radějová, vnitřní audit. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města souhlasí s provedením modernizace výtahu v bílém pavilonu NsP v Semilech, sudělením plné moci Ing. L. Bukovskému, Hradec Králové, afirmě ENERGIS 92 s. r. o., Hradec Králové, k zastupování při zajišťování stavebního povolení na stavbu Rekonstrukce zdroje tepla a výroba čisté páry v NsP v Semilech. (bam)

5 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 5 Z jednání zastupitelstva USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o rozpočtovém výhledu města Semily do roku 2006 při dodržení úvěrové zadluženosti města k (varianta č. 2). USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo ukládá radě města připravit pro červnové jednání ave spolupráci s finančním výborem navrhnout zkrácení potřeb u běžných výdajů na léta 2005 a 2006 a tím získání dalších prostředků na financování kapitálových výdajů. Vladimír Šimek, místostarosta města: Rozpočtový výhled, resp. jeho varianta č. 2, je zpracován na základě reálných možností města, při respektování vyrovnaného rozpočtu a nezvyšování úrovně úvěrové zadluženosti města z roku Tato varianta rozpočtového výhledu znamená, že městu by v roce 2005 na investiční akce zbývalo 5,821 mil. Kč, o rok později pak 9,562 mil. Kč. S ohledem na to, že investiční potřeby města jsou samozřejmě daleko vyšší, bylo radě města a finančnímu výboru uloženo zpracovat do června návrh možných úspor provozních výdajů města i jím zřizovaných organizací. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města ukládá připravit na každé další jednání zastupitelstva písemnou zprávu o postupu prací a čerpání finančních prostředků při stavbě nového objektu městského úřadu (budova Vista). Tajemník MěÚ Josef Matura: Zastupitelstvo přijalo usnesení z toho důvodu, že rekonstrukce objektu firmy Vista na budovu městského úřadu je stavbou vysoce sledovanou nejen zastupiteli samotnými, ale i celou veřejností. Na základě pravidelných písemných zpráv hodlá zastupitelstvo podrobit přísnější kontrole dodržování smluvních vztahů s dodavatelem stavby i průběh financování jejích jednotlivých etap. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi městského úřadu vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky o vývěsních štítech areklamách ve městě Semily a předložit ho ke schválení na jednání zastupitelstva města 17. června Z důvodové zprávy Výboru pro rozvoj města: Vývěsní štíty a reklamy v mnohém určují ráz a tvář města a město by proto mělo přijmout odpovědnost za veřejné prostředí. Vyhláška by měla regulovat úpravu veřejných ploch tím, že umísťování reklamních tabulí, a to i na soukromých objektech, bude podléhat pravidlům (schvalovacímu nebo povolovacímu řízení) tak, aby nevhodnými reklamními štíty a tabulemi nebyl postižen ani okolní majetek, ani celkový vzhled města. Vzorem může být například podobná vyhláška vydaná v Turnově v roce USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města schvaluje orientační sazebník cen pro prodej pozemků v majetku města v předloženém znění. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o nakládání s komunálními odpady za rok 2003 a žádá odbor MH a ŽP o doplnění seznamu dlužníků a zprávu o tom, jak je proti dlužníkům postupováno. Tajemník MěÚ Josef Matura: Počet dlužníků poplatku za komunální odpad rozhodně nenechává vedení města v klidu. Dluhy budou vymáhány všemi zákonnými prostředky včetně sankcí. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o možnosti zřízení říční plovárny na Jizeře (Ostrov). Tajemník MěÚ Josef Matura: Pokud by mělo dojít ke zřízení říčního koupaliště při dodržením všech norem a předpisů, šlo by provozně i finančně o velmi náročnou záležitost, která přesahuje možnosti města. Dojde pouze k tomu, že břeh Jizery bude technickými službami kvalitněji udržován, aby mohl zájemcům sloužit alespoň ke slunění. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města schvaluje úvěr mezi městem a Nemocnicí s poliklinikou Semily do výše 5 mil. Kč se splatností do Vladimír Šimek, místostarosta města: Vzhledem k tomu, že se zpožďují platby nemocnici od jednotlivých zdravotních pojišťoven, rozhodlo zastupitelstvo pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků v době výplat umožnit nemocnici čerpání půjčky z prostředků města. Tak tomu bylo i v závěru loňského roku. Od října 2003 do března 2004 však nemocnice nebyla zatím nucena úvěr využít. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města pověřuje radu města zpracováním investičního záměru výstavby domova důchodců pro 96 klientů s využitím dotačních podmínek roku K hodnocení roku 2003 v semilské nemocnici V uplynulém roce - tak jako na převážnou většinu zdravotnických zařízení - dolehly i na semilskou nemocnici problémy s financováním. Po mnoha letech se zhoršila platební morálka pojišťoven, platby se ze dvou až tří měsíců posunuly na šest až osm měsíců. Došlo k faktické ztrátě v hospodaření nemocnice a tuto situaci způsobilo několik vlivů. Nastal mírný pokles výkonnosti, což nebylo způsobeno jen naší vinou, ale změnou poskytovaných služeb; finanční toky zdravotních pojišťoven se zpomalily a zkrátily. V roce 2002, kdy většina zdravotnických zařízení vracela částky v celostátním měřítku dosahující jedné miliardy korun, semilská nemocnice nevracela takřka nic. To vše vyústilo na konci roku dle názoru zdravotních pojišťoven - k přezálohování a následně tedy ke zkrácení celkové finanční částky. V letech 2002 a 2003 bylo také nutné uskutečnit a financovat některé větší investice. Navíc: do loňského roku hospodařila naše nemocnice bez jakéhokoliv provozního příspěvku zřizovatele, který u nemocnic podobné velikosti činí obvykle 3 až 5 mil. Kč na rok. Naší nemocnice se bohužel nedotklo ani přerozdělení státních dotací na konci roku. Liberec obdržel cca 160 mil. Kč, Česká Lípa cca 60 mil. Kč, Jablonec nad Nisou přibližně 28 mil. Kč. Žádná z nemocnic v našem okrese nedostala ani korunu. Musím poznamenat, že obdobný vývoj postihl valnou většinu zdravotnických zařízení v našem státě; porovnáme-li úvěry, pohledávky, závazky a hotovost na účtu, nestojí si ale semilská nemocnice nijak špatně v rámci okresu ani kraje. S ohledem na situaci jsme provedli některá opatření technická (zastavení jakýchkoliv investic, pozastavení nákupů, byly uskutečněny revize skladů) i personální (zastavení přijímání nových pracovníků, propouštění do důchodu apod.). Těmito opatřeními se postupně ve čtvrtém čtvrtletí podařilo propad zastavit. Jedním z nikoliv nevýznamných kroků bylo také navázání spolupráce a postupné sbližování s jilemnickou nemocnicí, o kterém byli čtenáři už informováni a kterému se budu v budoucnosti v tisku věnovat. V současné době po vyhodnocení prvního čtvrtletí můžeme konstatovat, že se hospodaření nemocnice odvíjí podle navrženého a schváleného rozpočtu. Chronickým problémem bylo řešení situace lékařské služby první pomoci akutní ambulance, kterou na počátku roku převzal okresní dispečink zdravotnické záchranné služby, následně byla ale tato povinnost vrácena nemocnici. Během léta došlo k centralizaci záchranné služby pod jednu organizaci v Liberci, akutní ambulanci zajišťuje nemocnice vlastními silami z finančních prostředků kraje. Je třeba konstatovat, že na druhé straně se nemocnici řada věcí podařila. Naše chirurgické a ortopedické oddělení organizovala tři nadregionální semináře (chirurgický, ortopedický a lymfologický), všechny za hojné (i mezinárodní) účasti, s vynikajícím odborným i společenským ohlasem. Byly zahájeny práce na přípravách akreditačního řízení tak, abychom se v případě potřeby do něj mohli přihlásit. Mladší lékaři složili specializační atestace (kardiologie, revmatologie), čímž došlo opět ke zkvalitnění poskytované ambulantní i lůžkové péče. Byl rozšířen provoz onkologického stacionáře a podstatně zlepšena spolupráce mezi onkologií a ostatními odděleními. Naše výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách nemocnice, pro potřeby občanů i odborné veřejnosti byla zřízena internetová adresa, kde je možné vznášet dotazy na vedení nemocnice, případně primáře. S ohledem na vývoj situace v uplynulých měsících byla městskou radou jmenována nová dozorčí rada nemocnice. V některém z příštích čísel Semilských novin se vrátím k aktuálnímu vývoji v nemocnici. MUDr. PETR KRTIČKA, ředitel NsP (Foto: O. Kudrnáč)

6 Strana 6 Semilské noviny DUBEN 2004 Putování za pověstmi Českého ráje Semilské informační středisko se aktivně účastní přípravy nového turistického projektu Putování za pověstmi Českého ráje, jehož garantem a koordinátorem je Sdružení Český ráj. Projekt je orientován na rodiny s dětmi, které tvoří hlavní cílovou skupinu návštěvníků Českého ráje i Horního Pojizeří. Mnoho lidí má Český ráj spojen pouze s nejatraktivnější oblastí skalních měst, hradů a zámků. Nyní se však rozvíjejí aktivity, které mají za cíl rozptýlit návštěvníky i do okrajových oblastí, které mají také co nabídnout. V rámci projektu je každá oblast představena prostřednictvím postavy nebo postav, které vycházejí z místních pověstí. Semilsko a Železnobrodsko mají například Vílu Jizerýnu, Maloskalsko Loupežníky, Hruboskalsko Černého rytíře, Lomnicko Bílou paní... Cílem je představit jednotlivé části regionu zábavnou formou a nabídnout turistické zajímavosti každé oblasti formou doporučeného výletu. Principem hry je nasbírat určitý počet razítek, za které pak mohou děti získat malý dárek nebo např. jízdenku na turistické autobusy. Pro tento účel byly vydány speciální skládačky a připravují se další produkty. MĚSTO LOMNICE N. POP. vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace města Lomnice n. Pop. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA LOMNICE N. POP., okres Semily, se sídlem Lomnice n. Pop., Komenského čp s předpokládaným nástupem k Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. května 2004, bližší informace na úřední desce MěÚ Lomnice nad Popelkou, nebo na STAVEBNÍ FIRMA P & P spol. s r. o. VYSOKÉ N. JIZ. přijme Takže co návštěvníky Českého ráje i Horního Pojizeří čeká? Do oběhu se zároveň s turistickými novinami Český ráj 2004 dostane pohádková turistická mapa s vyznačenými oblastmi a postavami. Vytištěno bylo 12 letáků s pověstmi, popisem tras a výletních cílů. V letáku je vyhrazeno volné místo pro zmíněná razítka, za jejichž určitý počet si pak budou moci účastníci hry ve směnárně (informačním středisku) vyzvednout odměnu. Více podrobností neprozradíme, rádi vám je ale poskytneme v informačním středisku. Závěrem zveme zájemce na Zahájení turistické sezony - Český ráj dětem, které se koná 1. května od v autokempu Sedmihorky (kulturní program, v příjezd Černého rytíře a jeho družiny). V dopoledních hodinách je připraveno Putování Hruboskalským skalním městem s divadelním ztvárněním pověstí během trasy. (mis) Důležitá informace pro zemědělce Novela zákona o zemědělství, která vyšla 14. ledna (85/2004 Sb.), stanovila přísnější podmínky pro podnikání v zemědělství. Platit začne 1. května 2004 a stanovuje, podobně jako při získávání živnostenských listů, požadavky na odbornou způsobilost a bezúhonnost. Dále určuje, že evidenci zemědělských podnikatelů (fyzických i právnických) povedou pouze pověřené obce třetího stupně, nikoliv všechny obce jako dosud. Pro zemědělské podnikatele (fyzické osoby), kteří jsou registrováni jako samostatně hospodařící rolníci (dle zák. 105/1990 Sb.), stanovuje lhůtu jednoho roku, během které je podnikatel povinen se dostavit na živnostenský úřad pověřené obce dle místa podnikání a zaevidovat se, jinak oprávnění zaniká. Pokud povinnost evidence ve lhůtě jednoho roku splní, může po přechodné období 5 let dále podnikat na základě původní registrace. Současné podnikající právnické osoby byly zapsány pouze v obchodním rejstříku a povinnost se nově zaregistrovat se jich týká také. Avšak vzhledem k tomu, že dle právního výkladu se na ně roční přechodná lhůta nevztahuje, měly by tak učinit už v průběhu května t. r. Nově se registrující zemědělský podnikatel po 1. květnu t. r. musí už před zahájením podnikání splňovat všechny stanovené podmínky: věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (rejstřík trestů) a odbornou způsobilost. Ta spočívá ve vyučení v zemědělském učebním oboru, ŽENU ČI MUŽE na částečný či plný pracovní úvazek pro práci v kanceláři Podmínkou je znalost základů rozpočtování staveb, znalost práce na PC, schopnost samostatné komunikace se zákazníky, řidičský průkaz skupiny B, chuť učit se Nabízíme: odpovídající ohodnocení, příjemné prostředí, věrnostní odměny, cílové odměny Informace osobně, nebo na tel , V SEMILECH LEVNĚ! Nabízíme k pronájmu velké množství samostatně oddělených výrobních, skladovacích a kancelářských prostor s menší prodejnou. Dále rozprodáváme kompletní vybavení areálu Tofy pod nádražím. Informace na tel nebo absolvování zemědělské střední školy, vysoké školy zemědělské nebo alespoň v absolvování 150hodinového rekvalifikačního kurzu v akreditovaném vzdělávacím středisku. Odbornou způsobilost lze též splnit prokázáním zemědělské praxe minimálně 5 roků. U právnické osoby musí všechny výše uvedené podmínky včetně odborné způsobilosti splňovat její odpovědný zástupce. Po splnění všech podmínek při podání žádosti vydá do 30 dnů živnostenský úřad pověřené obce zemědělským podnikatelům osvědčení. Nově bylo do zemědělské výroby zařazeno i hospodaření v lesích a na vodních plochách, přičemž se nejedná o vlastníka lesa, který běžným způsobem obhospodařuje svůj majetek. JAN MARTINEC, vedoucí živnostenského úřadu Sociální kompenzace k zákonu o DPH Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila zákon o DPH. Jedním ze souvisejících opatření, které by mělo u sociálně slabších občanů zmírnit dopady změn přijatých v rámci zákona, jsou i sociální kompenzace. V systému dávek státní sociální podpory (SSP) dojde s účinností od 1. května 2004 ke zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 2552 Kč na 3573 Kč. Zvýšený rodičovský příspěvek bude poprvé vyplacen v červnu (dávky SSP se vyplácejí zpětně). Dalším opatřením je tzv. jednorázový příspěvek dítěti. Dětem, kterým bude za květen náležet přídavek na dítě, bude v červnu vyplacena jednorázová dávka ve výši 2000 Kč na dítě. Příspěvek bude poskytnut automaticky, nebude nutné podávat zvláštní žádost. PAVLA ŠIMŮNKOVÁ vedoucí oddělení SSP Městské informační středisko AKTUALITY Turistické noviny Český ráj Turistické noviny budou k dostání na pultě informačního střediska během května. Najdete v nich jízdní řády turistických autobusů s popisem tras, tipy na výlety, otevírací doby památek, přehled nejzajímavějších akcí a další turistické informace. Provoz první linky sezonních turistických autobusů zahájen. Od 24. dubna můžete využít první linky turistického autobusu na trase Turnov Jičín, od června bude zahájen provoz na všech linkách. Ještě před vydáním turistických novin najdete jízdní řády na semilských internetových stránkách. Příjem příspěvků do literární soutěže. Do 7. května přijímáme práce na téma Jak Semily k jelenovi přišly, nejlépe v elektronické podobě ale i psané na stroji či ručně. Výstava. Výstava s názvem Cestou z Čech do Provence a zase zpátky, jejímž autorem je MUDr. Zdeněk Kučera, bude zahájena v pátek 21. května v hod. v informačním středisku. Recituje J. Mocek, zahraje orchestr ZŠW Semily pod taktovkou P. Kraťuka. Výstava potrvá do 4. června. Semilské internetové stránky. Elektronická podoba katalogu ubytování na webových stránkách je rozšířena o podrobnější informace a fotografie ubytovacích zařízení. Prodej upomínkových předmětů. Stávající řadu upomínkových předmětů s motivem Semil obohatí předměty ke 100. výročí semilského fotbalového klubu. Příznivci semilského fotbalu, přijďte si vybrat... Věž kostela. Po dohodě s panem Luxem bude vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla zpřístupněna přednostně každé pondělí, v jiné době po telefonické dohodě. Na sezonu připravujeme pro zájemce z řad turistů pravidelné pondělní Procházky po městě spojené s návštěvou věže. Bližší informace v informačním středisku. (mis) Řádková inzerce Prodám byt 1. kat. 3+1 v Semilech Pod Černým mostem ( Kč), nebo vyměním za RD v Semilech do 1 mil. Kč. Tel , Prodám ruchadlo, dvourádlo, vyorávač brambor a obraceč sena. Levně. Palas Otakar, Vysocká 349, Semily-Cimbál. V rámci projektu Generali 2004 přijmeme nové spolupracovníky na oblastní kancelář Jablonec nad Nisou. Požadujeme komunikativnost, samostatnost, SŠ, chuť do práce. Naším cílem je připravit spolupr. na otevření vlastní agentury v regionu Turnov, Semily. Kontakt: nebo tel

7 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 7 Hasičská kronika (Události, které v březnu 2004 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily) V březnu evidovali semilští profesionální hasiči celkem 56 událostí, mezi nimiž bylo 23 dopravních nehod (vyprošťování osob z havarovaných vozidel, odstraňování úniku provozních náplní na komunikace), 15 případů technické pomoci a jeden planý poplach. Hasiči museli zasahovat také u 17 požárů, které způsobily celkovou škodu za 1,4 mil. Kč; uchránit se však podařilo hodnoty odhadem za 5,16 mil. Kč. V Semilech zasahovali hasiči u požáru dřevěného srubu, jehož příčina nebyla jednoznačně zjištěna; vyloučit však nelze ani úmyslné zapálení. Celková přímá škoda byla odhadnuta na 30 tis. Kč. Dále byli ve městě hasiči přivoláni k požáru okrasných stromů (škoda 2 tis. Kč) a do třetice pak k požáru venkovní pojistkové skříně, jehož příčinou byl elektrický zkrat. I v tomto případě činí škoda 2 tis. Kč, uchráněny však byly hodnoty odhadem za 150 tis. Kč. Největší březnovou škodu (850 tis. Kč) způsobil požár zemědělské usedlosti v Bozkově, jehož příčinou byla nedbalost dospělých osob při obsluze topidla. Značnou škodu (500 tis. Kč) napáchal oheň také v montážní dílně rotopedů v Roztokách u Jilemnice, jehož příčinou byla technická závada v elektrickém rozvaděči. Uchráněny byly hodnoty za 1 mil. Kč. Dále hasiči zasahovali při požáru v porodně prasnic v Modřišicích (technická závada na elektroinstalaci tepelného zářiče, škoda 10 tis. Kč), požáru střešní konstrukce domu v Hájích n. Jiz. (úlet jiskry z komínového tělesa, škoda 10 tis. Kč), evidují i dva případy vznícení potravin při vaření a několik požárů starých travních porostů, naštěstí jen s minimální škodou. ALEŠ NAVRÁTIL, HZS Semily Městská policie informuje PSI ZA TO NEMOHOU. V pátek 19. března přijala městská policie oznámení o psích exkrementech, které nechal majitel psa i přes upozornění občanů ležet na chodníku. Přestupek byl vyřešen třetí den po spáchání, kdy se podařilo majitele psa zastihnout. Bloková pokuta ho samozřejmě neminula. SÁM NA SEBE UPOZORNIL. V dopoledních hodinách 23. března provedla hlídka městské policie kontrolu v blízkosti železniční trati pod Spálovem. Oznámení, které se týkalo odložení odpadu, bylo podáno na odbor životního prostředí Městského úřadu v Semilech, který se na kontrole také podílel. Mezi vozovkou a železnicí byl po krátkém hledání načerno odložený odpad nalezen a v něm i několik dokladů, které vedly jednoznačně k jeho původci. Věc dále řeší odbor životního prostředí. ZÁBAVA VSKUTKU ORIGI- NÁLNÍ. Stejný den krátce po čtrnácté hodině vyjela hlídka městské policie na Ostrov, kde už poněkolikáté hořela okrasná dřevina. V okolí se v té době zdržovalo několik osob, které shodně uvedly popis a někteří i jména těch, kteří jsou pravděpodobnými původci ohně. Smutné je, že se jednalo o dva mladistvé. Městská policie po provedení nezbytných úkonů věc postoupila příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. BUDILI SPOLUOBČANY. Dne 30. března po třetí hodině ranní hlídka městské policie zasahovala v Husově Dopravní nehody V březnu došlo na silnicích okresu Semily celkem ke 117 dopravním nehodám, což je o 19 nehod méně než ve stejném měsíci loňského roku. Jeden účastník nehody byl bohužel usmrcen (vloni žádný), dva byli zraněni těžce (stejně) a 20 lehce (vloni jen osm). Hmotné škody dosáhly výše 4,44 mil. Kč. Pod vlivem alkoholu byly zaviněny tři dopravní nehody (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ ZA OBDOBÍ OD 18. BŘEZNA DO 16. DUBNA) ulici a na Komenského náměstí, kde dva mladíci rušili noční klid. Budili obyvatele domů zvoněním na zvonky a hlasitými vulgárními projevy. Oba výtečníci byli předvedeni na obvodní oddělení policie ČR, kde byla zjištěna jejich totožnost. Protože oba odmítli přestupek proti veřejnému pořádku řešit na místě, byla věc postoupena správnímu orgánu. NĚKOLIKRÁT PENNY MAR- KET. Penny Market je prodejnou, která stále svádí poněkud méně disciplinované spoluobčany k drobným krádežím. Přestupků proti majetku se zde dopouštějí osoby všech věkových kategorií. V posledním období se krádeže ve dvou případech dopustili i mladiství, kteří zatoužili po cukrovinkách, jeden se ale pokusil odcizit navíc i uzeninu. Za přestupky proti majetku ukládá městská policie zpravidla maximální možnou sankci, kterou stanovuje zákon. Osoby mladistvé tak mohou zaplatit v blokovém řízení 500 Kč, osoby starší 18 let až 1000 Kč. Z dubnových přestupků v Penny Marketu: 1. dubna: Dva školáci se pokusili odcizit dvě čokoládové tyčinky. Jeden nezletilý, druhý mladistvý. Ten byl za přestupek ohodnocen pokutou na horní hranici zákonné sazby. 5. dubna: Polévkové koření se pokusila odcizit žena. Její přestupek byl projednán a na místě vyřízen v blokovém řízení. Výše pokuty se ivtomto případě pohybovala na horní hranici zákonné sazby. 5. dubna: Druhý případ mladistvého zloděje, který se pokusil odcizit čokoládovou tyčinku a párky. Postup strážníků městské policie se v takových případech příliš neliší - po provedení nezbytných úkonů je přestupek ohodnocen pokutovým blokem. Jako v předešlých případech byla uložena pokuta na horní hranici zákonné sazby. 6. dubna: Sýr, vitamíny a sladkosti, vše celkem za 66 Kč, se pokusila odcizit žena, kterou se podařilo pracovníkům prodejny při činu přistihnout. Uložená bloková pokuta byla na horní hranici sazby. 13. dubna: V dopoledních hodinách žádá z důvodu momentální zaneprázdněnosti městská policie o vyřešení přestupku krádeže v Penny Marketu policii České republiky, krátce před polednem dochází ale v prodejně ke krádeži znovu. Tento přestupek již řeší strážníci městské policie. A naprosto stejným způsobem jako v případech předcházejících VÁCLAV BAUDYS, zástupce vrchního strážníka Paragrafy VLOUPÁNÍ DO GARÁŽE. V blíže nezjištěné době mezi 10. a 16. dubnem tohoto roku se do garáže v Jesenném vloupal neznámý pachatel. Z objektu odcizil obráběč píce se závěsným zařízením, rotační sekačku a mulčovač a svým nekalým jednáním způsobil škodu v přibližné výši 87 tis. Kč. Poškozeným je v tomto případě 61letý majitel objektu z Jablonce nad Nisou. (sš) (v březnu roku loňského 12!). Více než polovina (65) nehod byla zaviněna nesprávným způsobem jízdy. Na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech byl březnový vývoj dopravní nehodovosti příznivější. Počet dopravních nehod klesl z 24 na 18, nikdo nebyl usmrcen (stejně), jeden účastník dopravní nehody byl zraněn těžce (v loňském březnu žádný) a dva lehce (vloni čtyři). Hmotné škody policisté na místě odhadli na rovných 600 tis. Kč. Dvě třetiny nehod byly zaviněny nesprávným způsobem jízdy a v příčinách následuje nepřiměřená rychlost. Příjemné je zjištění, že ani jedna nehoda nebyla zaviněna podnapilým řidičem. Jako nehodu měsíce jsem vybral tu nejzávažnější, ke které došlo v sobotu 13. března kolem čtrnácté hodiny v Semilech na křižovatce ulic Husova a Koštofranská. Sedmapadesátiletý řidič jel s osobním automobilem VW Golf směrem na Vysoké nad Jizerou a dle jeho vlastní výpovědi u něj zřejmě došlo k mikrospánku, v jehož důsledku vjel na pravý chodník. Zde pravou přední částí vozidla zachytil 24letou ženu, která na chodníku stála. Žena byla při nehodě těžce zraněna a její léčení dle lékařů potrvá přibližně půl roku. Řidič vozidla je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví dle 224 odst. 1,2 trestního zákona, za který mu může být uložen trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo trest peněžitý. Může mu být uložen také zákaz činnosti (zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až 10 let). Fotografii i tentokrát přináším z jiné dopravní nehody. Jde o nehodu, ke které došlo ve středu 3. března kolem deváté hodiny ranní na křižovatce v Kundraticích. Devětadvacetiletá řidička zde dostala se Škodou Fabia smyk a srazila se s protijedoucím nákladním automobilem. Při nehodě došlo naštěstí jen k lehkému zranění řidičky. Jak dopadla Fabia, je zřejmé z fotografie - škoda byla odhadnuta na 100 tis. Kč. Mjr. MILAN ČERMÁK, vedoucí dopravního inspektorátu

8 Strana 8 Semilské noviny DUBEN 2004 Skautská hlídka Roveři navštívili Polsko V předvečer Velkého pátku se dvanáct semilských roverů a přátel vydalo na cestu do Polska. Vzhledem k rychlosti, ceně a pohodlí jsme zvolili jako dopravní prostředky automobily. Jeden vlastní a jeden devítimístný z půjčovny. Cestou přes Náchod, Kladsko a Katovice jsme v pět hodin ráno po 400 kilometrech jízdy po místních cestách dojeli do bývalého koncentračního tábora Osvětim. Cesta nás tak unavila, že jsme si na dvě hodiny, které zbývaly do otevření muzea, ještě rozhodili spacáky přímo vedle auta Nejprve jsme si prošli Osvětim I, po poledni jsme přejeli do Osvětimi Birkenau. Po důkladném vstřebání atmosféry beznaděje koncentračního tábora jsme se vydali na cestu do Krakova, kde jsme prošli centrum, hrad Wawel, náměstí, židovskou čtvrť a prohlédli si barbakán. Viděli jsme jen zlomek ze tří tisíc krakovských památek, ale vzhledem k probdělé noci a celému dni strávenému v Osvětimi to, myslím, stačilo. S tmou a notně znaveni jsme opustili Krakov a vydali se směrem na Wieliczku, kde jsme chtěli přespat. Ve městě a okolí byl ale jen jeden kemp, a to ještě dost podezřelý, a tak jsme se vyspali na břehu řeky u přívozu. Ráno jsme se vrátili do Wieliczky a v ní si prohlédli nejstarší solné doly v Evropě z konce 13. století. Z Wieliczky jsme odjeli směrem k Tatrám, ale až k nim jsme nedojeli, protože tma se blížila příliš rychle. Ještě před spaním jsme chtěli v pravé polské hospodě ochutnat bigoš, ale o Velikonocích jsou všichni Poláci v kostelech a jejich okolí. Ano, i v okolí, protože se do kostela mnohdy nevešli a bohoslužbu poslouchali z venkovních reproduktorů. Další den jsme přejeli do místa zvaného Przielom Dunajce. Řeka Dunajec se v této části Polska prodrala skrze vápencové Pieniny a vytvořila asi 10 kilometrů dlouhý a 300 metrů hluboký kaňon. Ten jsme spluli na pltích. Moc hezké. Zážitek nám zkazil pouze most, který by měl být sice postaven až letos, ale do map ho zakreslili už loni Poslední noc jsme strávili na dohled od polských Tater a v brzkém pondělním ránu vyrazili na cestu domů. V Semilech jsme byli v osm večer. (bagy) (FOTO: J. Farský) Den Země věnovaný úklidu Den Země tradičně slaví semilští skauti a skautky prací na úklidu klubovny apalackého sadů. Sešlo se nás hodně, a tak zbyly síly i na park a veřejnou zeleň na regulaci, kde jsme vysbírali osm velkých pytlů odpadků. Přitom jsme si opět říkali, jak špatné podmínky jsou v Semilech k udržování pořádku radnice šetří na odpadkových koších a na celé dlouhé regulaci podle Jizery nebo na cestách Palackého sady nepotkáte ani jeden Napadlo nás, že technické služby tak možná chtějí bojovat s rostoucí nezaměstnaností. Za soumraku či možná až v noci pravděpodobně vyrážejí do ulic desítky neviditelných zametačů, aby nahradili deficit odpadkových košů. Potíž je v tom, že ve tmě vždycky zabloudí a až do rána se místo úklidu hledají Po obědě vyrazily světlušky a vlčata na velký orientační závod s řadou těžkých disciplín. Přesto se nikdo neztratil a u svatojiřského ohně, který v podvečer na Výstrčce zaplál, jsme mohli ocenit ty nejlepší z nich zvítězili Sebastián Kuršel s Kubou Hudským a Kateřina Rulcová s Míšou Bryscejnovou. Už 8. května budou dvě šestky reprezentovat Semily na okresním kole v Tatobitech. Odměnili jsme také ty, kteří nás nejvíce překvapili v soutěži zručných rukou, uměleckých vloh a literárního talentu Vartalent 2004 a předali věrným členům Junáka bronzové a stříbrné lipové lístky. Vždyť jsme se takto sešli již po patnácté! (br) Kultura Úspěchy loutkářských souborů Výborná práce literárně dramatického oboru semilské ZUŠ našla ocenění. V postupové krajské loutkářské přehlídce Turnovský drahokam získaly nominaci na národní přehlídku Loutkářská Chrudim hned dva soubory školy. Soubor Holky na zabití + Pavel (A. Navrátilová, M. Hradecká, A. Bedrníková a P. Martinec) získaly za inscenaci Prcek Tom a dlouhán Tom navíc uznání poroty za výtvarné pojetí a Pavel Martinec ocenění za herecký výkon. Za hru Haprdáns získal nominaci i loutkářský soubor Háček (P. Martinec, K. Hejduková, L. Bischofová, J. Kovář, J. Mocek), který navíc získal i nominaci na celostátní přehlídku studentského divadla Prima sezóna, která se každoročně koná v Náchodě. V krajském kole soutěže literárně dramatického oboru v sólovém projevu, která se konala 14. dubna v Jablonci n. N., se prosadil Pavel Martinec, který postoupil do ústředního kola. Je to vůbec první účastník ústředního kola v historii této soutěže za celý okres Semily. JIŘÍ KURFIŘT Jazz pod Kozákovem Ve dnech 14. a 15. května se v Kulturním centru Golf v Semilech uskuteční 18. ročník minifestivalu Jazz pod Kozákovem, který milovníkům kvalitní muziky i letos nabídne některé skutečné jazzové legendy. Program festivalu: PÁTEK 14. KVĚTNA: Bluesový večer (sál KC, začátek v hod.): Basama s fousama (Turnov), J. J. Band (Jelenia Gora/Wroclav, Polsko), Luboš Andršt Blues Band (jako trio, Praha) a Ressie Davis (voc., USA). SOBOTA 15. KVĚTNA: Galavečer (sál KC, začátek v hod.): Only Four (Female Jazz Band M. Vyhnálková - k.bas, K. Karašová fl. + sax, H. Hrabalová - klavír, R. Vícha nebo D. Šoltys - bicí) a Olga Kuthanová (voc., Praha), Vojtěch Eckert Duo (V. Eckert klavír, J. Linhart bicí, Praha), Antonín Gondolán (k.bas, zpěv) a Filip Gondolán (zpěv, Praha), Peter Lipa Band (slovenská jazzová a bluesová legenda P. Lipa zpěv, J. Tatár - klávesy, M. Gašpar - basg., M. Buntaj - bicí, M. Žáček sax, Bratislava). - red - Semilské dívky byly u vyhlášení nejčtenějších dětských knih v Praze Začátek dubna je každoročně ve znamení dětské knihy. V pražském Památníku písemnictví se sešlo ve středu 7. dubna několik set dětí z celé ČR k vyhlášení nejoblíbenější dětské knížky vydané v loňském roce. Bylo mezi nimi i pět dívek ze Semil, které mohly osobně poznat řadu autorů a popovídat si s nimi. Dlouhá fronta se tvořila např. okolo Zdeňka Svěráka, který byl oceněn za svoji dětskou knížku Jaké je to asi v Čudu, nebo okolo básníka Pavla Šrůta či Ivony Březinové. S dětmi se sešla i manželka premiéra a knihovnice Viktorie Špidlová. Na základě dětské ankety bylo sestaveno pořadí deseti nejčtenějších knih: 1. J. K. Rowlingová: Harry Potter a Ohnivý pohár; 2. Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu; 3. J. R. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky; 4. J. K. Rowlingová: Harry Potter a Tajemná komnata; 5. Ivona Březinová: Holky na vodítku, Jmenuji se Martina; 6. Helena Štáchová: Hurvínkův rok; 7. Karen Mac Combie: Alice a dóóóst dobrá rodina; 8. J. K. Rowlingová: Harry Potter a vězeň z Azkabanu; 9. Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a výkřik z ředitelny; 10. Václav Chaloupek: Bráškové. Prázdniny s vlčaty. (mv) Noc s Andersenem v knihovně Akce nazvaná Noc s Andersenem se konala na 264 místech v celé republice ve dnech 2. a 3. dubna. Zúčastnilo se jí přes 7600 dětí a 1500 dospělých. Do semilské knihovny přišlo strávit společný večer a noc 18 dětí vybavených spacáky a polštářky. Knihovna se proměnila na Divoký západ. Seznámili jsme se s příběhem Poklad na stříbrném jezeře a pak přišel opravdový Indián (V. Beránek), aby dětem vyprávěl o historii původních obyvatel Ameriky, o jejich životě a zvycích. Také jeho sbírka vlastnoručně vyrobených indiánských předmětů opravdu upoutala. Děti soutěžily v indiánské obratnosti, zručnosti, postřehu a rychlosti. Hlavním cílem večera bylo najít poklad na stříbrné Jizeře, který hlídal na Ostrově starý Indián. To se kolem půlnoci také podařilo a každý z něj dostal část na památku. Po dobrodružné výpravě čekali na děti další hosté, kteří je naučili country tance z Divokého západu. Večer také děti sdělovaly své dojmy neznámým kamarádům prostřednictvím společné počítačové konference, protože všechny zúčastněné knihovny byly propojeny po internetu. V některých knihovnách se i natáčelo, a tak bylo možné sledovat průběh noci živě. Až pozdě po půlnoci děti zaléhaly s knížkou do spacáku Cílem této celostátní akce bylo především vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu literatury, prohloubit jejich vztah ke knížkám a ke knihovně. Do světa fantazie a knihoven vás zveme opět za rok! MIROSLAVA VRBENSKÁ

9 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 9 Kultura Předběžný program akce Parohatá města V pátek 28. května se bude v KC Golf konat Parohatý galavečer. Předsálí bude otevřeno už od hod. (vítání hostí, ochutnávka produktů firmy Rudolf Jelínek Vizovice a další atrakce, hraje Elektrolux ). V l9.00 hod. bude galavečer zahájen, pořadem provádějí Jakub Bažant a Vladimír Kubík. ZPROGRAMU: - Živý obraz Podkrkonošské a pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana Jak Semily ke jménu přišly. - Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra (řídí Karel Jakubů) a Sbor Krkonošských hajných: Parohatá hymna v symfonickém pojetí. - Představení účastnických měst a obcí bude doplněno filmovými dotáčkami a vystoupením dalších souborů: Carmina (dětský pěvecký sbor z Rychnova n. Kn.), Duo z Valdštejna (na lesní rohy hrají Petr Škoda a Jaroslav Hejral). - Přestávka. - Moravský koutek : Dětská cimbálová muzika Světlina z Hutiska- Solance a spisovatel Ludvík Vaculík. - Skupina SOFT LIGHT FIRE z Jelení Hory. - Skupina Rebel z Rovenska p. Tr. - Volba Parohatého miniparlamentu. - Všechna hudební tělesa a smíšené sbory: Parohatá hymna (Carmina, Jizerka, Jizeran). - Hymna Evropské unie. Po skončení galavečera: setkání hostí na semilské radnici, zahájení výstavy ke 130 letům radnice, nasvícení jejího průčelí a městského znaku. V KC Golf Parohatá veselice, pobava s občerstvením (k tanci a poslechu hrají SOFT LIGHT FIRE a Rebel). SOBOTA 29. KVĚTNA: hod. Státní okresní archiv: Zahájení výstavy Parohatá města, vystoupí flétnový soubor Sarabanda z Rychnova n. Kn hod.: Parohatý průvod. Půjde od budovy archivu Luční ulicí přes most a náměstí k budově zámku, přivítání průvodu. Následuje nepřetržitý kulturní program na jevišti před zámkem až do večerních hodin. Vystoupí: Libáňská dechová hudba Václava Kyziváta, taneční soubor z Jaroměřic n. R., divadelní spolek Beznaděj z Benešova u Semil, Johnie Walker Band, Elektrolux, Rebel, SOFT LIGHT FIRE, Dětský národopisný soubor Soláněk a cimbálová muzika Světlina, Semilská 12, skupina břišních tanců, mažoretky, žáci a učitelé ZUŠ, Jizerka, Jizeran, pouliční divadlo z Jelení Hory a další. Stánky s tradičním zbožím, občerstvení. Ve večerních hodinách Parohatá zábava (Pivovar), na závěr velký ohňostroj hod.: V pravé poledne aneb Jeleni konečně v říji. Zahájení výstavy dětských prací, vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže (budova Muzea a Pojizerské galerie). Doprovodné programy: hod.: Smolíčkova kouzelná zahrada na Ostrově. Celodenní program pro děti (tábor skautů a harcerů, soutěže, turnaj v petanque, DDM, TJ, ISŠ, dvě divadelní představení pro děti, ukázky modelářů, kynologů, výstava techniky hasičů, start Pohádkového lesa, ). - Pátek a sobota vždy od 9.00 do hod.: Přehlídka trofejí spárkaté zvěře za rok 2003 (malý sál kina Jitřenka). - Od úterý 25. do neděle 30. května: Letní kino na semilském stadionu. Po setmění promítání českých filmů (Silný kafe, Nuda v Brně, Jedna ruka netleská, Pupendo, Kameňák 2, Básníci). (vk) Pozvánka na koncert KPH PRAGUE CHAMBER SESSION, v kterém hraje trio vynikajících sólistů Miroslav Kokoška (marimba), Pavel Prantl (housle) a Miloslav Klaus (kytara), navazuje na dlouholetou činnost souboru Pražské marimbové trio. Originální spojení marimby, houslí a kytary obléká triové sonáty J. D. Zelenky, J. Haydna, J. Myslivečka a A. Vivaldiho do nového zvukového hávu. Na koncertě zazní i původní skladby pro toto obsazení. Miroslav Kokoška studoval obor bicích nástrojů na Státní konzervatoři v Praze, později studium rozšířil okompozici u H. Bartoně a A. Frieda. V mnoha orchestrech působil jako perkusionista. Později se věnoval intenzivně hře na marimbu, zvládl bravurně techniku hry čtyřmi paličkami po vzoru světově proslulého vibrafonisty Garry Burtona. Pavel Prantl studoval na Konzervatoři v Kroměříži a na AMU v Praze. Zvítězil v několika houslových soutěžích. Jako sólista vystupoval s předními symfonickými orchestry a od roku 1996 je koncertním mistrem Českého rozhlasového symfonického orchestru a uměleckým vedoucím Komorního orchestru České filharmonie. Miroslav Klaus vystudoval pražskou konzervatoř i AMU. Získal titul laureáta ve světoznámé kytarové soutěži Concours International de Guitare v Paříži. Jako sólista a komorní hráč koncertoval ve více než 20 státech Evropy i za oceánem. Závěrečný koncert sezony KPH se koná v pondělí 3. května v sále KC Golf od hodin. Přijďte. JIŘÍ KURFIŘT Tvořte, pište na téma Jak Semily k jelenovi přišly Říká se: Co Čech to muzikant. A jak si u nás stojí literáti? To zjistíme v květnu alespoň u nás v Semilech. V rámci akce Parohatá města byla vyhlášena literární soutěž s názvem Jak Semily k jelenovi přišly. Své příspěvky můžete odevzdat osobně v informačním středisku, nebo poslat elektronicky na ovou adresu nebo do pátku 7. května. Výsledky literární soutěže se dozvíte v sobotu 29. května na vernisáži výtvarné soutěže Jelen mého města v Muzeu a Pojizerské galerii. Věříme, že se najde dostatek autorů, amatérských spisovatelů, kteří se o své fiktivní příběhy rádi podělí sostatními. Všem potenciálním pisatelům přejeme bohatou fantazii a originální nápady. Dnes otiskujeme další z příspěvků, tentokrát od paní Vlasty Míkové. (mis) Bylo??? Nebylo??? Kdysi v naší krásné řece Jizeře byla hojnost ryb, sem tam i nějaký ten ráček a mihule.v Kuchyňce v Hájích nad Jizerou vařili loupežníci polívku. Po toku řeky u Svatých skal sedával vodník Frantík. Povídal si s vílami o tom, co se děje v nedalekém semilském údolí. Posílali spolu zprávy po vlnkách k semilskému jezu, kde bydlel vodník Kubík. V lesích v okolí Jizery žilo hodně zvířátek, o které pečoval hajný Hloušek. U jeho hájovny rostlo mnoho stromů a když svítilo slunce, třpytila se na nich rosa jako granáty. Nad semilským údolím na Klimberku bylo mnoho krásných skrytých míst, kde byla zvířátka v bezpečí. Ke studánkám v lese chodily večer pít srny, jeleni i ostatní zvířátka. Jednou se vydal Boudovačkou na Klimberk náš zámecký pán. Při pozorování mravenců a krásné přírody poslouchal, jak si stromy povídají o zapomenutých časech, dobrých lidech a světluškách, které tančí u studánek. A zapomenul na čas. Začalo se stmívat a brzy nastala tma.vydal se na cestu domů. Škobrtal přes hrobky z kamení, točil se okolo bříz a brzy pochopil, že zabloudil. Únavou mu nohy ztěžkly, přehlédl pařez a poranil si nohu. A zatím v okolních lesích sluhové marně hledali svého pána. Když už myslel na nejhorší, objevil se před ním jelen. Byl to prapraprapředek našeho Lojzíka. Ten přivedl hajného Hlouška a oba pak přivedli pomoc. Na důkaz vděčnosti věnoval zámecký pán znak jelena do našeho městského erbu. Pana hajného povýšil na nadlesního, aby dále chránil krásné lesy, údolí Jizery i celé okolí Semil. A tak Semily k svému znaku přišly. VLASTA MÍKOVÁ, Semily Setkání s Karlem Tejkalem Dalším, již čtvrtým pořadem cyklu Setkávání je Rádio na kolečkách. Tentokrát uvítáme redaktora Českého rozhlasu Karla Tejkala. S vynucenou normalizační přestávkou se své práci střídavě ve sportovní a zpravodajské redakci -věnuje už od roku Po listopadu 1989 zastával místo šéfredaktora zpravodajství, od vzniku ČR je vedoucím vysílání Dobrého jitra. Šestým rokem připravuje seriál Tisíc příběhů o zajímavých osobnostech. Ve čtvrtečním podvečeru 27. května od 18 hodin bude ve Sboru Dr. Karla Farského vyprávět o svých setkáních při mikrofonu s F. Nepilem, J. Laufrem, S. Sikmundem, profesorem J. Švejcarem, M. Zikmundem, Emilem a Danou Zátopkovými a dalšími, jež provázel svými pořady. Vzpomínání bude spojeno s unikátními zvukovými nahrávkami. Srdečně zveme všechny občany avěříme, že opět prožijeme se vzácnými lidmi vzácné chvíle. (ms) NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH DUBEN 2004 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Boris Hlaváček: Křížová cesta Vladimíra Komárka 2. Karel Richter: Apokalypsa v Karpatech 3. Miroslav Náplava: Plavby sebevrahů 4. Luba Skořepová: O zvířatech a lidech 5. Marie Formáčková: Domácí encyklopedie Heleny Růžičkové KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Karel Richter: Apokalypsa v Karpatech 2. Danielle Steelová: Přístav bezpečí 3. Účetnictví 2004 (Grada) 4. N. Roberts: Poslední přípitek dívčích otázek

10 Strana 10 Semilské noviny DUBEN 2004 Kultura Režisérka a spisovatelka Věra Šimková-Plívová Scenáristka, režisérka a spisovatelka Věra Šimková-Plívová oslaví na konci května významné životní jubileum. Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech tuto událost připomene výstavou Pojďme si hrát s paní režisérkou Věrou Plívovou, která bude slavnostně zahájena v pátek 21. května. Bude rozdělena do deseti tematických celků, postihujících jak nejdůležitější období její tvůrčí činnosti, tak vztah k rodnému kraji, nadepsaných Všechno začíná v dětství, Doma všude kolem Kozákova, Na FAMU v Praze, Scenáristka a režisérka, Dvě ženský za kamerou (do vlasů si nevjely), Spisovatelka, Všecka sláva polní tráva aj. Věra Šimková-Plívová patří k nejvýznamnějším představitelům kulturního dění v kraji kolem Kozákova a jeho reprezentantům přesto, že se o některých jejích současnících mnozí domnívali a stále domnívají, že jejich význam a věhlas je ještě větší. Takže někteří z nich byli málem zaskočeni, když se její medailon objevil v rekonstruované muzejní stálé expozici semilských osobností. Je dobré si uvědomit, že nikdo, až na ni, se nemůže pochlubit tak velkou popularitou doma i v zahraničí, že nikdo z jejích současníků neudělal pro Podkrkonoší a jeho obyvatele ve světě tolik, jako ona svými do zdejších exteriérů zasazenými filmy. Chuchelna, Tatobity, Malá Skála, Vysoké nad Jizerou, Roprachtice, Paseky a Rokytnice, to jsou jen některá z míst, která se svým filmovým štábem navštívila a zachytila na filmový pás. Za bezmála čtyři desítky let, které uplynuly od jejího prvního úspěšného vystoupení na Mezinárodním festivalu dětského filmu ve španělském Gijonu (1965), kde získala Hlavní cenu za Káťu a krokodýla, byly její filmy Lišáci-myšáci a Šibeničák (1970), O Sněhurce (1971), Přijela k nám pouť (1973), Jak se točí Rozmarýny (1977), Brontosaurus (1979), Hledám dům holubí (1985), Krakonoš a lyžníci (1980), Nefňukej, veverko! (1986), Veverka a kouzelná mušle (1988), Kruh (2001) aj. oceněny více jak padesáti cenami za režii a hlavní role, cenami kritiků a dětí. Nejednalo se při tom o ledajaká vyznamenání, protože byla mezi nimi i Hlavní cena a Zlatý lev z prestižního Mezinárodního festivalu v Benátkách za film Tony, tobě přeskočilo (1968), nebo hlavní cena Mezinárodního festivalu dětského filmu v Chicagu za film Mrkáček Čiko (1982), hlavní ceny z národních festivalů dětského filmu v Ostrově nad Ohří (čtyřikrát, cena za hlavní roli čtyřikrát a cena dětí třikrát), Českých Budějovicích a Gottwaldově, z mezinárodních filmových festivalů ve francouzském Bourboulle, belgickém Bruselu, portugalském Tomaru a ukrajinském Artěku. Stala se zasloužilou umělkyní přesto, že se v období nechvalně známé normalizace odmítla vícekrát podřídit politickým tlakům a stála si za svými názory i životními zásadami, protože její zásluhy o český film již byly nepřehlédnutelné a nezpochybnitelné. Vědělo se například, že natočila film podle scénáře komunisty pronásledovaného spisovatele Jana Procházky (Páni kluci), že neváhala ke spolupráci vícekrát přizvat Petra Hapku i Michala Kocába a další svého času nepohodlné autory, že spolupracovala se stranickým představitelům nepříjemným, ale za to mladým lidem velice blízkým Pražským výběrem... Dalšího ocenění za celoživotní filmařské dílo se jí dostalo v roce 1999 na filmovém festivalu ve Zlíně akonečně za vklad do rozvoje světového dětského filmového umění na Mezinárodním filmovém festivalu v Soči (2002). To všechno by ale patrně ještě nestačilo k tomu, abychom jí a její filmové tvorbě (konečně!) věnovali zaslouženou pozornost, nebýt dalších v její prospěch hovořících a proto nepřehlédnutelných skutečností. Od roku 1964 režírovala sedmnáct filmů s dětskou tematikou, tolik, jako málokterý režisér na světě. Třináct jich režírovala sama, čtyři společně s dlouholetou přítelkyní-režisérkou Drahomírou Královou. Nikdy se netajila tím, že raději točí filmy podle vlastních, než dodaných scénářů, a tuto zásadu se jí většinou podařilo splnit. Podle dodaných scénářů natočila jen čtyři filmy. Ani tento údaj ale není zcela přesný. Čtvrtý film - Artuš, Merlin a Prchlíci (1995), je totiž v podstatě rodinnou záležitostí: námět a scénář pro něj napsala její dcera Kateřina Priščáková. Ještě pozoruhodnější, a zejména v našich poměrech výjimečnější je, že děj třinácti svých filmů situovala do Podkrkonoší, do rodného kraje, který důvěrně zná, protože jej, podle vlastních slov, křížem krážem prochodila, a proto se jí stal nevyčerpatelným zdrojem podnětů k tvůrčí práci. Ve svých filmech oslavila rodný kraj způsobem v našem i světovém filmu jedinečným, a bylo-li to jen trochu možné, dala v nich příležitost uplatnit se před kamerou také zdejším dětem a divadelním ochotníkům. Velice si přála do rodného Podkrkonoší umístit i další film Páni kluci (1975). Ustoupila od svého záměru, až když se jí tady nepodařilo najít vhodné exteriéry, a Litoměřicko se k jeho natáčení přímo nabízelo. Žádný představitel kultury z našeho regionu pro něj za posledních padesát let neudělal tolik, jako paní režisérka. Nepřestává na něj myslet ani jako spisovatelka. Svou literární prvotinu napsala, když před lety přijala výzvu královéhradeckého nakladatelství Kruh a filmové povídce O Sněhurce dala podobu knížky pro děti. Od té doby přetvořila filmové scénáře do svébytných literárních útvarů několikrát. Dvakrát ve svých knížkách zviditelnila také Základní uměleckou školu v Semilech a její žáky - autory ilustrací k nim. Zatím napsala a vydala šest knížek pro děti. Sedmou právě v tiskárně u Glosů k vydání připravuje Městská knihovna v Semilech. Slavnostní křest ji čeká při květnové vernisáži v semilském muzeu. Paní Věra Šimková-Plívová měla zatím vždy šťastnou ruku při hledání talentovaných dětí pro hlavní i vedlejší role dětských hrdinů ve svých filmech. Z jejích objevů jsou profesionálními herci Zuzana Bydžovská, Pavlína Mourková, Marek Vašut, Yvetta Kornová i další. Miroslava Vladyku obsadila jak do dětských, tak později do dospělých rolí. Pětiletý si zahrál ve filmu Káťa a krokodýl, třináctiletý ve filmovém muzikálu Přijela k nám pouť a poté jako dvacetiletý v Krakonoši a lyžnících. Toto jsou jen některé z mnoha o pozornost si říkajících skutečností ze života a filmové tvorby režisérky, která se narodila v Lomnici nad Popelkou, maturovala na gymnáziu v Jičíně, režii studovala na Filmové akademii múzických umění v Praze u prof. Bořivoje Zemana, ale svůj domov - a s ním životní osud - našla v Chuchelně-Kopretinách, rodišti svého otce. Neopustila jej přesto, že se tím odsoudila k doživotnímu dojíždění za prací do Prahy. Alespoň něco z toho, co vykonala jak pro svůj rodný kraj, tak pro český film od šedesátých let dodnes, jsme těmito řádky alespoň naznačili. Více návštěvníkům nabídne ohlašovaná výstava, i když zprostředkovat jim může jen některé z mnoha zajímavých informací o ní. Svůj život zasvětila tvorbě filmů z dětského prostředí a pro děti (rádi se na ně dívají i dospělí), a nejlepší připomínkou jejího režírování a současně poděkováním za všechno, co vykonala, by proto byl jí věnovaný autorský filmový festival. Muzejní výstava má vzhledem k charakteru jejího díla omezené možnosti. Pracuje převážně s fotografiemi z filmů a filmovými plakáty, ale také se zatím nikdy nezveřejněnými autorčinými studijními kresbami a poznámkami, deníkovými záznamy a pohledy do jejího soukromí. Pozoruhodným svědectvím o ní a její tvorbě jsou také dopisy od přátel, ceny a diplomy udělené jí na filmových festivalech a suvenýry přivezené ze zahraničních cest. Návštěvníky výstavy patrně překvapí také její další s filmem spojené odborné i společenské aktivity, například dlouholeté předsednictví v porotě Feminafestu, členství v domácích i zahraničních soutěžních porotách včetně té, která každoročně uděluje České lvy, množství absolvovaných besed s diváky. Vyšla z prostředí ochotnického divadla. Nehledala v něm uplatnění jen ona, ale také už její rodiče, kteří se spolu seznámili právě na zkouškách lomnického divadelního spolku. Proto dodnes jako režisérka příležitostně spolupracuje nejen s chuchelskými a semilskými ochotníky, ale také se studenty semilského gymnázia, proto divadelní ochotníky ve svých filmech obsazuje alespoň do některých rolí. S neherci z Chuchelny natočila podle vlastního námětu a scénáře i středometrážní absolventský film na FAMU Než se rozhrne opona. Výstavu obohatí obrazy její sestry, malířky Břetislavy Pospíšilové-Plívové, vystavené v takovém výběru, v jakém se s nimi návštěvníci jejích výstav ještě nikdy neseznámili. Paní Věra Šimková-Plívová nezapře svou celoživotní profesi režisérky ani při vernisáži vlastní výstavy, jejíž program připraví. Protože pořadatelé předpokládají, že se o výstavu budou zajímat také semilské i okolní školy (nebo v to alespoň doufají), připravili pro ně žákovskou soutěž s otázkami i cenami. Připravují také setkání s paní režisérkou a jejími hosty na výstavě. Termíny přátelských setkání ohlásí dodatečně. Výstavu Pojďme si hrát s paní režisérkou Věrou Plívovou lze v semilském Muzeu a Pojizerské galerii navštívit od soboty 22. května do neděle 27. června denně kromě pondělí od 9.00 do a od do hodin. ANTONÍN LANGHAMER Nová kniha Věry Šimkové-Plívové Při příležitosti významných narozenin režisérky a spisovatelky Věry Šimkové-Plívové vydává Městská knihovna v Semilech autorčinu novou knížku Divizna / Vlčice. Můžeme se těšit na dva pohádkové příběhy pro děti i dospělé, z nichž jeden nese podtitul Chuchelská pohádka. Knížka je doplněna barevnými ilustracemi akademické malířky Břetislavy Pospíšilové a černobílými kresbami dětí. Knížku bude možné zakoupit vedle semilských knihkupectví také vknihovně a informačním středisku. MIROSLAVA VRBENSKÁ

11 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 11 Kultura Učitelé ZUŠ vítali jaro hudbou Každý, kdo přišel v podvečer předposledního březnového dne do auly gymnázia, mohl být přítomen koncertu učitelů Základní umělecké školy Semily. Již v úvodní skladbě I. Berkoviče Preludium a Scherzo pro dva klavíry, kterou přednesly Růžena Pernecká a Jana Vávrová, posluchači poznali, že půjde o krásný kulturní zážitek. Dva díly Sonatiny pro housle a klavír A. Dvořáka skvěle zahrála Miroslava Jeřábková za klavírního doprovodu Jiřího Kurfiřta. Svojí hrou osvědčila, že i tento nástroj bude v ZUŠ vyučován na patřičné úrovni. Interpretka spolupracuje též s Pěveckým sdružením pražských učitelů. Sopranistka Libuše Roudnická je semilskému hudebnímu publiku dostatečně známá svým kultivovaným projevem a výbornou technikou zpěvu, a proto dvě písně Z. Folprechta Touha a Padá listí z javora zazněly za klavírního doprovodu Ivy Malé v náležité kvalitě. Kytička, kterou jí podala na pódium maminka, jí právem patřila. Manželé Beránkovi přednesli Sonátu č. 5 e moll J. S. Bacha pro flétnu a klavír. Pan Beránek se osvědčil též jako skladatel v Parafrázi na moravskou lidovou píseň s variacemi, které pro čtyřruční klavír hrály Jiřina Beránková a Iva Malá. První díl programu pak uzavřel Jiří Mihalo moderní hudbou pro soupravu bicích nástrojů. Ve druhé části jsme poslouchali hudbu J. S. Bacha. Svůj digitální nástroj jako třímanuálový i s pedály představil Zdeněk Novotný ve skladbách Dvě stránky z Varhanní knížky a Pedalexercitium, což bylo cvičení pro pedály. V další Bachově skladbě Fantazie a fuga g moll pak Zdeněk Novotný ukázal, jak bravurně ovládá svůj nástroj. Dále zazněl hedvábný zvuk violy, na níž zahrála Lenka Maierová za klavírního doprovodu Ivy Malé Rubinštejnovu Romanci. Druhá řada Legend A. Dvořáka v přednesu Ivy Malé a Jiřího Kurfiřta pro klavír na čtyři ruce klade jistě na interprety zvláštní nárok. Ačkoliv sujetem legend bývá závažnější téma, všech pět částí zaznělo svěže a připomenulo nám, že v letošním roce vzpomínáme již 100 let od smrti tohoto génia české hudby. (Sluší se též poznamenat, že dědeček klavíristky Ivy Malé byl dlouhá léta předsedou pěveckého sdružení Jizeran v dobách před jeho zánikem v období tzv. normalizace. Nejvíce hlasovacích lístků od posluchačů získala v anketě právě Iva Malá a obdržela zvláštní cenu ředitele ZUŠ). Krásný večer pak uzavřeli Sonatinou B. Martinů brilantním provedením Martin Farský na trubku a Vladimír Strnad na klavír, který na tomto večeru hrál jako host, neboť je mj. členem profesionálního komorního tělesa. Celý večer vtipně moderoval ředitel ZUŠ Jiří Kurfiřt. Většina účinkujících získala základní hudební vzdělání v semilské hudebce a pokračovala pak na vyšších hudebních školách. Svědčí to jistě o dobré tradici tohoto ústavu a jeho odborné úrovni. Připomeňme ještě, že jeho řediteli byli v minulosti mj. prof. Horák nebo Jiří Matlas, na něž si mnozí posluchači ještě pamatují. Výkony, které na koncertě účinkující předvedli, dokazují, že dobrá úroveň ZUŠ trvá v Semilech i nadále. JOSEF ZUMR Kulturní festival Patříme k sobě posedmé Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily uspořádala ve dnech dubna v pořadí 7. ročník kulturního festivalu Patříme k sobě. Postižení nemají mnoho možností, jak se pochlubit se svým uměním na veřejnosti; to byl ten hlavní důvod, který nás vedl k uspořádání prvního ročníku v roce Na festivalu vystupují tedy zdravotně postižené děti, mládež i dospělí z ústavů sociální péče, stacionářů a diakonií z celé republiky. Postižení tančí, zpívají, hrají divadlo či muzicírují; i oni potřebují obdarovávat druhé. Každoročně se zvyšuje počet zájemců, kteří u nás chtějí vystupovat. Tradicí bylo, že na galakoncertu vystoupili všichni účinkující. V loňském roce počet přihlášených poprvé vzrostl natolik, že jsme museli vystupující rozdělit do dvou programů. Také letos jsme zůstali u dvou večerních galakoncertů a naplánovali je tak, aby ti, kteří nevystupují, mohli zhlédnout své kamarády na pódiu a povzbudit je potleskem. V úterý 20. dubna jste dětem tleskali v KC Golf Semily, ve čtvrtek se koncert uskutečnil v Liberci. Nechyběly dopolední koncerty pro základní školy, které se konaly ve středu 21. dubna v Turnově, Lomnici n. Pop. a Jičíně a v pátek 23. dubna v Semilech, Vysokém n. Jiz. a Jilemnici. Na středeční odpoledne byly pro vystupující připraveny doprovodné programy. Vybrat si mohli návštěvu Sportovního centra (fitcentrum, aerobik, bowling, squash, hala), prohlídku zámku Hrubý Rohozec nebo Bozkovských dolomitových jeskyní, případně zhlédnout loutkovou pohádku v podání Divadla Na židli z Turnova. Ve středu večer se pak pro všechny konala diskotéka. Velký dík patří dětmi zbožňovanému Martinu Borešovi, který každoročně diskotéku pořádá. SCÉNOGRAFIE V OKRESNÍM ARCHIVU. Slavnostní vernisáží byla v pátek 23. dubna ve Státním okresním archivu v Semilech zahájena výstava Scénografie a volná tvorba, která kulturní veřejnosti přibližuje výtvarné práce Jarmily Křížkové (vlevo), Jana Hlavatého (uprostřed) a Evy Milichovské (vpravo), žáků profesora Františka Tröstra ( ). Výstava potrvá do 23. května. (FOTO: O. Kudrnáč) Budeme si chodit rádi zatančit do KC Golf i v budoucnu? Pokud dojde k realizaci myšlenky upravit sál KC Golf i pro promítání filmů, dojde k poměrně výraznému zmenšení sálu a potažmo i tanečního parketu. Nyní je zpracována studie, která tyto změny znázorňuje. Domnívám se, že by tento zásah do současných prostor byl dosti nešťastný. Již nyní při pořádaných plesech je kapacita sálu maximálně využita a nedokáži si představit omezení. Čtvrtým rokem probíhají v Semilech v KC Golf taneční pro manželské a přátelské páry; zejména v letošním roce došlo k významnému nárůstu tancechtivých párů. Necháme si zničit podmínky pro společenskou taneční zábavu v Semilech? KAREL MEČÍŘ Dětský sbor z Giessenu a Jizerka zazpívají v Libštátě a Semilech Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu (7. 9. května) zasáhnou i Semilsko. Jizerka bude hostit dětský sbor z německého Giessenu, partnera slavného hradeckého sboru Jitro (sbormistr univ. prof. Jiří Skopal, zakladatel světoznámého chlapeckého sboru Boni pueri). Benefiční koncert obou sborů na záchranu libštátského evangelického kostela Na Hořením konci se uskuteční v pátek 7. května od hodin (v kostele Na Hořením konci, za nepříznivého počasí v evangelickém kostele); týž den večer se zpěváci představí i semilskému publiku (KC Golf, začátek v hodin). jav- Současně s festivalem probíhá prodejní výstava výtvarných a ručních prací, které vytvořili zdravotně postižení. V muzeu ji 16. dubna zahájil herec a malíř Jan Kanyza a zhlédnout ji můžete do 9. května. Výstavou nám zdravotně postižení ukazují, co vše dovedou vytvořit vlastními silami nádhernou keramiku, suché vazby, svíčky, obrázky, tkané koberečky, proutěné vázy, košíčky. Vystavená dílka zmohou mnoho při vzniku přinášejí radost svým autorům, nám, kteří si je na výstavě můžeme zakoupit, přinášejí potěchu a dobrý pocit v srdci, azkaždé koruny, kterou tu utratíte, jsou rázem koruny dvě. Nadace Divoké husy totiž zdvojnásobí výtěžek výstavy až do výše 50 tis. Kč a získané peníze pomohou částečně uhradit náklady na festival. Akademický malíř V. Komárek, který první ročníky výstav zahajoval, říkával: Tyto výtvarné práce ve mně vzbuzují nesmírný obdiv. Protože ukazují, jak podstatná je radost, s jakou každý z autorů něco za sebe říká o světě, ve kterém žije on a v němž žijeme i my. Účast na festivalu přijalo 22 zařízení z celé republiky, nejdále z Opavy azměsta Albrechtic. Dva ústavy Hajnice a Horní Maxov - se zatím přijely jen podívat. Dětí vystupovalo 250. Velký dík patří všem, kteří nám pomohli, ať finančně nebo organizačně (finančně MK ČR, MŠMT ČR, Nadace Euronisa a Divoké husy, Liberecký kraj, město Semily, semilské firmy Bojkot, Roka, lékárna Platan, SM Market, Point, Elite Bohemia, Hybler, ČSOB a Chalko Příkrý). Projektem nás provází jediná myšlenka přesvědčit společnost a hlavně děti a mladou generaci, že k sobě postižení a zdraví patří. Organizace programů je vedena v integračním duchu, potkávají se tu jak zdravotně postižené, tak zdravé děti. Svět zdravých a svět postižených nejsou dva neprostupně oddělené světy. Všichni žijeme ve světě jediném patříme k sobě. JAROSLAVA BOUDNÁ, předsedkyně společnosti

12 Strana 12 Semilské noviny DUBEN 2004 Školství Úspěchy žáků ZŠ Dr. F. L. Riegra u přijímacích řízení V úterý 20. dubna panovala v páté a obou devátých třídách Základní školy Dr. F. L. Riegra radostná nálada, neboť žáci i jejich učitelé se těšili z četných úspěchů v přijímacích řízeních na střední školy. Na osmileté Gymnázium Ivana Olbrachta bylo z 28 přijatých 11 žáků naší školy (v první desítce tři - 1., 2. a 7. místo), na čtyřleté studium semilského gymnázia bylo přijato všech šest uchazečů (tři v první desítce - 2., 7. a 10. místo). Z dalších úspěchů (v závorce počet uchazečů na školu): VOŠ mezinárodního obchodu Jablonec n. Nis. 2. místo (123); Obchodní akademie Turnov 2. místo (50); SOŠ obchodní Jablonec n. Nis. 2. a 4. místo (89); ISŠ Liberec (ekonomika dopravy) 6. místo (32); SPgŠ Nová Paka 9. a 10. místo (41); na ISŠ Nová Paka (elektrotechnika) obsadili hoši 5. a 6. příčku ve své skupině. I další žáci končili většinou v solidním odstupu od pověstné černé čáry, mnozí se dostali na střední školu bez přijímacích pohovorů. Pouze tři musí hledat štěstí na jiných školách ve druhém kole přijímacích pohovorů. Umístění dětí na prestižních školách přesvědčivě dokládá dobrou práci J. Fiedlerové, M. Doleželové, I. Kůlové a I. Koucké (učitelky 5. ročníku) a učitelů 2. stupně, zvláště V. Sůvové (ČJ) a O. Míči (M). JAROSLAV VÁVRA Děti z Bozkova byly vynikající Už je to tradice, že vždy na jaře pozve duše bozkovských ochotníků, paní Dobra Prokopová, děti z naší školy (ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí) na divadelní představení v podání bozkovských dětí. Letos jsme společně zhlédli hru Zkoušky čerta Belínka. Premiéra byla 28. března, pro našich téměř 130 dětí s třídními učiteli se hrálo 7. dubna. Představení nás opravdu zaujalo, ocenili jsme výkony malých herců i těch dospělých, kteří jsou schopni a hlavně ochotni nadchnout účinkující i diváky. Těžko vyzvednout nějaký herecký výkon, protože se snažili opravdu všichni. Poděkování patří také bozkovskému starostovi, který pravidelně zajišťuje na přestávky i drobné občerstvení a náš zážitek tak zpříjemní. L. BACHTÍKOVÁ, ZŠ I. Olbrachta Vynesli jsme Moranu a pozvali jaro Letošní zima byla dlouhá a nechtěla nás opustit. Těšili jsme se na teplé jarní počasí - tomu se ale musí trochu pomoci. A tak jsme v pondělí 29. března tradičně vynesli zimu a utopili zapálenou Moranu. Sešli jsme se na zahradě knihovny, Moranu ozdobili a za zpěvu jarních písní ji odnesli k soutoku Jizery a Olešky. Tady jsme se s ní rozloučili a sledovali její cestu ke splavu. Nikdo nelitoval. Připravenými vyfouklými vajíčky na stužkách si každá třída ozdobila své líto, které jsme pak se zpěvem donesli zpět ke knihovně. Počasí nám přálo, a tak věříme, že jsme dvířka jaru a létu opravdu otevřeli. A pracovnicím semilské knihovny děkujeme! ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ I. Olbrachta, Komenského náměstí Kateřina Rychlovská v národním kole Žákyně Základní školy Dr. F. L. Riegra v Semilech Kateřina Rychlovská postoupila z krajského kola, které se konalo v Liberci, do národního kola Soutěže mladých recitátorů. Na soutěž ji připravovala učitelka V. Sůvová. K vynikajícímu výsledku blahopřejeme! JAROSLAV VÁVRA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ivana Olbrachta v Semilech hledá od příštího školního roku zástupce ředitele školy Bližší informace na tel ZUŠ přijme nové žáky Základní umělecká škola Semily přijme žáky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. V květnu navštíví žáky prvních tříd učitelé ZUŠ s krátkým hudebním programem, ve kterém děti seznámí s hudebními nástroji. S výsledky práce žáků a učitelů ZUŠ se můžete seznámit i na koncertech 11. května (aula GIO, 18.00), 1. června (KC Golf, 18.00) a 3. června (KC Golf, 19.30), nebo na vystoupení žáků tanečního a literárně dramatického oboru 27. května (KC Golf, 17.00). Zájemce očekáváme v úterý 18. a25. května, v jiných termínech pak po domluvě na tel. čísle nebo na elektronické adrese Zpěváky přijmou i dětské pěvecké sbory Sedmikráska, Čekanky a Jizerka. JIŘÍ KURFIŘT Mateřská škola Luční slaví 35. výročí otevření Byla jednou jedna zahrada plná tajuplných zákoutí a uprostřed té zahrady stál velký dům. Z oken domu se rozléhaly do okolí zvuky hudebních nástrojů, smích, zpěv a dětské štěbetání. Lidé se zastavovali a ptali se, kdopak že v tom době přebývá? To nám přibyla v Semilech další mateřská školička. Postavil a vybavil ji n. p. Kolora a 3. února 1969 se do ní nastěhovalo 145 dětí. A s nimi přišlo mnoho hodných lidí, kteří se o děti a celý dům se zahradou pilně starali a starají Tak začíná příběh mateřské školy Luční. Otevřeli jsme kroniku školy a z ní jsme se dozvěděli hodně zajímavého o začátcích. Ředitelkou byla Miluše Chaloupecká, která se dlouhá léta o školku pečlivě starala. Činnost byla bohatá. Děti se zúčastňovaly kulturních a společenských akcí, tělovýchovných slavností, několik let obohacoval dění ve městě svým zpěvem dětský pěvecký sbor Pramínek pod vedením Ireny Sehnalové. Moderně vybavená škola žila svým životem dlouho beze změn. Až po revoluci došlo k zásadní proměně. Provozovatelem se stalo město, snížil se počet dětí v odděleních, změnil se název školy i vnitřní uspořádání tříd. Zaměstnanců se za dobu provozu vystřídalo několik desítek. Za všechny vzpomeňme učitelku Janu Kotrbovou, která nastoupila při zahájení provozu, celý svůj život věnovala práci s dětmi a ještě dnes stále dochází do mateřské školy a těší nás dobrým slovem a nezdolným optimismem. A kdo nás těší neméně? Strážný anděl, paní Anna Černochová, která od začátku dnes a denně pečlivě dbá o pořádek a bezpečí celého zařízení. Při pročítání seznamů dětí, které školku navštěvovaly, jsme došli k číslu Tolik dětí prošlo branami a později odešlo do základní školy. Generace dávno odrostly a mnoho z někdejších dětí se k nám vrací už se svými potomky. Aškolka dnes? Každodenně při všech činnostech se snažíme naplňovat myšlenku spisovatele R. Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Děti po dobu pobytu ve školce procházejí třídami s různým zaměřením (výtvarné činnosti, pískání na flétnu, konstruktivní práce se stavebnicí Lego, tělovýchovné činnosti, náprava řeči ve speciální třídě, křesťanská třída). Z nadstandardní nabídky mají děti možnost vybírat další aktivity, jako např. plavání, rytmiku, výuku angličtiny pro předškoláky, školu v přírodě, saunování. Třídy a chodby jsou veselé a barevné, jen na moderní nábytek je náš měšec zatím příliš splasklý A jak bude příběh pokračovat? Velkým snem nás všech bylo změnit vzhled zahrady. Kovové průlezky jsme vyměnili za bezpečné dřevěné, na zahradě dokonce zakotvila loď Zdenička k velké radosti malých námořníků. A věřte, že se k nám s jarem vracejí i důlky plné kuliček. Zkrátka pohoda, která tu, jak doufáme, bude vládnout alespoň dalších 35 let. VĚRA SMETANOVÁ, MŠ Luční Den učitelů poněkud naruby Protože letos vyšel Den učitelů na neděli, byl slaven následující den v pondělí. Žactvo bylo celkem natěšeno, neboť dostalo možnost vyzkoušet si pobyt ve škole také z té druhé strany. V 5. A se děti dlouho dohadovaly, jakou že náplň mají vlastně vybrat. Nakonec se sjednotily na matematice, hudební výchově a samozřejmě tělocviku. Když zkoušely svého třídního učitele z dělení a sčítání, nedošlo k žádnému překvapení, ale s hudební výchovou už to bylo horší Skupinový zpěv s dalšími dvěma zlobiči nedopadl nejlépe, protože pan učitel prý mutuje, a tak nemá čistý a jasný hlas. Dostal dvojku. A při tělocviku, který si děti velice pohotově protáhly na dvě hodiny, zvítězila především radost z pohybu, volného výukového dne a výkonů třídního učitele. Obdobné to bylo i v ostatních třídách naší školy. Už teď se všichni těší na svátek příští, který bude ještě náročnější. Pro učitele, samozřejmě. M. MILDE, ZŠ I. Olbrachta

13 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 13 Názory, ohlasy, dopisy Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Stanoviska vyjádřená v příspěvcích zavazují autory a nevypovídají nic o stanoviscích vydavatele. Projekty jsou realizovatelné námět druhý V příštích 3 až 4 letech má Česká republika šanci čerpat finance z evropských fondů. Jedním z nich je tzv. Evropský sociální fond na podporu rozvoje lidských zdrojů. Co kdyby se tento fond stal záchranou semilského kina? Kino Jitřenka bylo v lednu uzavřeno. Poté, co se kina u nás začala v polovině 90. let hromadně zavírat, zablýsklo se začátkem tisíciletí na lepší časy. Paprsek světla však bohužel nedopadl do semilské kotliny. Zatímco jinde kina udržují - byť jen jako symbol kulturnosti - určité úzké skupiny lidí, v Semilech se budova zřejmě stane předmětem politických sporů, které vyústí (jak jinak) v návrh na prodej budovy. Nechci polemizovat s názory pana Hanzlíčka jako posledního provozovatele kina, ani s názory pana Miškovského jako možného příštího provozovatele. Technický stav budovy byl tragický už v době, kdy kino provozoval pan Kodoň a s ročním příspěvkem na údržbu ve výši 250 tis. Kč lze těžko něco pořídit. Vždyť třeba KC Golf, jiný kulturní objekt, dostává ročně téměř pětkrát víc, a to má oproti kinu komerční prostory v přízemí (bývalá prodejna) a restauraci v patře. I tady se ale opravy a rekonstrukce musí hradit ze zvláštních peněz mimo provozní prostředky. Ale zpět k budově kina. Jde o objekt na náměstí. Jestliže náměstí nemá být v noci mrtvou zónou, stojí zato zachovat zde kulturní objekt, který bude mít náplň na večerní dobu. Tím může být nejen kino, ale i menší cukrárna a kavárna (nekuřácká?) s internetem, v suterénu (namísto tragické kotelny) Klobouk hluboko dolů Sedmý ročník kulturního festivalu Patříme k sobě, který organizovala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v Semilech, přinesl opět četné podněty k zamyšlení. Těšil se velkému zájmu škol ve Vysokém n. Jiz., Semilech, Jičíně, Turnově a Lomnici n. Pop., přístup libereckých škol byl ale pro pořadatele zklamáním Hluboké poselství humanity i nesporná kvalita vystoupení jednotlivých souborů letos nepřilákaly ani dostatečný počet semilských občanů na zahajovací koncert 20. dubna; sál zaplnili většinou účinkující. Škoda. Organizátorům patří upřímné poděkování za olbřímí práci a vychovatelům za nácvik pořadů. Klobouk hodně hluboko dolů. JAROSLAV VÁVRA lze umístit menší klub s případnými klubovnami pro mládežnické aktivity (nahrávací studio, videoklub se zařízením na vlastní videotvorbu). Přízemí lze dále využít např. pro služebnu městské policie, v poschodí lze umístit klubovnu a také menší sál, kde by město mohlo občanům prezentovat své vize a záměry a organizovat diskuse o nich, nebo zde promítat filmy pro děti, zatímco rodiče budou v kině Součástí budovy jsou nájemní byty ve druhém poschodí. Do nich docela slušně zatéká a do doby, kdy se o ně bude starat MBS, asi zatékat bude. Byty tu však nemusí zůstat navždy a možné je využití celého patra včetně půdy pro další různé aktivity. Mohlo by zde, v návaznosti na techniku v nižších patrech, vzniknout například středisko vzdělávání občanů seniorského věku. A při uvažování nad tím, co ve městě chybí, se nemůžu ubránit dojmu, že zde stále chybí hlubší vzájemné poznávání mezi tzv. bílou většinou a romskou menšinou. Proč tedy nezařídit ve spolupráci s městskou knihovnou čítárnu a klub s knihami, hudbou či videopůjčovnou zaměřenou na menšinovou tematiku? Problém totiž není jen v tom, že menšina nerespektuje názory většiny, ale také v tom, že většina se vůbec nezajímá o kulturu a zvyky menšiny. Tady máme co dohánět, protože paradoxně Věra Bílá Bývaly doby, kdy jsme všichni v dostatečném časovém předstihu byli upozorňováni, že se blíží slavné májové dny", že veškeré připravované kulturní a společenské akce je třeba k těmto dnům zaměřit a také je tak prezentovat. Ale abych byl spravedlivý, musím také dodat, že když se něco pořádalo na počest" nebo pod záštitou", tak měl pořadatel v mnohém zelenou. A ještě z různých zdrojů něco káplo Opravdu nevím, proč pořádáme závody stále v tomto termínu, když nás nikdo nenutí. Asi to bude zvyk. Když jsme v loňském roce udělali za závody v Košťálově tlustou čáru a spočítali vše dobré i zlé, oddechli jsme si, povedlo se. A protože oddechovat se nemá dlouho, jednak je člověk tvor neposedný, někdy přímo pokušitel, padl návrh zkusit opět klasickou soutěž. Vždyť naposledy jsme jeli klasiku v Semilech jako mistrovství světa v roce To to utíká. Vzpomínáte? Tak jsme si řekli dobře, zkusíme to. Je sice jiná doba, v něčem jsme pokročili, jinde jsme upadli a natloukli si ústa, zrušily se okresy, posílily pravomoci obcí, něco přešlo na kraje atd. Přesto jsme se pokusili do toho a Kale jsou populárnější v multikulturní Francii než v homofobním Česku. A to je začátek, protože další menšiny z východu se zde začnou objevovat v historicky dohledné době. Co kdyby šly Semily příkladem? Pokud město prodá Kolonku, nevznikne podobný klub tam, protože to nebude nikterak výnosné ani výhodné. Pokud se město zbaví kulturního domu v centru města, odsoudí postupně naši většinovou kulturu ke stejnému živoření. Všechno ovšem něco stojí! Hrubý odhad minimálních nákladů na kulturní zprovoznění budovy odhaduji na 5 mil. Kč. S těmi nám asi nikdo nepomůže. Náklady celkové rekonstrukce se zřejmě vyšplhají na 24 mil. Kč, včetně daně na 28,5 mil. Kč. Něco bude stát i vybavení technikou a zařízením. Je možno zmenšit kinosál a zadní trakt budovy prodat nebo komerčně využít, ale zisk nikdy nebude krýt náklady. Pokud by se však projekt uskutečnil na multikulturním a multifunkčním základě, domnívám se, že by se dalo využít zdrojů výše uvedeného Evropského sociálního fondu a pokrýt tak 60 70% nákladů. Město tak sice zaplatí víc, než by stálo nové zprovoznění, ale méně, než by stál přesun kina do nevyhovujícího kulturního domu. Nestálo by to za další diskusi? DANIEL MACH Dopis pro Karla Jakubů Milý Karle, děkuji Ti za geniální propojení hudby a železnice. Zhlédnutí televizního zpracování koncertu Komorního symfonického orchestru Krkonošského metra s prostřihy turnovského nádraží a železniční tratí Turnov Semily pro mě bylo hlubokým zážitkem. Síla orchestru spojená se silou lokomotivy táhnoucí soupravu o délce několika desítek metrů je výjimečným, avšak naprosto logickým spojením rytmu a jízdy vlaku. Nostalgická nálada nádraží a velkolepá jízda krajinou dokonale harmonizují s jemným pizzicatem a tóny na délku smyčce z II. věty Haydnových Hodin. Můj obdiv pro takto komponovaný pořad je umocněn tím, že jedním z hlavních protagonistů tohoto klipu je i můj otec, pan Josef Novák, vedoucí posunu železniční stanice Turnov a sloužící u dráhy více než třicet let. Je jím muž v oranžové uniformě vyskytující se zcela náhodně v řadě záběrů. I mně koluje v žilách železničářská krev nasycená obdivem dcery k otci, tak, jak tomu bývalo v dětství, kdy jízda na mašině za držení se jednou rukou, mávání praporkem, ale hlavně seskoky a náskoky na vagóny za jízdy byly výrazem dokonalosti jediného pořádného mužského na světě. S pozdravem Mgr. JITKA NOVÁKOVÁ P.S.: Škoda, že Semily nemají isvé vlastní letiště. Pro tátu, hudbu, vlaky a letadla mám prostě slabost. Motocyklová soutěž v Horním Pojizeří nebude kolotoče naskočit a nespadnout. Trať jsme chtěli vést regionem Horního Pojizeří. Průmysl a pracovní příležitosti z této oblasti pomalu, ale jistě odcházejí a jestliže se nechceme stát krajem zapadlých vlastenců, pak s tím musíme něco dělat. A v prvé řadě sem musíme přivést lidi. Ukázat jim, jak je zde krásně, že tu lze uskutečnit plány a cíle, že se vyplatí zde podnikat, žít. Starostům dotčených obcí jsme vše vysvětlili, slíbili dodrženi zásad ochrany přírody a životního prostředí, odstranění vzniklých škod a hlavně poctivost v jednání. Na druhé straně jsme chtěli do programu závodů zařadit prezentaci obcí, jejich historii, památky, současný život i místní podnikatele. O tom, že toto je cesta k propagaci regionu, nás ujistil pan Svoboda, starosta Bělé: Víte, kolik sem v létě o sobotách a nedělích přijede aut z Hradce, Pardubic a kdoví odkud ještě? Sundají z aut horská kola a díky značeným cyklistickým trasám tu tráví soboty, neděle a proč to neříci, utrácejí peníze Těch obcí, které jsme obešli a po jejichž katastrech jsme soutěž chtěli vést, bylo třináct. Všude jsme se osobně poznali, řekli si pravidla hry, podali si ruce. Starostové s našim úmyslem seznámili zastupitele, celou záležitost projednali a dali nám souhlas k dalším jednáním. Souhlas jsme nedostali od zastupitelů Lomnice n. Pop., ale problém vznikl teprve v obci Slaná. Zastupitelé váhali, celé jednání se neúměrně protahovalo a nakonec, kdy už jsme začínali být v časové tísni, vznesli požadavek na složení finanční jistiny ve výši Kč do obecní pokladny. A protože semilský autoklub nepatří mezi bohaté restituenty, ani pracháče z kupónové privatizace, tak jsme už z velké části připravenou soutěž museli odtroubit. A vracíme se zpět ke cross-country do Košťálova. Tolik na vysvětlenou pro příznivce endura, kteří mi občas volají, nebo mě potkají ve městě a ptají se. JAROSLAV DAVID PS: Abych nezapomněl: příznivci motocyklů, napište si prosím do svých kalendářů na 22. a 23. května velký vykřičník. Ráno máme všichni sraz v Košťálově na koupališti. Trochu měníme trať i uspořádání okruhu, takže uvidíme. Více na Semily.wz.cz.

14 Strana 14 Semilské noviny DUBEN 2004 Sport Pojizerská liga cyklistů: Kozákov a po něm časovka Maroko Tradiční cyklistickou akcí v úvodu sezóny je Závod do vrchu Kozákov na trati Semily Chuchelna Komárov Kozákov (744 m n. m.). Na cyklisty čeká v neděli 16. května trať o délce 9,2 km a převýšení 400 metrů. Silniční závod s hromadným startem nabízí tzv. věkový handicap - cyklisté startují dle věku ve třech vlnách s minutovým odstupem. Jako první se na trať v hod. vydají ženy, veteráni nad 50 let a žáci, po nich kategorie chlapů nad 40 let a dorostenců a na závěr hlavní a nejpočetnější kategorie mužů. Vítězem závodu se stane první cyklista v cíli na vrcholu Kozákova. Závod je započítáván do soutěže o nejlepšího vrchaře Pojizerské ligy cyklistů. Prezentace účastníků bude probíhat od 9.00 hod. v místě startu u autobusových garáží ČSAD. Cyklistická časovka Maroko na trati dlouhé 23 km mezi Benešovem u Semil a Horní Sytovou se jede v neděli 30. května. Tradiční závod příjemným údolím Jizery, započítávaný do seriálu Pojizerské ligy cyklistů a soutěže o jejího nejlepšího časovkáře, je současně neoficiálním otevřeným mistrovstvím Semil v cyklistické časovce jednotlivců. Jede se bez rozdílu kategorií, výkonnosti, věku či pohlaví, děti si mohou zazávodit na kratších tratích. První závodník vyjede v hod., další v minutových intervalech. Vložený závod dětí má start v 9.30 hod., děti do 10 let se mohou zúčastnit za doprovodu dospělého. Přihlášky od 8.30 hod. u bufetu U splavu. Další informace získají zájemci v prodejně BC Sport (tel ) nebo na internetových stránkách (jpl) Havex Krkonošský pohár MTB 2004 bude zahájen v semilském parku Od roku 1999 se jezdí regionální seriál závodů horských kol, jehož letošní pátý ročník zahrnuje sedm závodů a nese oficiální název Havex Krkonošský pohár MTB Jak název napovídá, je i letos hlavním partnerem seriálu regionální prodejce vozů Škoda Havex auto s. r. o. Úvodním dílem je v neděli 2. května tradiční závod v Semilech, který se letos jede už podvanácté. Pořadatelé z KČC BC Sport připravili 5 km dlouhý atraktivní okruh v městském parku. Závod je vypsán pro kategorie žactva, kadetů, juniorů, žen, příchozích, mužů a veteránů. Kategorie příchozích je otevřena všem, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru závodů a změřit síly s ostatními nadšenci, mezi žáky se na start mohou postavit cyklisté od 10 let. Závod začíná v hod., kdy se na trať vydají příchozí (10 km), kadeti (10 km), ženy (15 km) a junioři (15 km). V pravé poledne přijde čas mladých nadějí, které absolvují 4 km (žactvo mladší), resp. 6 km (žactvo starší). Ve hod. přijde čas hlavních kategorií mužů a veteránů, kteří absolvují 25 km (elite, hobby) a 20 km (masters). Centrem dění bude Bítouchovská ulice u semilského zámku, kancelář závodu je v DDM, kde lze od 8.30 vyzvednout startovní čísla (nejpozději pak půl hodiny před startem každé kategorie). Podmínkou účasti je cyklistická přilba. (jpl) Semilští volejbaloví dorostenci měli vynikající závěr sezony Semilští volejbaloví dorostenci se na konci sezony dostali do výborné formy a ač oslabeni o několik hráčů, vyhráli suverénně závěrečný oblastní turnaj. V posledních dvou turnajích neokusili hořkost porážky (bilance 8:0, sety 16:2). V soutěži skončili na 2. místě hned za tréninkovým střediskem Liberec, navíc jen horším poměrem setů. O titul oblastního přeborníka přišli chlapci patrně při podzimním turnaji v Liberci, kde nastoupili velmi oslabeni a prohráli s Českou Lípou a kadety Liberce. Svého soupeře z prvního místa ale celkově na zápasy porazili 3:2. Výsledky posledního turnaje: TJ Semily TJ Turnov 2:0, TJ Semily - Bižuterie Jablonec n. N. 2:0, TJ Semily Liberec (kadeti) 2:0, TJ Semily Slavia Liberec 2:0. V posledním utkání s vítězem přeboru Libercem hráli semilští dorostenci vynikající volejbal a podali jeden ze svých nejlepších výkonů. A to ještě chyběli blokař Pertlík, první nahrávač Bažant, Vilím a Václav Učený! Všechny chlapce je třeba pochválit. Bažanta výborně zastoupil na nahrávce Novotný, skvělí byli blokaři Havránek a hlavně Martinec (byl oporou i v útoku), stejně kvalitně hráli i univerzál Hampl a smečaři Vojtíšek a Lejsek. Střídali Jirouš, Roubal a libero Jodas. (lh) Konečná tabulka oblastního přeboru: 1. Slavia Liberec : TJ SEMILY : Česká Lípa Sl. Liberec B Jablonec n. N TJ Turnov Loňského ročníku Benešovského duatlonu se zúčastnil medailista z evropského šampionátu Štěpán Chroustovský. (FOTO: archiv) Benešovský duatlon tentokrát jinak V Benešově u Semil se v sobotu 15. května koná 22. ročník Benešovského duatlonu, tentokrát však spřívlastkem MTB (cross-country). Tradiční závod v kombinaci běh a kolo pořádá místní TJ už od roku 1991, ale letošní ročník se převlékl do nové podoby a zavede účastníky do terénu jak v běžecké, tak v cyklistické části. Další změnou oproti předchozím ročníkům je absence třetí části - závěrečného běhu, takže na účastníky letos čekají objemy 6 km běh - 12 km kolo (muži, junioři, veteráni), nebo 3 km běh 6 km kolo (ženy, dorost, příchozí). Obě části závodu se uskuteční na stejném, členitém okruhu, který vede po polních a lesních cestách v blízkosti Benešova. Závod bude odstartován ve hod. hromadným startem všech kategorií ze sportovního areálu TJ v Horním Benešově, kde bude od také prezentace. Pro nejlepší v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny. Duatlon je zařazen do Benešovské kombinace, soutěže o nejvšestrannějšího účastníka benešovských závodů; je po podzimním přespolním běhu (Benešovská 8 ) a zimním běhu na lyžích (Benešovská 15 ) závěrečným dílem seriálu. Bližší informace: Roman Lukeš, tel (zam.), (jpl) Turista roku Od 1. června do 31. prosince bude probíhat celostátní soutěž turistů o titul Turista roku, které se může zúčastnit kterýkoliv zájemce ve věku od 1 do 109 let. Soutěžícím budou přidělovány body za návštěvy turisticky zajímavých míst v ČR i za některé další aktivity. Bližší informace, případně přihlášku obdržíte už nyní na ové adrese aod 1. června také na stránkách (olp) Žákovská kopaná Jarní výsledky krajského přeboru v kopané starších a mladších žáků: STARŠÍ ŽÁCI SK Semily Liberec B 0:4, FK Jablonec n. N. B SK Semily 1:0, Jilemnice SK Semily 4:0, SK Semily Mimoň 3:0. 1. Stráž n. N : Slovan B : Česká Lípa : FK Jablonec B : Turnov : Jilemnice : Lomnice n. P : Nový Bor : Semily : Hejnice : Pěnčín (JN) : Mimoň : Železný Brod : Elitex :34 13 MLADŠÍ ŽÁCI SK Semily Liberec B 1:0, FK Jablonec n. N. B SK Semily 2:0, Jilemnice SK Semily 2:0, SK Semily Mimoň 5:0. 1. Turnov : Slovan B : FK Jablonec B : Ruprechtice : Česká Lípa B : Lomnice n. P : Semily : Zásada : Jilemnice : Stráž n. N : Elitex : Nový Bor : Železný Brod : Mimoň :120 3 Turnaj nohejbalových trojic přilákal kvalitu V hale Sportovního centra v Semilech se konal 8. ročník Josefovského turnaje v nohejbalu trojic, který jako už tradičně přilákal i hráče prvoligových a druholigových týmů. Zajímavostí byla také účast členů širšího kádru reprezentace ČR (Martin Kopecký, Jana Möglichová). Do Semil dorazilo celkem 18 družstev. Utkání v základních a semifinálových skupinách určila čtyři týmy, z jejichž vzájemných zápasů vzešlo toto konečné pořadí: 1. místo Choceň (Herynek, Doubrava, Kodýtek), 2. místo Čakovice (Kopecký, Šimeček, Jonák) 3. místo Hrušová (Mrákava, Charouz, Bláha) 4. místo Batňovice (Dvořáček, Pytela, Möglichová). Zástupci Sokola Semily zakončili svou účast v turnaji už v semifinálových skupinách. Diváci měli možnost během dne zhlédnout řadu zajímavých zápasů, které přinesly nejen dramatické okamžiky, ale především kvalitní nohejbal. Turnaj se stal vrcholem halové nohejbalové sezony a byl současně i pozvánkou na jarní mistrovská utkání krajské soutěže a tradiční srpnový Memoriál F. Volfa. (jh)

15 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 15 Sport Fotbalisté zpět na šesté příčce Ve čtvrtém jarním kole utrpěli semilští fotbalisté v české fotbalové lize očekávanou porážku na hřišti jasně vedoucího Ústí nad Labem. Teprve v pátém utkání zaznamenali první jarní gól - byl z penalty a jen zmírnil domácí prohru s Kolínem. V dalších třech utkáních ale mužstvo předvedlo kvalitní výkony a vrátilo se na podzimní 6. příčku velmi vyrovnané tabulky. 1. Ústí n. L : Náchod/Deštné : Slavia B : Hr. Králové B : Budějovice B : Semily : Střížkov : Chomutov : Chrudim : Letohrad : Kolín : Břevnov : Příbram B : Teplice B : Varnsdorf : Karlovy Vary : Liberec B : Sparta Krč : KOLO: MFK ÚSTÍ NAD LABEM SK SEMILY 4:0 (1:0) Sestava: Koubus Kovář, Vladyka, Křemen, Gottwald Brett, Řičica, Mencl (88. Stehlík), Houška Zonyga (83. Malý), Poledník. Fakta: Branky: 31. a 78. Salák, 63. Novák, 88. Ohněník. Rozhodčí Makovička z Tábora, žluté karty 2:2 (Kovář, Gottwald), přihlíželo 1150 diváků. Trenér Houška musel vařit z vody, když mu chyběli vykartovaní Havel s Melkou a nemocní Chod a Soukup. Přesto hosté drželi s vedoucím celkem soutěže krok až do 30. min., měli i šance, ale střelecky opět propadli (Poledník, Zonyga, Kovář). Ve 31. min. se dopustila naše obrana chyby, kterou využil výborný Salák 1:0. Vyrovnání měl na kopačkách Zonyga, který utekl všem, ale trefil jen náruč brankáře. Po obrátce domácí znatelně přidali, ale skóre se měnilo až v 63. min., kdy Novák po rohu hlavou překonal Koubuse. Po této brance ovládli domácí zcela hru, v 78. min. Salák přehodil Koubuse a zvýšil na 3:0 a dvě minuty před koncem dokonal dílo zkázy Ohněník. 22. KOLO: SK SEMILY FK KOLÍN 1:3 (0:2) Sestava: Koubus Kovář, Vladyka, Melka, Křemen Houška (62. Brett), Chod (62. Petřík), Mencl, Havel Soukup, Poledník. Fakta: Branky: 78. Kovář z penalty a 28. Šafr, 47. Turek. Rozhodčí Douda z Chrudimi, žluté karty 2:2 (Kovář, Havel), červené 0:1 (78. Tlučhoř). Přihlíželo 500 diváků. Domácí chtěli rozhodnout hned vúvodu, ale štěstí stálo na straně hostů (ve 3. min. bombou těsně minul Vladyka, ve 4. min. vypálil Kovář těsně nad). V 17. min. po Havlově rohu musel za překonaného brankáře Čižínského zaskočit na čáře obránce a z následného závaru nedokázali dopravit naši hráči míč do sítě ani z malého vápna. Ve 21. min. vyšel hostům parádní brejk, Šafr zakončil přesně a bylo to 0:1. Ve 23. min. další brejk šikovného Šafra Koubus stačil odvrátit, ve 28. min. však Šafr po centru lízl míč hlavou a zvýšil na 0:2! Naši stopeři vůbec nereagovali Kdo čekal po přestávce radikální obrat, ohromně se mýlil. Už ve 46. min. hlavička hostujícího Mallyho trefila tyč a o pouhou minutu později se hlavičkující Turek trefil - 0:3! Domácí se sice nevzdali, ale kolínská branka pro ně byla zakletá. Až teprve v 78. min. Tlučhoř skopl pronikajícího Soukupa, dostal červenou a pokutový kop s jistotou proměnil Kovář. Byl to první jarní semilský gól 23. KOLO: FK NÁCHOD/DEŠTNÉ SK SEMILY 0:0 Sestava: Koubus Gottwald, Vladyka, Melka, Křemen Havel, Mencl, Petřík, Brett (78. Houška) Soukup (46. Poledník), Řičica (85. Chod). Fakta: Rozhodčí Berka z Ostrova nad Ohří, žluté karty 2:1 (Havel), přihlíželo 800 diváků. Kdo viděl utkání s Kolínem, nepoznal by hru semilské obrany. Od první minuty měli domácí převahu v poli, ale jejich snahu likvidovali s přehledem hrající obránci hostů. Dařilo se zejména stoperům Vladykovi a Melkovi. Největší šanci domácích měl ve 34. min. Semerák, ale tvrdou střelou bránu netrefil. Hosté opláceli odvě minuty později, když brankář Vacho bombu Soukupa vyrazil a dobíhající Havel vysoko přestřelil.byla to superšance! V poločase odstoupil dobře hrající Soukup (viróza), nahradil jej Poledník a ten propásl dvě obrovské šance (56. a 60. min.). V samém závěru Havel zvolil střelu k bližší tyči, ale brankář Náchoda se opět vyznamenal a zachránil domácím remízu. Nejlepším hráčem na hřišti byl Mencl, který soupeřovy hráče dokonale uběhal, zatímco Náchod měl největší oporu právě v brankáři Vachovi. Naše mužstvo tentokrát ztratilo zbytečně dva body! 33. KOLO, předehr.: SLOVAN VARNSDORF SK SEMILY 1:2 (0:0) Sestava: Koubus Gottwald, Vladyka, Melka, Křemen Havel (84. Poledník), Mencl, Petřík, Brett Soukup (64. Houška), Řičica (46. Chod). Fakta: Branky 85. Helcelet Křemen z penalty, 94. Mencl. Rozhodčí Chládek z Rakovníka, žluté karty 2:2 (Havel, Chod), přihlíželo 300 diváků (šokovaných drtivým závěrem našich hráčů!). Utkání začalo zcela v režii hostů. Už ve 4. min. postupoval Mencl sám na brankáře, ale ten jeho střelu zázračně vyrazil, v 10. min. se uvolnil Soukup, ale na brankové čáře zachránil obránce Hyka. Hosté hráli dobře až do 30. min., potom měli navrch domácí, ale šance jim daroval jenom rozhodčí v podobě několika přímých kopů. Domácí naštěstí neměli přesnou mušku a co prošlo, pochytal Koubus. O poločase musel být střídán Řičica, který byl bývalými spoluhráči dokonale pokopán, v průběhu druhé půle byl pak zraněn Soukup, který opustil hřiště na nosítkách s tržnou ranou na hlavě. Více ze hry měli domácí, ale semilská obrana v čele s brankářem Koubusem pracovala dobře. Až v 85. min. se domácí diváci radovali: po dlouhém autu přizvedl míč hlavou Sládeček a u zadní tyče číhající Helcelet pohodlně skóroval (ofsajd?). Byl to šok, ale naši hráči prokázali mimořádnou bojovnost! V 87. min. měl na hlavě po rohu vyrovnání Vladyka, ale udeřilo až o dvě minuty později: do útoku se vydal obránce Křemen, byl stažen za ruku v pokutovém území a nařízenou penaltu sám mazácky proměnil. A než se diváci vzpamatovali ze šoku, utekl všem Chod, ideálně naservíroval Menclovi a bylo to 1:2! Běžela čtvrtá minuta nastavení. Kdo neviděl, těžko uvěří! 24. KOLO: SK SEMILY AFK CHRUDIM 1:0 (1:0) Sestava: Koubus Gottwald, Vladyka, Melka, Křemen Mencl (83. Brett), Jeník (59. Poledník), Petřík, Havel Chod, Řičica (90. Stehlík). Fakta: Branka Havel (35.). Rozhodčí Chaloupka z Davle, žluté karty 1:4 (Melka), červené 0:1 (74. Malý). Přihlíželo 400 diváků. Vítěznou branku utkání vstřelil po utěšené akci Petříka ve 35. min. Havel, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti. V 80. min. měl na kopačce pojistku, ale jeho další parádní bomba se odrazila od břevna. Škoda jen, že tentokrát kvalitní výkon semilských hráčů viděla jen slabá návštěva (kř) Rezerva ještě nevyhrála Semilské fotbalové béčko, které přezimovalo na 2. místě krajského přeboru, se ve čtyřech utkáních jara zatím nechytlo. Tři remízy a prohra v Pěnčíně znamenaly pád v tabulce o dvě příčky. 15. KOLO: SK Semily B FK Nová Ves 4:4 (1:2). Branky Kovář 2, Stehlík a Grebeníček. Rozhodčí Diringer, žluté karty 3:3, přihlíželo 100 diváků. 16. KOLO: FC Lomnice n. P. SK Semily B 1:1 (0:0). O vítězství přišla semilská rezerva až v nastaveném čase. Branku vstřelil Z. Mareš, rozhodčí Rejmon, žluté karty 4:4, červené 1:2. Přihlíželo 80 diváků. 17. KOLO: SK Semily B Autobrzdy Hejnice 1:1 (0:0). Branku vstřelil Stehlík, rozhodčí Bílek, přihlíželo 100 diváků. 18. KOLO: TJ Sokol Pěnčín SK Semily B 2:0 (1:0). Vutkání o třetí místo v tabulce měli domácí více štěstí. Rozhodčí Vachek, žluté karty 2:2, přihlíželo 100 diváků. TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU: 1. Česká Lípa : Pěnčín : Mimoň : Semily B : Hejnice : Stráž n. N : Nová Ves (LBC) : Zásada : Skalice : Višňová : Lomnice n. P : Jilemnice : Ruprechtice : Elitex A :32 8 Fotbalová divize dorostenců V dorostenecké fotbalové divizi C se lépe daří mladším dorostencům, kteří na jaře dvakrát zvítězili a jednou remizovali, zatímco jejich starší kolegové ze čtyř utkání ještě nezískali ani bod. Tomu odpovídá také postavení v tabulkách. Starší dorost je předposlední a na 13. místě ho od poslední Dukly Praha dělí jen dva body, mladší dorost je zatím na 9. příčce v klidném středu tabulky. STARŠÍ DOROST 14. kolo: SK Semily Zenit Čáslav 0:1 (0:1). 15. kolo: SK Semily AFK Chrudim 1:2 (0:1). Branka Drábek. 16. kolo: Dukla Praha SK Semily 2:0 (0:0). 17. kolo: SK Semily FK Jablonec n. N. B 0:3 (0:1). MLADŠÍ DOROST 14. kolo: SK Semily Zenit Čáslav 2:1 (1:0). Branky Princ a Vrchovský. 15. kolo: SK Semily AFK Chrudim 1:0 (0:0). Branka Jodas. 16. kolo: Dukla Praha SK Semily 1:0 (0:0). 17. kolo: Semily FK Jablonec n. N. B 1:1 (0:1). Branka Vrchovský. (red)

16 Strana 16 Semilské noviny DUBEN 2004 Sport Sto let fotbalu v Semilech (4. část) Sto let si letos připomínáme od založení fotbalového klubu SK Semily. Za ta léta se vystřídaly na semilských hřištích tisíce fotbalistů a v hledištích desetitisíce příznivců. Ne každému hráči jsme mohli věnovat byť jen jedinou řádku, chybí i jména mnohých, kteří semilský fotbal opravdu proslavili. Pokud budou číst tyto řádky a budou se cítit ukřivděni, že na ně pisatel zapomněl, prosím je za prominutí; nebyl v tom žádný úmysl. Historie, kterou nabízíme na pokračování čtenářům Semilských novin, byla zpracována na základě jubilejní ročenky z roku 1944, dále z brožury k 60 letům semilské kopané vydané J. Zákouckým a z jubilejního almanachu zroku 1974, který zpracoval autor těchto řádků. Další podklady poskytli pamětníci, jimž patří můj upřímný dík. VLADIMÍR KŘAPKA ROK 1960: ZRUŠENÍ DIVIZE V roce 1960 dochází k reorganizaci krajů. Okres Semily, do kterého jsou začleněny i okresy Jilemnice a Turnov, se stává součástí Východočeského kraje. Současně dochází také k další reorganizaci fotbalových soutěží - divize je zrušena a oddíly jsou zařazeny do tzv. oblastních přeborů. Vr se ruší staré semilské hřiště, které musí ustoupit výstavbě Technometry, a je budován nový sportovní stadion v Podmoklicích. Hřiště má pro hráče nezvyklý škvárový povrch. Přibyli i noví, neznámí soupeři, kteří nedovolují našim fotbalistům tolik, jako divizní pražská mužstva. V roce 1962 navazuje oddíl družbu s fotbalisty polského BKS Boleslawiec a vzájemná utkání s tímto soupeřem pokračují i v dalších letech. V roce 1964 je na plochu po etapách budovaného stadionu položen kvalitní trávník, který je přivezen z Libštátu. Buduje se i tréninkové škvárové hřiště a ochozy. Při stavbě stadionu odpracovali občané Semil pod vedením Františka Doubka nezištně tisíce hodin. Prvotřídní trávník vyzkoušelo poprvé olympijské mužstvo Vietnamu, kterému Semilští podlehli 1:3. DVAKRÁT S REPREZENTACÍ Na podzim roku 1964 startuje v Semilech národní mužstvo Československa a vítězí před 4000 diváky 10:1. Branky reprezentace vstřelili Scherer, Medviď, Vacenovský, Mašek a Pospíchal po 2, čestný úspěch Semil zaznamenal L. Mundil. V dresu Semil hráli: Cinibulk, J. Kobr Vodseďálek, K. Strnad, Dolenský, M. Škorpil, Štelzig, A. Brůna, Štrégl, M. Koucký, J. Bareš, F. Bém, Mundil, J. Zákoucký, J. Soukup, J. Kocián. Trenéry byli Arnošt Tušer a Jiří Vacátko. V roce 1965 startuje v Semilech národní mužstvo ČSSR podruhé a vítězí 7:1. Branku za Semily vstřelil Z. Beneš. V tomto utkání pod trenérem Vacátkem hráli: Hůlek, Kobr, Strnad, Dolenský, Zákoucký, Škorpil, Vodseďálek, Štrégl, Bareš, Bouška (později emigroval do Francie), Schmeiler, Mundil, Štelzig, Drmla, Beneš, V. Novotný. Proti národnímu mužstvu hostoval v Semilech poprvé Míla Řehák z České Třebové (na fotografii), který pak dlouhá léta patřil k našim nejlepším hráčům a později vedl mužstvo několikrát jako trenér. TŘETÍ POSTUP DO DIVIZE Jaro 1965 zastihlo naše mužstvo ve výborně formě. Hnacím motorem byla vidina možného postupu do divize, která měla být od podzimu znovu vytvořena. Semilské mužstvo patřilo v kraji k nejlepším a spolu s Náchodem, Úpicí, Trutnovem, Českou Třebovou a Kostelcem n. O. si už potřetí v historii vybojovalo postup do divize. Kromě východočeských týmů hrají divizi dále Spartak Vlašim (pozdější vítěz), Beroun, Mladá Boleslav, Nymburk, Králův Dvůr, Kolín a Kutná Hora. Po podzimu 1965 má mužstvo na svém kontě 12 bodů a přezimuje na 9. místě. Jaro 1966 bylo ale horší. Četná zranění a častá vyloučení oslabila mužstvo natolik, že získalo jen 7 bodů. Jen nepatrně horší brankový poměr, než měl Kostelec n. O., odsoudil pak Semily spolu s Českou Třebovou opět k sestupu do krajského přeboru. ZBYTEČNÁ AFÉRA V dalších letech hrají Semily krajský přebor, hráči se mění, i trenéři přicházejí a odcházejí. Mužstvo vede Cyrda Musil a zdá se, že ročník 1966/1967 bude zajímavý. Sousední Turnov, jemuž se po několikaletém soupeření s naším béčkem v nižších soutěžích podařilo sestavit kvalitní mužstvo, je velmi zdatným nováčkem krajského přeboru. Od počátku soutěže bylo jasné, že vítězem a postupujícím do divize bude někdo z trojice Semily Turnov Dukla Jičín. V polovině jarní části porazily Semily na domácí půdě Turnov 2:1 (vítězný gól střílel Schmeiler) před návštěvou 4000 diváků! Příznivci Turnova se příliš nevyznamenali, když do Semil přijeli s hanlivými hesly. Například: V této díře chcípnul pes, jedeme si pro okres! Transparenty samozřejmě semilské patrioty patřičně rozzlobily Tři kola před koncem vedl Turnov odva body, ale překvapivě prohrál doma s Duklou Žamberk. Semily ztratily dech a o postup už bojovala jen mužstva Dukly Jičín a Turnova. Před posledním kolem měla stejný počet bodů, ale Turnov vedl díky lepšímu poměru branek. V posledním kole Turnov prohrál v Lanškrouně 2:1, zatímco Dukla Jičín si odvezla oba body po senzační výhře 8:0. Semily zahrály velice slabě, někteří hráči utkání doslova sabotovali, trenér Musil se nemohl na to krveprolití dívat a utekl v poločase do hotelu Okresní dům na becherovku Jičín postoupil do divize. Turnov podal protest, ale oblastní soutěžní komise v Hradci Králové výsledek schválila. Semily byly však potrestány vysokou pokutou za to, že nehrály v utkání s Jičínem s plným zaujetím. V dalším soutěžním ročníku byly mužstvu odebrány čtyři body! Oddíl kopané Slavoj Turnov vyfasoval vysoké pokuty za vykonstruovaná falešná svědectví, která měla dohru i před soudem. Tak skončila jedna ze smutných kapitol semilského fotbalu V krajském přeboru se mužstvo Semil pod vedením Josefa Šrajtra zachránilo jen se štěstím. Neblahé události roku 1967 se s ním však táhly jako stín i v dalších sezonách. VZPOMÍNKA NA ŠVÝCARY V roce 1969 hraje v Semilech mistr republiky Spartak Trnava a vítězí 5:0. V roce 1970 hostí Kolora Semily švýcarské mužstvo FC CIBA Basel, nad nímž vítězí vysoko 6:0. Také v utkání starých gard vyhrály Semily 7:2. Po utkání byla v semilské sokolovně uspořádána se Švýcary společná zábava, při níž se hosté ukázali jako velcí grandi a hostili celý sál. Některé semilské paní nemohou zapomenout na tuto zábavu dodnes! To už ale v politice nastávalo období tvrdé normalizace, přátelské utkání s kapitalistickou cizinou bylo státostranou tvrdě odsouzeno a přes pozvání ze strany Švýcarů nebylo na zájezd do jejich krásné země ani pomyšlení... OSMNÁCT MISTRÁKŮ BEZ PORÁŽKY A ČTVRTÝ POSTUP DO DIVIZE V přeboru hrálo mužstvo se střídavými úspěchy. Obrat nastal v polovině podzimu roku Dne 13. září utrpěla Kolora Semily doma poslední porážku s Hlinskem (2:3) a byl odvolán trenér Antonín Brůna. Potom následovala neuvěřitelná série osmnácti úspěchů v řadě za sebou! Teprve v devatenáctém utkání přišla porážka v Novém Města n. Met. (0:1), ale to jsme už měli zajištěný titul mistra Východočeského kraje a postup do divize. Co bylo příčinou vzestupu? Žádné posily nepřišly. Mužstvo převzal nový trenér Jiří Pěnička, kterému se podařilo dát dohromady pořádnou fotbalovou partu. Výbor zajistil pro trenéra podmínky jako nikdy před tím a kolektivu se podařilo senzačně vybojovat pro Semily divizi v pořadí už počtvrté! O tento úspěch se zasloužili hráči: Hůlek, Hradecký, Hladík, Petr Petrák, Čurda, Řehák, Koucký, Drmla, Jan Soukup, Monzar, Petr Ježek, Kameník, Kratochvíl, Míla Buriánek, Josef Zamastil mladší, Miloš Soukup a Sláva Dědek. Mužstvo získalo 38 bodů při vysoce aktivním brankovém poměru 43:19! Tohoto úspěchu se bohužel ale nedočkal dlouholetý semilský funkcionář a sekretář Jiří Vavřena, který počátkem roku tragicky zahynul při hašení požáru v tehdejším národním podniku Tofa Semily. (Pokračování příště) Semilské mužstvo z roku Stojící zleva: Koptík, V. Novotný, Koucký, Petrák, Řehák, M. Soukup. V podřepu zleva: Beneš, Bareš, J. Soukup, Buriánek, Polyak.

17 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 17 Servis Další pozvánky Kulturní centrum centrum GOLF Golf Pondělí 3. května: Prague Chamber Session. Závěrečný devátý koncert 47. abonentní sezony KPH. Začátek v hodin v sále KC Golf. Pátek 7. května: Jarní koncert pěveckých sborů. Účinkují: Sbor z Güssenu, Plamínek Severáčku z Liberce a Jizerka. Začátek v hodin v sále KC Golf. Sobota 8. května: Megashow Roberta Tomáše. Začátek ve hodin v předsálí KC Golf. Neděle 9. května: Zahájení kurzu country tanců. Kurz bude probíhat ve čtyřech lekcích po 2,5 hodinách (neděle 9., 16., 23. a 30. května vždy od hodin v sále KC). Kurz vede Petr Mertlík s country taneční skupinou z Jičína, kurzovné 400 Kč na osobu. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC Golf, tel Pátek 14., sobota 15. května: Jazz pod Kozákovem. 18. ročník festivalu. V pátek bluesový večer, v sobotu galavečer. (Více uvnitř čísla.) Začátky po oba dny v hodin v sále KC Golf, předprodej vstupenek ve všech předprodejních místech. Informace na tel Úterý 25. května: Zájezd do divadla F. X. Šaldy do Liberce na operu W. A. Mozarta Kouzelná flétna. Odjezd autobusu v hodin z Riegrova náměstí. Předplatné sk. O. Čtvrtek 27. května: Závěrečné vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru ZUŠ. Začátek v hodin v sále KC Golf. Pátek 28. května: Galavečer u příležitosti setkání Parohatých měst. Začátek v hodin v sále KC Golf. Bližší informace budou na plakátech. Na červen připravujeme: 1. a 3. června: Závěrečné večery žáků ZUŠ. 26. a 27. června: Kulturní program při příležitosti semilské pouti. KC Golf přijímá přihlášky na zájezd na muzikál Les Miserables Bídníci na pražském Výstavišti. V hlavních rolích alternují H. Vondráčková, L. Machálková, K. Brožová, J. Korn, D. Hůlka, J. Ježek, K. Černoch, M. Malá, P. Vítek a další. Ceny vstupenek 499, 599 a 699 Kč, doprava 220 Kč. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC, tel Zájezd se uskuteční po naplnění autobusu, pravděpodobně na podzim. Od 1. června přijímá KC Golf přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy pro mládež. Kurz bude zahájen 16. září a bude probíhat do prosince (devět lekcí - čtvrtky, tři prodloužené - prázdniny nebo víkend, závěrečný věneček 11. prosince). Kurz vedou manželé Mertlíkovi, hudební doprovod skupina Allegro, popř. skupina Styl. Kurzovné 850 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC Golf, tel Státní okresní okresní archiv Do 23. května trvá výstava: Jarmila Křížková, Eva Milichovská, Jan Hlavatý Scénografie a volná tvorba. Výstava je přístupná ve všední dny od 8.00 do hod., v pondělí a středu do hod., v pátek do hod. Muzeum a Pojizerská galerie galerie Do 9. května můžete navštívit prodejní výstavu Patříme k sobě a přispět tak na festival, který pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených. Do 16. května trvá výstava Luboš Bucek - Obrazy. Pátek 21. května v hodin: Vernisáž výstavy Pojďme si hrát kživotnímu jubileu režisérky Věry Šimkové-Plívové. Úterý 25. května od hodin: Hovory nad otevřenou Biblí, tentokrát na téma Existuje ještě svědomí? Upozornění: Ve dnech 3. a 4. května bude budova muzea uzavřena z důvodu dezinsekce. Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do a od do hodin. Městská knihovna knihovna 3. května, 27. května od do hod.: Klubíčko. Tradiční setkání dětí, které mají rády knížky a rády něco hezkého tvoří. Koná se dětském oddělení, popř. na zahradě knihovny. Ve čtvrtek 6. května bude knihovna zavřena. Knihovnice se zúčastní mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze. Omlouváme se všem čtenářům a děkujeme za pochopení. Dům dětí dětí amládežea 5. května: Zahájení seriálu přespolních běhů. První závod pro děti předškolní, ze základních škol a dorost, začátek v na Ostrově u SVČDM. 12. května: II. přespolní běh pro děti předškolní, ze základních škol a dorost. Sraz účastníků v hod. před DDM Semily. 15. května: Zájezd dětí a rodičů do ZOO v Liberci. Závazné přihlášky se přijímají spolu s poplatkem 100 Kč (dospělí) a 80 Kč (dítě), v němž je zahrnuto vstupné a doprava autobusem. Odjezd v 8.15 od SVČDM, přihlášky přijímají p. Pešková a Hogenová do 10. května v DDM. 18. května III. přespolní běh pro děti předškolní, ze základních škol a dorost. Sraz v hod. před DDM. 20. května: Učíme se batikovat. Barvení textilu různými technikami. Určeno pro zájemce od 3. tříd ZŠ. Koná se od hod. v klubovně SVČDM, s sebou přinést bílé tričko, tílko nebo jinou věc světlé barvy. 25. května: Turnaj v Člověče, nezlob se. Určeno dětem všech věkových kategorií ZŠ, začátek ve hod. v klubovně SVČDM Semily. 29. května: Blok soutěží pro děti a ukázky činnosti zájmových útvarů v rámci akce Parohatá města. Začátek v hod., upřesnění na plakátech. Každý lichý pátek v budově Trianglu v Podmoklicích od hod.: Klub pařanů (počítače). Sportovní centrum Pondělí 3. května od do hod.: Prezentace nové vysoké školy Newton College. Pořádá společnost C. E. A. Praha. 7. až 9. května: Víkend s aerobikem. Pořádá CK Capro Praha. Neděle 9. května od 9.00 do hod.: Olympus tour Těžké směsi. Pořádá Jana Boučková. Sbor Dr. Karla Farského Farského Čtvrtky 6.,13., a 20. května vždy od hodin: Májové pobožnosti. Středy 5., 12., 19. a 26. května vždy od 9.00 do hodin: Klub maminek. Pátek 21. května od hodin: Povídání o křesťanské víře. Téma: Jak číst Bibli. Čtvrtek 27. května od hodin: Čtvrtý podvečer z cyklu Setkávání. Tentokrát s dlouholetým redaktorem Českého rozhlasu Karlem Tejkalem. Kino Libštát Kino Libštát promítá v pátek v hod., vstupné 35 Kč. 7. května: Mizerové 2. Film USA. 14. května: Kdysi dávno v Mexiku. Film USA. 21. května: Pán velryb. Novozélandský rodinný příběh o přátelství nejmajestátnějšího tvora na zemi a malého děvčátka. 28. května: Scary Movie 3. Hororová komedie USA. Cervus Semilensis Občanské sdružení Cervus Semilensis pořádá III. ročník Čtení z Máje Karla Hanka Máchy. Účinkují: Libuše Havelková, členové souboru Podio, hudební doprovod René Rochl. Koná se v sobotu 1. května od hod. u chaloupek v Jílovecké ulici, v případě nepřízně počasí v sále radnice. ROPRACHTICE: V sobotu 8. května se koná Rošlap (Roprachtická šlápota), turistický pochod okolím Roprachtic. BENEŠOV U SEMIL: TJ Benešov u Semil pořádá v sobotu 8. května výlet rodičů s dětmi avsobotu 29. května Dětský den. BYSTRÁ N. JIZ.: V sobotu 8. května se v obci koná Bysterský pohár soutěž hasičů. LOUKOV: O víkendu 8. a 9. května se v Loukově koná pouť. ZÁMEK SYCHROV: Ovíkendu 15. a 16. května se na sychrovském zámku konají Sychrovské střelecké hry. Ukázky střelby z luků, kuší, vrhání nožů ad. ROVENSKO POD TROSKAMI: V sobotu 15. května se koná už 14. ročník Pohádkového lesa, malého pohádkového putování Rovenskem a Boreckými skalami. NOVÁ PAKA: V sobotu 22. května od do hod. pořádají Dům dětí a mládeže Stonožka a Klub plastikových modelářů z Nové Paky pátý ročník soutěžní výstavy plastikových modelů letadel, bojové techniky a dioramat, která nese název Novopacký šutrák. (Příjem modelů 21. května od do hod. a 22. května od 8.00 do hod.). Slavnostní zahájení ve hod. s vystoupením mažoretek, bohatý doprovodný program (výstava pilotních odznaků, výstava soudobé a historické vojenské techniky, soutěže na autodráze ad.). 5. května 726, Lomnice n. P , Béda Trávníček pomalu končí, DIANA FORREST začíná!!! Vážení zákazníci, využijte přechodných slev lesní a zahradní mechanizace v prodejně firmy DIANA FORREST, 5. května 726 (naproti kinu) CENOVÉ HITY: El. pila, příkon 1800 W Kč Motor. pila, obsah 35 cm Kč El. sekačka, 800 W Kč Motor. sekačka, výk. 3,5 k Kč Při nákupu celku nad Kč obdrží zákazník láhev mysliveckého likéru FOX ( a máte to bez točení) K návštěvě srdečně zvou majitelé! Prodejní doba: PO, ST, PÁ ÚT, ČT SO

18 Strana 18 Semilské noviny DUBEN 2004 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili či oslaví svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 98 LET Julie Hejduková 93 LET Božena Šimůnková 91 LET Marie Ulrichová 88 LET Rudolf Kousal 84 LET Květoslava Škrancová Miroslava Bednářová Marie Šindelářová 83 LET František Buriánek Jiří Dufek Milada Maršálová 82 LET Zdeněk Mach Jaroslav Novotný z Bítouchova Václav Kalabza Jarmila Žďárská Emilie Drexnerová Jarmila Šmejkalová z Bítouchova Pohledy do minulosti 81 LET Karel Hubený Arnošt Housa z Bítouchova Jaroslav Nosek Jiří Zeman Jan Mengler Libuše Hlavová Jiřinka Čejchanová Alena Wohlmuthová Věra Vejšická Jarmila Stará Marie Vocelová 80 LET Jiřina Nováková Emilie Málková 70 LET Vladimír Blažek Jaromír Hyška Stanislav Samek Jan Hübner z Bítouchova Marie Maňáková Jaroslava Jirásková Helena Havrdová Vítání občánků Narodili se Lukáš Matal v Jilemnici Dominik Hlaváč v Jablonci n. Nis. Tomáš Hypšman v Turnově Dominik Boudník v Turnově František Skalský v Jilemnici Jan Vostřel v Jilemnici Natálie Hassová v Jilemnici Manželství uzavřeli Zdeněk Kunce a Jana Pěničková na Sychrově Jiří Hasse a Michaela Raušerová v Turnově Stanislav Bém a Veronika Soudilová ve Vrchlabí Petr Hýsek a Monika Kočová v Semilech Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Marie Králová z Bítouchova Jiří Kubíček Vlasta Blechtová Jaroslav Křapka Rudolf Kopal Zdeňka Strnadová Zdenka Drmlová V minulosti byly kontakty Podkrkonoší se Slezskem mnohem intenzivnější, a to i poté, když je Marie Terezie ztratila. Na listině z 22. března 1841 dosvědčuje Josef Stross, sladovnický mistr v Jelení Hoře, že u něj byl Jan Dušánek rok a osm týdnů zaměstnán při sušení sladu a že s ním byl celý čas naprosto spokojen. (in) V pátek 2. dubna se uskutečnil slavnostní zápis dětí. Mezi občany našeho města byli přivítáni a přijati: Dominik Mauerman, Prokop Jeřábek, Jurij Ožohanyč, David Dolenský, Jaroslav Mužíček, Matouš Mizera, Hugo Pytlíček, Daniel Šírek, Václav Šrajer, Šimon Candrák, Leon Bartko, Karolína Hněvsová a Lucie Petráková. Tentokrát měli chlapci naprostou převahu nad dívkami (ls) (FOTO: O. Hradecká) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více