Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004. Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28."

Transkript

1 Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28. KVĚTNA Uzávěrka: 21. května Paroháči všech zemí, spojte se! Českou republiku čeká 1. května 2004 důležitý krok. Toto datum bude trvale zapsáno do dějin státu, jehož novodobé dějiny jsou, řečeno bez nadsázky, poněkud krkolomné. Krkolomnou se jeví být i naše současnost. A není divu doposud žijící generaci bylo dáno prožít tolik dějinných zvratů, že tomu snad skutečně nemůže být ani jinak. Každý z nás je nositelem tolika rozdílných subjektivních pocitů a z nich vyplývajících postojů, že je dnes nad síly všech společenských disciplín definovat, co je tou pravou a jedinou současnou českou identitou. Právě toto slovo je dnes v médiích skloňováno ve všech pádech právě v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie (EU). Po téměř jednoznačném rozhodnutí, vyplynuvším z referenda, nastala doba, kterou je možno nazvat vystřízlivěním. Možná právě média přispěla k tomu, že se dnes pohlíží na náš vstup do evropských struktur přinejmenším s rozpaky. Natož aby byl důvod něco slavit! Na tomto místě se vnucuje ona známá otázka: Kdo jsme, odkud a kam jdeme? Pokusme se na ni hledat odpověď doma. U nás, v Semilech. Identita národa jako celku se skládá z lokálních zvláštností, tradic a zvyků, povahy či schopností právě celek obohatit nebo spoluvytvářet. Většina novinářů, vláčena vydavateli, se snaží vytvořit dojem, že tím jediným rozhodujícím je, jak EU přijme či nepřijme voňavé tvarůžky, tuzemák či jiné tradiční české pochutiny. Snaha vyvolat dojem, že právě toto je útok na naši identitu, mnohdy bohužel nalézá živnou půdu. Podlehneme-li takto předkládané vizi ztráty identity a současně se smíříme s tím, že pouze tato masáž, skládající se výhradně z negativních zpráv, je obrazem našeho žití, jsme na počátku cesty do pekel. Přestaneme-li včas nahrávat sami vytváření negativního obrazu o našem městě, dokážeme-li upřednostnit to, co umíme vytvořit pro sebe a své spoluobčany, dokážeme vyloučit ze hry průměrné a podprůměrné, pak nemusíme mít o tu svoji identitu strach! Právě z této filozofie vycházela a vychází myšlenka akce Parohatá města. Dlouholeté volání či povzdechy, že se v našem městě nic neděje, by zřejmě zůstaly pouhými slovy, pokud by se nedařilo zatáhnout do hry řadu těch, kteří v sobě nesou jistý skrytý potenciál tvořivosti a chuti udělat něco pro druhé. Mohl by následovat dlouhý výčet toho, kdy práh pouhé žvanivosti byl mnohonásobně překročen. Vzpomínka na loňské dožínky, stejně jako na řadu zdánlivě drobných akcí, které nikdo neměl tzv. v popisu práce, to potvrzují. Oni žvanivci či věční stěžovatelé toto nevidí a odmítají vnímat; obklopují se sobě rovnými, jejich neschopnost jim prostě vstoupit do hry neumožňuje. Tak alespoň škodí, snaží se odvádět pozornost od všeho tvořivého, hanobit ty, kteří něco dokáží a umí. (Pokračování na str. 2) Prohlášení členů dozorčí rady nemocnice Dozorčí rada nemocnice byla v dnešním složení ustanovena v prosinci Po celou dobu se velmi zodpovědně zabývala všemi hlavními problémy semilské nemocnice. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci nemocnice, prohlubující se ztrátě a neschopnosti vedení navrhnout řešení tohoto stavu, jsme v závěru loňského roku doporučili zřizovateli provést personální změnu ve vedení nemocnice. Zřizovatel tuto cestu nezvolil. Problémy se neřeší, ale vysvětlují. Naše názory na další postup se zásadně rozcházejí. Navíc jsme mediálně napadáni a aniž by se kdo seznámil s naší prací a názory, jsou hned jasné pravé důvody našeho jednání. Problematice nemocnice jsme věnovali mnoho volného času, střetávali jsme se v názorových rozdílech s vedením nemocnice i v rámci práce komise a cítíme odpovědnost za její další vývoj ve vztahu ke zřizovateli i semilským občanům. Není-li s odpovědností však spojena i možnost řešit problémy, nejsme ochotni dál tomuto stavu bezmocně přihlížet. Proto jsme se na jednání dozorčí rady nemocnice dne 22. března t. r. rozhodli rezignovat na členství v dozorčí radě semilské nemocnice. Mgr. STANISLAV PĚNIČKA, MUDr. JIŘÍ VAVŘINA, JAROMÍR MALÝ, Ing. PETR CEÉ Myšlenka měsíce Člověk pořád nachází nové přátele, a přitom s nimi nemusí být každý den. Když ale vidíme stále stejné lidi, stanou se nakonec součástí našeho života. A jen co k tomu dojde, chtějí nám do života také mluvit. Všichni totiž vědí naprosto přesně, jak mají žít druzí. PAULO COELHO

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2004 POZVÁNKA Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná 6. května od hodin v sále radnice. Program: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Přehled investičních akcí roku 2004 (16.20 hod.) 3. Průběh výstavby a financování objektu MěÚ Semily (17.00 hod.) 4. Uzavřené výběrové řízení na poskytnutí úvěru (17.30 hod.) 5. Návrh na sdružení obcí v projektu Čistá Jizera (18.00 hod.) 6. Nemovitosti koupě, prodej (18.30 hod.) 7. Různé (19.30 hod.) (Dokončení ze str. 1) Ale aby nevznikla mýlka tyto řádky nechtějí být nějakým mentorováním či stěžováním si. Právě naopak! Měsíc před akcí samotnou můžeme se zadostiučiněním konstatovat, že jistá nadsázka, skrývající se již v onom slově paroháč, dokázala zmobilizovat řadu těch, kterým je právě tvořivost vlastní. V těchto dnech se nacházíme v etapě tvorby už zcela konkrétního programu setkání (více o něm na jiném místě novin). Zdaleka jsme nepředpokládali ohlas, který vyhlášení akce vyvolá. A to nejen v Semilech, ale i v místech přizvaných. Zavaleni jsme nejen příspěvky v podobě literární či výtvarné, ale inávrhy, které se už do programu prostě nevejdou. Jistá možnost zde ovšem ještě je věc, která zůstává pro vás všechny otevřena. Tou je parohatý průvod. Na svůj pochod městem se vydá v sobotu 29. Informace z radnice Úředníků přibývá, i když opak měl být pravdou Je zajímavé sledovat, jak se v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy a reformou veřejných financí stále více diskutuje o počtu úředníků. I když se ze strany politiků dostávalo občanům ujištění, že díky reformě úředníků ubude, skutečnost je přesně opačná. Co si o tom myslí starosta města František Mojžíš? Především si musíme uvědomit, že úředníků jsou dvě skupiny. Tu první tvoří úředníci státní, jejichž značná část sedí na ministerstvech a v centrálních státních orgánech, část ale také na regionálních pracovištích. Druhou skupinou jsou úředníci krajských a obecních samospráv. Občan jako konzument úřednických služeb ale toto rozlišení pochopitelně nevnímá. Od úřadu očekává včasné a perfektní vyřízení svého požadavku a je mu zcela lhostejné, zda příslušný úředník funguje v rámci státní správy nebo veřejné samosprávy. Dobře, i když občan tento rozdíl nevnímá, rozhodně vnímá rostoucí počet úředníků. A ví také, že úředníky musí někdo platit Zásadním rozdílem je to, že státní úředník zastává svoje místo na základě stanovených tabulkových počtů. Jeli takové místo centrálními státními orgány schváleno, je schválena i příslušná částka a ze státního rozpočtu je postaráno o úředníkův plat. Naprosto jiná je situace u úředníka samosprávy. Jeho místo vychází z potřeb, které jsou z převážné míry dány zákony nebo jinými závaznými normami, krytí nákladů takového místa je ale plně v kompetenci obce, respektive v možnostech jejího financování. Jinými slovy, povinnosti jsou stanoveny, plat a ostatní nároky na pracovní místo musí ale pokrýt obec ze svých zdrojů. Z toho vyplývá, že roste-li počet úředníků, pak jde zejména o úředníky státní správy. Samospráva si zřízení nových úřednických míst raději dvakrát rozmyslí; právě z důvodů financování. Paroháči všech zemí, spojte se! května přibližně v 9.30 hod. od budovy archivu a skončí před budovou zámku. Do průvodu jste zváni všichni a zvláště vy, kteří máte nějaký parohatý nápad! Toto vybídnutí platí i pro firmy i takto lze vaši činnost prezentovat, navíc formou veselou a bezplatně! Co takhle nějaký alegorický vůz, dnes už přece nemusí nic vypovídat o úspěších brigád socialistické práce?! Máme za sebou několik měsíců příprav, přiznáváme i stavy pochybností, máme-li toto vše zapotřebí. Možná, pohříchu a tady platí ono doma není nikdo prorokem -, se nám onoho upřímně míněného obdivu dostává odjinud. Na druhou stranu můžeme již dnes poděkovat řadě těch, díky kterým se nám podařilo překonat jistý semilský hendikep. Není žádným tajemstvím, že ve výhodě jsou místa, kudy, jak se říká, prošla historie. Tam je snadnější na ledacos navazovat, bohatost tradic je sama Nehraje hlavní roli nesmyslné množství zákonů, vyhlášek a nařízení, v nichž se už nevyznají pomalu ani ti, kteří je vymýšlejí? V nárůstu administrativy to svou neblahou úlohu sehrává. Jsme doslova zahlceni. Navíc jsou zákony velice často nedokonalé, nenavazují na sebe, jsou nejasné ve výkladech a působí řadu problémů v praktickém užití. Úředníkům ovšem nepřísluší hodnotit kvalitu zákonných předpisů, kterými nás všechny zásobuje parlament. Úředníci mají povinnost předpisy dodržovat a dbát na to, aby litera zákona v tom kterém oboru byla naplněna. Že si to vše dříve či později vyžádá nejen předurčuje, ale v jistém smyslu izavazuje. Vy, kteří sledujete vysílání semilského infokanálu, již tušíte, o čem tyto řádky jsou. Postupně se pokusíme navštívit s kamerou ještě další místa, pochopitelně parohatá. Budeme vystaveni, a vy jako diváci s námi, dalším srovnáním. Ta ovšem nejsou předmětem nějaké klasifikace ve smyslu lepší horší ; chtějí pomoci navázat vzájemný dialog, nové kontakty akomunikaci jako takovou. Došlo-li přiznáváme, že trochu náhodou k načasování akce Parohatá města do květnových dní a myšlenka byla posléze pojata jako oslava našeho vstupu do EU, pak ji berme jako výraz naší identity. Snad s trochou hrdosti můžeme říci, že právě takto, originálně, vstupujeme do Unie my, Semilané. A spolu s námi ti, co vyznávají heslo: Paroháči všech zemí, spojte se! VLADIMÍR KUBÍK další úřednická místa, je více než zřejmé. Slovo úředník jakoby dnes dostávalo hanlivý nádech Myslíte si, že právem? Ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizních reportážích, se slovo úředník bohužel stává synonymem byrokracie, neochoty, korupce abůhví čeho špatného ještě. Určitě tomu tak v drtivé míře není a naprostá většina úředníků vykonává svoje poslání ku prospěchu věci. Aniž bych chtěl hájit ty, kteří svou práci vykonávají skutečně ledabyle, neochotně a nekvalitně, je třeba si uvědomit, že úředník je tím, kdo uvádí do života výsledky práce našich zákonodárců. Pokud to u občanů vzbuzuje nevoli, je třeba hledat chyby tam, kde vznikají. VLASTIMIL BAMBAS Úspora funkčních míst na radnici Rada města schválila na konci března nový organizační řád a organizační strukturu Městského úřadu Semily s účinností od 1. dubna. Stalo se tak zejména v souvislosti s přesunem celého odboru státní sociální podpory (SSP) se 25 zaměstnanci pod křídla Úřadu práce, ale i v důsledku snížení počtu pracovníků radnice o další tři. Zařazení odborů státní sociální podpory do struktury městských úřadů nebylo zcela standardní a je jen logické, že ze zákona došlo ke změně, vysvětluje tajemník MěÚ Josef Matura. Pokud jde o další tři rušená místa, tam jsme vedeni především snahou zefektivnit chod úřadu. A která místa ubudou? O jednoho pracovníka méně bude na úseku informatiky. Tato změna souvisí právě s přesunem odboru SSP, s nímž ze správy městského úřadu byla přesunuta i příslušná výpočetní technika a specifické programové vybavení. Dále dojde od 1. července ke snížení o jedno funkční místo na odboru sociálních věcí. Tento odbor mj. vykonává agendu náhradní vojenské služby, která ze zákona končí. Třetí funkční místo bude zrušeno na odboru vnitřních věcí, a to v souvislosti s nástupem Ing. J. Radějové, která se dosud zabývala vnitřním auditem, do funkce vedoucí finančního a plánovacího odboru k 1. září. Obsazení uvolněného místa auditu a kontroly bude řešeno vnitřní organizační změnou, nikoliv přijetím nového zaměstnance. (bam) Nebytové prostory Město Semily nabízí pronájem nebytových prostor o ploše 89,18 m 2 vprvním patře domu čp. 71 v Čapkově ulici. Minimální výše nájemného činí 200 Kč / m 2 / rok (plus valorizace o míru inflace). Nájemní smlouva na dobu neurčitou. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ, tel , (red) Chválíme Rád bych dnes touto cestou poděkoval panu Mojmíru Stuchlíkovi za to, jak se po léta obětavě a zcela nezištně stará o údržbu Riegrovy stezky. Turistické chloubě Semilska se věnuje celoročně, uklízí, opravuje, natírá, stará se všestranně o její krásu. Není mnoho takových lidí, kteří dobrovolně a obětavě pečují o obecní majetek. Děkuji! FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta

3 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Byly schváleny příspěvky na činnost spolků Rada města schválila příspěvky na podporu činnosti semilských spolků a sdružení v roce Příspěvky byly rozděleny s přihlédnutím k čerpání loňského roku a mimořádným aktivitám v roce letošním, kdy se například některé spolky bez nároku na honorář ochotně zapojily do akce Parohatá města, připraví program pro děti a tím sníží náklady akce. Celková částka příspěvků na sport, kulturu i činnost ostatních spolků byla letos v rozpočtu zvýšena. SPORT SPORT Klub českých cyklistů Tenisový klub 2 Klub českých turistů Kč Tělovýchovná jednota Semily 7 Tělocvičná jednota Sokol Bítouchov 1 Golf Club Semily Kč Sportovní klub Semily, mládež - kopaná 8 Modelářský klub Sportovní střelecký klub 1 Horolezecký klub Autoklub Semily Spolek přátel domu dětí Kč Tělocvičná jednota Sokol Semily 1 Sportovní klub - florbal Kč Lyžařský klub Kč Karate Kč Sportovní aerobik (J. Boučková) Kč Veřejná lyžařská škola Kč Sportovec roku 1 Rybářský svaz 1 Kynologická organizace Sbor dobrovolných hasičů Semily Kč Sbor dobrovolných hasičů Semily-Podmoklice Kč Sbor dobrovolných hasičů Cimbál Kč Sbor dobrovolných hasičů Nouzov KULTURA Občanské sdružení Cervus Semilensis Kč Klub přátel jazzu 2 Jizerka Kč Městský úřad Semily vyhlašuje výběrové řízení na místo příprava a koordinace podkladů a projektů pro získání dotací z různých zdrojů (kraj, stát, EU) a strategie rozvoje města Požadavky: VŠ vzdělání technického zaměření (není nezbytnou podmínkou) znalost systému dotačních titulů v jednotlivých oblastech základní znalost fungování veřejné správy manažerské schopnosti Dále požadujeme: dobrou znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, internet) schopnost analyticky a koncepčně myslet ochotu se dále vzdělávat umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) znalost regionu zkušenosti v oboru vítány Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis K přihlášce připojte: 1. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností. 2. Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). 3. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 4. Osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do do hod. na adresu: Městský úřad, Husova 82, Semily (kontaktní pracovník: Ing. Josef Matura, tel , ). Nástup do zaměstnání od , případně dohodou. Po uzávěrce přihlášek budou zájemci písemně informováni o dalším postupu. Semilský paroháč 2 Jizeran Kč Symfonický orchestr 1 Regionální literatura výročí Kč Tvůrčí dílna stodola Cihlářská Kč OSTATNÍ SPOLKY Zálesák Klub filatelistů Kč Sdružení zdravotně postižených Podkrkonošská společnost přátel Kč Junák Kč Sdružení přátel waldorfské školy Konfederace politických vězňů Sdružení občanů romské národnosti Kč Myslivecké sdružení Kč Zahrádkáři Kč Chovatelé Kč Na sportovní činnost bylo rozděleno Kč, na kulturní aktivity 16, ostatním spolkům Kč. Požadavky nedodala šachová škola a Osada ZS. (red) Kvolbám do Evropského parlamentu Čtvrtek 27. května 2004 (16.00 hodin) je posledním dnem pro doručení žádosti voliče o vydání voličského průkazu. Žádost se podává buď osobně na matrice MěÚ Semily (musí být předložen průkaz totožnosti), nebo prostřednictvím pošty (v tomto případě musí být podpis na žádosti ověřen). Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 27. května, a to - osobně voliči, - osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání, - zasláním na voličem uvedenou adresu. Občané, kteří jsou umístěni v sociálním zařízení (domov důchodců) akteří nemají trvalý pobyt v Semilech, budou na žádost zapsáni do zvláštního seznamu. Zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů v dny voleb ve volební místnosti, a proto je nutné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném městským úřadem. LUDMILA SCHOVÁNKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí Dnes má slovo... STANISLAV PĚNIČKA místostarosta města Vzhledem k tomu, že odpůrci rekonstrukce objektu Vista na městský úřad ve své argumentaci manipulují sfakty, chci, aby občané pochopili záměr těch, kteří rozhodnutí o této stavbě podpořili. Desatero důvodů pro rekonstrukci: 1. Městský úřad se dnes nachází na pěti místech, vzdálených od sebe v řádech kilometrů. 2. Řada odborů pracuje v nevyhovujících podmínkách. Tento stav by byl dlouhodobě neudržitelný. 3. Dosažitelnost úřadu pro občany není důležitá jen z hlediska jeho vzdálenosti, ale i z hlediska komplexnosti, což znamená možné vyřízení žádostí občanů pod jednou střechou. 4. Každému je jasné, že náklady na provoz rozptýlených odborů jsou daleko větší. Jejich náklady by každoročně zatěžovaly městský rozpočet částkou 1,5 2 mil. Kč. 5. Chceme, aby cestovaly papíry a dokumenty, ne lidé se svými žádostmi. 6. Celkové náklady na rekonstrukci budovy činí dle smlouvy s firmou BAK 28,4 mil. Kč bez DPH. Od státu a kraje město dostalo dotaci ve výši 29,2 mil. Kč. 7. Je nutné, tak jako u jiných staveb, počítat s vlastní finanční účastí, která by neměla přesáhnout částku 10 mil. Kč včetně nákupu objektu a projektové dokumentace. 8. Státní a krajská dotace je výhradně určena na náklady spojené s reformou státní správy; kdybychom k rekonstrukci Visty nepřistoupili, město by tyto finanční prostředky nezískalo. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že tyto finance v žádném případě městu neubírají prostor pro získávání finančních prostředků ze státního rozpočtu na jiné akce. 9. Budova Visty se nachází na cenném území v centru města a nemělo by být nikomu lhostejné, k jakým účelům by tento objekt mohl sloužit. 10. Chceme-li, aby naše město bylo i po stránce architektonické řešeno s vizí budoucích let, je nutné začít od centra. Rozhodnutí o rekonstrukci bylo tedy vykročení správným směrem. Nejde jen o nový úřad pro úředníky, ale hlavně pro občany našeho města aokolí.

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2004 Z jednání rady města USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí se zřízením denního Centra aktivit pro občany se zdravotním postižením vprostorách domu dětí a mládeže od 1. září Z důvodové zprávy: Podobný typ zařízení v regionu dosud chybí. Zdravotně postižení, kteří v Ústavu sociální péče Tereza v Benešově u Semil už nemohou být pro svůj vysoký věk, případně jim nevyhovuje dojíždění, jsou odkázáni na pobyt v rodinách, kde mnohdy o ně nemá kdo pečovat, rozvíjet dále jejich schopnosti a zajistit jim vhodné vyplnění volného času; v horších případech jim hrozí i umístění v ústavní péči. Centrum aktivit by mělo nabízet základní komplex sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním a osoby s lehkým tělesným onemocněním a pomoci tak rodinám postižených při náročné a mnohdy nepřetržité péči. V současné době pro zřízení centra nejsou ve městě vhodné prostory, ale od září by mohlo toto zařízení pracovat v budově DDM. USNESENÍ Č března 2004 Rada města bere na vědomí žádost firmy W-HOTEL s. r. o. z 15. března 2004 na pronájem koupaliště a ukládá odboru výstavby a rozvoje poskytnout technickou informaci. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města schvaluje záměr firmy W-HOTEL s. r. o. na zprovoznění městského koupaliště a pověřuje odbor místního hospodářství a životního prostředí ve spolupráci s odborem výstavby a rozvoje a Sportovním centrem Semily připravit příslušné smlouvy. Rada města pověřuje dalším jednáním Ing. Vladimíra Kužela, ředitele Sportovního centra Semily. Tajemník MěÚ Josef Matura: Je potěšitelné, že se objevil zájemce o pronájem areálu semilského koupaliště. Jeho záměrem je vrátit koupališti život postupnými kroky nejprve investicemi do oprav velkého bazénu, čisticí technologie, sociálního zázemí a občerstvení, později zkulturněním a oživením celého prostoru dnes už obvyklými atrakcemi. Rada tuto myšlenku podporuje, neboť záměr nepředpokládá velký investiční podíl města a přes určitá formální úskalí navíc existuje šance na koupání ještě v letošním létě. Otázkou finančního podílu města na realizaci záměru se bude zabývat zastupitelstvo na svém květnovém zasedání. USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí s vyhrazením parkovacích míst pro osobní automobily pana Jana Trojana (Textilní 545) a paní Ludmily Kozákové (Textilní 546) ze zdravotních důvodů. USNESENÍ Č března 2004 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí (vybavení kanceláří odboru státní sociální podpory včetně kontaktních míst) od do s Úřadem práce Semily. Tajemník MěÚ Josef Matura: V souvislosti s převodem agendy státní sociální podpory z města na Úřad práce jsme se stali svědky paradoxní situace, kdy stát zčásti opomněl vybavit své úředníky nábytkem. Z tohoto důvodu město potřebný mobiliář odcházejícím pracovníkům prozatím zapůjčilo, než stát situaci napraví. USNESENÍ Č března 2004 Rada města zplnomocňuje advokátní kancelář JUDr. R. Závěrkové k zastupování města v soudním řízení s firmami UNICA s. r. o., Semily, REPOS PECH Liberec a Ing. Jiřím Pavlů, Libštát, o náhradu škody ve věci vynaložených nákladů na opravy vestavěných bytů v čp. 444 (sídliště Oleška). Z důvodové zprávy odboru výstavby a rozvoje: V roce 1999 realizovala firma UNICA s. r. o. na základě projektové dokumentace zpracované firmou REPOS-PECH vestavby šesti bytových jednotek do půdních prostor domu čp Technický dozor města zajišťoval Ing. J. Pavlů. Po výskytu závad (vlhnutí konstrukcí, plíseň) město práce neúspěšně reklamovalo, v roce 2003 pak na základě odborných soudně znaleckých posudků vady v bytových jednotkách nákladem Kč opravilo. V lednu letošního roku se objevily další nepředpokládané závady, které bude nutné opravit v průběhu prvního pololetí (rozpočtové náklady 140 tis. Kč). Jelikož chyba nebyla na straně města, bylo přistoupeno k soudnímu vymáhání vynaložených nákladů. USNESENÍ Č března 2004 Rada města bere na vědomí rezignaci následujících členů dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Semily Ing. Petr Ceé, Mgr. Stanislav Pěnička, Ing. Josef Matura, MUDr. Jiří Vavřina, pan Jaromír Malý a pověřuje pana Vladimíra Šimka sestavením návrhu nové dozorčí rady NsP a předložením tohoto návrhu na příštím jednání rady. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města jmenuje novou dozorčí radu Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvkové organizace, v tomto složení: Mgr. Jan Farský, Ing. Lidmila Karmášková, MUDr. Josef Navrátil, paní Irena Pielová, MUDr. Pavel Sábl, Ing. arch. Věra Blažková, pan Vladimír Šimek. Místostarosta města Vladimír Šimek: Vzhledem k tomu, že jsem převzal gesci nad semilskou nemocnicí, pověřila mě rada města sestavením návrhu nové dozorčí rady nemocnice. Při sestavování je třeba vycházet ze zákona o zdravotnických zařízeních, který ukládá, že členem dozorčí rady má být právník, ekonom, praktický lékař, zaměstnanec nemocnice, zástupce pacientů a zástupce zřizovatele. Pokud má nemocnice více než 200 zaměstnanců, musí být rada nejméně sedmičlenná. Při jmenování nové dozorčí rady byly všechny tyto podmínky dodrženy a rada se může ujmout práce. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá odboru místního hospodářství a životního prostředí jednat s Technickými službami Semily s. r. o. o změně způsobu fakturace z hodinové Rada města se na svých jednáních 29. března i 13. dubna zabývala dalším možným osudem semilského koupaliště, jehož neutěšený stav zachycuje fotografie z 24. dubna. Nyní se objevil zájemce o postupné zprovoznění areálu blýská se snad na lepší časy? (FOTO: O. Kudrnáč) zúčtovací sazby na sazbu dle výkonu a předložit nový ceník do 15. května Tajemník MěÚ Josef Matura: Smyslem tohoto kroku je docílit účelnějšího, průhlednějšího a lépe kontrolovatelného vynakládání finančních prostředků, zejména při údržbě městské zeleně. K větší efektivnosti v tomto směru přispěje i vypracovaný pasport městské zeleně. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá vedení města zvážit činnost Technických služeb Semily s. r. o. jako společnosti založené dle obchodního zákoníku, a to v souvislosti se zvýšením sazby DPH. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole u Sociálních služeb, Bavlnářská 523, Semily-Podmoklice ze dne 1. dubna 2004 a ukládá ředitelce příspěvkové organizace Bc. A. Vojtěchové předložit písemné vyjádření k zjištěným závadám. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Bc. A. Vojtěchové splnit nápravná opatření dle návrhu v termínu do O splnění nápravných opatření podat zřizovateli písemnou zprávu do USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města bere na vědomí informaci o ukončení funkčního období některých ředitelů škol aškolských zařízení a na základě usnesení č. 192 ze o způsobu a kritériích hodnocení ředitelů příspěvkových organizací jmenuje komisi, která předloží návrh na potvrzení ředitele ve funkci či doporučí vyhlášení konkurzu, v tomto složení: Mgr. S. Pěnička, místostarosta, E. Šírová a H. Mrklasová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, PhDr. J. Vojta, člen zastupitelstva, předseda komise školství, kultury a tělovýchovy, Ing. J. Soukup, vedoucí odboru finančního a plánovacího, Ing. J. Radějová, vnitřní audit. USNESENÍ Č dubna 2004 Rada města souhlasí s provedením modernizace výtahu v bílém pavilonu NsP v Semilech, sudělením plné moci Ing. L. Bukovskému, Hradec Králové, afirmě ENERGIS 92 s. r. o., Hradec Králové, k zastupování při zajišťování stavebního povolení na stavbu Rekonstrukce zdroje tepla a výroba čisté páry v NsP v Semilech. (bam)

5 DUBEN 2004 Semilské noviny Strana 5 Z jednání zastupitelstva USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o rozpočtovém výhledu města Semily do roku 2006 při dodržení úvěrové zadluženosti města k (varianta č. 2). USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo ukládá radě města připravit pro červnové jednání ave spolupráci s finančním výborem navrhnout zkrácení potřeb u běžných výdajů na léta 2005 a 2006 a tím získání dalších prostředků na financování kapitálových výdajů. Vladimír Šimek, místostarosta města: Rozpočtový výhled, resp. jeho varianta č. 2, je zpracován na základě reálných možností města, při respektování vyrovnaného rozpočtu a nezvyšování úrovně úvěrové zadluženosti města z roku Tato varianta rozpočtového výhledu znamená, že městu by v roce 2005 na investiční akce zbývalo 5,821 mil. Kč, o rok později pak 9,562 mil. Kč. S ohledem na to, že investiční potřeby města jsou samozřejmě daleko vyšší, bylo radě města a finančnímu výboru uloženo zpracovat do června návrh možných úspor provozních výdajů města i jím zřizovaných organizací. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města ukládá připravit na každé další jednání zastupitelstva písemnou zprávu o postupu prací a čerpání finančních prostředků při stavbě nového objektu městského úřadu (budova Vista). Tajemník MěÚ Josef Matura: Zastupitelstvo přijalo usnesení z toho důvodu, že rekonstrukce objektu firmy Vista na budovu městského úřadu je stavbou vysoce sledovanou nejen zastupiteli samotnými, ale i celou veřejností. Na základě pravidelných písemných zpráv hodlá zastupitelstvo podrobit přísnější kontrole dodržování smluvních vztahů s dodavatelem stavby i průběh financování jejích jednotlivých etap. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi městského úřadu vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky o vývěsních štítech areklamách ve městě Semily a předložit ho ke schválení na jednání zastupitelstva města 17. června Z důvodové zprávy Výboru pro rozvoj města: Vývěsní štíty a reklamy v mnohém určují ráz a tvář města a město by proto mělo přijmout odpovědnost za veřejné prostředí. Vyhláška by měla regulovat úpravu veřejných ploch tím, že umísťování reklamních tabulí, a to i na soukromých objektech, bude podléhat pravidlům (schvalovacímu nebo povolovacímu řízení) tak, aby nevhodnými reklamními štíty a tabulemi nebyl postižen ani okolní majetek, ani celkový vzhled města. Vzorem může být například podobná vyhláška vydaná v Turnově v roce USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města schvaluje orientační sazebník cen pro prodej pozemků v majetku města v předloženém znění. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o nakládání s komunálními odpady za rok 2003 a žádá odbor MH a ŽP o doplnění seznamu dlužníků a zprávu o tom, jak je proti dlužníkům postupováno. Tajemník MěÚ Josef Matura: Počet dlužníků poplatku za komunální odpad rozhodně nenechává vedení města v klidu. Dluhy budou vymáhány všemi zákonnými prostředky včetně sankcí. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o možnosti zřízení říční plovárny na Jizeře (Ostrov). Tajemník MěÚ Josef Matura: Pokud by mělo dojít ke zřízení říčního koupaliště při dodržením všech norem a předpisů, šlo by provozně i finančně o velmi náročnou záležitost, která přesahuje možnosti města. Dojde pouze k tomu, že břeh Jizery bude technickými službami kvalitněji udržován, aby mohl zájemcům sloužit alespoň ke slunění. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města schvaluje úvěr mezi městem a Nemocnicí s poliklinikou Semily do výše 5 mil. Kč se splatností do Vladimír Šimek, místostarosta města: Vzhledem k tomu, že se zpožďují platby nemocnici od jednotlivých zdravotních pojišťoven, rozhodlo zastupitelstvo pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků v době výplat umožnit nemocnici čerpání půjčky z prostředků města. Tak tomu bylo i v závěru loňského roku. Od října 2003 do března 2004 však nemocnice nebyla zatím nucena úvěr využít. USNESENÍ Č března 2004 Zastupitelstvo města pověřuje radu města zpracováním investičního záměru výstavby domova důchodců pro 96 klientů s využitím dotačních podmínek roku K hodnocení roku 2003 v semilské nemocnici V uplynulém roce - tak jako na převážnou většinu zdravotnických zařízení - dolehly i na semilskou nemocnici problémy s financováním. Po mnoha letech se zhoršila platební morálka pojišťoven, platby se ze dvou až tří měsíců posunuly na šest až osm měsíců. Došlo k faktické ztrátě v hospodaření nemocnice a tuto situaci způsobilo několik vlivů. Nastal mírný pokles výkonnosti, což nebylo způsobeno jen naší vinou, ale změnou poskytovaných služeb; finanční toky zdravotních pojišťoven se zpomalily a zkrátily. V roce 2002, kdy většina zdravotnických zařízení vracela částky v celostátním měřítku dosahující jedné miliardy korun, semilská nemocnice nevracela takřka nic. To vše vyústilo na konci roku dle názoru zdravotních pojišťoven - k přezálohování a následně tedy ke zkrácení celkové finanční částky. V letech 2002 a 2003 bylo také nutné uskutečnit a financovat některé větší investice. Navíc: do loňského roku hospodařila naše nemocnice bez jakéhokoliv provozního příspěvku zřizovatele, který u nemocnic podobné velikosti činí obvykle 3 až 5 mil. Kč na rok. Naší nemocnice se bohužel nedotklo ani přerozdělení státních dotací na konci roku. Liberec obdržel cca 160 mil. Kč, Česká Lípa cca 60 mil. Kč, Jablonec nad Nisou přibližně 28 mil. Kč. Žádná z nemocnic v našem okrese nedostala ani korunu. Musím poznamenat, že obdobný vývoj postihl valnou většinu zdravotnických zařízení v našem státě; porovnáme-li úvěry, pohledávky, závazky a hotovost na účtu, nestojí si ale semilská nemocnice nijak špatně v rámci okresu ani kraje. S ohledem na situaci jsme provedli některá opatření technická (zastavení jakýchkoliv investic, pozastavení nákupů, byly uskutečněny revize skladů) i personální (zastavení přijímání nových pracovníků, propouštění do důchodu apod.). Těmito opatřeními se postupně ve čtvrtém čtvrtletí podařilo propad zastavit. Jedním z nikoliv nevýznamných kroků bylo také navázání spolupráce a postupné sbližování s jilemnickou nemocnicí, o kterém byli čtenáři už informováni a kterému se budu v budoucnosti v tisku věnovat. V současné době po vyhodnocení prvního čtvrtletí můžeme konstatovat, že se hospodaření nemocnice odvíjí podle navrženého a schváleného rozpočtu. Chronickým problémem bylo řešení situace lékařské služby první pomoci akutní ambulance, kterou na počátku roku převzal okresní dispečink zdravotnické záchranné služby, následně byla ale tato povinnost vrácena nemocnici. Během léta došlo k centralizaci záchranné služby pod jednu organizaci v Liberci, akutní ambulanci zajišťuje nemocnice vlastními silami z finančních prostředků kraje. Je třeba konstatovat, že na druhé straně se nemocnici řada věcí podařila. Naše chirurgické a ortopedické oddělení organizovala tři nadregionální semináře (chirurgický, ortopedický a lymfologický), všechny za hojné (i mezinárodní) účasti, s vynikajícím odborným i společenským ohlasem. Byly zahájeny práce na přípravách akreditačního řízení tak, abychom se v případě potřeby do něj mohli přihlásit. Mladší lékaři složili specializační atestace (kardiologie, revmatologie), čímž došlo opět ke zkvalitnění poskytované ambulantní i lůžkové péče. Byl rozšířen provoz onkologického stacionáře a podstatně zlepšena spolupráce mezi onkologií a ostatními odděleními. Naše výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách nemocnice, pro potřeby občanů i odborné veřejnosti byla zřízena internetová adresa, kde je možné vznášet dotazy na vedení nemocnice, případně primáře. S ohledem na vývoj situace v uplynulých měsících byla městskou radou jmenována nová dozorčí rada nemocnice. V některém z příštích čísel Semilských novin se vrátím k aktuálnímu vývoji v nemocnici. MUDr. PETR KRTIČKA, ředitel NsP (Foto: O. Kudrnáč)

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 cena 15 Kč Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû Kde konãí odpadky podnikatelû, ktefií si neplatí popelnici? ročník XIII. Foto: M. Marek Vladimír Václavek

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Plesová sezóna je v plném proudu

Plesová sezóna je v plném proudu Ročník XXI. Číslo 2 Únor 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Pro čtenáře... Vážení čtenáři, i v tomto vydání Semilských novin pokračujeme ve snaze udělat pro vás noviny pestřejší a zajímavější.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se

Více

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 1 březen 2013 Zprávy z radnice Škola zůstává investiční prioritou města Poslední jednání zastupitelstva v loňském roce udělalo další kroky k naplnění tohoto významného úkolu.

Více