Z činnosti zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva"

Transkript

1 2. ČÍSLO ČERVENEC 2013 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Z činnosti zastupitelstva Od měsíce března 2013 se zastupitelstvo naší obce sešlo na dvou řádných zasedáních. V tomto volebním období to bylo již v pořadí 18. a 19. jednání. Máme-li stručně charakterizovat hlavní obsah jejich jednání, pak lze říci, že to bylo zahájení a postupná realizace plánovaných investičních a dalších prací směřujících k rozvoji naší obce jako i kroky k přípravě těch následujících, které jsou připravovány na druhou polovinu tohoto roku, případně již na rok příští. Byla to i příprava a uskutečnění řady akcí společenského a kulturního charakteru. Na přelomu března a dubna, jak to dovolilo počasí, byla zahájena rekonstrukce příjezdové komunikace k budově obecního úřadu. Cílem byla nejenom celková oprava povrchu vozovky, ale zejména její odvodnění do nově vybudované vsakovací jímky, případně do dalších sběračů dešťové vody. Dále pak to bylo rozšíření komunikace v příjezdové části a její napojení na cestu vedoucí obcí v souladu se současnými předpisy. Kromě toho bylo záměrem vedení obce i to, aby zde přibyla nová parkovací místa, tolik potřebná nejenom při návštěvě obecního úřadu nebo pošty, ale o sobotách a nedělích i pro věřící z celé farnosti při účasti na bohoslužbách konaných ve zdejším farním kostele. Tyto práce byly v souladu s rozpočtem a vysoutěženou cenou, provedeny firmou SILAMO, s.r.o Uherský Brod v hodnotě , Kč. Práce navíc, které byly během této akce realizovány přeložení navazujících míst vedlejších chodníků a pořízení nových sběračů dešťové a povrchové vody pak stály , Kč. Obě dvě částky byly plnohodnotně pokryty z rozpočtu obce. Dále pak vedení obce zabezpečilo realizaci dalších prací v podobě oprav a prodloužení chodníku kolem budovy obecního úřadu v jejím zadním traktu, oprav nástupního chodníku na autobusové zastávce pod Lhotkou, cihlové zdi ve středu obce a části zadláždění na místním hřbitově. Další samostatnou a svým rozsahem větší investiční akcí, byla rekonstrukce kříže v Maršovcích (pod Losky). Dílo bylo přichystáno k slavnostnímu požehnání v rámci oslav Dnů obce, ale vývoj počasí předurčil, že se tak stalo později. Jestliže v roce 2010 byla zahájena celková rekonstrukce budovy bývalé školy ve Lhotce, ve které je umístěna místní knihovna a část budovy slouží k bydlení, v letošním roce zde proběhly práce na výměně dlažby vstupní chodby vedoucí ke knihovně a k sociálnímu zařízení. O letošních prázdninách pak dále plánujeme provést rekonstrukci koupelny bytu. Dlaždičské práce vyšly na necelých , Kč. (pokračování na straně 2)

2 Z činnosti zastupitelstva (pokračování z první strany) Na opravu koupelny je naplánováno ,- Kč. K závěru se chýlí i výstavba hasičské zbrojnice v zahradní části tohoto objektu. Čeká nás zadláždění vjezdu ke zbrojnici a výměna vstupní železné brány. Je jen pozitivem, že tyto práce, finančně kryté z rozpočtu obce, organizují členové SDH Lhotka jako i v případě úpravy dvora hasičské zbrojnice v Hradčovicích zase hradčovští hasiči. Z investičních prací, které vedení obce chystá na druhou polovinu roku, případně na rok 2014, lze uvést zejména výstavbu chodníku vedoucího od hlavní cesty do areálu mateřské školky a výstavbu zde umístěného parkoviště. Tyto práce jsou v současnosti již ve stádiu stavebního řízení a nezbývá než si přát, aby vstřícnost spoluobčanů napomohla záměru prodloužit tento chodník od mateřské školky až do části Padělky, kde byla místní komunikace se souběžně podél ní vedoucím chodníkem vybudována v loňském roce. Zastupitelstvo obce společně s touto akcí zahájilo přípravy na rekonstrukci další místní komunikace v naší obci, a to v části Újezdy a Fertály, spojenou s rozšířením veřejného osvětlení. Dnes již připravovanému stavebnímu řízení předchází i výkup pozemků od soukromých majitelů, a to v prvé řadě těch, na jejichž pozemcích část této komunikace již dlouhodobě leží. Díky ochotě těchto majitelů a jejich vstřícnosti je předpoklad, že odkup pozemků bude schválen na následném zasedání zastupitelstva a přípravné práce tohoto díla pokročí k výběru zhotovitele a k vydání stavebního povolení. Realizovat tuto stavbu počítá vedení obce v roce Bohužel se naší obci nepodařilo získat dotaci z ROP Střední Morava na rekonstrukci centrální části naší obce, se záměrem opravit opěrné betonové zídky, upravit stráň pod kostelem, rekonstruovat přístupový chodník, opěrné zdi kolem pomníku obětem 2. světové války a vysadit zeleň. Tento projekt, vedením obce dlouhodobě připravovaný, tak zvažujeme realizovat po částech a krýt z vlastních prostředků. Prvním počinem by se měla stát oprava opěrné zdi z lámaného kamene kolem pomníku obětem 2. světové války a okolí tohoto pietního místa. Z důvodu potřeby umožnit ještě podle stávajícího územního plánu výstavbu další stavby v současné průmyslové zóně obce byly počátkem roku částečně pozastaveny práce na novém územním plánu. Události z posledních záplav v naší zemi následně vyvolaly nové požadavky na tvorbu těchto základních územních plánovacích dokumentů a trochu oddálily termín jejich schválení. Pro obec to znamená oddálení i uskutečnění záměru výstavby parkoviště u hřbitova, která je na této nové dokumentaci závislá. Vedle investic a tvorby plánovacích dokumentů se v hodnoceném období uskutečnily různé akce i v dalších oblastech života obce. Byly to v prvé řadě oslavy Dne obce spojené s oslavou 25. výročí DH Hradčovjanky, oslavy Dne matek nebo Pohádkový les pro děti k jejich svátku. O těchto akcích hovoří další články Listů. Byly to i družební návštěvy z naší přátelské obce Kátlovce (SR) a na oplátku účast třeba žáků zdejší základní školy, či starosty obce na společenských, církevních nebo kulturních akcích u nich, na Slovensku. Jan Popelka, starosta obce Letošní oslava Dnů obce se uskutečnila ve spolupráci obce Hradčovice a DH Hradčovjanka, která slavila své 25. výročí. Vzhledem k nepříznivému počasí se konala jen 1. června ve velkém sále obecního úřadu.

3 Stále znovu začínat V neděli jsme se rozloučili s Otcem Antonínem Kupkou. Do srdcí mnohých farníků i ostatních občanů se zapsal svým laskavým vystupováním a otevřeností. Často jsme jej také potkávali při vycházkách do přírody. Redakce i obec Hradčovice se připojuje k poděkování a přeje panu faráři vše dobré v jeho dalším životním putování. Pamětní kříž v Maršovcích Všichni máme vymezeny své životní cesty, že slova nadpisu tohoto kratičkého článku jsou pravdivá. Už malé dítě, když se snaží postavit na nohy, se naučí chodit tím, že to nevzdá a postupně se rozchodí, až začne i běhat. A tak to pokračuje v dalších etapách života. Ve škole, ve sportu, v omluvě za své slabosti. Jeden druhému se učíme dávat novou šanci k povstání z pádu a pokračovat dál na své životní cestě. I náš Pán, když nesl kříž, upadl k zemi, ale vzchopil se a pokračoval na své přetěžké cestě na Kalvárii. Někdy se stává, že nám dojde trpělivost s bližními, rodičům se svými dospívajícími dětmi, a nebo vzniknou nedorozumění mezi manžely. I tehdy nám Ježíš připomene, abychom znovu vstali a byli milosrdní. Radost z povstání a návratu k dobrému životu je velká. Uvedl bych na dokreslení epizodu ze života jedné rodiny. Kolem hlavního nádraží jednoho velkého města se každý den i noc scházelo množství lidských trosek. Bylo dobře vidět, že jsou nešťastní, zoufalí. Víc než peníze potřebovali trochu útěchy a odvahy k životu. Mezi všemi těmi ubohými ztroskotanci vyčníval špinavý mladík s dlouhými rozcuchanými vlasy. Potloukal se tam, ale vypadal, že má nějaký záchytný bod. Když se mu zdálo, že je všechno obzvlášť zlé, vytáhl z kapsy umaštěný a otrhaný lístek a pročítal si ho. Potom ho pečlivě přeložil a zasunul znovu do kapsy. Přečtení lístku mělo na mladíka okamžitý účinek. Vypadal uklidněně, narovnal záda, vrátila se mu odvaha. Na tom tajemném lístku bylo pouhých pět slov. Malá branka je vždycky otevřená. Byl to lístek, který mu poslal jeho otec. To, co tam bylo napsáno, znamenalo, že je mu odpuštěno, že by se kdykoli mohl vrátit domů. A jedné noci to udělal. Opravdu našel branku do zahrady domu otevřenou. Vystoupal po schodech a vklouzl do své postele. Ráno, když se probudil, byl u postele jeho otec. Oba chvilku mlčeli a potom se objali. Náš pán je milosrdný. Sestra Faustina nám to připomíná svou výzvou, abychom důvěřovali Ježíši ve všech situacích a pádech. Radost z odpuštění a povstání je veliká nejen mezi usmířenými, ale také v nebi. Velkým darem života je, když máme přátele, kteří nám podají pomocnou ruku. I Ježíš našel na své křížové cestě setkání s Šimonem, Veronikou a svou matkou Marií. Chtěl bych poděkovat Vám všem, milí přátelé za Vaše modlitby, ochotu ke spolupráci a trpělivost s mou snahou vytvořit z farnosti rodinu Božích dětí. Ať Vás Pán provází na všech vašich cestách, žehná Vám a dává odvahu vzít svůj kříž a jít za Ním. P. Antonín Kupka Když vedení obce připravovalo na podzim rozpočet na letošní rok a stálo před problémem, kterou z doposud neopravených drobných sakrálních staveb stojících na obecních pozemcích vybrat k následnému zrestaurování, rozhodlo o pamětním kříži před mostem do Maršovců, který je v historických pramenech někdy udáván i jako kříž pod Losky vzhledem k polní trati, pod kterou leží. Tímto krokem byl sledován i cíl dlouhodobého programu oprav a restaurování těchto staveb, jenž byl vytvořen již v roce 2007 a zatím je každoročně i naplňován. Kříž v Maršovcích, spjatý s rodinou Pilkových a mající svou historii, o které se zmínil ve svém článku Oprava Kříže v Maršovcích pan Josef Pilka z Kolína (Hradčovské listy č. 1/2013), je dnes po náročném restaurování. To realizoval pan Tomáš Kopčil, DiS., z Bílovic, odborník na restaurování kamene. Práce probíhaly v období měsíců dubna až června. Kříž je osazen na volně ložený kamenný základ a je sestaven z šesti samostatných částí. K jeho restaurování byly použity dva druhy pískovce. V horní části bylo k sekání použito jemnozrnného jílovitého pískovce a v dolní části byl použit střednězrnný pískovec. Stavbě dominuje litinový kříž s korpusem Krista z téhož materiálu. Památka dosahuje celkové výšky cca 4,5 m a na půdorysu základu cca 1,3 m 1,3 m. V přední pohledové části je umístěn litinový reliéf Panny Marie Bolestné a kříž s korpusem Krista je doplněn cedulí s reliéfem anděla. Tyto segmenty sakrální stavby byly při restaurování opískovány a následně povrchově upraveny metalizací s finálním grafitovým nátěrem. Korpus Krista, reliéf orodujícího anděla a reliéf Panny Marie Bolestné jsou pozlaceny plátkovým zlatem. Okolí kříže bylo z přístupové a z jedné boční strany vydlážděno lámaným kamenem. Vedle kříže je umístěna lavička pro pocestné. Vydlážděn byl i přístup ke kříži z polní komunikace vedle kříže vedoucí dále do Maršovců. Obec nechala tuto drobnou sakrální stavbu zrestaurovat nákladem , Kč. Zadláždění okolí kříže stálo 6 277, Kč, lavička cca 5 000, Kč. Z kulturního grantu Zlínského kraje získala obec na tyto práce , Kč, zbytek uhradila ze svého rozpočtu. Přejme si, aby se pamětní kříž stal pro pocestné místem rozjímání, modliteb a uchování víry, místem odpočinku nás, občanů obce. J. Popelka

4 Při humanitární pomoci postiženým povodněmi nezůstaly Hradčovice stát bokem Když se ještě v průběhu povodní, které zasáhly zejména české kraje počátkem měsíce června tohoto roku, zrodila povodňová pomoc, nezůstala ani obec Hradčovice a její občané v ústraní. Na výzvu obecního úřadu o vyhlášení humanitární pomoci začaly být shromažďovány jak finanční, tak i materiálové prostředky. Je chvályhodné, že do této pomoci se zapojili i členové společenské organizace působící mezi námi Sbor dobrovolných hasičů Hradčovice. Celkem bylo věnováno 8 000, Kč (z toho od hradčovských hasičů 3 043, Kč). Částka byla odeslána na účet jedné z postižených obcí, a to obci Hořín na Mělnicku. Materiální pomoc tvořená zejména čistícími a hygienickými prostředky, ložním prádlem, toaletními potřebami, nádobím apod., v ocenitelné hodnotě přes 9 tisíc korun, byla odevzdána oblastnímu spolku Českého červeného kříže ve Zlíně. Celková hodnota poskytnuté pomoci tak činila , Kč. Více než poskytnuté peníze, případně materiální prostředky na odstranění důsledků povodní, nás však může těšit fakt, že ani v tomto případě nezůstali naši spoluobčané neteční. Naopak tímto způsobem prokázali, že jsou ochotni pomoci, když to druhý potřebuje. J. Popelka Podíl Hradčovic na projektu Nadačního fondu LEGIE 100 Když se na počátku letošního roku obrátila na vedení Hradčovic Československá obec legionářská se žádostí o finanční dar k projektu Nadačního fondu LEGIE 100, rozhodlo se zastupitelstvo obce plně tuto věc podpořit. Projekt je zacílen na 100. výročí vzniku Československa a chce připomenout význam Československých legií při vzniku našeho samostatného státu. Součástí akce je zhotovení repliky legionářského vlaku, kterým jeli naši legionáři v Rusku po Trans sibiřské magistrále. Vlak bude v příštích letech brázdit po železnici naší republikou a budou v něm vystaveny dobové fotografie, uniformy, zbraně a další materiál a vojenské dokumenty. Bude tak přibližovat zejména generacím dnešních mladých lidí události předcházející vzniku Československa v roce 1918 a boje na frontách 1. světové války. Výstava bude provázena přednáškovou činností a obohacena i o znaky všech obcí a měst, které tuto akci podpořily, Hradčovice nevyjímaje. Jména našich spoluobčanů i občanů z okolních obcí, kteří bojovali na frontách 1. světové války a položili tam své životy, jsou vyryta na pomníku stojícím před bočním vchodem do kostela Všech svatých. Daní největší, svým životem, přispěli ke vzniku našeho státu. Uchovejme tuto památku na naše padlé i přeživší vojáky nejenom v kronikách a historických dokumentech, ale hlavně ve svých srdcích a s vědomím, že jejich oběť nebyla obětí darmou. Seznam legionářů z Hradčovic a Lhotky připojen k tomuto článku. J. Popelka Buráň František, , 2. pluk, 9. rota, Rusko Cahel František, , Rusko Čuda Jan, Lhotka, neupřesněno, Rusko Dostálek Josef, , záložní prapor, Rusko Holub Antonín, , 7. pluk, šikovatel, Rusko, za okupace člen Obrany národa Horák Vincenc, Lhotka, neupřesněno, Rusko Matěj František, Lhotka, neupřesněno, Rusko Mikuláštík Antonín, 1898 Lhotka, 23. pluk, střelec, Francie Mrlík Josef, Lhotka, 32. pluk, 3. rota, střelec, Itálie Pilka František, Lhotka, neupřesněno, Rusko, bojoval u Zborova, zraněn na Sibiři Pilka Jan, Lhotka, 2. technická rota, kapitán, Rusko Roman Jan, neupřesněno, Itálie, nezvěstný Strýček Svatopluk, Lhotka, 1. jízdní pluk, Rusko Šobáň Josef, , 32. pluk, 10. rota, střelec, Itálie Štukavec František, , 3. pluk, 2. rota, Rusko Štukavec Jan, , Rusko Štukavec Pavel, , 35. pluk, 6. rota, střelec, Itálie Vlachynský Jan, , Rusko Zálešák Čeněk, , 32. pluk, 11. rota, desátník, Itálie Zálešák Josef, , záložní prapor, Rusko Živnůstek František, , Rusko Živnůstek Josef, neupřesněno Seznam poskytla Československá obec legionářská. Vzpomínka na padlé legionáře Dnes v dálku letí naše vzpomínání, jak bílí ptáci, přes hory, lesy, stráně, k těm polím krví plně napojených, kde mřeli bratři. Za svou vlast krev prolili. Dnes vzpomínáme na ně. Mezi školáky lhotské školy jsou jistě i děti našich legionářů. (Fotografii poskytla redakci paní Konečná z Hradčovic.) Jak v očích žár jim planul velkolepý, by nepřátelům dluh splatili, jak kdys. Z té krve jejich rudé nám svoboda, jak jara květy bílé, vonné vzešla. Ó budeme ji vždycky věrně hájit, by nikdy víc od nás neodešla. (z paměti pana J. Janoška)

5 Sběrný dvůr obce Problematika sběrného dvora byla na programu zastupitelstva naší obce projednávána již několikrát. Obec využila bezúplatné nabídky ZOD Poolšaví z letošního května, aby byl dvůr zřízen v jedné z uvolněných silážních jam na farmě v Hradčovicích. Výhodnost tohoto kroku je pro obec a její občany v tom, že se tak může stát při minimálních finančních nákladech. Jediné, co bude muset obec finančně pokrýt, bude zabezpečení přístupu do daného prostoru v podobě vybudování oplocení se vstupní bránou a zhotovení přístřešků pro sběr elektroodpadu či velkého domovního odpadu. Kontejnery na sběr plastu, papíru nebo skla a drobného elektroodpadu dodají zdarma sběrové firmy. Počítá se, že sběrný dvůr bude pro veřejnost přístupný v sobotu dopoledne a bude určen pro sběr tříděného odpadu, tedy plastu, skla, papíru, elektroodpadu, železa a většího domovního odpadu. Nebezpečný odpad by byl v obci i nadále likvidován formou mobilního sběru. Dle potřeby a pod patronací jednotlivých složek by probíhal i zaužívaný pouliční sběr železa. Zůstala by i dosavadní sběrová hnízda v podobě kontejnerů na tříděný odpad plast, papír, sklo v Hradčovicích i na Lhotce. Za tímto účelem bude upravena i obecní vyhláška o systému sběru a likvidace domovního odpadu. V souvislosti se zřízením sběrného dvora se však vkrádá otázka, zda-li si každý z nás dostatečně uvědomí jeho důležitost a účel a jeho případné obcházení nebude zdůvodňováno tím, že je to na farmu družstva moc daleko. Jak daleko je to ale v případě, kdy plasty v podobě kbelíků od fasádních barev, lahví od ochucených vod a jiný domovní odpad se stále objevuje za vesnicí, v příkopech cest, remízcích a křovinách, mnohdy ještě ve větší vzdálenosti od rodinných domů, než by tomu bylo v případě sběrného dvora na farmě družstva v Hradčovicích. Nedořešeným zůstává mnohdy i naše chování při odkládání tříděného odpadu, a to hlavně plastových lahví, do míst současného umístění sběrových kontejnerů. Mnohdy bez rozmyslu sešlápnutí láhve do nejmenšího rozměru, rozlámání velkého kusu plastu na menší díly, rozbití velkých tabulí skla na menší, aby se kusy skla daly vložit do sběrové nádoby, roztrhání velmi objemných papírových krabic, hlavně z tvrdého papíru před jejich vložením do kontejneru apod. S cílem posílit výchovu každého z nás ve směru třídění odpadu již doma, v našich domácnostech při jeho odkládání, zrealizovalo vedení obce i bezplatné přidělování reklamních tašek na třídění odpadu, a to plastu, papíru a skla. Pozvolný zájem o tuto věc posiluje skutečnost, že odkládání tohoto odpadu se i nadále mnohdy děje bez jeho třídění, a to jak na sběrových místech v obci, tak i v případě kontejneru u hřbitova. Reklamních tašek pro tříděný odpad na dlouhodobé používání, které obec občanům stále nabízí, je přitom dost. Jan Popelka Hejtman Zlínského kraje pan Stanislav Mišák osobně předal dne pamětní medaili ředitelce Mateřské školy v Hradčovicích paní Aleně Běhůnkové. Rodačka z Uherského Brodu, která pracuje ve školství po celou dobu svého profesního života a více než 28 let působí na pozici ředitelky mateřské školy, odchází s koncem letošních prázdnin do důchodu. Návrh na její ocenění předložil hejtmanovi jako zástupce zřizovatele mateřské školy starosta obce Hradčovice pan Jan Popelka. Oceněním i osobním poděkováním pana hejtmana jsem velice poctěna, uvedla paní Běhůnková a řekla dále, netušila jsem, že se mimo mzdy dočkám i takovéhoto ocenění své práce. Děti Základní školy u nově vyhlášeného památného stromu hrušky pod křižla s posezením, které věnovaly Lesy ČR. Každoročně, již více jak 70 let pamatuje paní Marie Kadlčíková na výzdobu u sochy sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce. Ani pokročilý věk (93) nebyl překážkou při pokračování v této tradici vázání věnců a výzdoby k letošnímu jubileu.

6 Šmoulí odpoledne s předškoláky Dne proběhlo v mateřské škole loučení s předškoláky. Díky příznivému počasí jsme mohli tento den oslavit na školní zahradě. Tento rok se nám naši budoucí prvňáčci představili jako Šmoulové. Děti předvedly rozcvičku na hudbu, poté se jednotlivě představily krátkou básničkou se svým specifickým šmoulím jménem a na závěr si společně zatancovaly s mladšími kamarády. Děti měly připravené pro paní učitelky, pod vedením rodičů, krátké vystoupení v podobě krásné básničky, se kterou se rozloučily s učitelkami i paní ředitelkou. S předškoláky se přišel rozloučit a budoucím prvňáčkům popřát hodně úspěchů v nastávajícím školním roce pan starosta Doc. RSDr. Jan Popelka, CSc. i pan ředitel základní školy Mgr. Josef Hruboš. Celý den jsme zakončili při opékání špekáčků u táborového ohně. MŠ Hradčovice Myslivci v mateřské škole Děti z naší mateřské školy přivítaly v pátek vzácnou návštěvu. O krásný zážitek se nám postarali pánové Chlachula a Sedláček, místní myslivci. Dětem vyprávěli o lesních zvířátkách a práci myslivců. Každý školkáček tak už dnes ví, co takový myslivec dělá, jak se stará o lesní zvěř a co všechno jeho práce obnáší. Celé povídání bylo doprovázeno obrázky či videem o výcviku psů. Nechyběla také pravá zbraň, kterou si mohly děti potěžkat a největší lákadlo vypreparovaná kuna, hlava divočáka a další zvířátka. Děti si odnesly opravdu silný prožitek a tak našim myslivcům děkujeme a už dnes se těšíme na další spolupráci. MŠ Hradčovice V Kátlovcích se týmu děvčat i chlapců dařilo a domů se vrátily s poháry pro vítěze Kátlovce Dne 3. června 2013 jsme se vypravili do družební slovenské vesnice Kátlovce na sportovní utkání ve vybíjené a fotbale. Holky i kluci trénovali celý rok. Takový sportovní den se již jednou konal, když byly děti z Kátlovců u nás. Ráno jsme nastoupili do autobusu a jeli. Celou cestu jsme si povídali. Po přivítání jsme šli všichni na fotbalové hřiště na přehlídku policejních psů. Pak jsme se šli převléknout do sportovních dresů. My holky jsme šly do tělocvičny hrát vybíjenou a kluci šli hrát fotbal. Vybíjená byla napínavá, chvílemi to vypadalo, že prohrajeme, ale nakonec jsme zvítězily. Byly jsme šťastné a taky napjaté, jak dopadl fotbalový zápas. Po zápase jsme se převlékli a běželi zpět do tělocvičny na ukázku sokolníka. Poté jsme dostali vítězné poháry a šli na oběd. Pak na nás čekala prohlídka celé školy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Smolenice. V zámku se konala vědecká porada, proto jsme se mohli podívat jen do věže. Po prohlídce zámku jsme jeli domů. V autobuse jsme si měli o čem povídat. Výlet do Kátlovců se nám moc líbil! Alžběta Světinská, Veronika Sedláčková

7 Dovolená pod železnou oponou Jeli jsme do Čížova. Zlobila nás navigace a tak jsme dorazili do Znojma, kde jsme navštívili rotundu sv. Kateřiny. Pak jsme jeli dál a konečně jsme dorazili do Čížova (něm. Zaisa), ubytovali jsme se v kempu u Švestků a šli jsme si prohlédnout jediný dochovaný zbytek železné opony u nás i se špačkárnou, a pak jsme se šli podívat na vyhlídku na hrad Hardegg. Naskytl se nám pohled: jééé... Druhý den jsme jeli do Vranova nad Dyjí, chtěli jsme na zámek, ale měli jsme psa Farinka, tak jsme šli do pevnostního muzea, které se skládalo ze dvou řopíků. Po prohlídce jsme se projeli na loďce po přehradě. Třetí den jsme prozkoumali rozvaliny hradu Nový Hrádek se zajímavým systémem čištění vody a se stoletým břečťanem o průměru kmene 30 cm. Pan průvodce nám řekl, že jsou to vlastně hrady dva, které si můžeme prohlédnout za jedny peníze. Hrad chtěli pohraničníci za komunistů zničit, aby se tam nikdo nemohl skrývat, ale měli málo trhavin na sedmimetrové zdi, a tak hrad ještě stojí. Je tam krásná vyhlídka do Rakouska a žijí tam dvoumetrové užovky a roste středomořská divizna. Pak jsme jeli domů, dali jsme si zmrzlinu a jeli jsme ke mlýnu ve Slupi se čtyřmi složeními a potom také kolem krokodýlí farmy, kde to hrozně zapáchalo, a tak jsme se vrátili domů. Není to od nás daleko. Výlet bych doporučil i ostatním. Pavel Zemek Hasiči Hradčovice v první polovině letošního roku První pololetí bylo bohaté na události. Dne 1. února proběhla výroční schůze hradčovských hasičů. Starostou je nadále pan Libor Jakšík, velitelem Jiří Šišák, děti vedou Pavel Polášek, Michal Mikuláštík, František Omelka, Marcela Polášková a Věra Omelková. Na schůzi se mimo jiné dohodly další práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice, a to dodělání plotu a úprava dvora kolem hasičárny. Rozhodli jsme se zakoupit 2 ks speciálních montérek do ohně, dva páry ohnivzdorných bot a proudnici Tajfun, abychom mohli lépe sloužit při zásahu i trénovat. V únoru jsme rovněž uspořádali tradiční ples. Realizovali jsme rovněž sběr železného šrotu. Rovněž tradiční byl pohádkový les uspořádaný ve spolupráci s myslivci. Potěšitelné jsou i naše sportovní výsledky. Vyhráli jsme dne okrskovou soutěž u nás i soutěže na Zlínsku a Hodonínsku. Bohužel se nám nevyhýbají chvíle těžké a smutné. Patří k nim především nedávný skon našeho dlouholetého člena, pana Karla Zajíce, který se například aktivně podílel na stavbě sklepa a také vařil a byl vždy ochotný k práci pro ostatní. Čest jeho památce. Jiří Šišák

8 Další krok na cestě ke zkvalitnění systému varovného vyrozumění v obci Koncem května tohoto roku byly provedeny práce na připojení hasičské sirény ve Lhotce do centrálního systému varovného vyrozumění HZS Zlínského kraje. Stalo se tak s dotační podporou, kterou naše obec na tuto akci získala od Zlínského kraje. Celková hodnota díla je , Kč, z toho dotace činí , Kč. Tímto krokem odpadá povinnost samostatné kontroly funkčnosti sirény, kterou prováděl zejména starosta SDH Lhotka pan Stanislav Zemek vždy první středu daného měsíce. Připojení hasičské sirény ve Lhotce do systému varovného vyrozumění znamená vyšší kvalitu varování obyvatel před nebezpečím živelných pohrom. Pro lhotské hasiče je to prostředek rychlejšího vyrozumění pro případ potřeby zásahu. Přejme si však, aby tomu tak bylo co nejméně a funkčnost hasičské sirény byla ověřována jen při zkouškách, a byla pouze prvním a nezbytným předpokladem rozhodného zásahu lhotských hasičů, pokud tato potřeba skutečně nastane. starosta obce Žáci 3., 4. a 5. třídy v rámci školního výletu navštívili Javoříčské jeskyně a hrad Bouzov Oslava dne matek Druháci s batohy na zádech navštívili Modrou vodu a Velký Koprník Naši jubilanti Jarmila Doležálková, Hr let Marie Mikuláštíková, Lh let Milada Konečná, Hr let Josef Dostálek, Hr let Anna Nevařilová, Lh let Cyrilka Janošková, Hr let V sobotu uspořádali SDH Hradčovice a Myslivecké sdružení Hradčovice tradiční Pohádkový les. Omluva redakce V minulém čísle v článku Karneval nedopatřením mezi sponzory nebyly uvedeny rodiny Salingerova a Šišákova. Tímto se za vzniklou chybu omlouváme, stejně jako případným dalším sponzorům, kteří přispěli k úspěchu celé akce. Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více