Upříležitosti Mezinárodního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upříležitosti Mezinárodního"

Transkript

1 MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Ze seniorů jsou posluchači univerzity» str. 3 Rozhovor s místostarostkou města Miladou Hejmejovou» str. 4 V Třinci se představí národnostní menšiny» str. 6 KVĚTEN 2013 VYDAVATEL TŘINECKÉHO ZPRAVODAJE: MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, , IČ: , EV. Č.: MK ČR E Týden pro rodinu ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Upříležitosti Mezinárodního dne pro rodinu, který je stanoven na 15. května, bude v Třinci probíhat akce pro širokou veřejnost Týden pro rodinu. Jejím cílem je upozornit na důležitost rodiny a jejích hodnot v dnešní době, poukázat na smysluplnost rodiny a na to, že rodina má stále ve společnosti nezastupitelné místo. Týden pro rodinu bude zahájen ve středu 8. května ve 14 hodin shromážděním rodin u sborového centra Hutník (u evangelického kostela), odkud se všichni zúčastnění společným průvodem vypraví do areálu STaRS. Zde bude připraven program v podobě zábavných stanovišť pro celé rodiny, ohniště, minigolfu a in-line bruslení. Odpoledne vyvrcholí společným vypuštěním balonků rodin v 17 hodin a finále zajistí večerníček. A pozor akce se koná za každého počasí mokrá varianta sice začne průvodem v dešti, program již ale proběhne v hale a sportování zajistí krytý bazén. Týden pro rodinu bude pokračovat akcemi v sobotu 11. května. V 10 hodin se bude před kinem Kosmos podávat Férová snídaně, která je skvělou příležitostí strávit příjemné dopoledne se svou rodinou nebo přáteli u fair trade kávy nebo čaje. Příchozí mají za úkol přibalit cokoli fairtradového do krabičky či piknikového koše a možná se dočkají i malého překvapení. Na rodinné téma bude i sobotní literární večer s Radkou Denemarkovou. Týden pro rodinu bude slavnostně ukončen ve středu 15. května opět v areálu kina Kosmos. Od 16 hodin zde proběhne rodinný Klub MRKni (máme rádi knížky) s tématem Čtyřlístek a od jsou rodiny zvány zdarma na filmové představení Čtyřlístek ve službách krále. Na realizaci akce Týden pro rodinu spolupracují místní neziskové organizace Bunkr, o. s., Městská knihovna Třinec, Občanské sdružení Karavana, středisko Slezské diakonie Poradna Elpis, Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., farní sbor Slezské církve evangelické a. v., Centrum psychologické pomoci a město Třinec, které navíc realizaci Týdne pro rodinu podpořilo z dotace MPSV ze soutěže Obec přátelská rodině. Ale bez Vás, bez rodin, oslava rodin nebude, proto si vyberte z bohatého programu a přijďte, jste zváni! (zb) držíte v rukou speciální vydání městského zpravodaje zaměřené na rodinu a sociální oblast. Život ve městě není jen o chodnících, cestách a kanalizaci, ale hlavně o kvalitě života. Naším cílem je vytvořit pro naše občany v sociální oblasti takové podmínky a zázemí, aby se měli v případě tíživé životní situace kam obrátit a také aby věděli, že jim bude podána pomocná ruka. Právě proto putuje nemalá částka z rozpočtu města na celou řadu sociálních zařízení a sociální služby na území města Třince. Prioritou je pro nás podpora fungující rodiny, ve které platí klíčové hodnoty. Pak budeme mnohem méně řešit problémy spojené s alkoholem, drogami, násilím a trestnými činy. Nejlepší způsob předcházení problémů je prevence. Snažíme se zajistit dětem a mládeži smysluplné naplnění volného času, nabízíme kvalitní zázemí pro seniory nejen v podobě sociálních služeb, ale staráme se také o jejich aktivní přístup ke stáří (Univerzita třetího věku, Seniorgymnázium), nezapomínáme ani na poradenství v tíživých situacích. Nabídka možností v sociální oblasti je pestrá, snažíme se podávat pomocnou ruku všude, kde je třeba, a záleží už jen na Vás, zda tuto snahu města využijete. Věra Palkovská starostka města Z prvňáčků se rázem stali rytíři knihy Za asistence skřítka Abecedy a Písmenkové víly byly v kulturním domě TRISIA pasovány na rytíře knihy více než tři stovky třineckých prvňáčků. Po přečtení slavnostního slibu byly děti královnou (v podání ředitelky knihovny Martiny Wolné) pasovány na rytíře knihy a na památku od ní získaly medaili a pasovací listinu. Tu mohou prvňáčci v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz a získají tak členství v knihovně na celý rok zdarma. Stačí pro to udělat jen maličkost kdykoli s rodiči přijít do knihovny a vypsat společně přihlášku. Pak už nebude dětem nic bránit v tom, aby se ponořily do krásného a kouzelného království knížek, které má ve svém bohatém fondu Městská knihovna Třinec. Náš snímek zachycuje čerstvé rytíře knihy z 1. C Základní školy Slezská, kteří to mají nyní do knihovny, co by kamenem dohodil. (šs) TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

2 Skatepark bude rozšířen Milovníci jízdy na skateboardu se mohou těšit na novou vychytávku. Díky dotaci z ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality bude třinecký skatepark v areálu STaRS obohacen o nový prvek Mystic Class. Nový prvek by měl být umístěn nejpozději v září. Zároveň přibude ve skateparku informační tabule s bezpečnostními pravidly. Celkový rozpočet projektu je korun, z čehož 80 % tvoří dotace. Tento projekt je provázán s projekty komunitních center, na jejichž provoz získalo město finance v předchozích letech. Navštěvováním skateparku se dětem z lokalit na pokraji sociálního vyloučení opět rozšíří oblast smysluplných volnočasových aktivit, jejichž nabídkou se na ně snaží pracovníci komunitních center působit. V areálu skateparku budou také na všechny návštěvníky působit svou pravidelnou činností streetworkeři. Třinecký skatepark se nachází v městském sportovním areálu na ulici Tyršově a je umístěn mezi fotbalové hřiště a lesopark. Byl vybudován v roce 2005 s celkovými náklady Kč. V roce 2011 byla vlastními silami členů skateboardového klubu vybudována U-rampa. V současné době je ve skateparku umístěno devět překážek. (šs) Výzva jubilantům Vsouvislosti se zpřísněním podmínek pro nahlížení do registru obyvatel a nakládání s osobními údaji už Městský úřad Třinec nesmí zjišťovat v databázi obyvatel konkrétní údaje, kdo z Třinečanů oslaví kulaté životní jubileum, aby dotyčnému oslavenci mohl při této příležitosti poslat gratulaci či dárkový balíček. Abychom však mohli v zažité tradici pokračovat i nadále a potěšit naše občany blahopřáním či balíčkem, vyzýváme všechny, kteří oslaví v daném měsíci jubileum, aby se sami přihlásili na telefonním čísle nebo přímo v kanceláři č. 135 (pokladna). Blahopřání připravuje město pro ty, kteří oslaví 70., 75., 80. a každé další narozeniny, dárkové balíčky pak jubilanti dostávají u příležitosti 80., 85., 90. a každých dalších narozenin. Stejně tak prosíme manželské páry, které se chystají oslavit zlatou či diamantovou svatbu, aby buď sami, nebo prostřednictvím příbuzných informovali o této události matriku třinecké radnice, kancelář č. 153, tel Město je rádo u příležitosti takovéhoto životního jubilea obdaruje dárkovým balíčkem. (šs) Strážníci si rozumějí s dětmi i seniory Základní i střední školy, mateřinky, ale i domovy a kluby pro seniory jsou častým cílem návštěv strážníků městské policie. Nikoli však proto, aby tam řešili přestupky, ale aby preventivně působili na děti i seniory a varovali je před nástrahami všedního dne. Právě preventivním působením formou besed, ale také praktickými cvičeními se snažíme snížit riziko patologických jevů a s nimi spojeného chování, které mnohdy vychází z nevědomosti, říká Robert Sikora, který má prevenci kriminality u Městské policie Třinec na starosti. Besedy probíhají během celého školního roku a jsou přizpůsobeny věkovým skupinám. Strážníci oslovují nejmladší věkovou skupinu už v mateřinkách, kde si s dětmi povídají a prakticky nacvičují situace z oblasti bezpečnosti silničního provozu. V této tematice pak pokračují i na prvním stupni základních škol. Dětem jsou za pomocí praktických cvičení vysvětlována pravidla bezpečného chování chodce a cyklisty, jsou jim vysvětlovány dopravní značky, křižovatky, chování v případě dopravní nehody, vybavení jízdního kola, význam reflexních prvků a podobně, přibližuje Robert Sikora. Děti se učí zásady pro používání tísňových linek, osvojují si zásady bezpečného chování zejména při kontaktu s cizími osobami i se zvířaty. Témata jsou rovněž zaměřena na nebezpečí panelových sídlišť, návštěvy spolužáků bez vědomí rodičů a také na prevenci proti krádežím. Pro druhý stupeň jsou pak připraveny besedy zaměřené na problematiku škodlivosti kouření, alkoholismu, drog a legislativu v daných oblastech, dále na agresivitu, šikanu, kyberšikanu a další aktuální otázky. Pocit bezpečí v domácím prostředí má dnes pro seniory velký význam. Proto se město letos pustí do realizace projektu zacíleného právě na seniory a zdravotně postižené, kterým bude v případě zájmu nainstalován na vchodové dveře bezpečnostní řetízek. Při montáži bude přítomen strážník městské policie, s nímž si senioři budou moci popovídat o zásadách bezpečného chování. Do konce září bude do domácností namontováno padesát řetízků. Na projekt získalo město Třinec dotaci z ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality. Celkové náklady projektu jsou Kč, 85 % tvoří dotace. Vhodní adepti na bezplatnou montáž budou vybíráni nejen podle věku, ale musí současně splnit kritérium rizikové lokality. Zdravotně postižení občané Městská policie nezapomíná ani na preventivní besedy pro seniory. Setkání je zaměřeno zejména na krádeže, kapesní krádeže, loupeže, domácí násilí, podomní prodejce (podvodníky) a podobně. Připomeňme, že od května platí v Třinci zákaz podomního a pouličního prodeje. Velmi oblíbené jsou akce pořádané městskou policií v rámci celoměstských Prázdnin v Třinci, kde se děti prostřednictvím praktických ukázek a soutěží seznamují s prací městské policie. Nepostradatelní jsou strážníci v průběhu školního roku v blízkosti škol, kde dohlížejí na bezpečnost silničního provozu při přecházení dětí na přechodech pro chodce. Denně lze strážníky potkat ráno v Neborech u ZŠ a u přechodu nad restaurací Burian spojujícího městské části Třinec-Kamionka a Třinec-Terasa, jelikož se obě místa nacházejí na frekventované mezinárodní silnici I/11. Kromě zmíněných dvou přechodů strážníci dále každoročně dohlížejí vždy přibližně 14 dnů na začátku a na konci školního roku i na přechody u ZŠ Slezská, Koperníkova, D. a E. Zátopkových a Kaštanová. V průběhu školního roku je pak dle možností nepravidelně prováděn dohled na přechodech u všech škol. (šs) Řetízky zvýší pocit bezpečí budou individuálně posuzováni bez ohledu na věk a lokalitu bydliště. Zájemci o montáž budou hodnoceni dle stanovených kritérií v pořadí, v jakém budou městu doručeny jejich žádosti. Formulář žádosti s kritérii, která žadatel musí splňovat, je možné si vyzvednout také na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec v kanceláři č. 351 u Bc. Haškovcové. Podrobnější informace najdou zájemci také na stránkách města a Městské policie Třinec. V rámci projektu zintenzivní Městská policie Třinec ve spolupráci s Policií ČR osvětu o zásadách bezpečného chování prostřednictvím zvýšeného počtu besed a cílovým skupinám budou distribuovány informační letáky s užitečnými radami. (šs) 2 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

3 Ze seniorů jsou posluchači univerzity Slavnostní imatrikulací byl v kulturním domě TRISIA zahájen šestý běh Univerzity třetího věku, kterou v Třinci už jedenáct let zaštiťuje Ostravská univerzita. Velkou popularitu této formy vzdělávání mezi lidmi pokročilejšího věku potvrzuje skutečnost, že do pomyslných lavic opět zasedla více než stovka studentů seniorů. Před nimi se otvírají čtyři semestry plné zajímavých přednášek. V prvním semestru na ně čekají přednášky na téma dějiny umění, výtvarné a sochařské umění, tvorba významných umělců spjatých s Třincem nebo židovská kultura. Senioři na závěr získají Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky ve vědě i umění. Univerzita třetího V Třinci odstartovalo Seniorgymnázium Další možnost, jak příjemně a smysluplně vyplnit volný čas, mají třinečtí senioři. Klub seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec, pro ně ve spolupráci s Gymnáziem Třinec připravil jedinečnou příležitost, jak rozvíjet své znalosti a vzdělání ve vyšším věku. V Klubu seniorů na Husově věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kteří dobrovolně chtějí rozvíjet svoji osobnost, jsou připraveni přijímat nové informace a chtějí zaujímat ke společenským problémům osobní stanoviska. Dvouleté studium univerzity třetího věku absolvovalo v Třinci za jedenáct let už sedm stovek seniorů. (šs) ulici začalo fungovat Seniorgymnázium, v jehož rámci jsou pořádány zajímavé přednášky, besedy a workshopy s různou tematikou. Přednášení a lektorování se ujmou současní studenti Gymnázia Třinec. Senioři, kteří absolvují v průběhu roku více než 70 % přednášek, obdrží osvědčení o absolvování prvního běhu Seniorgymnázia. Během prvních přednášek se senioři seznámili s cestovatelskými zážitky studentů. Mohli se díky nim podívat do USA, na Nový Zéland, do Švédska či na Galapágy. Ve čtvrtek 16. května se mohou posluchači těšit na besedu o Thajsku (ve 13.00) a od se prostřednictvím studentů přenesou do Itálie, Francie a Španělska. Ve čtvrtek 13. června ve přijde na řadu cestovatelská beseda o Švýcarsku. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na přednášky předem přihlásit. Přihlášky přijímá Zuzana Bocková na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec (3. patro, kancelář 351) nebo na tel. č (zb) RUBRIKA Dotazy veřejnosti Dobrý den, můj manžel má nově přiznaný průkaz ZTP/P a bude žádat o parkovací průkaz. Jsou někde v zákoně vyjmenované všechny výhody, které díky těmto průkazům může využít? Odpověď MěÚ Průkaz osoby se zdravotním postižením (ve Vašem případě ZTP/P) vydává příslušná pobočka Úřadu práce a základní výhody plynoucí z jeho držení jsou upraveny v 36 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; mnohé jiné jsou uvedeny v dalších zákonech. Mezi nejčastěji využívané výhody (nejedná se o úplný výčet) průkazu ZTP patří možnost cestovat bezplatně pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy, sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na výše uvedené výhody s tím, že nárok na bezplatnou dopravu má i její průvodce ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě. Při cestování automobilem nemusí držitel průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud je držitelem silničního motorového vozidla (nebo je-li držitelem osoba blízká), hradit v ČR poplatky na zpoplatněných komunikacích (nemusí mít dálniční známku). Parkovací průkaz vydává odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Výhody jsou upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Patří mezi ně zejména oprávnění zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro osoby s těžkým zdravotním postižením (symbol invalidního vozíku) tato výhoda platí v rámci celé EU; v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, má právo po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky zákaz stání ; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Upozornění na neplatnost parkovacího průkazu Všechny osoby, kterým bylo v minulosti vydáno zvláštní označení pro parkování vozidla, tzv. parkovací průkaz O1 (viz obrázek), byly povinny do 31. prosince 2012 toto označení vyměnit za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Od je průkaz O1 neplatný! Přes všechna předchozí upozornění mnoho občanů stále toto neplatné označení při parkování používá, za což jim hrozí udělení pokuty. Je proto v zájmu držitelů parkovacích průkazů O1 co nejdříve se dostavit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec, kde průkaz odevzdají a požádají o nové označení vozidla. K žádosti o nové označení je třeba dostavit se osobně, doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru mm, průkaz ZTP nebo ZTP/P, stávající označení O1 a občanský průkaz. Bližší informace podá vedoucí oddělení sociální pomoci na telefonním čísle (zb) TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

4 Rozhovor Stitulem Obec přátelská rodině získalo město Třinec také příslib dotace korun z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci prorodinných aktivit ve městě. Mimo jiné z ní bude hrazeno vydání tohoto speciálního čísla zpravodaje. O konkrétních krocích, které by se měly v nejbližší době v Třinci uskutečnit a které budou financovány z dotace i z jiných zdrojů, jsme hovořili s místostarostkou města Miladou Hejmejovou. Můžete obecně přiblížit, jaké aktivity budou z dotace financovány, pro koho budou určeny a kdy se na ně lidé mohou těšit? Z ankety Jak se žije rodinám v Třinci vyplynula neinformovanost občanů o službách pro rodiny ve městě, o tom, co všechno je jim k dispozici. Proto vychází tento zpravodaj, celý věnovaný rodinám, připravuje se spuštění webových stránek pro rodiny a seniory s jednoduchým redakčním systémem na vkládání článků, dáme vytisknout informační letáky a doručíme je potřebným, např. rodinám pečujícím o seniory, rodinám s malými dětmi aj. Od středy 8. května do středy 15. května se mohou občané zúčastňovat akcí Týdne pro rodiny, který je letos, také díky dotaci, pojat tak, aby přilákal co nejvíce návštěvníků. Chceme pobavit i poučit, vytvořit přátelskou atmosféru a upevnit vědomí, že je dobré žít v rodině. Jednou z priorit je zajistit dovybavení dětských hřišť a vytvoření zóny pro seniory. Můžete to přiblížit? Sídliště zestárlo a s ním i vybavení dětských hřišť. Průběžně se hřiště opravují, ale pořád to není ono, a tak využijeme dotace k nákupu drobných hracích prvků na Terasu a na zahradu u azylového domu pro matky. Budou to houpačky, točidla, houpadla, kolotoče, otáčedla, lanové parky aj. Za městské finance zlikvidujeme staré, nevhodné prvky, osadíme nové, vyměníme písek v pískovištích a provedeme další nutné práce. Na zahradu městského klubu seniorů bude pořízena dvoumístná šlapací lavice a věřím, že o cvičení na ní bude velký zájem i z řad nečlenů klubu. Bohužel, všechno bude hotovo až někdy v září, říjnu, protože nutné procedury jsou zdlouhavé. Už v létě bude vybaveno motokárami, koloběžkami, trojkolkami, semafory a jinými pomůckami dětské mobilní dopravní hřiště, kde probíhá výuka chování dětí v dopravním provozu. Hovoří se i o vytvoření zázemí pro rodiny na městském úřadě v Třinci. Co to obnáší? Do budovy městského úřadu přicházejí vyřizovat své záležitosti i rodiče s kojenci a malými dětmi; jim bude sloužit místnost s přebalovacím pultem, dětským stolem a židlemi, pohovkou, hygienickými potřebami, výtvarnými potřebami atd. Jedním z důležitých bodů je zajistit azylové bydlení pro rodiny. Jak to bude vypadat v praxi? Z prostředků získaných v soutěži samozřejmě nepořídíme nové byty, jen vybavíme postelemi, skříněmi, stoly a židlemi, tedy tím nejnutnějším, co je k bydlení zapotřebí, stávající startovací byty pro ty, kdo odcházejí z azylových domů nebo z domu na půl cesty. Pracujeme na tom, abychom už v příštím roce měli městskou ubytovnu pro lidi s velmi nízkými příjmy, kteří přišli o byt, připravujeme rekonstrukci domu č. 360 v Neborech na byty, ale to bude financováno z peněz za prodej bytů. Jednáme také o realizaci chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a vyčleníme z městského bytového fondu tzv. sociální byty pro seniory a mladé rodiny. Jak se budou rozšiřovat stávající služby pro rodiny ve městě? Začnu u dětí. Vím, jaký problém mají mnozí rodiče s vybavením dětí do dětského tábora, na lyžařský výcvik a vůbec na sport. Od roku 2010 máme v Třinci materiálovou základnu Zázemí, kde si občanská sdružení organizující sportovní akce pro děti vypůjčují stany, spacáky, batohy aj., dokonce i lodě. Z letošní dotace zakoupíme vybavení na sjezdové lyžování pro dvě osoby a pro sedmnáct osob vybavení na běžky, vše zapůjčíme školám a rozšíříme tím jejich možnosti zapůjčování lyžařských potřeb dětem. O klubu seniorů jsem se už zmínila v souvislosti se šlapadlem, ale nezůstalo jen u něho. Rozvoj činnosti klubu na Husově ulici podpoříme nákupem notebooků včetně příslušenství a zřídíme internetový kabinet pro seniory. Výuku práce na PC, kurz angličtiny a další činnosti rozšíříme i do jiných částí města, např. do Oldřichovic, ale tady vždy záleží na zájmu té které městské části, na jejich komunikaci s námi a také na našich možnostech. Dovolím si poznámku. Někdy slyším, že takové kurzy jsou zbytečné. Omyl. Je o ně velký zájem a přihlásit se může každý senior. Letos v březnu bylo v klubu otevřeno Seniorgymnázium, projekt, který sbližuje seniory se studenty třineckého gymnázia. Ti se chodí do klubu podělit o své zážitky z cest, připravují pro seniory přednášky a besedy, zároveň se seznamují se starší generací a jejími názory i starostmi. Letos mají být vytvořeny nové webové stránky zaměřené na rodinu. Co budou obsahovat a co tam lidé najdou? Ano, i o tom už byla řeč. Městské informační centrum upraví své stránky tak, aby se staly užitečným informačním zdrojem pro rodiny. Vytvoří databázi služeb a aktivit pro rodiny, aby se rodiče jednoduše a rychle dověděli o tom, co nabízí rodinám dům dětí a mládeže, knihovna, kino, STaRS nebo neziskové organizace aj. Odbor sociálních věcí připravuje nové webové stránky pro seniory, kde budou uvedeny všechny aktivity klubu seniorů a kam budou moci přispívat svými články také senioři. Očekáváme od toho zapojení i těch, kteří se nemohou zúčastňovat činností v klubu osobně. Vše, co bude financováno z dotace Obec přátelská rodině, musí být realizováno v roce 2013, přesněji to zatím říct neumím. Plán rodinné politiky města Třince obsahuje i záměry pro rok 2014, ale o tom zas někdy příště. Věřím, že se nám vše podaří realizovat a rodiny budou spokojeny. Starší lidé jako účastníci silničního provozu Starší řidiči, cyklisté a chodci tvoří významnou část účastníků silničního provozu. Proto se odbor dopravy Městského úřadu Třinec zaměřuje také na naše seniory. To, že naše populace stárne, je neoddiskutovatelným faktem. Zajištění mobility ve stáří znamená být schopen účastnit se společenských aktivit a podílet se na životě společnosti. A podle posledních studií je právě automobil prostředkem, který splňuje potřeby seniorů v individuální mobilitě. Až dvě třetiny všech dopravních přesunů se u seniorů dějí právě autem, protože takto starší řidiči kompenzují ztrátu svých fyzických sil. Starší lidé jsou ale účastníky provozu také jako chodci a cyklisté. I v těchto případech je potřeba dodržovat všechny zásady bezpečného pohybu na komunikaci, včetně dostatečné viditelnosti. Právě na seniory zaměřuje odbor dopravy své přednášky, které srozumitelnou formou poskytnou popis některých situací a způsob, jak se s nimi vypořádat, případně jak jim předcházet. Další řada těchto přednášek pod vedením zkušeného lektora proběhne opět v podzimních měsících. (jk) 4 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

5 Přijďte ruku v ruce na náměstí Svobody Dne 24. června proběhne od 12 hodin na náměstí Svobody v Třinci a v kulturním domě Trisia akce pro širokou veřejnost s názvem Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb. Jejím cílem je připomenout odpovědnost, kterou máme nejen za sebe, ale i za druhé a za společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Jedinečnost akce spočívá v tom, že propojuje tři důležité pilíře života člověka zdraví, životní prostředí a sociální oblast. Na akci si přijdou na své celé rodiny. Rodiče a prarodiče mohou navštívit stánky na náměstí Svobody, ve kterých budou poskytovatelé sociálních služeb a návazných aktivit prezentovat svou činnost a poskytovat poradenství. Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec zde představí základní informace o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí. V prostorách KD Trisia se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzační, rehabilitační a jiné pomůcky, zdravotní pojišťovny a další. Návštěvníky čeká široký sortiment bylinek, přírodní kosmetiky, homeopatie, včelařství a dalších zajímavostí. Celé rodiny mohou využít různá zdravotnická měření, která zde bude zdarma provádět partner akce Nemocnice Třinec, p. o. Na náměstí Svobody bude také pro rodiny připraven program na pódiu, děti se navíc mohou vyřádit na různých atrakcích. Akce Ruku v ruce nezapomíná ani na mládež žáky třineckých škol, pro které bude dopoledne připravena soutěž o zajímavé ceny. Nedílnou součástí akce je také vyhlášení anket Osobnost v sociálních službách a Osobnost ve zdravotnických službách a ocenění dárců krve. Ocenění osobnostem předají zástupci vedení města a Nemocnice Třinec, p. o. Pozvání na akci přijal i herec a propagátor zdravého životního stylu Lukáš Hejlík doktor Jáchym Kalina, který zde bude mít autogramiádu. Akce Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb bude financována z rozpočtu města Třince za podpory Moravskoslezského kraje prostřednictvím dotace z programu na podporu místní Agendy 21. (zb) Třinecké lavičky pro tělo i pro duši V Třinci se už brzy objeví dvacet nových laviček, které kromě relaxačního účelu nabídnou navíc trochu poezie. Jedná se o společný projekt města a městské knihovny. Jeho záměrem je nejen nabídnout nová místa k posezení, ale také pobídnout kolemjdoucí ke hře. Na dřevěných opěradlech je vyryto 20 nápisů 20 životních zastavení člověka, jenž v Třinci prožil většinu svého života. Naším záměrem byla hra s chodcem čtenářem, stimulace jeho zvídavosti. Chtěli jsme ale také vystihnout okamžiky lidského života prožitého v našem městě, se kterými se kolemjdoucí mohou identifikovat, přibližuje Regina Szpyrcová, PR manažerka třinecké knihovny. Děj probíhá mezi prvním až dvacátým zastavením a jedná se o ucelený příběh člověka od zrození po stáří. Naší snahou dále bylo, aby texty vyjadřovaly život obyčejného člověka, typického Třinečana, vysvětluje tvůrce poetických textů na lavičkách, zaměstnanec knihovny Jan Delong. Ačkoliv nápisy na sebe navazují, tvůrci projektu se snažili, aby měly smysl i samy o sobě, i když kolemjdoucí nebudou vědět, že jednotlivé věty jsou součástí příběhu. Na lavičce s číslem 4 je např. napsáno a zde jsem poprvé upadl a vstal. Na třináctce si můžeme přečíst a zde jsem dospěl a poučil se z chyb. Pro lavičky jsou už nyní pečlivě vybrána místa v oblasti Lyžbic, Terasy a Sosny tak, aby korespondovala s vyrytým textem. Co lavička, to jedno číslo a úryvek jedné životní etapy. Do budoucna se počítá s vytvořením mapky jejich rozmístění. Očíslování umožní chodci správně poskládat životní příběh člověka. (rsz) RUBRIKA Průvodce sociálními službami ve městě Naděje pro rodinu Říkejte mi třeba Naďa. Můj život byl vždycky spíš složitý než jednoduchý. Světlým okamžikem bylo narození dcerky a zdálo se, že už bude všechno dobré. Jenomže jsme zůstaly samy. Na tu hroznou díru, kde jsme bydlely, už raději nemyslím. Plíseň na stěnách, shnilá okna, bez sociálního zařízení, bez vody. Chtěla jsem pro nás něco lepšího, jenže jsem nevěděla, jak na to, a už ani neměla sílu. A sousedé si začali všímat, že to tak úplně nezvládám Zůstala jsem sama s dítětem a své problémy jsem začala řešit flaškou. A tak to dospělo k tomu, že se o mou situaci začaly zajímat pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí z Městského úřadu v Třinci. Právě ty mi doporučily obrátit se na službu Sociální asistence, která mi v řešení mé situace velmi pomohla. Před první schůzkou s paní ze Sociální asistence jsem se cítila divně. Vlastně jsem nevěděla, co si o celé službě mám myslet někdo bude docházet ke mně domů, co když mě tu bude kontrolovat nebo komandovat. No, přiznám se, že jsem ke všem podnětům asistentky přistupovala na začátku spíše negativně. Ta to se mnou ale nevzdala a já jsem pochopila, že nám chce s dcerkou především pomoci. Asistentka za mnou docházela pravidelně domů a po dvou měsících jsem viděla, jak se můj život mění. Postupně jsme spolu vyřídily ubytovnu, sociální dávky a přemýšlely, jak zařídit důstojné a trvalé bydlení. Trvalo to ještě nějaký čas, než jsem si s pomocí asistentky dala svůj život do pořádku. Nyní s dcerkou bydlíme v malém bytě, mám práci a své problémy řeším ne alkoholem, ale raději tam, kde mi opravdu pomohou. Díky! Naďa, Třinec (jméno bylo změněno) SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytuje své služby na území Třince od roku Tato služba je terénní i ambulantní, asistentky docházejí do rodin s dětmi ve věku 0 18 let, které se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, jako je např. zadluženost, ztráta zaměstnání, výchovné problémy dětí, problémy s bydlením apod. Služba je bezplatná. V případě potřeby nás můžete kontaktovat, rádi vám pomůžeme. Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec Frýdecká Třinec Telefon: TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

6 Blíží se oblíbený Den s IZS A traktivní podívanou pro celou rodinu slibuje další ročník oblíbeného Dne s integrovaným záchranným systémem. Houkačky, výstražné sirény, hasičská a policejní auta a muži v uniformách ovládnou náměstí Svobody v sobotu 8. června od 10 hodin. Každý rok chceme přijít s něčím novým, proto bude letos poprvé Den s integrovaným systémem mezinárodní a do ukázek se zapojí také hasiči z polské strany hranice. Samozřejmě nebudou chybět všechny složky integrovaného záchranného systému, opět uvidíme poslušnost a um policejních psů, děti si budou moci vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem policejních a hasičských vozidel, nebo si prošmejdí sanitku. Hasičský záchranný sbor má připravenu novinku, během níž představí jednu ze svých méně známých činností, a to civilní ochranu a možnosti zabezpečení nouzových situací. Nebudou chybět ani závody na čtyřkolkách. (šs) Tip na výlet Kouzlo opraveného historického skvostu v Gutech může obdivovat široká veřejnost. Dřevěný kostel Božího těla v Gutech má své webové stránky, díky nimž si mohou zájemci domluvit prohlídku kostelíku na konkrétní hodinu. Prohlídku je možno rezervovat prostřednictvím webové aplikace na nebo formou telefonické objednávky na tel. č Nejstarší třinecká památka z roku 1563 prošla v posledních dvou letech náročnou rekonstrukcí. Opravy se v loňském roce dočkaly střechy lodě a presbytáře, a také hlavní věž kostela. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy a nové části věže. Na podzim loňského roku dostal areál hřbitova namísto původního pletiva nové dřevěné oplocení. (šs) KaPA nabízí rodinám pomoc při pracovním uplatnění Vsoučasné době se hodně diskutuje o postavení žen na trhu práce, které je horší ve srovnání s postavením mužů. Pokud se podíváme na statistické údaje, zjistíme, že větší procento nezaměstnaných tvoří ženy. Jedná se především o ženy ve věku okolo třiceti let a o ženy v předdůchodovém věku. V našem regionu, který je již tradičně zaměřen na těžký průmysl, je postavení žen na trhu práce ještě o něco horší. Proto je důležité zajistit nezaměstnaným ženám a skupinám žen, které jsou nezaměstnaností nejvíce ohroženy, efektivní pomoc. Třinecká nezisková organizace Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., (KaPA) nabízí těmto skupinám žen bezplatně komplexní pomoc v podobě projektů Ženy, podnikejte! a Práce jinak šance rodině i zaměstnání. Oba projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financovány Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Projekt Ženy, podnikejte! je cílen na ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Dále se tento projekt zaměřuje na pomoc a podporu ženám v předdůchodovém věku, ženám s nízkou úrovní kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnaným ženám. Cílem projektu je podpořit ženy v začátcích podnikání. Projekt nabízí komplexní poradenské, informační a vzdělávací služby. Jeho součástí je i možnost rekvalifikace a další. Pro ženy, které se necítí na seberealizaci formou samostatně výdělečné činnosti, je určen projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání. Tento projekt je opět zaměřen na ženy v předdůchodovém věku a ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Mohou se jej ale zúčastnit i muži končící rodičovskou dovolenou a hledající pracovní místo, neboť jsou ve stejném postavení jako ženy po rodičovské dovolené. Jelikož ženy s malými dětmi mohou mít problémy se sladěním péče o rodinu a budováním pracovní kariéry, nabízí projekt komplex aktivit, které posílí jejich šanci na uplatnění na trhu práce a pomůže jim najít pracovní místo s flexibilními formami práce. Flexibilní formy práce, za které například považujeme částečný úvazek, práci z domova či klouzavou pracovní dobu, jsou v západoevropských státech běžné. U nás jsou bohužel tyto formy práce zatím velmi málo používané. Projekt se snaží posílit konkurenceschopnost a uplatnitelnost žen na trhu práce a nabízí také individuální poradenství, motivačně- -aktivizační kurzy a vzdělávací kurzy. Pro více informací o těchto projektech se obraťte na KaPA, Závodní 815, Třinec nebo na tel. č V Třinci se opět představí národnostní menšiny Pestrá směsice hudby a tanců okořeněná vůněmi typických jídel jednotlivých národních kuchyní ovládne v neděli 23. června od náměstí Svobody v Třinci. Chystá se zde totiž další ročník tradiční a oblíbené Přehlídky národnostních menšin, během níž si přijdou na své Poradenství pro seniory VKlubu seniorů na Husově ulici je nově poskytováno sociální poradenství seniorům a osobám se zdravotním postižením. Zájemci se zde mohou například dozvědět, jakým způsobem lze požádat o příspěvek na péči, kde najít vhodnou sociální službu nebo k čemu slouží průkaz všechny generace. Příjemnou a přátelskou atmosféru navodí společně Poláci, Slováci, Řekové či Romové, kteří příchozím prostřednictvím písní a tanců v provedení svých tanečních souborů a hudebních skupin představí svou typickou kulturu. (šs) osoby se zdravotním postižením. Poradnu lze navštívit každou středu od 9.00 do bez objednávky a od do pouze pro objednané. Bližší informace lze získat na tel. č nebo na ové adrese (zb) 6 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

7 Cvičení a pohyb předškoláky baví Nadšení a radost z pohybu vyzařuje z předškoláků, kteří se zapojili do celoměstského projektu Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro zdraví. Stejnojmenné občanské sdružení v čele s iniciátorkou projektu Zuzanou Jakešovou se loni rozhodlo rozpohybovat nejmladší generaci, což se jí úspěšně daří. Cvičení ve formě her a překážkových drah, při kterých děti rozvíjí své schopnosti a učí se různé pohybové dovednosti a základní prvky gymnastiky (kotoul, chůze po kladině, ručkování, výmyk, výskoky), probíhá pod dohledem zkušené trenérky v dopoledních hodinách přímo v prostorách třineckých mateřských škol nebo v gymnastické tělocvičně sportovní haly STaRS. Základem sportovní průpravy pro tuto věkovou kategorii je rozvoj obratnosti a dále pak rozvoj rychlosti a síly (využitím jednoduchých zpevňovacích cviků). Cvičit s dětmi začalo loni 16 mateřských škol z celého Třince. O velkém zájmu o projekt svědčí i to, že se do cvičení od letošního školního roku zapojily další tři mateřinky. Na hodiny se děti těší a zajímají se o další možnosti pokračování cvičení a návštěvy tělocvičny. Je vidět, že je cvičení baví a chtějí nejen hrát pohybové hry, ale také si vyzkoušet cvičení na jednotlivých nářadích. Vzhledem k tomu, že je cvičení přizpůsobeno individuálním schopnostem jednotlivých dětí, nevyskytl se žádný problém ani u dětí s horší motorikou, říká trenérka Zuzana Jakešová. Cílem projektu je kromě všestranného rozvoje také vytvoření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě a celkové ovlivnění životního stylu dětí i rodičů, jenž je základem v prevenci dětské obezity. O cvičení projevují zájem také děti s nadváhou, které zvláště v obratnosti nezaostávají za svými vrstevníky. Velký přínos vidím právě v zapojení těchto dětí, v jejich motivaci do dalšího pohybu a ve snaze o ovlivnění životního stylu. Rozhodně se nepotvrdilo, že by tyto děti neměly pohyb rády, dodává Zuzana Jakešová. Patronát nad projektem převzal hokejista Jiří Polanský se svou dcerkou Julií. Myšlenku podporuje i město Třinec, které projekt podpořilo grantem. Dnešní doba počítačů pohybu příliš nepřeje, děti jsou nemotorné a často si ublíží jen v důsledku své neobratnosti. Proto je třeba podobné projekty podporovat a děti už od raného věku rozpohybovat, vítá tuto aktivitu starostka města Třince Věra Palkovská. Za dětmi se přijdou v polovině května do gymnastické tělocvičny podívat také hokejisté HC Oceláři Třinec, kteří na chvíli převezmou roli trenérů a s předškoláky si zacvičí. Děti jim tak budou moci předvést, co všechno se už naučily. O projektu se dočtete více na stránkách (šs) Podomním obchodníkům odzvonilo Od 1. května platí v Třinci zákaz podomního a pouličního prodeje. Rada města Třince se rozhodla reagovat na zvyšující se počet stížností týkajících se podomního prodeje a schválila novelizovaný tržní řád doplněný o zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území města. Zákaz pochůzkového prodeje se nevztahuje na akce spojené s výtěžkem na charitativní činnost čili legální veřejné sbírky. V poslední době jsme zaznamenali nárůst stížností a upozornění občanů na obtěžování podomními prodejci. Chceme, aby občané měli možnost se proti obtěžujícím praktikám podomních obchodníků bránit. Zvláště ohrožení jsou senioři a sociálně slabší občané, kteří na podomní prodej nejvíce doplácejí, proto je chceme tímto krokem chránit, uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Nyní budou mít občané v případě obtěžování podomním prodejcem možnost zavolat městskou policii. Za porušení tržního řádu hrozí prodejci pokuta. V případě právnické osoby či podnikatele může podle zákona o obcích její výše vyšplhat až na 200 tisíc korun. (šs) Do DDM přijede kouzelník Dům dětí a mládeže srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na oslavu dětského svátku v sobotu 25. května 2013 od do Akce s názvem Super show se uskuteční v areálu DDM Třinec. Na programu jsou dětská pirátská diskotéka, soutěže, hry, jízda na autíčkách, dovádění na skákacím hradě a jiných atrakcích. Od se můžete těšit na vystoupení kouzelníka Šeklina. Uvidíte mnoho kouzel, která dokážou rozzářit dětské tváře a navodit radostný úsměv. Děti budou zapojeny do procesu kouzlení, během něhož budou předměty mizet a opět se objevovat a šátečky budou měnit svou barvu za pomoci tajemného zaklínadla Abrakadabra. Součástí vystoupení je také balonková show. Akce se uskuteční za každého počasí. Přijďte, určitě si užijete spoustu dobré zábavy. Těšíme se na Vás! TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

8 Domov pro seniory není jedinou možností Demografická křivka roste, populace stárne. Tento celorepublikový trend se projevuje také v Třinci, kde přibývá občanů v seniorském věku. V minulosti bylo běžné, že si lidé při odchodu do důchodu automaticky podávali žádost do domovů pro seniory (tehdy domovů důchodců ). Žádost si podávali tzv. preventivně aby byli ve stáří zajištěni, aby o ně bylo postaráno, kdyby to případně potřebovali. Dnes je situace jiná. Žádný domov pro seniory nemůže evidovat žádosti seniorů, kteří jsou soběstační a žádost si chtějí podat pro případ, že by se v budoucnu PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU DĚTSTVÍ V PROMĚNÁCH ČASU KINO KOSMOS TŘINEC Pá So SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK V HOD. PROGRAM PÁTEK: 10:00 - Zahájení soutěže pro školy o titul Nejlepší třída třinecka 14:00 - Promítání pohádky pro děti - Sammyho dobrodružství 2 vstup volný pro všechny SOBOTA: 10:00 - Seminář pro mládež a rodiče - kinosál - vstup volný téma: Realita Facebooku a hrozby internetu Po celou dobu Bambiriády v prostorách kina budou dětské organizace prezentovat svou činnost a nabízet zajímavý program pro děti a jejich doprovod. Najdete zde širokou nabídku originálních zájmových kroužků, informace a přihlášky na letní tábory a další akce. Bambiriáda je jedinečná příležitost poznat naše organizace, jejich aktivity, způsob práce a seznámit se s jejich vedoucími. VYSTAVUJÍ TYTO ORGANIZACE Royal Rangers v ČR A-TOM Pathfinder M-klub Městská knihovna Skauti Malí Debrujáři DDM Bunkr o.s. REGIONÁLNÍ ZÁŠTITA Město Třinec - Moravskoslezský kraj - týdeník Hutník CELOSTÁTNÍ PARTNEŘI CELOSTÁTNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI REGIONÁLNÍ PARTNEŘI GENERÁLNÍ PARTNER CELOSTÁTNÍ POŘADATEL S PODPOROU OFICIÁLNÍ AKCE HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI zhoršil jejich zdravotní stav. Podmínkou pro zařazení žádosti do pořadníku je totiž situace, kdy se senior nedovede sám ani s pomocí jiných osob a služeb postarat o svou vlastní osobu a potřebuje pravidelnou pomoc a podporu. Navíc jsou dnes žádosti do pořadníků zařazovány podle potřebnosti žadatelů, nikoli podle data podání žádosti (to znamená, že na předních místech v pořadnících jsou ti senioři, jejichž situace je akutní, nikoli ti, kteří si podali žádost dříve). Senioři se ale nemusí bát, že by zůstali bez pomoci. V Třinci dnes existuje široká nabídka služeb, které se zaměřují CELOSTÁTNÍ ZÁŠTITY Petr Fiala (ministr školství, mládeže a tělovýchovy) Ing. Vlastimil Picek (ministr obrany) generálporučík Petr Pavel (náčelník Generálního štábu AČR) VSTUP ZDARMA na seniory vyžadující větší či menší míru pomoci při péči o vlastní osobu. Tyto služby umožňují i seniorům s velkou mírou závislosti na pomoci jiné osoby zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Senioři mohou využít terénní sociální služby, kdy do jejich domácnosti dochází pracovnice, která jim pomáhá s takovými činnostmi, které již sami nezvládají. V Třinci je k dispozici pečovatelská služba (Sociální služby města Třince, p. o.) i služba osobní asistence (Charita, Slezská diakonie, Podané ruce). Dále mohou senioři využít např. odlehčovacích služeb (Sociální služby města Třince, p. o.), které poskytují krátkodobé ubytování a péči, nebo sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních (Nemocnice Sosna). Tento výčet služeb není úplný. Podrobné informace o všech službách a případně i pomoc s řešením Vaší situace Vám v úředních dnech ochotně poskytnou všichni pracovníci oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. Více informací lze získat také telefonicky u Mgr. Davida Životského, vedoucího oddělení sociální pomoci, na tel. č (zb) Potraviny pro potřebné třinecké rodiny C hcete pomoci a nechcete dávat peníze? Darujte potraviny potřebným třineckým rodinám s dětmi! Středisko Slezské diakonie Sociální asistence v Třinci vám nabízí příležitost, jak pomoci rodinám s dětmi, které jsou ohroženy chudobou. Můžete darovat trvanlivé potraviny, které budou předány potřebným rodinám. Vítány jsou těstoviny, rýže, sušené mléko, přesnídávky, kojenecké výživy, konzervy, polévky v sáčku, cukr, olej a podobně. Potraviny, které nesmí být prošlé a měly by mít dostatečnou záruční lhůtu, můžete nosit každý všední den od 9.00 do do bývalé evangelické fary na Frýdecké ulici. Sbírka potrvá až do 30. června Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí střediska Sociální asistence paní Pavlu Golasowskou na telefonním čísle Za vaše dary jménem rodin s dětmi děkují pracovníci Sociální asistence v Třinci. (šs) 8 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně

KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Organizace Bunkr, o. p. s. pro Vás opět v tomto roce 2014 připravila jarní běh KLUBOVÝCH SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat opět pravidelně 1x za měsíc v úterý v odpoledních

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více