Upříležitosti Mezinárodního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upříležitosti Mezinárodního"

Transkript

1 MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Ze seniorů jsou posluchači univerzity» str. 3 Rozhovor s místostarostkou města Miladou Hejmejovou» str. 4 V Třinci se představí národnostní menšiny» str. 6 KVĚTEN 2013 VYDAVATEL TŘINECKÉHO ZPRAVODAJE: MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, , IČ: , EV. Č.: MK ČR E Týden pro rodinu ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Upříležitosti Mezinárodního dne pro rodinu, který je stanoven na 15. května, bude v Třinci probíhat akce pro širokou veřejnost Týden pro rodinu. Jejím cílem je upozornit na důležitost rodiny a jejích hodnot v dnešní době, poukázat na smysluplnost rodiny a na to, že rodina má stále ve společnosti nezastupitelné místo. Týden pro rodinu bude zahájen ve středu 8. května ve 14 hodin shromážděním rodin u sborového centra Hutník (u evangelického kostela), odkud se všichni zúčastnění společným průvodem vypraví do areálu STaRS. Zde bude připraven program v podobě zábavných stanovišť pro celé rodiny, ohniště, minigolfu a in-line bruslení. Odpoledne vyvrcholí společným vypuštěním balonků rodin v 17 hodin a finále zajistí večerníček. A pozor akce se koná za každého počasí mokrá varianta sice začne průvodem v dešti, program již ale proběhne v hale a sportování zajistí krytý bazén. Týden pro rodinu bude pokračovat akcemi v sobotu 11. května. V 10 hodin se bude před kinem Kosmos podávat Férová snídaně, která je skvělou příležitostí strávit příjemné dopoledne se svou rodinou nebo přáteli u fair trade kávy nebo čaje. Příchozí mají za úkol přibalit cokoli fairtradového do krabičky či piknikového koše a možná se dočkají i malého překvapení. Na rodinné téma bude i sobotní literární večer s Radkou Denemarkovou. Týden pro rodinu bude slavnostně ukončen ve středu 15. května opět v areálu kina Kosmos. Od 16 hodin zde proběhne rodinný Klub MRKni (máme rádi knížky) s tématem Čtyřlístek a od jsou rodiny zvány zdarma na filmové představení Čtyřlístek ve službách krále. Na realizaci akce Týden pro rodinu spolupracují místní neziskové organizace Bunkr, o. s., Městská knihovna Třinec, Občanské sdružení Karavana, středisko Slezské diakonie Poradna Elpis, Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., farní sbor Slezské církve evangelické a. v., Centrum psychologické pomoci a město Třinec, které navíc realizaci Týdne pro rodinu podpořilo z dotace MPSV ze soutěže Obec přátelská rodině. Ale bez Vás, bez rodin, oslava rodin nebude, proto si vyberte z bohatého programu a přijďte, jste zváni! (zb) držíte v rukou speciální vydání městského zpravodaje zaměřené na rodinu a sociální oblast. Život ve městě není jen o chodnících, cestách a kanalizaci, ale hlavně o kvalitě života. Naším cílem je vytvořit pro naše občany v sociální oblasti takové podmínky a zázemí, aby se měli v případě tíživé životní situace kam obrátit a také aby věděli, že jim bude podána pomocná ruka. Právě proto putuje nemalá částka z rozpočtu města na celou řadu sociálních zařízení a sociální služby na území města Třince. Prioritou je pro nás podpora fungující rodiny, ve které platí klíčové hodnoty. Pak budeme mnohem méně řešit problémy spojené s alkoholem, drogami, násilím a trestnými činy. Nejlepší způsob předcházení problémů je prevence. Snažíme se zajistit dětem a mládeži smysluplné naplnění volného času, nabízíme kvalitní zázemí pro seniory nejen v podobě sociálních služeb, ale staráme se také o jejich aktivní přístup ke stáří (Univerzita třetího věku, Seniorgymnázium), nezapomínáme ani na poradenství v tíživých situacích. Nabídka možností v sociální oblasti je pestrá, snažíme se podávat pomocnou ruku všude, kde je třeba, a záleží už jen na Vás, zda tuto snahu města využijete. Věra Palkovská starostka města Z prvňáčků se rázem stali rytíři knihy Za asistence skřítka Abecedy a Písmenkové víly byly v kulturním domě TRISIA pasovány na rytíře knihy více než tři stovky třineckých prvňáčků. Po přečtení slavnostního slibu byly děti královnou (v podání ředitelky knihovny Martiny Wolné) pasovány na rytíře knihy a na památku od ní získaly medaili a pasovací listinu. Tu mohou prvňáčci v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz a získají tak členství v knihovně na celý rok zdarma. Stačí pro to udělat jen maličkost kdykoli s rodiči přijít do knihovny a vypsat společně přihlášku. Pak už nebude dětem nic bránit v tom, aby se ponořily do krásného a kouzelného království knížek, které má ve svém bohatém fondu Městská knihovna Třinec. Náš snímek zachycuje čerstvé rytíře knihy z 1. C Základní školy Slezská, kteří to mají nyní do knihovny, co by kamenem dohodil. (šs) TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

2 Skatepark bude rozšířen Milovníci jízdy na skateboardu se mohou těšit na novou vychytávku. Díky dotaci z ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality bude třinecký skatepark v areálu STaRS obohacen o nový prvek Mystic Class. Nový prvek by měl být umístěn nejpozději v září. Zároveň přibude ve skateparku informační tabule s bezpečnostními pravidly. Celkový rozpočet projektu je korun, z čehož 80 % tvoří dotace. Tento projekt je provázán s projekty komunitních center, na jejichž provoz získalo město finance v předchozích letech. Navštěvováním skateparku se dětem z lokalit na pokraji sociálního vyloučení opět rozšíří oblast smysluplných volnočasových aktivit, jejichž nabídkou se na ně snaží pracovníci komunitních center působit. V areálu skateparku budou také na všechny návštěvníky působit svou pravidelnou činností streetworkeři. Třinecký skatepark se nachází v městském sportovním areálu na ulici Tyršově a je umístěn mezi fotbalové hřiště a lesopark. Byl vybudován v roce 2005 s celkovými náklady Kč. V roce 2011 byla vlastními silami členů skateboardového klubu vybudována U-rampa. V současné době je ve skateparku umístěno devět překážek. (šs) Výzva jubilantům Vsouvislosti se zpřísněním podmínek pro nahlížení do registru obyvatel a nakládání s osobními údaji už Městský úřad Třinec nesmí zjišťovat v databázi obyvatel konkrétní údaje, kdo z Třinečanů oslaví kulaté životní jubileum, aby dotyčnému oslavenci mohl při této příležitosti poslat gratulaci či dárkový balíček. Abychom však mohli v zažité tradici pokračovat i nadále a potěšit naše občany blahopřáním či balíčkem, vyzýváme všechny, kteří oslaví v daném měsíci jubileum, aby se sami přihlásili na telefonním čísle nebo přímo v kanceláři č. 135 (pokladna). Blahopřání připravuje město pro ty, kteří oslaví 70., 75., 80. a každé další narozeniny, dárkové balíčky pak jubilanti dostávají u příležitosti 80., 85., 90. a každých dalších narozenin. Stejně tak prosíme manželské páry, které se chystají oslavit zlatou či diamantovou svatbu, aby buď sami, nebo prostřednictvím příbuzných informovali o této události matriku třinecké radnice, kancelář č. 153, tel Město je rádo u příležitosti takovéhoto životního jubilea obdaruje dárkovým balíčkem. (šs) Strážníci si rozumějí s dětmi i seniory Základní i střední školy, mateřinky, ale i domovy a kluby pro seniory jsou častým cílem návštěv strážníků městské policie. Nikoli však proto, aby tam řešili přestupky, ale aby preventivně působili na děti i seniory a varovali je před nástrahami všedního dne. Právě preventivním působením formou besed, ale také praktickými cvičeními se snažíme snížit riziko patologických jevů a s nimi spojeného chování, které mnohdy vychází z nevědomosti, říká Robert Sikora, který má prevenci kriminality u Městské policie Třinec na starosti. Besedy probíhají během celého školního roku a jsou přizpůsobeny věkovým skupinám. Strážníci oslovují nejmladší věkovou skupinu už v mateřinkách, kde si s dětmi povídají a prakticky nacvičují situace z oblasti bezpečnosti silničního provozu. V této tematice pak pokračují i na prvním stupni základních škol. Dětem jsou za pomocí praktických cvičení vysvětlována pravidla bezpečného chování chodce a cyklisty, jsou jim vysvětlovány dopravní značky, křižovatky, chování v případě dopravní nehody, vybavení jízdního kola, význam reflexních prvků a podobně, přibližuje Robert Sikora. Děti se učí zásady pro používání tísňových linek, osvojují si zásady bezpečného chování zejména při kontaktu s cizími osobami i se zvířaty. Témata jsou rovněž zaměřena na nebezpečí panelových sídlišť, návštěvy spolužáků bez vědomí rodičů a také na prevenci proti krádežím. Pro druhý stupeň jsou pak připraveny besedy zaměřené na problematiku škodlivosti kouření, alkoholismu, drog a legislativu v daných oblastech, dále na agresivitu, šikanu, kyberšikanu a další aktuální otázky. Pocit bezpečí v domácím prostředí má dnes pro seniory velký význam. Proto se město letos pustí do realizace projektu zacíleného právě na seniory a zdravotně postižené, kterým bude v případě zájmu nainstalován na vchodové dveře bezpečnostní řetízek. Při montáži bude přítomen strážník městské policie, s nímž si senioři budou moci popovídat o zásadách bezpečného chování. Do konce září bude do domácností namontováno padesát řetízků. Na projekt získalo město Třinec dotaci z ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality. Celkové náklady projektu jsou Kč, 85 % tvoří dotace. Vhodní adepti na bezplatnou montáž budou vybíráni nejen podle věku, ale musí současně splnit kritérium rizikové lokality. Zdravotně postižení občané Městská policie nezapomíná ani na preventivní besedy pro seniory. Setkání je zaměřeno zejména na krádeže, kapesní krádeže, loupeže, domácí násilí, podomní prodejce (podvodníky) a podobně. Připomeňme, že od května platí v Třinci zákaz podomního a pouličního prodeje. Velmi oblíbené jsou akce pořádané městskou policií v rámci celoměstských Prázdnin v Třinci, kde se děti prostřednictvím praktických ukázek a soutěží seznamují s prací městské policie. Nepostradatelní jsou strážníci v průběhu školního roku v blízkosti škol, kde dohlížejí na bezpečnost silničního provozu při přecházení dětí na přechodech pro chodce. Denně lze strážníky potkat ráno v Neborech u ZŠ a u přechodu nad restaurací Burian spojujícího městské části Třinec-Kamionka a Třinec-Terasa, jelikož se obě místa nacházejí na frekventované mezinárodní silnici I/11. Kromě zmíněných dvou přechodů strážníci dále každoročně dohlížejí vždy přibližně 14 dnů na začátku a na konci školního roku i na přechody u ZŠ Slezská, Koperníkova, D. a E. Zátopkových a Kaštanová. V průběhu školního roku je pak dle možností nepravidelně prováděn dohled na přechodech u všech škol. (šs) Řetízky zvýší pocit bezpečí budou individuálně posuzováni bez ohledu na věk a lokalitu bydliště. Zájemci o montáž budou hodnoceni dle stanovených kritérií v pořadí, v jakém budou městu doručeny jejich žádosti. Formulář žádosti s kritérii, která žadatel musí splňovat, je možné si vyzvednout také na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec v kanceláři č. 351 u Bc. Haškovcové. Podrobnější informace najdou zájemci také na stránkách města a Městské policie Třinec. V rámci projektu zintenzivní Městská policie Třinec ve spolupráci s Policií ČR osvětu o zásadách bezpečného chování prostřednictvím zvýšeného počtu besed a cílovým skupinám budou distribuovány informační letáky s užitečnými radami. (šs) 2 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

3 Ze seniorů jsou posluchači univerzity Slavnostní imatrikulací byl v kulturním domě TRISIA zahájen šestý běh Univerzity třetího věku, kterou v Třinci už jedenáct let zaštiťuje Ostravská univerzita. Velkou popularitu této formy vzdělávání mezi lidmi pokročilejšího věku potvrzuje skutečnost, že do pomyslných lavic opět zasedla více než stovka studentů seniorů. Před nimi se otvírají čtyři semestry plné zajímavých přednášek. V prvním semestru na ně čekají přednášky na téma dějiny umění, výtvarné a sochařské umění, tvorba významných umělců spjatých s Třincem nebo židovská kultura. Senioři na závěr získají Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky ve vědě i umění. Univerzita třetího V Třinci odstartovalo Seniorgymnázium Další možnost, jak příjemně a smysluplně vyplnit volný čas, mají třinečtí senioři. Klub seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec, pro ně ve spolupráci s Gymnáziem Třinec připravil jedinečnou příležitost, jak rozvíjet své znalosti a vzdělání ve vyšším věku. V Klubu seniorů na Husově věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kteří dobrovolně chtějí rozvíjet svoji osobnost, jsou připraveni přijímat nové informace a chtějí zaujímat ke společenským problémům osobní stanoviska. Dvouleté studium univerzity třetího věku absolvovalo v Třinci za jedenáct let už sedm stovek seniorů. (šs) ulici začalo fungovat Seniorgymnázium, v jehož rámci jsou pořádány zajímavé přednášky, besedy a workshopy s různou tematikou. Přednášení a lektorování se ujmou současní studenti Gymnázia Třinec. Senioři, kteří absolvují v průběhu roku více než 70 % přednášek, obdrží osvědčení o absolvování prvního běhu Seniorgymnázia. Během prvních přednášek se senioři seznámili s cestovatelskými zážitky studentů. Mohli se díky nim podívat do USA, na Nový Zéland, do Švédska či na Galapágy. Ve čtvrtek 16. května se mohou posluchači těšit na besedu o Thajsku (ve 13.00) a od se prostřednictvím studentů přenesou do Itálie, Francie a Španělska. Ve čtvrtek 13. června ve přijde na řadu cestovatelská beseda o Švýcarsku. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na přednášky předem přihlásit. Přihlášky přijímá Zuzana Bocková na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec (3. patro, kancelář 351) nebo na tel. č (zb) RUBRIKA Dotazy veřejnosti Dobrý den, můj manžel má nově přiznaný průkaz ZTP/P a bude žádat o parkovací průkaz. Jsou někde v zákoně vyjmenované všechny výhody, které díky těmto průkazům může využít? Odpověď MěÚ Průkaz osoby se zdravotním postižením (ve Vašem případě ZTP/P) vydává příslušná pobočka Úřadu práce a základní výhody plynoucí z jeho držení jsou upraveny v 36 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; mnohé jiné jsou uvedeny v dalších zákonech. Mezi nejčastěji využívané výhody (nejedná se o úplný výčet) průkazu ZTP patří možnost cestovat bezplatně pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy, sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na výše uvedené výhody s tím, že nárok na bezplatnou dopravu má i její průvodce ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě. Při cestování automobilem nemusí držitel průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud je držitelem silničního motorového vozidla (nebo je-li držitelem osoba blízká), hradit v ČR poplatky na zpoplatněných komunikacích (nemusí mít dálniční známku). Parkovací průkaz vydává odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Výhody jsou upraveny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Patří mezi ně zejména oprávnění zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro osoby s těžkým zdravotním postižením (symbol invalidního vozíku) tato výhoda platí v rámci celé EU; v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, má právo po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky zákaz stání ; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Upozornění na neplatnost parkovacího průkazu Všechny osoby, kterým bylo v minulosti vydáno zvláštní označení pro parkování vozidla, tzv. parkovací průkaz O1 (viz obrázek), byly povinny do 31. prosince 2012 toto označení vyměnit za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Od je průkaz O1 neplatný! Přes všechna předchozí upozornění mnoho občanů stále toto neplatné označení při parkování používá, za což jim hrozí udělení pokuty. Je proto v zájmu držitelů parkovacích průkazů O1 co nejdříve se dostavit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec, kde průkaz odevzdají a požádají o nové označení vozidla. K žádosti o nové označení je třeba dostavit se osobně, doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru mm, průkaz ZTP nebo ZTP/P, stávající označení O1 a občanský průkaz. Bližší informace podá vedoucí oddělení sociální pomoci na telefonním čísle (zb) TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

4 Rozhovor Stitulem Obec přátelská rodině získalo město Třinec také příslib dotace korun z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci prorodinných aktivit ve městě. Mimo jiné z ní bude hrazeno vydání tohoto speciálního čísla zpravodaje. O konkrétních krocích, které by se měly v nejbližší době v Třinci uskutečnit a které budou financovány z dotace i z jiných zdrojů, jsme hovořili s místostarostkou města Miladou Hejmejovou. Můžete obecně přiblížit, jaké aktivity budou z dotace financovány, pro koho budou určeny a kdy se na ně lidé mohou těšit? Z ankety Jak se žije rodinám v Třinci vyplynula neinformovanost občanů o službách pro rodiny ve městě, o tom, co všechno je jim k dispozici. Proto vychází tento zpravodaj, celý věnovaný rodinám, připravuje se spuštění webových stránek pro rodiny a seniory s jednoduchým redakčním systémem na vkládání článků, dáme vytisknout informační letáky a doručíme je potřebným, např. rodinám pečujícím o seniory, rodinám s malými dětmi aj. Od středy 8. května do středy 15. května se mohou občané zúčastňovat akcí Týdne pro rodiny, který je letos, také díky dotaci, pojat tak, aby přilákal co nejvíce návštěvníků. Chceme pobavit i poučit, vytvořit přátelskou atmosféru a upevnit vědomí, že je dobré žít v rodině. Jednou z priorit je zajistit dovybavení dětských hřišť a vytvoření zóny pro seniory. Můžete to přiblížit? Sídliště zestárlo a s ním i vybavení dětských hřišť. Průběžně se hřiště opravují, ale pořád to není ono, a tak využijeme dotace k nákupu drobných hracích prvků na Terasu a na zahradu u azylového domu pro matky. Budou to houpačky, točidla, houpadla, kolotoče, otáčedla, lanové parky aj. Za městské finance zlikvidujeme staré, nevhodné prvky, osadíme nové, vyměníme písek v pískovištích a provedeme další nutné práce. Na zahradu městského klubu seniorů bude pořízena dvoumístná šlapací lavice a věřím, že o cvičení na ní bude velký zájem i z řad nečlenů klubu. Bohužel, všechno bude hotovo až někdy v září, říjnu, protože nutné procedury jsou zdlouhavé. Už v létě bude vybaveno motokárami, koloběžkami, trojkolkami, semafory a jinými pomůckami dětské mobilní dopravní hřiště, kde probíhá výuka chování dětí v dopravním provozu. Hovoří se i o vytvoření zázemí pro rodiny na městském úřadě v Třinci. Co to obnáší? Do budovy městského úřadu přicházejí vyřizovat své záležitosti i rodiče s kojenci a malými dětmi; jim bude sloužit místnost s přebalovacím pultem, dětským stolem a židlemi, pohovkou, hygienickými potřebami, výtvarnými potřebami atd. Jedním z důležitých bodů je zajistit azylové bydlení pro rodiny. Jak to bude vypadat v praxi? Z prostředků získaných v soutěži samozřejmě nepořídíme nové byty, jen vybavíme postelemi, skříněmi, stoly a židlemi, tedy tím nejnutnějším, co je k bydlení zapotřebí, stávající startovací byty pro ty, kdo odcházejí z azylových domů nebo z domu na půl cesty. Pracujeme na tom, abychom už v příštím roce měli městskou ubytovnu pro lidi s velmi nízkými příjmy, kteří přišli o byt, připravujeme rekonstrukci domu č. 360 v Neborech na byty, ale to bude financováno z peněz za prodej bytů. Jednáme také o realizaci chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a vyčleníme z městského bytového fondu tzv. sociální byty pro seniory a mladé rodiny. Jak se budou rozšiřovat stávající služby pro rodiny ve městě? Začnu u dětí. Vím, jaký problém mají mnozí rodiče s vybavením dětí do dětského tábora, na lyžařský výcvik a vůbec na sport. Od roku 2010 máme v Třinci materiálovou základnu Zázemí, kde si občanská sdružení organizující sportovní akce pro děti vypůjčují stany, spacáky, batohy aj., dokonce i lodě. Z letošní dotace zakoupíme vybavení na sjezdové lyžování pro dvě osoby a pro sedmnáct osob vybavení na běžky, vše zapůjčíme školám a rozšíříme tím jejich možnosti zapůjčování lyžařských potřeb dětem. O klubu seniorů jsem se už zmínila v souvislosti se šlapadlem, ale nezůstalo jen u něho. Rozvoj činnosti klubu na Husově ulici podpoříme nákupem notebooků včetně příslušenství a zřídíme internetový kabinet pro seniory. Výuku práce na PC, kurz angličtiny a další činnosti rozšíříme i do jiných částí města, např. do Oldřichovic, ale tady vždy záleží na zájmu té které městské části, na jejich komunikaci s námi a také na našich možnostech. Dovolím si poznámku. Někdy slyším, že takové kurzy jsou zbytečné. Omyl. Je o ně velký zájem a přihlásit se může každý senior. Letos v březnu bylo v klubu otevřeno Seniorgymnázium, projekt, který sbližuje seniory se studenty třineckého gymnázia. Ti se chodí do klubu podělit o své zážitky z cest, připravují pro seniory přednášky a besedy, zároveň se seznamují se starší generací a jejími názory i starostmi. Letos mají být vytvořeny nové webové stránky zaměřené na rodinu. Co budou obsahovat a co tam lidé najdou? Ano, i o tom už byla řeč. Městské informační centrum upraví své stránky tak, aby se staly užitečným informačním zdrojem pro rodiny. Vytvoří databázi služeb a aktivit pro rodiny, aby se rodiče jednoduše a rychle dověděli o tom, co nabízí rodinám dům dětí a mládeže, knihovna, kino, STaRS nebo neziskové organizace aj. Odbor sociálních věcí připravuje nové webové stránky pro seniory, kde budou uvedeny všechny aktivity klubu seniorů a kam budou moci přispívat svými články také senioři. Očekáváme od toho zapojení i těch, kteří se nemohou zúčastňovat činností v klubu osobně. Vše, co bude financováno z dotace Obec přátelská rodině, musí být realizováno v roce 2013, přesněji to zatím říct neumím. Plán rodinné politiky města Třince obsahuje i záměry pro rok 2014, ale o tom zas někdy příště. Věřím, že se nám vše podaří realizovat a rodiny budou spokojeny. Starší lidé jako účastníci silničního provozu Starší řidiči, cyklisté a chodci tvoří významnou část účastníků silničního provozu. Proto se odbor dopravy Městského úřadu Třinec zaměřuje také na naše seniory. To, že naše populace stárne, je neoddiskutovatelným faktem. Zajištění mobility ve stáří znamená být schopen účastnit se společenských aktivit a podílet se na životě společnosti. A podle posledních studií je právě automobil prostředkem, který splňuje potřeby seniorů v individuální mobilitě. Až dvě třetiny všech dopravních přesunů se u seniorů dějí právě autem, protože takto starší řidiči kompenzují ztrátu svých fyzických sil. Starší lidé jsou ale účastníky provozu také jako chodci a cyklisté. I v těchto případech je potřeba dodržovat všechny zásady bezpečného pohybu na komunikaci, včetně dostatečné viditelnosti. Právě na seniory zaměřuje odbor dopravy své přednášky, které srozumitelnou formou poskytnou popis některých situací a způsob, jak se s nimi vypořádat, případně jak jim předcházet. Další řada těchto přednášek pod vedením zkušeného lektora proběhne opět v podzimních měsících. (jk) 4 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

5 Přijďte ruku v ruce na náměstí Svobody Dne 24. června proběhne od 12 hodin na náměstí Svobody v Třinci a v kulturním domě Trisia akce pro širokou veřejnost s názvem Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb. Jejím cílem je připomenout odpovědnost, kterou máme nejen za sebe, ale i za druhé a za společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Jedinečnost akce spočívá v tom, že propojuje tři důležité pilíře života člověka zdraví, životní prostředí a sociální oblast. Na akci si přijdou na své celé rodiny. Rodiče a prarodiče mohou navštívit stánky na náměstí Svobody, ve kterých budou poskytovatelé sociálních služeb a návazných aktivit prezentovat svou činnost a poskytovat poradenství. Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec zde představí základní informace o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí. V prostorách KD Trisia se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzační, rehabilitační a jiné pomůcky, zdravotní pojišťovny a další. Návštěvníky čeká široký sortiment bylinek, přírodní kosmetiky, homeopatie, včelařství a dalších zajímavostí. Celé rodiny mohou využít různá zdravotnická měření, která zde bude zdarma provádět partner akce Nemocnice Třinec, p. o. Na náměstí Svobody bude také pro rodiny připraven program na pódiu, děti se navíc mohou vyřádit na různých atrakcích. Akce Ruku v ruce nezapomíná ani na mládež žáky třineckých škol, pro které bude dopoledne připravena soutěž o zajímavé ceny. Nedílnou součástí akce je také vyhlášení anket Osobnost v sociálních službách a Osobnost ve zdravotnických službách a ocenění dárců krve. Ocenění osobnostem předají zástupci vedení města a Nemocnice Třinec, p. o. Pozvání na akci přijal i herec a propagátor zdravého životního stylu Lukáš Hejlík doktor Jáchym Kalina, který zde bude mít autogramiádu. Akce Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb bude financována z rozpočtu města Třince za podpory Moravskoslezského kraje prostřednictvím dotace z programu na podporu místní Agendy 21. (zb) Třinecké lavičky pro tělo i pro duši V Třinci se už brzy objeví dvacet nových laviček, které kromě relaxačního účelu nabídnou navíc trochu poezie. Jedná se o společný projekt města a městské knihovny. Jeho záměrem je nejen nabídnout nová místa k posezení, ale také pobídnout kolemjdoucí ke hře. Na dřevěných opěradlech je vyryto 20 nápisů 20 životních zastavení člověka, jenž v Třinci prožil většinu svého života. Naším záměrem byla hra s chodcem čtenářem, stimulace jeho zvídavosti. Chtěli jsme ale také vystihnout okamžiky lidského života prožitého v našem městě, se kterými se kolemjdoucí mohou identifikovat, přibližuje Regina Szpyrcová, PR manažerka třinecké knihovny. Děj probíhá mezi prvním až dvacátým zastavením a jedná se o ucelený příběh člověka od zrození po stáří. Naší snahou dále bylo, aby texty vyjadřovaly život obyčejného člověka, typického Třinečana, vysvětluje tvůrce poetických textů na lavičkách, zaměstnanec knihovny Jan Delong. Ačkoliv nápisy na sebe navazují, tvůrci projektu se snažili, aby měly smysl i samy o sobě, i když kolemjdoucí nebudou vědět, že jednotlivé věty jsou součástí příběhu. Na lavičce s číslem 4 je např. napsáno a zde jsem poprvé upadl a vstal. Na třináctce si můžeme přečíst a zde jsem dospěl a poučil se z chyb. Pro lavičky jsou už nyní pečlivě vybrána místa v oblasti Lyžbic, Terasy a Sosny tak, aby korespondovala s vyrytým textem. Co lavička, to jedno číslo a úryvek jedné životní etapy. Do budoucna se počítá s vytvořením mapky jejich rozmístění. Očíslování umožní chodci správně poskládat životní příběh člověka. (rsz) RUBRIKA Průvodce sociálními službami ve městě Naděje pro rodinu Říkejte mi třeba Naďa. Můj život byl vždycky spíš složitý než jednoduchý. Světlým okamžikem bylo narození dcerky a zdálo se, že už bude všechno dobré. Jenomže jsme zůstaly samy. Na tu hroznou díru, kde jsme bydlely, už raději nemyslím. Plíseň na stěnách, shnilá okna, bez sociálního zařízení, bez vody. Chtěla jsem pro nás něco lepšího, jenže jsem nevěděla, jak na to, a už ani neměla sílu. A sousedé si začali všímat, že to tak úplně nezvládám Zůstala jsem sama s dítětem a své problémy jsem začala řešit flaškou. A tak to dospělo k tomu, že se o mou situaci začaly zajímat pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí z Městského úřadu v Třinci. Právě ty mi doporučily obrátit se na službu Sociální asistence, která mi v řešení mé situace velmi pomohla. Před první schůzkou s paní ze Sociální asistence jsem se cítila divně. Vlastně jsem nevěděla, co si o celé službě mám myslet někdo bude docházet ke mně domů, co když mě tu bude kontrolovat nebo komandovat. No, přiznám se, že jsem ke všem podnětům asistentky přistupovala na začátku spíše negativně. Ta to se mnou ale nevzdala a já jsem pochopila, že nám chce s dcerkou především pomoci. Asistentka za mnou docházela pravidelně domů a po dvou měsících jsem viděla, jak se můj život mění. Postupně jsme spolu vyřídily ubytovnu, sociální dávky a přemýšlely, jak zařídit důstojné a trvalé bydlení. Trvalo to ještě nějaký čas, než jsem si s pomocí asistentky dala svůj život do pořádku. Nyní s dcerkou bydlíme v malém bytě, mám práci a své problémy řeším ne alkoholem, ale raději tam, kde mi opravdu pomohou. Díky! Naďa, Třinec (jméno bylo změněno) SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytuje své služby na území Třince od roku Tato služba je terénní i ambulantní, asistentky docházejí do rodin s dětmi ve věku 0 18 let, které se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, jako je např. zadluženost, ztráta zaměstnání, výchovné problémy dětí, problémy s bydlením apod. Služba je bezplatná. V případě potřeby nás můžete kontaktovat, rádi vám pomůžeme. Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec Frýdecká Třinec Telefon: TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN

6 Blíží se oblíbený Den s IZS A traktivní podívanou pro celou rodinu slibuje další ročník oblíbeného Dne s integrovaným záchranným systémem. Houkačky, výstražné sirény, hasičská a policejní auta a muži v uniformách ovládnou náměstí Svobody v sobotu 8. června od 10 hodin. Každý rok chceme přijít s něčím novým, proto bude letos poprvé Den s integrovaným systémem mezinárodní a do ukázek se zapojí také hasiči z polské strany hranice. Samozřejmě nebudou chybět všechny složky integrovaného záchranného systému, opět uvidíme poslušnost a um policejních psů, děti si budou moci vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem policejních a hasičských vozidel, nebo si prošmejdí sanitku. Hasičský záchranný sbor má připravenu novinku, během níž představí jednu ze svých méně známých činností, a to civilní ochranu a možnosti zabezpečení nouzových situací. Nebudou chybět ani závody na čtyřkolkách. (šs) Tip na výlet Kouzlo opraveného historického skvostu v Gutech může obdivovat široká veřejnost. Dřevěný kostel Božího těla v Gutech má své webové stránky, díky nimž si mohou zájemci domluvit prohlídku kostelíku na konkrétní hodinu. Prohlídku je možno rezervovat prostřednictvím webové aplikace na nebo formou telefonické objednávky na tel. č Nejstarší třinecká památka z roku 1563 prošla v posledních dvou letech náročnou rekonstrukcí. Opravy se v loňském roce dočkaly střechy lodě a presbytáře, a také hlavní věž kostela. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy a nové části věže. Na podzim loňského roku dostal areál hřbitova namísto původního pletiva nové dřevěné oplocení. (šs) KaPA nabízí rodinám pomoc při pracovním uplatnění Vsoučasné době se hodně diskutuje o postavení žen na trhu práce, které je horší ve srovnání s postavením mužů. Pokud se podíváme na statistické údaje, zjistíme, že větší procento nezaměstnaných tvoří ženy. Jedná se především o ženy ve věku okolo třiceti let a o ženy v předdůchodovém věku. V našem regionu, který je již tradičně zaměřen na těžký průmysl, je postavení žen na trhu práce ještě o něco horší. Proto je důležité zajistit nezaměstnaným ženám a skupinám žen, které jsou nezaměstnaností nejvíce ohroženy, efektivní pomoc. Třinecká nezisková organizace Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., (KaPA) nabízí těmto skupinám žen bezplatně komplexní pomoc v podobě projektů Ženy, podnikejte! a Práce jinak šance rodině i zaměstnání. Oba projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financovány Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Projekt Ženy, podnikejte! je cílen na ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Dále se tento projekt zaměřuje na pomoc a podporu ženám v předdůchodovém věku, ženám s nízkou úrovní kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnaným ženám. Cílem projektu je podpořit ženy v začátcích podnikání. Projekt nabízí komplexní poradenské, informační a vzdělávací služby. Jeho součástí je i možnost rekvalifikace a další. Pro ženy, které se necítí na seberealizaci formou samostatně výdělečné činnosti, je určen projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání. Tento projekt je opět zaměřen na ženy v předdůchodovém věku a ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Mohou se jej ale zúčastnit i muži končící rodičovskou dovolenou a hledající pracovní místo, neboť jsou ve stejném postavení jako ženy po rodičovské dovolené. Jelikož ženy s malými dětmi mohou mít problémy se sladěním péče o rodinu a budováním pracovní kariéry, nabízí projekt komplex aktivit, které posílí jejich šanci na uplatnění na trhu práce a pomůže jim najít pracovní místo s flexibilními formami práce. Flexibilní formy práce, za které například považujeme částečný úvazek, práci z domova či klouzavou pracovní dobu, jsou v západoevropských státech běžné. U nás jsou bohužel tyto formy práce zatím velmi málo používané. Projekt se snaží posílit konkurenceschopnost a uplatnitelnost žen na trhu práce a nabízí také individuální poradenství, motivačně- -aktivizační kurzy a vzdělávací kurzy. Pro více informací o těchto projektech se obraťte na KaPA, Závodní 815, Třinec nebo na tel. č V Třinci se opět představí národnostní menšiny Pestrá směsice hudby a tanců okořeněná vůněmi typických jídel jednotlivých národních kuchyní ovládne v neděli 23. června od náměstí Svobody v Třinci. Chystá se zde totiž další ročník tradiční a oblíbené Přehlídky národnostních menšin, během níž si přijdou na své Poradenství pro seniory VKlubu seniorů na Husově ulici je nově poskytováno sociální poradenství seniorům a osobám se zdravotním postižením. Zájemci se zde mohou například dozvědět, jakým způsobem lze požádat o příspěvek na péči, kde najít vhodnou sociální službu nebo k čemu slouží průkaz všechny generace. Příjemnou a přátelskou atmosféru navodí společně Poláci, Slováci, Řekové či Romové, kteří příchozím prostřednictvím písní a tanců v provedení svých tanečních souborů a hudebních skupin představí svou typickou kulturu. (šs) osoby se zdravotním postižením. Poradnu lze navštívit každou středu od 9.00 do bez objednávky a od do pouze pro objednané. Bližší informace lze získat na tel. č nebo na ové adrese (zb) 6 TŘINECKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2013

Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012

Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012 Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012 OBSAH: I. ÚVOD Úvod... 3 II. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Bydlení... 5 2. Vzdělávání pro všechny generace... 8 2.1 Vzdělávání a vzdělávací aktivity pro

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Prestižní odbornou Cenu hejtmana

Prestižní odbornou Cenu hejtmana MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Stavba Via Lyžbice zahájena» str. 3 Jak postupuje prodej bytového fondu» str. 4 Festival Jeden svět také v Třinci» str. 7 www.trinecko.cz w ÚNOR 2012 VYDAVATEL TŘINECKÉHO

Více

Město Třinec povede v následujícím

Město Třinec povede v následujícím MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Senioři nad 70 let budou mít MHD zdarma» str. 1 S Mgr. Radkem Procházkou o novém sportovním komplexu STaRS» str. 6 Třinecká knihovna má literární kavárnu» str. 8 www.trinecko.cz

Více

Ulice města oživí barevné květy

Ulice města oživí barevné květy MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Třinecké základní školy dostanou moderní výbavu učeben» str. 2 S Ing. Silvií Cholewikovou o městské zeleni» str. 4 Granty opět podpoří kulturní a sportovní život ve městě»

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

hlučínskénoviny Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze

hlučínskénoviny Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze hlučínskénoviny ročník 15 číslo 10 říjen 2010 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku

Více

Čtyři parky na Brně-střed se během jarních měsíců výrazně změní

Čtyři parky na Brně-střed se během jarních měsíců výrazně změní Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 2 Únor 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Brněnští skauti slaví 100 let na str. 22 23 Přesně před rokem jsme na tomto místě přinesli fotografii

Více

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště. Jean Paul V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Rozhovor s radním Vladimírem Řezáčem str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem Srpen 2015

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

zpravodaj Radnice Brno-střed bude v roce 2013 investovat především do škol a sportovišť městská část osobnost měsíce Úvodník

zpravodaj Radnice Brno-střed bude v roce 2013 investovat především do škol a sportovišť městská část osobnost měsíce Úvodník Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 2 Únor 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Osobností tohoto měsíce je naše reprezentantka v dálkovém plavání, trojnásobná olympionička, medailistka

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět ZDARMA POMÁHAJÍ V. 2012 Pracovníci komunitních služeb uklízí město a pomáhají,

Více

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 8/2014 ZDARMA www.ipetka.cz

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 8/2014 ZDARMA www.ipetka.cz PĚTKA pro vás Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 8/2014 ZDARMA www.ipetka.cz V domě sociálních služeb nacházejí klienti péči i zábavu čtěte na straně 22 Aktuálně: Radnice investuje do škol a

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA zaří 2010 Busta krále komiků na radnici Zatímco dobrovolní hasiči z Krásné Studánky pomáhali v okolních obcích, velká voda se prohnala

Více

PRAHA 1. Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10. Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) sebeobrana 18-19. rozhovor 12. Přátelství s monzou 4

PRAHA 1. Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10. Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) sebeobrana 18-19. rozhovor 12. Přátelství s monzou 4 PRAHA 1 Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) Měsíčník městské části Praha 1 červen 20 09 Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10 f o t o p e t r n a š i c rozhovor 12 Předseda finančního výboru Jan Votoček

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více