Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013"

Transkript

1 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě PRSS navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: Komunitní plán Šluknovského výběžku PRSS Ústeckého kraje PRSS je přijat pro území obce Krásná Lípa. Cílem PRSS je podporovat sociální začleňování osob sociálně vyloučených a předcházení tomuto sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. PRSS přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a činností a rozvoji zapojování dobrovolníků do jednotlivých služeb. PRSS byl rozšířen i o další činnosti, které přispívají sociální integraci. Krásná Lípa je zařazena mezi romské lokality, ve kterých působí Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 1

2 Obsah Demografická situace... 3 Dostupnost sociálních služeb... 4 Zařízení v obci... 5 Komunitní plánování plán rozvoje sociálních služeb Oblast sociální pomoci a péče o děti a mládež... 7 Oblast sociální pomoci a péče o staré občany (seniory)... 8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v krizi a občany společensky nepřizpůsobené a sociálně vyloučené... 9 Osoby ohrožené drogou Oblast sociální pomoci a péče o dlouhodobě duševně, mentálně a zdravotně nemocné občany Oblast sociální pomoci a péče o rodinu Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 2

3 Demografická situace Počet obyvatel k Z toho dětí do 15 let 614 Z toho osob nad 60 let 888 Z toho ekonomicky aktivních 1722 Z toho počet nezaměstnaných 309 tj. 17,9% (187 mužů, 122 žen) Počet volných míst 7 Počet žáků ZŠ 333 Počet žáků MŠ 94 Počet romských žáků kval.odhad 30% Počet klientů domova důchodců 103 Počet klientů dětského domova 24 Počet klientů USP 154 (26 Nemocniční, 133 Palme) Počet obyvatel DPS 73 Počet azylantů 2 Počet Rómů kvalifikovaný odhad 460 tj. 12,5% Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 3

4 Dostupnost sociálních služeb Sociální služba Místo poskytování služby v regionu Sociální služba Místo poskytování služby v regionu Pečovatelská služba Krásná Lípa, Rumburk Raná péče x Osobní asistence x Telefonická krizová pomoc x Tísňová péče x Tlumočnické služby x Průvodcovské a x Azylové domy Rumburk předčitatelské služby Podpora samostatného Rumburk Domy na půl cesty x bydlení Odlehčovací služby Krásná Lípa Kontaktní centra x Centra denních služeb x Krizová pomoc x Denní stacionář x Intervenční centra x Týdenní stacionář x Nízkoprahová zařízení pro děti a x mládež Domovy pro osoby se Brtníky, Krásná Lípa Noclehárny x zdravotním postižením Domovy pro seniory Krásná Lípa Služby následné péče x Domovy se zvláštním Jiříkov Sociálně aktivizační služby pro rodiny Varnsdorf režimem s dětmi Chráněné bydlení x Sociálně aktivizační služby pro x Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče seniory a OZP x Sociálně terapeutické dílny x Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace Nízkoprahová denní centra Odborné sociální poradenství Krásná Lípa Rumburk x Varnsdorf Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 4

5 Zařízení v obci zařízení kapacita zřizovatel T klub - nízkoprahové zařízení 25 Kostka Krásná Lípa, p. o. pro děti a mládež Dům s pečovatelskou službou a 33 (29 bytů) Město Krásná Lípa Chráněné bydlení 39 (28 bytů) Město Krásná Lípa Domov důchodců a ústav 90 DD a 26 USP Ústecký kraj sociální péče, Nemocniční ul. Ústav sociální péče Palmovka, 128 Hlavní město Praha Čelakovského ul. Dětský domov 24 Ústecký kraj Komunitní centrum - Kostka Krásná Lípa, p. o. Dobrovolnické centrum 20 Cedr, o. s. Kontaktní místo služby 10 Agentura Pondělí, o. s. podporovaného zaměstnávání Mateřské centrum Beruška 50 Mateřské centrum Beruška, o. s. Klubovna romského sdružení Čačipen 25 Čačipen, o. s. Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 5

6 Komunitní plánování plán rozvoje sociálních služeb Zajištění informací o službách a činnostech poskytnutí webového prostoru Město Krásná Lípa prostřednictvím katalogu sociálních služeb a činností aktualizace informaci katalogu a činností 2. Účast na komunitním plánování ve Šluknovském výběžku, zařazení stávajících a účast v manažerské skupině Kostka Krásná Lípa, p. o. Cedr, o. s. plánovaných služeb účast v pracovních skupinách, zajištění podkladů pro komunitní plán Město vedoucí služeb, místostarosta, 3. Účast na PRSS Ústeckého kraje, zařazení plánovaných a stávajících služeb zajistit stanovisko k dokumentu Město místostarosta 4. Účast na Strategickém plánování pro sociální začleňování účast v Lokálním partnerství Město místostarosta 5. Spolupráce s partnery v regionu, zapojování do odborných sítí, podpora návaznosti služeb a rozvoj služeb dle potřeb uživatelů spolupráce s 18 obcemi Šluknovského výběžku, spolupráce s poskytovateli služeb a institucemi Město místostarosta 6. Zajištění zdrojů pro poskytování služeb podpora poskytovatelů služeb při získávání Město - místostarosta dotačních prostředků podpora vzdělávání pracovníků v soc. službách Město místostarosta nefinanční podpora poskytovatelů služeb Město místostarosta 7. Evaluace plánu a jeho revize evaluace plánu a jeho revize Město - místostarosta Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 6

7 Oblast sociální pomoci a péče o děti a mládež 8. Podpora volnočasových aktivit, podpora NNO příspěvek na provoz a akce dle pravidel Město Krásná Lípa pracujících s dětmi a mládeží, podpora školních klubů a kroužků poskytnutí nebytových prostor Město Krásná Lípa 9. Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 10. Podpora vzdělávání a odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání 11. Podpora zapojení dobrovolníků do aktivit s dětmi a mládeží zajištění provozu T-klubu a hřiště u T-klubu Kostka Krásná Lípa, p. o zajištění nových prostor pro NZDM Město Krásná Lípa zajištění registrované služby NZDM Město Krásná Lípa zajištění Amari klubu Cedr, o. s., Město Krásná Lípa podpora rodin a dětí při nástupu na SŠ, motivace rodin získávání finanční podpory na dojíždění zapojení dobrovolníků, jejich nábor, proškolení, pojištění na žádost poskytovatele služby nebo činnosti Město terénní pracovník Cedr, o. s. 12. zvyšování kvality služeb a činností vzdělávání pracovníků, stáže a příklady a činností dobré praxe zlepšování spolupráce a činností zlepšování kvality, vybavenosti zázemí a Město Krásná Lípa veřejného prostranství (hřiště apod.) 13. odborní pracovníci do školy zajištění speciálního pedagoga nebo ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. asistenta pedagoga 14. zajištění náhradní péče dětský domov Ústecký kraj Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 7

8 Oblast sociální pomoci a péče o staré občany (seniory) 15. zajištění péče o seniory v jejich přirozeném prostředí (doma) zajištění pečovatelské služby Město Krásná Lípa Kostka Krásná Lípa, p. o donáška knih z knihovny Město Krásná Lípa - knihovna 16. zajištění podpory pro osoby pečující o zajištění odlehčovací služby Kostka Krásná Lípa, p. o. závislého člena rodiny 17. zajištění bydlení se sociální službou provoz Domu s pečovatelskou službou Město Krásná Lípa provoz domova důchodců Ústecký kraj 18. aktivizační služby a činnosti podpora klubu seniorů a SPOZ Město Krásná Lípa zapojování aktivních seniorů do aktivit Kostka Krásná Lípa, p. o. komunitního centra klub AMOS Kostka Krásná Lípa, p. o. 19. zajištění stravování stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 8

9 Oblast sociální pomoci a péče o občany v krizi a občany společensky nepřizpůsobené a sociálně vyloučené 20. platforma pro výměnu informací a hledání pracovní skupina RM pro sociální Město Krásná Lípa dobrých řešení začleňování 21. podpora zaměstnanosti spolupráce s ÚP na VPP, vytváření veřejně Město Krásná Lípa prospěšných míst, vytváření veřejně prospěšných míst pro uchazeče o zaměstnání pravidlo do Veřejných zakázek 10% Město Krásná Lípa zaměstnanců na akci je z dlouhodobě nezaměstnaných občanů 21.3 podpora sociálního podnikání Město Krásná Lípa 22. zajištění poradenství JOB poradna Agentura Pondělí, o. s Občansko-právní poradna, protidluhové Kostka Krásná Lípa, p. o. poradenství Odborné sociální poradenství Město Krásná Lípa zajištění zázemí pro poradenství Město Krásná Lípa 23. monitoring lokality a zajištění terénní práce terénní programy Město Krásná Lípa 24. podpora bydlení vytvoření systému prostupného sociálního Město Krásná Lípa bydlení vyčlenění sociálních bytů Město Krásná Lípa 25. programy sociální integrace spolupráce s úřadem Vlády ČR (Agenturou) Město Krásná Lípa programy prevence kriminality ve Město Krásná Lípa spolupráci s Policií ČR a Ústeckým krajem vytváření míst pro výkon obecně prospěšných prácí Město Krásná Lípa Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 9

10 Osoby ohrožené drogou 26. primární prevence a podpora zdravějších Programy a projektové týdny v rámci výuky ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. alternativ a zdravého životního stylu programy v komunitním centru Město Krásná Lípa Kostka Krásná Lípa, p. o zajištění metodika sociálně patologických jevů a výchovného poradce Cedr, o. s. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. Oblast sociální pomoci a péče o dlouhodobě duševně, mentálně a zdravotně nemocné občany 27. podpora bydlení a služeb kontaktní místo chráněného bydlení Agentura Pondělí, o. s Dům se zvláštním režimem pobytová Magistrát hl. města Prahy služba 28. zapojení dobrovolníků do aktivit zapojení dobrovolníků, jejich nábor, Cedr, o. s. proškolení, pojištění na žádost poskytovatele služby nebo činnosti 29. bezbariérové bydlení bezbariérový byt v DPS Město Krásná Lípa Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 10

11 30. bezbariérové přístupy při rekonstrukcích a výstavbě bezbariérová Město Krásná Lípa řešení, zpřístupňovat objekty občanské vybavenosti 31. podpora zaměstnanosti vytváření pracovních míst pro OZP Město Krásná Lípa Oblast sociální pomoci a péče o rodinu 32. podpora znevýhodněných rodin sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Město Krásná Lípa 33. podpora volnočasových aktivit MC beruška MC Beruška, o. s. Schváleno usnesením RM č. ze dne V Krásné Lípě dne Jana Gálová místostarostka Krásná Lípa PRSS a činností Stránka 11

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI

Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Březen 2010 Obsah Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více