Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky"

Transkript

1 Kultury Mezoameriky a Jižní Ameriky V případě osídlení Severní a Jižní Ameriky převládá názor, že k němu došlo mezi lety 40 tis. a 10 tis. př.n.l., kdy pravěcí lovci divoké zvěře přešli z nejvýchodnějšího výběžku Sibiře na Aljašku a postupovali dále na jih. Když se ke konci poslední doby ledové zvýšila hladina moře (asi 10 tis. př.n.l.), byla tato pevninská šíje zaplavena, vznikla Beringova úžina a došlo k izolaci amerického kontinentu. V té době však již byly osídleny oba americké kontinenty až po jih Jižní Ameriky a v relativní izolaci od okolního světa se zde začínaly v důsledku rozvoje zemědělství vyvíjet svérázné kultury a civilizace. Neolitická revoluce na území dnešního Peru a Mexika začala kolem roku 8 tis. př.n.l. Velký význam pro NR ve střední Americe mělo především domestikování kukuřice, dále tykví a dýní. V Jižní Americe pak sehrálo roli pěstování kořenové zeleniny a brambor. V 6. tis. př.n.l. zde lidé ochočili divoké předky velbloudů, z nichž vyšlechtili dnešní lamy a alpaky sloužící jako zdroj vlny a k nošení nákladů. Jejich maso se ovšem jedlo zřídka, jako zdroj živočišných bílkovin sloužila domestikovaná morčata, krůty, malí psi a další zvířata. Mezoamerika Na území dnešního Mexika, Guatemaly, Hondurasu a sousedních států se od r př.n.l. vystřídalo několik civilizací, které na sebe určitým způsobem navazovaly a měly některé společné prvky: monumentální architekturu; náboženská centra, jimž vévodily pyramidy; dokonalý kalendářní systém vzešlý z přesných astronomických pozorování a hieroglyfické písmo. Olmékové V bažinaté nížině kolem Mexického zálivu se kol. r př.n.l. začala rozvíjet první mexická civilizace Olméků (jejich jméno pochází z aztéckého slova, které znamená lidé ze země kaučuku, neboť na březích Mexického zálivu roste kaučukovník, který Olmékové uměli využívat a zpracovávat). Tato civilizace byla založena na prosperujícím zemědělství; ročně se sklízely dvě sklizně kukuřice. Z přebytků zemědělské produkce byli živeni řemeslníci vyrábějící zboží pro čilý obchod, který Olmékové provozovali, a kteří byli nezbytní pro budování masivních staveb a výzdobu mohutných náboženských center. Pro olméckou civilizaci jsou typické kamenné sochy v podobě obřích hlav vysokých kolem tří metrů (byly objeveny zejména v La Ventě, San Lorenzu a Tres Zapotes - hlavních centrech olmécké civilizace). Váží až 20 tun nesly pravděpodobně tváře olméckých panovníků (kupodivu s negroidními rysy). Olmékové stavěli též stupňovité pyramidy a zhotovovali překrásné figurky z nefritu, který považovali za surovinu cennější než zlato. V olméckých kultovních střediscích byly nalezeny desítky sošek vypadající jako tlusté plešaté děti mnohdy s rysy kočkovitých šelem, které zřejmě hrály důležitou roli při náboženských rituálech. Olmékové zakládali města, měli sluneční kalendář, číselnou soustavu a hieroglyfické písmo. Jejich civilizace zanikla přibližně kol. r. 300 př.n.l. 1

2 Teotihuacán Další typickou kulturou v této oblasti, která v mnohém na Olméky navazovala, byla kultura vzniklá v 1.st. n.l. v městě Teotihuacánu (název pochází z jazyka Aztéků a znamená "Město bohů"), významném mexickém náboženském centru. Největší rozmach této kultury spadá do 5. stol. n.l. Na území města bylo vybudováno množství chrámů, jimž dominovaly dvě impozantní pyramidy: Pyramida Slunce a Pyramida Měsíce vysoká 42 metrů. Teotihuacán nebyl jen náboženským centrem, ale i normálně fungujícím městem, v němž podle odhadů v době největšího rozmachu žilo přinejmenším 200 tis. lidí, jimž vládla vrstva kněží. Kolem r. 800 n.l. dochází k jeho úpadku a postupnému vylidnění (podle archeologických nálezů bylo centrum města zničeno požárem, ale zůstalo po další staletí významným poutním místem pro další mezoamerické kultury). Mayové Mayská civilizace se rozvíjela mezi lety 1800 př.n.l. až 900 n.l. na poloostrově Yucatán a v dnešní Guatemale a přilehlých oblastech (Honduras, Belize). I tato civilizace byla založena na zemědělství (zejména pěstování kukuřice a kakaa) a na obchodu. Největšího rozkvětu dosáhla mezi léty n.l. Mayové budovali velká města s obdivuhodnou kamennou architekturou; dominovaly jim náboženské stavby, několikapatrové paláce, pyramidy s chrámy na vrcholech vysoké až 30 m a míčové dvorce určené k rituálním míčovým hrám. Míčové hry měly důležitou rituální funkci ve všech středoamerických kulturách; jejich dějištěm byla prostranství ve tvaru písmene I se zešikmenými stěnami o délce až 150 m. Počet hráčů se pohyboval od tří do sedmi; hrálo se tvrdým kaučukovým míčem odráženým různými částmi těla, míč se ovšem zřejmě nesměl chytit do ruky. Na stěnách dvorce byly umístěny kamenné obruče a účelem hry bylo míč jimi prohodit. Hráči byli chráněni chrániči, rukavicemi a dokonce přilbami, hra ovšem nebyla sportem, ale symbolickým rituálem, kdy hřiště bylo obrazem kosmu, míč symbolizoval slunce a představení bylo podobenstvím o oběti a smrti (poražení hráči byli údajně vítěznými protihráči obětování bohu smrti). Stavby byly soustředěny kolem centrálního náměstí. Takto bylo vybudováno mayské město Copán ležící v dnešním Hondurasu, Palenque v dnešním Mexiku nebo Tikal v dnešní Guatemale, kde žilo na 50 tis. lidí. Mayové provozovali rituály, zachycené na obrazech, při nichž byla prolévána krev obětí, často válečných zajatců. Bohům však nebyla obětována jen krev zajatců, ale i urozených Mayů, kteří veřejně při určitých rituálech prolévali vlastní krev (muži si ostnem propichovali penis, ženy špičku jazyka). Ideálem krásy bylo u Mayů ubíhající čelo, jehož dosahovali zejména u příslušníků vyšších vrstev deformací hlav kojenců pomocí dřevěných destiček. Za jiný stejně žádoucí znak krásy byla považována šilhavost, proto matky zavěšovaly dětem do vlasů nad čelo kuličky pryskyřice, které dítě pohledem sledovalo až se tak naučilo šilhat. Uši, rty a nosní přepážku si Mayové probodávali a zdobili je ozdobami z nefritu, obsidiánu (sopečné sklo), kostí nebo lastur. O životě Mayů vypovídají především výtvarné památky: figurky, obětní předměty, keramika, šperky a masky. Pro mayskou civilizaci byla typická především vyspělá řemesla, z nichž byla vysoce ceněná především řezba v jadeitu, z něhož se zhotovovaly ozdoby do uší, 2

3 hrudní destičky, přívěsky, korále i malé stylizované lidské tváře. Zpracováváno bylo i sopečné sklo (obsidián), z něhož byly zhotovovány rituální obětní nože. Ve stravě Mayů se uplatňovaly i produkty kakaových bobů, zejména nápoj zvaný xocolatl (nápoj bohů), tedy čokoláda. Mayové měli tři kalendáře, jedním z nich byl i téměř přesně spočítaný solární rok mající 365 a čtvrt dne a dělený na 18 měsíců. Díky důkladným astronomickým pozorováním a záznamům dokázali mayští kněží také dosti přesně předpovědět viditelná zatmění Slunce. Mayové byli jedinou americkou civilizací, která vyvinula písmo schopné vyjadřovat abstraktní pojmy a zaznamenat tak dávné příběhy, přesto o mayské historii existuje jen málo informací. Jejich písmo se nazývá hieroglyfické a nápisy byly tesány nebo ryty na kamenné oltáře, stély, kamenné kruhy na hřištích a pokrývaly architekturu, ovšem většina z těchto hieroglyfů není dodnes rozluštěna. Mezi devátým a desátým stol. n.l. se mayská civilizace zhroutila, přičemž o příčinách zániku mayských měst se dosud pouze spekuluje. Mezi nimi figuruje vyčerpání půdy, epidemie, lidová povstání, nejčastěji ale o klimatické změny a dlouhotrvající sucho, které způsobilo nedostatek potravin a sociální neklid, v jehož důsledku obyvatelstvo opustilo města. Toltékové Mayská kultura částečně přežila v dalších kulturách, které se rozvíjely po jejím pádu na Yucatánu. Především se jednalo o kulturu Toltéků, kteří kolem r n.l. přestavěli bývalé mayské středisko Chichén Itzá ve středu Yucatánského poloostrova. Vznikla jedinečná kombinace mayské a toltécké architektury, jíž vévodí pyramida a na níž se objevují motivy Opeřeného hada, jehož uctívali již Mayové pod jménem Kukulkan. Toltékové jej uctívali pod jménem Quetzalcoatl (božstvo Jitřenky), který podle legendy stvořil člověka z vlastní krve a k obživě mu dal kukuřici, dal mu kalendář, vynalezl umění a stanovil dny svátků a slavností. Toltékové opanovali bývalé mayské území a postupně si podmanili celé Mexiko. Hlavním městem Toltéků a centrem jejich říše byla Tula, kde mezi lety n.l. žilo přes 30 tis. obyvatel a jíž vévodila stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholu stál chrám zasvěcený Opeřenému hadu. Aztékové Aztékové byli sebevědomí a krutí bojovníci a do Mexického údolí připutovali ze severozápadu až ve 13.st. n.l. K jejich vzestupu dochází ve 14. st. n.l., kdy Mexické údolí ovládli a založili uprostřed jezerní oblasti hl. město Tenochtitlán. Aztékové obdělávali kukuřičná pole i ovocné zahrady a provozovali svérázný způsob pěstování plodin: plovoucí zahrady chinampas, vlastně umělé ostrůvky, na něž se vršila vrstva úrodného bahna. Důležitou rostlinou v aztécké kultuře byla agáve, která byla uctívána jako božstvo. Z její šťávy se kvašením vyrábělo pivo pulque užívané jako opojný rituální nápoj. Vlákna agáve se spřádala a listy sloužily k zastřešení chýší. Aztékové rozšířili svoji vojenskou nadvládu nad ostatní kmeny, které donutili odvádět ohromné daně. Krutě trestali všechny, kdo jim kladli odpor. Krev jejich zajatých nepřátel 3

4 byla prolévána na počest bohů. Oběť byla natažena před svatyní a bylo jí vyříznuto srdce, které bylo nabídnuto bohu jako oběť. Tělo se pak kutálelo dolů po stupních pyramidy. Porážku posledního aztéckého panovníka Montezumy II. usnadnila tradiční víra v návrat boha Quetzalocoatla, kterého panovník omylem ztotožnil s dobyvatelem Hernandem Cortésem. Cortés hostitele zajal a do konce r.1521 zničil s hrstkou vojáků nejen hlavní město Tenochtitlán, ale i celou aztéckou civilizaci, jejíž kořeny sahaly do dávné minulosti. Na troskách Tenochtitlánu pak začal budovat nové hlavní město - katolické Ciudad de México. Z odhadovaných asi 25 mil. obyvatel Mexika z r jich španělský vpád do r přežil pouhý jeden milion. Jihoamerické kultury V Jižní Americe se první lidská společenství musela přizpůsobit extrémním přírodním podmínkám, vysokým nadmořským výškám, suchu nebo naopak vysoké vlhkosti. V oblasti středních And přecházejí kočovníci k zemědělství kolem r př.n.l. Rozvinuly se zde pozoruhodné kultury, po nichž se zachovala monumentální architektura i množství artefaktů: Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Chimú, Tiahuanaco a dal. V letech př.n.l. dosáhla svého vrcholu chavínská kultura pojmenovaná podle města Chavín de Huantar na východních svazích peruánských And. Bylo zde nalezeno okolo 200 velkých kamenných soch a zbytky systému vodních kanálů. Typická jsou vyobrazení kočkovitých čelem, zejména jaguára, takže se dá usuzovat, že se pravděpodobně jednalo o jejich kultovní uctívání. Nedaleko se rozvíjelo centrum jedné z dalších jihoamerických kultur: Moche; odtud mochická kultura (přelom letopočtu až 15.st. n.l.), která měla vyspělá řemesla a produkovala pozoruhodnou keramiku. Její příslušníci holdovali žvýkání koky a alkoholu, nejčastěji kukuřičnému pivu. Na území dnešní Bolívie v blízkosti jezera Titicaca se rozvíjelo ve výšce 3800 m.n.m. od r př.n.l. do r n.l. město Tiahuanaco. Bylo kultovním centrem a poutním místem pro obyvatele celých And a bylo vybaveno monumentálními stavbami, veřejnými prostranstvími, chrámy a sochami. Část komplexu se zachovala dodnes. Inkové Říše Inků se táhla ze severu na jih v délce pět tisíc km (od dnešního Ekvádoru až po Chile). Inkové ji nazývali Tahuantinsuyu - Země čtyř světových stran. Jejím centrem bylo město Cuzco (v překladu Pupek světa). Největší rozmach zaznamenala říše v 15. stol. n.l. Tato civilizace navázala na předchozí andské kultury a převzala kult antropomorfního božstva Virakochy, boha-stvořitele. Virakocha byl také stvořitelem Intiho, boha Slunce, který podle mýtu stvořil Inky. Vládnoucí Inka byl považován za "syna Slunce" a kult Slunce uctívaného v podobě zlatého sokola postupně zastínilo v Incké říši i kult všeandského boha Virakochy. V čele státu stál panovník, který měl označení Inka, přičemž podle pravidel se jím mohl stát jen syn předcházejícího Inky. Nemusel ovšem být prvorozený ani legitimní, což 4

5 mělo zajistit, že na trůn usedne ten nejschopnější Inkův potomek, který bude umět spravovat říši. V důsledku toho ovšem docházelo často ke střetům o nástupnictví. Jakmile byl vládce slabý a neschopný, došlo k jeho odstranění a trůnu se zmocnil jeden z jeho bratrů. Součástí korunovace byl obětní rituál, při němž nový panovník obětoval Slunci mimo jiné i dvě stovky dětí ve věku kolem pěti let. Byly omámeny výtažkem z koky a poté uškrceny. Inkové se ženili přednostně se svými pokrevními sestrami, což udržovalo výlučnost, čistotu krve a omezený počet členů šlechtického rodu. Tento sňatek opakoval mytický příběh, v němž Slunce se svou sestrou Lunou zplodilo prvního Inku Mancu Capaca a jeho sestru a později i manželku Mamu Occlo. Jménem Inka se ovšem označovali nejen vládcové, ale všichni obyvatelé říše, kteří mluvili jejím státním jazykem - kečuánštinou. Inkové byli vynikajícími staviteli, nejen svatyň a měst, ale i zemědělských teras a zavlažovacích kanálů, měli vyspělá řemesla a jako první v Americe začali odlévat bronz. Společnost byla budována na přísném centralistickém a hierarchickém systému úřední správy. Propojení mezi centrem (Cuzcem) a vzdálenými provinciemi zajišťoval dokonalý systém cest doplněný visutými mosty a tunely. Cesty byly dlážděné a táhly se v celkové délce kolem 40 tis. km. Hlavní dopravní tepna procházela přes Andy a spojovala Cuzco s druhým nejdůležitějším městem říše, Quitem. Cesty zajišťovaly rychlý přenos informací a zprostředkování obchodu, ale umožňovaly také rychlý přesun armády a výběr daní. Na ovládaném území byla třetina vypěstovaných potravin a vyrobeného zboží formou daně odváděna vládci, daně se odváděly také formou nucených prací. Statistické a historické údaje byly zaznamenávány uzlovým písmem - quipu. Principem byla šňůra, na níž bylo připevněno až sto uzlů v různé velikosti a vzdálenostech. Conquistador Francisco Pizarro dorazil do této říše ve chvíli, kdy probíhal boj mezi dvěma nevlastními bratry, Atahualpou a Huascarem o nástupnictví na trůn. Vítěz sporu Atahualpa byl z rozkazu Pizarra v r uškrcen a celá oslabená struktura největšího státu Jižní Ameriky podlehla dobyvatelům rozpadla se. Svou významnou roli v pádu incké říše sehrály nakažlivé choroby, které sem Evropané zavlekli: především to byly neštovice, kterým náhle podlehl jak sám vládce Huayna Capac (otec obou znesvářených bratrů), tak celé pluky incké armády. Významným kultovním místem incké říše bylo i Machu Picchu postavené ve výšce 3 tis.m n.m., které bylo objeveno až v r a je dodnes ukázkou stavitelského umění Inků, neboť díky tomu bylo jako jedno z mála center uchráněno před španělskými dobyvateli. Z celkem zhruba 67 milionů obyvatel obou Amerik jich sto let po vpádu Evropanů zůstalo pouhých 10%. Na vině tomu bylo jednak kruté počínání dobyvatelů, ale především nakažlivé nemoci, proti nimž původní obyvatelé neměli protilátky: neštovice, spalničky a chřipka byly pro ně smrtelné. Na oplátku předali evropským dobyvatelům jinou zákeřnou nemoc: syfilis. Přesto, že civilizace amerických indiánů byly zničeny, jejich kultury se do značné míry zachovaly a smísily se s křesťanskými vlivy: zachovaly se některé jazyky, hudba, tance, způsob odívání, tradice a zvyky. 5

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Geografie 2 Sedm divů světa Červen 2012 Petr Lavička lavicpet@fsv.cvut.cz

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem):

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem): III. Pravěk (od doby před téměř 3 miliony let až do poloviny 4. tisíciletí př. Kr.) A. Paleolit (starší doba kamenná; před téměř 3 miliony let asi 12 000 / 8 000 př. Kr.) 1. Druhy člověka V průběhu posledních

Více

Sedm novodobých divů světa

Sedm novodobých divů světa Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Sedm novodobých divů světa Jméno a příjmení: Lucie Švábenská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Roman Kotlář Datum odevzdání:

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-089-6

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará Bibliografický záznam STARÁ,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU PAVEL MĚRKA Ostrava 2006 Recenze: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Mgr.

Více

Jedeme do Afriky (dětská maska a kostým) We go to Afrika (children s mask and fancy dress) Wir fahren nach Afrika (Kindermaske und kostüm)

Jedeme do Afriky (dětská maska a kostým) We go to Afrika (children s mask and fancy dress) Wir fahren nach Afrika (Kindermaske und kostüm) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Primární vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školu Obor: Učitelství pro 1. stupeň Jedeme do Afriky (dětská maska a kostým) We

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika 4 AMERIKA Amerika má rozlohu 42,5 milionů km 2 a rozkládá se, podobně jako Afrika, na severní i jižní polokouli. Ve 35 státech žije něco přes 910 milionů obyvatel. První lidé přišli do Ameriky z Asie přes

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Mexiko. MEXIKO = Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)

Mexiko. MEXIKO = Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos) Mexiko MEXIKO = Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos) Rozloha: 2.000.000 km2 tj. 25krát větší než ČR; 15. největší stát světa Počet obyvatel: 115 miliónů; 11. nejlidnatější stát světa Hustota

Více

Kmenový měsíčník. měsíc lovu. Aztékové

Kmenový měsíčník. měsíc lovu. Aztékové Kmenový měsíčník září NAČAS /09 měsíc lovu věčná píseň volnosti jak se muži a ženy dali dohromady turistika indiánské šaty Aztékové O INDIÁNECH Aztékové Říše Aztéků se rozkládala na místě dnešního Mexika.

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Duchovní život a náboženství

Duchovní život a náboženství 4. Duchovní život a náboženství Mayské náboženství a duchovní život vůbec je sice nejlépe zdokumentovanou součástí jejich kultury, zároveň ale součástí pro Evropana nejobtížněji pochopitelnou. Především

Více

Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci!

Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci! Obsah Předkolumbovské kultury 7 Sběrači a lovci 7 První zemědělci 10 Olmékové 11 Mixtékové 14 Teotihuacán 15 Mayové 16 Aztékové 18 Conquista a kolonizace 24 Ke břehům kontinentu 24 Hernando Cortés 25 Noche

Více

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

2 /2012. DZajímavosti a krásy

2 /2012. DZajímavosti a krásy 2 /2012 DZajímavosti a krásy Číny O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá do celého světa. CRI zahájil svoji činnost 3. prosince

Více

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com)

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Jan Padych Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Motto: Milý můj, když nesmíme být spolu, vejdu do tvých snů... Nakladatelství Daniel Padych www.padychbooks.com

Více

Cín - stříbro chudých Jindřich Pařízek

Cín - stříbro chudých Jindřich Pařízek Cín - stříbro chudých Jindřich Pařízek Do dějin lidstva se neodmyslitelně zapsal další z mnoha nezbytně důležitých kovů, které člověk poznal mezi prvními a tím je stříbřitě lesklý cín. I když se jedná

Více

Zápisky k dějinám světa

Zápisky k dějinám světa Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace)

Více

Prohlášení. Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon

Prohlášení. Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní program: (kombinace) Dějepis Občanská

Více

KONEC SVĚTA PODLE MAYŮ

KONEC SVĚTA PODLE MAYŮ PODLE MAYŮ ZÁHADNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ Když se začalo mluvit o konci světa, který má podle mayského kalendáře nastat 21. prosince letošního roku, málokdo si položil jednoduchou otázku proč? Jak se vlastně

Více

S Indiány za poznáním

S Indiány za poznáním S Indiány za poznáním Doba trvání: celoroční projekt Projekt má funkci motivační, propojuje učivo jednotlivých předmětů v ucelený celek. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 7. přednáška

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 7. přednáška REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 7. přednáška REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY Dějiny Latinské Ameriky Osídlení Ameriky Teorie: ze severu ve třech vlnách, ale z relativně malé populace (prakticky

Více