Z P R A V O D A J KRAJSKÉ RADY SVAZU DUCHODCU ČR KRÁLOVÉHR. KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J KRAJSKÉ RADY SVAZU DUCHODCU ČR KRÁLOVÉHR. KRAJE"

Transkript

1 Z P R A V O D A J KRAJSKÉ RADY SVAZU DUCHODCU ČR KRÁLOVÉHR. KRAJE 05/2015 Úvod Oslavy 70. výročí osvobození Připravili jsme pro Vás další Letos můžeme oslavit již 70. výročí osvobození naší vlasti i vydání Zpravodaje zaměřené celé Evropy od útrap 2. světové války. Vzhledem k tomu, že na temata související s ukon- tato hrozná válka byla zahájena v Evropě a pro evropské země čením 2. světové války. Vy- v květnu 1945 také skončila, by se těchto oslav měla zhostit zvali jsme pamětníky i všech- nejvyšší evropská instituce. Bohužel se tak nestalo. V tomto ny informované, aby se podě- směru Evropská unie, podle mého názoru, zcela selhala. Dolili se svými osobními zkuše- mnívám se, že měla iniciovat důstojné celoevropské oslavy, nostmi či vzpomínkami svých na které by pozvala nejen členské země EU, ale i zástupce blízkých a známých. Ruska, Ukrajiny a Běloruska, které nakonec nesly největší tí- Jejich příběhy Vám nabízíme hu na východní frontě. Tím by nedošlo k mnoha trapným udájako připomínku slavných i lostem, zejména kolem oslavy v Moskvě. smutných okamžiků, jak je Ptám se, co v této záležitosti podnikli naši volení zástupci, v uchovali ve své paměti. proč oni nenavrhli, aby oslava proběhla v režii EU. Hlavní oslava v naší republice proběhla 5.května v Praze kon- Začátek 2. světové války certem v Kongresovém centru. Organizace byla svěřena Mini- Připomeňme si některá fak- stersvtvu národní obrany. Hlavním hudebním tělesem byla tuta. Přípravu 2. světové války díž Hudba české armády. Oslav se zúčastnili představitelé naodstartoval Adolf Hitler vče- ší republiky včele s prezidentem Milošem Zemanem, premiéle nacistické strany dávno rem Sobotkou a ministrem národní obrany Stropnickým. Prepřed oficiálním zahájením zident ve svém projevu varoval před nebezpečím, které hrozí války. Záborem Alsaska si celému světu ze strany Islámského státu, který si již Evropu otestoval reakci Francie, zařadil do t. zv. východního kalifátu. To opravdu nelze podpouze nedůrazné protesty ceňovat. Neměli bychom zapomínat na známé nacistické hesjen posílili Hitlerovy další lo Drang nach Osten a podcenění Hitlerových příprav na válkroky v porušování Versai- ku. Premiér Sobotka poděkoval všem přítomným veteránům ské smlouvy. Přitom stále kteří patřili mezi hlavní hosty těchto oslav. Mně osobně se nejlhal německému lidu i celé více líbil projev ministra národní obrany Stropnického. Zmí- Evropě, že mu jde pouze o nil vše podstatné a přitom využil své herecké schopnosti, aby upevnění míru. Činy se stá- jeho projev patřičně vyzněl. le více rozcházely se slovy. Slavnostní projevy byly doplněny hudebními vložkami a pís- Nejdříve přišel Anschluss ničkami, které provázely spojenecké vojáky na bojištích na Rakouska, pak ostudný východě i západě. Proto také koncert zakončila slavná česká Mnichov se zradou západ- Škoda lásky, kterou si zamilovali američtí vojáci jako Beer ních spojenců. Hitler svůj Barrel Polka, o níž sám generál Dwight Eisenhower řekl, že slib brzy porušil, když ně- pomohla vyhrát 2. světovou válku. mecká vojska 15. března V Hradci Králové oslavy proběhly neokázale, ale důstojně obsadila po Háchově stras- za střízlivé účasti veřejnosti. Část programu se soustředila na tiplané noci zbytek Čech a nábřeží a Náměstí Osvobození, kde byla představena dobo- Hitler ustavil Protektorát vá vojenská technika, byly položeny věnce u památníku obě- Čechy a Morava. Zrada na tí. K vidění byli vojáci v uniformách vítězných mocností. Československu byla dovr- Nechyběla laserová střelnice, soubory a hudba. J.G.

2 šena odchodem Slovenska ze společného státu a založením Slovenského štátu. Druhou světovou válku nacisté rozpoutali až přepadením Polska 1. září Následoval neuvěřitelný podraz, nechvalně známý pod názvem Pakt Ribbentrop Molotov, kdy si Sovětský svaz s Německem rozparcelovaly Polsko. Teprve poté obrátil Hitler svoji zlověstnou pozornost na sever a západ. Naivita západních politiků se tak vyjevila v plné síle. Obětování Československa za slibovaný mír v Evropě se ukázalo jako naprosto mylné. Rozpínavost nacistického Německa vyvrcholila vpádem do Sovětského svazu v červnu Tažení na východ se však stalo Hitlerovi osudným. Zvrat po počátečních úspěších bleskové války přinesla až slavná porážka Němců u Stalingradu začátkem roku 1943 a bitva v Kurském oblouku. Tato vítězství stála Rudou armádu miliony obětí. Otevřením fronty na jihu a západě Evropy se začal blížit zánik Hitlerem vysněné tisícileté říše. Druhá světová válka skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace dne 8. května J.G. Vlasovci Jsem přesvědčen, že 70. výročí Pražského povstání si zaslouží i zmínku o úloze Vlasovců při obraně Prahy v posledních hodinách druhé světové války. Generál Andrej Andrejevič Vlasov velel v závěru 2. světové války tzv. Ruské osvobozenecké armádě, která bojovala po boku Němců proti bolševikům a Stalinovi, jak sám o sobě tvrdil. Původně byl generálem Rudé armády, který se stal úspěšným velitelem při obraně Moskvy v zimě V té době vyjadřoval loajalitu vůči Stalinovi, který mu svěřil velení 2. úderné armády při obraně Leningradu. Osudná porážka jeho armády na řece Volchov začala Vlasovův boj o vlastní život. Zradou byl zajat Němci. V zajetí prozřel a uvědomil si Stalinovy chyby jednak v období třicátých let kdy měl na svědomí životy devíti milionů lidí, jednak čistky v armádě a špatná rozhodnutí ve válce. To vše vedlo k rozhodnutí přistoupit na německou nabídku k sestavení armády z ruských protibolševicky smýšlejících zajatců. V listopadu 1944 dokonce vystoupil v Praze s myšlenkou vytvoření nějakého slovanského státu. Vlasovci se snažili v dubnu a květnu 1945, když už bylo o výsledku války rozhodnuto, stáhnout přes Čechy do amerického zajetí. Plně ozbrojeni se objevili v kritických hodinách, kdy pražský rozhlas volal o pomoc, v ulicích Prahy. Podle svědků a historiků pomohli pražanům a to jak zbraněmi, tak i účastí v bojích proti nacistům. V pražském povstání sehráli tedy pozitivní roli. Jaký byl jejich osud po válce? Generál Vlasov se vzdal Američanům, ale sovětské komando poblíž demarkační čáry americkou jednotku, převážející Vlasova zastavilo a generála převzalo. Již za tři dny byl v Moskvě, následoval soud a 2. srpna byl spolu s několika dalšími důstojníky ROA oběšen. Z vojenského hlediska byl zrádce a jako takový potrestán, z politického hlediska nemají i dnes někteří ruští historici úplně jasno. A co ostatní příslušníci ROA? Většina obyčejných vojáků skončilo v sovětských gulazích. Pouze několika se podařilo dostat na západ a skončili v Kanadě. J.G. Vzpomínky školačky Bylo mi sice teprve sedm let, ale na boj u Běloveské celnice v roce 1945 nemohu nikdy zapomenout. Bydleli jsme v obci Babí, která leží hned za obcí Běloves u Náchoda. Jen přes louku byla před námi česká a německá celnice, které oddělovaly Protektorát od říše. Dne 9. května 1945 jsme všichni netrpělivě očekávali osvoboditele příchod Rudé armády. Ulice ve městě byly plné lidí a napětí rostlo. Kolem šesté hodiny večer však městský rozhlas varuje, že k celnici přijíždějí německé tanky, obsazené opilými příslušníky SS, kteří se

3 odmítli nechat odzbrojit. Projeli celnicemi a mířily si to do města. V Náchodě objely náměstí a vojáci stříleli do oken, která byla vyzdobena na oslavu ukončení války. Tanky dále nepokračovaly a naopak se vrátily do Bělovse k celnici. Tam však mezitím dorazily první ruské jednotky Rudé armády. Byla to sice pouze dvě nákladní auta s děly na korbě a jeden vůz s municí. Nastalo všeobecné vítání osvoboditelů. Ruští vojáci seskákali z aut. Nato se vracely německé tanky z Náchoda s esesáky. Došlo k tragickému střetnutí. Němci nejprve házeli granáty na železniční zastávku Běloves a potom vnikli do české celnice, která se nacházela jen kousek od zastávky. Zde byli ve sklepě ukryti čeští obyvatelé celnice, dobrovolníci i ruští vojáci, kteří však byli beze zbraní. Němci všechny vyvedli ze sklepa před dům a bestiálním způsobem postříleli nejprve muže, ale pak i ty ostatní, mezi nimi ženy i děti. Další obyvatele zachránil pouze příjezd dalších sovětských jednotek, které zasáhly. Esesáci se rozprchli do oklí celnice a snažili se dostat do nedalekého lesa. My místní obyvatelé jsme ze svých příbytků utíkali, protože jsme pořádně nevěděli, co se děje bojovalo se příliš blízko nás. Někdo se uchýlil do protileteckého krytu, kde jsme se během války ukrývali při každém zahoukání sirény. Někteří, mezi kterými jsem byla i já se svými rodiči, utekli do lesa. Tam to však bylo ještě nebezpečněmčí, což jsme bohužel zjistili až později, když jsme tam narazili na prchající esesáky. Ti však bohudík měli tak naspěch, že nás nepostříleli. Tehdy jsem si to ani plně neuvědomovala a tak jsem se podrobnosti této události dozvěděla až v pozdějším věku. H.S. Vzpomínky školáka Pro malého kluka, který zažil pouze Protektorát, byl konec války jedno velké dobrodružství. Proto také mnoho osobních zážitků z této doby utkvělo v paměti lépe než mnohé jiné. A také všechno viděl a chápal černo bíle, zkrátka tehdy platilo heslo dobrý Němec Němec metr pod zemí. Pokusím se podělit se svými vzpomínkami tak, jak bežel čas v Čáslavi. a) Protektorát - té době člověk nevěděl, co je to čokoláda, sardinky, jogurt, kremrole, smetana, pomeran-. če, banány, šunka a mnoho dalších věcí - ale hlavně nepocítil, co je to svoboda postrachem byli gestapáci v kožených kabátech - na knoflíku radia povinně viselo upozornění, že poslech zahraničního vysílání se trestá. smrtí - v městských kasárnách byla německá posádka a v hotelu Bílý kůň na náměstí byli ubyto-. továni výrostci Hitlerjugend - uprostřed náměstí stál vysoký stožár, na který ti výrostci denně vyvěšovali a svěšovali. velkou vlajku s hákovým křížem místní občané se tomuto místu obloukem vyhýbali,. protože by museli hajlovat, jak bylo nařízeno - existovalo mnoho různých náhražek, melta místo kávy, dřevěná podrážka místo kožené,. dřevoplyn k pohonu aut místo benzinu atp. - na konci války do naší školy nastěhovali další německé vojáky, naše klasické dřevěné la-. vice narovnali na hromadu před školu a my jsme chodili na směny do budovy gymnazia - na ulicích při vstupech do centra byly vybudovány zátarasy s úzkými půchody - koncem války se městem hrnuly kolony povozů s německými uprchlíky a dobytkem - na obloze se stále častěji objevovaly svazy spojeneckých bombardérů, které schazovaly stříbrné proužky a následně se ozývalo dunění z Kolína z vybuchující rafinerie - stále jsem byl nabádán, abych se vyhýbal určitým lidem ( kolaborantům, jak jsem se do-. zvěděl po revoluci) a Němcům b) Revoluce a doba poté - koncem dubna jsem zaslechl, jak si rodiče se známými říkali : už to začalo, v Přerově se. střílí

4 - najednou Němci kvapem odjížděli a objevily se první československé vlajky, jak mi vy-. světlili, odstraňovaly se německé nápisy, ozvala se první střelba - v ulicích se objevily první ruské tanky, směřovaly na Kolín, vítali jsme je šeříky, které. právě kvetly - začaly přestřelky a městský rozhlas nás vyzýval, abychom se ukryli, utíkali jsme domů. do sklepa. Okénka do sklepů musela být zakryta pytly či bednami s pískem. Zaslechli. jsme dupot okovaných bot, jak několik mužů běží přes dvorek. Po chvíli někdo začal od-. straňovat bednu s pískem, ozvalo se Tu Čéši ( to byla první ruská slova, co jsem sly-. šel ), pak vhodil dovnitř kožený kabátek se zlatými nárameníky a spustil se sám nadpo-. poručík Rudé armády s krvácející zraněnou nohou. Pomáhal mu seržant. Mamka mu pos-. kytla první pomoc a otec utíkal zatelefonovat pro sanitku. Ta ho odvezla mezi přestřel-. kou do městské nemocnice. Začátkem července nás vyhledal a překvapil návštěvou, aby. rodičům osobně poděkoval. To opravdu potěšilo. - ještě jednou nám bylo ouzko. To, když městský rozhlas oznámil, že se k městu blíží ně-. mecká armáda maršála Schornera, prchající směrem na Tábor a na západ do amerického. zajetí. Rychle jsme se ze tří sousedních vilek shromáždili ve sklepě u sousedů. Muži za-. barikádovali vstup do sklepa a čekali, jak to všechno dopadne. Nakonec město mělo štěs-. tí, protože Rusové donutili Němce město obejít. - naše zkušenosti s ruskými vojáky byly různé. Další ruská slova, která si brzy zapamato-. val snad každý, byla Davaj časy. Zaměřovali se na náramkové hodinky a mnozí vo-. jáci je měli od zápěstí až nad loket. Nepohrdli ale ani kapesními, které se tehdy ve ves-. tě hojně nosily. - ruští důstojníci byli běžně ubytováváni v českých rodinách. Nejdříve v našem hostinském. pokoji ubytovali dva důstojníky v kožených kabátech. Ti se chovali velice odtažitě a ne-. chali hlídat celý dům několika vojáky se samopaly s typickým kotoučovým zásobníkem.. I tito vojáci se odmítali se mnou jakkoli bavit. Na štěstí u nás byli jen jednu noc. Potom se. na delší dobu v pokoji ubytoval major a v komůrce u kuchyně jeho sluha, staršina s knír-. kem jako míval můj děda. Major občas potřeboval nějaké nádobí a jeho staršina vždy po-. žádal Pan major něchá prosiť. Od něho jsem také po prvé v životě ochutnal sardinky. - během májových dnů probíhalo zatýkání kolaborantů, ale hlavně různé oslavy, kdy jsem. poprvé viděl v parádních uniformách legionáře z první světové války. Tehdy to pro mne. byla velmi vzdálená minulost. I sokolové vyrukovali ve svých krojích. - z ruské vojenské techniky byly nejzajímavější tzv. Stalinovy varhany, nám spíše známé. jako kaťuše raketomety na amerických Studebakerech. - po revoluci se po ulicích, ale hlavně za městem podél silnic a po škarpách válelo spousty. opuštěné vojenské techniky, která se rychle měnila ve vraky. To bylo, pro nás kluky velké. eldorádo, kde jsme si ještě dlouho hrávali na vojáky a partyzány. - měl jsem štěstí, že prázdniny v roce 1945 jsem trávil z velké části v Oselcích v americké. zoně. Příbuzný tam byl venkovským lékařem. První setkání s americkými vojáky bylo,. když pro nás přijeli na nádraží. Američtí vojáci byli ubytováni na zámku. Na louce za. zámkem měli zaparkováno malé letadlo Pipper. Bylo mezi nimi i několik Čechoameri-. čanů, kteří pomáhali překonávat jazykovou bariéru. Běžně a často chodili na večeři či. oběd do českých rodin a na oplátku někdy přinášeli jejich voskované krabice s nápisy. Supper nebo Dinner. Pro mne byl největší zážitek, když jsem se mohl svézt v Jeepu a. prohlédnout si letadélko.velká paráda byla, když část posádky v polovině srpna odjíž-. děla do Plzně na slavnostní přehlídku. - po prázdninách jsme se vrátili do naší školy do svých lavic. Po vyučování jsme zpravid-. la spěchali na vrakoviště. Byly tam německé polopásové hakly, nákladní auta, osobní. obojživelné kádiky, motocykly i pásové. Tam jsme se dokonale vydováděli. J.G.

5 Vzpomínky na rok Rok 1945 jsem prožívala jako většina děvčat. Hlavní naší zábavou bylo kino, kde se v týdeníku pravidelně uváděly německo-české filmové záběry z bojišť. Rozhodující impuls k převratu přišel z Prahy. V sobotu dopoledne jsem se musela dostavit na pracovní úřad, který se v té době nacházel v budově učitelského ústavu ( dnes Pedagoggická fakulta u starého mostu). Ve městě už majitelé obchodů zamazávali německé nápisy a vyhazovali na chodníky obrazy Hitlera a dalších nacistů. Kolem poledne někdo navrhl, abychom zmizeli z práce. Také jsem poslechla a chtěla se vrátit domů, ale vlak však nejel. Musela jsem tedy šlapat pěšky přes Plácka kolem náhonu. Doma už matka ladila radio a slyšely jsme volání a prosby o pomoc Praze, kde u Rozhlasu umírali první lidé. V neděli jsme s několika kamarádkami pozorovaly prchající kolony německých vojáků po hlavní silnici a někteří kvapem ujížděly i přes Předměřice n.l. V pondělí začali příjíždět ruští vojáci, převážně na vozech, tažených koňmi. Všichni jsme je nadšeně vítali. V Hradci Králové se během vítání náhle ozval místní rozhlas a hlásil, že se na letišti někteří členové německé posádky vzbouřili a městu hrozí nebezpečí náletu. Následoval hromadný úprk do krytů. Naštěstí zpráva byla falešná. Když se ruští vojáci dostali do Předměřic, obecní úřad nařídil, že občané je musí ubytovat. Do naší rodiny byl také přidělen voják. Můj otec zrovna nebyl doma, protože byl v místní domobraně. Byly jsme s matkou samy a protože jsme měly různé obavy, zamlky jsme ho v pokoji. Ven by se mohl dostat jen oknem. V nedalekém statku u Morávků byly ubytováno asi dvacet ruských vojand. Spaly jednoduše ve stodole na slámě. V následujících dnech jsme všichni chodili na nádraží vítat květinami politické vězně. Právě kvetl šeřík. Do Předměřic se vrátilo několik mužů, bohužel ne všichni si užili svobody. J.S. Jak jsem to viděl V posledním roce války jsem začal chodit do 1. třídy tehdejší obecné školy v Nové Pace. Již od první třídy byla pro nás povinná němčina. Schulnachricht ( školní zpráva) s datem mě hodnotila jako sehr gut. Moc jsme se toho ale nenaučili. V naší škole byl německý vojenský lazaret a my jsme se scházeli na různých místech ve městě. Obvykle jsme dostali domácí úkoly a šli domů. Městem procházeli utečenci odněkud ze Slezska ( dnešního Polska) před postupující Rudou armádou. Oficiální propaganda je nazývala národními hosty. Maminka jim říkala vasrpoláci. Byli to většinou starší muži a ženy s dětmi. Svůj majetek si vezli na vozech tažených koňmi. Jeli ani nevěděli kam. Jedno však věděli jistě, že se zpět do svých domovů nevrátí. Německo bylo intenzivně bombardováno i v Nové Pace bombardování Drážďan v únoru Za pohraničními horami hřměla děla postupující Rudé armády. Koncem února 1945 procházely kolem nás kolony zbídačených válečných zajatců z různých evropských zemí, tzv. transporty smrti. Nejhůře na tom byli Rusové, které jsme poznali podle typických rubášek. Zbídačení lidé, někteří v dřevácích, chatrně oblečení a zoufale hladoví. Naši místní lidé se jim snažili pomoci. U nás v domě, kde bydlelo sedm rodin, sbírali sousedi ze svých skromných válečných přídělů různé potraviny pro zajatce. Můj otec, který uměl dobře německy, se pokoušel domluvit s německými dozorci o povolení k předání těchto potravin zajatcům. Někteří němečtí strážci to povolili, jiní s napřeženou zbraní to rázně zakázali. Zajatci přenocovali v okolních vesnicích a řadě z nich se za pomoci místních obyvatel dokonce podařilo z transportu utéci. Z nich se potom vytvořil základ partyzánských skupin, které v posledních týdnech a dnech války na novopacku působily. To už kolem nás

6 Ustupovaly jednotky německé armády. Zpočátku to byl uspořádaný ústup, který se později změnil v chaotický útěk. I v této, pro ně beznadějné, situaci někteří němečtí vojáci použili proti obyvatelům střelných zbraní. Nedaleko od nás, přímo na ulici, zastřelili místního občana pana Suchardu. Ještě dlouho po válce byly v omítce domu stopy po střelách a křížek. V Jírových sadech, na památku obětem 2. světové války je 73 jmen lidí, kteří padli v domácímči zahraničním odboji nebo zahynuli v koncentračních táborech. Riskovali své životy i životy svých blízkých. Jedno měli společné : bez vidiny osobního zisku nebo obohacení bojovali za svobodu své země. Vzpomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války vzpomeňme i na ně. J.B. Vzpomínky pana primáře MUDr. Václava Dobiáše Je mezi námi již málo pamětníků, kteří v dospělém věku prožívali složitou dobu v roce 1938 a německé okupace v letech Navíc tak aktivně jako on a jeho generace. Narodil se v r a v roce 1938 se stal studentem mediciny v Praze. Po Mnichovu byly od ČSR v září 1938 odtrženy Sudety a v polovině března r byla republika zlikvidovánna úplně a vytvořen Protektorát Čechy a Morava pod nadvládou nacistického Německa. MUDr. Dobiáš vzpomíná : Když přišel 15. březen 1939, šel jsem na lékařskou fakultu, měli jsme právě praktika. Šel jsem po pražských Příkopech, kde se hrnuli němečtí vojáci. Na chodnících bylo mnoho lidí, nadávali a zvedali zaťaté pěstě. Já jsem skoro nemohl jít dál, abych se dostal do pitevny. Na konci Příkopů jsem šikmo pohledem na Václavák zahlédl velkou vlajku s hákovým křížem a dral jsem se dál. S myšlenkami na tragické okolnosti jsem se konečně dostal do pitevny. Postavil jsem se se skalpelem ke svému vykázanému místu a musel jsem začít. Ostatní se potichu vyptávali, co jsem v ulicích Prahy viděl. Mysleli jsme především na to, jaká to budoucnost nás čeká. Dne 1. září 1939 vypukla 2. světová válka, když fašisté přepadli Polsko a následně se v rychlém sledu zapojily do války další státy Evropy. Následovala šestiletá anabáze, při které padly miliony lidí a další prošly nezměrným utrpením. Dále pan doktor řekl : Dne 28. října jsme demonstrovali za republiku, za což náš spolustudent Jan Opletal zaplatil daní nejvyšší, kdaž na následky postřelení zemřel. Dne 15. listopadu jsme šli v pohřebním průvodu na Karlovo náměstí, kde došlo k incidentům. Studenti strhávali německé nápisy a hlasitě protestovali proti nacistické okupaci. Druhého dne byl podezřelý klid, výuka na vysoké škole pokračovala. Osudného 17. listopadu, když jsme přišli k fakultám, narazili jsme na německé vojáky. Dozvěděli jsme se, že v noci vojáci obsadili vysokoškolské koleje a studenty zatkli a odvezli. Cílem byl koncentrák Sachsenhausen. Devět studentských funkcionářů bylo popraveno. Obdobná razie proběhla i v Brně a české vysoké školy byly na tři roky zavřeny, ve skutečnosti však po celou válku. Václav Dobiáš se jako další vlastenci zapojil do ilegální činnosti, roznášeli protiněmecké ilegální tiskoviny. Brzy však byl zatčen a vězněn na Pankráci, v Terezíně a Drážďanech. Byl odsouzen a jako vězeň pracoval v Halle an der Saale v povrchových dolech. Měl však obrovské štěstí, když byl jako méně provinilý vězeň v roce 1943 propuštěn. Nadšeně v květnu 1945 jako ostatně všichni čeští občané přivítal konec války a pustil se do dalšího studia medeciny. V roce 1948 promoval a jako významný odborník byl vyslán na dva roky do Leningradu na studia klinické toxikologie. Po návratu pracoval na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové na odělení interny. Po jejím zrušení byl v r jmenován primářem na interně vojenské nemocnice v Josefově. Protože v roce 1968 neschvaloval vpád sovětských a vojsk Varšavské smlouvy musel místo primáře opustit. I přes další postihy měl nakonec štěstí, že mu bylo, i jeho manželce dovoleno pracovat v profesi lékaře. To je však další kapitola jeho života.

7 Pan primář je stále velmi čilý tělesně i duševně. Je všestranně vzdělaný, jak je příznačné pro jeho generaci. Je literárně činný, složitý příběh svého života i celé jeho generace ztvárnil v díle Fragmenty. Výchovného příkladu pro mladší generaci si povšimla Eva Švarcová z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a společně s MUDr. Václavem Dobiášem vydali knížku Etická výchova a fragmenty z druhé světové války. Pan primář se se svými zážitky rád dělí s mladými lidmi, jak vysokoškolskými studenty, tak i žáky Základní školy. K letošnímu 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě obdržel pan MUDr. Václav Dobiáš od ruského velvyslanectví plaketu na paměť konce této války. Jako významná osobnost byl zařazen mezi tzv. Zlaté poklady Hradce Králové. Zaslouží si jistě i naší úctu. Č.B. Nejen o osvobození Náchoda Náchod osvobodila nade vší pochybnosti Rudá armáda. Oficiální slavnostní uvítání osvoboditelů náchodskými představiteli se konalo 10. května 1945 na hranicích u Slánského mostu. Žádné jiné vojenské osoby jiných států než sovětské tehdejší fotografové nezaznamenali. Jediná jednotka americké armády přijela dne 8. května 1945 do Velichovek do štábu maršála Schornera za účelem potvrzení všeobecné kapitulace, podepsané ve francouzské Remeši. Velichovky jako lázeňské zdravotnické zařízení fungovaly do 28. března Od tohoto dne byly všechny budovy zabaveny a připravovány pro německý štáb polního maršála Ferdinanda Schornera, velitele skupiny armád Střed. Zaměstnanci léčebny byli propuštěni, pacienti přemístěni jinam. Štáb prý čítal více než tisíc vojáků, takže byly zabaveny i některé domy, hostinec, škola atd. Objekt lázní byl hermeticky uzavřen. Severně od Velichovek bylo zřízeno malé letiště. Dne 8. května, po krátké zastávce v Hradci Králové, přijel do Schornerova štábu poměrně silný konvoj 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize 3. US armády. Velel mu pplk. Robert H. Pratt. Naši lidé cestou vítali americké vojáky jako osvoboditele. Misi tvořili příslušníci 23. squadrony s pěti obrněnými vozy M8 Greyhound, třemi Jeepy, dvěmi štábními limuzinami, sanitním a rozhlasovým vozem. Konvoj přivezl zvláštního zmocněnce OKW pplk. Wilhelma Meyer-Detringa, který měl Schornerovi doručit doklad o kapitulaci německé armády podepsanou dne 7. května 1945 v Remeši. Okolo jednání, které skončilo v 11 hodin, panují velké nejasnosti ohledně osobní přítomnosti maršála Schornera. Krátce po jednání německý štáb opustil Velichovky směrem Hořice Mladá Boleslav. Německá armáda Střed mizela spíše na jih. Rovněž americká mise se vrátila do západních Čech. Maršálu Schornerovi se podařilo z českého území uletět malým letounem Fi 156 Storch (Čáp) do Rakouska. Zde byl 17. května 1945 v Tyrolsku zadržen Američany, kteří ho po několika dnech výslechů předali Sovětům. Po příjezdu Rudé armády se její velení k velké nelibosti dozvědělo, že existují fotografie Američanů v Hradci Králové. Od Krušných hor postupovala na Prahu 4. gardová tanková armáda pod velením generál-plukovníka Lejljušenka a u Žatce její jednotky natrefily na přední sled části Schornerova štábu, který rozprášily. A.P. Zjištění starých historiků : Národ, který pohrdá a překrucuje svoji historii, musí veškerými útrapami projít znovu.

8 .

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_18 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 2.část VY_32_INOVACE_D5_20_18 Anotace: materiál obsahuje 4 úvodní listy, 18 listů prezentace Šablona:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

US MISE Velichovky Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945

US MISE Velichovky Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945 US MISE Velichovky 1945 Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945 Libor Pařízek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_55 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 20.12.2011

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. 2. světová válka očima pamětníků v Bystrém. Vojtěch Suchý, Lukáš Šťastný

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. 2. světová válka očima pamětníků v Bystrém. Vojtěch Suchý, Lukáš Šťastný ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK 2. světová válka očima pamětníků v Bystrém Vojtěch Suchý, Lukáš Šťastný ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Prohlašujeme, že jsme absolventskou práci

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více