Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích NABÍDKOVÝ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, MODULŮ A KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 27, České Budějovice Akademický rok 2014/2015 Letní semestr U3V: Přehled oborů, vzdělávacích programů a kurzů U3V v letním semestru akademického roku 2014/2015 Obory (tříleté studijní obory) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni (2013/ /2016) Člověk v přírodě a ve společnosti (2013/ /2016) Zlatá stezka (2013/ /2016) Péče o člověka a jeho zdraví (2014/ /2017) Vzdělávací programy 1. program: Vybrané kapitoly z lékařské etiky a jejich odraz ve filmové tvorbě Modul 1: Lékařská etika Vzdělávací program představuje vybraná témata současné lékařské etiky a jejich odraz ve filmové tvorbě. Klade etické otázky provázející vznik lidského života (film Mamas & Papas. Česko, 2010), interrupce, práva na svobodnou volbu, práva na život (film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Rumunsko, 2007), etické otázky transplantací a nových technologií v medicíně (film Nádech. USA, 2010, thanatologie a eutanázie (film Žít. Japonsko, 1952; film Hlas moře. Španělsko /Francie, 2004). Garant programu: Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Přednášky s filmy a následnou reflexí formou debaty v rozsahu 8 týdnů, 32 hodin výuky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál A, vždy v úterý od 14:30 do 17:15 hodin. *Termíny výuky nově otevíraného programu budou upřesněny po uzavření přihlášek.

2 2. Vzdělávací program: Historie Modul 4: Ze života našich předků Cyklus přednášek ze života našich předků, česká jména a příjmení, ze starých matrik a rodokmenů, z našich hřbitovů, staroměstský hřbitov, ze života učitelů a kněží Garant programu a vyučující: PhDr. Jiří Chvojka Přednášky a exkurze v rozsahu 10 týdnů, 40 hodin včetně terénní výuky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál F, vždy v pondělí od 9:30 do 12:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Historie každodennosti Modul 8: Lucemburkové na českém trůnu Představuje období sto třiceti let, kdy se na českém trůnu střídali členové panovnické rodiny Lucemburků: Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský, "poslední císař středověku". Součástí programu je terénní výuka s názvem Po stopách Lucemburků v Praze: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Staroměstská radnice, opatství Emauzy, Karlův most, Karlova univerzita. Garant programu a vyučující : PhDr. Pavel Král, Ph.D. Výběrový kurz, přednášky a řízené samostudium, exkurze, návštěva zámeckého sídla Termín blokové výuky: , kolokvium s obhajobou závěrečné práce Poplatek: 250,-Kč *Vzdělávací modul je účastníky U3V již naplněn. 4. Vzdělávací program: Reminiscenční terapie Modul 2: Reminiscence, vzpomínky skryté v příbězích, které psal život Reminiscence, vzpomínky skryté v příbězích, které psal život. Vzpomínky prožívané s podporou fotografií, rodinných a dobových alb. Garant programu a vyučující: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. Výuka a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, 24 hodin výuky probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, učebna U12, vždy v úterý od 12:50 do 15:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Historie Modul: Numismatika. Úvod do numismatiky aneb Čím se u nás platilo Historie platidel, cen a mezd, padělků, našich i cizích pokladů. Přednášky a cvičení: 6 týdnů, 12 hodin výuky Garant kurzu: PhDr. Jiří Chvojka Poplatek: 400,-Kč *Termíny a čas výuky budou upřesněny po uzavření přihlášek

3 6. Vzdělávací program: Archivnictví Modul 1: Úvod do studia genealogie a života našich předků Výkladový modul "Úvod do studia genealogie a života našich předků" s distančními prvky pro studium a tvorbu vlastního či libovolného rodokmenu s možností využití pramenů digitálních archivů klade důraz na praktickou část výuky. Její součástí je exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni, Zámek 110. Garant programu: PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Lektorka kurzu: Bc. Hanka Tlamsová Studijní plán: 1. Genealogie, základní pojmosloví, přehled studijních zdrojů a pramenů 2. První kroky, čtení starých textů 3. Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni 4. Digitální archivy ostatních českých archivů, čtení starých textů 5. Každodenní život našich předků, čtení starých textů 6. Rady a triky jak se vypořádat s nástrahami při čtení starých textů Přednášky a cvičení v rozsahu 6 týdnů, 24 hodin přímé výuky a samostudia se konají ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40 vždy v pátek od 14:00 hodin (www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/ceske-budejovice). Samostudium probíhá v badatelských dnech určených v archivu pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny přímé výuky: ; ; ; ; ; Termín exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni bude stanoven v průběhu konání kurzu. Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob *Navazující modul 2 poskytuje "Další možnosti bádání a čtení starých textů pro pokročilé " 7.Vzdělávací program: Archivnictví Modul 2: Poklady jihočeských archivů, kurz pro začátečníky Výkladový modul Historie jihočeského archivnictví s distančními prvky a samostudiem umožňuje osvojení si dovednosti využívat digitální archiv k tvorbě vlastního či libovolného rodokmenu, k poznávání historie nebo úseku z historie jihočeských obcí a měst. Součástí výuky je představení Státního oblastního archivu v Třeboni, Zámek 110. Garant programu: PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Přednášky a cvičení v rozsahu 5 týdnů, 20 hodin přímé výuky, řízeného samostudia a přípravy na individuální bádání se konají ve Státním okresním archivu České Budějovice, (www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/ceske-budejovice, Rudolfovská ulice č. 40 vždy v pátek od 10:30 do 12:00 hodin. Samostudium probíhá v badatelských dnech určených pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny výuky (kurz 1): ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob Poplatek: 400,-Kč

4 8. Vzdělávací program: Archivnictví Modul 3: Poklady jihočeských archivů, kurz pro pokročilé Navazující modul Historie jihočeského archivnictví s distančními prvky a samostudiem umožňuje účastníkům prohloubení dovednosti využívat digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni ke studijním účelům, k tvorbě rodokmenů, k poznávání historie jihočeských obcí a měst. Garant programu : PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Přednášky a cvičení v rozsahu 5 týdnů, 20 hodin přímé výuky, řízeného samostudia a individuální přípravy na prezentaci výsledků bádání se konají ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská ulice č. 40 (www.ceskearchivy.cz/statni-okresniarchivy/ceske-budejovice) vždy v pátek od 12:30 do 14:00 hodin. Samostudium probíhá v badatelských dnech určených pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny výuky (kurz 2): ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob Poplatek: 400,-Kč 9.Vzdělávací program: Psychologie Modul: Norma a patologie rodiny V současné postmoderní společnosti prochází rodina mnoha rizikovými situacemi. Analýza znaků rodiny 21.století a vybraných patologických jevů ovlivňujících rodinné prostředí jsou hlavními tématy kurzu určeného pro zájemce U3V. Garant programu : PhDr. Vlastimila Urbanová Přednášky a semináře v rozsahu 6 týdnů, 24 hodin přímé výuky probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál G, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 hodin Termín výuky: ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Psychologie a psychoterapie Modul: Role medií v životě seniorů Kurz respektuje potřebu jedince seniorského věku porozumět médiím dnešní doby, získávat základní orientaci v široké mediální nabídce a oddělovat v různých typech elektronických i tištěných médií seriozní informace od klamavých. Je zaměřen na praktické a účinné využívání tzv. nových médií. Odborný garant: Mgr. et Mgr. Josef Havlík Přednáška a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, cca 24 hodin probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU, Emy Destinové č. 46, v učebně ED1, vždy ve středu od 9:00 do 11:30 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob

5 11.Vzdělávací program: Psychologie a psychoterapie Modul: Inspiromat asertivity "Pokud nevíte, kam jdete, skončíte pravděpodobně někde úplně jinde" - motto kurzu zaměřeného na sebepoznání, účinnější sebeprosazování a sebeřízení. Kurz je výcvikový a sebezkušenostní, využívá interaktivní techniky, metody skupinové terapie, brainstorming. Garant programu: Mgr. et Mgr. Josef Havlík Výuka a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, 24 hodin probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU, Emy Destinové 46, v učebně ED1, vždy ve středu od 13:45 do 16:15 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Jihočeské divadlo na půdě Jihočeské univerzity Modul 2: Jihočeské divadlo - mezinárodní umělecké společenství Jihočeské divadlo, současný repertoár, dramaturgie, scénografie, významné osobnosti JD a jeho hosté, opera na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově Garant programu: František Řihout, dramaturg Jihočeského divadla Akademický rok 2014/2015, 2. část, letní semestr Otázky moderní scénografie Jaroslav Milfajt, scénograf, František Řihout, dramaturg JD : Magie divadelního prostoru Přednáška, beseda : Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, J. Boreckého 27, 16:00 hodin, sál A Jihočeské divadlo - mezinárodní umělecké společenství Interviews se zástupci uměleckých souborů - cizinců. Alexandr Beň, Yukiko Šrejmová Kinjo, WeiLong Tao. Moderuje: František Řihout, dramaturg JD Přednáška, beseda : Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, J. Boreckého 27, 16:00 hodin, sál A Jihočeské divadlo - Georges Bizet "Carmen" Geniální zhudebnění původního příběhu Prospera Mérimée o divoké cikánce, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo. Režie: Jana Kališová, Hudební nastudování: Mario De Rose Operní představení: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově Jihočeské divadlo - Klasická opera Carmen v kinetickém scénickém prostoru Setkání s režisérkou Janou Kališovou po shlédnutí opery Carmen. Prohlídka divadelního zákulisí Bellárie a barokního zámeckého parku v Českém Krumlově. Beseda: Otáčivé divadlo v Českém Krumlově Poplatek: 250,-Kč *Změna termínu konání uvedených besed, přednášek a setkání vyhrazena

6 13. Vzdělávací program: Šumava známá, zapomenutá a neznámá Modul 5: Šumava známá a neznámá Vzdělávací modul "Šumava známá a neznámá" je dvousemestrový. Zve účastníky na známá místa Šumavy, objevuje s nimi místa nepoznaná i neznámá. Garance programu: Ing. Jarmila Hanáková, Františka Kuncová,tutorky U3V Vzdělávací část, přednášky: 1. Novohradské hory a krajina: Milan Koželuh, autor odborných knih o Novohradských horách 2. Vltava ve fotografiích : Ing. Petr Hudičák, Muzeum Fotoateliér Seidl, Český Krumlov 3. Šumava a Josef Rosenauer: Mgr. Petr Jelínek, Regionální muzeum Český Krumlov 4. Národní park Šumava: David Vítovec, Správa Národního parku Šumava 5. Šumava známá a neznámá: Ing. Jarmila Hanáková, Františka Kuncová Přednášky a závěrečné hodnocení programu se konají na Zdravotně sociální fakultě JU, J. Boreckého 27, v přednáškovém sále G od 11:30 hodin Poznávací část, pěší turistika, trasy: Novohradské hory, Hojná Voda, prales, národní přírodní památka (NPP): ; Šumava Antýgl: ; Novohradské hory - Cetviny: ; Šumava Prášily,: ; Šumava Vchýnicko-Tetovský kanál: ; Šumava Dobrá Voda ( bývalý vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda: ; Novohradské hory, Pohoří na Šumavě : Závěrečné hodnocení programu : * Vzdělávací modul je účastníky U3V již naplněn. 14. Vzdělávací program: Novohradské hory Modul 1: Genius loci Novohradských hor Přednáškový cyklus představuje Novohradské hory, vodstvo a umělé nádrže hor, kostely a jejich svaté, zmiňuje úpadek a odchod lidí z krajiny, její vysídlení a opuštění. Garant programu: Milan Koželuh, průvodce, propagátor Novohradských hor, autor řady odborných knih a publikací, turistických materiálů a poznávacích tras Studijní plán: 1. Přednáška: Hory a krajina 2. Přednáška: Od pramenů řek k lidem 3. Přednáška: Zanikající světy 4. Přednáška: Se svatými Novohradskými horami 5. Přednáška: Fenomén opuštěné krajiny 6. Výběrová nabídka "Pěšího výletu do Novohradských hor" (panoramatická pěší trasa Malonty-Doppler; poznávací trasy: Novohradské příhraniční rybníky, Stezka Patera Bonfilia) Přednášky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU, J. Boreckého 27, sál A, vždy v úterý od 10:00 do 12:30 hodin. Termín pěší turistiky bude stanoven v průběhu realizace kurzu. Termín výuky: ; ; ; ; ; Poplatek: 400,-Kč

7 Vzdělávací kurzy 1. Kurzy informačních a komunikačních technologií Počítačový kurz pro začátečníky Psaní, základní úpravy textu, uložení a otevření dokumentů, , Internet, vytváření a odesílání zpráv včetně příloh. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pondělí od 12:00 do 13:30 hodin Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Každý účastník má k dispozici počítač připojený k Internetu. Může si přinést vlastní notebook a učit se přímo na něm. Kapacita kurzu je max. 10 osob. Počítačový kurz pro mírně pokročilé Prohloubení dovedností v programu Word, formátování textu a odstavce, odrážky, číslování, tvorba tabulek, obrázků. Osvojení si práce s programem MS Power-Point. Kurz zohledňuje míru dovedností a zájem účastníků U3V. Navazuje na kurz pro začátečníky. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pátek od 8:00 do 9:30 hodin Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Každý účastník má k dispozici počítač připojený k Internetu. Může si přinést vlastní notebook a pracovat na něm Kapacita kurzu je max. 10 osob. Počítačový kurz pro středně pokročilé 1 Procvičujeme a rozšiřujeme znalosti práce s PC. Prohlubujeme dovednosti v programu Power Point, Excel a na Internetu. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pondělí od 9:45 do 11:15 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu je max. 10 osob.

8 Počítačový kurz pro středně pokročilé 2 Procvičujeme a rozšiřujeme znalosti práce s PC. Prohloubujeme dovednosti v programu Power Point, Excel a na Internetu. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27 v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pátek od 9:45 do 11:15 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu je max. 10 osob. Geocaching mezigenerační hledání pokladů a poznání kraje jinak Mezigenerační hledání pokladů a poznávání kraje "jinak", osvojení dovednosti práce s GPS, geocachingem.com, s multicache, mystery cache, "hledání kešek" v terénu. Pokud mají účastníci kurzu turistickou GPS navigaci nebo "chytrý" telefon, mohou si je vzít na terénní výuku s sebou. Kurz je nově zařazen do nabídky vzdělávacích kurzů U3V. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka, přednášky a terénní výuka probíhají blokově a v rozsahu 26 hodin přímé výuky. Termíny přednášek: (pondělí) od 8:00 do 9.30 hodin na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) Terénní bloková výuka probíhá ve dnech ( středa až pátek) v Centru Česká Kanada Kapacita mezigeneračního kurzu je max. 10 osob. Poznámka: Doprava do Centra je individuální, rovněž ubytování si v Centru hradí každý účastník sám. Základní kurz digitální fotografie Kurz seznamuje účastníky s funkcí digitálních fotoaparátů, se základními fotografickými technikami v praxi, zpracováním a úpravou digitálních fotografií pro domácí archiv a využitím dostupných editačních programů včetně zvukového doprovodu. Podmínkou účasti v kurzu je osvojená dovednost práce na PC ( minimálně v rozsahu základního PC kurzu). Garant kurzu a lektor: Antonín Hoch Výuka probíhá 8 týdnů po 4 hodinách přímé výuky na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v odborné učebně U3V č. 20 (suterén) ve středu od 9:00 do 12:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; Počet účastníků je limitován, kapacita kurzu je max. 10 osob.

9 Kurz digitální fotografie pro mírně pokročilé Seznámení s pokročilejšími způsoby úpravy fotografií v Zonner Photo Studiu 16 (archivací, přesunem do počítače, skenováním, ukládáním a prezentací fotografií). Podmínkou účastí kurzu je absolvování základního kurzu digitální fotografie, případně stanovená počáteční dovednost. Garant a lektor kurzu: Antonín Hoch Výuka v kurzu probíhá 8 týdnů po 4 hodinách, celkem 32 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v odborné učebně U3V č. 20 ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu 10, max.15 osob 2. Kurzy výtvarné výchovy Kurz klasické výtvarné techniky pro pokročilé 6 Navazující výběrový kurz (na Výtvarnou výchovu 5) realizovaný ve čtyřech blocích: kresba, grafika, modelování a výtvarné zpracování keramiky a malba, rozvíjející výtvarný potenciál účastníků. Klade důraz na individuální přístup, dosavadní zkušenosti, zájmy a jedinečnost výtvarného projevu Odborný garant a lektor: Mgr. Olga Divišová Výuka probíhá 10 týdnů ve tříhodinových na sebe navazujících blocích na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, v ulici Emy Destinové č. 46, ve výtvarném ateliéru vždy v úterý od 10:00 do 12:30 hodin Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kurz lze přizpůsobit účastníkům, zohlednit jejich stávající stupeň výtvarných dovedností, případně rozšířit časovou dotaci výuky. Kapacita kurzu : osob Kurzovné: 750,-Kč. Kurz klasické výtvarné techniky pro pokročilé 7 Navazující výběrový kurz (na Výtvarnou výchovu 6) realizovaný ve čtyřech blocích: kresba, grafika, modelování a výtvarné zpracování keramiky a malba, rozvíjející výtvarný potenciál účastníků. Klade důraz na individuální přístup, dosavadní zkušenosti, zájmy a jedinečnost výtvarného projevu Odborný garant a lektor: Mgr. Olga Divišová Výuka probíhá 10 týdnů ve tříhodinových na sebe navazujících blocích ve výtvarném ateliéru U3V na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, Emy Destinové č. 46 vždy v úterý od 12:45 do 15:15 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu : osob Kurzovné: 750,-Kč.

10 Výtvarný plenér (malba) Prezenční bloková výuka kresby a malby v přírodě v rozsahu 20 hodin přímé výuky. Garant a lektor kurzu: Mgr. Olga Divišová Předpokládaný termín realizace kurzu: Květen-červen 2015 Vernisáž vybraných výtvarných prací účastníků U3V Realizace vernisáže výstavy výtvarných prací absolventů kurzů výtvarné výchovy v prostorách Britského centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Krajinská 2 Odborný garant: Mgr. Olga Divišová Předpokládaný termín realizace vernisáže : Květen-červen 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Univerzita třetího věku J. Boreckého České Budějovice doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. telefon: Mgr. Andrea Březinová telefon:

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 2015/2016 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP 2013-2015 1 OBSAH: 1. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTI NAD LABEM.... 4 2. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 5 3. U3V UJEP 2013 2015... 6 3.1 Harmonogram.. 6 3.2 Přijímací řízení.....

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Informační brožura o projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Kdo jsme... 3 Posláním sdružení je:... 4 O projektu... 4 Kurz manažerských dovedností pro pracovníky

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 2 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více