Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích NABÍDKOVÝ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, MODULŮ A KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 27, České Budějovice Akademický rok 2014/2015 Letní semestr U3V: Přehled oborů, vzdělávacích programů a kurzů U3V v letním semestru akademického roku 2014/2015 Obory (tříleté studijní obory) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni (2013/ /2016) Člověk v přírodě a ve společnosti (2013/ /2016) Zlatá stezka (2013/ /2016) Péče o člověka a jeho zdraví (2014/ /2017) Vzdělávací programy 1. program: Vybrané kapitoly z lékařské etiky a jejich odraz ve filmové tvorbě Modul 1: Lékařská etika Vzdělávací program představuje vybraná témata současné lékařské etiky a jejich odraz ve filmové tvorbě. Klade etické otázky provázející vznik lidského života (film Mamas & Papas. Česko, 2010), interrupce, práva na svobodnou volbu, práva na život (film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Rumunsko, 2007), etické otázky transplantací a nových technologií v medicíně (film Nádech. USA, 2010, thanatologie a eutanázie (film Žít. Japonsko, 1952; film Hlas moře. Španělsko /Francie, 2004). Garant programu: Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Přednášky s filmy a následnou reflexí formou debaty v rozsahu 8 týdnů, 32 hodin výuky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál A, vždy v úterý od 14:30 do 17:15 hodin. *Termíny výuky nově otevíraného programu budou upřesněny po uzavření přihlášek.

2 2. Vzdělávací program: Historie Modul 4: Ze života našich předků Cyklus přednášek ze života našich předků, česká jména a příjmení, ze starých matrik a rodokmenů, z našich hřbitovů, staroměstský hřbitov, ze života učitelů a kněží Garant programu a vyučující: PhDr. Jiří Chvojka Přednášky a exkurze v rozsahu 10 týdnů, 40 hodin včetně terénní výuky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál F, vždy v pondělí od 9:30 do 12:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Historie každodennosti Modul 8: Lucemburkové na českém trůnu Představuje období sto třiceti let, kdy se na českém trůnu střídali členové panovnické rodiny Lucemburků: Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský, "poslední císař středověku". Součástí programu je terénní výuka s názvem Po stopách Lucemburků v Praze: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Staroměstská radnice, opatství Emauzy, Karlův most, Karlova univerzita. Garant programu a vyučující : PhDr. Pavel Král, Ph.D. Výběrový kurz, přednášky a řízené samostudium, exkurze, návštěva zámeckého sídla Termín blokové výuky: , kolokvium s obhajobou závěrečné práce Poplatek: 250,-Kč *Vzdělávací modul je účastníky U3V již naplněn. 4. Vzdělávací program: Reminiscenční terapie Modul 2: Reminiscence, vzpomínky skryté v příbězích, které psal život Reminiscence, vzpomínky skryté v příbězích, které psal život. Vzpomínky prožívané s podporou fotografií, rodinných a dobových alb. Garant programu a vyučující: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. Výuka a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, 24 hodin výuky probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, učebna U12, vždy v úterý od 12:50 do 15:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Historie Modul: Numismatika. Úvod do numismatiky aneb Čím se u nás platilo Historie platidel, cen a mezd, padělků, našich i cizích pokladů. Přednášky a cvičení: 6 týdnů, 12 hodin výuky Garant kurzu: PhDr. Jiří Chvojka Poplatek: 400,-Kč *Termíny a čas výuky budou upřesněny po uzavření přihlášek

3 6. Vzdělávací program: Archivnictví Modul 1: Úvod do studia genealogie a života našich předků Výkladový modul "Úvod do studia genealogie a života našich předků" s distančními prvky pro studium a tvorbu vlastního či libovolného rodokmenu s možností využití pramenů digitálních archivů klade důraz na praktickou část výuky. Její součástí je exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni, Zámek 110. Garant programu: PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Lektorka kurzu: Bc. Hanka Tlamsová Studijní plán: 1. Genealogie, základní pojmosloví, přehled studijních zdrojů a pramenů 2. První kroky, čtení starých textů 3. Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni 4. Digitální archivy ostatních českých archivů, čtení starých textů 5. Každodenní život našich předků, čtení starých textů 6. Rady a triky jak se vypořádat s nástrahami při čtení starých textů Přednášky a cvičení v rozsahu 6 týdnů, 24 hodin přímé výuky a samostudia se konají ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40 vždy v pátek od 14:00 hodin (www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/ceske-budejovice). Samostudium probíhá v badatelských dnech určených v archivu pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny přímé výuky: ; ; ; ; ; Termín exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni bude stanoven v průběhu konání kurzu. Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob *Navazující modul 2 poskytuje "Další možnosti bádání a čtení starých textů pro pokročilé " 7.Vzdělávací program: Archivnictví Modul 2: Poklady jihočeských archivů, kurz pro začátečníky Výkladový modul Historie jihočeského archivnictví s distančními prvky a samostudiem umožňuje osvojení si dovednosti využívat digitální archiv k tvorbě vlastního či libovolného rodokmenu, k poznávání historie nebo úseku z historie jihočeských obcí a měst. Součástí výuky je představení Státního oblastního archivu v Třeboni, Zámek 110. Garant programu: PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Přednášky a cvičení v rozsahu 5 týdnů, 20 hodin přímé výuky, řízeného samostudia a přípravy na individuální bádání se konají ve Státním okresním archivu České Budějovice, (www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/ceske-budejovice, Rudolfovská ulice č. 40 vždy v pátek od 10:30 do 12:00 hodin. Samostudium probíhá v badatelských dnech určených pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny výuky (kurz 1): ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob Poplatek: 400,-Kč

4 8. Vzdělávací program: Archivnictví Modul 3: Poklady jihočeských archivů, kurz pro pokročilé Navazující modul Historie jihočeského archivnictví s distančními prvky a samostudiem umožňuje účastníkům prohloubení dovednosti využívat digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni ke studijním účelům, k tvorbě rodokmenů, k poznávání historie jihočeských obcí a měst. Garant programu : PhDr. Václav Rameš, ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Přednášky a cvičení v rozsahu 5 týdnů, 20 hodin přímé výuky, řízeného samostudia a individuální přípravy na prezentaci výsledků bádání se konají ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská ulice č. 40 (www.ceskearchivy.cz/statni-okresniarchivy/ceske-budejovice) vždy v pátek od 12:30 do 14:00 hodin. Samostudium probíhá v badatelských dnech určených pro veřejnost: v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny výuky (kurz 2): ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob Poplatek: 400,-Kč 9.Vzdělávací program: Psychologie Modul: Norma a patologie rodiny V současné postmoderní společnosti prochází rodina mnoha rizikovými situacemi. Analýza znaků rodiny 21.století a vybraných patologických jevů ovlivňujících rodinné prostředí jsou hlavními tématy kurzu určeného pro zájemce U3V. Garant programu : PhDr. Vlastimila Urbanová Přednášky a semináře v rozsahu 6 týdnů, 24 hodin přímé výuky probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál G, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 hodin Termín výuky: ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Psychologie a psychoterapie Modul: Role medií v životě seniorů Kurz respektuje potřebu jedince seniorského věku porozumět médiím dnešní doby, získávat základní orientaci v široké mediální nabídce a oddělovat v různých typech elektronických i tištěných médií seriozní informace od klamavých. Je zaměřen na praktické a účinné využívání tzv. nových médií. Odborný garant: Mgr. et Mgr. Josef Havlík Přednáška a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, cca 24 hodin probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU, Emy Destinové č. 46, v učebně ED1, vždy ve středu od 9:00 do 11:30 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Počet účastníků kurzu je limitován: max. 10 osob

5 11.Vzdělávací program: Psychologie a psychoterapie Modul: Inspiromat asertivity "Pokud nevíte, kam jdete, skončíte pravděpodobně někde úplně jinde" - motto kurzu zaměřeného na sebepoznání, účinnější sebeprosazování a sebeřízení. Kurz je výcvikový a sebezkušenostní, využívá interaktivní techniky, metody skupinové terapie, brainstorming. Garant programu: Mgr. et Mgr. Josef Havlík Výuka a výcvikové semináře v rozsahu 8 týdnů, 24 hodin probíhají na Zdravotně sociální fakultě JU, Emy Destinové 46, v učebně ED1, vždy ve středu od 13:45 do 16:15 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Vzdělávací program: Jihočeské divadlo na půdě Jihočeské univerzity Modul 2: Jihočeské divadlo - mezinárodní umělecké společenství Jihočeské divadlo, současný repertoár, dramaturgie, scénografie, významné osobnosti JD a jeho hosté, opera na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově Garant programu: František Řihout, dramaturg Jihočeského divadla Akademický rok 2014/2015, 2. část, letní semestr Otázky moderní scénografie Jaroslav Milfajt, scénograf, František Řihout, dramaturg JD : Magie divadelního prostoru Přednáška, beseda : Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, J. Boreckého 27, 16:00 hodin, sál A Jihočeské divadlo - mezinárodní umělecké společenství Interviews se zástupci uměleckých souborů - cizinců. Alexandr Beň, Yukiko Šrejmová Kinjo, WeiLong Tao. Moderuje: František Řihout, dramaturg JD Přednáška, beseda : Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, J. Boreckého 27, 16:00 hodin, sál A Jihočeské divadlo - Georges Bizet "Carmen" Geniální zhudebnění původního příběhu Prospera Mérimée o divoké cikánce, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo. Režie: Jana Kališová, Hudební nastudování: Mario De Rose Operní představení: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově Jihočeské divadlo - Klasická opera Carmen v kinetickém scénickém prostoru Setkání s režisérkou Janou Kališovou po shlédnutí opery Carmen. Prohlídka divadelního zákulisí Bellárie a barokního zámeckého parku v Českém Krumlově. Beseda: Otáčivé divadlo v Českém Krumlově Poplatek: 250,-Kč *Změna termínu konání uvedených besed, přednášek a setkání vyhrazena

6 13. Vzdělávací program: Šumava známá, zapomenutá a neznámá Modul 5: Šumava známá a neznámá Vzdělávací modul "Šumava známá a neznámá" je dvousemestrový. Zve účastníky na známá místa Šumavy, objevuje s nimi místa nepoznaná i neznámá. Garance programu: Ing. Jarmila Hanáková, Františka Kuncová,tutorky U3V Vzdělávací část, přednášky: 1. Novohradské hory a krajina: Milan Koželuh, autor odborných knih o Novohradských horách 2. Vltava ve fotografiích : Ing. Petr Hudičák, Muzeum Fotoateliér Seidl, Český Krumlov 3. Šumava a Josef Rosenauer: Mgr. Petr Jelínek, Regionální muzeum Český Krumlov 4. Národní park Šumava: David Vítovec, Správa Národního parku Šumava 5. Šumava známá a neznámá: Ing. Jarmila Hanáková, Františka Kuncová Přednášky a závěrečné hodnocení programu se konají na Zdravotně sociální fakultě JU, J. Boreckého 27, v přednáškovém sále G od 11:30 hodin Poznávací část, pěší turistika, trasy: Novohradské hory, Hojná Voda, prales, národní přírodní památka (NPP): ; Šumava Antýgl: ; Novohradské hory - Cetviny: ; Šumava Prášily,: ; Šumava Vchýnicko-Tetovský kanál: ; Šumava Dobrá Voda ( bývalý vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda: ; Novohradské hory, Pohoří na Šumavě : Závěrečné hodnocení programu : * Vzdělávací modul je účastníky U3V již naplněn. 14. Vzdělávací program: Novohradské hory Modul 1: Genius loci Novohradských hor Přednáškový cyklus představuje Novohradské hory, vodstvo a umělé nádrže hor, kostely a jejich svaté, zmiňuje úpadek a odchod lidí z krajiny, její vysídlení a opuštění. Garant programu: Milan Koželuh, průvodce, propagátor Novohradských hor, autor řady odborných knih a publikací, turistických materiálů a poznávacích tras Studijní plán: 1. Přednáška: Hory a krajina 2. Přednáška: Od pramenů řek k lidem 3. Přednáška: Zanikající světy 4. Přednáška: Se svatými Novohradskými horami 5. Přednáška: Fenomén opuštěné krajiny 6. Výběrová nabídka "Pěšího výletu do Novohradských hor" (panoramatická pěší trasa Malonty-Doppler; poznávací trasy: Novohradské příhraniční rybníky, Stezka Patera Bonfilia) Přednášky se konají na Zdravotně sociální fakultě JU, J. Boreckého 27, sál A, vždy v úterý od 10:00 do 12:30 hodin. Termín pěší turistiky bude stanoven v průběhu realizace kurzu. Termín výuky: ; ; ; ; ; Poplatek: 400,-Kč

7 Vzdělávací kurzy 1. Kurzy informačních a komunikačních technologií Počítačový kurz pro začátečníky Psaní, základní úpravy textu, uložení a otevření dokumentů, , Internet, vytváření a odesílání zpráv včetně příloh. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pondělí od 12:00 do 13:30 hodin Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Každý účastník má k dispozici počítač připojený k Internetu. Může si přinést vlastní notebook a učit se přímo na něm. Kapacita kurzu je max. 10 osob. Počítačový kurz pro mírně pokročilé Prohloubení dovedností v programu Word, formátování textu a odstavce, odrážky, číslování, tvorba tabulek, obrázků. Osvojení si práce s programem MS Power-Point. Kurz zohledňuje míru dovedností a zájem účastníků U3V. Navazuje na kurz pro začátečníky. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pátek od 8:00 do 9:30 hodin Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Každý účastník má k dispozici počítač připojený k Internetu. Může si přinést vlastní notebook a pracovat na něm Kapacita kurzu je max. 10 osob. Počítačový kurz pro středně pokročilé 1 Procvičujeme a rozšiřujeme znalosti práce s PC. Prohlubujeme dovednosti v programu Power Point, Excel a na Internetu. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pondělí od 9:45 do 11:15 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu je max. 10 osob.

8 Počítačový kurz pro středně pokročilé 2 Procvičujeme a rozšiřujeme znalosti práce s PC. Prohloubujeme dovednosti v programu Power Point, Excel a na Internetu. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka probíhá 12 týdnů po dvou hodinách na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27 v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) v pátek od 9:45 do 11:15 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu je max. 10 osob. Geocaching mezigenerační hledání pokladů a poznání kraje jinak Mezigenerační hledání pokladů a poznávání kraje "jinak", osvojení dovednosti práce s GPS, geocachingem.com, s multicache, mystery cache, "hledání kešek" v terénu. Pokud mají účastníci kurzu turistickou GPS navigaci nebo "chytrý" telefon, mohou si je vzít na terénní výuku s sebou. Kurz je nově zařazen do nabídky vzdělávacích kurzů U3V. Garant a lektor kurzu: Ing. Lenka Smržová Výuka, přednášky a terénní výuka probíhají blokově a v rozsahu 26 hodin přímé výuky. Termíny přednášek: (pondělí) od 8:00 do 9.30 hodin na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v počítačové učebně U3V č. 20 (suterén) Terénní bloková výuka probíhá ve dnech ( středa až pátek) v Centru Česká Kanada Kapacita mezigeneračního kurzu je max. 10 osob. Poznámka: Doprava do Centra je individuální, rovněž ubytování si v Centru hradí každý účastník sám. Základní kurz digitální fotografie Kurz seznamuje účastníky s funkcí digitálních fotoaparátů, se základními fotografickými technikami v praxi, zpracováním a úpravou digitálních fotografií pro domácí archiv a využitím dostupných editačních programů včetně zvukového doprovodu. Podmínkou účasti v kurzu je osvojená dovednost práce na PC ( minimálně v rozsahu základního PC kurzu). Garant kurzu a lektor: Antonín Hoch Výuka probíhá 8 týdnů po 4 hodinách přímé výuky na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v odborné učebně U3V č. 20 (suterén) ve středu od 9:00 do 12:00 hodin. Termíny výuky: ; ; ; ; ; ; ; Počet účastníků je limitován, kapacita kurzu je max. 10 osob.

9 Kurz digitální fotografie pro mírně pokročilé Seznámení s pokročilejšími způsoby úpravy fotografií v Zonner Photo Studiu 16 (archivací, přesunem do počítače, skenováním, ukládáním a prezentací fotografií). Podmínkou účastí kurzu je absolvování základního kurzu digitální fotografie, případně stanovená počáteční dovednost. Garant a lektor kurzu: Antonín Hoch Výuka v kurzu probíhá 8 týdnů po 4 hodinách, celkem 32 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, v odborné učebně U3V č. 20 ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu 10, max.15 osob 2. Kurzy výtvarné výchovy Kurz klasické výtvarné techniky pro pokročilé 6 Navazující výběrový kurz (na Výtvarnou výchovu 5) realizovaný ve čtyřech blocích: kresba, grafika, modelování a výtvarné zpracování keramiky a malba, rozvíjející výtvarný potenciál účastníků. Klade důraz na individuální přístup, dosavadní zkušenosti, zájmy a jedinečnost výtvarného projevu Odborný garant a lektor: Mgr. Olga Divišová Výuka probíhá 10 týdnů ve tříhodinových na sebe navazujících blocích na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, v ulici Emy Destinové č. 46, ve výtvarném ateliéru vždy v úterý od 10:00 do 12:30 hodin Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kurz lze přizpůsobit účastníkům, zohlednit jejich stávající stupeň výtvarných dovedností, případně rozšířit časovou dotaci výuky. Kapacita kurzu : osob Kurzovné: 750,-Kč. Kurz klasické výtvarné techniky pro pokročilé 7 Navazující výběrový kurz (na Výtvarnou výchovu 6) realizovaný ve čtyřech blocích: kresba, grafika, modelování a výtvarné zpracování keramiky a malba, rozvíjející výtvarný potenciál účastníků. Klade důraz na individuální přístup, dosavadní zkušenosti, zájmy a jedinečnost výtvarného projevu Odborný garant a lektor: Mgr. Olga Divišová Výuka probíhá 10 týdnů ve tříhodinových na sebe navazujících blocích ve výtvarném ateliéru U3V na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, Emy Destinové č. 46 vždy v úterý od 12:45 do 15:15 hodin. Termín výuky: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kapacita kurzu : osob Kurzovné: 750,-Kč.

10 Výtvarný plenér (malba) Prezenční bloková výuka kresby a malby v přírodě v rozsahu 20 hodin přímé výuky. Garant a lektor kurzu: Mgr. Olga Divišová Předpokládaný termín realizace kurzu: Květen-červen 2015 Vernisáž vybraných výtvarných prací účastníků U3V Realizace vernisáže výstavy výtvarných prací absolventů kurzů výtvarné výchovy v prostorách Britského centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Krajinská 2 Odborný garant: Mgr. Olga Divišová Předpokládaný termín realizace vernisáže : Květen-červen 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Univerzita třetího věku J. Boreckého České Budějovice doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. telefon: Mgr. Andrea Březinová telefon:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích NABÍDKOVÝ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, MODULŮ A KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Nabídka vzdělávacích aktivit v akademickém roce 2010/2011

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Nabídka vzdělávacích aktivit v akademickém roce 2010/2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Nabídka vzdělávacích aktivit v akademickém roce 2010/2011 Základní informace UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Univerzita třetího věku (U3V) na Jihočeské univerzitě v

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina pokročilí každé PO 12-12:45, Ukrajinská Angličtina mírně pokročilí každé PO 13-13:45, Ukrajinská Čtení ze šuplíku ČT 12.2.

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny. Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14.

Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny. Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14. Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14. září 2011 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Profesionalizace: 1952 Stěhování

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Termín: čtvrtek 15. května 2014 - úterý 20. května 2014

Termín: čtvrtek 15. května 2014 - úterý 20. května 2014 Sportovně - turistický kurz č. 1 třída 1DA Termín: čtvrtek 15. května 2014 - úterý 20. května 2014 Místo konání: Berounka, kemp Višňová u Křivoklátu Účastníci: studenti DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující 1.E 25.IX.15 Evropský den jazyků DDM České Budějovice workshop Kratochvílová 0 26.10.2015 planetárium Č.Budějovice výukový program Otáhalová, Křížová, Dvořák 40 Kč XII.2015 Jindřichův Hradec,Krýzovy jesličky

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 Nabízíme výuku a doučování s paní Marcelou Bastlovou do naplnění volné kapacity jedná se o: individuální doučování angličtiny pro uživatele - studenty výuka španělštiny

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa čtvrtek, 10. září 2009 Třeboň, KK centrum Roháč

Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa čtvrtek, 10. září 2009 Třeboň, KK centrum Roháč Pobočka Dendrologická, Dobřichovice,ČLS, ve spolupráci s Městem Třeboň, Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., Česká jednota lesnická Vás srdečně zve na odborný seminář a setkání lesníků Památné stromy v lesích

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15

A/ Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanovené pro rok 2014/15 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 1, Lib e rec 5, e - m ail: @zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 3 0 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více