Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!"

Transkript

1 Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby Ikona vzkříšení Perokresba vzkříšení Nástěnka pro vytvoření paschálního kalendáře, (přiměřené velikosti pro šest kreseb) Pastelky, nůžky, lepidlo Barevná plsť, filc nebo barevné papíry. Mohou být použity při vybarvování ikony. Převyprávěný příběh žen myronosic. 1. Zahajovací modlitba Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval. Ujistěte se, že žáci vědí, co znamená v tomto významu slovo překonal. 2. Ikona svátku Podívejte se společně na ikonu vzkříšení. Nechte žáky ukázat, jak je na ikoně vyjádřeno: daroval život. (Pozvedá Adama a Evu z područí smrti. Téhož se dostalo i všem ostatním, kteří kdy umřeli.) Nechte žáky ukázat, jak je na ikoně vyjádřeno překonání smrti. (Smrt je zobrazena jako dveře, zámky a klíče, které člověka spoutávají. Kristus zničil tyto dveře, bránu, zámky rozlomil.) Dokázal by někdo z žáků na ikoně vzkříšení ukázat smysl a význam troparu? (Kristus stojí živý ve světě vstal z mrtvých, stojí jako vítěz na vyvrácených dveřích od pekla. Dříve zemřelé zachraňuje z moci smrti, pozvedá Adama a Evu. 3. Biblický příběh. Jako součást opakování přečtěte žákům příběh pohřbení Krista. Následně přejděte na příběh vzkříšení.

2 3. Diskuze Poté, co byl Kristus pohřben, šlo několik žen k jeho hrobu. O čem se cestou bavili? (Obávali se, že nebudou mít sílu odvalit těžký kámen, který kryje vstup do hrobky.) Co našli v hrobce? (Našli zde anděla, hrobka byla otevřena, kámen odvalen. Stráže leželi ve strachu z anděla na zemi.) Později, když Marie z Magdaly uviděla Ježíše, poznala ho? Zač ho považovala? Co jí pravil? (Nepoznala, považovala ho za zahradníka, běž a řekni učedníkům, že odcházím ke mému Otci a Bohu.) 4. Opakování Zazpívejte verš z poslední hodiny. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, Bůh jest Hospodin a zjevil se nám. Krátce proberte její smysl. Bůh žehná těm, kdo v něho věří a také se tak chovají. Bůh se nám dal poznat tím, že vstal z mrtvých. To může učinit pouze Bůh. 5. Tvorba paschálního kalendáře Rozdělte třídu na skupiny po čtyřech žácích, každé skupině dejte perokresbu ikony, pastelky, lepidlo, barevné papíry, plsť či filc, nůžky. Všichni by měli mít k dispozici i skutečnou ikonu. Nechte žáky vybarvit tváře, části nezakrytých těl a pozadí. Dalším krokem je nastříhat z barevných papírů oblečení všem postavám. Barevnou předlohou je skutečná ikona. Nalepte takto připravené části oděvů na pérovou kresbu. Malé části oblečení mohou být též vybarveny pastelkami. 6. Kvíz Následuje hra, jejímž smyslem je poznat, zda daný výrok je pravdivý, či nikoliv. Všichni žáci stojí. V případě, že bude výrok pravdivý, žáci zvednou ruce. Pokud bude nepravdivý, žáci si sednou (dřepnou). Varianty pravidel: A Všichni hrají současně, každá správná odpověď znamená bod. Vyhrává hráč s nejvíce body. B Všichni hrají současně, kdo odpoví špatně, vypadává. C- Hrají rozděleni do dvou skupin, každé skupině se započítávají body podle počtu hráčů skupiny, kteří odpověděli správně. Příklad: Zradil jsem Krista jeho nepřátelům. Kdo jsem? Jmenuji se Jidáš? (Pro menší hráče může být výpověď explicitní: Zůstaňte stát, pokud jsem Jidáš. Sedněte si, pokud jsem Jan.) Kristus mne vzkřísil z mrtvých. Jsem Lazar? (Lukáš?)

3 Ježíš vyprávěl příběh o dívkách, kterým chybělo něco v lampách. Byl to knot? (olej?) Přišla jsem brzo ráno do Ježíšova hrobu a hrob byl prázdný. Kdo jsem? Jsem Martha? (Marie?) květné neděli slavíme vjezd Krista do jednoho města. Je tímto městem Jeruzalém? (Betlém?) Jsem Lazarova sestra. Jsem Marta? (Zuzana?) Když Ježíš umíral na kříži, řekl mi, abych se postaral o jeho matku. Je mé jméno Marek? (Jan?) Ze strachu jsem, ještě před zakokrháním kohouta třikrát zapřel Krista. Kdo jsem? Jmenuji se Jan? (Petr?) Ježíš ukázal svým učedníkům, jak soužit druhým. Učinil tak tím, že je obsluhoval při hostině? (že jim omyl nohy?) Jsem bratr Marie a Marty. Je mé jméno Lazar? (Tomáš?) Jsem Marie z Magdaly, je pravda, že když se mi zjevil vzkříšený Kristus, tak jsem ho hned poznala? (nepoznala?) Vyhodnoťte soutěž. Ve které otázce se nejvíce žáků spletlo? Která jim přišla nejlehčí? 6. Závěrečná modlitba Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

4 Biblický příběh Pohřeb Ježíš zemřel. Jeho učedníci byli zmateni. CO mají dělat? Nevěděli. Tu přišel jeden zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Byl to člověk dobrý a spravedlivý. Chtěl, aby Ježíš byl pohřben, jak bylo v té době zvykem. Dodal si odvahy, předstoupil před Piláta a požádal ho o Ježíšovo tělo. Pilát mu dovolil Ježíše pohřbít. Josef koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. Potom přivalil ke vchodu do hrobu těžký kámen a odešel. Stráž u hrobu U Piláta se v sobotu shromáždili velekněží a farizeové a naléhali na něj: Pane, vzpomněli jsme si, že Ježíš řekl, že po třech dnech bude vzkříšen. Vydej proto rozkaz, aby jeho hrob byl po tři dny hlídán. Jinak jeho učedníci mohou jeho tělo ukrást a namluvit lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by přece byl hrozný podvod! Pilát jim odpověděl: Dobře. Vezměte si stráž a dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré. Velekněží a farizeové spokojeně odešli. Zapečetili kámen přivalený k hrobu a ostavili tam stráž. Prázdný hrob Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome vzaly vonné masti a šly pomazat Ježíšovo tělo. Bylo to brzy ráno prvního dne po sobotě. Slunce právě vyšlo, když přicházely k hrobu. Oči plné slz upíraly k zemi. Dělaly si starosti: Kdo nám odvalí ten těžký kámen od vchodu do hrobu? Když ale došly k hrobu, strnuly. Kámen je odvalen! Pak zahlédly anděla, jehož roucho bylo bílé jako sníh. Stráž před hrobem byla strachy bez sebe. Anděl se obrátil k ženám a řekl: Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není tu. Byl vzkříšen, jak vám řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Ženy pomalu vešly do hrobu. Ježíšovo tělo tam však nenašly. Anděl jim řekl: Nehledejte živého mezi mrtvými. Ale jděte a vyřiďte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých a že jde před nimi do Galileje. Tam se s nimi setká. Ženy rychle vyšly z hrobu a se strachem i s velikou radostí to běžely oznámit učedníkům. Setkání Ježíše s Marií

5 Učedníci oplakávali svého Pána. Když však první den po sobotě uslyšeli, že hrob je prázdný, chtěli se o tom přesvědčit sami na vlastní oči. Nejprve se k hrobu rozběhli Petr a Jan. Uviděli totéž, co ženy: na místě, kde leželo Ježíšovo tělo, byla lněná plátna, do nichž bylo zabaleno. Opodál viděli i šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu. Oba učedníci se vraceli domů a snažili se pochopit, co se stalo. Před hrobem zůstala jen Marie z Magdaly. Byla bezradná a plakala pro Krista. Ještě jednou se naklonila do hrobu. Na místě, kde dříve leželo Ježíšovo tělo, spatřila dva anděly. Zeptali se jí: Proč pláčeš? Odpověděla: Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. V té chvíli ho však nepoznala. Ježíš jí řekl: Proč pláčeš? Koho hledáš? Marie se domnívala, že je to zahradník, a řekla: Pane, jestli jsi jej odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. Tu ji Ježíš oslovil jako dříve tolikrát? Marie! V tom okamžiku ho poznala. Zvolala: Mistře! Pokročila k němu, ale Ježíš ji zastavil. Řekl: Nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k Otci. Nejdřív jdi k mým bratřím a pověz jim, že se vracím ke svému Otci a Bohu, který je i vaším Otcem a Bohem. Marie z Magdaly šla k učedníkům a řekla jim: Viděla jsem Pána. Potom jim vyprávěla, co jí Ježíš řekl. Text vybrán z knihy: De GRAAF, Anne. Příběhy z Bible. Překlad: Lukešová Anna. 2. vydání. Praha: Česká biblická společnost, ISBN X

6

7

13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ 13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ Počet setkání: podle potřeby (pokud děti zvládly porozumět tématům, kterým jsme se věnovali před Velikonocemi, mělo by stačit jedno setkání). Doporučené období: bezprostředně po

Více

Kladno 2.11.2014 strana 1

Kladno 2.11.2014 strana 1 Kladno 2.11.2014 strana 1 Povolání Šimona - Ježíš vidí Petra - Skálu Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 37-39

Více

Ahoj děti, milí rodiče,

Ahoj děti, milí rodiče, Ahoj děti, milí rodiče, jmenuji se ovečka Agnes a bydlím na webu deti.vira.cz. Na našich stránkách najdete spoustu omalovánek, rébusů, příběhy z Bible, modlitby, ale i nápady na tvoření pro různé příležitosti.

Více

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen (Lk 24,5-6). SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území

Více

ČESKY. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lk 23,34)

ČESKY. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lk 23,34) ČESKY Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lk 23,34) Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: KLÍČOVÝ VERŠ: A4 Bětka byla

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer

Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer 14 14. Radim Passer Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Hezký dobrý večer vám všem, milé dámy a váţení pánové. I dnes večer

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA 300 Křesťané se ze strachu o své životy scházeli v tajnosti, aby četli Bibli a uctívali Boha. Milí přátelé, náš Pán trpěl, aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, že

Více

PŘÍBĚH VELIKONOC - VELIKONOČNÍ JITRO

PŘÍBĚH VELIKONOC - VELIKONOČNÍ JITRO OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI DUBEN 2003 číslo: 31 ročník: VI. * ZDARMA * Velikonoční jitro PŘÍBĚH VELIKONOC - VELIKONOČNÍ JITRO Ze svého lůžka viděla Marie okno v temné světnici jen jako šedivý čtverec.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

Boží slovo v našich srdcích

Boží slovo v našich srdcích Čtení pro děti při modlitebním týdnu 2012 Anne-May Wollanová Boží slovo v našich srdcích Příloha časopisu Advent 9/2012 přednášky modlitebního týdne pro děti první sobota Věrnost Valdenských Světlem pro

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015. Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti II. stupně. Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé

6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015. Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti II. stupně. Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé 6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 6. 1. Uvedení do tématu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří

POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří jste přítomni, bych rád řekl, že je to výsada, být dnes

Více

Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky

Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky Modlitební novéna před duchovní obnovou mládeže děkanátu Valašské Klobouky Téma duchovní obnovy bude svátost Eucharistie. V rámci duchovní přípravy na obnovu máte možnost se modlit tuto novénu. Novéna

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)

II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) Ježíš zvěstuje evangelium (Mt 4,12-17; L 4,14-15) 1,14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 Naplnil se čas a přiblížilo se

Více