Slovo úvodem. Výkonný výbor občanského sdružení: Eliška Erdingerová předsedkyně Lydie Veselá místopředsedkyně PhDr. Ladislav Csémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Výkonný výbor občanského sdružení: Eliška Erdingerová předsedkyně Lydie Veselá místopředsedkyně PhDr. Ladislav Csémy"

Transkript

1

2 Slovo úvodem Komunitní centrum U Jákobova žebříku (dále jen KC) je občanské sdružení, které vzniklo registrací Ministerstvem vnitra 22. února V místě sídla KC probíhala řada aktivit duchovních, sociálních, kulturních a multikulturních, kterých se účastní lidé různých věkových kategorií, národů, kultur a společenství. Komunitní centrum prakticky na tyto aktivity navazuje a ve svých projektech úzce spolupracuje s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze 8 Kobylisích. V prvním roce svého působení výkonný výbor (dále jen VV) projednával koncepční otázky, týkající se činnosti v nejbližším období a vyjasnil si priority. Prioritou č. 1 bylo zaměřit se na cílovou skupinu, která se schází v mateřském klubu Benjamin. Jsou to maminky na mateřské dovolené a v domácnosti, jejich děti, případně další rodinní příslušníci. Další cílovou skupinou jsou senioři. VV se zabýval přípravou dlouhodobého projektu pro starší generaci. Navrhl nejdříve 1x měsíčně a poté podle zájmu každý týden - setkávání pro seniory při kávě a čaji s programem a rozhovory. VV se rozhodnul pro vzdělávání v rámci KC formou aktuálně připravených jednotlivých kurzů, organizovaných pro určité cílové skupiny např. seminář pro maminky, seniory, mládež apod. VV se zabýval otázkou informovaností pro veřejnost - vytvořením webových stránek a propagačních materiálů. Kulturní projekty pořádá KC ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích, Diakonií v Ďáblicích, Korejským kulturním centrem, Domovem důchodců v Bohnicích atd. Výkonný výbor občanského sdružení: Eliška Erdingerová předsedkyně Lydie Veselá místopředsedkyně PhDr. Ladislav Csémy Kontakt: Komunitní centrum U Jákobova žebříku U Školské zahrady 1, Praha 8 Kobylisy IČ: Telefon: Mobil: http: kc.kosteljakob.cz 2

3 Poslání KC: KC je organizace, jejímž posláním je vytvoření takového prostředí, které umožní vzájemné poznávání, porozumění a přijetí lidí různých národů a kultur, náboženství a církví, věku a sexuální orientace, se zvláštním zřetelem na ty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem KC je: poskytnout otevřené místo pro setkávání a rozhovor podporovat integraci osob, kterým hrozí sociální vyloučení napomáhat zvládání a řešení osobních, rodinných a společenských problémů; zahrnuta je oblast vzdělávání, výchovy a praxe podílet se na duchovním, sociálním i kulturním rozvoji městské části Prahy 8 Cílová skupina: osoby ohrožené sociální exkluzí, zejména senioři, maminky na mateřské dovolené, lidé bez zaměstnání atd. členové a přátelé farního sboru U Jákobova žebříku členové korejské komunity v Praze a jiné národnostní menšiny KC své cíle dosahuje projekty a aktivitami: Mateřské centrum Benjamin kavárnička nejen pro seniory vícegenerační setkávání nad zajímavými tématy s pozvanými hosty vzdělávací akce přednášky, semináře, kurzy apod. s různou tematikou kulturní a multikulturní akce koncerty, divadelní představení, výstavy atd. sportovní akce výlety, pobytové akce apod. Projekty uskutečněné v roce ) Mateřské centrum Benjamin Mateřské centrum Benjamin se začalo formovat jako klubové společenství již v říjnu roku Benjamin poskytuje příležitost k setkávání rodičů i prarodičů s dětmi v laskavé a tvůrčí atmosféře. Během roku 2006 hledal Benjamin svoji tvář. Každou středu od 13 do 16 hodin se scházelo v počtu velmi různém osm maminek na mateřské dovolené, jedna babička a dvanáct předškolních dětí. Díky laskavosti korejské komunity U Jákobova žebříku (klub navštěvovala i jedna korejská maminka s dcerou) se Benjamin scházel v místnosti, kterou vybavili pro děti zajímavými hračkami korejští přátelé. Během setkání byl připraven program pro děti (vyprávění různých příběhů, zpívání písniček za doprovodu kytary). Pro zájemce připravil místní farář biblický program. Po programu si děti malovaly a hrály, maminky měly příležitost si popovídat a sdělit své zkušenosti z MD. Pro příští rok plánujeme vzdělávací aktivity pro maminky. Mateřské centrum je otevřeno pro širokou veřejnost. V roce 2006 se uskutečnilo 22 setkání Benjamina. 3

4 2) Vícegenerační setkávání s hosty 15. března 2006 proběhlo setkání s paní Rut Kolínskou, zakladatelkou mateřských center v Čechách a Ženou roku Tento večer přinesl mnohou inspiraci pro činnost mateřského centra Benjamin. V květnu se uskutečnilo setkání s kpt. Mgr. Pavlem Rumlem, kaplanem v Ústřední vojenské nemocni v Praze Střešovicích. Promítl dokument, který natočil během své mise v Kuvajtu. Také hovořil o své nynější práci v nemocnici. Vesele Kalifornií. 29. listopadu vyprávěli manželé Lydie a Pavla Veselých o své cestě po Kalifornii. Během večera také promítl Pavel Veselý, profesionální fotograf a novinář, řadu krásných fotografií, které nám přiblížily život lidí, kulturu a přírodu státu, který patří k nejbohatším a nejlidnatějším státům USA. V roce 2006 byly uskutečněny tři projekty za průměrné účasti 25 osob. 3) Kulturní projekty Koncert pěveckého souboru z Austrálie se uskutečnil 22. května 2006 v hod. ve společenském sále Domova důchodců Bohnicích. Na přípravě a organizaci se spolupodíleli s KC také Farní sbor ČCE v Kobylisích a pracovníci Domova důchodců v Bohnicích. Na programu tohoto přátelského koncertu byla díla klasická, ale i lidové písně australské a české. 5. října - koncert významné cembalistky Sylvie Georgievy. Na programu byly vybrané sonáty J. A. Bendy. Umělkyně jednotlivé sonáty sama uváděla a posluchače vtáhla do děje skladby. Svým osobitým, vynikajícím přednesem vytvořila překrásnou atmosféru a mimořádný hudební zážitek. 7. prosince adventní hudební večer - pořádalo ďáblické středisko Diakonie a Komunitní centrum U Jákobova žebříku. Zazněly skladby J. B. de Bojmoriera, G. Cervetta, B. Martinů, P. Hejného a Ch. Corey v podání unikátního hudebního sdružení Pražské violoncellové trio. Součástí večera bylo zamyšlení Miroslava Erdingera, faráře sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Kobylisích. Po programu následoval volný večer s pohoštěním a možností rozhovorů. Účastníci večera si také mohli prohlédnout adventní výstavu a zakoupit si výrobky a díla různých vystavovatelů - umělců. 15. prosince 2006 Opera Jaro, jaro. Korejský operní soubor Kiwón uvedl dramatický příběh dvou zamilovaných, příběh s komickými prvky. Korejští umělci přivezli dekoraci a rekvizity, hráli a zpívali v kostýmech, dokonale nalíčení. Umělecká ředitelka souboru je absolventkou hudebních škol v americké Filadelfii a v Paříži. V Koreji uvedla dvanáct světových oper jako jsou Carmen, Tosca, nebo La Traviata. Zpěváci operního divadla, které vytvořila a řídí, studovali v italské Florencii, v Bostonu, na Korejské hudební akademii. Zpívají v Koreji a po celém světě. Tato opera byla uvedena na základě spolupráce Komunitního centra s korejskou komunitou U Jákobova žebříku. V roce 2006 se uskutečnily 4 kulturní akce za průměrné účasti 50 návštěvníků. 4

5 4) Výlety a pobytové akce: 10. června výlet do Krabčic. Účastníci navštívili Domov odpočinku ve stáří - jedno z největších středisek Diakonie ČCE - a díky ochotě jeho vedení se mohli blíže seznámit s péčí o seniory a jejími proměnami po roce Za pěkného počasí také vystoupili na horu Říp proběhl víkendový pobyt na Vysočině v rekreačním středisku v Chotěboři, kterého se zúčastnilo 40 Čechů a 8 Korejců; všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Hostem pobytu byl pastorační pracovník z Domova odpočinku ve stáří V Krabčicích, původem z Keni. Za krásného slunečného počasí účastníci uskutečnili výlet po turistické naučné stezce podél řeky Doubravy s výstupem na vrchol Sokolohrady. Během pobytu se hodně zpívalo, povídalo, děti si hrály a sportovaly a všichni si u večerního ohýnku opékali buřty. Byl to velmi zdařilý pobyt, který prohloubil přátelské mezilidské vztahy. První akce se zúčastnilo 32 členů zájezdu. Na víkendovém pobytu bylo 48 účastníků. 5) Dobročinná akce KC se spolupodílelo na tradičním předvánočním "bazaru" korejských a českých jídel, který se pravidelně od roku 2000 U Jákobova žebříku koná první adventní sobotu. Češi a Korejci zde nahlížejí do tajemství národních kuchyní, do přípravy středoevropských a asijských pokrmů. Jídla, která připravují čeští i korejští členové FS jsou prodávána, účastníci je mohou sníst v místě nebo si je odnést domů. Zároveň probíhá také bazar oblečení. Výtěžek z akce slouží pro práci v psychiatrické léčebně v Bohnicích, konkrétně k zakoupení dárků pro pacienty uzavřených oddělení. Společně s ošetřujícím personálem jsou dárky vybírány podle osobních přání a potřeb jednotlivých pacientů. Na bazaru bylo přítomno 120 občanů. Dvoudenní projekt. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek 2006 se předškolní i školní děti sešly k odpolednímu výtvarnému tvoření pod vedením akademické malířky Petry Fišerové. Po oba dny se věnovaly stříhání a lepení velké mozaiky s motivem Poslední večeře Páně. Práce to byla náročná, ale zajímavá. Obraz byl rozdělen do několika desítek dílů, které se skládaly jako puzzle. Nepřízeň počasí zabránila plánovanému vymalování další mozaiky barevnými křídami na betonovou stěnu v zahradě, nepokazila však radost a tvůrčí náladu všech zúčastněných. Akce se zúčastnilo 10 dětí a dospělých. Všechny připravované akce byly vedeny snahou rozvíjet mezilidské a mezigenerační vztahy i vytvářet dobré sociální klima. Věříme, že tím byl naplněn cíl KC. 5

6 Personální zajištění činnosti KC Veškerá činnost byla zajišťována těmito dobrovolníky: Csémy L. Dobrovodská H., Erdinger M., Erdingerová E., Jeřábek J., Veselá L. Všichni výše uvedení účinkující v jednotlivých projektech se na podporu KC vzdali nároku na honorář. Finanční hospodaření V roce 2006 nehospodařilo KC se svými vlastními finančními prostředky. Patří za to dík Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, který KC propůjčil prostory a technické zázemí. Za VV KC Eliška Erdingerová 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2008 Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo založeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Komunitní centrum Matky Terezy 2014 VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov patří do III. pražského vikariátu

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK Název poskytovatele: Centrum seniorů Mělník (dále CSM) Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: město Mělník Kontaktní údaje: Centrum seniorů Mělník,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10

Výroční zpráva 2006. Ratolest. Středisko Ratolest v Praze 10 Výroční zpráva 2006 Ratolest Středisko Ratolest v Praze 10 Vážení přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2006. Hlavní náplní naší

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 Ú V O D N Í S L O V O Motto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013 2014 Č. j.: 931/2014 V Praze dne 13. října 2014 Obsah 1. Zřizovatel 3 2. Název právnické osoby, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012-2013 V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec

Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec Výroční zpráva 2013 Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec Mateřský klub Rybička Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec 0 Úvodní slovo Důvěru

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více