F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu"

Transkript

1 F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte přístroj.! Pokud nejsou baterie plně nabity, může dojít k vážné chybě systému při záznamu a přenosu videosouborů. Neotvírejte kryt! Neodbornou manipulací by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Kontakt s částmi síťového napáječe by mohl mít za důsledek úraz elektrickým proudem. Aby nedošlo k nevhodné manipulaci se síťovým napáječem, prostudujte pečlivě návod k použití. POZOR: Chraňte toto zařízení před vodou a jinými tekutinami, v opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo by mohl být způsoben požár. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze síťový napáječ, který je součástí sady. (Výrobce nezodpovídá za škody způsobené použitím jiného síťového napáječe) Důležité: Používejte pouze konektor odpovídající konektoru na síťovém napáječi. Použití neodpovídajícího konektoru může být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Síťový napáječ pevně zapojte do síťové zásuvky.! 1

2 Bezpečnostní upozornění: Interní dobíjitelná baterie Nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku. Nedobíjejte baterii po delší dobu, než je specifikováno. Pokud je přístroj po delší dobu nepoužívaný nebo před prvním použitím nejprve dobijte baterii. V zájmu dlouhé životnosti baterie ji před použitím dobijte na plnou hodnotu, před započetím nabíjení baterii vybijte. Přebíjení nebo přílišné vybití baterie zkracuje její životnost. Pokud je doba provozu s plně dobitou baterií kratší než s novou baterií, je třeba vyměnit baterii. Baterie je spotřební součást sady, postupným používáním se její životnost zkracuje. Nedotýkejte se síťového napáječe žádnými vodivými předměty, jako např. prsteny apod... Obsah balení: (viz obr. na str.19 v orig. návodu) Přijímač Kamera Síťový napáječ 5V pro přijímač Kabel AV Kabel OTG Sluchátka Kabel USB Síťový napáječ 8V pro kameru * Výrobce může bez předchozího upozornění provádět změny ohledne obsahu balení Hlavní část (přijímač): Zapojení do síťové zásuvky (dobití baterie) Před použitím přístroje je třeba nabít interní baterii prostřednictvím síťového Napáječe.. Zapojte stejnosměrný nízkonapěťový konektor do 5V zásuvky přijímače. Síťový napáječ pevně zapojte do síťové zásuvky. Indikátor stavu baterie signalizuje dobíjení červeným světlem. Po nabití se indikátor rozsvítí zeleně. Před použitím nabijte plně baterii po dobu 4 hodin. Dobíjecí cyklus 4h (po úplném vybití) Důležité: Pokud nejsou baterie plně nabity, může dojít k vážné chybě systému při záznamu a přenosu videosouborů. Proto před použitím zkontrolujte stav baterie. Pokud je třeba, připojte síťový napáječ a jeho prostřednictvím baterii nabijte. 2

3 Volba režimu: Stisknutím hlavního vypínače zapněte přístroj Režim bezdrátového přenosu Používá se pro bezdrátový příjem videosignálu. 1) Přepněte přepínač na horním čele přístroje do polohy "R", na displeji se zobrazí režim bezdrátového příjmu. Stiskněte tlačítko se symbolem rotujících šipek. Zvolte požadovaný kanál: CH1:2414MHz; CH2:2432MHz; CH3:2450MHz; CH4:2468MHz. 2) Pro záznam videa a zvuku stiskněte tlačítko REC. Po ukončení záznamu se vytvoří soubor ve složce: multimedia menu\dcim\100coach 3) Stisknutím tlačítka REC během záznamu se záznam ukončí. Po ukončení záznamu se vytvoří soubor ve složce: multimedia menu\dcim\100coach Soubor je pojmenován PICT001~PICT002, je to soubor MPEG ve formátu AVI. Během záznamu nelze přenastavovat hlasitost. Pokud je zaplněna celá kapacita paměti, záznam se ukončí. Režim multimediálního přehrávače Používá se pro přehrávání multimediálních souborů. 1) Přepněte přepínač na horním čele přístroje do polohy "P", na displeji se zobrazí režim multimédií. Vstupte do procházení multimédií, kde jsou čtyři složky (MP3, VIDEO, DCIM, PHOTO). 2) Pomocí tlačítek / zvolte menu funkce, stisknutím vstupte do menu funkce. 3) / : pohyb nahoru a dolů při volbě požadované složky, : přístup k souborům. +/ : pohyb mezi jednotlivými soubory, : přehrání souboru; stisknutím se zastaví přehrávání. 4) Nastavení hlasitosti: během přehrávání pomocí +/ 5) Po přehrání zvoleného souboru se začne přehrávat další soubor. Propojení s externím zařízením: Propojení prostřednictvím AV kabelu Sledování videa/audia/hlasu prostřednictvím TV 1) Zapojte AV konektor do AV OUT zásuvky přístroje a 3 RCA Cinch konektory zapojte do vstupů TV přijímače (žlutý: video; bílý: audio (L); červený: audio (R)). 2) Přepněte televizor do režimu AV (externí vstupy), signál z přístroje se přenáší do TV. Spusťte přehrávání souboru (viz výše). 3

4 Záznam do AV souboru prostřednictvím AV kabelu 1) Zapojte AV konektor do AV IN zásuvky přístroje a 3 RCA Cinch konektory zapojte do výstupů TV přijímače (žlutý: video; bílý: audio (L); červený: audio (R)). 2) Přepněte přepínač na horním čele přístroje do polohy "P" (multimedia), pro záznam multimédií zvolte funkci záznamu. 3) Nastavení rozlišení: Přepněte přepínač na horním čele přístroje do polohy "P" (multimedia), stisknutím tlačítka MENU vstupte do nabídky "rozlišení, kvalita AV". Pomocí +/ zvolte funkci, kterou chcete nastavovat. Stisknutím vstupte do menu funkce, pomocí +/ nastavte požadované parametry. Stisknutím tlačítka MENU zvolte rozlišení buď "320x240" nebo "640x480". Výchozí nastavení je "640x480". Propojení USB s externím USB zařízením Přístroj podporuje funkci OTG a lze propojit s U diskem nebo externím hard diskem za účelem ukládání nebo přístupu k multimediálním souborům. Kopírování a mazání souborů: Pokud je při zapnutí vložena SD karta, systém ji nastaví jako výchozí paměť. Pokud kartu vložíte během provozu, je třeba výchozí paměť nastavit. Při volbě kopírování souboru je třeba nastavit paměť v menu. V režimu přehrávání je k dispozici pouze interní paměť, kopírovaní není možné. 1) Pokud je paměť nastavena jako interní, jsou po volbě přehrávání multimédií k dispozici čtyři volby (MP3, VIDEO, DCIM, PHOTO). Pokud je paměť nastavena jako U disk, zobrazí se po volbě přehrávání multimédií menu hlavní paměti. 2) Vstupte do režimu přehrávání multimédií a zvolte možnost "soubor" nebo "přehrát". Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí možnosti "smazat" a "kopírovat do", použitím / zvolte požadovanou funkci. 3) Po zvolení "kopírovat do" stisknutím vstupte, zobrazí se tři volby: "hlavní paměť", "paměť" nebo "U disk". Pomocí +/ zvolte požadovanou paměť. Stisknutím dokončete kopírování. Kopírování je možno provádět z jakékoliv paměti do ostatních. 4) Po zvolení "smazat" stisknutím vstupte, zobrazí se tři volby: "vše", "vybrané", "zrušit". Pomocí +/ zvolte požadovanou funkci, stiskněte, zobrazí se volby "ano" a "ne". Volbou "ano" soubor/y vymažete, volbou "ne" smazání souborů zrušíte. Propojení s PC pomocí USB kabelu Otevřete kryt na spodní straně přístroje a pomocí USB kabelu přístroj propojte s PC (USB 2.0) Pokud přenos neprobíhá korektně, nerozpojujte USB propojení, předejdete tak ztrátě dat v přístroji nebo v PC. 4

5 Nastavení funkcí Přepněte přepínač na horním čele přístroje do polohy "P" (multimedia), na displeji se zobrazí hlavní menu. 1) Stisknutím / zvolte nastavení funkcí. Po potvrzení stiskem se zobrazí následující submenu: nastavení data a času nastavení tónů kláves nastavení jazyka nastavení paměti displej logo nastavení kontrastu obnovit výchozí nastavení upgrade systému automatické vypínání formátovat 2) Pomocí +/ zvolte menu "nastavení paměti" a pro vstup stiskněte. Na výběr jsou tři možnosti: "paměť", "hlavní paměť", "U disk". Pomocí +/ zvolte lokaci pro ukládání souborů. Pro potvrzení stiskněte, pro zrušení změn. Pokud je vložena SD karta, systém ji nastaví jako výchozí paměť. Pokud ne, je třeba lokaci pro ukládání souborů nastavit. 3) Pomocí +/ zvolte menu "logo" a pro vstup k uvítací obrazovce stiskněte. 4) Nastavení data a času: a) Pomocí +/ zvolte menu "nastavení data a času" a pro vstup stiskněte. Na výběr jsou tři možnosti: "formát data", "nastavení data", "nastavení času". Stisknutím se navrátíte do vyšší úrovně. b) Pomocí +/ zvolte menu "formát data" a pro vstup stiskněte. Pomocí +/ zvolte požadovaný formát "YY/MMM/DD" nebo "DD/MM/YY". Pro potvrzení a ukončení stiskněte. c) Pomocí +/ zvolte menu "nastavení data" a pro vstup stiskněte. Pomocí / zvolte požadovanou lokaci a pomocí +/ nastavte požadovanou numerickou hodnotu. Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. d) Pomocí +/ zvolte menu "nastavení času" a pro vstup stiskněte. Pomocí / zvolte požadovanou lokaci a pomocí +/ nastavte požadovanou numerickou hodnotu. Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. 5) Pomocí +/ zvolte menu "nastavení tónů kláves" a pro vstup stiskněte. Pomocí +/ zapněte nebo vypněte tóny při mačkání kláves. Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. 6) Pomocí +/ zvolte menu "jas" a pro vstup stiskněte.pomocí / zvolte požadovaný jas. Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. 7) Pomocí +/ zvolte menu "formátovat" a pro vstup stiskněte. Na výběr jsou tři možnosti: "paměť", "hlavní paměť", "U disk". Pomocí +/ zvolte požadovanou lokaci a pro potvrzení stiskněte. Pomocí +/ zvolte "ano" nebo "ne" a stiskněte pro potvrzení. Formátování lze použít k vymazání interních dat a nastavení přístroje do výchozího nastavení při trvající chybě systému. 5

6 8) Pomocí +/ zvolte menu "jazyk" a pro vstup stiskněte. Zvolit lze angličtinu nebo čínštinu. Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. 9) Pomocí +/ zvolte menu "automatické vypínání" a pro vstup stiskněte. Funkce se zapne, pokud je přístroj nečinný. Možnosti: "1min", "5min", "automatické vypínání neaktivní". Po nastavení stiskněte pro potvrzení a ukončení. 10) Pomocí +/ zvolte menu "displej" a pro vstup stiskněte. Na výběr jsou tři možnosti: "LCD", "PAL", "NTSC". Funkce LCD je výchozí. Při propojení s televizorem je třeba zvolit vhodný TV systém (PAL/NTSC). Po zapnutí TV režimu je třeba zvolit a potvrdit propojení s TV pomocí +/. Všechny operace lze sledovat na televizní obrazovce. Pokud je chybné spojení s TV, je obrazovka černá. Stisknutím ukončíte operaci. 11) Pomocí +/ zvolte menu "obnovení výchozího nastavení" a pro vstup stiskněte. Pomocí +/ zvolte "ano" nebo "ne". Při volbě "ne" si přístroj zachová aktuální nastavení, při "ano" všechny parametry se přenastaví do výchozího nastavení, ale nedojde ke ztrátě nebo změnám uložených souborů. Informace Na displeji lze zobrazit informace o systému (kapacita paměti, kapacita paměťové karty, kapacita U disku, verze). 1) Přepněte přepínač režimu do polohy "P" (multimédia), vstupte do menu "informace" a pomocí +/ zvolte požadovanou informaci. Po stisknutí se informace zobrazí. název paměť hlavní paměť U disk verze popis Zobrazí použitou a volnou kapacitu paměti přístroje. Zobrazí použitou a volnou kapacitu paměti SD karty (pouze pokud je karta vložena, v opačném případě se zobrazí hlášení "karta není vložena!". Zobrazí použitou a volnou kapacitu paměti U disku (pouze pokud je disk připojen, v opačném případě se zobrazí hlášení "karta není vložena!". Zobrazí aktuální verzi systému přístroje. Technické parametry: počet kanálů 4 kanály Bezdrátový přijímač kanály CH1:2414MHz; CH2:2432MHz; CH3:2450MHz; CH4:2468MHz úroveň -90dB frekvence FM 2,4MHz LCD 2,5 TFT 882x228 LCD video výstup NTSC/PAL Video režim videa NTSC/PAL rozlišení 640x480/320x240 formát videa MPEG-AVI max 30fps formát souboru MPEG-1/MPEG-4/AVI/ASF/ADPCM frekvenční rozsah 20Hz~20kHz výstup stereo Audio sluchátka 20mW (max. hlasitost) 6

7 formát souboru reproduktor MP3/MP2,5 1W Obrázky formát souboru JPG/JPEG Ukládání flash paměť 64MB úložná media SD/MMC/SX/U disk/hdd IBM-PC Windows98SE/ME/2000/XP Podporované operační sériový bus USB 2.0; USB OTG 1.1 systémy formát disku FAT 32 jazyk čínština/angličtina Baterie síťový adaptér 5Vss/2A interní baterie Li-ion baterie 2500mAh Čas pohotovostního režimu bezdrátový záznam 4,5hod přehrávání 7hod 7

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 32 20 (stříbrná barva) Obj. č.: 34 32 21 (zlatá barva) Obj. č.: 34 32 22 (černá barva) Obj. č.: 34 32 23 (modrá barva) Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GOCLEVER TAB T76GPS T76GPS TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku.

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Stručná příručka 7011277

Stručná příručka 7011277 Stručná příručka 7011277 O dokumentaci k systému PS3 Dokumentace k systému PS3 zahrnuje následující: Bezpečnost a podporu Než začnete produkt používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento dokument. Obsahuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více