galvanicky oddělená obousměrná výměna informací Základy AirGap 02 Vzduchová mezera - realita Bezpečnostní návrh AirGap 02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "galvanicky oddělená obousměrná výměna informací Základy AirGap 02 Vzduchová mezera - realita Bezpečnostní návrh AirGap 02"

Transkript

1 Základy AirGap 02 S.ICZ a. s., dceřiná společnost ICZ a.s., je prověřena Národním bezpečnostním úřadem ČR (NBÚ) pro styk s utajovanými informacemi do stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ včetně. S.ICZ a.s. vyvíjí a vyrábí, ve spolupráci s NBÚ, národní kryptografické hardwarové a softwarové prostředky, které následně implementuje. Navrhuje architektury zabezpečených informačních systémů pro zpracování utajovaných informací, zajišťuje jejich technická řešení, nasazení, konfiguraci, bezpečnostní dokumentaci, systémovou podporu i servisní práce. Vzduchová mezera - realita Praktické řešení specifických úkolů u některých zákazníků (bezpečnostní složky, veřejná správa, banky, pojišťovny, telekomunikace, zdravotnictví, energetika ) bývá závislé na bezpečném předávání dat mezi informačními systémy s rozdílnou bezpečnostní úrovní, nebo v horším případě závislým na předávání dat mezi informačním systémem s definovanou úrovní bezpečnosti a prostředím s nedefinovaným vnitřním stavem. Obvyklým řešením je manuální přepojování datového média, které je prováděno z pohledu bezpečnosti sice zodpovědným, avšak z pohledu technického méně spolehlivým, lidským faktorem. Hardwarový vývoj S.ICZ a.s. přinesl produkt pro řízené zabezpečené obousměrné předávání informací mezi dvěma informačními systémy se zachováním fyzického, elektrického a elektromagnetického oddělení obou těchto systémů, které je však na rozdíl od stávajících řešení plně automatizované a spolehlivé. Produkt AirGap 02 poskytuje možnost automatizace procesu zabezpečené výměny informací i mezi certifikovaným informačním systémem určeným pro zpracování utajovaných informací a necertifikovaným okolním prostředím. Bezpečnostní návrh AirGap 02 Aplikace patentovaného řešení AirGap 02 je založena na využití podmínek normy EN 50205:2002, která definuje zajištění ovládání kontaktů mechanickými prostředky tak, aby spínací a rozpínací kontakty nemohly být fyzicky současně v sepnutém stavu. Implementace požadavků normy EN 50205:2002 do zařízení AirGap 02 poskytuje možnost technické realizace řešení potřeby předávání informací mezi dvěma počítačovými systémy, u kterých je nutné dodržet jejich trvalé vzájemné oddělení. Technické řešení AirGap 02 je analogií automatického přepojování paměťové jednotky (USB Flash Disku), které po celou dobu své životnosti prokazatelně poskytuje vysokou míru záruk splnění základního požadavku na zachování trvalého fyzického oddělení obou systémů vzduchovou mezerou. AirGap 02 má implementováno rozhraní umožňující ovládání jeho funkce tak, aby jej bylo možné integrovat do stávajících provozovaných systémů a to za současného dodržení základního principu jejich fyzického oddělení. Czech Republic 1

2 Popis AirGap 02 Prostředek AirGap 02 je tvořen dvěma nezávislými systémy pro přenos dat sloučenými do jedné 19 1U rackové skříně umožňující sdružení prostředku AirGap 02 a přilehlých informačních systémů do 19 racku. Jednotlivé systémy AirGap 02 jsou označeny čísly 1 a 2. Dvě řešení v jedné skříni jsou umístěna z důvodu další využitelnosti druhého systému provozovatelem IS, pro aplikaci bezpečnostního bloku mezi IS nebo jen jako záložní řešení v rámci IS. Pro zjednodušení a z důvodu identity obou částí je popisována jen jedna část. Všechny konektory jsou soustředěny na zadním panelu. K napájení slouží síťová zásuvka, konektory USB typu B jsou určeny k připojení počítačových systémů a slouží k přenosu dat a ovládání prostředku. Uživatelské rozhraní AirGap 02 byl navržen jako pasivní prostředek. Ovládání prostředku je možné jak tlačítky na předním panelu tak vzdáleně přes USB rozhraní. Přední panel AirGap 02 Uživatelské rozhraní je tvořeno LCD displejem a dvojicí prosvětlených tlačítek na čelním panelu a dvojicí LED na zadním panelu zobrazujících stav překlopení relé. LCD slouží pro zobrazení činnosti prostředku: stavu překlopení relé, stavu počitadla, stavu logovaných proměnných, zobrazení chybových zpráv. V normálním režimu je na LCD zobrazen aktivní USB vstup zde USB A a počet přepnutí od uvedení do provozu. Přepnutím se rozumí přepnutí do stavu USB_B a zpět do stavu USB_A. Shodně se zobrazením aktivního vstupu na LCD svítí LED na zadním panelu u příslušného konektoru. Ovládání z PC Po prvním připojení prostředku k počítači dojde k nainstalování ovladačů pro: USB rozbočovač. Poté se zobrazí jako Obecný rozbočovač USB. USB Flash Disk. Zobrazí se jako Velkokapacitní paměťové zařízení USB. Převodník USB/RS232. Operační systém si vyžádá ovladače, použijí se přítomné v operačním systému. Poté je k např. v OS Windows k dispozici virtuální USB Serial Port (COMx). Komunikace s prostředkem je realizována pomocí USB rozhraní, respektive emulací RS232 rozhraní přes USB. AirGap 02 čeká na příjem znaku a po přijmutí provede požadovanou funkci: přepnutí relé, reset časovače - prodloužení časového limitu, zaslání logu, smazání logu nebo výpis nápovědy. Další ovládání prostředku detailněji popisuje manuál AirGap 02. Podporované OS Windows XP Windows 7 32/64 MAC OS Czech Republic 2

3 AIRGAP 02 AirGap 02 je určen k bezpečnému předání obecných datových souborů mezi chráněným IS s důvěrnými daty a okolním prostředím, např. Internetem. Hlavní přínosy: hraniční prvek umožňující řízenou výměnu dat při prokazatelném zachování trvalého oddělení komunikujících stran vyloučení jakéhokoliv síťového provozu snížení rizik ztráty personálu, ztráty datového média a rizika vyplývající z přímého síťového propojení informačních systémů s různou bezpečnostní úrovní. nepřítomnost evidovaného USB FD na straně uživatele pro přenos otevřených nebo šifrovaných souborů eliminace bezpečnostního incidentu ztrátou evidovaného USB FD data, která mají být přenesena do zabezpečeného IS, mohou být přenesena připojením nezabezpečeného počítače do AirGap 02 automatizace přenosu dat s možností nezávislé kontroly a plnohodnotným auditem množina přenášených dat a časy realizace jednotlivých přenosů nejsou závislé na konkrétním definovaném a bezpečnostně prověřeném uživateli (operátorovi přenosu) pravidelnost, četnost přepnutí v zabezpečeném počítači není použit autentizovaný ani jiný neznámý USB FD s případnou cíleně nevyžádanou funkcionalitou, např. taktickým malwarem (např. typu Flame) i v případě, že po kontrole dat při importu do IS pronikne přes AG 02 sofistikovaný taktický malware, nejsou další vzdálené aktivity útočníka možné bez ohledu na to, jaká oprávnění získal. Vzdálené řízení útoku nebo únik sebraných dat mimo zabezpečenou oblast není možný z důvodu neexistující konektivity na AG 02 zajištění zabezpečené informovanosti pro výkon bezpečnostní správy IS logování vlastních záznamů aktivit AirGap 02, které lze exportovat pro účely centrálního vyhodnocování v relacích s logy dalších zařízení provozovaných v rámci IS. (Vedle výpisu verze firmwaru a sériového čísla umožňuje prostředek zaznamenávat a vypisovat důležité události. Log je uložen v paměti EEPROM, takže data nejsou ztracena při výpadku napájení, navíc ukládání počitadel přepnutí a chyb je prováděno transakčně, aby se zajistila odolnost proti výpadku napájení.) Další vlastnosti: latence přenosu dat cca od 1 minuty (nevyužitelné pro VOIP) rychlostní a kapacitní omezení dle volby USB Flash Drive, rychlost přenosu dat je závislá na použitém typu paměťového média. (Například u standardního USB Flash Disku se pohybuje rychlost zápisu kolem 5MB/s a rychlost čtení 25MB/s v závislosti na velikosti přenášených souborů.) neloguje informace o předávaných souborech, tuto aktivitu případně mohou vykonávat jiná zařízení na hranicích AirGap 02. Typické scénáře využití AIRGAP 02 konkrétněji Například: 1. Generická komunikační brána - datová výměna 2. Aktualizace antiviru, upgrade SW v režimu datové diody 3. Vzdálený tisk - potvrzení uživateli o jeho úspěšném tisku na tiskárně v jiném bezpečnostně odděleném IS 4. Odesílání technologických SMS ze zabezpečeného IS 5. Vestavba mainboard AG 02 do tempest PC Czech Republic 3

4 1. Generická komunikační brána - datová výměna Vhodnou individuální implementací lze zajistit řízený zabezpečený přenos informací mezi zabezpečenými oblastmi IS stejné úrovně prostřednictvím nedůvěryhodného prostředí při aplikaci off-line kryptografie. Použití například pro plnohodnotný poštovní systém mezi oběma zabezpečenými oblastmi, možnost provozování distribuovaných databázových aplikací, atp. napříč distribuovaným prostředím, sdílení dokumentů. Pomocí zařízení AirGap 02 lze zajistit: specifický způsob replikace databázových instancí aplikace, který kombinuje bezpečnostní parametry off-line replikace s provozními parametry replikace on line (dostupnost 24x7, latence cca od 1 minuty) a je dostatečný pro většinu databázových aplikací transparentní přenos pošty, který se uživateli jeví v podobě komplexního poštovního systému pokrývající všechny oddělené lokality se kterými je oprávněn komunikovat transparentní replikaci úložiště dokumentů mezi lokalitami, případně je integrovat do systému správy dokumentů (DMS). Předávání dat téměř on-line v režimu komunikační brány. Typická bezpečná varianta datového přenosu mezi zabezpečenými oblastmi přes nezabezpečenou oblast. Varianta datového přenosu se striktním oddělení rolí správa IS auditor a komponent realizujících kryptografické operace. Výkon kryptografické ochrany fyzicky separovaný od ostatních aktiv IS. Czech Republic 4

5 2. Aktualizace antiviru, upgrade SW - v režimu datové diody Bezpečnostní politiky v izolovaném zabezpečeném IS obvykle definují povinnost aktualizace antiviru, operačního systému, aplikací,... Logované aktivity uživatelů, aplikací, HW, včetně dalších aktivních prvků sítě jsou ve více zabezpečené oblasti k dispozici pro vyhodnocení správcům IS a bezpečnostním správcům IS, kteří nemají mít přístup k důvěrným datům. Czech Republic 5

6 3. Vzdálený tisk - potvrzení uživateli o jeho úspěšném tisku na tiskárně v jiném IS Uživatel nezabezpečeného počítače využije datovou diodu pro vzdálený tisk ve více zabezpečeném prostředí. Tisk ale z různých příčin nemusí proběhnout. (Bezpečnost může být nebezpečná.) Aby tomu tak nebylo, lze potvrzení o provedení tisku uživateli zaslat např. em přes AirGap 02. Odeslaný printjob po datové diodě je forma zabezpečeného tisku. Pokud jsou procesy signalizace stavu tisku v zabezpečeném IS vysokou mírou záruky oddělené od úložišť důvěrných informací, není ohrožena dosažená úroveň bezpečnostního hodnocení řešení datové diody. AG 02 může být vhodným doplňkem již provozované datové diody. Míra záruk celého řešení je závislá na míře záruk bezpečného oddělení agenta analýzy logu tiskového serveru od důvěrných dat. Je věcí implementace a individuálního bezpečnostního posouzení, např. pomocí aplikované kryptografie, jak lze záruky zvýšit. Czech Republic 6

7 4. Odesílání SMS ze zabezpečeného IS Zabezpečené certifikované IS nemohou obvykle odesílat informace o svém nestandardním stavu na mobilní telefon správce IS a bezpečnostního správce IS. Pokud v zabezpečeném IS běží proces dostatečně oddělený od oblasti důvěrných informací (míra záruky alespoň na úrovni operačního systému hodnocení bezpečnosti EAL4), který detekuje důležité stavy IS, pak je na základě detekce takového stavu vygenerován formátovaný povel. Na základě povelu je vybrána příslušná typová SMS zpráva z předem definovaného seznamu SMS zpráv. Zpráva je pak předána AirGap 02 a transportována na SMS bránu k odeslání na předem definovaný seznam mobilních telefonů. Seznam zpráv i jejich příjemců je na straně IS kontrolován, aby nemohl být odeslán jiný textový obsah na jiné telefonní číslo. Czech Republic 7

8 5. Vestavba mainboard AG 02 do PC režim bezpečného meziskladu Eliminace potřeby připojování cizího (potenciálně nebezpečného) HW k rozhraním zabezpečeného počítače. V počítači integrovaný AirGap 02 umožní oprávněnému uživateli zabezpečený přenos dat, aniž by tento uživatel disponoval evidovaným USB Flash Drive (USB FD). Zabezpečeným, řízeným způsobem může importovat nebo exportovat data, tedy zabezpečeně komunikovat s dalším počítačem nebo sítí, aniž by byly jakkoliv propojeny. Co je importováno lze zkontrolovat. Nelze podprahově podsunout např. taktický malware na speciálních USB FD. Například zabezpečený tempest počítač SDIP-27 level A, byť ve více zabezpečené oblasti certifikovaného IS obvykle nesmí být propojen s jiným méně zabezpečeným nebo nedůvěryhodným IS. Ve speciálních případech je po definovaném a bezpečnostně prověřeném uživateli požadován přenos dat do nebo z tohoto zabezpečeného počítače. Pokud kontrolou pronikne do zabezpečeného IS přes AG 02 sofistikovaný taktický malware, aktivity útočníka pro další vzdálené řízení útoku k úniku dat mimo zabezpečenou oblast nejsou možné. AG 02 neposkytne útočníkovi očekávanou konektivitu. Hodnocení bezpečnosti AirGap 02 je vyvinut a dokumentován dle požadavků dokumentů Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, September 2006, Version 3.1, Revision 1, CCMB , Part 1-3. Požadavky na záruku jsou stanoveny jako míra záruky hodnocení EAL4 rozšířená o ALC_FLR.2. Hodnocení bezpečnosti AirGap 02 provedl NBÚ České Republiky s výrokem, že produkt neporušuje princip galvanického oddělení sítí a je vhodný pro začlenění do informačních systémů zpracovávající utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., s požadavkem individuálního posouzení takové implementace v rámci certifikace IS nebo v rámci postupu schvalování změn, které ovlivňují bezpečnost v již certifikovaných IS. Implementace - bezpečnostní politika V informačních systémech lze vhodnou technickou a organizační implementací AG 02 omezit několik nezanedbatelných bezpečnostních rizik: nedostatek nebo ztrátu personálu ztrátu datového média a rizika vyplývající z přímého propojení informačních systémů s různou bezpečnostní úrovní. Kontaktní informace E: Czech Republic 8

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Jan Hrdinka. Bakalářská práce

Jan Hrdinka. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Hrdinka Realizace zabezpečeného FTP serveru (SFTP a FTPS) a zabezpečeného HTTP (HTTPS)

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Tento soubor obsahuje strukturovaný seznam nezbytných požadavků pro každý dílčí subprojekt projektu

Více

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI.

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI. STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI KPMG Česká republika, s.r.o. 19. května 2015 i Obsah 1 Úvod 1 2 Metodický přístup 2 2.1 Zdroje pro zpracování studie

Více

Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade

Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ IT PRODUKT 2012 Ochrana před útoky botnetů Anti-Bot Software Blade Kategorie: Bezpečnostní řešení Check Point Software Technologies www.checkpoint.com Přihlašovatel: Check Point Software

Více

Popis produktů ReDat

Popis produktů ReDat ReDat 3 Záznamová jednotka ReDat Phone Recorder ReDat VoIP Recorder ReDat Aplikační server a jeho moduly Dohledový management nad systémy ReDat OBSAH 1 Architektura záznamového systému ReDat... 3 1.1 ReDat

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Obecná specifikace Vodafone OneNet služeb k Dílčím smlouvám

Obecná specifikace Vodafone OneNet služeb k Dílčím smlouvám Obecná specifikace Vodafone OneNet služeb k Dílčím smlouvám uzavíraným na základě Rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací OneNet (dále jen Dílčí smlouva ) společnosti

Více

Information Assurance

Information Assurance 1/2007 vychází 15. 3. 2007 Information Assurance Bezplatný měsíčník vydávaný CNSE spol. s r. o. ve spolupráci s pořadateli a partnery konference Security and Protection of Information V čem je Univerzita

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET Smart Security...4 1.1. Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky... 5 Copyright

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Obsah Obsah... 2 Část I Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Účel a základní pojmy... 3 Článek

Více

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více