INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši

2 Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice, začíná si uvědomovat, že složité časy teprve přicházejí. Poslouchá a vidí a cítí ve vzduchu cosi, co připomíná klid před bouří. Krize v minulém roce byla totiž bankovní, banky se z toho dostaly snadno různými papírovými triky a na těchto transakcích tratili pouze majitelé velkého množství akcií, a to ještě pouze papírově. Tato forma krize laika netrápí, klidně nakupuje, utrácí a nestará se. Dnes se ale krize začíná projevovat i v denním životě laika. Ale proč? Evropská unie přece nabízí vysoké profinancování investic, náš stát navíc nepatří mezi nejchudší, a přesto máme potíže účelně investovat. Ekonom laik se diví. Asi právě proto, že je laik. Projekty jsou připravené, EU je připravená. Na co čekáme? Na to, až ministerstva, obce či jiný investor naleznou finanční částku na dofinancování, což je mimochodem pouze cca % z celkové hodnoty díla. Proč tato malá procenta nejsou k dispozici, to je otázka pro odborníka, ten to ale veřejně neřekne, a proto si laik tuto situaci vykládá po svém. Peníze nejsou, protože příjmová část státního rozpočtu je menší než výdajová. Tomu laik rozumí, každý zná vlastní peněženku. Pak ale kroutí hlavou, kdo si může dovolit vydat víc, než přijme. V novinách se ze statistik dovídá, že obce hospodaří s příjmy sníženými o 15 % oproti předchozímu roku, protože nebyly vybrané daně, státu peníze rovněž chybí ze stejného důvodu, ale přitom všude se buduje ve velkém, až se hýří; nejen že lidé mají přeplněné košíky v samoobsluhách, popelnice jsou plné potravin, ale i stát pod tlakem nutnosti proinvestovat plánované výdaje staví třeba jen Zlaté cyklostezky, sjezdy z dálnic ke každé obci samostatně Prostě všímavý laik vidí, že se špatně hospodaří na všech úrovních. Že je to škoda, to se ví, ale lépe se vydávají finance na akce s okamžitým efektem než na akce s efektem dlouhodobým. Na druhé straně si však hrajeme na přísná výběrová řízení za účelem snížení ceny, a to někdy s výsledkem pěkně hluboko pod úrovní plánované hodnoty. Zde laik vidí, že není něco v pořádku. Špatný rozpočet? Špatná kalkulace nákladů stavební firmy? Jak pak takové dílo dopadne? Bude spolehlivě sloužit i dalším generacím? Ono se přece v poslední době na dlouhodobý efekt nehledí, v ničem. A tak ve vodárenství se bohužel opravuje pouze to nejnutnější, škrtají se plánované a připravené investice či rekonstrukce, i když se ví, že peníze z EU vbrzku končí a že bude konec všemu. Voda ale poteče, téci musí. Kdo a za jaké peníze bude rekonstruovat? Kde vlastník sítě nalezne ona spočtená 2 % na obnovu? Těžká otázka, žádná odpověď. Jen laik ji zná zaplatí ji on. Buď přímo v ceně vody, nebo nepřímo ve vyšších daních. A krize se bude prohlubovat, protože nemyslet na pozdější léta, proinvestovat zisky do krátkodobých efektů a nevybudovat rezervy znamená do budoucna snížení spotřeby a jsme v začarovaném kruhu. A laik mlčky trpí Co mu zbývá, a jen se diví, kdo ho do této situace dovedl. On, laik přece poctivě pracoval. Krize teprve začíná, to vidí i laik. Ing. Josef Janský jednatel Armatury a legislativa Stalo se módou sezóny vyhledávat nejlevnější výrobky různými cestami a z různých míst. Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že za kvalitu výrobku ručí výrobce, respektive dovozce. Ten je povinen splnit legislativní požadavky, které deklaruje v tzv. Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je vázáno na certifikaci výrobku dle zákona, na niž se zároveň vztahuje i povinnost každoročního dohledu Autorizovanou osobou, což znamená pro dovozce nemalé finanční náklady. V Prohlášení o shodě dovozce deklaruje, že dodaný výrobek odpovídá bez výjimky vzorku výrobku, který byl podle zákona certifikován autorizovanou osobou a že jeho kvalita je stálá a neměnná. Proto je třeba upozornit na skutečnost, že kdokoliv si obstará výrobek mimo řádnou obchodní síť v České republice, nemá právo se prokázat Prohlášením o shodě vydaným konkrétním dovozcem. Takovéto prokázání se Prohlášením o shodě bez doložení způsobu nabytí u smluvního dovozce nebo jeho partnerů je neplatné a může být pojato jako vědomé uvedení zákazníka v omyl. Toto jednání pak může mít i soudní dohru s následným odškodněním za ušlý zisk a parazitování na dobrém jménu společnosti. Lidově řečeno, smluvní dovozce nemůže zaručit, že jiným způsobem nabytý, dovezený výrobek je identický s tím, který je uveden v Prohlášení o shodě, i když navenek tak skutečně vypadá. Může se jednat například o dovedně provedenou repasi, mohou být použity jiné komponenty a v neposlední řadě se může jednat i o výrobek, který hygienicky sice odpovídá požadavkům jedné země v EU, ale zásadně odporuje hygienickým požadavkům v České republice. Na takovýto výrobek se v žádném případě nevztahuje hygienický atest vystavený na daný výrobek na jméno smluvního dovozce. Proto by zejména investoři měli požadovat po účastnících soutěží o výběr zhotovitele, a to již při jejich vyhlašování, jednoznačnou definici nabízených materiálů a výrobků s uvedením místa nabytí v souladu s platnými certifikáty. Následně při kolaudaci by měl zhotovitel doložit dodržení předem definovaných a investorem schválených materiálů a výrobků. Tento zcela legitimní a zákonný požadavek pak zamezí spekulacím se záměnami materiálů a výrobků, a budoucím uživatelům tak zaručí spolehlivost díla v souladu s právními předpisy. Ing. Josef Janský jednatel V současné době, konkrétně obchodní společnosti PLASTMONT Bureš, WOLSELEY a SELM Morava, nemají uzavřeny obchodní smlouvy s naší společností, a proto nemají oprávnění používat Prohlášení o shodě vydané naší společností. V případě, že toto prohlášení použijí, musí doložit jeho oprávněnost dokladem o nabytí, z něhož je patrné, že zboží bylo dovezeno společností HAWLE Armatury, spol. s r.o.

3 Vodovod v obci Částkov Na začátku Vizovické vrchoviny, tam, kde se za Uherským Hradištěm začínají zvedat malebné, zalesněné vrchy, se v údolí mezi potoky Loštickým a Řásnou, nachází kouzelná obec Částkov. Jde vpravdě o historické sídlo první zmínka pochází z roku V současné době zde žije 380 obyvatel. Firma IMOS Group, a.s., zde v letech 2007 až 2008 vybudovala kompletní vodovodní systém. Přívodní řad z trub PE o celkové délce 2 087,5 m je napojen na skupinový vodovod v obci Nedachlebice. Čerpací stanice zajišťuje dopravu vody přes výtlačný řad dlouhý 527,2 m do vodojemu 2 x 25 m 3. Samotné rozvodné řady v obci jsou realizovány z PE potrubí DN 90 a 63 mm o celkové délce 3 337,9 m. Provozovatel, který v obci prováděl výstavbu vodovodních přípojek, chtěl využít nejmodernějších technologií, které by byly přínosem jak při provozování, tak při výstavbě. Na začátku roku 2009 bylo rozhodnuto: Systém ZAK od firmy HAWLE se zalíbil a po zkušenostech z jiných vodárenských organizací byl vybrán jako nejvhodnější. Firma HAWLE provedla ve Slováckých vodárnách a kanalizacích, a.s., proškolení pracovníků, kteří provádějí napojování nových přípojek. Od července do listopadu 2009 bylo provedeno celkem 58 vodovodních přípojek, z nichž u 47 bylo použito systému ZAK, a to jak pro boční, tak pro vrchní navrtávku. Po počátečním nezvyku (není potřeba využívat těsnicího materiálu na šroubované spoje) pracovníci vodárenské společnosti bez obtíží přípojky namontovali a zprovoznili. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se tak zařadily při využívání nejmodernějších technologií k nejvyspělejším vodárenským organizacím v České republice. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

4 Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Lišany u Rakovníka Obec Lišany leží 8 km od Rakovníka a společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., převzala provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci k 1. lednu V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce Pražské ulice v Lišanech. V roce 2007 se začala projektově připravovat již zmíněná celková rekonstrukce průtahu v obci. Jako součást opravy komunikace byla navržena výměna vodovodního řadu LT DN 150 v délce 600 m a řadu LT DN100 v délce 300 m včetně přepojení 54 ks vodovodních přípojek. Pro zajištění plynulosti zásobování obyvatel pitnou vodou byla zvolena technologie výměny řadu kombinací výkopů a bezvýkopové technologie. Stavbu prováděli pracovníci provozního střediska společnosti VaK Karlovy Vary, a.s. se sídlem v Toužimi. Jak se výměna řadu prováděla? Na stávajících vodovodních přípojkách byly vykopány sondy vždy v úseku cca 220 m, poté byl řad odstaven, v místech vodovodních přípojek byl proveden výřez potrubí a do stávajícího potrubí bylo vtaženo nové potrubí PE D 90 mm s dodatečnou ochranou Wavin Safe Tech. Dodatečná ochrana potrubí byla volena hlavně z důvodu namáhání potrubí při vtahování do menších profilů potrubí, tedy do litinového potrubí DN100. Po vtažení celé sekce potrubí a propojení na stávající vodovod byl nový řad řádně propláchnut, provedla se dezinfekce a proplach potrubí a mohlo se přistoupit k přepojování přípojek. Na 100 m vyměněného potrubí vycházelo v průměru přepojení 6-7 ks vodovodních přípojek. Při osazování nových navrtávacích pasů a ventilů domovních přípojek padla jasná volba na výrobky společnosti Hawle. Byl zde poprvé na našem provoze vyzkoušen systém ZAK, tedy navrtávací pas katalogové č HAKU ZAK - 34 a rohové ventily katalogové č ZAK 34. Proč právě ZAK systém? Těch důvodů, proč použít tento systém napojení vodovodní přípojky na řad, bylo několik. Výhodou zmíněného provedení je především rychlá montáž pasu a ventilu. Dále nedochází k poškození ochranné epoxidové vrstvy jako při montáži klasických ventilů, např. č 2800, kdy je potřeba pro natočení ventilu do navrtávacího pasu použití kleští, které při utahování poškodí ochrannou vrstvu barvy a tím výrobek ztrácí na životnosti. Dále při použití klasického závitového připojení ventilu se stává, že montér nedotočí ventil do pasu, závit ventilu je obnažen a není nijak chráněn proti působení koroze, pokud se neprovede jiná dodatečná ochrana závitu např. přebandážováním. Sami montéři si způsob napojení systémem ZAK velice pochvalovali, stačí jen těsnící kroužky namazat vhodným prostředkem, ventil zasunout do pasu, otočit o 90, lehce povytáhnout a zacvaknout jistící kroužek. Jak snadné. ZAK systém jsme v minulém roce použili i na jiných stavbách a jsme s ním velice spokojeni. Z vlastní zkušenosti vám mohu ZAK systém vřele doporučit. Tímto bych rád také poděkoval obchodně technické poradkyni firmy Hawle Ing. Heleně Götzové za provedení ukázky montáže přímo na stavbě a seznámení pracovníků našeho provozního střediska s novinkami v nabízeném sortimentu společnosti Hawle. David Klement vedoucí provozního střediska vodovodů Toužim Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

5 Redukční HAWIDO ventil 1515 Firma Hawle Armatury nabízí celou škálu automatických ventilů HAWIDO na redukci a udržování tlaku vyráběných v HAWLE Armaturen AG ve švýcarském Sirnachu. V současné době přicházíme na český trh s novým ventilem na redukci tlaku katalogové č Tento ventil redukuje proměnlivý vstupní tlak na konstantní nižší výstupní tlak.kolísavý průtok a vstupní tlak nemají žádný vliv na řídícím ventilem ovládaný výstupní tlak. Novinkou tohoto ventilu je, že u něj může být nastaveno až 5 tlakových pásem během 24 hodin ve 2 odpovídajících časových zónách. V nočních hodinách se sníží tlak na minimum, a tudíž se sníží případné úniky vody z potrubí. Vyšší tlak je pouze při ranní a večerní špičce. Časová zóna znamená, že lze nastavit režim například pracovního dne a víkendu, kdy jsou nastaveny odlišné tlakové hodnoty pro každou časovou zónu. Kromě těchto tlaků lze pomocí GSM brány a posláním SMS z předem nastaveného telefonu předvolit tzv. požární tlak ventil plně otevřen. Toto nastavení má přednost před předem definovanými hodnotami až do odvolání. Případně lze pomocí SMS vzdáleně upravovat nastavení ventilu dle aktuálních požadavků. Zároveň ventil umožňuje pomocí automaticky zaslaných SMS zpráv informovat odpovědné pracovníky o aktuálním dění a případných poruchách nebo neoprávněném zásahu do systému. Bližší informace nejenom o tomto ventilu vám sdělí váš regionální obchodně technický poradce firmy HAWLE. Radek Urban obchodně technický poradce Příklad nastavení ventilu HAWIDO 1515 Redukční ventil HAWIDO 1515 až 5 tlakových pásem během 24 hodin 2 časové zóny (např. pracovní den víkend) funkce požárního tlaku s dálkovým ovládáním možnost SMS zpráv o aktuální funkci ventilu

6 Výměna vodovodních řadů ve městě Dobříš V současné době město Dobříš připravuje provedení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (ČOV). Vzhledem ke stavu kanalizace ve městě, kdy do ČOV natéká velké množství dešťových a balastních vod, musí provedení samotné intenzifikace čistírny předcházet úprava městské stokové sítě a provedení vhodných opatření, vedoucích ke snížení množství dešťových a balastních vod přitékajících do čistírny. Úprava městské stokové sítě si vyžádá i výměnu vodovodních řadů v některých ulicích. V rámci projektové dokumentace byly vytipovány čtyři problematické lokality stokové sítě města. Lokalita Hálkova, Bořivojova Tato lokalita se nachází ve starší zástavbě jihovýchodně od rybníka Papež a je tvořena ulicemi Dělnická, Hálkova, Zborovská, Bořivojova a ulicemi na ně kolmými. Lokalita je částečně odkanalizována kanalizací ze skládaného kamene, do které jsou zaústěny dešťové vody a částečně i vody splaškové. Vodotěsnost kanalizace je vzhledem ke stáří a způsobu provedení dosti problematická, a tak dochází k pronikání podzemní vody do kanalizace, čímž se zvyšuje podíl balastních vod přitékajících do ČOV. Místo původní jednotné kanalizace a vodovodu bude provedena pokládka splaškového sběrače, který bude zaústěn do městské kanalizace za odlehčovací komorou v ulici Partyzána Svobody, a souběžně dešťové kanalizace, která bude zaústěna stávajícím vyústním objektem do rybníka Koryto. Bude zde také provedena výměna stávajících splaškových i dešťových přípojek, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že trasa navržené oddělené kanalizace zasahuje do trasy stávajícího vodovodu, bude nutno provést v rámci této akce jeho výměnu, včetně přepojení přípojek. Lokalita Lidická, rybník Koryto Odpadní vody ze zástavby ohraničené ulicemi Lidická a Pražská jsou přiváděny kanalizačními sběrači do odlehčovací komory, která je však ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, takže dochází k situacím, kdy jsou splaškové vody vypouštěny přímo do rybníka Koryto. Proto bude provedeno odkrytí stávající nevyhovující odlehčovací komory a bude provedena výstavba kanalizační čerpací jímky. Odpadní vody ze dvou sběračů budou zaústěny do nové čerpací jímky, odkud budou čerpány výtlakem podél rybníka Koryto do kanalizační šachty sběrače DN250 vedoucího přes hráz rybníka Papež a lokalitu Větrník do ČOV. Dešťové vody v množství větším, než bude výkon čerpadel osazených v čerpací jímce, budou přepadat bezpečnostním přelivem a odtékat stávajícím odpadním potrubím do rybníka Koryto. Lokalita náměstí Tato lokalita se nachází východně od Příbramské ulice a je odkanalizována zděnou kamennou stokou, která začíná v Rosovické ulici na hranici města a pokračuje směrem k Příbramské ulici, dále je vedena náměstím a ulicí plk. B. Petroviče do křižovatky před kotelnou, kde je na této stoce vybudována odlehčovací komora, která odlehčuje dešťové vody do stávající zatrubněné vodoteče vyústěné do rybníka Koryto. Splaškové vody jsou zaústěny do sběrače DN400, který pokračuje do ČOV. Zde způsobuje největší problém na kanalizační síti a tím následně i do ČOV napojení otevřené vodoteče do koncového úseku stoky. V tomto případě bude po pročištění a proplachu stoky provedeno zpevnění stropu a nové dno z vodostavebního betonu, do kterého bude vložen žlábek pro odvedení splaškových vod, čímž dojde ke snížení množství balastních vod vnikajících do kanalizace tímto původně netěsným dnem. Dešťové vody budou odváděny celým profilem stoky. Lokalita louka před ČOV Zde je nutno provést rekonstrukci kanalizace v podmáčené louce před ČOV, kde dochází k průniku velkého množství balastních vod zejména kanalizačními šachtami. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění prefabrikovaných komínů šachet a jejich nahrazení novými - vodotěsnými. Rovněž bude v prostoru před čistírnou provedeno propojení DN400 obou kanalizačních sběračů včetně nové kanalizační a spojné šachty, čímž se spojí přivaděč z města a z lokality Větrník. Ze spojné šachty bude pak směrem k ČOV položen nový kanalizační sběrač DN600. V rámci této akce bude navíc provedeno odkanalizování a položení vodovodu v navazujících lokalitách Na Kole a ul. U Plovárny Dělnická. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci této rozsáhlé akce bude nutno provést výměnu vodovodních řadů, včetně přepojení přípojek, v ulicích Hálkova a Bořivojova a provést položení nového vodovodu v ulicích Na Kole a U Plovárny. Stavba byla zahájena v minulém roce a v současnosti se dokončuje ulice Hálkova. Výměna vodovodních řadů Stávající vodovodní řady jsou v rozsahu stavebních úprav ulice kompletně odstraňovány. Abychom co nejvíce zkrátili nutnou odstávku vodovodu při přepojování nového vodovodu na stávající rozvody v okolních ulicích, je nutné dodržovat následující zásady: nové potrubí je ukládáno do rýhy na hutněné pískové lože vedle stávajícího, které je prozatím ponecháno v provozu, a to včetně stávajících domovních přípojek, je prováděna tlaková zkouška podle

7 ČSN , následně pak proplach a desinfekce potrubí, nové potrubí je napojováno na stávající potrubí v ulicích kolmých na výše uvedené ulice a rovněž toto stávající potrubí bude ponecháno napojené na stávající rozvody, je prováděna výměna domovních přípojek, které budou napojeny na nové potrubí, stávající potrubí je po úsecích odpojováno od stávajících rozvodů a vyjímáno z rýhy. Použité armatury HAWLE Vodovodní řady a domovní přípojky jsou prováděny ze svařovaného polyetylénového potrubí PN 10 v kombinaci s tvarovkami a armaturami firmy HAWLE Armatury, spol. s r.o. Jedná se zejména o tyto výrobky: HAWLE tvarovky a armatury, přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem. V místě odbočení řadů a směrových lomech jsou osazovány litinové tvarovky HAWLE, které jsou zajištěny proti posunu: přírubová kolena, přírubové T-kusy, přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu. V uzlových místech jsou osazována vodárenská šoupata s prodlouženou trvanlivostí značky HAWLE: přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu, šoupátko s přírubami. Pro požární účely, odkalení a odvzdušnění potrubí jsou na řadech osazovány podzemní hydranty s vodárenskými šoupátky se zemní soupravou. Ze sortimentu HAWLE se jedná o: přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem, přírubové koleno s patkou, podzemní hydrant s poklopem. Všichni zástupci níže uvedených společností potvrzují, že z důvodu známé kvality a spolehlivosti dodávaných tvarovek a armatur si spolupráci se společností HAWLE armatury, spol. s r.o, váží oprávněně. Projekt a text: Ing. Miroslav Smola PASS Brno Investor: Město Dobříš místostarosta Mgr. Stanislav Vacek Dodavatel řadů: InTePs s.r.o. Písek pan Josef Jestřáb Dodavatel přípojek: Vodárenská společnost Dobříš s.r.o. pan Vladimír Kolařík

8 Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Nalžovských Horách Město Nalžovské Hory se nachází 20 km jihovýchodně od Klatov, v nadmořské výšce m n. m. V současné době žije ve městě zhruba 500 obyvatel. Na vodovod jsou samozřejmě připojeny mateřská škola, škola, restaurace. Město má vybudován vodovodní systém, který se skládá ze tří původních vodovodů: obecní vodovod, vodovod bytovky a bývalý vojenský vodovod (areál zámku byl za dob totality obýván vojskem). Tyto stávající vodovody jsou více či méně v havarijním stavu, vzhledem k nedokonalé údržbě za bývalého režimu. Zájmová oblast je v současné době zásobována rozvodem vody z ocelových trub 1-2 a trub litinových DN60. Potrubí je zarostlé a to způsobuje přechodně zákal a nedostatečný tlak v některých objektech. Navíc se některé objekty živelně připojovaly ze sousedních objektů. Tento stav je nutno považovat za havarijní. Výstavba nového vodovodu řeší doplnění stávajícího nedostatečného a nevyhovujícího stavu vodovodu ve městě. Celková délka nově budovaných hlavních řadů je m. Většina z budovaných tras vede ve stávajících místních komunikacích. Dimenze nově budovaných hlavních vodovodních řadů je DN80 a DN100. Tyto řady jsou provedeny z materiálu: vodovodní potrubí PE100, litinové vodovodní armatury HAWLE. Samozřejmě se staví také domovní přípojky. Přípojek by mělo být vybudováno podle prvotních odhadů kolem 80. Pro tyto přípojky je použita následující sestava: navrtávací pas HAWEX, kombinované navrtávací ISO šoupátko, napojovací tvarovka ISO, zemní teleskopická souprava, uliční poklop. Výstavba nových řadů řeší také zokruhování stávajících systémů, což poslouží zejména ke zlepšení tlakových poměrů ve městě a k možnosti připojení nových odběratelů. Na akci má město přislíbenou finanční dotaci. Slovo starosty Starosta města Ing. Jan Kněz říká: Firma AQUAŠUMAVA u nás provozuje vodovod a kanalizaci již od roku S touto firmou u nás panuje spokojenost. Spolupráce má samozřejmě i drobné vady na kráse, jak už to v životě bývá. Za tuto dobu došlo na kanalizačním a vodovodním systému k mnoha poruchám. Tyto firma vcelku pohotově, k naší spokojenosti, vyřešila. Vodovodní armatury HAWLE, které firma výhradně používá, fungují bezproblémově a k naší plné spokojenosti. Na opravená místa se již nemusí firma AQUAŠUMAVA vracet, vzhledem k bezporuchovosti a dlouhodobé životnosti armatur. Michal Ryneš, technik AQUAŠUMAVA, s. r. o., Chudenín Investor: Město Nalžovské Hory Stavba: Nalžovské Hory - Dostavba vodovodu Zhotovitel AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín Termín realizace:

9 HAWLE NA ISLANDU Ulice ve městě jsou rozkopané. Chodníky jsou přemostěné dřevěnými deskami, všude je bláto a prach. Lidé rozmrzele, někteří dokonce popuzeně obcházejí výkopy, každý myslí na své vlastni, jedinečné starosti, na svou vlastni práci, či na to, jestli za sebou nezapomněli zamknout dveře od bytu. Dámy v lodičkách, pánové v kravatách a naleštěných botách. A všichni mají ten stejný uspěchaný výraz. A všichni svorně nadávají na absenci toho úžasně čistého a hladkého asfaltu pod nohama. Stojím na rohu ulice a nedokážu potlačit úsměv. Ani zvědavost. Zvědavost, která mě opět zažene směrem k blátivým jámám i přesto, že má původní cesta vedla jinudy. Prostě musím. Musím nahlédnout dovnitř a zjistit, co ukrývají. Jenom uši brzdí můj úsměv v momentě, kdy dojdu k okraji výkopu a z jeho útrob se na mě šklebí modře šoupátko. Nové, čerstvé, nablýskané šoupátko. Pyšně mi oznamuje: Tady jsem já a tady budu za pět, za deset, za padesát let. Nepřestanu hlídat vodu, ani když mi země odře modrou kůži, když můj modrý kabátek ztratí svůj lesk. Jen se na mě dobře podívej! Chvíli ho pozoruji, malého hrdinu bez poct a metálů, pak mu ještě lehce zamávám na rozloučenou (jen zlehýnka, abych nevzbudila zbytečnou pozornost nevrlých chodců) a plna dobré nálady si jdu dál po svých. Pod vlivem mé matičky, která u firmy Hawle pracuje již mnoho let a která se nezdráhá vydat se na druhý konec města, aby si šoupátko v jeho zákopu vyfotila, se mi pomalu otevřel takový podivný, ale především hodně veselý svět. Mám boty toulavé, které mi nedají spočinout dlouho na jednom místě. Tyhle mé botky mě už zanesly do nejednoho kouta téhle úžasné modré planety a tím, že mě nenechávají upadnout do spánku každodenních rutin a stereotypu, mě nutí mít oči stále otevřené. Otevřené pro maličkosti, pro hru, pro radost, která se jinak ze životů tak snadno vytrácí. A proto, když se tak toulám světem a dívám se kolem sebe, nedokážu přehlížet svět pro mě již teď tolik živých hydrantů a šoupátek. Jako dobří skřítkové mi odevšad mávají, smějí se na mě a pyšně mi ukazují, jak důležití jsou. Jeden už léta hlídkuje před islandskou bankou, která za jeho zády mění jména jako kravaty u obleku. Stojí tam obsypán lávovým kamenem a vyhlíží hrdě. Druhý důstojně přehlíží chladné jezero ze své pozice v malé vesničce uprostřed zamrzlé krajiny a každé ráno pozoruje neskutečný východ slunce nad vzdálenou sopkou a stejně jako ona, nikdy nespí. V ulicích Reykjavíku mě na každém rohu zdraví hydrant trpaslíček, na hlavě sněhovou čepici a nudli u nosu. A když jim tak opětuji jejich úsměvy, je mi teplo, protože vím, že mi posílají pozdravy z domova. Ing. Zuzana Karpianusová Island P.S. Dnes mají hydranty na Islandu spíše než ze sněhu čepičky z popela

10 EXPO Firma HAWLE Armatury, spol. s r. o., jako již tradičně připravila pro své zákazníky expozici známou pod názvem HAWLE EXPO. Pro tento rok byla pro putovní akci vybraná města České Budějovice ( ) a Olomouc ( ). Výstava, stejně jako v minulých letech, přilákala odbornou vodařskou veřejnost, a to nejen díky rozsáhlé prezentaci výrobků ze sortimentu firmy HAWLE. Expozice byla rozdělena na dvě části, na samotnou prezentaci, a na část, kde se realizovaly soutěže a odborné debaty na různá témata. První část expoziční místnosti připomněla účastníkům přínos společnosti HAWLE českému vodárenství za 18 let jejího působení na tuzemském trhu. Byla tvořena grafickými panely, které přinášely informace, že firma HAWLE byla s novými výrobky vždy první nejen na českém, ale i na světovém trhu. Na český trh kromě nových výrobků zavedla jako první dodavatel nový styl prezentace a prodeje, tedy strukturu prodeje, systém konsignačních skladů, internetovou komunikaci, 10letou záruku s pojištěním na následné škody, systém těžké protikorozní ochrany atd. Návštěvník se mohl setkat s výrobky našeho sortimentu, uvedenými na trh v několika posledních letech, kterými jsou bezpochyby šoupátka typu A, plnoprůtokový hydrant, bajonetový systém domovních přípojek známý pod názvem ZAK, rozebíratelné fitinky FIT a nejnověji i flexibilní tvarovka VARIO. Zajímavostí letošní výstavy bylo poohlédnutí se za dosavadní činností firmy HAWLE, a to v souvislosti s blížícím se 20. výročím založení české společnosti HAWLE v r Připomněli jsme si první měkce těsnící šoupátko na světě typu Vulkan i další původní výrobky firmy HAWLE, jako úsporné příruby, planžetové navrtávací pasy, nerezové opravné třmeny, systém fitinek ISO nebo systém S 2000, také bylo možno fyzicky si potěžkat poctivou konstrukci prvního podzemního hydrantu Hawle, dodávaného na český trh. V Českých Budějovicích si pamětníci mohli u archivních fotografií připomenout i první prezentaci společnosti HAWLE v tehdejším Československu v r. 1992, která se konala právě v tomto městě. Druhá část expozice byla doprovázena soutěžemi, a to jak pro šikovné ručičky, tak pro odborníky, kteří znají materiál i poslepu. Samozřejmě nemohla chybět živá hudba, škvarková pomazánka a výčepní hydrant. K příjemné atmosféře přispělo celkem více než 400 návštěvníků z širokého okolí

11 obou měst. Výstavy se zúčastnili zaměstnanci nejen vodáren, stavebních firem, velkoobchodů, projektanti, ale i studenti a školáci jako například v Olomouci žáci SOŠ Josefa Sousedíka s učitelkou paní Ing. Markétou Čížovou, která přispěla i níže uvedenými postřehy. Na Vás, kteří jste se výstavy HAWLE EXPO 2010 nemohli zúčastnit, se budu se svými kolegyněmi a kolegy těšit na viděnou již na blížící se výstavě WATENVI, která se koná května v Brně. Ing. Rudolf Stuchlý obchodně technický poradce Studentům spolupráce s firmou HAWLE svědčí V úvodu bych nás chtěla představit. Jsme SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a kromě toho, že se zabýváme výukou, snažíme se zprostředkovat studentům i přístup k technologiím u zavedených firem. Mimo jiné se zabýváme i přípravou studentů oboru Instalatér. V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s firmou HAWLE Armatury, spol. s r.o. Tato spolupráce začala na firemním dnu, který firma HAWLE pořádala se svým firemním showbusem ve Vsetíně u VaK a.s, kde jsem oslovila přítomné zástupce firmy pana Augustina a pana Ing. Stuchlého a požádala je o možnou spolupráci. Slovo dalo slovo, pánové byli velmi ochotni, a po projednání s panem Ing. Janským, jednatelem společnosti, jsme se domluvili a naše škola získala některé vzorkové armatury jako navrtávací pasy, řez šoupátka, fitinky a příruby. Tímto ovšem naše spolupráce neskončila. Oslovili jsme firmu VaK a.s. Vsetín, zda by byli ochotni přijít do naší školy a provést praktickou ukázku navrtávky na živo. Vše se podařilo a pracovníci VaK a.s. nám velmi ochotně vyšli vstříc. Prezentace se konala na naší SOŠ v odborné učebně. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl firemní den HAWLE EXPO v Olomouci, kam jsme zajeli rádi a velmi jsme se těšili. Na výstavě se nám všichni maximálně věnovali, tímto velmi děkuji panu Augustinovi a zejména panu Ing. Stuchlému, který nás celou expozicí prováděl a velmi erudovaně nám veškeré exponáty popsal. Studenti si mohli vyzkoušet sestavit jednoduchý tvar potrubí, na kterém byla následně provedena i úspěšná tlaková zkouška. Celá akce byla velmi zdařilá a studenti si odnesli spoustu zážitků a podnětů. Tímto bych chtěla velmi poděkovat firmě HAWLE a doufám, že tímto naše spolupráce neskončí a bude se nadále rozvíjet. Ing. Markéta Čížová učitelka odborných předmětů SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

12 Špičkový výrobek za příznivou cenu Minimální kontakt pryže s vodou 100% protikorozní ochrana 100% bezúdržbový provoz Lehká ovladatelnost 100% kvalita Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Tiskárna HUGO Jaro 2010

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948 PŘEHLED VÝROBKŮ HAWLE-Pobočky HAWLE-Partneři HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375 252 42 Jesenice u Prahy Tel.: 241 003 111 Fax: 241 003 333 E-mail: mail@hawle.cz

Více

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva IKKO Hradec Králové, s.r.o. Br. Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Pasport části kanalizace obce České

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Typová řešení přípojek Tento katalog je zpracován jako jednoduchý přehled nejpoužívanějších variant přípojek pro investory, projektanty a stavební a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice

Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice Otázky a odpovědi 1. Co se rozumí splašky? Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny,

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Monoblokové uzavírací šoupátko

Monoblokové uzavírací šoupátko VODA ODPADNÍ VODA Světová novinka od HAWLE: Monoblokové uzavírací šoupátko Určeno pro generace první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém konstrukčním provedení na světě 1958: 1967: 2003: Hawle

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky:

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky: PŘÍLOHA č. 5 b Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky Město Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163 IČ 00298077 bankovní spojení... zastoupené starostou

Více

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10 Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s

Více

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV.

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. TECHNICKÉ PARAMETRY SBĚRAČE Tuto příloha tvoří Technické zpráva ( kurzívou ) pro stavební

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ...

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000 A. OBEC Skryje Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 088 Kód obce PRVKUK 0611.002.088.00 Kód obce (IČOB) 14882 (569461) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61021 Název POU Havlíčkův Brod Golčův

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Navrhovatel : Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český Brod IČ 00639753 a ) Zdůvodnění návrhu změny Jedná se o změnu technického řešení návrhu investice kanalizace

Více

VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno

VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro zadání stavby -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Příloha č.1 kupní smlouvy

Příloha č.1 kupní smlouvy Příloha č.1 kupní smlouvy Seznam dokladů: Inženýrské sítě Řeporyje Vodovod: 1. Veřejné vodovodní řady - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: MHMP-174202/2003/OZP-IX/R- 333/Pp, s nabytím právní moci dne 26.2.2004,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Bochoř Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_003_01_00672 Název obce: Bochoř Kód obce (IČOB): 512532 (512532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

investor: akce : datum: 01/2014 stupeň: DSP zak..č.: 2013-000013 paré č.: ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, UL. MÍROVÁ, NA KOPANINÁCH - REKONSTRUKCE V+K

investor: akce : datum: 01/2014 stupeň: DSP zak..č.: 2013-000013 paré č.: ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, UL. MÍROVÁ, NA KOPANINÁCH - REKONSTRUKCE V+K vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval investor: akce : Ing. Pohořelý Ing. Pohořelý Šturcová Ing. Sedlák Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod 580 01

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Zblov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.058.05 Název obce: Studnice Kód obce (IČOB): 15854 (574481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209)

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více