INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši

2 Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice, začíná si uvědomovat, že složité časy teprve přicházejí. Poslouchá a vidí a cítí ve vzduchu cosi, co připomíná klid před bouří. Krize v minulém roce byla totiž bankovní, banky se z toho dostaly snadno různými papírovými triky a na těchto transakcích tratili pouze majitelé velkého množství akcií, a to ještě pouze papírově. Tato forma krize laika netrápí, klidně nakupuje, utrácí a nestará se. Dnes se ale krize začíná projevovat i v denním životě laika. Ale proč? Evropská unie přece nabízí vysoké profinancování investic, náš stát navíc nepatří mezi nejchudší, a přesto máme potíže účelně investovat. Ekonom laik se diví. Asi právě proto, že je laik. Projekty jsou připravené, EU je připravená. Na co čekáme? Na to, až ministerstva, obce či jiný investor naleznou finanční částku na dofinancování, což je mimochodem pouze cca % z celkové hodnoty díla. Proč tato malá procenta nejsou k dispozici, to je otázka pro odborníka, ten to ale veřejně neřekne, a proto si laik tuto situaci vykládá po svém. Peníze nejsou, protože příjmová část státního rozpočtu je menší než výdajová. Tomu laik rozumí, každý zná vlastní peněženku. Pak ale kroutí hlavou, kdo si může dovolit vydat víc, než přijme. V novinách se ze statistik dovídá, že obce hospodaří s příjmy sníženými o 15 % oproti předchozímu roku, protože nebyly vybrané daně, státu peníze rovněž chybí ze stejného důvodu, ale přitom všude se buduje ve velkém, až se hýří; nejen že lidé mají přeplněné košíky v samoobsluhách, popelnice jsou plné potravin, ale i stát pod tlakem nutnosti proinvestovat plánované výdaje staví třeba jen Zlaté cyklostezky, sjezdy z dálnic ke každé obci samostatně Prostě všímavý laik vidí, že se špatně hospodaří na všech úrovních. Že je to škoda, to se ví, ale lépe se vydávají finance na akce s okamžitým efektem než na akce s efektem dlouhodobým. Na druhé straně si však hrajeme na přísná výběrová řízení za účelem snížení ceny, a to někdy s výsledkem pěkně hluboko pod úrovní plánované hodnoty. Zde laik vidí, že není něco v pořádku. Špatný rozpočet? Špatná kalkulace nákladů stavební firmy? Jak pak takové dílo dopadne? Bude spolehlivě sloužit i dalším generacím? Ono se přece v poslední době na dlouhodobý efekt nehledí, v ničem. A tak ve vodárenství se bohužel opravuje pouze to nejnutnější, škrtají se plánované a připravené investice či rekonstrukce, i když se ví, že peníze z EU vbrzku končí a že bude konec všemu. Voda ale poteče, téci musí. Kdo a za jaké peníze bude rekonstruovat? Kde vlastník sítě nalezne ona spočtená 2 % na obnovu? Těžká otázka, žádná odpověď. Jen laik ji zná zaplatí ji on. Buď přímo v ceně vody, nebo nepřímo ve vyšších daních. A krize se bude prohlubovat, protože nemyslet na pozdější léta, proinvestovat zisky do krátkodobých efektů a nevybudovat rezervy znamená do budoucna snížení spotřeby a jsme v začarovaném kruhu. A laik mlčky trpí Co mu zbývá, a jen se diví, kdo ho do této situace dovedl. On, laik přece poctivě pracoval. Krize teprve začíná, to vidí i laik. Ing. Josef Janský jednatel Armatury a legislativa Stalo se módou sezóny vyhledávat nejlevnější výrobky různými cestami a z různých míst. Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že za kvalitu výrobku ručí výrobce, respektive dovozce. Ten je povinen splnit legislativní požadavky, které deklaruje v tzv. Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je vázáno na certifikaci výrobku dle zákona, na niž se zároveň vztahuje i povinnost každoročního dohledu Autorizovanou osobou, což znamená pro dovozce nemalé finanční náklady. V Prohlášení o shodě dovozce deklaruje, že dodaný výrobek odpovídá bez výjimky vzorku výrobku, který byl podle zákona certifikován autorizovanou osobou a že jeho kvalita je stálá a neměnná. Proto je třeba upozornit na skutečnost, že kdokoliv si obstará výrobek mimo řádnou obchodní síť v České republice, nemá právo se prokázat Prohlášením o shodě vydaným konkrétním dovozcem. Takovéto prokázání se Prohlášením o shodě bez doložení způsobu nabytí u smluvního dovozce nebo jeho partnerů je neplatné a může být pojato jako vědomé uvedení zákazníka v omyl. Toto jednání pak může mít i soudní dohru s následným odškodněním za ušlý zisk a parazitování na dobrém jménu společnosti. Lidově řečeno, smluvní dovozce nemůže zaručit, že jiným způsobem nabytý, dovezený výrobek je identický s tím, který je uveden v Prohlášení o shodě, i když navenek tak skutečně vypadá. Může se jednat například o dovedně provedenou repasi, mohou být použity jiné komponenty a v neposlední řadě se může jednat i o výrobek, který hygienicky sice odpovídá požadavkům jedné země v EU, ale zásadně odporuje hygienickým požadavkům v České republice. Na takovýto výrobek se v žádném případě nevztahuje hygienický atest vystavený na daný výrobek na jméno smluvního dovozce. Proto by zejména investoři měli požadovat po účastnících soutěží o výběr zhotovitele, a to již při jejich vyhlašování, jednoznačnou definici nabízených materiálů a výrobků s uvedením místa nabytí v souladu s platnými certifikáty. Následně při kolaudaci by měl zhotovitel doložit dodržení předem definovaných a investorem schválených materiálů a výrobků. Tento zcela legitimní a zákonný požadavek pak zamezí spekulacím se záměnami materiálů a výrobků, a budoucím uživatelům tak zaručí spolehlivost díla v souladu s právními předpisy. Ing. Josef Janský jednatel V současné době, konkrétně obchodní společnosti PLASTMONT Bureš, WOLSELEY a SELM Morava, nemají uzavřeny obchodní smlouvy s naší společností, a proto nemají oprávnění používat Prohlášení o shodě vydané naší společností. V případě, že toto prohlášení použijí, musí doložit jeho oprávněnost dokladem o nabytí, z něhož je patrné, že zboží bylo dovezeno společností HAWLE Armatury, spol. s r.o.

3 Vodovod v obci Částkov Na začátku Vizovické vrchoviny, tam, kde se za Uherským Hradištěm začínají zvedat malebné, zalesněné vrchy, se v údolí mezi potoky Loštickým a Řásnou, nachází kouzelná obec Částkov. Jde vpravdě o historické sídlo první zmínka pochází z roku V současné době zde žije 380 obyvatel. Firma IMOS Group, a.s., zde v letech 2007 až 2008 vybudovala kompletní vodovodní systém. Přívodní řad z trub PE o celkové délce 2 087,5 m je napojen na skupinový vodovod v obci Nedachlebice. Čerpací stanice zajišťuje dopravu vody přes výtlačný řad dlouhý 527,2 m do vodojemu 2 x 25 m 3. Samotné rozvodné řady v obci jsou realizovány z PE potrubí DN 90 a 63 mm o celkové délce 3 337,9 m. Provozovatel, který v obci prováděl výstavbu vodovodních přípojek, chtěl využít nejmodernějších technologií, které by byly přínosem jak při provozování, tak při výstavbě. Na začátku roku 2009 bylo rozhodnuto: Systém ZAK od firmy HAWLE se zalíbil a po zkušenostech z jiných vodárenských organizací byl vybrán jako nejvhodnější. Firma HAWLE provedla ve Slováckých vodárnách a kanalizacích, a.s., proškolení pracovníků, kteří provádějí napojování nových přípojek. Od července do listopadu 2009 bylo provedeno celkem 58 vodovodních přípojek, z nichž u 47 bylo použito systému ZAK, a to jak pro boční, tak pro vrchní navrtávku. Po počátečním nezvyku (není potřeba využívat těsnicího materiálu na šroubované spoje) pracovníci vodárenské společnosti bez obtíží přípojky namontovali a zprovoznili. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se tak zařadily při využívání nejmodernějších technologií k nejvyspělejším vodárenským organizacím v České republice. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

4 Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Lišany u Rakovníka Obec Lišany leží 8 km od Rakovníka a společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., převzala provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci k 1. lednu V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce Pražské ulice v Lišanech. V roce 2007 se začala projektově připravovat již zmíněná celková rekonstrukce průtahu v obci. Jako součást opravy komunikace byla navržena výměna vodovodního řadu LT DN 150 v délce 600 m a řadu LT DN100 v délce 300 m včetně přepojení 54 ks vodovodních přípojek. Pro zajištění plynulosti zásobování obyvatel pitnou vodou byla zvolena technologie výměny řadu kombinací výkopů a bezvýkopové technologie. Stavbu prováděli pracovníci provozního střediska společnosti VaK Karlovy Vary, a.s. se sídlem v Toužimi. Jak se výměna řadu prováděla? Na stávajících vodovodních přípojkách byly vykopány sondy vždy v úseku cca 220 m, poté byl řad odstaven, v místech vodovodních přípojek byl proveden výřez potrubí a do stávajícího potrubí bylo vtaženo nové potrubí PE D 90 mm s dodatečnou ochranou Wavin Safe Tech. Dodatečná ochrana potrubí byla volena hlavně z důvodu namáhání potrubí při vtahování do menších profilů potrubí, tedy do litinového potrubí DN100. Po vtažení celé sekce potrubí a propojení na stávající vodovod byl nový řad řádně propláchnut, provedla se dezinfekce a proplach potrubí a mohlo se přistoupit k přepojování přípojek. Na 100 m vyměněného potrubí vycházelo v průměru přepojení 6-7 ks vodovodních přípojek. Při osazování nových navrtávacích pasů a ventilů domovních přípojek padla jasná volba na výrobky společnosti Hawle. Byl zde poprvé na našem provoze vyzkoušen systém ZAK, tedy navrtávací pas katalogové č HAKU ZAK - 34 a rohové ventily katalogové č ZAK 34. Proč právě ZAK systém? Těch důvodů, proč použít tento systém napojení vodovodní přípojky na řad, bylo několik. Výhodou zmíněného provedení je především rychlá montáž pasu a ventilu. Dále nedochází k poškození ochranné epoxidové vrstvy jako při montáži klasických ventilů, např. č 2800, kdy je potřeba pro natočení ventilu do navrtávacího pasu použití kleští, které při utahování poškodí ochrannou vrstvu barvy a tím výrobek ztrácí na životnosti. Dále při použití klasického závitového připojení ventilu se stává, že montér nedotočí ventil do pasu, závit ventilu je obnažen a není nijak chráněn proti působení koroze, pokud se neprovede jiná dodatečná ochrana závitu např. přebandážováním. Sami montéři si způsob napojení systémem ZAK velice pochvalovali, stačí jen těsnící kroužky namazat vhodným prostředkem, ventil zasunout do pasu, otočit o 90, lehce povytáhnout a zacvaknout jistící kroužek. Jak snadné. ZAK systém jsme v minulém roce použili i na jiných stavbách a jsme s ním velice spokojeni. Z vlastní zkušenosti vám mohu ZAK systém vřele doporučit. Tímto bych rád také poděkoval obchodně technické poradkyni firmy Hawle Ing. Heleně Götzové za provedení ukázky montáže přímo na stavbě a seznámení pracovníků našeho provozního střediska s novinkami v nabízeném sortimentu společnosti Hawle. David Klement vedoucí provozního střediska vodovodů Toužim Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

5 Redukční HAWIDO ventil 1515 Firma Hawle Armatury nabízí celou škálu automatických ventilů HAWIDO na redukci a udržování tlaku vyráběných v HAWLE Armaturen AG ve švýcarském Sirnachu. V současné době přicházíme na český trh s novým ventilem na redukci tlaku katalogové č Tento ventil redukuje proměnlivý vstupní tlak na konstantní nižší výstupní tlak.kolísavý průtok a vstupní tlak nemají žádný vliv na řídícím ventilem ovládaný výstupní tlak. Novinkou tohoto ventilu je, že u něj může být nastaveno až 5 tlakových pásem během 24 hodin ve 2 odpovídajících časových zónách. V nočních hodinách se sníží tlak na minimum, a tudíž se sníží případné úniky vody z potrubí. Vyšší tlak je pouze při ranní a večerní špičce. Časová zóna znamená, že lze nastavit režim například pracovního dne a víkendu, kdy jsou nastaveny odlišné tlakové hodnoty pro každou časovou zónu. Kromě těchto tlaků lze pomocí GSM brány a posláním SMS z předem nastaveného telefonu předvolit tzv. požární tlak ventil plně otevřen. Toto nastavení má přednost před předem definovanými hodnotami až do odvolání. Případně lze pomocí SMS vzdáleně upravovat nastavení ventilu dle aktuálních požadavků. Zároveň ventil umožňuje pomocí automaticky zaslaných SMS zpráv informovat odpovědné pracovníky o aktuálním dění a případných poruchách nebo neoprávněném zásahu do systému. Bližší informace nejenom o tomto ventilu vám sdělí váš regionální obchodně technický poradce firmy HAWLE. Radek Urban obchodně technický poradce Příklad nastavení ventilu HAWIDO 1515 Redukční ventil HAWIDO 1515 až 5 tlakových pásem během 24 hodin 2 časové zóny (např. pracovní den víkend) funkce požárního tlaku s dálkovým ovládáním možnost SMS zpráv o aktuální funkci ventilu

6 Výměna vodovodních řadů ve městě Dobříš V současné době město Dobříš připravuje provedení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (ČOV). Vzhledem ke stavu kanalizace ve městě, kdy do ČOV natéká velké množství dešťových a balastních vod, musí provedení samotné intenzifikace čistírny předcházet úprava městské stokové sítě a provedení vhodných opatření, vedoucích ke snížení množství dešťových a balastních vod přitékajících do čistírny. Úprava městské stokové sítě si vyžádá i výměnu vodovodních řadů v některých ulicích. V rámci projektové dokumentace byly vytipovány čtyři problematické lokality stokové sítě města. Lokalita Hálkova, Bořivojova Tato lokalita se nachází ve starší zástavbě jihovýchodně od rybníka Papež a je tvořena ulicemi Dělnická, Hálkova, Zborovská, Bořivojova a ulicemi na ně kolmými. Lokalita je částečně odkanalizována kanalizací ze skládaného kamene, do které jsou zaústěny dešťové vody a částečně i vody splaškové. Vodotěsnost kanalizace je vzhledem ke stáří a způsobu provedení dosti problematická, a tak dochází k pronikání podzemní vody do kanalizace, čímž se zvyšuje podíl balastních vod přitékajících do ČOV. Místo původní jednotné kanalizace a vodovodu bude provedena pokládka splaškového sběrače, který bude zaústěn do městské kanalizace za odlehčovací komorou v ulici Partyzána Svobody, a souběžně dešťové kanalizace, která bude zaústěna stávajícím vyústním objektem do rybníka Koryto. Bude zde také provedena výměna stávajících splaškových i dešťových přípojek, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že trasa navržené oddělené kanalizace zasahuje do trasy stávajícího vodovodu, bude nutno provést v rámci této akce jeho výměnu, včetně přepojení přípojek. Lokalita Lidická, rybník Koryto Odpadní vody ze zástavby ohraničené ulicemi Lidická a Pražská jsou přiváděny kanalizačními sběrači do odlehčovací komory, která je však ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, takže dochází k situacím, kdy jsou splaškové vody vypouštěny přímo do rybníka Koryto. Proto bude provedeno odkrytí stávající nevyhovující odlehčovací komory a bude provedena výstavba kanalizační čerpací jímky. Odpadní vody ze dvou sběračů budou zaústěny do nové čerpací jímky, odkud budou čerpány výtlakem podél rybníka Koryto do kanalizační šachty sběrače DN250 vedoucího přes hráz rybníka Papež a lokalitu Větrník do ČOV. Dešťové vody v množství větším, než bude výkon čerpadel osazených v čerpací jímce, budou přepadat bezpečnostním přelivem a odtékat stávajícím odpadním potrubím do rybníka Koryto. Lokalita náměstí Tato lokalita se nachází východně od Příbramské ulice a je odkanalizována zděnou kamennou stokou, která začíná v Rosovické ulici na hranici města a pokračuje směrem k Příbramské ulici, dále je vedena náměstím a ulicí plk. B. Petroviče do křižovatky před kotelnou, kde je na této stoce vybudována odlehčovací komora, která odlehčuje dešťové vody do stávající zatrubněné vodoteče vyústěné do rybníka Koryto. Splaškové vody jsou zaústěny do sběrače DN400, který pokračuje do ČOV. Zde způsobuje největší problém na kanalizační síti a tím následně i do ČOV napojení otevřené vodoteče do koncového úseku stoky. V tomto případě bude po pročištění a proplachu stoky provedeno zpevnění stropu a nové dno z vodostavebního betonu, do kterého bude vložen žlábek pro odvedení splaškových vod, čímž dojde ke snížení množství balastních vod vnikajících do kanalizace tímto původně netěsným dnem. Dešťové vody budou odváděny celým profilem stoky. Lokalita louka před ČOV Zde je nutno provést rekonstrukci kanalizace v podmáčené louce před ČOV, kde dochází k průniku velkého množství balastních vod zejména kanalizačními šachtami. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění prefabrikovaných komínů šachet a jejich nahrazení novými - vodotěsnými. Rovněž bude v prostoru před čistírnou provedeno propojení DN400 obou kanalizačních sběračů včetně nové kanalizační a spojné šachty, čímž se spojí přivaděč z města a z lokality Větrník. Ze spojné šachty bude pak směrem k ČOV položen nový kanalizační sběrač DN600. V rámci této akce bude navíc provedeno odkanalizování a položení vodovodu v navazujících lokalitách Na Kole a ul. U Plovárny Dělnická. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci této rozsáhlé akce bude nutno provést výměnu vodovodních řadů, včetně přepojení přípojek, v ulicích Hálkova a Bořivojova a provést položení nového vodovodu v ulicích Na Kole a U Plovárny. Stavba byla zahájena v minulém roce a v současnosti se dokončuje ulice Hálkova. Výměna vodovodních řadů Stávající vodovodní řady jsou v rozsahu stavebních úprav ulice kompletně odstraňovány. Abychom co nejvíce zkrátili nutnou odstávku vodovodu při přepojování nového vodovodu na stávající rozvody v okolních ulicích, je nutné dodržovat následující zásady: nové potrubí je ukládáno do rýhy na hutněné pískové lože vedle stávajícího, které je prozatím ponecháno v provozu, a to včetně stávajících domovních přípojek, je prováděna tlaková zkouška podle

7 ČSN , následně pak proplach a desinfekce potrubí, nové potrubí je napojováno na stávající potrubí v ulicích kolmých na výše uvedené ulice a rovněž toto stávající potrubí bude ponecháno napojené na stávající rozvody, je prováděna výměna domovních přípojek, které budou napojeny na nové potrubí, stávající potrubí je po úsecích odpojováno od stávajících rozvodů a vyjímáno z rýhy. Použité armatury HAWLE Vodovodní řady a domovní přípojky jsou prováděny ze svařovaného polyetylénového potrubí PN 10 v kombinaci s tvarovkami a armaturami firmy HAWLE Armatury, spol. s r.o. Jedná se zejména o tyto výrobky: HAWLE tvarovky a armatury, přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem. V místě odbočení řadů a směrových lomech jsou osazovány litinové tvarovky HAWLE, které jsou zajištěny proti posunu: přírubová kolena, přírubové T-kusy, přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu. V uzlových místech jsou osazována vodárenská šoupata s prodlouženou trvanlivostí značky HAWLE: přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu, šoupátko s přírubami. Pro požární účely, odkalení a odvzdušnění potrubí jsou na řadech osazovány podzemní hydranty s vodárenskými šoupátky se zemní soupravou. Ze sortimentu HAWLE se jedná o: přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem, přírubové koleno s patkou, podzemní hydrant s poklopem. Všichni zástupci níže uvedených společností potvrzují, že z důvodu známé kvality a spolehlivosti dodávaných tvarovek a armatur si spolupráci se společností HAWLE armatury, spol. s r.o, váží oprávněně. Projekt a text: Ing. Miroslav Smola PASS Brno Investor: Město Dobříš místostarosta Mgr. Stanislav Vacek Dodavatel řadů: InTePs s.r.o. Písek pan Josef Jestřáb Dodavatel přípojek: Vodárenská společnost Dobříš s.r.o. pan Vladimír Kolařík

8 Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Nalžovských Horách Město Nalžovské Hory se nachází 20 km jihovýchodně od Klatov, v nadmořské výšce m n. m. V současné době žije ve městě zhruba 500 obyvatel. Na vodovod jsou samozřejmě připojeny mateřská škola, škola, restaurace. Město má vybudován vodovodní systém, který se skládá ze tří původních vodovodů: obecní vodovod, vodovod bytovky a bývalý vojenský vodovod (areál zámku byl za dob totality obýván vojskem). Tyto stávající vodovody jsou více či méně v havarijním stavu, vzhledem k nedokonalé údržbě za bývalého režimu. Zájmová oblast je v současné době zásobována rozvodem vody z ocelových trub 1-2 a trub litinových DN60. Potrubí je zarostlé a to způsobuje přechodně zákal a nedostatečný tlak v některých objektech. Navíc se některé objekty živelně připojovaly ze sousedních objektů. Tento stav je nutno považovat za havarijní. Výstavba nového vodovodu řeší doplnění stávajícího nedostatečného a nevyhovujícího stavu vodovodu ve městě. Celková délka nově budovaných hlavních řadů je m. Většina z budovaných tras vede ve stávajících místních komunikacích. Dimenze nově budovaných hlavních vodovodních řadů je DN80 a DN100. Tyto řady jsou provedeny z materiálu: vodovodní potrubí PE100, litinové vodovodní armatury HAWLE. Samozřejmě se staví také domovní přípojky. Přípojek by mělo být vybudováno podle prvotních odhadů kolem 80. Pro tyto přípojky je použita následující sestava: navrtávací pas HAWEX, kombinované navrtávací ISO šoupátko, napojovací tvarovka ISO, zemní teleskopická souprava, uliční poklop. Výstavba nových řadů řeší také zokruhování stávajících systémů, což poslouží zejména ke zlepšení tlakových poměrů ve městě a k možnosti připojení nových odběratelů. Na akci má město přislíbenou finanční dotaci. Slovo starosty Starosta města Ing. Jan Kněz říká: Firma AQUAŠUMAVA u nás provozuje vodovod a kanalizaci již od roku S touto firmou u nás panuje spokojenost. Spolupráce má samozřejmě i drobné vady na kráse, jak už to v životě bývá. Za tuto dobu došlo na kanalizačním a vodovodním systému k mnoha poruchám. Tyto firma vcelku pohotově, k naší spokojenosti, vyřešila. Vodovodní armatury HAWLE, které firma výhradně používá, fungují bezproblémově a k naší plné spokojenosti. Na opravená místa se již nemusí firma AQUAŠUMAVA vracet, vzhledem k bezporuchovosti a dlouhodobé životnosti armatur. Michal Ryneš, technik AQUAŠUMAVA, s. r. o., Chudenín Investor: Město Nalžovské Hory Stavba: Nalžovské Hory - Dostavba vodovodu Zhotovitel AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín Termín realizace:

9 HAWLE NA ISLANDU Ulice ve městě jsou rozkopané. Chodníky jsou přemostěné dřevěnými deskami, všude je bláto a prach. Lidé rozmrzele, někteří dokonce popuzeně obcházejí výkopy, každý myslí na své vlastni, jedinečné starosti, na svou vlastni práci, či na to, jestli za sebou nezapomněli zamknout dveře od bytu. Dámy v lodičkách, pánové v kravatách a naleštěných botách. A všichni mají ten stejný uspěchaný výraz. A všichni svorně nadávají na absenci toho úžasně čistého a hladkého asfaltu pod nohama. Stojím na rohu ulice a nedokážu potlačit úsměv. Ani zvědavost. Zvědavost, která mě opět zažene směrem k blátivým jámám i přesto, že má původní cesta vedla jinudy. Prostě musím. Musím nahlédnout dovnitř a zjistit, co ukrývají. Jenom uši brzdí můj úsměv v momentě, kdy dojdu k okraji výkopu a z jeho útrob se na mě šklebí modře šoupátko. Nové, čerstvé, nablýskané šoupátko. Pyšně mi oznamuje: Tady jsem já a tady budu za pět, za deset, za padesát let. Nepřestanu hlídat vodu, ani když mi země odře modrou kůži, když můj modrý kabátek ztratí svůj lesk. Jen se na mě dobře podívej! Chvíli ho pozoruji, malého hrdinu bez poct a metálů, pak mu ještě lehce zamávám na rozloučenou (jen zlehýnka, abych nevzbudila zbytečnou pozornost nevrlých chodců) a plna dobré nálady si jdu dál po svých. Pod vlivem mé matičky, která u firmy Hawle pracuje již mnoho let a která se nezdráhá vydat se na druhý konec města, aby si šoupátko v jeho zákopu vyfotila, se mi pomalu otevřel takový podivný, ale především hodně veselý svět. Mám boty toulavé, které mi nedají spočinout dlouho na jednom místě. Tyhle mé botky mě už zanesly do nejednoho kouta téhle úžasné modré planety a tím, že mě nenechávají upadnout do spánku každodenních rutin a stereotypu, mě nutí mít oči stále otevřené. Otevřené pro maličkosti, pro hru, pro radost, která se jinak ze životů tak snadno vytrácí. A proto, když se tak toulám světem a dívám se kolem sebe, nedokážu přehlížet svět pro mě již teď tolik živých hydrantů a šoupátek. Jako dobří skřítkové mi odevšad mávají, smějí se na mě a pyšně mi ukazují, jak důležití jsou. Jeden už léta hlídkuje před islandskou bankou, která za jeho zády mění jména jako kravaty u obleku. Stojí tam obsypán lávovým kamenem a vyhlíží hrdě. Druhý důstojně přehlíží chladné jezero ze své pozice v malé vesničce uprostřed zamrzlé krajiny a každé ráno pozoruje neskutečný východ slunce nad vzdálenou sopkou a stejně jako ona, nikdy nespí. V ulicích Reykjavíku mě na každém rohu zdraví hydrant trpaslíček, na hlavě sněhovou čepici a nudli u nosu. A když jim tak opětuji jejich úsměvy, je mi teplo, protože vím, že mi posílají pozdravy z domova. Ing. Zuzana Karpianusová Island P.S. Dnes mají hydranty na Islandu spíše než ze sněhu čepičky z popela

10 EXPO Firma HAWLE Armatury, spol. s r. o., jako již tradičně připravila pro své zákazníky expozici známou pod názvem HAWLE EXPO. Pro tento rok byla pro putovní akci vybraná města České Budějovice ( ) a Olomouc ( ). Výstava, stejně jako v minulých letech, přilákala odbornou vodařskou veřejnost, a to nejen díky rozsáhlé prezentaci výrobků ze sortimentu firmy HAWLE. Expozice byla rozdělena na dvě části, na samotnou prezentaci, a na část, kde se realizovaly soutěže a odborné debaty na různá témata. První část expoziční místnosti připomněla účastníkům přínos společnosti HAWLE českému vodárenství za 18 let jejího působení na tuzemském trhu. Byla tvořena grafickými panely, které přinášely informace, že firma HAWLE byla s novými výrobky vždy první nejen na českém, ale i na světovém trhu. Na český trh kromě nových výrobků zavedla jako první dodavatel nový styl prezentace a prodeje, tedy strukturu prodeje, systém konsignačních skladů, internetovou komunikaci, 10letou záruku s pojištěním na následné škody, systém těžké protikorozní ochrany atd. Návštěvník se mohl setkat s výrobky našeho sortimentu, uvedenými na trh v několika posledních letech, kterými jsou bezpochyby šoupátka typu A, plnoprůtokový hydrant, bajonetový systém domovních přípojek známý pod názvem ZAK, rozebíratelné fitinky FIT a nejnověji i flexibilní tvarovka VARIO. Zajímavostí letošní výstavy bylo poohlédnutí se za dosavadní činností firmy HAWLE, a to v souvislosti s blížícím se 20. výročím založení české společnosti HAWLE v r Připomněli jsme si první měkce těsnící šoupátko na světě typu Vulkan i další původní výrobky firmy HAWLE, jako úsporné příruby, planžetové navrtávací pasy, nerezové opravné třmeny, systém fitinek ISO nebo systém S 2000, také bylo možno fyzicky si potěžkat poctivou konstrukci prvního podzemního hydrantu Hawle, dodávaného na český trh. V Českých Budějovicích si pamětníci mohli u archivních fotografií připomenout i první prezentaci společnosti HAWLE v tehdejším Československu v r. 1992, která se konala právě v tomto městě. Druhá část expozice byla doprovázena soutěžemi, a to jak pro šikovné ručičky, tak pro odborníky, kteří znají materiál i poslepu. Samozřejmě nemohla chybět živá hudba, škvarková pomazánka a výčepní hydrant. K příjemné atmosféře přispělo celkem více než 400 návštěvníků z širokého okolí

11 obou měst. Výstavy se zúčastnili zaměstnanci nejen vodáren, stavebních firem, velkoobchodů, projektanti, ale i studenti a školáci jako například v Olomouci žáci SOŠ Josefa Sousedíka s učitelkou paní Ing. Markétou Čížovou, která přispěla i níže uvedenými postřehy. Na Vás, kteří jste se výstavy HAWLE EXPO 2010 nemohli zúčastnit, se budu se svými kolegyněmi a kolegy těšit na viděnou již na blížící se výstavě WATENVI, která se koná května v Brně. Ing. Rudolf Stuchlý obchodně technický poradce Studentům spolupráce s firmou HAWLE svědčí V úvodu bych nás chtěla představit. Jsme SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a kromě toho, že se zabýváme výukou, snažíme se zprostředkovat studentům i přístup k technologiím u zavedených firem. Mimo jiné se zabýváme i přípravou studentů oboru Instalatér. V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s firmou HAWLE Armatury, spol. s r.o. Tato spolupráce začala na firemním dnu, který firma HAWLE pořádala se svým firemním showbusem ve Vsetíně u VaK a.s, kde jsem oslovila přítomné zástupce firmy pana Augustina a pana Ing. Stuchlého a požádala je o možnou spolupráci. Slovo dalo slovo, pánové byli velmi ochotni, a po projednání s panem Ing. Janským, jednatelem společnosti, jsme se domluvili a naše škola získala některé vzorkové armatury jako navrtávací pasy, řez šoupátka, fitinky a příruby. Tímto ovšem naše spolupráce neskončila. Oslovili jsme firmu VaK a.s. Vsetín, zda by byli ochotni přijít do naší školy a provést praktickou ukázku navrtávky na živo. Vše se podařilo a pracovníci VaK a.s. nám velmi ochotně vyšli vstříc. Prezentace se konala na naší SOŠ v odborné učebně. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl firemní den HAWLE EXPO v Olomouci, kam jsme zajeli rádi a velmi jsme se těšili. Na výstavě se nám všichni maximálně věnovali, tímto velmi děkuji panu Augustinovi a zejména panu Ing. Stuchlému, který nás celou expozicí prováděl a velmi erudovaně nám veškeré exponáty popsal. Studenti si mohli vyzkoušet sestavit jednoduchý tvar potrubí, na kterém byla následně provedena i úspěšná tlaková zkouška. Celá akce byla velmi zdařilá a studenti si odnesli spoustu zážitků a podnětů. Tímto bych chtěla velmi poděkovat firmě HAWLE a doufám, že tímto naše spolupráce neskončí a bude se nadále rozvíjet. Ing. Markéta Čížová učitelka odborných předmětů SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

12 Špičkový výrobek za příznivou cenu Minimální kontakt pryže s vodou 100% protikorozní ochrana 100% bezúdržbový provoz Lehká ovladatelnost 100% kvalita Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Tiskárna HUGO Jaro 2010

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

hawle info INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2006

hawle info INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2006 hawle info INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2006 Informace, aktuality Jak se vyznat v dodavatelské džungli Ano, není to jednoduché a plně chápu těžké rozhodování realizačních i investorských firem, protože nabídka

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

hawle INFO Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě

hawle INFO Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě hawle INFO informační bulletin Jaro 2008 Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě Informační bulletin jaro 2004 HawleInfo Jaro

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o.

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY NÁVRHU A REALIZACE VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACI 1. Legislativní rámec: Přípojka je definovaná zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE diskusní příspěvek Ing. Patera Josef setkání občanů Hudlic 13.4.2008 1/14 Úvod. Předmětem a hlavním cílem studie je základní porovnání dvou možných druhů kanalizace

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice Provozní řád vodovodu Strážkovice Název vodovodu: Vodovod Strážkovice Uveden do trvalého provozu: 21.02.2004 Vlastník vodovodu: Provozovatel vodovodu: Odpovědný zástupce: Servisní firma AT stanice: Zpracovatel

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více