7. mezinárodní konference PLYN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. mezinárodní konference PLYN"

Transkript

1 7. mezinárodní konference PLYN květen 2012 Clarion Congress Hotel České Budějovice Generální partner: Partner: Partner: Mediální partneři:

2 Mezinárodní konference BIOPLYN 2012 je určena všem zájemcům o informace z oblasti bioplynu, především pak provozovatelům bioplynových zařízení, výrobcům a dodavatelům technologií, projektantům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, výzkumným pracovníkům v oblasti bioplynu a v neposlední řadě zástupcům územní správy, do jejichž působnosti spadá povolování stavby a provozu bioplynových stanic a kontrola provozovaných zařízení. Stěžejním tématem konference je podpora rozvoje bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Význam obnovitelných zdrojů energií a efektivnost využití paliv s vysokým přínosem pro ochranu životního prostředí (snižování emisí skleníkových plynů) je jedním z důvodů, proč zájem o bioplynová zařízení neustále stoupá. S tím souvisí i téma stále se rozšiřující oblasti upraveného bioplynu biometanu pro vtláčení do plynovodní sítě. Čtvrtek 24. května :30 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:40 Zahájení konference Robin Profeld GAS s. r. o. Úvodní slovo generálního partnera Václav Holovčák Bonett Gas Investment, a. s. 9:40 10:00 Perspektivy bioplynu v krajských energetikách Ivo Hlaváč Ministerstvo životního prostředí 10:00 10:20 Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Marek Světlík Ministerstvo zemědělství 10:20 10:40 Podpora bioplynu, biomasy a biomethanu podle nového zákona Pavel Gebauer Ministerstvo průmyslu a obchodu 10:40 11:00 Přestávka na kávu 11:00 11:20 Bioplynové stanice z pohledu zásahu jednotek požární ochrany Petr Ošlejšek HZS Olomouc 11:20 11:40 Biometan a bio.cng Václav Holovčák Bonett Gas Investment, a. s.

3 11:40 12:00 Bioplynový monitorovací systém příklad Rakouska Franz Kirchmeyr, Bernard Stürmer Rakouské sdružení pro kompost a bioplyn, Rakousko 12:00 12:20 Anaerobní fermentace v pivovarech potenciál a příležitosti Günther Bochmann Společné univerzitní oddělení pro agrobiotechnologie IFA Tulln, Ústav pro environmentální technologie, Rakousko 12:20 14:00 Oběd 14:00 14:20 Možnosti podpory výzkumu a vývoje alternativních zdrojů energie v ČR Rut Bízková, konzultantka 14:20 14:40 Hydrolýza kukuřičné siláže pomocí bachorových hub; prostředek intenzifikace produkce bioplynu Jindřich Procházka, Petr Dolejš, Lenka Štrosová, Kateřina Fliegerová, Michal Dohányos VŠCHT Praha 14:40 15:00 Inovační možnosti bioplynových stanic František Straka, Pavel Lacek Ústav pro výzkum a využití paliv, a. s.; Václav Dědina ZD Dublovice; Jiří Doucha MBÚ Třeboň 15:00 15:20 Perspektivy výroby elektřiny a tepla z bioplynu po roce 2012 Bohuslav Málek SEVEn, o. p. s. 15:20 15:40 Přestávka na kávu 15:40 16:00 Současný stav a výhledy biometanu v Evropě Attila Kovacs European Biogas Association, Maďarsko 16:00 16:20 Kontrola kvality biomethanu z pohledu přepravní plynárenské soustavy NET4GAS Ondřej Prokeš, Daniel Tenkrát NET4GAS, s. r. o.; Tomáš Hlinčík VŠCHT Praha 16:20 16:40 Technologie pro zušlechťování bioplynu na biometan; přehled současného stavu Jakub Niesner VUT v Brně 16:40 17:00 Diskuse, závěr prvního dne konference 19:00 Společenské setkání

4 Pátek 25. května :00 9:20 Nanofiltrace a reverzní osmóza moderní postupy čištění průmyslových vod Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Pavel Kocurek, Martin Kubal VŠCHT Praha 9:20 9:40 Zkušenosti s provozem bioplynové stanice zpracovávající rostlinnou biomasu Miroslav Kajan ENKI, o. p. s. 9:40 10:00 Digestát a životní prostředí Luboš Babička ČZU Praha 10:00 10:20 Výskyt siloxanů v různých typech bioplynů a jejich pravděpodobný původ Alice Procházková, Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Tomáš Hlinčík VŠCHT Praha 10:20 10:40 Role chemické oxidace sulfidů při biologickém odsiřování bioplynu Dana Pokorná, Jana Zábranská, Josef Máca VŠCHT Praha 10:40 11:00 Přestávka na kávu 11:00 11:20 Bioplynové stanice pro zpracování odpadu Petra Auterská ODOUR, s. r. o. 11:20 11:40 Komplexní využití biomasy Stanislav Kužel, Ladislav Kolář, Jiří Peterka, Josef Maroušek, Martin Šlachta, Jana Batt, Jiří Brožek, Antonín Wollner, Jana Riegerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 11:40 12:00 Praktické zkušenosti s provozem dvou bioplynových stanic v ZD Krásná Hora Jiří Švastal ZD Krásná Hora 12:00 12:20 Diskuse, závěr konference 12:20 Oběd

5 Organizační pokyny Konference je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 5 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 kredity. Jednacími jazyky konference v prvním dnu je čeština a angličtina. Simultánní tlumočení je zajištěno. Jednacím jazykem konference v druhém dnu je čeština. Registrace Přihlásit se můžete do vyplněním elektronické přihlášky na nebo zasláním přihlášky em na adresu: či zasláním přihlášky na adresu pořadatele. Pořadatel GAS s. r. o. Novodvorská 803/82, Praha 4 IČO: , DIČ: CZ Tel: Fax: Místo konání Clarion Congress hotel, Pražská třída 2306/14, České Budějovice GPS: N, E Ubytování Ubytování je zajištěno v hotelu Clarion. Cena není zahrnuta ve vložném, účastník hradí v recepci hotelu. Cena jednolůžkového pokoje čini Kč, dvoulůžkového Kč za noc vč. DPH. Účastník bere na vědomí, že uhradí případné stornopoplatky za ubytování, které mu budou přefakturovány. Registrační poplatek Kč vč. DPH Variabilní symbol Bankovní spojení /0300 Při písemném zrušení přihlášky do účtujeme manipulační poplatek Kč. Při písemném zrušení přihlášky po tomto datu či neúčasti budeme fakturovat celý registrační poplatek. Účastnické materiály zašleme poštou. Zastoupení účastníka je možné a vítané. Do 15 dnů po akci bude vystaven konečný daňový doklad.

6 PŘIHLÁŠKA na konferenci Bioplyn květen 2012 Clarion Congress Hotel, České Budějovice elektronická přihláška na Účastník Příjmení... Jméno...Titul... Firma/Společnost*:... Ulice... Město...PSČ... Telefon... Mobil IČO... DIČ... Kontaktní osoba Příjmení... Jméno...Titul... Telefon... Mobil... **... * na tyto údaje bude vystaven daňový doklad ** na tento potvrdíme přijetí přihlášky Registrační poplatek 4 900Kč včetně DPH Variabilní symbol Bankovní spojení /0300 Tato přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do účtujeme manipulační poplatek Kč. Při písemném zrušení přihlášky po tomto datu, či neúčasti budeme účtovat celý registrační poplatek. Účastnické materiály zašleme poštou. Zastoupení účastníka je možné a vítané. Do 15 dnů po akci bude vystaven konečný daňový doklad. Potvrzení úhrady registračního poplatku Poplatek uhrazen dne:... Částka:... Z účtu č.:... /... vedeného u (název banky)... PROSÍME OTOČTE

7 Ubytování Ubytování je zajištěno v hotelu Clarion. Cena není zahrnuta ve vložném, účastník hradí v recepci hotelu (cena jednolůžkového pokoje činí Kč za noc, dvoulůžkového pokoje Kč za noc vč. DPH) Účastník bere na vědomí, že hradí případné storno poplatky za ubytování, které mu budou přefakturovány. Žádám o zajištění ubytování Ano Ne Termín 23./24. květen /25. květen 2012 jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj ubytovat s kým (jméno)... Mám zájem o vydání osvědčení o účasti Jak jsem se o konferenci dozvěděl/a: zúčastnil/a jsem se v minulosti elektronický zpravodaj GAS s. r. o. katalog ČKAIT obdržel/a jsem pozvánku poštou jinak, jak... Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v přihlášce byly použity jednorázově pro účely konference. Na dobu neurčitou bude adresa uložena v databázi účastníků vzdělávacích akcí pro marketingové účely firmy GAS s. r. o. Přihlášku zašlete laskavě nejpozději do GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4 IČ: , DIČ: CZ , tel.:

Výstavba a provoz bioplynových stanic

Výstavba a provoz bioplynových stanic ČOV spol. s r.o. ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací si Vás dovoluje pozvat na XII. ročník největší odborné konference o bioplynu v České republice Výstavba a provoz bioplynových stanic 11. 12.

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 21th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION New Trends / includes the PLASTICS Conference POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Zoologické zahrady, Dr. Ing. Radomíra Habáně. Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Důraz na

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Zoologické zahrady, Dr. Ing. Radomíra Habáně. Český institut interních auditorů aneb audit ve všech barvách Národní konference Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com

Více

Kvalifikační kurzy. na téma: - sanace betonu - vady a poruchy staveb

Kvalifikační kurzy. na téma: - sanace betonu - vady a poruchy staveb kontakty Odborný garant kurzů: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Tel: +420 602 324 116, e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz Organizační garant kurzů: Ing. Petr Tůma, Ph.D. Tel: +420 724 080 924, e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz

Více

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB si Vás dovolují pozvat na seminář pořádaný u příležitosti 80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB ve dnech 12. 13. června 2012 Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ

NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ Vás zvou na pracovní seminář NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ pořádaný pod záštitou zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky Seitlové 25. 26. dubna 2007 hotel

Více

Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA

Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 9. 10. prosince 2014, Třebíč Organizátoři CZ Biom České sdružení pro biomasu Okresní hospodářská komora Třebíč Konference je pořádána pod záštitou ministra zemědělství

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor

KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor EnerGoConsult ČB KONFERENCE ČK CIRED 2003 Tábor Hotel Palcát a Jihočeská Univerzita, 4. a 5.11.2003 KONFERENCE ČK CIRED 2003 TÁBOR, 4. A 5.11.2003 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Duben 2012- březen 2015 D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic Shrnutí semináře Minutes from the Training

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR

EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR EnerGoConsult ČB KONFERENCE TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 8. a 9. 11. 2005 KONFERENCE ČK CIRED 2005 TÁBOR, 8. A 9.11.2005 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých

Více