Zpravodaj pro 13 obcí Květen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro 13 obcí Květen 2014"

Transkript

1 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Bílá, Staré Hamry str. 5 Pržno str. 6 Baška str. 7 Malenovice str. 8 Lhotka, Metylovice str. 10 Ostravice, Janovice str. 11 Čeladná str. 12 Pstruží, Kunčice p. O. str. 13 Kultura str. 14, 15 Zpravodaj pro 13 obcí Květen 2014 Prezídium Euroregionu Beskydy jednalo v Praze BESKYDY Na základě pozvání senátorky a prezidentky Euroregionu Beskydy Evy Richtrové proběhlo ve středu 23. dubna v prostorách Senátu Parlamentu České republiky jednání prezídia Euroregionu Beskydy. Jednání se účastnili pověření zástupci české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy. Hlavním tématem jednání byl rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce prostřednictvím realizace rozvojových projektů zaměřených na drobné investice, rozvoj cestovního ruchu a spolupráci měst a obcí česko-polsko-slovenského příhraničí. Diskutovala se problematika připravenosti všech tří zemí na čerpání evropských dotací v nadcházejícím programovém období, důkladná příprava projektových záměrů včetně přípravy projektových dokumentací a v neposlední řadě potřeba Euroregionu Beskydy realizovat třístranné projekty přeshraniční spolupráce. Členové prezídia byli informováni o realizaci rozvojových projektů Regionu Beskydy a Statutárního města Frýdek-Místek. Zejména se jednalo o projekt Regionu Beskydy GOOO! Euroregion Beskydy, který řeší propagaci regionu neotřelým způsobem, a to pomocí videonahrávek adrenalinových sportů a aktivit pomocí minikamer, a projekt zaměřený na zlepšení bezpečnosti jízdních kol a jejich ochranu před odcizením, jehož nositelem je Statutární město Frýdek-Místek. Projekt se zabývá označením jízdních kol technickou DNA a vytvořením databáze takto označených kol. Členové prezídia Euroregionu Beskydy, zejména slovenská část, projevili zájem o zapojení se do tohoto projektu, informovala Dagmar Valášková, manažerka Regionu Beskydy. Na jednání byl rovněž aktualizován plán činností Euroregionu Beskydy na rok 2014 se stanovením jejich časového harmonogramu. Součástí zasedání byla také prohlídka historických prostor Senátu a prohlídka pražských památek. Euroregion Beskydy oslavil desáté výročí vstupu do Evropské unie BESKYDY Představitelé Euroregionu Beskydy se 1. května setkali na akci s názvem FESTIWAL PROJEKTÓW EURORE- GIONU BESKIDY, který se konal v Bielsku-Bialej u příležitosti desátého výročí vstupu Polské republiky, České republiky a Slovenska do Evropské unie. Za českou část Euroregionu Beskydy se setkání účastnila předsedkyně představenstva Regionu Beskyd a senátorka Eva Richtrová, členka představenstva a starostka města Frýdlant nad Ostravicí Helena Pešatová a sekretář a projektová manažerka Regionu Beskydy Dagmar Valášková. FESTIWAL PROJEKTÓW EUROREGI- ONU BESKIDY nebyl setkáním založeným na přednesu slavnostních projevů všech přítomných představitelů, ale velkým festivalem přeshraniční spolupráce realizované na území Euroregionu Beskydy. Akce spočívala v praktických ukázkách realizovaných projektů Euroregionu Beskydy, které byly v uplynulých deseti letech financovány z prostředků Evropské unie. K nejzajímavějším projektům patřily mikroprojekty zaměřené na vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie a interaktivní vzdělávací programy. Nechyběla hudba, sport ani ochutnávka slezských krajových specialit. Vyvrcholením festivalu byl folkový koncert, na kterém vystoupil písničkář Jaromír Nohavica, kterého v průběhu dvouhodinového představení doprovázel polský hudebník Robert Kusmierski. Velmi příjemné na koncertu bylo to, že celé představení se odehrávalo ve dvou jazycích, a to v češtině a polštině. V těchto jazycích zněly jak písně, tak i průvodní mluvené slovo. Zateplujeme základní školu TGM FRÝDLANT Jednou z posledních významných investičních akcí, která se uskuteční ještě v tomto roce, jsou stavební úpravy ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám. TGM. S přípravami tohoto projektu bylo započato již v roce 2011, následně v březnu 2012 byla Městem Frýdlant nad Ostravicí podána žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí, která byla akceptována. Jedná se o velkou akci, která zahrnuje kompletní výměnu otvorových výplní (oken i venkovních dveří), zateplení obvodového pláště a nové hromosvody. Město Frýdlant nad Ostravicí uzavřelo začátkem měsíce dubna 2014 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací s vítězem veřejné zakázky společností PROBI Inženýring Hranice. Náklady stavby činí 23 mil. Kč. Předpokládáme, že stavba bude cca z 50 % podporována Státním fondem životního prostředí v rámci Oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory Realizace úspor energie. Projektovou dokumentaci zpracovala firma INPROS F-M s.r.o. V současné době předkládá město poskytovateli dotace doklady z realizovaných veřejných zakázek a další dokumenty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stavební práce budou zahájeny v květnu Harmonogram postupu výstavby byl sestaven po dohodě s vedením základní školy, mateřské školy i provozovatelem stravovacího pavilonu, firmou SCOLAREST zařízením školního stravování, s.r.o. Největší objem stavebních prací bude samozřejmě proveden o prázdninách. Provoz základní školy včetně stravování bude ukončen v měsíci červnu, týden před začátkem prázdnin, mateřská škola bude v provozu až do konce června. Dle smlouvy o dílo budou stavební práce ukončeny v říjnu V blízkosti ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám. TGM se nachází rozestavěný objekt tělocvičny Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí. Investorem této stavby není Město Frýdlant nad Ostravicí, ale Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Vysoutěžený zhotovitel, společnost O.K.D.C. mont s.r.o., se dostala v roce 2013 do insolvenčního řízení a v současné době je v úpadku. Tato společnost již stavbu nedokončí. KÚ MSK bude vypisovat na dokončení stavby novou veřejnou zakázku. To obnáší mimo jiné vyčíslení již provedených prací a také těch, které zůstaly k realizaci. Se zahájením prací na již rozestavěné stavbě se počítá až ke konci roku 2014 a její úplné dokončení se očekává na podzim roku Teprve až po dostavbě tohoto objektu bude moci Město Frýdlant nad Ostravicí přistoupit k závěrečným úpravám v parčíku, který vznikne v prostoru před oběma budovami základní školy a gymnázia, včetně úpravy komunikace vedoucí podél areálu a kolem budovy ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám. TGM směrem k podchodu. Na podzim loňského roku došlo k přeložce kabelů vysokého napětí přes pozemek školní zahrady. Díky tomu bude možno vytvořit nová parkovací místa na ulici Janáčkově kolmo na budovy školy a dojde k uvolnění jmenované komunikace pro bezpečný a plynulý provoz. Hlavně však bude zajištěna větší bezpečnost dětí pohybujících se v těsné blízkosti školy. Helena Pešatová, starostka města Cyklostezka místo, kde musíme být ohleduplní Cyklostezka, která vede přes Pržno, bývá především o víkendu plná sportovců. Přesto, že jde tedy o frekventovanou stezku plnou velkých i malých cyklistů či chodců, se najdou lidé, kteří jsou nebezpeční sobě i ostatním. Dokonce jsem se stal svědkem případu, kdy po ní jel někdo na motorce. A musím se upřímně přiznat, že v tu chvíli jsem měl obrovskou chuť dotyčnému dopomoci do příkopy, řekl starosta Petr Blokša. Nabádá proto všechny nejen k opatrnosti, ale hlavně k dodržování bezpečnosti a samozřejmě k ohleduplnosti. Je třeba si uvědomit, že stezku často využívají rodiče s velmi malými dětmi. To, že na cyklostezku nepatří motorky, snad nemusím ani mluvit, řekl starosta a připojil i desatero, jak se na cyklostezce chovat: 10 pravidel pro chování na cyklostezce Ohled na ostatní účastníky provozu cyklostezky účastník se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. Směr pohybu všichni účastníci provozu cyklostezky jsou povinni se pohybovat po pravém okraji a vždy za sebou! Pouze při sníženém provozu je možné se pohybovat ve dvojicích vedle sebe. Používání bezpečnostních pomůcek všichni účastníci, kteří využívají cyklostezku ke sportovním aktivitám, jsou povinni používat helmu a dalších ochranných pomůcek dle uvážení. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy účastník musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění tak, aby neohrožoval ostatní účastníky provozu cyklostezky. Zákaz alkoholu účastníci pod vlivem alkoholických nápojů jsou povinni opustit provoz cyklostezky. Předjíždění předjíždět se může vždy pouze zleva! Je nutné poskytnout předjížděnému dostatek prostoru, aby nebyl ohrožen. Je možné upozornit předjížděného zvoláním: Zleva!. Vjíždění a rozjíždění každý účastník, který chce vjet na cyklostezku nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout kolem sebe a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a ostatní. Zastavení každý účastník se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně na cyklostezce zdržoval a omezoval tak plynulý provoz cyklostezky. V případě pádu, či zranění musí místo uvolnit co nejrychleji. Chování při úrazech při úrazech je každý účastník provozu cyklostezky povinen poskytnout první pomoc a přivolat v případě nutnosti záchrannou službu. Povinnost prokázání se každý účastník, nebo svědek, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje. slovo starostky Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do měsíce května, který je, snad díky slunci, teplému počasí a rozmachu květeny, opředen veškerou romantikou a poezií. Některým připomene Máchův Máj, lásky čas, jiní se odváží a z prvních velkých květů natrhají kytici domů. Kéž bychom tuto atmosféru dobrých mezilidských vztahů mohli rozprostřít napříč celým rokem. Jak se zdá, rozkvetlé májové stromy budou některým z nás chybět letos i na ulici Nádražní. Zcela jistě to však není negativní zpráva. Dovolte mi, abych využila tuto příležitost a tímto způsobem také odpověděla i neznámému tazateli, který své dotazy napsal přímo na pařezy stromů. Je mi jasné, že stromy vždy patří k duchu města a tvoří jeho atmosféru. Patří k nám a cokoli se s nimi stane, emotivně zasáhne i nás. Zejména, jestli s námi vyrůstaly nebo byly svědky všech našich životních událostí. Nemluvě o tom, že v každém ročním období dovedou koruny stromů vykouzlit téměř divadelní kulisy i pro tu nejzapomenutější ulici. To je jedna strana mince. Tou druhou je jejich ničivá moc, na kterou je potřeba myslet. Nepsané pravidlo praví, že přibližně ta hmota stromu, kterou vidíme nad zemí, je i pod zemí, a to v podobě rozsáhlých kořenových systémů. Ty dovedou zvedat chodníky, základy nebo poškozovat potrubí inženýrských sítí. A to se v našem případě stávalo častokrát a investice do oprav byly stále vyšší. Pouhá oprava chodníků by neměla smysl. Živé kořeny by dále pokračovaly ve své práci. Jak byste sami řešili situaci, kdyby vám stromy zvedaly základy vašeho domu? Když upustíme od emocí a budeme se na celou věc dívat pragmaticky, zohledníme zdravotní stav stromů a letité stížnosti občanů na kvalitu chodníků, přistoupili jsme k tomuto řešení. Pro mě osobně je nejdůležitější fakt, že na jejich místě budou vysazeny stromy nové. Další generace tak zcela určitě nebudou ochuzeny o siluetu krásné aleje. Oprava ulice Nádražní by měla začít před prázdninami a do podzimu by měla být hotova. Ačkoli proti uvedené rekonstrukci nebyl žádný ze zastupitelů, cítím, že jsme nevěnovali patřičné úsilí dostatečné komunikaci s veřejností. Přijměte, prosím, s tímto vysvětlením i mou omluvu. Některé zanícené reakce na facebooku ke kácení stromů mi dávají také naději, že se o ty nové budeme všichni s láskou starat a nebudou zničené nebo olámané. Květen je taky měsícem, kdy si připomínáme výročí významných historických událostí, jako je i konec druhé světové války. Pamětníci vědí, jak těžké boje se v Beskydech vedly a kolik místních spoluobčanů do nich bylo zapojeno. Bez ohledu na význam, který si přisvojil předchozí politický režim, byl odboj a protinacistické hnutí projevem vlastenectví a hrdinství. Jména padlých a umučených jsou neodmyslitelnou součástí celého vítězství svobody. Přijměte mé pozvání na Pietní vzpomínkovou akci, která se uskuteční 7. května v 10 hodin na místním hřbitově. Součástí těchto oslav je také koncert Kopřivnického komorního orchestru v sále ZUŠ Leoše Janáčka. Budu se těšit na setkání s vámi! Přeji vám všem krásné prožití májových dnů a pohodové počasí! Helena Pešatová, starostka města Úspěšný off road Wings team FRÝDLANT Loni byli rádi, že vůbec po dvou haváriích dojeli, letos už měli tajný sen, že dovezou pohár. Na Intercontinental rally 2014 dosáhl off road Wings team těchto skvělých umístění: 3. místo Saša Semenov a Pavel Režný, Toyota LC místo Ondra Nachtigall a Honza Režný, Toyota Hilux 12. místo Martin Mikošek a Roman Lamacz, LR Discovery Objevte kouzlo fotografování A další pozitivní změny oproti předchozímu ročníku? Poměry na hranicích se zlepšily, méně zbytečných úplatků, směje se Saša Semenov, který na Dakar vzpomíná s množstvím jedinečných historek. Pokud jste tento úspěch, který nese i frýdlantskou pečeť (Auto Alex), nesledovali online, máte možnost se k němu vrátit na webu www. wings-team.cz. Romanův nebo Mirkův deník vás určitě zaujme. BESKYDY Letos poprvé můžete objevit kouzlo fotografování s Beskydským informačním centrem, které připravilo tematický Den s průvodcem s fotografem. Můžete se zdokonalit ve fotografování přírody, když se v sobotu 31. května setkáme v Malenovicích u obecního úřadu na akci Beskydy objektivem aneb foťte jinak, foťte lépe. Pro ty, co spíše chtějí fotit památky, je připravena akce Frýdek-Místek objektivem aneb foťte jinak, foťte lépe, která se uskuteční v sobotu 7. června. Sraz tohoto průvodce bude před Beskydským informačním centrem na Zámeckém náměstí ve Frýdku. Oba tyto průvodce začínají v 9 hodin a je nutné je objednat a zaplatit předem. Cena činí 100 Kč a je možné ji uhradit v Beskydském informačním centrum v Místku na náměstí Svobody nebo ve Frýdlantu n. O. na ulici Hlavní, zvou pořadatelé.

2 Květen Frýdlant nad Ostravicí Informace k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Termín a místo konání voleb Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dvou dnech, v pátek 23. května od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 24. května od 8 hodin do 14 hodin. Na území města Frýdlantu nad Ostravicí budou volby probíhat v 10 volebních okrscích. Umístění volebních místností v těchto okrscích je následující: Č. okrsku umístění volební místnosti 1. Základní škola Komenského 2. Základní škola TGM 3. Restaurace Park 4. Areál Horské služby 5. Dům s pečovatelskou službou 6. Budova Městského úřadu, Frýdlant n. O., Hlavní čp Dům-Turzovská čp. 244 (býv. rest. U Chýlků) 8. Osvětová beseda Lubno 9. Základní škola Nová Ves 10. Středisko sociálních služeb města Frýdlant n. O. Kdo může na území České republiky volit Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je osoba, která: nejpozději druhý den voleb (tj. 24. května 2014) dosáhla věku 18 let, je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 9. dubna Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva, popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Občané jiných členských států Evropské unie mohou podrobné informace o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR (http:// ny-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach- -hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx). Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují po 13. dubnu 2014 Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se v souladu se zákonem tvoří přenesením údajů ze stálého seznamu voličů, a to nejpozději 40 dní přede dnem voleb, tj. do 13. dubna Voliči (občané města Frýdlant nad Ostravicí), kteří se po 13. dubnu 2014 přestěhují, tzn. změní místo trvalého pobytu v rámci území České republiky, a budou chtít volit, musí požádat Městský úřad ve Frýdlantě n. O. o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Městský úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde volič zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). O vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a vystavení potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je možné na Městském úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí zažádat do 21. května 2014, 16:00 hodin, a to v budově Hlavní čp. 139, přízemí, kancelář č Ve stejné kanceláři a ve stejném termínu mohou také voliči, kteří se po 13. dubnu 2014 přihlásili k trvalému pobytu ve Frýdlantě nad Ostravicí, předat potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vystavené obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu. Na základě tohoto potvrzení bude volič, který se přihlásil k trvalému pobytu ve Frýdlantě nad Ostravicí po 13. dubnu 2014, zapsán ve Frýdlantě nad Ostravicí do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Informace o způsobu hlasování Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky: platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem, nebo diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Rovněž tak voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Hlasovací lístky včetně informačních letáků o způsobu hlasování a vyrozumění o místě a Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí hostí mezinárodní plachtařské závody Plachtaři Aeroklubu Frýdlant n. O., o.s. organizují každým rokem plachtařské závody s názvem FL. Organizátoři v roce 2008 obnovili tradici krajských plachtařských závodů z osmdesátých let a letošní efelko je tak již sedmým ročníkem této populární soutěže. Soutěžící plachtaři mezi sebou zápolí na tzv. přeletech. Jedná se o soutěžní let, po předem dané trase, která pro FL vede většinou nad oblastmi Beskyd, slovenských pohoří Fatry a polských Beskyd. Za jeden soutěžní den dokáže pilot na větroni bez pomoci motoru ulétnout vzdálenost od 150 do 300 km. Nejsou výjimkou i 500km lety. Vše záleží na přízni počasí a na vývoji termiky. Plachtaři na soutěžní trať startují po otevření tzv. startovní pásky v libovolném čase po jejím otevření. Podle pozorování počasí si každý sám zvolí optimální interval počasí pro svůj soutěžní let. Po přistání v cíli na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí tak divák neví, zda pilot, který přiletěl jako první, je opravdu vítězem daného dne. Porazit ho totiž může plachtař, který odstartoval později a ulétl danou trať rychleji. V roce 2012 k soutěži FL přidali organizátoři novou kategorii s názvem Adrenalin Grand Prix AGP. Tento formát soutěže, Grand Prix, kdy piloti kluzáků odstartují všichni v jeden časový okamžik, zjednodušuje pro diváky pravidla a umožňuje ihned po příletu prvních soutěžících pogratulovat vítězi. V této soutěži mohou diváci sledovat soutěžící větroně i na obrazovkách počítačů připojených k internetu. Umožňuje to Adrenalin Online Tracking. Organizátoři soutěže ve spolupráci s firmou Torola vyvinuli zařízení, které dokáže vysílat signály z letadla a umožňovat sledování kluzáku téměř online. Tímto se plachtění přibližuje k divákům a ti pomocí internetu objevují krásy nového sportu, ve kterém neburácejí silné motory, nespalují se hektolitry benzínu, sportu, který potřebuje pouze sluneční svit. Díky kvalitně zorganizovaným soutěžím Adrenalin Grand Prix bylo Aeroklubu přislíbeno organizování kvalifikačního mezinárodního závodu Sailplane Grand Prix Tato mezinárodní soutěž se rozděluje na kvalifikační závody, které se konají v průběhu dvou let po celém světě, a na finálový závod, který se koná jednou za dva roky. Kvalifikační systém tak zaručuje, že se ve finále sejde opravdová světová plachtařská špička. V České republice se tato soutěž uskuteční vůbec poprvé a diváci ji mají možnost sledovat v období od 2. do 9. května Komu se ale nechce čekat, může se přijít podívat na soutěžní starty a závěrečné dokluzy a přistání již sedmého ročníku s názvem FL 2014 Adrenalin Grand Prix. Soutěž probíhá v období od 4. do 12. července 2014 a je to oficiální předzávod kvalifikace Sailplane Grand Prix. Web závodů najdou diváci na www. fl2014.akfrydlant.cz, kde pod záložkou FAQ najdou další vysvětlení k plachtařskému sportu. S pozdravem Letu zdar, plachtění zvláště, Jiří Pělucha, předseda organizačního štábu soutěže FL/AGP Ve čtvrtek 3. dubna byly dveře Základní školy Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí otevřeny nejen rodičům, ale i široké veřejnosti, protože na ně čekal zábavný program v jednotlivých třídách. Žáci si připravili prezentace k jednotlivým evropským státům, ztvárnili také typické tance či zvyky daných zemí. S velkým úspěchem se setkaly tradiční pokrmy, na jejichž přípravě se podíleli nejen žáci, ale i rodiče doma. Příprava náročného programu začala už dopoledne, kdy děti zdobily třídy, pilovaly scénky a tanečky. Třída 7. B si připravila španělský tanec době konání voleb budou voličům města doručovány tak, aby byly dodány nejpozději tři dny před prvním dnem konání voleb, tj. do úterý, 20. května Pokud voliči města hlasovací lístky neobdrží včas, mohou si je vyzvednout na odboru vnitřních věcí a obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí nebo přímo ve volební místnosti. Hlasování na voličský průkaz Voliči, kteří nebudou moci nebo nehodlají volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, mohou nejpozději do 8. května 2014 zažádat o vydání voličského průkazu. Občan města Frýdlantu nad Ostravicí oprávněný občan může o vydání voličského průkaz požádat: písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem oprávněného voliče doručeným na adresu Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, Hlavní čp. 139, PSČ , v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, vše nejpozději však do 8. května 2014, osobně nejpozději však do čtvrtku 8. května 2014, do 16 hodin na Městském úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí, odboru vnitřních věcí a obecním živnostenském úřadě přízemí budovy čp. 139, ul. Hlavní, v kanceláři č. 107 (evidence obyvatel, matrika). Obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. května 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volba formou přenosné volební schránky Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o volbu do přenosné schránky, avšak pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku. Oprávnění voliči města Frýdlantu nad Ostravicí mohou své požadavky na volbu do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku, 22. května 2014 písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiného občana (rodinného příslušníka, souseda apod.) na odboru vnitřních věcí a obecním živnostenském úřadu budova městského úřadu na ul. Hlavní čp. 139, přízemí, kancelář číslo 107 (evidence obyvatel, matrika) paní Válková, Němcová, číslo telefonu ,114 nebo kancelář číslo 109 (podatelna) paní Šrubařová, číslo telefonu V den voleb přímo u příslušných okrskových volebních komisí, telefonní čísla do volebních místností budou uveřejněna na úřední desce a na webových stránkách města Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad MěÚ Den EU na ZŠ Komenského V pondělí a úterý 7. a proběhlo ve Vyškově šachové klání školních družstev, na kterém družstvo šachistů ročníku ze ZŠ Komenského získalo stříbrné medaile. Turnaje se zúčastnilo 30 družstev z celé republiky. Naši šachisté Filip Haška (kapitán), flamengo, 8. B zase tančila do irských rytmů. Zatančili si i rodiče, a to při polské polonéze v 9. B. Hrálo se také šmoulí divadlo v 9. A a 8. A ztvárnila Andersenovy Císařovy nové šaty. Nechyběly ručně zpracované kulisy jako třeba úžasná Eiffelova věž třídy 3. B. Že máme jako Češi dostatek tradic, krásných písniček a úspěšných sportovců, nám dokonale připomněli šikovní žáčci z 1. B. Všichni naši žáci, ale i jejich třídní učitelé, kteří se na evropské přípravě hojně podíleli, si určitě zaslouží velkou pochvalu. Šachisté z Komeňáku získali 2. místo na Mistrovství ČR! Lukáš Odstrčil, Marek Odlévák, Štěpán Pekara a David Melčák podali vynikající výkon a skvěle reprezentovali naši školu! K jejich úspěchu jim srdečně blahopřejeme a děkujeme také trenérům z Beskydské šachové školy! Mladí šachisti z Komeňáku skvěle reprezentovali své město Školní šachové družstvo ze ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí ve složení Filip Haška, Lukáš Odstrčil, Marek Odlévák, Štěpán Pekara a David Melčák obsadilo na Mistrovství České republiky v šachu družstev v kategorii ročník mezi 30 týmy z celé České republiky vynikající 2. místo. Dvoudenní turnaj probíhal ve Vyškově na Moravě. V devíti soutěžních kolech stříbrní medailisté sehráli rovnocennou remízu i s budoucím vítězem turnaje ZŠ na ulici E. Krásnohorské ve Frýdku-Místku. Beskydská šachová škola již několik let pravidelně dvakrát týdně trénuje mladší i starší žáky v prostorách Komeňáku ve Frýdlantě nad Ostravicí. Škola naopak přispívá výukou speciálního předmětu Figurková školička, který pomáhá v rozvoji logického myšlení u nejmladších žáků. Umístění dětí z Frýdlantu je příkladnou reprezentací své školy i města.

3 Frýdlant nad Ostravicí Pozvánka k útoku na volejbalové kurty Zjistil jsem, že obce v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy mají převážně většinou jednu velkou sportovní zálibu. Takřka všude se schází parta volejbalových nadšenců, kteří přišli na chuť této hře a nadšeně se snaží zvládnout její technickou náročnost. Pravděpodobně jen volejbal umožňuje společné vyžití nadšeně bojujících mužů a žen v jednom družstvu. Tak si říkám, proč se nesejít společně na jednom turnaji, vzájemně se poznat a společně si to rozdat pod vysokou sítí. Tím dnem je sobota 7. června a jste tímto zváni do sportovního areálu SK Metylovice, kde budou připravena antuková hřiště, natažené sítě a připraveny hrací míře Gala. Rychlé občerstvení vám poskytne hospůdka v těsné blízkosti kurtů. V areálu je také menší dětské hřiště, které mohou vaše ratolesti dosytosti využívat. Po skončení volejbalového hraní můžete dále pokračovat pod krytým posezením hospůdky, hraním na hudební nástroje, které by bylo dobré přibalit ke sportovní výbavě. 3 Květen 2014 Prosím všechna družstva, aby se představila tak, jak se již delší dobu scházejí. Neshánějte nějaké posily, odhoďte jakýkoliv stud z pocitu menšího herního umění před ostatním. Smyslem setkání je zahrát si tak, jak to umíte. Dobře vím, co tím myslím. Řadu let již turnaje pořádám a není lepší odměny pro pořadatele, když pozoruje skutečné nadšení a vůli hráčů a hráček poprat se s volejbalovým míčem, vysokou sítí a uměním soupeře. Zdeně Lička, váš organizátor volného času v sobotu 7. června Duben na novoveské škole Po celý měsíc duben jsme pokračovali v novoveském školním projektu Čistota a zdraví II, v jehož rámci byli žáci zapojeni do výukových programů Ochrana člověka za mimořádných událostí, Výchova dětí v oblasti požární ochrany, Výchova ke zdraví, Podaná ruka Dětství bez úrazu se zaměřením na osobní bezpečí, kyberšikanu a dopravní výchovu. V pátek 4. dubna naši školu navštívil lektor Muzea Beskyd ve Frýdku Místku pan Mgr. Jaromír Polášek. V poutavých vyprávěních si žáci vyslechli příběhy beskydských lidí, kteří zde žili v dřívějších dobách. Druhá část dopoledne byla věnována blížícím se svátkům jara Velikonocům. Děti se seznámily se symboly a obyčeji těchto svátků. Závěr muzejních lekcí byl, tak jako každoročně, věnován lidovým pověstem z našeho kraje. V pátek 11. dubna proběhla beseda s policistou, konaná v rámci výše uvedeného novoveského školního projektu. Praporčík Radim Pilch z frýdlantského obvodního oddělení Policie ČR se zaměřil na dopravní výchovu a na osobní bezpečí dětí. V pátek odpoledne uspořádala Unie rodičů brigádu na školní zahradě. Rodiče opět udělali hodně práce, ořezávali větve stromů, vykáceli některé stromy, keře, natřeli okapy, nově upravili ohniště. V pondělí 14. dubna navštívily naši školičku obě třídy prvňáčků ze ZŠ Komenského. Děti si zarecitovaly různé básničky, prohlédly si naši školu a závěr společného dopoledne strávily na naší školní zahradě. V tentýž den opět naši páťáci cestovali do Frýdlantu na naši kmenovou školu Komenského, kde proběhlo ověřování výsledků žáků 5. ročníků základních škol. Testování SCIO se uskutečnilo z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. V týdnu před velikonočními prázdninami se uskutečnily pro žáky naší školy tvůrčí dílny Velikonoce s Martinou, zaměřené na výrobu velikonoční výzdoby. Žáci si zhotovenými výrobky vyzdobili své domovy. V úterý 22. dubna začal pro žáky druhého a třetího ročníku základní plavecký výcvik v bazénu 11. ZŠ ve Frýdku-Místku. Ve čtvrtek 24. dubna reprezentovala žákyně 4. ročníku Rozálie Kuběnová naši školu v recitační soutěži v krajském kole v Ostravě, které vyhrála a postupuje do posledního celorepublikového kola. BLAHOPŘEJEME! V pátek 25. dubna si žáci ročníku a členové zdravotního kroužku udělali výlet na výjezdové stanoviště RZP a Horské služby ve Frýdlantě nad Ostravicí. Děti zde byly seznámeny se základy první pomoci, prohlédly si výjezdová auta a byla jim představena práce záchranářů horské služby. V sobotu 26. dubna proběhl již tradiční zábavný večer Večírek za školou, pořádaný Unií rodičů v restauraci Rajská bouda v Malenovicích. Kdo přišel, jistě nelitoval. Celý výtěžek z večírku bude věnován na akce, které pořádáme pro děti. V úterý 29. dubna proběhly pro jednotlivé třídy ekologické lekce ke Dni Země 2014, které připravila firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Frýdlant nad Ostravicí. Dubnový měsíc byl zakončen již tradiční akcí naší školní družiny Sletem ježibab a čarodějnic, které měly vyhrazenou přistávací plochu na školním hřišti. Tento tradiční slet odstartoval odpoledne plné sportování a strašení, které připravily paní vychovatelky Blanka Kotková a Michaela Závorková nejen pro děti školní družiny. J. R., M. M. Otvírání ondřejnických studánek 15. ročník tradičního Otvírání ondřejnických studánek proběhl v sobotu 19. dubna. I když počasí ten den nebylo příznivé, na start do Parku přišlo 320 dětí a 292 doprovodu, přičemž 62 dětí vezli rodiče v kočárku nebo nesli v krosničce. Letos byla organizace pochodu rázu pohádkového lesa obtížná, protože chata na Ondřejníku je zavřená, takže nahoru do cíle bylo třeba vyvézt navíc dlouhý stůl, lavice, stříšku, velký stan a hlavně čaj, který připravili v domově důchodců. Také na startu v Parku chyběl zbouraný altánek, který léta sloužil jako zázemí pro pořadatele. V Parku ale děti s rodiči obdivovali krásný rybníček s proudící vodou a japonskými kapry. Na Ondřejníku se zase větší děti mohly povozit na koníčku. Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za finanční podporu akce, děti u každé studánky tak mohly dostat od pohádkových bytostí za splnění úkolů sladkou odměnu, nahoře pak čaj a účastnický list. I když organizátoři byli po několika hodinách chladem ztuhlí, vládla všeobecná spokojenost, že se akce vydařila. Zabezpečovalo ji 22 členů Turistiky Frýdlant n. O. a 23 tomíků z oddílu Divočáci. MB Krajský turistický závod na letišti V sobotu 5. dubna se okolí letištní plochy hemžilo závodníky, kteří se sjeli do Frýdlantu n. O. z celého kraje na 1. Pohárový turistický závod tohoto roku. 131 závodníků startovalo na závod 5 km pro dorost a dospělé a 3 km dlouhý pro žactvo. Turistický závod se běhá po značené trati s azimutovými úseky a 7-8 kontrolami, z toho tři jsou testové (dřeviny, turistické a topo značky, kulturně poznávací činnost) a ostatní jsou zaměřené na zdatnost (hod míčkem na cíl, odhad vzdálenosti, orientace mapy, lanová lávka, vázání uzlů a plížení). Tratě pečlivě připravili Tomáš Huďa z Palkovic a Mirek Jaššo z Frýdlantu n. O. Pokud to je možné, tak trať vede mimo osídlení, takže okolí letiště bylo ideální. Jen škoda, že v den závodu se silně ochladilo a krásný věnec beskydských hor viditelných z letiště se ztrácel v mlze. U kontrol bylo celkem 29 rozhodčích a závod zabezpečovalo dalších 22 pořadatelů. Pořadatelem závodu byl Turistický oddíl mládeže Divočáci z Frýdlantu n. O. Divočáci velmi děkují Aeroklubu Frýdlant n. O., že propůjčil prostory pro výpočetní středisko a občerstvení závodníků. Stejný dík patří také obci Malenovice. Vedení obce nám na den závodu pronajalo krásně zařízený Obecní dům, zahájení a ukončení závodu, tak mělo důstojný ráz. Navíc děti při čekání na start mohly využít dětského a fotbalového hřiště. Správkyni Miluši Plevové patří velký dík za přípravu prezentace a občerstvení. Městu Frýdlant n. O. děkujeme za finanční podporu, bez které by se závod na takové úrovni nemohl uskutečnit. Město připravilo i drobné dárky pro vítěze a drobné dárky poskytlo také Statutární město Frýdek-Místek. Divočáci v kategorii žactva, tzv. Bílém poháru, obsadili 2. místo za vítěznou Orlovou. M. B. Setkání vedení města Je středa 10. dubna. Vítr se opírá do kabátů 11 lidí, kteří se sešli ne náhodou v malebném prostředí Golf a ski restaurantu na Ostravici. Vše je nové a krásné. Trámy, železo a kámen. Ten kámen je starý, jak se sluší na kámen a jeho paměť. Studený vítr přes skla nemůže a my jen obdivujeme panorama Beskyd. Je zataženo modrým nebo fialově modrým závěsem. Tady je klidno a útulno. Před rokem jsme se sešli také na Ostravici, ale v Myslivně. Dnes tedy golf. Kdo jsme my, proč tu sedíme? Je nás jedenáct, tedy fotbal? Asi těžko. Na pozvání nynější starostky Města Frýdlantu nad Ostravicí Heleny Pešatové jsme se sešli, abychom vzpomněli, co bylo, když jsme byli v čele města jako starostové či zástupci starostů nebo tajemníci. Chceme si také podebatovat, co bude s naším městem dál. Tak tady jsme: Miloslav Škola, uvolněný předseda MNV, , Miloslav Oliva, starosta , Marie Kusá, starostka , Bohumil Dolanský, starosta , Jiří Mořkovský, starosta , Helena Pešatová, starostka od r. 2010, bude pokračovat i po roce 2014? Uvolněný místopředseda a místostarostové: Ivanka Veličková, Ivo Hudeček. Tajemníci: Bohumír Štůrala, Ivanka Veličková, Pavel Kutáč, Jiří Čupa, Anna Ležáková. Mohli bychom začít pohádkou. Bylo nebylo. Bylo jedno město a tomu vládl... Lidé byli nespokojeni, a tak tedy vládl někdo jiný a tak dále. Někteří občané chválí, jiní vyjadřují svou nespokojenost. V hospodě u piva je slyšet hlasy já bych to udělal jinak, lépe a druhý odporuje to je hloupost, to tak nejde. Kde je pravda? Rozpory vždy byly a je pravděpodobné, že vždy budou. Tak v myšlenkách přítomných probíhají léta. Byla dobrá nebo špatná, co jsem měl udělat a neudělal, co jsem měl udělat jinak? Kdo mi pomáhal, kdo stál při mně a kdo proti mně, co jsem mohl a nemohl. Jaké je to dnes? Jiné nebo stejné? Nasloucháme paní starostce, jak hovoří o proměně kulturního domu, rekonstrukci ulice Nádražní, o kanalizaci, o výměně oken a zateplení v ZŠ TGM a jiných městských zařízeních i o dalších problémech, kterých je mnoho. Tempo práce brzdí komplikovaná výběrová řízení, následná odvolání a vše pokračuje znova. Termíny na peníze však nečekají. Někdy je opravdu těžké se rozhodnout. Kde je pravda? Nepřišli jsme na setkání hodnotit práci města. Je nám to vše blízké a cítíme s paní starostkou. Zavzpomínáme sami u sebe, který problém byl pro nás nejobtížnější, co nám bralo nervy a spánek. Někdy to byly drobnosti, jindy věci práva, soudu. My již nic nerozřešíme. Nepřišli jsme soudit. Taky jsme chtěli udělat jen to nejlepší pro blaho nás všech. Jsme tu rádi, protože jsme se dlouho neviděli a naše město i paní starostku máme rádi. Tak jako všichni. Je to nádherné, když si vás ještě po letech někdo všímá. Nepřipadáte si zbyteční. Někdo o mne stojí, chce se se mnou setkat, říci mi něco pěkného, vidět mne. Není to pěkné, že nejsem sám? Tedy dík paní starostce. Bude pro nás platit ještě rok 2015? Miloslav Oliva Výročí osvobození oslavíme i letos výšlapem na Ondřejník Přesto, že chata pod vrcholem Ondřejníku je v současné době v hluboké rekonstrukci, tradiční turistická akce k uctění 69. výročí osvobození se 8. května koná. Letos už počtrnácté. Turisté jsou v cíli očekáváni od 9 do 12 hodin. A jako obvykle tam bude připraveno: pitíčko pro děti, kalíšek pro dospělé a pamětní list pro každého. Akce je v organizační péči KSČM. Jaromír Drabina

4 Květen 2014 Den zdraví na ZŠ TGM Pamětníci možná vzpomenou na doby, kdy byla ve školách vyučována branná výchova, která měla za úkol připravit člověka pro chování v situacích, které si sice zažít nepřejeme, ale bohužel občas se v nich může kdokoli z nás nachomýtnout. Porevoluční euforie spatřovala v tomto předmětu, dlužno říci, že ne náhodou, velkou ideologizaci tehdejšího režimu, a tak byl pro své zaměření z učebních osnov zcela vypuštěn. Posléze se však přišlo na to, že ne všechno bylo v této výchově tak špatné, a do výuky byl a začleněna tzv. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Poskytnutí a přivolání první pomoci, chování při požáru či dopravní nehodě, zvládání evakuace a tak dále, a tak dále. Zkrátka s takovou situací počítat, vědět, že se něco takového může stát, a v duchu hesla Kdo je připraven, není zaskočen umět se poté v takové chvíli postavit k problému čelem. Všechny zmíněné dovednosti jsou při výuce na 1. stupni zařazovány během školního roku do předmětů prvouka, vlastivěda či přírodověda. Občas je ale nutné si takou přípravu vyzkoušet přímo v praxi a nejlépe s lidmi, kteří mají zachraňování tak říkajíc v malíčku. Proto jsme u nás ve škole připravili celodenní projekt pod názvem Den zdraví, který proběhl v pátek 25. dubna. Za přítomnosti žákyň Střední zdravotní školy z Frýdku-Místku, příslušníků Policie ČR a frýdlantských dobrovolných hasičů si mohli naši žáci vyzkoušet několik základních dovedností při záchraně lidského života, seznámit se s prací těch, kteří nás chrání a pomáhají, prohlédnout si techniku vozidel přispívajících k rychlému řešení krizových momentů v lidském životě. Děti s velkou pozorností a napětím sledovaly, co se jim toto školní dopoledne nabízelo, a je zřejmé, že si domů odnesly nejen spoustu nově nabytých dovedností a informací, ale rovněž zážitek z příjemně prožité části pátečního dne. Závěrečné poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli. V prvé řadě p. zástupkyni K. Šigutové a p. uč. J. Michulkové za organizaci, dále Mgr. Muroňové a jejím studentkám SZŠ F-M, dobrovolným hasičům z Frýdlantu n. O. a samozřejmě také příslušníkům Policie Frýdlant n. O. Poděkování patří ale i našim žákům, kteří byli velmi ukáznění a celé dopoledne se snažili hodně se toho naučit. A my věříme, že se tomu tak doopravdy stalo a naše snažení tak bylo společně s jejich novými vědomostmi zúročeno. Lg 4 Frýdlant nad Ostravicí + inzerce Žáci ZŠ TGM si v rámci Dne zdraví prakticky vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Cvičím s mámou, táta vaří Tělocvičná jednota Sokol Frýdlant n. O.zve v květnu rodiče s dětmi na tyto dvě oblíbené akce: Neděle Cvičím s mámou, táta vaří, od 9.30 do 11 hod. v sokolovně. Na programu jsou společné soutěže a hry, překážková dráha, cvičení na nářadích, hopsanda s hudbou pro maminky i děti, překvapení. Vstupné 70 Kč platí jen maminky. Obdoba této akce pro tatínky se koná v neděli Cvičím s tátou, máma vaří. Čekají vás opět společné hry a cvičení, překážková dráha, nářadí, spousta dalších taťkařic. Akce se koná v sokolovně od 9.30 do 11 hod. Vstupné 70 Kč jen pro tatínky. Malé občerstvení zajištěno. V obou případech kontaktujte M. Magdoňovou, tel , nejpozději čtyři dny před akcí. Tělocvičná jednota Sokol Frýdlant n. O. už nyní přijímá přihlášky na tyto prázdninové akce: - Prázdninový týden s Ferdou, který se koná pro děti od 6 do 10 let. Bližší informace a přihlášky u M. Magdoňové, , - Příměstské tábory v termínu a pro děti 6-13 let. Bližší informace na telefonu , M. Jaššo, seznam.cz nebo , P. Plačková, - Také nabízíme ve spolupráci s Duha klubem Dlažka Přerov pobytové letní tábory v Rajnochovicích. Termíny pro děti od 3 do 14 let a jejich rodiče Neobyčejné mořské putování a pro děti 8-15 let Sportozvaní. Info M. Jaššo, tel Více na Dubnová zpráva ze ZŠ TGM Datum fotoaparát sice popletl, ale letošní velikonoční dílna třídy 2.B v ZŠ TGM se vydařila. Tak se nám to kolem nás opět všechno pěkně zelená, kvete a pučí. Po suché a šedivé zimě přinesl druhý jarní měsíc několik krásných prosluněných dní osvěžených tolik očekávanými dešťovými kapkami. Příroda obživla a společně s ní ožívají také lidští tvorové, obzvláště ti nejmladší. U nás ve škole jsme mohli zaznamenat nejednu aktivitu, která s příchodem teplejších dnů úzce souvisí. Ať už sem patří pravidelné lekce na dětském dopravním hřišti, vycházky či různé jiné venkovní činnosti, to vše přináší do výuky prvky, které dětem bezpochyby vyhovují. Samozřejmě, že i ve škole se odrazila další atmosféra letošního dubnového měsíce, a sice atmosféra velikonoční. Přestože se letos neuskutečnil ani žádný jarmark a větší společný projekt, neznamená to, že bychom na tyto krásné jarní svátky zapomněli. Na 1. stupni se konaly besedy pod názvem Křesťanské Velikonoce, jednotlivé třídy si rovněž při výtvarných dílnách vytvořily množství jarních dekorací. Zkrátka a dobře, jaro opravdu začalo, školní dny mají za sebou svoji třetí čtvrtinu, školní rok se blíží k vrcholu. Soutěže, výlety, výchovně- -vzdělávací akce, závěrečné hodnocení školního prospěchu. To je tím každoročním školním vrcholem. A tak věřme, že i letos jej zdoláme bez následků. Ještě než se tak stane, čeká nás v ZŠ TGM jedna velmi významná událost. Náš lidový soubor písní a tanců Malá chasa a chasička slaví letos pěkné kulaté jubileum. Je tu s námi ve škole, ve městě a na veřejnosti vůbec už 20 let. Mnozí z nás si ani nedovedou představit svůj život bez jejich předvánočního koledování anebo bez májové kytičky lidových melodií přinášený každoročně našim maminkám. Nechybí při žádné větší kulturní akci ve škole i ve městě, dlouhá léta udržuje přátelské kontakty s družební školou v Turzovce. Patří ke stálicím naší školní kulturní scény a my se moc rádi necháváme občas potěšit jejími písničkami a tanci. Všichni už se moc těšíme na její jubilejní koncert, který se uskuteční v květnu, a věříme, že ani vy zde nebudete chybět. Přijměte touto cestou na tuto akci naše srdečné pozvání! lg

5 Bílá + Staré Hamry Stolní tenis se vzduchovkou Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, a střelbě ze vzduchovky smíšených dvojic na pohyblivý terč divokého prasete na čas připravili na Bílé. 19. dubna kolem 10. hodiny dopolední se hráči sešli v areálu střední odborné školy na Bílé. A že jich nebylo málo 9 mužů a 12 žen. V průběhu turnaje byla k dispozici vzduchovková střelnice, kde si mohli všichni účastníci vyzkoušet své střelecké dovednosti. Během turnaje si mohli hráči zajít na občerstvení do baru ve středním odborném učilišti, čímž samozřejmě patří dík obsluze, ale také těm, co umožnili tuto akci uspořádat právě na tomto místě. Po skončení stolního tenisu byla soutěž smíšených dvojic ve střelbě ze vzduchovky na pohyblivý terč divokého prasete na čas. I přes chladnější prostředí herny se všichni velice dobře bavili, turnaj skončil něco kolem páté hodiny odpolední. Výsledky: kategorie Ženy: Magdaléna Kubačáková Renata Šiserová Anna Goralíková Ze zasedání zastupitelstva obce Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry, konaného dne 25. dubna v kulturním domě na Samčance: Zastupitelstvo obce Staré Hamry 1. schvaluje: Navržený hlavní program jednání zastupitelstva doplněný o projednání vykoupení pozemku pro plánovanou výstavbu cyklostezky Členy návrhové komise pana Petra Lukeše a pana Ivana Červenku. Ověřovatele zápisu Bc. Evu Tořovou a pana Václava Ondru. Stanovy spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., dle přílohy č. 1 přijatého usnesení. Zveřejnění záměru prodeje části parcely 3067/2, k.ú. Ostravice 2, která je ve vlastnictví obce. Smlouvu obce s EKO-KOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 2. bere na vědomí: Zprávu o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. 3. rozhodlo: O založení spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., a to spolu s dalšími zakladateli uvedenými v důvodové zprávě. 4. zmocňuje: Starostu obce Bc. Jana Klepáče, případně v jeho nepřítomnosti místostarostku obce paní Dagmar Valáškovou, k jednání za obec na ustavující schůzi spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. včetně podpisu stanov spolku. Starostu obce Bc. Jana Klepáče k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části parcely 3054/1, k.ú. Ostravice 2, na níž se nachází veřejně přístupná účelová komunikace na osadě Jankula za cenu 50 Kč/m2. 5. stanovuje: Že v orgánech spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. bude obec zastupovat starosta obce Bc. Jan Klepáč, případně v jeho nepřítomnosti místostarostka obce paní Dagmar Valášková. Pro volební období počet členů zastupitelstva obce na ukládá: Starostovi obce Bc. Janu Klepáčovi nechat vypracovat znalecký posudek na cenu pozemku p. č. 1834, k.ú. Staré Hamry 1, na kterém má obec záměr vybudovat cyklostezku. Starostovi obce Bc. Janu Klepáčovi vyzvat po vypracování znaleckého posudku majitele pozemku p. č. 1834, k.ú. Staré Hamry 1 k novému jednání o ceně za výkup pozemku pro cyklostezku. Stav finančních prostředků na účtech obce K byl na účtech obce takovýto stav finančních prostředků: BÚ Česká spořitelna Kč BÚ Komerční banka Kč BÚ Česká národní banka Kč Oznámení o době a místu konání voleb Starosta obce Staré Hamry podle 16 písm. c), f), 18 odst. 7, 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a vyhlášky č.409/2003 Sb., k provedení zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech: 23. května 2014 (pátek) od do hodin a 24. května 2014 (sobota) od do hodin Místem konání voleb je volební místnost: Volební okrsek č. 1: Zasedací místnost Obecního úřadu Staré Hamry č. p. 283 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném volebním okrsku. Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku. Hromadné očkování psů proti vzteklině Pravidelné očkování psů, vakcinace proti vzteklině, proběhne v sobotu Časový harmonogram: 8:00 Hutě 8:15 Myjarna 8:30 OÚ Samčanka Doplňující informace: Každoroční revakcinace proti vzteklině se týká psů očkovaných polyvalentní vakcínou (tzn. současně se vzteklinou i proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě...). Psi očkovaní monovalentní vakcínou (tzn. pouze proti vzteklině) 9:15 Lojkaščanka 9:35 Červík 10:15 Javořinka 10 : 40 Most 11 : 00 Hotel Čertův hrádek 11 : 30 Jamník 12 : 05 Gruň 12 : 30 Černá (schránky) se vzhledem k příznivé nákazové situaci v ČR očkují jednou za 2 roky. Vakcinace proti vzteklině je ze zákona povinná, štěňata se poprvé očkují ve věku 3 až 6 měsíců. MVDr. Marie Dobešová, ordinace MVDr. Z. Konvičky Zájezd do Krakowa A Wieliczki 17. května Obec Staré Hamry připravila pro občany obce na sobotu 17. května poznávací zájezd do Wieliczki a Krakowa. Odjezd autobusu: 04,45 hodin z parkoviště před obecním úřadem. Autobus bude přistaven 5 minut před odjezdem. Program: 08,15 hodin prohlídka solných dolů ve Wieliczce 11,00 hodin odjezd z Wieliczki do Krakowa 11,45 hodin prohlídka města Krakow s průvodcem 20,45 hodin odjezd z Krakowa zpět Předpokládaný návrat v nočních hodinách. Zájezd je plně obsazen. Těšíme se na setkání s Vámi. 5 Květen 2014 kategorie Muži: Ladislav Krňa Petr Kubačák Jiří Krňa kategorie Děti: Adélka Červenková Hráči byli odměněni diplomy, medailemi a také věcnými cenami. A také samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům a také organizátorům. Ale hlavně všem zúčastněným hráčům, bez kterých by se taková událost nepovedla. Těšíme se na vás v tak hojném počtu i příští rok. Staré Hamry krátce z obce Výzva! Upozorňujeme majitele psů s trvalým pobytem v obci, jež doposud neuhradili poplatek ze psů, že jeho splatnost byla do ! Eva Balášová, evidence poplatků Čištění vodovodu Upozorňujeme všechny odběratele vody z obecního vodovodu, že jeho pravidelné jarní čištění proběhne v úterý a ve středu 13. a Čistit se bude vodojem na Klepačce. Z toho vyplývá, že v odběrných místech na osadách Lojkaščanka a Chlopčíky dojde v tyto dny k dočasnému omezení nebo přerušení dodávky vody. K tomuto může dojít i ve výše položených odběrných místech na Samčance. Oslava Dne matek Základní škola Staré Hamry a Obec Staré Hamry zve všechny maminky, babičky, tety a paní na tradiční oslavu Dne matek. Oslava Dne matek proběhne v úterý 13. května od 16 hodin v sále kulturního domu na Samčance. V první části programu vystoupí maličcí předškoláčci s pásmem tanečků. Dále vystoupí malí školáci naší základní školy rovněž s pásmem tanečků a hranou pohádkou. Na závěr první části předvedou naši velcí školáci komické scénky, kterými jistě pobaví všechny přítomné diváky. V druhé části kulturního programu vystoupí dětský folklorní soubor Bukovinka z Turzovky s pásmem lidových písní a říkadel. Těšit se můžete také na vystoupení heligonkářů. Pro všechny děti i maminky je připraveno malé občerstvení a květinový dárek. Srdečně zveme. Svoz nebezpečného odpadu Pravidelný jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech v sobotu Harmonogram sběru: Zemědělské družstvo 10:35 10:45 Gruň 11:45 11:55 Jamník 12:10 12:20 Hotel Čertův hrádek 12:30 12:40 Most 12:50 13:00 Samčanka, za obecním úřadem 13:10 13:20 Nebezpečné odpady: pneumatiky, mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. Rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky. jubilea V květnu 2014 oslaví své životní jubileum: Paní EMILIE MYLKOVÁ - 80 let Paní MARIE KOKEŠOVÁ - 92 let Našim jubilantkám k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! noví občánci Dne se rodičům Radce Vrbové a Petru Veličkovi narodil syn Michael. Rodičům srdečně blahopřejeme a malému Michaelovi přejeme v životě jen to nejlepší! rozloučili jsme se Dne zemřel ve věku 69 let pan Josef Červenka. Nezapomeneme. Pozvání na Dětský den Obec Bílá pořádá v sobotu 7. června ve 14 hodin na Horské chatě Bílá DĚTSKÝ DEN v případě deštivého počasí bude program uvnitř Horské chaty Bílá. Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem ČÁRYMÁRYFUKEM, Kapitánem Víťou a tetou Ditou. Přehled bohoslužeb na měsíc květen Bílá, Staré Hamry Bílá, Staré Hamry Bílá, Staré Hamry Pro děti je připravena dětská diskotéka, soutěže a hry o ceny, skákací hrad, dětská tombola, malování na obličej Zahájení: v 14,00 hodin Závěr okolo 17,00 hodin Akce je určena všem dětem z obcí Bílá a Staré Hamry. Srdečně zveme. Sběr nebezpečného odpadu Bílá Jednota Zámeček Kavalčanky Mezivodí Hlavatá Třeštík Bumbálka Baraní V sobotu 24. května se uskuteční v naší obci i v sousedních Starých Hamrech sběr nebezpečného odpadu, který budou provádět pracovníci pověřené organizace Frýdecká skládka, a.s. podle následujícího harmonogramu: Sběrná místa: Bumbálka Třeštík Hlavatá Mezivodí Zámeček autobus. zastávka Jednota Konečná točna Křižovatka školka Mlýn Na tento den si občané mají možnost připravit k odvozu a likvidaci odpad, který je kvalifikován jako nebezpečný: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky apod. Rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky Velkoobjemové odpady skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace Zpětný odběr elektrozařízení Pouze kompletní nerozebrané!!! lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota Časový harmonogram: I v letošním roce bude občanům proplacena daň z nemovitosti za rok 2014 ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Při žádosti o příspěvek je třeba předložit ústřižek o zaplacení daně nebo výpis z účtu. Dostaví se osoba, která je uvedena na složence. Pro výplatu Nabízíme ubytování ve třílůžkových pokojích 1 2 noci 250,- Kč 3 a více nocí 185,- Kč Tel: , Ubytování ve středu obce Bílá silnice Tomek Konečná točna Borsučí Vjadačka Pravidelně vakcinovaní psi se nyní očkují 1x za 2 roky, psi nepravidelně vakcinovaní a vakcinovaní kombinovanou vakcínou (vzteklina, psinka, parvoviroza, leptospiroza, hepatitida, parainfluenza ) se i nadále vakcinují 1x za rok. Psa musí předvést osoba starší 15 let. Každý pes musí být na vodítku a mít náhubek. Ve vlastním zájmu se k očkování dostavte. Náhradní termín není stanoven. Požadavek na očkování prasat proti července nebo očkování králíků ohlaste předem na obecní úřad. Cena za očkování psa je 100 Kč. Vratka daně z nemovitosti 17 hráčů, několik diváků a 1, dá se říci už maskot tohoto turnaje. Zhruba taková sestava se sešla 19. dubna na Bowlingu na Samčance. Všichni se zde sešli z jednoho prostého důvodu, a to zahrát si a třeba i vyhrát Bowlingový turnaj. Boj o koule Před šestnáctou hodinou odpolední začalo rozlosování do tří skupin a boj mohl začít. Kdo by si myslel, že je to jen utkání o získání nejvíce bodů, plete se. Boj nastal také o bowlingové koule, kdy většina přítomných hráčů chtěla házet s tou jednou konkrétní. Chvilku čekání na příchod své oblíbené bowlingové koule si někteří zpestřili tanečkem, někteří se zase snažili rozptýlit protihráče různými průpovídkami. Jednoduše řečeno bylo veselo a přítomní rozhodně neměli čas a důvod se nudit. budou na OÚ vyhrazeny prodlouženy úřední hodiny, a to ve dnech: úterý 10. června od hodin čtvrtek 12. června od hodin pondělí 16. června od hodin středa 18. června od hodin jubilea V měsíci květnu oslaví své životní jubileum: 70 let pan Jozef Zajac 60 let pan Vladimír Kočajnar 50 let pan Milan Mravec Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! DNE 7. ČERVNA 2014 SE USKUTEČNÍ V AREÁLU HOTELU BAUER V BÍLÉ TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE. K HOJNÉ ÚČASTI SRDEČNĚ ZVE OBECNÍ ÚŘAD BÍLÁ A HOTEL BAUER PŘIHLÁŠKY NA TEL PREZENTACE 8.30 U BUFETU PIZZERIE ZAČÁTEK V 9.00 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO STARTOVNÉ 100,-/OS. HRÁČI DO 15 LET 50,-/OS. noví občánci Dne se rodičům Zdeňce a Renému Kočajnarovým narodil syn Tomášek. Rodičům srdečně blahopřejeme a Tomáškovi přejeme v životě jen to nejlepší! Staré Hamry Bohudík, nebyl potřeba zdravotník! Jedlo se a pilo Zajištěno bylo bohaté občerstvení: výborné chlebíčky, které mizely z talířů obrovskou rychlostí. A opravdu vynikající guláš, který sklidil neméně velký úspěch. Samotní soutěžící se posilňovali pivíčkem a jinými nápoji, které světe div se některým z nich možná pomohly dostat se do dalšího a dalšího kola soutěže. Před desátou hodinou bylo dobojováno a výherci si rozebrali poháry a extra veliká šampáňa. Jakub Masný, Jarek Literák, Martin Pavela Již v méně soutěžním duchu probíhala zábava dále analyzování hry, potřásaní rukou, ale také chlubení pokračovalo až do ranních hodin. Turnaj dopadl dobře a rádi bychom se sešli příští rok znovu, alespoň ve stejné sestavě. Ale čím více, tím lépe. Tak se nebojte přidat a zahrát si! Není to o výhře, ale o zábavě! Jana Borská

6 Květen 2014 Oznámení o době a místu konání voleb Starosta obce Pržno podle 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského Parlamentu oznamuje konání Voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. května 2014 (pátek) od do hodin a 24. května 2014 (sobota) od 8.00 do hodin. Místem konání voleb je tato volební místnost: Volební okrsek č. 1: budova Základní a mateřské školy Pržno č. p. 88. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném volebním okrsku. Každému voliči budou nejpozději tři dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku. Upozornění ke svozu komunálního odpadu Připomínáme občanům, že úhrada poplatků či zálohy za odpady byla splatná do konce dubna. Každý poplatník následně obdržel nálepku pro tento rok, potvrzující úhradu. V případě, že nebude nádoba označena nálepkou, nebo patřičným počtem nálepek (nádoba 240 l = 2 ks nálepky), nebude odpad od příštího svozu (14. 5.) vyvezen. MHD také v Pržně Zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání finanční příspěvek na rozšíření MHD F-M ve výši 70 tisíc korun na rok. Je to částka dle požadavku města Frýdku-Místku. Teď už jen záleží pouze na vyjádření magistrátu jako zřizovatele a krajského úřadu. Myslím, že by to měla být jen formalita. Pokud vše klapne, bude MHD zajíždět do obce osm až devětkrát denně ve všední dny, a to již od června, řekl starosta Petr Blokša. Více informací zveřejníme na webu obce. krátce z obce Koleje nejsou dětská hřiště!!! Prosíme rodiče, aby si dávali pozor na to, kde si hrají jejich děti. Od Českých drah jsme dostali upozornění, že se pohybují často v těsné blízkosti kolejí. K řadě tragických událostí došlo v minulosti v Pržně již dost a dost. Jsme na Facebooku Zajímá vás, co se v naší obci děje? Chcete pozvat ostatní na nějakou akci nebo se podělit o zajímavou informaci? Přidejte si nás na Facebooku Vytvořme spolu komunitu, ve které to bude žít. Uzavřená pošta Česká pošta, která má u nás svou pobočku, upozorňuje všechny občany, že bude mít ve dnech 7. až 9. května zavřeno. 7. května přitom uzavře provoz v odpoledních hodinách. Stane se tak kvůli rekonstrukci vytápění. Oprava bývalé mateřinky se blíží Už v průběhu května bychom rádi započali naši hlavní letošní investiční akci opravu bývalé mateřské školy. Koncem února jsme otevřeli obálky a známe již firmu, která se zhostí rekonstrukce. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 14 firem, prozradil starosta Petr Blokša. V současné chvíli je zakázka kontrolovaná poskytovatelem dotace. Ihned poté dojde k podpisu smlouvy s dodavatelem stavby a pak už nic nebude bránit tomu, aby mohla započít samotná rekonstrukce, říká starosta, který je spokojen i s vysoutěženou částkou za opravu objektu. Všechny podrobnosti o výběru dodavatele i o zahájení stavebních prací budou uveřejněny po skončení výběrového řízení na webu obce. Nově opravená budova bývalé školky bude sloužit mnoha účelům. Část objektu je určena pro praktického lékaře. On i pacienti tam naleznou daleko větší komfort, než mají nyní. Místo přibude pro další ordinaci, například pro dentistu. Prostory získá i škola, například družina, ale také rodičovské centrum, knihovna, klubovny pro seniory a různé spolky. Také bude mít obec konečně důstojnou zasedací místnost a menší společenský prostor, který zde v tuto chvíli zcela chybí. řekl Petr Blokša. Pokračoval, že do nově opravené budovy se samozřejmě přestěhuje i obecní úřad. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup. A co se stane se současným obecním úřadem? Chceme jej také zrekonstruovat a vybudovat v něm například obecní byty. Objekt rovněž vyžaduje celkovou rekonstrukci. Prioritou je ale nyní opravit bývalou školku, doplnil starosta. Zloděj ukradl dětem svačinky V naší obci řádí zloděj, který se neštítí okrádat děti. O co přesně jde? Dětské mléčné svačinky zajišťuje škola dětem naší základní školy už asi sedmým rokem. Svačinky v přepravkách (jogurty, ochucená mléka apod.) vykládá řidič v brzkých ranních hodinách před vchod do ZŠ a stejně tak i pečivo, které dováží pekárna asi v 5 hodin ráno. Celých sedm let vše fungovalo bez problémů, až nyní se nám ztratilo celé množství jogurtů. Zvolili jsme proto umístění mléčných výrobků do nevzhledného boxu s kladkou na zámek. A co se nestalo? Pro změnu se nám začalo ztrácet pečivo, které v boxu umístěné není. Situaci budeme řešit pořízením vhodných uzamykatelných boxů. Vandalové poničili majetek školy V naší obci opět řádili vandalové. V noci z 28. na 29. dubna vytrhnuli ze zdi okapové svody na objektu školy, rozbili okenní teploměr a vyvraceli lavičky. Starosta Petr Blokša se tak opět zamýšlí nad tím, jak majetek obce i jejích obyvatel lépe Svoz odpadů v květnu Komunální odpad: Ve středu 14. května a ve středu 28. května. Separáty: Sklo vždy v pátek dle vytíženosti. Papír vždy ve čtvrtek dle vytíženosti. Plasty vždy ve středu dle vytíženosti. ochránit. Co se stane příště? Netvrdím, že kamerový systém nás spasí, ale možná by pomohl dopadnout případné delikventy. Občané, dívejte se kolem sebe a informujte o podezřelých individuích či jejich chování, vyzval starosta. jubilea V květnu oslaví svá významná jubilea tito naši spoluobčané: pan Pavel Šatný - 60 let pan Ján Ondráš - 55 let pan Stanislav Moj - 50 let 6 Kam půjdeme, jaké jsou naše cíle a plány? To vše se můžete dočíst v dokumentu Program rozvoje obce Pržna , který schválili zastupitelé obce. Nejedná se o dokument, který musíme splnit na sto procent. Jde spíše o jakousi kuchařku, návod či řekněme jízdní řád, který nám ukazuje, jakým směrem jít, popsal dokument starosta Petr Blokša. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že základním kamenem každé obce jsou její obyvatelé. Jejich demografická struktura by se měla odrážet v nabídce vhodných služeb občanské vybavenosti. V současné době je v Pržně mateřská a základní škola, pošta, knihovna, praktický lékař, hasičská zbrojnice, obchod, restaurační zařízení, kostel, fotbalové hřiště atd. Toto vše je třeba nejen zachovat, ale dále rozvíjet a Pržno Schválili jsme strategii rozvoje obce Každoročně se k danému tématu vracíme, jinak tomu není ani letos. Rád bych připomenul, že Zastupitelstvo obce Pržno v roce 2009 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 ze dne , k zajištění místních náležitostí veřejného pořádku. Vyhláška se týká, jednoduše řečeno, nedělního klidu. Jsou v ní vymezeny činnosti (používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, pil a jiných motorových nástrojů a nářadí), které se nesmějí vykonávat v neděli a ve státem uznávaných svátcích. Chápu, že ne vždy má člověk dostatek času během týdne a také, že ne vždy je příroda k zahradním činnostem v tuto dobu nakloněna. V tomto jsme na tom ale všichni stejně. Mohu říci, že si na vyhlášku většina občanů postupně zvykla a respektují ji. Stále je ale řada těch, kteří asi o této vyhlášce neví, nebo nechtějí modernizovat. Budeme se třeba snažit nabídnout prostory v opravené bývalé mateřské škole dentistovi, který zde v minulosti býval, uvedl příklad starosta. Stejně tak hodlá všemi existujícími prostředky usilovat o zachování pošty. Pržno by mělo být domovem spokojených rodin. K tomu se pojí i podpora rodinného centra, rozšíření nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže. Obec nechce zapomínat ani na své seniory. Počítá proto s rozvojem a podporou Klubu seniorů, pořádáním různých akcí, případně s podporou pečovatelských služeb. Aby se lidem v Pržně žilo dobře, musí se cítit i bezpečně. Cílem je dobudování bezbariérových chodníků podél páteřní komunikace i v dalších lokalitách, posílení bezpečnostních prvků na silnicích, obnova a rozšíření dopravního značení i opravy komunikací, budování zpomalovacích pruhů či retardérů. Pržno chce být i nadále obec, která dbá na ekologii, a to například podporou třídění odpadu. Neméně důležitá je péče o památky, v našem případě o kostel Panny Marie a kapličku. Dalších témat je celá řada. Strategie není dogma. Je to materiál, který může obec lépe nasměrovat a pomáhat v plánování a rozhodování. Na přípravě tohoto dokumentu se podílela i řada občanů naší obce, a to tím, že se vyjadřovali k různým otázkám v anketách a dotaznících v minulém roce či předkládali různé podněty. Celý materiál bude k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení na webu obce. Dodržování obecně závazné vyhlášky obce Pržno Akce školy Jeden spontánní nápad, láska k němým tvářím, dvě nadšené sportovkyně do běhu se psy a závod byl na světě. Dne 19. dubna se v malebné obci Pržno v Beskydech konal závod s názvem 1. Beskydský canicross. Z hlediska organizování tohoto typu závodů to byla naše premiéra, proto nás před vypuknutím závodů provázela mírná obava, aby se něco nepokazilo. Po prezenci závodníků následoval první běh běh děti s doprovodem. Děti si změřily své sily na trase o délce 150 metrů. Přestože došlo na pár pádů a slziček, nakonec všech sedm závodníků statečně doběhlo do cíle. Beseda o životě plazů děti bavila. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý V naší prženské škole jsme jaro přivítali dalším školním projektem pod názvem Velikonoce. Zahájili jsme ho již 1. dubna interaktivním programem pro žáky ročníku Za původem velikonočního vajíčka v Muzeu Z. Freuda v Příboře. Děti zde viděly výstavu kraslic se vzkazy, řehtačky a další tradiční předměty. Připomněly si nejenom velikonoční tradice, zvyky, ale i význam dnů pašijového týdne. Ochutnaly čaj a něco malého si samy vyrobily. Dále následovala prohlídka expozice starých knih z historie Muzea Sigmunda Freuda a architektonické zajímavosti bývalého kláštera. Až do velikonočních prázdnin žáci společně s pedagogy pracovali na krásných velikonočních dekoracích. V pondělí 14. dubna navštívily děti Divadlo loutek v Ostravě. Viděly zde příběh o skutečné lásce, pokoře, o dobru, ale i zlu v lidských srdcích Kráska a zvíře. Tajemství písniček tento hudební pořad nám zpestřil středeční dopoledne před velikonočními prázdninami. Děti si nejen zazpívaly, ale i zopakovaly základy hudební teorie. Např. hudební pojmy noty, tempo, rytmus, pomlka a jejich názorné předvedení, jak se používají v praxi. Nezapomněli jsme ani na Den Země. V úterý 22. dubna bylo ve škole velmi živo a rušno. Ve školní tělocvičně se sešly všechny děti i paní Jako druzí v pořadí běželi žáci. Svou 450metrovou trasu zvládli bez problému. Třetí na řadu přišla juniorská kategorie, která měla druhou nejdelší trasu, a to 1500 metrů. Jelikož závod provázelo ne zcela příznivé počasí, ihned po doběhnutí juniorů byly oceněny kategorie děti, žáci, junioři. Nikdo neodešel s prázdnou. A to ani ti, kteří nestáli na bedně. Každý dostal nějakou maličkost, jak pro sebe, tak pro chlupáče. Závody uzavřel poslední běh běh mužů a žen na 3600 metrů. V terénu si poměřili své sily zástupci silného i něžného pohlaví v poměru 8:15. Úplnou tečkou bylo vyhlášení vítězů kategorie mužů vědět. Nejsem příznivcem občanských a sousedských svárů a hádek (zbytečných), které by bylo potřeba následně řešit v úřední rovině. I na to by mohlo dojít, podá-li někdo oficiální stížnost na konkrétní osobu. Žádám vás tedy, neobtěžujte a neomezujte své sousedy a spoluobčany hlukem ve stanovených dnech, respektujte vyhlášku. Petr Blokša, starosta Foto: Archiv učitelky. Konala se tu totiž beseda o životě, smyslech, způsobu života a dalších zajímavých faktech ze života plazů. Sezení v lavicích vystřídalo zajímavé dopoledne s ukázkami živých exemplářů hadů a ještěrů. Kolektiv kantorů školy Beskydský canicross měl podařenou premiéru a žen, kde medaile obdrželi závodníci a jejich chlupatí přátelé. Celková účast byla hojná. Zúčastnilo se 44 sportovně založených dvojnožců. Celé dopoledne vládla přátelská atmosféra prodchnutá láskou k přírodě, sportu a zvířatům. A o tom canicross je! Veronika Nováková Pržňanka vás zve Když sluníčko venku hřeje, každé srdce pookřeje, květiny se na nás smějí, i Pržňanky zas s chutí pějí, Na světě každý bude rád, když nás přijde poslouchat. Zveme tímto všechny milovníky lidových písní na naše vystoupení, které se bude konat v neděli 18. května v 15 hodin v tělocvičně základní školy. Srdečně zve pěvecký soubor Pržňanka poděkování Akci si užily především děti, které se do soutěže vrhnuly s opravdovým nadšením. Foto: Archiv pořadatelů Připravujeme Den obce Pržno Napište si do kalendáře termín 21. června. Pořádáme pro vás Den obce Pržno. Kulturně společenská akce pro občany a širokou veřejnost se bude konat na našem fotbalovém hřišti. A na co se můžete těšit? Děti budou mít svůj program soutěže, písničky, jízdy na koni, facepainting atd. Dříve narozené jistě potěší cimbálová muzika Satina. Pivaři uvítají tradiční soutěž o sud piva a dorazí také silák Železný Zekon. Vzpomínku na Jiřího Schelingera připomene stejnojmenný revival. Tahákem večera bude něco pro rockery a pejskaře, vystoupí kapela DOGA. Večer zakončíme tancovačkou se známou kapelou R.U.M. Jste všichni srdečně zváni! Poděkování kulturní komise Jménem Kulturní komise při OÚ Pržno děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Josefovské merendy, která se konala v sobotu 29. března v pohostinství U Toflů v Janovicích Bystrém. Ke zdárnému průběhu přispěla jistě skvělá hudba, dobroty paní hostinské, vystoupení Mažoretek ZŠ Pržno pod vedením paní Hoffmanové a skupiny Dance Point, veselá nálada a v neposlední řadě i bohatá tombola. Touto cestou tak ještě jednou děkuji všem, kteří do této tomboly přispěli svými věcnými i finančními dary. M. Vašutová, předsedkyně Kulturní komise při OÚ Pržno

7 Baška 7 Květen 2014 Lenka Kaňová založila v Sydney česko-slovenskou školu Ohlédnutí (první část) Rodačka z Bašky učitelka Lenka Kaňová žila se svým partnerem Paulem Hindmarch a s dětmi od roku 2005 v Sydney v Austrálii. V loňském roce se na přechodnou dobu se svou rodinou do Bašky vrátila. O životě v Austrálii již hovořila na dvou velice zajímavých besedách v Městské knihovně ve Frýdku-Místku. S mimořádným zájmem se setkalo její vyprávění také o projektech, které v Sydney založila. Její ohlédnutí jistě zaujme i vás. Přibližte čtenářům vaše projekty v Austrálii (škola v Austrálii) V Austrálii jsem zpočátku neměla pracovní povolení, a proto jsem se věnovala různým aktivitám jako dobrovolník. Začala jsem prací pro Červený kříž, kdy jsem pro organizaci Mercy Arms jezdila navštěvovat starou českou emigrantku (v poválečných letech přicestovala z Jižních Čech) v domově důchodců. V té době jsem také hodně tvořila (mám vystudovaný obor výtvarná výchova a český jazyk) a měla tu čest v Sydney dvakrát vystavit svá díla na společné výstavě s dalšími australskými výtvarnicemi. Časem jsem začala vyučovat dospělé Australany a také dvě děti češtině. Po ani ne roce v Austrálii jsem ale otěhotněla a uvědomila jsem si, že v Sydney neznám žádné Čechy. Jelikož jsem byla od počátku odhodlána vychovávat své děti dvojjazyčně, bylo nutné vytvořit kolem sebe česky mluvící prostředí. Nejprve jsem se rozhodla založit v Sydney klub pro česky a slovensky hovořící maminky s dětmi na mateřské. Tak v září 2007 vzniklo Klubko, neboli Klub českých a slovenských maminek a dětí v Sydney, jak zní oficiální název. Klub jsem zakládala sama z vlastních finančních prostředků a byl to docela risk, nikoho jsem z české komunity neznala. Přes české vysílání rádia SBS a český konzulát v Sydney se mi podařilo na první schůzku nalákat asi 10 českých a slovenských maminek a dětí. Při organizaci prvního Mikuláše v prosinci 2007 už dorazilo okolo 30 rodin. A pak už to všechno šlo velice rychle. Měla jsem spoustu kontaktů a děti bylo třeba dále učit češtině i slovenštině a výuku bylo nutné více formalizovat. V Klubku, kde jsme si s dětmi hráli, povídali, tvořili, zpívali nebo slavili české a slovenské svátky, mi stále něco chybělo. Jsem učitelka, a tak mi bylo jasné, že je nutné děti časem začít učit číst a psát, aby si jazyk udržely. V Austrálii v té době nebyla žádná česká (a už vůbec ne slovenská) škola. Kdysi tam sice existovala střední škola, která ale pro špatnou znalost češtiny nastupujících žáků časem zanikla. Rozhodla jsem se, že tuto situaci změním. Hlavní motivací bylo zajištění českého vzdělání pro mé vlastní děti a pak samozřejmě pro děti ostatních emigrantů v Sydney a okolí. Vznikl tedy projekt školy. V Sydney jsem již znala spoustu českých a slovenských rodin s malými dětmi a hlavně dost lidí, kteří mi věřili a byli ochotní mi se založením školy pomoci. Jmenovat musím alespoň moji nejbližší kamarádku a spolupracovnici paní Kateřinu Larbalestier, která mi roky dělala účetní i sekretářku jak v Klubku, tak v nově vzniklé škole. Také po mém odchodu do Česka po mě převzala vedení školy. Školu jsem otevřela na začátku školního roku v lednu Začínali jsme s asi 50 žáky a na konci školního roku jich už u nás studovalo přes 100. Zájem českých a slovenských rodičů o formální vzdělávání byl a je obrovský. Škola vyučuje tři vyučovací hodiny v sobotu dopoledne. Zaměřuje se hlavně na rozvoj porozumění, mluvení, čtení a psaní v češtině a také ve slovenštině. Ale vyučujeme i reálie českých a slovenských zemí, tedy dějepis a zeměpis. Ve škole vyučují pouze v Česku a na Slovensku kvalifikovaní učitelé, kteří přijeli za studiem a prací do Sydney. Studovat i pracovat na naší škole Czech and Slovak School of Sydney se stalo v české a slovenské komunitě prestižní záležitostí. Škola komunitu mladých rodin stmelila. Společně slaví tradiční svátky od masopustu po Mikuláše. Vyučujeme také dospělé z celého světa, často jsou to rodiče (většinou tatínci) našich žáků. Mluvit česky (a slovensky) je v naší škole něco samozřejmého a angličtina je ve výuce zcela zakázána. Škola má rozsáhlou dětskou knihovnu, kterou jsem založila první rok činnosti v Klubku a pak ji přesunula do školy. Myslím si, že je to možná jediná čistě dětská česká a slovenská knihovna v Austrálii, snad i na Jižní polokouli, která je zaměřena pouze na dětskou literaturu českých a slovenských spisovatelů. Rodiče platí školné, ale škola by nemohla fungovat bez finanční pomoci z Austrálie i z České republiky. Každoročně žádáme o všelijaké granty, ať už na nákup učebnic a knih do knihovny, tak na realizaci projektů pro naše žáky. Škola, ještě v posledním roce mého působení, pořádala první setkání zástupců českých a slovenských škol v Baška v proměnách času: Austrálii a na Novém Zélandu. Po našem vzoru totiž vznikly v Austrálii i na Zélandu podobné školy. Jejich zakladatelky (neboť to byly vždy pouze ženy) se přiletěly ze všech koutů Austrálie a Zélandu podívat do naší školy, jak učíme, a vyměnit si zkušenosti s prací s vícejazyčnými dětmi. Czech and Slovak School of Sydney (Česká a slovenská škola v Sydney) je obrovským přínosem pro Českou republiku i Austrálii, protože vychovává dvojjazyčné a dvojkulturní děti, které v budoucnu budou moci působit v nejrůznějších ekonomických a politických sférách, od překladatelů a obchodníků po vyslance a konzuly. A kdyby nic jiného, alespoň se domluví s babičkou a dědou na prázdninách v Česku. Austrálie dvojjazyčnost a dvojkulturnost svých občanů velice podporuje. Lidé si tam již dávno uvědomili, jaký přínos pro ně má kulturní bohatství ostatních národů. Naše škola je součástí Federace komunitních škol v Novém Jižním Walesu a věřte mi, že jich sdružuje přes 250 vyučujících v 57 různých jazycích. Webové stránky Klubka: Webové stránky Czech and Slovak School of Sydney: Pomůžete při pátrání? V dubnu letošního roku navštívila Bašku paní Kamila Hušková z Pardubic se svým strýcem, který žije, v Norimberku. Důvodem jejich návštěvy bylo pátrání po svých předcích, kteří zde žili. Paní Hušková řekla: To, že jsem našla místo, kde se narodil můj tatínek a kde žil můj dědeček a praprarodiče, pro mě opravdu moc znamenalo. Můj dědeček se jmenoval Karel Komárek, narozen byl ve Frýdku-Místku Jeho rodiče se jmenovali Marie a Vilém Komárkovi, ti měli zahradnictví nebo obchod se semeny vedle domu č.p. 105 (naproti cihelně), kde společně žili. Marie Komárková měla být původem Němka a celá rodina byla odsunuta v červenci Potěší mě i maličkost o domu č.p. 105, velkou radost bych měla, pokud by existovala třeba nějaká stará fotografie domu nebo zahradnictví. Pokud žije někdo z pamětníků, který by byl ochoten paní Huškové vyhovět a vlastní požadované fotografie, obraťte se prosím na paní Dajanu Zápalkovou, kronikářku obce Baška případně na paní Kamilu Huškovou. Kontakt: mobil Pán s knírkem na horní fotografii je pradědeček Vilém Komárek, bělovlasá paní s chlapečkem (to je můj tatínek) je prababička Marie Komárková. Na společné rodinné fotografii je můj dědeček Karel Komárek a moje babička. Tu si asi nikdo pamatovat nebude. S mým tatínkem žila v Bašce pouhé tři roky, do odsunu rodiny Komárkových. Se stavbou MŠ v Bašce se započalo stavba byla dokončena Na fotografii Václava Klečky z října 1980 předává tehdejší tajemník MNV Baška pan Miloslav Šárek Fridolínu Miškovi ocenění za obětavou práci při budování této mateřské školy. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška informuje Ve dnech května se uskuteční 3. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Na jednotlivé festivalové koncerty zve také občany obcí Mikroregionu Frýdlantska- Beskydy. U příležitosti tohoto festivalu byl vydán almanach, ve kterém jeho význam přibližují: PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, Ing. Eva Richtrová, senátorka, Irena Babicová, starostka obce Baška, a starosta LSPS pan Michal Válek. Irena Babicová, starostka obce Baška: Vážení přátelé a milovníci sborového zpěvu, dva roky uplynuly jako voda a opět se můžeme setkat na již 3. ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Věřím, že dny festivalu nás mohou obohatit, potěšit na duši a vytrhnout z běžných denních povinností. Ráda bych vyjádřila velikou vděčnost a obdiv pořadateli Lašskému smíšenému pěveckému sboru Baška za přípravu a samotnou realizaci festivalu. Děkuji, že náročnost organizace takového festivalu, vás neodradila a opět jste připravili bohatý program. Těším se na společně prožité chvíle. Přeji hodně spokojených posluchačů a nových příznivců. S poděkováním Marie Ulrichová-Hakenová s manželem: Vážení a milí, jsem velice ráda, že se Lašskému smíšenému pěveckému sboru Baška podařilo uspořádat již třetí ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů, a to právě v roce, který je nazýván Rokem české hudby. Je nesmírně obohacující potkávat se s takovým množstvím talentovaných a pro dobrou věc nadšených lidí právě zde, v Janáčkově kraji. Jak říkal můj tatínek: Je to místo, kde píseň žije, kde si jí lidé váží a kde jí i rozumí. Našel tu mnoho spřízněných duší. Přeji vám do budoucna mnoho úspěchů při vaší záslužné činnosti. Nechť jste stále inspirací pro nás všechny! Michal Válek, starosta LSPS Baška: Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti motto provázející již 3. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Baška 2014 a slova nejvýstižněji charakterizující osobnost Mistra Eduarda Hakena, na jehož počest tento festival v roce 2010 započal. Slova tvořící hlubokou myšlenku myšlenku, která inspiruje všechny zpěváky a organizátory tohoto festivalu k tomu, aby zpěvem a láskou ke zpěvu obohacovali na duši své blízké, ale i ty ostatní, kterým nebyl dán talent hudby do vínku. A právě láska ke zpěvu je to, co následující tři dny spojí všechny zpěváky a posluchače během MFPS Baška 2014 bez rozdílu řeči, národnosti, náboženství i politického Archivní fotografie z května roku 1945 zachycuje válkou poničenou sokolovnu v Bašce. přesvědčení. Z tohoto místa chci poděkovat všem, kteří tento festival v amatérských podmínkách a na úkor svého volného času připravili. Děkuji všem sponzorům, kteří jsou této myšlence a tomuto druhu kultury nakloněni. Děkuji patronkám festivalu, které nad tímto festivalem převzaly záštitu. V neposlední řadě děkuji všem zpěvákům, muzikantům, patronům jednotlivých sborů, moderátorům, kteří se festivalu účastní a přispějí tak k důstojnému průběhu. Ať ve vás následující tři dny zanechají jen ty nejkrásnější vzpomínky a ať vás jen utvrdí v tom, že to, co děláte, děláte s láskou a pro radost těm ostatním. Ať je tento festival inspirací zejména pro začínající zpěváky a nejmladší generaci. Eva Richtrová, senátorka: S velkým úspěchem se v roce 2012 konal 2. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Baška Po jeho skončení se zdála otázka uspořádání dalšího ročníku v r velmi odvážná. Organizátoři ale opět s velkým nadšením a neobvyklým nasazením odvedli kus práce, a proto dnes s jistotou se můžeme těšit na letošní květen a 3. ročník MFPS Baška Věřím, že i letošní ročník nabídne koncertní vystoupení vysoké kvality. Za všechny příznivce krásného sborového zpěvu již nyní děkuji. Na fotografii ze září 1958 je jíloviště a obecní pastvisko v Bašce, kde se o několik týdnu později začalo se stavbou vodní nádrže Baška. V říjnu letošního roku uplyne 20 let od udělení Čestného občanství českému pěvci Eduardu Hakenovi. U příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin se v historické budově ND Praha uskutečnilo 29. března slavnostní odhalení busty tomuto umělci. Mezi pozvanými hosty, kteří se tohoto slavnostního aktu zúčastnili, byli i zástupci obce Baška a Lašského smíšeného pěveckého sboru. Na fotografii zleva Jaroslav Lička; Ing. Stanislava Vítová, starostka obce; PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová, dcera manželů Hakenových a František Vaníček. Foto: Zdeněk Pavlok, předseda LSPS

8 Květen Malenovice slovo starosty Vážení spoluobčané, máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce květen. Krom toho, že všechno kvete a příroda se probouzí ke kráse, mohu s potěšením konstatovat, že se mi podařilo dodržet slib a roste nám i nová autobusová zastávka Malenovice Božoň. Pokud vše půjde dobře, měla by být stavebně hotová do konce května. Je to naše letošní první větší investiční akce, ale z mého pohledu ta nejdůležitější. Vždyť usnadní život mnoha lidem. Zejména rodiče dětí, které nyní chodí po krajnici frekventované cesty, budou klidnější. Vedle toho byla zahájena také oprava komunikace 505/1 k paní Bučkové. Již brzy propuknou i rekonstrukce mostků u Satinského, u Bužka a u Neumana. Dále nám skončila veřejná soutěž na osvětlení 24 rodinných domů v lokalitě Pod Borovou. Práce se zhostí technické služby TS a. s. Frýdek-Místek. Do 15. června by měla být lokalita osvětlená. Jsem moc rád, že se nám díky výběrovému řízení podařilo stlačit cenu dolů, takže toto osvětlení nás vyjde na 450 tisíc korun. Byla vysoutěžena i další akce dostavba veřejného prostranství. Byly také zahájeny práce na zpevnění ploch u kostela. Firma přislíbila, že udělá vše pro to, aby byla zakázka hotová do 18. května, kdy se bude v našem kostele konat slavnostní koncert. A na ten vás všechny srdečně zvu. Budeme mít možnost si poslechnout naše opravené varhany, na což se osobně moc těším. U kostela ale ještě chvíli zůstanu. Na zasedání zastupitelů jsme schválili, že přidělíme farnosti formou příspěvku také finance na opravu chodníků u kostela. Zazněly sice námitky, že šlo tímto směrem letos až příliš mnoho financí. Já jsem ale přesvědčený o tom, že je to správné rozhodnutí. Nestydím se říct, že jsem pyšný na náš kostel. Je to klenot obce, památka, která k nám přitahuje návštěvníky a turisty z širokého okolí. A jak už jsem jednou říkal, neslouží jen církevním záležitostem. Konají se v něm koncerty, svatby, křtiny. Měli bychom tedy pracovat na tom, aby byl chloubou i nadále, třeba právě tím, že se k němu pohodlně dostaneme po opravených chodnících. Mimo dalších investičních akcí dále pracujeme na celkové úpravě našeho obecního webu. Pokračují také přípravy na náš Obecní den, který se bude konat 13. září. Máme již ustanovený realizační tým, který se již jednou sešel, další jednání nás čeká po květnových svátcích. Milí spoluobčané, v květnu se u nás uskuteční řada pěkných akcí. Chci vás tedy pozvat zejména na slavnostní koncert v kostele, který je zároveň i poděkováním farnosti naší obci za přidělené peníze na opravu varhan. Po koncertě se pak všichni sejdeme v Obecním domě na přátelském posezení. Přijďte se také podívat na Dětský den, spojený s kácením máje a smažením vaječiny. Ten propukne 31. května u Obecního domu. Přeji vám všem krásný květen. Vladimír Malarz, starosta obce krátce z obce Sociální poradenství získáte zdarma Občané Malenovic mají každý čtvrtý pátek v měsíci možnost bezplatně získat informace v oblasti sociálního poradenství. Pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí bude toto poradenství poskytovat vždy od do hodin v kanceláři v I. patře Obecního domu. Vyřiďte si potřebné na úřadě Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Malenovická pouť bude zkraje srpna Prázdniny a léto jsou sice daleko, vy si ale už nyní můžete poznamenat datum 3. srpen, kdy se bude konat malenovická pouť. Těšit se můžete na tradiční kolotoče i stánky. A samozřejmě i na mši v kostele sv. Ignáce, na jehož počest se pouť koná. Pozvánka pro maminky Srdečně zveme všechny maminky a babičky na oslavu Dne matek. Bude se konat v neděli 11. května od 15 hodin v Obecním domě. Připravili jsme pro vás program i občerstvení. Přijďte si odpočinout a popovídat s přáteli. Na akci vystoupí se svými šansony Daniela Krulikovská. Očkování psů proti vzteklině Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 16. května od 15 hodin u Obecního domu. Očkovat bude MVDr. Zbyněk Konvička, cena jedné vakcíny je 100 Kč. Rosnička zve na akademii Zveme všechny rodiče a děti na Závěrečnou akademii Centra volného času U Rosničky. Bude se konat ve čtvrtek 5. června od 17 hodin v sále v Hospodě Pod Borovou. Program vytvořily děti, které navštěvují kurzy našeho centra. Následovat bude taneční zábava pro děti. jubilea V měsíci květnu 2014 oslaví jubileum pan Jiří Janečko 50 let Oslavenci přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění všech přání a do dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu. Celé Česko čte dětem tentokrát s Míšou Doubravovou Centrum volného času U Rosničky zve na akce Celé Česko čte dětem společně s Míšou Doubravovou od 16 hod. v sále Výlet pro celou rodinu poznáváme studánky na Starých Hamrech Dětský den Společná akademie kroužků z našeho centra od 17 hodin na Borov OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB Starosta obce Malenovice podle 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského Parlamentu oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. května 2014 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin a 24. května 2014 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin 2. Místem konání voleb je tato volební místnost: Volební okrsek č. 1: Obecní úřad Malenovice č.p Ve volební komisi byl stanoven minimální počet členů komise na 6 (včetně zapisovatelky) 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném volebním okrsku. 5. Každému voliči budou nejpozději tři dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku. V Malenovicích dne JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice Herečka Míša Doubravová bude číst dětem. Chcete, aby vaše děti měly kladný vztah ke knihám? Tak to vás i malé čtenáře zveme na akci Celé česko čte dětem. Do Malenovic k nám přijede mladá herečka a zpěvačka Míša Doubravová, kterou děti znají z pořadu Draci v hrnci (ten se mimochodem natáčí v naší obci). Akce se koná 14. května v 16 hodin v Obecním domě v sále, zajištěno je občerstvení a pro menší děti hlídání a program v herně. Malé děti si vyrobí záložku Sbor dobrovolných hasičů v Malenovicích vás zve na 10. ROČNÍK SOUTĚŽE BOROVSKÝ KOPEC a zároveň 1. KOLO 12. ROČNÍKU MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY v sobotu 24. KVĚTNA 2014 HŘIŠTĚ POD OBECNÍM ÚŘADEM prezentace od hod. start prvního družstva ve hod. Občerstvení zajištěno! Foto: Rostislav Šimek do knihy a pro všechny je nachystáno malé překvapení. Vstup je zdarma. Po besedě si zájemci mohou s Míšou posedět a strávit příjemný večer. Termín: 14. května od 16 hodin v Obecním domě. Letní denní tábory v Malenovicích Stroj času. Cena Kč Výlety za poznáním. Cena Kč nebo 400Kč/den Pěvecký kurz. Cena Kč, pro účastníky kurzů zpěvu s Katkou Slukovou sleva na Kč Výlety za poznáním. Cena Kč nebo 400Kč/den English camp. Cena Kč Tvoření. Cena Kč. Více informací najdete na stránkách:

9 Pozvánky 9 Květen 2014

10 Květen 2014 Tajemství reliéfu majora Ambrože Bílka Otevření naší nové školy se blíží, a tak nastal čas, aby změnil své místo i reliéf majora Ambrože Bílka, hrdiny bitvy o Duklu, který naši školu zdobí již téměř čtyřicet let. Při odstraňování reliéfu pro další renovaci jeho povrchu byl za plastikou nalezen zazděný i sáček. Co skrýval, můžete sledovat na: Otevírání obsahu sáčku za reliéfem majora. Myslíme si, že za pamětní plastikou z dílny akademického malíře Josefa Václava Luňáčka byla uložena hlína z dukelského hrobu našeho hrdiny. Pokud máte informace o původu obsahu sáčku za reliéfem, napište nám na Budeme se snažit důstojným způsobem skrytý obsah schránky opět umístit i do nové školy. Renata Spustová Zápis dětí do MŠ na školní rok 2014/2015 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace Zápis dětí do mateřské školy v Metylovicích na školní rok 2014/2015 se uskuteční v úterý 6. května 2014 v budově základní školy od 15,00 hodin do 16,30 hodin. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. K předškolnímu vzdělávání bude přijato 35 dětí (+3). Kritéria pro přijímání dětí jsou uvedena ve směrnici k přijímání dětí do MŠ. Směrnice je přístupná na stránkách školy škola.metylovice.cz Velikonoční dílna V úterý 15. dubna se pro děti naší MŠ zápichy a obrázky s velikonoční tématikou. a ZŠ a pro jejich rodiče uskutečnila v prostorách mateřské školy tradiční velikonoční techniky zdobení vajíček. Děti i s maminkami si vyzkoušely nejrůznější dílna. I když jsme museli tentokrát upustit Fotografie z naší velikonoční dílny si můžete od pletení velikonoční pomlázky, protože prohlédnout na: vrbové proutí bylo plné listí, vyrobili jsme si Velikonocni_dilna_ Metylovice + Lhotka Rekonstrukce zahrady naší mateřské školy Zahrada mateřské školy v Metylovicích prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V únoru 2013 byla zpracována žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP na vytvoření zahrady v přírodním stylu. Architektonický návrh včetně realizačního plánu zpracovala ing. Ličková. Celkové náklady na vybudování zahrady činí Kč. Součástí zahrady budou herní i adrenalinové a poznávací prvky tak, aby se dětem co nejvíce přiblížilo běžné prostředí přírody. V rámci projektu budou vybudovány i záhony, o něž se děti budou starat. Koncepce zahrady je navržena tak, aby se v ní děti mohly pohybovat za každého počasí. V současné době probíhá výstavba jednotlivých prvků a hrubá stavba. Využívat zahradu budou naše děti už v průběhu léta. Ale zahrada sama bude procházet vývojem. Bude se měnit tak, jak budou vyrůstat keře a tunely či týpí z vrbového proutí. V každém ročním období přinese dětem nové podněty a náměty k hrám. Ekologický program zaměřený na environmentální výchovu byl vytvořen již v roce 2012 a od školního roku 2014/2015 bude zapracován do našeho ŠVP Veselá školka poznává svět i do třídních vzdělávacích plánů u Krtečků a Medvídků. (rs) Zahrada v přírodním stylu v MŠ. Jak pokračuje přestavba? Sledujte fotky na: Den Země 2014 v naší škole I letos jsme z iniciativy jedné z maminek, Vladimíry Volné, uspořádali, tentokrát v prostorách naší školy, Den Země pro děti a žáky naší základní a mateřské školy. V sobotu odpoledne 26. dubna se pomalu v naší škole začaly objevovat zajímavé exponáty, pomůcky a dokonce i živá zvířata. Skupina aktivních rodičů a dobrovolníků připravila pro naše malé návštěvníky bohatou programovou nabídku. Kynologii zastupovala nádherná fenka německého ovčáka a snad nikdo z nás neodolal vyzkoušet si základní výcvik, podat tolik očekávaný piškot a nechat si olíznout celou ruku obrovským psem. Myslivci si připravili bohatou ukázku paroží, zvířecích lebek a kožešin. U stanoviště s houbami děti rozlišovaly jedovaté a jedlé druhy hub a snažily se známé houby pojmenovat. Poznávání rostlin oživilo znalosti z prvouky a z přírodovědy. Vysadit si vlastní sazenici se pokusili opravdu všichni a každé z dětí odcházelo s osázeným květináčkem. Děti také musely rozlišit druhy dřevin a jejich umístění v přírodě. Velké vzrušení vyvolal stánek s fyzikálními pokusy. Základy elektrostatiky, či vytváření oxidu uhličitého zaujal i mnohé rodiče. Samotné děti fyzikální stanoviště absolvovaly i několikrát. Ve školní družině čekaly na děti nejprve znalosti ze včelařství doplněné o praktické ukázky. Následovalo třídění odpadu a nezapomenutelní domácí mazlíčci fretka, osmáci degu, bílé myšky, morče či užovka. Stranou nezůstala ani oblast znečištění ovzduší a poznávání živočichů a rostlin. Jak se chodí naboso, si vyzkoušely děti u pocitového chodníčku a mohly srovnávat nejrůznější materiály. Barvení kamínků a vytváření plakátů s tématikou životního prostředí spojilo výtvarnou stránku s ekologií. Na závěr čekalo venku děti překvapení likvidace ekologické havárie. Ale i s ní si děti dobře poradily. Dozvěděly se, že musí používat ochranné pomůcky, samy zalepily díru v sudu speciálním tmelem a odložily ochranné pomůcky do nebezpečného odpadu. Letošní Den Země se podařilo propojit se školním vyučováním. Děti v rámci školy vytvořily čtyřčlenné skupiny z různých ročníků, které společně procházely stanoviště, ptaly se na jednotlivé otázky a doplnily připravený pracovní list. Je dobře, že obrovská koncentrace vědomostí byla maximálně využita a děti si odnesly kromě hezkých zážitků, sladkostí a odměn i tolik důležité vědomosti a praktické zkušenosti. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě Dne Země podíleli, pedagogům školy, ale především Vlaďce Volné, která je hlavní duší našeho Dne Země a díky jejímž nápadům můžeme tak rozsáhlou akci společně zorganizovat. Renata Spustová krátce z obce jubilea Vladimír Kožuch 50 let Hetmer Boris 50 let Kotala Radim 50 let Slípek Jiří 50 let Šmírová Marie 85 let Tomková Anežka 87 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního optimismu. Velkoobjemový sběr Velkoobjemový sběr se uskutečnil v dubnu z naší vesnice bylo odvezeno 5,25 tun odpadu, za který obec zaplatila Kč. Šest občanů na VPP Od 7. dubna jsme přijali na obec šest našich občanů, vedených na úřadu práce, na veřejně prospěšné práce. Všichni, co byli přijati, pracovat pro obec chtěli, což jim bylo obcí Šmigrustníci nic neošidili. Lhotka noví občánci Josef Smolík, rodičům Nikole a Josefu Smolíkovým, č. p. 163 Klára Žídková, rodičům Monice a Martinu Žídkovým, č. p. 155 Alex Kazimír, rodičům Michaele Chlebanové a Milanu Kazimírovi, č.p.138 Šťastným rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí. krátce z obce umožněno. Jejich mzdy jsou hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím úřadu práce, na základě smlouvy s Obcí Lhotka. Den matek 18. května v 15 hodin zveme všechny maminky, babičky i tetičky na oslavu Dne matek do sálu Obecního domu. S programem vystoupí mateřská škola, schola Rosnička, děti ze Lhotky. Za Klub žen Lhotka LK Odvoz odpadů Odvoz odpadů v měsíci květnu 2014 je ve středu 14. a Volby do evropského parlamentu Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do evropského parlamentu. V naší obci budeme volit v sále Obecního domu, a to v pátek od hod., v sobotu od hod. U voleb je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovní pasem. Hlasuje se tím způsobem, že volič vloží do úřední obálky l hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma V tomto roce vzpomeneme dvojí výročí kaple ve Lhotce, která byla postavena v r. 1844, což je v tomto roce 170 let. Pozemek daroval p. Židek Jan z č. p. 7. Přestavba kaple kdy se v podstatě kaple stavěla úplně znovu od základu, probíhala v r (80 let). Původní rozměry byly 6x4 m, po přestavbě 6x14 m. Kaple byla vystavěna z darů dobrodinců, celková suma činila Kč. Největší zásluhu na stavbě kaple měli starosta A. Cviček, z dobrodinců pak Vincenc Kahánek. Nová kaple byla vysvěcena v červenci 1934 panem farářem P. Antonínem Pospíšilem z Kozlovic. Tato výročí budou vzpomenuta na lhotecké pouti, která v tomto roce připadne na 1. 6., kdy na mši sv., kterou bude sloužit náš otec Stanislav Kotlář, bude pozván jako host i Mons. Josef Maňák, místecký děkan. Na tuto slavnostní pouťovou mši, která se kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany a k přednostním hlasům se nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Volební komise pak takového občana navštíví s přenosnou volební schránkou. Další informace jsou sděleny na internetových stránkách ministerstva vnitra Pouť a výročí kaple Navštívení P. Marie ve Lhotce bude konat v 9 hodin, jste zváni i vy všichni. (použit text z publikace historie Lhotky zpod Ondřejníka do roku 2000) RK Pozvání na májový pochod l. května zve Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné všechny občany z okolí Ondřejníku a příznivce, na v pořadí již IV. májový pochod na Skalku. Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle svých možností. Sraz na Skalce okolo 12. hodiny. Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a točeného piva, bude zajištěno na vrcholu, pokud to dovolí stav počasí a přístupových cest. Zveme srdečně všechny májové poutníky. Likvidace ekologické havárie Den Země Lhotka Zamyšlení v kostele Nedělní odpoledne 6. dubna si několik desítek občanů Lhotky našlo cestu do kaple Navštívení Panny Marie, kde církevní pěvecký kroužek schola Rosnička Lhotka představil poněkud netradiční Křížovou cestu. Desítka zastavení byla pojata nejen jako cesta Ježíše Krista s křížem, ale byla i kritickým zrcadlem nastaveným našemu dnešnímu životu. Po připomenutí Ježíšovy cesty děti v krátkých scénkách ze současnosti vypíchly vždy jeden pojem a poté ho napsaný na listu papíru pověsily na šňůru. A tak vedle sebe defilovaly výrazy jako NEODPUSTÍM, NECHCI, NESTAČÍM NA TO, NEPOMOHU, NEMŮŽU, NEMÁM ČAS apod. Přítomní v lavicích se aktivně zapojili do zpěvu písní a určitě si každý vzpomněl na situaci, kdy některé z těchto slov použil a nebylo to vůbec nutné. Možná se někteří v duchu i zastyděli. A nebylo daleko k myšlence, že pro jistou očistu duší by se mohlo toto pásmo konat ne v malé kapličce, ale v nějaké hale či na velkém stadionu. Byla to jedna z řady akcí, které schola Rosnička pod vedením Jiřího a Lenky Tesarčíkových pořádá. Děti Anna, Jitka a Markéta Němcovy, Barbora Raganová, Matěj Velký a Martina Solíkova skoro každou neděli svým zpěvem a hrou na nástroje obohacují mše v kapli nebo vystupují na různých kulturních akcích pořádaných v sále Obecního domu. (www.rosnicka.scholy.cz) JH Poplatky kdo ještě nezaplatil? Poplatky za psy bylo nutno zaplatit do konce března, za odpady do konce května i poplatky z ubytovací kapacity. Žádáme ty, kdo na to zapomněli, aby tak učinili co nejdříve. Při zaplacení dostanete publikaci Lhotka pod Ondřejníkem zářivá perla Lašska.

11 Ostravice + Janovice Velikonoční dílny v MŠ na Ostravici jubilea Významné životní jubileum oslaví v měsíci květnu tito naši spoluobčané: 50 let - paní Ing. Pavla Zemaníková 50 let - pan Otakar Šlofar 50 let - pan Ing.Antonín Ligocki 50 let - pan Dalibor Celárek 50 let - pan Jiří Kocurek 50 let - paní Božena Zapletalová 60 let - pan Milan Hlista 60 let - pan Ivan Závodný 60 let - paní Dagmar Blinková 60 let - pan Jiří Mareček 70 let - paní Libuše Košťálová 91 let - paní Olga Němčíková 94 let - paní Antonína Kocichová Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody. Velikonoce se blížily mílovými kroky a na naší mateřské škole to bylo znát. Okna naší školy vás ve velikonočním čase uvítají jarní výzdobou, z každé třídy na vás dýchne nastávající velikonoční nálada děti zdobí vajíčka, dokončují přáníčka. Naše sdružení rodičů uspořádalo, jako každý rok, velikonoční dílny. Sdružení je skupinka obětavých maminek, které společně s paní uč. Kavalírovou si výborně rozumí. S humorem a lehkostí sobě vlastní dovedou připravit různé akce pro rodiče a jejich dítka. Velikonoční dílny patří mezi ně. Ty se uskutečnily v úterý 15. dubna v hod. Vzorně připravená třída Broučků přivítala maminky spoustou materiálů, který je nutný na velikonoční čarování. Maminky se se svými dětmi pustily chutě do práce a za chvíli se objevila krásná přáníčka, různě zdobené kraslice, věnečky z proutí, kytice, zápichy. To vše si maminky s dětmi odnášely ve finále na výzdobu domů. A aby se netěšilo jen oko, ale také bříško si přišlo na své, donesly maminky dobrůtky, kterými si během dílen společně s dětmi zpříjemnily to své tvoření. Velikonoční čas mohl začít OBEC OSTRAVICE zve občany na slavnostní Pokládání věnců Připomeneme si 69. výročí ukončení 2. světové války Místo konání: Pomník padlých v Ostravici Doba konání: středa 7. května v 16 hodin. KOS informuje o činnosti V příjemném prostředí restaurace U Řeky se konala tradiční jarní akce našeho klubu velikonoční zdobení. Přítomní si zhotovili pěkná jarní aranžmá a pod vedením pana Kožušníka také upletli velikonoční tatary. Ke druhé akci měsíce dubna si vyjeli zájemci z našich řad do Starých Hamer, kde se rozhýbali při bowlingovém turnaji. Příští akce výstup na Ondřejník se koná 8. května a hlavní akce měsíce smažení vaječiny se koná na hřišti. Podrobnosti budou zveřejněny na vývěskách na obvyklých místech a také na internetu. JN OBEC OSTRAVICE POŘÁDÁ BESEDU na téma Nový občanský zákoník přednáší Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová právnička Obce Ostravice Místo konání: restaurace U Tkáčů, Ostravice č. p. 260 Doba konání: pondělí 2. června v 17 hodin. Potřebujete, nevíte, zajímá vás: Co přináší nový občanský zákoník Komu patří ovoce spadlé za plotem, smlouvy Dědické řízení, náhrady, újmy Zdědíš nemovitost, pokud vystuduješ A jiné otázky ze života po Ing. Miroslav Mališ, starosta obce PŘIJĎTE SE ZEPTAT!!! BESEDA JE ZDARMA A VEŘEJNÁ!!! 11 Květen 2014 Velikonoční překvapení SDH Kunčice p. O., Čeladná, Ostravice a Staré Hamry tvoří Okrsek Smrk. Tyto čtyři sbory se setkávají na společných akcích, jak pro dospělé, tak pro děti. Díky úžasnému nápadu paní Kahánkové a spol. z SDH Kunčice p. O. se letos uskutečnil Discokarneval pro mladé hasiče a jejich kamarády. Jednotlivé sbory se podělily o organizaci SDH Staré Hamry propůjčil sál na Samčance a zajistil občerstvení, SDH Čeladná zajistil autobus, SDH Ostravice připravoval něco teplého do bříška a zajistil hudbu alias DJ Šmoulinka. SDH Kunčice p. O. uspořádal spoustu zábavných her a celým odpolednem nás provázela Kdybych ve škole položila dětem otázku, zda mají rády Velikonoce, dočkala bych se odpovědi podle toho, jestli by odpovídal chlapec nebo děvče. Většina kluků se už Velikonoc většinou nemůže dočkat, zatímco holky je skoro nesnášejí. Jejich představa je nejčastěji spojena s obchůzkou kluků s karabáčem v ruce, malovanými vajíčky, se spoustou vody a pištěním děvčat. O tom, že Velikonoce nemusí mít jen takovou podobu, jsme se přesvědčili u nás ve škole při akci nazvané Velikonoční překvapení. Klub rodičů spolu se ZŠ vyhlásil soutěž, kdy si každá třída na 1. stupni měla vyrobit velikonočního beránka a třídy na 2. stupni si měly velikonočně vyzdobit třídu. Jak svou výzdobu či výrobu pojmou, bylo na nich. Soutěž byla vyhlášena na konci března a závěrečná prezentace výrobků a tříd proběhla v pátek 11. dubna. Ten den si všechny třídy obešla porota složená z několika bývalých i současných učitelů, z rodičů, správních zaměstnanců i zástupců obce. Ve třídách na ně čekalo opravdu překvapení. Překvapení v podobě výrobků dětí, které v sobě spojovaly šikovnost, fantazii, důvtip a práci, u starších žáků také nápad, styl a celkové provedení. No posuďte: beránek z papíru, z vlny, ze slámy, z popcornu i z perníku, z těsta, i živý! A Velikonoce ve třídách? Překvapení ještě větší. Nebyla to jen krásně nazdobená vajíčka, ovečky, pomlázky, osení a lidová říkadla, ale i symboly křesťanských Velikonoc křížová cesta nebo poslední večeře Ježíše až po jeho ukřižování. Vybrat vítěze bylo obtížné, ale soutěž je soutěž a výhru v podobě dopoledního pobytu na Sepetné, ať už na bazéně nebo bowlingu, mohla získat pouze jediná třída z každého stupně. Těm, kteří i při tak velké konkurenci zvítězili, blahopřejeme. Velikonoční překvapení se povedlo! Pochvalu za práci si zaslouží nejen děti, ale i učitelé, bez jejichž pomoci a motivace by se pak žáci nemohli radovat ze svých výrobků. Děkuji také rodičům, kteří ochotně přiložili svou ruku k dílu a svým dětem a třídám pomohli. Je po Velikonocích a každé z dětí na ně má jiné vzpomínky. Možná ale některé z nich také vzpomínají na to, co k těmto hezkým jarním svátkům tvořili ve škole. Tak zase někdy zkusíme nějaké jiné překvapení Mgr. Vladimíra Tomečková Discokarneval mladých hasičů Okrsku Smrk paní Kahánková, které patří velký dík za tak báječnou atmosféru. Všem rodičům také děkujeme za všechny ty dobroty, co poslali. Společnými silami jsme připravili dětem moc hezké setkání a velmi se nám všem odpoledne líbilo (ani dospěláci nezaháleli a přišli v maskách) a určitě si to příští rok rádi zopakujeme. Hluk v obci řeší i vyhláška Upozorňujeme občany na dodržování obecní vyhlášky č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností o nedělích. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem o nedělích, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v naší obci. Předmětem této vyhlášky je především regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy. Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek (dobré mravy), jsou: a) rušení nočního klidu: Noční klid je dobou od hod. do hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. b) používání hlučných strojů, nástrojů a zařízení v nevhodnou dobu: Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení, strojů, přístrojů a nářadí způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů, brusek, rozbrušovaček, elektrických hoblíků apod. Vím, že dodržování této vyhlášky většině spoluobčanům nedělá potíže, chce to jen chtít. Je však mezi námi i dost nepřizpůsobivých (bezohledných) občanů, kterým, co jsou dobré mravy, nic neříká, pro vše mají spoustu výmluv, připomínek a dobré sousedské vztahy jsou jim naprosto lhostejné. Pevně doufám a chci věřit tomu, že i oni pochopí, že jejich bezohledné chování vůči většině není na místě a že alespoň jeden klidný den v týdnu je prospěšný i pro jejich zdraví a pro lepší spolužití občanů v naší obci. starosta Zubní ordinace s laboratoří MUDr. Jiřina Němcová Tel.: Ostrava Křižíkova 3 Janovice 485 Po Út St Čt Pá Nové inzertní podmínky Vycházíme v novinovém A3 formátu, na 16 stranách, v plné barvě. Rozměry inzerce jsou na šířku vázány rozměry sloupců, které jsou 5 cm, tzn., že inzerce je možná přes 1sl v šířce 5 cm, přes 2 sloupce v šířce 10 cm apod. až do rozměru 5 sloupců (cca 25cm). Výška inzerátu libovolná až do formátu novin (max. 39 cm) Finální cena (vydavatel není plátcem dph) za cm2 činí 20 Kč. Uzávěrka je vždy do 25. v měsíci, většinou umíme reagovat i později. Vycházíme v prvních dnech měsíce. Místní podnikatelé se sídlem v mikroregionu mají 50 % slevu, s provozovnou v mikroregionu 25 %, ostatní na slevy mohou dosáhnout při opakované dlouhodobé inzerci. Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy vychází ve 13 obcích: Frýdlant nad Ostravicí, Baška, Janovice, Pržno, Malenovice, Lhotka, Metylovice, Ostravice, Bílá, Staré Hamry, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem, Pstruží. Distribuce ve většině obcí přímo do schránek, v některých k rozebrání přes distribuční místa. Lze podat em na Vážení spoluobčané, všichni, kteří mají rádi sport, se konečně dočkali. V sobotu se konalo otevření víceúčelového hřiště u Základní školy v Janovicích. Slavnostní otevření proběhlo stylově prvním ročníkem Turnaje o pohár starosty obce Janovice ve volejbalu smíšených družstev. Pod vysokou sítí se sešlo pro začátek pět družstev. Všechno bylo připraveno, jak má být, až na počasí. Po pár výměnách stran začalo pršet a hráči společně s diváky se museli přesunout kousek vedle do kryté tělocvičny. Mimochodem, není to paráda, mít dva takovéto sportovní stánky? Kdo zvítězil, není v této chvíli zásadní, důležité je, že pro občany je k dispozici další sportovní areál. Začátkem dubna sokoli na Bystrém uspořádali druhý ročník soutěže v bystrosti a postřehu, soutěže v pexesu. Tentokrát se zúčastnilo na 32 malých i velkých soutěžících a turnajovým pavoukem se k vítězství dopexila teprve 13letá Verča Magdoňová. Od pohybu a bystrosti se dostáváme ke schůzování, bez kterého to v obci také nejde. Starosta obce svolal na mimořádné jednání zastupitelstva obce. Jediným bodem jednání bylo schválení či neschválení vstupu naší obce do nově vznikající Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko-Beskydy a schválení či neschválení stanov tohoto nově rodícího se spolku. Materiál je to obsáhlý, ale v zásadě se jedná o co nejrozumnější a nejefektivnější čerpání fondů na provádění strategie místního rozvoje. Co nás čeká v měsíci květnu. Ve čtvrtek v 16 hodin uctíme u pomníku padlých hrdinů první a druhé světové války na Janovice Co se dělo a událo v obci a na obci Bystrém památku naších rodáků, padlých ve válce za naši svobodu. Kdo má zájem se zúčastnit této akce, je srdečně vítán. V neděli máme v Janovicích pouť. Ve středu se koná zájezd seniorů na Opavsko. Odjezd autobusu 7.20 hod. Bystré Tofel a 7.30 hod. z Janovic škola. V sobotu Vítání občánků na obecním úřadě. Rodiče s novorozenci se mohou přihlásit na int. stránkách OÚ Janovice. Ve stejný den pak proběhne v obci očkování psů hod. Základní škola Janovice 9.30 hod. zastávka Řezač hod. Konečná hod. zastávka u Legerské hod. zastávka u Horyla hod. zastávka u Toflů Ladislav Gurecký V Prvočasu holdujeme pohybu Prvočas je spolek nadšenců, který baví nás i vás. Jednou z mnoha pravidelných akcí, které hodinu hrajeme oblíbenou hru Na medvěda. Smyslem těchto sportovek je nejen rozvíjet především přinášet dětem radost z pohybu a učit je zdravé soutěživosti i ohleduplnosti k Prvočas pořádá, je sportovní kroužek urče- ný pro všechny pohodové děti a jejich rodiče. Scházíme se každé úterý v 16 hodin v tělocvičně Základní školy v Janovicích a velmi nás těší váš velký zájem. V předškolním věku a na začátku období školní docházky je velmi důležité vést děti k pohybu a vytvářet jim pozitivní vztah k různým druhům sportu a pohybovým aktivitám. Daří se nám to zejména formou různých her, používáním typických tělocvičných nářadí, cvičebních pomůcek a soutěží. Činnost musí být pestrá, hry častěji obměňujeme, vhodně motivujeme, abychom udrželi pozornost dětí. Na začátek hodiny zařazujeme zábavnou formou rozcvičku a běžecké hry, aby se děti rozpohybovaly a zahřály, potom formou kruhového tréninku děti provedeme různými disciplínami, jako je cvičení na kruhách, kladině, šplh, prostná, nacvičujeme práci s míčem, nebo zejména chlapci oblíbenou hokejkou a v závěru tělesnou zdatnost a obratnost našich dětí, ale sobě navzájem. Markéta Uherková

12 Květen Senior Club Čeladná informuje Také program v měsíci dubnu byl poskládán na principu každý čtvrtek od každého něco. Začali jsme hudebním odpolednem, k poslechu i tanci hrál nejen v Čeladné a ve Pstruží oblíbený ostravský bard Pete-Sax a opět nezklamal. Pokračovalo se cestovatelskou přednáškou paní Dany Barnetové, tentokráte nám podala obraz ruské metropole Moskvy a předuralského města Kirova, tak jak ho viděla na návštěvě u svých přátel v létě roku V následujícím pořadu Předvelikonoční Všehomix byl prioritou zvukový záznam vystoupení mariánskohorské scholy z Ostravy s vlastním autorským pásmem Nové trendy na parketu. Cesta kříže včetně doprovodných obrazů k jednotlivým zastavením. A po svátcích jsme se za krásného počasí vypravili na výborné placky do hospůdky na Maralák v Kunčicích p. O. Jinak se jako obvykle v úterý a ve čtvrtek dopoledne cvičilo, úterní odpoledne mastily karty a čtvrteční poledne probíhala angličtina, před ní pak ještě kroužek Country Dance. V měsíci květnu se krom standardních programů můžeme těšit na Odpoledne s divadlem a kytarou, to divadlo nám zahrají děti z MŠ Čeladenská Beruška. Posléze zahájíme v areálu hotelu Dejmon kuželkářskou sezónu a pak se také vypravíme do Malenovic, nejprve do kostela sv. Ignáce a potom do Penzionu U Pacošů. Program je to opět pestrý, i když z důvodu dvou čtvrtečních svátků o něco kratší. I tak si ho nenechte ujít, srdečně zveme. Program na měsíc květen najdete jako obvykle v čeladenském zpravodaji, v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www. senioriceladna.cz. Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky ( ) nebo skrze petr. Cyklozávod Bike Čeladná V den oslav dětského dne se v neděli 1. června v obci Čeladná bude konat nový cyklistický závod BIKE ČELADNÁ. Tento závod se pojede v nádherné krajině s výhledem na Lysou horu, Smrk, Radhošť a mnoho dalších. Závod je určen jak pro širokou veřejnost, tak i pro profesionální cyklisty. Tváří závodu se stal Radim Kořínek, který se podílí i na vytvoření cyklistických tras závodu. Na výběr je trasa Bike race 58 km a Bike turist 20 km, která je vhodná pro týmy základních a středních škol, týmy firem a rodin. Pro děti všech věkových kategorií je Pohádkové divadlo ve školní družině Pohádky máme všichni rádi. A ani my ve školní družině nejsme výjimkou. Paní vychovatelky nám pohádky čtou, někdy se na pohádkové příběhy díváme na televizi nebo si hrajeme hry s pohádkovou tématikou. Do naší školní družiny přijeli žáci literárně dramatického oboru ze ZUŠ Leoše Janáčka z Frýdlantu nad Ostravicí a pod vedením J. Kvasničkové secvičili divadelní představení Pasáček vepřů. Příběh o rozmazlené císařově dceři a moudrém princi nám zpříjemnil páteční odpoledne. Všem hercům i paní učitelce bychom touto cestou chtěli poděkovat, že obětovali svůj volný čas a přijeli k nám na Čeladnou a zahráli nám hezkou pohádku. Žáci školní družiny ZŠ Čeladná Turnaj v piškvorkách Hra zvaná piškvorky je známá po celém světě a první zmínky o ní se objevují již v období zhruba 2000 let př. n. l. V této hře, kdy se střídají dva hráči v kreslení dvou symbolů (křížek a kolečko), vítězí ten hráč, který jako první vytvoří souvislou řadu pěti stejných symbolů. Děti ze školní družiny tuto hru hrají dobře a rády. Své dovednosti, myšlení a strategické schopnosti si mohli hráči ověřit v turnaji, který proběhl v posledním březnovém týdnu. Podle počtu vyhraných zápasů hráči postupovali přes pásmo bronzové a stříbrné, až do pásma zlatého. Ten, kdo postoupil do zlatého pásma, měl zaručenou možnost utkat se s velmistrem Lukášem, který patří mezi nejlepší piškvorkáře Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí. Nastoupilo celkem devět dětí. Nervozita a napětí bylo před utkáním veliké, ale ještě větší bylo odhodlání každého hráče velmistra porazit a dostat se připravena bikerská trasa 500 m dlouhá s možností si vyzkoušet hned několik dovednostních disciplín. Pro závodníky a diváky je připraven bohatý doprovodný program a pro děti dětský den plných zážitků a soutěží. Všichni návštěvníci se mohou těšit na sportovní exhibici nejlepšího českého bike trialisty Petra Krause, zábavné atrakce, tombolu a stánky, vše zakončené odpoledním vystoupením kapely. Přihlášky a registrace je možné již teď provádět na internetových stránkách závodu: tak do diamantového pásma a tím získat titul absolutního vítěze v piškvorkovém turnaji. Velmistr sehrál šestnáct utkání a z toho jen dvě prohrál. Kristýnka Lišková a Šimon Marek se stali absolutními vítězi v piškvorkovém turnaji školní družiny gratulujeme a zároveň děkujeme všem 23 hráčům, kteří se turnaje zúčastnili. Pokud vám ostatním to letos nevyšlo, netruchlete. Hrajte piškvorky, trénujte a příští rok opět při turnaji uvidíme, kdo vystoupá až na samotný vrchol. Třeba to budete právě vy. MM, družina ZŠ Čeladná Těším na naše další společná setkání. Petr Bernady Dobrá nálada... Zasněný Pete-Sax... Čeladná Lázně Čeladná ANO NEBO NE? Před dvěma roky se podstatně změnily podmínky, za jakých mohou pacienti absolvovat léčebné pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami. Nové podmínky jsou stanoveny zákonem a i nadále platí, že jiná pravidla jsou stanovena pro lázně a jiná pro odborné léčebné ústavy (OLÚ). Liší se také formuláře žádostí o léčbu v těchto dvou typech lůžkových zdravotnických zařízení. Beskydské rehabilitační centrum je odborný léčebný ústav zaměřený na léčebnou rehabilitaci pohybového, oběhového a nervového ústrojí. Proč se tedy v některých informačních materiálech můžete také setkat s názvem Lázně Čeladná? Název Lázně Čeladná používáme především z důvodu historické tradice tohoto místa na rozhraní obcí Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. Zdejší lázně Skalka založil v roce 1902 lékař Jan May, jehož jméno také mohou Apartmánový dům LARA je první stavbou, kterou zahlédnete vpravo nad silnicí, spojující Čeladnou znát občané ostravské městské části Mariánské Hory, kde v téže době působil jako první Stavba roku Moravskoslezského kraje v kategorii Apartmánové domy. Moderní apartmány slouží s Kunčicemi pod Ondřejníkem. Hned po svém otevření v roce 2007 získala Lara prestižní ocenění starosta. Lázně Skalka a pozdější sanatorium k ubytování pacientů i klientů, kteří si kratší léčebné, rehabilitační nebo rekreační pobyty hradí sami. vystřídala po druhé světové válce nemocnice, V přízemí AD Lara je wellness centrum pro klienty BRC i veřejnost bazén, pára, sauna, tepidarium, v roce 2000 zde bylo po jejím zrušení založeno solná jeskyně, pracoviště masérů a fitness. Nachází se zde také kavárna s malou galerií a obchod. Beskydské rehabilitační centrum (BRC). Název Lázně Čeladná tedy nyní používáme pro Vždy platí, že: 1) Formulář žádosti o rehabilivat rehabilitaci? areál lesoparku s původními budovami lázní taci v BRC musí vypsat ošetřující lékař (praktický, nebo odborný specialista, například neuro- Skalka a bývalé nemocnice, ale také s novým Apartmánovým domem Lara. Patří sem rovněž log, ortoped, rehabilitační lékař) na speciálním dva vzdálenější léčebné domy Polárka a Golf. formuláři Žádost o léčebně rehabilitační péči. Za jakých podmínek lze v BRC absolvo- Jestliže vypíše žádost odborný lékař, je třeba ji Léčebný dům Dr. Storcha byl postaven po druhé světové válce a mnozí si ho pamatují jako porodnici. Celkovou rekonstrukcí prošel v roce 2011 a je nyní bezbariérový. V jeho přízemí jsou umístěna pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutek, elektroléčba, vodoléčba, oxygenoterapie a další procedury. V dalších poschodích jsou ordinace lékařů, ošetřovny, pokoje, které slouží k ubytování zejména méně mobilních pacientů a jídelny. Vážení čtenáři, tento článek je čtvrtým dílem seriálu, který se bude v průběhu roku 2014 zabývat činností Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem jednotlivých dílů je představit metody a postupy, které při rehabilitaci pacientů využíváme. Chceme také seznámit čtenáře s prací našich zaměstnanců, z nichž mnozí jsou občany Čeladné, či okolních obcí a měst. Věříme, že přinášené informace zaujmou i ty, kdož využili či hodlají využít našich zdravotnických a dalších služeb. KONTAKT: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42; ( ; doplnit ještě razítkem praktického (obvodního) lékaře. 2) Tuto žádost musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. 3) Schválenou žádost pošle pojišťovna do BRC, její platnost je tři měsíce od data vypsání. 4) V případě, kdy pacient nastupuje k rehabilitaci přímo z nemocnice (tzv. z lůžka na lůžko), například po operaci, je k léčbě přijat hned. Jeho žádost v tom případě vyplňuje lékař v nemocnici a revizní lékař ji schvaluje v průběhu několika dalších dní. 5) K léčbě do BRC předvoláváme ostatní pacienty podle jejich zdravotního stavu, akutnosti onemocnění a aktuální obsazenosti léčebných domů. Záleží také na tom, jaké ubytování si pacient přeje, delší čekací doba je na ubytování v jednolůžkových pokojích. Po jakých operacích a s jakými zdravotními problémy se lze v Beskydském rehabilitačním centru léčit? Léčebně rehabilitační péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytujeme pacientům po operacích páteře, srdce a cév, výměnách kloubů, dále po úrazech a při kloubních a neurologických onemocněních. Rehabilitujeme také pacienty po mozkové mrtvici. Se zdravotními problémy se k nám mohou přijet léčit i samoplátci, tedy klienti, kteří si léčebný pobyt v BRC hradí sami. Pobyty pro samoplátce jsou navrženy v různé délce a podle druhu procedur a ubytování mají charakter relaxační až intenzivně léčebný. Podrobně se k pobytům pro samoplátce vrátíme v jednom z dalších pokračování našeho letošního seriálu. Mgr. Andrea Adamová, oddělení rozvoje a marketingu BRC

13 Pstruží + Kunčice pod Ondřejníkem Mariášový turnaj na Vlčárně V neděli 6. dubna proběhl v restauraci na Vlčárně-Pstruží již tradiční turnaj v trojkovém voleném mariáši. Turnaje se zúčastnilo 35 hráčů a jedna hráčka, kteří celé odpoledne zaujatě holdovali tomuto ušlechtilému sportu. V podvečer vyšel z klání jako vítěz místní občan pan Petr Spiel. Na druhém místě se umístil pan Miroslav Vičan z Bystrého a na třetím pan Miroslav Šálek z Pržna. Všichni účastníci byli s akcí velmi spokojeni a již se těší na další turnaj série Mariáš Tour 2014, který proběhne v neděli 19. října ve 14 hodin na Nové Vsi v restauraci Na Nábřeží. Rádi mezi sebou uvítáme nové hráče, zvláště pak ženy-mariášnice. Za skvělou organizaci akce patří poděkování organizátorům celé akce p. Miroslavu Seidlovi, Oto Myslikovjanovi a jeho dceři Lence. Zájezd do Jeseníku 13 Květen 2014 jubilea V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naší spoluobčané: 92 let - p. Kotková Anna 86 let - p. Pajurek Ladislav 85 let - p. Chromčáková Ludmila 81 let - p. Michalčíková Marie 75 let - p. Pěkník Vladimír 65 let - p. Drábková Růžena 60 let - p. Kočvarová Šárka 55 let - p. Matušáková Alena 50 let - p. Blažková Zdeňka 50 let - p. Krkoška Lumír 50 let - p. Polcar Miroslav Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radost z každého prožitého dne přeje Soc., kult. a šk. komise Je tady jaro a k němu patří tradiční velikonoční dílna, kterou pro obyvatele obce Pstruží připravil obecní úřad ve spolupráci s MŠ a ZŠ, a to tentokrát v prostorách tělocvičny. Děti spolu s rodiči zdobili kraslice, malovali perníčky a vytvářeli krásné jarní a velikonoční dekorace z proutí a ozdob. Rovněž se nezapomnělo na pletení tradičních karabáčů, u kterých Solná jeskyně S našimi dětmi z MŠ Pstruží jsme se i v letošním roce zúčastnili několika plánovaných návštěv solné jeskyně. Tyto probíhaly v měsících březnu a dubnu ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fit a Relax Centru Harcovka. K dispozici je k tomuto účelu skvěle vybavená místnost, kde si mohou děti zapůjčit množství formiček, kyblíčků a lopatiček, unavenější děti zvolily relaxaci v klidu na lehátku pod dekou. Při obou těchto aktivitách dýchají zdraví prospěšný vzduch, který je obohacen solnými mikročásticemi, ty mají léčebné účinky zejména na dýchací soustavu a slouží rovněž jako prevence onemocnění virových a bakteriálních infekcí. Jsme si jisti, že se našim dětem pobyty v solné jeskyni líbily, a hlavně doufáme, že jim byly prospěšné po zdravotní stránce, což bylo hlavním cílem těchto návštěv. Divadlo Princ Bajaja Dne 11. dubna 2014 jsme spolu s dětmi z MŠ Pstruží zhlédli pohádkové divadelní představení Princ Bajaja. I přesto, že vše hrál a zpíval pouze jeden herec-zpěvák, děti tato pohádka velmi zaujala a živě spolupracovaly. Představení bylo hravé s velkým počtem zajímavých rekvizit, působilo nenásilně a na dětských tvářích vyvolalo množství úsměvů. Celkově bylo velmi povedené s humornými prvky. Zápis do MŠ Zápis do naší mateřské školy Pstruží proběhl dne 8. dubna. Zájem byl nečekaně velký, celkem se jej zúčastnilo 17 dětí se svými rodiči. Pro naše nejmenší byla přichystána sladká odměna a na památku si děti mohly domů odnést výrobky na špejli, které pro ně připravili předškoláci ze třídy Květinka. Za tento zájem všem děkujeme a těšíme se na viděnou po letních prázdninách. Velikonoční dílna se hodně zapotili především rodiče. Dobrá nálada a příjemná atmosféra se nesla celým odpolednem. Každý si vyzkoušel svou kreativitu a smysl pro krásu. Děkujeme především tradičním hlavním organizátorům akcí paní Mudr. Iloně Ševčíkové, paní Vlastě Pečenkové, rovněž poděkování patří Mgr. Kamile Štěrbové a celému pedagogickému kolektivu MŠ a ZŠ. vítání občánků Vítání občánků se uskuteční v sobotu v 10 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Pstruží. Soc., kult. a šk. komise Kunčice pod Ondřejníkem Obecní úřad Pstruží pořádá dne jednodenní zájezd do Jeseníku. Program: Odjezd v 6.00 hodin Dlouhé Stráně přečerpávací vodní elektrárna Karlova Studánka prohlídka lázní Předpokládaný návrat v 19 hodin Cena: 50 Kč, v ceně doprava - vstupné na prohlídku vodní elektrárny - oběd Přihlášky včetně zálohy do na Obecním úřadě Pstruží infocentrum Kanalizace východní část obce Očkování psů v Kunčicích Příprava na stavbu kanalizace ve východní části obce pokračuje. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Také proběhlo výběrové řízení na poskytovatele úvěru na stavbu kanalizace. Pokud vše dobře dopadne, v průběhu měsíce dubna budou podepsány patřičné smlouvy a bude zahájena stavba kanalizace. Po podepsání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby uspořádá obec avizovanou besedu s občany, kteří budou mít možnost se na novou kanalizaci napojit. Také uvedeme v obecních novinách a na webu obce rozsah stavby kanalizace. Dále probíhá příprava projektů domovních kanalizačních přípojek, kterou zajišťuje obec. Údržba zeleně na urnovém háji Na základě povolení obecního úřadu probíhala v dubnu na urnovém háji u dřevěného kostelíka údržba zeleně. Jedná se o výřez nebezpečných nebo přerostlých stromů a také o ořez nebezpečných (suchých, zlomených) větví u stromů, které na urnovém háji zůstanou. Výřez a ořez konkrétních stromů byl navržen na základě odborného posouzení lesním hospodářem. K tomuto kroku jsme dospěli po silných větrech před několika týdny, které také v naší obci napáchaly škody. Větší zásah do stromů na urnovém háji nebyl prováděn několik desítek let. Poškozeny jsou hlavně břízy. Uvedená práce je velmi náročná, vše bude prováděno lezeckou metodou, žádnou techniku není možné použít. Zásah je nutný i z hlediska zajištění bezpečnosti návštěvníků urnového háje a také k ochraně majetku nájemců hrobových míst. Pokud se vše nestihne provést letos zjara, bude práce pokračovat letos na podzim. Prosím všechny návštěvníky urnového háje, aby při pohybu v areálu dbali své bezpečnosti a v době uvedených prací raději svoji návštěvu urnového háje omezili. Oznamujeme vám, že ve čtvrtek 15. května proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz. Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek 22. května. Cena vakcinace 100 Kč. Rozpis míst, kde bude prováděno očkování čtvrtek 15. května. Rakovec u Lančů od hod Autobus. zastávka Hučadlo od hod U kostela od hod Restaurace Huťařství od hod Restaurace Na Kopečku od hod Restaurace Skalka od hod Prodejna pod Stolovou od hod Hospůdka Na Maraláku od hod V náhradním termínu ve čtvrtek 22. května bude probíhat očkování jen na třech stanovištích: Restaurace Skalka od hod Restaurace Huťařství od hod U kostela od hod Upozornění: Očkování vakcínou proti vzteklině platí pro psy, kteří byli naočkování v roce 2012, nebo pro nové psy. Přeočkování vakcínou se nyní provádí vždy co 2 roky. Pro psy, kteří budou naočkování kombinovanou vakcínou bude očkování dle očkovacího průkazu. Ivana Řezníčková

14 Květen Festival smaltu nabízí další akce Letošní akce Festivalu smaltu mají různý ohlas. Již potřetí se díky VDUS a spolupráci se ZUŠ představilo divadlo Chaos z Valašské Bystřice divadelní hrou Pod praporem něžných dam. Letošní návštěva byla výrazně lepší než ty minulé a, jak se ozvaly hlasy z publika, diváci byli spokojeni a slibují si, že si příští rok si divadlo určitě nenechají ujít. Nasazení herců, vtipné repliky zaujaly a vytvořil skvělou náladu. Vždyť soubor patří na Zlínsku k těm nejlepším amatérským kolektivům. Dále pokračují workshopy v dílně, jen do konce dubna a v květnu by měly být čtyři. Do dílny zavítají i návštěvníci k prohlídce, jednou z nich byli členové sociálně terapeutické dílny Effatha, která nedlouho působí ve Frýdlantě nad Ostravicí a je zařízením Slezské diakonie ve Frýdku-Místku. Pod vedením paní Hlaváčkové a při výkladu dr. K. Bogara si prohlédli zařízení a expozici v dílně a promítli film o smaltéřském umění Evy Kučerové. Od února proběhly již tři besedy o výtvarném umění. Zájem zatím není velký, ale vždy je příjemná atmosféra, která přinese při besedě i nové podněty a nápady. Poslední přednáška ak. malířky Hany Gavrilové o grafice byla velice zajímavá a jistě ji ještě zopakujeme. Poslední jarní akcí bude beseda s Dr. Karlem Bogarem na téma Socha ve městě. Akce proběhne v novém termínu ve čtvrtek 15. května v 17 hodin. Ten den připravila dílna také den otevřených dveří od 10 do 16 hodin. Přihlášky přijímáme na tel zm Projekt Hledáme mladé talenty začíná Projekt Hledáme mladé talenty, který jsme nabízeli v minulém čísle Mikroregionu, má již zájemce. Nejdříve se ozvali přátelé umění z Malenovic, kde se na spolupráci pracuje. Aktivně k projektu přistoupila díky panu řediteli ZŠ TGM a frýdlantská ZUŠ. Cílem projektu je dostat mládež do dílny a seznámit je s tradicí frýdlantského smaltu. Díky mezinárodním sympoziím se již dostal do povědomí Evropy, u nás ve městě je zatím zájem zcela nepatrný. Přitom je takřka dvousetletá smaltéřská tradice ve Frýdlantě pro nás občany zavazující. Projekt se snaží ulehčit finanční nároky mládeže při práci se smaltem díky grantu města Frýdlantu n. O. Jeho náplní je seznámení s dílnou a tradicemi, vlastní výtvarná příprava ve škole a konečně realizace navržených prací v dílně. Zájemci se stále mohou hlásit, pokusíme se získat další příspěvek ve druhém kole grantových výzev a ve vzduchu je také podobná akce ve spolupráci s OKD. Pokud vyjde, je zde skvělá možnost smaltování takřka zdarma. Kontakt je stále na tel K. Bogar Účastníci sociálně terapeutické dílny Effatha ve Frýdlantu n. O. na exkurzi ve výtvarné dílně uměleckého smaltu. Kultura

15 Kultura Nocování s Andersenem V pátek 4. dubna se po celém světě přes dětí i dospělých na místech zúčastnilo akce Noc s Andersenem. Mezi nimi bylo poprvé přihlášeno i 20 žáků ze třetích tříd ZŠ Komenského ve Frýdlantu. Dětští čtenáři se sešli, aby prožili dobrodružnou noc plnou čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Projekt Noc s Andersenem vznikla v uherskohradišťské knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v roce 2000 a byla zároveň oslavou Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě, a to v den narození známého dánského pohádkáře. Letos se konal již 14. ročník mezinárodního projektu na podporu dobré dětské četby, pořádaného Klubem českých knihoven SKIP. Patronem letošního projektu se stal knižní hrdina komisař Vrťapka, psí detektiv. Celá akce se tak točila kolem psů a detektivek. Děti nejdříve navštívily městskou knihovnu, kde se dozvěděly něco o životě a především dětství Hanse Christiana Andersena a čekalo na ně první překvapení ukázka kynologie psů. Dalším překvapením byla návštěva kostela sv. Bartoloměje, doprovázena odborným výkladem paní Smejové, a děti se dostaly i na místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Pak už čekala na děti spousta soutěží, zábavy, výtvarná dílnička, detektivní pátrání a noc završila stezka odvahy po temné škole s hledáním pokladu. Pak už se děti zavrtaly Noc kostelů 23. května 2014 V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Letos návštěvníci v celé České republice ve stovkách otevřených kostelů budou moci poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních do spacáků a usínaly za doprovodu čtení paní knihovnice a vedení školy. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské čtenářství v konkurenci populárnějších médií. Cesta, jak přivést děti ke knize a četbě, existuje a je docela jednoduchá dát jim osobní příklad a ukázat, že číst je veliké dobrodružství. A jestli se celá akce povedla, posuďte z reakcí malých účastníků: Nevím, jak to s tím Vrťapkou dopadlo, protože jsem usnul, když četl pan ředitel. Děkuji za nádherné zážitky. Bylo to prostě skvělé. Noc s Andersenem se mi moc líbila, protože se četlo až do čtvrt na jednu v noci. Byla to moje nejlepší noc! Z nocování s panem Andersenem bych dala jedna s hvězdou. Super bylo hledání pokladu komisaře Vrťapky, který byl ukryt v podkroví školy. Skvělá byla ranní rozcvička s panem Werichem. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, paním učitelkám Renatě Tobolové a Karle Kmentové, psům Alvinovi a Bodymu, jejich majitelkám Martině Kokešové a Zdeňce Liškové, cvičitelce paní Heleně Molkové, děkujeme také paní Vendule Smejové za prohlídku kostela i Jarmile Smejové za výrobu záložek. Těšíme se za rok! Za městskou knihovnu Mgr. Pavla Ručková a kolektiv knihovnic sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Ve Frýdlantě nad Ostravicí se v pátek 23. května do Noci kostelů poprvé zapojí také Sbor Církve adventistů sedmého dne Frýdlant, který otevře návštěvníkům svou modlitebnu na ulici Kúty 58. Bude možno si nejen prohlédnout objekt v době od 18 hodin do půlnoci, ale také poslechnout si program, který bude tvořit duchovní hudba a zpěv, povídání o historii církve i místního sboru, čtení z bible a chvíle pro meditaci. Kulturně-duchovní program bude začínat vždy v celou hodinu. 15 Květen 2014 Večerní posezení s Libou Cunnings-Švrčinovou o její nové knížce Himalajský deník Liba Švrčinová Cunnings je rodačka z Frýdlantu nad Ostravicí. Z Beskyd přesídlila do Kanady do Skalistých Hor v roce 1968, kde žije dodnes. Od roku 1999 podnikla osm cest do Nepálu a do himálajských velehor se zamilovala. Po prvním treku se rozhodla se příště nedívat na hřebeny zdola, ale vylézt i na vrcholy. Himálaj byl výzva nejen fyzická, ale i mentální. Liba přežila tragickou ztrátu svých dvou dětí, se kterou bylo těžké, ale nutné se vyrovnat. Je obtížné rozhodnout, která z těch cest byla těžší. Hory samotné nebo životní úskalí? Obojí tlačilo lidskou vůli až na samotnou hranici existence. Himálajský deník je knihou, kde se tiše odráží odvaha s pokorou a úcta s obavami. Zrcadlí se v ní i vděčnost za těžkou, ale dobře odvedenou práci Šerpů. Himálajský deník vás vtáhne do nepálského prostředí a do silných zážitků svou barvitou bezprostřední životností. Představení knihy a beseda s autorkou vám přiblíží jednu z těchto cest s promítáním o výstupu na šest a půl tisícovou horu Mera Peak a dramatickém přechodu vysokohorského průsmyku Amphu Labtsa. Himalajský deník je její druhou knihou. První kniha vyšla v českém vydání pod názvem Bez slitování. Obě knihy budou k dispozici na besedě. Dobrá spolupráce Literárního klubu Petra Bezruče a frýdlantského Seniorklubu se potvrdila i týden před velikonočním pondělím, kdy se literáti představili na schůzce seniorů s velikonočním pásmem. Jsme zde vždy přijati velice vřele, senioři jsou nesmírně vnímavé publikum a rádi je proto navštěvujeme. Nejinak tomu bylo i tentokrát, podotkl Bohumír Vidura, jednatel LKPB. Stoly kulturní místnosti frýdlantského kláštera, kde se senioři scházejí, byly krásně nazdobeny vajíčky, pletenými kuřátky, narcisy, ozývalo se veselé vyprávění přítomných. Vždyť si je třeba sdělit dojmy co se za ten týden událo, co nás trápí či bolí, jaké akce nás čekají. Předsedkyně literátů Dajana Zápalková začala kulturní pásmo představením Velikonoc a pak už jednotliví poetové přednášeli své básně. S verši se vystřídali: Bohumír Vidura, Pavel Gryga, Václav Valášek, Jarmila Kalinová přednesla verše o jaru od Věry Petrové a František Gistinger přidal ke svým básním i písničky doprovázené tóny své heligóny. Děkuji členům Literárního klubu Petra Bezruče, že nám zpříjemnili naši členskou schůzku a ráda bych všem popřála krásné Velikonoce, mokrou pomlázku. A věřím, že nás literáti zase ČTVRTEK v 17 hodin Zasedací místnost MěÚ Frýdlant n. Ostr. č. 139 (vedle obchodního domu OMMA) Velikonoce u frýdlantských seniorů Literáti veršovali nejen o jaru. brzy navštíví, řekla na závěr setkání Ludmila Wojnarová, předsedkyně frýdlantského Seniorklubu. Dajana Zápalková

16 Lumír Matula, oprava elektroniky Televizory plazmové, LCD, videa, DVD, CD, videokamery, satelitní přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám , Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, Frýdek-Místek, , * grafické zpracování: Eva Bajerová, * Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.* registrace: MKČRE 10157

Starohamerský. zpravodaj

Starohamerský. zpravodaj Starohamerský zpravodaj DUBEN 2014 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry, konaného dne 25. 4. 2014 v kulturním domě na Samčance Zastupitelstvo obce Staré

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více