ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvkové organizace ZA ROK 2014 V Havířově Ing. Petr Kovařík, ředitel

2 OSNOVA: A) Základní údaje o organizaci B) Vyhodnocení plnění úkolů C) Rozbor hospodaření za rok Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 2. Čerpání účelových dotací 3. Mzdové náklady, průměrný plat 4. Plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky D) Výsledky kontrol E ) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G ) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti H) Tabulková část a přílohy Strana 2 (celkem 27)

3 A) Základní údaje Organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Sídlo: Dělnická 1132/24, Havířov IČ: Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 899 Právní forma: příspěvková organizace Místně odloučená pracoviště: Ortoptické pracoviště, Mozartova 2, Havířov LSPP zubní, Dělnická 969/26, Havířov Předmět podnikání: hlavní činnost: - poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost, - poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a - materiálu, - výroba elektrických strojů a přístrojů, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u - fyzických i právnických osob, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - specializovaný maloobchod, - masérské, rekondiční a regenerační služby, - vodoinstalatérství, topenářství, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - technické činnosti v dopravě. - řeznictví a uzenářství. datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. listopadu 2003 zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č.36/91 ze dne Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se Nemocnice s poliklinikou Havířov stala dnem příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje. Strana 3 (celkem 27)

4 B) Vyhodnocení plnění úkolů Nemocnice zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL oddělení, interní oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, neurologické oddělení, infekční oddělení, geriatrické oddělení, psychiatrické oddělení, rehabilitační oddělení, oddělení ARO, MOJIP, hematologické oddělení a LDN dále provoz komplementu, odborných ambulancí a ústavní lékárny i lékárny pro veřejnost. Nemocnice zajišťuje také provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově. Celkový počet lůžek k činil 413, z toho 383 lůžek akutní péče a 30 lůžek následné péče. V nemocnici funguje 59 ambulancí. V roce 2014 bylo v nemocnici hospitalizováno pacientů na akutních lůžkách a 225 pacientů na lůžkách následné péče, počet návštěv ambulantních pacientů činil Proběhlo 652 porodů a bylo provedeno operací. Přehled výkonnostních ukazatelů nemocnice: Ukazatel Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Absolutní rozdíl Procentuální vyjádření (3-2) (3/2) Počet hospitalizovaných akutní lůžka ,38% - z toho na JIP ,36% Počet hospitalizovaných - LDN ,74% Počet ošetřovacích dnů celkem ,82% Počet ambulantních pacientů (URČ) ,15% Počet ambulantních vyšetření ,05% Počet DRG případů ,53% Index CMI 0,8732 0,8265 0,7956-0, ,26% Využití standardních lůžek (%) 74,29 79,80 78,60-1,20 98,50% Využití intenzivních lůžek (%) 81,88 79,43 75,87-3,56 95,52% Průměrná ošetřovací doba stand. lůžka 5,59 5,43 5,33-0,10 98,16% Průměrná ošetřovací doba JIP 3,19 3,13 3,03-0,10 96,81% Strana 4 (celkem 27)

5 Stanovení závazných ukazatelů: Hospodářský výsledek Ve schváleném finančním plánu byl naplánován hospodářský výsledek Kč, skutečný výsledek hospodaření činil Kč. Záporný výsledek hospodaření bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích. Příspěvek na provoz - krytí odpisů DHM a DNM ve výši Kč (bez ÚZ), - zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši Kč (ÚZ 203) - příspěvek na provoz bez účelu ve výši Kč (bez ÚZ) - akce Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních ve výši ,73 Kč (ÚZ 206) - akce Výměna podlahových krytin ve výši Kč (ÚZ 206) - akce Analýza bezpečnosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem ve výši Kč (ÚZ 206) - akce Teoretické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních ve výši Kč (ÚZ ) Účelová investiční dotace do investičního fondu - akce Rekonstrukce výtahů č. 7 a č. 17 ve výši Kč (ÚZ 206) - akce Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení ve výši Kč (ÚZ 206) - akce Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních ve výši ,50 Kč (ÚZ 206) - akce Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje ve výši Kč (ÚZ 206) Odvod do rozpočtu kraje akce Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje ve výši Kč (ÚZ 206) závazný ukazatel snížen o Kč rozhodnutím rady MSK usnesením č. 58/4641 ze dne C) Rozbor hospodaření za rok Náklady, výnosy, výsledek hospodaření Nemocnice vykázala za období roku 2014 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši tis. Kč. Hlavní činnost hospodařila se ztrátou tis. Kč, doplňková činnost vykázala zisk ve výši tis. Kč (předpis daně z příjmu za rok 2014 byl 0). Hospodářský výsledek v roce 2014 se zlepšil o tis. Kč oproti roku 2013, tehdy nemocnice vykázala hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Strana 5 (celkem 27)

6 mil. Kč Hlavní ukazatele hospodaření Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Absolutní rozdíl Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Výnosy /v mil. Kč / 704,67 729,40 735,29 +5,89 100,18 Náklady /v mil. Kč / 727,03 735,15 736,49 +1,34 100,81 HV /v mil. Kč/ -22,36-5,75-1,19 +4,56 X Vývoj hospodářského výsledku hospodářský výsledek Do konečného hospodářského výsledku bylo promítnuto i nekrytí fondu reprodukce majetku ve výši 33,9 mil. Kč. v mil. Kč Hlavní ukazatele hospodaření Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Absolutní rozdíl Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Výnosy 704,67 729,40 735,29 +5,89 100,18 Náklady 727,03 735,15 736,49 +1,34 100,81 Nenaplněný FRM 26,05 25,66 33,88 +8,22 132,03 HV bez nenaplněného FRM -48,4-31,4-35,07-3,67 X Strana 6 (celkem 27)

7 Hospodářský výsledek bez nenaplněného FRIM hospodářský výsledek Oblast výnosů Celkové výnosy nemocnice činily v roce tis. Kč, z toho tis. Kč v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. V meziročním srovnání je to o tis. Kč více než v roce Výnosy podstatný vliv Popis Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Absolutní rozdíl mil. Kč Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Tržby od ZP 561,26 578,19 574,33-3,86 99,33 Regulační poplatky 15,80 16,06 16,62 +0,56 103,49 (včetně kompenzace) Tržby z prodeje zboží 92,22 98,25 102,27 +4,02 104,09 Ostatní výnosy 7,37 4,67 6,02 +1,35 128,91 Výnosy z transferů 7,76 10,96 15,42 +4,46 140,69 Finanční výnosy 11,22 11,38 9,05-2,33 79,53 Celkové výnosy 704,67 729,40 735,29 +5,89 100,81 Nejvýznamnější vliv na celkové výnosy mají tržby od ZP - za rok 2014 jsou ve výši tis. Kč, tzn. meziročně nižší o tis. Kč. Výše tržeb od ZP je ovlivněna vyúčtováním zdravotní péče roku 2013 (celkový vliv +7,7 mil. Kč) a taktéž zaúčtováním dohadných položek na péči roku 2014 (celkový vliv 10,6 mil. Kč). Na negativní vývoj roku 2014 má Strana 7 (celkem 27)

8 nejzásadnější vliv neplnění casemixu u VZP, což znamená dohadnou položku pasivní 18,8 mil. Kč u této pojišťovny, přičemž tato ztráta není plně kompenzována tržbami od ostatních ZP (dohadná položka aktivní u RBP 11 mil. Kč). Dále ovlivnilo hospodaření roku 2014 zaúčtování regulační srážky z revize vykázané zdravotní péče za rok 2012 (celkový vliv 4,2 mil. Kč). Pozitivní vliv na hospodaření měla skutečnost, že zdravotní pojišťovny kompenzovaly zrušené regulační poplatky za hospitalizaci a to formou záloh od 7/2014 s tím, že v rámci vyúčtování zdravotní péče za rok 2014 bude vyúčtován rozdíl zálohy a skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. Celkový vliv této kompenzace na hospodaření činí 10,7 mil. Kč. Z dalších výnosů měl výrazný vliv nárůst tržeb z prodeje zboží v lékárně tyto tržby jsou meziročně vyšší o 6,5 mil. Kč, avšak vzhledem ke změně metodiky účtování slevy na recepty je celkový meziroční rozdíl na SÚ 604 pouze +4 mil. Kč. Změna spočívá v tom, že slevy na recepty se v roce 2014 účtovaly snížením účtu 604 namísto dřívějšího účtování prostřednictvím SÚ 549. Celková částka poskytnutých slev na recepty činí 2,3 mil. Kč v roce Výnosy z transferů jsou meziročně o 4,5 mil. Kč vyšší než v roce 2013 vliv poskytnutí příspěvku na parkové úpravy 1,6 mil. Kč od SFŽP a vyššího proúčtování rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti (+2,8 mil. Kč). Meziroční pokles vykazujeme u finančních výnosů, konkrétně u finančního bonusu za léky odměna za pozitivní list. Důvodem je změna systému fungování pozitivního listu. Dohadné položky od zdravotních pojišťoven vliv minulých období: VZP (111) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka pasivní na očekávanou srážku za rok 2013 za poskytnuté zdravotní služby (akutní péče a regulace preskripce) ve výši Kč. Konečným výsledkem vyúčtování zdravotních služeb za rok 2013 od VZP byla srážka ve výši ,79 Kč. Rozdíl ve výši ,21 Kč byl proúčtován do výnosů roku VoZP (201) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši Kč na očekávaný doplatek za léčbu mimořádně nákladného pojištěnce. Konečným výsledkem vyúčtování zdravotních služeb byl doplatek ze strany zdravotní pojišťovny ve výši Kč. Rozdíl mezi původním dohadem a skutečností tj Kč byl proúčtován do výnosů roku ČPZP (205) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši Kč. Konečným výsledkem vyúčtování zdravotních služeb byl doplatek ze strany zdravotní pojišťovny ve výši ,37 Kč. Rozdíl mezi původním dohadem a skutečností tj ,37 Kč byl proúčtován do výnosů roku Oborová ZP (207) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši Kč. Konečným výsledkem vyúčtování zdravotních služeb byla srážka ze strany zdravotní Strana 8 (celkem 27)

9 pojišťovny ve výši Kč. Rozdíl mezi původním dohadem a skutečností tj Kč byl proúčtován do výnosů roku ZP MV ČR (211) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši Kč. Konečným výsledkem vyúčtování zdravotních služeb byl doplatek ze strany zdravotní pojišťovny ve výši ,89 Kč. Rozdíl mezi původním dohadem a skutečností tj ,89 Kč byl proúčtován do výnosů za rok RBP (213) V účetní závěrce za rok 2013 byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši Kč. Stanovená dohadná položka vycházela z očekávaného doplatku za zdravotní služby ve výši Kč za akutní péči a z očekávané srážky za regulaci preskripce ve výši Kč a za srážku u následné péče ve výši Kč. Očekávaný doplatek za akutní péči byl ze strany RBP již realizován v účetním období 3/2014 před zpracovaným závěrečným vyúčtováním od zdravotní pojišťovny. V konečném vyúčtování zdravotních služeb za rok 2013 RBP doplatila nadlimitní částku za centrovou léčbu ve výši Kč a snížila srážku za regulaci preskripce na Kč. Skutečné vyúčtování srážky za zdravotní služby LDN v konečném vyúčtování činilo Kč. Konečný dopad na hospodářský výsledek roku 2014 činil Kč. Další ovlivnění výnosů v roce 2014: V roce 2014 došlo dále k ovlivnění výnosů u VZP (111) ve vazbě na závěry kontrolního šetření konaného v roce 2013 (revizní zpráva č /9801), které bylo zaměřeno na revizi a oprávněnost vykázané zdravotní péče (zdravotních služeb) za rok Výsledkem byla regulační srážka ve výši Kč, která ovlivnila výnosy roku K závěrům revizní zprávy bylo vyvoláno předsmírčí jednání na ústředí VZP v Praze, jehož výsledkem byla částečná obhajoba námi podaných námitek, což ve výsledku znamenalo pro nemocnici Havířov doplatek ve výši ,94 Kč (kontrolní zpráva č /9801) uhrazený ze strany VZP v roce Konečný dopad výše uvedené revize na hospodářský výsledek činil Kč. Rozbor dohadných položek od zdravotních pojišťoven vliv běžného období: VZP (111) vytvořena dohadná položka pasivní na péči v celkové výši tis. Kč. VoZP (201) vytvořena dohadná položka aktivní na péči v celkové výši 667 tis. Kč a pasivní na sankci za preskripci ve výši 29 tis. Kč. ČPZP (205) - vytvořena dohadná položka pasivní na péči v celkové výši tis. Kč. OZP (207) - vytvořena dohadná položka aktivní na péči v celkové výši 71 tis. Kč. ZP MVČR (211) - vytvořena dohadná položka pasivní na péči v celkové výši tis. Kč a na sankci za preskripci ve výši 165 tis. Kč. RBP (213) - vytvořena dohadná položka aktivní na péči v celkové výši tis. Kč. Celkový vliv dohadných položek za běžné období na hospodaření činí tis. Kč. Strana 9 (celkem 27)

10 Oblast nákladů Celkové náklady činily v roce tis. Kč, z toho tis. Kč v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. Meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o tis. Kč. Náklady podstatný vliv Popis Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Absolutní rozdíl mil. Kč Procentní vyjádření (3-2) (3/2) Léky 63,75 65,18 67,47 +2,29 103,51 SZM 65,88 59,71 62,88 +3,17 105,31 Potraviny 11,57 11,25 11,49 +0,24 102,13 Osobní náklady 387,89 396,92 404,15 +7,23 101,82 (mimo vzdělávání) Náklady na prodané 76,62 81,01 86,70 +5,69 107,02 zboží Spotřeba energií 31,71 30,47 26,72-3,75 87,69 Opravy 5,63 8,02 7,34-0,68 91,52 Odpisy 45,76 42,33 41,88-0,45 98,94 Ostatní služby 38,07 36,06 38,70 +2,64 107,32 Ostatní náklady 1,16 7,58-1,60-9,18 Celkové náklady 727,03 735,15 736,49 +1,34 100,18 Nejvýraznější nárůst se projevil v osobních nákladech (+ 7,5 mil. Kč), což odpovídá cca 1,8% nárůstu platů z důvodu časových postupů. Zvýšení nákladů na prodané zboží (+ 5,7 mil. Kč) je adekvátně kompenzováno vyššími tržbami (+ 6,5 mil. Kč bez slevy na recepty). Náklady na léky se meziročně zvýšily o 2,3 mil. Kč (nárůst v hematoonkologickém centru zvýšená spotřeba těchto léčiv bude uhrazena ze strany ZP). Meziroční úspora v nákladech na energie (- 3,7 mil. Kč) vyplývá především z nižší spotřeby tepla díky nadprůměrně teplé zimě a nižších nákladů na elektřinu z důvodu vysoutěžení levnějšího dodavatele. Nižší ostatní náklady (-9,1 mil. Kč) jsou ovlivněny změnou metodiky účtování slev na recepty (v roce 2013 na SÚ 549 ve výši 2,2 mil. Kč, v roce 2014 na SÚ 604) a dále díky nižším sankcím za preskripci. V rámci vyúčtování zdravotní péče za rok 2013 došlo ze strany zdravotních pojišťoven k prominutí srážek za preskripci v celkové výši 1,9 mil. Kč. Vzhledem ke změně metodiky výpočtu srážek za překročení objemu preskripce je rovněž částka odhadovaná pro rok 2014 výrazně odlišná od roku 2013 (50 tis. Kč oproti 4,3 mil. Kč v roce 2013). Strana 10 (celkem 27)

11 Struktura celkových nákladů NsP léky 6% 7% 9% 8% SZM ostatní mater. náklady a DDHM 5% 4% 6% energie služby osobní náklady 55% odpisy majetku (bez NIF) ostatní náklady (vč. nákladů na zboží a NIF) 2. Čerpání účelových dotací zřizovatel provozní dotace: bez ÚZ krytí odpisů DHM a DNM ,00 Kč bez ÚZ příspěvek na provoz ,00 Kč ÚZ 206 akce Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních ,73 Kč ÚZ 206 akce Výměna podlahových krytin ,00 Kč ÚZ 203 akce Analýza bezpečnosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem ,00 Kč ÚZ 203 zajištění lékařské pohotovostní služby ,00 Kč ÚZ akce Teoretické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních ,00 Kč ,73 Kč zřizovatel investiční dotace: ÚZ 206 akce Rekonstrukce výtahů č. 7 a č ,00 Kč ÚZ 206 akce Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje ,00 Kč ÚZ 206 akce Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení ,00 Kč ÚZ 206 akce Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních ,50 Kč ,50 Kč státní rozpočet prostřednictvím zřizovatele: ÚZ úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním ÚZ úhrada nákladů spojených se specializačním vzděláváním (poskytnuto ,00 Kč, vrátka ,00 Kč) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Strana 11 (celkem 27)

12 státní rozpočet: ÚZ příspěvek ÚP na pracovní místa ÚZ Státní fond ŽP- nemocniční park ÚZ Státní fond ŽP- nemocniční park Statutární město Havířov příspěvek na nákup plenek (provozní) příspěvek na zdravotní techniku (provozní) příspěvek na zdravotní techniku (investiční) ,00 Kč ,40 Kč ,10 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3. Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady (tj. mzdové náklady, OON, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) činily za rok 2014 celkem tis. Kč. Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo celkem tis. Kč, povinné úrazové pojištění celkem tis. Kč a zákonné sociální náklady (příděl do FKSP, preventivní a vstupní prohlídky, školení) celkem tis. Kč. Celkové osobní náklady tedy činily tis. Kč, což je 55,04 % celkových nákladů nemocnice. Personální politika managementu v roce 2014 probíhala s cílem slučování pozic na úrovni středního managementu v rámci personální unie mezi NsP Havířov a NsP Karviná. V důsledku sloučení funkcí vedoucích pro oddělení informačních technologií, oddělení centrálního zásobování, oddělení finančního účetnictví se předpokládalo sjednocení procesů v obou oddělených právních subjektivitách s ohledem na možnosti získávání srovnatelných výstupů za obě nemocnice. Rovněž došlo k personálnímu posílení oddělení informačních technologií z důvodů pružnějšího uspokojování požadavků uživatelů a zejména ve vztahu k nově zřizovaným aplikacím MSK za účelem tvorby elektronických informačních systémů k získávání periodických dat všech přímo řízených nemocnic. Za účelem zefektivnění procesů na úseku ředitele byla zřízena funkce vedoucí úseku správy ředitele a následně řešena oblast správy majetku vytvořením pracovní pozice specialisty majetkové správy. Nutnost spolupráce zaměřené na dosažení co nejúčelnější zpětné vazby mezi TOP managementem a vedoucími zdravotnickými pracovníky si vyžádala zřízení poradního orgánu ředitele Porady primářů a vedoucích nelékařských pracovníků k řešení aktuální problematiky v oblasti léčebné a ošetřovatelské péče. Účast vrcholového vedení na Lékařské radě (poradní orgán ředitele tvořen primáři vybraných oborů) významně přispěla k cílování nemocnice zejména v oblasti směřování medicínských oborů a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Došlo ke změnám ve vedení primariátu na oddělení psychiatrie a léčebně dlouhodobě nemocných a na pozici vedoucího laboranta RDG. V souvislosti s ukončením další dohodnuté práce ve zdravotnictví od byl změněn způsob placení ústavní pohotovostní služby. Snahou bylo zabezpečení těchto Strana 12 (celkem 27)

13 služeb v souladu s potřebami organizace, aplikací personální vyhlášky a ekonomickými možnostmi organizace. Změny vzdělávací koncepce u nelékařských zdravotnických profesí definované zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, se projevily v nedostatku nelékařských zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu. Přičemž nebylo možno pokrýt standardní výpadky personálu při dlouhodobých pracovních neschopnostech a čerpání dovolených, což vedlo ke vzniku vysokého podílu přesčasové práce a následně ke vzniku vedlejší výdajů za její proplácení. Personální situace Ve srovnání let 2013 a 2014 došlo pouze k nevýraznému snížení počtu personálu a to o 2,1 úvazku, ve fyzických osobách pak tento úbytek činil 6 osob. U nelékařských zdravotnických pracovníků největší úbytek nastal u fyzioterapeutů a to celkem 3,06 úvazku v celoročním průměru a v kategorii všeobecných sester a porodních asistentek se úbytek rovná 1,35 úvazku. Za zmínku stojí snížení stavu o 2 osoby v dělnických pozicích v celkové výši 1,69 úvazku. Naopak kategorie lékařů zaznamenala nárůst. Velmi pozitivně lze hodnotit doplnění systemizace lékaři se specializací na oddělení neurologie, která dlouhodobě trpěla nedostatkem kvalifikovaných lékařů. Počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců fyzické osoby průměrný přepočtený fyzické osoby průměrný přepočtený 1. lékaři 158,00 evid. 122,41 počet 157,00 evid. 124,68 počet 2. farmaceuti 5,00 4,84 5,00 4,88 3. všeobecné sestry a porodní asistentky 347,00 334,29 337,00 332,94 4. ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí 62,00 57,53 60,00 57,66 5. ZP nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí 27,00 26,67 23,00 23,61 6. ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým 163,00 161,91 168,00 161,91 vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou 12,00 9,43 11,00 9,27 způsobilostí 8. THP 55,00 52,40 60,00 54,12 9. dělníci 95,00 93,37 97,00 91,68 Celkem za NsP 924,00 862,85 918,00 860,75 Dle následující tabulky je zřejmé, že nemocnice nedosáhla optimálně plánovaného počtu personálu a to u kategorie lékařů, kde nebylo doplněno 2,74 úvazku. Dále v kategorii všeobecných sester a porodních asistentek o 7,91 méně oproti plánu. Z tabulky je zřejmá Strana 13 (celkem 27)

14 tendence nahrazování nedostatečného kvalifikovaného zdravotního personálu pracujícího bez odborného dohledu zdravotnickými asistenty pod odborným dohledem. Tento je rovněž využíván k pokrytí plánovaných i neplánovaných výpadku všeobecných sester. Bohužel tato forma nahrazování způsobuje značnou změnu organizace práce na odděleních z důvodu nutné přítomnosti zaměstnance pracujícího bez odborného dohledu, což přispívá v neposlední řadě k obtížnému pokrývání služeb. Srovnání počtu zaměstnanců s plánovanou systemizací dle kategorií v roce 2014 Kategorie zaměstnanců plán systemizace průměrný přepočtený evid. počet rozdíl oproti plánu 1. lékaři 127,42 124,68-2,74 2. farmaceuti 5,00 4,88-0,12 3. všeobecné sestry a porodní asistentky 340,85 332,94-7,91 4. ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí 59,20 57,66-1,54 5. ZP nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí 27,00 23,61-3,39 6. ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým 146,95 161,91 14,96 vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou 9,60 9,27-0,33 způsobilostí 8. THP 52,95 54,12 1,17 9. dělníci 93,25 91,68-1,57 Celkem za NsP 862,22 860,75-1,47 Z hlediska zajištění provozu lze plnění plánované systemizace zejména u zdravotnického personálu považovat za uspokojivé. Průměrný plat Rozdíl průměrného platu oproti plánovanému v roce 2014 činil o 155,- Kč více. Největší změna je patrná u farmaceutů, příčinou jsou vyplacené odměny za pozitivní hospodářský výsledek na úseku lékárny. Další nárůst lze zaznamenat u lékařů po započtení ostatních osobních nákladů za ústavní pohotovostní službu a to o 1 449,- Kč oproti plánu. Jediný pokles oproti plánovanému je patrný u THP zaměstnanců a to ve výši 500,- Kč průměrného platu oproti plánovanému. Strana 14 (celkem 27)

15 Srovnání skutečného průměrného platu s plánem v roce 2014 Kategorie zaměstnanců plán skutečnost rozdíl oproti plánu 1. lékaři farmaceuti všeobecné sestry a porodní asistentky ostatní ZP nelékaři s odbornou způsobilostí ZP nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí ZP nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí THP dělníci Lékaři včetně OON Celkem za NsP (bez OON lékařů) I v meziročním srovnání zaznamenáváme největší nárůst průměrného platu u farmaceutů a největší úbytek u THP zaměstnanců. Blíže můžeme sledovat rozdíly u jednotlivých povolání zdravotnických zaměstnanců pracujících pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Nejvyšší nárůst je u ošetřovatelů, dále u asistentů, naopak pokles o 1,24 % u sanitářů. Průměrný plat dělníků narostl v průměru o 122,- Kč. Celkově pak meziroční nárůst platů činí 1,78 %, což je v absolutní hodnotě 492,- Kč. Meziroční srovnání průměrného platu zaměstnanců dle kategorií v letech 2013/2014 Kategorie zaměstnanců ppep ppep absolutní změna změna v % lékaři , , ,08% farmaceuti , , ,17% nelékařští zdravotničtí pracovníci , , ,73% Strana 15 (celkem 27)

16 ZP nelékaři pod odborným dohledem , , ,12% nebo přímým vedením z toho asistenti (zdravotní, , , ,39% laboratorní, nutriční) ošetřovatelé , , ,22% sanitáři , , ,24% jiní odborní pracovníci nelékaři s , , ,58% odbornou způsobilostí THP , , ,46% dělníci , , ,05% Celkem za NsP , , ,78% Vzdělávání zaměstnanců V roce 2014 zahájilo přípravu ke specializaci 9 lékařů a to z oddělení gynekologickoporodnického, hematologického, infekčního, psychiatrického, otorhinolaryngologického (dále ORL ), rehabilitačního a interního. Z nelékařských zdravotnických pracovníků zahájilo specializační vzdělávání 5 zaměstnanců. Na tyto vzdělávací akce se podařilo nemocnici získat rezidenční místa v oboru intenzivní péče v pediatrii, alergologie a klinická imunologie, zobrazovací technologie v radiodiagnostice a klinické inženýrství. Celkově bylo ke konci roku 2014 do specializačního vzdělávání zařazeno 46 lékařů a 20 nelékařských zdravotnických pracovníků (dále NLZP ). Nemocnice v současné době disponuje akreditovanými pracovišti pro 21 oborů, v nichž se uskutečňují vzdělávací programy specializačního vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro NLZP. V roce 2014 získala nemocnice nově akreditaci v lékařských oborech ORL, klinická výživa a intenzivní metabolická péče a geriatrie, pro nelékařské obory v klinické psychologii. Reakreditace proběhla pro obory rehabilitace a fyzikální medicína a nemocniční lékárenství. Celkové náklady vynaložené na vzdělávání zaměstnanců v organizaci činily ,50 Kč, z toho cestovné ,50 Kč a školné ,- Kč. Část nákladů na vzdělávání byla pokryta z dotačního programu MZ ČR na rezidenční místa a to ve výši ,- Kč. Nemocnice pokračovala v účasti na projektu Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních realizovaného v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio. FKSP Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činilo v roce 2014 celkem tis. Kč. Z toho byl poskytnut příspěvek na závodní stravování ve výši tis. Kč. V hodnotě 858 tis. Kč byly realizovány sportovní aktivity a zájezdy pro zaměstnance organizace. Příspěvek na aktivity důchodců činil 20 tis. Kč. Z fondu byly dále poskytnuty odměny k životnímu jubileu 50 let věku a 25 let práce ve zdravotnictví a odměny za darování krve či plazmy v celkové hodnotě 210 tisíc. Strana 16 (celkem 27)

17 Zahraniční pracovní cesty V roce 2014 absolvovali zaměstnanci zahraniční pracovní cesty, které byly zcela nebo poměrnou částí hrazeny sponzory. Lékaři navštívili Švédsko, Německo, Španělsko a ve čtyřech případech Slovensko. Nelékařští zdravotničtí zaměstnanci zavítali do Turecka, Dánska a ve třech případech na Slovensko. Důvodem účasti na těchto zahraničních cestách byla účast na odborných konferencích 4. Plnění plánu hospodaření Pro rok 2014 byl nemocnici schválen finanční plán s výsledkem hospodaření ve výši tis. Kč Plnění plánu nákladů a výnosů 2014 FP 1-12/2014 SKUT. 1-12/2014 ROZDÍL V % NÁKLADY CELKEM ,9% Spotřeba materiálu ,8% v tom: Léky ,3% Krev ,6% SZM ,8% Potraviny ,9% Všeobecný materiál ,6% Ostatní materiál ,8% Spotřeba energie ,2% Spotřeba jiných neskladovatelných ,0% dodávek Prodané zboží ,1% Aktivace dlouhodobého majetku ,0% Aktivace oběžného majetku ,0% Změna stavu zásob vlastní výroby ,0% Opravy a udržování ,5% Cestovné ,6% Náklady na reprezentaci ,0% Aktivace vnitroorganizačních služeb ,2% Ostatní služby ,8% Mzdové náklady ,6% Zákonné sociální pojištění ,9% Jiné sociální pojištění ,5% Zákonné sociální náklady ,1% Jiné sociální náklady ,0% Daň silniční ,0% Daň z nemovitostí ,0% Jiné daně a poplatky ,0% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Jiné pokuty a penále ,0% Dary ,0% Prodaný materiál ,0% Manka a škody ,0% Tvorba fondů ,0% Odpisy dlouhodobého majetku ,2% Strana 17 (celkem 27)

18 Snížení odpisů z důvodů nekrytí IF ,8% Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek ,0% Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,0% Prodané pozemky ,0% Tvorba a zúčtování rezerv ,0% Tvorba a zúčtování opravných položek ,0% Náklady z vyřazených pohledávek ,0% Náklady z drobného dlouhodobého ,5% majetku Ostatní náklady z činnosti ,1% Úroky ,0% Kurzové ztráty ,0% Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,0% Ostatní finanční náklady ,6% Daň z příjmů ,0% Dodatečné odvody daně z příjmů ,0% VÝNOSY CELKEM ,8% Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,0% Výnosy z prodeje služeb ,3% v tom: tržby od zdravotních pojišťoven ,6% Výnosy z pronájmu ,7% Výnosy z prodaného zboží ,6% Jiné výnosy z vlastních výkonů ,0% Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,0% Jiné pokuty a penále ,0% Výnosy z vyřazených pohledávek ,0% Výnosy z prodeje materiálu ,0% Výnosy z prodeje dlouhodobého ,0% nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého ,0% hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků ,0% Čerpání fondů ,6% Ostatní výnosy z činnosti ,1% Výnosy z prodeje cenných papírů a ,0% podílů Úroky ,0% Kurzové zisky ,0% Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,0% Ostatní finanční výnosy ,8% v tom: bonusy-léky ,9% bonusy-szm ,2% bonusy-ostatní ,0% Výnosy vybraných místních vládních ,0% institucí z transferů v tom: od zřizovatele ,0% VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VČETNĚ NIF VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BEZ NIF Strana 18 (celkem 27)

19 V roce 2014 došlo k překročení celkových skutečných nákladů o tis. Kč vůči plánovaným. Nejvýznamnější překročení je u materiálových nákladů ( tis. Kč), z toho především u léků ( tis. Kč), krve ( tis. Kč) a SZM ( tis. Kč). Překročení nákladů na léky je zapříčiněno především faktem, že při tvorbě plánu 2014 jsme vycházeli z předpokladu, že přípravek NEORECORMON bude dodáván s nízkou cenou bez finančního bonusu. Ve skutečnosti však byl tento přípravek dodáván za cenu vyšší s poskytnutím finančního bonusu (4,5 mil. Kč). Další navýšení nákladů na léky způsobila vyšší spotřeba léků v hematoonkologickém centru (hrazeno nad rámec paušálu ve vykázaném množství) a onkologické ambulanci. Zvýšeným nákladům na prodané zboží ( tis. Kč) odpovídají i vyšší tržby z prodaného zboží ( tis. Kč) Náklady na opravy a údržbu jsou překročeny o tis. Kč havarijní oprava RTG lampy u CT přístroje (2.452 tis. Kč). Náklady na ostatní služby v roce 2014 byly překročeny o tis. Kč a to především v poradenských službách (700 tis. Kč odměna za vrátku DPH 2011) a v softwarových službách (v souvislosti s řešením logistiky NAVERTICA a v závěru roku s nasazením nového EIS WEBCOM). Ke snížení nákladů došlo především v položce snížení odpisů z důvodů nekrytí IF bylo proúčtováno o tis. více než plánováno. Významná je úspora nákladů na energie (4.269 tis. Kč) především z důvodu nadprůměrně teplé zimy a dále úspora v ostatních nákladech (1.926 tis. Kč) vliv prominutí sankcí za preskripci z roku 2013 ze strany VZP, RBP. Celkové skutečné výnosy roku 2014 byly o tis. Kč vyšší než plánované. Celkové výnosy z prodeje služeb byly o tis. Kč vyšší než plánované, v rámci těchto jsou nejvýznamnější položkou tržby od zdravotních pojišťoven, u nichž došlo k nenaplnění plánované hodnoty o tis. Kč a to především kvůli neplnění casemixu u VZP. Tento výpadek tržeb byl v roce 2014 eliminován faktem, že zdravotní pojišťovny přistoupily ke kompenzaci zrušených regulačních poplatků za hospitalizaci. Vzhledem k tomu, že nemocnice s tímto nepočítala při tvorbě finančního plánu, znamenala tato kompenzace přínos pro hospodaření ve výši tis. Kč. Výrazný nárůst zaznamenaly tržby z prodaného zboží ( tis. Kč) díky zvýšenému obratu v lékárně a dále ostatní výnosy ( tis. Kč) především díky zaúčtované vrátce DPH za rok 2011 ve výši tis. Kč. U ostatních finančních výnosů došlo k nárůstu o tis. oproti plánu a to především díky zaúčtovaným bonusům za NEORECORMON, které nebyly takto plánovány (4.418 tis. Kč). Tento nárůst byl však redukován výpadkem bonusu za pozitivní list ( tis. Kč) vzhledem ke změně metodiky pozitivních listů. Výnosy z transferů byly v roce 2014 o tis. vyšší než plánované. Nad plán byl poskytnut příspěvek SFŽP na parkové úpravy tis. Kč, příspěvek Úřadu práce na pracovní místa tis. Kč, příspěvek na specializační vzdělávání 750 tis. Kč a ze strany zřizovatele příspěvek na analýzu bezpečnosti 250 tis. Kč, na elektronickou preskripci 357 tis. Kč, na výměnu podlahových krytin 445 tis. Kč a příspěvek bez účelu tis. Kč. Dále došlo k vyššímu proúčtování rozpouštění investičního transferu ( tis. Kč oproti plánu). Strana 19 (celkem 27)

20 5. Péče o spravovaný majetek Investiční činnost v roce 2014 vybrané akce: V roce 2014 došlo k ukončení dvou významných investičních akcí financovaných prostřednictvím MSK ekologizace nemocnice a rekonstrukce infekčního pavilonu. Na základě rozhodnutí rady kraje došlo k navýšení hodnoty majetku: Ekologizace nemocnice technické zhodnocení budov ve výši tis. Kč. Rekonstrukce infekčního pavilonu - technické zhodnocení budovy ve výši tis. Kč, DHM ve výši tis. Kč, DDHM ve výši tis. Kč, majetek v operativní evidenci ve výši 716 tis. Kč. Další pořízení investic: výměna výtahu č. 4 instalace babyboxu zdravotnická technika v celkové hodnotě tis. Kč (v tom přístroje v celkové hodnotě tis. Kč pořízené z dotace Statutárního města Havířov ureteroskopy, laparoskopická věž, endoskopická věž) Přehled pořízení investic podle zdrojů ROK 2014 v tis. Kč DM pořízený Z vlastních zdrojů Ze státního rozpočtu Z rozpočtu KÚ MSK Ostatní zdroje Celkem DNM 218,00 stavební 128,00 strojní 3 246,00 celkem 3 592,00 DNM 0,00 stavební 0,00 strojní 0,00 celkem 0,00 DNM 284,00 stavební 1 201,00 strojní 0,00 celkem 1 485,00 DNM 0,00 stavební 0,00 strojní 3 148,00 celkem 3 148,00 DNM 502,00 stavební 1 329,00 strojní 6 394,00 celkem 8 225,00 Údržba a opravy vybrané akce: instalace zemnících desek pro hromosvody oprava prasklého zdiva plynové výměníkové stanice Strana 20 (celkem 27)

21 oprava střešní izolace technických budov oprava dávkovacího systému pro bazén rehabilitace oprava odtahového komínu pro laboratoře OKB údržba nemocničního parku oprava podlahy u vstupu na CP Náklady na opravy a údržbu v tis. Kč Údržba a opravy stavební Opravy výtahů 274 Opravy a udržování vozového parku 83 Opravy zdravotnické techniky Opravy a udržování informatiky 10 Ostatní opravy strojů a přístrojů 300 Ostatní opravy 330 Celkem Pojištění majetku Movitý majetek svěřený nemocnici je pojištěn centrální pojistnou smlouvou, kterou má uzavřenu Moravskoslezský kraj pro své příspěvkové organizace prostřednictvím makléřské firmy SATUM CZECH s.r.o. Pojistné hradí zřizovatel. Pojistné události v roce 2014: poř. číslo událost uplatňovaná výše škody (Kč) 1. Dopravní nehoda - poškození podjezdu na vrátnici Dopravní nehoda - poškození podjezdu na vrátnici Dopravní nehoda - střet vozidel Rozbitá výplň vstupních dveří ve vstupní hale Rozbitá kamerová hlava na COS Celkem Inventarizace majetku: Závěrečná inventarizační zpráva je přílohou této zprávy o činnosti. Strana 21 (celkem 27)

22 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnost vykázala celkový zisk ve výši tis. Kč, tento byl použit ve prospěch hlavní činnosti. Výnosy z doplňkové činnosti tvořily 14% z celkových výnosů nemocnice. Doplňková činnost je vymezena v příloze č. 2 ke zřizovací listině: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - hostinská činnost, - poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a - materiálu, - výroba elektrických strojů a přístrojů, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u - fyzických i právnických osob, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - specializovaný maloobchod, - masérské, rekondiční a regenerační služby, - vodoinstalatérství, topenářství, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - technické činnosti v dopravě. - řeznictví a uzenářství. 7. Peněžní fondy Fond odměn (SÚ 411) není naplňován Fond kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412) je tvořen ve výši 1% mzdových nákladů. V roce 2014 probíhalo čerpání fondu především na příspěvek na stravu zaměstnanců, dále na sportovní vyžití (poskytnutí permanentek na různá sportoviště), zájezdy a také na vyplácení jubilejních odměn zaměstnancům. Konečný zůstatek činí tis. Kč. Fond rezervní (SÚ 414) tvořen finančními dary účelovými a neúčelovými. Konečný zůstatek fondu činí tis. Kč. Fond reprodukce majetku (SÚ 416) zdroje fondu tvoří odpisy dlouhodobého majetku, dále investiční dotace zřizovatele a jiných ÚSC, dary. Fond je čerpán na financování dlouhodobého majetku. V závěru roku 2014 byl fond snížen z důvodu jeho nedostatečného finančního krytí v částce tis. Kč a dále byl ponížen jeho počáteční stav o tis. Kč oprava minulých účetních období (účetní zápis / ) jelikož v minulých letech nedošlo ke snížení nekrytého fondu v dostatečné výši. Konečný zůstatek fondu činí 0 Kč. 8. Pohledávky Celková výše pohledávek z obchodního styku k činí tis. Kč, po lhůtě splatnosti organizace eviduje pohledávky ve výši tis. Kč, z toho ve výši tis. Kč Strana 22 (celkem 27)

23 jsou déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti (pohledávky za regulační poplatky, převozy na záchytnou stanici). V závěru roku 2014 byl RK předložen návrh na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši tis. Kč (většinu této sumy tvoří pohledávky za regulační poplatky), tento byl RK schválen a pohledávky v této výši byly odepsány (SÚ 557). 9. Závazky Z celkové výše závazků z obchodního styku tis. Kč činí závazky po lhůtě splatnosti částku 956 tis. Kč, z toho závazky ve výši 62 tis. Kč jsou déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti. D) Kvalita poskytované péče a výsledky kontrol Nemocnice pokračovala v implementaci požadavků zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a Rezortních bezpečnostních cílů (dále RBC) MZ ČR. RBC vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů, včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů. V rámci projektu kvality došlo k revizi standardů a vnitřních řídících aktů nemocnice. Auditní činnost V roce 2014 byla prováděna pravidelná auditní činnost v prověřování úplnosti a korektnosti zdravotnické dokumentace v návaznosti na předchozí roky. Hodnocení auditů lékařské části: - průměrné hodnocení JIP + ARO: 94.1 % - průměrné hodnocení standardních lůžkových oddělení: 91.1 % - průměrné hodnocení DNC: 100 % - průměrné hodnocení ambulancí: 83.2 % Strana 23 (celkem 27)

24 Pro rok 2015 byly stanoveny cílové hodnoty průměrného hodnocení pro rok 2015: lůžková oddělení 95%, ambulantní část 90 % Ošetřovatelské audity se zaměřily zejména na úplnost a čitelnost dokumentace, informovanost pacientů o jejich právech, identifikaci pacienta, zhodnocení rizika při přijetí pacienta na lůžkové oddělení. Hodnocení auditů ošetřovatelské části: - průměrné hodnocení intenzivní péče: 94% - průměrné hodnocení standardních lůžkových oddělení: 89% - průměrné hodnocení ambulancí: 98% Pro rok 2015 byly stanoveny cílové hodnoty průměrného hodnocení pro rok 2015: lůžková oddělení 95% včetně intenzivní péče, ambulantní část 95 %. V rámci prověřování bezpečného používání rizikových léčiv byly provedeny audity na odděleních a ambulancích, které provedli lékárníci Nemocniční lékárny. Nezávisle na těchto auditech byly prováděny kontroly dodržování vnitřních norem vztahujících se k poskytování péče (zápis zdravotnické techniky do dokumentace, proškolení personálu). Indikátory kvality Pro rok 2014 byly stanoveny a průběžně sledovány a vyhodnocovány oborově specifické lékařské indikátory, které odrážely požadavky odborných společností (reoperace, nozokomiální nákazy apod.) V rámci porovnávání se lékaři zaměřili na výsledky udávané v odborné literatuře. V oblasti ošetřovatelské péče byly indikátory zaměřeny na dodržování standardních postupů (pochybení při medikaci, čekací doby v ambulancích u objednaných pacientů aj.). Řízení kvality na úseku komplementu a centrální sterilizace Týmy kvality komplementu hodnotily neshody ve vztahu k minimálním požadavkům kvality a zároveň k požadavkům certifikační autority pro laboratoře tj. NASKL. Laboratoře NsP Havířov obdržely v roce 2014 nejvyšší certifikát kvality NASKL (Dozorový audit II). Na centrální sterilizaci proběhl audit certifikační autority završený získáním certifikátu kvality v rámci naplňování požadavků ISO normy. Řízení kvality na úseku THP Tým kvality THP svou činnost v průběhu roku 2014 soustředil na plnění standardů bezpečnosti (značení prostor, dodržování hlášení úrazů - bodná poranění, pády) a dále na úplnost a validitu osobních spisů zaměstnanců. Nežádoucí události Neshody a nežádoucí události v rámci nemocnice byly hlášeny v souladu s článkem č. 6. Metodiky sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví, Věstníku MZ ČR, ročník 2012, částka 8. Vzhledem k vyššímu věkovému průměru pacientů hospitalizovaných v NsP Havířov, p. o., byl nečastější hlášenou událostí pád. V rámci prevence pádů byla v roce 2014 realizována revitalizace ploch na rizikových odděleních. Na základě nápravných opatření z auditů a z hlášení nežádoucích událostí dospěli vedoucí zaměstnanci v závěrečném zhodnocení bezpečí a kvality ke změnám, které bylo a je nutno Strana 24 (celkem 27)

25 zahrnout do vnitřních řídících aktů nemocnice (směrnic, příkazů, pokynů a vnitřních příkazů náměstků nebo primářů). V roce 2014 probíhala standardní revize vnitřních řídicích aktů, nově byly vydány směrnice zahrnující standardní diagnostický a léčebný postup u vybraných klinických stavů (bolest, diabetes mellitus, klostridiové nákazy). Spokojenost pacientů Spokojenost pacientů s péčí byla monitorována rozsáhlým dotazníkovým šetřením zaměřeným na hospitalizované nemocné. Celkem bylo hodnoceno 697 dotazníků. Celkové hodnocení spokojenosti hospitalizovaných nemocných se zdravotní péčí a přístupem zdravotnického personálu bylo výborné. Při hodnocení na pětistupňové škále (1 nejlepší, 5 nejhorší) byla medicínská činnost hodnocena průměrnou známkou 1,33, klientské služby obdržely průměrné hodnocení 1,76. 95% pacientů by nemocnici doporučilo svým příbuzným nebo známým. Výsledky kontrol Kontroly provedené na oddělení lidských zdrojů Na oddělení lidských zdrojů neproběhla v roce 2014 žádná kontrola ze strany kontrolních subjektů z oblasti zaměstnanosti, zdravotního, důchodového, sociálního pojistného a odvodů daní. Kontroly provedené na oddělení zdravotních pojišťoven V roce 2014 byly provedeny kontroly ve vztahu k vykázané zdravotní péči v rozsahu: Pojišťovna Počet revizních zpráv Výsledky kontrol VZP 27 z toho 3 kontrolní zprávy se sankcí ( Kč) ČPZP 3 z toho 1 revizní zpráva za DRG 2012 se sankcí ( ,93 Kč) OZP 1 bez finančního postihu ZP MVČR 3 z toho 1 revizní zpráva se sankcí (99,63 Kč) RBP 11 bez finančního postihu Strana 25 (celkem 27)

26 Kontroly Krajské hygienické stanice MSK- pracoviště Karviná E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. V roce 2014 jsme zaměstnávali 897,99 úvazků průměrně přepočteného počtu zaměstnanců, z čehož povinný podíl 4 % činilo 35,92 přepočtených úvazků. Jelikož však bylo v uvedeném roce v naší organizaci zaměstnáno pouze 29,80 osob se zdravotním postižením, zbytek povinného podílu jsme splnili odběrem výrobků chráněných dílen, zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Jednalo se o odběr zboží za více než ,- Kč. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Strana 26 (celkem 27)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více