Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Program Noci kostelů s. 4, Slovníček ambit, apsida, presbytář s. 5, YouCat 9. díl Desatero 2. přikázání s. 6, Farní kronika fara 8. díl s. 7, Reportáže Pouť do Svaté země s. 7, Dopis od Jany Markové s. 10, Příloha Betlém pro kapli v Držovicích Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 5/2012 Ročník 3 Foto: Jaroslav Navrátil

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém měsíci dubnu jsme mohli být svědky mnoha událostí, ve kterých se odrážel rozměr vzkříšení. Modlili jsme se za čtyřletého Honzíka Jelínka. Jeho stav dosáhl svého kritického bodu právě na Velký pátek ve 14:30 a obratu k lepšímu na 2. neděli velikonoční neděli Božího milosrdenství. Modleme se za něj i nadále. Jako vzkříšení vnímám opravu zvoničky v Čechůvkách. Oprava se blíží ke svému závěru. Významným oživujícím podnětem bude jistě nový betlém pro kapli v Držovicích. Byla podepsána smlouva na jeho výrobu. Velkým povzbuzením pro všechny farníky byla jistě také první svátost smíření a první svaté přijímání čtyř dětí. V měsíci květnu bych chtěl spolu s vámi poděkovat Bohu za deset let kněžství a čtyřicet let života. Zvu vás všechny v neděli na mši sv. v 9:00 ve Vrahovicích a také na faru k posezení od 14:30. V pondělí nás také čeká velká událost vrchol velikonoční doby v Roce biřmování. V kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově bude biřmování. Připravme se na tuto událost modlitbou k Duchu svatému za biřmovance i za nás ostatní, abychom se vždy ve svém životě nechali vést Duchem svatým. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chcete, aby na vás ďábel zaútočil? Navštěvujte Ježíše v eucharistii zřídka. Chcete, aby od vás utekl? Navštěvujte Ježíše často. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na seminář bohoslovce vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 2

3 Sbírka na TV Noe podpora vysílání křesťanské televize (29.4.se vybralo a bylo odesláno Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci bude a ( se vybralo Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu a na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v družině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Společenství starších manželů v pátek na faře dle domluvy (19:00-21:00). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) a Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 9. 5., , 6. 6., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Sbor dobrovolných hasičů Prostějov-Vrahovice výročí 120 let od založení v pátek v 18:00 za ně bude sloužena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Žehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Držovice sobota od 12:00 u Hasičské zbrojnice vedle kaple sv. Floriána na ulici SNP. Hasiči slaví 120. výročí svého vzniku. Všichni jste srdečně zváni. Oslava 10 let kněžství a 40. narozenin P. Petra Matuly SDB v neděli při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích, od 14:30 možnost posezení na faře ve Vrahovicích. Můžete přinést nějaké drobnější občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Úklid fary brigáda od 8:00 na faře ve Vrahovicích. Brigády na opravu fasády stodoly opravuje se stěna přiléhající k ZŠ Majakovského 1. Kdo budete mít chvíli času, přihlaste se u pana Václava Burgeta. Děkuji moc za vaši ochotu a čas. Petr Matula Noc kostelů v pátek program najdete na straně 4 v tomto časopisu. Kdo by byl ochoten pomoci s přípravou a pořadatelskou službou, hlaste se u paní Růženy Klíčové nebo u P. Petra Matuly. Děkuji. Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách v neděli v 10:30. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijala v dubnu jedna farnice. Příprava na biřmování probíhá na faře ve Vrahovicích a ve Smržicích. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 3

4 Pohřeb kremace Pavel David (*1947). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55). Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy)/ v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (mimořádně a 1. 6.). O velkých prázdninách dle domluvy. Svatodušní vigilie v sobotu v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Všichni jste srdečně zváni. Biřmování v pondělí v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově (z naší farnosti přijmou biřmováni Vítek Kopečný, Vlastimil Měchura ml., Martin Minář). Biřmovat bude arcibiskup Jan Graubner. Pozvánka na Noc kostelů Všichni jsou zváni na pátek na Noc kostelů. Dle návrhu PRF ze dne a po konzultaci s jednotlivými farníky zodpovědnými za jednotlivé úseky byl v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích stanoven tento program: - 17:30 17:50 S kytarou do kostela rytmická hudba - 17:50 18:00 Zvonění zvony z roku 1586 a 1587 v akci - 18:00 18:45 Mše svatá s uvedením do jednotlivých částí mše - 18:45 19:00 Zahájení s malým nastíněním historie kostela - 19:00 21:00 Viděno shora prohlídka věže a kůru - 19:00 23:00 Vrahovický poklad bohoslužebné předměty zblízka - 19:00 23:00 Prezentace farnosti co je nového a jaké jsou plány - 19:00 23:00 Kněžská móda aneb Co všechno nosí kněz - 19:30 23:00 Zeptej se na cokoli aneb Farář je vám k dispozici :00 Jak se Tuček dostal do Vrahovic komentovaná prohlídka varhan - 20:15 20:30 Špeky z farní kroniky předčítání vybraných úryvků - 23:00 Závěrečné slůvko na dobrou noc a požehnání Závěr Noci kostelů 23:45 společná ekumenická modlitba v husitském kostele v Prostějově. Budeme rádi za každého člověka ve farnosti, který nám s organizací bude moci pomoci. Velkou pomocí je také modlitba a oběť za tuto akci pro širokou veřejnost. Můžete se hlásit již nyní u členů PRF nebo u mě. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 5/2012 stránka 4

5 Slovníček Ambit klenutá chodba kolem čtvercového dvora (kvadratura) zprvu kolem klášterů a kapitulních sídel, později i kolem poutních kostelů. Apsida půlkruhové ukončení lodi kostela nebo presbytáře; zvláště v románské architektuře byla apsida zároveň presbytářem. Strop, klenba apsidy (zvaná koncha) bývá v románské době zdobená mozaikou, později freskami nebo malbou. Presbytář (presbyterium) kněžiště, prostor v kostele, v němž je umístěn hlavní oltář. Někdy bývá hodně vyvýšen oproti hlavní lodi kostela. Nazývá se také chór. Bývá zde umístěno kromě hlavního oltáře také sanktuárium (ve středověku svatostánek umístěný ve zdi) nebo pastoforium (svatostánek ve formě architektury), sedilie (sedadlo pro kněze ve zdi), předchůdce dnešního sedes, ambon a v katedrálních, kapitulních a klášterních kostelích chórové lavice (stally) určené pro chórovou modlitbu řeholníků nebo kanovníků. Od hlavní lodi je presbytář oddělen triumfálním (vítězným) obloukem, což je architektonické zvýraznění tohoto oddělení, a mřížkou dřevěnou, kamennou (balustráda) nebo i kovovou s dvířky uprostřed. Dnes jsou ve většině kostelů mřížky vlivem liturgické reformy po II.vatikánském koncilu odstraněny. (E. G. Šindlovský: Svět liturgie, vydal Klášter premonstrátů na Strahově 1991). Inspirace z YouCatu 9. díl (Desatero 2. přikázání Nevezmeš jména Božího nadarmo otázky č ) S prožíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč Bůh chce, abychom měli jeho jméno v posvátné bázni? (otázka č. 359) Sdělit někomu své jméno je znamením důvěry. Protože nám Bůh sdělil své jméno, dává se nám poznat a prostřednictvím tohoto jména nám k sobě umožňuje přístup. Je proto třeba se vyhýbat jakémukoliv zneužívání Božího jména, jako je rouhání, které je svou povahou závažným hříchem, kletba a neplnění slibů učiněných ve jménu Božím. Co znamená znamení kříže? (otázka č. 360) Když děláme znamení kříže, odevzdáváme se do ochrany trojjediného Boha. Co pro křesťana znamená, že při křtu dostává určité jméno? (otázka č. 361) Křesťané se chovají ke jménu člověka uctivě, protože jméno je hluboce spojeno s identitou a důstojností každého jednotlivce. Už od nejstarších dob vybírají pro své děti jména ze seznamu svatých s vírou, že jméno patrona bude pokřtěnému připomínat jeho vzor a že se svatý patron bude za pokřtěného přimlouvat u Boha. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 5

6 Příště: 10. díl (Desatero 3. přikázání); 11. díl (Desatero 4. přikázání); 12. díl (Desatero 5. přikázání); 13. díl (Desatero 6. přikázání); 14. díl (Desatero 7. přikázání); 15. díl (Desatero 8. přikázání); 16. díl (Desatero 9. přikázání); 17. díl (Desatero 10. přikázání); 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Svatodušní novéna ( ) Vrcholem Roku biřmování je slavnost Seslání Ducha svatého s obnovou biřmování. K dobré přípravě doporučuji zakoupit si sešitek: Rok biřmování, Novéna, Jan Graubner, Brno 2012, cena 5 Kč. S tím, kdo bude chtít, se můžeme po 9 dní spojit v modlitbě, a to od soboty do neděle Každý den si můžete ráno, v poledne a večer přečíst z knížečky krátké rozjímání. Začít můžete modlitbou k Duchu svatému a zakončit vlastní modlitbou. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můžete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje živiny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: John Powell: Štěstí začíná uvnitř; myšlenky a zkušenosti inspirující k prožívání štěstí v každodenním životě; nakladatelství Portál, Praha 2010 třetí vydání; cena 249 Kč. Michael Quoist: Povídej mi o lásce; úvahy a meditace vložené do příběhu mladého člověka vracející lásku na její pravé místo; nakladatelství Portál, Praha 2010 sedmé vydání; cena 259 Kč. Anselm Grün: Důvěřuj sobě; jak s odvahou překonávat krize; nakladatelství Portál, Praha 2012; cena 209 Kč. John a Stasi Eldredgeovi: Láska a boj; přivádějí čtenáře k podstatě manželství, popisují svůj příběh od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu; nakladatelství Portál, Praha 2011; cena 315 Kč. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 6

7 Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (8. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 23 31) Oprava trvala od 13. července až do 10. října 1908 skoro čtvrť roku. Práce byla zdlouhavá následkem všeobecné stavky zednické; zedníků to zaměstnaných u stavitelů prostějovských. Žádali větší mzdu za hodinu. Jeden týden se vůbec ve faře nepracovalo. Na počátku opravy pracovali čtyře zedníci, po stávce jeden nanejvýš dva zedníci. Konečně předce dne 10. října práce ukončena a vše ku stavbě potřebné do Prostějova odveženo. Na počátku měsíce prosince byl od stavitelské firmy podán účet ze dne 22. listopadu 1908 celkem K,03h. Účet byl dne 8. února 1909 vyrovnán a sice: Hotovostí jmění vlastního kostelního povolenou od Nejdůst. k. a. konsistoře ze dne 22. prosince č dle žádosti celé kostelní správy ze dne 18. prosince 1908 č K. Příspěvek patronátním 610,40 K. Přifařenými obcemi 1789,63 K. Úhrnem: K a 3 h. Malba třech pokojů v přízemí a kuchyně zadána byla p. Františku Začalovi, malíři pokojů ve Vrahovicích. Při této příležitosti nechal farář Josef Hyvnar některé věci poříditi a obdržel pak následující účet: celkem 132,13 Korun. Pokračování příště. Reportáže Zážitky z prostějovské pouti do Svaté země Přála jsem si vždycky navštívit Izrael nejen jako křesťan, ale i ze zájmu o historii a starověkou archeologii. Po loňské návštěvě Lurd a řady dalších míst ve Francii a Švýcarsku s cestovní kanceláří Miklas Tour jsem se rozhodla jet do Svaté země právě s touto cestovní kanceláří, a to co nejdřív i s ohledem na možný politický vývoj událostí v této oblasti. A tak jsem dny od do prožila na řadě biblických míst. Otec Petr Matula mě požádal, abych se o své zážitky prostřednictvím farního časopisu podělila. Není vůbec lehké vybrat ty nejsilnější zážitky a okamžiky, protože těch bylo za těch dvanáct dnů nespočet. Tak třeba v prvních dnech plavba na replice rybářské lodi z 1. století po Kristu po Genezaretském jezeře. Při vyplutí na stožár k vlajce státu Izrael stoupala i česká vlajka a osádka lodi pustila do amplionu naši státní hymnu. Tisíce kilometrů daleko od vlasti jsme stáli na otevřené palubě lodi uprostřed jezera, na němž Ježíš utišil bouři, zpívali jsme Kde domov můj a člověk cítil, že vlastenectví by nemělo být ani v 21. století prázdným pojmem. Jeden z kněží, který nás doprovázel, a jedna poutnice byli Slováci, a tak po české hymně zaznělo i Nad Tatrou sa blýska návrat do dětství a mládí skoro pro všechny zúčastněné, snad jen Bartolomějské listy 5/2012 stránka 7

8 nejmladší poutnice už federaci nemohla pamatovat. V Nazaretě jsme navštívili baziliku Zvěstování. Jedná se o moderní betonovou stavbu vyzdobenou obrazy a sochami Madony s Jezulátkem. Je zajímavé vidět, jak do podoby Matky Boží a malého Ježíška jednotlivé národy promítly svůj folklór snad nejvíc se mi líbila japonská verze Madony s dítětem s typicky asijskými rysy v obličeji a v kimonu, krásná a křehká jako květ sakury. Při mši jsme na tomto místě vzpomenuli v modlitbě na naše vlastní maminky. Najít tu můžete i mozaiku československé Madony, Slováci po rozpadu federace mají ještě vlastní slovenskou Madonu. Termín zájezdu jsem vybírala z nabídky CK nejen s ohledem na své pracovní závazky, ale i z důvodu klimatu nechtěla jsem být sužována tím největším vedrem, a to mi Pán Bůh splnil. Vedra jsme užili po málu, zato na těch nejvhodnějších místech (Kumrán, Masada, Mrtvé moře), jinak bylo počasí jarní, ale zažili jsme i meteorologické,,zázraky po cca pěti letech v Betlémě sněžilo. Byl 1. březen a nás 52 poutníků slavilo v Betlémě mši svatou, za okny padaly takové sněhové vločky, jaké jsme tu o Vánocích mohli vidět tak maximálně na horách, zpívali jsme koledy a zažívali radostnou vánoční atmosféru. A před bazilikou Narození Páně došlo po mši i na koulování. Druhým zázrakem byl déšť v poušti, opět asi po cca sedmi letech. Měli jsme zde mši svatou. Kdyby jen pršelo, ale lilo tak, že říční koryto, kterým jinak turisté suchou nohou procházejí, bylo naplněno asi takovým proudem vody, jako můžeme vidět na Hloučele, když se vypouští přehrada. Nebylo kam se schovat, přístřešek na vyhlídce byla spíš pergola, takže před deštěm nemohl být člověk absolutně chráněn a kněží museli texty číst z mobilu. Ale vydrželi jsme všichni a brali jsme to tak, že to, co nám turistům znepříjemní jeden den dovolené, je pro místní pravým a doslovným požehnáním, vždyť bez vody není života. Bylo to fascinující nádherné vysoké hory, hluboké propasti, kromě nás nikde nikdo, jen po úbočích skal stáda koz a dole v rokli se s řevem valil říčním korytem proud vody. Ke konci mše se najednou zjevil beduín se třemi malými chlapci ve věku kolem čtyř let. Děti byly jaksepatří špinavé, otrhané, bosé, ale vesele a zvědavě si nás prohlížely, a když jsme se zdravili pozdravením pokoje, ten nejmenší chlapec si nás hezky všechny obešel a podal si s námi ruku. Děti jsou všude na světě stejně krásně bezelstné a bezbranné. Zájezd byl sice v nabídce CK veden jako poutní, ale navštěvovali jsme i řekněme světské památky, a protože se zájezdu účastnili i lidé jiného než katolického vyznání nebo zcela nevěřící, bylo plně respektováno právo každého, nakolik připraveného programu s ohledem na jeho náboženský obsah využije. Z míst, která nejsou spojena s Biblí, na mě nejsilněji zapůsobil památník Yad Vashem. Je to památník historie Holocaustu. Nesmíte zde fotit, natáčet, telefonovat, žvýkat a je zakázán vstup dětem mladším deseti let. Expozice je koncipována tak, že musíte projít celým památníkem, nejde jím proběhnout od vchodu k východu v případě, že nejste schopni tuhle podívanou víc snášet, a jsem přesvědčena, že normální, slušně a lidsky smýšlející člověk musí odcházet z tohoto místo hluboce otřesen. Expozice začíná nástupem nacismu a je koncipována tak, že doslova procházíte jednotlivými ghety, koncentračními tábory ( najednou slyšíte češtinu a čtete české texty právě jste se ocitli v Terezíně), na stěny a na obrazovky se Bartolomějské listy 5/2012 stránka 8

9 promítají dobové záběry i výpovědi pamětníků, procházíte kolem hromad knih, bot a dalších věcí, od nichž byli jejich majitelé násilně odtrženi, které zůstaly po jejich zavraždění v koncentračních táborech. Na konci památníku (má podobu sedlové střechy z betonu) vycházíte na terasu s vyhlídkou má symbolizovat pohled vstříc lepší budoucnosti. V areálu památníku je ještě synagoga, věčný oheň a památník dětským obětem. Kněží, kteří s námi jeli a kteří už toto místo několikrát navštívili, nás varovali, ať na toto místo, jdeme až na konci prohlídky, že tam stejně člověk vydrží maximálně pět minut, natolik je to otřesný zážitek. Měli pravdu v tomto památníku jste v úplné tmě, jen jediná svíčka zde hoří a ta se v systému zrcadel odráží na stěny a strop. Je to jako byste stáli pod hvězdným nebem, jenže tady hvězd značí stejný počet zavražděných židovských dětí, a hlas z reproduktoru neustále dokola čte jejich jména, zemi, z níž dítě pocházelo, a věk, ve kterém bylo nacisty zavražděno. Řada lidí řekne, že by na takové místo nemohla jít, něco takového vidět, poslouchat o tom, ale já si myslím, že návštěva právě takových míst, třeba Terezína nebo Osvětimi, by měla být povinnou součástí školní výuky, protože pak, jak věřím, by nemohli vyrůstat noví popírači Holocaustu, noví extrémisté, nedocházelo by k hanobení hřbitovů atd. Genocida židovského i jakéhokoliv jiného národa nesmí být zapomenuta a nesmí se opakovat. Yad Vashem je památníkem toho, jak se člověk z Božího stvoření může proměnit v ďábla a jako ďábel jednat. V Jeruzalémě jsme měli možnost setkat se s místním patriarchou. Na náš dotaz, jak můžeme izraelským křesťanům pomoci, řekl, že po ekonomické stránce se místním křesťanům nedaří špatně, mají náboženskou svobodu a jsou respektováni jak židy, tak muslimy. Přesto napětí právě mezi Židy a Palestinci a obava z opětovného vypuknutí konfliktů vede řadu místních křesťanů k emigraci. A tak to jediné a nejdůležitější, co by v Izraeli nejen křesťané potřebovali, je mír. Máme se tedy za mír ve Svaté zemi modlit. Neoslyšme tuto prosbu! Před odletem jsem nestudovala turistické průvodce, chtěla jsem nechat zapůsobit genia loci a kouzlo okamžiku, a tak mě ta nejznámější a nejvíce navštěvovaná místa překvapila namísto betlémské jeskyně či Golgoty chrámové Květná neděle 1. 4., umývání nohou 5. 4., velikonoční vigilie Foto: Marta a Jaroslav Navrátilovi Bartolomějské listy 5/2012 stránka 9

10 komplexy, davy lidí, hluk, mezi suvenýry řada kýčů, které snad nikdo nemůže koupit, až člověka napadá, jestli by Kristus znovu nepřistoupil k očištění chrámu. Nechci říct, že bych byla vyloženě zklamaná, právě naopak, byla jsem nadšená a šťastná, že jsem mohla do Izraele jet, a ráda bych se tam znovu podívala, ale člověk má zřejmě zakódované určité představy, jak biblická místa mají vypadat, ale skutečnost je po dvou tisících let někde jinde. Nedá se to dost dobře popsat, musí se to zažít a přeji Vám všem, pokud taky toužíte Svatou zemi vidět, aby se Vám přání splnilo. Za poutníky Jana Hlebová Dopis z Prahy od Jany Markové tento dopis není apríl! Milí vrahovičtí farníci! Tak se po čase zase ozývám, abych dala vědět, jak se daří, že žiju a myslím na Vás. Jsem tu už víc jak půl roku, takže jsem si na spoustu věcí zvykla, ale pořád je co objevovat. A že se rozhodně nenudím a stále se něco děje, zjistíte už za chvíli, pokud tedy chcete číst dál... Odkud to vzít? Tak třeba začněme oblíbenými prázdninami : O jarních prázdninách jsem byla s holčičkami (1. 5. třída) z Kobylis na týden na faře ve Zdicích, byla to moc pěkná a vydařená a požehnaná akce. Hrály jsme si na princezny a komtesy a baronky a vévodkyně, já zase na ducha zakladatele zámku, další vedoucí se proměnily ve služebné, komoří nebo i šaška. Poznávaly jsme svaté urozené ženy (Barboru, Ludmilu, Anežku...), jak témátky, tak hrami. Vyblbly jsme se všechny, děti i vedoucí. A protože se nám to moc líbilo, letní prázdniny se blíží a druhý týden v červenci byl zatím ve Zdicích neobsazen, využily jsme toho a již plánujeme tábor letní. Ve Zdicích totiž letní prázdniny budou trávit také tajemné a kouzelné lesní, luční a jiné bytosti, tak je třeba je poznat a něco s nimi zažít... Přes týden jsem na intru u nás v Karlíně, kde probíhá normální život. Holky přijdou ze školy, píšeme úkoly, povídáme si, tvoříme pro ně program, aby nezahálely, rozvíjely se, nenudily se, neseděly jen u facebooku a hlavně neměly čas na špatnosti. Při večerních čajovnách tu a tam pozveme hosta, který hraje písně na přání, ukáže holkám, jak se správně a vkusně namalovat nebo předvede hru na různé hudební nástroje od pravěkých až po dnešní. Abychom se hýbaly, pravidelně navštěvujeme bazén v Letňanech, kde se proháníme na tobogánu a masírujeme ve vířivkách, cvičíme aerobik a zumbu v tělocvičně, chodíme na vycházky obdivovat noční Prahu i krmit nenasytné kačeny a labutě. Brusle jsou taky v kurzu, takže v zimě jsme navštěvovaly kluziště a každá podle svých možností krasobruslila Bartolomějské listy 5/2012 stránka 10

11 a teď na jaře a jsme je vyměnily za kolečkové a proháníme se po parku. Většinou v půlce cesty se pohoupeme na houpačkách a některé holky zpět raději chodí po svých, nic se nemá přehánět. Problémů je samozřejmě také dost, ale snažíme se je řešit klidnou cestou a pomoct holkám v jejich těžkostech, co to jde. A kde už lidské síly nestačí, tam vždy přichází síla Boží. Ne vždy ji vidíme, ale stále se modlíme. Přes týden je třeba pracovat, ale o víkendu je třeba odpočívat a nabrat síly. A tak jsem třikrát za zimu vyrazila na hory (společně s některými salesiánkami, se salesiány z Kobylis i s laiky, prostě kdo chtěl a měl čas, většinou nás bylo do dvou aut). A tak jsem poznala lyžařské středisko Horní Mísečky nebo se poprvé projela na běžkách po Jizerských horách. Jednou jsme pro holky z intru uspořádaly víkendovou akci v Českém Dubu a vystoupily s nimi na Ještěd, což bylo pro mě také poprvé v životě. A že se Moravák nezapře, je slyšet prý všude, sotva jsem pod Ještědem otevřela pusu a požádala jednoho pána o vyfocení, reagoval slovy: Vy jste z Moravy, že? Také pan řidič autobusu, který nás odvážel na týdenní lyžařský výcvik s holkami z DKSŠ, to hned poznal a sdělil mi, že on je zase z Opavy. Tento výcvik se uskutečnil až v půli března. Zatímco v parcích již kvetly sněženky, my sídlili na chatě Eliška ve Vítkovicích v Krkonoších a snažili se holkám předat radost z umění lyžovat. Ne vždy se to dařilo, ale to není hlavní. Důležité je vytvořit partu, kde holky můžou něco pěkného a pozitivního zažít a přitom pobýt na horách, ať jezdí jako Neumannová nebo chodí pěšky. A když teď slezl sníh (který vlastně v Praze skoro vůbec nebyl ), vyrážím(e) na pěší nebo cyklistické výlety do okolí, které je pro mě dost neznámé, takže jsem již na vlastní oči viděla hrad Karlštejn, navštívila Křivoklátsko, zjistila, že Hlásná Třebáň z písničky od Ivana Mládka opravdu existuje a není daleko... Brdy už jsem také párkrát poctila svou přítomností, ale nezapomínám šířit ani slávu našeho kraje a objasňovat všem, že na Hané máme taky kopce, vždyť Kosíř je hanácké Mont Blanc. Pokud jste mě již dlouho neviděli a máte pochybnosti, jak vypadám, stačí se podívat na stránky salesiánek (www.fma.cz), kde mě můžete občas spatřit, ačkoli je třeba být pozorní, neboť se tam objevuji v převleku anděla, Mrazíka, na tanečním parketu, zachumlaná v zimním hávu či umývající dveře... Tak to jsou jen střípky z Prahy a z mého života, jistě by bylo co psát, ale je třeba dát v časopisu prostor i jiným. Ačkoli se může zdát, že práce je moc a že je důležitá, Výlet na Kosíř Foto: Petr Matula přesto je nejdůležitější hledat Boží vůli, a to především v modlitbě a ve čtení událostí kolem. Ačkoli jsem mohla odjet o prázdninách do Turína, rozhodla jsem se prodloužit si aspirantát a zůstat ještě příští rok v Praze. Není třeba nikam spěchat, je třeba být tam, kde nás chce Pán, a hledat jeho vůli, aby byl člověk šťastný. Ale italštinu nadále trénuji, takže grazie della preghiera, state bene, il Signore vi benedica, hezké Velikonoce! (díky za modlitbu, mějte se dobře, ať vám Pán žehná, carina Pasqua!). Jana Marková Bartolomějské listy 5/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů, Slovensko ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže: Žďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova , pro rodiny i jednotlivce, možnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba se Oprava fasády stodoly přihlásit do (v kostele na papír, nebo Foto: Petr Matula osobně u Josefa Záboje nebo P.Petra Matuly); po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB. Více informací včetně fotek naleznete Zvonička v Čechůvkách Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 5/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 5/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 7. 3. s. 3, ERF 21. 3. s. 4, Program Noci kostelů s. 5, Slovníček paškál, pašije, kardinál s. 5, YouCat 8. díl Desatero 1. přikázání (esoterika, jóga, ateismus, obrazy) s. 6, Farní kronika fara 7.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Kalendář doby postní s. 3, Aktuality o opravách s. 4, Slovníček Znamení kříže, ruka, klečení s. 5, YouCat 7. díl Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost s. 6, Farní kronika fara, 6. díl s. 8, Postní almuţna

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 28.11.2012 s.5, YOUCAT 15.díl 8.přikázání s.7 Slovníček bazilika, katedrála s.9, Mše sv.-jak jí porozumět? 1.díl s.10, Farní kronika (rok 1913-14) s. 12, Ukončení adopce Jyothi s. 14 Parkování při

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Odpustky pro duše v očistci s.4, Kanalizace pro faru s.5, YOUCAT 13.díl 6.přikázání Nesesmilníš s.6, Slovníček purifikatorium, pixida, relikviář, relikvie s.7, Rok víry logo, weby, odpustky s.8, Farní

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 30.1.2013 s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více