DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné."

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas: 18.června ve 14,00 hod, zápis účastníků dražby od 13,00 hod Místo konání dražby: jednací místnost společnosti INFOCREDIT, s.r.o., v 1. NP budovy na adrese Palackého 70, Dobřichovice. Bod 2. Dražebník: společnost Infocredit s.r.o., se sídlem: Palackého 70, Dobřichovice, IČO: , zastoupena jednatelem ing.jiřím Geisslerem, zapsaná MS v Praze, oddíl C, vložka Navrhovatel: Drobné zboží České Budějovice v likvidaci, se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, IČ: Zastoupena likvidátorem společnosti, panem Ing. Josefem Kreutzerem zapsaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A VII, vložka 51 (dále jen navrhovatel) Bod 3. Předmět dražby: soubor níže specifikovaných nemovitostí Parcela č.st. 1491/56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m 2 Parcela č.st. 1491/57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m 2. Parcela č.st. 1491/58 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m 2. Parcela č.st. 1491/59 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 395 m 2. Parcela č.st. 1491/61 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m 2. Parcela č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m 2. Parcela č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m 2. Parcela č. 2495/3 - ostatní plocha o výměře 338 m 2. Dražební vyhláška Strana 1 (celkem 12)

2 Budova bez čp/če na parcele č.st. 1491/56 Budova bez čp/če na parcele č.st. 1491/57 Budova bez čp/če na parcele č.st. 1491/58 Budova bez čp/če na parcele č.st. 1491/59 Budova bez čp/če na parcele č.st. 1491/61 Budova bez čp/če na parcele č.st Budova bez čp/če na parcele č.st Budova bez čp/če na parcele č.st Tak jak jsou zapsány u Katastrálního úřadu Pardubice, pro obec a k.ú. Pardubice na LV č Popis předmětu dražby: Jedná se o část areálu staveb bývalého státního podniku TESLA Pardubice. Areál se nachází ve statutárním městě Pardubice, v zastavěné části města městské části Pardubice V, části obce Zelené Předměstí, ul. S. K. Neumanna (hlavní budova, která není předmětem ocenění tohoto posudku má č.p. 797), podél železniční trati Pardubice Česká Třebová, v sousedství sportovního areálu. Do areálu se odbočuje vpravo z ulice S. K. Neumanna před podjezdem U Sv. Anny ze zpevněné komunikace. Zbylá část areálu byla vrácena v restituci. SKLAD LAHVÍ PLYNU Sklad lahví plynu Budova skladu plynu bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st. 1491/56. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s pultovou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na základech s podstandardní izolací proti vodě a zemní vlhkosti, obvodové zdivo v tl. 50 cm, stropy nejsou, krov dřevěný trámkový, střešní krytina z vlnitého eternitu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější omítky hrubé vápenné. Schody, vrata ani okna nejsou, dveře ocelové. Podlahy dřevěné a betonové, bleskosvod, bez elektroinstalace a dalšího vybavení. Pozemek parc.č.st. 1491/56 Jedná se o pozemek parc. č.st. 1491/56 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele sklad lahví a plynu) o celkové výměře 51 m 2. Dražební vyhláška Strana 2 (celkem 12)

3 SKLADOVÁ HALA HLINÍK Skladová hala - hliník Objekt skladové haly bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st. 1491/57. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu se sedlovou střechou mírného sklonu. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na betonových patkách, svislé konstrukce ocelové s opláštěním hliníkovými profilovými šablonami (bez zateplení), stropy nejsou, střešní konstrukce z ocelových příhradových nosníků, střešní krytina z hliníkových profilovaných šablon, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější úpravy povrchů, schody, dveře ani okna nejsou, vrata z ocelové konstrukce a hliníkovými profilovanými šablonami. Podlahy betonové, bleskosvod, elektroinstalace světelná i motorová. Pozemek parc.č.st. 1491/57 Jedná se o pozemek parc.č.st. 1491/56 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele skladová hala - hliník) o celkové výměře 417 m 2. VRÁTNICE Vrátnice Budova vrátnice bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st. 1491/58 vpravo při vstupu a vjezdu do areálu. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu se stanovou střechou. Půdorys téměř čtvercového tvaru. Stavba je založena na základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti, svislé konstrukce dřevěné tl. 20 cm, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný, střešní krytina a klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější úpravy povrchů nátěry. Keramické Dražební vyhláška Strana 3 (celkem 12)

4 obklady ani schody nejsou, dveře dřevěné náplňové, okna dřevěná zdvojená i s jednoduchým zasklením. Podlahy betonové a z PVC. Vytápění akumulačnímí kamny, elektroinstalace plynu není, zdroj teplé vody bojler, vnitřní hygienické vybavení umyvadlo, z dalších konstrukcí a vybavení se vyskytuje telefon (pevná linka). Pozemek parc.č.st. 1491/58 Jedná se o pozemek parc.č.st. 1491/58 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele vrátnice) o celkové výměře 56 m 2. SKLADOVÁ HALA LAMINÁT Skladová hala laminát Objekt skladové haly bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st. 1491/59. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s pultovou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na betonových patkách, svislé konstrukce ocelové s opláštěnými laminátovými deskami (menší část plechovými), stropy nejsou, střešní konstrukce ocelových příhradových nosníků, střešní krytina z vlnitého eternitu. Klempířské konstrukce, vnitřní i vnější úpravy povrchů, schody ani okna nejsou, dveře i vrata z ocelové konstrukce Dražební vyhláška Strana 4 (celkem 12)

5 s laminátovými deskami. Podlahy betonové (a ze žulových kostek), elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod. Pozemek parc.č.st. 1491/59 Jedná se o pozemek parc.č.st. 1491/59 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele skladová hala laminát) o celkové výměře 395 m 2. MĚŘÍCÍ RAMPA Měřící rampa Budova bývalé měřící (radarové) rampy bez čp/če (dnešní možnost využití jako podřadnější skladové plochy) se nachází na pozemku parc.č.st. 1491/61. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s rovnou a pultovou střechou. Základní půdorys obdélníkového tvaru a) Stavba je založena na základech s podstandartní izolací proti vodě a zemní vlhkosti, svislé konstrukce částečně betonové, částečně zděné, stropy nejsou, střešní konstrukce monolitická železobetonová, střešní krytina a klempířské konstrukce nejsou. Úpravy povrchů hrubé vápenné omítky, staré nátěry, část bez úprav. Schody uvnitř objektu nejsou, dveře a vrata dřevěná, okna s jednoduchým zasklením. Podlahy betonové a dřevěné, elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod. Vedlejší stavby Přístavek měřící rampy Objekt přístavku byl přistavěn ke stavbě měřící rampy na pozemku parc.č.st. 1491/61. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s pultovou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na betonových základech, obvodové stěny dřevěné jednostranně obíjené, stropy nejsou, krov dřevěný trámkový, střešní krytina lepenková, klempířské konstrukce Dražební vyhláška Strana 5 (celkem 12)

6 nejsou. Úpravy povrchů staré nátěry. Vrata dřevěná, okna ocelová s jednoduchým zasklením. Podlahy dřevěné, bez elektroinstalace. Pozemek parc.č.st. 1491/61 Jedná se o pozemek parc.č.st. 1491/61 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele měřící rampa) o celkové výměře 153 m 2. KANCELÁŘ PROVIZORNÍ Kancelář provizorní Objekt provizorní kanceláře bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu se sedlovou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na betonové základové desce, svislé konstrukce dřevěné, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný, střešní krytina z vlnitého eternitu, klempířské konstrukce chybí. Vnitřní i vnější úpravy povrchů nátěry. Keramické obklady ani schody nejsou, dveře dřevěné Dražební vyhláška Strana 6 (celkem 12)

7 palubkové, vnější úpravy povrchů nátěry. Keramické obklady ani schody nejsou, dveře dřevěné palubkové, okna dřevěná zdvojená. Podlahy betonové. Elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod. Pozemek parc.č.st Jedná se o pozemek parc.č.st vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele kancelář provizorní) o celkové výměře 33 m 2. BUDOVA KANCELÁŘÍ (býv. Opravna desek tzv.likusák) Budova kanceláří (býv. Opravna desek tzv.likusák) Původní budova Opravny desek tzv. Likusák bez čp/če dispozičně uspořádaného pro opravu desek s příjmem a výdejem zakázek, se sociální částí (v současnosti předpoklad využití jako kancelářské prostory) se nachází na pozemku parc.č.st Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu se sedlovou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti, svislé konstrukce dřevěné montované tl. 20 cm, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný z příhradových vazníků, střešní krytina z vlnitého plechu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější úpravy povrchů nátěry. Keramické obklady na sociálních zařízeních, schody nejsou, dveře dřevěné hladké plné nebo částečně prosklené, okna dřevěná zdvojená. Podlahy z PVC. Vytápění ústřední, elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod, rozvody studené i teplé vody, odkanalizování ze všech zařizovacích předmětů, instalace plynu není, zdroj teplé vody výměník, vnitřní hygienické vybavení umyvadla, WC splachovací pisoáry. Dražební vyhláška Strana 7 (celkem 12)

8 Pozemek parc.č.st Jedná se o pozemek parc.č.st vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele kanceláře býv. Opravna desek tzv. Likusák) o celkové výměře 559 m 2. VÝMĚNÍKOVÁ STANICE Výměníková stavba Budova výměníkové stanice bez čp/če se nachází na pozemku parc.č.st Představuje předávací stanici pro rozvod topení a TUV v areálu. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s plochou střechou. Půdorys obdélníkového tvaru. Stavba je založena na základech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné, stropy nejsou, střešní konstrukce ze železobetonových panelů, střešní krytina lepenková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnější omítky hladké vápenné, vnitřní omítky vápenocementové štukové. Schody nejsou, dveře dřevěné hladké, vrata ocelová, okna dřevěná zdvojená. Podlahy betonové, vytápění ústřední, elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod, rozvody studené i teplé vody, odkanalizování ze sociálního zařízení, zdroj teplé vody centrální. Pozemek parc.č.st Dražební vyhláška Strana 8 (celkem 12)

9 Jedná se o pozemek parc.č.st vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří (bez čp/če, budova na parcele sklad lahví a plynu) o celkové výměře 247 m 2. POZEMEK PARC. Č. 2495/3 Porosty Trvalé porosty Trvalé porosty se nacházejí na pozemku parc.č.2495/3. Jedná se o ovocné a okrasné porosty se zanedbanou údržbou. Pozemek parc.č.st. 2495/3 Jedná se o pozemek parc.č.2495/3 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 338 m 2. Pozemek tvoří jednotný funkční celek se stavbami a stavebními pozemky v areálu. Práva a závazky váznoucí a spojené s předmětem dražby: Žádná práva ani závazky spojené s předmětem dražby nejsou známy. Cena předmětu dražby a to nemovitosti stavba bez čp/če a pozemky parc.č.st. 1491/56, st.1491/58, st.1491/59, st.1491/61, st.7367, st.8404 a pozemku parc.č.2495/3 byla zjištěna posudkem paní Ing. Diany Novákové, znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne , č.j. Spr.4049/2002 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti. Posudek je zapsán va znaleckém deníku pod číslem 407/7/2010. Dražební vyhláška Strana 9 (celkem 12)

10 Odhadní cena činí ,- Kč Bod 4. Nejnižší podání činí Minimální příhoz byl stanoven na částku ,- Kč ,- Kč Bod 5. Dražební jistota byla stanovena na částku ,- Kč Způsob složení dražební jistoty: 1) Bankovním převodem na účet dražebníka č.ú /2700, var.s.: IČO (účastník dražby právnická osoba) nebo rodné číslo (účastník dražby fyzická osoba), vedený u UniCredit Bank Czech Republic,a.s. 2) V hotovosti ve kterékoliv pobočce UniCredit Bank Czech Republic,a.s. na účet číslo /2700, var.s.: IČO (účastník dražby právnická osoba) nebo rodné číslo (účastník dražby fyzická osoba), spec.s.: ) Ve formě bankovní záruky, která splňuje podmínky dané dražebním řádem dražebníka. 4) V hotovosti do rukou dražebníka v místě konání dražby v den dražby. Dražební jistotu je možno skládat nejdříve od 15.května 2010 a lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, doklad o úhradě v hotovosti pokladní složenka). Poté se zapíše do listiny Zápis do dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. Dražební vyhláška Strana 10 (celkem 12)

11 Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby. Účastníkům dražby, kteří složili dražební jistotu v hotovosti do rukou dražebníka a nestanou se vydražiteli, se dražební jistota vrací bezprostředně po skončení dražby. Pokud byla dražební jistota složena ve formě bankovní záruky, budou mu záruční listiny vráceny bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Bod 6. Vydražitel je povinen uhradit zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty a to buď složením v hotovosti na účet č /2700 v kterékoliv pobočce UniCredit Bank Czech Republic,a.s. nebo převodem na účet č /2700 pod příslušným variabilním symbolem do 10 dnů od skončení dražby. Není-li cena dosažená vydražením vyšší než ,-Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,-Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 30 dnů po skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadovanou plnění bankou poskytující bankovní záruku) a dražba se stává zmařenou. Bod 7. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne: 17.května 2010 v 16,00 hod 2. termín dne: 10.června 2010 v 15,00 hod Místo prohlídek se stanovuje na vrátnici výše popsaného areálu Další informace jsou dostupné u dražebníka na telefonu: , nebo , Bod 8. Předmět dražby předá vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol Předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. Dražební vyhláška Strana 11 (celkem 12)

12 Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Bod 9. Informace, informační memoranda, dražební vyhlášky jsou k dispozici v sídle dražebníka, na adrese Palackého 70, Dobřichovice Tato dražební vyhláška byla sepsána v 8 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. V Dobřichovicích 11.května Dražebník Dražební vyhláška Strana 12 (celkem 12)

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 26. ledna 2012, na adrese

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. října 2012, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 20. července 2010, na

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 059/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 059/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 059/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Váňová Alena, nar. 17.03.1984, trvale bytem Mírová 473/33, 289 24 Milovice

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Váňová Alena, nar. 17.03.1984, trvale bytem Mírová 473/33, 289 24 Milovice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1002/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více