Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum"

Transkript

1 Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu Fáze 1. - Analýza Fáze 2. - Implementace... 2 a. Konfigurace... 2 b. Indexace... 3 c. Nastavení... 3 d. Vyhledávání Fáze 3. - Migrace... 3 V. Fáze 1. Analýza popis Revize připravenosti platformy Výstup revize připravenosti platformy Analýza typů uložišť Analýza metadat Dokumentové centrum Struktura organizace a oprávnění Vázané činnosti na realizaci Fáze VI. Doplnění popisu pro Fáze 2. a Fáze 2. Implementace - postup... 5 a. Konfigurace povinnosti klienta... 5 b. Indexace očekávané komplikace... 5 c. Nastavení konfigurace a programování... 6 d. Vyhledávání využití a analýza Fáze 3. Migrace - postup... 6 VII. Časová a cenová kalkulace Fáze 1. Analýza... 7 VIII. Závěr WEB: 1

2 I. Úvod Na základě představených oblastí, které pokrývá a nabízí možnost řešení na platformě SharePoint je předmětem této studie je oblast vyhledávání, respektive vyhledávání dat v jednotlivých úložištích prostředky platformy SharePoint v rámci domén organizace. II. Cíl dokumentu Dokument si klade za cíl představit koncepci projektu pro zavedení vyhledávacího centra pomocí služeb Search Services Application - SSA nebo FAST Search Server FSS. Realizaci projektu doporučujeme rozdělit do třech hlavních fází. Tento dokument popisuje jednotlivé fáze a jejich dílčí úseky fází. Detailněji se zaměřuje na Fázi 1. tedy Analýzu, která detailně určí další postup a možnosti projektu a je předmětem připojené nabídky. III. Fáze projektu Plánovaný postup projektu rozdělujeme na tři fáze. Fáze 1. Analýza Fáze 2. Implementace (Konfigurace, Indexace, Nastavení, Vyhledávání) Fáze 3. Migrace (převod dat dle požadavků do prostředí SPS) Analýza Konfigurace Indexace Nastavení Vyhledávání Migrace Fáze 1 Fáze 2. Fáze 3. IV. Popis jednotlivých fází projektu 1. Fáze 1. - Analýza - Analýza připravenosti platformy. - Analýza jednotlivých uložišť, objemu dat v úložištích a dostupných metadat. - Určení nutné struktury Dokumentového centra, potřebných metadat a jejich závislosti. - Analýza firemní struktury pro určení budoucího členění a oprávnění uživatelů. 2. Fáze 2. - Implementace a. Konfigurace - Příprava konfigurace Dokumentového centra a metadat - Příprava aplikace pro vyhledávací SSA vyhledávacího serveru FSS pro indexaci obsahu. Typ aplikace respektive serveru použitého pro vyhledávání ovlivňuje prostředky a možné WEB: 2

3 výsledky pro zobrazování. Rozdíl prostředků pro vyhledávání a jejich popis není předmětem tohoto dokumentu, tak jako jejich nasazení v rámci SharePoint Serveru SPS nebo SharePoint Foundation SPF. b. Indexace - Provedení indexace všech úložišť pomocí SSA nebo FSS - Pořízení ručního výpisu úložišť, které nejsou podporovaná a zápis těchto údajů do SharePointu c. Nastavení - Provedení úprav v třídění a v metadatech na konkrétních indexovaných dokumentech Na základě - Nastavení způsobu vyhledávání dokumentů a výsledků vyhledávání - Programová příprava způsobů pro individuální migraci dokumentů do Dokumentového centra d. Vyhledávání - Uživatelé mohou vyhledávat dokumenty na základě full textu i metadat - Uživatelé mohou dokumenty přesunout do Dokumentového centra pro větší možnosti 3. Fáze 3. - Migrace - Postupný přesun všech dokumentů do Dokumentového centra - DCC pro maximalizaci možností využití nástrojů platformy SharePoint. V. Fáze 1. Analýza popis Výstupem Fáze 1. (Analýzy) bude vypracování tzv. Implementační dokumentace pro Fázi 2., uvedené ve skladbě plánovaného scénáře projektu, spolu s časovou osou a naceněním této fáze. Pro úspěšnou realizaci záměru projektu je nutné provést a ověřit následující oblasti: 1. Revize připravenosti platformy - ověření stavu systému Sharepoint - ověření dostupnosti zdrojů pro indexaci pod definovaným doménovým účtem - otestování schopnosti indexace jednotlivých typů dokumentů (např. pdf - ověření správné funkce indexování dokumentů typu pdf) - definice výjimek (Rules) - otestování schopností HW provozovat definovaný systém - návrh časování s ohledem na velikost datových zdroj 2. Výstup revize připravenosti platformy Na základě provedených zjištění bude pro výslednou implementační dokumentaci sestaven plán činností potřebných pro nastavení platformy např.: WEB: 3

4 - instalace opravných balíčků - instalace potřebných filtrů - nastavení přístupů a práv ve FileShares - případné otestování funkčnosti výjimek (pokud budou definovány) - řešení případných problémů s časováním a výkonem 3. Analýza typů uložišť Pro konkrétní analýzu bude potřeba především zjistit podrobnosti o všech umístěních, která se budou v rámci projektu indexovat. Dle našich zjištění je možné naindexovat: - stránky SharePoint, čili migrované dokumenty v budoucnu - databáze a služby s rozhraním SQL - souborový systém Microsoft Windows Jiná uložiště bude nutné individuálně prozkoumat a pravděpodobně provést výpis souborů, který bude manuálně zpracován. 4. Analýza metadat Na základě typů uložišť zjistíme metadata, která bude možné k dokumentům získat. Určíme metadata, která budou zpracovávána, aby se uchovala jednoduchost a zajistila přesnost hledání. Předpokládáme metadata: - určující umístění: Doména, Úložiště, Adresa v úložišti - určující původ: Autor, Datum vytvoření, Editor, Datum změny Debatou v rámci daného projektu dohodneme dodatečná metadata, která budou uživatelé manuálně přiřazovat po migraci. Například metadata: - určující obsah: Typ dokumentu, Jazyk,... - určující důležitost: Aktuálnost, Důležitost, Určení,... - popisná: Popis, Klíčová slova, Kategorie, Dokumentové centrum Na základě úložišť a metadat navrhneme strukturu spravovaných metadat, která budou společná pro všechny dokumenty i celý systém SharePoint. Dále určíme strukturu Dokumentového centra DCC, aby byl dostatečně připraven pro daný počet dokumentů pro případnou migraci. Předpokládáme rozdělení do kolekcí webů podle jednotlivých domén, případně rozdělení do knihoven podle jednotlivých úložišť. Další členění nepředpokládáme. Pro data, která nelze přímo indexovat připravíme katalogové seznamy, ve kterých budou dokumenty vypsány s příslušnými metadaty. WEB: 4

5 Pro zpracování předpokládáme nutnost určení námi generovaného katalogového čísla, pod kterým se bude s dokumenty pracovat. Po migraci se bude dále pracovat s DMS ID (Document Management System Identification*), standardně generovaným v SharePoint. *Platí pouze pro SPS nikoliv SPF 6. Struktura organizace a oprávnění Pro členění dokumentového centra a následnou práci s ním proběhne diskuse o struktuře uživatelů, resp. členění na oddělení či pracovní skupiny. Zde také předpokládáme využití celofiremních spravovaných metadat*. *Platí pouze pro SPS nikoliv SPF Podle získaných informací navrhneme strukturu skupin nebo synergii s existujícími doménovými skupinami, se kterými se bude následně pracovat (jako s rolemi) v rámci nastavení metadat, jak pro hledání, tak pro řízení přístupů oprávnění. V tomto směru nepředpokládáme práci s jednotlivci (kromě informace o autorovi a editorovi). 7. Vázané činnosti na realizaci Fáze 1. - Úvodní schůzka, která bude určena pro představení osob projektového týmu a stanovení jejich kompetencí. - Práce budou probíhat v součinnosti s pracovníky klienta. - Určení režimu kontrolních schůzek a určení formy a způsobu komunikace. - Představení záměru pro vytvoření pracovního prostoru projektu. - Předpokládáme, že práce budou probíhat místně klienta i vzdáleně. VI. Doplnění popisu pro Fáze 2. a Fáze 2. Implementace - postup a. Konfigurace povinnosti klienta Proběhne dle připravené Analýzy. KLient bude muset zajistit potřebné zdroje pro zajištění dostatečné výkonnostní i datové kapacity. Také bude muset zajistit nutné propojení veškerých úložišť a nastavení oprávnění pro přístup systémového účtu daného Searche. b. Indexace očekávané komplikace I přes veškeré přípravy lze očekávat komplikace během indexace, způsobené například dlouhou odezvou úložišť nebo velkým objemem dat. Tyto problémy se budou muset řešit podle konkrétní situace úpravou konfigurace ze strany Searche, síťové konfigurace klienta nebo servisním modulem. Problém může způsobit také neznámý typ obsahu, tj. data z aplikací standardně nepodporovaných aplikacemi Microsoft. Dále pak větší dokumenty, v řádu desítek MB, které ani FSS standardně neumí indexovat. Tyto a výše popisované problémy je možné překonat například vytvořením servisního WEB: 5

6 modulu, který nabídne mezivrstvu pro indexaci, nebo naplní katalog (např. seznam přímo na SPS nebo SPF), který pokrývá indexace. Návrh řešení bude finálně řešen podle konkrétních situací. c. Nastavení konfigurace a programování Diskuzí s klientem určíme vhodný způsob vyhledávání podle textu i podle filtrování metadata a způsob zobrazení výsledků hledání s odkazem na dokument (pokud bude dostupný) a s připojenými metadaty. V této fázi bude nutná spolupráce zástupců uživatelů, aby jim aplikace maximálně vyhovovala. Budeme podle požadavků uživatelů a klienta upravovat výsledky vyhledávání jak v obecné rovině, tak vytvářením výsledků vyhledávání specifických podle oddělení. Zároveň zde bude maximální zátěž na programování, kdy budeme připravovat možnosti migrování jednotlivých dokumentů do Dokumentového centra a následnou práci s nimi. Budeme se ale snažit programování omezit na minimální úroveň a řešit vše nejprve konfigurací Dokumentového centra. d. Vyhledávání využití a analýza Uživatelé budou moci v této chvíli již využívat vyhledávání dokumentů. Manuálně si budou moci plánovat přesun dokumentu do Dokumentového centra (center), aby mohli využívat plnohodnotnou dokumentovou správu, kam například patří: - Plná škála metadat (nejen systémová a firemní, ale i pod vlastní správou), včetně dalšího tagování (popisu označení) a následné využití ve vyhledávání. - Používání verzování dokumentu. - Snadné sdílení dokumentů se svými kolegy formou odkazu. - Přidávání dokumentů jinak vyřazených z indexace (např. ze soukromých úložišť). - Pracovní prostory pro připojení a evidenci dalších informací (úkoly, poznámky). - Práce a spolupráce v off-line a on-line režimu Během stanovené periody pro vyhledávání bude systém nabízet pro klienta nástroje a sestavy pro získání analytických dat pro zjištění: - Určení aktuálnosti a využití jednotlivých dokumentů. - Informace pro optimalizaci úložišť. - Kvality a ergonomie přístupu na jednotlivá úložiště. - Názorů a spokojenosti uživatelů. 2. Fáze 3. Migrace - postup Na základě analýzy aktuálnosti a používanosti dokumentů z předchozí fáze se rozdělí dokumenty na vhodné pro přesun do Dokumentového centra - DCC a soubory určené pro společné úložiště typu Large object heap LOH. Do uložiště LOH, doporučíme nejspíše sobory velké, needitovatelné v nástrojích Microsoft SharePoint a nebo dokumenty neměnné (tedy bez nutnosti verzování) apod. Dále se na základě aktuálnosti a používanosti dokumentů, ale i kvality a ergonomie přístupu k úložištím, určí postup pro migraci jednotlivých úložišť. Pravděpodobně doporučovaný bude následující postup: 1. Dokumenty uživateli určené k migraci 2. Dokumenty nejvíce používané 3. Dokumenty úložišť bez možnosti přímého odkazu 4. Dokumenty z pomalých úložišť WEB: 6

7 5. Běžně používané dokumenty 6. Dokumenty pro společné uložiště v souborovém systému Forma, sady nástrojů, metodika a rozhraní pro provedení migrace na úrovni systému nebo uživatele bude předmětem analýzy v rámci této fáze. VII. Časová a cenová kalkulace Fáze 1. Analýza Doba odhadovaná pro provedení analýzy a vypracování implementační dokumentace odhadujme s přihlédnutím na potřebnou součinnost se zadavatelem do dvou měsíců. Vlastní analýzu předpokládáme v rozsahu MD. VIII. Závěr Tento dokument představuje příklad návrhu na provedení Fáze 1. - Analýzy pro zavedení vyhledávání v organizaci pomocí prostředků SharePointu. Výstupem Fáze 1. - Analýzy bude vypracování tzv. Implementační dokumentace pro Fázi 2., spolu s naceněním prací pro tuto fázi. Vlastní realizace proběhne v těsné součinnosti s pracovníky klienta. Předpokládaná doba realizace je do dvou kalendářních měsíců. WEB: 7

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

1. Logická struktura informační podpory

1. Logická struktura informační podpory SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Požadavky na funkcionalitu IT systému Informační podpora projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR Pro efektivní fungování personálních činností je nezbytnou

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) O-X) INTEGROVANÝ j EVROPSKÁ UNIE.....»»S S J MINISTERSTVO VNITRA OPERAČNÍ EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM! ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysocí na Smlouva o dílo uzavřená podle

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM

Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM Komárek David Vedoucí práce: Ing. Semrád Josef Studijní program:

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Tento soubor obsahuje strukturovaný seznam nezbytných požadavků pro každý dílčí subprojekt projektu

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více