Zprávy Městského úřadu Jeseník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Městského úřadu Jeseník"

Transkript

1

2

3 Obsah Wellness centrum na webu města Omezení provozu internetových stránek Začalo vycházet JESINFO Jeseník chce ušetřit za energie Pohádky mají jesenickou premiéru Anketa na 3 Matrika Informační centrum Jesenicka Připravili školáky na nástrahy v dopravě Hvězdárna měla narozeniny Zima na Jesenicku aneb Přijeďte k nám na hory Nová publikace o technických službách Povzdechnutí k článku v JT Malé ohlédnutí za činností střediska ekologické výchovy 9 Upřímné poděkování Lesům ČR Polské taneční formace v Jeseníku Evropský bronz pro jesenické gymnazisty Programová nabídka Výstavy Kino Pohoda Priessnitzovy léčebné lázně, a. s Výlety nejen pro lázeňské hosty Vlastivědné muzeum Jesenicka Hnutí Brontosaurus Jeseníky Základní umělecká škola Jeseník Vodní hrátky s batolátky a předškoláčky Mateřské centrum Krteček Plíživá Kontra Lesní těžba Pozvánka na Jarní koncert SOJ Vlasta Skříšovská vystavuje v divadle Klasika Viva nabídne čtveřici umělců Priessnitz a Vypsaná Fixa zahájí Alois Nebel tour..... Za Petrem Špangerem Starosta v neoprenu Ztracený Jeseník Na první straně obálky: Obraz Vlasty Skříšovské Pravá zimní nálada. Výstavu olejomaleb Vlasty Skříšovské můžete po celý březen zhlédnout ve výstavní síň Divadla P. Bezruče. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Marie Fomiczewová, Jiří Glabazňa, Miroslav Hrdlička, Eva Knoppová, Lubomíra Macháčková, Michaela Neubauerová, František Surmík Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 10 Kč Počet výtisků: 900 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Wellness centrum na webu města Na internetových stránkách městského úřadu byla vytvořena sekce Wellness centrum, ve které, na základě požadavku občanů města vznesených na veřejném projednávání tohoto projektu dne , jsou umístěny aktuální dostupné informace o projektu včetně všech atrakcí tohoto zařízení. Současně jsou zde umístěny i informace o doposud zpracovaných podpůrných dokumentech k tomuto záměru. V nejbližší době by v této sekci mělly být zvěřejněny také výstupy z jednání Výboru pro strategický rozvoj a investice a jeho konstatování na základě doposud zpracovaných a předložených podkladů. vedení města Omezení provozu internetových stránek V souvislosti se zaváděním nové verze internetových stránek se omlouváme za dočasné omezení provozu stránek. Oddělení informatiky MěÚ Jeseník Začalo vycházet JESINFO V polovině února jste ve svých poštovních schránkách nalezli první číslo nového zpravodaje městského úřadu v Jeseníku JESINFO. Důvody proč toto periodikum naleznete každý měsíc ve schránce objasňuje starostka města Marie Fomiczewová: JesInfo je jedním z nástrojů otevřené informovanosti občanů, která je pro mne velmi důležitá. JesInfo by mělo být doručováno jednou měsíčně bezplatně do všech domácností v Jeseníku a jeho posláním je informovat občany o nejdůležitějším dění na radnici a poskytovat jim aktuální pokyny, údaje, informace a doporučení z jednotlivých odborů Městského úřadu Jeseník. V žádném případě si tento list neklade za cíl nějak suplovat nebo nahradit měsíční zpravodaj, ten bude i nadále vycházet ve stejném režimu jako dosud. Pokud jste JESINFO ve své schránce nenalezli, pište na ovou adresu: nebo volejte na tel.: Jeseník chce ušetřit za energie Jeseník se stal dalším z řady měst, který si uvědomil potřebu snižování svých provozních nákladů. Jako první se vedení města zaměřilo na úspory v oblasti silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny. Cílem je zapojit do tohoto procesu nejen městské organizace, o společném postupu jednalo vedení města i s vedením měst Šumperk, Zábřeh a Mohelnice. Prvním krokem je rozbor stávajícího odběru elektřiny v napěťových hladinách nízkého a vysokého napětí. V rámci tohoto auditu odběrných míst je třeba provést analýzu potřeb jednotlivých odběratelů elektřiny. Rozbor by měl být proveden do konce měsíce února. Dalším krokem bude koordinace společného postupu s výše uvedenými městy, a to v závislosti na informacích zjištěných v průběhu auditu. Vedení města se v současné době seznamuje s nabídkami subjektů zabývajících se systémy sdružených nákupů, elektronických výběrových řízení a elektronických aukcí. (TZ) Dokončení ze str. 1 Role a postavení učitelů a dalších pedagogických pracovníků se výrazně změnila. Zvýšil se tlak rodičovské veřejnosti vůči pedagogům, kterým v mnoha ohledech ubyly kompetence, zejména ve výchovné oblasti. Je to jeden z důvodů, proč učitelé ztrácejí motivaci. Také vnější podmínky si učitel nenastaví. Vážení učitelé, pedagogičtí a výchovní pracovníci, dovolte mi, abych vám za vedení města Jeseník popřál k blížícímu se Dni učitelů, co nejvíce spokojených žáků, vděčných a spolupracujících rodičů, dobrou atmosféru na vašich pracovištích a štědrého zřizovatele. Přeji vám, abyste stále požívali vysoké prestiže u veřejnosti, abyste byli náležitě a spravedlivě odměňování a ohodnocení a aby se vám dařilo v osobním životě. Mgr. Petr Procházka, místostarosta Jeseník, město a lázně - 3 /

5 Zprávy Městského úřadu Jeseník Pohádky mají jesenickou premiéru V sobota 5. března. v hodin proběhne v jesenickém Kině Pohoda premiéra seriálu večerníčků Venušánkovy příběhy ze země děda Praděda na motivy Jesenických pohádek a pověstí Miroslava Kubíčka, které režíroval Pavel Linhart. Dodejme, že na promítání je vstup volný. Anketa na Na jakém místě v rámci Městského úřadu (MěÚ) by pro vás byla nejdostupnější služba ověřování listin a podpisů a kontaktní místo CzechPoint? v budově MěÚ na ul. Tovární 51.2 % na radnici 44.2 % v budově IPOS (Pentagon) 4.7 % (Průběžné výsledky ankety ke dni uzávěrky zpravodaje.) Matrika V měsíci lednu se rodičům s trvalým bydlištěm v Jeseníku narodilo šest dětí: Dita Havlová, Vojtěch Vaníček, Štěpán Špaček, Ráchel Kamlerová, Lukáš Sedlák, Yen Hni Hoang Zemřeli: Petr Glausch Karel Król Františka Rosypalová Božena Tesaříková 67 let 69 let 90 let 87 let Paní učitelce Ludmile Štramové poděkovaly členky Svazu žen v Jeseníku za dlouholeté vedení této prospěšné organizace. LM 3 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

6 Informační centrum Jesenicka Zajišťujeme: informace pro občany i turisty, kontakt s RWE, prodej vstupenek MKZ Jeseník, TicketPro, TicketPortál, Ticket Stream, regionální dárkové předměty Rozšíření služeb v informačním centru v Jeseníku Informační centrum Jesenicka rozšiřuje nabídku svých služeb za hranice cestovního ruchu nově vytvořilo ve spolupráci s městem Jeseníkem kontaktní místo pro komunikaci s RWE prostřednictvím videotelefonu. Pracovníci informačního centra tak ochotně poradí všem občanům, kteří budou potřebovat znát odpověď na své otázky, případně přihlásit či odhlásit plynové přípojky. Termín spuštění služby byl energetickou skupinou RWE slíben na začátek března. Jubilejního 20. ročníku veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, který proběhl na Výstavišti v pražských Holešovicích ve dnech 10. až , se zúčastnilo i naše informační centrum. Naše účast byla, vzhledem k nedostatku propagačních materiálů reprezentujících město Jeseník i region, skromná, avšak každá návštěva podobného zaměření dává možnost nechat se inspirovat. Problém s nedostatkem propagačních materiálů budeme řešit finančními prostředky ze zdrojů Evropské unie. V půlce března podá občanské sdružení NA JEDNÉ LODI se svým dlouholetým partnerem Powiatem Nysa česko-polský projekt, který by měl napomoci propagovat Jesenicko, a to nejen u našich sousedů. Mezi nejdůležitější výstupy tohoto projektu budou jesenické produktové balíčky zaměřené na rodiny s dětmi a seniory. Dále dáme možnost místním podnikatelům v cestovním ruchu se zdarma prezentovat v polských informačních centrech na otočných stojanech. S Powiatem Nysa a s Jeseníky Sdružení cestovního ruchu navštívíme v dubnu a květnu i veletrhy ve Wroclavi a Opoli. Tímto nabízíme všem zájemcům, kteří by se chtěli na těchto polských veletrzích prezentovat, aby nám do přinesli do Informačního centra Jesenicka propagační materiály v polském jazyce. Dalším krokem k větší informovanosti o Jeseníku a okolí bylo vytvoření profilu informačního centra na sociální síti Facebook pod názvem Ic Jeseník. K tomuto profilu se za 14 dní přihlásilo již 160 uživatelů. Všichni naši přátelé jsou pravidelně informováni o nejrůznějších zajímavostech v oblasti cestovního ruchu, akcích v regionu, počasí, stavu sjezdovek, atd. Marcel Šos, provozovatel IC Připravili školáky na nástrahy v dopravě Sedmáci z Nábřežní uzavřeli poslední týden prvního pololetí neobvyklým způsobem. Jejich vyučujícími se na dvě hodiny stali policejní nadpraporčík a vojákyně Armády ČR. Cílem přednášky bylo vyzbrojit děti znalostmi pro bezpečný pohyb na kole v silničním provozu a poskytování první pomoci. Akci zorganizovala armádní zdravotnice Martina Voštová ze 7. mechanizované brigády v Hranicích na Moravě. Před časem prováděla mezi žáky na Nábřežní výzkum, v němž zjistila, že řada z nich se na silnici necítí bezpečně. Rozhodla se proto nabídnout škole ve spolupráci s Policií ČR seminář na toto téma. V jeho první části hovořil se sedmáky Jiří Černěnko o dopravních značkách, pohybu na křižovatkách a mnoha dalších věcech, které musí každý cyklista znát. Upozorňoval také, že mnoho dětí jezdí po paměti, což může být zrádné a nebezpečné, protože dopravní značení se občas mění. Na některých dětech bylo vidět, že mají potřebné znalosti v malíčku, našli se však i takoví, kteří měli potíže se základními dopravními značkami a připomenutí důležitých informací potřebovali jako sůl. Poté povídala Martina Voštová o základech první pomoci při dopravní nehodě. Součástí byly praktické ukázky, žáci si mohli na figurínách vyzkoušet, jak se provádí resuscitace. Kupodivu se toho vůbec nebáli. Žáci byli nad mé očekávání aktivní a projevovali zájem. Škola vytvořila pro akci velice dobré zázemí, zhodnotila akci zdravotnice s hodností rotmistryně a dodala, že v případě zájmu nabízí seminář i dalším školám na Jesenicku. Kontaktovat ji lze na adrese (jg) Jeseník, město a lázně - 3 /

7 Hvězdárna měla narozeniny Dovolte mi připomenutí krásného 45. výročí založení hvězdárny v Jeseníku. V posledních letech hvězdárna fungovala jako součást různých institucí Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V současné době je hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník, kde poskytuje potěšení i pro mladé astronomy v podobě astronomického kroužku. K založení místní hvězdárny došlo za výrazné iniciativy učitele Vladimíra Petřkovského. Tento astronom se narodil v Kelči a zemřel v Jeseníku. Proto v rámci tohoto připomenutí jsem si zde dovolila uvést výňatek (zdroj: webové stránky Jesenického klubu seniorů, článek ze , Takový byl Petřa). Autor, přítel Vladimíra Petřkovského, popisuje, jak se houževnatý pedagog vrhal do každé práce s vervou hodnou cílevědomého člověka, a dokládá to i jeho snažení ve vybudování naší hvězdárny (v letech ). Když ji začal budovat, všichni jsme ho zrazovali, že se to nikdy nemůže podařit. Ale Vláďa tvrdošíjně odporoval: Hvězdárna bude! A sháněl materiál, peníze a hlavně různé úřední papíry. Běhal po úřadech, vysvětloval, intervenoval a někdy se i zlobil, ale nakonec vždy dosáhl svého. Dřel na budování hvězdárny, vyburcoval v žácích nadšení, takže ti makali na hvězdárně nezištně a obětavě. A výsledek toho všeho známe. Hvězdárna pracuje dodnes i po Vladimírově smrti. A dokazují to i fakta - již řadu let v rámci programu hvězdárny, fungují přednášky pro mateřské školky, školy i širokou veřejnost. Upřímné poděkování patří panu Pavlu Kláskovi, který vždy ochotně přijímal nejen třídní kolektivy, ale také širokou veřejnost. Ročně tak navštívilo naši hvězdárnu více než 800 dětí, mládeže i dospělých. V současné době se z časových důvodů upravil přístup výukových programů pro školáky, kde jsou dány termíny dostupné na Pro návštěvníky, dychtící si večer zajít na romantickou prohlídku noční oblohy s výkladem, je pak důležitá informace, že na níže uvedený telefon či je nyní třeba se nahlásit dopředu, a pokud bude skupinka čítat méně než 8, ne však více než 20, není problém se dohodnout na termínu setkání. Telefonní číslo je dostupné pro všechny návštěvníky toužící po informacích o vesmíru. Veronika Pavelková, správce hvězdárny, tel. číslo SVČ DUHA Jeseník , Jesenická rozvojová úspěšně ukončila projekt Zima na Jesenicku aneb Přijeďte k nám na hory Během třech týdnů mělo možnost 100 studentů z polských i jesenických středních škol vyzkoušet si své dovednosti v zimních sportech. Od 11. ledna jste měli možnost potkávat na Ramzové skupinky česko-polských studentů, kteří pod dozorem zkušených instruktorů ze Sun Ski absolvovali výuku jízdy na sjezdových lyžích a na snowboardech. Z tváří studentů bylo možno vypozorovat, že se jim výuka líbí a že ji provádějí s nadšením a zápalem. Projekt pamatoval i na bezplatné zapůjčení lyžařské a snowboardové výbavy, kterou využila většina studentů. Pochopitelně největší zájem byl o jízdu na snowboardech. Program pro účastníky byl obohacen o motivační hry a přednášku pracovníka CHKO a Horské služby. Možnost jízdy na běžkách zasněženou krajinou byla odměnou pro každého účastníka. Nebyla to však jediná odměna: na památku dostali všichni studenti trička a pamětní listy. Poměřit si své nabyté schopnosti a dovednosti dostali účastníci závěrem každého kurzu, kdy pro ně instruktoři uspořádali závody. Všichni absolventi zimních kurzů si sebou odnesou plno zážitků a vzpomínek. Za Jesenickou rozvojovou, o. p. s., Vendula Poláchová Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Překračujeme hranice 5 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

8 Knihovna V. Priessnitze v Jeseníku se připojila k nové akci, kterou založil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Každý rok se bude oceňovat nejlepší čtenář z oddělení pro dospělé a děti. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam četby a ocenit ty, kteří služby knihovny nejvíce využívají. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok (tzn. rok 2010). V měsíci březnu pak bude oceněn nejlepší čtenář za oddělení pro dospělé a pro děti. Více informací naleznete přímo v knihovně nebo na webu: Jeseník, město a lázně - 3 /

9 Nová publikace o technických službách a výzva pro občany Uplynulo 15 let od vzniku Technických služeb Jeseník, akciová společnost. Historie ale sahá daleko dál, a organizace se proto rozhodla vydat reprezentativní publikaci, která by reflektovala bohatou historii i současnost práce technických služeb a jejich výrazný podíl na zvelebení a údržbě našeho města. Publikace bude určena široké veřejnosti i zájemcům o místní historii a měla by přehledně a atraktivním způsobem seznámit čtenáře s jednotlivými pracovišti, oblastmi jejich působení a rozsahem. Publikace by měla být uspořádána do kapitol reflektujících veškerá odvětví působnosti zeleň, parky, komunikace, odpady, osvětlení, autodílna a pohřebnictví. Součástí by měla být přehledná kronika technických služeb, která bude popisovat nejdůležitější milníky v historii, přehled současných aktivit a perspektivu v blízké budoucnosti. Aby byla publikace co nejatraktivnější, bude velký důraz kladen na dobovou i současnou obrazovou dokumentaci. Je již nepsaným pravidlem, že právě tato část je kvůli tradičnímu nedostatku dobových fotografií rovněž nejtěžší. Proto se Technické služby Jeseník, a. s., obrací na občany s prosbou o pomoc se získáváním fotografií, které se nějakým způsobem technických služeb a její práce týkají. TS rády přijmou jakýkoliv materiál, ať už písemný nebo fotografický o práci a pracovnících, např. při úklidu a údržbě města, třídění a svozu odpadků, úpravách a údržbě místních komunikací, sázení a údržbě městské zeleně a v pohřebních službách. Vedení technických služeb slibuje za poskytnutí materiálu drobnou odměnu. Jan Prejda, ředitel, Technické služby Jeseník, a. s., O. Březiny 168, Jeseník, tel.: Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

10 Povzdechnutí k článku v JT Moderní trend kácení stromů Žijeme v našem městě, obklopeném pohořím Jeseníků. Všichni nám závidí, jak se tady máme dobře, když žijeme v tak krásné krajině, plné vegetace a klidu. Životní prostředí je vše kolem nás a samozřejmě také jsme její součástí i my. Chceme mít vše, co je běžnou civilizační vymožeností, potřebujeme pracovat, jezdit na nákupy, opravovat, budovat, bavit se a dělat to, co je v dnešní době normální. I malé město má své pravidla žití. Musíme se přitom přizpůsobit legislativě, normám a také zdravému a reálnému úsudku. Musíme dbát na to, aby vše bylo prováděno promyšleně, správně a také s ohledem na budoucnost. Technické služby Jeseník, a. s., je společnost vlastněna městem Jeseníkem, které si ji zřídilo, aby prováděla běžnou údržbu majetku, komunikací, zeleně, osvětlení, likvidovala odpady, zajišťovala smuteční obřady, starala se o hřbitovy a mnoho dalších činností. Ve skutečnosti to funguje tak, že město přesně specifikuje rozsah práce na kalendářní rok, vše je pak denně sledováno, kontrolováno a vyhodnocováno. Technické služby jsou také pro město poradcem v určitých činnostech, mají dlouholeté zkušenosti a odborníky. Při čtení článku Moderní trend kácení stromů, uveřejněný v Jesenickém týdeníku dne , který popisuje, jak technické služby tlačí na kácení aleje od nádraží k lázním, si jen povzdechneme. Je vidět, že pisatel nemá mnoho informací a pak je to jen jeho představa a bohužel i trochu pohanění naší práce. Nejsme společností, která by měla profit z toho, že čím víc pokácí stromů, tím má větší zisky. Naopak, společně s městem se snažíme udržet stávající standard a samozřejmě dělat vše proto, aby i za několik desítek let byl Jeseník plný kvalitní zeleně. Navíc jen malá část aleje podél cesty je v majetku města (směrem nahoru pravá strana od vlakového přejezdu po ulici V Aleji). Ostatní stromořadí u cesty k lázním patří ke komunikaci a tu neobhospodařuje město ani technické služby. Obecně, než se začne kácet, je potřeba několik věcí. Je nutné zjistit stav stromu, stáří, velikost, umístění, musí být přesně specifikovány důvody pro kácení. Pak se k tomu vyjádří odbor životního prostředí, který vše posoudí a nepovolí bezdůvodně porazit žádný strom. Pokud někdo neví jak na to, na příslušném odboru města vždy dostanou vyčerpávající informace. Není to tak dlouho, co se v jednom městě stala hrozná tragédie. Zdánlivě zdravý, urostlý strom, bez varování padl a v tu nejhorší chvíli. Bohužel to stálo i lidský život. Hledal se viník a hlavně proč se to stalo. Několik expertíz konstatovalo, že vizuálně šlo o dobrý strom, který měl napadené kořeny, které postupně uhnívaly a v den D byl strom bez nich. Nic nebylo vidět, protože nad zemí bylo vše v pořádku a pod zem nikdo nevidí. Pak to bylo jen o tom, na kterou stranu padne a padl. Tragédie nejde vzít zpět, je potřeba udělat vše pro to, aby se již nikdy nemohla stát. Zeleň je nezbytná pro plnohodnotný život, ale ne za každou cenu. Pokud je strom nemocný, je nutné ho nahradit mladým, zdravým. Město má každý vlastní strom pasportizovaný, provádí se pravidelné prohlídky, posouzení odbornou certifikovanou společností v oblasti dendrologie, realizují se zkoušky a samozřejmě se provádí údržba. Nemocný strom, který by ohrožoval obyvatele, se pokácet musí. Pak nastane druhý krok, a to je výsadba mladého. Ne vždy na stejném místě, ale na nejvhodnějším. Práce na údržbě zeleně je mnoho a chceme, aby se provádělo více věcí. Jen ty peníze, ty bohužel jsou jen v omezeném množství. Město, jako vlastník, se snaží udržet nejen zeleň v dobrém stavu i když má málo financí i tak se provádí vše, že zeleň neztrácí na kvalitě, je zajištěna bezpečnost, obnova a také celkový vzhled města. Jan Prejda, ředitel, Technické služby Jeseník, a. s. Jeseník, město a lázně - 3 /

11 Malé ohlédnutí za činností střediska ekologické výchovy (SEV) při SVČ DUHA Jeseník Středisko ekologické výchovy při SVČ DUHA Jeseník pracuje již čtvrtý školní rok a svou činností navázalo na bývalou stanici mladých přírodovědců. Naším posláním je poskytovat environmentální výchovu v rámci zájmových útvarů, výukových programů a jiných aktivit (např. exkurze, zájezdy, letní tábory, soutěže ). V letošním školním roce jsme opět otevřeli zájmové útvary s přírodovědným zaměřením - přátelé přírody a pěstitelství pod názvem Loskutáček. Dále jsou to kroužky chovatelský, včelařský, rybářský, akvaristický, astronomický, teraristický, chov psů, chov koček, přírodovědný kroužek pro děti s handicapem, Kdo si hraje, nezlobí, Malý zoolog, Klub přátel koní a ZÚ Malý kutil. Činnost zahájilo celkem 28 kroužků. Školním kolektivům poskytujeme celoroční nabídku výukových programů, které doplňují tématické okruhy školních vzdělávacích programů např. Člověk a příroda, Člověk a jeho svět a podobně. Ze strany škol celého Jesenicka je nabídka pravidelně využívána podle potřeb vyučujících přírodovědných předmětů. Středisko ekologické výchovy je součástí SVČ DUHA Jeseník. Činnost SEV je personálně zabezpečena pedagogickými pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí střediska, dále Ing. Ludmilou Janoštíkovou a paní zahradnicí Pavlou Luljakovou. Při vedení kroužků nám napomáhá 7 externích pracovníků, kterým patří za činnost v přírodovědném zájmovém vzdělávání dětí velký dík. V 1. pololetí se v našem SEV uskutečnily výukové programy Den zvířat, Člověk a voda, Včely a lidé, Den stromů, Recyklovaný papír, Ať zvířata nežalují, Stopy zvířat, Bobři, Pes přítel člověka, Léčivé rostliny kolem nás, Naše zahrada, Vyrábíme z vizovického těsta, Vánoční výstava a beseda na téma Vánoce u nás, v Evropě a ve světě. Kromě toho probíhaly exkurze v odchovnách zvířat a ve sklenících. Během roku probíhá Přírodovědná korespondenční soutěž pro žáky Jesenického okresu za podpory sponzorů, kterými jsou: Lesy ČR Lesní správa Jeseník, Technické služby Jeseník, a. s. a ZP MV. Našim sponzorům patří dík, protože poskytují věcné ceny pro vítěze této soutěže. Zvláštní dík patří Lesům ČR, které nám dlouhodobě pomáhají zabezpečovat podestýlku pro 70 zvířátek v chovatelském zařízení. Rovněž nám v létě poskytují program v rámci lesní pedagogiky při organizaci příměstského tábora. Lesy ČR dále sponzorovaly nákup některých učebních pomůcek do zájmových útvarů a výukových programů a dále opravu včelína. Z jednotlivých akcí bych chtěla z naší činnosti zvláště vyzvednout: Účast na 6. veletrhu ekologických programů ve SEV Sluňákov Olomouc, kde jsme se po třetí prezentovali, tentokrát s výukovým programem Léčivé rostliny kolem nás. Dále jsme pokračovali ve spolupráci se SONS Jeseník (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) pod vedením paní Ivy Malé. Již po druhé jsme ke Světovému dni zraku uspořádali výstavu a besedu pod názvem Děti DUHY pro SONS. V 1. pololetí jsme školám nabídli dva nové výukové programy: Naše zahrada a Pes přítel člověka. Ve druhém pololetí 2010/2011 opět nabízíme školám výukové programy v rámci cyklu Žijeme na jedné planetě : Ryby a obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci. Dále programy Stopy zvířat, Člověk a voda, Bobři, Ekosystém les, Odpady kam s nimi, Velikonoční výstava a beseda, Naučná stezka dřevin, Zdravý životní styl, Léčivé rostliny, Naše zahrada, Výstava ke Dni Země a další. Opět bude uspořádáno okresní kolo Biologické olympiády, soutěž Zelená stezka- Zlatý list a čtyři příměstské letní tábory pro děti s přírodovědně ekologickou tematikou. SEV DUHA Jeseník mělo dva roky statut pozorovatele v celostátní síti středisek ekologické výchovy Pavučina. Ze zkušeností členství v Pavučině, jakož i z předchozí činnosti stanice mladých přírodovědců čerpáme bohaté zkušenosti při poskytování environmentální výchovy v okrese Jeseník. Ing. Ludmila Janoštíková, SEV SVČ DUHA Jeseník 9 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

12 Upřímné poděkování Lesům ČR... S příchodem nového roku hodnotíme ten starý a vždy si uvědomujeme, jak důležitá je pro nás spolupráce s jinými organizacemi. Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru. Tentokrát se jednalo o finanční příspěvek na opravu včelínu a altánu na naší zahradě. V jarních měsících mohou být tyto stavby již využívány na výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ zaměřené na chovatelství včel a jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 19. ročník. Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se podílejí na přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka Zlatý list v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem a účastnili se také předprázdninové akce Hurá na prázdniny, kde si s ostatními kolegy připravili pro děti zábavné hry a soutěže Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují. Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník Polské taneční formace v Jeseníku V rámci projektu institucionální spolupráce ( ) Městských kulturních zařízení Jeseník a Nyského domu kultury v Nyse jsme přivítali v týdnu od 14. do v Jeseníku tři moderní taneční spolky mladé generace Adagio, Harmonia w Chaosie a Addictive z Nysy. Cílem tohoto výměnného pobytu bylo taneční soustředění, poznání kultury, volnočasové aktivity a setkání s místním tanečním spolkem Madsmiles. Polské skupiny neskrývaly velké nadšení z velmi volně a pružně postaveného programu. Ovšem na dobrovolný dvoufázový trénink docházela pravidelně většina účastníků. Bylo skvělé sledovat, jak si všichni při tréninku vzájemně pomáhají a radí co a jak dělat jinak a lépe. Až to chvílemi připomínalo jednu velkou rodinu milující moderní tanec. Při setkání s místním spolkem byli velmi vstřícní a navzájem si sdělovali postřehy a um. Jediným drobným nedostatkem byl podle vedoucí skupin Soni Wojnarowske ten fakt, že se moderní taneční styly hip-hop a breakdance netěší v Jeseníku takovému zájmu jako u nich v Nyse. Pravdou je, že tato taneční základna se u nás teprve začíná formovat. Ale kdo ví, třeba budou účastí při další návštěvě příjemně překvapeni... Jiří Juráš, koordinátor, MKZ Jeseník Jeseník, město a lázně - 3 /

13 Evropský bronz pro jesenické gymnazisty Finále FIRST LEGO League Central Europe. Sedm evropských zemí, rekordních 741 soutěžících týmů. Jen 24 nejlepších z nich, 24 vítězů regionálních a následně i postupových kol, se může zúčastnit středoevropského finále soutěže FIRST LEGO League. Gymnázium Jeseník se tohoto finále zúčastnilo jako pětinásobný mistr ČR a letošní mistr zemí Visegrádu v řadě již popáté. Letos poprvé z Jeseníku odjížděl na finále autobus dokonce se dvěma týmy, které si v listopadu vybojovaly postup svými republikovými vítězstvími v Praze a v Olomouci a následně zlatem a bronzem z mistrovství zemí Visegrádu, které se konalo v prosinci 2010 v Bratislavě. Týmy R.U.R. a CO2, které pracují při gymnáziu jako kroužky SVČ Duha Jeseník, daly do přípravy opravdu mnoho hodně času, úsilí, trpělivosti, práce i energie. Obrovská budova Heinz Nixdorf Museums Forum v Paderbornu hostila finále FLL už podruhé. V sobotu jsme do ní vstupovali nabiti očekáváním budou stačit naše dovednosti ve srovnání se špičkovými německými, rakouskými a švýcarskými týmy? Podaří se nám postoupit dál? Moderátor při zahájení soutěže říká, že tu nebudou žádní poražení, protože všichni přítomní jsou už vítězové; finále se účastní jen ti nejlepší z nejlepších. Navíc je to v historii finále poprvé, kdy se ho účastní dva týmy z jedné školy. Je to den plný zážitků, setkání a událostí. Něco se daří lépe, něco hůře, ale nikdy nevíte, co na vaše výkony řeknou porotci. Zaznamenáváme úspěch tým CO2 má třetí nejlepší prezentaci výzkumného úkolu. Děti svou prezentaci předvádí znovu, tentokrát na pódiu před nabitým auditoriem, samozřejmě v angličtině. Jako při každém turnaji FLL hodiny utíkají tak rychle, že je tu večer a s ním čekání na výsledky. Nejlepších 8 týmů postupuje dál, na celosvětová setkání, a my bychom byli moc rádi mezi nimi. Nejsme osmí, nejsme sedmí, šestí ani pátí. Naše naděje klesají. Nejsme ani čtvrtí. Naděje umřely, zřejmě jsme to nezlomili a budeme devátí jako loni. Najednou se z mikrofonu ozývá: The third place in the category Champion goes to <SÍ OU TÚ>!!! Tým CO2 je třetí! Tým CO2 tedy čeká účast na celosvětovém otevřeném šampionátu v nizozemském Delftu na začátku června. Obrovskou radost trochu kalí fakt, že náš druhý tým, R.U.R., zůstal za postupovou branou. Ale jak říkal moderátor, není tu poražených. Všichni máme co oslavovat. Závěrem je nutné říct, že bychom nemohli soutěžit bez podpory a pomoci mnoha lidí a organizací. Naší oporou je Gymnázium Jeseník i SVČ Duha Jeseník, hlavními sponzory město Jeseník a CAMPANULA, spol s r.o. Pomohlo nám mnoho rodičů, učitelů, kamarádů i lidí úplně cizích, které jsme požádali o pomoc, a oni neodmítli. Někteří z nich nám pomohli radou, jiní nám darovali svůj čas, někteří pomohli materiálně, jiní finančně. Bez nich bychom nemohli být úspěšní, bez nich bychom vůbec nemohli soutěžit. Všem jim patří náš velký dík. M. Dostálová 11 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

14 Programová nabídk a 3 / března... Knihovna V. Priessnitze MAGNESIA LITERA I letos můžete hlasovat pro nejlepší české knihy za předchozí rok Hlasovat lze pomocí korespondenčního lístku, který dostanete v knihovně nebo na Pořádá KVP Jeseník. středa 2. března v 17 hodin...výstavní síň Divadla P. Bezruče VERNISÁŽ VÝSTAVY OLEJOMALEB VLASTY SKŘÍŠOVSKÉ Výstava potrvá do 31. března. Vstup zdarma. Pořádají MKZ Jeseník. pátek 4. března v 19 hodin...kaple, Průchodní ulice ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK KURZU TANCE PRO DOSPĚLÉ Pořádají MKZ Jeseník. Jen pro zvané. neděle 6. března v 15 hodin...kaple, Průchodní ulice DĚTSKÝ KARNEVAL SE SKUPINOU WABANK Soutěže - tanečky - pohádková tombola. Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s ČSŽ Jeseník. úterý 8. března v hodin... Fara kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku TAJEMSTVÍ RAČÍHO ÚDOLÍ Za krásami a historií jednoho z nejkrásnějších míst Rychlebských hor Vás ve fotografiích provede pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka Milan Rychlý. Vstupné 20 Kč. Pořádá VMJ. středa 9. března od 8.30 hodin Kaple a klubovny SVČ DUHA DĚTSKÁ SCÉNA PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ Okresní kolo v recitaci žáků ZŠ pořádá SVČ DUHA a MKZ Jeseník. Nejlepší recitátoři postoupí do krajského kola. středa 9. března v hodin...hala hotelu Priessnitz VOJTA ZPÍVÁ NOHAVICU Vojtěch Olšanský zpívá písně od Jaroslava Nohavici. Pořádají PLL a. s. středa 9. března... Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku ČTENÁŘ ROKU 2011 Oceňování nejlepších čtenářů. Knihovna V.Priessnitze v Jeseníku se připojila k nové akci, kterou založil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Každý rok se bude oceňovat nejlepší čtenář z oddělení pro dospělé a děti. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok. V měsíci březnu pak bude oceněn nejlepší čtenář za oddělení pro dospělé a děti. Pořádá KVP Jeseník. Jeseník, město a lázně - 3 /

15 čtvrtek 10. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY ZDENY BLECHTOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 11. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY VERONIKY PAVELKOVÉ A PĚVECKÉ TŘÍDY JIŘÍHO SVOBODY Pořádá ZUŠ Jeseník. sobota 12. března v 19 hodin...plíživá Kontra EXPEDIČNÍ KAMERA Festival cestovatelských a adrenalinových filmů. Více informací na Vstup volný. Pořádá Plížívá Kontra. sobota 12. března v hodin...kongresový sál PLL, a. s. DVANÁCTÝ UČITELSKÝ BÁL K tanci i poslechu bude hrát FANTASIA Milana Domese. Cena vstupenky s místenkou 150 Kč. Předprodej v IC -ALKRON. Doprava z lázní zajištěna busem odjezd ve 2 hodiny po trase městské autobusové linky do Jeseníku. Pořádá OROS PŠ Jeseník. sobota 12. března ve 20 hodin...kaple, Průchodní ulice JARNÍ BÁL ZAHRADY 2000 K tanci hraje Josef Knedla.Jako hosté vystoupí řecká taneční skupina Evros. Vstupné 120 Kč.Prodej vstupenek v obchůdku Zahrady 2000 na ul.28.října (naproti divadla). Pořádá Zahrada sobota 12. března ve 20 hodin... Pentagon KONCERT PRIESSNITZ A VYPSANÁ FIXA Koncert jesenických Priessnitz v rámci Alois Nebel Tour. Návtěvníci se mohou těšit nejen na na video projekce, ale i na oblíbenou kapelu Vypsaná Fixa. Vstupné v předprodeji 200 Kč. Na místě pak 250 Kč. Předprodej probíhá v Café Ennea, nám. Svobody, Jeseník. Pořádá Kapela Priessnitz. neděle 13. března v 17 hodin...kaple, Průchodní ulice KURZ TANCE PRO POKROČILÉ TANEČNÍKY určeno párům, které již navštěvovaly kurzy společenského tance a nyní mají zájem se ještě zdokonalit jak v technice, tak v nových variacích.výuka dalších tanců. Vyučují Iva Obšilová a Jiří Procházka. Pořádají MKZ Jeseník. pondělí 14. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY TOMÁŠE ZÁPECY Představí se žáci ve hře na keyboard, kytaru a zobcovou flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 15. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z HOUSLOVÉ TŘÍDY JOSEFA HAVLA Pořádá ZUŠ Jeseník. 13 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

16 DVANÁCTÝ UČITELSKÝ BÁL V sobotu 12. března 2011 pořádá Oblastní rada odborového svazu pracovníků školství již Dvanáctý učitelský bál v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku pro širokou veřejnost. K tanci i poslechu bude hrát taneční kapela FANTASIA-Milan Domes Zahájení bálu bude v 19,30hodin Cena vstupenky s místenkou 150 Kč, hromadné objednávky písemně em písemně na adrese OROS PŠ Jeseník, Dukelská Předprodej od úterý 22.února 2011 v informačním centrum Jesenicka-ALKRON Doprava z lázní je zajištěna odjezd hodin po trase městské autobusové linky do Jeseníku Srdečně zvou pořadatelé z OROS PŠ Jeseník Jeseník, město a lázně - 3 /

17 středa 16. března v 8.30 a hodin...divadlo P. Bezruče ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ v nastudování Divadla Krapet Praha.Určeno dětem MŠ a I.st. ZŠ. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. středa 16. března v hodin...kino Pohoda KAREL PLÍHAL Vstupné 160 Kč a v den konání koncertu 190 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. středa 16. března v 19 hodin...zrcadlový sál HUDBA JIHU A JAZZ Koncert klavírního dua Valeri Pištáková - Karolina Vysikan. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a. s. čtvrtek 17. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD ZDEŇKY KAINAROVÉ A HELENY ŠTĚPÁNOVÉ Uslyšíme žáky ve hře na housle a akordeon. Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 18. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY JARMILY GIECKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. neděle 20. března v 15 hodin...divadlo P. Bezruče JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A... Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení v tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu,když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem,dobrotou a láskou. Uvádí UA Mario Praha. Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. od pondělí 21. března do 24. března divadlo P. Bezruče JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB, HER A HRAČEK Máte doma věci, které mohou sloužit dalším dětem? V pondělí od 11 do 17 hodin příjem zboží, úterý od 9 do 17 hodin prodej, středa od 9 do 15 hodin prodej, čtvrtek od 13 do 16 hodin vyúčtování. Vykupují se jen zachovalé a čisté věci. Pořádají IV. ČSŽ a MKZ Jeseník. pondělí 21. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD ŠÁRKY BARTOŇOVÉ, TOMÁŠE UHLÍŘE A VLADIMÍRA VRAŇOVSKÉHO Představí se žáci ve hře na klavír, klarinet a saxofon. Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 22. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. 15 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

18 SHIZUKA ISHIKAWA housle KAREL FIALA violoncello KVITA BILYNSKÁ klavír KAREL UNTERMÜLLER viola PROGRAM: J. BRAHMS, A. DVOŘÁK klavírní kvartety Vstupné 100 Kč/ 80 Kč Pro držitele Karty Klubu přátel Klasika Viva sleva ze vstupného 20 Kč. Středa Jeseník, Kaple od 19 hodin na severu Jeseník, město a lázně - 3 /

19 středa 23. března v 19 hodin...kaple KLASIKA VIVA SHIZUKA ISHIKAWA- HOUSLE, KAREL FIALA - VIOLON- CELLO, KAREL UNTERMÜLLER - VIOLA, KVITA BILYNSKA - KLAVÍR Program: J. Brahms a A. Dvořák klavírní kvartety. Vstupenky jen v kanceláři Divadla P.Bezruče a na místě před koncertem.více informací na Vstupné 100 Kč, senioři a děti 80 Kč. Pořádá agentura J+D Praha ve spolupráci s MKZ Jeseník. čtvrtek 24. března v 17hodin...Kaple TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ Z HUDEBNÍHO A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 25. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z PĚVECKÉ TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 25. března v 19 hodin...zrcadlový sál KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ - HUDEBNÍ PORTRÉT NÁRODŮ Účinkují žáci a studenti hudebních škol v Ozimku,Prudniku,Nyse a Jeseníku. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a.s. a Nyski Dom Kultury a MKZ Jeseník. sobota 26. března v 15 hodin...kongresový sál JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a. s. a ZUŠ Jeseník pondělí 28. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY DALIMILY KAŇKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 29. března v 19 hodin...divadlo P. Bezruče GERALDINE ARON: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD Laskavá komedie,kterou irská autorka věnovala všem,kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všech 18 postav vytváří skvělá Eliška Balzerová. Hra v předplatném.volná místa již vyprodána! Pořádají MKZ Jeseník. úterý 29. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY JAROSLAVY RANDÝSKOVÉ Představí se žáci ve hře na housle, klavír a zobcovou flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník. Úterý 29. března v 19 hodin...zrcadlový sál KOMORNÍ KONCERT Účinkují: Marta Reichlová soprán, Richard Pohl klavír. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL, a. s. čtvrtek 31. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KYTAROVÉ TŘÍDY CARMEN LANGEROVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. 17 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

20 Jeseník, město a lázně - 3 /

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM BŘEZEN 2010 Úterý 2. března ve 13 hodin...kaple SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo soutěže MŠMT ČR. Pátek 5. března v 17 hodin...kaple

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA ŘÍJEN 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DNY SENIORŮ V JESENÍKU OD 2. DO 7.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

PROGRAM DUBEN 2010. Sobota 3. dubna v 19 hodin. Zimní zahrada TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU TONIGHT Vstupné 50 Kč bez předprodeje.

PROGRAM DUBEN 2010. Sobota 3. dubna v 19 hodin. Zimní zahrada TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU TONIGHT Vstupné 50 Kč bez předprodeje. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM DUBEN 2010 Pátek 2. dubna v 15 hodin Kongresový sál DIVADLO DĚTEM Divadlo dětem souboru Pohádková babička s názvem Hrajeme si na pohádku. Vstupné 30 Kč,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více