Zprávy Městského úřadu Jeseník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Městského úřadu Jeseník"

Transkript

1

2

3 Obsah Wellness centrum na webu města Omezení provozu internetových stránek Začalo vycházet JESINFO Jeseník chce ušetřit za energie Pohádky mají jesenickou premiéru Anketa na 3 Matrika Informační centrum Jesenicka Připravili školáky na nástrahy v dopravě Hvězdárna měla narozeniny Zima na Jesenicku aneb Přijeďte k nám na hory Nová publikace o technických službách Povzdechnutí k článku v JT Malé ohlédnutí za činností střediska ekologické výchovy 9 Upřímné poděkování Lesům ČR Polské taneční formace v Jeseníku Evropský bronz pro jesenické gymnazisty Programová nabídka Výstavy Kino Pohoda Priessnitzovy léčebné lázně, a. s Výlety nejen pro lázeňské hosty Vlastivědné muzeum Jesenicka Hnutí Brontosaurus Jeseníky Základní umělecká škola Jeseník Vodní hrátky s batolátky a předškoláčky Mateřské centrum Krteček Plíživá Kontra Lesní těžba Pozvánka na Jarní koncert SOJ Vlasta Skříšovská vystavuje v divadle Klasika Viva nabídne čtveřici umělců Priessnitz a Vypsaná Fixa zahájí Alois Nebel tour..... Za Petrem Špangerem Starosta v neoprenu Ztracený Jeseník Na první straně obálky: Obraz Vlasty Skříšovské Pravá zimní nálada. Výstavu olejomaleb Vlasty Skříšovské můžete po celý březen zhlédnout ve výstavní síň Divadla P. Bezruče. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Marie Fomiczewová, Jiří Glabazňa, Miroslav Hrdlička, Eva Knoppová, Lubomíra Macháčková, Michaela Neubauerová, František Surmík Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 10 Kč Počet výtisků: 900 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Wellness centrum na webu města Na internetových stránkách městského úřadu byla vytvořena sekce Wellness centrum, ve které, na základě požadavku občanů města vznesených na veřejném projednávání tohoto projektu dne , jsou umístěny aktuální dostupné informace o projektu včetně všech atrakcí tohoto zařízení. Současně jsou zde umístěny i informace o doposud zpracovaných podpůrných dokumentech k tomuto záměru. V nejbližší době by v této sekci mělly být zvěřejněny také výstupy z jednání Výboru pro strategický rozvoj a investice a jeho konstatování na základě doposud zpracovaných a předložených podkladů. vedení města Omezení provozu internetových stránek V souvislosti se zaváděním nové verze internetových stránek se omlouváme za dočasné omezení provozu stránek. Oddělení informatiky MěÚ Jeseník Začalo vycházet JESINFO V polovině února jste ve svých poštovních schránkách nalezli první číslo nového zpravodaje městského úřadu v Jeseníku JESINFO. Důvody proč toto periodikum naleznete každý měsíc ve schránce objasňuje starostka města Marie Fomiczewová: JesInfo je jedním z nástrojů otevřené informovanosti občanů, která je pro mne velmi důležitá. JesInfo by mělo být doručováno jednou měsíčně bezplatně do všech domácností v Jeseníku a jeho posláním je informovat občany o nejdůležitějším dění na radnici a poskytovat jim aktuální pokyny, údaje, informace a doporučení z jednotlivých odborů Městského úřadu Jeseník. V žádném případě si tento list neklade za cíl nějak suplovat nebo nahradit měsíční zpravodaj, ten bude i nadále vycházet ve stejném režimu jako dosud. Pokud jste JESINFO ve své schránce nenalezli, pište na ovou adresu: nebo volejte na tel.: Jeseník chce ušetřit za energie Jeseník se stal dalším z řady měst, který si uvědomil potřebu snižování svých provozních nákladů. Jako první se vedení města zaměřilo na úspory v oblasti silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny. Cílem je zapojit do tohoto procesu nejen městské organizace, o společném postupu jednalo vedení města i s vedením měst Šumperk, Zábřeh a Mohelnice. Prvním krokem je rozbor stávajícího odběru elektřiny v napěťových hladinách nízkého a vysokého napětí. V rámci tohoto auditu odběrných míst je třeba provést analýzu potřeb jednotlivých odběratelů elektřiny. Rozbor by měl být proveden do konce měsíce února. Dalším krokem bude koordinace společného postupu s výše uvedenými městy, a to v závislosti na informacích zjištěných v průběhu auditu. Vedení města se v současné době seznamuje s nabídkami subjektů zabývajících se systémy sdružených nákupů, elektronických výběrových řízení a elektronických aukcí. (TZ) Dokončení ze str. 1 Role a postavení učitelů a dalších pedagogických pracovníků se výrazně změnila. Zvýšil se tlak rodičovské veřejnosti vůči pedagogům, kterým v mnoha ohledech ubyly kompetence, zejména ve výchovné oblasti. Je to jeden z důvodů, proč učitelé ztrácejí motivaci. Také vnější podmínky si učitel nenastaví. Vážení učitelé, pedagogičtí a výchovní pracovníci, dovolte mi, abych vám za vedení města Jeseník popřál k blížícímu se Dni učitelů, co nejvíce spokojených žáků, vděčných a spolupracujících rodičů, dobrou atmosféru na vašich pracovištích a štědrého zřizovatele. Přeji vám, abyste stále požívali vysoké prestiže u veřejnosti, abyste byli náležitě a spravedlivě odměňování a ohodnocení a aby se vám dařilo v osobním životě. Mgr. Petr Procházka, místostarosta Jeseník, město a lázně - 3 /

5 Zprávy Městského úřadu Jeseník Pohádky mají jesenickou premiéru V sobota 5. března. v hodin proběhne v jesenickém Kině Pohoda premiéra seriálu večerníčků Venušánkovy příběhy ze země děda Praděda na motivy Jesenických pohádek a pověstí Miroslava Kubíčka, které režíroval Pavel Linhart. Dodejme, že na promítání je vstup volný. Anketa na Na jakém místě v rámci Městského úřadu (MěÚ) by pro vás byla nejdostupnější služba ověřování listin a podpisů a kontaktní místo CzechPoint? v budově MěÚ na ul. Tovární 51.2 % na radnici 44.2 % v budově IPOS (Pentagon) 4.7 % (Průběžné výsledky ankety ke dni uzávěrky zpravodaje.) Matrika V měsíci lednu se rodičům s trvalým bydlištěm v Jeseníku narodilo šest dětí: Dita Havlová, Vojtěch Vaníček, Štěpán Špaček, Ráchel Kamlerová, Lukáš Sedlák, Yen Hni Hoang Zemřeli: Petr Glausch Karel Król Františka Rosypalová Božena Tesaříková 67 let 69 let 90 let 87 let Paní učitelce Ludmile Štramové poděkovaly členky Svazu žen v Jeseníku za dlouholeté vedení této prospěšné organizace. LM 3 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

6 Informační centrum Jesenicka Zajišťujeme: informace pro občany i turisty, kontakt s RWE, prodej vstupenek MKZ Jeseník, TicketPro, TicketPortál, Ticket Stream, regionální dárkové předměty Rozšíření služeb v informačním centru v Jeseníku Informační centrum Jesenicka rozšiřuje nabídku svých služeb za hranice cestovního ruchu nově vytvořilo ve spolupráci s městem Jeseníkem kontaktní místo pro komunikaci s RWE prostřednictvím videotelefonu. Pracovníci informačního centra tak ochotně poradí všem občanům, kteří budou potřebovat znát odpověď na své otázky, případně přihlásit či odhlásit plynové přípojky. Termín spuštění služby byl energetickou skupinou RWE slíben na začátek března. Jubilejního 20. ročníku veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, který proběhl na Výstavišti v pražských Holešovicích ve dnech 10. až , se zúčastnilo i naše informační centrum. Naše účast byla, vzhledem k nedostatku propagačních materiálů reprezentujících město Jeseník i region, skromná, avšak každá návštěva podobného zaměření dává možnost nechat se inspirovat. Problém s nedostatkem propagačních materiálů budeme řešit finančními prostředky ze zdrojů Evropské unie. V půlce března podá občanské sdružení NA JEDNÉ LODI se svým dlouholetým partnerem Powiatem Nysa česko-polský projekt, který by měl napomoci propagovat Jesenicko, a to nejen u našich sousedů. Mezi nejdůležitější výstupy tohoto projektu budou jesenické produktové balíčky zaměřené na rodiny s dětmi a seniory. Dále dáme možnost místním podnikatelům v cestovním ruchu se zdarma prezentovat v polských informačních centrech na otočných stojanech. S Powiatem Nysa a s Jeseníky Sdružení cestovního ruchu navštívíme v dubnu a květnu i veletrhy ve Wroclavi a Opoli. Tímto nabízíme všem zájemcům, kteří by se chtěli na těchto polských veletrzích prezentovat, aby nám do přinesli do Informačního centra Jesenicka propagační materiály v polském jazyce. Dalším krokem k větší informovanosti o Jeseníku a okolí bylo vytvoření profilu informačního centra na sociální síti Facebook pod názvem Ic Jeseník. K tomuto profilu se za 14 dní přihlásilo již 160 uživatelů. Všichni naši přátelé jsou pravidelně informováni o nejrůznějších zajímavostech v oblasti cestovního ruchu, akcích v regionu, počasí, stavu sjezdovek, atd. Marcel Šos, provozovatel IC Připravili školáky na nástrahy v dopravě Sedmáci z Nábřežní uzavřeli poslední týden prvního pololetí neobvyklým způsobem. Jejich vyučujícími se na dvě hodiny stali policejní nadpraporčík a vojákyně Armády ČR. Cílem přednášky bylo vyzbrojit děti znalostmi pro bezpečný pohyb na kole v silničním provozu a poskytování první pomoci. Akci zorganizovala armádní zdravotnice Martina Voštová ze 7. mechanizované brigády v Hranicích na Moravě. Před časem prováděla mezi žáky na Nábřežní výzkum, v němž zjistila, že řada z nich se na silnici necítí bezpečně. Rozhodla se proto nabídnout škole ve spolupráci s Policií ČR seminář na toto téma. V jeho první části hovořil se sedmáky Jiří Černěnko o dopravních značkách, pohybu na křižovatkách a mnoha dalších věcech, které musí každý cyklista znát. Upozorňoval také, že mnoho dětí jezdí po paměti, což může být zrádné a nebezpečné, protože dopravní značení se občas mění. Na některých dětech bylo vidět, že mají potřebné znalosti v malíčku, našli se však i takoví, kteří měli potíže se základními dopravními značkami a připomenutí důležitých informací potřebovali jako sůl. Poté povídala Martina Voštová o základech první pomoci při dopravní nehodě. Součástí byly praktické ukázky, žáci si mohli na figurínách vyzkoušet, jak se provádí resuscitace. Kupodivu se toho vůbec nebáli. Žáci byli nad mé očekávání aktivní a projevovali zájem. Škola vytvořila pro akci velice dobré zázemí, zhodnotila akci zdravotnice s hodností rotmistryně a dodala, že v případě zájmu nabízí seminář i dalším školám na Jesenicku. Kontaktovat ji lze na adrese (jg) Jeseník, město a lázně - 3 /

7 Hvězdárna měla narozeniny Dovolte mi připomenutí krásného 45. výročí založení hvězdárny v Jeseníku. V posledních letech hvězdárna fungovala jako součást různých institucí Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V současné době je hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník, kde poskytuje potěšení i pro mladé astronomy v podobě astronomického kroužku. K založení místní hvězdárny došlo za výrazné iniciativy učitele Vladimíra Petřkovského. Tento astronom se narodil v Kelči a zemřel v Jeseníku. Proto v rámci tohoto připomenutí jsem si zde dovolila uvést výňatek (zdroj: webové stránky Jesenického klubu seniorů, článek ze , Takový byl Petřa). Autor, přítel Vladimíra Petřkovského, popisuje, jak se houževnatý pedagog vrhal do každé práce s vervou hodnou cílevědomého člověka, a dokládá to i jeho snažení ve vybudování naší hvězdárny (v letech ). Když ji začal budovat, všichni jsme ho zrazovali, že se to nikdy nemůže podařit. Ale Vláďa tvrdošíjně odporoval: Hvězdárna bude! A sháněl materiál, peníze a hlavně různé úřední papíry. Běhal po úřadech, vysvětloval, intervenoval a někdy se i zlobil, ale nakonec vždy dosáhl svého. Dřel na budování hvězdárny, vyburcoval v žácích nadšení, takže ti makali na hvězdárně nezištně a obětavě. A výsledek toho všeho známe. Hvězdárna pracuje dodnes i po Vladimírově smrti. A dokazují to i fakta - již řadu let v rámci programu hvězdárny, fungují přednášky pro mateřské školky, školy i širokou veřejnost. Upřímné poděkování patří panu Pavlu Kláskovi, který vždy ochotně přijímal nejen třídní kolektivy, ale také širokou veřejnost. Ročně tak navštívilo naši hvězdárnu více než 800 dětí, mládeže i dospělých. V současné době se z časových důvodů upravil přístup výukových programů pro školáky, kde jsou dány termíny dostupné na Pro návštěvníky, dychtící si večer zajít na romantickou prohlídku noční oblohy s výkladem, je pak důležitá informace, že na níže uvedený telefon či je nyní třeba se nahlásit dopředu, a pokud bude skupinka čítat méně než 8, ne však více než 20, není problém se dohodnout na termínu setkání. Telefonní číslo je dostupné pro všechny návštěvníky toužící po informacích o vesmíru. Veronika Pavelková, správce hvězdárny, tel. číslo SVČ DUHA Jeseník , Jesenická rozvojová úspěšně ukončila projekt Zima na Jesenicku aneb Přijeďte k nám na hory Během třech týdnů mělo možnost 100 studentů z polských i jesenických středních škol vyzkoušet si své dovednosti v zimních sportech. Od 11. ledna jste měli možnost potkávat na Ramzové skupinky česko-polských studentů, kteří pod dozorem zkušených instruktorů ze Sun Ski absolvovali výuku jízdy na sjezdových lyžích a na snowboardech. Z tváří studentů bylo možno vypozorovat, že se jim výuka líbí a že ji provádějí s nadšením a zápalem. Projekt pamatoval i na bezplatné zapůjčení lyžařské a snowboardové výbavy, kterou využila většina studentů. Pochopitelně největší zájem byl o jízdu na snowboardech. Program pro účastníky byl obohacen o motivační hry a přednášku pracovníka CHKO a Horské služby. Možnost jízdy na běžkách zasněženou krajinou byla odměnou pro každého účastníka. Nebyla to však jediná odměna: na památku dostali všichni studenti trička a pamětní listy. Poměřit si své nabyté schopnosti a dovednosti dostali účastníci závěrem každého kurzu, kdy pro ně instruktoři uspořádali závody. Všichni absolventi zimních kurzů si sebou odnesou plno zážitků a vzpomínek. Za Jesenickou rozvojovou, o. p. s., Vendula Poláchová Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Překračujeme hranice 5 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

8 Knihovna V. Priessnitze v Jeseníku se připojila k nové akci, kterou založil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Každý rok se bude oceňovat nejlepší čtenář z oddělení pro dospělé a děti. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam četby a ocenit ty, kteří služby knihovny nejvíce využívají. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok (tzn. rok 2010). V měsíci březnu pak bude oceněn nejlepší čtenář za oddělení pro dospělé a pro děti. Více informací naleznete přímo v knihovně nebo na webu: Jeseník, město a lázně - 3 /

9 Nová publikace o technických službách a výzva pro občany Uplynulo 15 let od vzniku Technických služeb Jeseník, akciová společnost. Historie ale sahá daleko dál, a organizace se proto rozhodla vydat reprezentativní publikaci, která by reflektovala bohatou historii i současnost práce technických služeb a jejich výrazný podíl na zvelebení a údržbě našeho města. Publikace bude určena široké veřejnosti i zájemcům o místní historii a měla by přehledně a atraktivním způsobem seznámit čtenáře s jednotlivými pracovišti, oblastmi jejich působení a rozsahem. Publikace by měla být uspořádána do kapitol reflektujících veškerá odvětví působnosti zeleň, parky, komunikace, odpady, osvětlení, autodílna a pohřebnictví. Součástí by měla být přehledná kronika technických služeb, která bude popisovat nejdůležitější milníky v historii, přehled současných aktivit a perspektivu v blízké budoucnosti. Aby byla publikace co nejatraktivnější, bude velký důraz kladen na dobovou i současnou obrazovou dokumentaci. Je již nepsaným pravidlem, že právě tato část je kvůli tradičnímu nedostatku dobových fotografií rovněž nejtěžší. Proto se Technické služby Jeseník, a. s., obrací na občany s prosbou o pomoc se získáváním fotografií, které se nějakým způsobem technických služeb a její práce týkají. TS rády přijmou jakýkoliv materiál, ať už písemný nebo fotografický o práci a pracovnících, např. při úklidu a údržbě města, třídění a svozu odpadků, úpravách a údržbě místních komunikací, sázení a údržbě městské zeleně a v pohřebních službách. Vedení technických služeb slibuje za poskytnutí materiálu drobnou odměnu. Jan Prejda, ředitel, Technické služby Jeseník, a. s., O. Březiny 168, Jeseník, tel.: Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

10 Povzdechnutí k článku v JT Moderní trend kácení stromů Žijeme v našem městě, obklopeném pohořím Jeseníků. Všichni nám závidí, jak se tady máme dobře, když žijeme v tak krásné krajině, plné vegetace a klidu. Životní prostředí je vše kolem nás a samozřejmě také jsme její součástí i my. Chceme mít vše, co je běžnou civilizační vymožeností, potřebujeme pracovat, jezdit na nákupy, opravovat, budovat, bavit se a dělat to, co je v dnešní době normální. I malé město má své pravidla žití. Musíme se přitom přizpůsobit legislativě, normám a také zdravému a reálnému úsudku. Musíme dbát na to, aby vše bylo prováděno promyšleně, správně a také s ohledem na budoucnost. Technické služby Jeseník, a. s., je společnost vlastněna městem Jeseníkem, které si ji zřídilo, aby prováděla běžnou údržbu majetku, komunikací, zeleně, osvětlení, likvidovala odpady, zajišťovala smuteční obřady, starala se o hřbitovy a mnoho dalších činností. Ve skutečnosti to funguje tak, že město přesně specifikuje rozsah práce na kalendářní rok, vše je pak denně sledováno, kontrolováno a vyhodnocováno. Technické služby jsou také pro město poradcem v určitých činnostech, mají dlouholeté zkušenosti a odborníky. Při čtení článku Moderní trend kácení stromů, uveřejněný v Jesenickém týdeníku dne , který popisuje, jak technické služby tlačí na kácení aleje od nádraží k lázním, si jen povzdechneme. Je vidět, že pisatel nemá mnoho informací a pak je to jen jeho představa a bohužel i trochu pohanění naší práce. Nejsme společností, která by měla profit z toho, že čím víc pokácí stromů, tím má větší zisky. Naopak, společně s městem se snažíme udržet stávající standard a samozřejmě dělat vše proto, aby i za několik desítek let byl Jeseník plný kvalitní zeleně. Navíc jen malá část aleje podél cesty je v majetku města (směrem nahoru pravá strana od vlakového přejezdu po ulici V Aleji). Ostatní stromořadí u cesty k lázním patří ke komunikaci a tu neobhospodařuje město ani technické služby. Obecně, než se začne kácet, je potřeba několik věcí. Je nutné zjistit stav stromu, stáří, velikost, umístění, musí být přesně specifikovány důvody pro kácení. Pak se k tomu vyjádří odbor životního prostředí, který vše posoudí a nepovolí bezdůvodně porazit žádný strom. Pokud někdo neví jak na to, na příslušném odboru města vždy dostanou vyčerpávající informace. Není to tak dlouho, co se v jednom městě stala hrozná tragédie. Zdánlivě zdravý, urostlý strom, bez varování padl a v tu nejhorší chvíli. Bohužel to stálo i lidský život. Hledal se viník a hlavně proč se to stalo. Několik expertíz konstatovalo, že vizuálně šlo o dobrý strom, který měl napadené kořeny, které postupně uhnívaly a v den D byl strom bez nich. Nic nebylo vidět, protože nad zemí bylo vše v pořádku a pod zem nikdo nevidí. Pak to bylo jen o tom, na kterou stranu padne a padl. Tragédie nejde vzít zpět, je potřeba udělat vše pro to, aby se již nikdy nemohla stát. Zeleň je nezbytná pro plnohodnotný život, ale ne za každou cenu. Pokud je strom nemocný, je nutné ho nahradit mladým, zdravým. Město má každý vlastní strom pasportizovaný, provádí se pravidelné prohlídky, posouzení odbornou certifikovanou společností v oblasti dendrologie, realizují se zkoušky a samozřejmě se provádí údržba. Nemocný strom, který by ohrožoval obyvatele, se pokácet musí. Pak nastane druhý krok, a to je výsadba mladého. Ne vždy na stejném místě, ale na nejvhodnějším. Práce na údržbě zeleně je mnoho a chceme, aby se provádělo více věcí. Jen ty peníze, ty bohužel jsou jen v omezeném množství. Město, jako vlastník, se snaží udržet nejen zeleň v dobrém stavu i když má málo financí i tak se provádí vše, že zeleň neztrácí na kvalitě, je zajištěna bezpečnost, obnova a také celkový vzhled města. Jan Prejda, ředitel, Technické služby Jeseník, a. s. Jeseník, město a lázně - 3 /

11 Malé ohlédnutí za činností střediska ekologické výchovy (SEV) při SVČ DUHA Jeseník Středisko ekologické výchovy při SVČ DUHA Jeseník pracuje již čtvrtý školní rok a svou činností navázalo na bývalou stanici mladých přírodovědců. Naším posláním je poskytovat environmentální výchovu v rámci zájmových útvarů, výukových programů a jiných aktivit (např. exkurze, zájezdy, letní tábory, soutěže ). V letošním školním roce jsme opět otevřeli zájmové útvary s přírodovědným zaměřením - přátelé přírody a pěstitelství pod názvem Loskutáček. Dále jsou to kroužky chovatelský, včelařský, rybářský, akvaristický, astronomický, teraristický, chov psů, chov koček, přírodovědný kroužek pro děti s handicapem, Kdo si hraje, nezlobí, Malý zoolog, Klub přátel koní a ZÚ Malý kutil. Činnost zahájilo celkem 28 kroužků. Školním kolektivům poskytujeme celoroční nabídku výukových programů, které doplňují tématické okruhy školních vzdělávacích programů např. Člověk a příroda, Člověk a jeho svět a podobně. Ze strany škol celého Jesenicka je nabídka pravidelně využívána podle potřeb vyučujících přírodovědných předmětů. Středisko ekologické výchovy je součástí SVČ DUHA Jeseník. Činnost SEV je personálně zabezpečena pedagogickými pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí střediska, dále Ing. Ludmilou Janoštíkovou a paní zahradnicí Pavlou Luljakovou. Při vedení kroužků nám napomáhá 7 externích pracovníků, kterým patří za činnost v přírodovědném zájmovém vzdělávání dětí velký dík. V 1. pololetí se v našem SEV uskutečnily výukové programy Den zvířat, Člověk a voda, Včely a lidé, Den stromů, Recyklovaný papír, Ať zvířata nežalují, Stopy zvířat, Bobři, Pes přítel člověka, Léčivé rostliny kolem nás, Naše zahrada, Vyrábíme z vizovického těsta, Vánoční výstava a beseda na téma Vánoce u nás, v Evropě a ve světě. Kromě toho probíhaly exkurze v odchovnách zvířat a ve sklenících. Během roku probíhá Přírodovědná korespondenční soutěž pro žáky Jesenického okresu za podpory sponzorů, kterými jsou: Lesy ČR Lesní správa Jeseník, Technické služby Jeseník, a. s. a ZP MV. Našim sponzorům patří dík, protože poskytují věcné ceny pro vítěze této soutěže. Zvláštní dík patří Lesům ČR, které nám dlouhodobě pomáhají zabezpečovat podestýlku pro 70 zvířátek v chovatelském zařízení. Rovněž nám v létě poskytují program v rámci lesní pedagogiky při organizaci příměstského tábora. Lesy ČR dále sponzorovaly nákup některých učebních pomůcek do zájmových útvarů a výukových programů a dále opravu včelína. Z jednotlivých akcí bych chtěla z naší činnosti zvláště vyzvednout: Účast na 6. veletrhu ekologických programů ve SEV Sluňákov Olomouc, kde jsme se po třetí prezentovali, tentokrát s výukovým programem Léčivé rostliny kolem nás. Dále jsme pokračovali ve spolupráci se SONS Jeseník (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) pod vedením paní Ivy Malé. Již po druhé jsme ke Světovému dni zraku uspořádali výstavu a besedu pod názvem Děti DUHY pro SONS. V 1. pololetí jsme školám nabídli dva nové výukové programy: Naše zahrada a Pes přítel člověka. Ve druhém pololetí 2010/2011 opět nabízíme školám výukové programy v rámci cyklu Žijeme na jedné planetě : Ryby a obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci. Dále programy Stopy zvířat, Člověk a voda, Bobři, Ekosystém les, Odpady kam s nimi, Velikonoční výstava a beseda, Naučná stezka dřevin, Zdravý životní styl, Léčivé rostliny, Naše zahrada, Výstava ke Dni Země a další. Opět bude uspořádáno okresní kolo Biologické olympiády, soutěž Zelená stezka- Zlatý list a čtyři příměstské letní tábory pro děti s přírodovědně ekologickou tematikou. SEV DUHA Jeseník mělo dva roky statut pozorovatele v celostátní síti středisek ekologické výchovy Pavučina. Ze zkušeností členství v Pavučině, jakož i z předchozí činnosti stanice mladých přírodovědců čerpáme bohaté zkušenosti při poskytování environmentální výchovy v okrese Jeseník. Ing. Ludmila Janoštíková, SEV SVČ DUHA Jeseník 9 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

12 Upřímné poděkování Lesům ČR... S příchodem nového roku hodnotíme ten starý a vždy si uvědomujeme, jak důležitá je pro nás spolupráce s jinými organizacemi. Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru. Tentokrát se jednalo o finanční příspěvek na opravu včelínu a altánu na naší zahradě. V jarních měsících mohou být tyto stavby již využívány na výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ zaměřené na chovatelství včel a jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 19. ročník. Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se podílejí na přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka Zlatý list v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem a účastnili se také předprázdninové akce Hurá na prázdniny, kde si s ostatními kolegy připravili pro děti zábavné hry a soutěže Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují. Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník Polské taneční formace v Jeseníku V rámci projektu institucionální spolupráce ( ) Městských kulturních zařízení Jeseník a Nyského domu kultury v Nyse jsme přivítali v týdnu od 14. do v Jeseníku tři moderní taneční spolky mladé generace Adagio, Harmonia w Chaosie a Addictive z Nysy. Cílem tohoto výměnného pobytu bylo taneční soustředění, poznání kultury, volnočasové aktivity a setkání s místním tanečním spolkem Madsmiles. Polské skupiny neskrývaly velké nadšení z velmi volně a pružně postaveného programu. Ovšem na dobrovolný dvoufázový trénink docházela pravidelně většina účastníků. Bylo skvělé sledovat, jak si všichni při tréninku vzájemně pomáhají a radí co a jak dělat jinak a lépe. Až to chvílemi připomínalo jednu velkou rodinu milující moderní tanec. Při setkání s místním spolkem byli velmi vstřícní a navzájem si sdělovali postřehy a um. Jediným drobným nedostatkem byl podle vedoucí skupin Soni Wojnarowske ten fakt, že se moderní taneční styly hip-hop a breakdance netěší v Jeseníku takovému zájmu jako u nich v Nyse. Pravdou je, že tato taneční základna se u nás teprve začíná formovat. Ale kdo ví, třeba budou účastí při další návštěvě příjemně překvapeni... Jiří Juráš, koordinátor, MKZ Jeseník Jeseník, město a lázně - 3 /

13 Evropský bronz pro jesenické gymnazisty Finále FIRST LEGO League Central Europe. Sedm evropských zemí, rekordních 741 soutěžících týmů. Jen 24 nejlepších z nich, 24 vítězů regionálních a následně i postupových kol, se může zúčastnit středoevropského finále soutěže FIRST LEGO League. Gymnázium Jeseník se tohoto finále zúčastnilo jako pětinásobný mistr ČR a letošní mistr zemí Visegrádu v řadě již popáté. Letos poprvé z Jeseníku odjížděl na finále autobus dokonce se dvěma týmy, které si v listopadu vybojovaly postup svými republikovými vítězstvími v Praze a v Olomouci a následně zlatem a bronzem z mistrovství zemí Visegrádu, které se konalo v prosinci 2010 v Bratislavě. Týmy R.U.R. a CO2, které pracují při gymnáziu jako kroužky SVČ Duha Jeseník, daly do přípravy opravdu mnoho hodně času, úsilí, trpělivosti, práce i energie. Obrovská budova Heinz Nixdorf Museums Forum v Paderbornu hostila finále FLL už podruhé. V sobotu jsme do ní vstupovali nabiti očekáváním budou stačit naše dovednosti ve srovnání se špičkovými německými, rakouskými a švýcarskými týmy? Podaří se nám postoupit dál? Moderátor při zahájení soutěže říká, že tu nebudou žádní poražení, protože všichni přítomní jsou už vítězové; finále se účastní jen ti nejlepší z nejlepších. Navíc je to v historii finále poprvé, kdy se ho účastní dva týmy z jedné školy. Je to den plný zážitků, setkání a událostí. Něco se daří lépe, něco hůře, ale nikdy nevíte, co na vaše výkony řeknou porotci. Zaznamenáváme úspěch tým CO2 má třetí nejlepší prezentaci výzkumného úkolu. Děti svou prezentaci předvádí znovu, tentokrát na pódiu před nabitým auditoriem, samozřejmě v angličtině. Jako při každém turnaji FLL hodiny utíkají tak rychle, že je tu večer a s ním čekání na výsledky. Nejlepších 8 týmů postupuje dál, na celosvětová setkání, a my bychom byli moc rádi mezi nimi. Nejsme osmí, nejsme sedmí, šestí ani pátí. Naše naděje klesají. Nejsme ani čtvrtí. Naděje umřely, zřejmě jsme to nezlomili a budeme devátí jako loni. Najednou se z mikrofonu ozývá: The third place in the category Champion goes to <SÍ OU TÚ>!!! Tým CO2 je třetí! Tým CO2 tedy čeká účast na celosvětovém otevřeném šampionátu v nizozemském Delftu na začátku června. Obrovskou radost trochu kalí fakt, že náš druhý tým, R.U.R., zůstal za postupovou branou. Ale jak říkal moderátor, není tu poražených. Všichni máme co oslavovat. Závěrem je nutné říct, že bychom nemohli soutěžit bez podpory a pomoci mnoha lidí a organizací. Naší oporou je Gymnázium Jeseník i SVČ Duha Jeseník, hlavními sponzory město Jeseník a CAMPANULA, spol s r.o. Pomohlo nám mnoho rodičů, učitelů, kamarádů i lidí úplně cizích, které jsme požádali o pomoc, a oni neodmítli. Někteří z nich nám pomohli radou, jiní nám darovali svůj čas, někteří pomohli materiálně, jiní finančně. Bez nich bychom nemohli být úspěšní, bez nich bychom vůbec nemohli soutěžit. Všem jim patří náš velký dík. M. Dostálová 11 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

14 Programová nabídk a 3 / března... Knihovna V. Priessnitze MAGNESIA LITERA I letos můžete hlasovat pro nejlepší české knihy za předchozí rok Hlasovat lze pomocí korespondenčního lístku, který dostanete v knihovně nebo na Pořádá KVP Jeseník. středa 2. března v 17 hodin...výstavní síň Divadla P. Bezruče VERNISÁŽ VÝSTAVY OLEJOMALEB VLASTY SKŘÍŠOVSKÉ Výstava potrvá do 31. března. Vstup zdarma. Pořádají MKZ Jeseník. pátek 4. března v 19 hodin...kaple, Průchodní ulice ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK KURZU TANCE PRO DOSPĚLÉ Pořádají MKZ Jeseník. Jen pro zvané. neděle 6. března v 15 hodin...kaple, Průchodní ulice DĚTSKÝ KARNEVAL SE SKUPINOU WABANK Soutěže - tanečky - pohádková tombola. Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s ČSŽ Jeseník. úterý 8. března v hodin... Fara kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku TAJEMSTVÍ RAČÍHO ÚDOLÍ Za krásami a historií jednoho z nejkrásnějších míst Rychlebských hor Vás ve fotografiích provede pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka Milan Rychlý. Vstupné 20 Kč. Pořádá VMJ. středa 9. března od 8.30 hodin Kaple a klubovny SVČ DUHA DĚTSKÁ SCÉNA PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ Okresní kolo v recitaci žáků ZŠ pořádá SVČ DUHA a MKZ Jeseník. Nejlepší recitátoři postoupí do krajského kola. středa 9. března v hodin...hala hotelu Priessnitz VOJTA ZPÍVÁ NOHAVICU Vojtěch Olšanský zpívá písně od Jaroslava Nohavici. Pořádají PLL a. s. středa 9. března... Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku ČTENÁŘ ROKU 2011 Oceňování nejlepších čtenářů. Knihovna V.Priessnitze v Jeseníku se připojila k nové akci, kterou založil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Každý rok se bude oceňovat nejlepší čtenář z oddělení pro dospělé a děti. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok. V měsíci březnu pak bude oceněn nejlepší čtenář za oddělení pro dospělé a děti. Pořádá KVP Jeseník. Jeseník, město a lázně - 3 /

15 čtvrtek 10. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY ZDENY BLECHTOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 11. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY VERONIKY PAVELKOVÉ A PĚVECKÉ TŘÍDY JIŘÍHO SVOBODY Pořádá ZUŠ Jeseník. sobota 12. března v 19 hodin...plíživá Kontra EXPEDIČNÍ KAMERA Festival cestovatelských a adrenalinových filmů. Více informací na Vstup volný. Pořádá Plížívá Kontra. sobota 12. března v hodin...kongresový sál PLL, a. s. DVANÁCTÝ UČITELSKÝ BÁL K tanci i poslechu bude hrát FANTASIA Milana Domese. Cena vstupenky s místenkou 150 Kč. Předprodej v IC -ALKRON. Doprava z lázní zajištěna busem odjezd ve 2 hodiny po trase městské autobusové linky do Jeseníku. Pořádá OROS PŠ Jeseník. sobota 12. března ve 20 hodin...kaple, Průchodní ulice JARNÍ BÁL ZAHRADY 2000 K tanci hraje Josef Knedla.Jako hosté vystoupí řecká taneční skupina Evros. Vstupné 120 Kč.Prodej vstupenek v obchůdku Zahrady 2000 na ul.28.října (naproti divadla). Pořádá Zahrada sobota 12. března ve 20 hodin... Pentagon KONCERT PRIESSNITZ A VYPSANÁ FIXA Koncert jesenických Priessnitz v rámci Alois Nebel Tour. Návtěvníci se mohou těšit nejen na na video projekce, ale i na oblíbenou kapelu Vypsaná Fixa. Vstupné v předprodeji 200 Kč. Na místě pak 250 Kč. Předprodej probíhá v Café Ennea, nám. Svobody, Jeseník. Pořádá Kapela Priessnitz. neděle 13. března v 17 hodin...kaple, Průchodní ulice KURZ TANCE PRO POKROČILÉ TANEČNÍKY určeno párům, které již navštěvovaly kurzy společenského tance a nyní mají zájem se ještě zdokonalit jak v technice, tak v nových variacích.výuka dalších tanců. Vyučují Iva Obšilová a Jiří Procházka. Pořádají MKZ Jeseník. pondělí 14. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY TOMÁŠE ZÁPECY Představí se žáci ve hře na keyboard, kytaru a zobcovou flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 15. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z HOUSLOVÉ TŘÍDY JOSEFA HAVLA Pořádá ZUŠ Jeseník. 13 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

16 DVANÁCTÝ UČITELSKÝ BÁL V sobotu 12. března 2011 pořádá Oblastní rada odborového svazu pracovníků školství již Dvanáctý učitelský bál v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku pro širokou veřejnost. K tanci i poslechu bude hrát taneční kapela FANTASIA-Milan Domes Zahájení bálu bude v 19,30hodin Cena vstupenky s místenkou 150 Kč, hromadné objednávky písemně em písemně na adrese OROS PŠ Jeseník, Dukelská Předprodej od úterý 22.února 2011 v informačním centrum Jesenicka-ALKRON Doprava z lázní je zajištěna odjezd hodin po trase městské autobusové linky do Jeseníku Srdečně zvou pořadatelé z OROS PŠ Jeseník Jeseník, město a lázně - 3 /

17 středa 16. března v 8.30 a hodin...divadlo P. Bezruče ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ v nastudování Divadla Krapet Praha.Určeno dětem MŠ a I.st. ZŠ. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. středa 16. března v hodin...kino Pohoda KAREL PLÍHAL Vstupné 160 Kč a v den konání koncertu 190 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. středa 16. března v 19 hodin...zrcadlový sál HUDBA JIHU A JAZZ Koncert klavírního dua Valeri Pištáková - Karolina Vysikan. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a. s. čtvrtek 17. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD ZDEŇKY KAINAROVÉ A HELENY ŠTĚPÁNOVÉ Uslyšíme žáky ve hře na housle a akordeon. Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 18. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY JARMILY GIECKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. neděle 20. března v 15 hodin...divadlo P. Bezruče JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A... Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení v tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu,když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem,dobrotou a láskou. Uvádí UA Mario Praha. Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. od pondělí 21. března do 24. března divadlo P. Bezruče JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB, HER A HRAČEK Máte doma věci, které mohou sloužit dalším dětem? V pondělí od 11 do 17 hodin příjem zboží, úterý od 9 do 17 hodin prodej, středa od 9 do 15 hodin prodej, čtvrtek od 13 do 16 hodin vyúčtování. Vykupují se jen zachovalé a čisté věci. Pořádají IV. ČSŽ a MKZ Jeseník. pondělí 21. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD ŠÁRKY BARTOŇOVÉ, TOMÁŠE UHLÍŘE A VLADIMÍRA VRAŇOVSKÉHO Představí se žáci ve hře na klavír, klarinet a saxofon. Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 22. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY BLANKY ANTONIE BLAHOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. 15 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

18 SHIZUKA ISHIKAWA housle KAREL FIALA violoncello KVITA BILYNSKÁ klavír KAREL UNTERMÜLLER viola PROGRAM: J. BRAHMS, A. DVOŘÁK klavírní kvartety Vstupné 100 Kč/ 80 Kč Pro držitele Karty Klubu přátel Klasika Viva sleva ze vstupného 20 Kč. Středa Jeseník, Kaple od 19 hodin na severu Jeseník, město a lázně - 3 /

19 středa 23. března v 19 hodin...kaple KLASIKA VIVA SHIZUKA ISHIKAWA- HOUSLE, KAREL FIALA - VIOLON- CELLO, KAREL UNTERMÜLLER - VIOLA, KVITA BILYNSKA - KLAVÍR Program: J. Brahms a A. Dvořák klavírní kvartety. Vstupenky jen v kanceláři Divadla P.Bezruče a na místě před koncertem.více informací na Vstupné 100 Kč, senioři a děti 80 Kč. Pořádá agentura J+D Praha ve spolupráci s MKZ Jeseník. čtvrtek 24. března v 17hodin...Kaple TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ Z HUDEBNÍHO A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 25. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z PĚVECKÉ TŘÍDY ANNY BEŤÁKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. pátek 25. března v 19 hodin...zrcadlový sál KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ - HUDEBNÍ PORTRÉT NÁRODŮ Účinkují žáci a studenti hudebních škol v Ozimku,Prudniku,Nyse a Jeseníku. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a.s. a Nyski Dom Kultury a MKZ Jeseník. sobota 26. března v 15 hodin...kongresový sál JARNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL, a. s. a ZUŠ Jeseník pondělí 28. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY DALIMILY KAŇKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 29. března v 19 hodin...divadlo P. Bezruče GERALDINE ARON: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD Laskavá komedie,kterou irská autorka věnovala všem,kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všech 18 postav vytváří skvělá Eliška Balzerová. Hra v předplatném.volná místa již vyprodána! Pořádají MKZ Jeseník. úterý 29. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY JAROSLAVY RANDÝSKOVÉ Představí se žáci ve hře na housle, klavír a zobcovou flétnu. Pořádá ZUŠ Jeseník. Úterý 29. března v 19 hodin...zrcadlový sál KOMORNÍ KONCERT Účinkují: Marta Reichlová soprán, Richard Pohl klavír. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL, a. s. čtvrtek 31. března v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KYTAROVÉ TŘÍDY CARMEN LANGEROVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník. 17 Jeseník, město a lázně - 3 / 2011

20 Jeseník, město a lázně - 3 /

Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:

Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků: Obsah Schůdnost chodníků a odpovědnost za úraz............ 2 Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit......... 3 Poplatek při registraci vozidla........................ 3 Řidičské průkazy...................................

Více

Obsah. Pokračování na str. 2

Obsah. Pokračování na str. 2 Obsah Aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje................................ 2 Úplná uzavírka místní komunikace Fučíkova... 2 Matrika... 2 Anketa na www.mujes.cz... 3 Stomatologická

Více

Obsah Jesenické léto Na první straně obálky:

Obsah Jesenické léto Na první straně obálky: Obsah Jeseník se pyšní dalším oceněním... 2 Matrika... 3 Stomatologická pohotovost... 3 Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo 3 Hřbitovnictví v Jeseníku... 5 Co je to strom?... 7 Výtvarné

Více

Derniéra jako posun. Obsah

Derniéra jako posun. Obsah Obsah Skupina Priessnitz obdržela Cenu města Jeseník... 2 Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 3 Technické služby není to tak jednoduché.... 4 Tříkrálová sbírka opět rekordní... 5 Karneval v kalamitě...

Více

Obsah. Pozvánky... 27. Obraz jesenické rodačky Zuzany Syrovcové, která vystavuje v Divadle Petra Bezruče od 5. listopadu.

Obsah. Pozvánky... 27. Obraz jesenické rodačky Zuzany Syrovcové, která vystavuje v Divadle Petra Bezruče od 5. listopadu. Obsah Veřejné představení projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseníku... 2 Konference Pakt starostů a primátorů... 2 Matrika... 3 Stomatologická pohotovost listopad 2011... 3 Vánoční strom

Více

Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40

Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40 Obsah Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 2 Provoz správy a údržby komunikací TS Jeseník... 4 Digitalizace kina v červnu... 5 Gloria musealis 2012.... 6 Česko-polské cyklistické dny... 6 Křest knihy

Více

Obsah. "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..."

Obsah. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným... Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Představujeme partnerská města Jeseníku...3 Spolupráce mezi městy a regionem Jesenicka...4 Loučení se školním rokem...4 Vyšlo 14. číslo sborníku Jesenicko...5

Více

Obsah. Milí čtenáři a příznivci jesenického kulturního zpravodaje, po čase se s vámi opět setkávám prostřednictvím

Obsah. Milí čtenáři a příznivci jesenického kulturního zpravodaje, po čase se s vámi opět setkávám prostřednictvím Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Den otevřených dveří v Azylovém domě pro rodiče s dětmi.3 Jesenická expozice o čarodějnických procesech vyhrála.. 3 Trojskokanka Šárka Kašpárková přijela

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org 4 Opakování matka moudrosti - aneb proč vlastně třídit odpady? 6 Devátý rok robotických úspěchů duben 2015 Divadelní žatva již po devatenácté!

Více

Obsah. misionářka Bronislava Hyvnarová kazatel Jan Majer

Obsah. misionářka Bronislava Hyvnarová kazatel Jan Majer Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Představujeme partnerská města Jeseníku...3 Mezinárodní sportovní hry mládeže v Jeseníku mají své vítěze...4 Nominujte nejlepší sportovce...5 Tradice a kvalita

Více

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři,

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři, Obsah Zprávy Městského úřadu Jeseník...2 Stomatologická pohotovost...2 Informační centrum Jesenicka...3 Přehled sjezdovek a skiareálů na Jesenicku...4 Talentovaní mladí cukráři budou o Priessnitzův dortík

Více

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři,

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři, Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Také Jeseník má své skvosty. Hlasujme pro ně!...3 5 x tradice v soutěži O Priessnitzův dortík...4 MKZ Jeseník mají nový design internetových stránek...7

Více

Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé

Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Oznámení o rozsahu součinnosti města při propagaci politických subjektů pro volby do Evropského parlamentu 2014.. 2 Hledá se název! Zn. BIOGRAF!...4 Schubertova

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 7/2014 Devatero pohádek Karla Čapka V Jeseníku zahraje famózní Demeterová Prázdniny s Brontosaurem kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah Matrika...2 Stomatologická

Více

Obsah. Družba, předchůdce partnerství

Obsah. Družba, předchůdce partnerství Obsah Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 2 Jeseň v Jeseníkách patří dědům a babičkám... 2 Mažoretkovému sportu v Evropě vládne jesenické Taneční studio Lenky Bachové... 4 Úspěšný soutěžní rok SZUŠ

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Foto: www.tomasjavurek.com

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Foto: www.tomasjavurek.com Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org září 2015 Otevření hradeb v Glucholazech 2 Jesenicko očima návštěvníků 6 XV. Svatováclavské setkání 7 Milan Benda opět mistrem světa 11 20.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů 13. ROČNÍK Březen 2015 číslo 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů Podporu při získávání dotací nejen na technickou infrastrukturu slíbil vedení

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu:

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu: Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XX 6. 1. června 2012 Milevsko a dotace Slovo dotace dostává v poslední době někdy až téměř hanlivý význam. Není to ale tak docela právem, princip dotací je pro samosprávu

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více