Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:"

Transkript

1 Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže (DDM) a stanice zájmových činností, které se zaměřují na jednu oblast činnosti (turistika, technika, přírodověda ). Pro další popis činnosti budeme tyto organizace označovat jako střediska. Činnost středisek je ukotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a především ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, (v jejím aktuálním znění). Počet středisek volného času roste. Ve školním roce 2000/2001 bylo v Rejstříku škol a školských zařízení uvedeno celkem 289 SVČ a ve školním roce 2010/2011 již 301. Co se ve střediscích děje? Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: a) pravidelnou zájmovou (výchovnou a vzdělávací) činnost (kroužky a kurzy, kluby např. Klub deskových her, Klub přátel magie, atd.), které jsou zaměřeny různými směry (od sportovních kroužků přes výuku na hudební nástroj až po kroužky určené mládeži kroužky deskových a karetních her). Nabídka kroužku reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny střediska, nové kroužky jsou otevírány také v průběhu školního roku. Činnost začíná zpravidla na přelomu září a října a je ukončena v květnu či červnu daného školního roku. b) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Střediska pořádají a zvou na akce rozmanitého charakteru pro všechny věkové skupiny. Velkou tradici mají např. Čarodějnice, Den země, Karnevaly a jiné akce. c) c) táborovou a jinou pobytovou činnost. Dětem a jejich rodičům jsou nabízeny pobytové a příměstské tábory, které se těší čím dál tím větší oblibě. V posledních letech počet pobytových táborů výrazně klesá, a to především z důvodu nárůstu cen. Cena příměstských táborů roste pomaleji, poptávka po nich se výrazně zvyšuje (cena jednoho dne na příměstském táboře v Praze se pohybuje okolo 150 Kč včetně oběda). Strana 1 (celkem 6)

2 Graf mapuje výrazný pokles pobytových táborů pořádaných SVČ od roku 2002/2003 do současnosti. d) osvětovou činnost a poskytování informací. Kromě pořádání přednášek a seminářů plní střediska také funkci informační především prostřednictvím Informačních center pro mládež. V současné době (duben 2011) má celkem 13 středisek volného času své informační centrum (http://www.icm.cz/ism/1060). V rámci sítě NICM. Některá střediska však mají i jiné formy informačních center Ekologické informační centrum, Dětské informační centrum, místní (regionální) informační centrum. e) možnost individuální práce s dětmi s nadáním. Jde především o systémovou podporu dětí a mládeže s nadáním (příprava a na soutěže, Středoškolská odborná činnost). f) otevřenou nabídku spontánních aktivit. Z výzkumů a především ze zkušeností pracovníků SVČ vyplývá, že většina mládeže nechce být primárně organizována v zájmovém kroužku či kurzu. Upřednostňují především nabídku tzv. otevřených klubů (možnost posedět, poslechnout si hudbu, zahrát si s přáteli šipky či jinou hru). Zároveň ale oceňují přítomnost vedoucího, se kterým si mohou popovídat či se poradit o svých problémech. Z rychlého šetření NIDM vyplývá, že ve cca 1/3 SVČ funguje otevřený klub Den Země v DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk Strana 2 (celkem 6)

3 Děti, mládež, dospělí to je naše cílovka Primární cílovou skupinou středisek jsou děti ve věku od 6 let a mládež, včetně studentů středních a vyšších odborných škol. Na podporu zájmového vzdělávání mladších dětí v současné době finanční prostředky od státu určeny nejsou. Velká většina středisek však reaguje na aktuální poptávku. Kroužky pro,,předškoláky jsou jedny z nejnavštěvovanějších (velké oblibě se těší pohybové aktivity, výtvarné kroužky včetně keramiky, ale také například hra na zobcovou flétnu). Mezi zřizovatele, kteří výrazně podporují zájmovou činnost předškolních dětí, můžeme najít pražský magistrát, který na základě vysoké poptávky ze strany rodičů při umisťování dětí do mateřských škol podporuje finančně činnost tzv.,,cépédéček Center předškolních dětí (http://www.ddmpraha.cz/index.php?kod=&id_pobocka=280&id=2241), které nabízejí každodenní činnost pro děti ve věku od 2,5 do 6 let. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří zabezpečují dopolední a v některých případech také odpolední provoz center Den Země v DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk Kromě dětí a mládeže nabízejí střediska možnost využití volného času dospělým a seniorům. Jde především o kurzy, které jsou jim šité na míru, nejčastěji v dopoledních hodinách. Kdo s dětmi a mládeží v SVČ pracuje? Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve středisku volného času pracují pedagogové volného času. Ti svoji kvalifikaci mohou v současné době získat prostřednictvím studia na střední, vyšší odborné škole, vysoké škole příslušného pedagogického směru či v rámci programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na pedagogiku volného času nebo vychovatelství, nebo studiem pedagogiky (v současné době toto studium má dotaci 80 hodin a podmínkou je maturitní zkouška nepedagogického směru). Strana 3 (celkem 6)

4 Graf ukazuje nárůst počtu pedagogických i nepedagogických (provozních) pracovníků ve srovnání s rokem 2002/2003, kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy Den Země v DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk Tím, že činnost ve střediscích je velmi rozmanitá a často velmi specifická, velká většina kroužků (kurzů) je vedena tzv. externími pracovníky (tento pojem v legislativě však není zakotven, neboť pojem externí pracovník zákoník práce č. 262/2006 Sb., nezná). Typickým a oblíbeným příkladem je vedoucí kroužku Rybáři, který má v českých SVČ poměrně velkou tradici. Tento vedoucí zatím do roku 2014 výše uvedené podmínky vzdělávání splňovat Strana 4 (celkem 6)

5 nemusí. V případě, že by uvedené podmínky byly od roku 2014 závazné v této podobě, byla by kvalitní činnost středisek ohrožena především v oblasti odborností jednotlivých zájmových kroužků. Pro přesnost ještě uvádím, že tyto podmínky by se týkaly také vedoucích na letním táboře. Po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) proběhlo v dubnu 2011 setkání zástupců MŠMT, NIDM a zástupců Koordinační rady sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (dále jen KR SP DDM). Na jednání byly diskutovány podklady pro novelu zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Právě požadované vzdělávání u pedagogických pracovníků,,externích by mělo být v novele patřičně ošetřeno. Graf ukazuje výsledky rychlého šetření, které proběhlo v dubnu 2011 a zúčastnilo se jej 180 SVČ z ČR. Z šetření vyplývá, že 1/6 interních pedagogických pracovníků je podle zákona o pedagogických pracovnících nekvalifikovaná a v případě externích pedagogických pracovníků je nekvalifikovanost výrazně vyšší (ovšem tento výsledek byl odbornou veřejností předpokládán). Financování středisek Systém středisek volného času v České republice je svým způsobem celosvětový unikát. Která země (mimo Slovensko) se může pochlubit tak ucelenou sítí organizací pro zájmové vzdělávání, navíc stále výrazně podporovanou prostřednictvím státního rozpočtu České republiky. V současné době jsou střediska zřizována krajem, obcí, církví nebo jiným zřizovatelem. Ve školním roce 2010/2011 bylo 60% SVČ zřizováno obcí, zatímco v roce 2005/2006 bylo obcemi zřizováno 44% SVČ. Činnost středisek samozřejmě nelze zafinancovat jen prostřednictvím podpory státu, popř. zřizovatele. Zájmové vzdělávání ve střediscích volného času je poskytováno za úplatu. Stanovení výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání (kroužky, tábory ) je v kompetenci ředitele daného střediska volného času. Ceny kroužků a kurzů se pohybují od 300,-Kč do 2.000,-Kč za pololetí. Cena vždy Strana 5 (celkem 6)

6 souvisí s finanční náročností jednotlivých kurzů s ohledem na vybavení, pomůcky a místo konání jednotlivých kroužků. Moderní, flexibilní a neustále se vzdělávající I takto můžeme definovat skupinu středisek volného času; jejich pracovníci se neustále vzdělávají v kurzech dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky zájmového vzdělávání, které stejně jako projekt Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz) realizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT (www.nidm.cz). Kromě vzdělávání je velká část zaměstnanců členy Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (http://www.spddm.org/), jehož dlouhodobým cílem je podpora všech středisek volného času v ČR. Bc. Martina Strašáková odborný pracovník NIDM Strana 6 (celkem 6)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Schéma : Úvod Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Faktultní škola PedF UK Praha a škola aktuálně spolupracující s MF UK Praha, UMPRUM, AVU a FTVS 1. Areál školy Naše škola sídlí ve velkoryse

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více