Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje?"

Transkript

1 Tisková pozice Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s. Česká fotovoltaická průmyslová asociace Společná pozice AliES a CZEPHO Budoucnost české energetiky: drahé jádro nebo čisté zdroje? Souhrn připomínek k návrhu Státní energetické koncepce Historie vzniku Státní energetické koncepce Aktuální Státní energetickou koncepci (SEK 2004) vytvořili v roce 2004 ministr průmyslu Milan Urban (ČSSD) a jeho náměstek pro energetiku Martin Pecina. Oba pánové tlačili ve shodě s uhelnými společnostmi na prolomení územních limitů těžby a k tomu přidali výstavbu dalších jaderných reaktorů. Prolomení limitů naštěstí vyřadila vláda při schvalování SEK 2004 a plány na novou jadernou elektrárnu ekonomická realita. SEK 2004 je sice již dávno překonaný, ale debata o nové energetické politice se téměř po deseti letech znovu opakuje, a to podle téměř totožného scénáře. MPO pracuje na nové energetické koncepci od roku Za tu dobu se návrhy měnily podle názoru toho, kdo úřad zrovna vedl: Vladimír Tošovský (nez.), 2009: návrh, který prosazoval prolomení limitů těžby a posílení jádra; Martin Kocourek (ODS), 2011: návrh, který se soustředil na významné posílení jaderné energetiky (nové jaderné elektrárny o výkonu pěti až sedmi Temelínů), ale počítal také s vytěžením uhlí pod Horním Jiřetínem; Martin Kuba (ODS), Jiří Cienciela (nez.), 2013: návrh, který má jediný cíl odůvodnit potřebu dalších reaktorů v Temelíně. Současně Rusnokova vláda dělá kroky, které mohou vést k nezvratnému prolomení limitů těžby uhlí. Čtyřletá práce MPO v sobě nese otisk tlaku uhelných a jaderných společností, jejichž vliv evidentně roste s příchodem úřednických kabinetů. Nová vláda by proto měla aktuálně projednávaný návrh Státní energetické koncepce odmítnout a vrátit přípravu SEK zcela na začátek. Práce Nezávislé energetické komise při vládě ČR v roce 2008 navíc ukázaly, že pokud jsou zapojeni nezávislí experti a dostatek veřejně dostupných studií, může vláda získat transparentní materiál s možnými variantami budoucího vývoje. Konkrétní chyby v návrhu SEK Absence alternativních energetických variant Ministerstvo průmyslu vsadilo vše na jednu kartu: výstavbu dalších jaderných reaktorů. Koncepci chybí porovnání s rostoucími možnostmi obnovitelných zdrojů a zvyšováním energetické efektivity. Vrcholem ignorance OZE v návrhu je posudek společnosti AMEC s. r. o., která pro ze zákona vyplývající povinnost porovnat vliv koncepce na životní prostředí s různými variantami, zvolila dávno překonaný SEK Přitom návrh nové koncepce vychází samozřejmě lépe. Stačí se podívat, s jakými možnostmi SEK z roku 2004 počítal pro solární energetiku: až do roku 2020 počítá s nulovým zastoupením OZE a po roce 2025 přibývá 0,01 terawatthodin, která zůstává až do roku 2030 meziročně neměnná. Jedná se tedy o zásadní nerespektování zákonných povinností ze strany MPO.

2 Šance pro chytrou energii Jestliže MPO odmítá vypracovat také další varianty, založené na alternativní skladbě energetických zdrojů nebo vyšším zastoupení energetických úspor, lze pro tyto účely využít nevládní energetické koncepce. Studie Chytrá energie roku 2010, vycházející z dat Nezávislé energetické komise (2008) a vypracovaná ve spolupráci s německým Wuppertal institutem, spočítala, že Česko má dostatek příležitostí ve zvyšování energetické efektivity nebo využití možností obnovitelných zdrojích proto, aby: mohlo do roku 2050 snížit dovoz ropy a zemního plynu na polovinu; Návrh SEK počítá s nárůstem výdajů za dovoz energetických surovin z dnešních 180 miliard korun ročně na téměř 450 miliard korun v roce Dovoz energetických surovin roste v návrhu SEK téměř až k 70 %; Spotřeba primárních energetických zdrojů klesá v nejlepším scénáři Chytré energie na 900 petajoulů; V návrhu SEK zůstává vysoká na téměř 1900 petajoulech. domácí obnovitelné zdroje mohly výhledově pokrývat 49 % české spotřeby energie a téměř 70 % elektřiny. SEK počítá s obnovitelnými zdroji jen do výše %. Biliony pro atomový ČEZ zaplatí spotřebitelé SEK navrhuje zavedení kompenzačního mechanismu, který by měl zejména pomoci ČEZ zvrátit ekonomickou nevýhodnost investic do jaderné energetiky a zajistit jistou návratnost výstavbě dalších reaktorů v Temelíně. Tento kompenzační mechanismus znamená, že by stát garantoval ČEZ doplácení rozdílu mezi cenou silové elektřiny a cenou návratnosti projektu rozšiřování Temelína. Cena, kterou by potřeboval ČEZ pro návratnost projektu, se odhaduje na EUR/MWh, přičemž aktuální cena silové elektřiny se pohybuje okolo 40 EUR/MWh. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš pro Hospodářské noviny uvedl, že cena 100 EUR/MWh není mimo realitu. Rozdíl mezi požadavkem ČEZ cenou za silovou elektřinu by následně museli doplácet spotřebitelé elektřiny nebo přímo stát dalších alespoň 35 let. Zásadním problémem však zůstává, že návrh SEK neobsahuje žádný relevantní propočet ekonomických dopadů pro spotřebitele elektřiny a státní rozpočet. Kalkulací lze přitom odhadnout finanční rozpětí dopadů jaderné politiky na českou ekonomiku až na 1,2 bilionu korun (ovšem bez započtení každoročního nárůstu o inflaci). Navíc lze předpokládat, že cena bude postupně narůstat s trvalým růstem ceny jaderných technologií. Před deseti lety uváděl například MIT cenu pro atomovou energetiku na úrovni 2000 dolarů za kilowatt. Dnes odhaduje World Nuclear Industry Status Report 2013 cenu okolo 7000 dolarů za kilowatt. Návrh SEK však výhledově počítá také s dalším reaktorem v Dukovanech a po roce 2040 nechává otevřenou možnost výstavby dalších reaktorů. Dotace do jádra tak mohou výrazně narůst.

3 Absence ekonomických propočtů dopadů výstavby dalších reaktorů v Temelíně pro spotřebitele elektřiny nebo státní rozpočet potvrzuje slabiny návrhu SEK. Materiál působí dojmem, že snaha vynechat problematická místa, tlačí vládu k rozhodnutí o energetické politice bez relevantních podkladů. MPO zkouší stále stejný hororový scénář s nerealistickým růstem spotřeby MPO opakovaně zkouší stejný trik: varuje před nedostatkem elektřiny v případě, že stát nepostaví reaktory nebo neprolomí limity na těžbu uhlí. Co se však mění, jsou autoři scénáře a rok, ve kterém by mělo ke krizi dojít: na přelomu let varovalo MPO pod vedením Vladimíra Dlouhého, že pokud nebude současný Temelín spuštěn do roku 1995, lze v roce 1997 očekávat řádově tři týdny až 100 dní výpadků v dodávkách elektřiny. Vláda proto na výstavbu bloků kývla. Přestože byl Temelín spuštěn až v roce 2001, Česko žádný výpadek elektřiny nepostihl. Už na přelomu desetiletí budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit, nechal se v roce 2007 slyšet Martin Říman. Přelom desetiletí je za námi a stále vyvážíme více než 17 TWh elektřiny ročně. Stejnou taktiku používá MPO i v návrhu nového SEK: spotřeba elektřiny by měla odpovídat růstu HDP o 2 % ročně. Ekonom Marek Šnobr však spočítal, že růst spotřeby odpovídá v návrhu SEK růstu HDP v průměru až 4,7 % do 2015, 3,2 % do 2020, 3,7 % do roku Při reálnějším růstu ekonomiky a spotřeby by energetické zdroje stačily uspokojovat poptávku až do roku 2035 bez rizika nedostatku energie. Analýza potvrzuje, že se MPO snaží odůvodnit potřebu dalších reaktorů i za pomoci špatně kalkulovaných scénářů růstu spotřeby a HDP. Česko by tak zbytečně investovalo do dalších reaktorů a Temelín by mohl být opět zejména exportní elektrárnou.

4 Zbytečný vývoz elektřiny za cenu znečištění životního prostředí Návrh SEK se také nezabývá dopady na českou ekonomiku aktuální výrazně proexportní strategie ČEZ. V návrhu SEK klesá vývoz do roku 2020 zhruba na polovinu a pak opětovně roste mezi lety 2030 a Graf níže ukazuje teoretický propočet exportu elektřiny na energii v uhlí. I když jde o hypotetický příklad, lze vyvodit, že pokud by stát využil možné mechanismy ke snížení vývozu elektřiny, mohl by lépe chránit životní prostředí nebo pracovat se zásobami energetických surovin v Česku. Nulový výčet externalit S tímto tématem úzce souvisí propočtení dopadů české energetiky na životní prostředí. Stanovení externích nákladů jednotlivých energetických zdrojů je běžnou součástí světových politik. Návrh SEK se však posouzení vlivu na životní prostředí zcela vyhýbá. Následující nezávislé studie přitom uvádějí podstatný dopad domácí energetiky na zdraví občanů nebo českou krajinu: Podle aktuální studie Mezinárodního měnového fondu se v roce 2011 pohybovaly negativní dopady na zdraví lidí ze spalování uhlí ve výši 3,39 procent ročních příjmů státu, tj. cca 35 miliard korun ročně. Špinavý vzduch znečištěný spalováním uhlí, přitom podle organizace HEAL zaviní v České republice škody až za 71 miliard korun ročně v podobně nákladů na léčbu. Čisté řešení pro lidské zdraví i životní prostředí existuje Možnost, jak ohodnotit reálnou cenu elektřiny energetických zdrojů, nastiňuje příklad z Německa: experti Fraunhoferova institutu a Fóra pro ekologicko-sociální trh (FÖS) kalkulovali náklady škod na zdraví a životní prostředí, které připočetli k očekávanému vývoji cen jednotlivých technologií do roku Analýza se zaměřila na porovnání nových instalací jednotlivých zdrojů. Bezkonkurenčně nejvýhodněji vyšla větrná energetika (7 eurocentů dnes a 6 v roce 2020), následovaná solární energetikou (15 eurocentů dnes a čtyři méně v roce 2020). Naopak jako ekonomicky nejnáročnější zdroje se ukázaly jaderné elektrárny. Externí náklady atomových reaktorů kalkulují zejména škody v důsledku případné jaderné havárie.

5 Omezené možnosti obnovitelných zdrojů Návrh SEK značně omezuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Potenciál můžeme srovnat například s daty Nezávislé energetické komise (NEK) při vládě ČR z roku 2008 nebo s nevládní energetickou koncepcí Chytrá energie z roku 2010, která využívá obdobné podkladové studie jako NEK. Například SEK počítá s do roku 2040 s polovičním potenciálem solární i větrné energetiky oproti NEK. Snížení potenciálu přitom nedává smysl, protože např. u solární energetiky došlo od roku 2008 ke strmému poklesu ceny fotovoltaických panelů. Jen mezi lety 2008 a 2012 spadly ceny solárních panelů o více než 70 procent a Evropská fotovoltaická průmyslová asociace očekává, že do roku 2020 klesnou o dalších 50 procent. K poklesu ceny technologií a tedy větší dostupnosti dochází také u větrných turbín. Také NEK již při své práci bral u větrné energetiky ohled na ochranu životního prostředí a počítá s větrnými elektrárnami pouze mimo chráněné oblasti NATURA.

6 Změna systému podpory obnovitelných zdrojů v rozporu se zákonem Návrh SEK mění současný způsob podpory obnovitelných zdrojů v rozporu s platnou legislativou v několika rovinách: postupně od roku 2022 dochází ke snižování příspěvku na obnovitelné zdroje započítaného do ceny spotřebitelům elektřiny. Dle zákona 165/2012 Sb. je doba podpory 20 let (respektive u malých vodních zdrojů 30 let). Zákonem garantovaná doba vyplácení podpory naplňuje další zákonné parametry například 15letou diskontovanou návratnost vložených prostředků. Provozovatelé současných obnovitelných zdrojů (větrných, solárních, bioplynové nebo biomasové) by pak měli dle zákona pobírat podporu do roku

7 Návrh SEK uvažuje s nahrazením zdrojů financováním současných OZE pomocí příjmů z aukcí emisních povolenek nebo ekologických daní. MPO však nenabízí žádné ověření propočtem podobného kroku. Dnes se cena emisních povolenek pohybuje okolo 5 EUR/tunu CO2, uvažovaný nárůst na 25 EUR/tunu CO2 nemusí do roku 2025 nastat. Absencí propočtů a kvalitním vyhodnocením změny financování OZE po roku 2022 se mohou budoucí vlády dostat do opětovných problémů, kdy mohou ohrozit garantované podmínky provozovatelů obnovitelných zdrojů a obnovit riziko soudních sporů nebo mezinárodních arbitráží. Opomenutí možnosti zvyšování energetické účinnosti Návrh SEK uvažuje pouze o nízkoenergetických nebo pasivních domech a nepočítá s variantou současného trendu plně energeticky soběstačných domů nebo kombinací pasivních domů s instalací obnovitelných zdrojů energie. Přitom propočty NEK (2008) a další nezávislé studie (Porsenna) došly shodně k závěru, že roční spotřebu energie v českých domech lze postupně snížit o zhruba 170 PJ. Návrh SEK nevyužívá možnosti snižování spotřeby v domech, které potvrdil úspěšný program Zelená úsporám za své krátké fungování snížil spotřebu domácností díky zateplení, výměně oken a dalším opatřením až o 5 PJ. Návrh SEK ponechává vysoký podíl spotřeby tepla v soustavách zásobování teplem. Mezi lety 2010 a 2014 klesá spotřeba SZT přibližně o 20 procent. Odborné studie zabývající se možnostmi úspor v teplárenství (Porsenna citace ve studii Chytrá energie) přitom odhadují úspory v systémech centrálního zásobování tepla o 50 až 60 procent. Vize pro českou energetiku chytré sítě a úsporné ukládání energie V celém návrhu SEK zcela chybí pokročilejší vize směřování v energetice. MPO navrhuje budoucnost pro českou energetiku postavenou na centralizovaných zdrojích - více než 50 % elektřiny bude proudit z velkých jaderných elektráren. Pozvolna se snižující náklady na systémy ukládání elektřiny nebo chytré sítě však mohou v horizontu příštích deseti let podstatně proměnit energetický systém, a to především v domácnostech. Úspěch podpory obnovitelných zdrojů v Německu navíc dokazuje, že ze zhruba 25 GW obnovitelných zdrojů (nad 20 procent německé výroby elektřiny) vlastní přes 50 procent jednotlivci - domácnosti a zemědělci. Návrh SEK nepočítá s nástroji, které by mohly významněji rozšířit využívání domácích obnovitelných zdrojů. Chybí například důraz na odstranění administrativních bariér (zejména snížení poplatků za systémové služby a nákladů na chod OTE, pokud si domácnost vyrábí elektřinu doma a šetří tak sítě) nebo rozšíření nefinančních nástrojů podpory na bázi net-meteringu, či podpory investic do bateriových systémů.

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

Chytrá energie. Úvod 1

Chytrá energie. Úvod 1 Chytrá energie Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii

Více

Chytrá energie. Úvod 1. Foto: Greenpeace, dělník vybrušující tubus větrné elektrárny

Chytrá energie. Úvod 1. Foto: Greenpeace, dělník vybrušující tubus větrné elektrárny Chytrá energie Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M a g a z í n í n z a g M a Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka Ing. Alena Adámková Předseda redakční

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

- 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika

- 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika - 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika Jaderná energetika a její budoucnost diplomová práce Autor: Kamila Eretová Vedoucí práce: doc.

Více

ČEZ-INFO ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 15 ČERVEN 2010. Rut Bízková: Naše žena na ministerstvu životního prostředí

ČEZ-INFO ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 15 ČERVEN 2010. Rut Bízková: Naše žena na ministerstvu životního prostředí ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 15 ČERVEN 2010 Rut Bízková: Naše žena na ministerstvu životního prostředí Investice v ČEZ nikdy nebyly bezpečnější Státní podpora dosáhla svého maxima 2 obsah

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Závěrečná zpráva za rok 2004 Praha, listopad 2004 Autoři: Doc. Ing. Stanislav

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více