Francouzské přísloví: Nic tak neurazí jako pravda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Francouzské přísloví: Nic tak neurazí jako pravda."

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově IV. ročník Francouzské přísloví: Nic tak neurazí jako pravda. Havířovští komunisté před sjezdem strany Končí první polovina roku Před námi je druhé pololetí, které bude poznamenáno výročními členskými schůzemi a přípravami ke stranickému sjezdu na jaře příštího roku. První polovina roku byla pro stranickou práci KSČM Havířově určována novým postavením naší strany ve volených orgánech města. Uzavření koalice s Hnutím ANO, dosud nezkušeným politickým subjektem, kladlo značné nároky na naše zastupitele i uvolněné funkcionáře. Téměř polovina našich zastupitelů jsou noví, většinou mladší lidé, kteří teprve získávají zkušenosti. Za těchto okolností se komunisté ve vedení města dostali do zorného úhlu nejen opozice, ale i naší členské základny. Situace byla o to složitější, že změna koaličního partnera způsobila narušení dlouhotrvajících vztahů podnikatelských skupin navázaných na Sociální demokracii, jakož i přerušení některých penězovodů a klientelistických vazeb. Musíme upřímně přiznat, že se to někdy dotklo i vztahů v našich řadách. Přesto všechno život přináší nové úkoly a tak se nelze dívat jen na to, co bylo, ale je třeba pracovat s volebním programem a upřít úsilí na jeho naplnění, aby občané, a to nejen naši voliči, věděli, že jsme tu s lidmi pro lidi. Chceme-li stručně charakterizovat postavení zástupců za KSČM při řízení města, můžeme říct, že naši lidé obstáli. Dokázali navázat na vše pozitivní, co tady generace komunistů vytvořily a přitom se orientovat v současných nelehkých poměrech. Druhé pololetí letošního roku bude náročné především pro stranické funkcionáře. V září a říjnu proběhnou v základních organizacích strany výroční členské schůze, v listopadu městská konference a v prosinci pak okresní stranická konference. Na těchto stranických jednáních proběhnou volby do všech stranických orgánů, současně budeme navrhovat naše zástupce do krajské organizace a zastupitele pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v příštím roce. V našich podmínkách to bude klást velké nároky na předsedy a funkcionáře základních organizací. Složení členské základny jednotlivých organizací je mnohdy velmi odlišné v závislosti na zaměstnání, věkovém složení a zdravotním stavu členů. Jde o to, abychom do orgánů strany vybrali ty nejlepší, jaké máme. Vedle zkušených organizátorů stranického života je potřebné vyhledávat i nové, mladší, nadějné funkcionáře. U těch nových se nenechme odradit tím, že se někdy výsledek nedostaví okamžitě. Důležité je hledat pro mladší členy uplatnění na tom úseku, který je jim profesně blízký a naplňuje jejich představy o stranické práci. 1

2 KSČM je stále masovou stranou s největší členskou základnou a organizačním uspořádáním na demokratických principech. V současné době žádný jiný politický subjekt u nás v tomto rozsahu demokratické principy neuplatňuje. Jde o to, abychom to uměli využít v dobrém slova smyslu ku prospěchu strany. Různé zákulisní pikle, či vyřizování osobních účtů stranu jako celek poškozují a vytvářejí prostor pro ty, kteří nás nemají rádi. Věříme, že k výběru lidí do všech orgánů strany přistoupíme s největší možnou vážností a odpovědností. Jde přece o to, abychom dobré jméno havířovských komunistů udrželi a rozvíjeli. Politicky pracovat pro spravedlivější společnost a sociální spravedlnost není v současných podmínkách snadné. Proto je důležité, abychom se společně dokázali zmobilizovat a pak se nám to podaří. Před námi je léto, těšíme se na dovolenou a prázdniny. Městský výbor KSČM v Havířově vám přeje zasloužený relax a odpočinek. JUDr. Bronislav Bujok, místopředseda MěV Havířov Vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana pro slovenské Hospodářské noviny... Pátek 03 duben :08:28 S úctou se pokloním památce osvoboditelů Vzpomínám na sto padesát tisíc sovětských vojáků, kteří položili životy při osvobozování Československé republiky. Vzpomínám na dvacet miliónů mrtvých sovětských občanů, kteří se stali obětí kruté nacistické bestiality. A také vzpomínám na slova zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, která pronesl v roce 1941 v Praze: Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat. Vzpomínám na ty obrovské oběti, které byly za naši svobodu položeny. Na ta, v mnoha případech pro nás jména neznámá, jména těch, kteří zemřeli, abychom my mohli dále žít, abychom mohli dnes mluvit svojí mateřštinou a radovat se. Pomníčky na mnoha místech po celé zemi zůstaly, je třeba ale poznamenat, že často právě teď symbolicky zarůstají travou. Odpovědný politik nikdy nepodléhá náhlému, okamžitému mediálnímu hnutí, onomu okamžitému a rychlému proudu rázných a autoritativních slov, která za sebou nemají žádnou myšlenku a především pohled zpět, do minulosti, onen chybějící kontext, který je tak důležitý. Mohl bych být velmi mediálně populárním politikem hlavního proudu a s pompou odvolat svou květnovou cestu do Moskvy. Jistě by to bylo ve veřejnoprávní televizi shledáno za skvělý počin. Musel bych se ale v takovém případě hluboce stydět. Úcta, kterou k těm, kteří za náš budoucí život bojovali a zemřeli, mi rozhodně nedovolí vyjít vstříc momentálním výkřikům těch, kteří tak rychle zapomínají. Ano, jsem hrdý na to, že se 9. května pokloním památce lidí, kteří nás osvobodili. Nejedu tedy do Moskvy kvůli přehlídce vojenské techniky, která je tak často zdůrazňována. Pečlivě jsem v tomto směru své rozhodnutí zvážil, při vědomí aktuálního dění na Ukrajině. A úcta k padlým zvítězila. Za tímto postojem si plně stojím. Oslav v Moskvě se zúčastním jako výraz vděčnosti za to, že v naší zemi nemusíme mluvit německy, jako výraz vděčnosti za to, že dnes můžeme česky říci: Děkuji!. 2

3 3

4 Pietní akty k 70. výročí osvobození v Havířově Již tradiční vzpomínkový pietní akt válečných zajatců, pořádaný MěV hřbitově v Suché ve čtvrtek 30. v roce, ve kterém již uplynulo 70 světové války. u hrobu sovětských KSČM, proběhl na dubna 2015, tedy let od ukončení 2. Po české a původní sovětské hymně položili přítomní za zvuku Pochodu padlých revolucionářů květiny k pomníku pohřbených. Hlavní proslov přednesl místopředseda MěV JUDr. Bronislav Bujok. Zdůraznil, že 2. světová válka se dotýkala a ne málo i naší země, našeho kraje, našeho lidu. Připomenul důležité okamžiky a události bojů o svobodu Ostravsko-Opavská operace, osvobození Ostravy 30. dubna 1945 a následující osvobozování dalšího území Karvinska a Těšínska. Velkou úlohu hrál i domácí odboj, v němž zahynulo mnoho našich lidí. Po válce celý svět žil v nadšení a odhodlání bránit světový mír. Toto žel, dnes neplatí a jsme svědky mnoha pokusů rozpoutat další nepokoje, popřípadě i války. Ale my na hrůzy a oběti války nikdy nezapomeneme a věříme, že zdravý rozum lidstva přece jen vyhraje. Proto je důležité stále připomínat a to zvláště mladé generaci, kolik hrůz, utrpení a smrti přinese každá válka. Poprvé přítomní slyšeli i jména pohřbených, které se podařilo zjistit. Zúčastnili jsme se i kladení věnců organizovaného magistrátem u příležitosti oslav 70. výročí osvobození 7. května od 9.00 hodin a to se začátkem u památníku před kostelem svaté Anny. Následně jsme s členy vedení města položili kytice na šumbarském hřbitově u Pomníku obětem 2. světové války a vzpomínky obětem 1. světové války, položili jsme květiny v prostorách hřbitova v Prostřední Suché u Památníku obětem první a druhé světové války, u Pomníku obětem hitlerovského fašismu, u Pomníku obětem koncentračních táborů a Pomníku s hroby sovětských válečných zajatců, pamětního kamene padlým rudoarmějcům v zahradě u bývalého národního výboru v Suché, v Životicích u Památníku životické tragédie a v Bludovicích u Památníku padlým v 1. světové válce v areálu Základní školy Selská. Během kladení květin jsme měli možnost vyslechnout i zážitky z přímých osvobozovacích bojů od veterána 2. světové války, plukovníka ve výslužbě, pana Jana Ihnatíka. Děkujeme. Marie Kročková, Danuše Holeksová foto: D. Holeksová 4

5 Veškerá naše jednání a naše akce se konaly v tomto duchu. S radostí jsme přijali jako každoročně, pozvání na recepci u příležitosti Dne vítězství na Generální konzulát Ruské federace v Brně. Při příjezdu na konzulát nás u vchodu příjemně přivítal generální konzul Ruské federace Andrej Jevgenjevič Šaraškin s manželkou. Po přivítání a připnutí řádové stužky jsme byli uvedeni do společnosti ostatních pozvaných hostů. Návštěva Generálního konzulátu v Brně Letošní rok 2015 je rokem 70. výročí osvobození Československa Rudou armádou a výročím ukončení 2. světové války. Naše setkání zahájila Ruská a Česká hymna. Poté promluvil generální konzul a hodnotil akce pořádané na Moravě k tomuto výročí. Zdůraznil, že veškeré akce byly pořádány s velkou srdečností a upřímností lidu Moravy. Ukázalo se, že lidé na Moravě mají odkaz osvoboditelů ve svých srdcích. Generální konzul hovořil česky a všem poděkoval za jejich vykonanou práci v rámci oslav tohoto výročí. Za Moravskoslezský kraj promluvil JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana, a za Zlínský kraj taktéž náměstek hejtmana tohoto kraje. Hovořil také příslušník partyzánské brigády Jana Žižky. Po proslovech následoval kulturní program, ve kterém ruští umělci interpretovali převážně písně frontových let. Po kulturní části nás generální konzul pozval na pohoštění, které bylo spojeno se srdečnou besedou mezi účastníky a zaměstnanci konzulátu. Byla navázána nová přátelství, loučení bylo těžké. Stanislav Šplíchal předseda Městské rady Česko Ruské společnosti Havířov 5

6 Slušní chartisté se začínají probouzet. Není už pozdě? Lenka Procházková interview, Parlamentní listy Zrovna ode mne to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a lidskou slušnost. To dnes neexistuje!!! Lidem, kteří v dětství či mládí prožili Mnichov a pak válku, nelze vyčítat, že po osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé armády, kterých u nás padlo víc než sto třicet tisíc. Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů. Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr plný energie. Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin světových. Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabalo na dnešní mystifikátory. Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světě a umění bylo taky na vrcholu. Dnes se filmy z této zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním.říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet pohromadě? Televizními seriály? Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a je jich čím dál víc, hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po sto letech skončí. Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje. Rozdělení republiky byl první krok. Předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy pozemkové reformy, už proběhlo. Samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se jako jediný snaží něco dělat pro národní zájmy. A dávno zaprodaná média ho za to cupují. Devastace školství pokračuje. O průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co ještě zbývá k dovršení? Zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem.... Na toto sepětí minulosti a přítomnosti s budoucností je dnes embargo. Chováme se, jako bychom žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy, mezi které patří například instinkt, urychleně mizí, když jsou atakovány nepřetržitým proudem zavádějících informací. Většina těch informací má jepičí životnost a nulovou výpovědní hodnotu. Přesto si namlouváme, že jsme in. Náš mozek je ale stvořen pro jiné programy, než je vnější masáž. Většina lidí si v roce 1989 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do kapitalismu, který notabene nedodržuje ani vlastní pravidla. Mnozí doufali, že navážeme na ideály obrodného procesu. Že bude svoboda tisku, že se otevřou možnosti drobného podnikání a soukromého zemědělství, ale že velké podniky zůstanou státu. Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním firmám a že velkou část polí a lesů věnujeme církvi. Možná, kdyby se v prosinci 1989 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a semknutí mít delší trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil historický návrat ke kapitalismu. Republika by se nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal na vytrvalé naléhání Havla. Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze osobnost Havla může být zárukou, že se stát udrží celistvý. Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl symbolem něčeho, co mělo být pohřbeno, protože mocní tohoto světa měli jiné plány. Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze odhadovat. Z jeho skutků je ale zřejmé, že kulisák se necítil být hercem, ale velkým tvůrcem. Myslím, že tato iluze mu vydržela až do smrti. Jako spisovatelce mi Dubčekova postava připadá tragičtější. Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve stálém strachu, co bude zítra. A zítra může být i válka. Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské koncerny v to doufají. Tentokrát už Rusko ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za minutu dvanáct! 6

7 Přečetli jsme za vás: Kolik stačí odpracovat Němci oproti Čechovi, aby unikl bídě? Průzkum ukázal, co jsme tušili: Podívejte se na graf. Jsou to alarmující čísla, jsme nejhorší v Evropě Někde stačí k překonání chudoby pracovat týdně 8 hodin. U nás mnohonásobně víc Musíme si ujasnit, co vlastně chceme. Zda chceme být jen jakousi montovnou právě kvůli nízké minimální mzdě, která k nám láká podnikatele zaměřené právě jen na tento faktor, nebo zda chceme být důstojným státem s důstojnými pracovními podmínkami, který se bude soustředit i na naši konkurenceschopnost. Zatím vše nasvědčuje tomu, že nejsme schopni, a to i na politické úrovni, zaujmout jednoznačný postoj. Přitom vedeme prvenství i v poměru mezi výší minimální mzdy a mzdy průměrné," řekl ParlamentnímListům.cz šéf ČMKOS Josef Středula. ParlamentníListy.cz 7

8 1. máj 2015 Jako každoročně uspořádal MěV KSČM v Havířově oslavy Svátku práce 1. května v PZKO Na Zborůvce. I když počasí venkovní akci příliš nepřálo chvílemi studený vítr pronikal až pod kabátky a svetry ti, kdo přišli, nelitovali. Slavnost na zahradě je již tradicí. Oblíbená dvojice Iveta a Jarek už od 13. hodiny vítala příchozí veselými melodiemi. Přítomné přivítal předseda MěV KSČM a primátor města Bc. Daniel Pawlas. Za hosty promluvil a hlavní projev přednesl předseda OV KSČM Karviná Jiří Nytra. Připomněl, od kdy a proč se 1. máj slaví, že obyčejní lidé mají svůj Svátek práce, práce, která v dnešní době není doceňována. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a dostatek nápojů, mnozí si později i zatancovali. Nejen to, debata mezi dobře známými je jistě přínosem. Rádi se již dopředu na to připravují a těší. A tak ani to nevlídné počasí nepokazilo dobrou náladu, která trvala až do večera. Nashledanou za rok. S kulturním vystoupením tentokráte vystoupil místní soubor PZKO Blendowiané. Jejich písně v nářečí zdejšího regionu oslovily všechny přítomné. Zvláště se líbili nejmenší tanečníci s dětským programem. Pro děti bylo připraveno malování perníčků, které nachystaly členky LKŽ, a dětské soutěže. Soutěžilo se v hodu kroužků na cíl a v hodu šipkami. Sladké odměny udělaly všem závodníkům radost. Marie Kročková, foto: J. Franek, K. Žák 8

9 Chcete se vydat na virtuální pouť vesmírem, prohlédnout si naši planetu z velké výšky a vzdálenosti, vidět nejvyšší sopku ve sluneční soustavě, která se zvedá do výšky 25 km a jejíž základ by zakryl plochu celého Španělska a mnoho dalšího? Udělejte to tedy tak, jak jsme to udělali my členové a členky LKŽ v Havířově. Byli jsme v Planetáriu Ostrava Chcete se dozvědět mnoho zajímavého o vesmíru? Třeba, proč se Marsu říká (a to už od doby starých Egypťanů) červená hvězda, co jsou Phobus a Deimos, že se Saturn může chlubit svými prstenci, co je to černá díra, co měří světelný rok (opravdu to není čas), co je mlhovina, hvězdokupa, galaxie a mnoho dalších a dalších informací? Ve čtvrtek 14. května jsme se vydali na návštěvu Planetária v Ostravě. Deštivé chladné počasí bylo opravdu vhodné pro takovou akci. Planetárium po velké rekonstrukci za 150 miliónů opět vítá návštěvníky, kterým nabízí řadu programů. Pro nás byla připravena krásná a zajímavá přednáška Cesta do vesmíru. Je to skutečně pořad, který se slovy nedá popsat. Tady opravdu platí, že: To se musí vidět. Ve ztemnělém sále planetária se nad vámi objeví hvězdná obloha a to nejen severní polokoule, ale i té jižní, kterou většina z nás ještě neviděla. Poutavý výklad vám přiblíží a znázorní i různá souhvězdí. Víte že jich je celkem 88? Počet souhvězdí zavedl řecký astronom, astrolog a geograf Klaudios Ptolemaios již ve druhém století našeho letopočtu Návštěvu tohoto zařízení s krásnými programy, fotografiemi, modely a dalšími atrakcemi vřele doporučujeme. Za LKŽ Havířov: Marie Kročková foto: D. Holeksová 9

10 Mezinárodní den dětí se u nás slaví každoročně 1. června. Při této příležitosti jsou připravovány různé společenské i sportovní akce, často se setkáváme i s pěknými rodinnými oslavami. Den dětí má upozorňovat světovou veřejnost na práva a potřeby dětí, na to, že ne všude je život dětí tak pěkný a snadný jako u nás. Oslavu dětského dne navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. MDD se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než padesáti zemích světa. Pevné datum tedy 1. červen - bylo stanoveno až na Mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce Zajímavostí je to, že důvodem vyhlášení tohoto svátku bylo i vraždění žen a dětí v našich Lidicích. Dnes se tento svátek slaví ve všech pokrokových zemích, i když ne ve stejné datum. Valné shromáždění OSN totiž doporučilo všem zemím, aby oslavovaly děti ve stejný den a bylo stanoveno datum na 20. listopad. A tak některé státy ponechaly původní červnové datum, další přijaly datum listopadové a některé mají obojí. Náš Městský výbor KSČM společně s našim klubem zastupitelů se k oslavám MDD připojil dne 16. května v rámci Mezinárodního dne rodiny. Do kina Centrum na námi dotované filmové představení přišli rodiče s dětmi, kteří ocenili tento počin havířovských komunistů. Pro malé diváky bylo zajištěno i malé sladké občerstvení. M. Kročková, D. Holeksová Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: , E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 10

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma srpen 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR Holá skutečnost Socdemácký Slávek,

Více

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově IV. ročník SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ V letošním roce si v naší vlasti i celé Evropě připomínáme a oslavujeme 70 let od ukončení 2. světové

Více

Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví. Slovo předsedy SDČR, o.s.

Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví. Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 5 MOTTO: Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví Vážení přátelé, je léto, dovolené a prázdniny, tedy čas, na které

Více

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Jaro za muzeem foto: Markéta Švehlíková POZVÁNKA MĚSTO UHERSKÝ BROD, DŮM KULTURY, UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI A KARPATSKO, O.

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

Kronika událostí roku 2005

Kronika událostí roku 2005 Kronika událostí roku 2005 Z pozoruhodnosti Novojičínského života Uplynulý rok dvoutisící pátý se i v našem starobylém městě Novém Jičíně odehrával v prizmatu světových, evropských či národních událostí,

Více

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým Slovo starosty Ahoj Vinořáci, první polovina roku 2007 pomalu končí, stejně jako doba našeho vedení MČ. Půl roku je příliš krátká doba, abychom mohli provádět nějaké hodnocení, sebechválu, statistiky a

Více

Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov

Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny. Jean Paul Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov 1

Více

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov PF 2015 PŘEJE MěV KSČM Havířov Omlouváme

Více

číslo 1 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

číslo 1 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. číslo 1 MOTTO: Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. Oscar Wilde Vážené čtenářky a čtenáři, Slovo předsedy SDČR, o.s. dovoluji

Více

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 6 / 2014 VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČESKÁ REPUBLIKA Pořadí

Více

Ročník 24 * Číslo 4 * 9. dubna 2015 * Cena 10 Kč PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ

Ročník 24 * Číslo 4 * 9. dubna 2015 * Cena 10 Kč PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! OPĚT OSLAVÍME 1. MÁJ Opět se na 1. máje o Svátku práce sejdeme s přáteli, se známými. Letos si připomeneme prvomájovou tradici, která vznikla rozhodnutím Mezinárodního kongresu

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 43 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2008 Letošní sněm byl trochu jiný... strana 2 květen 2008 Sněm, tentokrát trochu jinak Když nám před časem pan Horal, majitel hotelu Duo, nabídl propůjčení místností

Více

V e l i k o n o č n í

V e l i k o n o č n í V e l i k o n o č n í 2014 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Není-li Boha Není-li Boha, pak je vše dovoleno, říká Ivan Karamazov ve světoznámém románu F.M.Dostojevského. I když citát

Více

ROČENKA 2011/2012. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

ROČENKA 2011/2012. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové ROČENKA 2011/2012 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Obsah Slovo velitele... 2 Charakteristika školy... 4 Historie školy... 5 Hlavní funkcionáři školy...

Více

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Svût si dûstojnû pfiipomnûl Den vítûzství nad fa ismem SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Zakladatel profesor Ing. Břetislav Chvála, doktor technických věd (DrSc.) MĚSÍČNÍK SLOVANSKÉHO VÝBORU ČR ROČNÍK XVIII ČÍSLO 188,

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ únor 2011

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ únor 2011 54 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ únor 2011 Olga Sommerová, režisérka připravovaného filmu o Fredy Hirschovi KROTITEL ESESÁKŮ, s níž přinášíme interview na straně 6, a Pavel Stránský, jeden z pěti účinkujících.

Více

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Lhotka Baška Pržno Pržno, Metylovice Malenovice Malenovice, Kunčice p. O. Pstruží Ostravice Čeladná Janovice Bílá Zpravodaj pro 13

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květen 2005 č. 9 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Brány aquaparku na Olešné se otevřou na Den dětí S rostoucími denními teplotami se nezadržitelně

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský 2/2014

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský 2/2014 Časopis Československé obce legionářské Legionářský 2/2014 Válečný hrdina generál Jaroslav Klemeš se loučil v Ležákách Široká veřejnost si v neděli 22. června 2014 připomněla 72. výročí vyhlazení osady

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života:

Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života: Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života: Rok s rokem si podal ruce. A opět se otevírá kronika události, tentokráte za uplynulý rok léta Páně dvoutisící devátý. Pro někoho rok úspěšný,

Více