Předmluva Hlas dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva Hlas dokumentů"

Transkript

1 Předmluva Hlas dokumentů Tohle je kniha o tom, co jsem sama prožila. Jako válečná tlumočnice, která s armádou prošla celou a jedinkrát nepřerušenou frontovou cestu z bojišť před Moskvou až do Berlína, jsem měla to štěstí, že jsem se v květnu 1945 ocitla v epicentru historických událostí, jimiž vrcholila druhá světová válka. Jako tlumočnice štábu armády jsem byla členkou skupiny, která pátrala po Hitlerovi, a podílela jsem se na objevení jeho ohořelé mrtvoly, na zjišťování pravdivých okolností jeho konce a nakonec i na identifikaci těla. Dostalo se mi šance na místě zpracovávat dokumenty z podzemí říšské kanceláře a führerbunkeru, kde Adolf Hitler strávil své poslední dny. V říšské kanceláři jsem objevila desky s Bormannovými dokumenty, konkrétně s radiogramy, jež dostával od pobočníka Hummela z Obersalzbergu, a kopie jeho vlastních odpovědí na tyto zprávy. Ty mimo jiné potvrzovaly, že po 20. dubnu se plánoval přesun hlavního stanu do Berchtesgadenu 1, i to, že Hitler nakonec tento záměr odmítl a zůstal v berlínském bunkru především proto, že ofenziva, již nařídil, ztroskotala a do Mnichova, odkud už to do Berchtesgadenu bylo, co by kamenem dohodil, vstoupili Spojenci. Byly tu i šanony s dalšími zprávami o kritické situaci, jež Bormannovi zasílali tzv. kreisleiteři. Studovala jsem i Hitlerova lejstra, která zůstala přímo v bunkru včetně desek se záznamy odposlechů. V jednom z nich se například líčilo, že partyzáni, kteří zastřelili Mussoliniho, ho navíc i s milenkou Clarou Petacciovou pověsili hlavou dolů. Toto sdělení si Hitler podtrhl modrou tužkou. Napadlo mě tehdy (a zřejmě právem), že právě tahle zpráva ho přiměla k pokynu, aby jeho vlastní tělo bylo po smrti spáleno. Na stejném místě se našly i koncepty Hitlerových dopisů sestře, prezidentu Hindenburgovi 2 nebo von Pappenovi 3. V Goebbelsově pracovně se našly dva kufry s písemnostmi. Tady nás čekal nález, který byl z historického hlediska nejvýznamnější: deset sešitů s Goebbelsovým rukopisným deníkem, začínajícím ještě 1 V bavorském Berchtesgadenu se nalézala oblíbená Hitlerova horská rezidence. 2 Paul von Hindenburg ( ), prezident Německé republiky, 30. ledna 1933 jmenoval Hitlera do funkce říšského kancléře. 3 Franz von Pappen ( ). Od července do listopadu 1932 stál v čele německé vlády, aktivně podporoval jmenování Hitlera do kancléřské funkce, stal se členem jeho vlády ve funkci vicekancléře, poté byl německým velvyslancem v Rakousku a Turecku. Norimberský tribunál ho osvobodil. 6

2 před příchodem nacistů k moci a končícím náhle 8. července Tamtéž jsme objevili služební korespondenci ministra propagandy a desky Magdy Goebbelsové s podrobným soupisem soukromého majetku rodiny Goebbelsovy. Mimoto tu byly i rodinné fotografie: Magda s dětmi, celá rodina i s Goebbelsem a Magdin portrét. Ten jsem si schovala jako suvenýr. Zpočátku jsme především horečně pátrali po Hitlerovi, ať už živém nebo mrtvém. Nestíhala jsem víc než stručně poznamenávat obsah dokumentů, které mi procházely rukama, a opatřovat je před odesláním na štáb frontu komentářem. Tyto vlastní kusé poznámky se mi hodily hlavně později, jelikož jsem při práci v archivu byla okamžitě schopna stanovit původ dokumentu a zařadit ho do kontextu. V noci na 6. května byly ze zahrady říšské kanceláře vyvezeny ostatky Adolfa Hitlera a Evy Braunové. Ty pak byly podrobeny znaleckému ohledání soudními lékaři. 8. května jsem do úschovy převzala tmavě červenou krabičku s Hitlerovými čelistmi, jež se staly hlavním argumentem identifikace. Takhle podivuhodně se můj osud protnul s německými dějinami. V oněch dnech jsem se podílela i na pátrání po hlavních identifikátorech, Hitlerových zubařích. Pod protokoly jejich výpovědí i samotné identifikace je připojen i můj tlumočnický podpis. Poslední tři měsíce před mou demobilizací sídlil štáb armády v malém městě Stendal. Tady jsem našla dost příležitostí ještě jednou se podívat na texty z říšské kanceláře i z dalších objektů, tj. z ministerstev či sídel nacistických pohlavárů. V té době už všichni o dokumenty pomalu ztráceli zájem. Válka se stávala minulostí. My sami se zase stávali dějinami a papíry pro nikoho nic neznamenaly. Kromě mě. Nejsem profesionální historička ani badatelka. Jsem spisovatelka. Rozhodně bych se nemohla pokoušet o velkou práci věnovanou historickým událostem a zkoumat společenské jevy, s nimiž jsem nebyla osudově spojena. Tohle je osobní kniha, postavená na dokumentech. Vypráví se v ní o skutečných faktech a událostech a text má svou skutečnou průběžnou fabuli: Výsledky války, pátrání po Hitlerovi a nalezení jeho mrtvoly, jeho identifikace a zkoumání okolností jeho sebevraždy, na nichž jsem se jako válečná tlumočnice osobně podílela. Myslím, že v takovýchto záležitostech je nejdůležitější hodnověrnost. Hodnověrnost je vždy ta největší senzace. Fakt, že Hitlerovu mrtvolu objevila a identifikovala sovětská strana, se dlouho tajil. O jeho smrti jsem psala v časopise Znamja (č. 2/1955), 7

3 ale pasáže o objevení mrtvoly, jejím zkoumaní a identifikaci tehdy zveřejněny být nesměly. Poprvé se mi podařilo toto tajemství odhalit v knize Jaro ve vojenském plášti 4. Teprve v této chvíli jsem dosáhla toho, oč jsem se tvrdošíjně snažila už od Stalinovy smrti říct čtenáři pravdu o Hitlerově konci. Abych svým čtenářům poskytla co nejpodrobnější představu o událostech oné doby a své očité svědectví mohla doplnit i dokumentárním materiálem, dlouhou dobu jsem se pokoušela proniknout do archivů. Na všechny mé žádosti se mi dostávalo stereotypní odpovědi: Výjimku nečiníme pro nikoho. Volala jsem dokonce až na ÚV, ale zase jsem se namísto podpory setkala jen s výmluvami. Na radu V. Iljina 5 jsem tedy znovu napsala dopis, tentokrát adresovaný M. A. Suslovovi 6. Nedávno jsem ve svém osobním archivu čirou náhodou narazila na kopii tohoto dopisu s datem 6. srpna Jistou roli patrně sehrál, protože koncem září 1964 se mi dveře tajného archivu konečně otevřely. Uvnitř jsem se dostala do péče armádního kapitána s tankistickými nárameníky. Když se mi představoval, řekl, že je ze skupiny pro studium zkušeností Velké vlastenecké války. Jmenoval se Vladimir Ivanovič. Pro úkol dodávat mi dokumenty, které jsem potřebovala k napsání své knihy, se viditelně nadchl. O mnoho let později mi zavolal a pochválil mi mou tehdy nejnovější knihu (o válečném Rževě). Je to taková lyricko-dokumentární próza, uzavřel to. Zeptala jsem se, v jakém jsem to tehdy vlastně byla archivu, protože to mi nikdo neřekl. Rady ministrů, odpověděl mi a potvrdil tak předpoklad maršála Žukova, s nímž jsem se o tom v jedné rozmluvě také bavila. Od Vladimira Ivanoviče jsem se navíc dozvěděla, že dovnitř jsem tehdy byla vpuštěna na pokyn z ÚV. Blížící se 20. výročí Dne vítězství vzpomínky na velkou válku znovu probudilo. To platilo i o Vladimiru Ivanovičovi, který v ní také bojoval. Jasně bylo znát, že on, zjevný diletant v takovéto práci, a já, sedící sama v prázdné pracovně s Chruščovovým portrétem na zdi nad svými 4 Rževskaja, J. Vesna v šiněli. Moskva: Sovetskij pisatěl 1961, s : V poslednije dni. Zapiski vojennogo perevodčika. Touto publikací Rževská odhalila tajemství století, totiž fakt, že sovětští rozvědčíci objevili ohořelou Hitlerovu mrtvolu a identifikovali ji. Tím se otevřela cesta k dalšímu bádání pro domácí i zahraniční historiky a novináře. Jako jeden z prvních se ve stopách Rževské vydal pátrat Lev Bezymenskij, který posléze vydal v NSR knihu v němčině (Tod des Adolf Hitlers, Hamburg 1968) a krátce nato další dílo na stejné téma, tentokrát rusky: Koněc odnoj legendy, Moskva V. Iljin byl organizační tajemník Svazu spisovatelů. 6 M. A. Suslov ( ) byl dlouholetý člen politbyra ÚV KSSS. Zpočátku fanatický stalinista, později opora L. I. Brežněva, specialista na ideologické otázky a mezinárodní komunistické hnutí. 8

4 poznámkami, jsme tu případ vskutku unikátní. Vladimir Ivanovič mi nepřinášel jen to, oč jsem žádala, a vlastně by to v těch hromadách spisů a šanonů těžko hledal; dodával mi všechno, co mu nabídli. Když pracovní doba končila, měla jsem za povinnost sešit s přepsanými texty a svými vlastními poznámkami odevzdat. Žádnou kopírovací techniku jsem tehdy neměla. Ráno mi sešit, jak jsem pochopila, pozorně pročtený, zase vraceli. Když jsem jeden sešit popsala, odnášela jsem si ho domů. Celkem jich bylo pět. Znovu jsem se tedy setkala s dokumenty z roku 1945 a na mnoha z nich viděla svůj podpis. Za dvacet let se jich nikdo ani nedotkl. Tohle setkání na mě zapůsobilo opravdu mimořádně. Kniha Berlín, květen 1945, obohacená o tyto unikátní dokumenty, vyšla v naší zemi poprvé roku Knižnímu vydání předcházelo časopisecké v měsíčníku Znamja (č. 5/1965). Pod názvem Hitlerův konec bez mýtů tato knížka později vyšla v italštině, němčině, maďarštině, finštině, japonštině a mnoha dalších jazycích. Doma vyšel Berlín, květen 1945 celkem dvanáctkrát v celkovém nákladu přes půldruhého milionu výtisků a každé další vydání bylo vždy podstatně doplněno. Ve třetí části tohoto vydání jsem text opět výrazně rozšířila. S přibývajícími léty vše prožité z paměti nemizí, naopak, jisté aspekty a detaily jako by byly ještě přesnější. Rozjitřená mysl se znovu vrací do oněch dnů a líčení významných historických událostí z konce války by pro mě bylo neúplné, kdybych se alespoň trochu nevěnovala dnům prvním, kdy jsem studovala v kurzech vojenských tlumočníků, a také tomu, jak jsem téměř čtyři roky sloužila v pravidelné armádě, a vlastně i všemu, s čím jsem za celou tu dobu přišla do styku. Myslím, že pro čtenáře bude zajímavé, s jakou zásobou vzpomínek a dojmů jsem do Berlína přišla. Role válečného tlumočníka je v lavině vojenského konfliktu výlučná. Neustále přichází do styku s oběma bojujícími stranami. Mýma rukama procházela celá škála nejrůznějších dokumentárních materiálů: velmi podstatnými počínaje a instrukcemi pro německé vojáky, jak se chránit před mrazem, konče, od rozkazů a letáků až po soukromé dopisy. To vše jsem překládala a pro sebe si pořizovala do sešitu dokumentární záznamy. Dopisy, které jsem si z fronty přinesla, celé zteřelé, s vytrhanými stránkami a naopak vloženými papíry, s poločitelnými záznamy, 7 Rževskaja, J. Berlin, maj Moskva: Sovetskij pisatěl

5 pořízenými někde na roztřesené korbě náklaďáčku, to vše se vlévalo do mých příběhů o válce. A když se dnes snažím úplně rekonstruovat vlastní pouť z Moskvy do Berlína, obracím se k nim znovu. Když kniha vznikne, začne sebe samu obohacovat o nečekaná odhalení. K nejdůležitějším setkáním, která se zrodila po prvním vydání knihy Berlín, květen 1945, řadím velkou rozmluvu s maršálem G. K. Žukovem. Dopisovat si se mnou začali i další účastníci pátrání po Hitlerovi, jeho nalezení a identifikace, k nimž patřil i šéf soudních lékařů, který vůdcovy ostatky zkoumal, F. I. Škaravskij. Tito lidé mě postupně obohatili o poznatky, které patřily do jejich profesionální kompetence. Jejich dopisy a řada dalších dokumentů jsou dnes součástí mého osobního archivu a v tomto vydání jsem jich využila nejúplněji. A konečně dokumenty. V prvním vydání knihy Berlín, květen 1945 jsem připsala poznámku: Dokumenty použité v těchto zápiscích (výpovědi, protokoly, deníky, korespondence aj.) uvádí autorka této knihy vůbec poprvé. V zájmu dodržení tohoto principu jsem občas možná obětovala zájmy čtenáře a vynechávala jsem texty již známé, kupříkladu takové jako Hitlerova osobní a politická závěť, a jen jsem je kuse zmiňovala. Zveřejňovala jsem výhradně ten dokumentární materiál, kterým jsem se probírala na počátku května 1945 v říšské kanceláři a později ve štábu armády, a pak také údaje, jež jsem objevila v tajném archivu sovětské vlády během tří týdnů intenzivní práce v září Do knihy jsem zapracovala velké procento svých archivních objevů a vyložených dokumentárních skvostů. Byla jsem kupříkladu první, kdo zveřejnil výňatky z výpovědi velitele Hitlerovy osobní stráže Johanna Rattenhubera, pasáže z protokolů prvních výslechů Hitlerova pobočníka Otto Günscheho a také Hitlerova komorníka Heinze Lingeho. Vůbec poprvé jsem přišla i s výslechy lékařů, kteří se podíleli na otrávení Goebbelsových dětí, s protokoly o nálezech mrtvol Adolfa Hitlera a Evy Braunové či Goebbelse a jeho ženy nebo také se zprávami soudních lékařů o jejich ohledání. V archivu existují i ruské pracovní strojopisné překlady svědectví tak důležitých, jako je Bormannův deník (originál byl nalezen na počátku května v Berlíně) nebo jako jsou podrobné deníky Johanna Rattenhubera. Jedním z mých nejvýznamnějších odhalení byla publikace fragmentů z nalezeného Goebbelsova deníku, což k další práci inspirovalo 10

6 německé historiky, kteří nakonec na základě mikrofilmů z našeho archivu 8 vydali čtyřdílnou publikaci vycházející z jeho deníkových sešitů. V současné době jsou texty, k nimž jsem se přes překážky v podobě státního tajemství a cenzury dostávala s obrovskými potížemi, všeobecně přístupné a přeložené do mnoha jazyků. Proto dnes už nevidím nutnost ochuzovat své texty jen kvůli tomu, abych s něčím přicházela první, ale naopak považuji za možné, ba nutné tu a tam využít i jiných dokumentů, které byly zveřejněny dřív a bez mého přičinění. Dokument, zejména ze značného časového odstupu, získává mimořádný umělecký účin. Sám dokumentární živel je schopen čtenáře zcela pohltit a přimět ho k absolutní důvěře. Mýlil by se však každý, kdo by tomuto svodu podlehl, dokumenty absolutizoval a snažil se mezi ně a fakta klást rovnítko. Zdaleka ne každý dokument se vskutku rovná faktu a dokonce ani fakt jako takový nemusí ještě znamenat úplnou pravdu. Důležitý je kontext. Údaje se střetávají, jeden druhému odporují a ocitají se v konfliktu. V těchto živých a militantních vzájemných vztazích mezi dokumenty jsem se nejednou ocitala v roli arbitra, protože jsem věděla ledacos, co zůstávalo za jejich rámcem. 8 Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Sämtliche Fragmente. Ed. Elke Fröhlich. München: K. G. Saur Verlag V předmluvě se editorka Elke Fröhlichová odvolává na mou knihu, která se stala podnětem k pátrání po Goebbelsových denících (pozn. autorky). Česky vyšly deníky v pěti svazcích Goebbels, J. Deníky. Praha: Naše vojsko

7

8 KAPITOLA PRVNÍ Moskva, Cesta do neznáma Když píšeme o tom, co jsme prožili, nejednou paměť nutíme k důslednosti. To ale jí samotné vlastní není. Paměť žije záblesky, asociacemi, vůněmi, odrazy i bolestí Z frontového sešitu Bylo to za podzimního studeného soumraku, ve studeném větru a pod černým nebem, tu a tam počmáraným znepokojivými šedavými předzvěstmi zítřejšího rána. Beznadějně rozbahněná cesta, po níž se do přední linie vlekla hodně roztažená kolona vojáků. V úplném tichu. Žádný pokřik, žádné povely, nikde ani hlásku. Záře světlice, která vzlétla nad první linií německých zákopů, ze tmy na okamžik vykrojila jejich nejasné a už ne mladé tváře. Zřejmě to byla pochodová rota, sestavená v záložním pluku z vojáků, kteří se vyléčili buď v polních nemocnicích, nebo někde v týlu. Já se po kraji cesty vracela zpět do štábu. V tom tichu bylo slyšet jen jakýsi zdušený hukot, cosi jako ozvěna daleké kanonády, která se během dne už stačila unavit. A pak také čvachtání bot, bez ladu a skladu došlapujících do břečky. Děvenko! křikl na mě strejda, který vybočil z řady. Nemáš čouda? Nemám. A tak šel dál, s prázdnýma rukama, ten postarší věčný voják. Vojáci, postupující pod černým nebem, jen tu a tam prozářeným oslnivou nepřátelskou světlicí, se pomalu vlekli do bezútěšné prokřehlé noci, vstříc rannímu boji. Sama sobě dodnes nedokážu vysvětlit, proč mě tohle skoupé oslovení po celá ta léta vždy znovu rozruší a donutí k slzám: Děvenko! Nemáš čouda? 13

9 Přivedli jazyka, jehož chytili v mělkém okopu předsunutého strážního zajištění. Byl na kost promrzlý. Hlavu měl omotanou ženským vlněným šátkem, přes nějž si narazil vojenskou lodičku. A obutý byl vůbec čertvíjak ledové kožené holínky vězely v jakýchsi slaměných kaloších. Rozvědčík ho před lidmi okázale šťouchal hlavní samopalu do zad, aby postupoval čiperněji. Ten se ale v obřích slaměných bačkorách po uklouzané rozbahněné cestě sotva plahočil. Všichni, kteří byli zrovna kolem dva či tři vojáci a zhruba stejný počet vesničanů, se zvolna vydali za nimi, aby se podívali, co bude dál. U štábu zůstali stát. Rozvědčík zajatce svěřil vojákům, co se tu zrovna namanuli, a sám šel s hlášením do chalupy. Lidé Němce obstoupili. Úplně mlčky. S jakýmsi nejasným vnitřním napětím. Venkované tu od podzimu do prosince Němce už mockrát viděli, ovšem v docela jiné podobě, a teď po jazykovi ostýchavě pokukovali. Tak máš dobojováno, Fricku, oslovil ho na první pohled zkušený voják. Zůstaneš naživu, hajzle. Němcovy oči v úzkých škvírkách, vroubených ojíněnými řasami, se dívaly vyhasle a nehybně, jako by patřily vodníkovi. Byl na tom zle. A nesví se cítili i všichni kolem. Jenže mladičký vojáček, který Němce viděl vůbec poprvé, to najednou nevydržel a vyprskl. Němec měl malé rampouchy pod nosem a další mu jako plnovous visely přes jinovatkou potažený šátek. Na takového se nemůžete zlobit, ani kdybyste chtěli, byl až legrační. I když lidi na druhé straně těšilo, kam to nepřítel dopracoval. Ty strašidlo strašácký, pokračoval zkušený voják a protektorsky Němce poplácal po rameni. Mladíček se k němu hned připojil a jen tak pro legraci za jeden rampouch zatahal, jenže ten nepovolil, a tak se mladý voják rukavicí také dotkl Němcova ramene. Němec chápal, že musí být k smíchu, jak je celý pod rampouchy, a že to ho možná zachrání, že díky tomu třeba zůstane naživu, a tak vysoukal z dlouhých rukávů vojenského pláště ruce, nemotorně nacpané do tlustých vlněných ponožek, a vystrčil je před sebe. Všichni kolem se uvolněně rozesmáli. Rozvědčík se vrátil a vedl Němce dovnitř. Ten si v předsíni chvatně stáhl ponožky z rukou a strčil si je do kapes pláště, vytáhl nohy ze slaměných škrpálů, překročil práh, cvakl podpatky, vypjal se a málem se zalkl vedrem. Tak přetopená byla ta venkovská světnice. 14

10 Povšiml si, že velitel jednotky, který si ho pozorně prohlíží, jen stěží potlačuje úšklebek. Jak se jmenujete, od jaké jste jednotky, jakou máte hodnost? Promrzlý německý voják si stáhl šátek ze zdřevěnělých úst, odpovídal, sám asi ani vlastní hlas neslyšel a jen přerývavě a lačně vdechoval horký vzduch. A najednou se rukama začal polekaně dotýkat svých tváří. Pak se vzpamatoval a znovu přitiskl ruce ke švům kalhot. Na tvářích, šátku i plášti zvolna tály drobné rampouchy, ulamovaly se a zvučně dopadaly na zem. Ostřílený tankista vzpomíná na loňský rok: Dostal jsem za úkol za sebou tahat makety tanků kolem měst Bělyj a Cholmo. Ženisti je vyráběli ze dřeva a překližky. Šest takových potvor mi pak lanem připřáhli za tank a já je tahal nějakých třicet čtyřicet kilometrů po hlavních silnicích. Tu a tam jsem se dostal do palby jinak průzkumného německého letounu, zvaného rám, který si mě samozřejmě vyfotografoval. Příští den už se po těch silnicích válely letáky: Ruse, taháš za sebou překližku. Guderianovy tanky jsou u Moskvy. Cesty. Namoženě skučí motory, kola se noří do hlubokého bahna. Zvolna postupují tanky a náklaďáky. Děla za koňskými potahy se sotva pohybují. Tady je pochodový proud pěchoty. Čísi záda s vojenským tlumokem, na němž nadskakuje očazený kotlík. Tváře vojáků jsou mladé i postarší, stažené spuštěnými klapkami ušanek, pevně zašněrovanými pod bradou. Kůň, třesoucí se vypětím. A ve sněžné mlze najednou jakési stavení. Před ním stojí ženská a její oči pod šátkem zavázaným nízko do čela nás provázejí hlubokým, utkvělým pohledem. Ti všichni a to všechno ve mně vyvolávalo tak silnou sounáležitost, že až bolela na prsou; a připadalo mi tenkrát, že vyjádřit to slovy je trapné, zvláštní, ba zcela nemožné. Křižovatka. Stojí tu dívenka odněkud od Jelni, v obrovském kožichu se skoro ztrácí a na rameni má pušku. Mávnutím praporku a s baterkou v druhé ruce zastavuje auta a nedůtklivě kontroluje dokumenty posádky i náklad. Raněného, co se sotva vleče do lazaretu, posadí do auta, které tím směrem jede. Někdo s ní žertuje, jiný třeba sprostě láteří, ale pak zase všichni jedou dál. 15

11 Valí se sníh. Pole i silnici halí mlha. Někde kousek odtud se střílí. Frontové cesty jsou dlouhé. Obranná linie není souvislá. Všude tušíte Němce. A ta dívenka stojí dál na kontrolním stanovišti. Kolem ní defiluje veškerá hrubost, udatnost, naděje, vzepětí i chmury války. Vojáci, před vámi je Moskva! Z deníku poručíka 185. pěšího pluku 87. divize Kurta Grohmanna: Ráno 22. června pluk vítal v první linii. Ve 3.05 přelétly hranici naše první dělostřelecké granáty. Po prvních bojích až k Białystoku jsem dostal Železný kříž II. stupně. Když jsme se tenkrát ocitli v týlu, byli jsme z toho celí nesví. Dnes člověk na ty bezstarostné dny na bývalém polském území a výborné jídlo polských polních kuchyní s potěšením vzpomíná. Dostal jsem ale tehdy i strašlivou zprávu o hrdinské smrti svého bratra Hanse. Když jsem se probírala svým válečným archivem a narazila na tento deník 9, ani jsem si hned neuvědomila, proč jsem si ho ponechala, když jsem ve snaze uchovat jen to opravdu podstatné spoustu věcí vyhodila. Jenže pak jsem v něm zalistovala, našla zmínku o Rževě a hned mi vše bylo jasné. Deník tohoto německého poručíka začíná ve dnech, kdy se německá armáda dostala až těsně k Moskvě. Osud obležené Moskvy úzce souvisí s krutě dramatickým, velmi obětavým a vleklým bojem jejích obránců na rževském předpolí. Ržev se nakonec stal i mým osobním osudem. Za sebou jsme měli pět krvavých měsíců. Maršál G. K. Žukov považoval listopad 1941 za nejkritičtější a pro Moskvu nejtíživější měsíc, v této bitvě se rozhodovalo o osudu sovětské metropole. Deník zachycuje i další období, kdy zdánlivě zcela vysílená Rudá armáda přechází během prosince v bitvě o Moskvu do protiútoku. A Němci tu poprvé utrpí drtivou porážku. Jeho autor si všímá německého zmatku, opuštěné techniky i nechápavého údivu, jaký zatím viděl jen při ústupu francouzských vojsk. Tyto upřímně napsané stránky jsou vzácnou příležitostí podívat se na celkovou situaci očima nepřítele ve dnech, kdy Němci měli vítězství zdánlivě na dosah, a místo toho se najednou dočkali ústupu. 17. listopadu Rád bych se v myšlenkách přenesl do časů, na které mám podstatně lepší vzpomínky na plodné údobí velkých 9 Tento deník mám uložený ve svém archivu v podobě kopie strojopisného překladu, pořízeného na frontě. (pozn. autorky) 16

12 manévrů a na krásné scenérie kolem Versailles. Jak rád vzpomínám na útulné večery v klubu s hlubokými křesly u sklenky jiskřivého absintu či lahví se slavnými etiketami Martell, Hennessy či Monmousseau. Jmenování do důstojnické hodnosti mi splnilo dávný sen mého mládí. Další skvělou událostí byla návštěva Paříže, která se zrovna probouzela k novému životu a jejíž oslnivou nádheru jsem měl možnost spatřit. Jenže pak už se rozrachotily vlakové soupravy. Já sám jsem se ocitl ve vlaku, který nás důstojníky rodící se cyklistické roty unášel daleko na východ. A znovu jsme se měli utkat s nepřítelem. Po dlouhé cestě po železnici jsme dorazili do Smolenska. Na mimořádně kruté boje, jež přinesly oběma stranám těžké ztráty, nikdy nezapomenu. 18. října mě můj velitel vyznamenal válečným Železným křížem I. stupně. Pak jsme ale museli přežít období bahna, kterým se nedalo pořádně chodit, a já se v té době naučil jezdit na koni. Zvlášť jasně si z té doby vybavuji stadion v Chloščevce, úplně utopený v blátě. Táhli jsme i přes Borodinské pole, kde bojoval Napoleon, o čemž dodnes svědčí četné pomníky a hroby vojáků. Přebrodili jsme řeku Moskvu, následoval přesun do Višenek, poté jsme odrazili útok nepřítele a poprvé se seznámili se sibiřskými divizemi. Začal soustavný tlak na Moskvu. Počátkem října jsem ještě byla v Moskvě. Pod mými okny odcházely po Leningradské silnici (nyní třídě) na frontu hned za Moskvou pochodové proudy domobranců, studentů, dělníků i vědců; viděla jsem mezi nimi dokonce naše slavné hudebníky a konzervatoristy. Vše na obranu Moskvy. A na protější straně široké ulice stál trolejbus č. 12 (jezdící i dnes po stejné trase), který přepravoval raněné. Z první linie je odváželi na konečnou na Volokolamské silnici tak blízko byla tehdy fronta. Jen ze tří moskevských nádraží odjížděly dálkové vlaky někam do hloubi země ze všech ostatních jste se dostali jen do chatových osad za městem. Kousek od našeho domu u Běloruského nádraží byly protitankové příkopy a zátarasy. Na Sadovém okruhu kolem centra města stály barikády. Výklady obchodů byly zastavěné cihlami, v nichž zůstaly jen malé střílny. Moskva se připravovala na pouliční boje. Přišla válka a každý by měl bránit svůj domov. Já jsem se dostala do služby na střeše vysokého sousedního domu, kde jsem měla hasit zápalné bomby. Stála tam bedna s pískem, ale co a jak dělat jsem ještě nevěděla. Zato jsem se tu úplně sama ocitla vysoko nad městem, ve světě války. 17

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera

Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera Magazín Práva Miroslav Šiška 7. 4. 2012 Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera Zemřel skutečně Hitler vlastní rukou v bunkru pod berlínským Reichstagem? Nebo přece jen unikl? Pochybnosti a senzační

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014 Věc: Podnět k zahájení řízení Vážení, obracím se na Vás s podnětem k zahájení řízení s

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge,

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge, Obsah Poděkování............................ 7 Předmluva k prvnímu brožovanému vydání............ 9 Úvod............................... 13 Kapitola 1 Jak se z holocaustu dělá kapitál............ 19 Kapitola

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

LOGICKÉ MYŠLENÍ (výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti)

LOGICKÉ MYŠLENÍ (výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti) LOGICKÉ MYŠLENÍ (výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti) 1. Jsou dány tyto výroky: Všechny žáby jsou modré. Tento kůň je modrý. Vyberte, která možnost správná, pokud platí předchozí dva

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou ROZHOVOR Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Rozhovor s Petrem Sísem PETR BLAŽEK Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti. Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky, ale

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více