Předmluva Hlas dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva Hlas dokumentů"

Transkript

1 Předmluva Hlas dokumentů Tohle je kniha o tom, co jsem sama prožila. Jako válečná tlumočnice, která s armádou prošla celou a jedinkrát nepřerušenou frontovou cestu z bojišť před Moskvou až do Berlína, jsem měla to štěstí, že jsem se v květnu 1945 ocitla v epicentru historických událostí, jimiž vrcholila druhá světová válka. Jako tlumočnice štábu armády jsem byla členkou skupiny, která pátrala po Hitlerovi, a podílela jsem se na objevení jeho ohořelé mrtvoly, na zjišťování pravdivých okolností jeho konce a nakonec i na identifikaci těla. Dostalo se mi šance na místě zpracovávat dokumenty z podzemí říšské kanceláře a führerbunkeru, kde Adolf Hitler strávil své poslední dny. V říšské kanceláři jsem objevila desky s Bormannovými dokumenty, konkrétně s radiogramy, jež dostával od pobočníka Hummela z Obersalzbergu, a kopie jeho vlastních odpovědí na tyto zprávy. Ty mimo jiné potvrzovaly, že po 20. dubnu se plánoval přesun hlavního stanu do Berchtesgadenu 1, i to, že Hitler nakonec tento záměr odmítl a zůstal v berlínském bunkru především proto, že ofenziva, již nařídil, ztroskotala a do Mnichova, odkud už to do Berchtesgadenu bylo, co by kamenem dohodil, vstoupili Spojenci. Byly tu i šanony s dalšími zprávami o kritické situaci, jež Bormannovi zasílali tzv. kreisleiteři. Studovala jsem i Hitlerova lejstra, která zůstala přímo v bunkru včetně desek se záznamy odposlechů. V jednom z nich se například líčilo, že partyzáni, kteří zastřelili Mussoliniho, ho navíc i s milenkou Clarou Petacciovou pověsili hlavou dolů. Toto sdělení si Hitler podtrhl modrou tužkou. Napadlo mě tehdy (a zřejmě právem), že právě tahle zpráva ho přiměla k pokynu, aby jeho vlastní tělo bylo po smrti spáleno. Na stejném místě se našly i koncepty Hitlerových dopisů sestře, prezidentu Hindenburgovi 2 nebo von Pappenovi 3. V Goebbelsově pracovně se našly dva kufry s písemnostmi. Tady nás čekal nález, který byl z historického hlediska nejvýznamnější: deset sešitů s Goebbelsovým rukopisným deníkem, začínajícím ještě 1 V bavorském Berchtesgadenu se nalézala oblíbená Hitlerova horská rezidence. 2 Paul von Hindenburg ( ), prezident Německé republiky, 30. ledna 1933 jmenoval Hitlera do funkce říšského kancléře. 3 Franz von Pappen ( ). Od července do listopadu 1932 stál v čele německé vlády, aktivně podporoval jmenování Hitlera do kancléřské funkce, stal se členem jeho vlády ve funkci vicekancléře, poté byl německým velvyslancem v Rakousku a Turecku. Norimberský tribunál ho osvobodil. 6

2 před příchodem nacistů k moci a končícím náhle 8. července Tamtéž jsme objevili služební korespondenci ministra propagandy a desky Magdy Goebbelsové s podrobným soupisem soukromého majetku rodiny Goebbelsovy. Mimoto tu byly i rodinné fotografie: Magda s dětmi, celá rodina i s Goebbelsem a Magdin portrét. Ten jsem si schovala jako suvenýr. Zpočátku jsme především horečně pátrali po Hitlerovi, ať už živém nebo mrtvém. Nestíhala jsem víc než stručně poznamenávat obsah dokumentů, které mi procházely rukama, a opatřovat je před odesláním na štáb frontu komentářem. Tyto vlastní kusé poznámky se mi hodily hlavně později, jelikož jsem při práci v archivu byla okamžitě schopna stanovit původ dokumentu a zařadit ho do kontextu. V noci na 6. května byly ze zahrady říšské kanceláře vyvezeny ostatky Adolfa Hitlera a Evy Braunové. Ty pak byly podrobeny znaleckému ohledání soudními lékaři. 8. května jsem do úschovy převzala tmavě červenou krabičku s Hitlerovými čelistmi, jež se staly hlavním argumentem identifikace. Takhle podivuhodně se můj osud protnul s německými dějinami. V oněch dnech jsem se podílela i na pátrání po hlavních identifikátorech, Hitlerových zubařích. Pod protokoly jejich výpovědí i samotné identifikace je připojen i můj tlumočnický podpis. Poslední tři měsíce před mou demobilizací sídlil štáb armády v malém městě Stendal. Tady jsem našla dost příležitostí ještě jednou se podívat na texty z říšské kanceláře i z dalších objektů, tj. z ministerstev či sídel nacistických pohlavárů. V té době už všichni o dokumenty pomalu ztráceli zájem. Válka se stávala minulostí. My sami se zase stávali dějinami a papíry pro nikoho nic neznamenaly. Kromě mě. Nejsem profesionální historička ani badatelka. Jsem spisovatelka. Rozhodně bych se nemohla pokoušet o velkou práci věnovanou historickým událostem a zkoumat společenské jevy, s nimiž jsem nebyla osudově spojena. Tohle je osobní kniha, postavená na dokumentech. Vypráví se v ní o skutečných faktech a událostech a text má svou skutečnou průběžnou fabuli: Výsledky války, pátrání po Hitlerovi a nalezení jeho mrtvoly, jeho identifikace a zkoumání okolností jeho sebevraždy, na nichž jsem se jako válečná tlumočnice osobně podílela. Myslím, že v takovýchto záležitostech je nejdůležitější hodnověrnost. Hodnověrnost je vždy ta největší senzace. Fakt, že Hitlerovu mrtvolu objevila a identifikovala sovětská strana, se dlouho tajil. O jeho smrti jsem psala v časopise Znamja (č. 2/1955), 7

3 ale pasáže o objevení mrtvoly, jejím zkoumaní a identifikaci tehdy zveřejněny být nesměly. Poprvé se mi podařilo toto tajemství odhalit v knize Jaro ve vojenském plášti 4. Teprve v této chvíli jsem dosáhla toho, oč jsem se tvrdošíjně snažila už od Stalinovy smrti říct čtenáři pravdu o Hitlerově konci. Abych svým čtenářům poskytla co nejpodrobnější představu o událostech oné doby a své očité svědectví mohla doplnit i dokumentárním materiálem, dlouhou dobu jsem se pokoušela proniknout do archivů. Na všechny mé žádosti se mi dostávalo stereotypní odpovědi: Výjimku nečiníme pro nikoho. Volala jsem dokonce až na ÚV, ale zase jsem se namísto podpory setkala jen s výmluvami. Na radu V. Iljina 5 jsem tedy znovu napsala dopis, tentokrát adresovaný M. A. Suslovovi 6. Nedávno jsem ve svém osobním archivu čirou náhodou narazila na kopii tohoto dopisu s datem 6. srpna Jistou roli patrně sehrál, protože koncem září 1964 se mi dveře tajného archivu konečně otevřely. Uvnitř jsem se dostala do péče armádního kapitána s tankistickými nárameníky. Když se mi představoval, řekl, že je ze skupiny pro studium zkušeností Velké vlastenecké války. Jmenoval se Vladimir Ivanovič. Pro úkol dodávat mi dokumenty, které jsem potřebovala k napsání své knihy, se viditelně nadchl. O mnoho let později mi zavolal a pochválil mi mou tehdy nejnovější knihu (o válečném Rževě). Je to taková lyricko-dokumentární próza, uzavřel to. Zeptala jsem se, v jakém jsem to tehdy vlastně byla archivu, protože to mi nikdo neřekl. Rady ministrů, odpověděl mi a potvrdil tak předpoklad maršála Žukova, s nímž jsem se o tom v jedné rozmluvě také bavila. Od Vladimira Ivanoviče jsem se navíc dozvěděla, že dovnitř jsem tehdy byla vpuštěna na pokyn z ÚV. Blížící se 20. výročí Dne vítězství vzpomínky na velkou válku znovu probudilo. To platilo i o Vladimiru Ivanovičovi, který v ní také bojoval. Jasně bylo znát, že on, zjevný diletant v takovéto práci, a já, sedící sama v prázdné pracovně s Chruščovovým portrétem na zdi nad svými 4 Rževskaja, J. Vesna v šiněli. Moskva: Sovetskij pisatěl 1961, s : V poslednije dni. Zapiski vojennogo perevodčika. Touto publikací Rževská odhalila tajemství století, totiž fakt, že sovětští rozvědčíci objevili ohořelou Hitlerovu mrtvolu a identifikovali ji. Tím se otevřela cesta k dalšímu bádání pro domácí i zahraniční historiky a novináře. Jako jeden z prvních se ve stopách Rževské vydal pátrat Lev Bezymenskij, který posléze vydal v NSR knihu v němčině (Tod des Adolf Hitlers, Hamburg 1968) a krátce nato další dílo na stejné téma, tentokrát rusky: Koněc odnoj legendy, Moskva V. Iljin byl organizační tajemník Svazu spisovatelů. 6 M. A. Suslov ( ) byl dlouholetý člen politbyra ÚV KSSS. Zpočátku fanatický stalinista, později opora L. I. Brežněva, specialista na ideologické otázky a mezinárodní komunistické hnutí. 8

4 poznámkami, jsme tu případ vskutku unikátní. Vladimir Ivanovič mi nepřinášel jen to, oč jsem žádala, a vlastně by to v těch hromadách spisů a šanonů těžko hledal; dodával mi všechno, co mu nabídli. Když pracovní doba končila, měla jsem za povinnost sešit s přepsanými texty a svými vlastními poznámkami odevzdat. Žádnou kopírovací techniku jsem tehdy neměla. Ráno mi sešit, jak jsem pochopila, pozorně pročtený, zase vraceli. Když jsem jeden sešit popsala, odnášela jsem si ho domů. Celkem jich bylo pět. Znovu jsem se tedy setkala s dokumenty z roku 1945 a na mnoha z nich viděla svůj podpis. Za dvacet let se jich nikdo ani nedotkl. Tohle setkání na mě zapůsobilo opravdu mimořádně. Kniha Berlín, květen 1945, obohacená o tyto unikátní dokumenty, vyšla v naší zemi poprvé roku Knižnímu vydání předcházelo časopisecké v měsíčníku Znamja (č. 5/1965). Pod názvem Hitlerův konec bez mýtů tato knížka později vyšla v italštině, němčině, maďarštině, finštině, japonštině a mnoha dalších jazycích. Doma vyšel Berlín, květen 1945 celkem dvanáctkrát v celkovém nákladu přes půldruhého milionu výtisků a každé další vydání bylo vždy podstatně doplněno. Ve třetí části tohoto vydání jsem text opět výrazně rozšířila. S přibývajícími léty vše prožité z paměti nemizí, naopak, jisté aspekty a detaily jako by byly ještě přesnější. Rozjitřená mysl se znovu vrací do oněch dnů a líčení významných historických událostí z konce války by pro mě bylo neúplné, kdybych se alespoň trochu nevěnovala dnům prvním, kdy jsem studovala v kurzech vojenských tlumočníků, a také tomu, jak jsem téměř čtyři roky sloužila v pravidelné armádě, a vlastně i všemu, s čím jsem za celou tu dobu přišla do styku. Myslím, že pro čtenáře bude zajímavé, s jakou zásobou vzpomínek a dojmů jsem do Berlína přišla. Role válečného tlumočníka je v lavině vojenského konfliktu výlučná. Neustále přichází do styku s oběma bojujícími stranami. Mýma rukama procházela celá škála nejrůznějších dokumentárních materiálů: velmi podstatnými počínaje a instrukcemi pro německé vojáky, jak se chránit před mrazem, konče, od rozkazů a letáků až po soukromé dopisy. To vše jsem překládala a pro sebe si pořizovala do sešitu dokumentární záznamy. Dopisy, které jsem si z fronty přinesla, celé zteřelé, s vytrhanými stránkami a naopak vloženými papíry, s poločitelnými záznamy, 7 Rževskaja, J. Berlin, maj Moskva: Sovetskij pisatěl

5 pořízenými někde na roztřesené korbě náklaďáčku, to vše se vlévalo do mých příběhů o válce. A když se dnes snažím úplně rekonstruovat vlastní pouť z Moskvy do Berlína, obracím se k nim znovu. Když kniha vznikne, začne sebe samu obohacovat o nečekaná odhalení. K nejdůležitějším setkáním, která se zrodila po prvním vydání knihy Berlín, květen 1945, řadím velkou rozmluvu s maršálem G. K. Žukovem. Dopisovat si se mnou začali i další účastníci pátrání po Hitlerovi, jeho nalezení a identifikace, k nimž patřil i šéf soudních lékařů, který vůdcovy ostatky zkoumal, F. I. Škaravskij. Tito lidé mě postupně obohatili o poznatky, které patřily do jejich profesionální kompetence. Jejich dopisy a řada dalších dokumentů jsou dnes součástí mého osobního archivu a v tomto vydání jsem jich využila nejúplněji. A konečně dokumenty. V prvním vydání knihy Berlín, květen 1945 jsem připsala poznámku: Dokumenty použité v těchto zápiscích (výpovědi, protokoly, deníky, korespondence aj.) uvádí autorka této knihy vůbec poprvé. V zájmu dodržení tohoto principu jsem občas možná obětovala zájmy čtenáře a vynechávala jsem texty již známé, kupříkladu takové jako Hitlerova osobní a politická závěť, a jen jsem je kuse zmiňovala. Zveřejňovala jsem výhradně ten dokumentární materiál, kterým jsem se probírala na počátku května 1945 v říšské kanceláři a později ve štábu armády, a pak také údaje, jež jsem objevila v tajném archivu sovětské vlády během tří týdnů intenzivní práce v září Do knihy jsem zapracovala velké procento svých archivních objevů a vyložených dokumentárních skvostů. Byla jsem kupříkladu první, kdo zveřejnil výňatky z výpovědi velitele Hitlerovy osobní stráže Johanna Rattenhubera, pasáže z protokolů prvních výslechů Hitlerova pobočníka Otto Günscheho a také Hitlerova komorníka Heinze Lingeho. Vůbec poprvé jsem přišla i s výslechy lékařů, kteří se podíleli na otrávení Goebbelsových dětí, s protokoly o nálezech mrtvol Adolfa Hitlera a Evy Braunové či Goebbelse a jeho ženy nebo také se zprávami soudních lékařů o jejich ohledání. V archivu existují i ruské pracovní strojopisné překlady svědectví tak důležitých, jako je Bormannův deník (originál byl nalezen na počátku května v Berlíně) nebo jako jsou podrobné deníky Johanna Rattenhubera. Jedním z mých nejvýznamnějších odhalení byla publikace fragmentů z nalezeného Goebbelsova deníku, což k další práci inspirovalo 10

6 německé historiky, kteří nakonec na základě mikrofilmů z našeho archivu 8 vydali čtyřdílnou publikaci vycházející z jeho deníkových sešitů. V současné době jsou texty, k nimž jsem se přes překážky v podobě státního tajemství a cenzury dostávala s obrovskými potížemi, všeobecně přístupné a přeložené do mnoha jazyků. Proto dnes už nevidím nutnost ochuzovat své texty jen kvůli tomu, abych s něčím přicházela první, ale naopak považuji za možné, ba nutné tu a tam využít i jiných dokumentů, které byly zveřejněny dřív a bez mého přičinění. Dokument, zejména ze značného časového odstupu, získává mimořádný umělecký účin. Sám dokumentární živel je schopen čtenáře zcela pohltit a přimět ho k absolutní důvěře. Mýlil by se však každý, kdo by tomuto svodu podlehl, dokumenty absolutizoval a snažil se mezi ně a fakta klást rovnítko. Zdaleka ne každý dokument se vskutku rovná faktu a dokonce ani fakt jako takový nemusí ještě znamenat úplnou pravdu. Důležitý je kontext. Údaje se střetávají, jeden druhému odporují a ocitají se v konfliktu. V těchto živých a militantních vzájemných vztazích mezi dokumenty jsem se nejednou ocitala v roli arbitra, protože jsem věděla ledacos, co zůstávalo za jejich rámcem. 8 Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Sämtliche Fragmente. Ed. Elke Fröhlich. München: K. G. Saur Verlag V předmluvě se editorka Elke Fröhlichová odvolává na mou knihu, která se stala podnětem k pátrání po Goebbelsových denících (pozn. autorky). Česky vyšly deníky v pěti svazcích Goebbels, J. Deníky. Praha: Naše vojsko

7

8 KAPITOLA PRVNÍ Moskva, Cesta do neznáma Když píšeme o tom, co jsme prožili, nejednou paměť nutíme k důslednosti. To ale jí samotné vlastní není. Paměť žije záblesky, asociacemi, vůněmi, odrazy i bolestí Z frontového sešitu Bylo to za podzimního studeného soumraku, ve studeném větru a pod černým nebem, tu a tam počmáraným znepokojivými šedavými předzvěstmi zítřejšího rána. Beznadějně rozbahněná cesta, po níž se do přední linie vlekla hodně roztažená kolona vojáků. V úplném tichu. Žádný pokřik, žádné povely, nikde ani hlásku. Záře světlice, která vzlétla nad první linií německých zákopů, ze tmy na okamžik vykrojila jejich nejasné a už ne mladé tváře. Zřejmě to byla pochodová rota, sestavená v záložním pluku z vojáků, kteří se vyléčili buď v polních nemocnicích, nebo někde v týlu. Já se po kraji cesty vracela zpět do štábu. V tom tichu bylo slyšet jen jakýsi zdušený hukot, cosi jako ozvěna daleké kanonády, která se během dne už stačila unavit. A pak také čvachtání bot, bez ladu a skladu došlapujících do břečky. Děvenko! křikl na mě strejda, který vybočil z řady. Nemáš čouda? Nemám. A tak šel dál, s prázdnýma rukama, ten postarší věčný voják. Vojáci, postupující pod černým nebem, jen tu a tam prozářeným oslnivou nepřátelskou světlicí, se pomalu vlekli do bezútěšné prokřehlé noci, vstříc rannímu boji. Sama sobě dodnes nedokážu vysvětlit, proč mě tohle skoupé oslovení po celá ta léta vždy znovu rozruší a donutí k slzám: Děvenko! Nemáš čouda? 13

9 Přivedli jazyka, jehož chytili v mělkém okopu předsunutého strážního zajištění. Byl na kost promrzlý. Hlavu měl omotanou ženským vlněným šátkem, přes nějž si narazil vojenskou lodičku. A obutý byl vůbec čertvíjak ledové kožené holínky vězely v jakýchsi slaměných kaloších. Rozvědčík ho před lidmi okázale šťouchal hlavní samopalu do zad, aby postupoval čiperněji. Ten se ale v obřích slaměných bačkorách po uklouzané rozbahněné cestě sotva plahočil. Všichni, kteří byli zrovna kolem dva či tři vojáci a zhruba stejný počet vesničanů, se zvolna vydali za nimi, aby se podívali, co bude dál. U štábu zůstali stát. Rozvědčík zajatce svěřil vojákům, co se tu zrovna namanuli, a sám šel s hlášením do chalupy. Lidé Němce obstoupili. Úplně mlčky. S jakýmsi nejasným vnitřním napětím. Venkované tu od podzimu do prosince Němce už mockrát viděli, ovšem v docela jiné podobě, a teď po jazykovi ostýchavě pokukovali. Tak máš dobojováno, Fricku, oslovil ho na první pohled zkušený voják. Zůstaneš naživu, hajzle. Němcovy oči v úzkých škvírkách, vroubených ojíněnými řasami, se dívaly vyhasle a nehybně, jako by patřily vodníkovi. Byl na tom zle. A nesví se cítili i všichni kolem. Jenže mladičký vojáček, který Němce viděl vůbec poprvé, to najednou nevydržel a vyprskl. Němec měl malé rampouchy pod nosem a další mu jako plnovous visely přes jinovatkou potažený šátek. Na takového se nemůžete zlobit, ani kdybyste chtěli, byl až legrační. I když lidi na druhé straně těšilo, kam to nepřítel dopracoval. Ty strašidlo strašácký, pokračoval zkušený voják a protektorsky Němce poplácal po rameni. Mladíček se k němu hned připojil a jen tak pro legraci za jeden rampouch zatahal, jenže ten nepovolil, a tak se mladý voják rukavicí také dotkl Němcova ramene. Němec chápal, že musí být k smíchu, jak je celý pod rampouchy, a že to ho možná zachrání, že díky tomu třeba zůstane naživu, a tak vysoukal z dlouhých rukávů vojenského pláště ruce, nemotorně nacpané do tlustých vlněných ponožek, a vystrčil je před sebe. Všichni kolem se uvolněně rozesmáli. Rozvědčík se vrátil a vedl Němce dovnitř. Ten si v předsíni chvatně stáhl ponožky z rukou a strčil si je do kapes pláště, vytáhl nohy ze slaměných škrpálů, překročil práh, cvakl podpatky, vypjal se a málem se zalkl vedrem. Tak přetopená byla ta venkovská světnice. 14

10 Povšiml si, že velitel jednotky, který si ho pozorně prohlíží, jen stěží potlačuje úšklebek. Jak se jmenujete, od jaké jste jednotky, jakou máte hodnost? Promrzlý německý voják si stáhl šátek ze zdřevěnělých úst, odpovídal, sám asi ani vlastní hlas neslyšel a jen přerývavě a lačně vdechoval horký vzduch. A najednou se rukama začal polekaně dotýkat svých tváří. Pak se vzpamatoval a znovu přitiskl ruce ke švům kalhot. Na tvářích, šátku i plášti zvolna tály drobné rampouchy, ulamovaly se a zvučně dopadaly na zem. Ostřílený tankista vzpomíná na loňský rok: Dostal jsem za úkol za sebou tahat makety tanků kolem měst Bělyj a Cholmo. Ženisti je vyráběli ze dřeva a překližky. Šest takových potvor mi pak lanem připřáhli za tank a já je tahal nějakých třicet čtyřicet kilometrů po hlavních silnicích. Tu a tam jsem se dostal do palby jinak průzkumného německého letounu, zvaného rám, který si mě samozřejmě vyfotografoval. Příští den už se po těch silnicích válely letáky: Ruse, taháš za sebou překližku. Guderianovy tanky jsou u Moskvy. Cesty. Namoženě skučí motory, kola se noří do hlubokého bahna. Zvolna postupují tanky a náklaďáky. Děla za koňskými potahy se sotva pohybují. Tady je pochodový proud pěchoty. Čísi záda s vojenským tlumokem, na němž nadskakuje očazený kotlík. Tváře vojáků jsou mladé i postarší, stažené spuštěnými klapkami ušanek, pevně zašněrovanými pod bradou. Kůň, třesoucí se vypětím. A ve sněžné mlze najednou jakési stavení. Před ním stojí ženská a její oči pod šátkem zavázaným nízko do čela nás provázejí hlubokým, utkvělým pohledem. Ti všichni a to všechno ve mně vyvolávalo tak silnou sounáležitost, že až bolela na prsou; a připadalo mi tenkrát, že vyjádřit to slovy je trapné, zvláštní, ba zcela nemožné. Křižovatka. Stojí tu dívenka odněkud od Jelni, v obrovském kožichu se skoro ztrácí a na rameni má pušku. Mávnutím praporku a s baterkou v druhé ruce zastavuje auta a nedůtklivě kontroluje dokumenty posádky i náklad. Raněného, co se sotva vleče do lazaretu, posadí do auta, které tím směrem jede. Někdo s ní žertuje, jiný třeba sprostě láteří, ale pak zase všichni jedou dál. 15

11 Valí se sníh. Pole i silnici halí mlha. Někde kousek odtud se střílí. Frontové cesty jsou dlouhé. Obranná linie není souvislá. Všude tušíte Němce. A ta dívenka stojí dál na kontrolním stanovišti. Kolem ní defiluje veškerá hrubost, udatnost, naděje, vzepětí i chmury války. Vojáci, před vámi je Moskva! Z deníku poručíka 185. pěšího pluku 87. divize Kurta Grohmanna: Ráno 22. června pluk vítal v první linii. Ve 3.05 přelétly hranici naše první dělostřelecké granáty. Po prvních bojích až k Białystoku jsem dostal Železný kříž II. stupně. Když jsme se tenkrát ocitli v týlu, byli jsme z toho celí nesví. Dnes člověk na ty bezstarostné dny na bývalém polském území a výborné jídlo polských polních kuchyní s potěšením vzpomíná. Dostal jsem ale tehdy i strašlivou zprávu o hrdinské smrti svého bratra Hanse. Když jsem se probírala svým válečným archivem a narazila na tento deník 9, ani jsem si hned neuvědomila, proč jsem si ho ponechala, když jsem ve snaze uchovat jen to opravdu podstatné spoustu věcí vyhodila. Jenže pak jsem v něm zalistovala, našla zmínku o Rževě a hned mi vše bylo jasné. Deník tohoto německého poručíka začíná ve dnech, kdy se německá armáda dostala až těsně k Moskvě. Osud obležené Moskvy úzce souvisí s krutě dramatickým, velmi obětavým a vleklým bojem jejích obránců na rževském předpolí. Ržev se nakonec stal i mým osobním osudem. Za sebou jsme měli pět krvavých měsíců. Maršál G. K. Žukov považoval listopad 1941 za nejkritičtější a pro Moskvu nejtíživější měsíc, v této bitvě se rozhodovalo o osudu sovětské metropole. Deník zachycuje i další období, kdy zdánlivě zcela vysílená Rudá armáda přechází během prosince v bitvě o Moskvu do protiútoku. A Němci tu poprvé utrpí drtivou porážku. Jeho autor si všímá německého zmatku, opuštěné techniky i nechápavého údivu, jaký zatím viděl jen při ústupu francouzských vojsk. Tyto upřímně napsané stránky jsou vzácnou příležitostí podívat se na celkovou situaci očima nepřítele ve dnech, kdy Němci měli vítězství zdánlivě na dosah, a místo toho se najednou dočkali ústupu. 17. listopadu Rád bych se v myšlenkách přenesl do časů, na které mám podstatně lepší vzpomínky na plodné údobí velkých 9 Tento deník mám uložený ve svém archivu v podobě kopie strojopisného překladu, pořízeného na frontě. (pozn. autorky) 16

12 manévrů a na krásné scenérie kolem Versailles. Jak rád vzpomínám na útulné večery v klubu s hlubokými křesly u sklenky jiskřivého absintu či lahví se slavnými etiketami Martell, Hennessy či Monmousseau. Jmenování do důstojnické hodnosti mi splnilo dávný sen mého mládí. Další skvělou událostí byla návštěva Paříže, která se zrovna probouzela k novému životu a jejíž oslnivou nádheru jsem měl možnost spatřit. Jenže pak už se rozrachotily vlakové soupravy. Já sám jsem se ocitl ve vlaku, který nás důstojníky rodící se cyklistické roty unášel daleko na východ. A znovu jsme se měli utkat s nepřítelem. Po dlouhé cestě po železnici jsme dorazili do Smolenska. Na mimořádně kruté boje, jež přinesly oběma stranám těžké ztráty, nikdy nezapomenu. 18. října mě můj velitel vyznamenal válečným Železným křížem I. stupně. Pak jsme ale museli přežít období bahna, kterým se nedalo pořádně chodit, a já se v té době naučil jezdit na koni. Zvlášť jasně si z té doby vybavuji stadion v Chloščevce, úplně utopený v blátě. Táhli jsme i přes Borodinské pole, kde bojoval Napoleon, o čemž dodnes svědčí četné pomníky a hroby vojáků. Přebrodili jsme řeku Moskvu, následoval přesun do Višenek, poté jsme odrazili útok nepřítele a poprvé se seznámili se sibiřskými divizemi. Začal soustavný tlak na Moskvu. Počátkem října jsem ještě byla v Moskvě. Pod mými okny odcházely po Leningradské silnici (nyní třídě) na frontu hned za Moskvou pochodové proudy domobranců, studentů, dělníků i vědců; viděla jsem mezi nimi dokonce naše slavné hudebníky a konzervatoristy. Vše na obranu Moskvy. A na protější straně široké ulice stál trolejbus č. 12 (jezdící i dnes po stejné trase), který přepravoval raněné. Z první linie je odváželi na konečnou na Volokolamské silnici tak blízko byla tehdy fronta. Jen ze tří moskevských nádraží odjížděly dálkové vlaky někam do hloubi země ze všech ostatních jste se dostali jen do chatových osad za městem. Kousek od našeho domu u Běloruského nádraží byly protitankové příkopy a zátarasy. Na Sadovém okruhu kolem centra města stály barikády. Výklady obchodů byly zastavěné cihlami, v nichž zůstaly jen malé střílny. Moskva se připravovala na pouliční boje. Přišla válka a každý by měl bránit svůj domov. Já jsem se dostala do služby na střeše vysokého sousedního domu, kde jsem měla hasit zápalné bomby. Stála tam bedna s pískem, ale co a jak dělat jsem ještě nevěděla. Zato jsem se tu úplně sama ocitla vysoko nad městem, ve světě války. 17

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy Milí čtenáři, studenti, pedagogové, absolventi, dostává se vám do rukou vydání, které se od těch dosavadních liší. Poprvé můžeme jako celá redakce svorně tvrdit, že jsme jej dávali dohromady neradi. Časopis

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Scénář odpolední bitvy asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI

SITUACE 1 PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU. Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI SITUACE 1 2:00 (úvod, diskuze nad fotografií) Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi? PÁTRÁNÍ PO STOPÁCH MINULOSTI Na počátku si každý vybere jedno povolání. Zvolené povolání určí jeho roli

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt HERBERT VOITL ( ) Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání parlamentní komisí, se uskutečnila v Postoloprtech exhumace mrtvol ve

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY SUZANNE MARWILLE 11. 7. 1895 Praha 14. 1. 1962 Praha Suzanne Marwille, L. H. Struna; PÁTER VOJTĚCH (1928) První opravdovou hvězdou českého filmu byla svůdná a tajemná Suzanne Marwille. Mohla za to poděkovat

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

10+3 nejpodivnější záhady 1. Čínské mozaikové linie Tyto podivné linie se nacházejí v Číně na souřadnicích: 40 27 28.56 N, 93 23 34.42 E. Asi proto, že se jedná o Čínu, není k dispozici moc informací.

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná záležitost postihla. Říkám podobná záležitost, poněvadž

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque 14. Erich Maria Remarque Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více