Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod."

Transkript

1 Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Chládek Martin, Počet: 7 Jelínek Tomáš, Šnábl Jan, Illek František, Vališ Vladimír Počet: 4 Hosté: 1. Starosta v hod. zahájil v zasedací místnosti úřadu městyse 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového a přivítal přítomné. 2. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového: 1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 2. Schválení programu 10. zasedání 3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 4. Ekonomika a) Rozpočtové opatření 5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 6. Výkon přestupkové komise 7. Ceny stavebních pozemků 8. DPS 9. Nemovitosti a) pozemek p. č. 3898/96 b) část pozemku p. č. 1422/2 c) část pozemku p. č. 3898/6 sceleného do pozemku st. 369, pozemek p. č. 3980/2 d) část pozemku p. č. 3898/6 10. Smlouvy a) Nájemní smlouva v bytu domu č. p. 171 b) Kupní smlouva č. 96/ Stavební akce a) Višňové, lokalita RD Pod starou horou - Geometrický plán lokality Pod Starou horou - Postup pro rozdělování pozemků lokality stavebních pozemků Pod Starou horou - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k financování projektu - Žádost o vybudování IS k realizované novostavbě b) Oprava regulace II. etapa c) Višňové, dovybavení dětských hřišť d) Obnova cesty od Větřáku k lesu čekáme vyjádření Agroservisu 12. Višňovské kulturní léto Vyjádření HZS JmK k žádosti o změnu kategorie 1

2 3. Ověřovatelé zápisu Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: - ověřovatele zápisu 10. zasedání: Josef David, Karel Adámek - zapisovatelem Pavel Havelka. 4. Ekonomika a) Rozpočtové opatření č. 4 - rozpočtové opatření č. 4 za červen podepsané starostou. 5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO - bude řešeno na příštím jednání. 6. Výkon přestupkové komise - rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne o přerušení a výzvě k doplnění žádosti ve věci odnětí povolení výkonu rybářského práva pro místní organizaci Moravského rybářského svazu Rouchovany. 7. Ceny stavebních pozemků - vyjádření Krajského úřadu JmK ze dne č.j. JMK 88692/ DPS obsazení bytu - obsazení bytu a Smlouvu o nájmu bytu k nájmu bytu v domě zvláštního určení č. 2 v DPS Višňové č. p. 379 paní xxx, a to dnem Nemovitosti a) Pozemek p. č. 3898/96 - prodej pozemku p. č. 3898/96 o výměře 73 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 3898/26 na základě Geometrického plánu vypracovaného Ing. Pavlem Pexou pod číslem 863-2

3 86/2014 dne 27. srpna 2014 xxx. Prodejní cena části daného pozemku bude ve výši 105,- Kč/m 2, tj v ceně pozemku Kč 7665,--. - Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, vypracování GP, daň z nabytí, správní poplatek na KÚ). Hradí kupující. - b) část pozemku p. č. 1422/2 - výpůjčku části pozemku p. č. 1422/2 o výměře 84 m2 na dobu určitou, a to 10 let s možností prodloužení doby výpůjčky, za účelem předzahrádky xxx Višňové. c) část pozemku p. č. 3898/6 sceleného do pozemku st. 369, pozemek p. č. 3980/2 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3898/6 o výměře 21 m2 pod písmenem a), který je scelen do pozemku st Cena 105,-- Kč/m2 - záměr prodeje pozemku p. č. 3980/2 o výměře 235 m2 vzniklý oddělením z pozemku Cena 100 Kč/m2. d) část pozemku p. č. 3898/26 - záměr pronájmu části pozemku p. č. 3898/26 o výměře 400 m2 za účelem zahrady. 10. Smlouvy a) Nájemní smlouva v bytu domu č. p. 171 Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje prodloužení nájemních smluv dodatky ke smlouvám o nájmu sociálních vstupních bytů: - Xxx dod. NS na 12 měsíců příjem domácnosti přesáhl viz Příloha: Prodloužení nájemní smlouvy b) Kupní smlouva č. 96/ Kupní smlouvu č. 96/2015 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IĆ a městysem Višňové na pozemky p. č. 174/6 a 174/24 v k. ú. Višňové. 3

4 11. Stavební akce a) Višňové, lokalita RD Pod starou horou Geometrický plán lokality Pod Starou horou - vyhotovení Geometrický plán č /2015 ze dne vypracovaný Ing. Pavlem Pexou. Postup pro rozdělování pozemků lokality stavebních pozemků Pod Starou horou 1. Ověření pokračujícího zájmu o stavební pozemky 2. Přidělení stavebního pozemku dle pořadí došlých žádostí Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k financování projektu - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k financování projektu Višňové, lokalita RD Pod Starou horou Žádost o vybudování IS k realizované novostavbě - závěrečné řešení bude přijato na dalších zasedáních. - b) Opravu regulace II. etapa - Výzva k podání nabídky na akci Oprava regulace, Višňové II. etapa c) Višňové, dovybavení dětských hřišť - výsledek zadávacího řízení tak, jak vyplývá ze zpráv O posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Bonita Group Service s.r.o. IČ Cenová nabídka ve výši ,00 s DPH ,00 Kč. d)obnova cesty od Větřáku k lesu - zastupitelstvo čeká na vyjádření Agroservisu. 12. Višňovské kulturní léto - informaci o průběhu Višňovského kulturního léta. 4

5 13. Vyjádření HZS JmK k žádosti o změnu kategorie - souhlasné vyjádření HZS JmK k žádosti o změnu kategorie JSDH Višňové EVČJ z JPO III/1 na JPO II/1. Potvrzení tohoto souhlasu bude vyjádřeno MV Generální ředitelství HZS ČR. V hod. starosta 10. zasedání zastupitelstva ukončil. Višňové dne 15. července 2015 Zapsal: Pavel Havelka Starosta Vladimír Korek v. r. Ověřovatelé: Josef David v. r. Karel Adámek v. r. Vyvěšeno: Sňato: Zveřejněno na el. úřední desce:

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Přítomni:Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Matoušek, Blaţek, Holý, Karlová Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Anna Mrázková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M. Nepřítomni: Ježek R., Houdek M., Hosté:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více