KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE"

Transkript

1 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat:

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU Zadavatel výzkumu ČESKÁ TELEVIZE Realizátor výzkumu MEDIAN s r.o. Charakteristika výzkumu Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v ČR Způsob výběru respondentů Kvótní výběr Reprezentativita Vzorek je reprezentativní pro dospělou populaci města ČR, dle proměnných věku, pohlaví, vzdělání, kraje, velikosti místa bydliště (kvótní předpis), pracovního statusu, minulého volebního chování a minulého volebního chování (hrubě) uvnitř velikostních kategorií obcí (dovážení dat) Doba sběru dat Finální velikost výběrového souboru 1206 respondentů Způsob sběru dat CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 30:70 Říjen 2014

3 STRUKTURA VZORKU N=1206 Celkem * (v %) Pohlaví Muž 49 Žena 51 Věková skupina let let let let let let a více 13 Dosažené vzdělání Základní 14 Vyučen(a) / Střední škola bez maturity 36 Středoškolské s maturitou 34 Vysokoškolské 16 N=1206 Celkem* (v %) Kraj Praha 12 Středočeský 12 Jihočeský 6 Plzeňský 6 Karlovarský 3 Ústecký 8 Liberecký 4 Královéhradecký 5 Pardubický 5 Vysočina 5 Jihomoravský 11 Olomoucký 6 Zlínský 6 Moravskoslezský 12 N=1206 Celkem * (v %) Velikost sídla do 999 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel + 21 N=1206 Celkem * (v %) Pracovní status pracující 54 nezaměstnaní 7 důchodci 30 studenti 5 ostatní 4 *vážená data

4 Pravděpodobná struktura volební účasti

5 PLÁNOVANÁ ÚČAST VE VOLBÁCH Zúčastníte se voleb do zastupitelstva vaší obce / města? odpověď určitě ano N = 1206 Všichni respondenti v rámci věkových skupin v rámci vzdělanostních skupin v rámci příjmových skupin* let 28 % Základní 35 % Do 15 tisíc Kč 34 % let 29 % let 39 % Vyučen/ Střední škola bez maturity 35 % tisíc Kč 40 % let let 45 % 59 % Středoškolské s maturitou 45 % Nad 20 tisíc Kč 45 % 70 let a více 56 % Vysokoškolské 56 % *čistý osobní měsíční příjem ekonomicky aktivních Struktura avizované volební odpovídá známým trendům z ostatních typů voleb účast roste s věkem, vzděláním a u ekonomicky aktivních lidí s příjmem. Díky blízkosti doby sběru a voleb lze předpokládat, že analogické nerovnosti existovaly i v reálné volební účasti. Mezi lidmi do 39 let si bylo ve dnech před volbami účastí jisto jen % lidí, mezi lidmi nad 60 to přitom byla většina. Mezi respondenty bez maturity si účastí byla jista zhruba třetina (35 %), mezi vysokoškoláky většina. Ochota k účasti v těsně předvolebních dnech stoupala také s příjmovým statusem. Nerovnosti volební účasti jsou způsobeny rozdílnými volebními návyky, mírou stranické identifikace, kognitivními a jinými náklady hlasování a jeho očekávanými výnosy i rozdílnou důvěrou v instituce ve vzdělanostních a příjmových skupinách. V komunálních volbách také mohou být ovlivněny nepřímým působením velikosti obce - v menších obcích je obecních volbách celkově vyšší účast a také starší obyvatelstvo, což posiluje celkovou souvislost účasti a věku; naopak zde občané mají častěji nižší příjmový a vzdělanostní status, což v celkovém pohledu oslabuje vztah mezi těmito faktory a účastí (je slabší než u jiných voleb).

6 Způsob hlasování a znalost lídrů kandidátek

7 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Nevím, neznám volební systém 10 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami 24 % Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách 45 % Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran 21 % Volební systém komunálních voleb umožňuje hlasovat 3 způsoby, z dat publikovaných Českým statistickým úřadem přitom nelze přesně vyčíst nakolik jsou jednotlivé způsoby voliči využívány. Výzkum ukazuje, že majoritní je hlasování podle stran celkem 66 % voličů (respondenti avizující účast) se ve dnech před volbami chystalo označit stranu, přičemž 45 % pouze stranu a 21 % k tomu chtělo panašovat kandidáty jiných stran.

8 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DLE VELIKOSTI OBCE Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami Nevím, neznám volební systém n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) do obyvatel 37 % 20 % 35 % 9 % obyvatel 45 % 24 % 20 % 11 % obyvatel + 59 % 19 % 11 % 11 % Strategie hlasování se výrazně liší podle velikosti obce, v níž respondent bydlí a volí. Ve velkých městech (nad obyvatel) velká většina voličů (59 %) ve dnech před těsně před volbami plánovala volit pouze stranu. Dřívější volební výzkumy MEDIANu přitom naznačují, že voliči velkých měst, kteří používají alternativní hlasovací strategie (panašování mimo kandidátku, volení napříč kandidátkami), většinou označují jen jednotky kandidátů. Tím se velkých městech celkově omezuje vliv rozdílného volebního systému na výsledky - význam panašovaných hlasů klesá v celkově velkém počtu hlasů voliče, který odpovídá počtu volených zastupitelů (ve velkých městech většinou 35-65). Omezené využívání alternativních hlasování ve velkých městech lze přisuzovat nižší znalosti kandidátů, jejich velkému počtu a právě i vědomí omezeného vlivu na výsledky. V malých obcích (pod obyvatel) proti tomu volbu jedné strany / hnutí chce využít jen menšina obyvatel (37 %). Více než třetina (35 %) se chystá volit napříč kandidátkami a pětina (20 %) oba způsoby volby kombinovat. Díky tomu a menšímu počtu zastupitelů / hlasů voliče, lze v menších obcích předpokládat výrazně vyšší vliv volebního systému na celkové výsledky a charakter politické soutěže vůbec.

9 ZNALOST LOKÁLNÍHO LÍDRA VOLENÉ STRANY Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 Nevím přesně, kdo stranu vede 13 % pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu/hnutí Znám ho/jí podle jména 38 % Vím o něm řadu informací 49 % Přesto, že personálně motivované hlasování pro strany a hnutí je ve obecních volbách poměrně časté, znalost lídrů volených stran je omezená. Necelá polovina (49 %) ví o lídrovi kandidátky vlastní volené strany či hnutí více než jen jméno, 38 % zná lídra kandidátky podle jména a zbytek jej / ji nezná vůbec. Následující analýza ukazuje, že znalost lídrů je velmi závislá na volené straně / hnutí a velikosti obce.

10 ZNALOST LÍDRA VOLENÉ STRANY / HNUTÍ Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu do obyvatel 60 % 32 % 8 % obyvatel 48 % 40 % 13 % obyvatel + 35 % 45 % 20 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Vím o něm řadu informací Znám ho/jí podle jména Nevím přesně, kdo stranu vede 51 % 40 % 9 % Menší strany a jejich koalice 39 % 43 % 18 % Lokální hnutí či nezávislé kandidáty 62 % 34 % 3 % Znalost lídrů kandidátek je podle očekávání velmi závislá na velikosti obce. V menších obcích (pod obyvatel) zná detailněji lídra volené strany či hnutí 60 % a jen zanedbatelné množství respondentů jej nezná vůbec. Ve velkých městech (nad obyvatel) i přes poměrně vyšší kampaně okolo 20 % voličů přiznává, že vůbec neví, kdo jimi volenou stranu do komunálních voleb vede. Jen menšina (35 %) má o lídrovi více informací. Znalost lídra úzce souvisí také s typem voleného subjektu. Své lídry často znají voliči lokálních hnutí a kandidátek nezávislých, což může být způsobeno tím, že právě znalost a důvěra v lídra je motivací pro volbu těchto typů subjektů, i tím, že tyto subjekty mají více voličů právě z menších obcí. Naopak zřejmě nejméně jsou o lídrech svých stran a hnutí informováni voliči malých stran a jejich koalic, kterým ve městech může chybět výrazná kampaň, jsou méně známí z činnosti ve městě v minulosti či jsou (v případě koalic) zformovány v době před volbami.

11 Motivace voličů

12 MOTIVACE VOLBY Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance strany na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá orientace) Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 10 % 24 % 19 % 22 % 32 % 36 % 36 % 36 % 36 % 47 % 51 % 45 % 43 % 41 % 39 % 43 % 38 % 56 % 72 % 79 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* *ZDROJ: Výzkum MEDIAN/STEM-MARK pro ČT ve volební dny voleb do Poslanecké sněmovny Odpovědi z roku 2013 pro komparabilitu znormovány na shodnou sumu odpovědí VELMI DŮLEŽITÉ. Graf ukazuje srovnání volebních motivací před letošními komunálními volbami a před volbami do Poslanecké sněmovny ČR z konce října 2013 (zdroj: výzkum MEDIAN a STEM-MARK pro ČT ve volební dny). Existují však odchylky pramenící z charakteru voleb: Silnější jsou personální motivace (vyšší znalost zastupitelů zejména v menších obcích) a vliv názoru okolí respondenta (sdílení zkušeností se zastupiteli atd.). Méně důležitá je naopak snaha o změnu (zejména v menších obcích je obtížná díky opakování kandidátek) a závislost hlasování na mediálních informacích a vystupování.

13 MOTIVACE VOLBY Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? 43 % 50 % 52 % 41 % 47 % 52 % 39 % 44 % 48 % 35 % 38 % 48 % 31 % 38 % 44 % 35 % 33 % 41 % 32 % 30 % 37 % 24 % 26 % 20 % % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ do obyvatel 80 % 80 % 76 % obyvatel obyvatel + Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 51 % 45 % 54 % 46 % 54 % 46 % 52 % 43 % 42 % 48 % 35 % 43 % 47 % 39 % 33 % 33 % 38 % 31 % 37 % 35 % 25 % 35 % 17 % 14 % 20 % 21 % 15 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) 78 % 82 % 84 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí či nezávislé kandidáty Lidé v menších a středních obcích a městech se častěji řídí personálně a vycházejí z tzv. Word Of Mouth (šeptandy) tj. názorů okolí. Naopak ve velkých městech se motivace více blíží sněmovním volbám roli hraje snaha o změnu, program stran a jejich obecné cíle a zaměření (pravicovost x levicovost) i vystupování politiků v médiích. Motivace voličů různých typů stran se v některých případech liší voliči velkých / zavedených stran přikládají vyšší důležitost obecnému ideovému zaměření a politické činnosti v minulosti a volí podle zvyku. Pro voliče lokálních hnutí a nezávislých jsou důležitější personální kritéria a konkrétní jednotlivosti z programů.

14 Důvěra typům stran a hnutí

15 DŮVĚRA TYPŮM KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ V RŮZNÝCH OBLASTECH Jakému typu stran a hnutí nejvíce důvěřujete v následujících oblastech? n = 505 Voliči (jsou si jisti účastí) Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí a nezávislí kandidáti Nevím Schopnost vyjednávat se státem (s vládou, úřady atd.) 62 % 13 % 17 % 8 % Schopnost získat výraznou pozici v zastupitelstvu a v radě 45 % 21 % 28 % 6 % Kvalita jednotlivých částí programu (sociální politika, dopravní politika, atd.) 42 % 25 % 26 % 7 % Ideová jasnost a zaměření programu 41 % 25 % 28 % 6 % Zkušenost s vedením radnice 40 % 25 % 29 % 6 % Hospodaření a správa rozpočtu 39 % 27 % 29 % 5 % Schopnost neustoupit z programu a trvat na něm po volbách 34 % 26 % 31 % 9 % Vzdorování korupci a klientelismu / transparentnost 31 % 26 % 33 % 10 % Respekt k postojům občanů 31 % 27 % 37 % 5 % Zaměření na dílčí problémy obce / města (konkrétní opravy, stavby, atd.) 28 % 28 % 39 % 5 % Vnímané kompetence typů kandidujících subjektů se velmi liší. Velkým a zavedeným stranám lidé důvěřují v prosazování se v politickém jednání (schopnost jednat se státem, získat silnou roli v zastupitelstvu a v radě), oceňují ideovou jasnost a kvalitu segmentů programů a více jim věří díky zkušenosti se správou radnice a rozpočtu. Motivem pro volbu lokálních hnutí a nezávislých může být větší odolnost proti korupci a klientelismu, respekt k občanům a zaměřené na konkrétní problémy jejich obcí. Mezi samotnými voliči jednotlivých typů subjektů je dle očekávání vnímání vyhraněnější např. voliči lokálních hnutí a nezávislých ve všech ohledech nejvíce, byť s rozdílnou silou, důvěřují těmto subjektům.

16 SEKCE 4 - DŮLEŽITOST VOLEB A DŮVODY NEÚČASTI

17 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Důležitost typů voleb Jakou důležitost připisujete vy osobně různým typům voleb nakolik mohou ovlivnit Váš život? N = 1206 Všichni respondenti 19 % 31 % 33 % 52 % 54 % Nedůležité (zcela + spíše) 81 % 69 % 67 % Důležité (velmi + spíše) 48 % 46 % Volby do zastupitelstva obce či města Volby do Poslanecké sněmovny Přímá volba prezidenta Volby do senátu Volby do Evropského parlamentu Volby by se daly dle vnímané důležitosti a předpokládaného vlivu na život respondentů rozdělit do tří typů. Největší důležitost je přisuzována právě obecním volbám, následují sněmovní a prezidentské volby a výrazně nižší důležitost je přisuzována senátním a evropským volbám. Toto zjištění odpovídá některým výzkumům z minulých let. Zajímavostí přitom je, že zatímco u parlamentních a prezidentských voleb účast hrubě odpovídá volebním účastem, u obecních voleb a evropských voleb je reálná účast výrazně nižší ( u obecních voleb se v posledních dekádě pohybuje mezi %). Na důvody této diskrepance částečně odpovídá analýza níže. Připisovaná důležitost se liší ve skupinách obyvatel. Např. důležitost evropských a senátních voleb je více vnímána ve městech, naopak důležitost obecních voleb v malých obcích.

18 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 28 % 21 % 26 % 25 % 16 % 20 % 9 % 15 % 17 % 10 % 12 % 8 % 12 % 5 % 1 % 51 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti v jednotlivých typech voleb se částečně liší. V obecních volbách hraje menší roli ztráta důvěry ve strany, protože umožňují alternativy hlasování (napříč kandidátkami, lokální hnutí a nezávislí). Naopak častěji nevoliči argumentují složitostí výběru (1-2 kandidátky v malých městech, převis nabídky hnutí a stran ve velkých městech). Častěji jsou také zmiňovány objektivní důvody nevhodnost termínu voleb. Díky shodnosti termínu se sněmovními volbami lze předpokládat, že odpověď do jisté míry maskuje další uvědomělé či neuvědomělé důvody - absence emotivní motivace díky menší medializaci, absence negativní volby (proti levici / pravici) jako volební motivace.

19 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 6 % 22 % 24 % 23 % 26 % 33 % 32 % 19 % 27 % 29 % 9 % 20 % 24 % 27 % 20 % 15 % 14 % 15 % 14 % 6 % 11 % 15 % 1 % 12 % 8 % 7 % 2 % 7 % 3 % 6 % 40 % 46 % Základní Vyučen/ Střední škola bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti jednotlivých skupin obyvatel se liší. Nízkopříjmové a nekvalifikované skupiny častěji trpí naprostou ztrátou zájmu o politiku a nechodí k volbám obecně. Více vzdělaní lidé často argumentují krátkodobější ztrátou důvěry v aktuální politickou reprezentaci a objektivními důvody (hypoteticky díky vyššímu uvědomování si, že účast je společensky žádoucí).

20 Občanská angažovanost a referenda

21 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 Určitě ano 10 % Spíše ano 17 % Určitě ne 52 % Spíše ne 21 % Angažovat se ve vlastní obci či městské části kandidaturou je ochotna menšina lidí (10 % určitě, 17 % spíše). To odpovídá dřívějším výzkumům a naznačuje, že nárůst počtu kandidujících hnutí a stran je zejména vyplnění prostoru uvolněného velkými stranami. Angažovanost se neliší z hlediska vzdělání či příjmů, ale v různých skupinách může mít jiné důvody (společenská rezignace chudší části společnosti, orientace na kariéru a osobní rozvoj u vzdělanějších a bohatších).

22 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 do obyvatel obyvatel obyvatel let let let let let 70 let a více 34 % 24 % 20 % ANO (určitě + aspíše) 32 % 32 % 32 % 36 % 14 % 12 % 66 % 76 % 80 % NE (určitě + spíše) 68 % 68 % 68 % 65 % 86 % 88 % Vyšší angažovanost v komunální politice připouštějí lidé z menších měst, což odpovídá reálně vyššímu zastoupení obyvatel v lokálních zastupitelstev apod. Angažovanost se neliší u věkových skupin do 59 let (pak klesá i kvůli zdravotním aj. omezením). Nelze tedy očekávat výrazný posun angažovanosti generační obměnou.

23 NÁZOR NA REFERENDUM Co si myslíte o konání místních referend, kterými občané rozhodují o řešení lokálních problémů a otázek? N = 1206 Měla by se konat méně obyčejní lidé nedokáží správně rozhodovat 15 % Současný stav je v pořádku 32 % Měla by se posílit konat častěji / o více věcech 53 % Většina obyvatel si přeje posílení lokálních referend. Mezi sociálními skupinami přitom nejsou výrazné rozdíly. Mírné rozdíly lze vypozorovat z hlediska politické orientace např. 25 % voličů ODS je pro omezení současného stavu a podmínek konání referend.

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 11. 9. 2014-18. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků 5.. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 29. 8. 2014-4. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014)

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) Sněmovní volební model MEDIAN (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012)

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI)

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) 11. ledna 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJ K NEMOCNIČNÍ PÉČI Období sběru dat:18. 9. 2013 23. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 27. 9. 2013 3. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ VOLBY 2013 - PARDUBICKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Období sběru dat: 19. 9. 2013 25. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Brexit a postoje k případnému Czexitu

Brexit a postoje k případnému Czexitu Brexit a postoje k případnému Czexitu 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

VOLBY 2013 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VOLBY 2013 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 23. 9. 2013 29. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

VOLBY 2013 JIHOČESKÝ KRAJ

VOLBY 2013 JIHOČESKÝ KRAJ VOLBY 2013 JIHOČESKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 30. 9. 2013 6. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014. Tisková konference, 25. 3. 2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014. Tisková konference, 25. 3. 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Tisková konference, 25. 3. 2014 1 KONCEPT PŘEDVOLEBNÍHO A VOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU A K 10. VÝROČÍ VSTUPU ČR DO EU 2 KONCEPT VYSÍLÁNÍ VLASTNÍCH

Více

VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VOLBY 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 7. 10. 2013-13. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ

Více

PŘEDVOLEBNÍ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY ČT

PŘEDVOLEBNÍ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY ČT VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR 2013 PŘEDVOLEBNÍ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY ČT Tisková konference, 12. 9. 2013 ÚVOD Česká televize bude v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 16. 4. 2014 23. 4. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci Aktuální výsledky voleb do zastupitelstev krajů podle průzkumu, který v lednu provedla společnost SANEP ve třinácti územně

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN SRPEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 06. listopadu 2014 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

Volební model MEDIAN (květen-červen 2012)

Volební model MEDIAN (květen-červen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více