KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE"

Transkript

1 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat:

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU Zadavatel výzkumu ČESKÁ TELEVIZE Realizátor výzkumu MEDIAN s r.o. Charakteristika výzkumu Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v ČR Způsob výběru respondentů Kvótní výběr Reprezentativita Vzorek je reprezentativní pro dospělou populaci města ČR, dle proměnných věku, pohlaví, vzdělání, kraje, velikosti místa bydliště (kvótní předpis), pracovního statusu, minulého volebního chování a minulého volebního chování (hrubě) uvnitř velikostních kategorií obcí (dovážení dat) Doba sběru dat Finální velikost výběrového souboru 1206 respondentů Způsob sběru dat CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 30:70 Říjen 2014

3 STRUKTURA VZORKU N=1206 Celkem * (v %) Pohlaví Muž 49 Žena 51 Věková skupina let let let let let let a více 13 Dosažené vzdělání Základní 14 Vyučen(a) / Střední škola bez maturity 36 Středoškolské s maturitou 34 Vysokoškolské 16 N=1206 Celkem* (v %) Kraj Praha 12 Středočeský 12 Jihočeský 6 Plzeňský 6 Karlovarský 3 Ústecký 8 Liberecký 4 Královéhradecký 5 Pardubický 5 Vysočina 5 Jihomoravský 11 Olomoucký 6 Zlínský 6 Moravskoslezský 12 N=1206 Celkem * (v %) Velikost sídla do 999 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel + 21 N=1206 Celkem * (v %) Pracovní status pracující 54 nezaměstnaní 7 důchodci 30 studenti 5 ostatní 4 *vážená data

4 Pravděpodobná struktura volební účasti

5 PLÁNOVANÁ ÚČAST VE VOLBÁCH Zúčastníte se voleb do zastupitelstva vaší obce / města? odpověď určitě ano N = 1206 Všichni respondenti v rámci věkových skupin v rámci vzdělanostních skupin v rámci příjmových skupin* let 28 % Základní 35 % Do 15 tisíc Kč 34 % let 29 % let 39 % Vyučen/ Střední škola bez maturity 35 % tisíc Kč 40 % let let 45 % 59 % Středoškolské s maturitou 45 % Nad 20 tisíc Kč 45 % 70 let a více 56 % Vysokoškolské 56 % *čistý osobní měsíční příjem ekonomicky aktivních Struktura avizované volební odpovídá známým trendům z ostatních typů voleb účast roste s věkem, vzděláním a u ekonomicky aktivních lidí s příjmem. Díky blízkosti doby sběru a voleb lze předpokládat, že analogické nerovnosti existovaly i v reálné volební účasti. Mezi lidmi do 39 let si bylo ve dnech před volbami účastí jisto jen % lidí, mezi lidmi nad 60 to přitom byla většina. Mezi respondenty bez maturity si účastí byla jista zhruba třetina (35 %), mezi vysokoškoláky většina. Ochota k účasti v těsně předvolebních dnech stoupala také s příjmovým statusem. Nerovnosti volební účasti jsou způsobeny rozdílnými volebními návyky, mírou stranické identifikace, kognitivními a jinými náklady hlasování a jeho očekávanými výnosy i rozdílnou důvěrou v instituce ve vzdělanostních a příjmových skupinách. V komunálních volbách také mohou být ovlivněny nepřímým působením velikosti obce - v menších obcích je obecních volbách celkově vyšší účast a také starší obyvatelstvo, což posiluje celkovou souvislost účasti a věku; naopak zde občané mají častěji nižší příjmový a vzdělanostní status, což v celkovém pohledu oslabuje vztah mezi těmito faktory a účastí (je slabší než u jiných voleb).

6 Způsob hlasování a znalost lídrů kandidátek

7 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Nevím, neznám volební systém 10 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami 24 % Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách 45 % Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran 21 % Volební systém komunálních voleb umožňuje hlasovat 3 způsoby, z dat publikovaných Českým statistickým úřadem přitom nelze přesně vyčíst nakolik jsou jednotlivé způsoby voliči využívány. Výzkum ukazuje, že majoritní je hlasování podle stran celkem 66 % voličů (respondenti avizující účast) se ve dnech před volbami chystalo označit stranu, přičemž 45 % pouze stranu a 21 % k tomu chtělo panašovat kandidáty jiných stran.

8 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DLE VELIKOSTI OBCE Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami Nevím, neznám volební systém n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) do obyvatel 37 % 20 % 35 % 9 % obyvatel 45 % 24 % 20 % 11 % obyvatel + 59 % 19 % 11 % 11 % Strategie hlasování se výrazně liší podle velikosti obce, v níž respondent bydlí a volí. Ve velkých městech (nad obyvatel) velká většina voličů (59 %) ve dnech před těsně před volbami plánovala volit pouze stranu. Dřívější volební výzkumy MEDIANu přitom naznačují, že voliči velkých měst, kteří používají alternativní hlasovací strategie (panašování mimo kandidátku, volení napříč kandidátkami), většinou označují jen jednotky kandidátů. Tím se velkých městech celkově omezuje vliv rozdílného volebního systému na výsledky - význam panašovaných hlasů klesá v celkově velkém počtu hlasů voliče, který odpovídá počtu volených zastupitelů (ve velkých městech většinou 35-65). Omezené využívání alternativních hlasování ve velkých městech lze přisuzovat nižší znalosti kandidátů, jejich velkému počtu a právě i vědomí omezeného vlivu na výsledky. V malých obcích (pod obyvatel) proti tomu volbu jedné strany / hnutí chce využít jen menšina obyvatel (37 %). Více než třetina (35 %) se chystá volit napříč kandidátkami a pětina (20 %) oba způsoby volby kombinovat. Díky tomu a menšímu počtu zastupitelů / hlasů voliče, lze v menších obcích předpokládat výrazně vyšší vliv volebního systému na celkové výsledky a charakter politické soutěže vůbec.

9 ZNALOST LOKÁLNÍHO LÍDRA VOLENÉ STRANY Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 Nevím přesně, kdo stranu vede 13 % pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu/hnutí Znám ho/jí podle jména 38 % Vím o něm řadu informací 49 % Přesto, že personálně motivované hlasování pro strany a hnutí je ve obecních volbách poměrně časté, znalost lídrů volených stran je omezená. Necelá polovina (49 %) ví o lídrovi kandidátky vlastní volené strany či hnutí více než jen jméno, 38 % zná lídra kandidátky podle jména a zbytek jej / ji nezná vůbec. Následující analýza ukazuje, že znalost lídrů je velmi závislá na volené straně / hnutí a velikosti obce.

10 ZNALOST LÍDRA VOLENÉ STRANY / HNUTÍ Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu do obyvatel 60 % 32 % 8 % obyvatel 48 % 40 % 13 % obyvatel + 35 % 45 % 20 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Vím o něm řadu informací Znám ho/jí podle jména Nevím přesně, kdo stranu vede 51 % 40 % 9 % Menší strany a jejich koalice 39 % 43 % 18 % Lokální hnutí či nezávislé kandidáty 62 % 34 % 3 % Znalost lídrů kandidátek je podle očekávání velmi závislá na velikosti obce. V menších obcích (pod obyvatel) zná detailněji lídra volené strany či hnutí 60 % a jen zanedbatelné množství respondentů jej nezná vůbec. Ve velkých městech (nad obyvatel) i přes poměrně vyšší kampaně okolo 20 % voličů přiznává, že vůbec neví, kdo jimi volenou stranu do komunálních voleb vede. Jen menšina (35 %) má o lídrovi více informací. Znalost lídra úzce souvisí také s typem voleného subjektu. Své lídry často znají voliči lokálních hnutí a kandidátek nezávislých, což může být způsobeno tím, že právě znalost a důvěra v lídra je motivací pro volbu těchto typů subjektů, i tím, že tyto subjekty mají více voličů právě z menších obcí. Naopak zřejmě nejméně jsou o lídrech svých stran a hnutí informováni voliči malých stran a jejich koalic, kterým ve městech může chybět výrazná kampaň, jsou méně známí z činnosti ve městě v minulosti či jsou (v případě koalic) zformovány v době před volbami.

11 Motivace voličů

12 MOTIVACE VOLBY Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance strany na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá orientace) Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 10 % 24 % 19 % 22 % 32 % 36 % 36 % 36 % 36 % 47 % 51 % 45 % 43 % 41 % 39 % 43 % 38 % 56 % 72 % 79 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* *ZDROJ: Výzkum MEDIAN/STEM-MARK pro ČT ve volební dny voleb do Poslanecké sněmovny Odpovědi z roku 2013 pro komparabilitu znormovány na shodnou sumu odpovědí VELMI DŮLEŽITÉ. Graf ukazuje srovnání volebních motivací před letošními komunálními volbami a před volbami do Poslanecké sněmovny ČR z konce října 2013 (zdroj: výzkum MEDIAN a STEM-MARK pro ČT ve volební dny). Existují však odchylky pramenící z charakteru voleb: Silnější jsou personální motivace (vyšší znalost zastupitelů zejména v menších obcích) a vliv názoru okolí respondenta (sdílení zkušeností se zastupiteli atd.). Méně důležitá je naopak snaha o změnu (zejména v menších obcích je obtížná díky opakování kandidátek) a závislost hlasování na mediálních informacích a vystupování.

13 MOTIVACE VOLBY Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? 43 % 50 % 52 % 41 % 47 % 52 % 39 % 44 % 48 % 35 % 38 % 48 % 31 % 38 % 44 % 35 % 33 % 41 % 32 % 30 % 37 % 24 % 26 % 20 % % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ do obyvatel 80 % 80 % 76 % obyvatel obyvatel + Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 51 % 45 % 54 % 46 % 54 % 46 % 52 % 43 % 42 % 48 % 35 % 43 % 47 % 39 % 33 % 33 % 38 % 31 % 37 % 35 % 25 % 35 % 17 % 14 % 20 % 21 % 15 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) 78 % 82 % 84 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí či nezávislé kandidáty Lidé v menších a středních obcích a městech se častěji řídí personálně a vycházejí z tzv. Word Of Mouth (šeptandy) tj. názorů okolí. Naopak ve velkých městech se motivace více blíží sněmovním volbám roli hraje snaha o změnu, program stran a jejich obecné cíle a zaměření (pravicovost x levicovost) i vystupování politiků v médiích. Motivace voličů různých typů stran se v některých případech liší voliči velkých / zavedených stran přikládají vyšší důležitost obecnému ideovému zaměření a politické činnosti v minulosti a volí podle zvyku. Pro voliče lokálních hnutí a nezávislých jsou důležitější personální kritéria a konkrétní jednotlivosti z programů.

14 Důvěra typům stran a hnutí

15 DŮVĚRA TYPŮM KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ V RŮZNÝCH OBLASTECH Jakému typu stran a hnutí nejvíce důvěřujete v následujících oblastech? n = 505 Voliči (jsou si jisti účastí) Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí a nezávislí kandidáti Nevím Schopnost vyjednávat se státem (s vládou, úřady atd.) 62 % 13 % 17 % 8 % Schopnost získat výraznou pozici v zastupitelstvu a v radě 45 % 21 % 28 % 6 % Kvalita jednotlivých částí programu (sociální politika, dopravní politika, atd.) 42 % 25 % 26 % 7 % Ideová jasnost a zaměření programu 41 % 25 % 28 % 6 % Zkušenost s vedením radnice 40 % 25 % 29 % 6 % Hospodaření a správa rozpočtu 39 % 27 % 29 % 5 % Schopnost neustoupit z programu a trvat na něm po volbách 34 % 26 % 31 % 9 % Vzdorování korupci a klientelismu / transparentnost 31 % 26 % 33 % 10 % Respekt k postojům občanů 31 % 27 % 37 % 5 % Zaměření na dílčí problémy obce / města (konkrétní opravy, stavby, atd.) 28 % 28 % 39 % 5 % Vnímané kompetence typů kandidujících subjektů se velmi liší. Velkým a zavedeným stranám lidé důvěřují v prosazování se v politickém jednání (schopnost jednat se státem, získat silnou roli v zastupitelstvu a v radě), oceňují ideovou jasnost a kvalitu segmentů programů a více jim věří díky zkušenosti se správou radnice a rozpočtu. Motivem pro volbu lokálních hnutí a nezávislých může být větší odolnost proti korupci a klientelismu, respekt k občanům a zaměřené na konkrétní problémy jejich obcí. Mezi samotnými voliči jednotlivých typů subjektů je dle očekávání vnímání vyhraněnější např. voliči lokálních hnutí a nezávislých ve všech ohledech nejvíce, byť s rozdílnou silou, důvěřují těmto subjektům.

16 SEKCE 4 - DŮLEŽITOST VOLEB A DŮVODY NEÚČASTI

17 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Důležitost typů voleb Jakou důležitost připisujete vy osobně různým typům voleb nakolik mohou ovlivnit Váš život? N = 1206 Všichni respondenti 19 % 31 % 33 % 52 % 54 % Nedůležité (zcela + spíše) 81 % 69 % 67 % Důležité (velmi + spíše) 48 % 46 % Volby do zastupitelstva obce či města Volby do Poslanecké sněmovny Přímá volba prezidenta Volby do senátu Volby do Evropského parlamentu Volby by se daly dle vnímané důležitosti a předpokládaného vlivu na život respondentů rozdělit do tří typů. Největší důležitost je přisuzována právě obecním volbám, následují sněmovní a prezidentské volby a výrazně nižší důležitost je přisuzována senátním a evropským volbám. Toto zjištění odpovídá některým výzkumům z minulých let. Zajímavostí přitom je, že zatímco u parlamentních a prezidentských voleb účast hrubě odpovídá volebním účastem, u obecních voleb a evropských voleb je reálná účast výrazně nižší ( u obecních voleb se v posledních dekádě pohybuje mezi %). Na důvody této diskrepance částečně odpovídá analýza níže. Připisovaná důležitost se liší ve skupinách obyvatel. Např. důležitost evropských a senátních voleb je více vnímána ve městech, naopak důležitost obecních voleb v malých obcích.

18 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 28 % 21 % 26 % 25 % 16 % 20 % 9 % 15 % 17 % 10 % 12 % 8 % 12 % 5 % 1 % 51 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti v jednotlivých typech voleb se částečně liší. V obecních volbách hraje menší roli ztráta důvěry ve strany, protože umožňují alternativy hlasování (napříč kandidátkami, lokální hnutí a nezávislí). Naopak častěji nevoliči argumentují složitostí výběru (1-2 kandidátky v malých městech, převis nabídky hnutí a stran ve velkých městech). Častěji jsou také zmiňovány objektivní důvody nevhodnost termínu voleb. Díky shodnosti termínu se sněmovními volbami lze předpokládat, že odpověď do jisté míry maskuje další uvědomělé či neuvědomělé důvody - absence emotivní motivace díky menší medializaci, absence negativní volby (proti levici / pravici) jako volební motivace.

19 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 6 % 22 % 24 % 23 % 26 % 33 % 32 % 19 % 27 % 29 % 9 % 20 % 24 % 27 % 20 % 15 % 14 % 15 % 14 % 6 % 11 % 15 % 1 % 12 % 8 % 7 % 2 % 7 % 3 % 6 % 40 % 46 % Základní Vyučen/ Střední škola bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti jednotlivých skupin obyvatel se liší. Nízkopříjmové a nekvalifikované skupiny častěji trpí naprostou ztrátou zájmu o politiku a nechodí k volbám obecně. Více vzdělaní lidé často argumentují krátkodobější ztrátou důvěry v aktuální politickou reprezentaci a objektivními důvody (hypoteticky díky vyššímu uvědomování si, že účast je společensky žádoucí).

20 Občanská angažovanost a referenda

21 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 Určitě ano 10 % Spíše ano 17 % Určitě ne 52 % Spíše ne 21 % Angažovat se ve vlastní obci či městské části kandidaturou je ochotna menšina lidí (10 % určitě, 17 % spíše). To odpovídá dřívějším výzkumům a naznačuje, že nárůst počtu kandidujících hnutí a stran je zejména vyplnění prostoru uvolněného velkými stranami. Angažovanost se neliší z hlediska vzdělání či příjmů, ale v různých skupinách může mít jiné důvody (společenská rezignace chudší části společnosti, orientace na kariéru a osobní rozvoj u vzdělanějších a bohatších).

22 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 do obyvatel obyvatel obyvatel let let let let let 70 let a více 34 % 24 % 20 % ANO (určitě + aspíše) 32 % 32 % 32 % 36 % 14 % 12 % 66 % 76 % 80 % NE (určitě + spíše) 68 % 68 % 68 % 65 % 86 % 88 % Vyšší angažovanost v komunální politice připouštějí lidé z menších měst, což odpovídá reálně vyššímu zastoupení obyvatel v lokálních zastupitelstev apod. Angažovanost se neliší u věkových skupin do 59 let (pak klesá i kvůli zdravotním aj. omezením). Nelze tedy očekávat výrazný posun angažovanosti generační obměnou.

23 NÁZOR NA REFERENDUM Co si myslíte o konání místních referend, kterými občané rozhodují o řešení lokálních problémů a otázek? N = 1206 Měla by se konat méně obyčejní lidé nedokáží správně rozhodovat 15 % Současný stav je v pořádku 32 % Měla by se posílit konat častěji / o více věcech 53 % Většina obyvatel si přeje posílení lokálních referend. Mezi sociálními skupinami přitom nejsou výrazné rozdíly. Mírné rozdíly lze vypozorovat z hlediska politické orientace např. 25 % voličů ODS je pro omezení současného stavu a podmínek konání referend.

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (srpen 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 11. 9. 2014-18. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (listopad 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezenta)vní vzorek

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Listopad vlna

Listopad vlna Listopad 16 30. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5. 11. až 25. 11. 16 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted

Více

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků 5.. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014)

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) Sněmovní volební model MEDIAN (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OSTRAVA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 29. 8. 2014-4. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ období sběru dat: 27. 9. 2012 30. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 ZÁKLADNÍ

Více

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015

Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 Sněmovní volební model MEDIAN BŘEZEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 86 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Předvolební výzkum motivací a struktury voličů

Předvolební výzkum motivací a struktury voličů KRAJSKÉ VOLBY 2016 Předvolební výzkum motivací a struktury voličů 11. 10. 2016 Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Zadavatel výzkumu Realizátor výzkumu Populace ČESKÁ TELEVIZE MEDIAN, s r.o. Oprávnění

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. SRPEN 2014 (sběr )

Sněmovní volební model MEDIAN. SRPEN 2014 (sběr ) Sněmovní volební model MEDIAN SRPEN 2014 (sběr 6. 8 6. 9. 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ,

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, KAŽDÝ DRUHÝ SI HO SPOJUJE SE ZVĚTŠENÍM MOŽNOSTI OBČANŮ ROZHODOVAT O REGIONÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Tři čtvrtiny občanů se domnívají,

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015 Na konci května by se do Poslanecké sněmovny dostalo 6 stran. Hnutí ANO vede žebříček preferencí, ale ztrácí. Snižuje se tak jeho odstup od druhé ČSSD. Nadále je patrna

Více

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012)

Prezidentský volební model (MEDIAN, listopad-prosinec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI)

Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) Rok Miloše Zemana ve funkci prezidenta a jmenování vlády Bleskový výzkum (CATI) 11. ledna 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN ŘÍJEN 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL

KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL KRAJSKÉ VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVENEC 2016 VOLEBNÍ POTENCIÁL KRAJSKÉ VOLBY OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY 2 METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Krajské volby (červenec 2016) ZADAVATEL: REALIZÁTOR:

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Krajské volby 2012 PARDUBICKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PARDUBICKÝ KRAJ období sběru dat: 31. 8. 2012 2. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 KRAJSKÉ VOLBY 2012

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění realizovaného výhradně pro Českou televizi (volební účast a volební model) 2. vlna Období sběru dat: 18. 9. 2013

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016 V říjnu preference odrážely emotivně vzepjatou situaci těsně po volbách. Obraz počátku prosince ukazuje určité zklidnění. Sociální demokracie si dílčím způsobem polepšila,

Více

Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014

Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014 Sněmovní volební model MEDIAN LISTOPAD 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJ K NEMOCNIČNÍ PÉČI Období sběru dat:18. 9. 2013 23. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VEŘEJNOPRÁVNÍ ROLE ČT VE VOLBÁCH ČT služba veřejnosti v poskytování objektivních informací pro svobodné utváření názorů Předvolebními debatami

Více

KAM SE ZTRATILI VOLIČI?

KAM SE ZTRATILI VOLIČI? KAM SE ZTRATILI VOLIČI? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010 LUKÁŠ LINEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY OBSAH PODĚKOVÁNÍ 5 1. ÚVOD: VOLEBNÍ ÚČAST, JEJÍ POKLES

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/14 vydáno dne 3. 1. 14 DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE Z hlavních politických institucí naší země má nejvyšší míru důvěry veřejnosti prezident

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Cílová skupina: Metoda výzkumu: Technika dotazování: bleskový reprezentativní výzkum názory obyvatel

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015 Prosincový výzkum přináší jen dílčí posuny volebních preferencí. Nadále vede hnutí ANO, druhá ČSSD však stáhla svůj odstup na 3,5 procentního bodu. Za poslední rok

Více

Sociodemografické údaje auditorů

Sociodemografické údaje auditorů Sociodemografické údaje auditorů Pohlaví Údaje v tabulce Pohlaví Absolutní Relativní f 1793 54,09 % m 1522 45,91 % Údaje v grafech 26. 10. 2015 3 z 20 2014 RA Copyright reklamni-auditor.cz Věk Údaje v

Více

Krajské volby 2012 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro JIHOMORAVSKÝ KRAJ období sběru dat: 25. 9. 2012 28. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 KRAJSKÉ VOLBY

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

VOLBY 2013 STŘEDOČESKÝ KRAJ

VOLBY 2013 STŘEDOČESKÝ KRAJ VOLBY 2013 STŘEDOČESKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 8. 10. 2013 14. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ VOLBY 2013 - OLOMOUCKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 27. 9. 2013 3. 10. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/1 vydáno dne 3.12.1 PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE NE ZA CENU ZACHOVÁVÁNÍ ZBYTEČNÝCH PRACOVNÍCH MÍST Výrazná většina občanů ČR (69

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

VOLBY 2013 KRAJ VYSOČINA

VOLBY 2013 KRAJ VYSOČINA VOLBY 2013 KRAJ VYSOČINA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 20. 9. 2013 26. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více