KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE"

Transkript

1 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat:

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU Zadavatel výzkumu ČESKÁ TELEVIZE Realizátor výzkumu MEDIAN s r.o. Charakteristika výzkumu Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v ČR Způsob výběru respondentů Kvótní výběr Reprezentativita Vzorek je reprezentativní pro dospělou populaci města ČR, dle proměnných věku, pohlaví, vzdělání, kraje, velikosti místa bydliště (kvótní předpis), pracovního statusu, minulého volebního chování a minulého volebního chování (hrubě) uvnitř velikostních kategorií obcí (dovážení dat) Doba sběru dat Finální velikost výběrového souboru 1206 respondentů Způsob sběru dat CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 30:70 Říjen 2014

3 STRUKTURA VZORKU N=1206 Celkem * (v %) Pohlaví Muž 49 Žena 51 Věková skupina let let let let let let a více 13 Dosažené vzdělání Základní 14 Vyučen(a) / Střední škola bez maturity 36 Středoškolské s maturitou 34 Vysokoškolské 16 N=1206 Celkem* (v %) Kraj Praha 12 Středočeský 12 Jihočeský 6 Plzeňský 6 Karlovarský 3 Ústecký 8 Liberecký 4 Královéhradecký 5 Pardubický 5 Vysočina 5 Jihomoravský 11 Olomoucký 6 Zlínský 6 Moravskoslezský 12 N=1206 Celkem * (v %) Velikost sídla do 999 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel + 21 N=1206 Celkem * (v %) Pracovní status pracující 54 nezaměstnaní 7 důchodci 30 studenti 5 ostatní 4 *vážená data

4 Pravděpodobná struktura volební účasti

5 PLÁNOVANÁ ÚČAST VE VOLBÁCH Zúčastníte se voleb do zastupitelstva vaší obce / města? odpověď určitě ano N = 1206 Všichni respondenti v rámci věkových skupin v rámci vzdělanostních skupin v rámci příjmových skupin* let 28 % Základní 35 % Do 15 tisíc Kč 34 % let 29 % let 39 % Vyučen/ Střední škola bez maturity 35 % tisíc Kč 40 % let let 45 % 59 % Středoškolské s maturitou 45 % Nad 20 tisíc Kč 45 % 70 let a více 56 % Vysokoškolské 56 % *čistý osobní měsíční příjem ekonomicky aktivních Struktura avizované volební odpovídá známým trendům z ostatních typů voleb účast roste s věkem, vzděláním a u ekonomicky aktivních lidí s příjmem. Díky blízkosti doby sběru a voleb lze předpokládat, že analogické nerovnosti existovaly i v reálné volební účasti. Mezi lidmi do 39 let si bylo ve dnech před volbami účastí jisto jen % lidí, mezi lidmi nad 60 to přitom byla většina. Mezi respondenty bez maturity si účastí byla jista zhruba třetina (35 %), mezi vysokoškoláky většina. Ochota k účasti v těsně předvolebních dnech stoupala také s příjmovým statusem. Nerovnosti volební účasti jsou způsobeny rozdílnými volebními návyky, mírou stranické identifikace, kognitivními a jinými náklady hlasování a jeho očekávanými výnosy i rozdílnou důvěrou v instituce ve vzdělanostních a příjmových skupinách. V komunálních volbách také mohou být ovlivněny nepřímým působením velikosti obce - v menších obcích je obecních volbách celkově vyšší účast a také starší obyvatelstvo, což posiluje celkovou souvislost účasti a věku; naopak zde občané mají častěji nižší příjmový a vzdělanostní status, což v celkovém pohledu oslabuje vztah mezi těmito faktory a účastí (je slabší než u jiných voleb).

6 Způsob hlasování a znalost lídrů kandidátek

7 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Nevím, neznám volební systém 10 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami 24 % Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách 45 % Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran 21 % Volební systém komunálních voleb umožňuje hlasovat 3 způsoby, z dat publikovaných Českým statistickým úřadem přitom nelze přesně vyčíst nakolik jsou jednotlivé způsoby voliči využívány. Výzkum ukazuje, že majoritní je hlasování podle stran celkem 66 % voličů (respondenti avizující účast) se ve dnech před volbami chystalo označit stranu, přičemž 45 % pouze stranu a 21 % k tomu chtělo panašovat kandidáty jiných stran.

8 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DLE VELIKOSTI OBCE Volby do zastupitelstva vaší obce / města umožňují volit více způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte? Budu volit jednu stranu či hnutí stejně jako v jiných volbách Budu volit stranu či hnutí ale k tomu označím kandidáty z jiných stran Neoznačím žádnou stranu budu volit kandidáty napříč stranami Nevím, neznám volební systém n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) do obyvatel 37 % 20 % 35 % 9 % obyvatel 45 % 24 % 20 % 11 % obyvatel + 59 % 19 % 11 % 11 % Strategie hlasování se výrazně liší podle velikosti obce, v níž respondent bydlí a volí. Ve velkých městech (nad obyvatel) velká většina voličů (59 %) ve dnech před těsně před volbami plánovala volit pouze stranu. Dřívější volební výzkumy MEDIANu přitom naznačují, že voliči velkých měst, kteří používají alternativní hlasovací strategie (panašování mimo kandidátku, volení napříč kandidátkami), většinou označují jen jednotky kandidátů. Tím se velkých městech celkově omezuje vliv rozdílného volebního systému na výsledky - význam panašovaných hlasů klesá v celkově velkém počtu hlasů voliče, který odpovídá počtu volených zastupitelů (ve velkých městech většinou 35-65). Omezené využívání alternativních hlasování ve velkých městech lze přisuzovat nižší znalosti kandidátů, jejich velkému počtu a právě i vědomí omezeného vlivu na výsledky. V malých obcích (pod obyvatel) proti tomu volbu jedné strany / hnutí chce využít jen menšina obyvatel (37 %). Více než třetina (35 %) se chystá volit napříč kandidátkami a pětina (20 %) oba způsoby volby kombinovat. Díky tomu a menšímu počtu zastupitelů / hlasů voliče, lze v menších obcích předpokládat výrazně vyšší vliv volebního systému na celkové výsledky a charakter politické soutěže vůbec.

9 ZNALOST LOKÁLNÍHO LÍDRA VOLENÉ STRANY Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 Nevím přesně, kdo stranu vede 13 % pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu/hnutí Znám ho/jí podle jména 38 % Vím o něm řadu informací 49 % Přesto, že personálně motivované hlasování pro strany a hnutí je ve obecních volbách poměrně časté, znalost lídrů volených stran je omezená. Necelá polovina (49 %) ví o lídrovi kandidátky vlastní volené strany či hnutí více než jen jméno, 38 % zná lídra kandidátky podle jména a zbytek jej / ji nezná vůbec. Následující analýza ukazuje, že znalost lídrů je velmi závislá na volené straně / hnutí a velikosti obce.

10 ZNALOST LÍDRA VOLENÉ STRANY / HNUTÍ Nakolik znáte lídra kandidátky strany či hnutí, kterou se chystáte volit? n = 624 pouze respondenti, kteří chtěli hlasovat pro stranu do obyvatel 60 % 32 % 8 % obyvatel 48 % 40 % 13 % obyvatel + 35 % 45 % 20 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Vím o něm řadu informací Znám ho/jí podle jména Nevím přesně, kdo stranu vede 51 % 40 % 9 % Menší strany a jejich koalice 39 % 43 % 18 % Lokální hnutí či nezávislé kandidáty 62 % 34 % 3 % Znalost lídrů kandidátek je podle očekávání velmi závislá na velikosti obce. V menších obcích (pod obyvatel) zná detailněji lídra volené strany či hnutí 60 % a jen zanedbatelné množství respondentů jej nezná vůbec. Ve velkých městech (nad obyvatel) i přes poměrně vyšší kampaně okolo 20 % voličů přiznává, že vůbec neví, kdo jimi volenou stranu do komunálních voleb vede. Jen menšina (35 %) má o lídrovi více informací. Znalost lídra úzce souvisí také s typem voleného subjektu. Své lídry často znají voliči lokálních hnutí a kandidátek nezávislých, což může být způsobeno tím, že právě znalost a důvěra v lídra je motivací pro volbu těchto typů subjektů, i tím, že tyto subjekty mají více voličů právě z menších obcí. Naopak zřejmě nejméně jsou o lídrech svých stran a hnutí informováni voliči malých stran a jejich koalic, kterým ve městech může chybět výrazná kampaň, jsou méně známí z činnosti ve městě v minulosti či jsou (v případě koalic) zformovány v době před volbami.

11 Motivace voličů

12 MOTIVACE VOLBY Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance strany na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá orientace) Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 10 % 24 % 19 % 22 % 32 % 36 % 36 % 36 % 36 % 47 % 51 % 45 % 43 % 41 % 39 % 43 % 38 % 56 % 72 % 79 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* *ZDROJ: Výzkum MEDIAN/STEM-MARK pro ČT ve volební dny voleb do Poslanecké sněmovny Odpovědi z roku 2013 pro komparabilitu znormovány na shodnou sumu odpovědí VELMI DŮLEŽITÉ. Graf ukazuje srovnání volebních motivací před letošními komunálními volbami a před volbami do Poslanecké sněmovny ČR z konce října 2013 (zdroj: výzkum MEDIAN a STEM-MARK pro ČT ve volební dny). Existují však odchylky pramenící z charakteru voleb: Silnější jsou personální motivace (vyšší znalost zastupitelů zejména v menších obcích) a vliv názoru okolí respondenta (sdílení zkušeností se zastupiteli atd.). Méně důležitá je naopak snaha o změnu (zejména v menších obcích je obtížná díky opakování kandidátek) a závislost hlasování na mediálních informacích a vystupování.

13 MOTIVACE VOLBY Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Podle čeho se v těchto volbách do obecního zastupitelstva rozhodujete Vy? 43 % 50 % 52 % 41 % 47 % 52 % 39 % 44 % 48 % 35 % 38 % 48 % 31 % 38 % 44 % 35 % 33 % 41 % 32 % 30 % 37 % 24 % 26 % 20 % % lidí, kteří považují daný faktor za VELMI DŮLEŽITÝ do obyvatel 80 % 80 % 76 % obyvatel obyvatel + Poctivost, morálka kandidátů Konkrétní navrhovaná řešení z programů stran / hnutí Snaha o změnu, oživení politiky Politická činnost strany / hnutí v minulých obdobích Šance na vstup do zastupitelstva Obecné cíle a zaměření stran a hnutí (např. pravolevá Hledání nejmenšího zla Vystupování politiků v médiích Zvyk, stálá volba určité strany Názory lidí v mém okolí 51 % 45 % 54 % 46 % 54 % 46 % 52 % 43 % 42 % 48 % 35 % 43 % 47 % 39 % 33 % 33 % 38 % 31 % 37 % 35 % 25 % 35 % 17 % 14 % 20 % 21 % 15 % n = 823 pouze voliči (respondenti avizující účast) 78 % 82 % 84 % Jaký typ strany budete volit do zastupitelstva vaší obce / města? Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí či nezávislé kandidáty Lidé v menších a středních obcích a městech se častěji řídí personálně a vycházejí z tzv. Word Of Mouth (šeptandy) tj. názorů okolí. Naopak ve velkých městech se motivace více blíží sněmovním volbám roli hraje snaha o změnu, program stran a jejich obecné cíle a zaměření (pravicovost x levicovost) i vystupování politiků v médiích. Motivace voličů různých typů stran se v některých případech liší voliči velkých / zavedených stran přikládají vyšší důležitost obecnému ideovému zaměření a politické činnosti v minulosti a volí podle zvyku. Pro voliče lokálních hnutí a nezávislých jsou důležitější personální kritéria a konkrétní jednotlivosti z programů.

14 Důvěra typům stran a hnutí

15 DŮVĚRA TYPŮM KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ V RŮZNÝCH OBLASTECH Jakému typu stran a hnutí nejvíce důvěřujete v následujících oblastech? n = 505 Voliči (jsou si jisti účastí) Velké a zavedené strany Menší strany a jejich koalice Lokální hnutí a nezávislí kandidáti Nevím Schopnost vyjednávat se státem (s vládou, úřady atd.) 62 % 13 % 17 % 8 % Schopnost získat výraznou pozici v zastupitelstvu a v radě 45 % 21 % 28 % 6 % Kvalita jednotlivých částí programu (sociální politika, dopravní politika, atd.) 42 % 25 % 26 % 7 % Ideová jasnost a zaměření programu 41 % 25 % 28 % 6 % Zkušenost s vedením radnice 40 % 25 % 29 % 6 % Hospodaření a správa rozpočtu 39 % 27 % 29 % 5 % Schopnost neustoupit z programu a trvat na něm po volbách 34 % 26 % 31 % 9 % Vzdorování korupci a klientelismu / transparentnost 31 % 26 % 33 % 10 % Respekt k postojům občanů 31 % 27 % 37 % 5 % Zaměření na dílčí problémy obce / města (konkrétní opravy, stavby, atd.) 28 % 28 % 39 % 5 % Vnímané kompetence typů kandidujících subjektů se velmi liší. Velkým a zavedeným stranám lidé důvěřují v prosazování se v politickém jednání (schopnost jednat se státem, získat silnou roli v zastupitelstvu a v radě), oceňují ideovou jasnost a kvalitu segmentů programů a více jim věří díky zkušenosti se správou radnice a rozpočtu. Motivem pro volbu lokálních hnutí a nezávislých může být větší odolnost proti korupci a klientelismu, respekt k občanům a zaměřené na konkrétní problémy jejich obcí. Mezi samotnými voliči jednotlivých typů subjektů je dle očekávání vnímání vyhraněnější např. voliči lokálních hnutí a nezávislých ve všech ohledech nejvíce, byť s rozdílnou silou, důvěřují těmto subjektům.

16 SEKCE 4 - DŮLEŽITOST VOLEB A DŮVODY NEÚČASTI

17 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Důležitost typů voleb Jakou důležitost připisujete vy osobně různým typům voleb nakolik mohou ovlivnit Váš život? N = 1206 Všichni respondenti 19 % 31 % 33 % 52 % 54 % Nedůležité (zcela + spíše) 81 % 69 % 67 % Důležité (velmi + spíše) 48 % 46 % Volby do zastupitelstva obce či města Volby do Poslanecké sněmovny Přímá volba prezidenta Volby do senátu Volby do Evropského parlamentu Volby by se daly dle vnímané důležitosti a předpokládaného vlivu na život respondentů rozdělit do tří typů. Největší důležitost je přisuzována právě obecním volbám, následují sněmovní a prezidentské volby a výrazně nižší důležitost je přisuzována senátním a evropským volbám. Toto zjištění odpovídá některým výzkumům z minulých let. Zajímavostí přitom je, že zatímco u parlamentních a prezidentských voleb účast hrubě odpovídá volebním účastem, u obecních voleb a evropských voleb je reálná účast výrazně nižší ( u obecních voleb se v posledních dekádě pohybuje mezi %). Na důvody této diskrepance částečně odpovídá analýza níže. Připisovaná důležitost se liší ve skupinách obyvatel. Např. důležitost evropských a senátních voleb je více vnímána ve městech, naopak důležitost obecních voleb v malých obcích.

18 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 28 % 21 % 26 % 25 % 16 % 20 % 9 % 15 % 17 % 10 % 12 % 8 % 12 % 5 % 1 % 51 % Obecní volby 2014 Sněmovní volby 2013* respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti v jednotlivých typech voleb se částečně liší. V obecních volbách hraje menší roli ztráta důvěry ve strany, protože umožňují alternativy hlasování (napříč kandidátkami, lokální hnutí a nezávislí). Naopak častěji nevoliči argumentují složitostí výběru (1-2 kandidátky v malých městech, převis nabídky hnutí a stran ve velkých městech). Častěji jsou také zmiňovány objektivní důvody nevhodnost termínu voleb. Díky shodnosti termínu se sněmovními volbami lze předpokládat, že odpověď do jisté míry maskuje další uvědomělé či neuvědomělé důvody - absence emotivní motivace díky menší medializaci, absence negativní volby (proti levici / pravici) jako volební motivace.

19 DŮVODY NEÚČASTI VE VOLBÁCH O politiku se vůbec nezajímám, k volbám nechodím Ztratil(a) jsem důvěru v politické strany, politiky Nevím, koho bych volil/a (nedokázal jsem si vybrat) Nehodí se mi termín voleb (jsem mimo bydliště, na dovolené, ) Co je hlavním důvodem, proč se nezúčastníte současných voleb do obecního zastupitelstva? Nemá to cenu - můj hlas stejně nic nezmění Otrávila mě volební kampaň Nebudu se moci zúčastnit z jiných důvodů Moje strana nemá šanci na vstup do zastupitelstva 6 % 22 % 24 % 23 % 26 % 33 % 32 % 19 % 27 % 29 % 9 % 20 % 24 % 27 % 20 % 15 % 14 % 15 % 14 % 6 % 11 % 15 % 1 % 12 % 8 % 7 % 2 % 7 % 3 % 6 % 40 % 46 % Základní Vyučen/ Střední škola bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské n = 383 pouze respondenti, kteří se nechtěli účastnit voleb respondenti mohli uvést až 2 hlavní důvody Důvody neúčasti jednotlivých skupin obyvatel se liší. Nízkopříjmové a nekvalifikované skupiny častěji trpí naprostou ztrátou zájmu o politiku a nechodí k volbám obecně. Více vzdělaní lidé často argumentují krátkodobější ztrátou důvěry v aktuální politickou reprezentaci a objektivními důvody (hypoteticky díky vyššímu uvědomování si, že účast je společensky žádoucí).

20 Občanská angažovanost a referenda

21 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 Určitě ano 10 % Spíše ano 17 % Určitě ne 52 % Spíše ne 21 % Angažovat se ve vlastní obci či městské části kandidaturou je ochotna menšina lidí (10 % určitě, 17 % spíše). To odpovídá dřívějším výzkumům a naznačuje, že nárůst počtu kandidujících hnutí a stran je zejména vyplnění prostoru uvolněného velkými stranami. Angažovanost se neliší z hlediska vzdělání či příjmů, ale v různých skupinách může mít jiné důvody (společenská rezignace chudší části společnosti, orientace na kariéru a osobní rozvoj u vzdělanějších a bohatších).

22 OCHOTA KANDIDOVAT Byl(a) byste vy osobně ochotna kandidovat do obecního zastupitelstva a podílet se na řízení vaší obce / městské části? N = 1206 do obyvatel obyvatel obyvatel let let let let let 70 let a více 34 % 24 % 20 % ANO (určitě + aspíše) 32 % 32 % 32 % 36 % 14 % 12 % 66 % 76 % 80 % NE (určitě + spíše) 68 % 68 % 68 % 65 % 86 % 88 % Vyšší angažovanost v komunální politice připouštějí lidé z menších měst, což odpovídá reálně vyššímu zastoupení obyvatel v lokálních zastupitelstev apod. Angažovanost se neliší u věkových skupin do 59 let (pak klesá i kvůli zdravotním aj. omezením). Nelze tedy očekávat výrazný posun angažovanosti generační obměnou.

23 NÁZOR NA REFERENDUM Co si myslíte o konání místních referend, kterými občané rozhodují o řešení lokálních problémů a otázek? N = 1206 Měla by se konat méně obyčejní lidé nedokáží správně rozhodovat 15 % Současný stav je v pořádku 32 % Měla by se posílit konat častěji / o více věcech 53 % Většina obyvatel si přeje posílení lokálních referend. Mezi sociálními skupinami přitom nejsou výrazné rozdíly. Mírné rozdíly lze vypozorovat z hlediska politické orientace např. 25 % voličů ODS je pro omezení současného stavu a podmínek konání referend.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 BRNO zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH Období sběru dat: 11. 9. 2014-18. 9. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a VNÍMÁNÍ VYBRANÝCH PROBLÉMŮ Období sběru dat: 16. 4. 2014 23. 4. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VZTAH ČECHŮ K MIGRACI, CIZINCŮM A ISLÁMU 2. 2. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Říjen 2014 Obsah Hlavní zjištění strana 3 Realizátor projektu strana 5 Východiska

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu

Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu Násilí z nenávisti a snášenlivost na internetu VÝZKUMNÁ ZPRÁVA II 22. prosince 2014 PODPOŘENO GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO: Metodologie výzkumu Velikost vzorku

Více

Rovnost a menšiny očima středoškoláků Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2015 včetně porovnání s rokem 2007

Rovnost a menšiny očima středoškoláků Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2015 včetně porovnání s rokem 2007 Rovnost a menšiny očima středoškoláků Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2015 včetně porovnání s rokem 2007 ÚVOD Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu března

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST Kvantitativní výzkum pro MF ČR Červenec 2 / Závěrečná zpráva z výzkumu / Client Service Director: Pavel Šimoník / Senior Analyst: Iva Ryznerová / STEM/MARK, a.s. OBSAH Hlavní zjištění

Více

Klíč k posílení integrační politiky obcí

Klíč k posílení integrační politiky obcí Klíč k posílení integrační politiky obcí SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST Ivan Gabal Karel Čada Jan Snopek Otevřená společnost, o. p. s. Text této publikace byl vytvořen v rámci projektu s názvem

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ Kvantitativní telefonický výzkum analýza informačních zdrojů v rámci obyvatel kraje Zpráva zahrnuje následující kraje:,,,, Královehradecký a Listopad 00 / Závěrečná zpráva

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Abstrakt: Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více