1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY SKŘIVÁNEK S. R. O.

2 Obsah 1 ÚVOD NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE PRAVIDLA SPOLUPRÁCE Povinnosti dodavatelů Zakázky překladu Zadání zakázky Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby Grafická a lokalizační služba Průběh zakázky ová komunikace Kontrola překladu Pojmenovávání souborů Odevzdání překladu Hodnocení překladu Zakázky tlumočení Zadání zakázky Zpracování zakázky Hodnocení tlumočení Přehled nedostupnosti Fakturace dodaných služeb Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Posouzení uznatelnosti reklamace Vyřízení reklamace CAT PROGRAMY KONTAKTNÍ ÚDAJE...24

3 1 ÚVOD Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám, že jste se rozhodli spolupracovat s naší společností a doufáme, že naše spolupráce bude oboustranně přínosná a povede ke spokojenosti nás všech, kteří se podílíme na realizaci překladatelských a tlumočnických projektů, a především ke spokojenosti našich klientů, kteří nám tyto projekty s důvěrou svěřují. Překladatelská agentura Skřivánek s. r. o. byla založena v roce Poskytujeme profesionální služby v oboru překladů, tlumočení a výuky cizích jazyků ve standardu zemí Evropské unie na celém území ČR a také v zahraničí. Jsme držiteli certifikátu jakosti EN ISO 9001:2000 od certifikačního orgánu TÜV NORD a dále jsme registrováni jako překladatelská agentura poskytující služby v souladu s normou EN 15038:2006. V této příručce naleznete podrobná pravidla spolupráce s naší společností, která si prosím pečlivě prostudujte. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností jsme vám vždy k dispozici na adrese (Centrální databáze překladatelů) nebo na našich pobočkách, jejichž adresy najdete na webových stránkách Na těchto stránkách najdete také aktuality a užitečné odkazy z oblasti překladů a tlumočení.

4 2 NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE Spolupráci je možné zahájit, pokud splňujete naše požadavky na spolupráci pro danou službu a v případě překladatelství jste úspěšně vyhotovil vstupní testovací překlad vybraného oboru/specializace. Požadavky na nové překladatele: - vlastní PC + aktivní znalost práce s PC a příslušné programové vybavení (MS Office, Adobe reader, případně speciální CAT nástroj) - nutnost rychlé komunikace mobilní telefon či jiný spolehlivý komunikační prostředek - přístup k internetu, včetně ové adresy - jazyková kvalifikace výborná znalost příslušného jazyka a češtiny, překladatelské (tlumočnické) schopnosti: SŠ roky překladatelské (tlumočnické) praxe nebo VŠ vzdělání zaměřené na jazyky nebo jazyková zkouška na úrovni minimálně všeobecné státní zkoušky - odborná kvalifikace vzdělání v konkrétním oboru nebo praxe v konkrétním oboru nebo 2-3letá zkušenost v překládání (tlumočení) daného oboru. Před zahájením spolupráce si od vás ještě vyžádáme potřebné dokumenty potvrzující vaše jazykové znalosti a znalosti daného oboru/specializace a doklady opravňující vás vyhotovovat překladatelské nebo tlumočnické služby. Následně vám bude zaslána Smlouva o spolupráci (v případě spolupráce na ŽL) nebo Dohoda o provedení práce (DPP). Pozn.: Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dohoda o provedení práce se uzavírá nejdéle na jeden kalendářní rok. Jestliže spolupráce pokračuje i v dalším roce, musí být uzavřena nová dohoda. Spolupráce na základě DPP je však limitována na 150 hodin ročně, proto ji využíváme obvykle jen u překladatelů/tlumočníků méně frekventovaných, popř. exotických jazyků. Preferujeme dodavatele se živnostenským listem, se kterými můžeme uzavřít smlouvu o spolupráci. Pozn.: Podepisování smlouvy ani absolvování vstupního testu se nevztahuje na soudní tlumočníky, kteří své znalosti prokazují zasláním kopie soudního jmenování. Po doručení vámi podepsané Smlouvy o spolupráci, případně Dohody o provedení práce, budete zařazeni do naší databáze dodavatelů, nejprve jako dodavatel ve zkušební době. Po přeložení/zkorigování prvních slov a v návaznosti na průměr výsledků hodnocení vašich překladů (nejhůře známka BA) budete zařazeni do kategorie vedlejší dodavatel. V případě že splníte následující předpoklady a budete mít zájem o výhradní spolupráci jako hlavní dodavatel pro určitou jazykovou kombinaci a obor, bude vám přiřazen status hlavní dodavatel. Předpoklady pro přiřazení statusu hlavní dodavatel : - přeložil/a jste pro společnost Skřivánek s. r. o slov a více - máte průměrné hodnocení do AB (u méně obvyklých oborů a jazyků BB) - dodal/a jste všechny požadované dokumenty - vaše cena je na úrovni průměrných nákupních cen

5 - jste k dispozici na plný úvazek kapacita: překlady slov / den, korektura slov / den - pracujete na základě živnostenského oprávnění. Hlavního dodavatele oslovují pracovníci s poptávkou vždy přednostně. Pokud je vytížen, kontaktují vedlejšího dodavatele. Pozn.: Zkušební doba se nevztahuje na tlumočníky, kteří své schopnosti dokládání uvedením referencí, případně členství v oborových asociacích. Upozornění: Kvalitu odevzdaných služeb průběžně sledujeme a v naší databázi pravidelně aktualizujeme hodnocení dodavatelů. V případě výrazného zhoršení kvality nebo opakovaných problémů bude s daným dodavatelem spolupráce ukončena.

6 3 PRAVIDLA SPOLUPRÁCE 3.1 Povinnosti dodavatelů Dodavatel je povinen vyhotovovat objednané služby v nejvyšší možné kvalitě a vystupovat a jednat jen v souladu se zájmy, dobrým jménem a pověstí společnosti Skřivánek s. r. o. či jejích zákazníků a vynakládat maximální úsilí na jejich podporu a ochranu. Dodavatel je povinen zachovat důvěrný ráz veškeré komunikace a zajistit, aby nedošlo ke zpřístupnění důvěrných informací obsažených v překládaných textech neoprávněným osobám. O zadaných zakázkách dodavatel komunikuje výhradně s pracovníky Skřivánek s. r. o., bez jejich vědomí nekontaktuje konečného příjemce zakázky. 3.2 Zakázky překladu Zadání zakázky Ve většině případů zasíláme texty k překladu/korektuře překladatelům/korektorům em a stejným způsobem přijímáme hotové překlady/zkorigované texty. Po obdržení u s poptávkou nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. S překládáním/korekturou však počkejte, dokud od nás neobdržíte konečné potvrzení a závaznou objednávku dané služby. V urgentních případech vás budeme kontaktovat telefonicky. Před zahájením překladu/korektury byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky: typ služby (překlad: s/bez použití CAT nástroje, soudní; korektura: jazyková, nezávislá, předtisková), rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín dodání, obor/specializace textu k překladu, účel překladu a cílová skupina, požadovaný editor a formát - zdrojový text - instrukce k projektu, referenční materiály a překladová paměť (pokud jsou k dispozici). Pozn.: Pokud jsou podklady k překladu/korektuře objemnější, budou vám předány prostřednictvím našeho FTP serveru. Příslušný pracovník zadávající zakázku vám zašle přihlašovací údaje a hesla ke stažení souborů. Zároveň s textem k překladu/korektuře obdržíte doklad o zakázce (PO Purchase order), který obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky

7 jméno a fakturační adresa dodavatele způsob dodání (across server, , fax, FTP, kurýr, osobně, pošta) způsob účtování (cílová normostrana, cílová slova, zdrojová normostrana, zdrojová slova) cílová skupina a účel překladu termín dodání (datum a čas) požadovaný výkon cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (slovo, hodina, strana, kus) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena informace o poskytnuté terminologii a referenčních materiálech editor zdrojový a cílový formát. Po přijetí zakázky si text k překladu/korektuře i doklad o zakázce důkladně prohlédněte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní soubory, - soubory s textem k překladu/korektuře lze na vašem PC otevřít, - všechny stránky jsou čitelné (jedná-li se o skenovaný dokument), - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna zakázku vypracovat a dodat do požadovaného termínu. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

8

9 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí neporušené a kompletní zakázky. Jestliže po zhlédnutí textu dojdete k závěru, že o zakázku nemáte zájem, musíte nás ihned kontaktovat. V opačném případě považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Rovněž nás neprodleně kontaktujte, pokud zjistíte nesrovnalosti na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které najdete na tomto odkazu: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby V případě zpracování překladu, korektury a jazykové služby jste povinen/povinna vyhotovit řádný překlad, korekturu a/nebo jazykovou službu v odpovídající významové, gramatické, terminologické a stylistické kvalitě, s ohledem na účel použití a cílovou skupinu, v určeném editoru, požadované verzi a formátu, v souladu s objednávkou a zaslanými instrukcemi (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií) a v grafické úpravě odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak Grafická a lokalizační služba V případě grafické a lokalizační služby jste povinen/povinna vyhotovit řádně graficky a/nebo technicky zpracovaný podklad, v požadované kvalitě a funkčnosti, v požadované verzi operačního systému, aplikaci a platformě, v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a přesně odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak. Podrobnější informace k požadavkům na jednotlivé služby najdete ve specifikaci jednotlivých služeb, které jsou součástí vaší smlouvy Průběh zakázky Informujte nás! Pokud zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce nebo pokud se při vyhotovení služby objeví jakékoli problémy, které byste nedokázal/a samostatně vyřešit a ohrozily by včasné odevzdání zakázky (technické problémy se soubory, výpadek internetu, elektřiny, selhání PC apod.), kontaktujte nás prosím bez zbytečného odkladu s dostatečným časovým předstihem před termínem odevzdání zakázky.

10 Máte-li dotazy nebo poznámky k překladu (chyby ve zdrojovém textu, nejasné termíny, chybějící kontext apod.), uveďte je prosím v samostatném dokumentu Query report a zašlete během zpracování zakázky příslušnému pracovníkovi společnosti Skřivánek s. r. o., který je bude konzultovat s koncovým klientem a zašle vám upřesňující informace nebo pokyny. Pokud zjistíte, že nestihnete překlad vyhotovit v požadovaném termínu, ihned nás o tom prosím informujte, abychom mohli situaci začít co nejdříve řešit. Bez předchozí domluvy s námi nevkládejte do textu žádné poznámky, které by bylo třeba před použitím cílového textu odstraňovat. Poznámky překladatele, které jsou určeny cílové skupině a mají se objevit v konečné podobě cílového textu, mohou být po dohodě se zadavatelem začleněny v textu jako poznámky pod čarou nebo se zvláštním typografickým zdůrazněním ová komunikace Nezbytnou podmínkou spolupráce je oboustranná rychlá reakce na a ová schránka s dostatečnou kapacitou.. Snažte se vždy odpovídat na náš pomocí funkce odpovědět (reply) tak, aby náš původní a předmět u (subject) zůstal součástí vaší zprávy. V případě, že musíte vytvořit nový , uveďte v textu oslovení, text a podpis nejlépe s vašimi kontaktními údaji a do předmětu u zadejte: číslo zakázky (nikoliv objednávky), cílový jazyk. Nikdy nepoužívejte diakritiku v názvech příloh (přílohy nejlépe zkomprimujte do archivu zip). V opačných případech se může stát, že y neprojdou našimi antivirovými či antispamovými filtry! Kontrola překladu Před odevzdáním vyhotoveného překladu, korektury nebo jazykové služby jste povinen/povinna provést výstupní kontrolu překladu, zahrnující korekturu a kontrolu přeloženého textu, použití nástrojů na kontrolu pravopisu daného jazyka, kontrolu úplnosti a ostatních vlastností, a ujistit se, že v textu nezůstaly žádné významové, gramatické, pravopisné nebo jiné chyby, text je terminologicky a stylisticky jednotný, v překladu není nic vynecháno a pokud se během zpracování vyskytly nějaké nejasnosti, byly před konečným odevzdáním služby oznámeny a vyjasněny Pojmenovávání souborů Zpracováváme velké množství zakázek, proto vás prosíme, abyste pro snadnější komunikaci a orientaci zachovávali originální názvy souborů a nepřejmenované nám je posílali vyhotovené zpět.

11 3.2.7 Odevzdání překladu V případě zpracování zakázek v prostředí překladových (CAT) nebo lokalizačních programů jste povinen/povinna nám po dokončení zakázky předat vytvořenou či modifikovanou překladovou paměť jako nedílnou součást zakázky, přičemž vytvoření či modifikace paměti je součástí předmětu smlouvy a je zahrnuto v ceně zakázky. Paměť, kterou vám v těchto případech poskytneme, můžete použít pouze pro účely plnění dané zakázky. Na překladatelské paměti, terminologické slovníky a další pomocné materiály vytvořené v průběhu zpracování zakázky se vztahují autorská práva a dohody o ochraně informací, proto nesmí být v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Vyhotovené překlady nám prosím zašlete na (nejlépe zazipované), v případě objemnějších souborů nám je předejte pomocí FTP serveru (odkaz na naše FTP vám bude na požádání zaslán). Příjem překladu vám následně potvrdíme. V případě překládání v překladovém systému Across nám vyhotovený překlad doručíte přímo v tomto systému pomocí průvodce odeslání dokončené zakázky (Deliver Task) a zvolením možnosti Upload task(s) to the server directly... Tímto zakázku odevzdáte automaticky na náš překladový server. Po odeslání překladu se vám zobrazí na obrazovce zpráva o proběhlé synchronizaci dat mezi vaším počítačem a naším serverem. Pracovník zadávající pobočky dostane ve stejnou chvíli zprávu o vaší odevzdané práci. V ideálním případě ho informujte ještě em. Pokud vám zakázka tímto způsobem nepůjde odeslat a nebo jste zakázku přijali pomocí balíčku CWU (v případech, kdy dodavatel má nižší než požadovanou rychlost připojení), zvolte v průvodci odeslání možnost Create CRU for manual import at server side. Průvodce odeslání vám takto vygeneruje soubor *.CRU obsahující váš překlad, který em zašlete na pobočku. Postup vytvoření CRU balíčku najdete popsán také zde: Pokud při výstupní kontrole překladu narazí příslušný pracovník na nějaké nesrovnalosti v překladu, bude vás o nich ihned informovat a očekáváme na ně pružnou reakci z vaší strany. Pokud bude následně klient požadovat nějaké opravy nebo změny v odevzdaném překladu, budeme vás o nich rovněž ihned informovat s prosbou zaimplementovat je do daného textu. V závislosti na množství požadovaných změn je možné tyto úpravy považovat za další část zakázky Hodnocení překladu Korektury překladů rodilými mluvčími, popř. dalšími odborníky v oboru, jsou nedílnou součástí služeb, které naše společnost nabízí. Rozlišujeme přitom jazykové korektury, kdy je kontrolován pouze cílový text po stránce jazykové, a korektury nezávislé (srovnávací), kdy jiný překladatel kontroluje správnost překladu po věcné a významové stránce porovnáváním se zdrojovým textem. Provádíme je u co možná největšího množství překladů z důvodu kontroly kvality překladu. Součástí jazykových a nezávislých korektur v rozsahu větším než 250 slov je i vyplnění hodnotících formulářů, které překladatelům poskytujeme jako zpětnou vazbu k vypracované zakázce. Při korektuře se hodnotí následující kategorie: přesnost, terminologie, jazyk, styl a přizpůsobení textu místním a funkčním specifikům. Korektor zařadí chyby do příslušné kategorie a přiřadí jim určitou závažnost (lehká, hrubá, preferenční) podle toho, jak ovlivňují kvalitu a porozumění překladu. Každá závažnost chyby se násobí jiným počtem trestných

12 bodů (hrubá chyba 4 trestnými body, lehká 1 trestným bodem a preferenční 0,1 trestného bodu). Součet trestných bodů ve všech kategoriích se vydělí povoleným počtem chyb, který se vypočítá na základě počtu slov kontrolovaného textu. Výsledným hodnocením je známka ze stupnice AA (výborný), AB (velmi dobrý), BA (dobrý), BB (uspokojivý), BC (dostatečný), CB (nedostatečný), CC (špatný), CD (velmi špatný), DC (zcela špatný). Hranicí pro přijatelnost překladu je 2% chybovost (odpovídá hodnocení BC). Korektor dále slovně popíše celkovou kvalitu překladu, případně upozorní na oblasti, které je potřeba zlepšit. U rozsáhlých textů může korektor spočítat chyby jen ze vzorku textu o rozsahu slov, který vybere z koncové části překladu. Korektoři: Hodnocení překladu se provádí vyplněním hodnotícího formuláře na webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže), případně v xls. Aby se Vám on-line hodnotící formulář zobrazil, zaměstnanec zodpovědný za danou zakázku Vám ho musí při zadání korektury zpřístupnit. Veškeré pokyny k hodnocení překladu jsou uvedené v příručce Pokyny_ke_zjednodusenemu_hodnoticimu_formulari.pdf, kterou si můžete kdykoli vyžádat od CDP. Překladatelé: Hodnocení vašich překladů, které byly zkorigovány, jsou vám k dispozici na našem webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže). Pro přihlášení zadáte jako přihlašovací jméno váš (pokud používáte více ů, je to ten, na který vám byla zaslána tato Příručka v případě potřeby vám ho můžeme po dohodě změnit na jiný), zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté kliknete na požadovanou sekci v nabídce na levé straně stránky (korektoři: Hodnocení překladů, překladatelé: Překlady). Z pochopitelných důvodů preferujeme překladatele s výborným hodnocením. Po překladatelích, jejichž kvalita překladů se opakovaně zhoršuje, požadujeme srážky z fakturace dle platného systému srážek, případně s nimi spolupráci úplně ukončíme. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního překladu. 3.3 Zakázky tlumočení Zadání zakázky O nových zakázkách tlumočníky informujeme em nebo v urgentních případech telefonicky. Před zahájením tlumočení byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky(typ tlumočení, rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín a místo tlumočení, obor/specializace tlumočení, účel tlumočení a cílová skupina) - instrukce k projektu, referenční materiály a terminologie (pokud jsou k dispozici).

13 V případě ové komunikace nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. Zakázku vám následně potvrdíme zasláním závazné objednávky dané služby. Doklad o zakázce (PO Purchase order) obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky jméno a fakturační adresa dodavatele termín (datum a čas) a místo tlumočení požadovaný výkon (typ tlumočení) cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (minuta, hodina, den) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena Po přijetí zakázky si pokyny k tlumočení i doklad o zakázce důkladně projděte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní informace, - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna se v požadovaném termínu na místo tlumočení dostavit. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

14

15 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí zakázky. Tímto považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Pokud později zjistíte, že se na místo tlumočení v požadovaný termín nemůžete z nějakého důvodu dostavit, ihned nás o tom informujte. Rovněž nás neprodleně informujte, pokud zjistíte nesrovnalost na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které naleznete zde: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky V případě tlumočení jste povinen/povinna poskytnout společnosti Skřivánek s. r. o. a/nebo jejímu zákazníkovi řádné tlumočení v odpovídající významové a terminologické kvalitě a srozumitelnosti, v souladu s daným typem tlumočení a v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a/nebo zákazníka objednatele (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií). Na místo tlumočení jste povinen/povinna se dostavit s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat. Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem, nestaví se na stranu žádného z účastníků ani nezkresluje význam výpovědi a je zákazníkovi objednatele k dispozici po celou dobu plnění služby Hodnocení tlumočení Po skončení každého tlumočení provádí klient hodnocení tlumočení. Hodnotí následující kategorie: Dochvilnost, Úroveň tlumočení, Projev tlumočníka, Celkový dojem, vystupování, úpravu vzhledu, apod. a Spokojenost s vyřízením zakázky. Cílem hodnocení je pravidelné monitorování spokojenosti našich zákazníků s poskytovanými službami tlumočení a zajištění zpětné vazby našim tlumočníkům. Hodnocení vašich tlumočení najdete na našem webovém portálu Jako přihlašovací jméno zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka, zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté přejdete do sekce Hodnocení tlumočení na levé straně stránky. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního tlumočení a tlumočení pro uprchlíky.

16 3.4 Přehled nedostupnosti Přehled nedostupnosti slouží k evidenci vaší volné kapacity pro nové zakázky. Pokud budete v konkrétním termínu z nějakého důvodu nedostupný/á (dovolená, nemoc, pracovní vytíženost apod.), prosíme vás o zaznamenání této skutečnosti na webovém portále v Přehledu nedostupnosti dodavatele. Tato informace bude automaticky přenesena do našeho informačního systému a zpřístupněna všem našim zaměstnancům odpovědným za zpracování zakázek. Nebudeme vás tak vyrušovat v době vaší nedostupnosti a budeme moci efektivněji koordinovat zadávání našich zakázek. Kalendář pro zaznamenání nedostupnosti je vám přístupný na adrese Jako přihlašovací zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka. Pro vygenerování nového hesla zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace), kliknete na odkaz Přihlásit a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Po přihlášení přejdete do sekce Nedostupnost, kde se Vám zobrazí kalendář. Pro zadání nedostupnosti kliknete na tlačítko Nový záznam nebo na konkrétní den v kalendáři. Zobrazí se vám okno, ve kterém vyplníte: hodnotu nedostupnosti (Nedostupnost), termín nedostupnosti (Od data Do data) a případně konkrétní den v týdnu (Den), pokud se vaše nedostupnost týká jen jednoho určitého dne v týdnu daného časového období. Tyto dny se následně barevně vyznačí v kalendáři. Hodnoty nedostupnosti jsou následující: Dostupný (100 %) (Znamená, že jste 100% dostupný/á a připravený/á přijímat zakázky. V kalendáři automaticky nastaveno na každý den, tj. pokud hodnotu nezměníte, zůstane hodnota Dostupný.) Částečně dostupný (50 %) (Znamená, že jste částečně zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, ale stále máte kapacitu na zpracování zakázek dalších.) Zaneprázdněn (0 %) (Znamená, že jste zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, případně na dovolené apod., ale je možno vás kontaktovat v případě dotazů k ukončeným zakázkám, za účelem dohody o budoucích zakázkách či práce na dlouhodobých projektech.) Nedostupný (nekontaktovat) (Znamená, že si v žádném případě nepřejete být kontaktován/a ze strany našich zaměstnanců (např. dovolená, nemoc), nebo jste zcela mimo dosah komunikačních prostředků.) Příklad: V období od do budete nedostupný/á každé pondělí z důvodu pracovní vytíženosti. Zadáte: Nedostupnost: Zaneprázdněn (0 %) Od data: Do data: Den: pondělí Kliknete na Uložit". Pokud v daném časovém období budete nedostupný/á všechny dny v týdnu, můžete v poli Den" vybrat možnost všechny" nebo nechat nevyplněné. V kalendáři se pak barevně vyznačí všechny dny zadaného časového období. Pro smazání zadaného záznamu kliknete na konkrétní datum v kalendáři, v zobrazeném

17 okně zadáte požadované datum, na kterém chcete vaši nedostupnost odstranit, a kliknete na tlačítko Smazat". 3.5 Fakturace dodaných služeb Spolupracujete-li s námi na základě živnostenského listu, svoji práci fakturujete. Spolupracujete-li s námi na základě DPP, měsíčně nám odevzdáváte vyúčtování svých výkonů v předepsané formě. Přijetí služby, která je bez vad a dodaná v dohodnutém termínu, vám bude potvrzeno e- mailovou zprávou. Počet jednotek uvedený na dokladu o zakázce (konečná verze objednávky) je zároveň konečným výsledkem, tedy fakturovaným množstvím, nebude-li dohodnuto jinak. (Pokud nelze spočítat přesný počet slov originálu a v dokladu o zakázce je pouze odhadované množství, bude vám po vyhotovení překladu vystaven nový doklad s přesným počtem přeložených slov, dle kterého si budete danou zakázku fakturovat.) Jste povinen/povinna vést si evidenci o provedených zakázkách (kopie dokladů o zakázce, seznam zakázek, fakturaci). Na vyžádání vám můžeme poslat aktuální stav provedených, nevyfakturovaných výkonů a jejich rozsah. V rámci úspory práce a bankovních poplatků prosíme o hromadnou fakturaci vaší práce jednou měsíčně. Na faktuře nebo v její příloze uveďte výčet jednotlivých zakázek v návaznosti na zaslané podklady k fakturaci (zasílané začátkem měsíce), které obsahují seznam řádně dodaných zakázek v předchozím měsíci. Příklad podkladů k fakturaci je uveden níže:

18

19 Na faktuře ke každé zakázce uveďte minimálně tyto údaje: číslo zakázky - dle dokladu o zakázce (nikoliv číslo objednávky) zadávající pobočka (stačí město) předmět dodávky (překlad, korektura, soudní překlad atd.) cena za jednotku počet jednotek výsledná částka za danou zakázku. Příklad: Zakázka č. Zadavatel Předmět dodávky Jedn. cena Počet j. (SW) Celkem (Kč) XXXX XXXXX Kolín překlad z EN do DE 0, ,- XXXX XXXXX Zlín překlad z EN do CS 0, ,- Celkem k úhradě 1724,- Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti: vaše obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání (musí být totožné s údaji na vašem živnostenském listu) vaše identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) bankovní spojení s číslem účtu + kód banky vaše pořadové číslo faktury způsob úhrady: převodem na účet konstantní symbol: 0308 datum vystavení faktury datum splatnosti faktury 45 dní od data přijetí faktury Jsem plátcem DPH / Nejsem plátcem DPH. údaj o zápisu v obchodním rejstříku (jestliže jste zapsán/-a). Nejste-li zapsán/-a v OR, je vhodné uvést zápis do rejstříků živnostníků, např.: zapsán u ŽÚ v Brně dne pod číslem jednacím (je uvedeno v záhlaví vašeho živnostenského listu). obchodní jméno a sídlo odběratele: Skřivánek, s. r. o. U Jordánka 11/265, Vyškov příjemce faktury: Skřivánek, s. r. o Centrální databáze překladatelů Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí IČ a DIČ Skřivánek, s. r. o.: IČ: , DIČ: CZ výši ceny bez daně předmět a rozsah fakturace: předmět (překlad, korektura, soudní překlad, tlumočení apod.) číslo zakázky zadávající pobočka počet jednotek sazba za jednotku celkem váš podpis, případně vaše razítko a kontakt na vás Pokud jste plátce DPH, uveďte navíc:

20 slova daňový doklad DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesmí být pozdější než datum vystavení faktury sazbu daně výši daně v případě že jste soudním tlumočníkem, uveďte vaše správní číslo a razítko. Na požádání vám dodáme formulář faktury v programu MS Excel, kde lze všechny náležitosti předem nastavit, a předejít tak případným chybám. (Ve formuláři jsou komentáře a textová pole s pokyny, které před tiskem faktury musíte vymazat.) Fakturu nezasílejte na adresu sídla firmy do Vyškova (odběratel)! V takovém případě se úhrada může velmi zpozdit. Zasílejte faktury na adresu Skřivánek s. r. o., CDP, Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí. Faktury můžete zasílat fyzicky poštou na adresu Centrální databáze překladatelů nebo e- mailem s naskenovaným podpisem a razítkem. V případě, že vaše faktura nebude splňovat výše uvedené náležitosti, budeme bohužel nuceni vrátit vám ji k opravě, přičemž splatnost faktury se počítá od data přijetí opravené verze. Pracujete-li pro nás na DPP, zašlete nám nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce vyplněný výkaz prací (možno zaslat em nebo podepsaný výkaz poštou). Formulář výkazu obdržíte při podpisu dohody o provedení práce. Jestliže dodáte vyplněný výkaz nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce, obdržíte po 16. dni v měsíci úhradu své práce za předchozí měsíc. Pokud nestihnete výkaz dodat včas, úhrada se o měsíc opozdí. Z účtované částky srážíme daň podle zákona o dani z příjmu. Příjmy, u kterých je uplatněna srážková daň, se již neuvádějí v daňovém přiznání. 3.6 Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Dodavatel je zodpovědný za škodu, která společnosti Skřivánek s. r. o. vznikne z důvodu vadného poskytnutí jím dodané služby, a je povinen tuto škodu v plné výši uhradit. Pro případ vzniku takové škody je povinen se v dostatečném rozsahu profesně pojistit a toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Na každou službu poskytuje dodavatel objednateli záruku v rozsahu a po dobu, po kterou bude oprávněn své nároky z vad poskytnuté služby uplatnit vůči objednateli jeho zákazník, nejméně však v délce dva roky ode dne poskytnutí služby. Objednatel je povinen reklamovat vady služby u dodavatele písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě dozvěděl. Toto platí jak pro vady služby zjištěné objednatelem před jejím předáním zákazníkovi, tak i v případě vady zjištěné a reklamované zákazníkem u objednatele.

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hulkarna.cz uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O.

FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY FIREMNÍ FINANCE PRO s.r.o. 1 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 Poskytované služby 1.1.1 Rozsah služeb Tyto obchodní podmínky ( OP ) a na ně odkazující jednotlivé uzavřené smlouvy ( Smlouvy ) tvoří mezi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) mezi: Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., Se sídlem Vinohradská

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění antivirové a antispamové ochrany Ministerstva financí a Daňové správy Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel Všeobecné obchodní podmínky užívání systému AKTIVITY provozovaného společností MiCoS Software, s.r.o. platné a účinné od 1.2.2014 1.1.1 Poskytovatelem je společnost

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 711/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 653 ze dne 27.08.2014 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek u zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: "Mobilní telefonie MČ

Více