1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY SKŘIVÁNEK S. R. O.

2 Obsah 1 ÚVOD NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE PRAVIDLA SPOLUPRÁCE Povinnosti dodavatelů Zakázky překladu Zadání zakázky Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby Grafická a lokalizační služba Průběh zakázky ová komunikace Kontrola překladu Pojmenovávání souborů Odevzdání překladu Hodnocení překladu Zakázky tlumočení Zadání zakázky Zpracování zakázky Hodnocení tlumočení Přehled nedostupnosti Fakturace dodaných služeb Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Posouzení uznatelnosti reklamace Vyřízení reklamace CAT PROGRAMY KONTAKTNÍ ÚDAJE...24

3 1 ÚVOD Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám, že jste se rozhodli spolupracovat s naší společností a doufáme, že naše spolupráce bude oboustranně přínosná a povede ke spokojenosti nás všech, kteří se podílíme na realizaci překladatelských a tlumočnických projektů, a především ke spokojenosti našich klientů, kteří nám tyto projekty s důvěrou svěřují. Překladatelská agentura Skřivánek s. r. o. byla založena v roce Poskytujeme profesionální služby v oboru překladů, tlumočení a výuky cizích jazyků ve standardu zemí Evropské unie na celém území ČR a také v zahraničí. Jsme držiteli certifikátu jakosti EN ISO 9001:2000 od certifikačního orgánu TÜV NORD a dále jsme registrováni jako překladatelská agentura poskytující služby v souladu s normou EN 15038:2006. V této příručce naleznete podrobná pravidla spolupráce s naší společností, která si prosím pečlivě prostudujte. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností jsme vám vždy k dispozici na adrese (Centrální databáze překladatelů) nebo na našich pobočkách, jejichž adresy najdete na webových stránkách Na těchto stránkách najdete také aktuality a užitečné odkazy z oblasti překladů a tlumočení.

4 2 NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE Spolupráci je možné zahájit, pokud splňujete naše požadavky na spolupráci pro danou službu a v případě překladatelství jste úspěšně vyhotovil vstupní testovací překlad vybraného oboru/specializace. Požadavky na nové překladatele: - vlastní PC + aktivní znalost práce s PC a příslušné programové vybavení (MS Office, Adobe reader, případně speciální CAT nástroj) - nutnost rychlé komunikace mobilní telefon či jiný spolehlivý komunikační prostředek - přístup k internetu, včetně ové adresy - jazyková kvalifikace výborná znalost příslušného jazyka a češtiny, překladatelské (tlumočnické) schopnosti: SŠ roky překladatelské (tlumočnické) praxe nebo VŠ vzdělání zaměřené na jazyky nebo jazyková zkouška na úrovni minimálně všeobecné státní zkoušky - odborná kvalifikace vzdělání v konkrétním oboru nebo praxe v konkrétním oboru nebo 2-3letá zkušenost v překládání (tlumočení) daného oboru. Před zahájením spolupráce si od vás ještě vyžádáme potřebné dokumenty potvrzující vaše jazykové znalosti a znalosti daného oboru/specializace a doklady opravňující vás vyhotovovat překladatelské nebo tlumočnické služby. Následně vám bude zaslána Smlouva o spolupráci (v případě spolupráce na ŽL) nebo Dohoda o provedení práce (DPP). Pozn.: Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dohoda o provedení práce se uzavírá nejdéle na jeden kalendářní rok. Jestliže spolupráce pokračuje i v dalším roce, musí být uzavřena nová dohoda. Spolupráce na základě DPP je však limitována na 150 hodin ročně, proto ji využíváme obvykle jen u překladatelů/tlumočníků méně frekventovaných, popř. exotických jazyků. Preferujeme dodavatele se živnostenským listem, se kterými můžeme uzavřít smlouvu o spolupráci. Pozn.: Podepisování smlouvy ani absolvování vstupního testu se nevztahuje na soudní tlumočníky, kteří své znalosti prokazují zasláním kopie soudního jmenování. Po doručení vámi podepsané Smlouvy o spolupráci, případně Dohody o provedení práce, budete zařazeni do naší databáze dodavatelů, nejprve jako dodavatel ve zkušební době. Po přeložení/zkorigování prvních slov a v návaznosti na průměr výsledků hodnocení vašich překladů (nejhůře známka BA) budete zařazeni do kategorie vedlejší dodavatel. V případě že splníte následující předpoklady a budete mít zájem o výhradní spolupráci jako hlavní dodavatel pro určitou jazykovou kombinaci a obor, bude vám přiřazen status hlavní dodavatel. Předpoklady pro přiřazení statusu hlavní dodavatel : - přeložil/a jste pro společnost Skřivánek s. r. o slov a více - máte průměrné hodnocení do AB (u méně obvyklých oborů a jazyků BB) - dodal/a jste všechny požadované dokumenty - vaše cena je na úrovni průměrných nákupních cen

5 - jste k dispozici na plný úvazek kapacita: překlady slov / den, korektura slov / den - pracujete na základě živnostenského oprávnění. Hlavního dodavatele oslovují pracovníci s poptávkou vždy přednostně. Pokud je vytížen, kontaktují vedlejšího dodavatele. Pozn.: Zkušební doba se nevztahuje na tlumočníky, kteří své schopnosti dokládání uvedením referencí, případně členství v oborových asociacích. Upozornění: Kvalitu odevzdaných služeb průběžně sledujeme a v naší databázi pravidelně aktualizujeme hodnocení dodavatelů. V případě výrazného zhoršení kvality nebo opakovaných problémů bude s daným dodavatelem spolupráce ukončena.

6 3 PRAVIDLA SPOLUPRÁCE 3.1 Povinnosti dodavatelů Dodavatel je povinen vyhotovovat objednané služby v nejvyšší možné kvalitě a vystupovat a jednat jen v souladu se zájmy, dobrým jménem a pověstí společnosti Skřivánek s. r. o. či jejích zákazníků a vynakládat maximální úsilí na jejich podporu a ochranu. Dodavatel je povinen zachovat důvěrný ráz veškeré komunikace a zajistit, aby nedošlo ke zpřístupnění důvěrných informací obsažených v překládaných textech neoprávněným osobám. O zadaných zakázkách dodavatel komunikuje výhradně s pracovníky Skřivánek s. r. o., bez jejich vědomí nekontaktuje konečného příjemce zakázky. 3.2 Zakázky překladu Zadání zakázky Ve většině případů zasíláme texty k překladu/korektuře překladatelům/korektorům em a stejným způsobem přijímáme hotové překlady/zkorigované texty. Po obdržení u s poptávkou nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. S překládáním/korekturou však počkejte, dokud od nás neobdržíte konečné potvrzení a závaznou objednávku dané služby. V urgentních případech vás budeme kontaktovat telefonicky. Před zahájením překladu/korektury byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky: typ služby (překlad: s/bez použití CAT nástroje, soudní; korektura: jazyková, nezávislá, předtisková), rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín dodání, obor/specializace textu k překladu, účel překladu a cílová skupina, požadovaný editor a formát - zdrojový text - instrukce k projektu, referenční materiály a překladová paměť (pokud jsou k dispozici). Pozn.: Pokud jsou podklady k překladu/korektuře objemnější, budou vám předány prostřednictvím našeho FTP serveru. Příslušný pracovník zadávající zakázku vám zašle přihlašovací údaje a hesla ke stažení souborů. Zároveň s textem k překladu/korektuře obdržíte doklad o zakázce (PO Purchase order), který obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky

7 jméno a fakturační adresa dodavatele způsob dodání (across server, , fax, FTP, kurýr, osobně, pošta) způsob účtování (cílová normostrana, cílová slova, zdrojová normostrana, zdrojová slova) cílová skupina a účel překladu termín dodání (datum a čas) požadovaný výkon cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (slovo, hodina, strana, kus) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena informace o poskytnuté terminologii a referenčních materiálech editor zdrojový a cílový formát. Po přijetí zakázky si text k překladu/korektuře i doklad o zakázce důkladně prohlédněte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní soubory, - soubory s textem k překladu/korektuře lze na vašem PC otevřít, - všechny stránky jsou čitelné (jedná-li se o skenovaný dokument), - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna zakázku vypracovat a dodat do požadovaného termínu. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

8

9 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí neporušené a kompletní zakázky. Jestliže po zhlédnutí textu dojdete k závěru, že o zakázku nemáte zájem, musíte nás ihned kontaktovat. V opačném případě považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Rovněž nás neprodleně kontaktujte, pokud zjistíte nesrovnalosti na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které najdete na tomto odkazu: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby V případě zpracování překladu, korektury a jazykové služby jste povinen/povinna vyhotovit řádný překlad, korekturu a/nebo jazykovou službu v odpovídající významové, gramatické, terminologické a stylistické kvalitě, s ohledem na účel použití a cílovou skupinu, v určeném editoru, požadované verzi a formátu, v souladu s objednávkou a zaslanými instrukcemi (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií) a v grafické úpravě odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak Grafická a lokalizační služba V případě grafické a lokalizační služby jste povinen/povinna vyhotovit řádně graficky a/nebo technicky zpracovaný podklad, v požadované kvalitě a funkčnosti, v požadované verzi operačního systému, aplikaci a platformě, v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a přesně odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak. Podrobnější informace k požadavkům na jednotlivé služby najdete ve specifikaci jednotlivých služeb, které jsou součástí vaší smlouvy Průběh zakázky Informujte nás! Pokud zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce nebo pokud se při vyhotovení služby objeví jakékoli problémy, které byste nedokázal/a samostatně vyřešit a ohrozily by včasné odevzdání zakázky (technické problémy se soubory, výpadek internetu, elektřiny, selhání PC apod.), kontaktujte nás prosím bez zbytečného odkladu s dostatečným časovým předstihem před termínem odevzdání zakázky.

10 Máte-li dotazy nebo poznámky k překladu (chyby ve zdrojovém textu, nejasné termíny, chybějící kontext apod.), uveďte je prosím v samostatném dokumentu Query report a zašlete během zpracování zakázky příslušnému pracovníkovi společnosti Skřivánek s. r. o., který je bude konzultovat s koncovým klientem a zašle vám upřesňující informace nebo pokyny. Pokud zjistíte, že nestihnete překlad vyhotovit v požadovaném termínu, ihned nás o tom prosím informujte, abychom mohli situaci začít co nejdříve řešit. Bez předchozí domluvy s námi nevkládejte do textu žádné poznámky, které by bylo třeba před použitím cílového textu odstraňovat. Poznámky překladatele, které jsou určeny cílové skupině a mají se objevit v konečné podobě cílového textu, mohou být po dohodě se zadavatelem začleněny v textu jako poznámky pod čarou nebo se zvláštním typografickým zdůrazněním ová komunikace Nezbytnou podmínkou spolupráce je oboustranná rychlá reakce na a ová schránka s dostatečnou kapacitou.. Snažte se vždy odpovídat na náš pomocí funkce odpovědět (reply) tak, aby náš původní a předmět u (subject) zůstal součástí vaší zprávy. V případě, že musíte vytvořit nový , uveďte v textu oslovení, text a podpis nejlépe s vašimi kontaktními údaji a do předmětu u zadejte: číslo zakázky (nikoliv objednávky), cílový jazyk. Nikdy nepoužívejte diakritiku v názvech příloh (přílohy nejlépe zkomprimujte do archivu zip). V opačných případech se může stát, že y neprojdou našimi antivirovými či antispamovými filtry! Kontrola překladu Před odevzdáním vyhotoveného překladu, korektury nebo jazykové služby jste povinen/povinna provést výstupní kontrolu překladu, zahrnující korekturu a kontrolu přeloženého textu, použití nástrojů na kontrolu pravopisu daného jazyka, kontrolu úplnosti a ostatních vlastností, a ujistit se, že v textu nezůstaly žádné významové, gramatické, pravopisné nebo jiné chyby, text je terminologicky a stylisticky jednotný, v překladu není nic vynecháno a pokud se během zpracování vyskytly nějaké nejasnosti, byly před konečným odevzdáním služby oznámeny a vyjasněny Pojmenovávání souborů Zpracováváme velké množství zakázek, proto vás prosíme, abyste pro snadnější komunikaci a orientaci zachovávali originální názvy souborů a nepřejmenované nám je posílali vyhotovené zpět.

11 3.2.7 Odevzdání překladu V případě zpracování zakázek v prostředí překladových (CAT) nebo lokalizačních programů jste povinen/povinna nám po dokončení zakázky předat vytvořenou či modifikovanou překladovou paměť jako nedílnou součást zakázky, přičemž vytvoření či modifikace paměti je součástí předmětu smlouvy a je zahrnuto v ceně zakázky. Paměť, kterou vám v těchto případech poskytneme, můžete použít pouze pro účely plnění dané zakázky. Na překladatelské paměti, terminologické slovníky a další pomocné materiály vytvořené v průběhu zpracování zakázky se vztahují autorská práva a dohody o ochraně informací, proto nesmí být v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Vyhotovené překlady nám prosím zašlete na (nejlépe zazipované), v případě objemnějších souborů nám je předejte pomocí FTP serveru (odkaz na naše FTP vám bude na požádání zaslán). Příjem překladu vám následně potvrdíme. V případě překládání v překladovém systému Across nám vyhotovený překlad doručíte přímo v tomto systému pomocí průvodce odeslání dokončené zakázky (Deliver Task) a zvolením možnosti Upload task(s) to the server directly... Tímto zakázku odevzdáte automaticky na náš překladový server. Po odeslání překladu se vám zobrazí na obrazovce zpráva o proběhlé synchronizaci dat mezi vaším počítačem a naším serverem. Pracovník zadávající pobočky dostane ve stejnou chvíli zprávu o vaší odevzdané práci. V ideálním případě ho informujte ještě em. Pokud vám zakázka tímto způsobem nepůjde odeslat a nebo jste zakázku přijali pomocí balíčku CWU (v případech, kdy dodavatel má nižší než požadovanou rychlost připojení), zvolte v průvodci odeslání možnost Create CRU for manual import at server side. Průvodce odeslání vám takto vygeneruje soubor *.CRU obsahující váš překlad, který em zašlete na pobočku. Postup vytvoření CRU balíčku najdete popsán také zde: Pokud při výstupní kontrole překladu narazí příslušný pracovník na nějaké nesrovnalosti v překladu, bude vás o nich ihned informovat a očekáváme na ně pružnou reakci z vaší strany. Pokud bude následně klient požadovat nějaké opravy nebo změny v odevzdaném překladu, budeme vás o nich rovněž ihned informovat s prosbou zaimplementovat je do daného textu. V závislosti na množství požadovaných změn je možné tyto úpravy považovat za další část zakázky Hodnocení překladu Korektury překladů rodilými mluvčími, popř. dalšími odborníky v oboru, jsou nedílnou součástí služeb, které naše společnost nabízí. Rozlišujeme přitom jazykové korektury, kdy je kontrolován pouze cílový text po stránce jazykové, a korektury nezávislé (srovnávací), kdy jiný překladatel kontroluje správnost překladu po věcné a významové stránce porovnáváním se zdrojovým textem. Provádíme je u co možná největšího množství překladů z důvodu kontroly kvality překladu. Součástí jazykových a nezávislých korektur v rozsahu větším než 250 slov je i vyplnění hodnotících formulářů, které překladatelům poskytujeme jako zpětnou vazbu k vypracované zakázce. Při korektuře se hodnotí následující kategorie: přesnost, terminologie, jazyk, styl a přizpůsobení textu místním a funkčním specifikům. Korektor zařadí chyby do příslušné kategorie a přiřadí jim určitou závažnost (lehká, hrubá, preferenční) podle toho, jak ovlivňují kvalitu a porozumění překladu. Každá závažnost chyby se násobí jiným počtem trestných

12 bodů (hrubá chyba 4 trestnými body, lehká 1 trestným bodem a preferenční 0,1 trestného bodu). Součet trestných bodů ve všech kategoriích se vydělí povoleným počtem chyb, který se vypočítá na základě počtu slov kontrolovaného textu. Výsledným hodnocením je známka ze stupnice AA (výborný), AB (velmi dobrý), BA (dobrý), BB (uspokojivý), BC (dostatečný), CB (nedostatečný), CC (špatný), CD (velmi špatný), DC (zcela špatný). Hranicí pro přijatelnost překladu je 2% chybovost (odpovídá hodnocení BC). Korektor dále slovně popíše celkovou kvalitu překladu, případně upozorní na oblasti, které je potřeba zlepšit. U rozsáhlých textů může korektor spočítat chyby jen ze vzorku textu o rozsahu slov, který vybere z koncové části překladu. Korektoři: Hodnocení překladu se provádí vyplněním hodnotícího formuláře na webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže), případně v xls. Aby se Vám on-line hodnotící formulář zobrazil, zaměstnanec zodpovědný za danou zakázku Vám ho musí při zadání korektury zpřístupnit. Veškeré pokyny k hodnocení překladu jsou uvedené v příručce Pokyny_ke_zjednodusenemu_hodnoticimu_formulari.pdf, kterou si můžete kdykoli vyžádat od CDP. Překladatelé: Hodnocení vašich překladů, které byly zkorigovány, jsou vám k dispozici na našem webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže). Pro přihlášení zadáte jako přihlašovací jméno váš (pokud používáte více ů, je to ten, na který vám byla zaslána tato Příručka v případě potřeby vám ho můžeme po dohodě změnit na jiný), zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté kliknete na požadovanou sekci v nabídce na levé straně stránky (korektoři: Hodnocení překladů, překladatelé: Překlady). Z pochopitelných důvodů preferujeme překladatele s výborným hodnocením. Po překladatelích, jejichž kvalita překladů se opakovaně zhoršuje, požadujeme srážky z fakturace dle platného systému srážek, případně s nimi spolupráci úplně ukončíme. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního překladu. 3.3 Zakázky tlumočení Zadání zakázky O nových zakázkách tlumočníky informujeme em nebo v urgentních případech telefonicky. Před zahájením tlumočení byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky(typ tlumočení, rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín a místo tlumočení, obor/specializace tlumočení, účel tlumočení a cílová skupina) - instrukce k projektu, referenční materiály a terminologie (pokud jsou k dispozici).

13 V případě ové komunikace nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. Zakázku vám následně potvrdíme zasláním závazné objednávky dané služby. Doklad o zakázce (PO Purchase order) obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky jméno a fakturační adresa dodavatele termín (datum a čas) a místo tlumočení požadovaný výkon (typ tlumočení) cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (minuta, hodina, den) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena Po přijetí zakázky si pokyny k tlumočení i doklad o zakázce důkladně projděte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní informace, - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna se v požadovaném termínu na místo tlumočení dostavit. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

14

15 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí zakázky. Tímto považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Pokud později zjistíte, že se na místo tlumočení v požadovaný termín nemůžete z nějakého důvodu dostavit, ihned nás o tom informujte. Rovněž nás neprodleně informujte, pokud zjistíte nesrovnalost na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které naleznete zde: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky V případě tlumočení jste povinen/povinna poskytnout společnosti Skřivánek s. r. o. a/nebo jejímu zákazníkovi řádné tlumočení v odpovídající významové a terminologické kvalitě a srozumitelnosti, v souladu s daným typem tlumočení a v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a/nebo zákazníka objednatele (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií). Na místo tlumočení jste povinen/povinna se dostavit s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat. Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem, nestaví se na stranu žádného z účastníků ani nezkresluje význam výpovědi a je zákazníkovi objednatele k dispozici po celou dobu plnění služby Hodnocení tlumočení Po skončení každého tlumočení provádí klient hodnocení tlumočení. Hodnotí následující kategorie: Dochvilnost, Úroveň tlumočení, Projev tlumočníka, Celkový dojem, vystupování, úpravu vzhledu, apod. a Spokojenost s vyřízením zakázky. Cílem hodnocení je pravidelné monitorování spokojenosti našich zákazníků s poskytovanými službami tlumočení a zajištění zpětné vazby našim tlumočníkům. Hodnocení vašich tlumočení najdete na našem webovém portálu Jako přihlašovací jméno zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka, zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté přejdete do sekce Hodnocení tlumočení na levé straně stránky. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního tlumočení a tlumočení pro uprchlíky.

16 3.4 Přehled nedostupnosti Přehled nedostupnosti slouží k evidenci vaší volné kapacity pro nové zakázky. Pokud budete v konkrétním termínu z nějakého důvodu nedostupný/á (dovolená, nemoc, pracovní vytíženost apod.), prosíme vás o zaznamenání této skutečnosti na webovém portále v Přehledu nedostupnosti dodavatele. Tato informace bude automaticky přenesena do našeho informačního systému a zpřístupněna všem našim zaměstnancům odpovědným za zpracování zakázek. Nebudeme vás tak vyrušovat v době vaší nedostupnosti a budeme moci efektivněji koordinovat zadávání našich zakázek. Kalendář pro zaznamenání nedostupnosti je vám přístupný na adrese Jako přihlašovací zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka. Pro vygenerování nového hesla zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace), kliknete na odkaz Přihlásit a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Po přihlášení přejdete do sekce Nedostupnost, kde se Vám zobrazí kalendář. Pro zadání nedostupnosti kliknete na tlačítko Nový záznam nebo na konkrétní den v kalendáři. Zobrazí se vám okno, ve kterém vyplníte: hodnotu nedostupnosti (Nedostupnost), termín nedostupnosti (Od data Do data) a případně konkrétní den v týdnu (Den), pokud se vaše nedostupnost týká jen jednoho určitého dne v týdnu daného časového období. Tyto dny se následně barevně vyznačí v kalendáři. Hodnoty nedostupnosti jsou následující: Dostupný (100 %) (Znamená, že jste 100% dostupný/á a připravený/á přijímat zakázky. V kalendáři automaticky nastaveno na každý den, tj. pokud hodnotu nezměníte, zůstane hodnota Dostupný.) Částečně dostupný (50 %) (Znamená, že jste částečně zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, ale stále máte kapacitu na zpracování zakázek dalších.) Zaneprázdněn (0 %) (Znamená, že jste zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, případně na dovolené apod., ale je možno vás kontaktovat v případě dotazů k ukončeným zakázkám, za účelem dohody o budoucích zakázkách či práce na dlouhodobých projektech.) Nedostupný (nekontaktovat) (Znamená, že si v žádném případě nepřejete být kontaktován/a ze strany našich zaměstnanců (např. dovolená, nemoc), nebo jste zcela mimo dosah komunikačních prostředků.) Příklad: V období od do budete nedostupný/á každé pondělí z důvodu pracovní vytíženosti. Zadáte: Nedostupnost: Zaneprázdněn (0 %) Od data: Do data: Den: pondělí Kliknete na Uložit". Pokud v daném časovém období budete nedostupný/á všechny dny v týdnu, můžete v poli Den" vybrat možnost všechny" nebo nechat nevyplněné. V kalendáři se pak barevně vyznačí všechny dny zadaného časového období. Pro smazání zadaného záznamu kliknete na konkrétní datum v kalendáři, v zobrazeném

17 okně zadáte požadované datum, na kterém chcete vaši nedostupnost odstranit, a kliknete na tlačítko Smazat". 3.5 Fakturace dodaných služeb Spolupracujete-li s námi na základě živnostenského listu, svoji práci fakturujete. Spolupracujete-li s námi na základě DPP, měsíčně nám odevzdáváte vyúčtování svých výkonů v předepsané formě. Přijetí služby, která je bez vad a dodaná v dohodnutém termínu, vám bude potvrzeno e- mailovou zprávou. Počet jednotek uvedený na dokladu o zakázce (konečná verze objednávky) je zároveň konečným výsledkem, tedy fakturovaným množstvím, nebude-li dohodnuto jinak. (Pokud nelze spočítat přesný počet slov originálu a v dokladu o zakázce je pouze odhadované množství, bude vám po vyhotovení překladu vystaven nový doklad s přesným počtem přeložených slov, dle kterého si budete danou zakázku fakturovat.) Jste povinen/povinna vést si evidenci o provedených zakázkách (kopie dokladů o zakázce, seznam zakázek, fakturaci). Na vyžádání vám můžeme poslat aktuální stav provedených, nevyfakturovaných výkonů a jejich rozsah. V rámci úspory práce a bankovních poplatků prosíme o hromadnou fakturaci vaší práce jednou měsíčně. Na faktuře nebo v její příloze uveďte výčet jednotlivých zakázek v návaznosti na zaslané podklady k fakturaci (zasílané začátkem měsíce), které obsahují seznam řádně dodaných zakázek v předchozím měsíci. Příklad podkladů k fakturaci je uveden níže:

18

19 Na faktuře ke každé zakázce uveďte minimálně tyto údaje: číslo zakázky - dle dokladu o zakázce (nikoliv číslo objednávky) zadávající pobočka (stačí město) předmět dodávky (překlad, korektura, soudní překlad atd.) cena za jednotku počet jednotek výsledná částka za danou zakázku. Příklad: Zakázka č. Zadavatel Předmět dodávky Jedn. cena Počet j. (SW) Celkem (Kč) XXXX XXXXX Kolín překlad z EN do DE 0, ,- XXXX XXXXX Zlín překlad z EN do CS 0, ,- Celkem k úhradě 1724,- Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti: vaše obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání (musí být totožné s údaji na vašem živnostenském listu) vaše identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) bankovní spojení s číslem účtu + kód banky vaše pořadové číslo faktury způsob úhrady: převodem na účet konstantní symbol: 0308 datum vystavení faktury datum splatnosti faktury 45 dní od data přijetí faktury Jsem plátcem DPH / Nejsem plátcem DPH. údaj o zápisu v obchodním rejstříku (jestliže jste zapsán/-a). Nejste-li zapsán/-a v OR, je vhodné uvést zápis do rejstříků živnostníků, např.: zapsán u ŽÚ v Brně dne pod číslem jednacím (je uvedeno v záhlaví vašeho živnostenského listu). obchodní jméno a sídlo odběratele: Skřivánek, s. r. o. U Jordánka 11/265, Vyškov příjemce faktury: Skřivánek, s. r. o Centrální databáze překladatelů Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí IČ a DIČ Skřivánek, s. r. o.: IČ: , DIČ: CZ výši ceny bez daně předmět a rozsah fakturace: předmět (překlad, korektura, soudní překlad, tlumočení apod.) číslo zakázky zadávající pobočka počet jednotek sazba za jednotku celkem váš podpis, případně vaše razítko a kontakt na vás Pokud jste plátce DPH, uveďte navíc:

20 slova daňový doklad DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesmí být pozdější než datum vystavení faktury sazbu daně výši daně v případě že jste soudním tlumočníkem, uveďte vaše správní číslo a razítko. Na požádání vám dodáme formulář faktury v programu MS Excel, kde lze všechny náležitosti předem nastavit, a předejít tak případným chybám. (Ve formuláři jsou komentáře a textová pole s pokyny, které před tiskem faktury musíte vymazat.) Fakturu nezasílejte na adresu sídla firmy do Vyškova (odběratel)! V takovém případě se úhrada může velmi zpozdit. Zasílejte faktury na adresu Skřivánek s. r. o., CDP, Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí. Faktury můžete zasílat fyzicky poštou na adresu Centrální databáze překladatelů nebo e- mailem s naskenovaným podpisem a razítkem. V případě, že vaše faktura nebude splňovat výše uvedené náležitosti, budeme bohužel nuceni vrátit vám ji k opravě, přičemž splatnost faktury se počítá od data přijetí opravené verze. Pracujete-li pro nás na DPP, zašlete nám nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce vyplněný výkaz prací (možno zaslat em nebo podepsaný výkaz poštou). Formulář výkazu obdržíte při podpisu dohody o provedení práce. Jestliže dodáte vyplněný výkaz nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce, obdržíte po 16. dni v měsíci úhradu své práce za předchozí měsíc. Pokud nestihnete výkaz dodat včas, úhrada se o měsíc opozdí. Z účtované částky srážíme daň podle zákona o dani z příjmu. Příjmy, u kterých je uplatněna srážková daň, se již neuvádějí v daňovém přiznání. 3.6 Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Dodavatel je zodpovědný za škodu, která společnosti Skřivánek s. r. o. vznikne z důvodu vadného poskytnutí jím dodané služby, a je povinen tuto škodu v plné výši uhradit. Pro případ vzniku takové škody je povinen se v dostatečném rozsahu profesně pojistit a toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Na každou službu poskytuje dodavatel objednateli záruku v rozsahu a po dobu, po kterou bude oprávněn své nároky z vad poskytnuté služby uplatnit vůči objednateli jeho zákazník, nejméně však v délce dva roky ode dne poskytnutí služby. Objednatel je povinen reklamovat vady služby u dodavatele písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě dozvěděl. Toto platí jak pro vady služby zjištěné objednatelem před jejím předáním zákazníkovi, tak i v případě vady zjištěné a reklamované zákazníkem u objednatele.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem Podpora Poski.com Popis a návod pro práci se systémem v 1.2. září 2011 Obsah 1.Obecný popis systému... 3 2.Přihlášení do systému... 3 2.1.Heslo do systému... 4 3.Úspěšné přihlášení... 4 3.1.Hlavní menu...

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 1. Identifikace zadavatele Název / Obchodní firma: Obec Korouhev IČ: 002 76 855

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské služby, korektury a tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen Všeobecné podmínky, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem společnost EasyCorp, s.r.o. (obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více