1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY SKŘIVÁNEK S. R. O.

2 Obsah 1 ÚVOD NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE PRAVIDLA SPOLUPRÁCE Povinnosti dodavatelů Zakázky překladu Zadání zakázky Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby Grafická a lokalizační služba Průběh zakázky ová komunikace Kontrola překladu Pojmenovávání souborů Odevzdání překladu Hodnocení překladu Zakázky tlumočení Zadání zakázky Zpracování zakázky Hodnocení tlumočení Přehled nedostupnosti Fakturace dodaných služeb Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Posouzení uznatelnosti reklamace Vyřízení reklamace CAT PROGRAMY KONTAKTNÍ ÚDAJE...24

3 1 ÚVOD Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám, že jste se rozhodli spolupracovat s naší společností a doufáme, že naše spolupráce bude oboustranně přínosná a povede ke spokojenosti nás všech, kteří se podílíme na realizaci překladatelských a tlumočnických projektů, a především ke spokojenosti našich klientů, kteří nám tyto projekty s důvěrou svěřují. Překladatelská agentura Skřivánek s. r. o. byla založena v roce Poskytujeme profesionální služby v oboru překladů, tlumočení a výuky cizích jazyků ve standardu zemí Evropské unie na celém území ČR a také v zahraničí. Jsme držiteli certifikátu jakosti EN ISO 9001:2000 od certifikačního orgánu TÜV NORD a dále jsme registrováni jako překladatelská agentura poskytující služby v souladu s normou EN 15038:2006. V této příručce naleznete podrobná pravidla spolupráce s naší společností, která si prosím pečlivě prostudujte. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností jsme vám vždy k dispozici na adrese (Centrální databáze překladatelů) nebo na našich pobočkách, jejichž adresy najdete na webových stránkách Na těchto stránkách najdete také aktuality a užitečné odkazy z oblasti překladů a tlumočení.

4 2 NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE Spolupráci je možné zahájit, pokud splňujete naše požadavky na spolupráci pro danou službu a v případě překladatelství jste úspěšně vyhotovil vstupní testovací překlad vybraného oboru/specializace. Požadavky na nové překladatele: - vlastní PC + aktivní znalost práce s PC a příslušné programové vybavení (MS Office, Adobe reader, případně speciální CAT nástroj) - nutnost rychlé komunikace mobilní telefon či jiný spolehlivý komunikační prostředek - přístup k internetu, včetně ové adresy - jazyková kvalifikace výborná znalost příslušného jazyka a češtiny, překladatelské (tlumočnické) schopnosti: SŠ roky překladatelské (tlumočnické) praxe nebo VŠ vzdělání zaměřené na jazyky nebo jazyková zkouška na úrovni minimálně všeobecné státní zkoušky - odborná kvalifikace vzdělání v konkrétním oboru nebo praxe v konkrétním oboru nebo 2-3letá zkušenost v překládání (tlumočení) daného oboru. Před zahájením spolupráce si od vás ještě vyžádáme potřebné dokumenty potvrzující vaše jazykové znalosti a znalosti daného oboru/specializace a doklady opravňující vás vyhotovovat překladatelské nebo tlumočnické služby. Následně vám bude zaslána Smlouva o spolupráci (v případě spolupráce na ŽL) nebo Dohoda o provedení práce (DPP). Pozn.: Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dohoda o provedení práce se uzavírá nejdéle na jeden kalendářní rok. Jestliže spolupráce pokračuje i v dalším roce, musí být uzavřena nová dohoda. Spolupráce na základě DPP je však limitována na 150 hodin ročně, proto ji využíváme obvykle jen u překladatelů/tlumočníků méně frekventovaných, popř. exotických jazyků. Preferujeme dodavatele se živnostenským listem, se kterými můžeme uzavřít smlouvu o spolupráci. Pozn.: Podepisování smlouvy ani absolvování vstupního testu se nevztahuje na soudní tlumočníky, kteří své znalosti prokazují zasláním kopie soudního jmenování. Po doručení vámi podepsané Smlouvy o spolupráci, případně Dohody o provedení práce, budete zařazeni do naší databáze dodavatelů, nejprve jako dodavatel ve zkušební době. Po přeložení/zkorigování prvních slov a v návaznosti na průměr výsledků hodnocení vašich překladů (nejhůře známka BA) budete zařazeni do kategorie vedlejší dodavatel. V případě že splníte následující předpoklady a budete mít zájem o výhradní spolupráci jako hlavní dodavatel pro určitou jazykovou kombinaci a obor, bude vám přiřazen status hlavní dodavatel. Předpoklady pro přiřazení statusu hlavní dodavatel : - přeložil/a jste pro společnost Skřivánek s. r. o slov a více - máte průměrné hodnocení do AB (u méně obvyklých oborů a jazyků BB) - dodal/a jste všechny požadované dokumenty - vaše cena je na úrovni průměrných nákupních cen

5 - jste k dispozici na plný úvazek kapacita: překlady slov / den, korektura slov / den - pracujete na základě živnostenského oprávnění. Hlavního dodavatele oslovují pracovníci s poptávkou vždy přednostně. Pokud je vytížen, kontaktují vedlejšího dodavatele. Pozn.: Zkušební doba se nevztahuje na tlumočníky, kteří své schopnosti dokládání uvedením referencí, případně členství v oborových asociacích. Upozornění: Kvalitu odevzdaných služeb průběžně sledujeme a v naší databázi pravidelně aktualizujeme hodnocení dodavatelů. V případě výrazného zhoršení kvality nebo opakovaných problémů bude s daným dodavatelem spolupráce ukončena.

6 3 PRAVIDLA SPOLUPRÁCE 3.1 Povinnosti dodavatelů Dodavatel je povinen vyhotovovat objednané služby v nejvyšší možné kvalitě a vystupovat a jednat jen v souladu se zájmy, dobrým jménem a pověstí společnosti Skřivánek s. r. o. či jejích zákazníků a vynakládat maximální úsilí na jejich podporu a ochranu. Dodavatel je povinen zachovat důvěrný ráz veškeré komunikace a zajistit, aby nedošlo ke zpřístupnění důvěrných informací obsažených v překládaných textech neoprávněným osobám. O zadaných zakázkách dodavatel komunikuje výhradně s pracovníky Skřivánek s. r. o., bez jejich vědomí nekontaktuje konečného příjemce zakázky. 3.2 Zakázky překladu Zadání zakázky Ve většině případů zasíláme texty k překladu/korektuře překladatelům/korektorům em a stejným způsobem přijímáme hotové překlady/zkorigované texty. Po obdržení u s poptávkou nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. S překládáním/korekturou však počkejte, dokud od nás neobdržíte konečné potvrzení a závaznou objednávku dané služby. V urgentních případech vás budeme kontaktovat telefonicky. Před zahájením překladu/korektury byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky: typ služby (překlad: s/bez použití CAT nástroje, soudní; korektura: jazyková, nezávislá, předtisková), rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín dodání, obor/specializace textu k překladu, účel překladu a cílová skupina, požadovaný editor a formát - zdrojový text - instrukce k projektu, referenční materiály a překladová paměť (pokud jsou k dispozici). Pozn.: Pokud jsou podklady k překladu/korektuře objemnější, budou vám předány prostřednictvím našeho FTP serveru. Příslušný pracovník zadávající zakázku vám zašle přihlašovací údaje a hesla ke stažení souborů. Zároveň s textem k překladu/korektuře obdržíte doklad o zakázce (PO Purchase order), který obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky

7 jméno a fakturační adresa dodavatele způsob dodání (across server, , fax, FTP, kurýr, osobně, pošta) způsob účtování (cílová normostrana, cílová slova, zdrojová normostrana, zdrojová slova) cílová skupina a účel překladu termín dodání (datum a čas) požadovaný výkon cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (slovo, hodina, strana, kus) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena informace o poskytnuté terminologii a referenčních materiálech editor zdrojový a cílový formát. Po přijetí zakázky si text k překladu/korektuře i doklad o zakázce důkladně prohlédněte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní soubory, - soubory s textem k překladu/korektuře lze na vašem PC otevřít, - všechny stránky jsou čitelné (jedná-li se o skenovaný dokument), - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna zakázku vypracovat a dodat do požadovaného termínu. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

8

9 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí neporušené a kompletní zakázky. Jestliže po zhlédnutí textu dojdete k závěru, že o zakázku nemáte zájem, musíte nás ihned kontaktovat. V opačném případě považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Rovněž nás neprodleně kontaktujte, pokud zjistíte nesrovnalosti na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které najdete na tomto odkazu: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky Překlad, korektura, ostatní jazykové služby V případě zpracování překladu, korektury a jazykové služby jste povinen/povinna vyhotovit řádný překlad, korekturu a/nebo jazykovou službu v odpovídající významové, gramatické, terminologické a stylistické kvalitě, s ohledem na účel použití a cílovou skupinu, v určeném editoru, požadované verzi a formátu, v souladu s objednávkou a zaslanými instrukcemi (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií) a v grafické úpravě odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak Grafická a lokalizační služba V případě grafické a lokalizační služby jste povinen/povinna vyhotovit řádně graficky a/nebo technicky zpracovaný podklad, v požadované kvalitě a funkčnosti, v požadované verzi operačního systému, aplikaci a platformě, v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a přesně odpovídající původní předloze, pokud není dohodnuto jinak. Podrobnější informace k požadavkům na jednotlivé služby najdete ve specifikaci jednotlivých služeb, které jsou součástí vaší smlouvy Průběh zakázky Informujte nás! Pokud zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce nebo pokud se při vyhotovení služby objeví jakékoli problémy, které byste nedokázal/a samostatně vyřešit a ohrozily by včasné odevzdání zakázky (technické problémy se soubory, výpadek internetu, elektřiny, selhání PC apod.), kontaktujte nás prosím bez zbytečného odkladu s dostatečným časovým předstihem před termínem odevzdání zakázky.

10 Máte-li dotazy nebo poznámky k překladu (chyby ve zdrojovém textu, nejasné termíny, chybějící kontext apod.), uveďte je prosím v samostatném dokumentu Query report a zašlete během zpracování zakázky příslušnému pracovníkovi společnosti Skřivánek s. r. o., který je bude konzultovat s koncovým klientem a zašle vám upřesňující informace nebo pokyny. Pokud zjistíte, že nestihnete překlad vyhotovit v požadovaném termínu, ihned nás o tom prosím informujte, abychom mohli situaci začít co nejdříve řešit. Bez předchozí domluvy s námi nevkládejte do textu žádné poznámky, které by bylo třeba před použitím cílového textu odstraňovat. Poznámky překladatele, které jsou určeny cílové skupině a mají se objevit v konečné podobě cílového textu, mohou být po dohodě se zadavatelem začleněny v textu jako poznámky pod čarou nebo se zvláštním typografickým zdůrazněním ová komunikace Nezbytnou podmínkou spolupráce je oboustranná rychlá reakce na a ová schránka s dostatečnou kapacitou.. Snažte se vždy odpovídat na náš pomocí funkce odpovědět (reply) tak, aby náš původní a předmět u (subject) zůstal součástí vaší zprávy. V případě, že musíte vytvořit nový , uveďte v textu oslovení, text a podpis nejlépe s vašimi kontaktními údaji a do předmětu u zadejte: číslo zakázky (nikoliv objednávky), cílový jazyk. Nikdy nepoužívejte diakritiku v názvech příloh (přílohy nejlépe zkomprimujte do archivu zip). V opačných případech se může stát, že y neprojdou našimi antivirovými či antispamovými filtry! Kontrola překladu Před odevzdáním vyhotoveného překladu, korektury nebo jazykové služby jste povinen/povinna provést výstupní kontrolu překladu, zahrnující korekturu a kontrolu přeloženého textu, použití nástrojů na kontrolu pravopisu daného jazyka, kontrolu úplnosti a ostatních vlastností, a ujistit se, že v textu nezůstaly žádné významové, gramatické, pravopisné nebo jiné chyby, text je terminologicky a stylisticky jednotný, v překladu není nic vynecháno a pokud se během zpracování vyskytly nějaké nejasnosti, byly před konečným odevzdáním služby oznámeny a vyjasněny Pojmenovávání souborů Zpracováváme velké množství zakázek, proto vás prosíme, abyste pro snadnější komunikaci a orientaci zachovávali originální názvy souborů a nepřejmenované nám je posílali vyhotovené zpět.

11 3.2.7 Odevzdání překladu V případě zpracování zakázek v prostředí překladových (CAT) nebo lokalizačních programů jste povinen/povinna nám po dokončení zakázky předat vytvořenou či modifikovanou překladovou paměť jako nedílnou součást zakázky, přičemž vytvoření či modifikace paměti je součástí předmětu smlouvy a je zahrnuto v ceně zakázky. Paměť, kterou vám v těchto případech poskytneme, můžete použít pouze pro účely plnění dané zakázky. Na překladatelské paměti, terminologické slovníky a další pomocné materiály vytvořené v průběhu zpracování zakázky se vztahují autorská práva a dohody o ochraně informací, proto nesmí být v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Vyhotovené překlady nám prosím zašlete na (nejlépe zazipované), v případě objemnějších souborů nám je předejte pomocí FTP serveru (odkaz na naše FTP vám bude na požádání zaslán). Příjem překladu vám následně potvrdíme. V případě překládání v překladovém systému Across nám vyhotovený překlad doručíte přímo v tomto systému pomocí průvodce odeslání dokončené zakázky (Deliver Task) a zvolením možnosti Upload task(s) to the server directly... Tímto zakázku odevzdáte automaticky na náš překladový server. Po odeslání překladu se vám zobrazí na obrazovce zpráva o proběhlé synchronizaci dat mezi vaším počítačem a naším serverem. Pracovník zadávající pobočky dostane ve stejnou chvíli zprávu o vaší odevzdané práci. V ideálním případě ho informujte ještě em. Pokud vám zakázka tímto způsobem nepůjde odeslat a nebo jste zakázku přijali pomocí balíčku CWU (v případech, kdy dodavatel má nižší než požadovanou rychlost připojení), zvolte v průvodci odeslání možnost Create CRU for manual import at server side. Průvodce odeslání vám takto vygeneruje soubor *.CRU obsahující váš překlad, který em zašlete na pobočku. Postup vytvoření CRU balíčku najdete popsán také zde: Pokud při výstupní kontrole překladu narazí příslušný pracovník na nějaké nesrovnalosti v překladu, bude vás o nich ihned informovat a očekáváme na ně pružnou reakci z vaší strany. Pokud bude následně klient požadovat nějaké opravy nebo změny v odevzdaném překladu, budeme vás o nich rovněž ihned informovat s prosbou zaimplementovat je do daného textu. V závislosti na množství požadovaných změn je možné tyto úpravy považovat za další část zakázky Hodnocení překladu Korektury překladů rodilými mluvčími, popř. dalšími odborníky v oboru, jsou nedílnou součástí služeb, které naše společnost nabízí. Rozlišujeme přitom jazykové korektury, kdy je kontrolován pouze cílový text po stránce jazykové, a korektury nezávislé (srovnávací), kdy jiný překladatel kontroluje správnost překladu po věcné a významové stránce porovnáváním se zdrojovým textem. Provádíme je u co možná největšího množství překladů z důvodu kontroly kvality překladu. Součástí jazykových a nezávislých korektur v rozsahu větším než 250 slov je i vyplnění hodnotících formulářů, které překladatelům poskytujeme jako zpětnou vazbu k vypracované zakázce. Při korektuře se hodnotí následující kategorie: přesnost, terminologie, jazyk, styl a přizpůsobení textu místním a funkčním specifikům. Korektor zařadí chyby do příslušné kategorie a přiřadí jim určitou závažnost (lehká, hrubá, preferenční) podle toho, jak ovlivňují kvalitu a porozumění překladu. Každá závažnost chyby se násobí jiným počtem trestných

12 bodů (hrubá chyba 4 trestnými body, lehká 1 trestným bodem a preferenční 0,1 trestného bodu). Součet trestných bodů ve všech kategoriích se vydělí povoleným počtem chyb, který se vypočítá na základě počtu slov kontrolovaného textu. Výsledným hodnocením je známka ze stupnice AA (výborný), AB (velmi dobrý), BA (dobrý), BB (uspokojivý), BC (dostatečný), CB (nedostatečný), CC (špatný), CD (velmi špatný), DC (zcela špatný). Hranicí pro přijatelnost překladu je 2% chybovost (odpovídá hodnocení BC). Korektor dále slovně popíše celkovou kvalitu překladu, případně upozorní na oblasti, které je potřeba zlepšit. U rozsáhlých textů může korektor spočítat chyby jen ze vzorku textu o rozsahu slov, který vybere z koncové části překladu. Korektoři: Hodnocení překladu se provádí vyplněním hodnotícího formuláře na webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže), případně v xls. Aby se Vám on-line hodnotící formulář zobrazil, zaměstnanec zodpovědný za danou zakázku Vám ho musí při zadání korektury zpřístupnit. Veškeré pokyny k hodnocení překladu jsou uvedené v příručce Pokyny_ke_zjednodusenemu_hodnoticimu_formulari.pdf, kterou si můžete kdykoli vyžádat od CDP. Překladatelé: Hodnocení vašich překladů, které byly zkorigovány, jsou vám k dispozici na našem webovém portále na adrese (podrobnosti k přihlášení viz níže). Pro přihlášení zadáte jako přihlašovací jméno váš (pokud používáte více ů, je to ten, na který vám byla zaslána tato Příručka v případě potřeby vám ho můžeme po dohodě změnit na jiný), zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté kliknete na požadovanou sekci v nabídce na levé straně stránky (korektoři: Hodnocení překladů, překladatelé: Překlady). Z pochopitelných důvodů preferujeme překladatele s výborným hodnocením. Po překladatelích, jejichž kvalita překladů se opakovaně zhoršuje, požadujeme srážky z fakturace dle platného systému srážek, případně s nimi spolupráci úplně ukončíme. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního překladu. 3.3 Zakázky tlumočení Zadání zakázky O nových zakázkách tlumočníky informujeme em nebo v urgentních případech telefonicky. Před zahájením tlumočení byste od nás měli dostat následující informace k dané zakázce: - specifikace zakázky(typ tlumočení, rozsah zakázky, zdrojový a cílový jazyk, termín a místo tlumočení, obor/specializace tlumočení, účel tlumočení a cílová skupina) - instrukce k projektu, referenční materiály a terminologie (pokud jsou k dispozici).

13 V případě ové komunikace nám prosím obratem odpovězte, zda máte o danou zakázku zájem. Zakázku vám následně potvrdíme zasláním závazné objednávky dané služby. Doklad o zakázce (PO Purchase order) obsahuje tyto informace: číslo zakázky a objednávky jméno a fakturační adresa dodavatele termín (datum a čas) a místo tlumočení požadovaný výkon (typ tlumočení) cílový a zdrojový jazyk jednotka účtování (minuta, hodina, den) rozsah zakázky (počet jednotek) jednotková a celková cena Po přijetí zakázky si pokyny k tlumočení i doklad o zakázce důkladně projděte a ujistěte se, že: - přesně rozumíte zadaným pokynům, - jste obdrželi kompletní informace, - všechny údaje na objednávce jsou správné, - jste schopen/schopna se v požadovaném termínu na místo tlumočení dostavit. Příklad vytištěného dokladu o zakázce viz níže:

14

15 Poté nám, prosím, em potvrďte převzetí zakázky. Tímto považujeme zakázku za zadanou a přijatou. Pokud později zjistíte, že se na místo tlumočení v požadovaný termín nemůžete z nějakého důvodu dostavit, ihned nás o tom informujte. Rovněž nás neprodleně informujte, pokud zjistíte nesrovnalost na dokladu o zakázce. Každý doklad o zakázce je jednorázovou smlouvou o dílo, proto je ve vašem zájmu, aby údaje na něm byly úplné a odpovídaly předchozí dohodě. Přijetím objednávky potvrzujete, že souhlasíte s uvedenou jednotkovou cenou a Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Skřivánek s. r. o. (které naleznete zde: Ujednání upravená smlouvou o spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se řídí touto smlouvou Zpracování zakázky V případě tlumočení jste povinen/povinna poskytnout společnosti Skřivánek s. r. o. a/nebo jejímu zákazníkovi řádné tlumočení v odpovídající významové a terminologické kvalitě a srozumitelnosti, v souladu s daným typem tlumočení a v souladu s objednávkou a instrukcemi objednatele a/nebo zákazníka objednatele (zejména poskytnutými referenčními podklady a terminologií). Na místo tlumočení jste povinen/povinna se dostavit s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat. Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem, nestaví se na stranu žádného z účastníků ani nezkresluje význam výpovědi a je zákazníkovi objednatele k dispozici po celou dobu plnění služby Hodnocení tlumočení Po skončení každého tlumočení provádí klient hodnocení tlumočení. Hodnotí následující kategorie: Dochvilnost, Úroveň tlumočení, Projev tlumočníka, Celkový dojem, vystupování, úpravu vzhledu, apod. a Spokojenost s vyřízením zakázky. Cílem hodnocení je pravidelné monitorování spokojenosti našich zákazníků s poskytovanými službami tlumočení a zajištění zpětné vazby našim tlumočníkům. Hodnocení vašich tlumočení najdete na našem webovém portálu Jako přihlašovací jméno zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka, zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace)", kliknete na odkaz Přihlásit" a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Poté přejdete do sekce Hodnocení tlumočení na levé straně stránky. Pozn.: Hodnocení nepodléhají zakázky soudního tlumočení a tlumočení pro uprchlíky.

16 3.4 Přehled nedostupnosti Přehled nedostupnosti slouží k evidenci vaší volné kapacity pro nové zakázky. Pokud budete v konkrétním termínu z nějakého důvodu nedostupný/á (dovolená, nemoc, pracovní vytíženost apod.), prosíme vás o zaznamenání této skutečnosti na webovém portále v Přehledu nedostupnosti dodavatele. Tato informace bude automaticky přenesena do našeho informačního systému a zpřístupněna všem našim zaměstnancům odpovědným za zpracování zakázek. Nebudeme vás tak vyrušovat v době vaší nedostupnosti a budeme moci efektivněji koordinovat zadávání našich zakázek. Kalendář pro zaznamenání nedostupnosti je vám přístupný na adrese Jako přihlašovací zadáte , na který vám byla zaslána tato Příručka. Pro vygenerování nového hesla zaškrtnete políčko zapomenuté heslo (nová registrace), kliknete na odkaz Přihlásit a systém vám automaticky vygeneruje heslo, které obratem obdržíte na váš (při prvním přihlášení je možné heslo změnit). Po přihlášení přejdete do sekce Nedostupnost, kde se Vám zobrazí kalendář. Pro zadání nedostupnosti kliknete na tlačítko Nový záznam nebo na konkrétní den v kalendáři. Zobrazí se vám okno, ve kterém vyplníte: hodnotu nedostupnosti (Nedostupnost), termín nedostupnosti (Od data Do data) a případně konkrétní den v týdnu (Den), pokud se vaše nedostupnost týká jen jednoho určitého dne v týdnu daného časového období. Tyto dny se následně barevně vyznačí v kalendáři. Hodnoty nedostupnosti jsou následující: Dostupný (100 %) (Znamená, že jste 100% dostupný/á a připravený/á přijímat zakázky. V kalendáři automaticky nastaveno na každý den, tj. pokud hodnotu nezměníte, zůstane hodnota Dostupný.) Částečně dostupný (50 %) (Znamená, že jste částečně zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, ale stále máte kapacitu na zpracování zakázek dalších.) Zaneprázdněn (0 %) (Znamená, že jste zaneprázdněn/a prací na jiných zakázkách, případně na dovolené apod., ale je možno vás kontaktovat v případě dotazů k ukončeným zakázkám, za účelem dohody o budoucích zakázkách či práce na dlouhodobých projektech.) Nedostupný (nekontaktovat) (Znamená, že si v žádném případě nepřejete být kontaktován/a ze strany našich zaměstnanců (např. dovolená, nemoc), nebo jste zcela mimo dosah komunikačních prostředků.) Příklad: V období od do budete nedostupný/á každé pondělí z důvodu pracovní vytíženosti. Zadáte: Nedostupnost: Zaneprázdněn (0 %) Od data: Do data: Den: pondělí Kliknete na Uložit". Pokud v daném časovém období budete nedostupný/á všechny dny v týdnu, můžete v poli Den" vybrat možnost všechny" nebo nechat nevyplněné. V kalendáři se pak barevně vyznačí všechny dny zadaného časového období. Pro smazání zadaného záznamu kliknete na konkrétní datum v kalendáři, v zobrazeném

17 okně zadáte požadované datum, na kterém chcete vaši nedostupnost odstranit, a kliknete na tlačítko Smazat". 3.5 Fakturace dodaných služeb Spolupracujete-li s námi na základě živnostenského listu, svoji práci fakturujete. Spolupracujete-li s námi na základě DPP, měsíčně nám odevzdáváte vyúčtování svých výkonů v předepsané formě. Přijetí služby, která je bez vad a dodaná v dohodnutém termínu, vám bude potvrzeno e- mailovou zprávou. Počet jednotek uvedený na dokladu o zakázce (konečná verze objednávky) je zároveň konečným výsledkem, tedy fakturovaným množstvím, nebude-li dohodnuto jinak. (Pokud nelze spočítat přesný počet slov originálu a v dokladu o zakázce je pouze odhadované množství, bude vám po vyhotovení překladu vystaven nový doklad s přesným počtem přeložených slov, dle kterého si budete danou zakázku fakturovat.) Jste povinen/povinna vést si evidenci o provedených zakázkách (kopie dokladů o zakázce, seznam zakázek, fakturaci). Na vyžádání vám můžeme poslat aktuální stav provedených, nevyfakturovaných výkonů a jejich rozsah. V rámci úspory práce a bankovních poplatků prosíme o hromadnou fakturaci vaší práce jednou měsíčně. Na faktuře nebo v její příloze uveďte výčet jednotlivých zakázek v návaznosti na zaslané podklady k fakturaci (zasílané začátkem měsíce), které obsahují seznam řádně dodaných zakázek v předchozím měsíci. Příklad podkladů k fakturaci je uveden níže:

18

19 Na faktuře ke každé zakázce uveďte minimálně tyto údaje: číslo zakázky - dle dokladu o zakázce (nikoliv číslo objednávky) zadávající pobočka (stačí město) předmět dodávky (překlad, korektura, soudní překlad atd.) cena za jednotku počet jednotek výsledná částka za danou zakázku. Příklad: Zakázka č. Zadavatel Předmět dodávky Jedn. cena Počet j. (SW) Celkem (Kč) XXXX XXXXX Kolín překlad z EN do DE 0, ,- XXXX XXXXX Zlín překlad z EN do CS 0, ,- Celkem k úhradě 1724,- Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti: vaše obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání (musí být totožné s údaji na vašem živnostenském listu) vaše identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) bankovní spojení s číslem účtu + kód banky vaše pořadové číslo faktury způsob úhrady: převodem na účet konstantní symbol: 0308 datum vystavení faktury datum splatnosti faktury 45 dní od data přijetí faktury Jsem plátcem DPH / Nejsem plátcem DPH. údaj o zápisu v obchodním rejstříku (jestliže jste zapsán/-a). Nejste-li zapsán/-a v OR, je vhodné uvést zápis do rejstříků živnostníků, např.: zapsán u ŽÚ v Brně dne pod číslem jednacím (je uvedeno v záhlaví vašeho živnostenského listu). obchodní jméno a sídlo odběratele: Skřivánek, s. r. o. U Jordánka 11/265, Vyškov příjemce faktury: Skřivánek, s. r. o Centrální databáze překladatelů Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí IČ a DIČ Skřivánek, s. r. o.: IČ: , DIČ: CZ výši ceny bez daně předmět a rozsah fakturace: předmět (překlad, korektura, soudní překlad, tlumočení apod.) číslo zakázky zadávající pobočka počet jednotek sazba za jednotku celkem váš podpis, případně vaše razítko a kontakt na vás Pokud jste plátce DPH, uveďte navíc:

20 slova daňový doklad DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesmí být pozdější než datum vystavení faktury sazbu daně výši daně v případě že jste soudním tlumočníkem, uveďte vaše správní číslo a razítko. Na požádání vám dodáme formulář faktury v programu MS Excel, kde lze všechny náležitosti předem nastavit, a předejít tak případným chybám. (Ve formuláři jsou komentáře a textová pole s pokyny, které před tiskem faktury musíte vymazat.) Fakturu nezasílejte na adresu sídla firmy do Vyškova (odběratel)! V takovém případě se úhrada může velmi zpozdit. Zasílejte faktury na adresu Skřivánek s. r. o., CDP, Na Dolinách 20, Praha 4-Podolí. Faktury můžete zasílat fyzicky poštou na adresu Centrální databáze překladatelů nebo e- mailem s naskenovaným podpisem a razítkem. V případě, že vaše faktura nebude splňovat výše uvedené náležitosti, budeme bohužel nuceni vrátit vám ji k opravě, přičemž splatnost faktury se počítá od data přijetí opravené verze. Pracujete-li pro nás na DPP, zašlete nám nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce vyplněný výkaz prací (možno zaslat em nebo podepsaný výkaz poštou). Formulář výkazu obdržíte při podpisu dohody o provedení práce. Jestliže dodáte vyplněný výkaz nejpozději 3. pracovní den následujícího měsíce, obdržíte po 16. dni v měsíci úhradu své práce za předchozí měsíc. Pokud nestihnete výkaz dodat včas, úhrada se o měsíc opozdí. Z účtované částky srážíme daň podle zákona o dani z příjmu. Příjmy, u kterých je uplatněna srážková daň, se již neuvádějí v daňovém přiznání. 3.6 Reklamace dodaných služeb Záruční doba a reklamační lhůty Dodavatel je zodpovědný za škodu, která společnosti Skřivánek s. r. o. vznikne z důvodu vadného poskytnutí jím dodané služby, a je povinen tuto škodu v plné výši uhradit. Pro případ vzniku takové škody je povinen se v dostatečném rozsahu profesně pojistit a toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Na každou službu poskytuje dodavatel objednateli záruku v rozsahu a po dobu, po kterou bude oprávněn své nároky z vad poskytnuté služby uplatnit vůči objednateli jeho zákazník, nejméně však v délce dva roky ode dne poskytnutí služby. Objednatel je povinen reklamovat vady služby u dodavatele písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě dozvěděl. Toto platí jak pro vady služby zjištěné objednatelem před jejím předáním zákazníkovi, tak i v případě vady zjištěné a reklamované zákazníkem u objednatele.

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen Všeobecné podmínky, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem společnost EasyCorp, s.r.o. (obchodní

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské služby, korektury a tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah

Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah 1.Všeobecná ustanovení... 2 2.Definice pojmů... 2 3.Překlady a korektury... 3 3.1 Předmět plnění a obecná ustanovení...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Platné mezi: English plus, s.r.o. se sídlem Skalica, Potočná 20, Slovensko, IČ: 45 307 741, DIČ: 2022933220, IČ k DPH: SK202 293 3220, zapsaná u Okresního soudu v Trnavě, číslo

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Rámcová smlouva na zajištění překladů

Rámcová smlouva na zajištění překladů Rámcová smlouva na zajištění překladů (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Státní fond životního prostředí

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více