NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ"

Transkript

1 NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 4 / 2014 KANDIDÁTI KSČM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Kompletní přehled kandidátů KSČM pro volby do Evropského parlamentu dostaneme každý, nejpozději tři dny před volbami domů a proto se domnívám, že stačí, když uvedu nějaké bližší základní informace u prvních deseti: 1. Konečná Kateřina, Ing.; nar. 1981; poslankyně PS PČR; Nový Jičín 2. Maštálka Jiří, MUDr.; nar. 1956; poslanec EP; Plzeň 3. Kohlíček Jaromír, Ing., CSc.; nar 1953; poslanec EP, Teplice 4. Ransdorf Miloslav, PhDr., CSc.; 1953; poslanec EP, Praha 5. Skála Josef, PhDr., CSc.; 1952; ředitel a.s.; Praha 6. Šlahúnková Pavla; 1988; studentka; Trhové Sviny 7. Opravilová Esma, Ing.; 1973; interní auditorka; Kroměříž 8. Ledl Lubomír, JUDr.; 1952; jednatel poradenské společnosti;praha 9. Švendová Dagmar, BA, LL, M.; 1977; specialistka v oboru práva a legislativy EU; Břeclav 10. Janeček Pavel, Ing.,BBS (Hons); 1983; ekonom, Kramolna. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 1

2 JAK BUDEME VOLIT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU? Po pěti letech zase půjdeme v pátek 23. a v sobotu 24. května k volbám do Evropského parlamentu. Tentokrát budeme v naší republice volit jen 21 evropských poslanců. Před pěti lety jich bylo 22. Ke snížení počtu došlo vzhledem k tomu, že EP má pevně stanovený počet poslanců a v uplynulém období bylo do Evropské unie přijato Chorvatsko a tudíž u některých zemí dochází ke snížení počtu poslanců. Podle posledních informací bude v ČR kandidovat 38 volebních stran a každá může mít na kandidátní listině 28 kandidátů. KSČM je samozřejmě mezi kandidujícími stranami. Naše volební strana má č. 10. Nebudu se zde rozepisovat o tom, kdo může kandidovat, co musí splňovat a o řadě souvisejících záležitostí. Zaměřím se jen na to, abych připomněl, jak se do Evropského parlamentu volí. Pokusím se o co nejstručnější a nepřehlednější informace: - Česká republika je jeden volební obvod /všichni budeme volit ze stejných kandidátů/ - volit může každý občan ČR, kterému je nejpozději druhý den voleb 18 let, nebo občan jiného státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel ČR - na voličský průkaz můžeme volit kdekoliv v ČR, ale vystaví nám ho obecní úřad v místě trvalého bydliště nejpozději 7 dnů přede dnem voleb - nejpozději 3 dny před volbami obdržíme volební lístky, tj. 38 volebních lístků - vybereme si jeden z volebních lístků a na něm máme právo využít maximálně dva přednostní hlasy (nemusíme je ale využít) - po příchodu do volební místnosti prokážeme svou totožnost (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), dostaneme od volební komise úřední obálku, do které za plentou vložíme vybraný hlasovací lístek a poté vhodíme před komisí do volební schránky. Tím jsme využili svého práva volit a rozhodovat o svém dalším osudu. V každém případě bychom měli k volbám jít a nejlepší by bylo, pokud si vybereme kandidáty KSČM a ty zvolíme. Jejich částečný seznam přinášíme na první stránce Naděje. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 2

3 INTERPELACE A. NOHAVOVÉ TENTOKRÁT K DÁLNÍCI D 3 Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, pánové, můj dotaz je na pana ministra dopravy. Vzhledem k tristní situaci ve stavu dopravní obslužnosti na jihu Čech vás žádám, pane ministře, o vaše stanovisko týkající se dostavby D3. Za prvé. Bude zahájena v roce 2014 výstavba v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné? Pokud ano, tak kdy? A pokud ne, v čem spočívají problémy a jak budou případně řešeny? Za druhé. Je stanovisko Ministerstva dopravy a ŘSD ohledně zpoplatnění úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně obchvatu Tábora definitivní, nebo bude v této věci zahájena nějaká změna? Protože tato část nemá vyhovující nezpoplatněné objízdné varianty a navíc je vzhledem ke stadiu výstavby této části víceméně staveniště než dálnice. Za třetí. V jakém stavu řešení je otázka příjezdu k autoservisu, resp. jak reaguje Ministerstvo dopravy a ŘSD na příslušné rozhodnutí soudců ve věci napojení příjezdu k autoservisu v Táboře před sjezdem na Tábor? A za čtvrté. V jakém stavu řešení je pokračování D3 směrem na jih od Českých Budějovic, tedy předpokládaný úsek R3 České Budějovice - hranice s Rakouskem, a to termínově, ve vztahu k termínu vybudování napojení na rakouské straně k roku 2018? A potom i lokálně, kdy je opětovně zpochybňovaná vybraná varianta R3 tou východní stranou, tzv. kaplická varianta, a je oživována varianta jejího vedení západní stranou přes Český Krumlov. Místopředseda PSP Jan Bartošek: Perfektní. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď. Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Paní poslankyně, děkuji za otázky. Časový termín vymezený pro odpovědi asi nebude dostačující. Já vám v každém případě slibuji, že na všechny vaše otázky dostanete písemnou odpověď. Kdybych to chtěl jenom shrnout v krátkosti. Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec, tam byl zrušen výsledek výběrového řízení ze strany ÚOHS. Ze strany ÚOHS má Ministerstvo dopravy nevyřešené záležitosti v řádu cca 60 miliard. Kapitola sama pro sebe. Byly navrženy nové hodnoticí komise pro výběr zhotovitele, které musí ustanovit vláda. Předpokládáme, že bychom se mohli dostat dál někdy v sedmém měsíci Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně zpoplatnění, tady lze uvést obecně, že Ministerstvo dopravy postupně ruší veškeré výjimky ze systému časového zpoplatnění a ponechány bez poplatku jsou vesměs krátké úseky, které nemají návaznost na dálniční síť. To ale 3

4 neodůvodňuje ponechání D3 bez poplatků s výjimkou uvedeného úseku. Obdobně byly již dříve zpoplatněny např. obchvaty Brna na D1, Mladé Boleslavi R10. Takže Ministerstvo dopravy nemůže s ohledem na nastavený systém zpoplatnění přistoupit ke schválení jakékoli výjimky. Co se týká vaší třetí otázky, v jakém stavu je řešení příjezd k autoservisu. Tady bych chtěl říct, že předmětem rozsudku městského soudu ze dne bylo stavební povolení. Na základě tohoto rozsudku a následně rozhodnutím ministra dopravy ze dne byla celá tato věc zrušena a vrácena k novému projednání. Takže v současné době po odstranění nedostatků podle 129 stavebního zákona bude zahájeno opakované stavební řízení o povolení předmětné stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí. Všechno podrobněji dostanete v písemném materiálu. K bodu čtyři, to je otázka D3 České Budějovice - státní hranice s označením rychlostní komunikace R3. Tady na celý tah R3 je zpracovaná technicko-ekonomická studie. Dokončení projektové přípravy je podle aktuálního rozpisu globální položky rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury plánováno na rok 2016, kdy by měly být zpracovány projektové dokumenty pro provádění stavby, projektová dokumentace, a předpokládá se i dokončení majetkoprávní přípravy. Následně v roce 2017 by mohla být zahájena realizace jednotlivých staveb, které jsou zařazeny do náhradních projektů na programovací období 14 až 20 v dopravní sektorové strategii druhé fáze. Z tohoto vyplývá, že trasa rychlostní komunikace R3 je stabilizovaná v tzv. kaplické variantě. Děkuji. INTERPELACE A. NOHAVOVÉ K PROBLEMATICE DĚTSKÝCH SKUPIN Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Máme před sebou návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině /dále DS/. Tento zákon má řešit nedostatek míst v MŠ a tím umožnit rodičům zapojit se do pracovního procesu. Dovolím si vám jako učitelka mateřské školy /dále MŠ/ s 32 letou praxí sdělit, proč nemohu tento návrh podpořit. Vznik DS /jak je navrhováno/ považuji za nejhorší z možných náhradních řešení. Rodičům sice umožníme nastoupit do zaměstnání, ale nedokonalým návrhem zákona utrpí ti nejmenší děti. Ideálním řešením by bylo rozšíření kapacit stávajících MŠ. Předškolní vzdělávání má v ČR nejen dlouholetou tradici, ale především je detailně propracované a nemá ve světě konkurenci. 4

5 Poskytuje nejen vzdělávání, ale i další služby jako stravování s dodržováním velice přísných hygienických pravidel. Předškolní vzdělání má nesmírný význam všestranně rozvíjí děti ve věku 3-6 let a vytváří předpoklad pro budoucí úspěšnost žáka. Chyb, kterých se na dětech dopustíme v tomto věkovém období, si ponesou po celý život. MŠ je součástí vzdělávací soustavy ČR s kvalifikovanými pedagogy. DS vzdělávání poskytovat nemá, omezuje se pouze na hlídání dětí. Jde tedy proti současnému trendu. Na jedné straně prosazujeme nutnost posledního ročníku MŠ jako povinného, jako jediné cesty ke zkvalitnění předškolního vzdělávání zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí a na druhé straně vznikem DS bychom tento cíl negovali. Podle 2 návrhu je cílová skupina definovaná od 1 roku do začátku školní docházky. Z toho vyplývá, že se rozšiřuje počet dětí v DS o další 2 věkové ročníky, které původně patřily do jeslí. Na jedné straně se návrh tváří jako nouzové řešení nedostatku míst v MŠ. Ale hned v úvodních paragrafech rozšiřuje působnost oproti MŠ o dalších cca 200 tisíc míst. Tedy vytváří převahu nabídky nad poptávkou, která v dobách poklesu potřeby povede k rušení nejpropracovanější formy péče o děti, tedy rušení MŠ. Je otázka, zda by DS nemohly být omezeny pouze na děti do věku 3 let kdy se děti ještě nevzdělávají. Do DS mají být podle návrhu umisťovány i děti v posledním ročníku před nástupem do školy. Ty v takovém případě budou nedostatečně připravené na vstup do školy. Půjdou proti sobě 2 zákony: zákon o DS a školský zákon. To povede k vytváření 2 kast. Děti, které absolvovaly MŠ, budou mít výhodu na startovací čáře ve škole a děti, které projdou pouze hlídací službou, budou znevýhodněny. V návrhu se uvádí, že je neuspokojeno necelých 60 tisíc žádostí. Nad tímto číslem bych se pozastavila jsou to žádosti a ne skutečný počet neumístěných dětí a to je zásadní rozdíl. Většina rodičů si podává více žádostí o přijetí svého dítěte do MŠ a není výjimka i 8 žádostí. Zároveň tento nedostatek míst není plošně rozprostřený, ale týká se jen některých lokalit zejména příměstských satelitů. Jaká je situace v Jihočeském kraji. V krajském městě ČB je situace rovněž neuspokojivá, zde bylo neuspokojeno 500 žádostí včetně žádostí o přijetí až v květnu či červnu. Žádosti jsou ale rovněž dublované. Skutečnost je trochu jiná /odhad kolem 200 neumístěných dětí/. Okresní města a tzv. trojkové obce problém nemají. V některých okresních městech byly umístěny i děti mladší 3 let. Jsou již i regiony v Jihočeském kraji, které jsou v propadu /mají nenaplněnou kapacitu/. Dětské skupiny již svým způsobem existují. Jsou to mateřská centra, Klubíčka apod. Proč tedy nový zákon? Je to nadbytečné. Za péčí o děti je maskován hlavní cíl návrhu a to vpuštění byznysu do další dosud 5

6 výhradně neziskové oblasti. Podle 6) se stanovuje absolutní variabilita v úhradách od bezúplatného po maximálně plnou úhradu nákladů. Z uvedeného vyplývá, že tuto činnost lze provozovat i pro zisk. Z výchovy dětí uděláme výdělečnou činnost, neboť co se může, se dříve či později stane normou. Nebudou-li v budoucnu zřizovatelé mít dostatek financí na provoz MŠ, mohou je převést na DS. A to zejména v případech, kdy současné MŠ budou tak zvaně na hraně s některými platnými předpisy jako dožívající školní kuchyně, nedostatek prostoru, nesplnění kvalifikace. Návrh zákona rovněž neřeší stravování. Děti zaměstnaných rodičů pobývají v MŠ 9-10 hodin. Předpokládám, že i takovouto dobu budou pobývat i v DS. Nezaručení stravy ze strany poskytovatele je přímo tristní. Na přípravu stravy jsou v MŠ kladeny nejen vysoké hygienické požadavky, ale sleduje se i výživová hodnota jídla, sleduje se způsob úpravy jídel, aby byly zachovány co nejvyšší hodnoty. Jak si představují tvůrci zákona způsob stravování a to pro děti v období vývoje a růstu od jednoho roku, kdy děti potřebují pestrou a hodnotnou stravu, mi opravdu není jasné. Neumím si představit, že je ročnímu dítěti v mikrovlnce ohřívaný /v krabičce donesený/ oběd a to vařený předcházející den nepředpokládám, že by rodiče vařili ráno. V MŠ je ohřev jídla zakázán, veškeré podávané jídlo vždy musí být čerstvé, to se týká i ranních a odpoledních svačin. Vracíme se minimálně o 60 let zpět, kdy se zakládaly žňové útulky a děti si nosily oběd v kastrůlcích, doba pokročila máme krabičky a mikrovlnky. DS mají údajně umožnit rodičům převážně matkám zapojit se do pracovního procesu. Kladu si otázku, kolik z nich práci sežene a proč má stát těmto rodičům snížit daně. Jak k tomu na druhé straně přijdou ti, kteří dávají děti do MŠ ti si z daní nemohou odečíst nic a určité školné platí také. Otázka je, zda takto vzniklá nerovnost soutěžících subjektů není zároveň porušení zákonných norem. Závěrem: Jsem si vědoma sociální situace mladých rodin, kterým se nedaří umístit své děti do MŠ a sami chtějí či potřebují pracovat. Řešit vzniklou situaci pomocí DS považuji pouze za náhradní a nejméně vhodné řešení na dobu cca 2-3 roky. Skutečné řešení je v rozšíření kapacit MŠ, které zajišťují vzdělávání a opětovné zřízení jeslových tříd a na to postačí vyhláška, která by upravovala počet těchto dětí ve třídě není třeba nový zákon. Zřízení DS by stát stálo nemálo peněz, takže by mohly být použity právě na zřizování jeslových tříd. Rozšíření sítě MŠ je i ve vládním prohlášení, o DS se nehovoří. Ze všeho co jsem zde uvedla, jsem přesvědčena, že tento návrh tak jak je navrhován, nelze přijmout. Doporučuji ho k přepracování. A to 6

7 zejména proto, že jeho skutečné cíle jsou zcela jiné než deklarované a opravit jej by bylo velmi složité, ne-li zcela nemožné. V návrhu jsou zcela opomenuti ti bezbranní - děti. ZAJÍMAVOSTI Z ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ TELEVIZE ŠLÁGR Kdo má možnost sledovat vysílání ČeskoSlovenské lidové televize Šlágr, jistě uzná, že si tam každý divák může vybrat tu svoji hudbu, či oblíbenou kapelu. Já bych vás ale chtěl zavést tak říkajíc do kuchyně této televize, protože jsem měl možnost jako člen heligonkového tria Veseláci, tedy spolu i s veseláky Václavem Rubášem, a Františkem Zasadilem prožívat horké chvilky před kamerou. Celkem jsme tam natočili komplet dvou DVD a dvou CD. Natočili jsme tam i některé pořady jako např. Mezi námi muzikanty, Pospolu u stolu, Veselo s Veseláky a tříhodinový pořad Šlágr plný heligonek. Máme to štěstí, že tyto pořady natáčíme s Josefem Pospíšilem, vynikajícím moderátorem, muzikantem a v poslední době takříkajíc i spisovatelem, protože napsal tři parádní knihy o vesnických muzikantech a je to opravdu chodící encyklopedie, obdivuhodných znalostí. Samozřejmě, že se tam setkáváme i se spoustou dalších muzikantů, protože ve společenské místnosti musíme čekat dlouhé hodiny, než se na nás dostane řada nebo až se uvolní studio. No a když nás tam už jednou mají tak natáčíme nejméně dva pořady. Na příklad když jsme natáčeli pořad Pospolu u stolu, tak se ještě večer natáčel pořad Šlágr plný heligonek. Pro nás to znamenalo být ve studiu ve hodin a po natočení hodinového pořadu, jsme tam čekali až do hodin, kdy se uvolnilo studio, tedy hospoda Šlágru, kam se ještě musela přemístit technika a pak se teprve mohl pořad Šlágr plný heligonek s přítomným obecenstvem natáčet. Natáčení trvalo bez přestávek až do 23 hodin. Nejzajímavější bývají ona setkání při čekání, kde se seznámíte se spoustou muzikantů, ať je to Krškova Veselá trojka, nebo kromě Josefa Pospíšila i s výbornou harmonikářkou Renatou Pospíšilovou i s malou Renatkou a Pepíčkem Pospíšilovými, protože i oni jsou fakt machři, pak jsou to chlapci ze Slovenska, výborní kamarádi a muzikanti z Vrchárské heligonky, holky z Piňakolády, protože ony tvrdí, že je lepší když jim budeme říkat holky protože to zní od chlapů upřímněji. Setkali jsme se tam také s kapelníkem Babouků Petrem Schýbalem, s Olgou a Jiřím Homolkovými. No mohl bych jmenovat i další kapely a sólisty, ale to není účelem mého vyprávění. 7

8 Celý objekt Šlágru se nachází v bývalých objektech JZD v Dubném v bývalých hospodářských budovách. Jsou tam dobře vybavená celkem tři studia, z toho dvě televizní a jedno audio studio, pro natáčení CD. Z těch dvou televizních studií je jedno velké, kde se nahrávají kapely a to druhé malé slouží k nahrávání rozhovorů. Ovšem pokud je pozváno na rozhovory více účastníků, tak je využito i velké studio. Nebudu rozvádět práci ostatních úseků, jako je studio pro grafiku, střižny, pracoviště režisérů, pracoviště výroby, odbytu. V neposlední řadě jsou to páni a dámy z produkce, se kterými se domlouváme na termínech natáčení. Celkově se nechá říci, že pár zapálených lidí, dělá velké věci při velkém vypětí. Pokud mám popsat samotné natáčení, je to dosti někdy horor. Děje se to tak, že vám z ničeho nic zavolá paní produkční, že pozítří budete natáčet nějaký pořad Pepou Pospíšilem ovšem jaký, to se dovíme až na místě, nebo když jsme natáčeli naše druhé DVD již s našimi zpěvačkami a čekali jsme na velké studio najednou přiběhl Pepa Pospíšil, honem honem kluci a děvčata, vyhnal mne za vámi šéf a musíme ještě před tím natočit s vámi rozhovor, o čem ale nevím. Tak jsem se do toho vmísil. Hele Pepo, máme tu sebou naše zpěvačky tak zpovídej hlavně je a nás jen tak okrajově, a protože ženský už teď mají strach, bude legrace. A víš, že jó? A bude se to jmenovat Vesele s Veseláky. Tak i takhle nějak vznikají pořady na Šlágru. Někdy se do vašeho plánovaného času připlete i sám šéf Karel Peterka s jiným rozhovorem a ten má vždy přednost, protože je šéf a tak musíte čekat a čekat, až se na vás dostane řada. Musím však říci, že všichni ti pracovníci Šlágru, režie, produkce, apod. s námi jednají jako s kamarády a korektně, nikdo se na nás nepovyšuje. Tykání je běžná záležitost a člověk se tam opravdu cítí dobře. Pokud ještě sedíte ve společenské místnosti s kamarády muzikanty, kteří též čekají, až se na ně dostane, vyprávíme si vtipy, smějeme se a čas letí, aniž to pozorujeme. Ouvej nastává teprve když jdeme na plac. Moderátor Pepa Pospíšil nám nic dopředu neprozradí, co si na nás připravil, nevíte nic, do čeho jdete. Tak tedy zasednete za stůl, režie vám řekne, do které kamery budete mluvit, nasadí vám mikrofony, nebo jsou tam dva do ruky, nasvítí vás, takže co se děje za tou světelnou hradbou nevíte. Já jsem zvyklý moderovat různé pořady, ale musím mít před sebou diváky, se kterými si vlastně povídám, a pak je to vlastně snadné. Tady je to jiné, protože vlastně mluvíte do světel, ale ty miliony diváků nevidíte. A navíc když po vás vypálí nějakou záludnou otázku, na kterou nejste připraveni a na dlouhé přemýšlení není čas tak se pěkně zapotíte víc než zásluhou těch prudkých světel. Režie téměř nic neupravuje, ani nevrací, takže výsledek našeho snažení musí posoudit hlavně diváci Šlágru. Když potom odcházíte ze studia, pak si ještě říkáte, tak tohle jsem mohl říci trochu jinak a támhle to taky, ale už se s tím nedá nic dělat. Ale na druhé straně 8

9 je to práce hezká a zajímavá, v přátelské atmosféře, i když je vyčerpávající, Mnozí lidé se nás ptají také na honoráře. Nejsou žádné, protože Karel Peterka tvrdí, že nám dělají vlastně propagaci, takže honoráře nepřipadají v úvahu. Nevím, jak je to s profesionálními umělci, ale tam se domnívám, že jim honoráře platit budou, protože oni se tím vlastně živí. My dostáváme z každého prodaného nosiče 9% a je nás na to pět. Takže konkrétně já jsem z prodaných nosičů za půl roku od Šlágru dostal 120 Kč. My to ale neděláme pro peníze, ale děláme to pro lidi, kteří nás mají rádi, rádi nás poslouchají a to je pro nás největší odměna. Chtěl bych vám, čtenářům Naděje nabídnout drobnou službičku. My jsme ve Šlágru natočili dvě DVD a dvě CD v kompletu. První komplet má název Veseláci s heligonkou a druhý komplet je ještě ve výrobě pod pracovním názvem Veseláci II. Fláma. Ten by mohl být hotov do konce dubna V čem ona nabídka spočívá. Podle zájmu bychom objednané komplety dovezli Standovi Míkovi a bylo by to bez poštovného a balného o 120 Kč levnější. Cenu nového nosiče ještě neznáme. Další novinky, které Šágr připravuje: Od 1. května 2014 se otevírá druhý program Šlágru. V televizních časopisech by se měly objevit programy televize Šlágr na celý týden. Změní se také internetové stránky Šlágru. Pokud máte počítač s internetem, můžete si nalézt denní program pokud zadáte Program televize Šlágr tv. Některé písničky Veseláků si můžete poslechnout, když si zvolíte youtube veseláci a náš profil se nalézá na stánkách heligonky Veseláci. Heligonky v Jindřichově Hradci budou letos 4. října a předběžně jsem se s Josefem Pospíšilem domluvil i na jeho vystoupení. Bude však záležet na ceně, protože bych nechtěl omezovat počet vystupujících heligonkářů. A na úplný závěr vám povím vtip, který v pořadu Šlágr plný heligonek zazněl, ovšem až po 22 hodině. Lékaři v rámci Evropské Unie doslali za úkol vyzkoumat, proč se tak rapidně zvyšuje v Evropě dlouhověkost lidí nad 90 let. Akce samozřejmě proběhla i v ČR prohlídkami lidí nad 80 let. Tak takhle v jedné ordinaci prohlíží lékař osmdesáti letou stařenku, pořád chodí kolem ní, kroutí hlavou, až se to babičce zdálo být podezřelé, už to nevydrží, tak co pane doktore, jsem nějaká nemocná? Doktor nic na to neříká a zavolá sestru. Sestři, prosím vás, vemte mi sem to velké světlo, dívá se znovu a pak z něho vypadne. Babi, vždyť vy jste ještě panna, To jste nebyla nikdy vdaná? Ále jo pane doktore. Třikrát. Ten první, to byl myslivec a ten se nikdy netrefil. Ten druhý, to byl kožešník a ten jen hladil. No a ten třetí byl politik a ten jen sliboval. František Hadač 9

10 SLOVANSKÉ VELIKONOCE Podstatnou součástí života našich dávných předků byla magie, která svým předivem symbolů ovlivňovala a vlastně spoluurčovala jejich život, dění ve společnosti i v soukromí. Starodávné obřady, kterým my už příliš nerozumíme, ale stále o nich víme a dokonce je i provozujeme, mají své kořeny a také smysl, i když se nám to může v dnešní době zdát divné, tajuplné a také nevyzpytatelné. Pojďme se teď podívat ke starým Slovanům a jejich jarním obřadům. Obřady to byly slavnostní a důležité, protože po dlouhé, tmavé a studené zimě se přihlásilo jaro se svým znovuzrozením všeho a všech, nejen bytostí živých, ale i vody, vzduchu a pochopitelně země. Slované se řídili lunárním kalendářem, založeném na měsíčních cyklech 28 dnů. Všechny svátky byly spojené s úplňkem měsíce a proto, jaro nepřicházelo o rovnodennosti 21. března, ale o úplňku po jarní rovnodennosti. Dnes, kdy používáme sluneční kalendář, velikonoce stále navazují na jarní rovnodennost a první úplněk po tomto dnu. Slované měli i svá jarní božstva, například na území dnešního Polska to byla Jarní královna a Jarní pastýř. Se svátky jara v Rusku zase souvisely obřady Jaryla-Jaruna, v Bulharsku to byl bůh Kukiera a v Bělorusku Sjemucha. Bez nejrůznějších magických obřadů se prostě vítání jara u starých Slovanů neobešlo a to dlouho po přijetí křesťanství. Nové církevní vrchnosti to zcela jistě nebylo po chuti, ale raději vtělili většinu pohanských obřadů do nové věrouky a tvářili se, že tam vlastně patří a že je vynalezli až oni, resp. ti, kteří křesťanská dogmata vytvořili. Některé pohanské svátky jara sice zanikly, ale další se přeměnily do jiné formy. Týká se to hlavně slovanského velikonočního obřadu pálení ohňů na kopcích nebo-li pálení čarodějnic poslední dubnový den a také obřadní uctívání zemřelých předků, tzv. Jarních dědků. Starý původ mají také různé obřadní jarní hry, které se zachovaly například v podobě krakovského svátku Rekawki. A protože v tomto příspěvku jde o slovanské velikonoce, připojím na závěr recept na jedno z velikonočních jídel, které si připravovali a jistě i dnes připravují východní Slované: VELIKONOČNÍ PIROŽKY: 500 g polohrubé mouky, 0,25 l zakysané smetany, 2 vejce, 1 lžíce cukru, sůl, 2 lžíce másla Do mouky přidáme zakysanou smetanu, jedno vejce, máslo, sůl podle chuti, cukr a vypracujeme těsto. Z něj zformujeme bochník, přikryjeme ubrouskem a dáme asi na ½ hodinu na chladné místo. Pak z těsta rozválíme placku asi ½ cm silnou, vykrajujeme kolečka a doprostřed dáme náplň buď sladkou (tvaroh, mák, marmeládu) nebo slanou (masovou, sýrovou, salámovou). Pirožky v půlce přehneme a okraje dobře uzavřeme, aby náplň nevytekla. Dáme na plech asi 2 cm od sebe, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme do růžova v předehřáté troubě. Přeji dobrou chuť a hlavně pěkné a spokojené velikonoce! - sv- 10

11 PŘEČETLI JSME PRO VÁS : PETR HARAZÍM - POHANSKÉ, NIKOLIV KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE Tento článek je reakcí na slova různých kardinálů, kteří pravidelně rok co rok vykřikují do světa, že velikonoce jsou původní křesťanský svátek, který poateičtila čtyřicetiletá komunistická propaganda. To je částečně pravda, ale nějak se zapomíná dodávat, že původní význam velikonoc pokřtila téměř dva tisíce let trvající křesťanská propaganda. Vraťme se v čase do staletí před přelomem letopočtu a podívejme se na obyčeje národů, obývajících tehdy střední Evropu. Každý rok zjara, první sobotu po jarní rovnodennosti měli lidé ve zvyku setkávat se mimo své osady, sbírali dřevo, pokládali v blízkosti významných stromů a zapalovali. Klekali a prosili bohyni o návrat vytoužených jarních dní. Poté, co byly v tuto sobotní noc složeny oběti bohyni jara, odcházeli lidé domů, aby se za úsvitu opět setkali, čekali na východ slunce a děkovali bohyni za vracející se dny jara. Ten den, čili první neděli po 21. březnu, byl svátkem, dnem radovánek s mnoha slavnostmi a zábavou. Jednou z her bylo hledání ukrytých barevných vajec. Na vejcích převládala barva červená, symbolizující krev, tedy život a žlutá, symbolizující sluneční paprsky. Mnoho nalezených vajec bylo obětováno bohyni, další se prostě snědla. Vejce byly symbolem na jaře se probouzejícího života. Podobně jako vejce skončily pečené placky něco bohyni, něco lidem. Jarní oslavy národů, žijících ve střední a jižní Evropě si pochopitelně byly velmi podobné, jednak se navzájem ovlivňovaly a navazovaly na stejné, tisíciletí trvající tradice. Z blogu MF Dnes z dubna 2011 vybrala -sv- VELIKONOČNÍ KOLEDA Z PODHORÁCKA Dávaj vajec, kázal kadlec, kázala i kadlička, abys dala vajíčka, jedno bílý, dvě červený, šak slépka snese jiný. Vajíčko se kotoulí, slepička se popelí, u pastýřů v koutku, na prašivým proutku. Prašivý se zlámal, Zlatý se ukázal. -Sv- 11

12 BERTOLD BRECHT : OTÁZKY ČTOUCÍHO DĚLNÍKA Kdo stavěl starověké Théby? v knihách čtu jména králů. To králové sem vlíkali kvádry žuly? Babylon, tolikrát pobořený: kdo ho vždy znovu budoval? A v kterých domech zlatem zářící Limy bydleli stavební dělníci? Když stála čínské zeď, kam to šli večer zapít zedníci? Veliký Řím je samý vítězný oblouk. Kdopak je sklenul? A nad kým triumfovali císaři? V Byzanci, opěvované bydleli všichni v palácích? I v bájené Atlantidě tu noc, kdy hrnulo se moře, řvali tonoucí po svých otrocích. Alexandr už v mládí dobyl Indii. To sám? Caesar si podrobil Galii. To s sebou neměl ani kuchaře? Filip Španělský plakal, když jeho flotila klesala ke dnu. Jinak nikdo neplakal? A Bedřich Druhý vyhrál sedmiletou válku. Nikdo nebyl s ním? Co stránka, vítězství. Vítězné hody kdo je uvařil? Hrdina každých deset let Kdo platil výdaje? Tolik zpráv. Tolik otázek. /Starověké Théby město v dávném Řecku; Babylon hlavní město tzv. Babylonské říše; Lima hlavní město Peru = zde se vzpomíná její dobytí Španěly; Caesar římský politik, zavražděný při spiknutí; Galie starověká Francie, dobytá právě Caesarem; Bedřich II. a Sedmiletá válka = Bedřich II., král Pruský vedl tzv. sedmiletou válku s rakouskou vládkyní Marií Terezií, žil v letech ; Filip Španělský byl poražen ve válce s Anglií v létech Báseň v překladu F. F. a vysvětlivky - vybral J.Bí. 12

13 ČTYŘI DNY EVROPSKÉHO POSLANCE Ano, čtyři dny strávil v březnu v našem okrese poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček /KSČM/. Jak? Prací. První den postupně besedoval se žáky vyšších ročníků II. ZŠ J. Hradec, IV. ZŠ J. Hradec a Střední zdravotnické školy J. Hradec o tom, co předcházelo a vyvrcholilo v Mnichově Už jsem slyšel a z historie si pamatuji dost věcí o tom, jak se vyvíjela naše země, ale nikdy jsem si to takhle nedal do souvislostí a to od doby, kdy Karel IV. pozval do našich zemí německé řemeslníky. Moc zajímavá přednáška a beseda. Na závěr dne se pak J. Kohlíček setkal s vedoucím Centra sociálních služeb v J. Hradci. Druhý den začal besedou se žáky ZŠ ve Stráži nad Nežárkou na téma Evropský parlament a i tady mne zaujala poutavě podaná posloupnost vývoje snahy po jednotě Evropy a po řešení sporů mírovými cestami. Následující setkání se starostkou Stráže nad Nežárkou a s vedoucím Domova pro handicapované v Pístině byla mírně řečeno poučná. Třetí den pátek - byl věnován žákům ZŠ v Nové Bystřici a setkání se starostou Nové Bystřice. Čtvrtý den pondělí věnoval J. Kohlíček setkání s ředitelem ZŠ v Borovanech a pak se starostkou Třeboně. Obě akce s ním absolvovala i poslankyně PS PČR Alena Nohavová. Ještě jsme se setkali se starostou Deštné a pak už musel poslanec EP spěchat na sever do svého bydliště. Znovu se musím opakovat máme velmi pracovitého poslance! Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM PRO ŽENY K JEJICH SVÁTKU - MDŽ Ve čtvrtek 6. března se v sále Střelnice v Jindřichově Hradci uskutečnila jedna z akcí organizovaných KSČM k MDŽ. I letos se na organizování mimo OV KSČM podílely významnou měrou i ženy z Levicového klubu žen. Program byl, dá se napsat, tradiční. V 17 hodin začala hrát naše nová hudba Labyrinth a hrála skutečně hezky. Zvláště působivý byl zpěv devítileté zpěvačky. Následovalo krátké vystoupení k vzniku, významu a připomenutí si historie MDŽ. Součástí bylo též seznámení s programem akce. 13

14 Tradičně s nadšením bylo přijato přeplněným sálem vystoupení tradičně účinkujícího souboru Koťata ze III. MDŽ Jindř. Hradec. Po další písni přišla na řadu vystoupení šesti souborů z Domu dětí a mládeže J. Hradec. Bylo také moc pěkné, ale pochopitelně jinak laděné. Následující čas až do 18:35 byla volná zábava a tančilo se dost. Vylosování 5 cen samozřejmě také zabralo čas a už jsem spěchal k východu, abychom zde odcházejícím ženám předali společně s kandidátem KSČM pro podzimní senátní volby /volební obvod se sídlem v Pelhřimově/ Radkem Nejezchlebem přáníčko k MDŽ, rudý karafiát a poukázku v hodnotě 500 korun do kosmetického salonu Studio VISAGE. Rozdali jsme jich 168 a to zhruba 30 žen odešlo dříve Potřebné je třeba zdůraznit i to, že po skončení dětských vystoupení jejich rodiče odešli. Nejlepším ohodnocením akce byla mnohokrát vyřčená poděkování za příjemnou akci pro ženy ve chvíli, kdy odcházely. Další větší podobnou akcí pak bude Odpoledne s heligonkami v sobotu 4. října. Stanislav Míka Letošní oslava MDŽ 7. března se ve Studené opět konala v Domě s pečovatelskou službou a tradičně ji organizoval Kulturní výbor obce spolu se ZO KSČM. Program a pěkná přáníčka zajistily děti z MŠ Studená a tentokrát se ještě předvedly i děti ze školky Azylového domu Rybka. Vystoupení všech dětí bylo velmi kouzelné, radostné a milé, čemuž nasvědčoval i potlesk. Potom ženy pozdravili starosta obce V. Němec a místostarosta J. Kejval. K tanci a poslechu opět hrál F. Dědina. Zástupci obce pomohli s roznášením občerstvení a poté se rozproudila živá zábava často provázená zpěvem přítomných. Na rozloučenou dostala každá žena květinu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na příjemném průběhu celého večera a již se těšíme na další setkání. Magda Slámová V sobotu 8. března od 14 hodin v klubovně dobrovolných hasičů na veřejné schůzi ZO KSČM Nová Včelnice byla nejprve podána informace o činnosti výboru a o průběhu a závěrech jednání okresní konference včetně nejbližších úkolů, které nás čekají. Ve druhé části schůze bylo popřáno ženám k jejich svátku a každá pak obdržela perníkové, bohatě zdobené srdíčko a písemné blahopřání. 14

15 Na stolech bylo prostřeno občerstvení a příjemné posezení zpestřila i bohatá tombola a celá řada přednesených vtipů. Bylo to milé, bezprostřední a velice pohodové dopoledne. Soudružky, které nemohly být přítomny, byly osobně navštíveny a milé dárky jim byly také předány. Zdeněk Beran Stejně jako v minulých letech uspořádala ZO KSČM a KČP v Nové Bystřici taneční zábavu k oslavě MDŽ. Na klávesy zahrál František Sehnal z Kunžaku a měl ve své nabídce jak dechovku, tak taneční melodie let. Oslava se tentokrát konala 8.března od 16 hodin v restauraci Pod Lipkami a sál byl zcela zaplněn asi 80 hosty. Většinu z přítomných, ostatně jak jinak, tvořily ženy. Dokonce již hodinu před ohlášeným začátkem se sál začal plnit prvními návštěvníky. Pořadatelé rozdali přítomným Naději číslo 3 a ženám pak ještě blahopřání k MDŽ. Po dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat tombolu. Prodalo se všech 200 lístků a losovalo se 43 cen, z nichž některé byly velmi hodnotné. Muzikant nenechával ženy dlouho sedět, hrál téměř bez přestávky a tancovalo se ještě kolem půlnoci. Snad mohu za přítomné vyslovit názor, že oslava se vydařila. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu akce. Těšíme se na shledanou v příštím roce na oslavě MDŽ v Nové Bystřici. Jiří Kovář Oslava Mezinárodního dne žen ve Slavonicích se konala v neděli dne 9. března 2014 od 14 hodin. Pořadatelem byl MěV KSČM, město Slavonice a Městské kulturní středisko. Po příchodu do velkého sálu kulturního domu byla každá z žen obdarována červeným karafiátem a přáním. Oslavu zahájil předseda MO KSČM s. Prokeš. Přivítal přítomné a předal slovo starostovi města s. Urbanovi. Po jeho projevu vystoupily s roztomilým pásmem děti z mateřské školy. Po nich se chopili nástrojů členové Malé jemnické kapely, kteří vyhrávali k tanci až do 18:30 hodin. Během odpoledne bylo zajištěno občerstvení a taneční rej byl přerušen pouze losováním tomboly a vystoupením cvičenek pod vedením s. Pražákové. Příjemného odpoledne se zúčastnilo zhruba 200 návštěvníků. Akce byla ukončena v 19 hodin. Z. Povová 15

16 Místní organizace KSČM v Dačicích uspořádala v sobotu 22. března 2014 již po dvanácté tradiční odpoledne pro ženy při příležitosti svátku MDŽ. Pro zábavu hrál a různé hry a soutěže moderoval L. Vlasák. Zdařilé odpoledne plné hudby, tance a dobré zábavy navštívilo okolo 90 návštěvníků v sále hotelu Stadion v Dačicích. Byla uspořádaná bohatá tombola. Tato vyvrcholila losováním hlavních cen. Každá žena obdržela přáníčko a tradiční karafiát. Jan Mikl SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ V OKRESE Každoročně zve okresní výbor na setkání zastupitele zvolené za KSČM a členy KSČM. Tentokrát to bylo v pondělí 10. března. Zúčastnila se zhruba polovina pozvaných a šlo o prospěšné setkání. V první části probíhala beseda s poslankyní Alenou Nohavovou a ve druhé části pak s uvolněným radním Jihočeského kraje se zodpovědností za školství a kulturu Tomešem Vytiskou. Hovořilo se o všem možném, hlavně cenná ale byla výměna zkušeností a námětů pro práci ve městech a obcích okresu. A to bylo hlavním cílem setkání. Podle mého názoru je chybou těch zastupitelů, kteří se setkání nezúčastnili a nevyužili tak určité možnost získat informace a případně je využít ve prospěch vlastních obcí a měst. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 14. ROČNÍK MARIÁŠE V sobotu 5. dubna se v penzionu Racek v Horní Pěně sešlo na 40 karbaníků na 14. ročníku turnaje v mariáši, který v rámci Jihočeské ligy voleného mariáše pořádá OV KSČM. Hned na počátku dostal každý z hráčů polévku s rohlíkem, aby ten nápor vydrželi. Vzhledem k počtu hráčů se nehrál volený mariáš, ale tzv. pauzírovaný. Jednotlivá kola se hrála vždy hodinu a každý hráč začínal se vkladem 50 korun. Na konci kola se spočítaly finance jednotlivých hráčů a podle množství se určuje pořadí v příslušném kole. 16

17 Po třetí hrací hodině následovala přestávka na oběd /vepřový řízek se salátem/ a pokračovalo se čtvrtým a pátým posledním kolem. Po malé chvíli, nutné ke spočítání výsledků, bylo vyhlašováno pořadí netradičním způsobem. Nejprve obdržel hráč na 40. místě čestné uznání za účast. Až pak už se šlo od prvního místa. Na tom se umístil Jan Kocna z Dolní Sitové se součtem umístění 7. Obdržel pohár, diplom a mohl si jako první vybrat z věcných cen. Druhý skončil místní Josef Krejčí /součet umístění 8/, který si po převzetí diplomu také vybral jednu z cen. Třetí bronzový skončil Jan Vávrovský z Týna nad Vltavou /součet umístění 9 a v jeho prospěch hovořilo více vyhraných peněz/ a i pro něj byl připraven diplom a věcná cena. Poté si postupně všichni účastníci podle umístění vybírali z věcných cen. Celkem turnaj probíhal hladce a bez problémů a už se těšíme na příští rok, kdy budeme organizovat 15. ročník. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM VAŠI DŮVĚRU NEZKLAMU! Na 10. zasedání ÚV KSČM jsem byl jeho členy schválen kandidátem KSČM pro podzimní volby do Senátu PČR ve volebním obvodě č. 15 Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Je to pro mě ocenění za mou dosavadní práci. Jsem nejmladším ze všech 27 kandidátů KSČM do Senátu, teprve počátkem dubna jsem oslavil čtyřicáté narozeniny a splnil jsem tím podmínku pro kandidaturu. Je to takový malý dárek k mým narozeninám. Chtěl bych poděkovat všem mým podporovatelům a všem lidem, kteří mě pomáhají. Bohužel nejde vyjmenovat všechny, ale rád bych alespoň některé jmenoval. Jsem velmi rád za podporu lidí, kteří pomáhají naší mladší generaci k tomu, abychom prosazovali svoje názory. Nejdříve musím poděkovat za navržení na kandidáta okresním organizacím, jmenovitě předsedům OV KSČM v Pelhřimově s.nováčkovi a v Jindřichově Hradci s.nohavové, která je zároveň poslankyní PČR. Nesmím též zapomenout na místopředsedu OV KSČM v Jindřichově Hradci s.míku a člena Rady Jihočeského kraje s.vytisku. Velké podpory se mi dostává od naší jihočeské organizace. V neposlední řadě musím poděkovat s.zahradníčkovi poslanci PČR z Kraje Vysočina a poslanci EP s.kohlíčkovi, který mi dal možnost vystoupit a zviditelnit se i na jeho besedách ve školách. To je jen setina všech těch dobrých lidiček, kteří mě podporují a pomáhají. Největší poděkování si zaslouží moje rodina. Má rodina mě plně podporuje a jsem za to velmi rád. Jinak to také být nemůže, když žijete 17

18 s nejlepší ženou svého života a máte dvě skvělé děti. Děkuji též mým rodičům, jak mě vychovali, za to jak jsou poctiví a čestní lidé. Budu také jednou rád, jestliže to o mě za pár let prohlásí mé děti. Přece vše co děláme, děláme pro budoucnost našich dětí. Vím, že mé šance na zvolení jsou velmi malé, protože z našeho volebního obvodu je nynější předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. I když šance není velká, budu bojovat za úspěch naší strany. Je důležité voličům ukázat KSČM jako jedinou skutečnou levicovou politickou stranu. Nejsme přece žádným Béčkem ČSSD. Sociální demokracie je centristickou stranou. Příkladu je více. Před volbami vždy slibují a co splní? Podívejme se na otázku, týkající se církevních restitucí. Najdeme i další, například postoj některých jejich ministrů k otázce Ukrajiny. Antikomunismus už dnes vyčpěl. Je třeba neustále důrazně poukazovat na chyby všech polistopadových vlád a dopady jejich politiky. Našeho občana dnes zajímá, zda může zaplatit nájem, zda má na samotné živobytí a hlavně, jestli bude mít práci a za ní odpovídající mzdu. V neposlední řadě i nárok na důstojné stáří. Tímto směrem chci vést předvolební kampaň. Chtěl bych se zaměřit na kontaktní kampaň, se kterou mám dobré zkušenosti z předešlých voleb. S ohledem na můj věk chci oslovit i mladší generaci, která je budoucností naší společnosti. Vaši důvěru nezklamu! Radek Nejezchleb, kandidát KSČM do Senátu PČR pro volební obvod č. 15, tj. obvod se sídlem v Pelhřimově zasahujícím do střední části okresu Jindřichův Hradec. RADNÍ PODPORUJE MLÁDEŽNICKÝ SPORT V sobotu 15. března se uskutečnil v Kunžaku ve sportovní hale VII. ročník turnaje v sálové kopané minižáků Turnaj maminek. Turnaje se zúčastnilo pět týmů z Jindřichohradecka. Byly to týmy domácího Kunžaku, Strmilova, Studené, Horního Žďáru a Jarošova nad Nežárkou. Turnaj se konal pod finanční záštitou člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky (KSČM). Na začátku turnaje všechny účastníky přivítal i starosta obce Kunžak. I obec přispěla nemalou měrou k uskutečnění tohoto turnaje. Poté se již rozběhl tuhý boj o vítězství. Nakonec nejvíce bodů získalo a vítězem celého turnaje se stalo mužstvo Horního Žďáru. Nejdůležitější ovšem bylo, že všichni účastníci turnaje odcházeli z akce spokojeni. Turnaje se zúčastnilo celkem 60 dětí a asi 100 diváků, hlavně z řad rodičů. 18

19 Jelikož jsem hlavním organizátorem a spoluzakladatelem tohoto již tradičního turnaje našich nejmladších fotbalistů, musím velmi poděkovat našemu krajskému radnímu s. Tomešovi Vytiskovi, za jeho podporu našich nejmladších sportovních nadějí. Sám nás osobně na turnaji navštívil i v doprovodu své manželky. Turnaj byl zakončen slavnostním předáváním cen. Poháry, medaile a ceny předal osobně s. T. Vytiska a to společně s maminkami našich nejmenších fotbalistů, které se po celý turnaj starají o všechny hráče a diváky, když napečou spoustu dobrot a sladkostí, které jsou po celý průběh turnaje k dispozici. Proto ten název Turnaj maminek, kdo jiný si zaslouží, aby byl turnaj po něm pojmenován. Na závěr bych chtěl zmínit, že mezi sponzory patřil i předseda ZO KSČM v Kunžaku s. Jan Smejkal. Je jen dobře, že jsou členové naší strany vidět i při těchto akcích. Ať již jde o s. Vytisku, s. Smejkala nebo moji maličkost. Jakmile vidíte ty jiskřivé oči těch malých dětí, když jim pověsíte na krk medaili, to je to nejvíce, co si můžete přát. Toto je ta drobná nezanedbatelná práce členů naší strany, jak oslovit naši veřejnost a ostatní naše spoluobčany - případné naše voliče. A v tomto supervolebním roce obzvláště. Nejezchleb Radek, kandidát KSČM do Senátu PČR S LIDMI PRO LIDI NEJSOU PRO NÁS POUZE PRÁZDNÝM HESLEM Naší místní organizaci poprosila minulý měsíc o radu, možná i pomoc jedna 72-letá obyvatelka regionu Dačicka s problémem. Jako vlastník lesa byla obtěžována jedním člověkem s tím, že v lese má polom a les je napadený kůrovcem. Chtěl po ní úpis souhlasu s vykácením lesa. Paní, neznalá současné legislativy přišla s tím, zdali je to legální postup a že má strach, aby jí v lese nebylo prováděno něco nelegálního. Přišla prostě poprosit o radu, protože se v časopise Naděje dočetla, že naše strana je schopna zajistit bezplatnou právní poradnu. Jelikož paní je držitelkou malého důchodu a nemůže si ze svého nízkého důchodu dovolit platit právníka. Vydal jsem se s paní na místo, abych zjistil rozsah poškození lesního porostu, a na místě jsem se nestačil divit. V lese leželo několik pokácených zdravých stromů smrku, nikde žádný polom, nikde žádný kůrovec. Stromy rozmanipulované, popsané a připravené k prodeji, celkem asi 20 m 3 kvalitního stavebního dřeva v tržní ceně Kč. Poprosil jsem místně příslušného lesního hospodáře o konzultaci a společně s ním jsme se na místě nelegální těžby sešli. Pan hospodář jednoznačně vyloučil možnost, že se jedná o polom, či kůrovce. 19

20 Dále paní, vlastníkovi lesa, oznámil, že událost musí oznámit na referát životního prostředí jako nedovolenou těžbu. Pak již nabral celý příběh úplně jiné obrátky. Zjistili jsme společnými silami, že člověk, který těžbu provedl, neměl k tomu žádného souhlasu. Využil znalosti toho, že paní je stará osoba, do lesa nejezdí, nezná legislativu. Chtěl jí podstrčit k podpisu souhlas s těžbou a dřevo prodat. Podařilo se nám tedy zjistit okolnosti celého případu, dokonce se nám podařilo zajistit i svědky těžby, kteří vše potvrdili. Odebrali jsme se tedy na místní oddělení policie, kde jsme celou věc ohlásili, dále jsme věc oznámili i na referátu životního prostředí, protože paní byla v ten moment jako vlastník lesa ohrožena sankcí za nedovolenou těžbu. Je smutné, jak někteří spoluobčané dokáží parazitovat na našich starých a dá se říci i bezbranných spoluobčanech. Jan Mikl, Dačice BEZPLATNÁ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ RADA Po letních měsících pokračujeme v možnosti dostat bezplatnou základní právní radu a to ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 16:30 hodin. V prostorách OV KSČM /viz sídlo OV KSČM/ ji předem objednaným zájemcům (!!!) poskytne jeden z našich advokátů. Máte-li tedy zájem o tuto službu, kterou občanům bezplatně nabízí okresní výbor, kontaktujte místopředsedu OV KSČM Stanislava Míku /tel ; / a dohodněte si s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňujeme, že poradna funguje pouze (!!!) na základě domluvy. Základní právní radu mají možnost zájemci dostat opět 22. května St- CHCETE JET TAKÉ DO MAUTHAUSENU? Ještě do 15. dubna se mohou zájemci přihlásit na zájezd do Koncentračního tábora Mauthausen. Termín je neděle 11. května 2014 s odjezdem z Jindřichova Hradce mezi sedmou až osmou hodinou ráno a návratem kolem 18. hodiny. Předběžně jsme cenu spočítali na 300 až 350 Kč za osobu. Platí i tentokrát, podobně jako u všech námi organizovaných akcí, mimo stranická jednání, že se může zúčastnit kdokoliv. Takže, pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se buď přímo na OV KSČM, nebo přes základní organizace nejpozději však do 15. dubna! 20

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Propozice. 2. ročník

Propozice. 2. ročník Propozice Oblastního kola Dopravní soutěž Dopravní soutěže mladých mateřských škol cyklistů 2. ročník Jindřichův Hradec 10. června 2015 11. června 2015 12. června 2015 Dům dětí a mládeže, Růžová 10 1 1.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název nápadu: DEN V HORNÍ ŠKOLE Kategorie: (A dospělí, B děti a mladiství do 15 let) Identifikace všech

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více