NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ"

Transkript

1 NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 4 / 2014 KANDIDÁTI KSČM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Kompletní přehled kandidátů KSČM pro volby do Evropského parlamentu dostaneme každý, nejpozději tři dny před volbami domů a proto se domnívám, že stačí, když uvedu nějaké bližší základní informace u prvních deseti: 1. Konečná Kateřina, Ing.; nar. 1981; poslankyně PS PČR; Nový Jičín 2. Maštálka Jiří, MUDr.; nar. 1956; poslanec EP; Plzeň 3. Kohlíček Jaromír, Ing., CSc.; nar 1953; poslanec EP, Teplice 4. Ransdorf Miloslav, PhDr., CSc.; 1953; poslanec EP, Praha 5. Skála Josef, PhDr., CSc.; 1952; ředitel a.s.; Praha 6. Šlahúnková Pavla; 1988; studentka; Trhové Sviny 7. Opravilová Esma, Ing.; 1973; interní auditorka; Kroměříž 8. Ledl Lubomír, JUDr.; 1952; jednatel poradenské společnosti;praha 9. Švendová Dagmar, BA, LL, M.; 1977; specialistka v oboru práva a legislativy EU; Břeclav 10. Janeček Pavel, Ing.,BBS (Hons); 1983; ekonom, Kramolna. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 1

2 JAK BUDEME VOLIT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU? Po pěti letech zase půjdeme v pátek 23. a v sobotu 24. května k volbám do Evropského parlamentu. Tentokrát budeme v naší republice volit jen 21 evropských poslanců. Před pěti lety jich bylo 22. Ke snížení počtu došlo vzhledem k tomu, že EP má pevně stanovený počet poslanců a v uplynulém období bylo do Evropské unie přijato Chorvatsko a tudíž u některých zemí dochází ke snížení počtu poslanců. Podle posledních informací bude v ČR kandidovat 38 volebních stran a každá může mít na kandidátní listině 28 kandidátů. KSČM je samozřejmě mezi kandidujícími stranami. Naše volební strana má č. 10. Nebudu se zde rozepisovat o tom, kdo může kandidovat, co musí splňovat a o řadě souvisejících záležitostí. Zaměřím se jen na to, abych připomněl, jak se do Evropského parlamentu volí. Pokusím se o co nejstručnější a nepřehlednější informace: - Česká republika je jeden volební obvod /všichni budeme volit ze stejných kandidátů/ - volit může každý občan ČR, kterému je nejpozději druhý den voleb 18 let, nebo občan jiného státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel ČR - na voličský průkaz můžeme volit kdekoliv v ČR, ale vystaví nám ho obecní úřad v místě trvalého bydliště nejpozději 7 dnů přede dnem voleb - nejpozději 3 dny před volbami obdržíme volební lístky, tj. 38 volebních lístků - vybereme si jeden z volebních lístků a na něm máme právo využít maximálně dva přednostní hlasy (nemusíme je ale využít) - po příchodu do volební místnosti prokážeme svou totožnost (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), dostaneme od volební komise úřední obálku, do které za plentou vložíme vybraný hlasovací lístek a poté vhodíme před komisí do volební schránky. Tím jsme využili svého práva volit a rozhodovat o svém dalším osudu. V každém případě bychom měli k volbám jít a nejlepší by bylo, pokud si vybereme kandidáty KSČM a ty zvolíme. Jejich částečný seznam přinášíme na první stránce Naděje. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 2

3 INTERPELACE A. NOHAVOVÉ TENTOKRÁT K DÁLNÍCI D 3 Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, pánové, můj dotaz je na pana ministra dopravy. Vzhledem k tristní situaci ve stavu dopravní obslužnosti na jihu Čech vás žádám, pane ministře, o vaše stanovisko týkající se dostavby D3. Za prvé. Bude zahájena v roce 2014 výstavba v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné? Pokud ano, tak kdy? A pokud ne, v čem spočívají problémy a jak budou případně řešeny? Za druhé. Je stanovisko Ministerstva dopravy a ŘSD ohledně zpoplatnění úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně obchvatu Tábora definitivní, nebo bude v této věci zahájena nějaká změna? Protože tato část nemá vyhovující nezpoplatněné objízdné varianty a navíc je vzhledem ke stadiu výstavby této části víceméně staveniště než dálnice. Za třetí. V jakém stavu řešení je otázka příjezdu k autoservisu, resp. jak reaguje Ministerstvo dopravy a ŘSD na příslušné rozhodnutí soudců ve věci napojení příjezdu k autoservisu v Táboře před sjezdem na Tábor? A za čtvrté. V jakém stavu řešení je pokračování D3 směrem na jih od Českých Budějovic, tedy předpokládaný úsek R3 České Budějovice - hranice s Rakouskem, a to termínově, ve vztahu k termínu vybudování napojení na rakouské straně k roku 2018? A potom i lokálně, kdy je opětovně zpochybňovaná vybraná varianta R3 tou východní stranou, tzv. kaplická varianta, a je oživována varianta jejího vedení západní stranou přes Český Krumlov. Místopředseda PSP Jan Bartošek: Perfektní. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď. Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Paní poslankyně, děkuji za otázky. Časový termín vymezený pro odpovědi asi nebude dostačující. Já vám v každém případě slibuji, že na všechny vaše otázky dostanete písemnou odpověď. Kdybych to chtěl jenom shrnout v krátkosti. Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec, tam byl zrušen výsledek výběrového řízení ze strany ÚOHS. Ze strany ÚOHS má Ministerstvo dopravy nevyřešené záležitosti v řádu cca 60 miliard. Kapitola sama pro sebe. Byly navrženy nové hodnoticí komise pro výběr zhotovitele, které musí ustanovit vláda. Předpokládáme, že bychom se mohli dostat dál někdy v sedmém měsíci Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně zpoplatnění, tady lze uvést obecně, že Ministerstvo dopravy postupně ruší veškeré výjimky ze systému časového zpoplatnění a ponechány bez poplatku jsou vesměs krátké úseky, které nemají návaznost na dálniční síť. To ale 3

4 neodůvodňuje ponechání D3 bez poplatků s výjimkou uvedeného úseku. Obdobně byly již dříve zpoplatněny např. obchvaty Brna na D1, Mladé Boleslavi R10. Takže Ministerstvo dopravy nemůže s ohledem na nastavený systém zpoplatnění přistoupit ke schválení jakékoli výjimky. Co se týká vaší třetí otázky, v jakém stavu je řešení příjezd k autoservisu. Tady bych chtěl říct, že předmětem rozsudku městského soudu ze dne bylo stavební povolení. Na základě tohoto rozsudku a následně rozhodnutím ministra dopravy ze dne byla celá tato věc zrušena a vrácena k novému projednání. Takže v současné době po odstranění nedostatků podle 129 stavebního zákona bude zahájeno opakované stavební řízení o povolení předmětné stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí. Všechno podrobněji dostanete v písemném materiálu. K bodu čtyři, to je otázka D3 České Budějovice - státní hranice s označením rychlostní komunikace R3. Tady na celý tah R3 je zpracovaná technicko-ekonomická studie. Dokončení projektové přípravy je podle aktuálního rozpisu globální položky rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury plánováno na rok 2016, kdy by měly být zpracovány projektové dokumenty pro provádění stavby, projektová dokumentace, a předpokládá se i dokončení majetkoprávní přípravy. Následně v roce 2017 by mohla být zahájena realizace jednotlivých staveb, které jsou zařazeny do náhradních projektů na programovací období 14 až 20 v dopravní sektorové strategii druhé fáze. Z tohoto vyplývá, že trasa rychlostní komunikace R3 je stabilizovaná v tzv. kaplické variantě. Děkuji. INTERPELACE A. NOHAVOVÉ K PROBLEMATICE DĚTSKÝCH SKUPIN Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Máme před sebou návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině /dále DS/. Tento zákon má řešit nedostatek míst v MŠ a tím umožnit rodičům zapojit se do pracovního procesu. Dovolím si vám jako učitelka mateřské školy /dále MŠ/ s 32 letou praxí sdělit, proč nemohu tento návrh podpořit. Vznik DS /jak je navrhováno/ považuji za nejhorší z možných náhradních řešení. Rodičům sice umožníme nastoupit do zaměstnání, ale nedokonalým návrhem zákona utrpí ti nejmenší děti. Ideálním řešením by bylo rozšíření kapacit stávajících MŠ. Předškolní vzdělávání má v ČR nejen dlouholetou tradici, ale především je detailně propracované a nemá ve světě konkurenci. 4

5 Poskytuje nejen vzdělávání, ale i další služby jako stravování s dodržováním velice přísných hygienických pravidel. Předškolní vzdělání má nesmírný význam všestranně rozvíjí děti ve věku 3-6 let a vytváří předpoklad pro budoucí úspěšnost žáka. Chyb, kterých se na dětech dopustíme v tomto věkovém období, si ponesou po celý život. MŠ je součástí vzdělávací soustavy ČR s kvalifikovanými pedagogy. DS vzdělávání poskytovat nemá, omezuje se pouze na hlídání dětí. Jde tedy proti současnému trendu. Na jedné straně prosazujeme nutnost posledního ročníku MŠ jako povinného, jako jediné cesty ke zkvalitnění předškolního vzdělávání zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí a na druhé straně vznikem DS bychom tento cíl negovali. Podle 2 návrhu je cílová skupina definovaná od 1 roku do začátku školní docházky. Z toho vyplývá, že se rozšiřuje počet dětí v DS o další 2 věkové ročníky, které původně patřily do jeslí. Na jedné straně se návrh tváří jako nouzové řešení nedostatku míst v MŠ. Ale hned v úvodních paragrafech rozšiřuje působnost oproti MŠ o dalších cca 200 tisíc míst. Tedy vytváří převahu nabídky nad poptávkou, která v dobách poklesu potřeby povede k rušení nejpropracovanější formy péče o děti, tedy rušení MŠ. Je otázka, zda by DS nemohly být omezeny pouze na děti do věku 3 let kdy se děti ještě nevzdělávají. Do DS mají být podle návrhu umisťovány i děti v posledním ročníku před nástupem do školy. Ty v takovém případě budou nedostatečně připravené na vstup do školy. Půjdou proti sobě 2 zákony: zákon o DS a školský zákon. To povede k vytváření 2 kast. Děti, které absolvovaly MŠ, budou mít výhodu na startovací čáře ve škole a děti, které projdou pouze hlídací službou, budou znevýhodněny. V návrhu se uvádí, že je neuspokojeno necelých 60 tisíc žádostí. Nad tímto číslem bych se pozastavila jsou to žádosti a ne skutečný počet neumístěných dětí a to je zásadní rozdíl. Většina rodičů si podává více žádostí o přijetí svého dítěte do MŠ a není výjimka i 8 žádostí. Zároveň tento nedostatek míst není plošně rozprostřený, ale týká se jen některých lokalit zejména příměstských satelitů. Jaká je situace v Jihočeském kraji. V krajském městě ČB je situace rovněž neuspokojivá, zde bylo neuspokojeno 500 žádostí včetně žádostí o přijetí až v květnu či červnu. Žádosti jsou ale rovněž dublované. Skutečnost je trochu jiná /odhad kolem 200 neumístěných dětí/. Okresní města a tzv. trojkové obce problém nemají. V některých okresních městech byly umístěny i děti mladší 3 let. Jsou již i regiony v Jihočeském kraji, které jsou v propadu /mají nenaplněnou kapacitu/. Dětské skupiny již svým způsobem existují. Jsou to mateřská centra, Klubíčka apod. Proč tedy nový zákon? Je to nadbytečné. Za péčí o děti je maskován hlavní cíl návrhu a to vpuštění byznysu do další dosud 5

6 výhradně neziskové oblasti. Podle 6) se stanovuje absolutní variabilita v úhradách od bezúplatného po maximálně plnou úhradu nákladů. Z uvedeného vyplývá, že tuto činnost lze provozovat i pro zisk. Z výchovy dětí uděláme výdělečnou činnost, neboť co se může, se dříve či později stane normou. Nebudou-li v budoucnu zřizovatelé mít dostatek financí na provoz MŠ, mohou je převést na DS. A to zejména v případech, kdy současné MŠ budou tak zvaně na hraně s některými platnými předpisy jako dožívající školní kuchyně, nedostatek prostoru, nesplnění kvalifikace. Návrh zákona rovněž neřeší stravování. Děti zaměstnaných rodičů pobývají v MŠ 9-10 hodin. Předpokládám, že i takovouto dobu budou pobývat i v DS. Nezaručení stravy ze strany poskytovatele je přímo tristní. Na přípravu stravy jsou v MŠ kladeny nejen vysoké hygienické požadavky, ale sleduje se i výživová hodnota jídla, sleduje se způsob úpravy jídel, aby byly zachovány co nejvyšší hodnoty. Jak si představují tvůrci zákona způsob stravování a to pro děti v období vývoje a růstu od jednoho roku, kdy děti potřebují pestrou a hodnotnou stravu, mi opravdu není jasné. Neumím si představit, že je ročnímu dítěti v mikrovlnce ohřívaný /v krabičce donesený/ oběd a to vařený předcházející den nepředpokládám, že by rodiče vařili ráno. V MŠ je ohřev jídla zakázán, veškeré podávané jídlo vždy musí být čerstvé, to se týká i ranních a odpoledních svačin. Vracíme se minimálně o 60 let zpět, kdy se zakládaly žňové útulky a děti si nosily oběd v kastrůlcích, doba pokročila máme krabičky a mikrovlnky. DS mají údajně umožnit rodičům převážně matkám zapojit se do pracovního procesu. Kladu si otázku, kolik z nich práci sežene a proč má stát těmto rodičům snížit daně. Jak k tomu na druhé straně přijdou ti, kteří dávají děti do MŠ ti si z daní nemohou odečíst nic a určité školné platí také. Otázka je, zda takto vzniklá nerovnost soutěžících subjektů není zároveň porušení zákonných norem. Závěrem: Jsem si vědoma sociální situace mladých rodin, kterým se nedaří umístit své děti do MŠ a sami chtějí či potřebují pracovat. Řešit vzniklou situaci pomocí DS považuji pouze za náhradní a nejméně vhodné řešení na dobu cca 2-3 roky. Skutečné řešení je v rozšíření kapacit MŠ, které zajišťují vzdělávání a opětovné zřízení jeslových tříd a na to postačí vyhláška, která by upravovala počet těchto dětí ve třídě není třeba nový zákon. Zřízení DS by stát stálo nemálo peněz, takže by mohly být použity právě na zřizování jeslových tříd. Rozšíření sítě MŠ je i ve vládním prohlášení, o DS se nehovoří. Ze všeho co jsem zde uvedla, jsem přesvědčena, že tento návrh tak jak je navrhován, nelze přijmout. Doporučuji ho k přepracování. A to 6

7 zejména proto, že jeho skutečné cíle jsou zcela jiné než deklarované a opravit jej by bylo velmi složité, ne-li zcela nemožné. V návrhu jsou zcela opomenuti ti bezbranní - děti. ZAJÍMAVOSTI Z ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ TELEVIZE ŠLÁGR Kdo má možnost sledovat vysílání ČeskoSlovenské lidové televize Šlágr, jistě uzná, že si tam každý divák může vybrat tu svoji hudbu, či oblíbenou kapelu. Já bych vás ale chtěl zavést tak říkajíc do kuchyně této televize, protože jsem měl možnost jako člen heligonkového tria Veseláci, tedy spolu i s veseláky Václavem Rubášem, a Františkem Zasadilem prožívat horké chvilky před kamerou. Celkem jsme tam natočili komplet dvou DVD a dvou CD. Natočili jsme tam i některé pořady jako např. Mezi námi muzikanty, Pospolu u stolu, Veselo s Veseláky a tříhodinový pořad Šlágr plný heligonek. Máme to štěstí, že tyto pořady natáčíme s Josefem Pospíšilem, vynikajícím moderátorem, muzikantem a v poslední době takříkajíc i spisovatelem, protože napsal tři parádní knihy o vesnických muzikantech a je to opravdu chodící encyklopedie, obdivuhodných znalostí. Samozřejmě, že se tam setkáváme i se spoustou dalších muzikantů, protože ve společenské místnosti musíme čekat dlouhé hodiny, než se na nás dostane řada nebo až se uvolní studio. No a když nás tam už jednou mají tak natáčíme nejméně dva pořady. Na příklad když jsme natáčeli pořad Pospolu u stolu, tak se ještě večer natáčel pořad Šlágr plný heligonek. Pro nás to znamenalo být ve studiu ve hodin a po natočení hodinového pořadu, jsme tam čekali až do hodin, kdy se uvolnilo studio, tedy hospoda Šlágru, kam se ještě musela přemístit technika a pak se teprve mohl pořad Šlágr plný heligonek s přítomným obecenstvem natáčet. Natáčení trvalo bez přestávek až do 23 hodin. Nejzajímavější bývají ona setkání při čekání, kde se seznámíte se spoustou muzikantů, ať je to Krškova Veselá trojka, nebo kromě Josefa Pospíšila i s výbornou harmonikářkou Renatou Pospíšilovou i s malou Renatkou a Pepíčkem Pospíšilovými, protože i oni jsou fakt machři, pak jsou to chlapci ze Slovenska, výborní kamarádi a muzikanti z Vrchárské heligonky, holky z Piňakolády, protože ony tvrdí, že je lepší když jim budeme říkat holky protože to zní od chlapů upřímněji. Setkali jsme se tam také s kapelníkem Babouků Petrem Schýbalem, s Olgou a Jiřím Homolkovými. No mohl bych jmenovat i další kapely a sólisty, ale to není účelem mého vyprávění. 7

8 Celý objekt Šlágru se nachází v bývalých objektech JZD v Dubném v bývalých hospodářských budovách. Jsou tam dobře vybavená celkem tři studia, z toho dvě televizní a jedno audio studio, pro natáčení CD. Z těch dvou televizních studií je jedno velké, kde se nahrávají kapely a to druhé malé slouží k nahrávání rozhovorů. Ovšem pokud je pozváno na rozhovory více účastníků, tak je využito i velké studio. Nebudu rozvádět práci ostatních úseků, jako je studio pro grafiku, střižny, pracoviště režisérů, pracoviště výroby, odbytu. V neposlední řadě jsou to páni a dámy z produkce, se kterými se domlouváme na termínech natáčení. Celkově se nechá říci, že pár zapálených lidí, dělá velké věci při velkém vypětí. Pokud mám popsat samotné natáčení, je to dosti někdy horor. Děje se to tak, že vám z ničeho nic zavolá paní produkční, že pozítří budete natáčet nějaký pořad Pepou Pospíšilem ovšem jaký, to se dovíme až na místě, nebo když jsme natáčeli naše druhé DVD již s našimi zpěvačkami a čekali jsme na velké studio najednou přiběhl Pepa Pospíšil, honem honem kluci a děvčata, vyhnal mne za vámi šéf a musíme ještě před tím natočit s vámi rozhovor, o čem ale nevím. Tak jsem se do toho vmísil. Hele Pepo, máme tu sebou naše zpěvačky tak zpovídej hlavně je a nás jen tak okrajově, a protože ženský už teď mají strach, bude legrace. A víš, že jó? A bude se to jmenovat Vesele s Veseláky. Tak i takhle nějak vznikají pořady na Šlágru. Někdy se do vašeho plánovaného času připlete i sám šéf Karel Peterka s jiným rozhovorem a ten má vždy přednost, protože je šéf a tak musíte čekat a čekat, až se na vás dostane řada. Musím však říci, že všichni ti pracovníci Šlágru, režie, produkce, apod. s námi jednají jako s kamarády a korektně, nikdo se na nás nepovyšuje. Tykání je běžná záležitost a člověk se tam opravdu cítí dobře. Pokud ještě sedíte ve společenské místnosti s kamarády muzikanty, kteří též čekají, až se na ně dostane, vyprávíme si vtipy, smějeme se a čas letí, aniž to pozorujeme. Ouvej nastává teprve když jdeme na plac. Moderátor Pepa Pospíšil nám nic dopředu neprozradí, co si na nás připravil, nevíte nic, do čeho jdete. Tak tedy zasednete za stůl, režie vám řekne, do které kamery budete mluvit, nasadí vám mikrofony, nebo jsou tam dva do ruky, nasvítí vás, takže co se děje za tou světelnou hradbou nevíte. Já jsem zvyklý moderovat různé pořady, ale musím mít před sebou diváky, se kterými si vlastně povídám, a pak je to vlastně snadné. Tady je to jiné, protože vlastně mluvíte do světel, ale ty miliony diváků nevidíte. A navíc když po vás vypálí nějakou záludnou otázku, na kterou nejste připraveni a na dlouhé přemýšlení není čas tak se pěkně zapotíte víc než zásluhou těch prudkých světel. Režie téměř nic neupravuje, ani nevrací, takže výsledek našeho snažení musí posoudit hlavně diváci Šlágru. Když potom odcházíte ze studia, pak si ještě říkáte, tak tohle jsem mohl říci trochu jinak a támhle to taky, ale už se s tím nedá nic dělat. Ale na druhé straně 8

9 je to práce hezká a zajímavá, v přátelské atmosféře, i když je vyčerpávající, Mnozí lidé se nás ptají také na honoráře. Nejsou žádné, protože Karel Peterka tvrdí, že nám dělají vlastně propagaci, takže honoráře nepřipadají v úvahu. Nevím, jak je to s profesionálními umělci, ale tam se domnívám, že jim honoráře platit budou, protože oni se tím vlastně živí. My dostáváme z každého prodaného nosiče 9% a je nás na to pět. Takže konkrétně já jsem z prodaných nosičů za půl roku od Šlágru dostal 120 Kč. My to ale neděláme pro peníze, ale děláme to pro lidi, kteří nás mají rádi, rádi nás poslouchají a to je pro nás největší odměna. Chtěl bych vám, čtenářům Naděje nabídnout drobnou službičku. My jsme ve Šlágru natočili dvě DVD a dvě CD v kompletu. První komplet má název Veseláci s heligonkou a druhý komplet je ještě ve výrobě pod pracovním názvem Veseláci II. Fláma. Ten by mohl být hotov do konce dubna V čem ona nabídka spočívá. Podle zájmu bychom objednané komplety dovezli Standovi Míkovi a bylo by to bez poštovného a balného o 120 Kč levnější. Cenu nového nosiče ještě neznáme. Další novinky, které Šágr připravuje: Od 1. května 2014 se otevírá druhý program Šlágru. V televizních časopisech by se měly objevit programy televize Šlágr na celý týden. Změní se také internetové stránky Šlágru. Pokud máte počítač s internetem, můžete si nalézt denní program pokud zadáte Program televize Šlágr tv. Některé písničky Veseláků si můžete poslechnout, když si zvolíte youtube veseláci a náš profil se nalézá na stánkách heligonky Veseláci. Heligonky v Jindřichově Hradci budou letos 4. října a předběžně jsem se s Josefem Pospíšilem domluvil i na jeho vystoupení. Bude však záležet na ceně, protože bych nechtěl omezovat počet vystupujících heligonkářů. A na úplný závěr vám povím vtip, který v pořadu Šlágr plný heligonek zazněl, ovšem až po 22 hodině. Lékaři v rámci Evropské Unie doslali za úkol vyzkoumat, proč se tak rapidně zvyšuje v Evropě dlouhověkost lidí nad 90 let. Akce samozřejmě proběhla i v ČR prohlídkami lidí nad 80 let. Tak takhle v jedné ordinaci prohlíží lékař osmdesáti letou stařenku, pořád chodí kolem ní, kroutí hlavou, až se to babičce zdálo být podezřelé, už to nevydrží, tak co pane doktore, jsem nějaká nemocná? Doktor nic na to neříká a zavolá sestru. Sestři, prosím vás, vemte mi sem to velké světlo, dívá se znovu a pak z něho vypadne. Babi, vždyť vy jste ještě panna, To jste nebyla nikdy vdaná? Ále jo pane doktore. Třikrát. Ten první, to byl myslivec a ten se nikdy netrefil. Ten druhý, to byl kožešník a ten jen hladil. No a ten třetí byl politik a ten jen sliboval. František Hadač 9

10 SLOVANSKÉ VELIKONOCE Podstatnou součástí života našich dávných předků byla magie, která svým předivem symbolů ovlivňovala a vlastně spoluurčovala jejich život, dění ve společnosti i v soukromí. Starodávné obřady, kterým my už příliš nerozumíme, ale stále o nich víme a dokonce je i provozujeme, mají své kořeny a také smysl, i když se nám to může v dnešní době zdát divné, tajuplné a také nevyzpytatelné. Pojďme se teď podívat ke starým Slovanům a jejich jarním obřadům. Obřady to byly slavnostní a důležité, protože po dlouhé, tmavé a studené zimě se přihlásilo jaro se svým znovuzrozením všeho a všech, nejen bytostí živých, ale i vody, vzduchu a pochopitelně země. Slované se řídili lunárním kalendářem, založeném na měsíčních cyklech 28 dnů. Všechny svátky byly spojené s úplňkem měsíce a proto, jaro nepřicházelo o rovnodennosti 21. března, ale o úplňku po jarní rovnodennosti. Dnes, kdy používáme sluneční kalendář, velikonoce stále navazují na jarní rovnodennost a první úplněk po tomto dnu. Slované měli i svá jarní božstva, například na území dnešního Polska to byla Jarní královna a Jarní pastýř. Se svátky jara v Rusku zase souvisely obřady Jaryla-Jaruna, v Bulharsku to byl bůh Kukiera a v Bělorusku Sjemucha. Bez nejrůznějších magických obřadů se prostě vítání jara u starých Slovanů neobešlo a to dlouho po přijetí křesťanství. Nové církevní vrchnosti to zcela jistě nebylo po chuti, ale raději vtělili většinu pohanských obřadů do nové věrouky a tvářili se, že tam vlastně patří a že je vynalezli až oni, resp. ti, kteří křesťanská dogmata vytvořili. Některé pohanské svátky jara sice zanikly, ale další se přeměnily do jiné formy. Týká se to hlavně slovanského velikonočního obřadu pálení ohňů na kopcích nebo-li pálení čarodějnic poslední dubnový den a také obřadní uctívání zemřelých předků, tzv. Jarních dědků. Starý původ mají také různé obřadní jarní hry, které se zachovaly například v podobě krakovského svátku Rekawki. A protože v tomto příspěvku jde o slovanské velikonoce, připojím na závěr recept na jedno z velikonočních jídel, které si připravovali a jistě i dnes připravují východní Slované: VELIKONOČNÍ PIROŽKY: 500 g polohrubé mouky, 0,25 l zakysané smetany, 2 vejce, 1 lžíce cukru, sůl, 2 lžíce másla Do mouky přidáme zakysanou smetanu, jedno vejce, máslo, sůl podle chuti, cukr a vypracujeme těsto. Z něj zformujeme bochník, přikryjeme ubrouskem a dáme asi na ½ hodinu na chladné místo. Pak z těsta rozválíme placku asi ½ cm silnou, vykrajujeme kolečka a doprostřed dáme náplň buď sladkou (tvaroh, mák, marmeládu) nebo slanou (masovou, sýrovou, salámovou). Pirožky v půlce přehneme a okraje dobře uzavřeme, aby náplň nevytekla. Dáme na plech asi 2 cm od sebe, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme do růžova v předehřáté troubě. Přeji dobrou chuť a hlavně pěkné a spokojené velikonoce! - sv- 10

11 PŘEČETLI JSME PRO VÁS : PETR HARAZÍM - POHANSKÉ, NIKOLIV KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE Tento článek je reakcí na slova různých kardinálů, kteří pravidelně rok co rok vykřikují do světa, že velikonoce jsou původní křesťanský svátek, který poateičtila čtyřicetiletá komunistická propaganda. To je částečně pravda, ale nějak se zapomíná dodávat, že původní význam velikonoc pokřtila téměř dva tisíce let trvající křesťanská propaganda. Vraťme se v čase do staletí před přelomem letopočtu a podívejme se na obyčeje národů, obývajících tehdy střední Evropu. Každý rok zjara, první sobotu po jarní rovnodennosti měli lidé ve zvyku setkávat se mimo své osady, sbírali dřevo, pokládali v blízkosti významných stromů a zapalovali. Klekali a prosili bohyni o návrat vytoužených jarních dní. Poté, co byly v tuto sobotní noc složeny oběti bohyni jara, odcházeli lidé domů, aby se za úsvitu opět setkali, čekali na východ slunce a děkovali bohyni za vracející se dny jara. Ten den, čili první neděli po 21. březnu, byl svátkem, dnem radovánek s mnoha slavnostmi a zábavou. Jednou z her bylo hledání ukrytých barevných vajec. Na vejcích převládala barva červená, symbolizující krev, tedy život a žlutá, symbolizující sluneční paprsky. Mnoho nalezených vajec bylo obětováno bohyni, další se prostě snědla. Vejce byly symbolem na jaře se probouzejícího života. Podobně jako vejce skončily pečené placky něco bohyni, něco lidem. Jarní oslavy národů, žijících ve střední a jižní Evropě si pochopitelně byly velmi podobné, jednak se navzájem ovlivňovaly a navazovaly na stejné, tisíciletí trvající tradice. Z blogu MF Dnes z dubna 2011 vybrala -sv- VELIKONOČNÍ KOLEDA Z PODHORÁCKA Dávaj vajec, kázal kadlec, kázala i kadlička, abys dala vajíčka, jedno bílý, dvě červený, šak slépka snese jiný. Vajíčko se kotoulí, slepička se popelí, u pastýřů v koutku, na prašivým proutku. Prašivý se zlámal, Zlatý se ukázal. -Sv- 11

12 BERTOLD BRECHT : OTÁZKY ČTOUCÍHO DĚLNÍKA Kdo stavěl starověké Théby? v knihách čtu jména králů. To králové sem vlíkali kvádry žuly? Babylon, tolikrát pobořený: kdo ho vždy znovu budoval? A v kterých domech zlatem zářící Limy bydleli stavební dělníci? Když stála čínské zeď, kam to šli večer zapít zedníci? Veliký Řím je samý vítězný oblouk. Kdopak je sklenul? A nad kým triumfovali císaři? V Byzanci, opěvované bydleli všichni v palácích? I v bájené Atlantidě tu noc, kdy hrnulo se moře, řvali tonoucí po svých otrocích. Alexandr už v mládí dobyl Indii. To sám? Caesar si podrobil Galii. To s sebou neměl ani kuchaře? Filip Španělský plakal, když jeho flotila klesala ke dnu. Jinak nikdo neplakal? A Bedřich Druhý vyhrál sedmiletou válku. Nikdo nebyl s ním? Co stránka, vítězství. Vítězné hody kdo je uvařil? Hrdina každých deset let Kdo platil výdaje? Tolik zpráv. Tolik otázek. /Starověké Théby město v dávném Řecku; Babylon hlavní město tzv. Babylonské říše; Lima hlavní město Peru = zde se vzpomíná její dobytí Španěly; Caesar římský politik, zavražděný při spiknutí; Galie starověká Francie, dobytá právě Caesarem; Bedřich II. a Sedmiletá válka = Bedřich II., král Pruský vedl tzv. sedmiletou válku s rakouskou vládkyní Marií Terezií, žil v letech ; Filip Španělský byl poražen ve válce s Anglií v létech Báseň v překladu F. F. a vysvětlivky - vybral J.Bí. 12

13 ČTYŘI DNY EVROPSKÉHO POSLANCE Ano, čtyři dny strávil v březnu v našem okrese poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček /KSČM/. Jak? Prací. První den postupně besedoval se žáky vyšších ročníků II. ZŠ J. Hradec, IV. ZŠ J. Hradec a Střední zdravotnické školy J. Hradec o tom, co předcházelo a vyvrcholilo v Mnichově Už jsem slyšel a z historie si pamatuji dost věcí o tom, jak se vyvíjela naše země, ale nikdy jsem si to takhle nedal do souvislostí a to od doby, kdy Karel IV. pozval do našich zemí německé řemeslníky. Moc zajímavá přednáška a beseda. Na závěr dne se pak J. Kohlíček setkal s vedoucím Centra sociálních služeb v J. Hradci. Druhý den začal besedou se žáky ZŠ ve Stráži nad Nežárkou na téma Evropský parlament a i tady mne zaujala poutavě podaná posloupnost vývoje snahy po jednotě Evropy a po řešení sporů mírovými cestami. Následující setkání se starostkou Stráže nad Nežárkou a s vedoucím Domova pro handicapované v Pístině byla mírně řečeno poučná. Třetí den pátek - byl věnován žákům ZŠ v Nové Bystřici a setkání se starostou Nové Bystřice. Čtvrtý den pondělí věnoval J. Kohlíček setkání s ředitelem ZŠ v Borovanech a pak se starostkou Třeboně. Obě akce s ním absolvovala i poslankyně PS PČR Alena Nohavová. Ještě jsme se setkali se starostou Deštné a pak už musel poslanec EP spěchat na sever do svého bydliště. Znovu se musím opakovat máme velmi pracovitého poslance! Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM PRO ŽENY K JEJICH SVÁTKU - MDŽ Ve čtvrtek 6. března se v sále Střelnice v Jindřichově Hradci uskutečnila jedna z akcí organizovaných KSČM k MDŽ. I letos se na organizování mimo OV KSČM podílely významnou měrou i ženy z Levicového klubu žen. Program byl, dá se napsat, tradiční. V 17 hodin začala hrát naše nová hudba Labyrinth a hrála skutečně hezky. Zvláště působivý byl zpěv devítileté zpěvačky. Následovalo krátké vystoupení k vzniku, významu a připomenutí si historie MDŽ. Součástí bylo též seznámení s programem akce. 13

14 Tradičně s nadšením bylo přijato přeplněným sálem vystoupení tradičně účinkujícího souboru Koťata ze III. MDŽ Jindř. Hradec. Po další písni přišla na řadu vystoupení šesti souborů z Domu dětí a mládeže J. Hradec. Bylo také moc pěkné, ale pochopitelně jinak laděné. Následující čas až do 18:35 byla volná zábava a tančilo se dost. Vylosování 5 cen samozřejmě také zabralo čas a už jsem spěchal k východu, abychom zde odcházejícím ženám předali společně s kandidátem KSČM pro podzimní senátní volby /volební obvod se sídlem v Pelhřimově/ Radkem Nejezchlebem přáníčko k MDŽ, rudý karafiát a poukázku v hodnotě 500 korun do kosmetického salonu Studio VISAGE. Rozdali jsme jich 168 a to zhruba 30 žen odešlo dříve Potřebné je třeba zdůraznit i to, že po skončení dětských vystoupení jejich rodiče odešli. Nejlepším ohodnocením akce byla mnohokrát vyřčená poděkování za příjemnou akci pro ženy ve chvíli, kdy odcházely. Další větší podobnou akcí pak bude Odpoledne s heligonkami v sobotu 4. října. Stanislav Míka Letošní oslava MDŽ 7. března se ve Studené opět konala v Domě s pečovatelskou službou a tradičně ji organizoval Kulturní výbor obce spolu se ZO KSČM. Program a pěkná přáníčka zajistily děti z MŠ Studená a tentokrát se ještě předvedly i děti ze školky Azylového domu Rybka. Vystoupení všech dětí bylo velmi kouzelné, radostné a milé, čemuž nasvědčoval i potlesk. Potom ženy pozdravili starosta obce V. Němec a místostarosta J. Kejval. K tanci a poslechu opět hrál F. Dědina. Zástupci obce pomohli s roznášením občerstvení a poté se rozproudila živá zábava často provázená zpěvem přítomných. Na rozloučenou dostala každá žena květinu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na příjemném průběhu celého večera a již se těšíme na další setkání. Magda Slámová V sobotu 8. března od 14 hodin v klubovně dobrovolných hasičů na veřejné schůzi ZO KSČM Nová Včelnice byla nejprve podána informace o činnosti výboru a o průběhu a závěrech jednání okresní konference včetně nejbližších úkolů, které nás čekají. Ve druhé části schůze bylo popřáno ženám k jejich svátku a každá pak obdržela perníkové, bohatě zdobené srdíčko a písemné blahopřání. 14

15 Na stolech bylo prostřeno občerstvení a příjemné posezení zpestřila i bohatá tombola a celá řada přednesených vtipů. Bylo to milé, bezprostřední a velice pohodové dopoledne. Soudružky, které nemohly být přítomny, byly osobně navštíveny a milé dárky jim byly také předány. Zdeněk Beran Stejně jako v minulých letech uspořádala ZO KSČM a KČP v Nové Bystřici taneční zábavu k oslavě MDŽ. Na klávesy zahrál František Sehnal z Kunžaku a měl ve své nabídce jak dechovku, tak taneční melodie let. Oslava se tentokrát konala 8.března od 16 hodin v restauraci Pod Lipkami a sál byl zcela zaplněn asi 80 hosty. Většinu z přítomných, ostatně jak jinak, tvořily ženy. Dokonce již hodinu před ohlášeným začátkem se sál začal plnit prvními návštěvníky. Pořadatelé rozdali přítomným Naději číslo 3 a ženám pak ještě blahopřání k MDŽ. Po dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat tombolu. Prodalo se všech 200 lístků a losovalo se 43 cen, z nichž některé byly velmi hodnotné. Muzikant nenechával ženy dlouho sedět, hrál téměř bez přestávky a tancovalo se ještě kolem půlnoci. Snad mohu za přítomné vyslovit názor, že oslava se vydařila. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu akce. Těšíme se na shledanou v příštím roce na oslavě MDŽ v Nové Bystřici. Jiří Kovář Oslava Mezinárodního dne žen ve Slavonicích se konala v neděli dne 9. března 2014 od 14 hodin. Pořadatelem byl MěV KSČM, město Slavonice a Městské kulturní středisko. Po příchodu do velkého sálu kulturního domu byla každá z žen obdarována červeným karafiátem a přáním. Oslavu zahájil předseda MO KSČM s. Prokeš. Přivítal přítomné a předal slovo starostovi města s. Urbanovi. Po jeho projevu vystoupily s roztomilým pásmem děti z mateřské školy. Po nich se chopili nástrojů členové Malé jemnické kapely, kteří vyhrávali k tanci až do 18:30 hodin. Během odpoledne bylo zajištěno občerstvení a taneční rej byl přerušen pouze losováním tomboly a vystoupením cvičenek pod vedením s. Pražákové. Příjemného odpoledne se zúčastnilo zhruba 200 návštěvníků. Akce byla ukončena v 19 hodin. Z. Povová 15

16 Místní organizace KSČM v Dačicích uspořádala v sobotu 22. března 2014 již po dvanácté tradiční odpoledne pro ženy při příležitosti svátku MDŽ. Pro zábavu hrál a různé hry a soutěže moderoval L. Vlasák. Zdařilé odpoledne plné hudby, tance a dobré zábavy navštívilo okolo 90 návštěvníků v sále hotelu Stadion v Dačicích. Byla uspořádaná bohatá tombola. Tato vyvrcholila losováním hlavních cen. Každá žena obdržela přáníčko a tradiční karafiát. Jan Mikl SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ V OKRESE Každoročně zve okresní výbor na setkání zastupitele zvolené za KSČM a členy KSČM. Tentokrát to bylo v pondělí 10. března. Zúčastnila se zhruba polovina pozvaných a šlo o prospěšné setkání. V první části probíhala beseda s poslankyní Alenou Nohavovou a ve druhé části pak s uvolněným radním Jihočeského kraje se zodpovědností za školství a kulturu Tomešem Vytiskou. Hovořilo se o všem možném, hlavně cenná ale byla výměna zkušeností a námětů pro práci ve městech a obcích okresu. A to bylo hlavním cílem setkání. Podle mého názoru je chybou těch zastupitelů, kteří se setkání nezúčastnili a nevyužili tak určité možnost získat informace a případně je využít ve prospěch vlastních obcí a měst. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 14. ROČNÍK MARIÁŠE V sobotu 5. dubna se v penzionu Racek v Horní Pěně sešlo na 40 karbaníků na 14. ročníku turnaje v mariáši, který v rámci Jihočeské ligy voleného mariáše pořádá OV KSČM. Hned na počátku dostal každý z hráčů polévku s rohlíkem, aby ten nápor vydrželi. Vzhledem k počtu hráčů se nehrál volený mariáš, ale tzv. pauzírovaný. Jednotlivá kola se hrála vždy hodinu a každý hráč začínal se vkladem 50 korun. Na konci kola se spočítaly finance jednotlivých hráčů a podle množství se určuje pořadí v příslušném kole. 16

17 Po třetí hrací hodině následovala přestávka na oběd /vepřový řízek se salátem/ a pokračovalo se čtvrtým a pátým posledním kolem. Po malé chvíli, nutné ke spočítání výsledků, bylo vyhlašováno pořadí netradičním způsobem. Nejprve obdržel hráč na 40. místě čestné uznání za účast. Až pak už se šlo od prvního místa. Na tom se umístil Jan Kocna z Dolní Sitové se součtem umístění 7. Obdržel pohár, diplom a mohl si jako první vybrat z věcných cen. Druhý skončil místní Josef Krejčí /součet umístění 8/, který si po převzetí diplomu také vybral jednu z cen. Třetí bronzový skončil Jan Vávrovský z Týna nad Vltavou /součet umístění 9 a v jeho prospěch hovořilo více vyhraných peněz/ a i pro něj byl připraven diplom a věcná cena. Poté si postupně všichni účastníci podle umístění vybírali z věcných cen. Celkem turnaj probíhal hladce a bez problémů a už se těšíme na příští rok, kdy budeme organizovat 15. ročník. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM VAŠI DŮVĚRU NEZKLAMU! Na 10. zasedání ÚV KSČM jsem byl jeho členy schválen kandidátem KSČM pro podzimní volby do Senátu PČR ve volebním obvodě č. 15 Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Je to pro mě ocenění za mou dosavadní práci. Jsem nejmladším ze všech 27 kandidátů KSČM do Senátu, teprve počátkem dubna jsem oslavil čtyřicáté narozeniny a splnil jsem tím podmínku pro kandidaturu. Je to takový malý dárek k mým narozeninám. Chtěl bych poděkovat všem mým podporovatelům a všem lidem, kteří mě pomáhají. Bohužel nejde vyjmenovat všechny, ale rád bych alespoň některé jmenoval. Jsem velmi rád za podporu lidí, kteří pomáhají naší mladší generaci k tomu, abychom prosazovali svoje názory. Nejdříve musím poděkovat za navržení na kandidáta okresním organizacím, jmenovitě předsedům OV KSČM v Pelhřimově s.nováčkovi a v Jindřichově Hradci s.nohavové, která je zároveň poslankyní PČR. Nesmím též zapomenout na místopředsedu OV KSČM v Jindřichově Hradci s.míku a člena Rady Jihočeského kraje s.vytisku. Velké podpory se mi dostává od naší jihočeské organizace. V neposlední řadě musím poděkovat s.zahradníčkovi poslanci PČR z Kraje Vysočina a poslanci EP s.kohlíčkovi, který mi dal možnost vystoupit a zviditelnit se i na jeho besedách ve školách. To je jen setina všech těch dobrých lidiček, kteří mě podporují a pomáhají. Největší poděkování si zaslouží moje rodina. Má rodina mě plně podporuje a jsem za to velmi rád. Jinak to také být nemůže, když žijete 17

18 s nejlepší ženou svého života a máte dvě skvělé děti. Děkuji též mým rodičům, jak mě vychovali, za to jak jsou poctiví a čestní lidé. Budu také jednou rád, jestliže to o mě za pár let prohlásí mé děti. Přece vše co děláme, děláme pro budoucnost našich dětí. Vím, že mé šance na zvolení jsou velmi malé, protože z našeho volebního obvodu je nynější předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. I když šance není velká, budu bojovat za úspěch naší strany. Je důležité voličům ukázat KSČM jako jedinou skutečnou levicovou politickou stranu. Nejsme přece žádným Béčkem ČSSD. Sociální demokracie je centristickou stranou. Příkladu je více. Před volbami vždy slibují a co splní? Podívejme se na otázku, týkající se církevních restitucí. Najdeme i další, například postoj některých jejich ministrů k otázce Ukrajiny. Antikomunismus už dnes vyčpěl. Je třeba neustále důrazně poukazovat na chyby všech polistopadových vlád a dopady jejich politiky. Našeho občana dnes zajímá, zda může zaplatit nájem, zda má na samotné živobytí a hlavně, jestli bude mít práci a za ní odpovídající mzdu. V neposlední řadě i nárok na důstojné stáří. Tímto směrem chci vést předvolební kampaň. Chtěl bych se zaměřit na kontaktní kampaň, se kterou mám dobré zkušenosti z předešlých voleb. S ohledem na můj věk chci oslovit i mladší generaci, která je budoucností naší společnosti. Vaši důvěru nezklamu! Radek Nejezchleb, kandidát KSČM do Senátu PČR pro volební obvod č. 15, tj. obvod se sídlem v Pelhřimově zasahujícím do střední části okresu Jindřichův Hradec. RADNÍ PODPORUJE MLÁDEŽNICKÝ SPORT V sobotu 15. března se uskutečnil v Kunžaku ve sportovní hale VII. ročník turnaje v sálové kopané minižáků Turnaj maminek. Turnaje se zúčastnilo pět týmů z Jindřichohradecka. Byly to týmy domácího Kunžaku, Strmilova, Studené, Horního Žďáru a Jarošova nad Nežárkou. Turnaj se konal pod finanční záštitou člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky (KSČM). Na začátku turnaje všechny účastníky přivítal i starosta obce Kunžak. I obec přispěla nemalou měrou k uskutečnění tohoto turnaje. Poté se již rozběhl tuhý boj o vítězství. Nakonec nejvíce bodů získalo a vítězem celého turnaje se stalo mužstvo Horního Žďáru. Nejdůležitější ovšem bylo, že všichni účastníci turnaje odcházeli z akce spokojeni. Turnaje se zúčastnilo celkem 60 dětí a asi 100 diváků, hlavně z řad rodičů. 18

19 Jelikož jsem hlavním organizátorem a spoluzakladatelem tohoto již tradičního turnaje našich nejmladších fotbalistů, musím velmi poděkovat našemu krajskému radnímu s. Tomešovi Vytiskovi, za jeho podporu našich nejmladších sportovních nadějí. Sám nás osobně na turnaji navštívil i v doprovodu své manželky. Turnaj byl zakončen slavnostním předáváním cen. Poháry, medaile a ceny předal osobně s. T. Vytiska a to společně s maminkami našich nejmenších fotbalistů, které se po celý turnaj starají o všechny hráče a diváky, když napečou spoustu dobrot a sladkostí, které jsou po celý průběh turnaje k dispozici. Proto ten název Turnaj maminek, kdo jiný si zaslouží, aby byl turnaj po něm pojmenován. Na závěr bych chtěl zmínit, že mezi sponzory patřil i předseda ZO KSČM v Kunžaku s. Jan Smejkal. Je jen dobře, že jsou členové naší strany vidět i při těchto akcích. Ať již jde o s. Vytisku, s. Smejkala nebo moji maličkost. Jakmile vidíte ty jiskřivé oči těch malých dětí, když jim pověsíte na krk medaili, to je to nejvíce, co si můžete přát. Toto je ta drobná nezanedbatelná práce členů naší strany, jak oslovit naši veřejnost a ostatní naše spoluobčany - případné naše voliče. A v tomto supervolebním roce obzvláště. Nejezchleb Radek, kandidát KSČM do Senátu PČR S LIDMI PRO LIDI NEJSOU PRO NÁS POUZE PRÁZDNÝM HESLEM Naší místní organizaci poprosila minulý měsíc o radu, možná i pomoc jedna 72-letá obyvatelka regionu Dačicka s problémem. Jako vlastník lesa byla obtěžována jedním člověkem s tím, že v lese má polom a les je napadený kůrovcem. Chtěl po ní úpis souhlasu s vykácením lesa. Paní, neznalá současné legislativy přišla s tím, zdali je to legální postup a že má strach, aby jí v lese nebylo prováděno něco nelegálního. Přišla prostě poprosit o radu, protože se v časopise Naděje dočetla, že naše strana je schopna zajistit bezplatnou právní poradnu. Jelikož paní je držitelkou malého důchodu a nemůže si ze svého nízkého důchodu dovolit platit právníka. Vydal jsem se s paní na místo, abych zjistil rozsah poškození lesního porostu, a na místě jsem se nestačil divit. V lese leželo několik pokácených zdravých stromů smrku, nikde žádný polom, nikde žádný kůrovec. Stromy rozmanipulované, popsané a připravené k prodeji, celkem asi 20 m 3 kvalitního stavebního dřeva v tržní ceně Kč. Poprosil jsem místně příslušného lesního hospodáře o konzultaci a společně s ním jsme se na místě nelegální těžby sešli. Pan hospodář jednoznačně vyloučil možnost, že se jedná o polom, či kůrovce. 19

20 Dále paní, vlastníkovi lesa, oznámil, že událost musí oznámit na referát životního prostředí jako nedovolenou těžbu. Pak již nabral celý příběh úplně jiné obrátky. Zjistili jsme společnými silami, že člověk, který těžbu provedl, neměl k tomu žádného souhlasu. Využil znalosti toho, že paní je stará osoba, do lesa nejezdí, nezná legislativu. Chtěl jí podstrčit k podpisu souhlas s těžbou a dřevo prodat. Podařilo se nám tedy zjistit okolnosti celého případu, dokonce se nám podařilo zajistit i svědky těžby, kteří vše potvrdili. Odebrali jsme se tedy na místní oddělení policie, kde jsme celou věc ohlásili, dále jsme věc oznámili i na referátu životního prostředí, protože paní byla v ten moment jako vlastník lesa ohrožena sankcí za nedovolenou těžbu. Je smutné, jak někteří spoluobčané dokáží parazitovat na našich starých a dá se říci i bezbranných spoluobčanech. Jan Mikl, Dačice BEZPLATNÁ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ RADA Po letních měsících pokračujeme v možnosti dostat bezplatnou základní právní radu a to ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 16:30 hodin. V prostorách OV KSČM /viz sídlo OV KSČM/ ji předem objednaným zájemcům (!!!) poskytne jeden z našich advokátů. Máte-li tedy zájem o tuto službu, kterou občanům bezplatně nabízí okresní výbor, kontaktujte místopředsedu OV KSČM Stanislava Míku /tel ; / a dohodněte si s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňujeme, že poradna funguje pouze (!!!) na základě domluvy. Základní právní radu mají možnost zájemci dostat opět 22. května St- CHCETE JET TAKÉ DO MAUTHAUSENU? Ještě do 15. dubna se mohou zájemci přihlásit na zájezd do Koncentračního tábora Mauthausen. Termín je neděle 11. května 2014 s odjezdem z Jindřichova Hradce mezi sedmou až osmou hodinou ráno a návratem kolem 18. hodiny. Předběžně jsme cenu spočítali na 300 až 350 Kč za osobu. Platí i tentokrát, podobně jako u všech námi organizovaných akcí, mimo stranická jednání, že se může zúčastnit kdokoliv. Takže, pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se buď přímo na OV KSČM, nebo přes základní organizace nejpozději však do 15. dubna! 20

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Propozice. 2. ročník

Propozice. 2. ročník Propozice Oblastního kola Dopravní soutěž Dopravní soutěže mladých mateřských škol cyklistů 2. ročník Jindřichův Hradec 10. června 2015 11. června 2015 12. června 2015 Dům dětí a mládeže, Růžová 10 1 1.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více