POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE"

Transkript

1 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH

2 SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás neměl někdy (alespoň na chvíli) dojem, že je nepostradatelný. Tento obecně rozšířený omyl bývá velmi často brzy uveden na pravou míru. Každý z nás je nahraditelný. Rozdíl však může být v tom, že jeden je nahraditelný lehce a druhý těžce až svízelně, a také v tom, když subjektivní pocit vystřídá objektivní realita. Když jsme před několika lety začali psát první kapitoly zpravodaje naší školy, vytvořil se redakční tým, který s minimálními obměnami funguje dodnes. Letošní léto mu ale uštědří pořádnou ránu. Jeden z jeho členů odchází do důchodu. Přesněji řečeno - ukončí svůj stav pracujícího důchodce. Za práci, kterou po dlouhá léta velmi svědomitě odváděl, si spokojený a pohodový odpočinek zaslouží. O tom není pochyb! Ale objektivní realita v tomto případě jasně konstatuje, že pan Bořivoj Braunschläger je neodmyslitelnou součástí pestré redakční mozaiky a jeho zaujetí pro zpravodaj, vysoká kvalifikovanost a tvůrčí přístup nám budou nenahraditelně chybět. Každé číslo měl přečtené nejméně dvakrát ještě dřív, než se dostalo ke čtenářům. Přála bych vám vidět tu změť korekturních znamének... Není pro redakční radu jen zakládajícím členem, ale i oporou, jistotou, učitelem, kritikem, korektorem, autorem i čtenářem a hnacím motorem vůbec. Nezbývá než věřit a doufat, že bude svolný s námi spolupracovat alespoň externě. Při jeho aktivním a optimistickém způsobu života je však na místě obava, že jako plnohodnotný důchodce nebude mít čas. :) Přejeme mu za celou redakci všechno dobré, lepší, nejlepší! -ZA- CELOŠKOLSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ poslední»střední«celoškolské shromáždění u příležitosti oslavy Dne učitelů se konalo v sále budovy E. Bylo svým způsobem výjimečné jednalo se o poslední celoškolské shromáždění v naší Střední policejní škole. Ředitel plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil seznámil všechny zaměstnance i hosty s nově získaným statutem školy, která mění své označení na Vyšší policejní školu MV v Brně. V jednotlivých vystoupeních se ředitel naší školy a jeho zástupci plk. JUDr. Adolf Pospíšil a Ing. František Krček vyjádřili k současné situaci školy z hlediska výuky i ekonomických záležitostí. Jako host vystoupil také zástupce ředitele Správy Jihomoravského kraje plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, který hovořil o situaci u Policie ČR v obecné rovině. Kulturní program byl důstojným ukončením oficiálního programu. Po něm ředitel školy pozval všechny přítomné na připravené občerstvení (viz foto na titulní straně Zpravodaje). -ZA- VYZNÁMENÁNÍ MINISTRA VNITRA NAŠIM PRACOVNÍKŮM V březnu byla v Praze slavnostně předána vyznamenání ministra vnitra za věrnost těmto našim pracovníkům: pplk. Mgr. Martinu Fryaufovi, pplk. PhDr. Petru Šimáčkovi a prap. Miloslavu Tobolákovi. Vyznamenání jako projev uznání jmenovaným předal ředitel sekce vzdělávání Mgr. Petr Kroc. Všem oceněným blahopřejeme. redakce 2

3 ÁZERBÁJDŽÁNŠTÍ POLICISTÉ V NAŠÍ ŠKOLE Twinningová spolupráce MV ČR, OBSE a MV Ázerbájdžánu měla své pokračování ve dnech března 2008, kdy do naší školy zavítala delegace z asijské země. Studijní tým tvořilo pět ázerbájdžánských policistů: pplk. Orkhan Ismayilov, mjr. Azad Atayev, mjr. Shahin Shukurov, a mjr. Iskandar Iskandarov z policejní školy v Baku, kteří se podílejí na výuce střelecké přípravy, fyzické přípravy a komunikace, a plk. Alijan Mansurov, starší inspektor speciálních úkolů hlavního personálního oddělení Ministerstva vnitra Ázerbájdžánu. Nesnadnou a velmi významnou roli tlumočnic na sebe vzaly Naila Allahverdieva a Roza Šafiyeva. Za SPŠ MV v Brně byli zodpovědnými pracovníky plk. Ing. Igor Růžička (vedoucí PO TSP, garant za předměty střelecká příprava a fyzická příprava a taktika sebeobrany) a Zuzana Armutidisová (učitelka PO TSP, garant předmětu komunikace). Cílem pracovní návštěvy byla příprava osnov uvedených předmětů nástupní přípravy policistů Ázerbájdžánu. Program celého pracovního pobytu a vzdělávání zahraniční delegace byl velmi náročný. Časově i obsahově. Dokladem toho, že jsme využívali doslova každou chvilku, je např. fakt, že výuka probíhala i v autě cestou na střelnici v Dolní Lhotě. Některá střelecká cvičení, techniky použití donucovacích prostředků nebo komunikační návody byly pro kolegy z Ázerbájdžánu zcela nové. Přistupovali však ke všem úkolům velmi zodpovědně. Vzdělávací program byl rozšířen o návštěvu MŘ Policie ČR Brno a OO Policie ČR Brno-střed, kde se hosté seznámili s organizační strukturou, materiálním vybavením i community policing ( recepcí ), o exkurzi ve Vazební věznici v Brně-Bohunicích, o prohlídku OŘ Policie ČR Hodonín i exkurzi na operačním odboru SJmK. Zkušenosti a poznatky načerpané touto cestou byly také velmi kvitovány. Pro větší efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu byla využita metoda vytvoření pracovního týmu se vzájemnou kooperací a integrací obsahů uvedených předmětů. Brzy byl vytvořen interní týmový slovník z prvků češtiny, ázerbájdžánštiny, ruštiny a angličtiny. Zkušenosti z policejní i policejně-pedagogické praxe Ázerbájdžánu byly i pro nás zajímavé a přínosné. Pracovali jsme společně a společně jsme trávili i víkendové dny. Hosté si prohlédli centrum Brna s jeho pamětihodnostmi a rovněž historické centrum Prahy. Víkend byl vyplněn exkurzí do Moravského krasu, Sloupsko-šošůvských jeskyní a prohlédli si propast Macochu. Rovněž byli přijati starostkou Veverských Knínic a zúčastnili se společenského večera. Když jsme v sobotu večer vyprovázeli naše přátele na letišti v Ruzyni, byly jsme sice unavení, ale oboustranný pocit z odvedené práce i vyslovené díky nás těšily. Poděkování patřilo řediteli školy plk. JUDr. Mgr. Jiřímu Musilovi, jehož zájmem a pomocí byli ázerbájdžánští hosté velmi poctěni. -ZA- KNIHOVNA INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: Úspěšný titul vydavatelství Grada NEBOJTE SE POČÍTAČE se dočkal druhého, aktualizovaného vydání. Autor Josef Slowik v něm vysvětluje důležité zásady uživatelské práce, aniž zabíhá do teoretických podrobností, takže se mu podařilo skloubit čtivou formu s maximem praktických nápadů a rad, které ocení jak naprostí začátečníci, tak i ti, kteří již s počítačem nějaký ten pátek pracují. Jubilejní 50. román amerického spisovatele Eda McBaina je opět příběhem z 87. revíru, což je pojem všem ctitelům detektivek důvěrně známý. Nese název POSLEDNÍ TANEC a vypráví dramatický příběh o tom, co se vyklubalo z obyčejného pojišťovacího podvodu. Detektivové Carella, Meyer, Cling a další naši staří známí musí odhalit tajemství záhadné smrti nenápadného muže, který prý neměl žádné nepřátele... Co jsme se ve škole nedověděli, tak by se také dala nazvat poutavá kniha AMERIKA: ZÁHADA DVOU TISÍCILETÍ, která přináší neuvěřitelná, ale doložená fakta z dějin objevování tohoto kontinentu, mimo jiné i nové důkazy o úloze Čechů v tomto historickém procesu. Její autor Jiří Svoboda se do zpracování tématu pustil s nevídanou pečlivostí, bez spekulací a fabulací. Každá hypotéza je podložená, každé tvrzení ověřené. Tak si přečtěme o tom, kdo všechno se dostal na americkou pevninu dávno před Kolumbem, a zda o ní starý svět opravdu nic nevěděl. -IK- 3

4 BRIGÁDA SPECIÁLNÍCH SIL FRANCOUZSKÉ ARMÁDY Ve dnech jsme jako čtyřčlenná skupinka měli možnost navštívit elitní speciální jednotku francouzské armády. Důvodem pro realizaci zahraniční cesty byl záměr vybudovat v areálu SPŠ MV v Brně cvičný multifunkční objekt, sloužící potřebám výcviku Policie ČR, zejména v oblasti taktické přípravy. Cílem bylo získání zkušeností s provozem obdobného objektu - střeleckého centra. Náš zájem byl orientován na způsob vedení výcviku za využití moderní didaktické techniky a způsoby vyhodnocení výcviku. Především jsme se tedy zajímali o materiální zázemí při výcviku konstrukční a architektonické řešení jejich cvičného objektu, funkcemi, které poskytuje, bezpečnostním zabezpečením, způsoby a možnostmi hodnocení výcviku, technologickým zázemím. Byli jsme také seznámeni se způsoby výcviku v oblasti taktické přípravy a dalších odborností, jejichž praktický výcvik objekt umožňuje. Na základě prezentací, praktických ukázek a diskuse jsme byli seznámeni jak s metodikou vedení výcviku, tak i způsoby přípravy, vedení a realizace výcviku i způsobem vyhodnocení. Navíc se jednalo o výcvik koordinační, kdy na společném cíli kooperovalo více jednotek. Cesta k realizaci této návštěvy nebyla jednoduchá nezbývá než poděkovat OVSPŠ MV, vedení školy a dalším za možnost vidět tyto profesionály na vlastní oči a mít možnost čerpat z jejich zkušeností. Vysoce jsme si cenili otevřenosti a vstřícnosti francouzské strany, což bylo zmíněno i v děkovném dopise ředitele SPŠ MV v Brně francouzskému atašé v Praze. Tato zahraniční cesta byla velmi přínosná jak z hlediska poznatků zařaditelných do výcviku, tak zejména vzhledem k předkládanému projektu Cvičného multifunkčního objektu. Závěrem děkuji všem kolegům, kteří se se mnou této návštěvy zúčastnili, za vytvoření perfektní atmosféry, díky které nám mnohakilometrová cesta příjemně uběhla. pplk. Mgr. Petr Šamánek I M Z předmětového oddělení práva Dne 13. května se za maximální podpory vedení VPŠ MV v Brně a za osobní účasti ředitele školy plk. JUDr. Mgr. Jiřího Musila a zástupce školy plk. JUDr. Adolfa Pospíšila uskutečnilo IMZ předmětového oddělení práva. IMZ zajistil na velmi vysoké odborné a společenské úrovni vedoucí oddělení práva plk. JUDr. Břetislav Fuksa. Hlavním garantem byla Ing. Helena Vaingatová z OVSPŠ MV Praha. IMZ bylo zaměřeno na oblast trestního řízení, zkráceného přípravného řízení a přestupkového řízení, ke kterému vystoupili pozvaní hosté. JUDr. Jan Sladký (MSZ Brno), npor. Ing. Petr Kuča (P ČR, MŘ Brno) a kpt. Bc. Petr Koutný (P ČR, SJmK Brno). Dále se IMZ zúčastnili kolegové z předmětových oddělení práva z VPŠ a SPŠ MV z Prahy, VPŠ a SPŠ Holešova a VPŠ MV v Jihlavě. Po úvodním slově ředitele školy vystoupili výše uvedení hosté, kteří věcně a odborně hovořili o dané problematice, která je součástí výukového procesu v předmětovém oddělení právo u budoucích policistů na všech policejních školách. S velkým zájmem se setkalo zejména vystoupení JUDr. Sladkého, který detailně informoval o postupech SZ v konkrétních trestních věcech. Ve svém vystoupení rovněž vysoce hodnotil znalosti policistů v trestním řízení, kteří získali ZOP na naší škole, a neměl žádných připomínek k výukovému procesu v oblasti trestního řízení. Diskuze byla zajímavá a zaměřená na konkrétní podmínky trestního řízení. Všichni účastníci hodnotili IMZ velmi pozitivně a shodli se na potřebě dalších podobných setkání pedagogů, která umožňují cennou výměnu zkušeností. Vzhledem k obsáhlosti dané problematiky by bylo podle účastníků IMZ vhodné, aby příští setkání bylo dvoudenní. kpt. Mgr. Vladimír Machát 4

5 V září bude zahájeno studium ve Vyšší policejní škole MV v Brně Od 1. září 2008 bude ve VPŠ MV v Brně otevřeno studium vyšší policejní školy. Studium bude realizováno jako tříleté kombinované vzdělávání, přednostně určené pro policisty zařazené ve službě pořádkové policie a službě železniční policie v 7. tarifní třídě. Vzdělávání bude zakončeno absolutoriem z modulů (předmětů) trestní právo, správní právo, cizí jazyk a obhajobou absolventské práce. Absolventi získají titul diplomovaný specialista DiS. Absolventi vzdělávacího programu budou vzděláváni v oblasti všeobecné, odborné i praktické. Studiem získávají klíčové profesní kompetence z oborů práva, policejních činností, psychologie, sociologie a etiky. V průběhu studia budou postupně vybavováni vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se ve výkonu náročných činností nižšího, případně středního managementu v Policii ČR na úseku výkonu služby v rámci Policie ČR a v oblastech prevence kriminality a krizového řízení. Absolventi získají též organizační, metodické, taktické a technické kompetence, které jim umožní kvalifikovaně se přizpůsobovat změnám v policejních činnostech, plánovat a řídit si své další celoživotní vzdělávání. Kompetence absolventa budou v průběhu studia vytvářeny a rozvíjeny komplexně. (podle vzdělávacího programu) redakce Prevence a boj s kriminalitou mládeže ve vztahu k integraci etnických menšin Koordinační centrum prevence kriminality ve městě Brně s Městskou radou pro prevenci kriminality a se skupinou Bezpečné město sociální sítě Eurocities pořádalo ve dnech mezinárodní seminář na téma Prevence a boj s kriminalitou mládeže ve vztahu k integraci etnických menšin. Celou akci zahájila svým vystoupením ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová. Program jednání byl velmi zajímavý, tím spíše, že semináře se účastnili hosté např. z Holandska, Severního Irska, Anglie, Litvy či Španělska. Projednávaná témata byla ryze praktická. Společným jmenovatelem řešených problémů se jeví vícegenerační nezaměstnanost, absence životní strategie NÁHRADA ZA NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ÚRAZEM 5 a minoritní izolace. Jako teoretické východisko z přetrvávající krize tradiční měšťanské společnosti byla vyslovena nutnost sociálních systémů, které motivují k práci pro majoritní společnost. Během pracovních jednání byl čas i na vytvoření osobních přátelských kontaktů. Celá akce byla dobře organizovaná a všichni delegáti k projednávaným tématům i diskusím přistupovali velmi odpovědně. -ZA- V souvislosti se zavedenými poplatky ve zdravotnictví a v lékárnách bychom si mohli položit otázku, zda je možné poskytnout náhradu za takto vynaložené náklady v souvislosti se služebním nebo pracovním úrazem. Nahlédneme-li do zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v pozdějším znění, dočteme se v 101, že příslušník, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, má nárok v rámci náhradového řízení na: a) náhradu za ztrátu na služebním příjmu; b) náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění; c) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením; d) jednorázové odškodnění; e) náhradu věcné škody. Obdobu najdeme i v zákoníku práce, kde v 369 zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za: a) ztrátu na výdělku; b) bolest a ztížení společenského uplatnění; c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením; d) věcnou škodu. Oba zákony mají ve svých ustanoveních náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a mezi účelně vynaložené náklady spojené s léčením patří např.: poplatky ve zdravotnictví a v lékárně, doplatky za léky, zdravotnické potřeby a pomůcky, nutné náklady na dopravní prostředek a předměty k ošetření, nebylo-li možno jinak nebo pro nebezpečí z prodlení zajistit převoz a ošetření ve zdravotnickém zařízení. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i za poplatky ve zdravotnictví je poskytována náhrada a škodní komise bude pečlivě zkoumat, zda účelně vynaložené náklady spojené s léčením jsou skutečně v souvislosti se služebním nebo pracovním úrazem. Pro náhradové řízení je nutné předložit daňový doklad. RuDa, tajemník komise

6 Takový malý postřeh Nejsem zrovna fanda kolektivních sportů, mezi něž patří v našich zeměpisných šířkách především kopaná a hokej. Je mi jedno, zdali naši hrají s Grónskem, Antarktidou či Mongolskem, nebo jestli proti sobě nastupují Sparta a Uhelné sklady Horní Dolní. Mám rád individuální sporty, kde musí každý dokázat sám za sebe, že něco umí a zná. Na fotbale jsem byl (nikoli z vlastní iniciativy) jako divák vlastně jen jednou, a to Za Lužánkami. Prožil jsem tam dost svízelné dvě hodiny a ještě dnes si živě vybavuji, jak jsem se lekl, když padl gól... Přesto jsem neodolal masivní mediální kampani předcházející evropskému fotbalovému šampionátu, jehož hostiteli se staly Rakousko a Švýcarsko. Rád jsem se podíval na zahajovací ceremoniál, a když jsem zjistil, že česká reprezentace hraje úvodní duel proti krajině helvétského kříže, nechal jsem televizi ještě zapnutou. Na úvod se hrály hymny obou zemí. Při té naší jsem byl hrdý; jsem přesvědčen, že máme jednu z nejkrásnějších hymen na světě. Kamery nemohly nezabrat ani tváře našich znuděných milionářských synků, kteří nebyli schopni pohnout panty (vyjma jednoho či dvou, a to si nejsem jist, jestli v nich zrovna neměli žvýkačku). Tak to mě tedy opravdu nadzvedlo. Švýcaři naproti tomu pěli zplna hrdla až se třásly Alpy. Vypnul jsem televizi a řekl jsem si, že ji zapnu i před naším druhým utkáním s Portugalskem. Naše hvězdy předvedly némlich to stejné, zato Portugalce bylo slyšet přes hory a doly snad až do Lisabonu. Po zásluze jsme prohráli. Možná i kvůli tomu. Nejsem závistivý, ale vidím-li, jaké naší reprezentaci společnost vytváří podmínky, vybírá nejlepší hotely, zajišťuje klídek, lékařskou péči na úrovni hlavy státu a za jeden špatný zápas se Švýcarskem gáži v takové výši, že našinec ji nedá dohromady ani z ročního příjmu, vrtím nechápavě hlavou. A kladu si otázku, zda by nebylo lepší zařadit naše milé hochy do průmyslu či zemědělství, aby si víc vážili dobrého bydla. Chybí jim srdce do hry a pokora. Co jim bohužel nechybí je velkohubost. Sledoval jsem i hymny před střetnutím s Tureckem. Vše při starém. A zase jsme odešli poraženi... **************************************************************************************** JEN POUHÉ SLOVO Renata Vrbová Slovo je jako šifra, slovo je jako klíč, který odmyká tajemství. Jdeš tam a zpět. Slovo je jako šifra. Slovo je jako klíč. Jako vzorec či graf. Jako prozpěvující si dav i stav snad mysli, snad těla, snad i mnohem víc. Láska je jako slovo. Láska je jako klíč, který odmyká tajemství. Láska je jako šifra či vzorec či graf. A tak mám někdy strach, co říct. ŽLUTÉ JARO 2008 Renata Králová Jaro 2008 bylo rychlé, plné květů a vůní! Jaro kvetlo žlutí! Žluté bylo slunce, i sluníčka v trávě. To pampelišky rozkvetly jako střípky velkého zrcadla, které se při rozbití rozlétly po celé ploše luk. Žlutá byla všude, nahoře, dole a i támhle někde v dálce, všechny květiny se tohoto jara rozhodly odít do žluté. Žlutá byla prostě všude a to i v mých očích... A kruci!... zase ta alergie! A bylo po romantice a jarní náladě :-( možná, že střípek toho rozbitého zrcadla! :-) 6 OKOUZLENÍ Renata Králová -VM- Je jaro! Je jaro... všechno kvete a nádherně voní, vzduch je prosycen sladkými vůněmi a pylem, ale to vám, nemusím říkat, vždyť to vidíte a cítíte! Jenom alergici v tom ztrácí zalíbení, jejich pohled je rozostřen opuchlými víčky a očima zalitými slzami. A odřený nos? Ten snad vnímá jen tu kapičku alergické rýmy, která právě potřebuje utřít! Je jaro! Je jaro... Jírovec rozsvítil všechny svíčky, na oslavu, a agát se chtěl hned přidat taky, ale v tom spěchu zapomněl vztyčit svíčky knotem vzhůru! A teď se stydí :-)! Je jaro! Je jaro... HLAS ŽENÁM V POLITICE Ženy tvoří nejméně 51 % obyvatelstva EU. Tento fakt se ale neodráží v žádné vládě, parlamentu, podnikatelské sféře, ani v institucích, které vydávají důležitá rozhodnutí. Dokud ženy nedosáhnou rovnosti v oblasti rozhodování, budou postrádat část svých občanských práv. Rozhodovací procesy, na nichž se vyváženě nepodílejí obě pohlaví, nemohou dost dobře odrážet potřeby a zkušenosti všech občanů a občanek. Často se neúčast žen zdůvodňuje jejich nezájmem o věci veřejné a o politické rozhodování. Toto tvrzení vyvrací jejich vysoká účast na místní a regionální úrovni politiky a v občanském sektoru. Existují zábrany, které ženám ztěžují jejich politickou činnost a vůbec vstup do oblasti veřejného rozhodování. Přístup žen souvisí i se způsobem pojímání a organizací samotného politického života. Jeho rytmus, rituály, kritéria výběru uvnitř politických stran a volební systémy jsou pro ženy většinou nepříznivé. Podle Rezoluce Evropského parlamentu o ženách v rozhodovacích procesech bylo odsouhlaseno používání kvót jako možného opatření ke zvýšení zastoupení žen v politickém rozhodování a vymezena hranice pro genderovou vyváženost hranicí minimálně 40 %. (z materiálů Gender Studies, o. p. s.) -rz-

7 Zájezd FKSP: DO ZEMĚ VÝCHODNÍCH SOUSEDŮ Nadýchat se svěžího horského vzduchu, dát si trochu do těla a přijít na jiné myšlenky. Tohle všechno a možná ještě něco navíc měli možnost vstřebat účastníci červnového zájezdu pořádaného FKSP do země našich východních sousedů na Slovensko. Expedice CHOPOK 2008 vyrazila v pátek časně po obědě, aby dorazila včas do nocležiště v obci Brusno, kde byla pro naše turisty připravena výtečná večeře. Na talíři vepřo-knedlo-zelo, k tomu Šariš 12 co chtít víc? Ubytování přímo přepychové a na pokojích televize, takže fotbaloví fandové sledující právě probíhající ME nemuseli truchlit. Sobotní ráno bylo jako malované, tak»prečo neísť po raňajkách do hôr«. Aby každý mohl jít podle svého gusta a vychutnávat si krásy krajiny, turisté se rozdělili do dvou skupin. Paradoxem bylo, že rychlí byli tak pomalí, že nakonec jim nezbývalo, než jít stejnou trasou s pomalými... Kilometry v nohou a kručící žaludky si žádaly své. Také druhá (a poslední) večeře byla super. A co večerní přenos ze šampionátu? Z fotbalu si pamatuji tak prvních 5 minut pak už jsem nevěděl o světě, glosoval výstižně jeden z účastníků rozkol mezi svými plány a potřebami vysíleného organismu. Přes noc hustě a vytrvale pršelo, a tak výstup na Chopok byl po demokratickém hlasování (těsnou většinou) nahrazen prohlídkou bojnického zámku. Ten, kdo byl zprvu zklamán, že si nedá dostatečně do těla, byl záhy vyveden z omylu. Na návštěvníky čekalo více než 500 schodů. (Jen ta lanovka chyběla.) V 16 hodin odpoledne nastoupila výprava do autobusu a vydala se zpět do vlasti. -pš- TAKŽE TAK... V poslední době se nám rozmohlo, a nejen ve škole, jedno slovíčko. Je to slovíčko: TAK. Ano, používají ho všichni. Šebková taky. Parafrází z českého filmu Pelíšky bych ráda upozornila na nešvar, který se nenápadně vloudil do naší mluvy. Možná je to zákopová válka příslovcí, spojek, částic a citoslovcí. Rozhodly se prosadit ve větných konstrukcích na pozice podstatných jmen? Těžko říct. Je však jisté, že bez TAK nebo TAKŽE jako řečnického odrazového můstku dnes dokáže promluvit málokdo takže můžeme začít, tak na zdraví, takže co se chcete zeptat, tak takhle to je... nese se z úst některých politiků, učitelů, televizních i rozhlasových redaktorů. Čeština je krásná sama o sobě. Není třeba revolucí. Každý slovní druh v ní má svůj půvab, význam a místo. Nechme TAKŽE uvozovat věty, které vyjadřují následek vyplývající z obsahu věty řídící. TAK ať je i nadále spojuje. TAKŽE TAK. -ZA- MINIGOLF NÁM SVĚDČIL Také letos (v první polovině června) vyrazilo na pozvání německé strany družstvo naší školy do Chemnitzu, aby zde v připravených sportovních disciplínách bojovalo s výběrem tamní Policejní odborné školy o putovní pohár. Klání kdo s koho bylo zahájeno minigolfem v městečku Schlema nedaleko Aue. V premiérovém minigolfovém klání se výběr VPŠ MV v Brně nenechal zaskočit a prokázal svoji všestrannost vítězstvím nad týmem hostitele a také nejlepší jednotlivec byl z našich řad. Frisbee (hod plastikovým kotoučem) zvládli díky přesnější koncovce lépe domácí (6:2). Na odpolední volejbalové střetnutí pro zdravotní indispozici jednoho z členů našeho týmů nedošlo. Závěr návštěvy byl věnován výměně zkušeností v oblasti možností služebního a preventivního tělocviku (sportu) v policejních školách a vyhodnocení pracovní návštěvy. redakce 7

8 Učitel policejní školy roku 2008 Mgr. Jiří VIDLÁK učitel předmětového oddělení jazykového vzdělávání mj. se podílel na tvorbě zkušebních testů ke zkouškám MV 1, je garantem anglické verze příručky pro příslušníky Policie České republiky ve styku s anglicky hovořícím cizincem, kterou připravuje Policejní prezidium. Výrazně přispěl k prohloubení jazykového vzdělávání příslušníků Policie ČR. 8 Student policejní školy roku 2008 Stržm. Erik CERHÁK (4/F54) služebně zařazený na OŘ Blansko, DI dosahuje výborných studijních výsledků a zodpovědně přistupuje k plnění služebních povinností. V době osobního volna se aktivně zapojuje i do života obce, v níž žije. Slavnostní vyhlášení obou kategorií se uskuteční 3. července od 15 hodin v Praze na Žofíně. -pš- D o l i n e k, S u p e r S t a r a m o d e l o v k y Extravagantní účes nebo klobouk na hlavě v první řadě SuperStar charakterizovaly jednoho vzrůstem nevelkého soutěžícího vůči jehož pěveckému projevu měli mnozí výhrady. Do superfinále v roce 2004 nedošel. Pokud jste soutěž sledovali, asi jste poznali, že řeč je o Stanislavu Dolinkovi. Jeho o rok mladšího bratra stržm. Tomáše Dolinka (3/F54), který koncem srpna zakončí studium ZOP v naší škole, jsme požádali o rozhovor: Tomáši, jaký je to pocit být bratrem známé osobnosti? Je to normální život a pro mne i pro manželku je to moc krásný pocit, když Standa přijede jednou za čas k nám na návštěvu a pohraje si s naším dítětem. Jak jste doma prožívali bratrovu pěveckou soutěž? Tomáš s dcerou Nelinkou a bratrem Standou Já jsem v té době zrovna maturoval a dozvěděl jsem se to až po delší době, ale byl to pro mne ohromný pocit, když jsem se mohl osobně zúčastnit vystoupení, kde bratr společně s ostatními zpíval před mohutným publikem. Atmosféra byla opravdu nepopsatelná. Napadlo někoho na naší škole, že Standa může být tvůj bratr a jak tě berou ti, kteří to už vědí? Jako první se mě zeptal pan psycholog Jan Glückselig a později i další studenti, kteří zprvu tápali a sondovali podle rysů a tvaru obličeje. Ale dlouho jsem tuto skutečnost tajil, až do posledních»modelovek«, kdy jste se mne zeptal i Vy. Pod»palbou«otázek jsem musel s pravdou ven. Spolužáci to přijali normálně. Ty bys štěstí v nějaké pěvecké soutěži nezkusil? Rozhodně ne, jsem založený sportovně. Věnoval jsem se sebeobraně, atletice, nohejbalu a fotbalu (divize za Vyškov - pozn. red.). Co v současnosti dělá Standa? Věnuje se i nadále zpívání? Standa se zpěvem neživí. Nyní pracuje v Čechách v jedné dobře prosperující restauraci a dvakrát až třikrát do měsíce vystupuje na různých akcích. Děkuji za příjemný rozhovor a přeji ti hodně studijních úspěchů. Silvestr Tintěra Mistrovství světa cestovních vozů 2008 V neděli dne 15. června se 25 studentů naší školy zúčastnilo akce MS cestovních vozů 2008, které se uskutečnilo na okruhu Velké ceny Brno. Na rozdíl od diváků, kterých bylo střízlivým odhadem jako much, nebyla naše pozornost zaměřena na vozy rychle jedoucí po závodní dráze, ale zhruba na dvě tisícovky těch, které byly posléze zaparkované. Až na několik ztracených a znovunalezených dětí se v průběhu šampionátu nestalo nic mimořádného. Ale něco přece jen: poctivý nálezce nám donesl ztracenou peněženku i s doklady a penězi. Když si pro ni po chvíli přicházela pohledná slečna, ve tváři se jí zračila velká úleva. Kromě policejního vrtulníku se nad námi přehnal i nějaký mrak, ale jinak bylo počasí příznivé. Odpoledne si někteří studenti postěžovali, že už je bolí nohy! Ale ale a co budete dělat, až vám bude padesát, hoši? Po náročné směně (od 7 do 18 hodin) jsme se vrátili zaprášení a hladoví, ale s pocitem dobře odvedené práce. Zase jsme se něčemu naučili a mohli se podílet se na výkonu služby. Mimochodem, náš velitel npor. Bc. Marián Folvarčík nás pochválil a vyjádřil přání, abychom příště přijeli zase. Poděkování patří všem studentům, kteří se do akce zapojili a svým chováním prezentovali Policii ČR v tom nejlepším světle. por. Mgr. Taťána Málková

9 LIBERTY CUP 2008 Ve dnech května se ve Vyškově konal XXIV. ročník POHÁRU OSVOBOZENÍ pod záštitou ministryně obrany ČR. Těchto mezinárodních střeleckých závodů se zúčastnilo 185 jednotlivců a 47 družstev vojsk a policie z Ruska, Polska, Litvy, Holandska, Slovenska, Chorvatska, Rakouska, USA, Anglie a České republiky. Naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení Štěpán Knap, kpt. Bc. Radek Žemlička, kpt. Bc. Petr Kölbl, kpt. PhDr. Lubomír Znojil, které v soutěži zvítězilo. Výborný výsledek podtrhla ještě kategorie jednotlivců, v níž náš střelec kpt. Bc. Radek Žemlička obsadil krásné 2. místo. Další pořadí našich: 5. Znojil, 12. Kölbl, 19. Knap. Samostatně byla hodnocena také soutěž z pistole, v níž zvítězil kpt. Bc. Radek Žemlička. Na 8. místě se umístil kpt. Bc. Petr Kölbl, na 10. kpt. PhDr. Lubomír Znojil a 21. byl Štěpán Knap. Mezi soutěžní disciplíny byla zařazena střelba z útočné pušky, hod granátem na přesnost, střelba z pistole na přesnost 25 m, bojová střelba z pistole na 3 terče 25 m. redakce POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ se konalo Policejní mistrovství České republiky v plavání v Ústí nad Labem. Mistrovství se zúčastnili kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Petr Mendl 3/F56, stržm. Miroslav Cejp 1/F54, stržm. Daniel Palme 4/F55. Na tomto mistrovství se plavcům nepodařilo navázat na úspěchy z minulých let. V nabité konkurenci se prosadil pouze stržm. Petr Mendl, který se stal policejním mistrem ČR v plavání na 50 m prsa. V disciplíně 100 m P obsadil druhé místo. -1/4- U P O Z O R N Ě N Í Činnost oddílu basketbalu i oddílu Todokan Jiu-jitsu bude na měsíce červenec a srpen PŘERUŠENA a bude pokračovat znovu v září, a to takto: Basketbal - první trénink od 15 hodin v tělocvičně A. Jiu-jitsu - první trénink od hodin v tělocvičně B. -1/ se basketbalový tým SPŠ MV v Brně zúčastnil Velikonočního turnaje pořádaného sokolskou župou Jana Máchala. Čtyři družstva hrála v jedné skupině systémem každý s každým, zápasy trvaly 2 x 10 minut hrubého času. Tým ve složení: kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Martin Pippinger 2/F55, stržm. Lukáš Kocmánek 4/F54, stržm. Lukáš Vincenc 1/F53, vyhrál s přehledem všechny zápasy a získal 1. místo. Přestože má oddíl basketbalu na SPŠ 34 členů, nepodařilo se nám o víkendu postavit celou pětku. Tým byl doplněn o hráče z TJ Sokol Jundrov Roba Rundervoorta. Tým naší školy odehrál zápasy s těmito výsledky: TJ Sokol Brno I SPŠ 12:46, TJ Sokol Střelice SPŠ 21:30, Geo-Bio SPŠ 10:28. POD BEZEDNÝMI KOŠI 9 Dne měl náš basketbalový tým příležitost oplatit předchozí pozvání na sokolské basketbalové turnaje. Zápasů v tělocvičně školy se zúčastnila 4 družstva. Hrálo se systémem každý s každým, celkem šest zápasů 2 x 10 minut hrubého času. Reprezentovali nás: kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Nicol Mašková 2/F55, stržm. Lukáš Kocmánek 4/F54, stržm. Miloš Pečínka 6/F55. Tým doplnil Lukáš Putna z TJ Sokol Jundrov. Školní družstvo v prvním zápase porazil papírového favorita ze Znojma 17:15, ale v ostatních dvou zápasech prohrálo. S týmem z TJ Sokol Brno I těsně 18:19, s konečným vítězem turnaje týmem Geo-bio 10:18. Celkově jsme skončili na 4. místě. -1/4-

10 Policejní mistrovství ČR v judu Ve čtvrtek se v Písku konalo Policejní mistrovství republiky v judu. Naši školu reprezentovali tito judisté: kpt. Bc. Petr Kölbl, nstržm. Aleš Pícha (1/F53), nstržm. Cyril Mazák (3/F54) a nstržm. Filip Dvořák (2/F56). Turnaje se zúčastnilo 58 judistů ze všech útvarů Policie ČR. V této velice kvalitní konkurenci se Aleš Pícha umístil v kategorii do 90 kg na třetím místě. Všichni reprezentanti naší školy předvedli bojovný výkon. Děkujeme za vzornou reprezentaci. -pk- Základy ruského bojového umění SYSTEMA od 16 do 19 hodin v tělocvičně B naší školy proběhl seminář pro ozbrojené složky - Základy ruského bojového umění SYSTEMA. Seminář byl zaměřen na témata: napadení policisty, odvrácení útoku, vzájemná spolupráce policejní hlídky. Pod vedením hlavního instruktora Systema pro ČR Davida Sýkory cvičilo 36 studentů, zaměstnanců VPŠ a členů oddílu Todokan Jiu-jitsu. Všichni zúčastnění akci hodnotili velmi dobře. Proto by v říjnu chtěl oddíl Todokan Jiujitsu ve spolupráci s naší školou uskutečnit další seminář Systema na témata: použití střelné zbraně jako donucovacího prostředku, údery střelnou zbraní, sebeobrana se zbraní, sebeobrana proti odebrání zbraně. -1/4- Z KOPANÉ Po delší úspěchové odmlce dosáhli fotbalisté naší školy cenného turnajového vítězství. Stalo se tak na Přeboru útvarů MV a policejních škol v sálové kopané, který se uskutečnil dne 9. dubna v Praze. Vítězství je o to cennější, že tým neměl možnost se sehrát a spoléhal tak především na kolektivní a bojovný výkon. A vyšlo to! Tým hrál ve složení: Lukáš Chmelař, Petr Mihula, Pavel Vacula, Aleš Tchuř, Petr Hašek, Martin Krejčí, Jiří Lysák, Aleš Purman a Jan Poznar. Jen tak dál, chlapci! -jch- BILANCE NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU Naši úspěšní nohejbalisté pokračují v letošním roce ve vynikajících výsledcích: Květen 2008 Pohár policejního prezidenta a Mistrovství UNITOP ČR (Praha, ) Konečné výsledky kategorie I (do 39 let): 1. OŘ P ČR Ml. Boleslav, 2. VPŠ MV v Brně A (Joza, Semrád, Bohuš, Pospíšilík), 3. SKP Ústí nad Labem, 5. VPŠ MV v Brně B (Přibyl, Chvojka, Pilař); kategorie II (nad 40 let): 1. SCP Praha, 2. P ČR, SJčK České Budějovice, 3. VPŠ MV Brno (Bohuš, Benda, Červinka, Kolouch). Červen 2008 Mezinárodní mistrovství IPA ČR 2008 (Frýdek Místek, ) Konečné výsledky Kategorie II (nad 40 let): 1. VPŠ MV Brno (Bohuš, Benda, Červinka, Kolouch), 2. OŘ P ČR Frýdek Místek, 3. OŘ PČR Karviná. Jamolice Cup ( ) Tento turnaj lze přirovnat k malému nohejbalovému Wimbledonu. Náš tým hrál ve složení Bohuš, Pospíšilík, Kolouch, Benda, Polák a poprvé v tomto turnaji triumfovali. Turnaje se zúčastnilo 63 družstev. Konečné výsledky: 1. VPŠ MV Brno, 2. Řízci-Velké Pavlovice, 3. Čechovice A. Přejeme hodně úspěchů v dalších turnajích. -VB- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Vyšší policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Mgr. Zuzana Armutidisová, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger a Mgr. Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí. Intranet: Adresa školy: Vyšší policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. VPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 132/2008. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží Medaile HZS ČR Za statečnost udělené ministrem vnitra obdrží 1. 1. Josef Šerý Strážník Městské policie Děčín Jmenovaný dne 21. července tohoto roku zachránil z rozvodněného Labe tonoucího mladíka, který

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI d SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI Naše škola je již několik let tradičním pořadatelem přeboru ČR stavebních škol v silovém čtyřboji. V červnu v roce 2015 na slavnostní schůzi sportovní komise

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Příloha č. 1 k RPP č. 88/2010 Ředitel mistrovství: Výkonný ředitel: Tajemník mistrovství: ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Předseda sportovně technické a disciplinární

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2006/2007 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Závěrečná zpráva Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Ve dnech 31.5-2.6 2013 proběhlo v Ostravě a okolí Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK, které pořádal Oblastní spolek ČČK Ostrava u příležitosti

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

ME U 16 skupiny B v Tallinu

ME U 16 skupiny B v Tallinu ME U 16 skupiny B v Tallinu Turnaj Mistrovství Evropy kadetů (divize B) se konal ve dnech 9. - 20. srpna 2006 v Estonsku (Tallinn). Skupina A: Švédsko, Rakousko, Gruzie, Estonsko, Norsko Skupina B: Finsko,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č. 4/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Výkonný ředitel mistrovství Zástupce

Více

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů. Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené září 2016 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Počet listů: 28 Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016 : Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 28. číslo Jaro 2016 1 Jaro klepe na dveře, vylezte ptáčci z postele! Za chvilku nám začne astronomické jaro a s

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Příloha č. 1 k RPP č. 104/2010 ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Organizační štáb mistrovství: a) ředitel mistrovství Čl. 1

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

9. parkinsoniáda Dubňany

9. parkinsoniáda Dubňany 9. parkinsoniáda Dubňany Parkinsoniáda se konala ve dnech 29. 7. 31.7. 2016, náš brněnský klub se zúčastnil v sobotu 30. července, kdy probíhaly sportovní soutěže. Z Brna jsme vyjeli v 7 hodin, v Dubňanech

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství plk. Mgr. Bc. Luděk PROCHÁZKA, Technický ředitel mistrovství kpt.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více