POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE"

Transkript

1 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH

2 SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás neměl někdy (alespoň na chvíli) dojem, že je nepostradatelný. Tento obecně rozšířený omyl bývá velmi často brzy uveden na pravou míru. Každý z nás je nahraditelný. Rozdíl však může být v tom, že jeden je nahraditelný lehce a druhý těžce až svízelně, a také v tom, když subjektivní pocit vystřídá objektivní realita. Když jsme před několika lety začali psát první kapitoly zpravodaje naší školy, vytvořil se redakční tým, který s minimálními obměnami funguje dodnes. Letošní léto mu ale uštědří pořádnou ránu. Jeden z jeho členů odchází do důchodu. Přesněji řečeno - ukončí svůj stav pracujícího důchodce. Za práci, kterou po dlouhá léta velmi svědomitě odváděl, si spokojený a pohodový odpočinek zaslouží. O tom není pochyb! Ale objektivní realita v tomto případě jasně konstatuje, že pan Bořivoj Braunschläger je neodmyslitelnou součástí pestré redakční mozaiky a jeho zaujetí pro zpravodaj, vysoká kvalifikovanost a tvůrčí přístup nám budou nenahraditelně chybět. Každé číslo měl přečtené nejméně dvakrát ještě dřív, než se dostalo ke čtenářům. Přála bych vám vidět tu změť korekturních znamének... Není pro redakční radu jen zakládajícím členem, ale i oporou, jistotou, učitelem, kritikem, korektorem, autorem i čtenářem a hnacím motorem vůbec. Nezbývá než věřit a doufat, že bude svolný s námi spolupracovat alespoň externě. Při jeho aktivním a optimistickém způsobu života je však na místě obava, že jako plnohodnotný důchodce nebude mít čas. :) Přejeme mu za celou redakci všechno dobré, lepší, nejlepší! -ZA- CELOŠKOLSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ poslední»střední«celoškolské shromáždění u příležitosti oslavy Dne učitelů se konalo v sále budovy E. Bylo svým způsobem výjimečné jednalo se o poslední celoškolské shromáždění v naší Střední policejní škole. Ředitel plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil seznámil všechny zaměstnance i hosty s nově získaným statutem školy, která mění své označení na Vyšší policejní školu MV v Brně. V jednotlivých vystoupeních se ředitel naší školy a jeho zástupci plk. JUDr. Adolf Pospíšil a Ing. František Krček vyjádřili k současné situaci školy z hlediska výuky i ekonomických záležitostí. Jako host vystoupil také zástupce ředitele Správy Jihomoravského kraje plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, který hovořil o situaci u Policie ČR v obecné rovině. Kulturní program byl důstojným ukončením oficiálního programu. Po něm ředitel školy pozval všechny přítomné na připravené občerstvení (viz foto na titulní straně Zpravodaje). -ZA- VYZNÁMENÁNÍ MINISTRA VNITRA NAŠIM PRACOVNÍKŮM V březnu byla v Praze slavnostně předána vyznamenání ministra vnitra za věrnost těmto našim pracovníkům: pplk. Mgr. Martinu Fryaufovi, pplk. PhDr. Petru Šimáčkovi a prap. Miloslavu Tobolákovi. Vyznamenání jako projev uznání jmenovaným předal ředitel sekce vzdělávání Mgr. Petr Kroc. Všem oceněným blahopřejeme. redakce 2

3 ÁZERBÁJDŽÁNŠTÍ POLICISTÉ V NAŠÍ ŠKOLE Twinningová spolupráce MV ČR, OBSE a MV Ázerbájdžánu měla své pokračování ve dnech března 2008, kdy do naší školy zavítala delegace z asijské země. Studijní tým tvořilo pět ázerbájdžánských policistů: pplk. Orkhan Ismayilov, mjr. Azad Atayev, mjr. Shahin Shukurov, a mjr. Iskandar Iskandarov z policejní školy v Baku, kteří se podílejí na výuce střelecké přípravy, fyzické přípravy a komunikace, a plk. Alijan Mansurov, starší inspektor speciálních úkolů hlavního personálního oddělení Ministerstva vnitra Ázerbájdžánu. Nesnadnou a velmi významnou roli tlumočnic na sebe vzaly Naila Allahverdieva a Roza Šafiyeva. Za SPŠ MV v Brně byli zodpovědnými pracovníky plk. Ing. Igor Růžička (vedoucí PO TSP, garant za předměty střelecká příprava a fyzická příprava a taktika sebeobrany) a Zuzana Armutidisová (učitelka PO TSP, garant předmětu komunikace). Cílem pracovní návštěvy byla příprava osnov uvedených předmětů nástupní přípravy policistů Ázerbájdžánu. Program celého pracovního pobytu a vzdělávání zahraniční delegace byl velmi náročný. Časově i obsahově. Dokladem toho, že jsme využívali doslova každou chvilku, je např. fakt, že výuka probíhala i v autě cestou na střelnici v Dolní Lhotě. Některá střelecká cvičení, techniky použití donucovacích prostředků nebo komunikační návody byly pro kolegy z Ázerbájdžánu zcela nové. Přistupovali však ke všem úkolům velmi zodpovědně. Vzdělávací program byl rozšířen o návštěvu MŘ Policie ČR Brno a OO Policie ČR Brno-střed, kde se hosté seznámili s organizační strukturou, materiálním vybavením i community policing ( recepcí ), o exkurzi ve Vazební věznici v Brně-Bohunicích, o prohlídku OŘ Policie ČR Hodonín i exkurzi na operačním odboru SJmK. Zkušenosti a poznatky načerpané touto cestou byly také velmi kvitovány. Pro větší efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu byla využita metoda vytvoření pracovního týmu se vzájemnou kooperací a integrací obsahů uvedených předmětů. Brzy byl vytvořen interní týmový slovník z prvků češtiny, ázerbájdžánštiny, ruštiny a angličtiny. Zkušenosti z policejní i policejně-pedagogické praxe Ázerbájdžánu byly i pro nás zajímavé a přínosné. Pracovali jsme společně a společně jsme trávili i víkendové dny. Hosté si prohlédli centrum Brna s jeho pamětihodnostmi a rovněž historické centrum Prahy. Víkend byl vyplněn exkurzí do Moravského krasu, Sloupsko-šošůvských jeskyní a prohlédli si propast Macochu. Rovněž byli přijati starostkou Veverských Knínic a zúčastnili se společenského večera. Když jsme v sobotu večer vyprovázeli naše přátele na letišti v Ruzyni, byly jsme sice unavení, ale oboustranný pocit z odvedené práce i vyslovené díky nás těšily. Poděkování patřilo řediteli školy plk. JUDr. Mgr. Jiřímu Musilovi, jehož zájmem a pomocí byli ázerbájdžánští hosté velmi poctěni. -ZA- KNIHOVNA INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: Úspěšný titul vydavatelství Grada NEBOJTE SE POČÍTAČE se dočkal druhého, aktualizovaného vydání. Autor Josef Slowik v něm vysvětluje důležité zásady uživatelské práce, aniž zabíhá do teoretických podrobností, takže se mu podařilo skloubit čtivou formu s maximem praktických nápadů a rad, které ocení jak naprostí začátečníci, tak i ti, kteří již s počítačem nějaký ten pátek pracují. Jubilejní 50. román amerického spisovatele Eda McBaina je opět příběhem z 87. revíru, což je pojem všem ctitelům detektivek důvěrně známý. Nese název POSLEDNÍ TANEC a vypráví dramatický příběh o tom, co se vyklubalo z obyčejného pojišťovacího podvodu. Detektivové Carella, Meyer, Cling a další naši staří známí musí odhalit tajemství záhadné smrti nenápadného muže, který prý neměl žádné nepřátele... Co jsme se ve škole nedověděli, tak by se také dala nazvat poutavá kniha AMERIKA: ZÁHADA DVOU TISÍCILETÍ, která přináší neuvěřitelná, ale doložená fakta z dějin objevování tohoto kontinentu, mimo jiné i nové důkazy o úloze Čechů v tomto historickém procesu. Její autor Jiří Svoboda se do zpracování tématu pustil s nevídanou pečlivostí, bez spekulací a fabulací. Každá hypotéza je podložená, každé tvrzení ověřené. Tak si přečtěme o tom, kdo všechno se dostal na americkou pevninu dávno před Kolumbem, a zda o ní starý svět opravdu nic nevěděl. -IK- 3

4 BRIGÁDA SPECIÁLNÍCH SIL FRANCOUZSKÉ ARMÁDY Ve dnech jsme jako čtyřčlenná skupinka měli možnost navštívit elitní speciální jednotku francouzské armády. Důvodem pro realizaci zahraniční cesty byl záměr vybudovat v areálu SPŠ MV v Brně cvičný multifunkční objekt, sloužící potřebám výcviku Policie ČR, zejména v oblasti taktické přípravy. Cílem bylo získání zkušeností s provozem obdobného objektu - střeleckého centra. Náš zájem byl orientován na způsob vedení výcviku za využití moderní didaktické techniky a způsoby vyhodnocení výcviku. Především jsme se tedy zajímali o materiální zázemí při výcviku konstrukční a architektonické řešení jejich cvičného objektu, funkcemi, které poskytuje, bezpečnostním zabezpečením, způsoby a možnostmi hodnocení výcviku, technologickým zázemím. Byli jsme také seznámeni se způsoby výcviku v oblasti taktické přípravy a dalších odborností, jejichž praktický výcvik objekt umožňuje. Na základě prezentací, praktických ukázek a diskuse jsme byli seznámeni jak s metodikou vedení výcviku, tak i způsoby přípravy, vedení a realizace výcviku i způsobem vyhodnocení. Navíc se jednalo o výcvik koordinační, kdy na společném cíli kooperovalo více jednotek. Cesta k realizaci této návštěvy nebyla jednoduchá nezbývá než poděkovat OVSPŠ MV, vedení školy a dalším za možnost vidět tyto profesionály na vlastní oči a mít možnost čerpat z jejich zkušeností. Vysoce jsme si cenili otevřenosti a vstřícnosti francouzské strany, což bylo zmíněno i v děkovném dopise ředitele SPŠ MV v Brně francouzskému atašé v Praze. Tato zahraniční cesta byla velmi přínosná jak z hlediska poznatků zařaditelných do výcviku, tak zejména vzhledem k předkládanému projektu Cvičného multifunkčního objektu. Závěrem děkuji všem kolegům, kteří se se mnou této návštěvy zúčastnili, za vytvoření perfektní atmosféry, díky které nám mnohakilometrová cesta příjemně uběhla. pplk. Mgr. Petr Šamánek I M Z předmětového oddělení práva Dne 13. května se za maximální podpory vedení VPŠ MV v Brně a za osobní účasti ředitele školy plk. JUDr. Mgr. Jiřího Musila a zástupce školy plk. JUDr. Adolfa Pospíšila uskutečnilo IMZ předmětového oddělení práva. IMZ zajistil na velmi vysoké odborné a společenské úrovni vedoucí oddělení práva plk. JUDr. Břetislav Fuksa. Hlavním garantem byla Ing. Helena Vaingatová z OVSPŠ MV Praha. IMZ bylo zaměřeno na oblast trestního řízení, zkráceného přípravného řízení a přestupkového řízení, ke kterému vystoupili pozvaní hosté. JUDr. Jan Sladký (MSZ Brno), npor. Ing. Petr Kuča (P ČR, MŘ Brno) a kpt. Bc. Petr Koutný (P ČR, SJmK Brno). Dále se IMZ zúčastnili kolegové z předmětových oddělení práva z VPŠ a SPŠ MV z Prahy, VPŠ a SPŠ Holešova a VPŠ MV v Jihlavě. Po úvodním slově ředitele školy vystoupili výše uvedení hosté, kteří věcně a odborně hovořili o dané problematice, která je součástí výukového procesu v předmětovém oddělení právo u budoucích policistů na všech policejních školách. S velkým zájmem se setkalo zejména vystoupení JUDr. Sladkého, který detailně informoval o postupech SZ v konkrétních trestních věcech. Ve svém vystoupení rovněž vysoce hodnotil znalosti policistů v trestním řízení, kteří získali ZOP na naší škole, a neměl žádných připomínek k výukovému procesu v oblasti trestního řízení. Diskuze byla zajímavá a zaměřená na konkrétní podmínky trestního řízení. Všichni účastníci hodnotili IMZ velmi pozitivně a shodli se na potřebě dalších podobných setkání pedagogů, která umožňují cennou výměnu zkušeností. Vzhledem k obsáhlosti dané problematiky by bylo podle účastníků IMZ vhodné, aby příští setkání bylo dvoudenní. kpt. Mgr. Vladimír Machát 4

5 V září bude zahájeno studium ve Vyšší policejní škole MV v Brně Od 1. září 2008 bude ve VPŠ MV v Brně otevřeno studium vyšší policejní školy. Studium bude realizováno jako tříleté kombinované vzdělávání, přednostně určené pro policisty zařazené ve službě pořádkové policie a službě železniční policie v 7. tarifní třídě. Vzdělávání bude zakončeno absolutoriem z modulů (předmětů) trestní právo, správní právo, cizí jazyk a obhajobou absolventské práce. Absolventi získají titul diplomovaný specialista DiS. Absolventi vzdělávacího programu budou vzděláváni v oblasti všeobecné, odborné i praktické. Studiem získávají klíčové profesní kompetence z oborů práva, policejních činností, psychologie, sociologie a etiky. V průběhu studia budou postupně vybavováni vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se ve výkonu náročných činností nižšího, případně středního managementu v Policii ČR na úseku výkonu služby v rámci Policie ČR a v oblastech prevence kriminality a krizového řízení. Absolventi získají též organizační, metodické, taktické a technické kompetence, které jim umožní kvalifikovaně se přizpůsobovat změnám v policejních činnostech, plánovat a řídit si své další celoživotní vzdělávání. Kompetence absolventa budou v průběhu studia vytvářeny a rozvíjeny komplexně. (podle vzdělávacího programu) redakce Prevence a boj s kriminalitou mládeže ve vztahu k integraci etnických menšin Koordinační centrum prevence kriminality ve městě Brně s Městskou radou pro prevenci kriminality a se skupinou Bezpečné město sociální sítě Eurocities pořádalo ve dnech mezinárodní seminář na téma Prevence a boj s kriminalitou mládeže ve vztahu k integraci etnických menšin. Celou akci zahájila svým vystoupením ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová. Program jednání byl velmi zajímavý, tím spíše, že semináře se účastnili hosté např. z Holandska, Severního Irska, Anglie, Litvy či Španělska. Projednávaná témata byla ryze praktická. Společným jmenovatelem řešených problémů se jeví vícegenerační nezaměstnanost, absence životní strategie NÁHRADA ZA NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ÚRAZEM 5 a minoritní izolace. Jako teoretické východisko z přetrvávající krize tradiční měšťanské společnosti byla vyslovena nutnost sociálních systémů, které motivují k práci pro majoritní společnost. Během pracovních jednání byl čas i na vytvoření osobních přátelských kontaktů. Celá akce byla dobře organizovaná a všichni delegáti k projednávaným tématům i diskusím přistupovali velmi odpovědně. -ZA- V souvislosti se zavedenými poplatky ve zdravotnictví a v lékárnách bychom si mohli položit otázku, zda je možné poskytnout náhradu za takto vynaložené náklady v souvislosti se služebním nebo pracovním úrazem. Nahlédneme-li do zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v pozdějším znění, dočteme se v 101, že příslušník, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, má nárok v rámci náhradového řízení na: a) náhradu za ztrátu na služebním příjmu; b) náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění; c) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením; d) jednorázové odškodnění; e) náhradu věcné škody. Obdobu najdeme i v zákoníku práce, kde v 369 zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za: a) ztrátu na výdělku; b) bolest a ztížení společenského uplatnění; c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením; d) věcnou škodu. Oba zákony mají ve svých ustanoveních náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a mezi účelně vynaložené náklady spojené s léčením patří např.: poplatky ve zdravotnictví a v lékárně, doplatky za léky, zdravotnické potřeby a pomůcky, nutné náklady na dopravní prostředek a předměty k ošetření, nebylo-li možno jinak nebo pro nebezpečí z prodlení zajistit převoz a ošetření ve zdravotnickém zařízení. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i za poplatky ve zdravotnictví je poskytována náhrada a škodní komise bude pečlivě zkoumat, zda účelně vynaložené náklady spojené s léčením jsou skutečně v souvislosti se služebním nebo pracovním úrazem. Pro náhradové řízení je nutné předložit daňový doklad. RuDa, tajemník komise

6 Takový malý postřeh Nejsem zrovna fanda kolektivních sportů, mezi něž patří v našich zeměpisných šířkách především kopaná a hokej. Je mi jedno, zdali naši hrají s Grónskem, Antarktidou či Mongolskem, nebo jestli proti sobě nastupují Sparta a Uhelné sklady Horní Dolní. Mám rád individuální sporty, kde musí každý dokázat sám za sebe, že něco umí a zná. Na fotbale jsem byl (nikoli z vlastní iniciativy) jako divák vlastně jen jednou, a to Za Lužánkami. Prožil jsem tam dost svízelné dvě hodiny a ještě dnes si živě vybavuji, jak jsem se lekl, když padl gól... Přesto jsem neodolal masivní mediální kampani předcházející evropskému fotbalovému šampionátu, jehož hostiteli se staly Rakousko a Švýcarsko. Rád jsem se podíval na zahajovací ceremoniál, a když jsem zjistil, že česká reprezentace hraje úvodní duel proti krajině helvétského kříže, nechal jsem televizi ještě zapnutou. Na úvod se hrály hymny obou zemí. Při té naší jsem byl hrdý; jsem přesvědčen, že máme jednu z nejkrásnějších hymen na světě. Kamery nemohly nezabrat ani tváře našich znuděných milionářských synků, kteří nebyli schopni pohnout panty (vyjma jednoho či dvou, a to si nejsem jist, jestli v nich zrovna neměli žvýkačku). Tak to mě tedy opravdu nadzvedlo. Švýcaři naproti tomu pěli zplna hrdla až se třásly Alpy. Vypnul jsem televizi a řekl jsem si, že ji zapnu i před naším druhým utkáním s Portugalskem. Naše hvězdy předvedly némlich to stejné, zato Portugalce bylo slyšet přes hory a doly snad až do Lisabonu. Po zásluze jsme prohráli. Možná i kvůli tomu. Nejsem závistivý, ale vidím-li, jaké naší reprezentaci společnost vytváří podmínky, vybírá nejlepší hotely, zajišťuje klídek, lékařskou péči na úrovni hlavy státu a za jeden špatný zápas se Švýcarskem gáži v takové výši, že našinec ji nedá dohromady ani z ročního příjmu, vrtím nechápavě hlavou. A kladu si otázku, zda by nebylo lepší zařadit naše milé hochy do průmyslu či zemědělství, aby si víc vážili dobrého bydla. Chybí jim srdce do hry a pokora. Co jim bohužel nechybí je velkohubost. Sledoval jsem i hymny před střetnutím s Tureckem. Vše při starém. A zase jsme odešli poraženi... **************************************************************************************** JEN POUHÉ SLOVO Renata Vrbová Slovo je jako šifra, slovo je jako klíč, který odmyká tajemství. Jdeš tam a zpět. Slovo je jako šifra. Slovo je jako klíč. Jako vzorec či graf. Jako prozpěvující si dav i stav snad mysli, snad těla, snad i mnohem víc. Láska je jako slovo. Láska je jako klíč, který odmyká tajemství. Láska je jako šifra či vzorec či graf. A tak mám někdy strach, co říct. ŽLUTÉ JARO 2008 Renata Králová Jaro 2008 bylo rychlé, plné květů a vůní! Jaro kvetlo žlutí! Žluté bylo slunce, i sluníčka v trávě. To pampelišky rozkvetly jako střípky velkého zrcadla, které se při rozbití rozlétly po celé ploše luk. Žlutá byla všude, nahoře, dole a i támhle někde v dálce, všechny květiny se tohoto jara rozhodly odít do žluté. Žlutá byla prostě všude a to i v mých očích... A kruci!... zase ta alergie! A bylo po romantice a jarní náladě :-( možná, že střípek toho rozbitého zrcadla! :-) 6 OKOUZLENÍ Renata Králová -VM- Je jaro! Je jaro... všechno kvete a nádherně voní, vzduch je prosycen sladkými vůněmi a pylem, ale to vám, nemusím říkat, vždyť to vidíte a cítíte! Jenom alergici v tom ztrácí zalíbení, jejich pohled je rozostřen opuchlými víčky a očima zalitými slzami. A odřený nos? Ten snad vnímá jen tu kapičku alergické rýmy, která právě potřebuje utřít! Je jaro! Je jaro... Jírovec rozsvítil všechny svíčky, na oslavu, a agát se chtěl hned přidat taky, ale v tom spěchu zapomněl vztyčit svíčky knotem vzhůru! A teď se stydí :-)! Je jaro! Je jaro... HLAS ŽENÁM V POLITICE Ženy tvoří nejméně 51 % obyvatelstva EU. Tento fakt se ale neodráží v žádné vládě, parlamentu, podnikatelské sféře, ani v institucích, které vydávají důležitá rozhodnutí. Dokud ženy nedosáhnou rovnosti v oblasti rozhodování, budou postrádat část svých občanských práv. Rozhodovací procesy, na nichž se vyváženě nepodílejí obě pohlaví, nemohou dost dobře odrážet potřeby a zkušenosti všech občanů a občanek. Často se neúčast žen zdůvodňuje jejich nezájmem o věci veřejné a o politické rozhodování. Toto tvrzení vyvrací jejich vysoká účast na místní a regionální úrovni politiky a v občanském sektoru. Existují zábrany, které ženám ztěžují jejich politickou činnost a vůbec vstup do oblasti veřejného rozhodování. Přístup žen souvisí i se způsobem pojímání a organizací samotného politického života. Jeho rytmus, rituály, kritéria výběru uvnitř politických stran a volební systémy jsou pro ženy většinou nepříznivé. Podle Rezoluce Evropského parlamentu o ženách v rozhodovacích procesech bylo odsouhlaseno používání kvót jako možného opatření ke zvýšení zastoupení žen v politickém rozhodování a vymezena hranice pro genderovou vyváženost hranicí minimálně 40 %. (z materiálů Gender Studies, o. p. s.) -rz-

7 Zájezd FKSP: DO ZEMĚ VÝCHODNÍCH SOUSEDŮ Nadýchat se svěžího horského vzduchu, dát si trochu do těla a přijít na jiné myšlenky. Tohle všechno a možná ještě něco navíc měli možnost vstřebat účastníci červnového zájezdu pořádaného FKSP do země našich východních sousedů na Slovensko. Expedice CHOPOK 2008 vyrazila v pátek časně po obědě, aby dorazila včas do nocležiště v obci Brusno, kde byla pro naše turisty připravena výtečná večeře. Na talíři vepřo-knedlo-zelo, k tomu Šariš 12 co chtít víc? Ubytování přímo přepychové a na pokojích televize, takže fotbaloví fandové sledující právě probíhající ME nemuseli truchlit. Sobotní ráno bylo jako malované, tak»prečo neísť po raňajkách do hôr«. Aby každý mohl jít podle svého gusta a vychutnávat si krásy krajiny, turisté se rozdělili do dvou skupin. Paradoxem bylo, že rychlí byli tak pomalí, že nakonec jim nezbývalo, než jít stejnou trasou s pomalými... Kilometry v nohou a kručící žaludky si žádaly své. Také druhá (a poslední) večeře byla super. A co večerní přenos ze šampionátu? Z fotbalu si pamatuji tak prvních 5 minut pak už jsem nevěděl o světě, glosoval výstižně jeden z účastníků rozkol mezi svými plány a potřebami vysíleného organismu. Přes noc hustě a vytrvale pršelo, a tak výstup na Chopok byl po demokratickém hlasování (těsnou většinou) nahrazen prohlídkou bojnického zámku. Ten, kdo byl zprvu zklamán, že si nedá dostatečně do těla, byl záhy vyveden z omylu. Na návštěvníky čekalo více než 500 schodů. (Jen ta lanovka chyběla.) V 16 hodin odpoledne nastoupila výprava do autobusu a vydala se zpět do vlasti. -pš- TAKŽE TAK... V poslední době se nám rozmohlo, a nejen ve škole, jedno slovíčko. Je to slovíčko: TAK. Ano, používají ho všichni. Šebková taky. Parafrází z českého filmu Pelíšky bych ráda upozornila na nešvar, který se nenápadně vloudil do naší mluvy. Možná je to zákopová válka příslovcí, spojek, částic a citoslovcí. Rozhodly se prosadit ve větných konstrukcích na pozice podstatných jmen? Těžko říct. Je však jisté, že bez TAK nebo TAKŽE jako řečnického odrazového můstku dnes dokáže promluvit málokdo takže můžeme začít, tak na zdraví, takže co se chcete zeptat, tak takhle to je... nese se z úst některých politiků, učitelů, televizních i rozhlasových redaktorů. Čeština je krásná sama o sobě. Není třeba revolucí. Každý slovní druh v ní má svůj půvab, význam a místo. Nechme TAKŽE uvozovat věty, které vyjadřují následek vyplývající z obsahu věty řídící. TAK ať je i nadále spojuje. TAKŽE TAK. -ZA- MINIGOLF NÁM SVĚDČIL Také letos (v první polovině června) vyrazilo na pozvání německé strany družstvo naší školy do Chemnitzu, aby zde v připravených sportovních disciplínách bojovalo s výběrem tamní Policejní odborné školy o putovní pohár. Klání kdo s koho bylo zahájeno minigolfem v městečku Schlema nedaleko Aue. V premiérovém minigolfovém klání se výběr VPŠ MV v Brně nenechal zaskočit a prokázal svoji všestrannost vítězstvím nad týmem hostitele a také nejlepší jednotlivec byl z našich řad. Frisbee (hod plastikovým kotoučem) zvládli díky přesnější koncovce lépe domácí (6:2). Na odpolední volejbalové střetnutí pro zdravotní indispozici jednoho z členů našeho týmů nedošlo. Závěr návštěvy byl věnován výměně zkušeností v oblasti možností služebního a preventivního tělocviku (sportu) v policejních školách a vyhodnocení pracovní návštěvy. redakce 7

8 Učitel policejní školy roku 2008 Mgr. Jiří VIDLÁK učitel předmětového oddělení jazykového vzdělávání mj. se podílel na tvorbě zkušebních testů ke zkouškám MV 1, je garantem anglické verze příručky pro příslušníky Policie České republiky ve styku s anglicky hovořícím cizincem, kterou připravuje Policejní prezidium. Výrazně přispěl k prohloubení jazykového vzdělávání příslušníků Policie ČR. 8 Student policejní školy roku 2008 Stržm. Erik CERHÁK (4/F54) služebně zařazený na OŘ Blansko, DI dosahuje výborných studijních výsledků a zodpovědně přistupuje k plnění služebních povinností. V době osobního volna se aktivně zapojuje i do života obce, v níž žije. Slavnostní vyhlášení obou kategorií se uskuteční 3. července od 15 hodin v Praze na Žofíně. -pš- D o l i n e k, S u p e r S t a r a m o d e l o v k y Extravagantní účes nebo klobouk na hlavě v první řadě SuperStar charakterizovaly jednoho vzrůstem nevelkého soutěžícího vůči jehož pěveckému projevu měli mnozí výhrady. Do superfinále v roce 2004 nedošel. Pokud jste soutěž sledovali, asi jste poznali, že řeč je o Stanislavu Dolinkovi. Jeho o rok mladšího bratra stržm. Tomáše Dolinka (3/F54), který koncem srpna zakončí studium ZOP v naší škole, jsme požádali o rozhovor: Tomáši, jaký je to pocit být bratrem známé osobnosti? Je to normální život a pro mne i pro manželku je to moc krásný pocit, když Standa přijede jednou za čas k nám na návštěvu a pohraje si s naším dítětem. Jak jste doma prožívali bratrovu pěveckou soutěž? Tomáš s dcerou Nelinkou a bratrem Standou Já jsem v té době zrovna maturoval a dozvěděl jsem se to až po delší době, ale byl to pro mne ohromný pocit, když jsem se mohl osobně zúčastnit vystoupení, kde bratr společně s ostatními zpíval před mohutným publikem. Atmosféra byla opravdu nepopsatelná. Napadlo někoho na naší škole, že Standa může být tvůj bratr a jak tě berou ti, kteří to už vědí? Jako první se mě zeptal pan psycholog Jan Glückselig a později i další studenti, kteří zprvu tápali a sondovali podle rysů a tvaru obličeje. Ale dlouho jsem tuto skutečnost tajil, až do posledních»modelovek«, kdy jste se mne zeptal i Vy. Pod»palbou«otázek jsem musel s pravdou ven. Spolužáci to přijali normálně. Ty bys štěstí v nějaké pěvecké soutěži nezkusil? Rozhodně ne, jsem založený sportovně. Věnoval jsem se sebeobraně, atletice, nohejbalu a fotbalu (divize za Vyškov - pozn. red.). Co v současnosti dělá Standa? Věnuje se i nadále zpívání? Standa se zpěvem neživí. Nyní pracuje v Čechách v jedné dobře prosperující restauraci a dvakrát až třikrát do měsíce vystupuje na různých akcích. Děkuji za příjemný rozhovor a přeji ti hodně studijních úspěchů. Silvestr Tintěra Mistrovství světa cestovních vozů 2008 V neděli dne 15. června se 25 studentů naší školy zúčastnilo akce MS cestovních vozů 2008, které se uskutečnilo na okruhu Velké ceny Brno. Na rozdíl od diváků, kterých bylo střízlivým odhadem jako much, nebyla naše pozornost zaměřena na vozy rychle jedoucí po závodní dráze, ale zhruba na dvě tisícovky těch, které byly posléze zaparkované. Až na několik ztracených a znovunalezených dětí se v průběhu šampionátu nestalo nic mimořádného. Ale něco přece jen: poctivý nálezce nám donesl ztracenou peněženku i s doklady a penězi. Když si pro ni po chvíli přicházela pohledná slečna, ve tváři se jí zračila velká úleva. Kromě policejního vrtulníku se nad námi přehnal i nějaký mrak, ale jinak bylo počasí příznivé. Odpoledne si někteří studenti postěžovali, že už je bolí nohy! Ale ale a co budete dělat, až vám bude padesát, hoši? Po náročné směně (od 7 do 18 hodin) jsme se vrátili zaprášení a hladoví, ale s pocitem dobře odvedené práce. Zase jsme se něčemu naučili a mohli se podílet se na výkonu služby. Mimochodem, náš velitel npor. Bc. Marián Folvarčík nás pochválil a vyjádřil přání, abychom příště přijeli zase. Poděkování patří všem studentům, kteří se do akce zapojili a svým chováním prezentovali Policii ČR v tom nejlepším světle. por. Mgr. Taťána Málková

9 LIBERTY CUP 2008 Ve dnech května se ve Vyškově konal XXIV. ročník POHÁRU OSVOBOZENÍ pod záštitou ministryně obrany ČR. Těchto mezinárodních střeleckých závodů se zúčastnilo 185 jednotlivců a 47 družstev vojsk a policie z Ruska, Polska, Litvy, Holandska, Slovenska, Chorvatska, Rakouska, USA, Anglie a České republiky. Naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení Štěpán Knap, kpt. Bc. Radek Žemlička, kpt. Bc. Petr Kölbl, kpt. PhDr. Lubomír Znojil, které v soutěži zvítězilo. Výborný výsledek podtrhla ještě kategorie jednotlivců, v níž náš střelec kpt. Bc. Radek Žemlička obsadil krásné 2. místo. Další pořadí našich: 5. Znojil, 12. Kölbl, 19. Knap. Samostatně byla hodnocena také soutěž z pistole, v níž zvítězil kpt. Bc. Radek Žemlička. Na 8. místě se umístil kpt. Bc. Petr Kölbl, na 10. kpt. PhDr. Lubomír Znojil a 21. byl Štěpán Knap. Mezi soutěžní disciplíny byla zařazena střelba z útočné pušky, hod granátem na přesnost, střelba z pistole na přesnost 25 m, bojová střelba z pistole na 3 terče 25 m. redakce POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ se konalo Policejní mistrovství České republiky v plavání v Ústí nad Labem. Mistrovství se zúčastnili kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Petr Mendl 3/F56, stržm. Miroslav Cejp 1/F54, stržm. Daniel Palme 4/F55. Na tomto mistrovství se plavcům nepodařilo navázat na úspěchy z minulých let. V nabité konkurenci se prosadil pouze stržm. Petr Mendl, který se stal policejním mistrem ČR v plavání na 50 m prsa. V disciplíně 100 m P obsadil druhé místo. -1/4- U P O Z O R N Ě N Í Činnost oddílu basketbalu i oddílu Todokan Jiu-jitsu bude na měsíce červenec a srpen PŘERUŠENA a bude pokračovat znovu v září, a to takto: Basketbal - první trénink od 15 hodin v tělocvičně A. Jiu-jitsu - první trénink od hodin v tělocvičně B. -1/ se basketbalový tým SPŠ MV v Brně zúčastnil Velikonočního turnaje pořádaného sokolskou župou Jana Máchala. Čtyři družstva hrála v jedné skupině systémem každý s každým, zápasy trvaly 2 x 10 minut hrubého času. Tým ve složení: kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Martin Pippinger 2/F55, stržm. Lukáš Kocmánek 4/F54, stržm. Lukáš Vincenc 1/F53, vyhrál s přehledem všechny zápasy a získal 1. místo. Přestože má oddíl basketbalu na SPŠ 34 členů, nepodařilo se nám o víkendu postavit celou pětku. Tým byl doplněn o hráče z TJ Sokol Jundrov Roba Rundervoorta. Tým naší školy odehrál zápasy s těmito výsledky: TJ Sokol Brno I SPŠ 12:46, TJ Sokol Střelice SPŠ 21:30, Geo-Bio SPŠ 10:28. POD BEZEDNÝMI KOŠI 9 Dne měl náš basketbalový tým příležitost oplatit předchozí pozvání na sokolské basketbalové turnaje. Zápasů v tělocvičně školy se zúčastnila 4 družstva. Hrálo se systémem každý s každým, celkem šest zápasů 2 x 10 minut hrubého času. Reprezentovali nás: kpt. Bc. Jiří Čtvrtníček, stržm. Nicol Mašková 2/F55, stržm. Lukáš Kocmánek 4/F54, stržm. Miloš Pečínka 6/F55. Tým doplnil Lukáš Putna z TJ Sokol Jundrov. Školní družstvo v prvním zápase porazil papírového favorita ze Znojma 17:15, ale v ostatních dvou zápasech prohrálo. S týmem z TJ Sokol Brno I těsně 18:19, s konečným vítězem turnaje týmem Geo-bio 10:18. Celkově jsme skončili na 4. místě. -1/4-

10 Policejní mistrovství ČR v judu Ve čtvrtek se v Písku konalo Policejní mistrovství republiky v judu. Naši školu reprezentovali tito judisté: kpt. Bc. Petr Kölbl, nstržm. Aleš Pícha (1/F53), nstržm. Cyril Mazák (3/F54) a nstržm. Filip Dvořák (2/F56). Turnaje se zúčastnilo 58 judistů ze všech útvarů Policie ČR. V této velice kvalitní konkurenci se Aleš Pícha umístil v kategorii do 90 kg na třetím místě. Všichni reprezentanti naší školy předvedli bojovný výkon. Děkujeme za vzornou reprezentaci. -pk- Základy ruského bojového umění SYSTEMA od 16 do 19 hodin v tělocvičně B naší školy proběhl seminář pro ozbrojené složky - Základy ruského bojového umění SYSTEMA. Seminář byl zaměřen na témata: napadení policisty, odvrácení útoku, vzájemná spolupráce policejní hlídky. Pod vedením hlavního instruktora Systema pro ČR Davida Sýkory cvičilo 36 studentů, zaměstnanců VPŠ a členů oddílu Todokan Jiu-jitsu. Všichni zúčastnění akci hodnotili velmi dobře. Proto by v říjnu chtěl oddíl Todokan Jiujitsu ve spolupráci s naší školou uskutečnit další seminář Systema na témata: použití střelné zbraně jako donucovacího prostředku, údery střelnou zbraní, sebeobrana se zbraní, sebeobrana proti odebrání zbraně. -1/4- Z KOPANÉ Po delší úspěchové odmlce dosáhli fotbalisté naší školy cenného turnajového vítězství. Stalo se tak na Přeboru útvarů MV a policejních škol v sálové kopané, který se uskutečnil dne 9. dubna v Praze. Vítězství je o to cennější, že tým neměl možnost se sehrát a spoléhal tak především na kolektivní a bojovný výkon. A vyšlo to! Tým hrál ve složení: Lukáš Chmelař, Petr Mihula, Pavel Vacula, Aleš Tchuř, Petr Hašek, Martin Krejčí, Jiří Lysák, Aleš Purman a Jan Poznar. Jen tak dál, chlapci! -jch- BILANCE NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU Naši úspěšní nohejbalisté pokračují v letošním roce ve vynikajících výsledcích: Květen 2008 Pohár policejního prezidenta a Mistrovství UNITOP ČR (Praha, ) Konečné výsledky kategorie I (do 39 let): 1. OŘ P ČR Ml. Boleslav, 2. VPŠ MV v Brně A (Joza, Semrád, Bohuš, Pospíšilík), 3. SKP Ústí nad Labem, 5. VPŠ MV v Brně B (Přibyl, Chvojka, Pilař); kategorie II (nad 40 let): 1. SCP Praha, 2. P ČR, SJčK České Budějovice, 3. VPŠ MV Brno (Bohuš, Benda, Červinka, Kolouch). Červen 2008 Mezinárodní mistrovství IPA ČR 2008 (Frýdek Místek, ) Konečné výsledky Kategorie II (nad 40 let): 1. VPŠ MV Brno (Bohuš, Benda, Červinka, Kolouch), 2. OŘ P ČR Frýdek Místek, 3. OŘ PČR Karviná. Jamolice Cup ( ) Tento turnaj lze přirovnat k malému nohejbalovému Wimbledonu. Náš tým hrál ve složení Bohuš, Pospíšilík, Kolouch, Benda, Polák a poprvé v tomto turnaji triumfovali. Turnaje se zúčastnilo 63 družstev. Konečné výsledky: 1. VPŠ MV Brno, 2. Řízci-Velké Pavlovice, 3. Čechovice A. Přejeme hodně úspěchů v dalších turnajích. -VB- ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Vyšší policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Mgr. Zuzana Armutidisová, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger a Mgr. Pavel Šoba. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí. Intranet: Adresa školy: Vyšší policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. VPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 132/2008. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více