Národní filmový archiv- české filmy v distribuci- distribuční list. Vyšší princip

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní filmový archiv- české filmy v distribuci- distribuční list. Vyšší princip"

Transkript

1 Název: Vyšší princip Žánr: Drama Rok: 1960 Režie: Jiří Krejčík Předloha: Jan Drda(povídka Vyšší princip) Scénář: Jan Drda, Jiří Krejčík Kamera: Jaroslav Tuzar Arch: Karel Škvor Hrají: František Smolík(třídní profesor Málek, klasický filolog), Jana Brejchová(studentka Jana Skálová), Ivan Mistrík(student Vlastimil Ryšánek), Jan Šmíd(student František Havelka), Alexandr Postler(student Karel Moučka), Petr Kostka(student Honza Horák), Radovan Lukavský(profesor Vondráček) Obsah: 1

2 Červen roku Na následky atentátu umírá zastupující říšský protektor Heydrich a vprotektorátu Čechy a Morava vypukl nacistický teror. Studenti oktávy maloměstského gymnázia politice nevěnují pozornost, daleko důležitější jsou pro ně maturitní písemky. Gestapák Wolf nařídí odstranit zvýlohy knihkupectví žertovné maturitní tablo. Noviny vyšly ve smuteční úpravě. Oktaván Ryšánek přimaluje na Heydrichovu fotografii kníry, spolužáci se smějí, Havelka je však varuje před provokováním a zmačkané noviny vyhodí. Jana Skálová požádá svého nadaného spolužáka Ryšánka o pomoc při doučování latiny. Mezi mladými lidmi se rodí křehká láska. Syn místního kolaboranta Zajíček není pro špatný prospěch připuštěn kmaturitě. Ze msty udá tři své spolužáky Ryšánka, Havelku a Moučku na gestapu a přiloží pomalované noviny. Třídní profesor oktávy Málek je starý muž, žijící ve světě antických klasiků. Zatčení tří studentů jím však otřese a profesor za ně statečně intervenuje u místního velitele gestapa. Přes nacistovy sliby jsou chlapci pro schvalování atentátu popraveni. Málek má čin studentů odsoudit. Místo toho před celou třídou nazve jejich popravu vraždou. Studenti povstanou ve svých lavicích a dají tak najevo svůj souhlas snázorem profesora. Bibliografie: Vyššíprincip.Filmovéinformace10,1959,č.39(30.9.),s.10-11[kom.].*Náš filmobjevuježivot.práce15, ,č.255,s.5[kom.].?*? Vyššíprincip vkrejčíkově režii. Kino 14, 1959, č. 23( ), s. 354[kom.].?* Vyšší princip. Filmové informace 10, 1959, č. 48(2. 12.), s. 11[kom.].*? Vyšší princip literární a filmový. Filmovéinformace10,1959,č.49(9.12.),s.12[kom.].*BohumíraPeychlová,Jiří KrejčíknatáčífilmpodlepovídkyJanaDrdy.Kino15,1960,č.3(28.1.),s [kom., 4 f.].?*?jozef Vagaday, Vysoká škola Ivana Mistríka. Film a divadlo 4, 1960, č. 4 (29. 2.), s. 5[expl.].?*?Vladimír Bystrov, Vyšší princip - první ve veliké soutěži. Záběr11,1960,č.6(31.5.),s.3[rep.].?*?ab(AlenaByková(,Vejménulidskostiapráva naživot.svobodnéslovo16, ,č.137,s.4?rec.,1f.?.?*?vyššíprincip.kino 15, 1960, č. 14(30. 6.), s. 216[kom., 1 f.].?*?jiří Hrbas, Nesporný Krejčíkův úspěch. Filmadoba6,1960,č.7,s [rec.,2f.].?*?SvatoslavSvoboda,Filmvelké mravní síly. O snímku Jiřího Krejčíka Vyšší princip. Mladá fronta 16, , č. 168, s. 5[rec., 1 f.].?*?kn(karel Nešvera(, Tvůrci festivalových filmů o své práci. JiříKrejčík.Svobodnéslovo16, ,č.170,s.1?expl.,1f.?.?*?JanMartin, HovořímeoVyššímprincipu.Kino15,1960,č.15(14.7.),s.236[vzp.,1f.].?*?Jan Pilát,Vyššieprincipyfilmovejtvorby.Filmadivadlo4,1960,č.13-14(15.7.),s. 9[rec., 2 f.].?*?jozef Vagaday, Jana Brejchová o sebe, o filmoch, o festivale. Film a divadlo 4, 1960, č (15. 7.), nestr.[expl.].?*?(im), Ostravský filmový festival skončil. Nová svoboda 16, , č. 174, s. 2[rec., 1 f.].?*?lubomír Procházka, Vyššíprincip.Hlasrevoluce13,1960,č.14(21.7.),s.5[rec.,1f.].?*?an[Gustav Francl],NašeúčastnaletošnímFFP.Lidovádemokracie16, ,č.178,s.3 [an.].?*?jiří Chaňutin, Od karlovarských filmových pramenů. Literární noviny 9, 1960, č.30(23.7.),s.3[an.].?*?l.r.[lenkareinerová],dashöhereprinzip.imherzen Europas 1960, srpen, nestr.[rec., 5 f.].?* Anketa filmového diváka. Filmové informace 11,1960,č.31(3.8.),s.12[názorydiváků].*Mosk.[GeneMoskowitz],VyssiPrincip. Variety [rec.].?*?Zasloužený úspěch Vyššího principu. Večerní Praha 6, 3. 2

3 , č. 182, nestr.[rozhovor s J. Krejčíkem].?*?-vbc-[Vlastimil Vrabec], Jedenáct cenzetřífestivalů.svobodnéslovo16, ,č.189,s.1[kom.].?*?švýcarskýlist očs.filmu Vyššíprincip.Práce16, ,č.192,s.2[cit.an.;NeueZürcher Zeitung].?*?Richard Blech, Na ktorom mieste je herec? Film a divadlo 4, 1960, č. 15 (15. 8.), s [kom.].?*?Jan Kliment, Vyšší princip ve švýcarském Locarnu. Kino 15, 1960, č. 18(25. 8.), s. 283[kom.].?*?[dl], Vyšší princip. Filmový přehled 1960, č. 34 (3. 9.), nestr.[obsah, expl.].?*?georgij Kapralov, Každý je jiný. Kino 15, 1960, č. 19(8. 9.), s [rec., 1 f.].?*?jiří Hrbas, Velké dílo naší kinematografie. Večerní Praha 6, , č. 218, nestr.[rec.].?*?an[gustav Francl], Film, který hovoří do svědomí lidstva. Lidová demokracie 16, , č. 228, s. 5[rec.].?*?Jaroslav Boček, Dílo režisérské zralosti. Kultura 1960, r. 4, 1960, č. 38(22. 9.), s. 4[rec.].?*?Václav Vondra, Vyššíprincip.Našenejvětšífilmovédramazokupace.Práce16, ,č.231, s. 5[rec.].?*?Miloš Fiala, Z nových filmů. Na obranu principů lidskosti. Rudé právo 41, , č. 264, s. 3[rec.].?*?Jan Pilát, Vyšší princip obstál. Mladá fronta 16, , č. 232, s. 3[kom.].?*?A. Kalinová, Keď hynuli najlepší. Kultúrny život 15,1960,č.39(24.9.),s.8[rec.,1f.].?*?A.Malina, Vyššíprincip.Obranalidu19, ,č.237,s.5[rec.,1f.].?*?JiříStruska,Vyššíprincip.Tvorba25,1960,č. 39(29.9.),s [rec.,1f.].?*?ZdeněkMatis,Vyššíprincip.OKZ , č. 3( ), s. 17[rec., 1 f.].?*?olga Spalová, Vyšší princip. Učitelské noviny 10, 1960, č. 40(5. 10.), s. 6[rec.].?*?František Vrba, Za lidskou podstatou. Literární noviny9,1960,č.41(8.10.),s.3[rec.].?*?ivandvořák,vyššíprincip.filmadoba6, 1960,č.11,s [rec.,1f.].?*? Vyššíprincip vitalskémtisku.čskzt1960,č. 10(listopad-prosinec),s.1[kom.;Rivistadelcinematografo(Roma)č.9-10,1960, Bianco e Nero(Roma) č. 7, 1960].?*?Stanislav Zvoníček, Za politické filmové umění. Filmadoba6,1960,č.12,s [rec.,1f.].?*? Vyššíprincip vtiskundr. ČsKZT 1961, č. 1-2, s. 2[an.; Filmspiegel(Berlin) ].?*? Vyšší princip vmaďarskémtisku.čskzt1961,č.1-2,s.2-5[cit.rec.;népszava , Magyar Ifjúság ].?*?von.[Václav Vondra], Nad československými filmy z loňského roku. Práce 17, , č. 4, s. 5[an.].?*?Richard Blech, Herec veľkého srdca.filmadivadlo5,1961,č.1(7.1.),s.5[kom.,obsah,1f.].?*?oldřichadamec, RadovanLukavskýopostavách,kteréhrál.Filmadoba7,1961,č.2,s.88-90[rozhovor].?*?K filmům III. festivalu čs. filmu v Ostravě. Filmové informace 12, 1961, č. 6(8. 2.), s [ohlas.].?*?Besedy s brigádami socialistické práce před ostravským festivalem. Mladá Boleslav. Filmové informace 12, 1961, č. 9(1. 3.), s. 22[kom.].?*? Vyšší princip vbulharskémtisku.čskzt1961,č.4,s.6-7[an.;filmovinovini(sofia)č.2, 1961].?*? Vyšší princip vtisku NDR. ČsKZT 1961, č. 4, s. 7[an.; Neues Deutschland (Berlin) ].*? Vyššíprincip.ČsKZT1961,č.4,s.23-24[cit.rec.;Vie nuove ,avanti! ,momento-sera ,l Unit? , PaeseSera ,IlPaese ,IlQuotidiano ].?*?ZreferátuÚV Sväzu čs. divadelných umelcov, predneseného súdruhom Vítězslavom Vejražkom. Film adivadlo5,1961,č.8(15.4.),s.3-4[kom.].?*? Vyššíprincip vtiskundr.čskzt 1961,č.5,s.3-4[cit.rec.;BerlinerZeitung(Berlin) ,JungeWelt(Berlin) ].?*? Vyšší princip vbulharském tisku. ČsKZT 1961, č. 5, s. 4[cit. rec.; Černomorski flot květen 1961].?*? Vyšší princip vzápadoněmeckém tisku. ČsKZT 1961, č. 5, s. 5[an.; Filmblätter(Berlin) , Deutsche Film Korrespondenz(München) 3

4 ].?*? Vyšší princip vitalském tisku. ČsKZT 1961, č. 5, s. 5[an.; Il lavoro ].?*? Vyšší princip vizraelském tisku. ČsKZT 1961, č. 5, s. 5[an.; Haaretz (Tel Aviv) ].?*?Týden československých filmů vhavaně. ČsKZT 1961, č. 5, s.43-44[an.;hoy(lahabana) ].?*?tiskndro Vyššímprincipu.Filmové informace 12, 1961, č. 20(17. 5.), s. 18[rec.].?*?Hans., Vyssi Princip. Variety [rec.].?*? Vyššíprincip vsovětskémtisku.čskzt1961,č.6-7,s.10-13[cit. rec.; Sovetskaja moloďož(riga) , Komsomolskaja pravda(vilnjus) , Izvestija(Moskva) , Volga(Astrachaň) , Golos Rigi (Riga) , Sovetskaja Latvija(Riga) , Sovetskij ekran(moskva) č.12,1961].?*? Vyššíprincip vrumunskémtisku.čskzt1961,č.6-7,s [cit. rec.; Romania liber?(bucureti) , Contemporanul , Gazeta literar(bucureti) , Scnteia tineretului(bucureti) ].?*? Vyšší princip vtiskundr.čskzt1961,č.6-7,s.16-17[an.;filmspiegel(berlin)č. 11, 1961].?*? Vyšší princip vmaďarském tisku. ČsKZT 1961, č. 6-7, s. 17[cit. rec.; Kisalföld(Budapest) ].?* Vyšší princip vkubánském tisku. ČsKZT 1961, č.6-7,s.18-19[cit.rec.;verdeolivo(lahabana) ,lacalle(lahabana) , Combate(La Habana) ].?*? Vyšší princip vitalském tisku. ČsKZT1961,č.6-7,s.19-20[cit.rec.;LaGazettadelPopolo(Torino) , LaStampa(Torino) ].?*? Vyššíprincip.OKZ ,č.20( ), s. 15[cit. an.; Berliner Zeitung].?*? Vyšší princip vitalském tisku Ceny: cena FIPRESCI(XIII. MFF Locarno/Švýcarsko/) Stříbrná plachta Janě Brejchové(XIII. MFF Locarno/Švýcarsko/) cena I. stupně(umělecká soutěž k 15. výročí zrodu lidově demokratické ČSR) 1960-hlavnícena(XI.FFPvČSR) cena za vynikající film(mezinárodní setkání filmů pro mládež Cannes /Francie/) čestné uznání(iii. FČSF Ostrava) medaile prezidenta Bienále Františku Smolíkovi(XXI. MFF Benátky/Itálie/) 1961-cenaanketyfilmovéhodivákazanejlepšífilmroku1960(III.FČSFOstrava) cena ankety filmového diváka za nejlepší herecký výkon Janě Brejchové (III. FČSF Ostrava) cena ankety filmového diváka za nejlepší herecký výkon Františku Smolíkovi(III. FČSF Ostrava) 4

5 1962- státní cena(s čestným titulem laureát státní ceny Klementa Gottwalda) zarok1961mariivášovézarolimatky 5

Případ Zdeněk Boček a spol.

Případ Zdeněk Boček a spol. třetí odboj Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě Jaroslav Rokoský Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se nesmířili s komunistickým pučem v únoru

Více

Která z níže jmenovaných ilegálních odbojových organizací nepůsobila ve své činnosti na počátku okupace naší země nacisty :

Která z níže jmenovaných ilegálních odbojových organizací nepůsobila ve své činnosti na počátku okupace naší země nacisty : ČÁST A PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA Úkol 1 Skupina jedenácti zpravodajských důstojníků v čele s plukovníkem generálního štábu Františkem Moravcem opustila republiku letecky na sklonku dne 14. března 1939.

Více

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ( 26.6. 1904 2.7. 1942 ) Vítězslav PRCHAL -Slavomír HORÁK Východočeský sborník historický 8, Pardubice, 1999, s. 117-138. (Práce byla oceněna

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 Václav 2 Václav Producent : Jaroslav Bouček Scénář: Marek Epstein Kamera : Jakub Šimůnek Režie : Jiří Vejdělek 3 Václav Rozpočet filmu : 28

Více

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat příběh 20. století Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře Stanislava Vodičková Pater Bohumil Kolář patří ke generaci duchovních, jejichž životní

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň posíláme. S. K. Neumann Měsíc květů se stal

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F.

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Stát ve třetím tisíciletí. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Stát ve třetím tisíciletí. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu Stát ve třetím tisíciletí Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stát ve třetím tisíciletí Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Případ N-44. Radek Kučera

Případ N-44. Radek Kučera BIOGRAFIE 199 Případ N-44 u Radek Kučera Když měl v roce 1975 v našich kinech premiéru špionážní film režiséra Dušana Kleina Případ mrtvého muže, patrně málokdo z tehdejších diváků tušil, že hlavní aktér

Více

Média v období první republiky

Média v období první republiky Média v období první republiky A. Republika ãtenáfiû Struktura prvorepublikového tisku se konstituovala již v období Rakouska-Uherska, neboť se vytvářela v těsné souvislosti se vznikem politických stran

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá Vaše denní dávka kultury a zábavy divadla, filmy, kina, kluby, koncerty výstavy, hudba... www.tamtamycasu.cz Rudolf Šva í ek a CK Livingstone po ádá UNIKÁTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU VALTICE Nová Guinea Tajemná

Více