Monitor HP ENVY 24 IPS. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor HP ENVY 24 IPS. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Monitor HP ENVY 24 IPS Uživatelská příručka

2 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument nesmí být kopírován, reprodukován ani překládán do jiného jazyka po částech ani jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard Company. První vydání: únor 2014 Katalogové číslo dokumentu:

3 O této příručce Tato příručka obsahuje informace o funkcích monitorů, o jejich nastavení, o používání softwaru a technické údaje monitorů. VAROVÁNÍ! Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života. UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. POZNÁMKA: Text označený tímto symbolem poskytuje důležité doplňující informace. iii

4 iv O této příručce

5 Obsah 1 Vlastnosti produktu Instalace monitoru... 2 Připevnění podstavce monitoru... 2 Zadní a boční komponenty... 4 Připojení kabelů... 5 Ovládací prvky na předním panelu... 8 Nastavení monitoru... 9 Zapnutí monitoru... 9 Zásady HP pro vodoznak a retenční obraz Umístění výrobního štítku Používání softwaru My Display Instalace softwaru Použití softwaru Probíhá stahování softwaru Vyhledávání dalších informací Referenční příručky Podpora produktů Dodatek A Technické specifikace Zjištění předvoleb rozlišení obrazu Napájecí adaptér Spuštění uživatelských režimů Funkce pro úsporu energie v

6 vi

7 1 Vlastnosti produktu Monitor podsvícený světlo emitujícími diodami (LED) má aktivní matrici, technologii zobrazení IPS (In-Plane Switching). Charakteristické vlastnosti monitoru: Displej o úhlopříčce 60,5 cm (23,8 palců) s rozlišením 1920 x 1080, plus podpora zobrazení na celou obrazovku i pro nižší rozlišení; uživatelské nastavení velikosti umožňuje zobrazit obrázky v maximální velikosti při zachování původního poměru stran Možnost náklonu pro snadné sledování z pozice vsedě nebo vestoje nebo při pohybu z jedné strany monitoru na druhou Technologie IPS nabízí široké pozorovací úhly s barvami, které si zachovávají integritu Vstup videosignálu na podporu multimediálního rozhraní ve vysokém rozlišení (HDMI) Vstup videosignálu na podporu mobilního spojení ve vysokém rozlišení (MHL) omezeno na výstupní rozlišení mobilního zařízení Vstup videosignálu pro podporu analogového vstupu VGA Podpora technologie Plug and play, pokud ji podporuje váš operační systém Jednoduché nastavení a optimalizace zobrazení On-Screen Display (OSD) v 10 jazycích Software My Display pro nastavení monitoru v systému Windows Ochrana HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vstupu HDMI Disk se softwarem a dokumentací obsahující ovladače monitoru a dokumentaci k produktu Funkci úspory energie splňující požadavky na omezení spotřeby elektrické energie Bezpečnostní pokyny, certifikace a zákonná oznámení pro tento produkt jsou k dispozici v Referenční příručce pro LCD monitory HP na disku CD dodaném s monitorem Funkce Beats Audio pro optimalizovanou kvalitu zvuku Dynamický kontrast 1

8 2 Instalace monitoru Chcete-li nastavit monitor, zkontrolujte, zda je vypnuto napájení monitoru, počítače a dalších připojených zařízení a poté postupujte podle následujících pokynů. Připevnění podstavce monitoru UPOZORNĚNÍ: způsobit škody. Obrazovka je křehká. Vyvarujte se doteků nebo tlaku na monitor; mohlo by to TIP: Zvažte umístění displeje, protože od rámečku by se mohlo odrážet okolní světlo a jasné povrchy. 1. Vyjměte monitor z krabice a umístěte jej displejem dolů na rovný povrch. 2. Zasuňte podstavec do otvorů v základně, dokud se neuzamkne v požadované pozici. 2 Kapitola 2 Instalace monitoru

9 3. Podstavec zasuňte do otvoru v zadní straně čela monitoru, dokud nezaklapne. Připevnění podstavce monitoru 3

10 Zadní a boční komponenty Tabulka 2-1 Komponenty na zadní a boční straně Komponenta 1 Zdířka pro připojení sluchátek 2 Konektor napájení stejnosměrným proudem Funkce Slouží k připojení kabelu sluchátek (nejsou součástí dodávky) k monitoru. Slouží k připojení střídavého napájecího adaptéru k monitoru. 3 HDMI Slouží k připojení HDMI kabelu od zdrojového zařízení k monitoru. 4 MHL Slouží k připojení MHL kabelu od zdrojového zařízení k monitoru. 5 VGA Slouží k připojení VGA kabelu od zdrojového zařízení k monitoru. 6 Audio (Zvuk) Slouží k připojení audio kabelu od zdrojového zařízení k monitoru. 4 Kapitola 2 Instalace monitoru

11 Připojení kabelů 1. Umístěte monitor na vhodné dobře větrané místo do blízkosti počítače. 2. Připojte videokabel. POZNÁMKA: Monitor podporuje analogový nebo HDMI vstup. Videorežim je dán použitým konektorem a videokabelem. Monitor automaticky určí, které vstupy obsahují platné videosignály. Vstupy mohou být vybrány stiskem tlačítka Input Control/Plus na předním panelu nebo na displeji On-Screen Display (OSD) stisknutím tlačítka nabídky Menu. Kabel HDMI je součástí dodávky. Dodaným kabelem HDMI propojte příslušný port na zadní straně monitoru se zdrojovým zařízením. Připojení kabelů 5

12 Kabelem MHL propojte konektor MHL na zadní straně monitoru a konektor mikro USB na zdrojovém zařízení s podporou standardu MHL, například s chytrým telefonem, abyste mohli obsah z mobilního zařízení sledovat na obrazovce svého monitoru. POZNÁMKA: Video MHL je omezeno na výstupní rozlišení mobilního zařízení. Pro analogový provoz je monitor dodáván s kabelem VGA. Dodaným kabelem VGA propojte VGA konektor monitoru a zdrojové zařízení. 6 Kapitola 2 Instalace monitoru

13 3. Připojte kulatý konec napájecího kabelu k monitoru a potom zapojte jeden konec napájecího kabelu do napájecího zdroje a druhý konec do uzemněné el. zásuvky. VAROVÁNÍ! následovně: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte Neodpojujte zemnicí kolík v napájecím kabelu. Zemnicí zástrčka plní důležitou bezpečnostní funkci. Napájecí kabel zapojujte pouze do uzemněné a volně přístupné zásuvky elektrické sítě. Napájení zařízení odpojte vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Z bezpečnostních důvodů na napájecí kabely či šňůry nic nepokládejte. Uspořádejte je tak, aby na ně nikdo nemohl nedopatřením šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za kabely a šňůry. Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku. Připojení kabelů 7

14 Ovládací prvky na předním panelu Tabulka 2-2 Ovládací prvky na předním panelu monitoru Ovládací prvek 1 Volume/Mute (Hlasitost/Mínus) Funkce Pomocí otočného ovladače nastavte hlasitost. Stisknutím otočného ovladače nahoru můžete ztlumit hlasitost nebo ji vrátit na původní úroveň. 2 Nabídka Toto tlačítko slouží k otevření, výběru nebo ukončení nabídky OSD. 3 Audio/Minus (Hlasitost/Mínus) Otevírá nabídku Audio pro nastavení hlasitosti. Je-li zobrazena nabídka OSD, slouží toto tlačítko ke zpětnému procházení funkcemi nabídky OSD a ke snížení úrovní nastavení. 4 Input Control/Plus Je-li nabídka OSD neaktivní, pro aktivaci stiskněte tlačítko kontroly vstupu, kterým vybíráte vstup videosignálu (VGA nebo HDMI). Je-li zobrazena nabídka OSD, slouží toto tlačítko k procházení dopředu funkcemi nabídky OSD a ke zvýšení úrovní nastavení. 5 OK Pokud je nabídka OSD zapnuta, stisknutím vyberte zvýrazněnou položku nabídky. 6 Napájení Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. POZNÁMKA: Kontrolky na čelním panelu jsou neaktivní, nejsou-li rozsvícené. Klepnutím na ikonu Menu (Nabídka) rozsvítíte a aktivujete všechny další ikony na předním panelu. Podsvícení těchto ikon se vypne při odchodu z nabídky OSD nebo při vypršení časového limitu nabídky OSD. 8 Kapitola 2 Instalace monitoru

15 Nastavení monitoru Panel monitoru nakloňte dopředu nebo dozadu tak, abyste jej měli pohodlně v úrovni očí. Zapnutí monitoru 1. Stiskněte tlačítko napájení na přední straně monitoru. 2. Stisknutím tlačítka napájení na zdrojovém zařízení jej zapněte. UPOZORNĚNÍ: U monitorů, na kterých je po dlouhou dobu zobrazen stále stejný statický obraz, může dojít ke zničení vypálením obrazu.* Chcete-li předejít zničení svého monitoru vypálením obrazu, měli byste vždy aktivovat aplikaci spořiče obrazovky nebo monitor při delší nečinnosti vypínat. Zadržení obrazu je stav, ke kterému může dojít na každé obrazovce LCD. Monitory s vypáleným obrazem nejsou kryty zárukou společnosti HP. * Za dlouhou dobu považujeme 12 hodin nepřetržité nečinnosti. POZNÁMKA: Pokud stisknutí tlačítka napájení nemá žádný účinek, je možné že je zapnuta funkce Power Button Lockout. Tuto funkci vypnete, když stisknete tlačítko napájení monitoru po dobu 10 sekund. POZNÁMKA: V nabídce OSD můžete vypnout LED napájení. Stiskněte tlačítko Menu na přední části monitoru, poté vyberte Management (Správa) > Bezel Power LED (LED napájení rámečku) > Off (Vypnuto). Po zapnutí monitoru je po dobu pěti sekund zobrazena zpráva o jeho stavu. Zpráva uvádí, který vstup (VGA nebo HDMI) je aktuálně aktivním signálem, stav nastavení zdroje auto-switch (zapnuto nebo vypnuto; výchozí nastavení je Zapnuto), výchozí zdrojový signál (výchozí z výroby je auto-switch), aktuálně přednastavené rozlišení displeje a doporučené přednastavené rozlišení displeje. Monitor automaticky vyhledává na vstupech signálu aktivní vstup a použije jej pro zobrazení. Pokud jsou aktivní dva nebo více vstupů, monitor zobrazí výchozí vstupní zdroj. Pokud výchozí zdroj není Nastavení monitoru 9

16 jedním z aktivních vstupů, monitor zobrazí vstup s nejvyšší prioritou v následujícím pořadí: HDMI a poté VGA. Můžete změnit výchozí zdroj v OSD tak, že stisknete tlačítko Menu (Nabídka) na předním panelu a zvolíte Input Control (Nastavení vstupu) > Default Source (Výchozí zdroj). Zásady HP pro vodoznak a retenční obraz Modely monitorů IPS disponují technologií zobrazení IPS (In-Plane Switching), která umožňuje obzvlášť široké úhly sledování a vyspělou kvalitu obrazu. Monitory IPS jsou vhodné pro mnoho různých způsobů použití s vyspělou kvalitou obrazu. Tato technologie panelu však není vhodná pro způsoby použití, při nichž je na obrazovce po dlouhou dobu zobrazen statický, stacionární nebo pevný obraz bez použití spořičů obrazovky. Tyto typy použití zahrnují sledování kamerami, videohry, marketingová loga a šablony, které jsou zobrazeny po dlouhou dobu. Statické obrazy mohou způsobit škodu v podobě retenčního obrazu, kdy jsou na monitoru vidět jakési skvrny nebo vodoznaky. Monitory používané celých 24 hodin denně, u kterých se vyskytne retenční obraz, nejsou kryty zárukou HP. Aby nedošlo k poškození monitoru v podobě retenčního obrazu, vypínejte monitor vždy, když se nepoužívá, nebo nastavte vhodným způsobem správu napájení, pokud ji váš systém podporuje, aby se displej vypnul vždy, když je systém nečinný. Umístění výrobního štítku Štítek s parametry produktu na monitoru obsahuje číslo produktu a sériové číslo. Tato čísla budete potřebovat, pokud budete společnost HP kontaktovat ohledně svého modelu monitoru. Štítek s parametry produktu je umístěn na spodní straně panelu monitoru. 10 Kapitola 2 Instalace monitoru

17 3 Používání softwaru My Display Disk, dodávaný s monitorem, obsahuje software My Display. Pro nastavení předvoleb pro optimální zobrazení můžete použít software My Display. Můžete vybrat nastavení pro hry, filmy, úpravy fotografií nebo pro práci s dokumenty a tabulkami. Software My Display také umožňuje jednoduchý způsob nastavení dalších parametrů, jako je jas, kontrast a barva. Instalace softwaru Postup instalace tohoto softwaru: 1. Vložte disk do diskové jednotky počítače. Zobrazí se nabídka disku. 2. Vyberte jazyk. POZNÁMKA: Touto volbou vybíráte jazyk, který při instalaci softwaru uvidíte. Jazyk samotného softwaru bude určen jazykem operačního systému. 3. Klepněte na možnost Instalovat software My Display. 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 5. Restartujte počítač. Použití softwaru Postup otevření softwaru My Display: 1. Klepněte na ikonu HP My Display na hlavním panelu. Nebo Klepněte na položku Start systému Windows na hlavním panelu. 2. Klepněte na položku Všechny programy. 3. Klepněte na položku HP My Display. 4. Vyberte možnost HP My Display. Další informace naleznete v Nápovědě na obrazovce, která je součástí daného softwaru. Probíhá stahování softwaru Pokud dáváte přednost stažení softwaru My Display, postupujte podle následujících pokynů. 1. Přejděte na webovou stránku technické podpory HP na a vyberte svou zemi/oblast. 2. Vyberte položku Soubory ke stažení a ovladače, do pole Vyhledat podle produktu zadejte model svého monitoru a klepněte na položku Vyhledat. 3. V případě potřeby vyberte svůj monitor ze seznamu. 4. Vyberte svůj operační systém a klepněte na tlačítko Další. Instalace softwaru 11

18 5. Pro otevření seznamu utilit a nástrojů klepněte na položku Utility - Nástroje. 6. Klepněte na položku HP My Display. 7. Klepněte na kartu Požadavky na systém a ověřte, zda váš systém splňuje minimální požadavky programu. 8. Klepněte na tlačítko Stáhnout a pro stažení utility HP My Display postupujte podle pokynů na obrazovce. 12 Kapitola 3 Používání softwaru My Display

19 4 Vyhledávání dalších informací Referenční příručky V Referenční příručce k LCD monitorům HP na disku dodaném s monitorem naleznete další informace k následujícím tématům: Optimalizace výkonu monitoru Bezpečnostní pokyny a údržba Instalace softwaru z disku Používání nabídky OSD Stažení softwaru z webu Informace o směrnicích agentury Řešení potíží a doporučená řešení běžných problémů Podpora produktů Další informace o používání a nastavení monitoru naleznete na stránkách support. Vyberte svou zemi nebo oblast, zvolte položku Řešení problémů, do pole Vyhledat podle produktu zadejte model monitoru a klepněte na položku Vyhledat. POZNÁMKA: Uživatelská příručka, referenční příručka a ovladače monitoru jsou dostupné na stránkách podpory Pokud informace poskytnuté v příručce nebo v Referenční příručce LCD monitorů HP nezodpoví vaše dotazy, můžete kontaktovat podporu. Pro podporu v USA přejděte na stránku Pro celosvětovou podporu přejděte na stránku Zde je k dispozici: Online diskuze s technikem HP POZNÁMKA: ová podpora Vyhledání telefonních čísel podpory Když není diskuze podpory dostupná v jistém jazyce, je dostupná v angličtině. Vyhledání střediska služeb společnosti HP Referenční příručky 13

20 A Technické specifikace POZNÁMKA: Všechny technické specifikace představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit. Pro nalezení nejnovějších technických údajů nebo dalších specifikací tohoto produktu jděte na a vyhledejte specifický model monitoru a najděte jeho příslušné specifikace. Tabulka A-1 Technické údaje modelu HP ENVY 24 Obrazovka Typ obrazovka široká 60,5 cm IPS Širokoúhlá obrazovka 23,8 palců Velikost viditelného obrazu úhlopříčka 60,5 cm úhlopříčka 23,8 palců Náklon -5 až +25 Hmotnost Bez stojanu Se stojanem Rozměry (včetně základny) Výška Hloubka Šířka Maximální grafické rozlišení 4,05 kg 5,07 kg 42,9 cm 16,1 cm 54 cm 1920 x 1080 (60 Hz) 6,9 lb 11,2 lb 16,87 palců 6,32 palců 21,24 palců Optimální grafické rozlišení 1920 x 1080 (60 Hz) Textový režim Rozteč bodů 0,2745 mm Pixelů na palec 93 PPI Horizontální frekvence Vertikální obnovovací frekvence 24 Hz až 80 khz 50 Hz až 76 Hz Požadavky na teplotu prostředí Provozní teplota Teplota skladování 5 C až 35 C -20 C až 60 C 41 F až 95 F -4 F až 140 F Relativní vlhkost 20 až 70 % Zdroj napájení V stř., 50/60 Hz Nadmořská výška: Při provozu Skladování 0 až 5000 m 0 až m 0 až ft 0 až ft 14 Dodatek A Technické specifikace

21 Tabulka A-1 Technické údaje modelu HP ENVY 24 (pokračování) Naměřená spotřeba energie Plný výkon Typické nastavení Spánek Vypnutý Vstupní terminál 54 W 26 W <0,5 W <0,5 W Jeden konektor HDMI, jeden konektor HDMI/MHL, jeden konektor VGA Zjištění předvoleb rozlišení obrazu Níže uvedená rozlišení obrazu jsou nejčastěji používané režimy a současně výchozí hodnoty nastavené výrobcem. Tento monitor automaticky rozezná tyto přednastavené režimy, které se zobrazí ve správné velikosti a na středu obrazovky. Tabulka A-2 Režimy přednastavené z výroby Předna staven ý režim Formát v pixelech Hor. frekv. (khz) Ver. frekv. (Hz) x ,469 59, x ,469 70, ,879 60, ,363 60, ,981 60, ,935 59, ,29 59, ,5 60 Tabulka A-3 Videoformáty HD Předna staven ý režim Název časování Formát v pixelech Hor. frekv. (khz) Ver. frekv. (Hz) 1 480p , p , p , p Zjištění předvoleb rozlišení obrazu 15

22 Tabulka A-3 Videoformáty HD (pokračování) p x , p x ,25 50 Napájecí adaptér Tabulka A-4 Napájecí adaptéry/model Výrobce Číslo modelu Jmenovitý proud napájecího zdroje TPV ADPC W/19 V Spuštění uživatelských režimů Signál grafické karty může někdy vyžadovat režim, který není přednastavený, jestliže: Nepoužíváte standardní grafický adaptér. Nepoužíváte předvolený režim. V takové situaci budete pravděpodobně muset upravit parametry obrazovky monitoru pomocí zobrazení na obrazovce. Změny mohou být provedeny pro libovolný nebo každý z těchto režimů a uloženy do paměti. Monitor automaticky uloží nové nastavení a nový režim rozpozná stejně jako v případě přednastaveného režimu. Kromě přednastavených továrních režimů je k dispozici minimálně 10 uživatelských režimů, které lze zadat a uložit. Funkce pro úsporu energie Monitor podporuje režim snížené spotřeby energie. Do stavu snížené spotřeby energie je monitor uveden poté, kdy zjistí, že chybí horizontální a/nebo vertikální synchronizační signál. Po zjištění, že tyto signály chybí, obrazovka ztmavne, podsvícení se vypne a kontrolka napájení změní barvu na oranžovou. Když je monitor ve stavu snížené spotřeby energie, bude mít spotřebu 0,5 W. Předtím, než se monitor vrátí zpět do normálního provozního stavu, potřebuje krátkou dobu na zahřátí. Pokyny týkající se funkcí úspory energie naleznete v příručce k počítači (například pod heslem řízení spotřeby ). POZNÁMKA: Výše popsaná funkce úspory energie funguje pouze v případě, že připojené počítače také disponují funkcemi úspory energie. Volbou nastavení v utilitě časovače vypnutí můžete také monitor naprogramovat tak, aby v předem zadanou dobu přešel do stavu snížené spotřeby energie. Když utilita časovače vypnutí přepne monitor do stavu snížené spotřeby energie, kontrolka napájení oranžově bliká. 16 Dodatek A Technické specifikace

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A. Uživatelská příručka

Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A. Uživatelská příručka Monitor s podsvícením LED HP ProDisplay P17A Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka Monitory IPS s podsvícením LED Uživatelská příručka 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay. Uživatelská příručka

LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay. Uživatelská příručka LCD Monitory HP s podsvícením ProDisplay Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům

Více

Monitory HP Z22i a Z23i IPS. Uživatelská příručka

Monitory HP Z22i a Z23i IPS. Uživatelská příručka Monitory HP Z22i a Z23i IPS Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Jediná záruka

Více

LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x. Uživatelská příručka

LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x. Uživatelská příručka LCD monitory s podsvícením LED Compaq HP LE1902x, LE2002x, LE2002xm a LE2202x Uživatelská příručka 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné

Více

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay E190i. Uživatelská příručka

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay E190i. Uživatelská příručka IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay E190i Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné

Více

LCD monitory s podsvícením LED HP Compaq LA1956x, LA2006x, LA2206x a LA2306x. Uživatelská příručka

LCD monitory s podsvícením LED HP Compaq LA1956x, LA2006x, LA2206x a LA2306x. Uživatelská příručka LCD monitory s podsvícením LED HP Compaq LA1956x, LA2006x, LA2206x a LA2306x Uživatelská příručka 2010-2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované

Více

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Monitory HP s podsvícením LED L2401x a x2401. Uživatelská příručka

Monitory HP s podsvícením LED L2401x a x2401. Uživatelská příručka Monitory HP s podsvícením LED L2401x a x2401 Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Displeje HP IPS Z24i, Z27i a Z30i. Uživatelská příručka

Displeje HP IPS Z24i, Z27i a Z30i. Uživatelská příručka Displeje HP IPS Z24i, Z27i a Z30i Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Jediná

Více

Dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm. Uživatelská příručka

Dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm. Uživatelská příručka Dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm Uživatelská příručka 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LCD monitor s podsvícením a webovou kamerou HP EliteDisplay. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením a webovou kamerou HP EliteDisplay. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením a webovou kamerou HP EliteDisplay Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky společnosti

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2016 HP Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC.

Více

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka Monitory IPS s podsvícením LED Uživatelská příručka 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společností skupiny Microsoft. Jediná záruka

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Dotykové monitory pro obchod HP L6015tm a L6017tm. Uživatelská příručka

Dotykové monitory pro obchod HP L6015tm a L6017tm. Uživatelská příručka Dotykové monitory pro obchod HP L6015tm a L6017tm Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Zakřivené monitory HP 68,6 cm/27 palců. Uživatelská příručka

Zakřivené monitory HP 68,6 cm/27 palců. Uživatelská příručka Zakřivené monitory HP 68,6 cm/27 palců Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Patenty DTS naleznete v části http:// patents.dts.com. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2017 HP Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2013, 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami skupin společnosti Microsoft. Informace zde obsažené mohou být

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Zakřivené monitory HP 86,4 cm/34 palců. Uživatelská příručka

Zakřivené monitory HP 86,4 cm/34 palců. Uživatelská příručka Zakřivené monitory HP 86,4 cm/34 palců Uživatelská příručka 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2017 HP Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD, FreeSync a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

LCD monitory HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w a ZR2740w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w a ZR2740w. Uživatelská příručka LCD monitory HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w a ZR2740w Uživatelská příručka 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2017 HP Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

O varováních. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje. Čelní pohled

O varováních. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje. Čelní pohled O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 19 18 1 17 16 15 2 3 14

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Nastavení rozlišení obrazovky

Nastavení rozlišení obrazovky Nastavení rozlišení obrazovky Kvůli vlastnostem technologie u displejů z tekutých krystalů (LCD) je rozlišení obrazu vždy pevné. Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud rozlišení nastavíte na maximální,

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: S2218H/S2318H/S2318HX Regulatorní model: S2218Hc/S2318Hc POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe

Více

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Monitory LCD. Uživatelská příručka

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Monitory LCD. Uživatelská příručka 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Monitory LCD Uživatelská příručka 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou v USA registrované ochranné známky

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Snadné uspořádání rozvržení

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E4300 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 1 2 3 21 20 4 19 5 18

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W

Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více