Obsah. Základy podnikání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Základy podnikání 1"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 Obsah Začínající podnikatelé Dotace pro obce... 5 Jednotlivé dotační programy:... 5 A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ... 5 B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA... 5 C. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY... 6 D. KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA... 6 A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ... 6 B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA... 7 C. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY... 9 D. KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA Dotace na biomasu Jednotlivé dotační programy: A. BIOPLYNOVÉ STANICE B. TVAROVANÁ BIOPALIVA C. KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU D. PROVOZOVNA E. DOTACE NA RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY A. DOTACE NA BIOPLYNOVÉ STANICE B. DOTACE NA BIOMASU: TVAROVANÁ BIOPALIVA C. DOTACE NA BIOMASU: KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU D. Dotace na biomasu: provozovna E. Dotace na rychle rostoucí dřeviny Dotace pro zemědělce Skupina těchto dotačních programů je určena především pro zemědělské podnikatele (podle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství) Jednotlivé dotační programy: A. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Základy podnikání 1

3 B. MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCI C. DIVERZIFIKACE D. ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉ ODVĚTVÍ A. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA B. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCI C. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: DIVERZIFIKACE D. Zemědělsko-potravinářské odvětví Dotace pro podnikatele Dotace určené zejména pro podnikatele na venkově, vznik a rozvoj mikropodniků Jednotlivé dotační programy: ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU Dotace pro cestovní ruch Jednotlivé dotační programy: A. DOTACE NA STEZKY B. DOTACE NA UBYTOVÁNÍ A SPORT A. DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH: DOTACE NA STEZKY B. DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH - UBYTOVÁNÍ A SPORT Dotace pro životní prostředí Jednotlivé dotační programy: A. DOTACE NA OBNOVU KRAJINNÝCH STRUKTUR B. DOTACE NA OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU C. DOTACE NA REGENERACI URBANIZOVANÉ KRAJINY D. PŘEHLED DALŠÍCH MOŽNOSTÍ DOTACÍ Z OPŽP A. DOTACE NA OBNOVU KRAJINNÝCH STRUKTUR B. DOTACE NA OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU C. DOTACE NA REGENERACI URBANIZOVANÉ KRAJINY D. DOTACE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dotace do lesů a lesního hospodářství Dotační programy Základy podnikání 2

4 1. Dotace na lesnickou techniku Lesní infrastruktura Lesní provozovna Lesní školka BIOMASA (dotace na kotelny, výtopny na biomasu a na biopaliva) Parkové úpravy Kalamita a prevence Zalesňování Ostatní funkce lesa Natura dotace na zachování hospodářského souboru Státní dotace - finanční příspěvky na hospodaření v lesích Základy podnikání 3

5 ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELÉ Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Program rozvoje venkova podporuje různorodost zemědělských aktivit ve směru zemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a následný rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2000 obyvatel. Podpora pro začínající podnikatele je z programu zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Začínající podnikatelé mohou přemýšlet nad založením sociálního podniku v případě, že podnikatelské aktivity budou prospívat společnosti a životnímu prostředí, podnik bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, použijí zisk z větší části pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce mohou získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hmotné vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. Dále mohou začínající podnikatelé využít mzdové příspěvky na zaměstnance či využít stážové programy Stáže ve firmách nebo Stáže pro mladé financované z Fondu dalšího vzdělávání. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost tento program podporuje širokou škálu inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody. Základy podnikání 4

6 Nabízí se rovněž množství regionálních podpor, které umožňují získat dotace ve výši desítek tisíc korun na záměry začínajících podnikatelů. Dotační programy 1. Dotace pro obce 2. Dotace na biomasu 3. Dotace pro zemědělce 4. Dotace pro podnikatele 5. Dotace pro cestovní ruch 6. Dotace pro životní prostředí 7. Dotace do lesů a lesního hospodářství 1. DOTACE PRO OBCE Následující dotace jsou určené pro malé obce do 500 nebo do 2000 obyvatel. Větší obce a města mohou využít např. dotací pro životní prostředí - odtud mohou mj. žádat např. o dotace na ČOV a další. Také v případě, že zde pro Váš záměr nenajdete vhodný program, neváhejte nás kontaktovat. Nabídku jednotlivých dotačních programů budeme průběžně aktualizovat. Jednotlivé dotační programy: A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ Dotace na zlepšení obecní infrastruktury a vzhledu obcí (veřejná prostranství, místní komunikace, chodníky, osvětlení, zeleň atd.). Dotace jsou určeny pro malé obce do 500 obyvatel (žádat mohou i církve/neziskové organizace). B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA Dotace na veřejné vodovody, kanalizace a dotace na čističky odpadních vod (ČOV) pro veřejnou potřebu. Program je určen pro obce do 2000 obyvatel. Základy podnikání 5

7 C. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY Dotace na multifunkční domy, kulturní domy, školy, sportovní zařízení, pečovatelské služby, centra volného času atd. Dotace jsou určeny pro malé obce do 500 obyvatel. D. KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA Dotace na kulturní památky (např. dotace na opravu kostela, kaplí, historické parky, aleje, památkové zóny včetně studií jejich obnov). Dotace jsou určeny pro obce do 500 obyvatel (žádat však mohou i církve/neziskové organizace). A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ Dotace obcím na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a jejich vzhledu O programu Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel v oblastech základní technické a dopravní infrastruktury a zlepšení jejich vzhledu. Dotační projekty jsou mj. posuzovány podle jejich komplexnosti. Obecně je možné říct, že čím více je projekt komplexnější, tedy čím více z níže uvedených oblastí podpor zahrnuje, tím vyšší má naději na úspěch. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem: dotace na budování a obnovu místních komunikací III. a IV. třídy dotace na budování a obnovu sítí technické infrastruktury dotace na parkové úpravy a obecní zeleň dotace na nákup techniky na údržbu obecní zeleně (max. do 20 % způsobilých výdajů) dotace na obnovu veřejných prostranství obce dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem (max. do 10 % způsobilých výdajů) Příklady projektů Dotace na revitalizaci obecní návsi, dotace na zkvalitnění místní komunikace, dotace na rekonstrukci a odvodnění komunikace, dotace na výstavbu chodníku, ozelenění obce, dotace na modernizaci osvětlení, bezdrátový rozhlas, dotace na úpravu pomníku, dotace na výsadbu aleje, dotace na modernizaci autobusové zastávky a další... Základy podnikání 6

8 Výše dotace Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro koho je program určen obce do 500 obyvatel, svazky obcí nestátní neziskové organizace církve a jejich organizace Podmínky maximální výše investice je 5 mil. Kč, v případě svazků obcí až 20 mil. Kč způsobilým výdajem není nákup použitých zařízení a mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu Doplňující informace Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů. B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA Dotace obcím na vodovody a kanalizace, dotace na čističku odpadních vod (ČOV) pro veřejnou potřebu O programu Základy podnikání 7

9 Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 2000 obyvatel v oblastech základní vodohospodářské infrastruktury. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem: dotace na vodovody pro veřejnou potřebu a vodní zdroje (kopané nebo vrtané studny, vrty, přivaděče apod.) včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty) dotace na kanalizace pro veřejnou potřebu, dotace na čistírny odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV, biologické ČOV, domovní ČOV, včetně úprav recipientu dotace na doprovodnou síť technické infrastruktury dotace na nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů dotace na nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů Příklady projektů Dotace na čističku odpadních vod, dotace na výstavbu veřejné kanalizace a ČOV, dotace na rozšíření splaškové kanalizace, dotace na posílení veřejného vodovodu a ČOV, dotace na výstavbu úpravny vody pro vodojem, dotace na doplnění nových technologií pro stávající čističku odpadních vod, dotace na rozšíření kanalizačního systému obce, dotace na rozšíření současného objektu ČOV a další, podobné projekty... Výše dotace Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro koho je program určen obce do 2000 obyvatel, svazky obcí Základní podmínky maximální výše investice je 40 mil. Kč, v případě svazků obcí až 60 mil. Kč na projekt projekt smí být realizován pouze na území obce do 2000 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 2000 obyvatel v případě projektů na kanalizace a ČOV kapacita jednotlivých systémů kanalizací a ČOV, nebo jednoho společného systému, nesmí přesahovat limit 2000 E.O. (Pozn.: 1 E.O. zatížení Základy podnikání 8

10 vyjádřené jako produkce organického, biologicky odbouratelného znečištění, které odpovídá pětidenní biochemické spotřebě kyslíku (BSK 5) 60 g O2/den) žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu podpořená vodohospodářská infrastruktura musí po dobu vázanosti na účel projektu zůstat v majetku obce (svazku obcí) Doplňující informace Obce a svazky obcí mají v rámci tohoto dotačního programu možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení realizace projektu musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů. C. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY Dotace obcím na multifunkční domy, kulturní domy, školy, sportovní zařízení, pečovatelské služby... O programu Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel v oblastech základního občanského vybavení, služeb a zázemí. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem: 1) Dotace na základní občanské vybavení a služby dotace na stavební obnovu k zajištění občanského vybavení a služeb v oblastech: školství, sociálních služeb (domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče), základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center; V případě stavební obnovy se může jednat ovýstavby i rekonstrukce, statické zabezpečení (včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení) dotace na stavební obnovu budov a ploch pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic dotace na stavební obnovu nebo novou výstavbu sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu dotace na nákup technologií, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Základy podnikání 9

11 2) Dotace na vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity dotace na pořízení materiálně-technického zázemí a vybavení včetně nákupu hardware a software Příklady projektů Dotace na rekonstrukci multifunkčního domu, dotace na výstavbu nového kulturního domu, dotace na vybudování víceúčelového objektu, dotace na vybudování centra volného času, dotace na dostavbu mateřské školy, hřiště, dotace na stavební úpravy školy, vybudování sportovně rekreačního centra, dotace na přestavbu radnice, obecního úřadu, modernizace kulturního centra, dotace na vybudování víceúčelového objektu veřejných služeb a podobné... Výše dotace Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů (u projektů zakládajících veřejnou podporu je max. 60 %) Pro koho je program určen obce do 500 obyvatel, svazky obcí nestátní neziskové organizace církve a jejich organizace Základní podmínky maximální výše investice je 15 mil. Kč, v případě svazků obcí až 20 mil. Kč způsobilým výdajem není nákup použitých zařízení a mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu Doplňující informace Základy podnikání 10

12 Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů. D. KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA Dotace pro obce a církve na kulturní dědictví a památky. Dotace na opravu kostela, kaplí, historického parku, a jiné. O programu Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel, svazky obcí a církve, a to v oblasti kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic nebo venkovské krajiny včetně historických parků, zahrad a alejí. Hlavní oblasti podpory tohoto dotačního programu jsou: dotace na zpracování odborných studií obnovy a využití kulturního dědictví, vypracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny; historické průzkumy k zajištění potřebných podkladů apod. dotace na stavební výdaje týkající se objektu kulturního dědictví (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch apod. např. kaple, kostel, památník, sochy, atd... dotace na stavební výdaje týkající se technické infrastruktury související s projektem např. vodovodní přípojky, přípojky elektřiny, plynu, rozvody, vytápění, sociální zařízení,... dotace na ostatní stavební výdaje (např. zpevnění ploch, parkoviště, chodníky, přístupové cesty, apod.) dotace na revitalizace historických parků, zahrad, alejí a stromů (např. arboristické úpravy) ve vazbě na stavební obnovu kulturního dědictví a rovněždotace na parkové úpravy okolí objektu dotace na realizace výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii a tradiční lidovou tvorbu dotace na nákup pozemku(max. do 10 % způsobilých výdajů) a nákup staveb (rovněž max. do 10 % způsobilých výdajů) souvisejících s projektem Příklady projektů Základy podnikání 11

13 Dotace na rekonstrukci kostela, dotace na obnovu kaple, obnovu zvonice, dotace na revitalizaci významného památníku, dotace na obnovu fary, dotace na obnovu vnějšího pláště kostela, dotace na přestavbu objektu na místní muzeum, dotace na restaurování kulturní památky, obnovu soch, dotace na zámecké centrum, dotace na obnovu historické dlažby na návsi, dotace na rekonstrukci historických křížů, dotace na opravu kapličky, dotace na rekonstrukci fasády a střechy kostela a podobné projekty... Výše dotace Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro koho je program určen obce do 500 obyvatel, svazky obcí nestátní neziskové organizace církve a jejich organizace Základní podmínky tento dotační program podléhá režimu de minimis (tj. maximální výše podpory pro jednoho příjemce může činit EUR za období tří let) projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat také obce vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel předmětem dotace mohou být pouze ty objekty, které jsou evidovanou kulturní památkou nebo jsou Národním památkovým ústavem (NPÚ) prohlášeny za památnou stavbu či objektem kulturně-historických hodnot žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu nemovitost, na kterou jsou v rámci projektu uplatňovány stavební výdaje, musí být ve vlastnictví žadatele nebo kraje a nebo státu či jimi zřizovaných či založených organizací nebo jiného subjektu, který splňuje definici příjemce dotace dotace nesmí být použita na nákup výstavních exponátů, na restaurování varhan, na nákup použitých zařízení Základy podnikání 12

14 Doplňující informace Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů. 2. DOTACE NA BIOMASU Jednotlivé dotační programy: A. BIOPLYNOVÉ STANICE Dotace na podporu výstaveb nových nebo podporu modernizací současných bioplynových stanic, včetně úprav areálu, nákupu technologií a další... B. TVAROVANÁ BIOPALIVA Dotace na biopaliva (nákup a modernizace technologií, výrobních linek, staveb...). Např. dotace na peletovací linku, lis, sušičku aj. C. KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU Dotace na výstavby, modernizace nebo přestavby kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny. D. PROVOZOVNA Dotace na techniku, stroje a zařízení, výstavby, rekonstrukce provozoven aj. Program se týká provozoven pracujících s dřevní a (nebo) zůstatkovou dřevní biomasou (tzn. zahrnuje také dotace pro primární dřevozpracující podniky). E. DOTACE NA RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY Dotace na podporu založení plantáží rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě. Dotace jsou určené pro zemědělské podnikatele. Základy podnikání 13

15 A. DOTACE NA BIOPLYNOVÉ STANICE Dotace na podporu výstaveb a modernizací bioplynových stanic O programu Dotační program je zaměřen především na podporu výstaveb a modernizací bioplynových stanic. Tematicky lze program rozdělit do následujících oblastí: dotace v rámci bioplynové stanice: (např. dotace na skladovací kapacity, technologie homogenizace a hygienizace, fermentační technologie, plynové hospodářství, kogenerační jednotky, rozvody tepla, elektroinstalace, technologie odsíření apod.) dotace na úpravu vlastního areálu bioplynové stanice (např. úpravy povrchů, odstavná a parkovací stání, skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně atd.) dotace na technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel (např. technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2 aj.) dotace na veřejnou plnící stanici dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) Příklady projektů Dotace na rozšíření bioplynové stanice, dotace na nové technologie pro bioplynovou stanici, dotace na výstavbu nové bioplynové stanice atd. Výše dotace Výše dotace je % z celkových výdajů (výše dotace závisí např. na druhu investičních výdajů, regionu a velikosti podniku) Pro koho je program určen Základy podnikání 14

16 fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonemč. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO: fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem Základní podmínky žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel maximální výše investice je 75 mil. Kč na projekt převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby B. DOTACE NA BIOMASU: TVAROVANÁ BIOPALIVA Dotace na výstavby a modernizace objektů a zařízení na tvarovaná biopaliva O programu Dotační program je zaměřen především na podporu výstaveb a modernizací zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tj. tvarovaná biopaliva pelety, peletky, brikety). Z tohoto programu je možné čerpat dotace na biomasu (resp. biopaliva) v následujících oblastech: dotace na zařízení na výrobu biopaliv (může se jednat o nové výstavby, rekonstrukce, modernizace i přestavby objektů, včetně technického zázemí pro zaměstnance rozvody, přípojky, sociální zázemí atd.) dotace na technologie (tzn. dotace může být poskytnuta např. na technologie skladů, příjmu, dopravy biomasy, technologie dezintegrace biomasy, sušení, lisování, elektroinstalace, vše včetně pořízení nezbytné výpočetní techniky) dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně ad.) dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) Základy podnikání 15

17 Příklady projektů Dotace na peletovací a briketovací linku, dotace na rozšíření současných technologií na zpracování biomasy, dotace na výstavbu nové linky na výrobu biopaliv (např. peletek/briket), dotace na výstavbu skladu, dotace na doplnění technologie příjmu biomasy a podobné projekty... Výše dotace Výše dotace je až 60 % z celkových výdajů (výše dotace závisí zejména na regionu a na velikosti podniku, který o dotaci žádá) Pro koho je program určen fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO: fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem, NEBO: fyzická nebo právnická osoba (i bez podnikatelské historie), která nepodniká v zemědělské výrobě, může využít ještě dalších dotačních programů - zeptejte se na bližší informace Podmínky žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel maximální výše investice je 15 mil. Kč, v případě mikropodniků bez historie 10 mil. Kč převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby (tato podmínka neplatí u dalších dotačních programů pro posouzení Vašeho záměru nás kontaktujte) C. DOTACE NA BIOMASU: KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU Dotace na podporu výstaveb a modernizací kotelen a výtopen na biomasu Základy podnikání 16

18 O programu Dotace je zaměřena především na podporu výstaveb a modernizací kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny. V rámci tohoto programu je možné žádat o dotace v těchto oblastech: dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo přestavbu kotelny nebo výtopny na biomasu (včetně technického zázemí pro zaměstnance rozvody, přípojky, sociální zázemí atd.) dotace na pořízení nových technologií (dotace může být poskytnuta např. na technologie skladů paliva, dotace na kotel, dotace na dopravu paliva do kotle, odprášení kotle, kabeláže, rozvodny, elektroinstalace, vše včetně pořízení nezbytné výpočetní techniky) dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, odstavná a parkovací stání, osvětlení, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně ad.) dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) Příklady projektů Dotace na zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, dotace na výstavbu nové kotelny na biomasu, dotace na rekonstrukci kotelny na biomasu, dotace na pořízení nových technologií v rámci kotelny (výtopny) na biomasu... Výše dotace Výše dotace je až 60 % z celkových výdajů (výše dotace závisí zejména na regionu a na velikosti podniku, který o dotaci žádá) Pro koho je program určen fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO: fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem Základy podnikání 17

19 Podmínky žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel maximální výše investice je 50 mil. Kč převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby spalovat je možné pouze čistou biomasu bez přídavku fosilních paliv či jiných materiálů D. Dotace na biomasu: provozovna Dotace na techniku, stroje, modernizace a vybavení provozoven zpracovávajících dřevní a (nebo) zůstatkovou dřevní biomasu O programu Z programu lze podpořit projekty zaměřené na provozovny, které zpracovávají zejména lesní produkty (dřevo, zůstatková biomasa aj.). Hlavní oblasti využití programu představují dotace na výstavbu nebo modernizaci provozovny (včetně nákupu pozemků a nemovitostí) a dotace na pořízení nové techniky, technologií a vybavení provozovny. Příklady projektů Dotace na vybudování nové haly, dotace na výstavbu skladu řeziva nebo na vybudování sušárny řeziva; dotace na pilu (např. rekonstrukce objektu pily nebo pořízení pilařské technologie); dotace na zpracovnu biomasy; dotace na modernizaci dopravního systému uvnitř podniku; dotace na nákup čelního nakladače; dotace na nákup vybavení včetně software a licencí; dotace na štípací stroje (štípačky na dřevo) a linky; dotace na pořízení technologií pro zpracování/využití biomasy pro energetické účely, dotace na nákup manipulátorů, vysokozdvižných vozíků a jiné techniky. Výše dotace Výše dotace je až 50 % z celkových výdajů. Pro koho je program určen Základy podnikání 18

20 zemědělský podnikatel (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), NEBO: fyzická/právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, pokud je držitelem některé z těchto živností: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost zpracování dřeva výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů činnost odborného lesního hospodáře nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (Pozn.: jedná se o názvy živností podle nového nařízení vlády č. 278 z r. 2008) Podmínky žadatel musí splňovat definici mikropodniku (do 10 zaměstnanců a roční obrat nižší než 2 mil. EUR) způsobilým výdajem nesmí být dělící pila na deskové řezivo (dýhy) a CNC stroje (vysvětlení: nepodporují se technologie na výrobu nábytku, ale podporují se technologie pro zpracování dřeva na různé polotovary, jako je např. výroba řeziva včetně zákl. opracování tzn., že pásovou pilu s nastavitelnou tloušťkou pořezu pořídit lze) žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu podpora je poskytována v režimu "de minimis" E. Dotace na rychle rostoucí dřeviny Dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití Základy podnikání 19

21 O programu Dotační program je určený na podpoření zakládání porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě pro následné energetické využití. Dotace je určena pro zemědělské podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Hlavním cílem tohoto programu je zajištění stabilnější finanční situace zemědělských farem změnou struktury příjmů formou diverzifikace (rozvoje) hospodaření a tím zároveň zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělského podniku. Přínos zakládání porostů rychle rostoucích dřevin je mj. také ve zvýšení podílu zornění půdy, a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy. Dále umožňuje snížení produkce skleníkových plynů zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích energie, které přispěje k řešení problémům s globálními změnami klimatu. Pro koho je program určen Příjemcem dotace může být zemědělský podnikatel (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) hospodařící na zemědělských pozemcích. Výše dotace, podmínky Detailní informace a podmínky pro poskytování dotace zatím nebyly zveřejněny. 3. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE Skupina těchto dotačních programů je určena především pro zemědělské podnikatele (podle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství). Jednotlivé dotační programy: A. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (dotace na sila, linky, sklady, haly, stáje, seníky, jímky apod.). Základy podnikání 20

22 B. MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCI Dotace pro mladé zemědělce na zahájení zemědělské činnosti (dotace na techniku a technologie, stavby, nákup půdy a další). C. DIVERZIFIKACE Dotace určené zemědělcům k jejich rozvoji v nezemědělských činnostech (např. zpracování dřeva, dílny-opravárny atd.). D. ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉ ODVĚTVÍ Dotace na inovace a modernizace technologií a staveb (např. dotace na výrobní linky, vinařské technologie, sušárny, balení výrobků...). Pozor, žádat mohou i nezemědělští podnikatelé! A. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Dotace na technologie a stavby v oblasti rostlinné a živočišné výroby (sila, haly, stavby, drůbežárny,...) O programu Dotační program je určen pro zemědělské podnikatele podle zákona č.252/1997 Sb., zákon o zemědělství. O dotace mohou z tohoto programu žádat také mladí začínající zemědělci. Dotace jsou určeny především na technologie a stavby v rostlinné výrobě (sila, haly, sklady, skleníky, fóliovníky - vše pro ovoce, zeleninu, olejniny, obiloviny, chmel, vinice) a v živočišné výrobě (pro chov skotu, ovcí, prasat, koní, koz, drůbeže a včel). V případě staveb je možné do dotace zahrnout výstavby i rekonstrukce (stavební úpravy - modernizace) těchto objektů. Příklady projektů ROSTLINNÁ VÝROBA: Dotace na výstavbu/rekonstrukci skladu, haly, posklizňové linky, dotace na stavbu skleníku, dotace na rekonstrukci vinice, dotace na obnovu chmelových konstrukcí, dotace na Základy podnikání 21

23 sila, dotace na balící linky, dotace na skladovací technologie, dotace na modernizaci technologií na zpracování (např. ovoce/obilovin/zeleniny aj.)., dotace na čističky zrnin, dotace na technologie na sušení (např. obilovin/olejnin aj.), dotace na školkařské provozovny, dotace na nové technologie pro pěstování rostlin a další... ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA: Dotace na stáje, seníky, ovčíny, kravíny (výstavby, rekonstrukce), dotace na jímky, dotace na sklad krmiva, hnojiště, seníky, dotace na rekonstrukce hospodářské budovy, dotace na výstavbu senážní jámy, dotace na vybudování zimoviště skotu, dotace na revitalizaci farmy, dotace na nákup technologie odchovu, modernizace drůbežárny, dotace na senážní žlab, dotace na pořízení technologie ustájení, dotace na nákup včelích úlů apod. Výše dotace Výše dotace je 40 až 60 % z celkových výdajů. Pro koho je program určen zemědělský podnikatel, fyzická/právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), a to včetně mladých začínajích zemědělců, NEBO: podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Základní podmínky žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu předmět projektu musí spadat do oblasti zemědělské prvovýroby (např. uzeniny již patří mezi produkty zemědělsko-potravinářského odvětví, projekt týkající se uzenin např. skladu na uzeniny by tedy musel být podán v rámci dotačního programu zemědělsko-potravinářské odvětví ) žadatel musí dosahovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce) žadatel musí podnikat min. 2 roky v zemědělství (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce), stanoví se podle Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele maximální výše investice je 30 mil. Kč na jeden projekt dotace nejsou určeny na mobilní stroje a techniku Základy podnikání 22

24 B. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCI Dotace pro mladé začínající zemědělce (dotace na techniku, technologie, stavby, dotace na nákup půdy aj.) O programu Dotace jsou určeny pro mladé zemědělské podnikatele, především na technologie a stavby v rostlinné výrobě (pro ovoce, zeleninu, olejniny, obiloviny, houby, chmel, vinice) a v živočišné výrobě (pro chov skotu, ovcí, prasat, koní, koz, drůbeže a včel). V případě staveb je možné do dotace zahrnout výstavby i rekonstrukce (stavební úpravy - modernizace) těchto objektů. V rámci tohoto dotačního programu je možné požadovat také dotaci na mobilní techniku (např. traktor). Příklady projektů Dotace na nákup zemědělské techniky a strojů - např. dotace na kolový traktor, dotace na nákup technologií užívaných v zemědělství, dotace na nákup zemědělské půdy (včetně dotací na pořízení půdy pro účely pěstování energetických plodin), dotace na rekonstrukci hospodářského objektu, dotace na zahájení chovu ovcí, dotace na rekonstrukci stáje, dotace na revitalizaci ovocného sadu, dotace na výstavbu pěstírny hub, dotace na nákup závlahové techniky, dotace na ekologické chovy, ekologické zemědělství, dotace na založení vinařství a další... Výše dotace Výše dotace je cca Kč, max. však EUR (dle aktuálního kurzu), dotace je vyplácena ve dvou částkách: první splátka max Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody druhá splátka cca Kč, maximálně však dopočet do částky (dle kurzu) Pro koho je program určen zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká a nebo bude podnikat v zemědělské výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) Základy podnikání 23

25 v případě, že se jedná o fyzickou osobu, musí splňovat následující podmínky: - věk let - dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, - zahajuje činnost poprvé v případě, že se jedná o právnickou osobu, musí splňovat následující podmínky: - je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby, - mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% a to minimálně po dobu lhůty vázanosti na účel realizace podnikatelského plánu Základní podmínky žadatel: a) není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník, NEBO: b) je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 15 měsíců od data registrace. Žádosti o dotaci (dle Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele) žadatel je povinen po dobu závaznosti podnikatelského plánu dosahovat ze 100% svého celkového příjmu minimálně 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby po dobu závaznosti podnikatelského plánu musí žadatel dosahovat základu daně minimálně Kč C. DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: DIVERZIFIKACE Dotace určené zemědělcům pro jejich další rozvoj v jiných činnostech nezemědělské povahy Základy podnikání 24

26 O programu Dotační program pro zemědělce na podporu jejich rozvoje v jiných, nezemědělských oblastech. Podporovány jsou především činnosti v oblastech výroby a zpracování včetně tradičních řemesel. Z programu je možné žádat o dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo přestavbu provozoven pro nezemědělskou činnost, úpravu povrchů areálů provozovny, dále o dotace na techniku, technologie a stroje, základní vybavení provozovny. Diverzifikace je možná např. do oblastí opravárenských dílen, dřevozpracujícího průmyslu, výroby potravinářských výrobků a nápojů, zpracovatelského průmyslu, výroby skla, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu a dalších. Příklady projektů Dotace na výstavbu sušárny řeziva, dotace na rozšíření (zahájení) truhlářského provozu, dotace na opravárenskou dílnu zemědělských strojů, dotace na rozšíření autodílny, dotace na zpevnění povrchu areálu provozovny, dotace na modernizaci pily, dotace na přestavbu objektu na pekárnu, dotace na výstavbu pěstitelské pálenice, dotace na rozšíření provozu o briketovací technologii, dotace na pořízení výpočetní techniky, dotace na výstavbu nové provozovny. Výše dotace Výše dotace je až 60 % z uznatelných výdajů. Pro koho je program určen zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká minimálně 2 roky v zemědělské výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) Základní podmínky projekt musí být realizován na území obce do 2000 obyvatel maximální výše investice je 15 mil. Kč žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu Základy podnikání 25

27 D. Zemědělsko-potravinářské odvětví Dotace určené pro zpracovatelské provozy týkající se výroby potravin nebo krmiv O programu Tento dotační program je určen na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví. Dotace jsou určené pro výrobce potravin pro lidskou spotřebu a nebo výrobce krmiv pro hospodářská zvířata. Program umožňuje čerpat především dotace na technologie a stavební investice, které povedou k zlepšování zpracovatelského provozu, dále dotace na nákup techniky a zařízení souvisejících s finální úpravou produktů (např. balení), dotace na investice související s monitorováním kvality, vývojem, marketingem ad. V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat také o dotace na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Příklady projektů Např. dotace na nákup přepravních plastových obalů, dotace na modernizaci mrazírny, výstavbu sýrárny, rekonstrukci mlékárny, modernizace vinařského vybavení, dotace na nákup nerezových tanků, dotace na pořízení nové technologie zpracování masa, dotace na pořízení automatické balící linky, dotace na nákup nové techniky, dotace na výstavbu sušárny, dotace na novou technologii zpracování hroznů, modernizace linky na třídění ovoce, dotace na výdaje na realizaci elektronických obchodů a další... Výše dotace Maximální výše dotace je 50 % z celkových uznatelných výdajů. Pro koho je program určen příjemce dotace může (ale nemusí být!) zemědělský podnikatel příjemce dotace musí být výrobce potravin pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv Základní podmínky Základy podnikání 26

28 žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu žadatel musí splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku maximální výše investice je 30 mil. Kč na jeden projekt investice se musí týkat zpracování a odbytu výrobků/produktů uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o založení ES, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13. a DOTACE PRO PODNIKATELE Dotace určené zejména pro podnikatele na venkově, vznik a rozvoj mikropodniků. Jednotlivé dotační programy: ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU Dotace pro malé podnikatele (mikropodniky). Dotace jsou určeny zejména pro drobnou výrobu a řemesla, služby pro hospodářství... Zejména podnikatelé mohou využít také jiných dotačních programů (v případě, že splňují ostatní podmínky). Jednotlivé dotační programy se často prolínají a podnikatelé tak mohou najít další možnosti v jiných skupinách dotačních programů (např. v zemědělsko-potravinářském odvětví může žadatel podnikat v zemědělské výrobě, ale také nemusí...) ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU Dotace pro začínající podnikatele a pro malé (již existující) podniky O programu Dotace je určena na podporu podnikatelů nejmenší velikosti mikropodniky, a to v obcích do 2000 obyvatel. Program je určen především pro podporu zakládání a rozvoje podnikatelské činnosti v oblastech drobné výroby, řemesel a služeb pro hospodářství a v oblasti maloobchodu (např. truhlářství, tesařství, kovovýroba, zámečnictví, klempířství, výroba keramiky, autodílny a pneuservisy, opravárenské dílny, potravinářství, praní a čištění, kadeřnictví, pohřebnictví, osobní služby ad.). Podnikatelé tak mohou čerpat dotace především v následujících oblastech: dotace na provozovnu - může se jednat o výstavbu nové provozovny, rekonstrukci současné provozovny nebo i přestavbu objektu na provozovnu včetně nezbytného zázemí pro Základy podnikání 27

29 zaměstnance (způsobilé výdaje jsou např. stavební materiál, stavební a bourací práce, rozvody a přípojky, technické zařízení staveb) dotace na nové stroje, zařízení, techniku a technologie dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, odstavná a parkovací stání, osvětlení, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně v souvislosti s projektem ad.) dotace na nákup základního vybavení provozovny (základní nábytek) dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) Příklady projektů Dotace na výstavbu montážní haly, dotace na rekonstrukci truhlárny, dotace na modernizaci opravárenské dílny, dotace na rozšíření technologií, dotace na nákup vybavení dílny, dotace na pořízení vysokozdvižného vozíku, dotace na modernizaci skladu, dotace na zabezpečení provozovny, rekonstrukce objektu pekárny, dotace na nákup stavební techniky, dotace na autodílnu a vybavení lakovny, modernizaci pneuservisu, dotace na zahájení výroby peletek, dotace na rekonstrukci haly a nové vybavení kanceláře, dotace na novou techniku v rámci podniku, dotace na rekonstrukci střechy provozovny, rozšíření objektu provozovny, dotace na obráběcí stroj a pořízení dalších technologií dílny, pořízení automatu na dřevo a další podobné projekty. Výše dotace Výše dotace je 40 až 60 % z celkových výdajů na projekt. Pro koho je program určen fyzická nebo právnická osoba (i bez podnikatelské historie), která splňuje podmínky mikropodniku (tzn. zaměstnává max. do 10 zaměstnanců a jejich roční obrat je do 2 mil. EUR). žadatel nesmí být současně zemědělským podnikatelem (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) Základní podmínky Základy podnikání 28

30 žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu projekt musí být realizován na území obce do 2000 obyvatel způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel maximální výše investice je 10 mil. Kč na projekt 5. DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH Jednotlivé dotační programy: A. DOTACE NA STEZKY Dotace na naučné stezky, pěší stezky, vinařské stezky, lyžařské trasy a hippostezky. Dotace jsou určené na vlastní tvorbu nebo obnovu stezek, včetně např. výsadby doprovodné zeleně nebo následné propagace projektu. B. DOTACE NA UBYTOVÁNÍ A SPORT Malokapacitní ubytovací zařízení, rekreační objekty - např. dotace na pezion, ubytovny včetně zajištění služeb pro turistiku atd. A. DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH: DOTACE NA STEZKY Dotace na naučné stezky, pěší stezky, vinařské stezky, lyžařské trasy a hippostezky O programu Dotační program je určen na budování a obnovu pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinařských nebo dalších tématických stezek. V případě vinařských stezek je cílem poskytovat dotace především na podporu tvorby sítě místních nebo regionálních tras seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech, zejména Jižní Moravy. Z programu je možné žádat o následující typy dotací: Základy podnikání 29

31 dotace na vlastní tvorbu nebo obnovu stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje) dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně související s projektem dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt dotace na tištěné materiály propagující výstupy projektu Příklady projektů Dotace na tvorbu nové naučné stezky, dotace na rozšíření vinařské stezky, dotace na ovocnou stezku a další, tematicky zaměřené stezky (nejlépe ve vztahu k příslušnému kraji a příslušné oblasti). Výše dotace Výše dotace je až 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro koho je program určen nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace), NEBO: zájmová sdružení právnických osob (podle občanského zákoníku), NEBO: fyzické i právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, NEBO: nezemědělské podnikatelské subjekty, avšak pouze, pokud podnikají v cestovním ruchu, a to v době kratší než dva roky k datu podání žádosti o dotaci žadatelem nemůže být obec ani svazek obcí Základní podmínky trasa (stezka) musí vést svojí nadpoloviční většinou mimo lesní pozemky pro dotace týkající se lesů navštivte náš specializovaný web projekt smí být realizován pouze na území obce do 2000 obyvatel maximální výdaje mohou být 1,5 mil. Kč na projekt dotace nemůže být poskytnuta na budování samotných cyklostezek bez tematického zaměření Základy podnikání 30

32 žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu - pokud žadatel není vlastníkem nebo nájemcem všech dotčených nemovitostí, musí mít písemný souhlas k realizaci projektu od jejich vlastníků zrealizovaná stezka (trasa) musí být veřejně přístupná a nezpoplatněná Doplňující informace V případě, že je žadatelem nezemědělský podnikatelský subjekt, pak se pro účely tohoto programu za podnikání v oblasti cestovního ruchu považují následující živnosti: hostinská činnost provozování cestovní agentury provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici provozování lyžařských vleků provozování střelnic provozování cestovní kanceláře ubytovací služby Pro určení historie podnikání je rozhodující doba, po kterou má žadatel zapsanou některou z těchto živností v živnostenském rejstříku. B. DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH - UBYTOVÁNÍ A SPORT Dotace na malokapacitní ubytovací zařízení, rekreační objekty penzion, turistická centra, rekreační centra, sportovní zázemí a jiné... Základy podnikání 31

33 O programu Dotační program je určen zejména na podporu výstavby a rekonstrukcí malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní využití. Dotace je možné poskytnout na výdaje investičního charakteru a to v následujících oblastech: dotace na malokapacitní (max. 60 lůžek) ubytovací zařízení nebo stravovací zařízení stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu); dotace může být poskytnuta např. na ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, stravovací služby, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance - šatna, sociální zařízení, apod., garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára) dotace na půjčovnu sportovních potřeb stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu) dotace na sportovní zařízení stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu) - např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice ad. dotace na nákup základního vybavení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče), nákup sportovního vybavení pro půjčovny sportovních potřeb a zařízení dotace na úpravu areálu a příjezdové komunikace (úprava povrchů, parkovací místa, stání, oplocení apod.) dotace na nákup doprovodné zeleně, dotace na pořízení základní výpočetní techniky dotace na výstavbu požárních nádrží dotace na nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem (max. do 10 % z celkových výdajů na nákup stavby a do 10 % na nákup pozemků) Příklady projektů Dotace na penzion (případně výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci penzionu), dotace na přestavbu objektu na penzion, výstavba rekreačního centra, dotace na turisticko-rekreační centrum, dotace na přestavbu starého mlýna na ubytovnu, dotace na ubytovnu pro agroturistiku, dotace na stavební úpravy areálu penzionu, dotace na rekonstrukci agroturistického centra, dotace na přestavbu selského stavení na ubytovnu, rozšíření ubytovacích kapacit, dotace na půjčovnu kol a dalšího sportovního vybavení, dotace na výstavbu jízdárny, dotace na stavební úpravy motorestu a další podobné projekty... Výše dotace Výše dotace je až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Výši dotace ovlivňuje například region místa realizace a velikost podniku, který žádá o dotaci. Základy podnikání 32

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 6. výzva (18. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova) Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů.

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. A. Technické vybavení provozoven Uznatelné náklady: - Stroje na zpracování a využití zůstatkové biomasy

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

DOT. I.1.2 Investice do lesů

DOT. I.1.2 Investice do lesů DOT 17. kolo příjmu žádostí I.1.2 Investice do lesů pravděpodobně poslední příležitost získání dotace termín podání žádostí o dotaci - říjen 2012 čerpejte s jistotou až 50% uznatelných nákladů doporučujeme

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více