EPOCH 4 - zdokonalený digitální ultrazvukový detektor necelistvostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPOCH 4 - zdokonalený digitální ultrazvukový detektor necelistvostí"

Transkript

1 EPOCH 4 - zdokonalený digitální ultrazvukový detektor necelistvostí Firma Panametrics vyvinula zdokonalený přístroj EPOCH 4 velmi výkonný digitální ultrazvukový detektor necelistvostí, který poskytuje optimální kombinaci ničím nepřekonané výkonnosti ultrazvukové defektoskopie, jednoduchosti provozování a dokumentačních možností. Zdokonalené funkce zpracování signálu obsahují RF šířku pásma do 25 MHz, což umožňuje testování tenkých materiálů. Dále nastavitelný generátor impulsů s obdélníkovým tvarem impulsu, což umožňuje optimalizovat průnik signálu do hrubých materiálů anebo materiálů s vysokým útlumem a úzkopásmové filtry, které zlepšují poměr signál šum v aplikacích vyžadujících zvýšené úrovně zesílení. EPOCH 4 je zabudovaný do robustního pouzdra a má ergonomicky řešenou klávesnici s přímým přístupem. Taktéž je možný výběr mezi displejem z tekutých krystalů LCD (velkoplošná obrazovka s vysokým rozlišením) anebo elektroluminiscenčním displejem ELD. Kromě toho, EPOCH 4 disponuje se záznamníkem údajů, který má velkou kapacitu pro okamžitý záznam údajů a komunikuje se všestranným programem PC Interface. Text k obrázku : Zobrazený přístroj EPOCH 4 je vložený do gumového ochranného pouzdra, má sejmuté odnímatelné stínítko a obsluha ho má zavěšený na hrudi pomocí speciálního popruhu. Víte, že: Nový EPOCH 4 je posledním přírůstkem do série detektorů necelistvostí od firmy Panametrics. Představuje už čtvrtou generaci zařízení z času prvních pionýrských přenosných digitálních detektorů necelistvostí, vyráběných od roku 1984, tj. přístroj EPOCH model Věnujeme mimořádnou pozornost každé připomínce a všem návrhům, které přijdou od našich zákazníků, využíváme je při zdokonalování vlastností přístroje a postupně je zapracováváme do posledních technologických inovací, protože nám záleží na tom, aby se EPOCH 4 stal tím nejlepším testovacím zařízením v oblasti detekce necelistvostí. Nejlepší detektor necelistvostí je to nejlepší, co potřebujete! Jednoduchá a rychlá obsluha EPOCH 4 s unikátním pouzdrem, velkým displejem a barevně označenou klávesnicí umožňuje jednoduchou a rychlou obsluhu v mnohých náročných aplikacích. Důležité klávesy, např. GAIN (Zesílení), FREEZE (Zmrazení), SAVE THICK (Uložit tloušťku), SAVE WAVE (Uložit echogram), ENTER (Potvrzeno) a klávesy se šipkou jsou seskupeny tak, aby byly dostupné palcem jedné ruky. Všechny důležité parametry jsou nastavitelné jednou rukou (viz obrázek vlevo). Pět funkčních kláves (F1... F5) umožňuje obsluze rychle navolit přednastavené hodnoty podle individuálních potřeb. Mezinárodní univerzálnost Klávesnice přístroje EPOCH 4 je dostupná buď v anglické verzi anebo jsou jednotlivé klávesy označeny mezinárodními symboly. Komunikační jazyk (odkazy na displeji) je nastavitelný přímo klávesnicí, přičemž je možný výběr francouzštiny, němčiny, španělčiny, italštiny, ruštiny, angličtiny a mnohých jiných jazyků definovaných uživatelem. Výběr displeje (LCD anebo ELD): Displej z tekutých krystalů LCD poskytuje dokonalý jas a optimální pohled na echogram při jasném, slunečním světle anebo i v úplné tmě. Elektroluminiscenční displej nabízí pohotovou aktualizační (zobrazovací) rychlost, čtyři úrovně jasu a velmi vysoký stupeň ostrosti. Epoch 4 1

2 Víte, že: Přístroj EPOCH 4 je vybavený zdokonalenou funkcí Auto Calibration (Automatická kalibrace), která zabezpečuje rychlou a jednoduchou kalibraci pro přímé sondy, sondy s předsádkou, dvojité a úhlové sondy. Přístroj je vybavený s mnohými praktickými funkcemi Standardní funkce: Nastavitelný úzkopásmový filtr. Volitelný, nastavitelný generátor obdélníkových anebo pilových impulsů. Malá hmotnost (5.7 lbs/2.6 kg) a ergonomický dizajn. Baterie s vysokou kapacitou (NiMH). Velký, jasný displej ELD s vysokým rozlišením anebo displej LCD s celou anebo dělenou obrazovkou. Jednoduchá, automatizovaná kalibrace sondy. Rychlá, elektronická aktualizace zobrazení (min. 60 Hz). Rozsah prozvučení materiálu až do 400"/ mm (platí pro podélné vlny v oceli). Minimální zkušební rozsah už od 0.038"/1 mm (pro podélnou vlnu v oceli). Možnost zmrazení zobrazeného echogramu a zobrazení hodnot dráhy ultrazvuku. Hodnoty dráhy ultrazvuku je možné zobrazovat v palcích (in), mm anebo mikrovteřinách. Funkce PEAK HOLD (Zmrazení max. amplitudy) anebo PEAK MEMORY (Zmrazení max. amplitudy). Režim rektifikovaného zobrazení echogramu. Funkce ALARM (Poplach), prahová hodnota pro kladnou/zápornou anebo minimální hloubku. Dvě brány s měřením způsobem ECHO-TO-ECHO (Od-echa-k-echu). Bezpečnostní klíč umožňující aktualizovat softvérová nastavení. Výstupy: Sériový port RS-232. Vysokorychlostní paralelní port. Výstup VGA pro velkoplošné zobrazování na monitoru anebo projektoru. Analogový port pro přímý výstup měření amplitudy anebo tloušťky. Text k obrázku: Funkce PEAK HOLD. Víte, že: Možnost nastavení filtru v přístroji EPOCH 4 pro danou frekvenční oblast měniče sondy zlepšuje poměr signál šum a to odfiltrováním nežádoucího šumu. Máte možnost výběru z devíti stabilně přednastavených pásmových propustí filtrace anebo můžete smíchat a přizpůsobit spodní a vrchní pásmo dané nominální frekvence i jednotlivě. Laditelný generátor obdélníkových impulsů přístroje EPOCH 4 zlepšuje výkon ultrazvuku a to nastavením hodnoty frekvence co nejblíže k používané v příslušné sondě. Zabudovaná funkce PEAK HOLD je vynikající nástroj, který umožní porovnání aktuálního A- zobrazení (získaného např. z měření) a referenčním echogramem. Naleznuté podobnosti anebo rozdílnosti mohou pomoci určit vývoj necelistvosti v materiálu anebo ve svaru. Víte, že: Přizpůsobení přístroje EPOCH 4 programovatelným nabídkám. Přístroj EPOCH 4 je vybavený tzv. aktivačním klíčem, který umožní uvést do činnosti mnohé programovatelné volby, jež jste se rozhodli obstarat dodatečně (tj. až po zakoupení přístroje). Výhodou je, že nemusíte kvůli instalaci nového softvéru odeslat přístroj do firmy Panametrics. Tímto se minimalizuje časový prostoj a zlepší se využití Vašeho přístroje. Epoch 4 2

3 Texty k obrázkům: Korekční křivka DAC (Korekce vzdálenosti mezi amplitudami). Korekce vyrovnání vzdálenosti TVG (Časově změněné zesílení). Korekční křivka DAC (Korekce vzdálenosti mezi amplitudami) s výstražnou funkcí Výpočet amplitudy signálu v procentuálních anebo (db) rozdílech z úrovně křivky DAC (ASME, ASME-3 anebo JIS). Některé maxima z reflektorů určitých rozměrů podél křivky jsou nezávislé na svojí poloze. Výstražná funkce (ALARM) se aktivuje v případě, přesáhne-li signál (vadové echo, nacházející se v příslušné bráně) referenční úroveň křivky DAC. TVG (Změna zesílení v závislosti na času přechodu ultrazvuku) Volba TVG s dynamickým rozsahem 40 db upravuje změny poměru vzdálenost/amplituda vzhledem na útlum materiálu a rozšíření ultrazvukového svazku. Vadová, případně zpětná koncová echa jsou přetransformovány na standardní úroveň (tj. 80% rastru obrazovky). CSC (Korekce na zakřivení povrchu) Při testování materiálu úhlovou sondou po obvodě jeho zakřiveného povrchu je možné korigovat informaci o skutečné dráze ultrazvuku. Pohyblivá úroveň brány (monitoru) Automaticky se mění úroveň brány (monitoru) o -6 db anebo o 12 db vzhledem na velikost zpětného echa nacházejícího se v této bráně. Výsledky korespondují s měřením typu hrana-hloubka u měření pro stejnou relativní amplitudu. Nízká PRF (Opakovací impulsová frekvence) Pomocí nastavení PRF je možné snížit anebo odstranit tzv. cyklický šum až na hodnotu 30 Hz. Tato funkce se využije v případě, testují-li se materiály s vysokým útlumem anebo je nutno u měření využít dlouhou dráhu ultrazvuku (např. prozvučit dlouhé součástky). Brána u rozhraní Udržuje zpětné echo od rozhraní (např. voda - povrch testované součástky) na levé straně displeje EPOCH 4. Tato nabídka je vhodná především u měření imersní metodou, kde se dráha ultrazvuku ve vodě konstantně mění. Program Spotweld (bodový svar) Tento softvér je významný porovnávací nástroj, který hodnotí kvalitu bodového svaru. Funkce WELD OVERLAY umožňuje porovnat na obrazovce aktuální echogram s uloženým referenčním echogramem. Funkce STAMPING (Razítko) umožňuje označit uložené údaje pro daný svar jako dobrý, poddimenzovaný, vadný anebo další dvě obsluhou nadefinované hodnotící charakteristiky. Sofistikovaný alfanumerický záznamník údajů Sofistikovaný záznamník údajů přístroje EPOCH 4 je navrhnutý tak, aby byl jednoduchý na používání a přitom poskytoval široký rozsah funkcí pro prakticky všechny aplikace detekce necelistvostí a měření tloušťky. Uložené údaje mohou být tříděny pomocí alfanumerických názvů souborů a identifikačních kódů ID, které je možné na obrazovce postupně zobrazovat a prohlížet. Funkce MEMO umožňuje doplnit dodatečné kontrolní údaje a funkce EDIT se používá na přidání, odstranění anebo vymazání souborů anebo identifikačních kódů ID. Standardní paměť: Uložení a vyvolání souborů naměřených údajů v 500 jednotlivých souborech. Každý soubor může obsahovat kombinaci 500 A-zobrazení (anebo nastavení přístroje) anebo údajů tloušťky. Kompletní A-zobrazení a hodnoty tloušťky jsou seřazeny v datových souborech s alfanumerickými názvy a označené identifikačními kódy ID. Epoch 4 3

4 Volitelná rozšiřitelná paměť: Uložení a vyvolání různých kombinací až A-zobrazení anebo údajů tloušťky včetně příslušných kódů ID. Víte že: Stlačením jen dvou kláves můžete přímo vyvolat často používané kalibrační nastavení sondy. Tato volba pro rychlé vyvolání kalibrace umožňuje okamžité započetí měření. Funkce EDIT (Upravit) umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci s datovými soubory. Pod tím se rozumí i vymazání, vložení anebo odstranění souborů v záznamníku údajů. V jednotlivých souborech je taktéž možné uložená data upravovat (údaje tloušťky anebo echogramy). Texty k obrázkům: Funkce MEMO Nabídky záznamníku údajů Nabídka pro rychlé vyvolání kalibrace Uložení, vyvolání, vložení poznámky, přenos, utřídění, analýza, tisk, export Rozšířené dokumentační a přenosové možnosti Volitelný program Interface zabezpečí pro přístroj EPOCH 4 mnohé praktické funkce (např. úprava, dokumentace, prohlížení a komunikační propojení), které pomohou spravovat a utřídit uložená měření pro jejich přenos do jiné softvérové aplikace. Tvorba databází Tvorba databází představuje v podstatě řetězce kódů ID, které mohou být kdykoliv nahrány do přístroje EPOCH 4. Všechny údaje tloušťky a A-zobrazení mohou být už během měření uloženy do už předdefinovaných řetězců. Měření se tímto opatřením podstatně urychlí, protože není nutno každý kód ID ručně definovat pomocí přístrojové klávesnice. Přenos naměřených údajů z a do přístroje EPOCH 4 Přenos uložených naměřených údajů do PC se provádí pomocí Interface Programu. Tyto údaje mohou být vytištěny anebo uloženy v elektronické formě za účelem jejich budoucího používání (např. jako porovnávací údaje). Úprava naměřených údajů Po přenose údajů do PC je možné s nimi provádět různé operace, např. vymazat uložená nepotřebná data, kopírovat anebo vložit údaje do textového procesoru anebo tabulky. Import údajů z přístroje EPOCH III anebo 36DL PLUS Možnost importu naměřených údajů z přístroje EPOCH III anebo z tloušťkoměru 36DL PLUS (např. měření tloušťky zkorodovaných stěn nádob) do přístroje EPOCH 4. Export údajů z přístroje EPOCH 4 Možnost exportu databázi vytvořené v přístroji EPOCH 4 anebo sesbíraných souborů do alternativního formátu (např. pro MS Excel), což umožní v případě nutnosti další manipulaci s údaji už mimo programu Interface. Epoch 4 4

5 Specifikace technických parametrů* Zdokonaleného digitálního ultrazvukového detektoru necelistvostí EPOCH 4 Displej (obrazovka): Rozměry: 320 (šířka) 240 (výška), bodový. Varianty: elektroluminiscenční anebo na bázi tekutých krystalů. Zobrazovací aktualizační rychlost: Minimum 60 Hz. Citlivost: Max. 110,0 db, max. a referenční úroveň citlivosti s 6 db anebo 0,1 db nastavitelným rozlišením. Samokalibrace: Nepřetržitá a automatická samokalibrace vyrovnávající amplitudu impulsu a citlivost přijímače (korekce na vliv teploty a proces stárnutí). Autokalibrace sondy: Nepřetržitá automatická kalibrace sondy na kompensaci nuly (ZERO OFFSET a rychlosti šíření ultrazvuku v testovaném materiálu (VEL). Odřez šumu (REJECT): Úplně lineární pro plný rozsah (0% až 80%) v 1 %-ních přírůstcích. Jednotky: Anglické, metrické anebo mikrovteřiny. Rychlost ultrazvuku v testovaném materiálu: 0,025 až 0,6000 in/μs (635 až m/s). Kompenzace nuly ( Zero Offset): 0 až 350 μs. Rozsah: Standardní 0,038 až 400 in ( mm) na celý rozsah obrazovky. Hodnoty vzdáleností: Poskytuje hodnoty tloušťky získané z koncového echa anebo způsobem od-echa-k-echu (velké číslice na displeji). Při měření úhlovou sondou udává dráhu ultrazvuku, průmětovou vzdálenost a hloubku. Měří se signál zachycený bránou (buď od vrcholu anebo náběhové hrany echa). Možnost volby zobrazování údajů i v časových jednotkách (tj. doba přechodu signálu). Refrakční úhel: Stabilně nastavené hodnoty: 0, 30, 45, 60, 70. Měnitelné hodnoty úhlu lomu: od 10 do 85 s 0,1 -ňovým rozlišením. Start brány (standardní dvě brány): Měnitelný nad celým zobrazeným rozsahem. Šířka brány: Měnitelná a to podle polohy start brány až po maximální zobrazený rozsah. Úroveň brány: Nastavitelná (zapnout/vypnout) v rozsahu 2 % až 95 % pro úplnou obrazovku (v 1 %-ních přírůstcích) v rektifikovaném anebo RF zobrazovacím režimu. Hloubková lupa: Rozšiřuje bránovou část na displeji do plné šířky obrazovky, ale ne méně než je minimální rozsah. Režim PEAK MEM: Součastné vykreslení aktuálního A-zobrazení (aktualizační rychlost 60 Hz) a obálky echa v příslušné časti displeje. Režim PEAK HOLD: Zmrazí obálku echa (získanou pomocí funkce PEAK MEM) za účelem možnosti porovnání s aktuálním A-zobrazením. Zmrazení obrazovky: Zmrazí celý echogram včetně hodnoty dráhy ultrazvuku a ponechá ho zobrazený na displeji. Brány a tloušťku je možné nastavit i po zmrazení obrazovky. Typ impulsu nastavitelný obsluhou: Možnost volby typu budícího impulsu (pilový anebo obdélníkový tvar). Epoch 4 5

6 Energie impulsu: Volitelné úrovně: nízká (100V), střední (200 V) a maximální (400 V). Tlumení: Volitelné úrovně: 50 Ω, 63 Ω, 150 Ω anebo 400 Ω. Rektifikace: Úplná vlna, kladná anebo záporná půlvlna a nerektifikované RF nastavení. Analogová šířka pásma: 0,05-25 MHz pro hodnotu -3 db. Filtry: Širokopásmové, úzkopásmové anebo volitelné s malou anebo velkou propustností. Testovací režimy: Průchodový, impuls-echo a dvojitý. Výstražná signalizace: Nastavitelné prahové hodnoty na kladnou/zápornou logiku anebo min. hloubku. Záznamová paměť: Standardní paměť: Uložení až 500 A-zobrazení anebo údajů tloušťky. Volitelná rozšířená : Uložení až 2000 A-zobrazení anebo údajů tloušťky. Pracovní teplota: Displej LCD: 20 C až 50 C ( 4 F až 122 F). Displej ELD: 0 C až 50 C ( 32 F až 122 F). Teplota skladování: 40 C až 70 C ( 40 F až 158 F) v závislosti na baterii a displeji. Zdroj elektrické proudu: Požadavky: El. síť se střídavým proudem; V, V, 50-60Hz. Baterie: Interní nabíjitelná akubaterie (NiMH), 12 V pro 3800 mah. Čas provozu s baterií: 7 hodin (nominálně) s displejem ELD. 10 hodin (nominálně) s displejem LCD. Čas nabíjení baterie: 2 hodiny (obyčejně). Konektory sondových kabelů: Typ BNC anebo typ Lemo 1. Klávesnice: Anglické anebo mezinárodní symboly. Komunikační jazyky: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (volitelné pomocí klávesnice). Možnost instalace jiného jazyka, podle přání zákazníka. Komunikační rozhraní RS232: Sériové komunikační rozhraní umožňuje propojení přístroje s kompatibilním osobním počítačem anebo tiskárnami. Vysokorychlostní paralelní komunikace: Umožňuje rychlou komunikaci s externími zařízeními. Analogový výstup: Klávesnicí volitelný napěťový výstup pro údaje hloubky a amplitudy. Konektor pro výstup VGA: Možnost zapojení přístroje na standardní VGA monitor anebo A/V monitor. Rozměry: Displej ELD: d š h: 11,15" 6,55" 2,6". Displej LCD: d š h: 11,15" 6,55" 2,4". Hmotnost: 5,4 lb (2,4 kg). Požadavky na PC: Osobní počítač (PC) s prostředím Windows 2000, NT 4.0, 98 anebo 95. Program Microsoft Internet Explorer. Záruka: Standardně: Jeden rok, na baterie se záruka nevztahuje. Volitelné: Možnost rozšíření na dva roky. Epoch 4 6

7 Informace ohledně objednávky Mikroprocesorem řízený ultrazvukový detektor necelistvostí EPOCH 4 dodává výrobce včetně následujícího příslušenství: EP4-MCA Miniaturní nabíjecí adaptér. EP4-CAL-NIST EP4 MAN Kalibrační certifikát NIST. Uživatelská příručka (originál v angličtině). EP4 TC Přepravní kufřík. EP4 PS EP4 HS Nastavitelná rukojeť z nerezavějící oceli. Ruční řemen. EP4 MAN Uživatelská příručka (originál v angličtině). Standardní vybavení přístroje: Interní alfa-numerický záznamník údajů s funkcemi úpravy dat. Úzkopásmové filtry. Laditelný generátor budících impulsů (obdélníkovitý a pilový tvar). Zobrazovací režim RF. Možnost zobrazování údajů v časových jednotkách (doba přechodu ultrazvuku v mikrovteřinách). Dvě brány v režimu měření ECHO-TO-ECHO (Od-echa-k-echu). Rozhraní RS-232 a paralelní vysokorychlostní komunikace. Analogový výstup. Výstup VGA. Volitelná doplňková příslušenství EP4 SC Přepravní kufřík (z pevného materiálu). EP4/BAT-AA Svazek alkalických baterií. EP4/EC Externí samostatné nabíjecí zařízení. EP4-RPC Gumové ochranné pouzdro EP4-PR Tiskárna V. EP4-PRE Tiskárna V. EP4-IP-KIT Program pro zpracování a archivaci údajů. EP4/DP-E Ochranný kryt na displej ELD (qty 10). EP4/DP-L Ochranný kryt na displej LCD (qty 10). EP4/C-15VGA-6 Propojovací kabel VGA (6 stop). EP4/C-25PRL-6 Kabel pro paralelní port (konektor - 25 kolíků do 25 kolíků). Nabídka programového vybavení EP4/DAC EP4/TVG EP4/DAC/TVG EP4/MEM EP4/LPRF EP4/CSC EP4/IG EP4/FG Korekční křivka DAC TVG (Časově změněné zesílení) Kombinace DAC a TVG Rozšířená paměť Nízká opakovací impulsová frekvence, hodnota PRF (30 Hz) Korekce na zakřivení povrchu testovaného materiálu Brána pro rozhraní Pohyblivá brána Text k obrázku: 1. Standardní nabíjitelná baterie NiMH 2. Standardní Mini adaptér/nabíječka 3. Volitelný svazek alkalických baterií 4. Volitelný externí adaptér/nabíječka * Všechny specifikace podléhají změnám za účelem vylepšení vlastností přístroje. Poznámka: V české verzi překladu byly použity desetinné tečky namísto desetinných čárek. Certifikát ISO 9001, Registrovaná kvalita systému. Epoch 4 7

8 Epoch 4 8

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

MEDATRON, spol. s r.o.

MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd.

Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd. Digitální, ultrazvukové tloušťkoměry firmy SONATEST Ltd. UT SONATEST Ltd. Milton Keynes England ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY SONATEST ŘADA TLOUŠŤKOMĚRŮ T-GAGE Tato nová řada obsahuje celkem 5 typů ultrazvukových

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k použití Obj.č.: 10 07 16

Návod k použití Obj.č.: 10 07 16 1 Návod k použití Obj.č.: 10 07 16 Jedná se o software, které umožňuje spolupráci počítače s externím teplotním čidlem model WS 9010. Po nainstalování tohoto software lez přenášet data z externího teplotního

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více