Cenový výmer č. 14/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový výmer č. 14/2015"

Transkript

1 Cenový výmer č. 14/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, stanovuje dočasné doplnenie Cenníka verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Cenníka verejnej telefónnej služby a Cenníka retransmisie (ďalej aj len Cenník ). Úprava podmienok poskytovania prístupu do siete internet, verejnej telefónnej služby a služby retransmisie 1.1 Tento cenový výmer upravuje zvýhodnené cenové podmienky poskytovania prístupu do siete internet, verejnej telefónnej služby, služby retransmisie (ďalej aj len služby ). Služby sú poskytované prostredníctvom produktov uvedených v tomto cenovom výmere (ďalej aj ako extra zvýhodnené balíky ) a produktov uvedených v Cenníku retransmisie. Ostatné podmienky poskytovania služby sa riadia platnými Všeobecnými podmienkami a Cenníkmi, ktoré sú zverejnené na a sú tiež k dispozícii v sídle poskytovateľa, jeho pobočkách a taktiež u jeho zmluvných partnerov. 1.2 Cenové podmienky uvedené v tomto cenovom výmere platia pre všetkých nových účastníkov, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: V čase od uzavrú zmluvu o poskytovaní verejných elektronických komunikačných na poskytovanie aspoň jednej zo uvedených v bode 1.1 (ďalej len ako zmluva ) s dobou podľa tohto cenového výmeru Pri podpise zmluvy si zvolia elektronický spôsob zasielania faktúry. 1.3 Na účely tohto cenového výmeru sa za nového účastníka nepovažuje účastník, ktorý požiada o zriadenie na mieste, na ktorom je už jemu alebo inému účastníkovi na základe zmluvy so Slovanetom poskytovaná aspoň jedna služba z extra zvýhodneného balíka. 1.4 Slovanet si vyhradzuje právo určiť termín skončenia platnosti ponuky podľa tohto cenového výmeru. Po takto určenom termíne nie je možné poskytnúť záujemcovi službu za podmienok uvedených v tomto Cenovom výmere. 1.5 Tento cenový výmer upravuje ceny mesačných paušálov pre všetky uvedené extra zvýhodnené balíky nasledovne: Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu D3 - Turčianske Teplice Extra zvýhodnené Balík Turčianske Teplice Špeciál 24 * * 19,92 23,90 8,33 10,00 14,92 17,90 Balík Turčianske Teplice Mini Balík Turčianske Teplice 23,25 27,90 8,33 10,00 15,75 18,90 27,42 32,90 8,33 10,00 19,92 23,90

2 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Turčianske Teplice Špeciál Balík Turčianske Teplice Mini Balík Turčianske Teplice Rýchlejší internet Štart+, Rozšírená programová ponuka-turčianske Teplice Rýchlejší internet Mini+, Rozšírená programová ponuka-turčianske Teplice Rýchlejší internet +, Rozšírená programová ponuka-turčianske Teplice Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu E - Nesvady Extra zvýhodnené kombinácia 2 24 * * Balík Nesvady Mini 23,25 27,90 8,33 10,00 15,75 18,90 Balík Nesvady 27,42 32,90 8,33 10,00 20,75 24,90 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Nesvady Mini Balík Nesvady Rýchlejší internet Mini, Rozšírená programová ponuka Nesvady Rýchlejší internet, Rozšírená programová ponuka-nesvady Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu E - Malé Dvorníky Extra zvýhodnené Balík Malé Dvorníky Mini Balík Malé Dvorníky 24 * * 24,08 28,90 7,50 9,00 18,75 22,50 28,25 33,90 7,50 9,00 22,08 26,50

3 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Malé Dvorníky Mini Balík Malé Dvorníky Rýchlejší internet Mini, Rozšírená programová ponuka-malé Dvorníky Rýchlejší internet, Rozšírená programová ponuka-malé Dvorníky Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu D3 - Turany Extra zvýhodnené Balík Turany Špeciál 24 * * 19,92 23,90 8,33 10,00 14,92 17,90 Balík Turany Mini 23,25 27,90 8,33 10,00 15,75 18,90 Balík Turany 27,42 32,90 8,33 10,00 19,92 23,90 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Turany Špeciál Balík Turany Mini Balík Turany Rýchlejší internet Štart+, Rozšírená programová ponuka-turany Rýchlejší internet Mini+, Rozšírená programová ponuka-turany Rýchlejší internet +, Rozšírená programová ponuka-turany Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu D3 - Zlaté Moravce Extra zvýhodnené alebo 3, pričom hlasová služba Ušetrite Viac Doma je voliteľná Balík Zlaté Moravce Špeciál počas prvého obdobia doby * 24 počas druhého obdobia doby * 16,92 20,30 8,25 9,90 12,75 15,30

4 Balík Zlaté Moravce Mini Balík Zlaté Moravce Balík Zlaté Moravce Maxi 20,25 24,30 8,25 9,90 14,42 17,30 24,42 29,30 8,25 9,90 17,75 21,30 29,42 35,30 8,25 9,90 23,58 28,30 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Zlaté Moravce Špeciál Balík Zlaté Moravce Mini Balík Zlaté Moravce Balík Zlaté Moravce Maxi Rýchlejší internet Štart+, Základná ponuka, Ušetrite Viac Doma (voliteľné) Rýchlejší internet Mini+, Základná ponuka, Ušetrite Viac Doma (voliteľné) Rýchlejší internet +, Základná ponuka, Rýchlejší internet Maxi+, Základná ponuka, Ušetrite Viac Doma (voliteľné) Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu D3 Kežmarok a Ľubica Extra zvýhodnené 24 * * Balík Kežmarok Štart 19,08 22,90 7,50 9,00 14,92 17,90 Balík Kežmarok Mini 22,42 26,90 7,50 9,00 16,58 19,90 Balík Kežmarok 26,58 31,90 7,50 9,00 19,92 23,90 Balík Kežmarok Maxi 31,58 37,90 7,50 9,00 25,75 30,90 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac

5 Balík Kežmarok Štart Balík Kežmarok Mini Balík Kežmarok Balík Kežmarok Maxi Rýchlejší internet Štart+, Rozšírená ponuka Kežmarok, Rýchlejší internet Mini+, Rozšírená ponuka Kežmarok, Rýchlejší internet +, Rozšírená ponuka Kežmarok, Rýchlejší internet Maxi+, Rozšírená ponuka Kežmarok, Extra zvýhodnené 24 Balík Ľubica Štart 19,08 22,90 7,50 9,00 14,92 17,90 Balík Ľubica Mini 22,42 26,90 7,50 9,00 16,58 19,90 Balík Ľubica 26,58 31,90 7,50 9,00 19,92 23,90 Balík Ľubica Maxi 31,58 37,90 7,50 9,00 25,75 30,90 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Ľubica Štart Balík Ľubica Mini Balík Ľubica Balík Ľubica Maxi Rýchlejší internet Štart+, Rozšírená ponuka Ľubica, Rýchlejší internet Mini+, Rozšírená ponuka Ľubica, Rýchlejší internet +, Rozšírená ponuka Ľubica, Rýchlejší internet Maxi+, Rozšírená ponuka Ľubica,

6 1.5.7 Cena extra zvýhodnených balíkov pre kategóriu D3 Krupina Extra zvýhodnené 24 * * Balík Krupina Štart 19,08 22,90 8,33 10,00 14,92 17,90 Balík Krupina Mini 22,42 26,90 8,33 10,00 16,58 19,90 Balík Krupina 26,58 31,90 8,33 10,00 19,92 23,90 * prvé a druhé obdobie doby znamená: mesiac mesiac Balík Krupina Štart Balík Krupina Mini Balík Krupina Cena volacieho programu Ušetrite Viac Rýchlejší internet Štart+, Rozšírená programová ponuka- Krupina Rýchlejší internet Mini+, Rozšírená programová ponuka- Krupina Rýchlejší internet +, Rozšírená programová ponuka-krupina Účastník má, pri uzavieraní zmluvy, právo vybrať si v rámci extra zvýhodnených balíkov Zlaté Moravce Špeciál, Zlaté Moravce Mini, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce Maxi, Kežmarok Štart, Kežmarok Mini, Kežmarok a Kežmarok Maxi kombináciu 2 alebo 3, pričom hlasové služby sú voliteľné. V prípade voľby volacieho programu Ušetrite Viac bude k cene zvoleného extra zvýhodneného balíka pripočítaná cena mesačného poplatku volacieho programu podľa tohto cenového výmeru. Pri zvolení volacieho programu Ušetrite Viac má účastník právo na využívanie doplnkovej služby Balík Mobil a získanie koncového zariadenia za zvýhodnených podmienok uvedených v tomto cenovom výmere. Účastník má právo na využívanie iba jedného volacieho programu v rámci zvoleného extra zvýhodneného balíku. Zmenu volacieho programu nie je možné uskutočniť. Kategória D3-Zlaté Moravce D3-Kežmarok Volací program Ušetrite Viac 3,25 3,90 Kategória D3-Zlaté Moravce D3-Kežmarok Doplnková služba Balík Mobil 1,50 1,80

7 1.5.9 Cena zriadenia extra zvýhodnených balíkov Kategória Zriaďovací poplatok D3-12, 24 Balík Turčianske Teplice Špeciál 8,33 10,00 Turčianske Balík Turčianske Teplice Mini, 12, 24 Teplice Turčianske Teplice 0,83 1,00 E- 12, 24 Nesvady Štart Basic 8,33 10,00 Nesvady, 12, 24 Balík Nesvady Mini, Nesvady 0,83 1,00 12, 24 Malé Dvorníky Štart Basic 8,33 10,00 E-Malé Balík Malé Dvorníky Mini,, Malé Dvorníky 12, 24 0,83 1,00 Dvorníky D3-Turany 12, 24 Balík Turany Špeciál 8,33 10,00 12, 24 Balík Turany Mini, Turany 0,83 1,00 12, 24 Balík Zlaté Moravce Špeciál 8,33 10,00 D3-Zlaté Moravce 12, 24 Balík Zlaté Moravce Mini, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce 0,83 1,00 D3- Krupina D3- Kežmarok D3-Ľubica Maxi 12, 24 Balík Krupina Śtart 8,33 10,00 12, 24 Balík Krupina Mini, Krupina 0,83 1,00 12, 24 Balík Kežmarok Śtart 8,33 10,00 12, 24 Balík Kežmarok Mini, Kežmarok, Kežmarok Maxi 0,83 1,00 12, 24 Balík Ľubica Śtart 8,33 10,00 12, 24 Balík Ľubica Mini, Ľubica, Ľubica Maxi 0,83 1, Cena nevyhnutných koncových zariadení pre extra zvýhodnené balíky na kat. D3 - Turčianske Teplice, D3 - Turany, D3 - Zlaté Moravce, D3 - Kežmarok, D3 - Krupina a na kat. E - Nesvady, E - Malé Dvorníky - kombinácie bez alebo s volacím programom Ušetrite Viac Doma alebo Ušetrite Viac: Pri 12 mesačnej : Wifi router Káblový modem (koax-e)- Balík Nesvady Mini 16,67 20,00 25,00 30,00 Balík Nesvady 8,33 10,00 16,67 20,00 Wifi router Káblový modem (koax-e)- Balík Malé Dvorníky Mini 16,67 20,00 25,00 30,00 Balík Malé Dvorníky 8,33 10,00 16,67 20,00

8 Balík Turčianske Teplice Špeciál, Turany Špeciál, Krupina Štart, Ľubica Štart Balík Turčianske Teplice Mini, Turany Mini, Krupina Mini, Ľubica Mini Balík Turčianske Teplice, Turany, Krupina, Ľubica Cena povinných koncových zariadení WiFI router (koax-d3)- 41,67 50,00 33,33 40,00 25,00 30,00 Balík Zlaté Moravce Špeciál, Kežmarok Štart Balík Zlaté Moravce Mini, Kežmarok Mini Balík Zlaté Moravce, Kežmarok Analógový telefón Analógový telefón WiFI router (koax- (pri voľbe Ušetrite (pri voľbe Ušetrite D3)- Viac) Viac Doma) 41,67 50,00 18,33 22,00 37,50 45,00 33,33 40,00 18,33 22,00 37,50 45,00 25,00 30,00 18,33 22,00 37,50 45,00 Kategória Názov zariadení Cena zariadenia pre balík Kežmarok Maxi,Zlaté Moravce Maxi, Ľubica Maxi D3 WiFi router 0,83 1,00 D3 Káblový modem (koax-d3) - 25,00 30,00 D3 Bezdrôtový IP telefón (pri voľbe Ušetrite Viac) 3) 18,33 22,00 D3 Bezdrôtový IP telefón (pri voľbe Ušetrite Viac Doma) 3) 37,50 45,00 3) Platí len pre Balík Zlaté Moravce Maxi Pri 24 mesačnej : Wifi router Káblový modem (koax-e) - Balík Nesvady Mini 0,83 1,00 8,33 10,00 Balík Nesvady 0,83 1,00 8,33 10,00 Wifi router Káblový modem (koax-e) - Balík Malé Dvorníky Mini 0,83 1,00 12,50 15,00 Balík Malé Dvorníky 0,83 1,00 8,33 10,00

9 Balík Turčianske Teplice Špeciál, Turany Špeciál, Krupina Štart, Ľubica Štart Balík Turčianske Teplice Mini, Turany Mini, Krupina Mini, Ľubica Mini Balík Turčianske Teplice, Turany, Krupina, Ľubica Cena povinných koncových zariadení Wifi router (koax-d3) - 33,33 40,00 8,25 9,90 8,25 9,90 Balík Zlaté Moravce Špeciál, Kežmarok Štart Balík Zlaté Moravce Mini, Kežmarok Mini Balík Zlaté Moravce, Kežmarok WiFI router (koax- D3)- Analógový telefón (pri voľbe Ušetrite Viac) Analógový telefón (pri voľbe Ušetrite Viac Doma) 33,33 40,00 0,83 1,00 29,17 35,00 8,25 9,90 0,83 1,00 29,17 35,00 8,25 9,90 0,83 1,00 29,17 35,00 Cena zariadenia pre balík Kategória Názov zariadení Kežmarok Maxi, Zlaté Moravce Maxi, Ľubica Maxi D3 WiFi router 0,83 1,00 D3 Káblový modem (koax-d3) - 8,25 9,90 D3 Bezdrôtový IP telefón (pri voľbe Ušetrite Viac) 4) 0,83 1,00 D3 Bezdrôtový IP telefón (pri voľbe Ušetrite Viac Doma) 4) 29,17 35,00 4) Platí pre balík Zlaté Moravce Maxi 1.7 Po uplynutí doby sa zmluva mení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a účastníkovi bude fakturovaná cena podľa Cenníka platného pre každú službu. 1.8 Počas doby nie je možné meniť objednaný extra zvýhodnený balík na iný extra zvýhodnený balík s nižším mesačným poplatkom. Objednaný extra zvýhodnený balík možno meniť len na extra zvýhodnený balík s vyšším mesačným poplatkom, a to len v rámci tohto cenového výmeru. Počas doby nie je možné meniť ani zrušiť jednotlivé služby tvoriace extra zvýhodnený balík. 1.9 Ak účastník na základe zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných získal od Slovanetu koncové zariadenia za zvýhodnené ceny a počas trvania doby tejto zmluvy požiada o zriadenie služby, ktorá mu nebola Slovanetom poskytovaná, uzavretím zmluvy mu nevznikne právo získať za zvýhodnené ceny koncové zariadenia uvedené v tomto cenovom výmere, ktoré sú určené na rovnaký účel použitia ako pôvodné zariadenia Vypožičané zariadenia Wifi router (koax-d3) a Káblový modem (koax-e) - (ďalej len vypožičané zariadenia ) sú majetkom poskytovateľa služby a sú vypožičiavané po dobu platnosti zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných.

10 1.11 Slovanet môže požadovať zaplatenie týchto zmluvných pokút: Názov produktu Cena poplatku Pokuta za porušenie povinnosti uhrádzať mesačný poplatok riadne a včas podľa bodu tohto cenového výmeru Pokuta za poškodenie, zničenie, nevrátenie výpožičky zariadenia 90,00 Pokuta za neposkytnutie súčinnosti 90, Zmluvnú pokutu za poškodenie, zničenie alebo nevrátenie každej výpožičky zariadenia môže Slovanet uplatniť v prípade poškodenia, zničenia zariadenia alebo nevrátenia zariadenia účastníkom. Podrobnejšie podmienky sú uvedené v Obchodných podmienkach pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení Ak účastník poruší povinnosť riadne a včas uhrádzať a dostane sa do omeškania s úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujúcich Mesačných poplatkov, vznikne spoločnosti Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítaná ako násobok počtu dohodnutej doby a sumy Mesačného poplatku bez DPH, znížený o súčet Mesačných poplatkov bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy inak ako dohodou zmluvných strán Pre účely výpočtu zmluvnej pokuty podľa bodu tohto Cenového výmeru sa Mesačným poplatkom rozumie cena služby, ktorej poskytovanie bolo počas dohodnutej doby medzi poskytovateľom a účastníkom dojednané v zmluve a ktorej suma je uvedená v bode 1.5 tohto Cenového výmeru. V Bratislave,

Cenový výmer č. 11/2015

Cenový výmer č. 11/2015 Cenový výmer č. 11/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Akciový cenník 1/2018

Akciový cenník 1/2018 Akciový cenník 1/2018 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Akciový cenník 1/2016

Akciový cenník 1/2016 Akciový cenník 1/2016 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Akciový cenník N5/2017

Akciový cenník N5/2017 Akciový cenník N5/2017 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Akciový cenník N6/2017

Akciový cenník N6/2017 Akciový cenník N6/2017 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Akciový cenník 3/2016

Akciový cenník 3/2016 Akciový cenník 3/2016 Slovanet, a.s. Bratislava (alej len Slovanet alebo poskytovate ), v zmysle zákona. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky. 87/1996 Z.z., ktorou sa

Více

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného

Více

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

cenník pre poskytovanie verejných služieb

cenník pre poskytovanie verejných služieb DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní

Více

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Č.j.: 57977/2015 Účinnosť od 01.12.2015 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia... 1 2. Predaj IP koncových

Více

Dial up pripojenie, platný od

Dial up pripojenie, platný od Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby, platný od 1.4.2015 Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná

Více

Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby INTERNET

Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby INTERNET Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby INTERNET Článok I Úvodné ustanovenia ITcity s. r. o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 45 849 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

cenník pre poskytovanie verejných služieb

cenník pre poskytovanie verejných služieb DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní

Více

A. cenník pre poskytovanie služieb internetového prístupu

A. cenník pre poskytovanie služieb internetového prístupu ÚČINNOSŤ : od 01.09.2014. Zúčtovacie obdobie : kalendárny mesiac. cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou

Více

AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE

AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE Príloha k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete Časť Cenník pre hlasové služby,

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby web'n'walk 100 100 % 1 341 0 95 % 1 274 0,20 50 % 671 2,01 25 % 335 3,02 web'n'walk 100 + E-mail 100 % 2 346 0 95 % 2 229 0,35 50 % 1 173 3,52 25

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby Internet v mobile 100 100 % 1 330 0 95 % 1 263 0,20 50 % 665 1,99 Internet v mobile 500 100 % 1 997 0 95 % 1 897 0,30 50 % 998 3,00 25 % 499 4,49

Více

Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH).

Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH). AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE Príloha k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete Časť Cenník pre hlasové služby,

Více

Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava,

Více

Článok I Úvodné ustanovenia

Článok I Úvodné ustanovenia Cenník č. 2/16 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet z produktových radov OPTIK, DSL, METALIK, AERO a LTE Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV )

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV ) Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI DIGI Vám dáva stále viac! CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ

Více

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821

Více

platný od 1. mája 2013

platný od 1. mája 2013 platný od 1. mája 2013 TESATEL, s.r.o., Závodie 394, Žilina 010 04, Slovenská republika Tel.: 041 5655725 - tesatel@tesatel.sk - www.tesatel.sk IČO: 36397725, IČ DPH: SK2020105758 - OR Okresný súd Žilina

Více

od Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix Viac 55Viac Relax SMS Viac 400Viac 1000Viac 200Viac Relax 200 Podľa seba 5

od Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix Viac 55Viac Relax SMS Viac 400Viac 1000Viac 200Viac Relax 200 Podľa seba 5 Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix 16 20+20Viac LG S310 Samsung C3530 Sony Ericsson Cedar Samsung C3750 Samsung S5230 Sony Ericsson YENO LG EGO T500 Samsung S5260 Star II Samsung Galaxy 5 i5500

Více

Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obchodný register

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Článok I Úvodné ustanovenia

Článok I Úvodné ustanovenia Cenník č. 1/17 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet z produktových radov OPTIK, DSL, METALIK, AERO a LTE Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová

Více

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI DIGI Vám dáva stále viac! CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Cenník verejnej telefónnej služby platný od

Cenník verejnej telefónnej služby platný od 11 1 Cenník verejnej telefónnej služby platný od 1.4.2015 Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 954 612, zapísaná v Obchodnom

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od TARIFA IP Hlas REZIDENT Mesačný poplatok 0 Medzinárodné volania (min.) 0-24 hod. Voľné minúty 0 zóna 0,12 zóna 0,13 Volania v rámci SR (min.) 0-24 hod. zóna 0,34 Miestne, Medzimestské 0,07 zóna 0,79 GSM

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Referenčná ponuka na virtuálny lokálny uvoľnený prístup. Príloha 1 Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek

Referenčná ponuka na virtuálny lokálny uvoľnený prístup. Príloha 1 Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek Príloha 1 Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek Príloha 1: Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek strana 1 z 5 Obsah 1. Definície a výklad pojmov... 3 2. Skratky... 4 Príloha 1: Definície, výklad

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201638574_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mesto Trebišov M. R. Štefánika

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od internetového pripojenia Doma platná od 20.02.2016 Jednorázova úhrada za zriadenie pre programy M, L a XL Jednorázova úhrada za zriadenie pre program S V s DPH 49 69 Mesačné poplatky za služby pri rôznej

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP Príloha 4 Cenník na poskytovanie služby ADSL Partner Dátum vydania: 16.3.2016 strana 1 z 56 OBSAH 1. ČASŤ A) CENNÍKA... 5 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 5 3. ZRIADENIE PRÍSTUPU ADSL PARTNER TP (S PROGRAMOM

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2012 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a.

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a. 1 / 6 Úrokové sadzby platné od 29. 11. 2016 Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Cenník služieb VNET a.s. pre domácich zákazníkov

Cenník služieb VNET a.s. pre domácich zákazníkov Cenník služieb VNET a.s. pre domácich zákazníkov Kontaktné údaje: Technické oddelenievnet a.s. techsupport@vnet.sk HOTLINE: 02 / 2129 0222 Obchodné oddelenievnet a.s. vnet@vnet.sk TEL: 02 / 2129 0290 Všetky

Více

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP Príloha 4 Cenník na poskytovanie služby ADSL Partner Dátum vydania: 01.06.2017 strana 1 z 56 OBSAH 1. ČASŤ A) CENNÍKA... 5 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 5 3. ZRIADENIE PRÍSTUPU ADSL PARTNER TP (S PROGRAMOM

Více

AKCIOVÁ PONUKA marec/2014

AKCIOVÁ PONUKA marec/2014 PLATNOSŤ OD 11.03.2014 14V03.1 AKCIOVÁ PONUKA marec/2014 SATRO, s.r.o., operátor káblovej televízie a dátových služieb PREHĽAD AKCIÍ: /1/ Jarná akcia HBO /2/ TV archív na 6 mesiacov zadarmo /3/ Aktivačný

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Obec Bukovec Z M L U V A O D I E L O č. 2014-03 na pracovnú úlohu VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC Zmluva o dielo č. 2014-03 Uzavretá podľa 536 a nasl. zákona

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE TYPU 701/702 ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre individuálne komplexné cestovné poistenie platná od

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE TYPU 701/702 ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre individuálne komplexné cestovné poistenie platná od PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE TYPU 701/702 ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre individuálne komplexné cestovné poistenie platná od 15.06.2016 poistenie rozsah poistenia poistná suma 1. poistenie

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav

Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Magenta 1 spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Časť I. Predmet Osobitných podmienok 1. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa 08.02.2017 v Trenčíne N á v r h na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa 9a ods. 9. písm. c) zákona č.

Více

Príloha 8 Cenník na poskytovanie služby ISP Gate

Príloha 8 Cenník na poskytovanie služby ISP Gate Príloha 8 Cenník na poskytovanie služby ISP Gate Dátum vydania: 16.12.2016 strana 1 z 8 Obsah 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 4 2 ZRIADENIE SLUŽBY ISP GATE - JEDNORAZOVÉ (NEPERIODICKÉ) POPLATKY... 4 3 ZRIADENIE

Více

Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie služby Lite TV

Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie služby Lite TV Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie služby Lite TV Prvá časť Úvodné ustanovenia a definície pojmov Článok 1 Úvodné ustanovenia a predmet úpravy 1. Spoločnosť Orange

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více