Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku"

Transkript

1 Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. Na 500 účastníků se zúčastnilo dvoudenního setkání v St. Pollenu (Rakousko) prosince 2013, 350 z nich první den. Biogas 13 je ojedinělá konference a největší setkání kolem bioplynu v Rakousku nabízející možnost se setkat s kompetentními osobami, výzkumníky, výrobci a dalšími v tomto odvětví důležitými osobami. e7 se zúčastnil Biogasu 13 jako partner konference a řídil sekci užití tepla. Byla uvedena prezentace o trhu Sekce se zúčastnilo přibližně 80 lidí. Mezi účastníky převažovali provozovatelé bioplynových stanic a zaměstnanci obecních a regionálních agentur. Cílem sekce byla aktivní účast provozovatelů v diskusi o možnostech využití tepla a pobídkové modely Více informací o sekci užití tepla je dostupné na

2 BiogasHeat národní pracovní setkání v Lotyšsku 20. listopadu 2013 organizovala Ekodoma v Rize 1. pracovní seminář Bioplyn-Teplo. Celkem se zúčastnilo 45 expertů, provozovatelů bioplynových stanic, zástupců různých veřejných a soukromých společností. Více informací o setkání lze nalézt na Národní pracovní seminář o využití tepla z bioplynu v Itálii První národní seminář o využití tepla z bioplynových stanic proběhl ve Vicenze v pátek 15. listopadu Seminář byl společně organizovaly SOGESCA a Agroenergia, které se staraly o komunikaci spojenou s událostí. Sminář proběhl v malebném sálu kláštera Santa Corona v historickém centru Vicenzy. Úvodní slovo pronesl pan Dalla Pozza, radní města pro plánování a udržitelný rozvoj.

3 Na pracovní setkání se zaregistrovalo 131 účastníků, kteří projevovali velký zájem o předmět diskuse. Další informace o setkání a prezentace jsou dostupné na Evropský pracovní setkání expertů o využití tepla z bioplynových stanic Evropský pracovní seminář expertů o využití tepla z bioplynových stanic proběhl Rakousku ve Vídni. Účastníci byli uvítáni panem Gottfriedem Lamersem z rakouského Federálního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a životního prostředí. V dopolední sekci byly předneseny různé příspěvky o možnostech užití tepla a směrů vývoje. Kolem 40 významných osob z celé Evropy v odpoledních setkáních aktivně diskutovalo v pracovních skupinách. Experti vypracovali závěry orientované do budoucna o I) technických řešeních, II) modelech podnikání a financování a III) doporučení pro firemní politiku. Seminář měl velký úspěch a přinesl důležité výsledky pro další kroky. Prezentace jsou dostupné na: Prezentace BiogasHeat na Pracovním semináři rozšíření a integrace "Vědecký základ pro udržitelné využívání zbytků biomasy a odpadů pro bioenergii a biopaliva" pořádané Společným výzkumným střediskem Evropské komise Seminář se konal v Záhřebu dne 4. října Cílem semináře bylo podat přehled o bioodpadu a zbytků jako bioenergetických surovin v EU. Byly diskutovány různé aspekty tématu: technologické, environmentální a související politika. Seminář se zabýval dostupností zbytků a vhodných procesů pro jejich přeměnu na energii nebo paliva. Zvláštní pozornost byla také věnována environmentální udržitelnosti bioenergie ze zbytků a možných nepřímých účinků zvýšeného odstraňování těchto materiálů z jejich současného použití.

4 Více informací a prezentace lze nalézt na následujícím odkazu Setkání 2. Poradní výboru BiogasHeat 2. setkání BiogasHeat poradního výboru se konalo v Mnichově, Německo, dne 28. listopadu Cílem setkání bylo diskutovat a získat zpětnou vazbu z poradního výboru o hlavních výstupech a aktivitách projektu BiogasHeat, jako např. Strategický dokument o "Prosazování evropské politiky pro využití tepla z bioplynu", výsledků z expertních rozhovorů a slibných strategií pro využívání tepla z bioplynu, proveditelnost kontrol procesu zavádění a organizace help desk aktivit. Diskutovalo se rovněž o spolupráci na staovení klíčových aktérů pro vedení a šíření výsledků projektu. Úplný seznam členů poradního výboru BiogasHeat lze nalézt zde

5 Pokrok projektu a aktivity Příprava na udržitelné využívání tepla z bioplynu: BiogasHeat vyzývá k vyjádření zájmu V návaznosti na své nedávné činnosti sdružení BiogasHeat se těší na sdílení cenných zkušeností a znalostí získaných v průběhu projektu. Školící činnosti budou zahájeny na mezinárodním workshopu dne 12. května 2014 v Bruselu, kde budou předávány poznatky o osvědčených postupech pro využití tepla, technických řešeních a regulačních otázkách. Pozvánka bude rozeslána brzy. Hned po tomto mezinárodním workshopu konsorcium začne své individuální školící aktivity při návštěvách zúčastněných partnerů v různých regionech po celé Evropě. Tyto školící návštěvy budou zúčastněným stranám poskytovat informace více šité na míru a podporu udržitelných řešení a systémů užití tepla. Po těchto návštěvách konsorcium chce pozvat celou řadu partnerů aby navštívili zařízení nejlepší praxe v jedné ze zemí projektu a aby získali podrobnější a individuální školení pro řešení, které se nejlépe hodí na určitou situaci. Jste provozovatel zařízení na výrobu bioplynu, projektant bioplynové stanice, odběratel tepla nebo zástupce územní správy? Zajímáte se o strategiích využití tepla a hledáte více informací o hospodářském, technickém a politickém základu? Pak se tyto školící činnosti zaměřují na vás. Více informací o koučování a přihlášku naleznete zde: Plánované události: 1-2. dubna 2014 prezentace BiogasHeat na mezinárodní konferenci " BioGasWorld", Berlín, Německo 12. květen 2014 mezinárodní BiogasHeat workshop začátek předávání, Brusel, Belgie 31. květen 2014 Uzávěrka žádostí o školící činnosti BiogasHeat červen 2014 BiogasHeat prezentace na evropské konferenci o biomase a výstavě, Hamburk, Německo 7. říjen 2014 Závěrečná evropská konference projektu BiogasHeat při dnech otevřených dveří Evropský týden regionů a měst, Brusel, Belgie Sledujte probíhající aktivity projektu na:

6

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ!

COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ! Zvýšení povědomí o příležitostech otevřeného trhu práce pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím odborného vzdělání a vytváření celoživotních strategií 1 Hlavním cílem projektu je umožnit zdravotně

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Zapojení zainteresovaných stran Prováděcí dokument Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56,

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více