Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne v Hulicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích"

Transkript

1 Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne v Hulicích Přítomni: dle prezenční listiny Před samotným jednáním přivítal všechny přítomné starosta obce Hulice Martin Kapek. Pohovořil o vzniku projektu Kraj blanických rytířů, jehož součástí je expozice Včelí svět. Projekt realizoval Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s městy a obcemi regionu. Byl financován z prostředků ČR a EU v celkové výši 15,4 mil. Kč. Podíl obce na financování projektu činil 20 %. Účastníci jednání si poté expozici s velkým zájmem prohlédli. Vlastní jednání pak zahájil předseda ČSV Václav Švamberk. Seznámil přítomné s hlavními body programu: Mor včelího plodu (MVP) Příprava změny vyhlášky č. 299/2003 Sb. Problematika plemenářské práce. Tajemník svazu Rudolf Peleška informoval účastníky o organizačním zajištění jednání. I. Mor včelího plodu Václav Švamberk (Český svaz včelařů, o. s. - ČSV) Osvětlil znaky onemocnění včel morem včelího plodu. Úpornost původce tohoto onemocnění způsobená existencí po desítky let životaschopných a velmi odolných spor znamená vysoká rizika reinfekcí při použití jiné než radikální metody boje s touto nemocí. Proto také za zcela chybnou (vzhledem k výraznému zvýšení rizik šíření této choroby provázenému velkými ztrátami včelstev, jejich opylovací činnosti a hlubokým poklesem produktivity včelařství) považujeme teorii o přirozené selekci moru odolných včelstev za podmínek trvalého infekčního tlaku. Zcela vylučujeme výchovu včelstev s odolností proti moru včelího plodu takovým způsobem. Na tuto bezesporu užitečnou vlastnost je včelstva možno šlechtit plemenným výběrem podle stupně vyvinutého čistícího pudu testem tzv. hygienického chování včel, aniž by to vedlo ke zvýšení rizik zhoršení nákazové situace. Také použití antibiotik je vyloučené. I přesto některé okolní země přiznávají použití tetracyklinů. Informoval o průběhu jednání ohledně změny vyhlášky č. 299/2003 Sb. a o podobě konečné verze této vyhlášky. Vyjádřil stanovisko ČSV ke změně této vyhlášky - ČSV má mnoho výhrad, zejména k limitům, za jakých dochází k likvidaci stanoviště (aktuálně bude 15 %). Není dobré ustupovat od radikálního boje s touto nemocí i vzhledem ke zkušenostem, které již máme, když v minulosti existoval limit dokonce 50 % klinického zamoření stanoviště, kdy se

2 teprve přistupovalo k likvidaci všech včelstev na stanovišti, což se naprosto neosvědčilo. Pro radikální metodu vedle úpornosti hovoří i relativně pomalé šíření této nebezpečné nemoci včel. Vyzval k diskusi na toto téma. Pavel Texl (Státní veterinární správa ČR - SVS) Informoval o článku o prevenci moru na webu SVS a o mapě ohnisek MVP. Stránky byly promítnuty účastníkům dataprojektorem. V okamžiku, kdy je vydáno mimořádné veterinární opatření, se objeví na mapě nové vyznačené ohnisko a nové ochranné pásmo. Mapa má i historické vyhledávání. Jde jistě o zlepšení informovanosti chovatelů včel. Jan Kolomý (Cech profesionálních včelařů - CPV) Všichni víme, že je třeba vyhlášku měnit. Cech má zájem o zdravé a výkonné včely. Nám chybí úprava pojmů. Co je to chovatel, co je oddělek, co je včelstvo, co je stanoviště. Mnoho chovatelů stojí mimo svaz, nejsou registrováni. Udělat plošný monitorig je problém. Na Slovensku se osvědčil systém, který zavedl kontrolu včelařů. Registrace z Hradištka má mnoho chyb. Chybí nám eradikační program. Vyzdvihl práci MVDr. Bohumila Pantůčka. Ludvík Bělohlávek (CPV) Jde o to, aby nedocházelo k rozšiřování MVP po republice. Dochází k nekontrolovaným přesunům včelstev, např. při prodejích z pozůstalostí. Proto nám chybí metody prevence tak, aby byli chráněni všichni chovatelé. S totální likvidací včelstev jsou problémy, likvidací MVP nekončí MVO. Včelaření s morem je velmi těžké, je lepší likvidace a včelaření se zdravými včelstvy. Na Slovensku se proškolují odborníci, obdobně jako u nás se proškolují prohlížitelé. Navíc mají jakési odborníky podobné našim důvěrníkům, kteří mají na starosti stanovené regiony. Nastolil možnost instalace veterinárních asistentů, kteří by problematiku MVP znali a v daném regionu mohli kontrolovat chovy a garantovat jejich stav. Ocenil SVS za to, že oslovila soukromé veterináře k pomoci při práci se včelstvy. K vyšetření měli je nutná plošnost. Pavel Texl (SVS) Reagoval chovatel je definován ve veterinárním zákoně, sankce za neregistrované chovatele jsou v plemenářských předpisech, kontroly chovů neprofesionálními osobami SVS vydalo stanovisko, chovatel takovou osobu nemusí do svého chovu pustit. Když se bude plošně vyšetřovat celá republika, asi se zjistí mnohem větší zamoření. A co dál? Reagoval přepokládané náklady celoplošného monitoringu by mohly dosáhnout 40 mil. Kč. Je však v každém případě třeba znát situaci, abychom s tím mohli něco smysluplně dělat. Můžeme plošné vyšetření udělat na etapy, např. do tří let. Až budeme znát situaci, můžeme přijmout opatření. Ta se mohou lišit v případě nutnosti podle regionálních podmínek. 2

3 Jaroslav Hrabák (ČSV) Doplnil k plošnému monitoringu o onemocnění jde, pokud je zjištěn původce a klinika. Vyšetření z měli není zatím klinicky validováno. Je třeba nastavit sledovací období. Leopold Matela (Pracovní skupina nástavkových včelařů CZ, o. s. PSNV) Víme, kolik je včelstev, víme, kolik je včelařů? Nemáme včelařské inspektory státní zaměstnance. Úkolem včelařských sdružení je vzdělávat, informovat, ale nemoci by měl mít na starosti stát. Máme postiženo 1 % stanovišť, 1 promile včelstev, ale z čeho tyto informace vycházejí? Naše evidence, ta co máme v ČSV, je jedna z nejpřesnějších možná i nejpřesnější v Evropě. Každá ZO ví i o nečlenech v jejím obvodu. Oldřich Doležal (ČSV) Na chovatele, kteří škodí, není nekompromisní postup ze strany SVS. Vyzval k prosazení změny zákona, tak aby ČSV měl přístup do evidence včel na Hradištku. Peníze na plošné vyšetření včelstev jsou, jen je najít. Vladimír Lněnička (ČSV) V Praze jsme řešili likvidaci stanoviště včelstev. Pražská veterinářka mohla nařídit utracení včelstev, ale nemohla nařídit likvidaci dalšího majetku. To je problém. Když se zjistí nenahlášené stanoviště, je chovatel sankcionován. Ale včelařům je to jedno. Vždycky se z problému nějak vyvléknou. Je třeba udělat automatické sankce. Pavel Texl (SVS) Když dojde udání, že je neevidovaný chovatel, SVS provede kontrolní zjištění, a pak se stanoví opatření. Chovatel se může jakkoli vymluvit. A my mu musíme dát čas k nápravě. Když to chovatel neudělá, následuje sankce. Sankce na místě, to nejde. Vše se musí zjistit v rámci správního řízení. Dali jsme dotaz do Hradištka a ptali jsme se na data za jednotlivé kraje - počet včelstev a včelařů v r ČSV má včelstev, Hradištko , počet včelařů v ČSV je , počet chovatelů na Hradišťku je Ty rozdíly jsou podle mne moc velké. 3

4 Jan Kolomý (CPV) Kdo chce chovat včely, musí informovat starostu, ten mu přidělí kód, musí prokázat původ včelstev. Je to jednoduché a platí to pro německé země od Jsou tu i pokuty. Mohli bychom se inspirovat. Evidence bude do dvou let na jiné úrovni, připravuje se novela zákona o zemědělství, kde budou stanoviště řešena. Když víme o nenahlášeném chovateli, jdeme na KVS a ten nám zjistí situaci, protože má přístup do evidence hospodářských zvířat. Jan Krabec (ČSV) Plošné vyšetření moru je nutné. Jsou velké rozdíly ve výskytu původce moru mezi okresy a kraji. V sousedním okrese Karlovy Vary se najednou objevilo 13 ohnisek MVP. Za dva roky byl mor i u nás těsně u hranic. Po dvou letech jsme sehnali peníze a nechali si vyšetřit měl na mor v okresu Tachov a vše bylo negativní. Teď po 5 letech se dělá kontrolní vyšetření měli z ochranného pásma v sousedním okrese KV. Totéž jako náš okres udělal Prostějov. Sehnali si peníze a u včelstev měli 130 pozitivních vzorků. Výsledek je takový, že po likvidaci byly tři vesnice bez včelstev. ČR není zamořena stejně a bohužel přemísťování včelstev znamená velké riziko. Pokud nebudeme znát situaci v republice, nehneme se dopředu. Eradikační plán je rozumná věc. Určitě by se našla cesta řešit věc většími vzorky. Je to na zvážení pro mikrobiology. Měli bychom být na to připraveni. Vytvořit týmy lidí, aby odběr vzorků byl dobře připravený. Vladimír Lněnička (ČSV) Navrhl spolupráci s hraničními zeměmi ohledně informací prostřednictvím map s ohnisky a ochrannými pásmy. Jaroslav Hrabák (ČSV) Náš okres Rokycany si také provedl plošné vyšetření z měli. Jak velký je směsný vzorek, je jedno. Pavel Texl (SVS) Když předložíte materiál, který bude řešit plošné vyšetření měli, budeme se tím zabývat. Oldřich Doležal (ČSV) Na Kutné Hoře se dělá plošné vyšetření, ale jen kdo chce. Plošné znamená, že všichni. 4

5 Ludvík Bělohlávek (CPV) jsme se přece dohodli, že nějaký materiál k plošnému vyšetření měli na mor bude. Kdo to zaplatí, kdo to bude dělat. Zatím není nic. Dnes jsme se tu sešli k problematice současného stavu vyhlášky, pálit nebo nepálit. Otázka monitoringu je věc jiná. Budu rád, když budeme moci vytvořit eradikační program. Vlastimil Dlab (ČSV) Ano, chceme se podílet na eradikačním plánu, základní materiál již existuje, budeme se nějakým termínem zabývat na PRV (možná připadá v úvahu konec prvního pololetí). Máme vzor, víme, co chceme. Můžeme pomoci sehnat nějaké peníze na ministerstvu. Ale hlavní nárokování by měla zajistit SVS. Byla by možnost nařídit vyšetření měli na mor, i když to zaplatí chovatel? Bylo by možno vybrat ve výběrovém řízení akreditovanou laboratoř, která by tuto zakázku udělala? Pavel Texl (SVS) Ano, pokud bude požadavek, lze v rámci metodiky kontroly zdraví uložit vyšetření chovateli s tím, že to bude placeno i chovatelem. František Kamler (Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. - VÚVč) Ceny vzorku za vyšetření měli musíme zakalkulovat všechny naše provozní náklady. Cena je také otázka množství, dá se jít dolů. Závěr: Je třeba vypracovat materiál návrhu plošného monitoringu moru včelího plodu a v návaznosti na něj návrh eradikačního plánu. Pracovat by na tom měla komise pro zdraví včel RV ČSV, případně doplněná o další zástupce jiných sdružení. II. Plemenářská problematika Zahájil tento bod programu informací o včele tmavé. Bylo založeno občanské sdružení Svaz chovatelů včely tmavé, o. s. (SCHVT). Jeho stanovy jsou registrovány u MV ČR. Objevují se inzeráty s nabídkou prodeje plemene včely tmavé. Riziko zkřížení plemen tu je, a proto otvírám diskusi o možnosti chovu i jiného plemene, než je naše včela kraňská. Měli bychom chránit na našem území rozšířené plemeno včely kraňské. Promícháním by se dobré vlastnosti a zejména mírnost kraňky vytratily. Tím by se znemožnil chov včel na mnoha současných 5

6 českých stanovištích a chovatelům by vznikly velké ekonomické ztráty. Potom vzniká i otázka, kdo tyto škody zaplatí. Oldřich Doležal (ČSV) Dnes musíme chodit do včel vlivem léčení mnohem častěji. Proto potřebujeme chov včely kraňské chované právě pro mírnost. Prozatím byla informace, že je tu zatím jen občanské sdružení, které nemá za cíl včelu tmavou prosazovat jako uznané chovatelské sdružení. Dopoledně jsme se báli moru, teď včely tmavé. Jsem členem občanského sdružení SCHVT, nyní jsme ve stadiu schvalování uznaného chovatelského sdružení. Jedná se o včelu jako genetickou rezervu, dostali jsme i dotaci před 3 lety od MŽP. I funkcionáři svazu chovají buckfastky. O důsledcích křížení bychom mohli diskutovat. Občanské sdružení SCHVT nebylo ke kulatému stolu pozváno. Autochtonní včela je včela tmavá. Diskutabilní je, co je původní včela. S křížením kraňky se včelou tmavou máme z historie velmi špatné zkušenosti. Je rizikové. František Kamler (VÚVč) ČSV je uznané chovatelské sdružení včely kraňské pro celé území ČR. Pokud by někdo chtěl chovat včelu jiného plemene, muselo by se k tomu vyjádřit stávající uznané chovatelské sdružení. Uznané chovatelské sdružení registruje MZe ČR. Německo má zájem izolovaně chovat včelu tmavou. V Moderním včelaři vyšel inzerát na včelu buckfastskou a v článku byla informace, kde lze sehnat včelu tmavou. Já jsem chovatel matek, vkládám do toho mnoho energie a finančních prostředků a mám obavu, že se tu chystá likvidace podnikání chovatelů kraňky. Také tu hrozí, že i prostí chovatelé budou muset své včely přestěhovat ze zahrad u domů daleko do lesů, právě kvůli bodavým křížencům, kteří budou vznikat. Jedna věc je zachovat genofond, jedna věc je nabízet a šířit chov včely tmavé. Včela tmavá na severu je stále domácí. Jiné je to u nás ve střední Evropě. Jestli se to začne nabízet a šířit, pak to není o zachování genofondu, ale o tom, že se vrátíme do 50. let, kdy se vytěsňovaly hybridy, a šlechtila se včela mírná. ČR je na takové experimenty velmi malá. 6

7 Vždyť my nemáme definici kraňky, nemáme jistotu, že to, co tady chováme, je čistokrevná kraňka. Jan Kolomý (CPV) Když si chovatelé povídají o matkách, tak si říkají, od koho matku mají. Jsou pro ně důležití chovatelé, kteří chovy mají. Jsem proti rozšíření jiných plemen než včely kraňské. Oldřich Doležal (ČSV) Máme takových problémů, nepřidělávejme si ještě problémy se včelou tmavou, když těmto problémům můžeme zabránit. Ludvík Bělohlávek (CPV) Ať se udělá včelotěsná voliéra pro včelu tmavou. Při takovém hustém zavčelení a obydlení naší malé země, kdy je již nyní sousedských sporů dost, a přitom tu máme mírnou včelu kraňskou, si myslím, že chovat bodavé křížence nebude možné. Není to záměr? Jen proto, že je módní pořídit si včelu tmavou, můžeme mít v blízké budoucnosti velké problémy, které bychom pak napravovali desetiletí. František Texl (Sekce komerčních včelařů - SKV) Tím, že máme málo chovů, které inseminují, je tady riziko příbuzenské plemenitby. Zakázat se to nedá. Jde o to, že když tady budeme mít něco pod kontrolou, je to lepší, než když se to zakáže. Většinové stanovisko je udržet čistý chov včely kraňské. Musíme si uvědomit, že u nás jsou včely na zahradách u domů. V jiných zemích je způsob chovů jiný, hustota zavčelení velmi malá. Stanoviště izolovaná, vzdálená od obcí a měst. Proč opanovala republiku kraňka? Pro rychlý rozvoj a mírnost. Co má včela tmavá za klady? Pokud takové klady jako kraňka nemá, pak je třeba to včelařům říct, aby věděli, co kupují 7

8 a nebyli překvapeni. Tmavá včela je agresívnější a má pomalý jarní rozvoj. Kdo je ekonom, ten si to spočítá, ale ten, kdo bude chtít vyzkoušet něco nového, protože se o tom hodně mluví, ten bude zklamaný. Svaz chovatelů včely tmavé nesdružuje komerční včelaře, jde jen o zachování druhu. Jedna věc je získat legislativní rámec, druhá věc je, že jste jako PSNV vytvořili v Moderním včelaři náznak zakázaného ovoce a včelaři ho chtějí ochutnat. A už jsou zájemci o tuto včelu. Při nepromyšleném způsobu šíření plemene může dojít k tomu, že ostatní včelaři budou omezeni ve svém chovu, nebudou moci chovat včely tak jako dosud. Když píšeme v našem časopise o včele tmavé, neznamená to, že nabádáme k tomu, aby ji včelaři sháněli. František Texl (SKV) Doba se posouvá, dnes existuje skupina včelařů, kteří ale chtějí včelařit s jiným plemenem ne pro výnos medu, ale pro radost. Ale včela není králík v kotci, včelu jako hmyz omezit nelze. Leopold Matela (PSNV) Ať ČSV napíše ve svém časopise své názory na včelu tmavou. Říkáte, že nabádáme včelaře ke koupi včely tmavé, ale když se podívám do materiálu, který jsme obdrželi na začátku jednání, tak jde o obsah tvrzený z hlediska ČSV. Analýza postihuje všechny oblasti života včelařského, nikde tam nepíšeme, že jsou podporováni členové svazu. Není to výlučná analýza jen ČSV. Je to analýza českého včelařství jako celku. Jak dál, většina včelařů včelaří tak 20 let, ti neznají historii s včelou tmavou. Měl by být vytvořen tým lidí, který to posoudí a upozorní včelaře na objektivní rizika. 8

9 Josef Rotbauer (Apicentrum vzdělávání Václava Jakše, o. s. - AVVJ) Je třeba i upozornit MŽP na to, jaké důsledky může mít jím přiznaná podpora. Moderní včelař není žádná hlásná trouba včely tmavé. Někdo z redakce může udělat rozhovor s představitelem Svazu chovatelů včely tmavé. A zase redakce Včelařství by měla oslovit SCHVT, aby se vyjádřil, co svou činností sleduje. A upozornění MŽP na škody, které mohou svými podporami i v dobré víře, nadělat. A dohodnout v těchto případech spolupráci ohledně hodnocení účelu těchto dotací. Grant MŽP byl poskytnut na původní autochtonní včelu tmavou. Závěr: 1. Jednat na MZe ČR ve smyslu zákazu nebo omezení plošného šíření jiných plemen na území republiky. 2. Vypracovat stanovisko k rizikům chovu plemene včely tmavé. Provede chovatelské komise RV ČSV případně ve spolupráci se SCHVT. 3. Oslovit Svaz chovatelů včely tmavé, aby seznámil čtenáře Včelařství s cíli sdružení. 4. Jednat s MŽP za účelem vymezení určitých mantinelů při podpoře jiných plemen včel než je plošně chovaná včela kraňská. III. Pokrokoví včelaři dotazník Vladimír Lněnička (ČSV) Seznámil přítomné s myšlenkou zapojení pokrokových včelařů, kteří by byli schopni a ochotni propagovat včelařství prostřednictvím organizace exkurzí v provozu. Pro zájemce o zapojení byl vytvořen dotazník. Moc zájemců asi nebude. Dotazník dejme nejen na web, ale i do časopisu Včelařství. Když jich bude hodně, udělá se výběr. František Texl (SKV) V Rakousku také oslovili včelaře, kteří by mohli organizovat pro výpravy prohlídky. Ale je třeba mít pro tyto zájemce již dobré podmínky, zejména finanční. 9

10 Bedřich Svoboda (SOUV-VVC, o. p. s.) My jsme schopni přijmout ročně 30 výprav. IV. Diskuse Josef Rotbauer (AVVJ) Nevíme, kolik včelařských sdružení se včelařskou tematikou existuje. Chtělo by to zjistit. Robert Šmied (ČSV) Uděláme výzvu prostřednictvím webu nebo Včelařství, aby se přihlásili. Leopold Matela (PSNV) Navrhuje téma na příští kulatý stůl vzhled naší krajiny, používání pesticidů, pastva František Texl (SKV) Téma profesionálního a zájmového včelařství by si také zasloužilo pozornost. Josef Rotbauer (AVVJ) Bude nějaká diskuse o změnách stanov? Ano. Na posledním PRV ČSV bylo navrženo zřízení legislativní komise. Augustin Uváčik (ČSV) Včely on line je možno sledovat na internetu, kamery jsou umístěny ve včelách. V 15 hodin jednání předseda ČSV Václav Švamberk ukončil. Zapsala: Mgr. Jarmila Machová 10

Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s.

Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s. Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s. podávám vám tímto informaci o jednáních, která proběhla od mé poslední informace k dnešnímu dni s představiteli státních orgánů, a o stavu kauzy Včelpo. 20.1.2016

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV Český svaz včelařů, o.s. Mgr. Václav Sciskala Mgr. Václav Sciskala Místopředseda ČSV České včelařství v porovnání s ostatními státy EU Patří mezi státy s nejvyšším počtem včelstev na kilometr čtvereční.

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Komentář k článkům navrhované vyhlášky

Komentář k článkům navrhované vyhlášky Hlavní zásady návrhu Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a opatřeních proti některým nákazám včel a včelího plodu předloženého ČSV Státní veterinární správě. Úvodem - informace o stavu prací

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

Rozpracování hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s.

Rozpracování hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s. Rozpracování hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s. 1. Prosazování obecných zájmů členů ČSV Naplnění tohoto cíle není možné bez úzké spolupráce se státními a zákonodárnými orgány ČR.

Více

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice,

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice, Obecní úřad Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Olomoucký kraj [qiabfmf@ispis.cz) 13. května 201413:41 Obec Raková u Konice Nařízení SVS [199076341) Pruvodni_dopis200314.pdf; Narizeni_SVS - 12052014-2.pdf

Více

Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha

Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha Datum: 14.9.2015 Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha Místo: Schůzi řídil: restaurace LOKAL BLOK, Praha - Smíchov p. Cafourek Zaznamenal: p. Dlouhý Přítomni (sken originálu prezenční listiny): Zápis uvolněn

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Dle zákona č. 154/2000 sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Usnesení X. sjezdu Českého svazu včelařů, z. s., konaného ve dnech 12. a v Praze S J E Z D

Usnesení X. sjezdu Českého svazu včelařů, z. s., konaného ve dnech 12. a v Praze S J E Z D Usnesení X. sjezdu Českého svazu včelařů, z. s., konaného ve dnech 12. a 13. 12. 2015 v Praze Přítomno 104 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 156 řádně zvolených a pozvaných delegátů, tj.

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/029037-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne 30.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Chovatelský řád ČSV, z.s.

Chovatelský řád ČSV, z.s. Chovatelský řád ČSV, z.s. Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, které je zastřešeno Českým svazem včelařů, z. s., (dále ČSV), vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná

Více

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí)

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí) Seznam příloh PPP Příloha č. Vzor formuláře 1 úlový deník 2 matrika matek 3 přehled hodnocení včelstev 4 žádost o vydání osvědčení o chovu uznaného šlechtitelského programu 5 osnova kontrolní návštěvy

Více

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5 Zápis z jednání Městské konference Českého svazu včelařů, o.s. městské organizace Praha konané dne 18. května 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti SVS, Slezská 7, Praha 2 Přítomní byli - Delegáti ZO

Více

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Dle zákona č. 154/2000 sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Preambule Vědomi si existence poddruhu včela medonosná tmavá Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758) na území českých zemí jako původního, rozhodli jsme se hledat

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu. Č. j. SVS/2015/084740-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Informace předsedkyně o činnosti od :

Informace předsedkyně o činnosti od : Informace předsedkyně o činnosti od 19.3.2016: Vážení přátelé, podávám vám tímto informaci o jednáních, která proběhla od březnového zasedání RV ČSV. Mám trochu zpoždění, ale mám za to, že se má hlavně

Více

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4,360 06 Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 Krajská veterinární správa pro karlovarský kraj (dále jen KVSK ) jako věcně

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2007 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č.

Více

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3.

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3. Čj.134/2009/EPI NAŘÍZENÍ č. 1/2009 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2012. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, Praha Sazba dotace činí 133,00 Kč na jedno zazimované včelstvo.

OBĚŽNÍK č. 3/2012. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, Praha Sazba dotace činí 133,00 Kč na jedno zazimované včelstvo. OBĚŽNÍK č. 3/2012 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, 224 932 421, fax: 224 934 977, e-mail: info@vcelarstvi.cz den vydání: 15. 11. 2012 Určeno: Všem organizačním

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc Č. j. SVS/2013/042785-M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne 29.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne 19.6.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské

CHOVATELSKÝ ŘÁD. Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské CHOVATELSKÝ ŘÁD Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské Tento chovatelský řád se vztahuje na druh včela medonosná (Apis mellifera L.), plemeno kraňské (Apis mellifera carnica

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2011 ze dne 17.3.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í Z

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007 NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, 301 00 Plzeň č.j. VET/865/2007 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) jako věcně a místně příslušný

Více

R a d a K r aj e V ys o či n a

R a d a K r aj e V ys o či n a Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina - 4.2 Stabilizace zemědělství

Více

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ Svatý Ambrož patron včelařů Soužití člověka a včel sahá do daleké minulosti, lépe řečeno člověka a medu, neboť plásty s medem byly lidem tehdy bližší než samotné včely. Včely

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj. Tel.: cpodalclna.\.. \,.; li S\ scr.c/

Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj. Tel.: cpodalclna.\.. \,.; li S\ scr.c/ ~ 11I11111!nllllmll ~IIIIIIII s'o'sp"s50783j6' Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj Husova 1747.53003 Pardubice elektronická adresa podatelny: Tel.: +420466768670 cpodalclna.\..

Více

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Tel.: : +420 495 279 059 Fax.: +420 495 279 059 elektronická podatelna: epodatelna.kvsh@svscr.cz ID datové schránky: 85q8cb6 Čj.: SVS/

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2009 ze dne 20.8.2009 Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj (dále také KVS Olomouc ), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle

Více

1 V rámci jednoho vykázaného případu bylo provedeno šetření u více včelařů.

1 V rámci jednoho vykázaného případu bylo provedeno šetření u více včelařů. Zápis z 26. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního plánu (NAP) za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů v ČR Datum konání: 30. září 2014 Místo konání: Ministerstvo

Více

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č.

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č. KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel. 466 768670; fax. 466 263101; kvse@svscr.cz Číslo jednací: 201 O/I 620/KVSE NAŘÍZENÍ č. 5/2010 Krajská veterinární správa

Více

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého tř. 174, 612 38 Brno elektronická adresa podatelny TeI.:+420 541 594472 epodatelna.kvsb~svscr.cz Fax.: ±420 547 212

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 18/2011 ze dne 20.10.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality E - ZPRAVODAJ CECHU ROK 2013 ÚNOR EU: Sjednoťte značky kvality Ministerstvo zemědělství České republiky vyvolalo jednání ke sjednocení národních značek kvality. Proces by měl být završen změnami vztahujícími

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj. 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00

AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj. 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00 AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z aktivu 2014 3. Aktuální problematika našeho spolku 4. Informace o poskytnuté

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/070790-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2011 ze dne 17.10.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze Č.j.: SVS/2175/2012-KVST Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS pro MS kraj ) jako místně a věcně příslušný správní

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

09 Popis firmy Pracovní list

09 Popis firmy Pracovní list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 09 Popis firmy Pracovní

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

Závěrečná zpráva. Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě. Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014. Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s.

Závěrečná zpráva. Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě. Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014. Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s. Závěrečná zpráva Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014 Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s. Řešitel grantu: ENVIRA, o. p. s. Závěrečná zpráva k 31. 12. 2015 Cílem projektu

Více

Číslo jednací: 24 969/2004-11020

Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným

Více

Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o.s., 1. Cíl chovatelské práce 2. Organizační struktura

Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o.s., 1. Cíl chovatelské práce 2. Organizační struktura Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o.s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.), plemeno

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/052369-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

ROK Ministerstvo zemědělství České republiky obeslalo v půlce října zástupce všech včelařských subjektů. Pozvalo je na setkání.

ROK Ministerstvo zemědělství České republiky obeslalo v půlce října zástupce všech včelařských subjektů. Pozvalo je na setkání. Za jakých podmínek? Asociace uspořádala odborný seminář na téma Skutečná profesionalizace včelích farem současnost. Jednou z částí programu byl i kurz věnovaný zdraví včel a prevenci. Velice profesionálně

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně Důvodová zpráva Odbor správy majetku, oddělení správy veřejné zeleně a oddělení právní a veřejných zakázek doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se nařizuje

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Stanovy Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.

Stanovy Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s. Stanovy Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název a charakteristika 1. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. (VS MBO) je zapsaným spolkem. 2. Sdružuje

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání?

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání? 1. DOTAZ: Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - tedy jsou od daně osvobozeni podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat Podle 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více