O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková"

Transkript

1

2 O Honzově štěstí Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA ilustrace: Sandra Hrachová jazyková korektura: Monika Košťáková Pro čtenáře všech věků a velikostí. David Zonyga,

3 Pohádky Nový Věk Štěstí lidí je potravou pro duši světa. Splnit svůj příběh je jedinou povinností člověka. Takže když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys své přání mohl uskutečnit. Paulo Coelho 3

4 O Honzově štěstí 1. KAPITOLA Bylo nebylo. Nad malebnou krajinou sotva vyšlo slunce, ale ranním lesem si to už vykračovaly dvě postavy. Byli to dřevorubci, otec a syn. Každý si na ramenou nesl sekeru a společně za sebou táhli dřevěný vozík, kterým převáželi naštípaná polínka. Do lesa chodívali časně zrána. Starší z nich, urostlý to chlapík s prošedivělým knírkem, totiž vždy svému synovi říkával: Honzo, pamatuj si, nejtěžší práci udělej hned na začátku dne, kdy máš nejvíc síly. Čím víc budeš práci odkládat, bude se ti do ní chtít čím dál míň. A navíc ze sebe budeš mít dobrý pocit. A mít ze sebe dobrý pocit, to je strašně důležité, víš, bez toho se člověk nedokáže tolik usmívat. Bez úsměvu není štěstí. Svému otci Honza vždy bedlivě naslouchal a všude ho následoval. Kácet dříví se naučil už jako chlapec a od té doby chodil s otcem do lesa několikrát do týdne. Živili tím celou 4

5 Pohádky Nový Věk rodinu maminku, mladší sestřičku a starou babičku. Polovinu vždy prodali na návsi řemeslníkům nebo vyměnili s místními za nějaké jídlo, druhou polovinu si nechali doma, aby bylo čím po večerech topit v peci. Obyčejně jim ve dvou šla práce od ruky. Jinak tomu nebylo ani dnes. Nasnídali se za východu slunce a chvilku před obědem se již vraceli s vozíkem plným nasekaného dříví. Bydleli na samotě u lesa, nikdo další v okolí nepobýval. Nejblíže odsud byla ona náves, tyčící se na obzoru za polem. Žilo se tu v okolí prostým životem a nikoho ani nenapadlo na tom něco měnit. Honzova mladší sestřička Evička vyběhla na přivítanou, jakmile je zahlédla v dáli přicházet. Maminka, která právě dovařila oběd, to s úsměvem pozorovala skrz okno. Babička jim srdečně mávala ze svého houpacího křesla na zápraží, kde ráda sedávala během teplých dnů. Společně se naobědvali a ve vzduchu panovala dobrá nálada. Rozverně si vyprávěli a smáli se. Nikdo si tak ani nevšiml, že je 5

6 O Honzově štěstí Honza dnes nějaký zamlklý. Nezměnilo se to ani po zbytek dne, kdy s Evičkou pomáhal mamince s prací na záhoncích za domem. Ten večer, když už šli všichni spát, vylezl Honza oknem ven a namířil si to do lesa. Dříve by se v tmavém lese bál, ale časem zjistil, že není čeho. Matka Příroda je moudrá a má také ráda svůj klid, proto Honzovi stačilo dávat pozor, kam zrovna šlape. Došel na svou oblíbenou travnatou mýtinku, odkud bylo hezky vidět na oblohu. Ta byla tu noc krásně čistá, na tmavomodrém nebi nebyl ani mráček. Lehnul si na záda a pozoroval hvězdy. Miloval ten pohled. Často ke hvězdám promlouval a cítil se v jejich přítomnosti bezpečně. Poslední dobou jim vyprávěl stále o té stejné věci, která mu nedala spát chtěl se podívat do světa. Stále stejný a neměnný život dřevorubce mu přestal dělat radost a cítil touhu po svobodě. Připadal si jako pták, který touží létat, ale místo toho je zavřený v malé kleci. Bál se, že tomu tak bude napořád. 6

7 Pohádky Nový Věk Už nebyl chlapec, vyrostl z něj mladý muž a toužil po dobrodružství. Někdy po večerech zašel do hostince v té blízké vesnici. Vysedával tam s přáteli svého věku a občas se jim svěřil se svým trápením. Nedočkal se však od nich pochopení: Co ti tu chybí? Je tu práce, všechny znáš, i děvčata tu máme celkem k světu. Jen blázen by chtěl odejít! říkávali. Honza byl smutný, že jej nikdo nechápe. Občas ho napadlo, že musí být nějaký zvláštní. Proč jsem jediný, komu to tu nestačí? ptal se sám sebe. Neznal odpověď a ani hvězdy nad jeho hlavou mu to neřekly, pouze tiše a trpělivě naslouchaly. Možná i proto je měl tak rád, jako jediné neměly plnou pusu námitek, kdykoliv se rozhodl být sám sebou. Nechápal, proč se on jediný takto cítí. Všem ostatním podobný život vyhovoval a na nic si nestěžovali. Dělat stále to samé, na tom samém místě, potkávat dokola stále ty samé tváře a nikdy nepoznat nic jiného? Proč jen byl jediný, komu to přišlo málo? 7

8 O Honzově štěstí Jednou takhle cestou z hostince Honzu zastavil starý muž. Se slovy: Počkej, mladíku, jej chytil jemně za rameno, načež se Honza otočil a spatřil známou tvář. Neznal starcovo jméno, ale už roky ho zdravil, kdykoliv se na návsi potkali. On mu vždy oplatil usměvavým kývnutím hlavy. Zaslechl jsem tuhle, že bys rád do světa, začal rovnou. Honzu to zarazilo, svižně však odpověděl: Ále, to je jen taková hloupost, mávnul skromně rukou, Všichni říkají, že můj život je tady... Asi mají pravdu. Hloupost je poslouchat, co říkají ostatní, řekl stařec rázně, Nikdo, kromě tebe samotného, nemůže vědět, co je pro tebe nejlepší. Říkají to ale všichni, to přece něco znamená, ne? hájil se překvapený Honza. Znamená to jen, že spousta lidí si myslí stejnou věc. Nic víc. Tvá představa je ale jiná a volá tě jiným směrem. Je to hlas tvého srdce. Pokud chceš být šťastný, nikdy 8

9 Pohádky Nový Věk nepředstírej, že ho neslyšíš. Chvíli se odmlčel a zeptal se: A ty přece chceš být šťastný, ne? Honza jenom pomalu zakýval hlavou na souhlas. Stařec se usmál: Myslel jsem si to. Tak víc nerozmýšlej a následuj své srdce. Ono ví, co je pro tebe nejlepší, domluvil a otočil se k odchodu. Honza chtěl vědět víc, měl najednou spoustu otázek. Starý muž se však již nezastavil a zmizel z dohledu zrovna tak zčistajasna, jako se objevil. *** V dalších dnech v Honzově hlavě stále dokola zněla starcova slova. Cítil, že se blíží chvíle, kdy to bude muset své milované rodině povědět. Otálel však, nechtěl jim svým rozhodnutím ublížit. Ta chvíle nakonec přišla sama, možná proto, že na ni Honza tak usilovně myslel. Byla ale trochu jiná, než si představoval. Otec se vrátil z vesnice a už od dveří zlostně burácel: Ve vesnici se povídá, že bys rád do světa! Je to pravda?! 9

10 O Honzově štěstí Zaskočený Honza se zhluboka nadechl a vstal. Bylo na čase postavit se za své přání, i když otcův prudký tón ho děsil. Podíval se mu zpříma do očí a odpověděl: Ano, je to pravda. Chtěl to otci vysvětlit, ale nebyla s ním řeč. Rozhněvaně začal přecházet po světnici a nepustil ho ke slovu. Cítil se být svým synem zrazen. Nevděčníku! Co si o sobě myslíš? rozčiloval se. Honza stál jako opařený a poslouchal otcovy výčitky. Nečekal, že z toho bude mít zrovna radost, ale tohle bylo ještě horší, než myslel. Po chvíli to už nevydržel a se slzami v očích vyběhl ze dveří pryč. *** Byl večer a slunce se pomalu ukládalo ke spánku. Otec stál na zápraží a mlčky pokuřoval z dýmky. Bylo mu líto, jak se k Honzovi zachoval, jenže se v tu chvíli zkrátka nedokázal ovládnout. Měl radost, jak skvělého dřevorubce vychoval ze svého syna a 10

11 Pohádky Nový Věk těšil se, že mu jednoho dne předá starost o rodinu. Synova touha mu však jeho plán překazila a on nyní stál před velkým rozhodnutím. Vzdát se vysněné představy ve prospěch Honzy, nebo prosadit svou a vlastnímu synovi, kterého má toliko rád, tím přivodit smutek. Z domu náhle vyšla maminka a objala ho. Chvíli tam tak spolu stáli a nic neříkali. Nakonec se ozval otec: Pořád našemu Honzovi říkám, že nejkrásnější věc v životě je být šťastný. A pak jsem ten, kdo mu v tom brání. Nestal se to ze mě ale starý hlupák, co říkáš maminko? Maminka se na něj usmála. Pochopila, že si to rozmyslel. Pohladila svého muže po tváři a řekla: Hlupák bys byl, kdyby ses nechal svým hněvem ovládnout a Honzu nepustil. Už si nic nevyčítej a raději se mu běž omluvit. Políbila jej a dodala: Miluji tě, ty můj starý hlupáku. Chvíli mu trvalo, než Honzu našel. Objevil ho až ve stodole, spícího na kupě slámy. Posadil se naproti němu a lehce s ním zatřásl. 11

12 O Honzově štěstí Honza zamžoural očima a trochu polekaně pohleděl na otce. Myslel totiž, že se na něj pořád zlobí. Tak rychle jsi vyrostl začal mluvit otec, Už tu nejsi šťastný, viď? Honza sklopil hlavu a zavrtěl s ní: Vím, že bych měl. Ale víš, poslední dobou je pro mě těžké se usmívat. Snažím se, ale nemůžu si pomoct, odpovídal provinilým tónem. Otec si ho měřil pohledem a pak pokrčil rameny: Držet tě tu nemůžu. Jsi můj syn a já pro tebe chci to nejlepší. Pokud se chceš vydat do světa, máš moje svolení. Jen to dořekl, skočil mu Honza do náručí tak nadšeně, až se svalili na zem. *** Na druhý den už měl Honza zabaleno a byl připraven vyrazit na cestu. Jeho odchod nejvíc oplakávala Evička. Vůbec se jí nechtělo svého staršího bratříčka pustit. Kdy se zase 12

13 Pohádky Nový Věk vrátíš, Honzíku? ptala se ho s uplakanýma očima. Jistě brzy, neboj se, utěšoval ji. Sám si ale nebyl jistý, kdy to doopravdy bude. Navíc byl jako její starší bratr zvyklý odmalička Evičku chránit a příčilo se mu ji opouštět. Jeho srdce ho však volalo do světa stále usilovněji a on se konečně odhodlal poslechnout. Měl z toho dobrý pocit, i když loučení bylo smutné. Slzy v očích měla i maminka, na tváři jí však zářil pyšný úsměv. Rozloučila se s ním se slovy: Mám tě moc ráda, Honzíku, a budu na tebe myslet, ať už tě tvé srdce zavede kamkoliv. Dlouze se objali a Honza se poté otočil k babičce. Jsi můj statečný hoch. Počkej, dám ti s sebou něco na cestu, pronesla babička. Sáhla do kapsy a podala svému vnukovi měděný penízek zavěšený na rudém provázku. Patřil tvému dědečkovi. Nos ho vždy při sobě. Ochrání tě ve chvílích, kdy to budeš nejvíc potřebovat. 13

14 O Honzově štěstí Honza jí poděkoval a minci si prohlédl. Byly na ní zvláštní znaky, jaké nikdy předtím neviděl. Líbily se mu. Zeptal se babičky, co znamenají, ale nevěděla to. Jako poslední se s ním rozloučil jeho otec. Chtěl mu dát na cestu ještě nějakou dobrou radu, ale přišlo mu, že za ta léta už není co: Pověděl jsem ti asi všechno, co znám. Ale ani ta nejmoudřejší slova nic neznamenají, pokud je nedoprovodíš činem, Honzo, to si pamatuj. Mluvit umí každý, konat jen někdo. Poplácal syna po ramenou a se slovy: Ať se ti ve světě daří, synu, ho vyslal na jeho cestu. 14

15 Pohádky Nový Věk Když se Honza vzdaloval od místa, kde se narodil a vyrostl, mísily se v něm všemožné pocity a hlavou se mu honila spousta myšlenek. Avšak jedno věděl jistojistě - rozhodl se správně. Srdce mu to říkalo, neb bylo po dlouhém čase opět pokojné. Když už mu jeho rodina mizela z dohledu, naposledy se k ní otočil, aby zamával na rozloučenou. Zhluboka se nadechl do břicha a ze všech sil zvolal: Ahoooooj! A děkuju vám za všechno, dodal si už potichu sám pro sebe. 15

16 O Honzově štěstí 2. KAPITOLA Bylo tomu už pár dní, co se Honza vydal do světa. Celý život strávil na jednom místě, a tak pro něj byl najednou každý další krok úplně nový. Šel naslepo, neměl mapu ani kompas a vlastně vůbec netušil, kam má namířeno. Jenom šel, užíval si vysněnou volnost a nasával pestré barvy, melodie a vůně krajin, které viděl poprvé v životě. První dny se držel hlavní cesty, kde sem tam mohl někoho potkat nebo zastavit v hostincích na nocleh. Včera však ze zvědavosti z cesty sešel a nyní se protloukal hustým lesem, kde nebylo ani živáčka. Samota mu nevadila, spíš jej znepokojoval zvuk přicházející bouřky. Už nastával večer a Honza si musel dříve či později připustit, že mu nezbývá nic jiného než přenocovat v lese. To by mu normálně nevadilo, ale vypadalo to, že pořádně zmokne. Dnešní noc asi nebude ta nejpříjemnější, co jsem zažil, zavtipkoval si sám pro sebe, 16

17 Pohádky Nový Věk aby zlehčil své obavy. Věděl totiž, že legrace má tu moc oslabovat starosti. Chtěl si najít místo na přespání ještě předtím, než se setmí. Doufal, že objeví malou jeskyňku nebo cokoliv, kde se bude moci schovat před deštěm. Usilovně na to myslel a nepřestával hledat, až se před ním objevila docela široká prohlubeň ve stráni. To mi bude muset stačit, hlavně že nepromoknu, usoudil a utábořil se v ní. Bylo to jen tak tak, chvíli na to propukla veliká bouřka. Prudký déšť doprovázel silný vítr a občasné rány hromů se střídaly s oslnivými blesky. Honza se choulil ve své skrýši do teplé deky a v dlani svíral dědečkův penízek. Dalšího dne se probudil celý promrzlý. Kapky deště se k němu sice neprobojovaly, ale přesto měl navlhlé oblečení i deku. Bouřka už byla dávno pryč, stále však lehce mrholilo a zatažená obloha měla smutně šedou barvu. Honzovi nebylo vůbec dobře. Měl za sebou snad nejhorší noc v životě a poprvé pocítil stesk po domově. Dokonce ho napadlo, že by se vrátil. Kručelo mu v břiše, proto vyndal 17

18 O Honzově štěstí z ranečku trochu jídla, co mu na cestu zabalila maminka. Zásob už měl málo, takže se snažil šetřit. Ani po snídani se mu síla nevrátila a vůbec neměl chuť pokračovat v cestě. Byl zesláblý, smutný a prochřadlý. Zůstal sedět a rozhlížel se po tichém lese. Najednou uslyšel jakýsi hlas vycházející z jeho nitra: Neztrácej čas litováním. Copak sis myslel, že to bude jen procházka růžovou zahradou? Zpozorněl. Byl to ten stejný hlas, který ho tak dlouho provázel a díky kterému se vydal do světa. Hlas srdce, jak ho nazval stařec na návsi. Vstávej. Jdi dál. Zase bude dobře, naléhal ten hlas. I přes všechnu nechuť, kterou cítil, se Honza postavil na nohy. *** Kráčel už půl dne a les neměl konce. Počasí se stále nevyjasnilo a lépe na tom nebyla ani Honzova nálada. Byl zabalený do deky a na rameni si nesl již skoro prázdný raneček. 18

19 Pohádky Nový Věk Najednou uslyšel v dálce někoho naříkat: Pomóc! Pomozte mi prosím někdo! Rychle se vydal k místu, odkud přicházel křik. Brzy zahlédl muže ležícího pod spadlým kmenem stromu. Doběhl k němu a uviděl, že strom mu zavalil nohy a uvěznil jej pod sebou. Domyslel si, že se to muselo stát během včerejší bouřky. Díky bohu! Jsem tu v pasti už celou věčnost, rozzářily se uvězněnému muži oči, jakmile Honzu zahlédl, Rychle, cizinče, pomoz mi odsud, moc tě prosím! Honza svižně odhodil své věci a popadl strom. Vší silou zabral, ale ani trochu s ním nepohnul. Plivl si do dlaní, jako to dělával jeho otec při těžké práci a zabral znovu. Nic. Byl to veliký strom a vážil bůhví kolik. Zavalený muž začal zoufale vzlykat a Honza pochopil, že ho musí trochu rozveselit, protože tahle záchrana bude chvíli trvat. Na, napij se, podával cizinci svůj měch s vodou. Muž se po něm pokusil sáhnout, ale byl příliš zesláblý. Honza mu nakonec musel 19

20 O Honzově štěstí pomoct napít se. Dostalo se mu za to tichého poděkování rozechvělým hlasem. Rádo se stalo, odvětil Honza naoko vesele, i když měl sám starost, jestli se mu podaří se stromem pohnout. Tak jdeme na to! Žádný strach, dostanu tě odsud, mrknul na něj a začal opět tahat. Trvalo to spoustu pokusů a stálo hodně síly, ale nakonec se kmen přeci jen nadzvedl a Honza jej rychle odhodil kousek stranou. Zatímco se snažil popadnout dech, všimnul 20

21 Pohádky Nový Věk si, že muž omdlel. Poplácání po tvářích ho neprobralo, proto mu polil obličej trochou vody. Nečekané osvěžení otevřelo cizinci oči. Úlevně si oddychl, když uviděl odhozený strom, ale ještě než stačil poděkovat, vyděsil se: Necítím nohy! Vyčerpaný Honza ještě ani nerozdýchal svůj zápas se stromem a už musel čelit další překážce. Povzdychl si, ale vzápětí pronesl: Inu, nechat tě tady nemůžu. Vlez mi na záda. Jen nevěděl kam. Byli uprostřed hlubokého lesa, který se tvářil nekonečně. Bůh ti žehnej, cizinče! Bydlím nedaleko odtud, odpověděl, jakoby mu snad četl myšlenky a ukázal prstem směrem, kam se měli vydat. *** Šli a šli a šli a stále nebyli na místě. Jak daleko ještě? ptal se už trochu podrážděný Honza. Nohy mu sotva sloužily a svaly bolely, protože cizinec na jeho zádech nebyl žádná lehká váha. Co vyrazili, skoro s ním 21

22 O Honzově štěstí nepromluvil, jenom mu ztěžka oddychoval do ucha. Navíc se Honza tu noc skoro nevyspal a vyčerpal ho jeho zápas se stromem. Zkrátka a dobře, začínal toho mít dost. Už poněkolikáté se mu však dostalo stejné odpovědi: Neboj, už tam skoro jsme. To říkáš celou dobu. Uděláme si přestávku, rozhodl. Položil cizince na zem a svalil se vedle něj. Půda byla chladná a vlhká, ale to mu vůbec nevadilo. Cítil ohromnou úlevu a už nedokázal ujít ani krok navíc. Dokonce málem usnul, probrala ho však slova: Ty máš ale páru, to se musí nechat. Jak se vlastně jmenuješ? Honza se představil a čekal, že se na oplátku dozví jméno cizince. Ten však jen utrousil: Těší mě. Nemáš, Honzo, náhodou něco k snědku? Honza začal cizince vnímat jako trochu nezdvořilého, ale pokrčil nad tím rameny a zahrabal v ranečku. Vyndal zbývající kus makové buchty od maminky. Tu máš. Ale nesněz mi to celé, je to moje poslední jídlo. 22

23 Pohádky Nový Věk Se slovy: Bez obav, Honzo, si od něj buchtu vzal a pustil se do jídla. Honza ho chvíli pozoroval, až najednou jeho únava zvítězila a on usnul. Vzbudil se až k večeru, když ho cizinec nervózně popichoval klacíkem do boku. No to je dost, že jsi vstal! Musíme jít dál, než se setmí, řekl. Honzovi už začínal být ten člověk nepříjemný, nic však neřekl a natáhl se po měchu s vodou. Měl velkou žízeň. Přiložil jej k ústům, jenže byl prázdný. No to snad ne, vždyť byl poloplný! divil se Honza. Víš, asi jsem ho vypil celý, přiznal se cizinec, Promiň, když já ti měl po jídle ukrutnou žízeň. Ale neboj, někde tu určitě bude studánka a zase ho naplníme. Honza spolknul zlost a začal hledat zbytek buchty, umíral totiž hlady. Kde je to jídlo, které jsem ti dal? zeptal se, když nemohl makovou buchtu od maminky nikde najít. Víš, asi jsem ho celé snědl. Promiň, když to ti byla tak dobrá buchta 23

24 O Honzově štěstí Touhle odpovědí už v Honzovi přetekl pohár trpělivosti. No to snad ne! rozzuřil se, Zachráním tě, nosím tě tu do úmoru sil a ty mi na oplátku spořádáš všechny zásoby bez dovolení? A to ani nemluvím o tvém hrubém chování! Víš, co jsi udělal za chybu? zeptal se najednou cizinec úplně klidným tónem. Prosím?! nevěřil svým uším Honza, Ty mě chceš ještě po tom všem poučovat? Řekl jsi, hlavně ať ti nesním celou buchtu, že je to poslední, co máš, pokračoval cizinec mírným hlasem. No ano! Čemu jsi na tom nerozuměl? zlobil se Honza. Vlastně jsi tou větou zavinil, že jsem ti buchtu snědl celou. Vyřkl jsi nahlas svou obavu a možná právě kvůli tomu se stala skutečnou. Nikdy neříkej nahlas věci, které nechceš, aby se staly. Má to větší moc, než si lidé myslí. Honza byl už úplně bez sebe. Nechápal, kde se v něm bere taková drzost. Neměl slov, stačila jediná maličkost a vyletěl by z kůže. 24

25 Pohádky Nový Věk Cizinec jako by to vycítil: Hele, chceš něco vidět? zeptal se a rázem se s drzým úšklebkem postavil na nohy. Na ty stejné nohy, o kterých tvrdil, že je necítí a kvůli kterým ho ztrhaný Honza musel tahat na zádech celou věčnost lesem. Honzovi se rázem zatemnilo zlostí před očima. V životě necítil takový hněv. S křikem se rozeběhl proti tomu strašnému muži a skočil po něm. On však najednou zmizel a Honza jen proletěl vzduchem, načež dopadl na tvrdou zem. Než si stačil uvědomit, co se stalo, uslyšel za sebou cizincův smích. Honza se polekaně po čtyřech plazil pryč a zastavil se až o nedaleký strom. Kdo k čertu jsi? Co ode mě chceš? křičel na něj. Teď se nelekni, dostalo se mu stručné odpovědi. Zablesklo se a místo statného muže stál nyní před Honzou o něco menší stařec s dlouhými bílými vousy. Měl na sobě žluté roucho s kapucí, a místo opasku obyčejný tlustý provázek. Jeho milé očí obtáčely vějířky vrásek. Usmíval se. 25

26 O Honzově štěstí Honza pouze ohromeně zíral se zatajeným dechem. Zdálo se mu, že vidí ze starce vycházet světlou záři. Vztek vystřídal údiv. Ty jsi čaroděj? vysoukal ze sebe nakonec. To spíš ty, potom, co jsi se mnou vydržel, zavtipkoval stařec, Já jsem Sobula, strážce zdejšího lesa. Honza byl tak zmatený, že i když měl tisíc otázek, nevyšla mu z úst byť jediná z nich. Sobula tak pokračoval sám: Víš, kdykoliv se tady v lese začne někdo zdržovat déle, než je běžné, a navíc v místech, kam lidé většinou nechodí, začnu si ho všímat. Takže jsi mě zkoušel? začal chápat Honza. Ano. Musel jsem se ujistit, co jsi zač a zda jsi sem nepřišel škodit, přitakal Sobula. Ale proč celé to divadlo? Nestačilo se mě prostě zeptat? Ne, nestačilo. Mohl jsi mi namluvit všechno možné, ale opravdovost člověka poznáš jedině tehdy, když jde do tuhého. Jenom v úzkých se ukazuje, jaký jsi uvnitř bez všech falešných masek a přestrojení. Proto jsem pro nás takové setkání připravil, vysvětlil Sobula. 26

27 Pohádky Nový Věk Jsi starý blázen! zlobil se Honza, když zjistil, že všechno to dnešní utrpení bylo jen jako. Taky bys byl, být na mém místě. Straším tu už věky, musím se nějak zabavit, zažertoval Sobula. Zas tak staře nevypadáš, soudil Honza. Nenech se zmást touto tváří. To je jen má oblíbená lidská podoba, kterou na sebe beru, když je to zapotřebí. Já nejsem člověk, jsem neviditelná síla proudící celým tímto lesem. Starám se o něj, chráním ho a udržuji rovnováhu. Nemám věk jako živá bytost. Jako součást všeho bytí jsem tu od počátku a budu tu navždy. To je dlouhá doba, proto snad pochopíš můj podivný smysl pro humor, když už se tu někdo objeví. Honza se ještě trochu zlobil, ale vlastně Sobulův záměr chápal. Navíc mu přišlo úžasné být v přítomnosti něčeho nadpřirozeného, vždy si přál setkat se s něčím takovým. Nechtěl ale dát najevo své nadšení, 27

28 O Honzově štěstí tak se jenom naoko lhostejně zeptal: A jak jsem tedy obstál ve tvé zkoušce? Báječně, zazubil se na něj Sobula, Byl jsi hodně unavený a zesláblý, když jsme se potkali, ale přesto jsi mi bez váhání pomohl. Navíc s chladnou hlavou a úsměvem na tváři, to jen tak někdo neumí. Stejně obdivuhodně sis počínal i s další překážkou a vydržel až do konce svých sil. Pak už jsem jen zkoušel, zda nejsi hlupák, co na sobě nechá dříví štípat. Jedna věc je být hodný a pomáhat, to je důležité. Nesmíš se však nechat využívat nečestnými lidmi. Ale postavil ses za sebe a to ukázalo tvou úctu k sobě samému. Rozdat se pro všechny ostatní, aniž by ti zbylo kus pro sebe samotného, vede k neštěstí zrovna tak, jako lakomost a sobectví. Ve všem musí být rovnováha. Nejlepší bylo klidně odejít a nechat mě tam, ale potom všem není divu, že ses nechal vyprovokovat. Už tak jsi vydržel hodně. Co chci říct je udělal si na mě dojem. Zvu tě k sobě domů, tentokrát již doopravdy. 28

29 Pohádky Nový Věk Odpočineš si, najíš se, zkrátka tě postavíme zase na nohy. Zasloužíš si to. Co říkáš? Tak dobrá, souhlasil Honza, Ale tentokrát poneseš na zádech ty mě. KONEC UKÁZKY 29

30 O Honzově štěstí Jak se Honzovi povede na jeho dobrodružství? Co se naučí od kouzelného Sobuly? Jak si poradí se záchranou princezny Adélky ze spárů ztraceného obra? A hlavně, nalezne nakonec to svoje štěstí? Moudrá pohádka O Honzově štěstí je exkluzivně k dostání zde: 30

31 Pohádky Nový Věk Další pohádky naleznete na oficiálních stránkách: Pro nejaktuálnější informace i radosti a zajímavosti se můžeme propojit na Facebooku: Chcete napsat autorovi osobně? Použijte 31

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou 40 U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou Budova Opery se vypínala na malém výběžku obklopeném mořem. Stavbě dominovaly bílé oválné trojúhelníky. Takže z

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Naše mysl se podobá moři nebo oceánu. Bouře, JAK PŘEŽÍT VNITŘNÍ BOUŘI

Naše mysl se podobá moři nebo oceánu. Bouře, JAK PŘEŽÍT VNITŘNÍ BOUŘI 6 JAK PŘEŽÍT VNITŘNÍ BOUŘI Naše mysl se podobá moři nebo oceánu. Bouře, déšť nebo sluneční paprsky umí proměnit jakoukoli vodní plochu buď ve vířivou masu vody s hrozivě vysokými vlnami, nebo v křišťálově

Více

S dráčkem do pravěku

S dráčkem do pravěku S dráčkem do pravěku také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Napsal Michal Vaněček Ilustroval Ondřej Zahradníček S dráčkem do pravěku e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena.

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II.

VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II. VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VE ŠKOLE I., II. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více