ATLETIKA žactvo dorost dospělí. MEDVĚDÍ STEZKOU soutěž mládeže v přírodě. VOLEJBAL muži ženy mixy. BEACH VOLEJBAL muži ženy KUBB MÖLKKY WOODBALL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATLETIKA žactvo dorost dospělí. MEDVĚDÍ STEZKOU soutěž mládeže v přírodě. VOLEJBAL muži ženy mixy. BEACH VOLEJBAL muži ženy KUBB MÖLKKY WOODBALL"

Transkript

1 Česká asociace Sport pro všechny Skupina A SPORTOVNÍ GYMNASTIKA ATLETIKA žactvo dorost dospělí MEDVĚDÍ STEZKOU soutěž mládeže v přírodě VOLEJBAL muži ženy mixy BEACH VOLEJBAL muži ženy KUBB MÖLKKY WOODBALL FLORBAL žactvo HALOVÁ KOPANÁ dorost dospělí Skupina B POHYBOVÉ SKLADBY TEAMGYM JUNIOR SENIOR

2 PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČASPV 2015 Česká asociace Sport pro všechny vyhlašuje republikové soutěže na rok 2015 s následujícími podmínkami účasti: SKUPINA A - klasické děti mládež dospělí 1. SG 2. ATLETIKA 3. SMP MEDVĚDÍ STEZKOU 4. FLORBAL 6. HALOVÁ KOPANÁ 7. VOLEJBAL/BEACH VOLEJBAL 8. KUBB + WOODBALL + MÖLKKY a) Podmínky konání soutěží skupiny A : Vyjmenované soutěže budou pořádány pro členy ČASPV a veřejnost. Jsou přípustná nepostupová kritéria účasti (není nutné absolvovat krajská a regionální kola). Náklady těchto soutěží budou hrazeny ze startovného účastníků, sponzorských darů, atd. ČASPV bude podle stanovených pravidel dotovat u republikových soutěží níže vyjmenované uznatelné položky do maximální celkové výše ,- Kč: poháry, medaile, diplomy, ceny, kancelářské potřeby, doprava materiálu k zajištění soutěže. b) Vyhlášení republikových soutěží skupiny A bude provedeno prostřednictvím všeobecných a technických ustanovení. Všeobecná ustanovení konkretizují mimo jiné problematiku: otevřenosti soutěže tzn., že soutěžit mohou členové ČASPV a ostatní zájemci z řad veřejnosti při splnění podmínek uvedených ve vyhlášení republikových soutěží a v propozicích ke konkrétní soutěži, soutěžící nesmí být registrováni v národních sportovních svazech ČUS (např: atletika, volejbal apod.), startovné - výhoda pro členy ČASPV (10% 30% sleva pro členy ČASPV), termín přihlašování (členové ČASPV mají přednostní termín přihlašování cca o 14 dní dříve), přihlašování členů ČASPV je realizováno pouze přes krajské sekretáře, součástí vyhlášení republikových soutěží jsou storno podmínky platné pro konání akcí MR ČASPV. Účast členů ČASPV na republikových soutěžích ČASPV skupiny A (snížené startovné) Všichni členové ČASPV musí být registrováni v centrální evidenci a mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před termínem konání soutěže, který je uveden ve vyhlášení republikových soutěží (platí pro soutěže skupiny A ). Za kontrolu členství odpovídá organizační článek, vysílající soutěžící do vyšší soutěže, tedy odbor SPV, RCSPV a KASPV.

3 SKUPINA B - specifické děti mládež - dospělí 1. PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB 2. TEAMGYM junior senior a) Podmínky konání specifických republikových soutěží: jsou totožné jako u republikových soutěží skupiny A viz bod a). b) Vyhlášení republikových soutěží skupiny B bude provedeno prostřednictvím všeobecných a technických ustanovení. Všeobecná ustanovení konkretizují mimo jiné problematiku: otevřenosti soutěže tzn., že soutěžit mohou členové ČASPV a ostatní zájemci z řad veřejnosti při splnění podmínek uvedených ve vyhlášení republikových soutěží a v propozicích ke konkrétní soutěži, soutěžící mohou být registrováni v národních sportovních svazech ČUS (např: ČGF apod.), startovné stejné pro všechny soutěžící, termín přihlašování shodný pro všechny soutěžící, přihlašování členů ČASPV je realizováno pouze přes krajské sekretáře, součástí vyhlášení republikových soutěží jsou storno podmínky platné pro konání akcí MR ČASPV. STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M 8) ZRUŠENÍ AKCE: 1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data zrušení akce. 4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí za sebe náhradu, platí republikové soutěže následující storno poplatky: a/ do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku b/ od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku c/ od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku d) omluva v den akce 100% storno poplatek.

4 Česká asociace Sport pro všechny Komise všeobecné gymnastiky MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A SPORTOVNÍ GYMNASTIKA A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Pořadatel: Komise VG MR ČASPV Termín: Místo: Doubí u Třeboně, TV středisko ČASPV Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV - do republikové soutěže mohou kraje přihlásit 2 družstva (3+3 závodníci, jedno družstvo = max. jeden vedoucí) z každé kategorie. Soutěž je vyhlášena ve všech kategoriích pro jednotlivce a krajská družstva. Může jít o vítězné družstvo krajské soutěže složené z nejlepších závodníků, nebo o reprezentanty kraje dle místních podmínek, pokud nejsou v regionech a krajích soutěže pro rok 2015 vyhlášeny. Postup z předchozích soutěží není podmínkou. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV (nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatní jednotlivci). Přihláška bude obsahovat i zajištění osobou starší 18 let. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. SOUPISKY: Odešlou všichni přihlášení elektronickou poštou nejpozději do na adresy uvedené na soupisce a v,,pokynech pro účastníky republikové soutěže. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy).

5 B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Ženské i mužské složky jsou hodnoceny podle pravidel sportovní gymnastiky vydaných komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV 1. ledna Ženy ve všech kategoriích soutěží ve volných sestavách, platných od a úprav z roku A dále podle propozic, technických ustanovení a rozpisu soutěže. Pro starší žákyně v roce 2015 bude přeskokovým nářadím kůň našíř. Muži soutěží podle pravidel a technických ustanovení soutěže SG v sestavách a pokynech platných od r Pro mužské složky platí jen čtyřboj (akrobacie, hrazda, kruhy, přeskok). Do výsledku družstva se započítávají výsledky všech závodníků družstva. Závodníci nesmějí startovat ve více kategoriích. KATEGORIE: Mladší žáci a žákyně I. rok nar a mladší Mladší žáci a žákyně II. rok nar Starší žáci a žákyně III. rok nar Starší žáci a žákyně IV. rok nar Dorost rok nar Dospělí rok nar a starší Platí zásada, že je povoleno ostaršení o 1 rok. V regionálních a krajských soutěžích je na pořadateli, zda přijme do soutěže členy jiných organizací. Na všech úrovních však jde o soutěže sportu pro všechny, tj. pro neregistrované v oddílech ČGF. SOUPISKA DRUŽSTVA: Soupiska (jmenovitá přihláška) musí obsahovat kategorii, příjmení a jméno závodníků, číslo reg. průkazu ČASPV, datum narození, odbor jehož jsou závodníci členem a jméno vedoucího, který za uvedené závodníky zodpovídá. Soupiska pro republikovou soutěž musí být opatřena podpisem a razítkem KASPV. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok CVIČEBNÍ ÚBOR: Závodníci k soutěži v dané kategorii a kraje nastupují v jednotném sportovním úboru podle pravidel sportovní gymnastiky vydaných komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV 1. ledna POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKY: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Soutěže se nesmí zúčastnit soutěžící registrovaní v České gymnastické federaci (ČGF). DOPORUČENÍ: Komise VG MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Mgr. Jitka Rosenbaumová vedoucí Komise všeobecné gymnastiky ČASPV

6 Česká asociace Sport pro všechny Komise žactva a mládeže MR ČASPV Vyhlášení REPUBLIKOVÉ soutěže - skupina A ATLETIKA ŽACTVO DOROST DOSPĚLÍ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Komise žactva MR ČASPV Termín: 6. června 2015 Místo: Houštka, Stará Boleslav Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 2. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 3. Od termínu budou přijímány individuální přihlášky členů i nečlenů ČASPV (nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatní jednotlivci). Přihláška bude obsahovat i zajištění osobou starší 18 let. 4. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. SOUPISKY: Odešlou všichni přihlášení elektronickou poštou nejpozději do 3. června 2015 na adresy uvedené na soupisce a v,,pokynech pro účastníky republikové soutěže. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, medaile a diplomy. Podmínkou účasti je úhrada startovného. Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" v kalendáři akcí na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Soutěž probíhá dle pravidel: Výtah z pravidel IAAF vydaných Metodickou radou ČASPV a rozpisem soutěže.

7 KATEGORIE: Mladší žáci a žákyně I. rok nar a mladší Mladší žáci a žákyně II. rok nar Starší žáci a žákyně III. rok nar Starší žáci a žákyně IV. rok nar Dorost V. rok nar Dospělí VI. rok nar a starší SYSTÉM SOUTĚŽE: Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ve čtyřboji. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: Sprint hod skok daleký běh vytrvalý POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKY: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Soutěže se nesmí zúčastnit soutěžící registrovaní v Českém atletickém svazu (ČAS). DOPORUČENÍ: Komise žactva a mládeže MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Mgr. Martina Mlýnková vedoucí Komise žactva a mládeže MR ČASPV

8 Česká asociace Sport pro všechny Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MEDVĚDÍ STEZKOU SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ Pořadatel: Komise CPP MR ČASPV Termín: června 2015 Místo: Rekreační středisko NESMĚŘ u Velkého Meziříčí Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV. V případě pozdějšího termínu krajských a nižších soutěží je možno zaslat předběžnou přihlášku s uvedením počtu účastníků (závodníci + doprovod). 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo od datumu naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky a soupisky musí být zaslány pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, samostatné hlídky prostřednictvím krajských asociací ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivé hlídky z řad nečlenů ČASPV. 6. Přihlašují se dvoučlenné hlídky, přihlášky jednotlivců nebudou akceptovány. 7. Přihláška, případně soupiska, bude obsahovat i zajištění osobou starší 18 let. 8. Vzhledem ke kapacitě střediska bude omezen počet členů doprovodu závodníků, povolený počet bude upřesněn v technických pokynech k soutěži. V případě použití vlastních stanů nebude počet účastníků omezen. 9. Ubytování bude zajištěno v prostorách s lůžky nebo na vlastních karimatkách. Poplatek za ubytování bude podle typu ubytování diferencován. Do naplnění určitého typu nabízené kapacity si přihlašovatel bude moci vybrat ubytování (a poplatek). EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem prostor, šaten, sociálního zařízení, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného a objednaných služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" do konce dubna 2015 na Členům ČASPV bude poskytnuta sleva na startovném. POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu soutěžní trati, případně stravování a ubytování. Rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy).

9 B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Pravidla soutěže jsou dána platným Soutěžním řádem pro Soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezkou. Platný soutěžní řád je připraven ke stažení na stránkách komise cvičení a pobytu v přírodě a v Pepáckém zpravodaji (přístup přes stránky aspv.lnlweb.net/). KATEGORIE: Mladší žáci, žákyně II. rok nar Starší žáci, žákyně III. rok nar Starší žáci, žákyně IV. rok nar Dorostenci a dorostenky rok nar SOUPISKA HLÍDEK: Soupiska musí obsahovat u jednotlivých účastníků všechny předepsané údaje. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit hlídku do soutěže. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok Soupiska bude upřesněna a vydána společně s organizačními pokyny k soutěži. VÝZBROJ A VÝSTROJ ZÁVODNÍKŮ: Pro členy hlídek jsou předepsány dlouhé nohavice. Každý člen hlídky musí mít psací potřeby. V kategorii IV a Dorostenci a dorostenky má každý člen hlídky vlastní buzolu. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKA: Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. DOPORUČENÍ: Komise CPP MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Petr Polášek vedoucí Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV

10 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A VOLEJBAL MUŽI ŽENY - MIXY Pořadatel: Komise rekreačních sportů MR ČASPV Termín: září 2015 Místo: Dřevěnice Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně případně služeb (ubytování, stravování).výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle platných Mezinárodních pravidel volejbalu ".

11 KATEGORIE: Muži a dorostenci narozeni v roce 1999 a starší Ženy a dorostenky narozeny v roce 1999 a starší Smíšená družstva - muži, dorostenci, ženy a dorostenky ročník narození 1999 a starší Smíšené družstvo tvoří nejméně dvě hráčky v poli doplněné muži a to po celé utkání. SOUPISKA DRUŽSTVA: Všechna družstva startují na společné soupisky (příloha Vyhlášení RS ), maximální počet hráčů 15. Pro republikovou soutěž je stanoven maximální počet hráčů 12. Soupisku nelze během soutěže měnit, pouze doplňovat. Postupující do republikové soutěže musí mít soupisku potvrzenou KASPV. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráčů,datum narození, č. reg. průkazu ČASPV a číslo O.P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok 2015 VÝSTROJ HRÁČŮ: Hráči k utkání nastupují v jednotných dresech s čísly a s vlastním míčem. Při nerespektování tohoto článku rozhodčí není povinen zahájit utkání. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKY: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou všichni hráči na soupisce členy ČASPV. 3. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí v Českém volejbalovém svazu (ČVS). 4. Hráči se mohou přihlásit pouze na jednu soutěž: volejbal NEBO beach volejbal DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

12 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A BEACHVOLEJBAL MIXY Pořadatel: Komise RS MR ČASPV Termín: září 2015 Místo: Dřevěnice Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně případně služeb (ubytování, stravování).výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle platných Mezinárodních pravidel bech-volejbalu ".

13 KATEGORIE: Pouze koedukovaná družstva mixy (1žena + 1muž) Muži/ženy a dorostenci/dorostenky narozeni v roce 1999 a starší SOUPISKA DRUŽSTVA: Všechna družstva startují na společné soupisky (příloha Vyhlášení RS ). Soupisku nelze během soutěže měnit, pouze doplňovat. Postupující do republikové soutěže musí mít soupisku potvrzenou KASPV. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráčů,datum narození, č. reg. průkazu ČASPV a číslo O.P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok 2015 VÝSTROJ HRÁČŮ: Hráči k utkání nastupují v jednotných dresech s čísly a s vlastním míčem. Při nerespektování tohoto článku rozhodčí není povinen zahájit utkání. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKA: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou všichni hráči na soupisce členy ČASPV. 3. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí Českém volejbalovém svazu (ČVS). 4. Hráči se mohou přihlásit pouze na jednu soutěž: beach volejbal NEBO volejbal. DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

14 Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A KUBB A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Pořadatel: Komise RS MR ČASPV Termín: září 2015 Místo: Pasohlávky - Mušov Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle pravidel vydaných v květnu 2009 Komisí rekreačních sportů MR ČASPV. Pravidla jsou ke stažení na stránkách ČASPV:

15 KATEGORIE: Pro republikovou soutěž jsou vypsány 3 kategorie: Ž+Ž, Ž+M, M+M. Družstva jsou dvoučlenná. ročník 1999 a starší Náhradníci nejsou povoleni. SOUPISKA DRUŽSTVA: Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, číslo reg. průkazu (člen ČASPV) a číslo O. P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Na republikovou soutěž lze použít soupisku ze základního kola, případně vystavit soupisku novou. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok VÝSTROJ HRÁČŮ: Hráči k utkání nastupují ve sportovní obuvi a jednotném sportovním úboru. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKA: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 15 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou oba hráči na soupisce členy ČASPV. DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

16 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A MÖLKKY Pořadatel: Komise RS MR ČASPV Termín: září 2015 Místo: Pasohlávky - Mušov Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže". POŘADATEL ZAJISTÍ: POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle pravidel uvedených v časopise Pohyb je život - (14.ročník/číslo 4/prosinec 2010).

17 KATEGORIE: Pro republikovou soutěž jsou vypsány 3 kategorie: Ž+Ž, Ž+M, M+M. Družstva jsou dvoučlenná. ročník 1999 a starší Náhradníci nejsou povoleni. SOUPISKA DRUŽSTVA: Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, číslo reg. průkazu (člen ČASPV) a číslo O.P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Na republikovou soutěž lze použít soupisku ze základního kola, případně vystavit soupisku novou. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKA: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou oba hráči na soupisce členy ČASPV. DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

18 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Pořadatel: Komise RS MR ČASPV Termín: září 2015 Místo: Pasohlávky - Mušov Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A WOODBALL Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle pravidel vydaných v květnu 2009 Komisí rekreačních sportů MR ČASPV. Pravidla jsou ke stažení na stránkách ČASPV:

19 KATEGORIE: Pro republikovou soutěž jsou vypsány 3 kategorie: Ž+Ž, Ž+M, M+M. Družstva jsou dvoučlenná. ročník 1999 a starší Náhradníci nejsou povoleni. SOUPISKA DRUŽSTVA: Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, číslo reg. průkazu (člen ČASPV) a číslo O. P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Na republikovou soutěž lze použít soupisku ze základního kola, případně vystavit soupisku novou. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKA: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou oba hráči na soupisce členy ČASPV. DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing.Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

20 Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A FLORBAL ŽACTVO A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Komise RS MR ČASPV ve spolupráci s Pardubickou KASPV Termín: 14. listopad 2015 Místo: Pardubice Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. Turnaj se bude konat v nafukovací hale Na Olšinkách a v nafukovací hale Dukla: PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (v kopii: Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: (termíny budou dopřesněny) 1. Do termínu 15. října budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu 15. října budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem 25. října nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do 25. října 5. Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatná družstva splňující podmínky vyhlášení republikové soutěže. 6. Na přihlášce bude uvedeno jméno odpovědné osoby (plnoletost/starší 18 let). EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy).

21 B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Hraje se podle pravidel: KATEGORIE: Starší žáci - rok narození 2000 až 2002 Mladší žáci - rok narození 2003 a mladší SOUPISKA DRUŽSTVA: Všechna družstva startují na společné soupisky. Soupiska musí obsahovat jméno, příjmení hráčů, datum narození a číslo reg. průkazu ČASPV (člen ČASPV). Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok VÝSTROJ HRÁČŮ: Hráči k utkání nastupují v jednotných dresech. Další viz pravidla Florbalu. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKY: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou všichni hráči na soupisce členy ČASPV. 3. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí České florbalové unie (ČFbU). DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

22 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Komise RS MR ČASPV Termín: 5. prosince 2015 Místo: kraj Vysočina - Nové Veselí Česká asociace Sport pro všechny Komise rekreačních sportů MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina A HALOVÁ KOPANÁ Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: ) Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto: 1. Do termínu budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV. 2. Od termínu budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV. 3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem nebo okamžikem naplnění kapacity soutěže. 4. Jmenovité přihlášky musí všichni startující zaslat pořadateli do Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatně jednotlivá družstva. 6. Přihláška bude obsahovat údaje uvedené v rozpisu republikové soutěže EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení, případně stravování a ubytování. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy) B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA:

23 Hraje se podle,,futsalových pravidel vydaných Fotbalovou asociací České republiky. KATEGORIE: Muži a dorostenci narozeni v roce 1999 a starší SOUPISKA DRUŽSTVA: Všechna družstva startují na společnou soupisku. Pro republikovou soutěž je stanoven maximální počet hráčů 12. Družstva s členstvím v ČASPV musí mít potvrzenou soupisku KA SPV. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, č. reg. průkazu (člen ČASPV) a číslo O. P. Bez uvedených náležitostí nemusí pořadatel zařadit družstvo - hráče do soutěže. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok VÝSTROJ HRÁČŮ: Hráči k utkání nastupují v jednotných dresech s čísly a s vlastním futsalovým míčem. Druh obuvi sdělí pořadatel dle povrchu v hale. POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. PODMÍNKY: 1. Soutěžící, kteří jsou v evidenci ČASPV musí mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2015 nejpozději 14 dní před konáním soutěže. 2. Snížené startovné se vztahuje pouze na družstva, kde jsou všichni hráči na soupisce členy ČASPV. 3. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí Svazu futsalu České republiky. DOPORUČENÍ: Komise RS MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Ing. Luboš Vrbický vedoucí Komise rekreačních sportů MR ČASPV

24 Česká asociace Sport pro všechny Komise hudebně pohybových forem MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina B OTEVŘENÁ PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Komise HPF MR ČASPV Termín: (bude upřesněn) Místo: Hradec Králové (Brno) Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: (kopie: Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení, nejpozději však do 2015 včetně úhrady účastnického poplatku. Přihlášené skupiny obdrží do bližší pokyny k přehlídce (pořadí vystoupení apod.) Ubytování pořadatel nezajišťuje, stravování a doprava na vlastní náklady. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Pořadatel hradí pronájem haly, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného.výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu přehlídky na POŘADATEL ZAJISTÍ přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení zdravotní službu kontrolu přihlášek Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu ceny (poháry, diplomy) informace o průběhu akce budou uveřejněny na B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti: v termínu zaslaná přihláška a uhrazený poplatek za každou skladbu, se kterou bude skupina vystupovat. Požadavky ke skladbám: kvalitní nahrávky na CD; na CD pouze 1 skladba doporučená délka skladby cca 3 minuty. Technické zázemí: ozvučená hala

25 vyznačená plocha 14 x 14 šatny Pořadatel nezajišťuje náčiní ani nářadí. POJIŠTĚNÍ Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. Mgr. Alena Přehnilová vedoucí Komise HPF MR ČASPV

26 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Česká asociace Sport pro všechny Komise všeobecné gymnastiky MR ČASPV VYHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE - skupina B POHÁR ČASPV TEAMGYM JUNIOR A SENIOR OPEN 2015 Pořadatel: Komise VG MR ČASPV ve spolupáci s KSG Moravská Slavia Brno Termín: 14.(případně 15.) listopadu 2015 Místo: Brno Soutěž je pořádaná pro členy ČASPV a veřejnost. PŘIHLÁŠKY: Do republikové soutěže Pohár ČASPV zašlou zájemci o účast na soutěži TEAMGYM Junior a Senior 2015 přihlášky nejpozději do 31. října 2015 na adresu uvedenou v,,pokynech pro účastníky. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatel hradí pronájem hrací plochy, šaten, sociálního zařízení, rozhodčí, diplomy a ceny. Podmínkou účasti je úhrada startovného, případně služeb (ubytování, stravování). Výše a způsob platby bude stanoven v závazných pokynech, které oznámí pořadatel v rozpisu soutěže" na POŘADATEL ZAJISTÍ: Přípravu sportoviště, šaten, hygienického zařízení. Kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu. Kontrolu soupisek a ostatních předepsaných dokladů. Pokyny pro účastníky" včetně časového harmonogramu. Vyhlášení výsledků po skončení soutěže a zveřejnění výsledkové listiny. Ceny (poháry, medaile, diplomy). B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA: Ve všech kategoriích se soutěží podle Pravidel a technických ustanovení pro soutěž družstev TeamGym Junior platných od a aktuálních pravidel Senior. Soutěž je vypsána jako soutěž družstev 6 až 12 závodníků. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození nejstaršího člena družstva. Pokud dojde k dohodě všech zúčastněných v rámci Komise VG ČGF na nových pravidlech TeamGym Junior, bude soutěž uspořádána podle aktuálního znění z r. 2014! POZNÁMKA : v družstvech dospělých musí být převaha závodníků starších šestnácti let.

27 Závodníci nesmějí startovat ve více kategoriích. KATEGORIE: Mladší žactvo do 11 let (žáci, žákyně, mix) ročník narození 2004 a mladší. Starší žactvo do 16 let (žáci, žákyně, mix) ročník narození 2003 až Dorost a dospělí nad 16 let bez omezení věku (ženy, muži, mix). Rozlosování bude do tří kategorií Junior I., II., III. a dále do kategorie Junior IV. a Senior. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE: 1. Prostná 2. Akrobacie 3. Trampolína SOUPISKA DRUŽSTVA: Všechna družstva startují na společné soupisky. Soupisku nelze během soutěže měnit. Družstvo, které se zúčastní republikové soutěže musí mít soupisku potvrzenou vysílajícím odborem TJ/SK. Soupiska musí obsahovat: název družstva, jméno, příjmení, adresu - kontakt na vedoucího družstva, jmenný seznam závodníků s datem narození, jméno a kontakty na rozhodčího. Pozn.: Vzor soupisky je přílohou Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok V případě přijetí nových pravidel bude upravena soupiska ve shodě s pravidly! POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s. DOPORUČENÍ: Komise VG MR ČASPV doporučuje nižším článkům uspořádat soutěže na místní, regionální a krajské úrovni. Mgr. Jitka R o s e n b a u m o v á vedoucí Komise všeobecné gymnastiky MR ČASPV

PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB

PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB Česká asociace Sport pro všechny Skupina A (pro členy ČASPV a veřejnost) SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) RINGO VOLEJBAL KUBB MÖLKKY WOODBALL FLORBAL Skupina B (pro členy ČASPV) SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Více

RINGO (žactvo, mládež) SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) VOLEJBAL (dospělí) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí)

RINGO (žactvo, mládež) SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) VOLEJBAL (dospělí) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí) Česká asociace Sport pro všechny Skupina A (pro členy ČASPV a veřejnost) RINGO (žactvo, mládež) SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) VOLEJBAL (dospělí) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí)

Více

SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí) FLORBAL (žactvo, mládež)

SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí) FLORBAL (žactvo, mládež) Česká asociace Sport pro všechny Skupina A (pro členy ČASPV a veřejnost) SOUTĚŽ MLÁDEŽE V PŘÍRODĚ (žactvo, mládež) ( MEDVĚDÍ STEZKOU ) KUBB MÖLKKY WOODBALL (dospělí) FLORBAL (žactvo, mládež) Skupina B

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Č e s k á a s o c i a c e S p o r t p r o v š e c h n y Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ ČASPV MEDVĚDÍ STEZKOU 2018 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Rekreační středisko Tesla Horní Bradlo

Více

Prezence pátek od 16:00 h v tzv. cukrárně naproti dětského hřiště.

Prezence pátek od 16:00 h v tzv. cukrárně naproti dětského hřiště. Č e s k á a s o c i a c e S P O R T P R O V Š E C H N Y P R O P O Z I C E republikové soutěže ČASPV ve sportovní gymnastice 2019 pod záštitou několikanásobné mistryně ČR ve sportovní gymnastice Jany Komrskové

Více

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019

R O Z P I S. soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 R O Z P I S soutěže TeamGym Junior pro cvičební rok 2018/2019 ZÁKLADNÍ PŘEDPIS Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Z těchto

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II.

T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, Kolín II. T.J. SOKOL KOLÍN Kmochova 14, 280 02 Kolín II. PROPOZICE oblastního závodu v MALÉM TEAMGYMU OPEN malá oblast ČOS Kolín 25. 11. 2017 (kraj Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký a východ Středočeského

Více

Trutnov, sobota

Trutnov, sobota Republiková soutěž ČASPV TeamGym 2018 6. závod Českého poháru OPEN Technické a organizační pokyny závodu pro všechny zájemce bez ohledu na členství v organizaci TEAMGYM JUNIOR a SENIOR TRIA Trutnov, sobota

Více

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, Plzeň tel.: ,

Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, Plzeň tel.: , Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. Úslavská 75, 326 00 Plzeň tel.: 734 488 440, e-mail: plzensky@caspv.cz a FLIK FLAK Plzeň, z.s. Tachovská 47, 323 00 Plzeň tel.: 603 716 628, e-mail: libor.pecenka@seznam.cz

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. 8. závod ČP Prospect cup

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. 8. závod ČP Prospect cup POHÁR ČASPV 2016 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci 8. závod ČP Prospect cup T E A M G Y M, T E A M G Y M J U N I O R a T R I A Trutnov, sobota

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO

HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO Pražské sdružení Sport pro všechny ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov PRAHA OPEN 2016 Bulletin č. HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO Rozpis otevřeného turnaje mladších žáků a žákyň v halové kopané v roce 2016

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady ROK 2017

PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady ROK 2017 POŘADATEL: T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI Z POVĚŘENÍ ČOS POLSKÁ 1, PRAHA 2 PROPOZICE Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2017/2018 Místo konání - T. J. Sokol Praha

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A,

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

V. kategorie. pořádají dubna 2017

V. kategorie. pořádají dubna 2017 Školní sportovní klub Gimpel při Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Polské gymnázium im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín Badmintonový oddíl TJ Slavoj Český Těšín z.s. pořádají 26.-27.

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S P ř e b o r u Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců VS

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y Č E S K Ý P O H Á R

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou ročník. Okres Jičín

PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou ročník. Okres Jičín PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 49. ročník Okres Jičín Lázně Bělohrad 3. a 4. květen 2017 SOUTĚŽ SE KONÁ S PODPOROU MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD Soutěž: Pořadatel: Termín: Místo: Typ B vyhlášená

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci.

ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. POHÁR ČASPV 2012 ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci. T E A M G Y M J U N I O R O P E N BRNO 17. 11. 2012 A/ Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel:

Více

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA NÁČELNICTVO ŽUPY OLOMOUCKÉ -SMRČKOVY Olomouc, Rooseveltova 34, PSČ: 779 00, tel.: 724 842 718, 773 659 872 e.mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní kanceláře: OR AŠSK Kolín, Kojice 21, 53312 Chvaletice Antonín Morávek

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO. IV.kategorie chlapci

PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO. IV.kategorie chlapci PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO IV.kategorie chlapci Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2016/2017 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,příspěvková organizace, Havlíčkova 691, Čelákovice

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2014/2015 Krajské finále OLOMOUC 20. května 2015 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel 2. Účastníci 3. Termín konání 4. Místo konání Z pověření

Více

SPORTOVNÍ HRY DD ČR V TACHOVĚ POŘADATEL: DĚTSKÝ DOMOV TACHOV TERMÍN KONÁNÍ: ČERVNA 2018 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVIŠTĚ MĚSTA TACHOV

SPORTOVNÍ HRY DD ČR V TACHOVĚ POŘADATEL: DĚTSKÝ DOMOV TACHOV TERMÍN KONÁNÍ: ČERVNA 2018 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVIŠTĚ MĚSTA TACHOV SPORTOVNÍ HRY DD ČR V TACHOVĚ POŘADATEL: DĚTSKÝ DOMOV TACHOV TERMÍN KONÁNÍ: 5. 6. ČERVNA 2018 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVIŠTĚ MĚSTA TACHOV Ředitel závodu : Mgr. Zdeněk Kropáč Realizační tým : Ing. Jaroslav Jirmus

Více

Praha Záštitu nad tímto krajským finále převzala primátorka hl. města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová

Praha Záštitu nad tímto krajským finále převzala primátorka hl. města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2017/2018 Krajské finále kategorie A Praha 15.5.2018 Záštitu nad tímto krajským finále převzala primátorka hl. města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ

PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ PROPOZICE 5.REGIONÁLNÍHO KOLA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ Pořadatel - TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu Termín 14. - 15.4.2018 Zahájení 14.4. - společným nástupem v 9:00 hodin - první utkání v 9:30 hodin - 15.4.

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2, tel R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel. 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S LIGY DRUŽSTEV ŽEN VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE pro rok 2 0 1 8 Č E R N O Š

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 Příloha k čj.mv-2383-13/po-izs-2016 PROPOZICE Přebor HZS ČR ve volejbalu Liberec 8. a 9. listopadu 2016 Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 1.

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: ,

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Praha 6, Zátopkova 100/2. tel: , Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 tel: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y Č E S K Ý P O H Á R

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

2. CZECH OPEN 2003. nejpozději do 3. října 2003-12.00 hod. na přiloženém formuláři e-mailem (czechopen@taekwondo.cz) nebo faxem (251-022-319)

2. CZECH OPEN 2003. nejpozději do 3. října 2003-12.00 hod. na přiloženém formuláři e-mailem (czechopen@taekwondo.cz) nebo faxem (251-022-319) 2. CZECH OPEN 2003 Datum konání: 10.-12. října 2003 Místo konání: Sportovní hala v Třeboni, Sportovní ulice Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Ředitel soutěže: Ondřej Vrábel (777-011-692) Hlavní rozhodčí:

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2018 2019 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2018 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožury, b) pořadatelem

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček : Jiří Trhlík : Jarmila

Více

BOGI CUP. Tel.: Tel.: organizátor BOGI SPORT klub, z. s.

BOGI CUP.   Tel.: Tel.: organizátor BOGI SPORT klub, z. s. Michal Házl Mgr. Patrik Zeman Tel.: 608 608 466 Tel.: 724 918 604 E-mail: info@bogi-sport.cz Přihlášky: zasílat elektronicky do 5. 10. 2018 na e-mail: info@bogi-sport.cz. Prezentace: soupisky nejdříve

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Český pohár XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2018 XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2018 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky,

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA 5/12/2016 POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, jménem oddílu moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha si Vás dovolujeme co nejsrdečněji

Více

KVALIFIKACE skupina B. minifotbal IV. H D. 15.květen 2017 PŘÍBRAM

KVALIFIKACE skupina B. minifotbal IV. H D. 15.květen 2017 PŘÍBRAM KVALIFIKACE skupina B minifotbal IV. H D 15.květen 2017 PŘÍBRAM P R O P O Z I C E minifotbal chlapců a dívek A/ Všeobecná ustanovení Soutěž: Pořadatel: Ředitel soutěže: SLZŠ - kategorie B vyhlášená MŠMT

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni 2. 1. 2019 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany 2. Datum a místo:

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA CENTRÁLNÍCH AKCÍ ČASPV

TERMÍNOVÁ LISTINA CENTRÁLNÍCH AKCÍ ČASPV TERMÍNOVÁ LISTINA CENTRÁLNÍCH AKCÍ ČASPV 2017 PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ: AKCE (ČERVENÉ PÍSMO): ZRUŠENÍ PŘED TERMÍNEM KONÁNÍ AKCE (MODRÉ PÍSMO): AKTUALIZACE, DOPLNĚNÍ Schválil VV ČASPV: 24. 10.

Více

Přeboru ČOS sokolské všestrannosti na cvičební rok 2014 / 2015 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen

Přeboru ČOS sokolské všestrannosti na cvičební rok 2014 / 2015 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen P R O P O Z I C E Přeboru ČOS sokolské všestrannosti na cvičební rok 2014 / 2015 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen 1. Pořadatel Náčelnictvo Odboru všestrannosti ČOS

Více

Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na. XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE

Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na. XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE Bruslařský klub Variace Liberec Vás srdečně zve na XL. ročník JEŠTĚDSKÉ BRUSLE Pohár ČKS: Pohár ČKS A: Pohár ČKS B: Pohár ČKS C: nováčci mladší dívky, nováčci starší - dívky žačky, žačky mladší, žačky

Více

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA P A R T N E Ř I :

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA P A R T N E Ř I : ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE MIKULAŠSKÝ ZÁVOD VIII. ROČNÍK HULÍN - SOBOTA - 6.12.2014 P A R T N E Ř I : ČSGS, ČSRS, ČUS, MĚSTO HULÍN, ZŠ HULÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ, VAK, P A R T N E Ř I Z Á V O D U : BIKE CENTRUM

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2015 / 2016 Krajské finále kategorie A PRAHA 24.5.2016 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel Krajský štáb soutěže McDonald s Cup,Krajská rada

Více

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku

Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen a navazujících soutěží v soutěžním ročníku 2017-2018 Subkomise ženského futsalu Komise futsalu Fotbalové asociace České republiky vyhlašuje dvanáctý

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, Praha 2

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, Praha 2 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Praha 22. května 2017 Počet listů: 1 Přílohy: 3/4 HZS krajů Záchranný útvar HZS ČR MV-GŘ HZS ČR - el. poštou Přebor HZS ČR v plážovém volejbalu

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2019 XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2019 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009 1 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z KOMISE MLÁDEŽE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, tel. 257215269 R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní

Více

TJ Sokol Hradec Králové

TJ Sokol Hradec Králové TJ Sokol Hradec Králové oddíl sportovní gymnastiky 51. ročník VELKÉ CENY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ve volném gymnastickém dvojboji 24. března 2018 Hradec Králové Závod je pořádán za finanční podpory Magistrátu

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011

Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěţe 2011 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2011 Základní ustanovení ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2012 2013 modrý a červený volejbal chlapců, dívek a smíšených družstev

Více

MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÝ TURNAJ BOCCIA CUP 2018 týmy, páry a jednotlivci

MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÝ TURNAJ BOCCIA CUP 2018 týmy, páry a jednotlivci Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma z. s. ve spolupráci s Českou federací boccii z. s., Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Statutárním

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 31.5 2.6 2019 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Přeboru ČOS sportovní všestrannosti na cvičební rok 2017 / 2018 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen

Přeboru ČOS sportovní všestrannosti na cvičební rok 2017 / 2018 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen P R O P O Z I C E Přeboru ČOS sportovní všestrannosti na cvičební rok 2017 / 2018 pro kategorie starších žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen 1. Pořadatel Náčelnictvo Odboru všestrannosti

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2009 Vydala STK ÚKAS Halová termínová listina ÚKAS 2009 Základní ustanovení 2 ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ a) závodí se podle

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZLIVSKÁ STOVKA III. ROČNÍK

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZLIVSKÁ STOVKA III. ROČNÍK ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZLIVSKÁ STOVKA Soutěž jednotlivců v běhu na 100 metrů s překážkami III. ROČNÍK 2019 Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Zliv Termín konání: Neděle 28.04.2019 Místo konání: Městské

Více

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých PROPOZICE I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých Všeobecná ustanovení Pořadatel: Český svaz biatlonu Technické provedení: Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem Datum konání:

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Všeobecná ustanovení. 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno

Všeobecná ustanovení. 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Atletický klub A.C. TEPO Kladno 2. Adresa pořadatele Sportovců 456 Kladno Rozdělov, 272 04 Ředitel soutěže: Jiří Klesnil Tel.: 603 815 534 e-mail: jiri.klesnil@volny.cz

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí

gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to lépe cvičí DATUM: NEDĚLE 20.1.2019 POŘADATEL: GT ŠESTAJOVICE, z.s MÍSTO: Sportovní hala Šestajovice, U Váhy 1000, 25092 Šestajovice I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a) Přihlášky:

Více