Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA Vrchlického 57, Jihlava. č. 3089/2009/HL PROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA Vrchlického 57, Jihlava. č. 3089/2009/HL PROTOKOL"

Transkript

1 A L 1390 Zkušební laboratoř ě, 1390 akreditovaná ČIA č. 3089/2009/HL Počet příloh: O Rozsah analýzy: Vyhláška č Sb. v platném znění, příloha 5, krácený rozbor pitné vody Vzorek číslo: /HL Datum odběru: Čas odběru: 11: 1O Místo odběru: oblast Žďár nad Sázavou, Křoví, č.p. 3 Upřesnění místa odběru: koupelna Tft~A Metoda vzork. : SOP VZ JI 001 Odběr vzorků oitnvch vod Výsledky zkoušeni - Fyzikální, chemické a organoleptické amonné ionty <0,05 mg/i max.o50 (MH) A SOP JI 002 (CSN ISO J) barva <5 mz/l Pt ma.x.20(mffi A SOP JI TOC 24 mz/l max.5 O(MH) A SOP JI 307 CSN EN 1484 ±1O dusičnany! 52 I rnz/l max.50 fnmh) A SOP JI 064 ±65% dusitany 0,03 mg/i max.o,50 A SOP JI 064 ±IO% (NMH) chuť přijatelná (MH) A SOP JI (CSN EN - elektrická 112 ms/m max.125 (MH) A SOP JI 011 (CSN EN 27888) ±5,1 % konduktivita Mn (mangan) <0,01 mg/i max.o,050 A SOP JI 200 CSN , - (MH) CSN ISO 7980, CSN ISO 8288 CSN EN 1233 pach přijatelný (MH) A SO? JI (CSN EN - ph O- 9 5 (MH) A SO? JI 033 (CSN ISO 10523) ±5% zákal 0,7 ZF(n) max.5 (MH) A SO? JI (CSN EN ISO ±127% Fe (železo) <0,05 mg/i max.0,20 (MH) A SOP JI 200 CSN , - CSN ISO 7980, ČSN ISO 8288 CSN EN 1233 a biologické Escherichia coli! 1 KTJ/lOOml max.o (NMH) A SO? JI 900 (ČSN EN ISO I.3 TNV ) koliformní bakterie! 10 KTJ/IOOml max.o (MH) A SO? JI 900 (CSN EN ISO - počty kolonií při 160 KTJ/ml max.200 (MH) A S02t},~'p8(CSN EN ISO - 22 C 622 ~ -. počty kolonií při! 30 KTJ/ml max.20 (NMH) A ~QF1.I908 (CSN EN ISO - 36 C 0222) l'.1n_ "I ~oo Protokol Č /HL ~...,.-~ -- SO-tJMOq n Strana I /2 _..1/0 - počet I s., ~ -,

2 Zku~ební laboratoř Č akreditovaná ČIA Č. 3576/2009/HL Objednavatel:Obec Křoví Křoví č Křoví Příjem vzorku: Vyšetření vzorku: Počet stran: 2 Počet výtisků : 2 Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený mikrobiologický rozbor pitné vody Vzorek číslo: /HL Datum odběru: Čas odběru: 9:35 Místo odběru: oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, č.p. 3 rft~ft Upřesnění místa odběru: fara Metoda vzork. : SOP VZ JI 001 Odběr vzorků nitnvch vod chlor volný <0,030 mg/i max.0,30 (MH) A SOP JI (set firmy - HACH) a biologické Escherichia coli O KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP JI 900 (tsn EN ISO - koliformní bakterie O KTJ/IOOml max.o (MH) A SOP JI 900 (tsn EN ISO -, počty kolonií při 800 KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (tsn EN ISO - počty kolonií při! 400 KTJ/ml max.20 (NMH; A SOP JI 908 (tsn EN ISO - Údaje o zkoušce: Prohlášení: Limity jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví Č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné.dokumenty (např. správního charakteru). Laboratoř podléhá dozoru národního akreditačního orgánu tia. V případě odběru vzorku zákazníkem laboratoř neručí za chyby způsobené nesprávným vzorkováním. Poznámka: Odběr vzorku provedený pracovníky ho ústavu se sídlem v Jihlavě přiřazenými k dané činnosti je akreditovaná činnost laboratoře, která byla provedena dle příslušné SOP (viz "Metoda vzorkování") a plánu vzorkování. Protokolu o odběru vzorku je přiřazeno laboratorní protokolární číslo zkušebního protokolu při příjmu vzorku do laboratoří. Zkratky pro hodnocení pitných vod dle Vyhlášky ě, Sb. v platném znění: MH - (mezní hodnota) hodnota organoleptického jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo Protokol Č. 3576/2009/HL Strana I /2

3 Zkušební laboratoř Č akreditovaná ČlA č. 3088/2009/HL Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, kráceny rozbor pitné vody Vzorek číslo: Datum odběru: Místo odběru: Vzorkoval: Metoda vzork. : /HL Čas odběru: 11: 10 oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, Jednota Klouda Martin, ZÚ Jihlava SOP VZ JI 00 I Odběr vzorků nitnvch vod S/(jJ) N Ir rto l.l 1;0 amonné ionty <0,05 mg/i max.0,50 (MH) A SOP JI 002 (CSN ISO ) barva <5 mz/l Pt max.20 (MH) A SOP JI TOC I 9 mz/l max.5 O(Mm A SOP JI 307 CSN EN 1484 ±1O dusičnanv! 834 rnz/l max.50 (NMH) A SOP JI 064 ±65% dusitany 0,02 mg/i max.0,50 A SOP JI 064 ±IO% (NMH) chuť přijatelná (MH) A SOP JI (CSN EN - elektrická 63,8 ms/m max. 125 (MH) A SOP JI 011 (CSN EN 27888) ±5,1 % kondukti vita Mn (mangan) <0,01 mg/i max.0,050 A SOP JI 200 CSN , - (MH) CSN ISO 7980 CSN ISO 8288 CSN EN 1233 pach přijatelný (MH) A SOP JI (CSN EN - oh HMH) A SOP JI 033 (CSN ISO 10523) ±5% zákal 0,5 ZF(n) max.5 (MH) A SOP JI (CSN EN ISO ±127% Fe (železo) <0,05 mg/i max.0,20 (MH) A SOP JI 200 CSN , - CSN ISO 7980, CSN ISO 8288 CSN EN 1233 Výsledky zkoušeni - Mikrobiologické a biologické Ukazatel Hodnota Jednotka Limit TYP Použitá metoda I Neiistota Escherichia coli! >100 KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP JI 900 (CSN EN ISO - koliformní bakterie! >100 KTJ/lOOml max.o (MH) A SOP JI 900 (CSN EN ISO - počty kolonií při! 2000 KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (CSN EN ISO - počty kolonií při! 300 KTJ/ml max.20(nmh A SQP 19.08(CSN EN ISO - Protokol č. 3088/2009/HL Strana 1/2 ",""",-Č; l' - LUU:I poče I stu ~ '"'~ 1 ~ SIp./lC.Oq I/o. 0P--i- --- ::',:-'" ~...c...

4 Centrum hygienických laboratoři Zkušební laboratoř Č akreditovaná ČIA Vrchlického S7, S87 2S Jihlava č. 3577/2009/HL Objednavatel:Obec Křoví Příjem vzorku: Křoví č Křoví Vyšetření vzorku : Počet stran: 2 Počet výtisků: 2 Počet příloh: O Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený mikrobiologický rozbor pitné vody Vzorek číslo: Datum odběru: Místo odběru: Vzorkoval: Metoda vzork, : 14622/2009/HL Čas odběru: 9:55 oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, Jednota Klouda Martin, ZÚ Jihlava SOP VZ JI 00 I Odběr vzorků oitnvch vod chlor volný 0,25 mg/i max.0,30 (MH) A SOP JI (set firmy ±20% HACH) Výsledky zkoušeni - Mikrobiologické a biologické Escherichia coli O KTJI100ml max.o (NMH) A SOP JI 900 (ČSN EN ISO - koliformní bakterie TNY ) O KTJ/IOOml max.o (MH) A SOP JI 900 (ČSN EN ISO TNY ) počty kolonií při O KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (ČSN EN ISO - počty kolonií při O KTJ/ml max.20 (NMH) A SOP JI 908 (ČSN EN ISO - Údaje o zkoušce: Prohlášení: Limity jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví Č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné.dokumenty (např. správního charakteru). Laboratoř podléhá dozoru národního akreditačního orgánu ČIA. V případě odběru vzorku zákazníkem laboratoř neručí za chyby způsobené nesprávným vzorkováním. Poznámka: Uvedené rozšířené nejistoty zkoušek jsou součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, který při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí pi'ibližně 95% a nezahrnuje nejistotu způsobenou vzorkováním. Odběr vzorku provedený pracovníky ho ústavu se sídlem v Jihlavě přiřazenými k dané činnosti je akreditovaná činnost laboratoře, která byla provedena dle příslušné SOP (viz "Metoda vzorkování") a plánu vzorkování. Protokolu o odběru vzorku je přiřazeno laboratorní protokolární číslo zkušebního protokolu při příjmu vzorku do laboratoří. Zkratky pro hodnocení pitných vod dle Vyhlášky č, 252/2004 Sb. v platném znění: Protokol Č /HL Strana 1/2

5 Zkušební laboratoř Č akreditovaná ČIA č. 3087/2009/HL Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený rozbor pitné vody Vzorek číslo: 14175/2009/HL Datum odběru: Čas odběru: 10:45 I Místo odběru: oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, č.p. 151 NO Vf} 1J~TOVt.ft U S O vo LG VNIA Upřesnění místa odběru :koupelna t-. I voda pitná, studna veřejná Metoda vzork. : SOP VZ JI 00 I Odběr vzorků nitnvch vod Výsledky zkoušeni - Fyzikální, chemické a organoleptické amonné ionty <0,05 mg/l max.o,50(mh) A SOP (tsn ISO - barva ) <5 mz/l Pt max.20 (MH) A SOP JI TOC I O mz/l max.5 O(MH) A tsn EN 1484 SOP ±IO dusičnany! 508 mz/l max.50 (NMH) A SOP JI 064 ±65% dusitany 0,01 mg/i max.o,50 A SOP JI 064 ±IO% rnmh) chlor volný 0,030 mg/i max.o,30(mh) A SOP JI (set firmy ±20% HACH) chuť přijatelná (MH) A SOP JI (tsn EN - elektrická 50,7 ms/m max.125 (MH) A SOP JI OII (tsn EN 27888) ±5,1 % konduktivita Mn (mangan) <0,01 mg/i max.o,050 A SOP JI 200 tsn , - (MH) tsn ISO 7980, tsn ISO 8288 tsn EN 1233 pach přijatelný (MH) A SOP JI (tsn EN - ph (MH) A SOP JI 033 (tsn ISO 10523) ±5% zákal 0,5 ZF(n) max.5 (MH) A SOP JI (tsn EN ISO ±12,7% Fe (železo) <0,05 mg/i max.o,20(mh) A SOP JI 200 tsn , - tsn ISO 7980, tsn ISO 8288 tsn EN 1233 a biologické Ukazatel Hodnota Jednotka Limit TYP Použitá metoda I Neiistota Escherichia coli O KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP JI 900 (tsn EN ISO - koliformní bakterie O KTJ/100ml max.o (Mli A SOP (tsn EN ISO TNV ) počty kolonií při 110 KTJ/ml max.500 A SOP JI 908 (tsn EN ISO 22 C (NMH) ) in _ 1t\{\<:\ - Protokol č. 3087/2009/HL Strana 1/2 Cis' POČE:,. _ A IlaC\ \sii/ ~o.~ 01.. t- A/o,.-~ st' Ipřl oh],,... ~ ~ -..3SJ-

6 A L 1390 Centrum hygienických laboratoři Zkušební laboratoř č, 1390 akreditovaná ČIA č. 3085/2009/HL Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený rozbor pitné vody Vzorek číslo: 14173/2009/HL Datum odběru: Čas odběru: 10:45! Místo odběru: oblast Žďár nad Sázavou, Křoví, č.p.160 j) UTO V V I\.. 1\ Ktl "'["hl-ni /ltlj/ Upřesnění místa odběru :kadeřnictví J) I "TT tt lij) r: C / V! Metoda vzork. : SOP VZ JI 001 Odběr vzorků nitnvch vod amonné ionty <0,05 mg/i max.0,50 (MH) A SOP JI 002 (tsn ISO )) barva <5 mz/l Pt max.20 (Ml{) A SOP JI TOC 12 mz/l max.5 O(MH) A SOP JI 307 tsn EN 1484 ±IO dusičnany 208 mz/l max.50 (NMH) A SOP JI 064 ±65% dusitany 0,02 mg/i max.0,50 A SOP JI 064 ±IO% CNMH) elektrická 36,9 ms/m max.125 (MH) A SOP JI 011 (tsn EN 27888) ±5,1 % konduktivita Mn (mangan) <0,01 mg/i max.0,050 A SOP JI 200 tsn , - (MH) tsn ISO 7980, tsn ISO 8288 tsn EN 1233 DH O- 9 5 (MH) A SOP JI 033 (tsn ISO 10523) ±5% zákal 1,1 ZF(n) max.5 (MH) A SOP JI (tsn EN ISO ±12,7 % Fe (železo) <0,05 mg/i max.0,20 (MH) A SOP JI 200 tsn , - tsn ISO 7980, tsn ISO 8288 tsn EN 1233 a biologické Escherichia coli! I KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP (tsn EN ISO - koliformní bakterie! 5 KTJ/IOOml max.o (MH) A SOP JI 900 (tsn EN ISO - počty kolonií při 80 KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (tsn EN ISO - 22 C (222) počty kolonií při 20 KTJ/ml max.20 (NMH; A SOP (tsn EN ISO - Protokol Č. 3085/2009/HL Strana 1/2 DOG\:; (lne t f1-l/tooq ;(( ~

7 Zkušební laboratoř Č akreditovaná ČIA č. 3575/2009/HL Objednavatel:Obec Křoví Křoví č Křoví Příjem vzorku: Vyšetření vzorku: Počet stran: 2 Počet výtisků: 2 Počet příloh: O Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený mikrobiologický rozbor pitné vody Vzorek číslo: 14620/2009/HL Datum odběru: Čas odběru: 9:35 Místo odběru: oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, č.p.160 Upřesnění místa odběru :kadeřnictví Metoda vzork. : SOP VZ JI 00 I Odběr vzorků oitnvch vod L / ]~TDVKI1 f1 ~ft))el<ni(!t/)1 chlor volný <0,030 mg/i max.0,30 (MH) A SOP JI (set firmy - HACm a biologické Escherichia coli O KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP JI 900 «(;SN EN ISO - koliformní bakterie O KTJ/IOOml max.o (MH) A SOP JI 900 «(;SN EN ISO - počty kolonií při O KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 «(;SN EN ISO - počty kolonií při O KTJ/ml max.20 (NMH A SOP JI 908 «(;SN EN ISO - Údaje o zkoušce: Prohlášení: Limity jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné.dokumenty (např. správního charakteru). Laboratoř podléhá dozoru národního akreditačního orgánu ČIA. V případě odběru vzorku zákazníkem laboratoř neručí za chyby způsobené nesprávným vzorkováním. Poznámka: Odběr vzorku provedený pracovníky ho ústavu se sídlem v Jihlavě přiřazenými k dané činnosti je akreditovaná činnost laboratoře, která byla provedena dle příslušné SOP (viz "Metoda vzorkování") a plánu vzorkování. Protokolu o odběru vzorku je přiřazeno laboratorní protokolární číslo zkušebního protokolu při příjmu vzorku do laboratoří. Zkratky pro hodnocení pitných vod dle Vyhlášky Č Sb. v platném znění: MH - (mezní hodnota) hodnota organoleptického jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo Protokol č. 3575/20091HL Strana 1 /2

8 Centrum bygienickýcb laboratoří Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA Vrcblickébo 57, Jiblava č. 3086/2009/HL Rozsab analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený rozbor pitné vody Vzorek číslo: 14174/2009/H L Datum odběru: Čas odběru: 10:45 Místo odběru: oblast Žďár nad Sázavou, Křoví, Sokolovna, č.p. 107 Upřesnění místa odběru :soc. zař. Metoda vzork. : SOP VZ Odběr vzorků nitnvch vod SOKOLDVNA amonné ionty <0,05 mg/i max.0,50 (MH) A SOP JI 002 (ČSN ISO - barva ) <5 mwl Pt max.20 (MH) A SOP JI TOC I 5 mz/l max.50(mh) A SOP JI 307 ČSN EN 1484 ±IO dusičnanv! 509 rnz/l max.50 (NMH) A SOP JI 064 ±6.5% dusitany! 1,10 mg/i max.0,50 A SOP JI 064 ±IO% (NMH) elektrická 60,1 ms/m max.125 (MH) A SOP JI OII (ČSN EN 27888) ±5,1 % konduktivita Mn (mangan) <0,01 mg/i max.o050 A SOP JI 200 ČSN (MH) ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288 ČSN EN 1233 oh O- 9 5 (MH) A SOP JI 033 (ČSN ISO 10523) ±5% zákal 1,5 ZF(n) max.5 (MH) A SOP JI (ČSN EN ISO ±127% Fe (železo) <0,05 mg/i max.0,20 (MH) A SOP li 200 ČSN , - ČSN ISO 7980 ČSN ISO 8288 ČSN EN 1233 a biologické Escherichia coli O KTJ/IOOml max.o (NMH) A SOP JI 900 (ČSN EN ISO - koliformní bakterie! 5 KTJ/100ml max.o (MH) A SOP JI 900 (ČSN EN ISO - počty kolonií při 100 KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (ČS ENISO - počty kolonií při! 60 KTJ/ml max.20 (NMH) A SOP JI 908 (ČSN EN ISO - Protokol č. 3086/2009/HL Strana I /2, 4 -,~ FH-Il001 1/0

9 Zkušební laboratoř č akreditovaná ČlA č. 3578/2009/HL Objednavatel:Obec Křoví Křoví č Křoví Příjem vzorku: Vyšetření vzorku: Počet stran: 2 Počet výtisků : 2 Rozsah analýzy: Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 5, krácený mikrobiologický rozbor pitné vody Vzorek číslo: /HL Datum odběru: l.lo.2009 Čas odběru : 9:55 Místo odběru: oblast Žd'ár nad Sázavou, Křoví, Sokolovna, č.p. 107 Upřesnění místa odběru : byt - kuchyně Metoda vzork. : SOP VZ Odběr vzorků oitnvch vod ~Or..OLOV;J1T Výsledky zkoušeni - Fyzikální, chemické a organoleptické chlor volný 0,10 mg/i max.o,30(mh) A SOP JI (set firmy ±20% HACH) Výsledky zkoušeni - Mikrobiologické a biologické Escherichia coli O KTJ/lOOml max.o (NMH) A SOP (ČSN EN ISO - koliformní bakterie O KTJI100ml max.o (MR) A SOP JI 900 (ČSN EN ISO - počty kolonií při 30 KTJ/ml max.200 (MH) A SOP JI 908 (ČSN EN ISO - počty kolonií při 16 KTJ/ml max.20 (NMH) A SOP JI 908 (ČSN EN ISO - Údaje o zkoušce: Prohlášení: Limity jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné.dokumenty (např. správního charakteru). Laboratoř podléhá dozoru národního akreditačního orgánu ČIA. V případě odběru vzorku zákazníkem laboratoř neručí za chyby způsobené nesprávným vzorkováním. Poznámka: Uvedené rozšířené nejistoty zkoušek jsou součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, který při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95% a nezahrnuje nejistotu způsobenou vzorkováním. Odběr vzorku provedený pracovníky ho ústavu se sídlem v Jihlavě přiřazenými k dané činnosti je akreditovaná činnost laboratoře, která byla provedena dle příslušné SOP (viz "Metoda vzorkování") a plánu vzorkování. Protokolu o odběru vzorku je přiřazeno laboratorní protokolární číslo zkušebního protokolu při příjmu vzorku do laboratoří. Protokol č. 3578/2009/HL Strana I 12

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich. Protokol o kontrole '7 tjl/ld 303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Protokol o kontrole PSe 338 Ob.'. í S/,c1tOJ ~ / c>, 1 ;/fl ft) IY'CU

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

Rozbory vody listopad 2015. Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody listopad 2015. Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody listopad 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/109 Dne 4. listopadu 2015 byly provedeny odbry

Více

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Ing. Eva Javoříková Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Kvalita našeho života je přímo

Více

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody duben 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/040 Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

Rozbory vody duben Dne 4. dubna 2016 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody duben Dne 4. dubna 2016 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody duben 2016 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2016/038 Dne 4. dubna 2016 byly provedeny odbry vzorků

Více

PROTOKOL O VYŠETŘENÍ VZORKU č. 08V2016

PROTOKOL O VYŠETŘENÍ VZORKU č. 08V2016 Strana 1(celkem ) z protokolu č. Zadavatel: Mařížský park, z. s., Petra Bezruče, 78 81 Slavonice Vyřizuje: Ing. Šulcová Jana, tel.: +0 8 706 10, email: sulcova@enki.cz PROTOKOL O VYŠETŘENÍ VZORKU č. 08V016

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

Studentská PARDUBICE.

Studentská PARDUBICE. Studentská 95 532 10 PARDUBICE www.uni-pardubice.cz KVALITA PRAMENŮ A STUDÁNEK V PARDUBICKÉM KRAJI Marcela Pejchalová 1, Petra Hanzalová 1, Jarmila Vytřasová 1, Radovan Metelka 2 1 Katedra biologických

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody erven 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/053 Dne 24. ervna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Běle 391 43 Běle 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Rozbory vody erven 2014 V Běli dne 24. ervence 2014 Věc: Protokoly o zkoukch rozbory vody

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

PROTOKOL č. 54315/2013

PROTOKOL č. 54315/2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Partyzánské náměstí, 02 00 Ostrava PROTOKOL č. 54315/2013 Zákazník : STAREZ SPORT, a.s.

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR144888 Datum vystavení : 12.9.214 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1556676 Datum vystavení : 1.9.215 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

Protokol o zkoušce č. 1321/15 REVOS Rokycany s.r.o..sedláčkova 651/111, Rokycany IČO :

Protokol o zkoušce č. 1321/15 REVOS Rokycany s.r.o..sedláčkova 651/111, Rokycany IČO : S E K O LA B s.r.o. č. 1321/15 Zbiroh - hydrant - Divadelní ul. Pořadové č. vzorku : 1321 Příjem provedl : Faměrová Datum dokončení: 27.5.2015 Ukazatel Jednotka Mezní hodnota Naměřeno Nejistota měření

Více

Protokol o zkoušce vody č.l077/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.0.

Protokol o zkoušce vody č.l077/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.0. Protokol o zkoušce vody č.l077/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.0. Zákazník: Obec Samšina Samšina 50601 Vzorkoval: Zdeněk Šulíček Ing. dne 27.3.12 Typ místa odběru: vodovod Místo odběru: Samšina restaurace

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 České Budějovice 2. P2 ČOV České Budějovice Hrdějovice č.p. 598, 370 10 České Budějovice 3. P3 Beroun Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3 4. P4 Chrudim K Májovu 152,

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR162917 Datum vystavení : 6.5.216 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Kč bez DPH za funkční komplet

Kč bez DPH za funkční komplet Dobrý den, připravili jsme pro vás prázdninovu nabídku: čistírna ČOV VZE 4 - cena 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet stanovení radonového indexu pozemků - sleva 30% sleva na publikace 30% sleva rozborů

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR17P643 Datum vystavení : 2.2.217 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol

252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) hygienickým limitem - hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 nebo hodnota

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1632997 Datum vystavení : 2.5.216 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012 List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu: Seznam odevzdaných úloh: Číslo úlohy Název úlohy 1. Biologický rozbor vzorku studny (včetně posouzení jejího charakteru dle platné legislativy) 2. Stanovení

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png Protokol o zkoušce Zakázka : PR1426437 Datum vystavení : 3.5.214 Oprava : 1 Laboratoř : : Věra Polanecká : Zákaznický servis : divize AQUQ : Na

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30 List 1 z 12 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště pitných vod Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO

Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Alena Nižnanská a), Alena Čapková b), Jana Kabátová c), Richard Burda c), a) CSlab spol. s r.o., cslab@cslab.cz b) HYDRAC,

Více

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání Nová legislativa v oblasti koupání Jana Ratajová Konzultační den hygieny dětí a mladistvých odbor ochrany veřejného zdraví SZÚ 26.4.2012 1. Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve

Více

Pardubický kraj VÝZVA

Pardubický kraj VÝZVA Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

28403 Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy

28403 Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy ú s -Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř Č. 1066, Kutna Hora zkušební laboratoř Č. 1066 akreditovaná CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1559/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Zpráva Program

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR123949 Datum vystavení Laboratoř : : p. Milada Bukačová Kontakt : Zákaznický servis : laboratoře Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, U Vodárny

Více

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU (K 13 odst. 5 zákona ) 21 (1) Ukazatelé jakosti vody odebrané

Více

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Zpráva

Více

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv. PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝZKUMU ŘEŠENÍ DEGRADACE JAKOSTI PITNÉ VODY PŘI JEJÍ AKUMULACI, PROJEKTEM NAZV 1G552 Ing. Jana Hubáčková, CSc. 1), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 2), RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 3) &

Více

PROTOKOL c /2015

PROTOKOL c /2015 L1393 Zdravotni listav se sidlem v Ostrave Centrum hygicnickych laboratofi Zkusebni laboratof c. 1393 akreditovana CI podle CSN EN ISO/IEC 1 7025 Partyzanske namesti 7, 702 00 Ostrava Narodni referencni

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den SZÚ Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby 15.11.2005

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných

Více

HYDROLAB Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3 List č.: 117 zkušební laboratoř Č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

HYDROLAB Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3 List č.: 117 zkušební laboratoř Č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s..~ tel.: 499841582, fax: 499848520 Revoluční 19, 541 51 Trutnov ~~~~. IČO: 60108711, DIČ: ez60108711 e-mail: hydrolab@vaktu.cz Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

PROTOKOL č. 6410/2010

PROTOKOL č. 6410/2010 PROTOKOL č. 6410/2010 Vyšetření vzorku : 23.8.2010-3.9.2010 Vzorek číslo : 14482/2010 Označení vzorku : S1-Ekocentrum Trkmanka-stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicíc Matrice : písek

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené

Více

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik "/"I.M

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik /I.M Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárne technická laborator, Pražská 16, 102 21 Praha 10 tel. 281017111, fax 281017455, mobil 721933871, e-mail ptl@csias.cz, www.csias.cz/ptl \\\"1"/', A,'''-/ ''',

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šrobárova 48, 10042 Praha 10 Tel. 267081111, Fax: 267082271, E-mail: voda@szu.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šrobárova 48, 10042 Praha 10 Tel. 267081111, Fax: 267082271, E-mail: voda@szu. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šrobárova 48, 10042 Praha 10 Tel. 267081111, Fax: 267082271, E-mail: voda@szu.cz Zn.: V Praze dne 19. 11. 2014 (aktualizace dokumentu ze 7. 6.

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Protokol o zkoušce. Datum vystavení : Laboratoř

Protokol o zkoušce. Datum vystavení : Laboratoř Protokol o zkoušce Identifikace vzorku PR1358263001 Zakázka PR1358263 Datum vystavení Laboratoř Kontakt Ing. Zuzana Kárová Kontakt Zákaznický servis Adresa Velká hradební 3118/48 Adresa Na Harfě 336/9,

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Bazény provozované osobou poskytující péči ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče Plzeňský kraj 2014 Rokycany, 27. února 2015

Více

PŘEDLOŽENÝ VZOREK: 1) Desky (10 x 10 cm) na jedné straně pokryté tvrdým, hladkým, lesklým nátěrem šedé barvy

PŘEDLOŽENÝ VZOREK: 1) Desky (10 x 10 cm) na jedné straně pokryté tvrdým, hladkým, lesklým nátěrem šedé barvy Šrobáron48 Pl-aha 10 10042 TECHFLOOR s.r.o. Pražská 1072 289 12 Sadská VYŘIZUJE: TEL.IFAX.: E-MAIL: 31.10.2006 SZÚ 3007/06 CZŽP 21-1686/06, EX 6364121 Ing. Votavová 267082389 votavova@szu.cz Věc: ODBORNÝ

Více

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody 1 Co znamenají parametry pitné vody Níže uvádíme vysvětlení jednotlivých parametrů rozboru. V hlavičce tabulky je vždy název parametru, a zdali je daný parametr součástí i informativního rozboru ("levnějšího

Více

Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody

Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody Obsah Obecná část Souhrnné informace o přípravě 1 1 Úvod.. 2 2 Příprava a organizace PZZ. 2 3 Hodnocení PZZ. 2 4 Statistická analýza.. 6 5 Literatura. 7 6 Checklist účastníka. 8 Souhrny 7 Dokumentace odběru

Více

Odběry vzorků pitné vody

Odběry vzorků pitné vody Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT# V-6-2014...2 1 Úvod...3 2 Příprava a organizace...3 2.1 Kontrola zdroje (pro stanovení volného chloru)...3 3 Hodnocení odběru...3 3.1 Obecně...3 2. Stanovení

Více

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ Ing. Radka Hušková, Ing. Hana Tomešová Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody email: radka.huskova@pvk.cz ; hana.tomesova@pvk.cz Bromičnany jsou jedním

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, nám. Courieových 886/2, Praha 1- Staré Město, půda Měření bylo provedeno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD A OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODU

PROVOZNÍ ŘÁD A OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODU PROVOZNÍ ŘÁD A OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODU OBCE KŘIVSOUDOV zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb.ve znění zákona č. 274/2003Sb., o ochraně veřejného zdraví,dle zákona č. 254/2001Sb. o vodách v platném znění,

Více

Obsah. Zprávu vypracovali: RNDr. Jaroslav Šašek, Mgr. Petr Pumann, Ivana Jahnová, Alena Dvořáková

Obsah. Zprávu vypracovali: RNDr. Jaroslav Šašek, Mgr. Petr Pumann, Ivana Jahnová, Alena Dvořáková Obsah 1. Úvod... 2 2. Vzorky... 3 2.1. Příprava vzorků... 3 2.2. Kontrola homogenity a zajištění stability... 4 3. Způsob hodnocení ukazatelů... 4 3.1. Zásady hodnocení ukazatelů obecně... 4 3.2. Vztažné

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, náměstí Courieových 886/2, Praha 1 Staré Město, půda. Měření bylo provedeno

Více

Nový Jáchymováček. Obecní úřad. Tolikrát diskutovaná voda a ještě mnohokrát bude

Nový Jáchymováček. Obecní úřad. Tolikrát diskutovaná voda a ještě mnohokrát bude Nový Jáchymováček Obecní úřad Tolikrát diskutovaná voda a ještě mnohokrát bude Chtěl bych shrnout celkovou situaci s vodou v naší obci, abyste si mohli učinit jasný a přehledný obrázek o tom, jak na tom

Více

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 Citace Melounová M.: Zásobování pitnou vodou v ČR v roce 2008 Sborník konference Pitná voda 2010, s. 25-30. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

Více