ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 České Budějovice 2. P2 ČOV České Budějovice Hrdějovice č.p. 598, České Budějovice 3. P3 Beroun Mostníkovská 255, Beroun 3 4. P4 Chrudim K Májovu 152, Chrudim 5. P5 Moravská Třebová Nádražní 6, Moravská Třebová je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. 1. P1 České Budějovice Zkoušky: 1 Stanovení barvy 2 Stanovení pachu a chuti senzoricky prahovými čísly 3* Stanovení zákalu nefelometricky SOP č. 1 (ČSN EN ISO 7887) SOP č. 2 (ČSN EN 1622) SOP č. 3 (ČSN EN ISO 7027) 4* Stanovení teploty SOP č. 4 (ČSN ) 5 Stanovení elektrické konduktivity 6* Stanovení ph potenciometricky 7 Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK acidobazickou titrací 8 Stanovení zásadové neutralizační kapacity ZNK acidobazickou titrací a dopočet forem výskytu oxidu uhličitého SOP č. 5 (ČSN EN 27888) SOP č. 6 (ČSN ISO 10523) SOP č. 7 (ČSN EN ISO SOP č. 8 (ČSN , ČSN ), surová, teplá Pitná, surová, bazénová **, teplá, surová, odpadní, teplá, surová, surová, bazénová **, teplá, surová, surová Strana 1 z celkového počtu 25 stran

2 9 Stanovení vápníku, sumy vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací stanovení hořčíku dopočtem 10 Neobsazeno 11 Stanovení absorbance při vlnové délce 254 nm 12 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK n po n dnech elektrochemicky 13 Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) manganometrickou titrací 14 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) s využitím setu Merck 15a Stanovení amoniaku, amonných iontů a amoniakálního dusíku dopočtem 15b Stanovení amonných iontů odměrnou metodou po destilaci 16 Stanovení dusitanů a dusitanového dusíku dopočtem 17 Stanovení dusičnanů s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem SOP č. 9 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) SOP č. 11 (ČSN ) SOP č. 12 (ČSN EN , ČSN EN ) SOP č. 13 (ČSN EN ISO 8467) SOP č. 14 (ČSN ISO 15705) SOP č. 15 A (ČSN ISO ) SOP č. 15 B (ČSN ISO 5664) SOP č. 16 (ČSN EN 26777) SOP č. 17 (ČSN ISO ), surová, surová Povrchová, surová, surová, bazénová **, teplá Povrchová, surová, surová, bazénová ** Povrchová, surová, surová, surová, bazénová ** Strana 2 z celkového počtu 25 stran

3 18 Stanovení chloridů merkurometrickou titrací 19 Stanovení síranů s chloridem barnatým 20 Stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů molybdenanem amonným a ortofosforečnanového fosforu dopočtem 21 Stanovení rozpuštěných látek sušených při 105 C (RL 105 ) a žíhaných při 550 C (RL 550 ) gravimetricky 22 Stanovení nerozpuštěných látek sušených při 105 C (NL 105 ) a žíhaných při 550 C (NL 550 ) gravimetricky 23 Stanovení veškerých látek VL (sušiny) a obsahu vody gravimetricky 24 Neobsazeno 25 Stanovení celkového dusíku titračně po mineralizaci Dewardovou slitinou a následné destilaci 26 Stanovení celkového fosforu molybdenanem amonným po mineralizaci peroxodisíranem 27 Stanovení jednosytných fenolů aminoantipyrinem po destilaci a extrakci SOP č. 18 (EPA 325.3) SOP č. 19 ( EPA 375.4) SOP č. 20 (ČSN EN ISO 6878) SOP č. 21 (ČSN ) SOP č. 22 (ČSN EN 872, ČSN ) SOP č. 23 (ČSN EN 12880) SOP č. 25 (ČSN ISO 10048) SOP č. 26 (ČSN EN ISO 6878) SOP č. 29 (ČSN ISO 6439), surová, surová, surová, teplá, surová Povrchová, surová Kal, zemina Povrchová, surová Povrchová, surová, surová, odpadní Strana 3 z celkového počtu 25 stran

4 28 Stanovení aniontových tenzidů (MBAS) spektofotometricky po extrakci 29a Stanovení celkových kyanidů po destilaci 29b Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů 30 Stanovení fluoridů potenciometricky (ISE) 31 Stanovení boritanů a boru azomethinem- H 32* Stanovení volného a celkového chloru setem firmy HACH a vázaného chloru dopočtem 33 Stanovení železa s 1,10-fenantrolinem 34 Stanovení manganu 35 Stanovení hliníku s pyrokatecholovou violetí Neobsazeno 57 Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli v nedesinfikovaných vodách metodou membránových filtrů 58 Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli metodou membránových filtrů SOP č. 30 (ČSN EN 903) SOP č. 31A (ČSN ) SOP č. 31 B (ČSN ISO ) SOP č. 32 (ČSN ISO SOP č. 33 (ČSN ISO 9390) SOP č. 34 (manuál firmy HACH, ČSN ISO ) SOP č. 36 (ČSN ISO 6332) SOP č. 37 (ČSN A) SOP č. 38 (ČSN ISO 10566) SOP č. 200 (ČSN ) SOP č. 201 (ČSN EN ISO 9308-, surová, odpadní, surová, odpadní, surová, odpadní, surová, surová Pitná, bazénová **, teplá, surová, surová, surová Povrchová, surová Pitná, surová, bazénová **, teplá Strana 4 z celkového počtu 25 stran

5 59 Stanovení termotolerantních koliformních bakterií metodou membránových filtrů 60 Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránových filtrů 61 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů stanovením počtu kolonií očkováním do živného agarového média při 36 C 62 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů stanovením počtu kolonií očkováním do živného agarového média při 22 C 63 Stanovení Clostridium perfringens metodou membránových filtrů 64 Stanovení mikroskopického obrazu, živé a mrtvé organismy, stanovení abiosestonu 65 Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu 66 Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů 67 Stanovení koaguláza pozitivních stafylokoků metodou membránových filtrů 68 Neobsazeno SOP č. 202 (ČSN ) SOP č. 203 (ČSN EN ISO ) SOP č. 204 (ČSN EN ISO 6222) SOP č. 205 (ČSN EN ISO 6222) SOP č. 206 (Vyhláška MZd č.252/2004 v platném znění, příloha č.6) SOP č. 207 (ČSN , ČSN ) SOP č. 208 (Wanner,J.,Růžičková I. (1995)- Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu. Sborník přednášek AQUA Příbram) SOP č. 209 (ČSN EN ISO 16266) SOP č. 210 (ČSN EN ISO Povrchová, surová, bazénová **, surová, surová, bazénová **, teplá, surová, surová, surová Odpadní Pitná, bazénová **, teplá Bazénová **, teplá Strana 5 z celkového počtu 25 stran

6 69 Stanovení indikátorových mikroorganismů (koliformní b., termotolerantní koliformní b., intest.enterokoky, bakterií rodu Salmonella) 70 Stanovení bakterií rodu Legionella kultivačně SOP č. 212 (AHEM č.7/200 SOP č. 213 (ČSN ISO 11731, ČSN ISO ) 71* Stanovení průhlednosti SOP č. 39 (TNV ) 72 Stanovení oxidačněredukčního SOP č. 40 potenciálu (ČSN ) (ORP) potenciometricky 73* Stanovení ozonu setem firmy HACH SOP č.41 (manuál firmy HACH) Kal, zemina Pitná, bazénová **, teplá Bazénová ** Bazénová ** Bazénová ** v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vzorkování: 1 Odběr vzorků pitných vod SOP č. 400 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb v platném znění) 2 Odběr vzorků podzemních vod (manuální odběr, dynamický odběr) SOP č. 401 ČSN ISO , ČSN ISO ) Předmět odběru Pitná, surová, teplá Podzemní Strana 6 z celkového počtu 25 stran

7 3 Odběr vzorků povrchových vod (manuální odběr) 4 Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr, odběr automatickým vzorkovačem) 5 Odběr vzorků bazénových vod SOP č. 402 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO ) SOP č. 403 ČSN ISO , ČSN ISO ) SOP č. 404 (Vyhl. MZd č.238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458) Předmět odběru Povrchová Odpadní Bazénová ** Strana 7 z celkového počtu 25 stran

8 2. P2 ČOV České Budějovice Zkoušky: 1 Stanovení ph potenciometricky 2 Stanovení ph potenciometricky 3 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) 4 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) s využitím setu Merck 5 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK 5 po 5 dnech elektrochemicky 6 Stanovení nerozpuštěných látek sušených při 105 C (NL 105 ) a žíhaných při 550 C (NL 550 ) gravimetricky 7 Stanovení rozpuštěných látek sušených při 105 C (RL 105 ) a žíhaných při 550 C (RL 550 ) a RAS gravimetricky 8 Stanovení celkového fosforu po mineralizaci, orthofosforečnanů molybdenanem amonným a ortofosforečnanového fosforu dopočtem 9 Stanovení amoniakálního dusíku a amonných iontů odměrnou metodou po destilaci SOP 1A (ČSN ISO 10523) SOP 1B (ČSN EN 12176) SOP 2A (TNV ) SOP 2B (ČSN ISO 15705) SOP 3 (ČSN EN SOP 4 (ČSN EN 872, ČSN ) SOP 5 (ČSN , ČSN ) SOP 6 (ČSN EN ISO 6878) SOP 7 (ČSN ISO 5664) Pitná, surová, odpadní Kal Odpadní Odpadní Odpadní Pitná, surová, odpadní Pitná, surová, odpadní Pitná, surová, odpadní Odpadní Strana 8 z celkového počtu 25 stran

9 10 Stanovení dusičnanů s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem 11 Stanovení dusitanů a dusitanového dusíku dopočtem 12 Stanovení celkového dusíku titračně po mineralizaci Dewardovou slitinou a následné destilaci 13 Stanovení kyselinové neutralizační kapacity do ph 4,5,(KNK 4,5 ) acidobazickou titrací 14 Stanovení veškerých látek -VL (sušiny) a obsahu vody gravimetricky, stanovení ztráty žíháním gravimetricky SOP 8 (ČSN ISO ) SOP 9 (ČSN EN ) SOP 10 (ČSN ISO 10048) SOP 11 (ČSN EN ISO SOP 12 (ČSN EN 12880, ČSN EN 12879) 15* Stanovení teploty SOP 15 (ČSN ) 16* Stanovení volného a SOP 16 celkového chloru (manuál firmy HACH, setem ČSN ISO ) firmy HACH a vázaného chloru dopočtem 17 Stanovení elektrické SOP 19 konduktivity 18 Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) manganometrickou titrací 19 Stanovení železa s 1,10-fenantrolinem (ČSN EN 27888) SOP 23 (ČSN EN ISO 8467) SOP 24 (ČSN ISO 6332) Pitná, surová, odpadní Pitná, surová, odpadní Odpadní Pitná, surová, odpadní Kal Pitná, surová, odpadní Pitná Pitná, surová, odpadní Pitná, surová, odpadní Pitná, surová, odpadní Strana 9 z celkového počtu 25 stran

10 20 Stanovení manganu 21 Stanovení hliníku s pyrokatecholovou violetí 22 Stanovení síranů s chloridem barnatým 23 Stanovení fosforu metodou extrakce lučavkou královskou a následným spektrofotometrickým stanovením molybdenanem amonným 24 Stanovení celkového dusíku modifikovanou Kjeldahlovou metodou SOP 25 (ČSN , část 2 SOP 26 (ČSN ISO 10566) SOP 29 (DIN 38405F5) SOP 101 (ČSN EN 13346, metoda B, ČSN EN ISO 6878) SOP 102 (ČSN ISO 1126 Pitná, surová Pitná, surová, Pitná, surová, odpadní v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Kal Kal Vzorkování: 1 2 Odběr vzorků pitných vod Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) SOP č. 400 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd 252/2004 Sb v platném znění.) SOP č. 403 ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO ) Předmět odběru Pitná, surová, teplá Odpadní Strana 10 z celkového počtu 25 stran

11 3. P3 Beroun Zkoušky: 1 Stanovení absorbance při vlnové délce 254 nm 2 Stanovení barvy 3 Stanovení zákalu nefelometricky 4 Stanovení elektrické konduktivity 5 Stanovení ph potenciometricky SOP č. 1 (ČSN ) SOP č. 2 (ČSN EN ISO 7887) SOP č. 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP č. 4 (ČSN EN 27888) SOP č. 5 (ČSN ISO 10523) 6 Stanovení chloridů argentometrickou titrací SOP č. 6 (ČSN ISO 9297) 7 Stanovení rozpuštěných SOP č. 7 fluoridů (TNV zirkonalizarinem 8 Stanovení dusitanů SOP č. 8 a (ČSN EN 26777) dusitanového dusíku dopočtem 9 Stanovení dusičnanů SOP č. 9 (ČSN ISO ) s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem 10 Stanovení síranů titrací SOP č. 10 (ČSN ) Pitná, bazénová **, bazénová **, bazénová **,odpadní, bazénová **, odpadní, bazénová **, odpadní Strana 11 z celkového počtu 25 stran

12 11 Stanovení ortofosforečnanů, a celkového fosforu molybdenanem amonným. Stanovení celkového fosforu kyvetovým testem HACH 12 Stanovení amonných iontů 13 Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK acidobazickou titrací 14 Stanovení zásadové neutralizační kapacity ZNK acidobazickou titrací 15 Stanovení manganu 16 Stanovení vápníku komplexometrickou titrací 17 Stanovení železa s 1,10-fenantrolinem 18 Stanovení celkového dusíku setem firmy HACH 19 Stanovení sumy vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací, stanovení hořčíku dopočtem po titraci 20 Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) manganometrickou titrací SOP č. 11 (ČSN EN ISO 6878, manuál firmy HACH) SOP č. 12 (ČSN ISO SOP č. 13 (ČSN ISO 9963) SOP č. 14 (ČSN ) SOP č. 15 (ČSN ISO 6333) SOP č. 16 (ČSN ISO 6058) SOP č. 17 (ČSN ISO 6332) SOP č. 18 (ČSN EN ISO , manuál firmy HACH) SOP č. 19 (ČSN ISO 6059) SOP č. 20 (ČSN EN ISO 8467), odpadní, bazénová **, odpadní, odpadní Strana 12 z celkového počtu 25 stran

13 21 Stanovení rozpuštěných látek (RL) a stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky 22 Stanovení nerozpuštěných látek (NL) gravimetricky 23 Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) 24 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK 5 po 5 dnech elektrochemicky 25 Stanovení koliformních bakterií metodou membránových filtrů 26 Stanovení hliníku pyrokatecholovou violetí spekrofotometricky 27 Neobsazeno 28 Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránových filtrů 29 Biologický rozbor stanovení živých a mrtvých organizmů SOP č. 21 (ČSN , ČSN ) SOP č. 22 (ČSN EN 872) SOP č. 23 (ČSN ISO 15705) SOP č. 24 (ČSN EN , ČSN EN ) SOP č. 25 (ČSN ) SOP č. 26 (ČSN ISO 10566) SOP č. 28 (ČSN EN ISO ) SOP č. 29 (ČSN ) 30 Stanovení abiosestonu SOP č. 30 (ČSN ) 31 Stanovení SOP č. 31 termotolerantních (ČSN ) koliformních bakterií a Escherichia coli metodou membránových filtrů 32 Stanovení kultivovatelných mikroorganizmů stanovením počtu kolonií očkováním do živného agarového média při 22 C a 36 C SOP č. 32 (ČSN EN ISO 6222) Pitná, odpadní Pitná, odpadní Povrchová, odpadní, odpadní Povrchová Strana 13 z celkového počtu 25 stran

14 33 Stanovení Costridium perfringens, včetně spor metodou membránových filtrů 34* Stanovení volného a celkového chloru setem firmy HACH a vázaného chloru dopočtem 35 Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli metodou Colilert 18/Quanti-Tray SOP č. 33 (Metoda dle vyhlášky MZd č. 252 / 2004 Sb v platném znění.) SOP č. 34 (manuál firmy HACH, ČSN ISO ) SOP č. 35 (Standardní laboratorní postup IDEXX GmbH, Předpis o pitné vodě TrinkwV 2002) 36* Stanovení teploty SOP č. 36 (ČSN ) 37* Stanovení oxidačně redukčního potenciálu (ORP) potenciometricky 38 Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů SOP č. 37 (ČSN ) SOP č. 38 (ČSN EN ISO 16266) Pitná, bazénová **, odpadní, bazénová ** Bazénová ** Bazénová ** v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 14 z celkového počtu 25 stran

15 Vzorkování: 1 Odběr vzorků pitných vod SOP č. B 1 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění) 2 Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) 3 Odběr vzorků bazénových vod SOP č. B 2 ČSN ISO , ČSN ISO ) SOP č. B 4 ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd č.238/2011 Sb v platném znění.) Předmět odběru Pitná Odpadní Bazénová ** Strana 15 z celkového počtu 25 stran

16 4. P4 Chrudim Zkoušky: 101. Stanovení ph potenciometricky 102. Stanovení elektrické konduktivity 103. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK a zásadové neutralizační kapacity ZNK acidobazickou titrací 104. Stanovení vápníku, sumy vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací, stanovení hořčíku dopočtem po titraci 105. Stanovení zákalu turbidimetricky 106. Stanovení amonných iontů 107. Stanovení dusičnanů s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem 108. Stanovení dusitanů a dusitanového dusíku dopočtem 109. Stanovení železa s 1,10-fenantrolinem 110. Stanovení manganu 111. Stanovení hliníku s pyrokatecholovou violetí SOP č. 1 (ČSN ISO ) SOP č. 2 (ČSN EN ) SOP č. 4 (ČSN EN ISO , ČSN ) SOP č. 5 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) SOP č. 6 (ČSN EN ISO 7027) SOP č. 7 (ČSN ISO SOP č. 9 (ČSN ISO ) SOP č. 10 (ČSN EN 26777) SOP č. 13 (ČSN ISO 6332) SOP č. 14 (ČSN ISO 6333) SOP č. 15 (ČSN ISO 10566) podzemní, odpadní vody a kaly Strana 16 z celkového počtu 25 stran

17 112. Stanovení chloridů argentometrickou titrací SOP č. 16 (ČSN ISO 9297) 113. Stanovení síranů titrací SOP č. 17 (ČSN ) 114. Stanovení fosforečnanů SOP č. 18 molybdenanem amonným (ČSN EN ISO 6878) 115. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) manganometrickou titrací 116. Stanovení huminových látek 117. Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky 118. Neobsazeno 119. Stanovení barvy 120.* Senzorická analýza pitné vody - pach, chuť 121.* Stanovení volného a celkového chloru setem firmy HACH a vázaného chloru dopočtem Neobsazeno 124. Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách metodou membránových filtrů 125. Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli metodou membránových filtrů SOP č. 21 (ČSN EN ISO 8467) SOP č. 23 (ČSN ) SOP č. 26 (ČSN , ČSN ) SOP č. 33 (ČSN EN ISO 7887) SOP č. 41 (ČSN EN 1622, TNV ) SOP č. 24 (manuál firmy HACH, ČSN ISO ) SOP č. 29 (ČSN ) SOP č. 30 (ČSN ) Pitné, povrchové, podzemní, odpadní vody Pitné vody Pitné vody Povrchové, podzemní vody Pitné, povrchové vody Strana 17 z celkového počtu 25 stran

18 126. Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránových filtrů 127. Stanovení mikroskopického obrazu, biosestonu a abiosestonu 128. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií metodou membránových filtrů 129. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů stanovením počtu kolonií očkováním do živného agarového média při 22 C a 36 C 130. Stanovení Clostridium perfringens metodou membránových filtrů SOP č. 31 (ČSN EN ISO ) SOP č. 32 (ČSN , ČSN ) SOP č. 35 (ČSN EN ISO SOP č. 51 (ČSN EN ISO 6222) SOP č. 50 (Vyhláška MZ ČR č.252/2004 Sb. v platném znění, přílohy č.6 Stanovení Clostridium perfringens (včetně spór)) 131.* Stanovení teploty SOP č. 46 (ČSN ) Neobsazeno 201.* Stanovení rozpuštěného kyslíku - elektrochemicky 202. Stanovení dusičnanů s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem 203. Stanovení dusitanů a dusitanového dusíku dopočtem SOP č. 3 (ČSN EN 5814) SOP č. 11 (ČSN ISO ) SOP č. 12 (ČSN EN 26777) Pitné dezinfikované vody Pitné vody podzemní, odpadní vody, kaly Odpadní, povrchové,, kaly Odpadní a povrchové vody Odpadní a povrchové vody Strana 18 z celkového počtu 25 stran

19 204. Stanovení celkového fosforu molybdenanem amonným po mineralizaci 205. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) titračně 206. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK 5 po 5 dnech elektrochemicky 207. Stanovení nerozpuštěných látek (NL) gravimetricky 208. Stanovení amonných iontů odměrnou metodou po destilaci 209. Neobsazeno 210. Stanovení celkového dusíku s využitím setu Merck SOP č. 19 (ČSN EN ISO 6878) SOP č. 20 (ČSN ISO 6060) SOP č. 22 (ČSN EN , ČSN EN ) SOP č. 25 (ČSN EN 872) SOP č. 45 (ČSN ISO 5664) SOP č. 56 (ČSN EN ISO , ČSN , postup firmy Merck) Odpadní a povrchové vody Odpadní a povrchové vody Odpadní, povrchové, Odpadní, povrchové, Odpadní a povrchové vody Odpadní a povrchové vody v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vzorkování: 1 Odběr vzorků pitných vod SOP č. 38 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb. v platném znění) Pitné vody Předmět odběru Strana 19 z celkového počtu 25 stran

20 2 Odběr vzorků povrchových (manuální odběr) 3 Odběr vzorků podzemních vod (manuální odběr) 4 Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) 5 Odběr vzorků kalů (manuální odběr) SOP č. 53 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458) SOP č. 54 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO 19458) SOP č. 39 ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO ) SOP č. 55 ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) Předmět odběru Povrchové vody Podzemní vody Odpadní vody Kaly Strana 20 z celkového počtu 25 stran

21 5. P5 Moravská Třebová Zkoušky: 1. Stanovení ph potenciometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky 4. Stanovení nerozpuštěných látek (NL) gravimetricky 5. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSK n ) luminiscenční sondou 6. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) 7. Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku dopočtem 8. Stanovení celkového fosforu po mineralizaci a fosforečnanů molybdenanem amonným 9. Stanovení železa s 1,10-fenantrolinem 10. Stanovení dusitanů a dusitanového dusíku dopočtem SOP 14/2015 (ČSN ISO 10523) SOP 15/2015 (ČSN EN 27888) SOP 09/2007 (ČSN , ČSN ) SOP 16/2015 (ČSN EN 872) SOP 17/2015 (ČSN ISO 17289) SOP 12/2012 (ČSN ISO 15705) SOP 18/2015 (ČSN ISO 7150 SOP 19/2015 (ČSN EN ISO 6878) SOP 01/2001 (ČSN ISO 6332) SOP 20/2015 (ČSN EN 26777) Pitná, odpadní, povrchová, bazénová ** Pitná, odpadní, povrchová Odpadní, povrchová Odpadní, povrchová Odpadní, povrchová Pitná, odpadní, povrchová, bazénová ** Pitná, odpadní, povrchová Pitná, odpadní, povrchová Strana 21 z celkového počtu 25 stran

22 11. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK acidobazickou titrací 12. Stanovení sumy vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací, stanovení hořčíku dopočtem po titraci 13. Stanovení vápníku komplexometrickou titrací 14. Stanovení chloridů argentometrickou titrací SOP 21/2015 (ČSN EN ISO 9963 SOP 22/2015 (ČSN ISO 6059) SOP 23/2015 (ČSN ISO 6058) SOP 24/2015 (ČSN ISO 9297) 15. Stanovení síranů titrací SOP 25/2015 (ČSN ) 16. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK Mn ) manganometrickou titrací 17. Stanovení manganu 18. Stanovení zákalu turbidimetricky 19. Stanovení barvy 20. Stanovení dusičnanů s kyselinou sulfosalicylovou a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem 21. * Orientační stanovení pachu senzoricky 22. * Orientační stanovení chuti senzoricky SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467) SOP 05/2001 (ČSN , část 2 SOP 03/2001 (ČSN část 34) SOP 02/2001 (ČSN EN ISO 7887) SOP 26/2015 (ČSN ISO ) SOP 07/2005 (ČSN EN 1622, TNV ) SOP 08/2005 (ČSN EN 1622, TNV ) 23. * Stanovení teploty SOP 27/2015 (ČSN ) 24. * Stanovení volného chloru setem HACH fotometricky SOP 04/2005 (předpis firmy HACH) Pitná Pitná Pitná Pitná Pitná Pitná, bazénová ** Pitná Pitná Pitná Pitná, odpadní, povrchová, bazénová ** Pitná Pitná Pitná, odpadní, bazénová ** Pitná, bazénová ** Strana 22 z celkového počtu 25 stran

23 25. * Stanovení celkového chloru setem HACH fotometricky, stanovení vázaného chloru dopočtem 26. Stanovení veškerých látek a obsahu vody gravimetricky (sušina) 27. Stanovení ztráty žíháním gravimetricky 28. Stanovení zákalu nefelometricky Neobsazeno 34 Stanovení celkového dusíku setem HACH 35 Neobsazeno 36. Stanovení dusičnanů setem HACH a dusičnanového a celkového anorganického dusíku dopočtem Neobsazeno 41. Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránových filtrů 42. Stanovení kultivovatelných mikroorganismů stanovením počtu kolonií očkováním do živného agarového média při 22 C a 36 C 43. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií metodou membránových filtrů SOP 10/2007 (předpis firmy HACH) SOP 28/2015 (ČSN EN 12880) SOP 29/2015 (ČSN EN 12879) SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027) SOP 13/2012 (předpis firmy HACH) SOP 11/2011 (předpis firmy HACH) SOP 31/2015 (ČSN EN ISO ) SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222) SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308 Pitná, bazénová ** Kaly Kaly Pitná, bazénová ** Odpadní, povrchová Pitná, odpadní, povrchová, bazénová ** Pitná Pitná Pitná v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 23 z celkového počtu 25 stran

24 Vzorkování: 1. Odběr vzorků pitných vod SPP 01/2001 (ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN ISO , ČSN ISO ČSN EN ISO , Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb. v platném znění) 2. Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) 3. Odběr vzorků povrchových vod (manuální odběr) 4. Odběr vzorků kalů (manuální odběr) 5. Odběr vzorků bazénových vod SPP 02/2003 (ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO ) SPP 13/2003 (ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO ) SPP 14/2003 (ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ) SPP 15/2007 (ČSN EN ISO , ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN EN ISO , Vyhl. MZd č.238/2011 Sb. v platném znění) Předmět odběru Pitná Odpadní Povrchová Kaly Bazénová ** Strana 24 z celkového počtu 25 stran

25 Vysvětlivky: ČSN ČSN EN ČSN EN ISO ČSN ISO DIN EPA ISE MZd SOP SPP TNV Bazénová ** Surová česká technická norma česká verze evropské normy česká verze evropské normy česká verze mezinárodní normy německá technická norma Environmental Protection Agency iontově selektivní elektroda ministerstvo zdravotnictví standardní operační postup standardní pracovní postup odvětvová technická norma vodního hospodářství, vydaná Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR z plaveckého bazénu, z koupelového bazénu, z bazénu pro kojence a batolata a z brouzdaliště odebraná z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou. Strana 25 z celkového počtu 25 stran

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Vsetín 2. Pracoviště Valašské Meziříčí Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 3. Pracoviště Karolinka Vodárenská 640, 756 05 Karolinka Laboratoř je způsobilá

Více

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne: List 1 z 20 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc ČOV Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc 2. Laboratoř Prostějov ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané 3. Laboratoř Zlín ÚV Klečůvka,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30 List 1 z 12 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště pitných vod Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 757342 1.8.2013 2 M-CH 02 Stanovení barvy 7887 1.8.2012 3 M-CH 03 Stanovení zákalu 7027 1.1.2001 4 M-CH 04 Stanovení elektrické konduktivity ČSN EN 27888 1.7.1996 5 M-CH

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Dolní novosadská, Olomouc. referent laboratoře analytik. Identifikace zkušebního postupu/metody S-01 (ČSN ISO 10523:2010) S-03 (ČSN ISO 6332)

Dolní novosadská, Olomouc. referent laboratoře analytik. Identifikace zkušebního postupu/metody S-01 (ČSN ISO 10523:2010) S-03 (ČSN ISO 6332) List 1 z 22 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Helena Bergerová Ing. Monika Vacková Miroslava Kosinová Marie Tomaštíková Danuše Švestková Renata

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Laboratoř VIS Křížová 472/47, Praha 5

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Laboratoř VIS Křížová 472/47, Praha 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení absorbance SOP 1 (ČSN 75 7360) 2. Stanovení kyselinové SOP 2 neutralizační kapacity (ČSN EN ISO 9963-1,

Více

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice Pražská tř. 490/90, České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice Pražská tř. 490/90, České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Více

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO 10523) 2 Stanovení

Více

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Brno Soběšická 151, 638 00, Brno 2. Pracoviště Boskovice Podlesí, 680 01, Boskovice 3. Pracoviště Jihlava Žižkova 93, 586 01 Jihlava 4. Pracoviště Třebíč laboratoř

Více

Severočeská servisní a.s. Útvar kontroly jakosti Přítkovská 1689, Teplice

Severočeská servisní a.s. Útvar kontroly jakosti Přítkovská 1689, Teplice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Středisko laboratoří Most Dělnická 161, 434 01 Most Laboratoř Most (P1) 2. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, 463 11 Liberec Laboratoř Liberec (P2A) 3. Středisko

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti Přítkovská 1689, Teplice

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Útvar kontroly jakosti Přítkovská 1689, Teplice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Středisko laboratoří Most Dělnická 161, 434 01 Most Laboratoř Most (P1) 2. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, 463 11 Liberec Laboratoř Liberec (P2A) 3. Středisko

Více

EKO - LAB Žamberk, spol. s r.o. Zkušební laboratoř Zemědělská 1004, Žamberk

EKO - LAB Žamberk, spol. s r.o. Zkušební laboratoř Zemědělská 1004, Žamberk Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1.* Stanovení teploty SOP-CH-01-00 (ČSN 75 7342)

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO ) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO ) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN 75 7360) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO 11905-1) SOP 507 (ČSN ISO 7890-3) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

SOP č.3/2013/iii (ČSN ISO 10523) SOP č.1b (ČSN EN 12176) SOP č.8/2013/iii (ČSN EN 27888) SOP č.3 (ČSN ISO ) SOP č.39/2015/iii (ČSN )

SOP č.3/2013/iii (ČSN ISO 10523) SOP č.1b (ČSN EN 12176) SOP č.8/2013/iii (ČSN EN 27888) SOP č.3 (ČSN ISO ) SOP č.39/2015/iii (ČSN ) Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Brno Soběšická 151, 638 00, Brno 2. Pracoviště Boskovice Podlesí, 680 01, Boskovice 3. Pracoviště Jihlava Žižkova 93, 586 01 Jihlava 4. Pracoviště Třebíč laboratoř

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 01 (ČSN EN ISO 6222) SOP 07 (ČSN EN ISO :2015) SOP 12 (firemní návod IDEXX Laboratories)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 01 (ČSN EN ISO 6222) SOP 07 (ČSN EN ISO :2015) SOP 12 (firemní návod IDEXX Laboratories) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1 Stanovení celkového počtu mikroorganismů 2 Stanovení počtu koliformních bakterií 3 Stanovení počtu kvasinek a plísní

Více

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1 Stanovení celkového počtu mikroorganismů 2 Stanovení počtu koliformních bakterií 3 Stanovení počtu kvasinek a plísní

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody 1. strana z 30 Příloha č. 1 k SOP č. MK7 / Flexibilní rozsah akreditace Seznam akreditovaných zkoušek Platí od: 1.5.2015 Příloha č. 1 k SOP

Více

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Vodohospodářské laboratoře Soběšická 151, Lesná, Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Vodohospodářské laboratoře Soběšická 151, Lesná, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Brno Soběšická 151, Lesná. 638 00, Brno 2. Pracoviště Boskovice Podlesí, 680 01, Boskovice 3. Pracoviště Jihlava Žižkova 93, 586 01 Jihlava 4. Pracoviště Třebíč

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK. (se specifikací flexibilních zkoušek) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody 1. strana z 30 Příloha č. 1 k SOP č. MK7 / Flexibilní rozsah akreditace Seznam akreditovaných zkoušek Platí od: 1.2.2016 Příloha č. 1 k SOP

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012

Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012 List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Zákazník : Obec Lukavec u Hořic Lukavec 120, 50801 Hořice Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO )

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO ) List 1 z 12 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u manažera

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Praha 2. Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Praha Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 Hloubětín 2. Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Praha Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9-Hloubětín 2. Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

. v\. ~~~ CJ,f-/'t() ~ ~ -~

. v\. ~~~ CJ,f-/'t() ~ ~ -~ Pfiloha je nedilnou soucasti Za OlSavkou 290, Sady, 686 01 Uherske Hradiste Pracoviste zkusebni laboratore: 1. Laborator pitnych vod Za OlSavkou 290, Sady, 686 01 Uherske Hradiste Laboratofje zpusobila

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Nemocničná č.4, 911 01 Trenčín Strana 1 z 5 Cenník laboratórnych rozborov a odborných posudkov Chemické vyšetrenia Voda pitná, povrchová, odpadová, voda z dialyzačnej jednotky Úprava vzorky Homogenizácia

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Společnost spravuje celkem 7 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů. Centrální laboratoř (dále jen

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

Protokol o zkoušce č /2016

Protokol o zkoušce č /2016 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Protokol o zkoušce č. 45357/2016 Pitná voda Zákazník: Obec Ratměřice Ratměřice 72 257 03 Ratměřice

Více

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019 Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 Email: lipova@velkebrezno.cz Tel.: 412 511 639 Stránky obce: www.velkebrezno.cz mob: 606 612 647 Vodárenský a kanalizační provoz Vyřizuje

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha 2 Plzeň Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň 3 Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

Vody pitné, povrchové, minerální a bazény

Vody pitné, povrchové, minerální a bazény Vody pitné, povrchové, minerální a bazény Název zkoušky Mikrobiologické ukazatele Clostridium perfringens Enterokoky ve 100 ml Enterokoky ve 250 ml Escherichia coli ve 100 ml Escherichia coli ve 250 ml

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2016 Platnost od: 16.12.2015 Účinnost od: 01.01.2016 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2015 z 9.12.2014 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

březen červen 2015, Praha, Brno, Ostrava

březen červen 2015, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/1, Praha 5 PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 53 12 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: PT/CHA//2015 (akreditovaný jako

Více

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 - Laboratoř chemická 2. 622 - Laboratoř metalografická 3. 623 - Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 - Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

březen červen 2018, Praha, Brno, Ostrava

březen červen 2018, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 86/1, Praha PSČ: 1 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 3 12 https://www.cslab.cz Pokyny k PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: PT/CHA//2018 (akreditovaný jako PT

Více

Laboratoř analytické chemie Černošice

Laboratoř analytické chemie Černošice ŘD 019 GEMATEST spol. s r.o. tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od: 1.5.2009 Zkušební laboratoř 1291.2

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř Praha Na Hutmance 5a, Praha 5, PSČ

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř Praha Na Hutmance 5a, Praha 5, PSČ Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

březen červen 2016, Praha, Brno, Ostrava

březen červen 2016, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/1, Praha 5 PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 53 12 http://www.cslab.cz Pokyny k PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: Seminář: Zasílání výsledků:

Více

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. ORLICKÁ LABORATOŘ Lhotka 219, Česká Třebová ZP 002 (ČSN ) ZP 003 (ČSN EN ISO ) ZP 004 (ČSN EN ISO 6222)

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. ORLICKÁ LABORATOŘ Lhotka 219, Česká Třebová ZP 002 (ČSN ) ZP 003 (ČSN EN ISO ) ZP 004 (ČSN EN ISO 6222) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Voda na koncentrační úrovni surové, balené, pitné, podzemní a povrchové vody. březen červen 2019, Praha, Brno, Ostrava

Voda na koncentrační úrovni surové, balené, pitné, podzemní a povrchové vody. březen červen 2019, Praha, Brno, Ostrava CSlab spol. s r.o. Bavorská 86/1, Praha PSČ: 1 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel/fax: 22 3 12 https://www.cslab.cz Pokyny k PT: Matrice: Ukazatele: Termín a místo: Analýzy: Zasílání výsledků: Výsledky: Předání

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 3/2015 Platnost od: 9.12.2014 Účinnost od: 1.1.2015 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2014 z 18.12.2013 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a

Více

tel: fax: CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 Stodůlky PSČ:

tel: fax: CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 Stodůlky PSČ: CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/1, Praha 5 Stodůlky PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 22 53 12 fax: 22 52 12 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: PT/CHA/8/2018 (akreditovaný jako PT

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png Protokol o zkoušce Zakázka : PR1426437 Datum vystavení : 3.5.214 Oprava : 1 Laboratoř : : Věra Polanecká : Zákaznický servis : divize AQUQ : Na

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. Hutní a chemické laboratoře Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice

ArcelorMittal Ostrava a.s. Hutní a chemické laboratoře Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Mechanická zkušebna 2. Laboratoř strukturních rozborů 3. Spektrometrická laboratoř 4. Vodohospodářská laboratoř 5. Provozní laboratoře Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR144888 Datum vystavení : 12.9.214 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

Studentská PARDUBICE.

Studentská PARDUBICE. Studentská 95 532 10 PARDUBICE www.uni-pardubice.cz KVALITA PRAMENŮ A STUDÁNEK V PARDUBICKÉM KRAJI Marcela Pejchalová 1, Petra Hanzalová 1, Jarmila Vytřasová 1, Radovan Metelka 2 1 Katedra biologických

Více

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635

Protokol o zkoušce. : Zákaznický servis : Zahradní 768. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 464 01 Frýdlant Česká republika : +420 284 081 635 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1556676 Datum vystavení : 1.9.215 : Frýdlantská vodárenská společnost, Laboratoř : a.s. : Alena Najvrtová Kontakt : Zákaznický servis : Zahradní 768 Adresa

Více

PT/CHA/8/2017 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti odpadní vody Základní chemický rozbor

PT/CHA/8/2017 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti odpadní vody Základní chemický rozbor CSlab spol. s r.o. Bavorská 86/1, Praha Stodůlky PSČ: 1 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 22 3 12 fax: 22 2 12 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: PT/CHA/8/2017 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2018 Platnost od: 11.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2017 z 5.12.2016 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

PT/CHA/8/2016 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody Základní chemický rozbor

PT/CHA/8/2016 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody Základní chemický rozbor CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 Stodůlky PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 224 453 124 fax: 224 452 124 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: PT/CHA/8/2016 (akreditovaný

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2017 Platnost od: 5.12.2016 Účinnost od: 1.1.2017 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2016 z 16.12.2015 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

PT/CHA/8/2015 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody Základní chemický rozbor

PT/CHA/8/2015 (akreditovaný jako PT 32) Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody Základní chemický rozbor CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 Stodůlky PSČ: 155 00 e-mail:cslab@cslab.cz tel: 224 453 124 fax: 224 452 124 http://www.cslab.cz Označení PT: Matrice: Ukazatele: PT/CHA/8/2015 (akreditovaný

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2019 Platnost od: 11.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2018 z 11.12.2017 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843

Více

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru

Více

SOP - 7 (ČSN ISO ) SOP - 8 (ČSN )

SOP - 7 (ČSN ISO ) SOP - 8 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab..cz

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

1 Pracoviště Chudobín LITOLAB, spol. s r.o., 2 Pracoviště Prostějov LITOLAB, spol. s r.o., Kralický Háj-areál NAVOS, Kralice na Hané

1 Pracoviště Chudobín LITOLAB, spol. s r.o., 2 Pracoviště Prostějov LITOLAB, spol. s r.o., Kralický Háj-areál NAVOS, Kralice na Hané Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Chudobín, 2 Pracoviště Prostějov, Kralický Háj-areál NAVOS, 798 12 Kralice na Hané Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více