Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100"

Transkript

1 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN : Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) fyzikální odolnost (5.1) odolnost proti chemikáliím (6.1) EN 13813: potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic Výrobce Systém/y posuzování a ověřování stálostí stavebního výrobku Harmonizovaná norma Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D Stühlingen EN : Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách) systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně) EN 13813: systém 4 (pro použití v interiérech) systém 4 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně) EN : ZA.1d, ZA.1f, ZA.1gEN SR-B1,5-AR1-IR4 Notifikovaná osoba EN , systém 2+: Notifikované pracoviště JAKOSTNÍ SDRUŽENÍ NĚMECKÉ STAVEBNÍ CHEMIE, REG. SDRUŽ., identifikační číslo 0921, provedlo vstupní prohlídku závodu a podnikové výrobní kontroly a rovněž průběžné sledování, hodnocení a evaluaci podnikové výrobní kontroly podle systému 2+ a vystavilo následující dokumentaci:osvědčení o shodě podnikové výrobní kontrolyen , systém 3: notifikované pracoviště MPA Drážďany s. r. o., identifikační číslo 0767, provedlo typovou zkoušku z hlediska chování při požáru podle systému 3 a vystavilo následující dokumentaci: zkušební zpráva (zprávy) (systém ochrany povrchu StoCretec OS se StoPox WL 100) EN 13813, systém 4: 0767, 0921 Evropské technické posouzení Přiměřená technická dokumentace Není relevantní : E fl (StoDok_ _2)

2 2 / 5 Deklarované prohlášení výrobek se používá v systémech ochrany povrchu: StoCretec OS tvořeno těmito složkami: StoPox WG 100 StoPox WL 100 Důležité vlastnosti Výkon Harmonizovaná technická specifikace Paropropustnost Pevnost v odtrhu B(fl) - s1 jako součást výrobku StoCretec OS E(fl) (StoDok_ _2) jako součást výrobku StoCretec OS Třída I jako součást výrobku StoCretec OS B 1,5 jako součást výrobku StoCretec OS Absorpce zvuku Propustnost pro vodu Odolnost proti opotřebení Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti Odolnost proti otěru AR1..jako součást výrobku StoCretec OS 2,0 (1,5) N/mm² jako součást výrobku StoCretec OS Ztráta hmoty < 3000 mg jako součást výrobku StoCretec OS Antistatické vlastnosti Chemická odolnost NPD jako součást výrobku StoCretec OS Uvolňování korozivních látek SR jako součást výrobku StoCretec OS Síťový řez NPD jako součást výrobku StoCretec OS Drsnost Třída III jako součást výrobku StoCretec OS Umělé vystavení povětrnostním vlivům NPD jako součást výrobku StoCretec OS Lineární smršťování Nelze stanovit jako součást výrobku StoCretec OS Izolace kročejového hluku Tepelná izolace

3 3 / 5 Odolnost proti náhlým změnám teploty Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu NPD jako součást výrobku StoCretec OS w < 0,1 kg/(m²*h 0,5 ) jako součást výrobku StoCretec OS Rázová pevnost třída I jako součást výrobku StoCretec OS Rázová pevnost Součinitel tepelné roztažnosti Odolnost proti chemikáliím IR4 jako součást výrobku StoCretec OS EN 13813: 2002 NPD jako součást výrobku StoCretec OS NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám úbytek tvrdosti < 50 % jako součást výrobku StoCretec OS Nebezpečné látky Přídržnost na mokrý beton NPD jako součást výrobku StoCretec OS NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost vůči změnám teplot Pevnost v tlaku Prostupnost pro oxid uhličitý 2,0 (1,5) N/mm² jako součást výrobku StoCretec OS Nelze stanovit jako součást výrobku StoCretec OS Sd >50 m jako součást výrobku StoCretec OS Schopnost překlenutí trhlin NPD jako součást výrobku StoCretec OS Vlastnosti výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Sto SE & Co. KGaA D Stühlingen V zast. Dr. Hans Klein / ved. odd. schvalování a testování Příloha: bezpečnostní list

4 4 / 5 Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen , 0921 PROD0607 StoPox WL 100 EN : ZA.1d, ZA.1f, ZA.1g EN SR-B1,5-AR1-IR4 EN : Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) fyzikální odolnost (5.1) odolnost proti chemikáliím (6.1) EN 13813: potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic B(fl) - s1 jako součást výrobku StoCretec OS E(fl) (StoDok_ _2) jako součást výrobku StoCretec OS Pevnost v odtrhu B 1,5 jako součást výrobku StoCretec OS Paropropustnost Třída I jako součást výrobku StoCretec OS Absorpce zvuku NPD jako součást výrobku StoCretec OS Propustnost pro vodu NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti opotřebení AR1 jako součást výrobku StoCretec OS Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti 2,0 (1,5) N/mm² jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti otěru Ztráta hmoty < 3000 mg jako součást výrobku StoCretec OS Antistatické vlastnosti NPD jako součást výrobku StoCretec OS Chemická odolnost NPD jako součást výrobku StoCretec OS Uvolňování korozivních látek SR jako součást výrobku StoCretec OS Síťový řez NPD jako součást výrobku StoCretec OS Drsnost Třída III jako součást výrobku StoCretec OS Umělé vystavení povětrnostním vlivům NPD jako součást výrobku StoCretec OS Lineární smršťování Nelze stanovit jako součást výrobku StoCretec OS Izolace kročejového hluku NPD jako součást výrobku StoCretec OS Tepelná izolace NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti náhlým změnám teploty NPD jako součást výrobku StoCretec OS

5 5 / 5 Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu w < 0,1 kg/(m²*h 0,5 ) jako součást výrobku StoCretec OS Rázová pevnost třída I jako součást výrobku StoCretec OS Rázová pevnost IR4 jako součást výrobku StoCretec OS Součinitel tepelné roztažnosti NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti chemikáliím NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám úbytek tvrdosti < 50 % jako součást výrobku StoCretec OS Nebezpečné látky NPD jako součást výrobku StoCretec OS Přídržnost na mokrý beton NPD jako součást výrobku StoCretec OS Odolnost vůči změnám teplot 2,0 (1,5) N/mm² jako součást výrobku StoCretec OS Pevnost v tlaku Nelze stanovit jako součást výrobku StoCretec OS Prostupnost pro oxid uhličitý Sd >50 m jako součást výrobku StoCretec OS Schopnost překlenutí trhlin NPD jako součást výrobku StoCretec OS