STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva"

Transkript

1 1020 STOMIX, spol. s r.o Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz prohlášení o vlastnostech Reakce na oheň ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Vodotěsnost: viz prohlášení o vlastnostech Nasákavost: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost mechanickému poškození: viz prohlášení o vlastnostech Propustnost pro vodní páru: viz prohlášení o vlastnostech Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky Pevnost připevnění: viz prohlášení o vlastnostech Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost zatížení větrem: viz prohlášení o vlastnostech Tepelný odpor ETICS: viz prohlášení o vlastnostech 1 / 14

2 Zamýšlené použití Výrobce Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: STX.THERM ALFA jedinečný identifikační kód: Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva STOMIX, spol. s r.o., Skorošice 197, Česká republika Technická specifikace ETA-05/0054 vydané TZÚS, s.p. NB 1020, ze dne 08/08/2016 Číslo certifikátu CPR Základní charakteristika Reakce na oheň Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Vlastnost viz tabulka 2 pro jednotlivé varianty harmonizovaná technická specifikace ETAG 004 použitý Vodotěsnost vyhovuje ETAG 004 použitý Nasákavost viz tabulka 3 pro ETAG 004 použitý jednotlivé varianty Odolnost mechanickému poškození viz tabulka 4 ETAG 004 použitý systém posuzování Notifikovaná osoba 1 PAVUS, a.s. NB 1391 Propustnost pro vodní páru Nebezpečné látky Pevnost připevnění (příčný posun) Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku viz tabulka 5 neobsahuje nebezpečné látky není požadováno (bez omezení délkových rozměrů ETICS) 0,08 MPa vyhovuje ETAG 004 použitý ETAG 004 použitý ETAG 004 použitý ETAG 004 použitý ETAG 004 použitý Odolnost zatížení větrem viz tabulka 6a ETAG 004 použitý Tepelný odpor rozmezí tloušťky ETAG 004 použitý tepelně izolačního výrobku: min. 50 mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti (λ D ) je uveden v bodu 1.1 a 2.1 tabulky 1, bodový součinitel prostupu tepla (χ) je uveden v bodu 2.3 tabulky 1 - TZUS, s.p. NB / 14

3 Tabulka 1: Skladby ETICS Způsob připevnění Součásti Další údaje 1. Částečně nebo plně lepený ETICS 2. ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením technická specifikace / popis 1.1 Izolační výrobek prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS) Izolační výrobek z EPS (typ se standardní tepelnou vodivostí) podle EN Izolační výrobek z EPS (typ se sníženou tepelnou vodivostí - s přídavkem grafitu) podle EN Lepicí hmoty ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101 ALFAFIX PUR deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D = 0,036 až 0,040 W/mK Reakce na oheň E deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D = 0,031 až 0,032 W/mK Reakce na oheň E 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % Spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] EN EN Hmota na bázi polyuretanu 2.1 Izolační výrobek prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS) Izolační výrobek z EPS (typ se standardní tepelnou vodivostí) podle EN deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D = 0,036 až 0,040 W/mK Reakce na oheň E 4,0-5,0 4,0-5,0 4,0-5,0 4,0-5, m 2 /kov. nádoba (dle specifikace výrobce) 3 / Nanášený pruh lepidla cca 3 cm široký EN min. 50

4 Izolační výrobek z EPS (typ se sníženou tepelnou vodivostí - s přídavkem grafitu) podle EN Lepicí hmoty ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101 ALFAFIX PUR deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D = 0,031 až 0,032 W/mK Reakce na oheň E min. 30 % min. 30 % min. 30 % min. 30 % 30 % 2.3 Hmoždinky pro připevnění izolačních desek EJOT H3 0,000 W/K EN min. 50 Hmota na bázi polyuretanu ETA 14/0130 2,1-5,0 2,1-5,0 2,1-5,0 2,1-5, m 2 /kov. nádoba (dle specifikace výrobce) - Nanášený pruh lepidla cca 3 cm široký ejotherm STR U 2G ETA 04/0023 ejotherm NTK U 0,000 W/K 0,5 kn/mm ETA 07/ / 14

5 ejotherm H1 eco 0,001 W/K ETA 11/0192 BRAVOLL PTH-X 0,000 W/K A, B ETA 05/0055 BRAVOLL PTH-SX plastové šroubovací 0,000 W/K 0,5 kn/mm ETA 10/0028 BRAVOLL PTH-KZ 0,7 kn/mm, D ETA 05/0055 BRAVOLL PTH-S 0,9 kn/mm ETA 08/0267 BRAVOLL PTH-EX 0,001 W/K, D ETA 13/0951 WKTHERM S ETA 13/ / 14

6 WKTHERM Ø 8 ETA 11/0232 Wkret-met eco-drive ETA 13/0107 Wkret-met eco-drive S ETA 13/0107 LTX Ø 8 0,000 W/K 0,2 kn/mm ETA 09/0001 LMX Ø 8 0,003 W/K 0,2 kn/mm ETA 09/0001 WKRET-MET-LFM Ø 8 0,004 W/K 0,5 kn/mm ETA 06/0080 FIXPLUG Ø 8 NPD ETA 11/ / 14

7 Termoz SV II ecotwist fischer TERMOZ CS 8 0,000 dle montáže 0,96 kn/mm ETA 12/0208 ETA 14/0372 fischer TERMOZ CN 8 0,001 W/K 0,4 kn/mm, D ETA 09/0394 fischer TERMOZ PN 8 0,000 W/K ETA 09/0171 fischer TERMOFIX CF 8 0,5 kn/mm ETA 07/0287 Koelner TFIX-8M 1,0 kn/mm ETA 07/0336 Koelner TFIX-8S ETA 11/ / 14

8 Koelner TFIX-8ST ETA 11/0144 Hilti SD-FV 8 0,000 W/K 0,3 kn/mm ETA 03/0028 Spiral Anksys SA15+ Speciální injektované kotvy Kromě výše uvedených, mohou být v sestavě použity další typy hmoždinek s ETA podle, za předpokladu, že splňují následující požadavky: 0,001 - dle montáže, E Průměr talířku Tuhost talířku Síla při porušení talířku 3. Vnější souvrství Součásti Další vlastnosti ETA 13/0527 Požadavky 3.1 Hmota pro vytváření základní vrstvy ALFAFIX S1 - ALFAFIX S Výztuž VT1 - R131 A101, - R131 A102, - SSA VT1/1 - R117 A101, - SSA alkaliodolná alkaliodolná 60 mm Povrchová 0,3 kn/mm montáž: Zapuštěná montáž Větší z hodnot R panel a R joint v příslušné tabulce 6a tohoto prohlášení technická Spotřeba specifikace / [kg/m 2 ] popis Skleněná síťovina Skleněná síťovina cca 3,8 cca 3,8 Tloušťka [mm] 3 (průměrně) 3 (průměrně) 8 / 14

9 R330 - R 267 A101 (pancéřová tkanina užívána jako doplněk k VT1 nebo VT1/1 ke zvýšení mechanické odolnosti) 3.3 Penetrační nátěr HC-4 HC-5 alkaliodolná pro BETADEKOR A-, BETADEKOR SA-, ALFADEKOR G pro BETADEKOR SI-, BETADEKOR V- Skleněná síťovina - 0,20-0, ,20-0,24 - EH BRICK FLEXY - 0,09 0, Konečná povrchová úprava BETADEKOR AF Max. BETADEKOR AD velikost zrna 1,5-2,0-2,5-3,0 BETADEKOR SIF BETADEKOR SID BETADEKOR VF BETADEKOR VD BETADEKOR SAF BETADEKOR SAD mm Max. velikost zrna 1,5-2,0-2,5-3,0 mm Max. velikost zrna 1,5-2,0-2,5-3,0 mm Max. velikost zrna 1,5-2,0-2,5-3,0 mm Další možné povrchové úpravy BRICK FLEXY omítkové pásky k přímému použití ALFAFIX BS ALFADEKOR G lepicí a spárovací hmota pro BRICK FLEXY mozaiková omítka Pojivová báze: akrylátový kopolymer Pojivová báze: silikonová pryskyřice, akrylátový kopolymer Pojivová báze: silikátové pojivo modifikované silikonovou pryskyřicí Pojivová báze: akrylátový kopolymer modifikovaný silikonovou emulzí Pojivová báze: vodný vinylový kopolymer Pojivová báze: akrylátový kopolymer Pojivová báze: akrylátový kopolymer 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 dle velikosti zrna 66 ks/m 2 3,0 2,2-2,5 1,0-2,0 4,0-6,0 2,0 9 / 14

10 Tabulka 2: Reakce na oheň ETICS Konfigurace Obsah organických látek/spalné teplo lepicí hmota max. 3,24 % / - EPS desky kg/m 3 - / - Obsah retardérů hoření bez retardérů hoření V množství zaručující evropskou třídu A1 podle EN Hmoždinky/kotvy - / Omítkový systém složený ze základní vrstvy ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 a s konečnou povrchovou úpravou: BETADEKOR A-, BETADEKOR SI-, BETADEKOR SA-, BETADEKOR V- Omítkový systém složený ze základní vrstvy ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 a konečných povrchových úprav: - BRICK FLEXY - ALFADEKOR G EPS s objemovou hmotností vyšší než 20 kg/m 3 Systém ETICS s použitím lepicí hmoty na bázi polyuretanu (ALFAFIX PUR) max. 7,96 % / - - / - - / - bez retardérů hoření bez retardérů hoření bez retardérů hoření Evropská třída dle EN (a v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364) B - s1, d0 Nebylo posouzeno (dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364) Nebylo posouzeno (dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364) Tabulka 3: Nasákavost vody (ETAG 004 článek ) Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 BETADEKOR A- X - BETADEKOR SI- X - Vnější souvrství: základní vrstva ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 + konečné povrchové úpravy dle tabulky a s odpovídajícími penetračními nátěry: BETADEKOR V- X - BETADEKOR SA- X - ALFADEKOR G X - BRICK FLEXY + ALFAFIX BS X - 10 / 14

11 Tabulka 4: Odolnost proti mechanickému poškození (ETAG 004 článek ) EPS deska + základní vrstva ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 s variantou výztuže + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry: 1x skleněná síťovina VT1 nebo VT1/1 2x skleněná síťovina VT1 nebo VT1/1 1x skleněná síťovina VT1 nebo VT1/1 + pancéřová tkanina R330 BETADEKOR A- 15, 20, 25, 30 Kategorie II Kategorie I BETADEKOR SI- 15, 20, 25, 30 Kategorie II Kategorie I BETADEKOR V- 15, 20, 25, 30 Kategorie II Kategorie I Kategorie II BETADEKOR SA- 15, 20, 25, 30 Kategorie II Kategorie I ALFADEKOR G ALFAFIX BS a BRICK FLEXY Kategorie III (základní vrstva ALFAFIX S1) Kategorie II (základní vrstva ALFAFIX S101 Kategorie I (základní vrstva ALFAFIX S1) Kategorie II (základní vrstva ALFAFIX S1) Nebylo posouzeno Nebylo posouzeno Nebylo posouzeno Nebylo posouzeno Nebylo posouzeno Tabulka 5: Propustnost vodních par (ETAG 004 článek ) základní vrstva ALFAFIX S1 s variantou výztuže + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry: BETADEKOR A- 15 BETADEKOR A- 20 BETADEKOR A- 25, 30 BETADEKOR SI- 15 BETADEKOR SI- 20 BETADEKOR SI- 25, 30 BETADEKOR V- 15 BETADEKOR V- 20 BETADEKOR V- 25, 30 BETADEKOR SA- 15 BETADEKOR SA- 20 BETADEKOR SA- 25, 30 ALFADEKOR G ALFAFIX BS + BRICK FLEXY ekvivalentní vzduchová vrstva S d 0,37 m 0,39 m 0,26 m 0,16 m 0,18 m 0,20 m 0,09 m 0,11 m 0,12 m 0,19 m 0,19 m 0,21 m 0,35 m 0,34 m 11 / 14

12 základní vrstva ALFAFIX S101 s variantou výztuže + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry: BETADEKOR A- 15 BETADEKOR A- 20 BETADEKOR A- 25, 30 BETADEKOR SI- 15 BETADEKOR SI- 20 BETADEKOR SI- 25, 30 BETADEKOR V- 15 BETADEKOR V- 20 BETADEKOR V- 25, 30 BETADEKOR SA- 15 BETADEKOR SA- 20 BETADEKOR SA- 25, 30 ALFADEKOR G ALFAFIX BS + BRICK FLEXY ekvivalentní vzduchová vrstva S d 0,25 m 0,25 m 0,28 m 0,14 m 0,14 m 0,16 m 0,10 m 0,12 m 0,13 m 0,29 m 0,20 m 0,21 m 0,39 m 0,27 m Tabulka 6a: Odolnost zatížení sáním větru (ETAG 004 článek ) Popis kotvy Vlastnosti EPS Maximální zatížení Obchodní název Způsob montáže Průměr talíře (mm) ejotherm NTU (ETA 05/0009) ejotherm STR U 2G (ETA 04/0023) ejotherm NTK U (ETA 07/0026) TERMOZ 8 UZ (ETA 02/0019) TERMOZ 8 NZ (ETA 03/0019) BRAVOLL PTH-KZ (ETA 05/0055) Povrchová montáž Viz příloha č. 6b povrchová montáž 60 nebo více ejotherm STR U 2G (ETA 04/0023) BRAVOLL PTH-SX (ETA 10/0028) BRAVOLL PTH-S (ETA 08/0267) Wkret-met eco-drive (ETA 13/0107) Wkret-met eco-drive S (ETA 13/0107) fisher termoz CS 8 (ETA 14/0372) Koelner TFIX-8ST (ETA 11/0144) Zapuštěná montáž Tloušťka (mm) Pevnost (kpa) 100 Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku R panel R joint min. hodnota: 0,51 kn střední hodnota: 0,52 kn min. hodnota: 0,40 kn střední hodnota: 0,43 kn min. hodnota: 0,41 kn střední hodnota: 0,42 kn min. hodnota: 0,36 kn střední hodnota: 0,39 kn min. hodnota: 0,47 kn střední hodnota: 0,48 kn min. hodnota: 0,36 kn střední hodnota: 0,39 kn 12 / 14

13 Popis kotvy Vlastnosti EPS Obchodní název fisher termoz SV II ecotwist (ETA 12/0208) Způsob montáže Speciální montáž Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 100 Maximální zatížení Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku R panel R joint min. hodnota: 0,49 kn střední hodnota: 0,53 kn min. hodnota: 0,44 kn střední hodnota: 0,48 kn Popis kotvy Vlastnosti EPS Obchodní název Spiral Anksys SA15+ (ETA 13/0527) Způsob montáže Speciální montáž Průměr kotvy (mm) 14 Tloušťka (mm) 80 Pevnost (kpa) 100 Maximální zatížení Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku R panel R joint min. hodnota: 0,79 kn střední hodnota: 0,88 kn min. hodnota: 0,73 kn střední hodnota: 0,81 kn Tabulka 6b: Odolnost sání větrem charakteristická únosnost v podkladu Obchodní název Průměr talíře (mm) Povrchová montáž Charakteristická odolnost proti vytržení Tuhost talířku (kn/mm) Síla při porušení talířku (kn) EJOT H3 60 viz ETA 14/0130 0,60 1,25 ejotherm STR U 2G 60 viz ETA 04/0023 0,60 2,08 ejotherm NTK U 60 viz ETA 07/ ,50 1,44 ejotherm H1 eco 60 viz ETA 11/0192 0,60 1,40 ejotherm H1 eco 60 viz ETA 11/0192 0,60 1,40 BRAVOLL PTH-X 60 viz ETA 13/0951 0,60 1,50 BRAVOLL PTH-EX 60 viz ETA 13/0951 0,60 1,40 BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA 10/0028 0,70 1,54 BRAVOLL PTH-KZ 60/8 60 viz ETA 05/0055 0,70 2,10 BRAVOLL PTH-S 60 viz ETA 08/0267 0,90 2,60 WKTHERM S 60 viz ETA 13/0724 0,60 4,30 13 / 14

14 WKTHERM Ø 8 60 viz ETA 11/0232 0,60 4,30 LTX Ø 8 60 viz ETA 09/0001 0,50 1,53 LMX Ø 8 60 viz ETA 09/0001 0,50 1,53 WKRET-MET-LFM Ø 8 60 viz ETA 06/0080 0,50 - FIXPLUG Ø 8 60 viz ETA 11/0231 0,60 1,70 fischer termoz CS8 60 viz ETA 14/0372 0,60 1,70 fischer termoz PN 8 60 viz ETA 09/0171 0,40 1,60 fischer TERMOFIX CF 8 60 viz ETA 07/0287 0,50 1,65 Koelner TFIX 8 M 60 viz ETA 07/0336 1,00 1,75 Koelner TFIX 8 S 60 viz ETA 11/0144 0,60 2,04 Hilti SD-FV 8 60 viz ETA 03/0028 0,30 1,55 Zapuštěná montáž BRAVOLL PTH-S 60 viz ETA 08/0267 0,90 2,60 BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA 10/0028 0,70 1,54 ejotherm STR U 2G 60 viz ETA 04/0023 0,60 2,08 Wkret-met eco-drive 60 viz ETA 13/0107 0,60 2,80 Wkret-met eco-drive S 60 viz ETA 13/0107 0,60 2,80 fischer termoz CS8 60 viz ETA 14/0372 0,60 1,70 Koelner TFIX 8 ST 60 viz ETA 11/0144 0,60 2,04 Speciální montáž Termoz SV II ecotwist 66 viz ETA 12/0208 0,96 1,90 SpiralAnksys SA15+ -*) viz ETA 13/0527 -*) -*) *) Není relevantní, kotva není vybavena talířkem Tabulka 7: Vzduchová neprůzvučnost ETICS Izolant EPS tloušťka 100 mm ΔR w = - 5 db ΔR w + C = - 5 db ΔR w + C tr = - 5 db Izolant EPS tloušťka 200 mm ΔR w = - 4 db ΔR w + C = - 5 db ΔR w + C tr = - 5 db Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Skorošice, Ing. David Čvanda Manažer vývoje a výroby 14 / 14

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038688 EXCEL THERM eps ETA-05/0280 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení zateplovacích systémů PCI MultiTherm Zateplovací systémy PCI MultiTherm mohou být navrhovány a realizovány jako

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038690 EXCEL THERM mineral ETA-06/0188 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky Zamýšľané použitie Výrobca systému Prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance) č. 102 Názov výrobku: EXCEL THERM R Jedinečný identifikačný kód: ETA-09/0366 podľa ETAG 004:2013 Vonkajšia telepelná

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017

Evropské technické posouzení. ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 05/0280 ze dne 21/08/2017 I Všeobecná část Subjekt

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu a s izolantem z polystyrenu s přídavkem grafitu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUTTHERM P, MAMUTTHERM C, MAMUTTHERM Pu, MAMUTTHERM Pt s tepelnou

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více