TRAMVAJE 1.rok 2.rok 3.rok Odstraněn V robaod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRAMVAJE 1.rok 2.rok 3.rok Odstraněn V robaod"

Transkript

1 DPMO, a.s. Cen kreklamn ch ploch avozidel CELOVOZOV`REKLAMA TRAMVAJE 1. rok 2. rok 3. rok Odstraněn V roba od T Souprava T Astra Vario Trio AUTOBUSY Karosa Karosa kloub Solaris U Solaris U AUTOBUSY VČETNĚ OKEN Karosa Karosa kloub Solaris U Solaris U NÆstřikdozÆkladn barvyazpětdobarevdpmo,a.s.: cca160000kč Celovozov polepum stěnnavněj chkovov ch čæstechvozidlamimopředn čelo Utramvaj nen povolenpolepokenn ch čæst,uautobusů mus b tnapolepoken pouita jednostranně průhlednæfoliesatestem8sdmdčr Cenazav robu seodv j od grafickøho řeen polepu Mnostevn sleva: 3av cevozů 10% VELKOPLON` P`SOV`REKLAMA TRAMVAJE 1.rok 2.rok 3.rok Odstraněn V robaod T Astra Vario Trio AUTOBUSY Karosa Karosakloub SolarisU SolarisU Polepvb lømpruhupocelødølceobouboků anazædivozu(autobusyinadveř ch) Roz řen grafikynadzadn abočn okna: 1rok 10000Kč dal roky 8500Kč Roz řen grafikyopolepplent: 1m2/1rok 6000Kč Mnostevn sleva: 3av cevozů 10%

2 DPMO, a.s. Cen kreklamn ch ploch avozidel POLEPY ZADN CH ČEL AUTOBUSŮ CELOPOLEP ZADN HO ČELA 1. rok 2. rok 3. rok I+O Karosa/Solaris POLEPZADN HOSKLA Karosa Solaris CELOPOLEPZADN HO ČELA 1měs c 3měs ce 6měs ců 12měs ců I+O Karosa/Solaris POLEPZADN HOSKLA Karosa Solaris Mnostevn sleva: 5 a v ce vozů 10% MOBILBOARD, CITYBOARD, SIDEBOARD MOBILBOARD 1měs c 3měs ce 6měs ců 12měs ců I+O Karosa/SolarisL Karosa/SolarisP TramvajeVario,Trio,AstraL CITYBOARD Karosa/SolarisL Karosa/SolarisP TramvajeVario,Trio,AstraL SIDEBOARD Karosa/SolarisL Karosa/SolarisP TramvajeVario,Trio,AstraL Mobilboard: Cityboard: Sideboard: -rozměrpolepu450x230cm -rozměrpolepu120x180cm(um stěn nav kuina řku) -rozměrpolepu900x230cm(um stěnnaceløjednøstraně vozu) SAMOLEPKY AUTOBUSY 1měs c kad dal měs c I+O 310x60cm(Pbokpředn ) x60cm(Pbokzadn ) x x60cm(Lbok) x60cm(Lbokcel ) NutnoindividuÆlně změř t-doplochzasahuj v řezykol Mnostevn sleva 3av ceploch-10%

3 SAMOLEPKY TRAMVAJE TRAMVAJE 1měs c kad dal měs c I + O 285x70cm/QS(pod2okna) x70cm/KS(pod3okna) x70cm(pod4okna-levÆstrana) TRAMVAJEVARIO 250x55cm(pravÆstrana) x55cm(levÆstrana) Př platek15%zaum stěn napravoustranuvozupodobu1.rokupronæjmu Mnostevn sleva: 8av ceploch-10% SAMOLEPKY AUTOBUSY -MAL Rozměr 1/2roku 1rok Dal 1/2rok I+O 180x15(plechzÆď) b l pæsnazč KarosakrÆtkÆ2dveře KarosakrÆtkÆ3dveře KarosakloubovÆ SAMOLEPKY TRAMVAJE -MAL Rozměr 1/2roku 1rok Dal 1/2rok I+O 105x60cm(zadn čelo) x50cm(bokzadn ho čela) x28cm(ZČ nadsklem) PRON`JEM SKEL NA TRAM. ZAST`VK`CH Rozměrploch 1měs c 1rok I + O 145 x93 cm x85 cm Cena za oboustrann polep

4 REKLAMN LET`KY Standardn cena /dubena červen + ř jenaprosinec Počet t dnů 1t den 2t dny 3t dny 4t dny Dal měs c 1letÆk A letÆk A Sn enæ cena /leden a březen + červenec a zæř Počet t dnů 1t den 2t dny 3t dny 4t dny Dal měs c 1letÆk A letÆk A Počty vozů: PovolenØ formæty: Tramvaje 52 Autobusy 50 KloubovØ autobusy 22 A3 A4 A3 A4 A5 A4 V lep prob hæ 1xt dně vneděli, pronæjem ponděl aneděle RezervacepouzenazÆkladě platby,dodæn letæků vdynejpozdějivpætekpředv lepemdo10:00 Reinstalace letæků vræmci kampaně: A4 3,50 Kč / A3 5,50 Kč Poplatek za vræcen letæků: A4 2,- Kč / A3 3,- Kč Expresn přplatek mimo v lepov den: 10 Kč / 1letÆk A4, A3 PronÆjem vech ploch interiøru v1voze (nutno objednat min. 3t dny předem): Typ vozu Počet ploch A4 1/2roku 1rok I+O Tram T Tram Astra Tram Trio Tram Vario Bus Karosa Bus Karosa kloub Bus Solaris U Bus Solaris U LetÆky jsou před instalac označeny raz tkem DPMO sdatem odstraněn Doporučujeme zachovat voln spodn okraj cca 2cm (okraj vitr ny) Agenturn provize 10% nad 5000 Kčbez DPH REKLAMN PLOCHY NA OZNAČN C CH ZAST`VEK Rozměryploch 1rok I + O Um stěn 35x91cm zadn stěnavitr ny 36 x77 cm zadn plocha nad vitr nou

5 INTERI ROV SAMOLEPKY Rozměry ploch 1měs c 1/2roku 1rok Dal 1/2rok I + O Tram T3 48 x40 cm Tram Vario 45 x45 cm Tram Vario 60 x50 cm Tram Astra 41 x50 cm Bus Karosa (dle typu) Bus Karosa okna 50 x12 6ks Um stěn na zadn straně kabiny řidiče s v jimkou samolepek 50 x 12 cm, kterø se lep na okna REKLAMN MADLA HANDY Cena pronæjmu 1strana /1den 3 I+O 3(jednorÆzově) Cena pronæjmu 2strany /1den 6 I+O 6(jednorÆzovØ) Počty madel Typ vozu Počet madel Tramvaje T3 22 Vario 26 Astra 26 Trio Počet madel vtramvaj ch celkem 1182 Autobusy Karosa 24 Karosa kloub 30 Solaris U12 9 Solaris U18 12 Počet madel vtramvaj ch celkem 1039 Celkem madel 2221 Rozměr jednø strany reklamn kartičky 70 x126 mm DoporučenÆ gramæ pap ru g/m2 PRON`JEM VOZIDEL Typ vozu 1hod. j zd 1hod. j zdy sbezpl. přepravou cest. 1hod. prostoje T3, Astra HistorickÆ tramvaj Hist. tram. svleč. vozem Autobus PronÆjem reklamn ho banneru knalepen plotrovanøho textu: rozměr 250x80 cm Cena 1hod. 200 Kč,I+O200 Kč

6 ZADN STRANY SEDAČEK VTRAMVAJ CH Rozměr plakætu 1měs c 2t dny I + O 35 x48 cm VEOBECN PODM NKY REKLAMY UvedenØcenybezDPH20% DPMO,a.s.mÆprÆvoodm tnoutnebopoadovatœpravuinzerætu,kter jevrozporus Etick m kodexemradyproreklamunebosepřč jehozvyklostem Agenturn provize 10%.UvedenØ slevy se nekumuluj. Cen k je platn od Dopravn podnikměstaolomouce,a.s. oddělen marketingu KoeluskÆ563/ Olomouc tel.: , ,fax: dpmo.cz,