Kroužek elektroniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroužek elektroniky"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/ Bílina tel Kroužek elektroniky Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

2 ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY... 4 VODIČ, KŘÍŽENÍ VODIČŮ... 4 ZKUŠEBNÍ NEPÁJIVÉ POLE... 4 SPÍNAČ TLAČÍTKO KONTAKT... 4 ŽÁROVKA... 4 REZISTOR... 5 OHMŮV ZÁKON:... 5 WATTŮV ZÁKON:... 5 KONDENZÁTOR... 6 Napětí a proud na kondenzátoru:... 7 CÍVKA, TLUMIVKA... 8 Napětí a proud na cívce:... 8 JÁDRA CÍVEK... 9 TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR VÝPOČET BĚŽNÉHO SÍŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU: NAPÁJECÍ ČLÁNEK Řazení napájecích článků: DIODA SVÍTIVÁ DIODA (LED) FOTODIODA ZENEROVA DIODA TYRISTOR A TRIAK Zapojení v elektrickém obvodu: DIAK TRANZISTOR INTEGROVANÝ OBVOD PŘÍKLAD ZAPOJENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ NEJJEDNODUŠŠÍ OBVODY ZAPOJENÍ S OBVODEM 555 (ČASOVAČ = TIMER) PRINCIP: SCHÉMA ZAPOJENÍ: ZÁKLADNÍ KLOPNÉ OBVODY BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Princip Schéma zapojení MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Princip Schéma zapojení Praktické provedení ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD (MULTIVIBRÁTOR) Princip Schéma zapojení s obvodem NE 555 (timer) Praktické provedení Schéma zapojení s tranzistory: BLIKAČ S TRANZISTORY SCHÉMA ZAPOJENÍ : NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : POLICEJNÍ SIRÉNA SCHÉMA ZAPOJENÍ NÁVRH ZAPOJENÍ NA UNIVERZÁLNÍM PLOŠNÉM SPOJI: GENERÁTOR MELODIE S OBVODEM FT66: SCHÉMA ZAPOJENÍ: NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

3 ZAPOJOVACÍ PLÁNEK: GENERÁTOR SIRÉN S OBVODEM UM 3561: SCHÉMA ZAPOJENÍ : NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : FUNKČNÍ GENERÁTOR: SCHÉMA ZAPOJENÍ : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : BAREVNÉ ZNAČENÍ REZISTORŮ: TABULKA: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

4 Základní elektrotechnické součástky Vodič, křížení vodičů vodič: křížení vodičů nespojených: křížení vodičů spojených: Zkušební nepájivé pole Izolovaná destička s otvory, obsahující pérové kontakty pro zkušební zapojování elektronických obvodů bez pájení. Na destičce se zapojení odzkouší a pak teprve se navrhne plošný spoj a vyrobí se konečná verze přístroje. Spínač tlačítko kontakt spínač se stálou polohou zapnuto/vypnuto (vypínač) spínač se stálými polohami: zapnut obvod A nebo zapnut obvod B (přepínač) tlačítko se stálou polohou vypnuto a nestálou polohou sepnuto (zapínací) tlačítko se stálou polohou zapnuto a nestálou polohou vypnuto (rozpínací) Žárovka schematická značka elektrická vlastnost: ZDROJ SVĚTLA Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. elektrická hodnota: udává se v napětí a proudu u malých žárovek (3,5V 0,3A), nebo v napětí a výkonu u velkých žárovek (220V 60W) praktické provedení: skleněná baňka, kovová patice s bajonetovou paticí nebo závitem. Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

5 Rezistor schematická značka elektrická vlastnost: ODPOR Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. Elektrické parametry: elektrický odpor v ohmech + tepelný výkon ve wattech hodnota odporu se udává v ohmech, značka Ω, násobky jsou kiloohm kω, megaohm MΩ přepočet jednotek Ω = 1 kω kω = 1 MΩ praktické provedení: Izolované (keramické) těleso s nanesenou vrstvou vodivého laku nebo navinutým odporovým drátem. Celé těleso rezistoru je chráněno před poškozením vrstvou ochranného laku. Rezistor se průchodem elektrického proudu zahřívá! Mechanická velikost je proto závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple). Miniaturní odpory mají výkon 0,125 W až 0,25 W, velké rezistory mají schopnost vyzářit desítky až stovky wattů. Při překročení povoleného výkonu rezistor zpravidla shoří!!! Ohmův zákon: U = R I [V; Ω ; A] Napětí na odporu o hodnotě jednoho ohmu, kterým protéká proud jednoho ampéru, je jeden volt. Odvozené vzorce: U R = I U I = R [Ω ; V; A] [A ; V ; Ω ] Wattův zákon: P = U I [W; V ; A] Výkon vyzářený odporem, na kterém je úbytek napětí jeden volt a kterým protéká proud jednoho ampéru, je jeden watt. Odvozené vzorce: I = P U P U = I [A ; W; V] [V ; W ; A ] Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

6 Kondenzátor schematická značka elektrická vlastnost: KAPACITA Akumuluje (shromažďuje) náboj elektrické energie. Klade odpor střídavému proudu, při průchodu elektrického proudu se nezahřívá. Kondenzátor nepropouští stejnosměrný proud. Hodnota kondenzátoru se udává v jednotkách faradech, značka F, tato hodnota je ale pro praktické použití příliš veliká, proto se za základ berou zlomky faradu. praktické menší hodnoty jsou: milifarad [mf], mikrofarad [µf], nanofarad [nf], pikofaradad [pf]. 1 F = mf = µf = nf = pf přepočet jednotek pf = 1 nf (nanofarad) nf = 1 µf (mikrofarad) µf = 1 mf (milifarad) pokud použijeme zápis: 1 pf = 1( (j) 1 nf = 1k 1 µf = 1 M 1 mf = 1 G 1 G = M = k = j Na kondenzátoru musí být uvedeno maximální napětí, pro které je kondenzátor konstruován. Při překročení tohoto napětí dojde k proražení izolace mezi elektrodami a kondenzátor se zničí. POZOR: Kondenzátor s proraženou izolací obvykle exploduje!!! Praktické provedení kondenzátoru: Dvě navzájem izolované elektrody, izolace z papíru nebo plastové folie. Malé kapacity se vyrábějí jako keramické polštářky a jako papírové nebo styroflexové svitky izolace s elektrodami z hliníku, zalité proti vnikání vlhkosti do plastového pouzdra. Velké kapacity mají izolaci polarizovanou (elektrolytickou) a při zapojení do obvodu je nutno dát pozor na zapojení v obvodu (zapojení kladné a záporné elektrody). Mechanická velikost je závislá na kapacitě a na požadovaném izolačním napětí (odolnost izolace elektrod). Konstrukce kondenzátoru: a) deskový b) trubkový c) svitkový kondenzátor a) b) c) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

7 Napětí a proud na kondenzátoru: Kondenzátorem prochází pouze střídavý proud. Proud kondenzátorem je vyšší, čím vyšší je frekvence střídavého proudu a čím vyšší je jeho kapacita. a) proud, procházející kondenzátorem b) princip kondenzátoru c) průběh napětí a proudu na kondenzátoru Proud, procházející kondenzátorem, předbíhá napětí o čtvrt periody (90 ). Kondenzátor se nejprve nabíjí proudem a až se nabije na maximální napětí, klesne proud na nulu. Zdánlivý odpor střídavému proudu se nazývá kapacitní reaktance a udává se v ohmech. Výpočet: 1 Xc = 6, 28 f C U I = Xc [Ω ; Hz ; F ] [ A ; V ; Ω ] ************************************************************************************** Přepočet jednotek kapacity: 1 mf = 0,001 F 1 pf = 1 j 1 µf = 0, F pf = 1 nf = 1k 1 nf = 0, F pf = 1 µf = 1M = k 1 pf = 0, F pf = 1 mf = 1G = M = k Pozor: 1 mf = 1 000M = µf Pomůcka: Značení je obdobné značení rezistorů:: mf µf nf pf 1. a 2. číslice je číslo (mili) (mikro) (nano) (piko) 3. číslice = násobič (počet nul) Značení 104 = = 100 nf (100k) G M k j Značení 222 = = 2n2 = 2,2 nf = 2k2 (Giga) (Mega) (kilo) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

8 Cívka, tlumivka schematická značka elektrická vlastnost: Indukčnost, udávaná v jednotkách henry [H], používané hodnoty: milihenry [mh]. Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. Elektrický proud, procházející cívkou, vytváří elektromagnetické pole. Střídavý proud vytvoří střídavé magnetické pole, stejnosměrný proud vytvoří stálé magnetické pole. Střídavé magnetické pole, procházející cívkou, vybudí střídavé napětí na koncích cívky. Stálé magnetické pole žádné napětí na cívce nevybudí! praktické provedení: cívka z izolovaného měděného drátu, navinutá na izolované kostře, bez jádra nebo s jádrem z feromagnetického materiálu (železné plechy nebo ferit) Napětí a proud na cívce: Cívkou prochází stejnosměrný i střídavý proud. Stejnosměrná složka proudu je závislá pouze na ohmickém odporu vinutí a stejnosměrné složce napětí. Střídavá složka proudu cívkou je tím nižší, čím vyšší je frekvence střídavého proudu a čím vyšší je indukčnost cívky. a) výpočet střídavého proudu, procházejícího cívkou b) princip indukčnosti c) průběh napětí a proudu na cívce Proud, procházející cívkou, se opožďuje za napětím na cívce o čtvrt periody (90 ). Zdánlivý odpor střídavému proudu se nazývá induktivní reaktance a udává se v ohmech. Výpočet: U X L = 6,28 f L [Ω ; Hz ; H ] I = [ A ; V ; Ω ] X L Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

9 Jádra cívek Cívky mohou být bez jádra (vzduchové), mohou mít jádro železné (plechy) nebo feritové (lisovaný magnetický materiál). Jádro se vkládá do cívky pro zlepšení magnetického toku a zvětšení indukčnosti. Železné jádro se používá pro nízké frekvence (zvukové), feritové jádro se používá pro vysokofrekvenční techniku (nadzvukové kmitočty). Cívka může být regulovatelná (má šroubovací feritové jádro pro ladění indukčnosti) schematická značka: cívka vzduchová (má malou indukčnost) cívka s feritovým jádrem cívka s proměnlivou indukčností cívka se železným jádrem Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

10 Transformátor schematická značka elektrická vlastnost: Převádí střídavý proud na jinou nebo stejnou velikost, z velkého na malé napětí nebo obráceně. Vždy je jedno primární (vstupní ) vinutí a jedno nebo více sekundárních (výstupních) vinutí. praktické provedení: několik oddělených cívek z izolovaného měděného drátu, navinutých na izolované kostře, bez jádra nebo s jádrem z feromagnetického materiálu (železné plechy nebo ferit) Princip transformátoru: Průchodem střídavého proudu, procházejícího primárním vinutím, vzniká v jádře střídavé elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole v sekundárním vinutí vybudí střídavé sekundární napětí. Výpočet běžného síťového transformátoru: Převod napětí je přímo závislý na počtu závitů transformátoru: U 1 = U 2 n n 1 2 U 1 = primární napětí n 1 = počet závitů primárního vinutí Požadovaný výkon transformátoru je závislý na průřezu jádra. Pro běžné výpočty vystačíme s jednoduchým vzorcem: U 2 = sekundární napětí n 2 = počet závitů sekundárního vinutí 1. požadovaný výkon: P 1 = P 2 U 1 I 1 = U 2 I 2 2. průřez jádra: S = P S = průřez středního sloupku jádra [cm] P = výkon [W] počet závitů na jeden volt: a = S 4. počet závitů: n 1 = a U 1 n 2 = a U 2 [závity; závity na volt; V] Praktické provedení: Na izolované kostřičce je navinuto lakovaným (smaltem izolovaným) měděným drátem jedno primární a jedno nebo několik sekundárních vinutí. Jednotlivá vinutí jsou obvykle ještě oddělena vrstvou izolačního papíru. Vodiče jsou vyvedeny čelem cívky. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

11 Napájecí článek schematická značka: elektrická vlastnost: elektrochemický článek, převádějící chemickou reakci na elektrický proud praktické provedení: Kovové nebo plastové pouzdro, kladná a záporná elektroda oddělená elektrolytem. Řazení napájecích článků: sériové: (za sebou) paralelní: (vedle sebe) Při sériovém řazení napájecích článků se sčítá napětí článků. Maximální odebíraný proud je stejný jako u jednoho článku. Při paralelním řazení článků je výsledné napětí stejné jako u jednoho článku. Maximální odebíraný proud (kapacita článků) se sčítá podle počtu článků. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

12 Dioda schematická značka vnitřní provedení elektrická vlastnost: USMĚRŇOVAČ Propouští proud pouze jedním směrem od anody ke katodě, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. praktické provedení: skleněné nebo kovové pouzdro, obsahující polovodičový čip s přechodem PN Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Usměrňovací diody pro velké proudy se přišroubovávají na chladič Svítivá dioda (LED) schematická značka praktické provedení: polovodičový čip, vyzařující barevné světlo, zalitý do pouzdra z plastu čirého nebo probarveného podle svitu diody, běžné barvy jsou červená, zelená, žlutá v několika odstínech (až do oranžova), méně běžné jsou modré diody. Bíle svítící diody jsou složeny ze tří samostatných barevných čipů (červený, zelený a modrý), jejichž světlo se sčítá do bílého světla. Fotodioda schematická značka praktické provedení: polovodičový čip, který po osvětlení prudce snižuje odpor v závěrném směru Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

13 Zenerova dioda Stabilizátor napětí. Chová se jako běžná dioda, avšak po překročení stanoveného závěrného napětí se skokem otevírá a udržuje závěrné napětí na konstantní hodnotě: Tyristor a triak Zvláštní typy polovodičů. Jedná se o čtyřvrstvé polovodičové spínací prvky. Tyristor A K Spíná proud v jednom směru. Po přivedení malého kladného spínacího napětí na řídící elektrodu (G) zůstane sepnutý, i když řídící napětí zmizí. Do vypnutého stavu se vrátí až po vypnutí hlavního proudu (poklesem pod hranici přídržného proudu). G Triak A1 A2 Spíná proud v obou směrech. Po přivedení malého spínacího napětí libovolné polarity na řídící elektrodu (G) zůstane sepnutý, i když řídící napětí zmizí. Do vypnutého stavu se vrátí až po vypnutí hlavního proudu (poklesem pod hranici přídržného proudu). Zapojení v elektrickém obvodu: G Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

14 Diak Spínací prvek pro spínání proudu v obou směrech. Po překročení určitého napětí diak sepne a je na něm téměř nulové napětí. To trvá do doby, než proud diakem klesne na nulu. Pak se diak vrátí do původního stavu. Tranzistor schematická značka NPN PNP vnitřní provedení elektrická vlastnost: ZESILOVAČ PROUDU hodnota zesílení se udává v jednotkách bez pojmenování praktické provedení: plastové nebo kovové pouzdro, obsahující polovodičový čip s přechodem PNP nebo NPN Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Tranzistory pro velké proudy se přišroubovávají na chladič Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

15 Integrovaný obvod vnitřní provedení: polovodičový (křemíkový) čip, obsahující desítky, stovky a tisíce tranzistorů, rezistorů a dalších součástek rozdělení: analogové obvody : digitální obvody: operační zesilovače, komparátory, výkonové zesilovače čítače, děliče, zobrazovací obvody praktické provedení: Digitální obvody: schematická značka: Základní typ plastových pouzder: Univerzální pouzdra DIP 2 8, DIL 2 7, 2 8 pinů s roztečí vývodů 2,5 mm, obvykle 7,5mm mezi řadami vývodů. Analogové obvody operační zesilovače): schematická značka: Kovové nebo plastové pouzdro s jednou nebo dvěma řadami vývodů. Mechanická velikost je rovněž závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Obvody pro velké výkony se přišroubovávají na chladič. Příklad pouzdra analogového integrovaného obvodu: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

16 Příklad zapojení integrovaných obvodů Zdroj: Datasheet ST Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

17 Zapojení součástek v obvodu Nejjednodušší obvody Zdroj, spínač, žárovka, propojovací vodiče: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

18 Zapojení s obvodem 555 (časovač = timer) Princip: Schéma zapojení: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

19 Základní klopné obvody Bistabilní klopný obvod Princip Klopný obvod má dvě stálé polohy. Přepínání poloh se děje obvykle impulsem na jednom nebo druhém vstupu obvodu, případně impulsy na společném vstupu. Schéma zapojení Zdroj: Zapojení dle druhého obrázku funguje jako dělič impulsů 2:1. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

20 Monostabilní klopný obvod Princip Schéma zapojení Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

21 Astabilní klopný obvod (multivibrátor) Princip Schéma zapojení s obvodem NE 555 (timer) Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

22 Schéma zapojení s tranzistory: Zdroj: wikipedie Použití: blikače, sirény viz praktické ukázky. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

23 Blikač s tranzistory Schéma zapojení : Součástky: R1=R2 220 R R3=R4 33K C1=C2 20M/16V T1=T2 BC 548 D1=D2 LED Návrh plošného spoje : Zapojovací plánek : Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

24 Policejní siréna Schéma zapojení Návrh zapojení na univerzálním plošném spoji: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

25 Generátor melodie s obvodem FT66: Schéma zapojení: Návrh plošného spoje: Zapojovací plánek: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

26 Generátor sirén s obvodem UM 3561: Schéma zapojení : Součástky: R1 = 220 až 270k R2 = 220KR T1 = BC548 IO = UM3561 Návrh plošného spoje : metoda dělicích čar: metoda spojovacích čar: Zapojovací plánek : Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

27 Funkční generátor: Se dvěma IO typu NE 555 a jedním IO 761 jako oddělovačem. Schéma zapojení : Zapojovací plánek : Zapojení je převzato ze stavebnic bývalé NDR firmy RFT Radiotechnik. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

28 Barevné značení rezistorů: Tabulka: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Značení odporů Jmenovitá hodnota. Je to hodnota odporu vyznačená na rezistoru. Značí se písmenným nebo barevným kódem. Hodnoty odporu odpovídají vyvoleným číslům geometrických

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

Součástky s více PN přechody

Součástky s více PN přechody Součástky s více PN přechody spínací polovodičové součástky tyristor, diak, triak Součástky s více PN přechody první realizace - 1952 třívrstvé tranzistor diak čtyřvrstvé tyristor pětivrstvé triak diak

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_35_Efektový blikač Název školy

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 230 V (dříve

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM ÚVODEM Popisovaná konstrukce sestává ze dvou základních celků bloku zesilovače a ozvučnicové skříně. Je samozřejmě možné postavit si jen zesilovač a zabudovat jej do vlastního krytu nebo reproduktorové

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. LINEÁRNÍ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ - základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. REZISTORY Rezistory jsou elektronické součástky,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_10_02B_30.Výroba jednoduchého

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_25_Hledač vedení Název školy Střední

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TYRISTORY Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Republikové kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Vysílání FM rozhlasu v normě

Více

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 V jakém pásmu pracují tzv. občanské

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_33_Komparátor Název školy Střední

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Bipolární tranzistor Bipolární

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_23_Zvyšující měnič Název školy

Více

Závěr. Ke konstrukci lze využít i integrované obvody (např. časovač 555)

Závěr. Ke konstrukci lze využít i integrované obvody (např. časovač 555) Zkoušečky napětí Otto Janda Následující příspěvek se snaží popsat možnosti tvorby zkoušeček napětí z hlediska konstruktérova. Nastiňuje cesty a metody, jimiž můžeme detekovat přítomnost elektrického napětí

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_24_Relaxační oscilátor Název školy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_39_Optické oddělovací členy Název

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Obr. 2 Blokové schéma zdroje A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK60 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

MULTIGENERÁTOR TEORIE

MULTIGENERÁTOR TEORIE MULTIGENERÁTOR Tématický celek: Astabilní generátor. SE3, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení multigenerátoru. Pochopit funkci a jeho praktické použití při opravách TVP) Pomůcky: Multimetr,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_59_Digitálně analogový převodník

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER) 1. Základní zákony Okruhy otázek k ZZ pro obor 26-51-H/01 Elektrikář (ER) - Popište základní zákony používané v elektrotechnice: Definujte Ohmův zákon, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon. - Uveďte

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Zdroje napětí /Vlček/

Zdroje napětí /Vlček/ Zdroje napětí /Vlček/ Klasické napájecí zdroje Tyto zdroje nejprve transformují síťové napětí na potřebnou menší hodnotu. Dále jej usměrní, filtrují a stabilizují. Obrázek č. 1 Obrázek č. 1 a/ Blokové

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady 1. Obvod pro vybavení airbagu je uspořádán tak, že v normálním stavu se udržuje kondenzátor 0.47μF nabitý na 20V. Při havárii může být baterie odpojena, ale kontakt

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více