Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32"

Transkript

1 Technická Informace TI 9F/00/cs Hladinový limitní spínač soliphant II FTM 0, FTM, FTM Univerzální vibrační limitní spínač pro jemně zrněné sypké hmoty, rovněž pro oblasti s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů Oblasti použití Soliphant je robustní hladinový limitní spínač pro použití v silech s jemnozrnnými nebo práškovými hmotami a to i v těch případech, kdy tyto mají velmi nízkou sypnou hmotnost. Rozdílné způsoby provedení umožňují rozmanité možnosti použití, také vprostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů nebo v potravinářství. Typické příklady použití: obilí, mouka, sušené mléko, kakao, cukr, krmiva, prací prostředky, práškové barvy, křída, sádra, cement, granuláty plastických hmot A A FTM 0 krátké provedení pro montáž libovolným směrem; hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice B FTM s prodlužovací trubkou až do m pro montáž zhora; hliníková hlavice F 6 C FTM s lanem až do 0 m pro zabudování zhora; hliníková hlavice F 6 B Přednosti na první pohled žádná kalibrace: rychlé a laciné uvedení do provozu Necitlivost proti vzniku usazenin: provoz bez údržby Žádné pohyblivé mechanické díly: žádné opotřebení, dlouhá životnost Různé elektronické vložky: optimální přizpůsobení na řízení technologie Plastická hlavice F0 s průhledným víkem; viditelná signalizace stavu spínače, jednoduchá kontrola Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice: rovněž v provedení EEx de C Endress+Hauser Naše měřítko je praxe

2 Měřicí souprava Měřicí zařízení Soliphant FTM 0, nebo s elektronickou vložkou FEM je kompaktní limitní spínač, na který může být přímo napojen malý stykač, elektromagnetický ventil a nebo programovatelný automat (PLC). Použití v oblastech bez nebezpečí výbuchu nebo i v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu v zóně. Soliphant FTM 0 D, D, D je navíc v provedení EEx de. Soliphant FTM 0 S, S, S je v provedení EEx a vyžaduje samostatný spínač Nivotester FTL, umístěný mimo prostředí se SNV. např. FTM s FEM např. FTM s FEM U~ + A Kompaktní limitní spínač pro dvouvodičové připojení na střídavé napájení např. FTM 0 s FEM U~ Funkce B Kompaktní limitní spínač pro třívodičové připojení na stejnosměrné napájení C Kompaktní limitní spínač pro univerzální napájení D Limitní spínač vjiskrově bezpečném provedení s odděleným spínačem PFM Symetrická vibrační vidlice je buzena na své resonanční frekvenci. Při jejím ponoření do sypké hmoty dochází ke změně podmínek kmitání a elektronika uvede v činnosti bu elektrický spínač nebo relé. Mimořádně citlivý je Soliphant na špičce vidlice, což umožňuje detekci limitních stavů v sypkém materiálu s velmi nízkou sypnou hmotností. Na kořenu vidlice je naproti tomu Soliphant necitlivý, proto vytváření nánosů I t např. FTM 0 S s FEM 7 explozí ohrožená oblast Nivotester FTL na stěnách nádrže neovlivňuje jeho funkci. Soliphant je možné provozovat v režimu bezpečnostního minima nebo maxima, to znamená, že při dosažení mini-málního nebo maximálního limitního stavu, při poruše nebo výpadku proudu se uzavře elektronický spínač nebo relé odpadne. U Výška hladiny Režim bezpečnosti FEM FEM FEM Elektronické vložky FEM FEM FEM 5 FEM 5 FEM 7 Max. L+ + L Hz 50 Hz Funkce elektrického spínače nebo relé v závislosti na stavu hladiny a režimu bezpečnosti. FEM 7 mění frekvenci signálu PFM, odpovídajícím způsobem spíná napojený Nivotester FTL. U Min. L+ L+ L Hz 50 Hz

3 ENDRESS + HAUSER Přehled mechanických a elektronických variant Oblasti nasazení podle certifikátu FTM.. - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna FTM.. D - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEx de FTM.. S - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEX i PFM Zásuvné elektronické vložky jednoduše vyměnitelné za jinou elektroniku bez kalibrace Dvouvodičové připojení na střídavé napájení (tyristor) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D, zónu Třívodičové připojení (transistor, PNP) FEM pro FTM 0, 0 D,, (ne pro FTM, zónu ) Universální napájení (relé, bezpotenciálový přepínací kontakt) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D,, zónu Universální napájení (relé, bezpotenciálové přepínací kontakty) FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, FEM 5 pro FTM D, D,, zónu (ne pro EEx de) Jiskrově bezpečný přenos signálu po dvouvodičovém vedení k oddělenému spínači Nivotester FEM 7 pro FTM 0 S, S, S všechny s ochranou IP 66 a s více variantami kabelových vstupů; s vysokým víkem pro FEM 5, Hliníková hlavice F6 pro FTM.. a FTM.. S Ocelová hlavice F8 pro FTM.. a FTM.. S Plastová hlavice F0 s průhledným vákem pro FTM.. a FTM.. S Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice pro FTM.. D a FTM.. S Připojovací kusy Kuželový závit R ½, DIN 999 Kónický závit ½- ½NPT Různé příruby podle DIN, ANSI, JIS FTM 0 krátké provedení Provedení čidel vibrační vidlice z masivní korozivzdorné oceli; vysoká boční zatížitelnost FTM s prodlužovací trubkou FTM s prodlužovací trubkou a s posuvnou maticí (příslušenství) FTM s lanem (možnost zkrácení)

4 Rozměry A ø86 max B A FTM 0 krátké provedení se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 B FTM 0 krátké provedení s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 C FTM s prodlužovací trubkou a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí T D FTM s prodlužovací trubkou a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí T E FTM s lanem a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT zobrazeno s hlavicí F8 F FTM s lanem a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F8 Dodávané příruby viz strana, přehled výrobků, úsek připojovací kusy, materiál. Rozměry přírub viz příslušný list normy max. 7 C E max. ~0 max. 56 ~60 max max. 58 FTM, S: FTM D : max. ø ~ OK SW50 max. ø ~0 8 5 OK SW50 max. ø max. 0 max.7 FTM, S: FTM D : max. 68 max. 5 ~0 max.6 max. 8,5 ø0 ~60 D F 5 OK SW50 0 Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +0 mm 5 mm do m +0 mm 0 mm do m +0 mm 0 mm Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +,5 mm 5 mm do 0 m +,5 mm 0 mm FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88 ø~0 max. ø 8 5 ~0 70 FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88

5 Zabudování a) Soliphant FTM 0 Soliphant vkrátkém provedení může být zabudován do nádrže na sypké hmoty vkaždém možném směru. Vlevo: správné zabudování a) svisle zhora ; libovolné postavení vidlice b) ze strany, špička vidlice lehce nahnutá dolu, aby sypké hmoty mohly lépe sklouzávat c) s ochrannou stříškou (délka asi 50 mm, šířka asi 00 mm) proti nárazům padajícího materiálu d) ve výpustném trychtýři délka trubky max. 60 mm b) c) d) ~0 ~50 mm ~00 mm ~00 mm max. 60 mm e) f) g) Vpravo: špatné zabudování e) vproudu padající náplně f) špatné postavení vidlice (vysoké zatížení širší strany výkyvné vidlice vlivem odcházejícího plnícího materiálu; chybná funkce ovlivněna plnícím materiálem, který zůstává ležet) g) zašroubované hrdlo je příliš dlouhé Při stanovení výšky zabudování přihlédněte k spádovému úhlu násypného kužele nebo odvádějícího trychtýře. Soliphant FTM s prodlužovací trubkou; použití např. - když je možné zabudování pouze zhora - při silné tvorbě usazenin na stěnách sila - s posuvnou maticí (příslušenství), má-li být měněn bod sepnutí. Prostor určený pro montáž Posuvná matice FTM FTM Montáž pokud možno ve středu výpustného trychtýře, aby bylo zajištěno malé boční zatížení odcházejícím materiálem; jinak blízko stěny nádoby s dodatečným uchycením vblízkosti vibrační vidlice. Uvažujte s dostatkem pro montáž nutného volného prostoru kolem sila. * Délka nátrubku: max. L 70 mm * L Soliphant FTM s lanem (možnost zkrácení); použití např. - když je zabudování ve vysokém silu možné pouze zhora - když prostor nutný pro montáž je pro dlouhý Soliphant FTM nedostatečný. FTM Aby bylo zajištěno nízké zatížení tahem materiálu, prove te montáž co nejblíže u stěny sila, ale ne příliš blízko, aby čidlo při kývání nenaráželo. Při výpočtu potřebné délky čidla přihlédněte k sypnému úhlu násypného kužele nebo výpustného trychtýře. 5

6 Napojení Upozornění! Zobrazeno je vždy přímé zapojení elektronické vložky v hlavici F6, F8 nebo F0. Přípojky vodděleném prostoru svorkovnice hlavice T mají stejné číslo svorky jako u zabudované elektronické vložky. * Pro připojení ovládacího nízkonapě ového obvodu s nebezpečným oddělením platí: Součet napájecího napětí a napětí na nulovém výstupu max. 00 V. A FEM, FEM Dvouvodičová připojení střídavého napájení Zapojujte vždy v sérii se zátěží! Berte vúvahu pokles napětí na elektronické vložce v sepnutém stavu (do V), zbytkový proud v uzavřeném stavu (až do ma) a při nízkém napájecím napětí také pokles napětí na zátěži, aby nedošlo k podkročení minimálního napětí na svorkách elektronické vložky (9 V). A U~ L N A V FEM FEM B V L+ L 0,5 A ( + ) FEM B FEM Trojvodičové připojení stejnosměrného napájení Je dávána přednost ve spojení s programovatelným automatem (PLC). Pozitivní signál na výstupu spínacího obvodu elektronické vložky (PNP) C U~ V V L N a u r 0, A 5 D U~ V V L N 0, A a u r a u r C FEM, FEM Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem. * E FEM FEM 7 8 FTL 0 (nebo FTL 0 Z) FEM 5 FEM 5 D FEM 5, FEM 5 Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovými přepínacími kontakty. * z z FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup d d FTL 70 nebo FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup E FEM 7 Jiskrově bezpečný přenos signálu PFM po dvouvodičové lince k oddělenému spínači Nivotester FTL 0, FTL 70 nebo FTL 7 (je možné též napojit na dřívější typy přístrojů FTL 0 Z, FTL 70 Z). prostředí BNV prostředí SNV FEM 7 I PFM PFM-Signal - signál t Zásuvné elektronické vložky mohou být vyměněny bez kalibrace. Pro FEM 5, 5 je nutné vyšší víko hlavice L FEM.. Min Max S L Svíticí dioda signalizuje stavspínače S Bezpečnostní režim se volí spínačem (s FEM 7 na Nivotesteru) 6

7 Technické údaje Všeobecné údaje Výrobce Endress+Hauser GmbH+Co, D Maulburg Skupina přístrojů Soliphant II Typy přístrojů FTM 0, FTM, FTM FTM 0 D, FTM D, FTM D FTM 0 S, FTM S, FTM S Funkce přístrojů Hladinový limitní spínač Okruh použití Detekce limitního stavu Maximální nebo minimální detekce v silech s práškovým nebo jemnozrnným sypkým materiálem, velikost zrna do 0 mm Stavba a funkce Princip měření Tlumení kmitání vibrační vidlice kmitající ve vlastní rezonanci Modularita FTM..a FTM..D: kompletní hladinový limitní spínač, sestávající z měřicího čidla se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM..(spínač); FTM..S: čidlo se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM 7 (převodník) pro napojení na oddělený spínač Nivotester FTL... Zpracování signálu - Dvouvodičové provedení na střídavý proud (s FEM,): tyristor spíná zátěž přímo vnapájecím okruhu; - třívodičové provedení pro stejnosměrný proud (s FEM ): spínání zátěže přes transistor na samostatném výstupu; - universální provedení s výstupem přes relé (s FEM,, 5, 5): spínání zátěže přes bezpotenciálový kontakt; - provedení pro samostatný spínač (s FEM 7): přenos signálu PFM; proudové impulsy v základním napájecím proudu na dvouvodičovém vedení Galvanické oddělení S FEM,, : mezi měřicím čidlem a napájením; s FEM,, 5, 5: mezi měřicím čidlem, napájením a zátěží; s FEM 7: mezi měřicím čidlem a napájením vodděleném spínači Nivotester mezi napájením a zátěží; Vstup Měřená hodnota Výška hladiny (limitní hodnota, binární) Rozsah měření (rozsah detekce) U FTM 0 : je dán místem zabudováni u FTM : je dán délkou čidla (trubky) (asi mm zhora, u FTM D: asi mm) u FTM s posuvnou maticí: možnost nastavení asi mm zhora u FTM : je dán délkou čidla (lana) (asi mm zhora, u FTM D asi mm) Výstup Výstupní signál Binární, při dosaženi limitního stavu je výstup uzavřen Porucha Výstup je uzavřen Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM, (střídavé napájení, tyristor, spínací zátěž přímo vnapájecím okruhu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM (stejnosměrné napájení, zátěž spínaná tranzistorem na samostatném výstupu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM,, 5, 5 (univerzální napájení, zátěž zapojena mezi přepínací kontakty) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM 7 (beznapě ový reléový kontakt ve spínači Nivotester FTL) Krátkodobě (0 ms) max.,5 A, max. 75 VA při 5 V nebo max. 6 VA při V (není bezpečný proti zkratu) trvale max. 87 VA při 5 Vm, max. 8, VA při V (0 ma) min.,5 VA při 5 V (0 ma), min. 0,5 VA při V (0 ma) Pokles napětí přes FEM..max. V Zbytkový proud max. ma při uzavřeném tyristoru Krátkodobě ( s) max. A, max. 55 V (taktovaná ochrana proti přetížení a zkratu); trvale max. 50 ma, max. 55 V; max. 0,5 µf při 55 V, max.,0 µf při V; Zbytkové napětí < V (při propojeném tranzistoru); Zbytkový proud < 00 µa (při uzavřeném tranzistoru) FEM, : přepínací kontakt, FEM 5,5: přepínací kontakty I~ max. 6 A, U~ max. 5 V; P~ max.500 VA, cos ϕ =, P~ max. 750 VA, cos ϕ > 0,7; I max. 6 A do 0 V, I max. 0, A do 5 V; Viz technické údaje připojeného spínače Nivotester FTL 0, FTL 70, FTL 7, (FTL 0 Z, FTL 70 Z) Výstup všeobecně Bezpečnostní režim Maximální nebo minimální bezpečnost klidového proudu, přepínatelné Spínací doba FEM,,,, : asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění, FEM 5, 5: asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění přepínatelné na asi,5 s při zasypání, asi 7,5 s při uvolnění Přesnost měření Referenční podmínky Teplota T = 0 C. Provozní tlak p e = bar. Sypná hmotnost materiálu > kg/l, velikost zrna < mm Odchylka měření Asi 0 mm při kolmém zabudování, 5 mm při postranním zabudování čidla Doba rozkmitání Po zapnutí napájení zůstává výstup po dobu asi,5 s uzavřen Odchylka od spínací doby +/ 5 % při pokrytí nebo uvolnění Vlivy teploty a provozního tlaku Zanedbatelné Pokračování na další straně 7

8 Technické údaje (pokračování) Podmínkynasazení - Podmínky zabudování Poloha zabudování FTM 0 a FTM s libovolně krátkou trubkou FTM s dlouhou trubkou a FTM svisle Boční zatížitelnost vibrační 600 N (na úzké straně hrotu vidlice), statická vidlice u FTM Boční zatížitelnost trubky u FTM 00 Nm (až do m) Zatížitelnost lana vtahu u FTM 500 N - Okolní podmínky Rozsah okolních teplot 0 C C, viz rovněž graf na následující straně Rozsah skladových teplot 0 C C Klimatická třída Klimatická ochrana podle IEC 68, díl -8, obrázek a Druh ochrany ( hlavice) IP 66 podle DIN 0050 Elektromagnetická slučitelnost Soliphant FTM..splňuje zákonné požadavky podle směrnic EU. Endress + Hauser potvrzuje úspěšnou zkoušku přístroje pro uplatnění značky a vystavení Prohlášení o shodě dle zákona č. /997 Sb. Poruchová odolnost proti podle EN (síla pole 0 V/m), FEM,,,, : vyzařování rušení podle EN FEM 5, 5: vyzařování rušení podle EN (průmyslová oblast) - Podmínky měřených látek Teplota měřených látek 0 C C, viz rovněž graf na další straně Tlak měřené látky (provozní tlak) p e bar... max.6 bar (FTM 0, ), 6 bar (FTM D), bar (FTM ) Hranice tlaku měřené látky Tlak prasknutí min. 00 bar (FTM 0, ), 0 bar (FTM D), bar (FTM ) Sypná hmotnost měřené látky min. 0 g/l Zrnění měřené látky až do 0 mm Konstrukční uspořádání Provedení FTM 0: krátké provedení FTM : s prodlužovací trubkou až do m FTM : s lanem až do 0 m Rozměry Viz rozměrové náčrtky na straně Hmotnost Viz přehled výrobků na stranách 0 a Materiály Připojovací kus (závit), korozivzdorná ocel 7 50; Příruba: 7 8, trubka 7 50, izolace lana PUR Výkyvná vidlice: korozivzdorná ocel 7 50 F0: skleněným vláknem zesílený polyester (modrý) Nižší průhledné víko: polyamid, vysoké průhledné víko: polykarbonát; F6, T: tlakově litý hliník, DIN 75, s plastovým potahem; F8: korozivzdorná ocel 7 50 Těsnění pro víka hlavice u F6, T : EPDM (elastomer) Pro víka hlavice F8, F0: silikon; Kabelová průchodka Pg,5: Polyamid s těsněním NBR Kabelová průchodka Pg 6: polyamid s neoprénovým těsněním CR Připojovací kusy Kuželový závit R ½podle DIN 999 část ; Kónický závit ½- ½NPT podle ANSI B.0. Příruba podle DIN, ANSI, JIS viz přehled výrobků Elektrické napojení Šroubovací svorky na elektronické vložce pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68; šroubovací svorky v odděleném prostoru svorkovnice hlavice T: pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68 Indikační a nastavovací prvky U elektronické vložky FEM,,, 5,,, 5 U elektronické vložky FEM 7 Otočný spínač pro přepnutí maximálního a minimálního režimu bezpečnosti; červená svítící dioda pro zobrazení stavu spínače Zelená svítící dioda pro indikaci stavu zasypání Napájení FEM, Napětí na svorkách a : V, 50/60 Hz; odběr proudu (vklidu) max. ma FEM V, zvlnění max.,7 V, O...00 Hz; odběr proudu max. 5 ma, ochrana proti přepólování FEM,, 5, 5 Střídavé napětí V, Hz nebo stejnosměrné napětí V; odběr proudu FEM, : max. 7 ma odběr proudu FEM 5, 5: max. 0 ma FEM 7 Napájená z připojeného spínače Nivotester FTL Certifikátya schválení CENELEC, FTZÚ Radvanice Viz přehled výrobků na straně 0 a tabulku na straně Informace pro objednávky Označení výrobku Viz přehled výrobků na straně Příslušenství Viz strana 9 Doplňující dokumentace Všeobecná upozornění k elektromagnetické slučitelnosti (EMV) - TI F/00 Technické informace k oddělené hlavici HTM 0 E TI 7F/00 Další certifikáty Na základě dotazu Pokračování na další straně 8

9 Technické údaje (pokračování) T C U 80 FTM 0, 0 D, 0 S,, S T C U 80 FTM D T C B T C B TU C FTM, D, S Přípustné hodnoty pro teplotu okolí T u na hlavici v závislosti na provozní teplotě T B v silu TB C Příslušenství Oddělená hlavice HTM 0 E pro elektronickou vložku Soliphantu. Ulehčuje obslužnost při stísněných poměrech pro zabudování a připouští pro hlavici Soliphantu vyšší teplotu okolí. Viz technické informace TI 7/00/de. Sada pro krácení lana u Soliphantu FTM. Sestává z více dílů příslušenství, které umožňují, aby lano po zkrácení bylo zase pevně a těsně spojené s čidlem. Montážní návod je přiložen. Objednací číslo U FTM se standardními délkami 500 mm nebo 6000 mm je sada pro krácení lana součástí dodávky. Ochranný kryt proti povětrnosti Pro hlavici F6, F0 Materiál: polyamid 0 Pro hlavici s nízkým víkem Váha: 0, kg Objednací číslo: Pro hlavici s vysokým víkem Váha: 0,6 kg Objednací číslo: niedrig 0 hoch Ochranný kryt proti povětrnosti Tento chrání Soliphant při montáži ve volném prostoru před příliš vysokými teplotami vlivem slunečního záření a před tvorbou kondenzátu v hlavici, která se může objevit při silných teplotních výkyvech. Posuvná matice maximálně přípustný provozní tlak: 0 bar; maximální provozní teplota: 80 C; těsnění ucpávky šroubení: PTFE sklohedvábné vlákno; hmotnost,6 kg Materiál: ocel Objednací číslo: Materiál: korozivzdorná ocel 7 8, Objednací číslo: max. 5 SW 75 G DIN ISO 8 Posuvná matice Při zabudování Soliphantu FTM zhora do sila umožňuje plynulé nastavení bodu sepnutí. Věnujte prosím pozornost: délka čidla Soliphantu FTM musí být nejméně 00 mm. 9

10 Přehled výrobků Provedení Základní hmotnost Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna FTM 0 krátké provedení, kg FTM s prodlužovací trubkou, kg FTM s lanem,9 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx de FTM 0 D krátké provedení, kg FTM D s prodlužovací trubkou, kg FTM D s lanem,0 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx i FTM 0 S krátké provedení, kg FTM S s prodlužovací trubkou, kg FTM S s lanem,9 kg Certifikát, oblasti použití (viz také stranu ) A bez zvláštního certifikátu Pro FTM 0,, : B BVS nebezpečí výbuchu prachu Ex-zóna D CSA DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, (FTM 0, ) ) E CSA DIP, Cl. II, Div., Group G a uhelný prach, (FTM ) ) F FM DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, ) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Pro FTM 0 D, D, D: G FM XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D, D) Q FM XP, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM D) H CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIC T6 (FTM 0 D, D) BVS prachová Ex-zóna X CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIB T6 (FTM D) BVS prachová Ex-zóna J TIIS Ex d (FTM 0 D, D) K CSA XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D) M CSA XP, Cl. I+II, Div., Group B, C, D, E, F, G, (FTM D) L CSA XP, Cl. II, Div., Group B, C, D, G a uhelný prach (FTM D) Pro FTM 0 S, S, S: Z CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx ia IIB T6 BVS prachová Ex-zóna P FM IS, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 S, S) ) U FM IS, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM S) ) S TIIS Ex i (FTM 0 S, S) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Elektronika Navýšení hmotnosti Dvouvodičové připojení na střídavý proud, U~: 9 5 V FEM pro FTM 0, 0D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna Třívodičové připojení na střídavý proud PNP, U : 0 55 V FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna Universální připojení, bezpotenciálový přepínací kontakt FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna 5 Universální připojení, bezpotenciálové přepínací kontakty 0, kg FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM 5 pro FTM D, D, zóna (bez certifikátů H, X) 7 Přenos signálu PFM na dvouvodičovém vedení FEM 7 pro FTM 0 S, S, S 8 Bez elektronické vložky 0, kg 0, kg (pouze pro oblast použití A a hlavice F6, F8, F0) 9 Jiná elektronika Základní hmotnost: - bez prodlužovací trubky - bez lana - se šroubením - s plastickou hlavicí F0 pro FTM... a FTM.. S - s hliníkovou hlavicí T pro FTM.. D FTM Označování výrobků první díl Pokračování na straně 0

11 Přehled výrobků (Pokračování) a kabelový vstup Navýšení hmotnosti Pro FTM 0,, a FTM 0 S, S, S: A Hliníková hlavice F6, IP 66, Pg 6 (IP 66) 0, kg B Hliníková hlavice F6, IP 66, ½NPT 0, kg C Hliníková hlavice F6, IP 66, G ½ 0, kg D Hliníková hlavice F6, IP 66, M 0 x,5 0, kg vysoké víko pro hlavici F6 0, kg E Polyesterová hlavice F0, IP 66, Pg 6 (IP 66) F Polyesterová hlavice F0, IP 66, ½NPT G Polyesterová hlavice F0, IP 66, G ½ H Polyesterová hlavice F0, IP 66, M 0 x,5 vysoké víko pro hlavici F0 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, Pg,5 (IP 66) 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, G ½ 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, M 0 x,5 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, ½NPT 0, kg Pro FTM 0 D, D, D a FTM 0 S, S, S: (hlavice T pouze se zabudovanou elektronickou vložkou) J Hliníková hlavice T, IP 66, Pg 6 (IP 66),0 kg K Hliníková hlavice T, IP 66, ¾NPT,0 kg L Hliníková hlavice T, IP 66, G ½,0 kg M Hliníková hlavice T, IP 66, M 0 x,5,0 kg vysoké víko pro hlavici T 0, kg Y Jiné hlavice Připojovací kus a materiál A Šroubení R ½, DIN 999, 7 50 B Šroubení ½- ½NPT, ANSI B.0., 7 50 H Příruba DN 50, PN 0, DIN 57, tvar B, 7 8,0 kg J Příruba DN 80, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8,5 kg K Příruba DN 00, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8 5, kg M Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,6 kg P Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,7 kg N Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti 5, kg Příruba 0 K 50, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 80, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 00, JIS 0, 7 8,0 kg Y Jiné připojovací kusy Doplňující provedení Základní vybavení 9 Jiné doplňující vybavení Provedení Certifikace, oblast použití Elektronika Délka čidla Pro FTM : A... mm ( mm pro FTM, S),0 kg/m D... mm ( mm pro FTM D),0 kg/m B 500 mm pro FTM,0 kg C 000 mm pro FTM,0 kg Pro FTM : J... mm ( mm pro FTM, S) ) 0, kg/m M... mm ( mm pro FTM D) ) 0, kg/m K 500 mm pro FTM ) 0, kg L 6000 mm pro FTM ) 0,7 kg Y ) možnost zkrácení za použití sady na krácení lana (příslušenství) Jiné délky FTM 0- FTM 0 D- FTM 0 S- úplné označení výrobku FTM - FTM D- FTM S- úplné délka čidla FTM - označení výrobku je uváděna v mm FTM D- FTM S-

12 Možnosti kombinace provedení přístroje, hlavic a elektronických vložek v závislosti na certifikaci Certifikát využití Oblasti FTM 0 FTM FTM FTM 0 D FTM D FTM D FTM 0 S FTM S FTM S A bez zvláštního certifikátu B BVS, čidlo prachové Ex-zóny D CSA DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, E CSA DIP Cl. II, Div., Gr. G+coal dust, F FM DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, G FM XP Cl. I+II, Div., Gr. A-G, Q FM XP Cl. I+II, Div., Gr. C-G, H CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIC T6, BVS, prachová Ex-zóna X CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIB T6, BVS, prachová Exzóna F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 T T T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM 7 FEM 7 FEM 7 F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 F6, F8 F6, F8 FEM,,, 5 FEM,,, 5 F6, F8 FEM,, 5 F6, F8 F6, F8 F6, F8 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 T T FEM,,, 5 FEM,, 5 T T FEM,, FEM, J TIIS-Ex d T T FEM,,, 5 FEM,, 5 K CSA XP T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM,,, 5 L CSA XP Cl. I/II/III, Div., Gr. B-D, Gr. G+coal dust, MCSA XP Cl. I +II, Div., Gr. B-G, Z CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx ia IIB T6, BVS, prachová Ex-zóna s hlavicí F0: čidlo do prachové Ex-zóny T FEM,, 5 T FEM, T FEM,, 5 T FEM,, 5 F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 FEM 7 P FM IS F6, F8, T F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM 7 FEM 7 U FM IS F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. C-G, FEM 7 S TIIS-Ex i F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 Česká republika Endress+Hauser Czech s.r.o. Pracoviště: palác Kovo Jankovcova Praha 7 tel.: 0 / fax: 0 / Louny Ing. Jan Šimek Štědrého Louny tel./fax: 095 / tel.: Brno Ing. Tomáš Halamík Příkop 7b Brno tel./fax: 05 / tel.: Obchodní zastoupení: Praha Jiří Moravec Litevská Pošt. přihrádka Praha 0 tel./fax: 0 / / Slovenská republika Výhradní zastoupení: Transcom technik s.r.o. Bojnická 8 8 Bratislava tel.: 07 / / / fax: 07 / 88 7 Autorizovaný distributor: PPA TRADE s.r.o. Vajnorská Bratislava tel.: 07 / fax: 07 / 5 57 Ostrava Pavel Dyba Pošt. přihrádka Ostrava tel./fax: 069 / tel.: Hradec Králové Ing. Miloš Legner Kydlinovská 50 0 Hradec Králové tel.: 09 / fax: 09 / Endress+ Sídlo vsrn: Endress+Hauser Instruments International GmbH+Co. Colmarer Straße 6 Hauser Weil am Rhein Tel Fax Naše měřítko je praxe TI 9F/00/cs/.97/05.99/CVP 5.0