Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32"

Transkript

1 Technická Informace TI 9F/00/cs Hladinový limitní spínač soliphant II FTM 0, FTM, FTM Univerzální vibrační limitní spínač pro jemně zrněné sypké hmoty, rovněž pro oblasti s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů Oblasti použití Soliphant je robustní hladinový limitní spínač pro použití v silech s jemnozrnnými nebo práškovými hmotami a to i v těch případech, kdy tyto mají velmi nízkou sypnou hmotnost. Rozdílné způsoby provedení umožňují rozmanité možnosti použití, také vprostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů nebo v potravinářství. Typické příklady použití: obilí, mouka, sušené mléko, kakao, cukr, krmiva, prací prostředky, práškové barvy, křída, sádra, cement, granuláty plastických hmot A A FTM 0 krátké provedení pro montáž libovolným směrem; hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice B FTM s prodlužovací trubkou až do m pro montáž zhora; hliníková hlavice F 6 C FTM s lanem až do 0 m pro zabudování zhora; hliníková hlavice F 6 B Přednosti na první pohled žádná kalibrace: rychlé a laciné uvedení do provozu Necitlivost proti vzniku usazenin: provoz bez údržby Žádné pohyblivé mechanické díly: žádné opotřebení, dlouhá životnost Různé elektronické vložky: optimální přizpůsobení na řízení technologie Plastická hlavice F0 s průhledným víkem; viditelná signalizace stavu spínače, jednoduchá kontrola Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice: rovněž v provedení EEx de C Endress+Hauser Naše měřítko je praxe

2 Měřicí souprava Měřicí zařízení Soliphant FTM 0, nebo s elektronickou vložkou FEM je kompaktní limitní spínač, na který může být přímo napojen malý stykač, elektromagnetický ventil a nebo programovatelný automat (PLC). Použití v oblastech bez nebezpečí výbuchu nebo i v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu v zóně. Soliphant FTM 0 D, D, D je navíc v provedení EEx de. Soliphant FTM 0 S, S, S je v provedení EEx a vyžaduje samostatný spínač Nivotester FTL, umístěný mimo prostředí se SNV. např. FTM s FEM např. FTM s FEM U~ + A Kompaktní limitní spínač pro dvouvodičové připojení na střídavé napájení např. FTM 0 s FEM U~ Funkce B Kompaktní limitní spínač pro třívodičové připojení na stejnosměrné napájení C Kompaktní limitní spínač pro univerzální napájení D Limitní spínač vjiskrově bezpečném provedení s odděleným spínačem PFM Symetrická vibrační vidlice je buzena na své resonanční frekvenci. Při jejím ponoření do sypké hmoty dochází ke změně podmínek kmitání a elektronika uvede v činnosti bu elektrický spínač nebo relé. Mimořádně citlivý je Soliphant na špičce vidlice, což umožňuje detekci limitních stavů v sypkém materiálu s velmi nízkou sypnou hmotností. Na kořenu vidlice je naproti tomu Soliphant necitlivý, proto vytváření nánosů I t např. FTM 0 S s FEM 7 explozí ohrožená oblast Nivotester FTL na stěnách nádrže neovlivňuje jeho funkci. Soliphant je možné provozovat v režimu bezpečnostního minima nebo maxima, to znamená, že při dosažení mini-málního nebo maximálního limitního stavu, při poruše nebo výpadku proudu se uzavře elektronický spínač nebo relé odpadne. U Výška hladiny Režim bezpečnosti FEM FEM FEM Elektronické vložky FEM FEM FEM 5 FEM 5 FEM 7 Max. L+ + L Hz 50 Hz Funkce elektrického spínače nebo relé v závislosti na stavu hladiny a režimu bezpečnosti. FEM 7 mění frekvenci signálu PFM, odpovídajícím způsobem spíná napojený Nivotester FTL. U Min. L+ L+ L Hz 50 Hz

3 ENDRESS + HAUSER Přehled mechanických a elektronických variant Oblasti nasazení podle certifikátu FTM.. - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna FTM.. D - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEx de FTM.. S - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEX i PFM Zásuvné elektronické vložky jednoduše vyměnitelné za jinou elektroniku bez kalibrace Dvouvodičové připojení na střídavé napájení (tyristor) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D, zónu Třívodičové připojení (transistor, PNP) FEM pro FTM 0, 0 D,, (ne pro FTM, zónu ) Universální napájení (relé, bezpotenciálový přepínací kontakt) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D,, zónu Universální napájení (relé, bezpotenciálové přepínací kontakty) FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, FEM 5 pro FTM D, D,, zónu (ne pro EEx de) Jiskrově bezpečný přenos signálu po dvouvodičovém vedení k oddělenému spínači Nivotester FEM 7 pro FTM 0 S, S, S všechny s ochranou IP 66 a s více variantami kabelových vstupů; s vysokým víkem pro FEM 5, Hliníková hlavice F6 pro FTM.. a FTM.. S Ocelová hlavice F8 pro FTM.. a FTM.. S Plastová hlavice F0 s průhledným vákem pro FTM.. a FTM.. S Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice pro FTM.. D a FTM.. S Připojovací kusy Kuželový závit R ½, DIN 999 Kónický závit ½- ½NPT Různé příruby podle DIN, ANSI, JIS FTM 0 krátké provedení Provedení čidel vibrační vidlice z masivní korozivzdorné oceli; vysoká boční zatížitelnost FTM s prodlužovací trubkou FTM s prodlužovací trubkou a s posuvnou maticí (příslušenství) FTM s lanem (možnost zkrácení)

4 Rozměry A ø86 max B A FTM 0 krátké provedení se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 B FTM 0 krátké provedení s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 C FTM s prodlužovací trubkou a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí T D FTM s prodlužovací trubkou a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí T E FTM s lanem a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT zobrazeno s hlavicí F8 F FTM s lanem a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F8 Dodávané příruby viz strana, přehled výrobků, úsek připojovací kusy, materiál. Rozměry přírub viz příslušný list normy max. 7 C E max. ~0 max. 56 ~60 max max. 58 FTM, S: FTM D : max. ø ~ OK SW50 max. ø ~0 8 5 OK SW50 max. ø max. 0 max.7 FTM, S: FTM D : max. 68 max. 5 ~0 max.6 max. 8,5 ø0 ~60 D F 5 OK SW50 0 Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +0 mm 5 mm do m +0 mm 0 mm do m +0 mm 0 mm Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +,5 mm 5 mm do 0 m +,5 mm 0 mm FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88 ø~0 max. ø 8 5 ~0 70 FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88

5 Zabudování a) Soliphant FTM 0 Soliphant vkrátkém provedení může být zabudován do nádrže na sypké hmoty vkaždém možném směru. Vlevo: správné zabudování a) svisle zhora ; libovolné postavení vidlice b) ze strany, špička vidlice lehce nahnutá dolu, aby sypké hmoty mohly lépe sklouzávat c) s ochrannou stříškou (délka asi 50 mm, šířka asi 00 mm) proti nárazům padajícího materiálu d) ve výpustném trychtýři délka trubky max. 60 mm b) c) d) ~0 ~50 mm ~00 mm ~00 mm max. 60 mm e) f) g) Vpravo: špatné zabudování e) vproudu padající náplně f) špatné postavení vidlice (vysoké zatížení širší strany výkyvné vidlice vlivem odcházejícího plnícího materiálu; chybná funkce ovlivněna plnícím materiálem, který zůstává ležet) g) zašroubované hrdlo je příliš dlouhé Při stanovení výšky zabudování přihlédněte k spádovému úhlu násypného kužele nebo odvádějícího trychtýře. Soliphant FTM s prodlužovací trubkou; použití např. - když je možné zabudování pouze zhora - při silné tvorbě usazenin na stěnách sila - s posuvnou maticí (příslušenství), má-li být měněn bod sepnutí. Prostor určený pro montáž Posuvná matice FTM FTM Montáž pokud možno ve středu výpustného trychtýře, aby bylo zajištěno malé boční zatížení odcházejícím materiálem; jinak blízko stěny nádoby s dodatečným uchycením vblízkosti vibrační vidlice. Uvažujte s dostatkem pro montáž nutného volného prostoru kolem sila. * Délka nátrubku: max. L 70 mm * L Soliphant FTM s lanem (možnost zkrácení); použití např. - když je zabudování ve vysokém silu možné pouze zhora - když prostor nutný pro montáž je pro dlouhý Soliphant FTM nedostatečný. FTM Aby bylo zajištěno nízké zatížení tahem materiálu, prove te montáž co nejblíže u stěny sila, ale ne příliš blízko, aby čidlo při kývání nenaráželo. Při výpočtu potřebné délky čidla přihlédněte k sypnému úhlu násypného kužele nebo výpustného trychtýře. 5

6 Napojení Upozornění! Zobrazeno je vždy přímé zapojení elektronické vložky v hlavici F6, F8 nebo F0. Přípojky vodděleném prostoru svorkovnice hlavice T mají stejné číslo svorky jako u zabudované elektronické vložky. * Pro připojení ovládacího nízkonapě ového obvodu s nebezpečným oddělením platí: Součet napájecího napětí a napětí na nulovém výstupu max. 00 V. A FEM, FEM Dvouvodičová připojení střídavého napájení Zapojujte vždy v sérii se zátěží! Berte vúvahu pokles napětí na elektronické vložce v sepnutém stavu (do V), zbytkový proud v uzavřeném stavu (až do ma) a při nízkém napájecím napětí také pokles napětí na zátěži, aby nedošlo k podkročení minimálního napětí na svorkách elektronické vložky (9 V). A U~ L N A V FEM FEM B V L+ L 0,5 A ( + ) FEM B FEM Trojvodičové připojení stejnosměrného napájení Je dávána přednost ve spojení s programovatelným automatem (PLC). Pozitivní signál na výstupu spínacího obvodu elektronické vložky (PNP) C U~ V V L N a u r 0, A 5 D U~ V V L N 0, A a u r a u r C FEM, FEM Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem. * E FEM FEM 7 8 FTL 0 (nebo FTL 0 Z) FEM 5 FEM 5 D FEM 5, FEM 5 Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovými přepínacími kontakty. * z z FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup d d FTL 70 nebo FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup E FEM 7 Jiskrově bezpečný přenos signálu PFM po dvouvodičové lince k oddělenému spínači Nivotester FTL 0, FTL 70 nebo FTL 7 (je možné též napojit na dřívější typy přístrojů FTL 0 Z, FTL 70 Z). prostředí BNV prostředí SNV FEM 7 I PFM PFM-Signal - signál t Zásuvné elektronické vložky mohou být vyměněny bez kalibrace. Pro FEM 5, 5 je nutné vyšší víko hlavice L FEM.. Min Max S L Svíticí dioda signalizuje stavspínače S Bezpečnostní režim se volí spínačem (s FEM 7 na Nivotesteru) 6

7 Technické údaje Všeobecné údaje Výrobce Endress+Hauser GmbH+Co, D Maulburg Skupina přístrojů Soliphant II Typy přístrojů FTM 0, FTM, FTM FTM 0 D, FTM D, FTM D FTM 0 S, FTM S, FTM S Funkce přístrojů Hladinový limitní spínač Okruh použití Detekce limitního stavu Maximální nebo minimální detekce v silech s práškovým nebo jemnozrnným sypkým materiálem, velikost zrna do 0 mm Stavba a funkce Princip měření Tlumení kmitání vibrační vidlice kmitající ve vlastní rezonanci Modularita FTM..a FTM..D: kompletní hladinový limitní spínač, sestávající z měřicího čidla se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM..(spínač); FTM..S: čidlo se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM 7 (převodník) pro napojení na oddělený spínač Nivotester FTL... Zpracování signálu - Dvouvodičové provedení na střídavý proud (s FEM,): tyristor spíná zátěž přímo vnapájecím okruhu; - třívodičové provedení pro stejnosměrný proud (s FEM ): spínání zátěže přes transistor na samostatném výstupu; - universální provedení s výstupem přes relé (s FEM,, 5, 5): spínání zátěže přes bezpotenciálový kontakt; - provedení pro samostatný spínač (s FEM 7): přenos signálu PFM; proudové impulsy v základním napájecím proudu na dvouvodičovém vedení Galvanické oddělení S FEM,, : mezi měřicím čidlem a napájením; s FEM,, 5, 5: mezi měřicím čidlem, napájením a zátěží; s FEM 7: mezi měřicím čidlem a napájením vodděleném spínači Nivotester mezi napájením a zátěží; Vstup Měřená hodnota Výška hladiny (limitní hodnota, binární) Rozsah měření (rozsah detekce) U FTM 0 : je dán místem zabudováni u FTM : je dán délkou čidla (trubky) (asi mm zhora, u FTM D: asi mm) u FTM s posuvnou maticí: možnost nastavení asi mm zhora u FTM : je dán délkou čidla (lana) (asi mm zhora, u FTM D asi mm) Výstup Výstupní signál Binární, při dosaženi limitního stavu je výstup uzavřen Porucha Výstup je uzavřen Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM, (střídavé napájení, tyristor, spínací zátěž přímo vnapájecím okruhu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM (stejnosměrné napájení, zátěž spínaná tranzistorem na samostatném výstupu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM,, 5, 5 (univerzální napájení, zátěž zapojena mezi přepínací kontakty) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM 7 (beznapě ový reléový kontakt ve spínači Nivotester FTL) Krátkodobě (0 ms) max.,5 A, max. 75 VA při 5 V nebo max. 6 VA při V (není bezpečný proti zkratu) trvale max. 87 VA při 5 Vm, max. 8, VA při V (0 ma) min.,5 VA při 5 V (0 ma), min. 0,5 VA při V (0 ma) Pokles napětí přes FEM..max. V Zbytkový proud max. ma při uzavřeném tyristoru Krátkodobě ( s) max. A, max. 55 V (taktovaná ochrana proti přetížení a zkratu); trvale max. 50 ma, max. 55 V; max. 0,5 µf při 55 V, max.,0 µf při V; Zbytkové napětí < V (při propojeném tranzistoru); Zbytkový proud < 00 µa (při uzavřeném tranzistoru) FEM, : přepínací kontakt, FEM 5,5: přepínací kontakty I~ max. 6 A, U~ max. 5 V; P~ max.500 VA, cos ϕ =, P~ max. 750 VA, cos ϕ > 0,7; I max. 6 A do 0 V, I max. 0, A do 5 V; Viz technické údaje připojeného spínače Nivotester FTL 0, FTL 70, FTL 7, (FTL 0 Z, FTL 70 Z) Výstup všeobecně Bezpečnostní režim Maximální nebo minimální bezpečnost klidového proudu, přepínatelné Spínací doba FEM,,,, : asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění, FEM 5, 5: asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění přepínatelné na asi,5 s při zasypání, asi 7,5 s při uvolnění Přesnost měření Referenční podmínky Teplota T = 0 C. Provozní tlak p e = bar. Sypná hmotnost materiálu > kg/l, velikost zrna < mm Odchylka měření Asi 0 mm při kolmém zabudování, 5 mm při postranním zabudování čidla Doba rozkmitání Po zapnutí napájení zůstává výstup po dobu asi,5 s uzavřen Odchylka od spínací doby +/ 5 % při pokrytí nebo uvolnění Vlivy teploty a provozního tlaku Zanedbatelné Pokračování na další straně 7

8 Technické údaje (pokračování) Podmínkynasazení - Podmínky zabudování Poloha zabudování FTM 0 a FTM s libovolně krátkou trubkou FTM s dlouhou trubkou a FTM svisle Boční zatížitelnost vibrační 600 N (na úzké straně hrotu vidlice), statická vidlice u FTM Boční zatížitelnost trubky u FTM 00 Nm (až do m) Zatížitelnost lana vtahu u FTM 500 N - Okolní podmínky Rozsah okolních teplot 0 C C, viz rovněž graf na následující straně Rozsah skladových teplot 0 C C Klimatická třída Klimatická ochrana podle IEC 68, díl -8, obrázek a Druh ochrany ( hlavice) IP 66 podle DIN 0050 Elektromagnetická slučitelnost Soliphant FTM..splňuje zákonné požadavky podle směrnic EU. Endress + Hauser potvrzuje úspěšnou zkoušku přístroje pro uplatnění značky a vystavení Prohlášení o shodě dle zákona č. /997 Sb. Poruchová odolnost proti podle EN (síla pole 0 V/m), FEM,,,, : vyzařování rušení podle EN FEM 5, 5: vyzařování rušení podle EN (průmyslová oblast) - Podmínky měřených látek Teplota měřených látek 0 C C, viz rovněž graf na další straně Tlak měřené látky (provozní tlak) p e bar... max.6 bar (FTM 0, ), 6 bar (FTM D), bar (FTM ) Hranice tlaku měřené látky Tlak prasknutí min. 00 bar (FTM 0, ), 0 bar (FTM D), bar (FTM ) Sypná hmotnost měřené látky min. 0 g/l Zrnění měřené látky až do 0 mm Konstrukční uspořádání Provedení FTM 0: krátké provedení FTM : s prodlužovací trubkou až do m FTM : s lanem až do 0 m Rozměry Viz rozměrové náčrtky na straně Hmotnost Viz přehled výrobků na stranách 0 a Materiály Připojovací kus (závit), korozivzdorná ocel 7 50; Příruba: 7 8, trubka 7 50, izolace lana PUR Výkyvná vidlice: korozivzdorná ocel 7 50 F0: skleněným vláknem zesílený polyester (modrý) Nižší průhledné víko: polyamid, vysoké průhledné víko: polykarbonát; F6, T: tlakově litý hliník, DIN 75, s plastovým potahem; F8: korozivzdorná ocel 7 50 Těsnění pro víka hlavice u F6, T : EPDM (elastomer) Pro víka hlavice F8, F0: silikon; Kabelová průchodka Pg,5: Polyamid s těsněním NBR Kabelová průchodka Pg 6: polyamid s neoprénovým těsněním CR Připojovací kusy Kuželový závit R ½podle DIN 999 část ; Kónický závit ½- ½NPT podle ANSI B.0. Příruba podle DIN, ANSI, JIS viz přehled výrobků Elektrické napojení Šroubovací svorky na elektronické vložce pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68; šroubovací svorky v odděleném prostoru svorkovnice hlavice T: pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68 Indikační a nastavovací prvky U elektronické vložky FEM,,, 5,,, 5 U elektronické vložky FEM 7 Otočný spínač pro přepnutí maximálního a minimálního režimu bezpečnosti; červená svítící dioda pro zobrazení stavu spínače Zelená svítící dioda pro indikaci stavu zasypání Napájení FEM, Napětí na svorkách a : V, 50/60 Hz; odběr proudu (vklidu) max. ma FEM V, zvlnění max.,7 V, O...00 Hz; odběr proudu max. 5 ma, ochrana proti přepólování FEM,, 5, 5 Střídavé napětí V, Hz nebo stejnosměrné napětí V; odběr proudu FEM, : max. 7 ma odběr proudu FEM 5, 5: max. 0 ma FEM 7 Napájená z připojeného spínače Nivotester FTL Certifikátya schválení CENELEC, FTZÚ Radvanice Viz přehled výrobků na straně 0 a tabulku na straně Informace pro objednávky Označení výrobku Viz přehled výrobků na straně Příslušenství Viz strana 9 Doplňující dokumentace Všeobecná upozornění k elektromagnetické slučitelnosti (EMV) - TI F/00 Technické informace k oddělené hlavici HTM 0 E TI 7F/00 Další certifikáty Na základě dotazu Pokračování na další straně 8

9 Technické údaje (pokračování) T C U 80 FTM 0, 0 D, 0 S,, S T C U 80 FTM D T C B T C B TU C FTM, D, S Přípustné hodnoty pro teplotu okolí T u na hlavici v závislosti na provozní teplotě T B v silu TB C Příslušenství Oddělená hlavice HTM 0 E pro elektronickou vložku Soliphantu. Ulehčuje obslužnost při stísněných poměrech pro zabudování a připouští pro hlavici Soliphantu vyšší teplotu okolí. Viz technické informace TI 7/00/de. Sada pro krácení lana u Soliphantu FTM. Sestává z více dílů příslušenství, které umožňují, aby lano po zkrácení bylo zase pevně a těsně spojené s čidlem. Montážní návod je přiložen. Objednací číslo U FTM se standardními délkami 500 mm nebo 6000 mm je sada pro krácení lana součástí dodávky. Ochranný kryt proti povětrnosti Pro hlavici F6, F0 Materiál: polyamid 0 Pro hlavici s nízkým víkem Váha: 0, kg Objednací číslo: Pro hlavici s vysokým víkem Váha: 0,6 kg Objednací číslo: niedrig 0 hoch Ochranný kryt proti povětrnosti Tento chrání Soliphant při montáži ve volném prostoru před příliš vysokými teplotami vlivem slunečního záření a před tvorbou kondenzátu v hlavici, která se může objevit při silných teplotních výkyvech. Posuvná matice maximálně přípustný provozní tlak: 0 bar; maximální provozní teplota: 80 C; těsnění ucpávky šroubení: PTFE sklohedvábné vlákno; hmotnost,6 kg Materiál: ocel Objednací číslo: Materiál: korozivzdorná ocel 7 8, Objednací číslo: max. 5 SW 75 G DIN ISO 8 Posuvná matice Při zabudování Soliphantu FTM zhora do sila umožňuje plynulé nastavení bodu sepnutí. Věnujte prosím pozornost: délka čidla Soliphantu FTM musí být nejméně 00 mm. 9

10 Přehled výrobků Provedení Základní hmotnost Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna FTM 0 krátké provedení, kg FTM s prodlužovací trubkou, kg FTM s lanem,9 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx de FTM 0 D krátké provedení, kg FTM D s prodlužovací trubkou, kg FTM D s lanem,0 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx i FTM 0 S krátké provedení, kg FTM S s prodlužovací trubkou, kg FTM S s lanem,9 kg Certifikát, oblasti použití (viz také stranu ) A bez zvláštního certifikátu Pro FTM 0,, : B BVS nebezpečí výbuchu prachu Ex-zóna D CSA DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, (FTM 0, ) ) E CSA DIP, Cl. II, Div., Group G a uhelný prach, (FTM ) ) F FM DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, ) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Pro FTM 0 D, D, D: G FM XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D, D) Q FM XP, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM D) H CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIC T6 (FTM 0 D, D) BVS prachová Ex-zóna X CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIB T6 (FTM D) BVS prachová Ex-zóna J TIIS Ex d (FTM 0 D, D) K CSA XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D) M CSA XP, Cl. I+II, Div., Group B, C, D, E, F, G, (FTM D) L CSA XP, Cl. II, Div., Group B, C, D, G a uhelný prach (FTM D) Pro FTM 0 S, S, S: Z CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx ia IIB T6 BVS prachová Ex-zóna P FM IS, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 S, S) ) U FM IS, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM S) ) S TIIS Ex i (FTM 0 S, S) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Elektronika Navýšení hmotnosti Dvouvodičové připojení na střídavý proud, U~: 9 5 V FEM pro FTM 0, 0D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna Třívodičové připojení na střídavý proud PNP, U : 0 55 V FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna Universální připojení, bezpotenciálový přepínací kontakt FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna 5 Universální připojení, bezpotenciálové přepínací kontakty 0, kg FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM 5 pro FTM D, D, zóna (bez certifikátů H, X) 7 Přenos signálu PFM na dvouvodičovém vedení FEM 7 pro FTM 0 S, S, S 8 Bez elektronické vložky 0, kg 0, kg (pouze pro oblast použití A a hlavice F6, F8, F0) 9 Jiná elektronika Základní hmotnost: - bez prodlužovací trubky - bez lana - se šroubením - s plastickou hlavicí F0 pro FTM... a FTM.. S - s hliníkovou hlavicí T pro FTM.. D FTM Označování výrobků první díl Pokračování na straně 0

11 Přehled výrobků (Pokračování) a kabelový vstup Navýšení hmotnosti Pro FTM 0,, a FTM 0 S, S, S: A Hliníková hlavice F6, IP 66, Pg 6 (IP 66) 0, kg B Hliníková hlavice F6, IP 66, ½NPT 0, kg C Hliníková hlavice F6, IP 66, G ½ 0, kg D Hliníková hlavice F6, IP 66, M 0 x,5 0, kg vysoké víko pro hlavici F6 0, kg E Polyesterová hlavice F0, IP 66, Pg 6 (IP 66) F Polyesterová hlavice F0, IP 66, ½NPT G Polyesterová hlavice F0, IP 66, G ½ H Polyesterová hlavice F0, IP 66, M 0 x,5 vysoké víko pro hlavici F0 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, Pg,5 (IP 66) 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, G ½ 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, M 0 x,5 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, ½NPT 0, kg Pro FTM 0 D, D, D a FTM 0 S, S, S: (hlavice T pouze se zabudovanou elektronickou vložkou) J Hliníková hlavice T, IP 66, Pg 6 (IP 66),0 kg K Hliníková hlavice T, IP 66, ¾NPT,0 kg L Hliníková hlavice T, IP 66, G ½,0 kg M Hliníková hlavice T, IP 66, M 0 x,5,0 kg vysoké víko pro hlavici T 0, kg Y Jiné hlavice Připojovací kus a materiál A Šroubení R ½, DIN 999, 7 50 B Šroubení ½- ½NPT, ANSI B.0., 7 50 H Příruba DN 50, PN 0, DIN 57, tvar B, 7 8,0 kg J Příruba DN 80, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8,5 kg K Příruba DN 00, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8 5, kg M Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,6 kg P Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,7 kg N Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti 5, kg Příruba 0 K 50, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 80, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 00, JIS 0, 7 8,0 kg Y Jiné připojovací kusy Doplňující provedení Základní vybavení 9 Jiné doplňující vybavení Provedení Certifikace, oblast použití Elektronika Délka čidla Pro FTM : A... mm ( mm pro FTM, S),0 kg/m D... mm ( mm pro FTM D),0 kg/m B 500 mm pro FTM,0 kg C 000 mm pro FTM,0 kg Pro FTM : J... mm ( mm pro FTM, S) ) 0, kg/m M... mm ( mm pro FTM D) ) 0, kg/m K 500 mm pro FTM ) 0, kg L 6000 mm pro FTM ) 0,7 kg Y ) možnost zkrácení za použití sady na krácení lana (příslušenství) Jiné délky FTM 0- FTM 0 D- FTM 0 S- úplné označení výrobku FTM - FTM D- FTM S- úplné délka čidla FTM - označení výrobku je uváděna v mm FTM D- FTM S-

12 Možnosti kombinace provedení přístroje, hlavic a elektronických vložek v závislosti na certifikaci Certifikát využití Oblasti FTM 0 FTM FTM FTM 0 D FTM D FTM D FTM 0 S FTM S FTM S A bez zvláštního certifikátu B BVS, čidlo prachové Ex-zóny D CSA DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, E CSA DIP Cl. II, Div., Gr. G+coal dust, F FM DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, G FM XP Cl. I+II, Div., Gr. A-G, Q FM XP Cl. I+II, Div., Gr. C-G, H CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIC T6, BVS, prachová Ex-zóna X CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIB T6, BVS, prachová Exzóna F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 T T T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM 7 FEM 7 FEM 7 F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 F6, F8 F6, F8 FEM,,, 5 FEM,,, 5 F6, F8 FEM,, 5 F6, F8 F6, F8 F6, F8 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 T T FEM,,, 5 FEM,, 5 T T FEM,, FEM, J TIIS-Ex d T T FEM,,, 5 FEM,, 5 K CSA XP T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM,,, 5 L CSA XP Cl. I/II/III, Div., Gr. B-D, Gr. G+coal dust, MCSA XP Cl. I +II, Div., Gr. B-G, Z CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx ia IIB T6, BVS, prachová Ex-zóna s hlavicí F0: čidlo do prachové Ex-zóny T FEM,, 5 T FEM, T FEM,, 5 T FEM,, 5 F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 FEM 7 P FM IS F6, F8, T F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM 7 FEM 7 U FM IS F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. C-G, FEM 7 S TIIS-Ex i F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 Česká republika Endress+Hauser Czech s.r.o. Pracoviště: palác Kovo Jankovcova Praha 7 tel.: 0 / fax: 0 / Louny Ing. Jan Šimek Štědrého Louny tel./fax: 095 / tel.: Brno Ing. Tomáš Halamík Příkop 7b Brno tel./fax: 05 / tel.: Obchodní zastoupení: Praha Jiří Moravec Litevská Pošt. přihrádka Praha 0 tel./fax: 0 / / Slovenská republika Výhradní zastoupení: Transcom technik s.r.o. Bojnická 8 8 Bratislava tel.: 07 / / / fax: 07 / 88 7 Autorizovaný distributor: PPA TRADE s.r.o. Vajnorská Bratislava tel.: 07 / fax: 07 / 5 57 Ostrava Pavel Dyba Pošt. přihrádka Ostrava tel./fax: 069 / tel.: Hradec Králové Ing. Miloš Legner Kydlinovská 50 0 Hradec Králové tel.: 09 / fax: 09 / Endress+ Sídlo vsrn: Endress+Hauser Instruments International GmbH+Co. Colmarer Straße 6 Hauser Weil am Rhein Tel Fax Naše měřítko je praxe TI 9F/00/cs/.97/05.99/CVP 5.0

Limitní spínač výšky hladiny

Limitní spínač výšky hladiny Technická informace TI 052R/09/cs/03.98 Mat. č. 50080138 Limitní spínač výšky hladiny soliswitch FTE 30 Cenově výhodný limitní spínač s otočným křidélkem a schválením pro zónu 21 - prostředí s nebezpečím

Více

Limitní spínač výšky hladiny

Limitní spínač výšky hladiny Technická informace TI 052R/09/cs/03.98 Mat. č. 50080138 Limitní spínač výšky hladiny soliswitch FTE 30 Cenově výhodný limitní spínač s otočným křidélkem a schválením pro zónu 21 - prostředí s nebezpečím

Více

Měření vodivosti liquisys CLM 221

Měření vodivosti liquisys CLM 221 Technická informace TI 141C/07/cs Měření vodivosti liquisys CLM 221 Převodník pro měření vodivosti a odporu Bezpečný provoz Univerzální použití dva přepínací kontakty jako limitní spínače s dlouhým zpožděním

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Ponorná armatura pro čidla měření ph/redox

Ponorná armatura pro čidla měření ph/redox Technické informace TI 178C/07/cs Ponorná armatura pro čidla měření ph/redox dipsys CPA 10 Ponorná armatura s přírubou pro vysoce náročné procesy. Držák čidla bajonetového provedení Rozsah použití Měření

Více

Záznamník dat mini-log b

Záznamník dat mini-log b Technická informace TI 055R/09/cs/09.97 Záznamník dat mini-log b Záznamník měřených dat se 2 vstupními kanály ke snímání a ukládání analogových a digitálních hodnot do paměti Oblasti nasazení: Na napájecí

Více

Hladinový limitní spínač liquiphant M FTL 50, 51, 50 H, 51 H

Hladinový limitní spínač liquiphant M FTL 50, 51, 50 H, 51 H Technická informace TI 328F/00/cs Hladinový limitní spínač liquiphant M FTL 50, 51, 50 H, 51 H Vibrační limitní spínač pro veškeré kapaliny použitelný i v prostředích s nebezpečím výbuchu, v potravinářském

Více

Měření ph / redox potenciálu liquisys CPM 221

Měření ph / redox potenciálu liquisys CPM 221 Technická informace TI 140C/07/cs Měření ph / redox potenciálu liquisys CPM 221 Převodník pro pro měření ph a redox potenciálu Bezpečné provozování dva přepínací kontakty jako limitní spínače nebo jako

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

Ultrazvukové měření hladiny

Ultrazvukové měření hladiny Technická informace TI 248F/00/cs Ultrazvukové měření hladiny nivopuls FDU 10 C Hladinový limitní spínač pro kapaliny Bezkontaktní detekce zvenčí Vhodný pro použití v prostředí se SNV Nivopuls FDU 10 C

Více

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Snímače tlaku - KD0028-2015/05 DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Rozsahy od 10 kpa do 60 MPa. Přesnost 0,35 %, 0,5 % (0,25

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Hladinový limitní spínač

Hladinový limitní spínač Hladinový limitní spínač LFFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Kompaktní konstrukce pro hygienické aplikace, připojení dle standardů 3-A, FDA a EHEDG Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media

Více

Hladinový limitní spínač LFFS

Hladinový limitní spínač LFFS Hladinový limitní spínač LFFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Kompaktní konstrukce pro hygienické aplikace, připojení dle standardů 3-A, FDA a EHEDG Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media

Více

Technická data. Všeobecné specifikace

Technická data. Všeobecné specifikace 0102 Objednací název 3,5 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Spínací funkce Normálně zavřený (NC) Typ výstupu NAMUR Světlá šířka drážky/výřezu

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

Hladinový limitní spínač LBFI

Hladinový limitní spínač LBFI Hladinový limitní spínač LBFI s místním nastavením spínacího bodu Spolehlivá detekce hladiny kapalin, granulátů i sypkých materiálů Malá ponorná hloubka Schopnost rozlišení kapaliny a pěny Vhodný i pro

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Indukční měření vodivosti mypro CLM 431 / CLD 431 induktiv

Indukční měření vodivosti mypro CLM 431 / CLD 431 induktiv Technická Informace TI 195C/07/cs č. 51500052 Indukční měření vodivosti mypro CLM 431 / CLD 431 induktiv Dvouvodičový měřicí převodník pro indukční měření vodivosti ve výbušném (EX) a nevýbušném prostředí

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Tlakové spínače PEV, mechanické

Tlakové spínače PEV, mechanické mechanické s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/-1 přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení p pneumatiky napájecí napětí elektrické

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - předpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlídač STW bezpečnostní teplotní

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Lineární snímač polohy Temposonics TH

Lineární snímač polohy Temposonics TH MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics TH s analogovým výstupem a certifikací SIL2 Certifikáty ATEX, IECEx A SIL2 Dlouhodobý provoz v náročných podmínkách Tlakové zapouzdření pro zvýšení

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

Převodník teploty itemp PCP TMT 181

Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Technická informace TI 070R/09/cs Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a převodníky napětí a odporu. Nastavitelný pomocí PC. Určený pro instalaci

Více

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou DMK 331 P DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou Výhody nízká chyba vlivem teploty linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO na přání Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 (pouze pro 4...20mA

Více

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj kapacitní keramický senzor materiály: 1.4571; na přání CuNiFe ponorné nebo přírubové provedení jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0 200 mh 2 O

Více

Digitální tlakové spínače (Y)TED

Digitální tlakové spínače (Y)TED Digitální tlakové spínače (Y)TED pro hygienické aplikace, rozsahy -1 0 až 0 25 bar Dva mezní výstupy, PNP přechody (400 ma) nebo galvanicky oddělené kontakty Celokovové robustní průmyslové provedení z

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

DMP 331 DMP 331. Průmyslový snímač tlaku. pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 / 0,1 % FSO

DMP 331 DMP 331. Průmyslový snímač tlaku. pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 / 0,1 % FSO DMP Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,25 / 0, % FSO Rozsahy tlaku od do 0... 00 mbar 0... 40 bar Výstupní signály 2vodič:

Více

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1.5. edice CZ-20080228-2

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1.5. edice CZ-20080228-2 N I V O S W I T C H vidlicové vibrační hladinové snímače série: R-400 / R-400 Ex UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1.5. edice CZ-20080228-2 Výrobce: NIVELCO Process Control Co. Zastoupení: NIVELCO BOHEMIA s. r. o. Drážní

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Magneticko-induktivní měřič proudění. magphant

Magneticko-induktivní měřič proudění. magphant Technická informace TI 036D/06/cs č. 50078456 Magneticko-induktivní měřič proudění magphant Hlídání a měření Hlídání průtoku s využitím nastavení mezní hodnoty (reléový výstup) Měření proudění s využitím

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 100 mbar do 0... 10 bar)

Více

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Jiskrově bezpečné napájecí jednotky Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 52

Čidlo pro měření vodivosti CLS 52 Technická informace TI 67C/07/cs č.50089 Čidlo pro měření vodivosti CLS 5 Induktivní senzor pro měření vodivosti s měřením teploty s rychlou odezvou a hygienickým designem Měřicí čidla pro měření vodivosti

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

CUC 101. Měřicí systém pro zjiš ování dělicího pásma a hladiny kalů

CUC 101. Měřicí systém pro zjiš ování dělicího pásma a hladiny kalů Technická informace TI 160C/07/cs CUC 101 Měřicí systém pro zjiš ování dělicího pásma a hladiny kalů V mnohých technologiích dochází prostřednictvím sedimentace k dělení suspenzí na pevné a kapalné součásti.

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY

THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY Výrobce: NIVELCO Process Control Co. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Phone: (36-1) 889-0100 Fax: (36-1) 889-0200 E-mail: sales @nivelco.com www.nivelco.com

Více

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12 Technical Information TI 082C/07/cs/10.03 50059349 Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách Snímače se dvěma elektrodami s konstantou vodivého článku k = 0.01 cm -1 nebo k = 0.1 cm -1 Použití Vodivý

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

Drahomil KLIMEŠ, 696 21 Prušánky 352, tel. +420 518 374 614, fax +420 518 374 616 www.termoreg.cz, mail@termoreg.cz, obchod@termoreg.

Drahomil KLIMEŠ, 696 21 Prušánky 352, tel. +420 518 374 614, fax +420 518 374 616 www.termoreg.cz, mail@termoreg.cz, obchod@termoreg. T E R MOREG firma pro automatizaci MĚŘIDLO MEZNÍCH STAVŮ HLADIN SYPKÝCH LÁTEK SILOMAX P, PT, Plan VYUŽITÍ Měřidlo SILOMAX je určeno k zjišťování mezních stavů hladin sypkých materiálů v zásobnících, případně

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod TSP M Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod měření na principu hydrostatického tlaku zajišťuje odolnost proti znečištění, proti korozi a proti vlivu výparů ATEX 0311 sonda je vhodná pro silně

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708 Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 478 Použití Regulátor tlaku slouží pro napájení pneumatických měřicích, regulačních a řídicích zařízení konstantním tlakem přiváděného vzduchu Rozsahy požadované

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

x act ci Precizní snímače tlaku pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii

x act ci Precizní snímače tlaku pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii s integrovaným modulem displeje a nastavení hygienické provedení čelně osazený kapacitní senzor s keramickou membránou jmenovitý rozsah od 0 60

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

CombiTemp TM TFRN. Odporový snímač teploty Pt100. Dvou- nebo čtyřvodičové připojení. Volitelně grafický displej CombiView TM

CombiTemp TM TFRN. Odporový snímač teploty Pt100. Dvou- nebo čtyřvodičové připojení. Volitelně grafický displej CombiView TM CombiTemp TM TFRN Odporový snímač teploty Pt100 Dvou- nebo čtyřvodičové připojení Volitelně grafický displej CombiView TM Volitelně převodník teploty FlexTop s výstupem 4 20 ma, 4 20 ma HART ATEX certifikát

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny kapacitní keramický senzor průměr 45 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 40 mbar do 0... 10 bar) byla vyvinuta pro měření výšky

Více

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Procesní snímač tlaku s komunikací HART Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO XMP ci Rozsahy tlaku od 0... 60 mbar do 0... 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma jiné po dohodě Přednosti

Více

Měření zákalu. liquisys CUM 252

Měření zákalu. liquisys CUM 252 Technická informace TI 174C/07/cs Měření zákalu a obsahu nerozpuštěných látek liquisys CUM 252 Měřicí převodník pro měření zákalu a obsahu nerozpuštěných látek Oblasti použití Čistírny odpadních vod, měření

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Použití. Výhody. Certifikace. Snímač teploty termoelektrický Ex d do jímky s vysokou mechanickou odolností

Použití. Výhody. Certifikace. Snímač teploty termoelektrický Ex d do jímky s vysokou mechanickou odolností Použití je určen pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin, pro které je jímka svými vlastnostmi vhodná, v prostředí s nebezpečím výbuchu pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN 60079-0

Více

Uspořádání N 1/BN/BL 2/BU

Uspořádání N 1/BN/BL 2/BU Plovákový spínač Vlastnosti Uspořádání Spínací prvek: Plovákový spínač s mezním kontaktem, bezrtu ový Elektrická připojení v provedení NAMUR pro použití v nebezpečných podmínkách Detekce mezních stavů

Více

Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO pro technologické procesy s komunikací HART Přesnost podle IEC 60770: Rozsahy tlaku od 0 75 mbar do 0 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma jiné po dohodě Přednosti přetížení statickým tlakem až do

Více

HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané

HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané šoupátkové ventily pro jednočinné a dvojčinné pohony s připojením NAMUR /, /, /, NC/APB, G/, G/ Ventily pro zabezpečovací systémy do úrovně SIL (IEC 08)

Více

MANELER R. Hlídače hladiny D03. Hladinový spínač DHC1Y-S. Hladinový spínač DHC1Y-SD

MANELER R. Hlídače hladiny D03. Hladinový spínač DHC1Y-S. Hladinový spínač DHC1Y-SD Hlídače hladiny Hladinový spínač DHC1Y-S Relé indikuje sepnutím kontaktu správnou výšku hladiny v hlídaném objektu (studna, nádr ž, vrt ). Hladinový spínač DHC1Y-SD Relé slouží k automatickému udržovaní

Více

Endress Hauser. smartec SCLD 132. s induktivní sondou ISO 9001. The Power of Know How. Technická informace TI 207C/07/cs

Endress Hauser. smartec SCLD 132. s induktivní sondou ISO 9001. The Power of Know How. Technická informace TI 207C/07/cs Technická informace TI 207C/07/cs č.51501593 Převodník měření vodivosti smartec SCLD 132 Převodník měření vodivosti a koncentrace s induktivní sondou Oblasti použití Regulace koncentrace při zahuš ování

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku Tlaková SDE, s displejem 5 rozsahů měřeného tlaku měření relativního nebo diferenciálního tlaku spínací výstupy PNP, NPN a analový proudový nebo napěťový výstup zobrazení pomocí LCD displeje nebo světelného

Více

Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64

Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64 Technická informace TI 038D/06/cz è. 50084729 Mìøicí systém pro mìøení hmotnostního prùtoku na základì Coriolisovy síly promass 64 Urèování hmotnosti a objemu pro provoz s povinnou kalibrací (schválení

Více

Magneticko-indukční indikátory průtoku

Magneticko-indukční indikátory průtoku 03/96 Magneticko-indukční indikátory průtoku 4 mm halbfette Technické údaje 6.1D49D9 069111 Magneticko-indukční indikátory průtoku Magneticko-indukční indikátory průtoku Krohne DWM měří průtok elektricky

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Základní ventily VZWE, elektricky řízené

Základní ventily VZWE, elektricky řízené parametry a přehled dodávek Funkce Základní ventily VZWE jsou nepřímo řízené ventily 2/2. S vhodnou elektromagnetickou cívkou vytvářejí impulzy stlačeného vzduchu, které se využívají k mechanickému čištění

Více

MaRweb.sk. web: www.marweb.sk. Příslušenství snímačů tlaku, souprav ventilových a ventilů

MaRweb.sk. web: www.marweb.sk. Příslušenství snímačů tlaku, souprav ventilových a ventilů MaRweb.sk www.marweb.sk Příslušenství snímačů tlaku, souprav ventilových a ventilů str. 1/9 Použití vývodky - k upevnění připojovacího nepancéřovaného kabelu ke snímači tlaku nebo jinému přístroji a k

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita - SNÍMAČE TLAKU - HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 33 Nerezová vestavná sonda POUŽITÍ Vestavná sonda LMP 33 je určena pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, kalů, suzpenzí a emulsí slučitelných

Více

H.1. SNÍMAČE HLADIN... 131 H.2. LIMITNÍ SPÍNAČE... 134

H.1. SNÍMAČE HLADIN... 131 H.2. LIMITNÍ SPÍNAČE... 134 H. VÝŠKA HLADINY H.1. SNÍMAČE HLADIN... 131 H.2. LIMITNÍ SPÍNAČE... 134 129 130 SNÍMAČE HLADIN BEZKONTAKTNÍ RADARY Popis: 2 nebo 4-vodičová FMCW technologie TBF mode pro nízkou εrr Digitální komunikace

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více