Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hladinový limitní spínač FTM 30, FTM 31, FTM 32"

Transkript

1 Technická Informace TI 9F/00/cs Hladinový limitní spínač soliphant II FTM 0, FTM, FTM Univerzální vibrační limitní spínač pro jemně zrněné sypké hmoty, rovněž pro oblasti s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů Oblasti použití Soliphant je robustní hladinový limitní spínač pro použití v silech s jemnozrnnými nebo práškovými hmotami a to i v těch případech, kdy tyto mají velmi nízkou sypnou hmotnost. Rozdílné způsoby provedení umožňují rozmanité možnosti použití, také vprostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů nebo v potravinářství. Typické příklady použití: obilí, mouka, sušené mléko, kakao, cukr, krmiva, prací prostředky, práškové barvy, křída, sádra, cement, granuláty plastických hmot A A FTM 0 krátké provedení pro montáž libovolným směrem; hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice B FTM s prodlužovací trubkou až do m pro montáž zhora; hliníková hlavice F 6 C FTM s lanem až do 0 m pro zabudování zhora; hliníková hlavice F 6 B Přednosti na první pohled žádná kalibrace: rychlé a laciné uvedení do provozu Necitlivost proti vzniku usazenin: provoz bez údržby Žádné pohyblivé mechanické díly: žádné opotřebení, dlouhá životnost Různé elektronické vložky: optimální přizpůsobení na řízení technologie Plastická hlavice F0 s průhledným víkem; viditelná signalizace stavu spínače, jednoduchá kontrola Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice: rovněž v provedení EEx de C Endress+Hauser Naše měřítko je praxe

2 Měřicí souprava Měřicí zařízení Soliphant FTM 0, nebo s elektronickou vložkou FEM je kompaktní limitní spínač, na který může být přímo napojen malý stykač, elektromagnetický ventil a nebo programovatelný automat (PLC). Použití v oblastech bez nebezpečí výbuchu nebo i v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu v zóně. Soliphant FTM 0 D, D, D je navíc v provedení EEx de. Soliphant FTM 0 S, S, S je v provedení EEx a vyžaduje samostatný spínač Nivotester FTL, umístěný mimo prostředí se SNV. např. FTM s FEM např. FTM s FEM U~ + A Kompaktní limitní spínač pro dvouvodičové připojení na střídavé napájení např. FTM 0 s FEM U~ Funkce B Kompaktní limitní spínač pro třívodičové připojení na stejnosměrné napájení C Kompaktní limitní spínač pro univerzální napájení D Limitní spínač vjiskrově bezpečném provedení s odděleným spínačem PFM Symetrická vibrační vidlice je buzena na své resonanční frekvenci. Při jejím ponoření do sypké hmoty dochází ke změně podmínek kmitání a elektronika uvede v činnosti bu elektrický spínač nebo relé. Mimořádně citlivý je Soliphant na špičce vidlice, což umožňuje detekci limitních stavů v sypkém materiálu s velmi nízkou sypnou hmotností. Na kořenu vidlice je naproti tomu Soliphant necitlivý, proto vytváření nánosů I t např. FTM 0 S s FEM 7 explozí ohrožená oblast Nivotester FTL na stěnách nádrže neovlivňuje jeho funkci. Soliphant je možné provozovat v režimu bezpečnostního minima nebo maxima, to znamená, že při dosažení mini-málního nebo maximálního limitního stavu, při poruše nebo výpadku proudu se uzavře elektronický spínač nebo relé odpadne. U Výška hladiny Režim bezpečnosti FEM FEM FEM Elektronické vložky FEM FEM FEM 5 FEM 5 FEM 7 Max. L+ + L Hz 50 Hz Funkce elektrického spínače nebo relé v závislosti na stavu hladiny a režimu bezpečnosti. FEM 7 mění frekvenci signálu PFM, odpovídajícím způsobem spíná napojený Nivotester FTL. U Min. L+ L+ L Hz 50 Hz

3 ENDRESS + HAUSER Přehled mechanických a elektronických variant Oblasti nasazení podle certifikátu FTM.. - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna FTM.. D - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEx de FTM.. S - standardní použití - nebezpečí výbuchu prachu, zóna, provedení EEX i PFM Zásuvné elektronické vložky jednoduše vyměnitelné za jinou elektroniku bez kalibrace Dvouvodičové připojení na střídavé napájení (tyristor) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D, zónu Třívodičové připojení (transistor, PNP) FEM pro FTM 0, 0 D,, (ne pro FTM, zónu ) Universální napájení (relé, bezpotenciálový přepínací kontakt) FEM pro FTM 0, 0 D,, ; FEM pro FTM D, D,, zónu Universální napájení (relé, bezpotenciálové přepínací kontakty) FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, FEM 5 pro FTM D, D,, zónu (ne pro EEx de) Jiskrově bezpečný přenos signálu po dvouvodičovém vedení k oddělenému spínači Nivotester FEM 7 pro FTM 0 S, S, S všechny s ochranou IP 66 a s více variantami kabelových vstupů; s vysokým víkem pro FEM 5, Hliníková hlavice F6 pro FTM.. a FTM.. S Ocelová hlavice F8 pro FTM.. a FTM.. S Plastová hlavice F0 s průhledným vákem pro FTM.. a FTM.. S Hliníková hlavice T s odděleným prostorem svorkovnice pro FTM.. D a FTM.. S Připojovací kusy Kuželový závit R ½, DIN 999 Kónický závit ½- ½NPT Různé příruby podle DIN, ANSI, JIS FTM 0 krátké provedení Provedení čidel vibrační vidlice z masivní korozivzdorné oceli; vysoká boční zatížitelnost FTM s prodlužovací trubkou FTM s prodlužovací trubkou a s posuvnou maticí (příslušenství) FTM s lanem (možnost zkrácení)

4 Rozměry A ø86 max B A FTM 0 krátké provedení se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 B FTM 0 krátké provedení s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F6 / F0 C FTM s prodlužovací trubkou a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT, zobrazeno s hlavicí T D FTM s prodlužovací trubkou a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí T E FTM s lanem a se závitem R ½ (DIN 999) nebo ½- ½ NPT zobrazeno s hlavicí F8 F FTM s lanem a s přírubou podle DIN 57 tvar B, ANSI B 6.5 nebo JIS 0, zobrazeno s hlavicí F8 Dodávané příruby viz strana, přehled výrobků, úsek připojovací kusy, materiál. Rozměry přírub viz příslušný list normy max. 7 C E max. ~0 max. 56 ~60 max max. 58 FTM, S: FTM D : max. ø ~ OK SW50 max. ø ~0 8 5 OK SW50 max. ø max. 0 max.7 FTM, S: FTM D : max. 68 max. 5 ~0 max.6 max. 8,5 ø0 ~60 D F 5 OK SW50 0 Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +0 mm 5 mm do m +0 mm 0 mm do m +0 mm 0 mm Délkové tolerance FTM Délka čidla Tolerance do m +,5 mm 5 mm do 0 m +,5 mm 0 mm FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88 ø~0 max. ø 8 5 ~0 70 FTM, S : FTM D : FTM, S : 8 FTM D : 88

5 Zabudování a) Soliphant FTM 0 Soliphant vkrátkém provedení může být zabudován do nádrže na sypké hmoty vkaždém možném směru. Vlevo: správné zabudování a) svisle zhora ; libovolné postavení vidlice b) ze strany, špička vidlice lehce nahnutá dolu, aby sypké hmoty mohly lépe sklouzávat c) s ochrannou stříškou (délka asi 50 mm, šířka asi 00 mm) proti nárazům padajícího materiálu d) ve výpustném trychtýři délka trubky max. 60 mm b) c) d) ~0 ~50 mm ~00 mm ~00 mm max. 60 mm e) f) g) Vpravo: špatné zabudování e) vproudu padající náplně f) špatné postavení vidlice (vysoké zatížení širší strany výkyvné vidlice vlivem odcházejícího plnícího materiálu; chybná funkce ovlivněna plnícím materiálem, který zůstává ležet) g) zašroubované hrdlo je příliš dlouhé Při stanovení výšky zabudování přihlédněte k spádovému úhlu násypného kužele nebo odvádějícího trychtýře. Soliphant FTM s prodlužovací trubkou; použití např. - když je možné zabudování pouze zhora - při silné tvorbě usazenin na stěnách sila - s posuvnou maticí (příslušenství), má-li být měněn bod sepnutí. Prostor určený pro montáž Posuvná matice FTM FTM Montáž pokud možno ve středu výpustného trychtýře, aby bylo zajištěno malé boční zatížení odcházejícím materiálem; jinak blízko stěny nádoby s dodatečným uchycením vblízkosti vibrační vidlice. Uvažujte s dostatkem pro montáž nutného volného prostoru kolem sila. * Délka nátrubku: max. L 70 mm * L Soliphant FTM s lanem (možnost zkrácení); použití např. - když je zabudování ve vysokém silu možné pouze zhora - když prostor nutný pro montáž je pro dlouhý Soliphant FTM nedostatečný. FTM Aby bylo zajištěno nízké zatížení tahem materiálu, prove te montáž co nejblíže u stěny sila, ale ne příliš blízko, aby čidlo při kývání nenaráželo. Při výpočtu potřebné délky čidla přihlédněte k sypnému úhlu násypného kužele nebo výpustného trychtýře. 5

6 Napojení Upozornění! Zobrazeno je vždy přímé zapojení elektronické vložky v hlavici F6, F8 nebo F0. Přípojky vodděleném prostoru svorkovnice hlavice T mají stejné číslo svorky jako u zabudované elektronické vložky. * Pro připojení ovládacího nízkonapě ového obvodu s nebezpečným oddělením platí: Součet napájecího napětí a napětí na nulovém výstupu max. 00 V. A FEM, FEM Dvouvodičová připojení střídavého napájení Zapojujte vždy v sérii se zátěží! Berte vúvahu pokles napětí na elektronické vložce v sepnutém stavu (do V), zbytkový proud v uzavřeném stavu (až do ma) a při nízkém napájecím napětí také pokles napětí na zátěži, aby nedošlo k podkročení minimálního napětí na svorkách elektronické vložky (9 V). A U~ L N A V FEM FEM B V L+ L 0,5 A ( + ) FEM B FEM Trojvodičové připojení stejnosměrného napájení Je dávána přednost ve spojení s programovatelným automatem (PLC). Pozitivní signál na výstupu spínacího obvodu elektronické vložky (PNP) C U~ V V L N a u r 0, A 5 D U~ V V L N 0, A a u r a u r C FEM, FEM Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem. * E FEM FEM 7 8 FTL 0 (nebo FTL 0 Z) FEM 5 FEM 5 D FEM 5, FEM 5 Univerzální napájení s reléovým výstupem a bezpotenciálovými přepínacími kontakty. * z z FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup d d FTL 70 nebo FTL 7 (nebo FTL 70 Z) vstup vstup E FEM 7 Jiskrově bezpečný přenos signálu PFM po dvouvodičové lince k oddělenému spínači Nivotester FTL 0, FTL 70 nebo FTL 7 (je možné též napojit na dřívější typy přístrojů FTL 0 Z, FTL 70 Z). prostředí BNV prostředí SNV FEM 7 I PFM PFM-Signal - signál t Zásuvné elektronické vložky mohou být vyměněny bez kalibrace. Pro FEM 5, 5 je nutné vyšší víko hlavice L FEM.. Min Max S L Svíticí dioda signalizuje stavspínače S Bezpečnostní režim se volí spínačem (s FEM 7 na Nivotesteru) 6

7 Technické údaje Všeobecné údaje Výrobce Endress+Hauser GmbH+Co, D Maulburg Skupina přístrojů Soliphant II Typy přístrojů FTM 0, FTM, FTM FTM 0 D, FTM D, FTM D FTM 0 S, FTM S, FTM S Funkce přístrojů Hladinový limitní spínač Okruh použití Detekce limitního stavu Maximální nebo minimální detekce v silech s práškovým nebo jemnozrnným sypkým materiálem, velikost zrna do 0 mm Stavba a funkce Princip měření Tlumení kmitání vibrační vidlice kmitající ve vlastní rezonanci Modularita FTM..a FTM..D: kompletní hladinový limitní spínač, sestávající z měřicího čidla se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM..(spínač); FTM..S: čidlo se zabudovanou elektronickou jednotkou FEM 7 (převodník) pro napojení na oddělený spínač Nivotester FTL... Zpracování signálu - Dvouvodičové provedení na střídavý proud (s FEM,): tyristor spíná zátěž přímo vnapájecím okruhu; - třívodičové provedení pro stejnosměrný proud (s FEM ): spínání zátěže přes transistor na samostatném výstupu; - universální provedení s výstupem přes relé (s FEM,, 5, 5): spínání zátěže přes bezpotenciálový kontakt; - provedení pro samostatný spínač (s FEM 7): přenos signálu PFM; proudové impulsy v základním napájecím proudu na dvouvodičovém vedení Galvanické oddělení S FEM,, : mezi měřicím čidlem a napájením; s FEM,, 5, 5: mezi měřicím čidlem, napájením a zátěží; s FEM 7: mezi měřicím čidlem a napájením vodděleném spínači Nivotester mezi napájením a zátěží; Vstup Měřená hodnota Výška hladiny (limitní hodnota, binární) Rozsah měření (rozsah detekce) U FTM 0 : je dán místem zabudováni u FTM : je dán délkou čidla (trubky) (asi mm zhora, u FTM D: asi mm) u FTM s posuvnou maticí: možnost nastavení asi mm zhora u FTM : je dán délkou čidla (lana) (asi mm zhora, u FTM D asi mm) Výstup Výstupní signál Binární, při dosaženi limitního stavu je výstup uzavřen Porucha Výstup je uzavřen Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM, (střídavé napájení, tyristor, spínací zátěž přímo vnapájecím okruhu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM (stejnosměrné napájení, zátěž spínaná tranzistorem na samostatném výstupu) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM,, 5, 5 (univerzální napájení, zátěž zapojena mezi přepínací kontakty) Zatížení (připojitelná zátěž) pro FEM 7 (beznapě ový reléový kontakt ve spínači Nivotester FTL) Krátkodobě (0 ms) max.,5 A, max. 75 VA při 5 V nebo max. 6 VA při V (není bezpečný proti zkratu) trvale max. 87 VA při 5 Vm, max. 8, VA při V (0 ma) min.,5 VA při 5 V (0 ma), min. 0,5 VA při V (0 ma) Pokles napětí přes FEM..max. V Zbytkový proud max. ma při uzavřeném tyristoru Krátkodobě ( s) max. A, max. 55 V (taktovaná ochrana proti přetížení a zkratu); trvale max. 50 ma, max. 55 V; max. 0,5 µf při 55 V, max.,0 µf při V; Zbytkové napětí < V (při propojeném tranzistoru); Zbytkový proud < 00 µa (při uzavřeném tranzistoru) FEM, : přepínací kontakt, FEM 5,5: přepínací kontakty I~ max. 6 A, U~ max. 5 V; P~ max.500 VA, cos ϕ =, P~ max. 750 VA, cos ϕ > 0,7; I max. 6 A do 0 V, I max. 0, A do 5 V; Viz technické údaje připojeného spínače Nivotester FTL 0, FTL 70, FTL 7, (FTL 0 Z, FTL 70 Z) Výstup všeobecně Bezpečnostní režim Maximální nebo minimální bezpečnost klidového proudu, přepínatelné Spínací doba FEM,,,, : asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění, FEM 5, 5: asi 0,5 s při zasypání, asi,5 s při uvolnění přepínatelné na asi,5 s při zasypání, asi 7,5 s při uvolnění Přesnost měření Referenční podmínky Teplota T = 0 C. Provozní tlak p e = bar. Sypná hmotnost materiálu > kg/l, velikost zrna < mm Odchylka měření Asi 0 mm při kolmém zabudování, 5 mm při postranním zabudování čidla Doba rozkmitání Po zapnutí napájení zůstává výstup po dobu asi,5 s uzavřen Odchylka od spínací doby +/ 5 % při pokrytí nebo uvolnění Vlivy teploty a provozního tlaku Zanedbatelné Pokračování na další straně 7

8 Technické údaje (pokračování) Podmínkynasazení - Podmínky zabudování Poloha zabudování FTM 0 a FTM s libovolně krátkou trubkou FTM s dlouhou trubkou a FTM svisle Boční zatížitelnost vibrační 600 N (na úzké straně hrotu vidlice), statická vidlice u FTM Boční zatížitelnost trubky u FTM 00 Nm (až do m) Zatížitelnost lana vtahu u FTM 500 N - Okolní podmínky Rozsah okolních teplot 0 C C, viz rovněž graf na následující straně Rozsah skladových teplot 0 C C Klimatická třída Klimatická ochrana podle IEC 68, díl -8, obrázek a Druh ochrany ( hlavice) IP 66 podle DIN 0050 Elektromagnetická slučitelnost Soliphant FTM..splňuje zákonné požadavky podle směrnic EU. Endress + Hauser potvrzuje úspěšnou zkoušku přístroje pro uplatnění značky a vystavení Prohlášení o shodě dle zákona č. /997 Sb. Poruchová odolnost proti podle EN (síla pole 0 V/m), FEM,,,, : vyzařování rušení podle EN FEM 5, 5: vyzařování rušení podle EN (průmyslová oblast) - Podmínky měřených látek Teplota měřených látek 0 C C, viz rovněž graf na další straně Tlak měřené látky (provozní tlak) p e bar... max.6 bar (FTM 0, ), 6 bar (FTM D), bar (FTM ) Hranice tlaku měřené látky Tlak prasknutí min. 00 bar (FTM 0, ), 0 bar (FTM D), bar (FTM ) Sypná hmotnost měřené látky min. 0 g/l Zrnění měřené látky až do 0 mm Konstrukční uspořádání Provedení FTM 0: krátké provedení FTM : s prodlužovací trubkou až do m FTM : s lanem až do 0 m Rozměry Viz rozměrové náčrtky na straně Hmotnost Viz přehled výrobků na stranách 0 a Materiály Připojovací kus (závit), korozivzdorná ocel 7 50; Příruba: 7 8, trubka 7 50, izolace lana PUR Výkyvná vidlice: korozivzdorná ocel 7 50 F0: skleněným vláknem zesílený polyester (modrý) Nižší průhledné víko: polyamid, vysoké průhledné víko: polykarbonát; F6, T: tlakově litý hliník, DIN 75, s plastovým potahem; F8: korozivzdorná ocel 7 50 Těsnění pro víka hlavice u F6, T : EPDM (elastomer) Pro víka hlavice F8, F0: silikon; Kabelová průchodka Pg,5: Polyamid s těsněním NBR Kabelová průchodka Pg 6: polyamid s neoprénovým těsněním CR Připojovací kusy Kuželový závit R ½podle DIN 999 část ; Kónický závit ½- ½NPT podle ANSI B.0. Příruba podle DIN, ANSI, JIS viz přehled výrobků Elektrické napojení Šroubovací svorky na elektronické vložce pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68; šroubovací svorky v odděleném prostoru svorkovnice hlavice T: pro vodič max.,5 mm izolované žíly A,5-7 podle DIN 68 Indikační a nastavovací prvky U elektronické vložky FEM,,, 5,,, 5 U elektronické vložky FEM 7 Otočný spínač pro přepnutí maximálního a minimálního režimu bezpečnosti; červená svítící dioda pro zobrazení stavu spínače Zelená svítící dioda pro indikaci stavu zasypání Napájení FEM, Napětí na svorkách a : V, 50/60 Hz; odběr proudu (vklidu) max. ma FEM V, zvlnění max.,7 V, O...00 Hz; odběr proudu max. 5 ma, ochrana proti přepólování FEM,, 5, 5 Střídavé napětí V, Hz nebo stejnosměrné napětí V; odběr proudu FEM, : max. 7 ma odběr proudu FEM 5, 5: max. 0 ma FEM 7 Napájená z připojeného spínače Nivotester FTL Certifikátya schválení CENELEC, FTZÚ Radvanice Viz přehled výrobků na straně 0 a tabulku na straně Informace pro objednávky Označení výrobku Viz přehled výrobků na straně Příslušenství Viz strana 9 Doplňující dokumentace Všeobecná upozornění k elektromagnetické slučitelnosti (EMV) - TI F/00 Technické informace k oddělené hlavici HTM 0 E TI 7F/00 Další certifikáty Na základě dotazu Pokračování na další straně 8

9 Technické údaje (pokračování) T C U 80 FTM 0, 0 D, 0 S,, S T C U 80 FTM D T C B T C B TU C FTM, D, S Přípustné hodnoty pro teplotu okolí T u na hlavici v závislosti na provozní teplotě T B v silu TB C Příslušenství Oddělená hlavice HTM 0 E pro elektronickou vložku Soliphantu. Ulehčuje obslužnost při stísněných poměrech pro zabudování a připouští pro hlavici Soliphantu vyšší teplotu okolí. Viz technické informace TI 7/00/de. Sada pro krácení lana u Soliphantu FTM. Sestává z více dílů příslušenství, které umožňují, aby lano po zkrácení bylo zase pevně a těsně spojené s čidlem. Montážní návod je přiložen. Objednací číslo U FTM se standardními délkami 500 mm nebo 6000 mm je sada pro krácení lana součástí dodávky. Ochranný kryt proti povětrnosti Pro hlavici F6, F0 Materiál: polyamid 0 Pro hlavici s nízkým víkem Váha: 0, kg Objednací číslo: Pro hlavici s vysokým víkem Váha: 0,6 kg Objednací číslo: niedrig 0 hoch Ochranný kryt proti povětrnosti Tento chrání Soliphant při montáži ve volném prostoru před příliš vysokými teplotami vlivem slunečního záření a před tvorbou kondenzátu v hlavici, která se může objevit při silných teplotních výkyvech. Posuvná matice maximálně přípustný provozní tlak: 0 bar; maximální provozní teplota: 80 C; těsnění ucpávky šroubení: PTFE sklohedvábné vlákno; hmotnost,6 kg Materiál: ocel Objednací číslo: Materiál: korozivzdorná ocel 7 8, Objednací číslo: max. 5 SW 75 G DIN ISO 8 Posuvná matice Při zabudování Soliphantu FTM zhora do sila umožňuje plynulé nastavení bodu sepnutí. Věnujte prosím pozornost: délka čidla Soliphantu FTM musí být nejméně 00 mm. 9

10 Přehled výrobků Provedení Základní hmotnost Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna FTM 0 krátké provedení, kg FTM s prodlužovací trubkou, kg FTM s lanem,9 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx de FTM 0 D krátké provedení, kg FTM D s prodlužovací trubkou, kg FTM D s lanem,0 kg Pro standardní použití a prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, zóna a vprostředí SNV zóna ; provedení EEx i FTM 0 S krátké provedení, kg FTM S s prodlužovací trubkou, kg FTM S s lanem,9 kg Certifikát, oblasti použití (viz také stranu ) A bez zvláštního certifikátu Pro FTM 0,, : B BVS nebezpečí výbuchu prachu Ex-zóna D CSA DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, (FTM 0, ) ) E CSA DIP, Cl. II, Div., Group G a uhelný prach, (FTM ) ) F FM DIP, Cl. II, Div., Group E, F, G, ) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Pro FTM 0 D, D, D: G FM XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D, D) Q FM XP, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM D) H CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIC T6 (FTM 0 D, D) BVS prachová Ex-zóna X CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx de IIB T6 (FTM D) BVS prachová Ex-zóna J TIIS Ex d (FTM 0 D, D) K CSA XP, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 D) M CSA XP, Cl. I+II, Div., Group B, C, D, E, F, G, (FTM D) L CSA XP, Cl. II, Div., Group B, C, D, G a uhelný prach (FTM D) Pro FTM 0 S, S, S: Z CENELEC FTZÚ Radvanice, EEx ia IIB T6 BVS prachová Ex-zóna P FM IS, Cl. I+II, Div., Group A, B, C, D, E, F, G, (FTM 0 S, S) ) U FM IS, Cl. I+II, Div., Group C, D, E, F, G, (FTM S) ) S TIIS Ex i (FTM 0 S, S) ) pouze s hliníkovou hlavicí F6 a ocelovou hlavicí F8 Elektronika Navýšení hmotnosti Dvouvodičové připojení na střídavý proud, U~: 9 5 V FEM pro FTM 0, 0D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna Třívodičové připojení na střídavý proud PNP, U : 0 55 V FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna Universální připojení, bezpotenciálový přepínací kontakt FEM pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM pro FTM D, D, zóna 5 Universální připojení, bezpotenciálové přepínací kontakty 0, kg FEM 5 pro FTM 0, 0 D,, a pro FTM 0 zóna, zóna FEM 5 pro FTM D, D, zóna (bez certifikátů H, X) 7 Přenos signálu PFM na dvouvodičovém vedení FEM 7 pro FTM 0 S, S, S 8 Bez elektronické vložky 0, kg 0, kg (pouze pro oblast použití A a hlavice F6, F8, F0) 9 Jiná elektronika Základní hmotnost: - bez prodlužovací trubky - bez lana - se šroubením - s plastickou hlavicí F0 pro FTM... a FTM.. S - s hliníkovou hlavicí T pro FTM.. D FTM Označování výrobků první díl Pokračování na straně 0

11 Přehled výrobků (Pokračování) a kabelový vstup Navýšení hmotnosti Pro FTM 0,, a FTM 0 S, S, S: A Hliníková hlavice F6, IP 66, Pg 6 (IP 66) 0, kg B Hliníková hlavice F6, IP 66, ½NPT 0, kg C Hliníková hlavice F6, IP 66, G ½ 0, kg D Hliníková hlavice F6, IP 66, M 0 x,5 0, kg vysoké víko pro hlavici F6 0, kg E Polyesterová hlavice F0, IP 66, Pg 6 (IP 66) F Polyesterová hlavice F0, IP 66, ½NPT G Polyesterová hlavice F0, IP 66, G ½ H Polyesterová hlavice F0, IP 66, M 0 x,5 vysoké víko pro hlavici F0 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, Pg,5 (IP 66) 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, G ½ 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, M 0 x,5 0, kg Ocelová hlavice F8, IP 66, ½NPT 0, kg Pro FTM 0 D, D, D a FTM 0 S, S, S: (hlavice T pouze se zabudovanou elektronickou vložkou) J Hliníková hlavice T, IP 66, Pg 6 (IP 66),0 kg K Hliníková hlavice T, IP 66, ¾NPT,0 kg L Hliníková hlavice T, IP 66, G ½,0 kg M Hliníková hlavice T, IP 66, M 0 x,5,0 kg vysoké víko pro hlavici T 0, kg Y Jiné hlavice Připojovací kus a materiál A Šroubení R ½, DIN 999, 7 50 B Šroubení ½- ½NPT, ANSI B.0., 7 50 H Příruba DN 50, PN 0, DIN 57, tvar B, 7 8,0 kg J Příruba DN 80, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8,5 kg K Příruba DN 00, PN 6, DIN 57, tvar B, 7 8 5, kg M Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,6 kg P Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti,7 kg N Příruba RF ", 50 psi, ANSI B 6.5, SS 6 Ti 5, kg Příruba 0 K 50, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 80, JIS 0, 7 8,0 kg Příruba 0 K 00, JIS 0, 7 8,0 kg Y Jiné připojovací kusy Doplňující provedení Základní vybavení 9 Jiné doplňující vybavení Provedení Certifikace, oblast použití Elektronika Délka čidla Pro FTM : A... mm ( mm pro FTM, S),0 kg/m D... mm ( mm pro FTM D),0 kg/m B 500 mm pro FTM,0 kg C 000 mm pro FTM,0 kg Pro FTM : J... mm ( mm pro FTM, S) ) 0, kg/m M... mm ( mm pro FTM D) ) 0, kg/m K 500 mm pro FTM ) 0, kg L 6000 mm pro FTM ) 0,7 kg Y ) možnost zkrácení za použití sady na krácení lana (příslušenství) Jiné délky FTM 0- FTM 0 D- FTM 0 S- úplné označení výrobku FTM - FTM D- FTM S- úplné délka čidla FTM - označení výrobku je uváděna v mm FTM D- FTM S-

12 Možnosti kombinace provedení přístroje, hlavic a elektronických vložek v závislosti na certifikaci Certifikát využití Oblasti FTM 0 FTM FTM FTM 0 D FTM D FTM D FTM 0 S FTM S FTM S A bez zvláštního certifikátu B BVS, čidlo prachové Ex-zóny D CSA DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, E CSA DIP Cl. II, Div., Gr. G+coal dust, F FM DIP Cl. II, Div., Gr. E-G, G FM XP Cl. I+II, Div., Gr. A-G, Q FM XP Cl. I+II, Div., Gr. C-G, H CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIC T6, BVS, prachová Ex-zóna X CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx de IIB T6, BVS, prachová Exzóna F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 T T T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5, bez FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM,,, 5 FEM 7 FEM 7 FEM 7 F6, F8, F0 F6, F8, F0 F6, F8, F0 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 F6, F8 F6, F8 FEM,,, 5 FEM,,, 5 F6, F8 FEM,, 5 F6, F8 F6, F8 F6, F8 FEM,, FEM,, FEM,, 5, 5, 5 T T FEM,,, 5 FEM,, 5 T T FEM,, FEM, J TIIS-Ex d T T FEM,,, 5 FEM,, 5 K CSA XP T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM,,, 5 L CSA XP Cl. I/II/III, Div., Gr. B-D, Gr. G+coal dust, MCSA XP Cl. I +II, Div., Gr. B-G, Z CENELEC, FTZÚ Radvanice EEx ia IIB T6, BVS, prachová Ex-zóna s hlavicí F0: čidlo do prachové Ex-zóny T FEM,, 5 T FEM, T FEM,, 5 T FEM,, 5 F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 FEM 7 P FM IS F6, F8, T F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. A-G, FEM 7 FEM 7 U FM IS F6, F8, T Cl. I+II, Div., Gr. C-G, FEM 7 S TIIS-Ex i F6, F8, F0, T F6, F8, F0, T FEM 7 FEM 7 Česká republika Endress+Hauser Czech s.r.o. Pracoviště: palác Kovo Jankovcova Praha 7 tel.: 0 / fax: 0 / Louny Ing. Jan Šimek Štědrého Louny tel./fax: 095 / tel.: Brno Ing. Tomáš Halamík Příkop 7b Brno tel./fax: 05 / tel.: Obchodní zastoupení: Praha Jiří Moravec Litevská Pošt. přihrádka Praha 0 tel./fax: 0 / / Slovenská republika Výhradní zastoupení: Transcom technik s.r.o. Bojnická 8 8 Bratislava tel.: 07 / / / fax: 07 / 88 7 Autorizovaný distributor: PPA TRADE s.r.o. Vajnorská Bratislava tel.: 07 / fax: 07 / 5 57 Ostrava Pavel Dyba Pošt. přihrádka Ostrava tel./fax: 069 / tel.: Hradec Králové Ing. Miloš Legner Kydlinovská 50 0 Hradec Králové tel.: 09 / fax: 09 / Endress+ Sídlo vsrn: Endress+Hauser Instruments International GmbH+Co. Colmarer Straße 6 Hauser Weil am Rhein Tel Fax Naše měřítko je praxe TI 9F/00/cs/.97/05.99/CVP 5.0

Limitní spínač výšky hladiny

Limitní spínač výšky hladiny Technická informace TI 052R/09/cs/03.98 Mat. č. 50080138 Limitní spínač výšky hladiny soliswitch FTE 30 Cenově výhodný limitní spínač s otočným křidélkem a schválením pro zónu 21 - prostředí s nebezpečím

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Magneticko-induktivní měřič proudění. magphant

Magneticko-induktivní měřič proudění. magphant Technická informace TI 036D/06/cs č. 50078456 Magneticko-induktivní měřič proudění magphant Hlídání a měření Hlídání průtoku s využitím nastavení mezní hodnoty (reléový výstup) Měření proudění s využitím

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Products Solutions Services. Katalog E-direct 2014 Přehled výrobků. Přímý zásah do bodu kvality.

Products Solutions Services. Katalog E-direct 2014 Přehled výrobků. Přímý zásah do bodu kvality. Products Solutions Services Katalog E-direct 2014 Přehled výrobků Přímý zásah do bodu kvality. 2 O E-direct Internet-shop: www.e-direct.cz O E-direct Kdo je Endress+Hauser? Endress+Hauser je mezinárodní

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více