Drylac Technický popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drylac Technický popis"

Transkript

1 Drylac Technický popis SÉRIE 29 FASÁDNÍ POUŽITÍ PRÁŠKOVÝ LAK PRO KOVOVÉ FASÁDNÍ DÍLY A OCELOVÉ KONSTRUKCE NA BÁZI POLYESTERU Použití Okenní profily, díly dveří a fasád Ocelové konstrukční prvky Díly pro automobilový průmysl Kovové fasády Balení Specifická 1,2-1,7 g/cm 3 hmotnost podle odstínu (ISO ) Teoretická vydatnost Skladovatelnost v originálních kartonech po 20 kg a v minipaku po 2,5 kg při tloušťce vrstvy 60 μm 9,8-13,8 m 2 /kg (viz. Tech. popis č v posledním znění) 6 měsíců při teplotě pod 25 C, chránit před přímým působením tepla! (Při výrobě zakázek na základě tzv. rámcových objednávek nebo skladových dohod, které budou přirozeně delší dobu uskladněny, počítá se skladovatelnost od data výroby.) Vlastnosti GSB Qualicoat certifikáty AAMA Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům Velmi dobré mechanické vlastnosti Velmi dobrý rozliv Dobrá skladovatelnost Vysoká reaktivita Stálost šarží RAL-odstínů podle VdL-směrnice 10 Typy ploch Odstíny Hladká lesklá, ca * Hladká hedvábný lesk, ca. 70±5* Hladká matná, ca. 25±5* Jemná struktura, ca. 8±5* Ve všech standardních RAL-odstínech v hladkém lesklém provedení k dodání ze skladu. Zvláštní odstíny na přání zákazníka můžeme vyrobit a dodat v množství od 60 kg. * Reflektometr ISO měř. úhel (neplatí pro lakování metalíz s efekty). Naměřená hodnota se může u metalických práškových laků s efekty od údajů v technickém popisu odchýlit. Naléhavě se doporučuje vyhotovení hraničních vzorků. Záruka Viz. Záruční list č v posledním platném vydání. strana 1 7 technický popis 1142 verze 01-11

2 Předúprava povrchu (alternativy) Následný přehled uvádí nejběžnější metody předúpravy v závislosti na různých podkladních materiálech a účelu využití. Při vašem výběru vezměte prosím bezpodmínečně v úvahu vhodnost vybraného typu práškového laku k jeho zamýšlenému účelu použití podle našich údajů tohoto popisu na str. 1.t. POZINKOVANÁ HLINÍK OCEL OCEL Vytvrzovací podmínky (teplota objektu) TIGER Drylac vypalovací oblast GSB hladký leský I hladký hedvábný lesk C odmaštění 1) chromatování 2) anodizace 2) bezchromové železité fosfatování zinkové fosfatování tryskání 3) jemné tryskání Použití 1) podle DIN I E vnitřní vnější min teplota objektu versus vypalovací čas F O ocel. konstrukce 2) podľa GSB skúšobných podmienok. Vhodnost této varianty předúpravy je nutné odskoušet pomocí varného testu a následně mřížkového řezu s odtrhnutím lepící pásky. 3) pouze pro díly s vrstvou zinku 45 µm 4) pro 2/vrstvý systém TIGER Shield I E F I E F O fasáda I E O 4) TIGER Drylac vypalovací oblast GSB hladký matný I jemná struktura C min 17 teplota objektu versus vypalovací čas Vytvrzovací podmínky je nutné bezpodmínečně dodržet z důvodu tvorby mechanických vlastností již před úplným zesíťováním. Je nutné zamezit překročení teploty objektu přes 200 C. Při použití pece s přímým plynovým ohřevem, resp. IR pecí je nutné provést zkoušku vhodnosti typu povrchové úpravy pro daný účel. Zpracování / Aplikace Elektrostatické, tribo* * Vhodnost zpracování metalických typů práškových laků metodou TRIBO musí být před zahájením zpracování na konkrétním aplikačním zařízení předem odzkoušena. Vezměte prosím v úvahu aktuální technické popisy metalických typů. Upozornění Práškový lak, určený pro vnitřní prostředí, neposkytuje ani po přelakování polyesterovým transparentním práškovým lakem dostatečnou ochranu dílů, které mají být umístěny ve venkovním prostředí. U jemných struktur a jemných struktur s metalickými efekty se musí počítat s větší efektovým rozdílem mezi laboratorním vzorkem a skutečnou výrobou. strana 2 7 technický popis 1142 verze 01-11

3 Certifikace Certifikace pro lakování dílů práškovým lakem: lesklý: hedvábný lesk: mat: GSB 107m Qualicoat P-0909 (kat. 3 třída 1) GSB 107q Qualicoat P-0266 (kat. 2 třída 1) pro fasádu v provedení hedvábný lesk viz. TIGER Drylac Série 17 AAMA GSB 107i Qualicoat P-0267 (kat. 1 třída 1) AAMA jemná struktura: GSB 174b Qualicoat P-0630 (kat. 1 třída 1) Výsledky zkoušek Odzkoušeno na 0,7 mm silném, chromátovaném hliníkovém plechu na základě laboratorních podmínek níže provedených zkoušek. Tyto výsledky mohou mít odchylku od skutečného výrobku na základě specifických výrobních parametrech jako je úhel lesku, odstín, efekt, povrch a konkrétní výrobní a použité vlivy. zkouška norma lesklý GSB 107m hedvábný lesk GSB 107q matný GSB 107i jemná struktura GSB 174b tloušťka vrstvy ISO µm µm µm µm lesk - 60 ISO mřížkový řez 1 mm ISO zkouška ohybu na trnu ISO 2815 > 87 > 87 > 87 n.a. tvrdost vtlačení* ISO 1519 < 3 mm < 4 mm < 5 mm < 5 mm zkouška Erichsen ISO 1520 > 5 mm > 5 mm > 5 mm > 5 mm zkouška rázová* 20 Inch-pound-kulička ASTM D 2794 odolnost proti maltě ASTM D 3260 v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku způs. vrtání a obrábění v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku Kesternichův test 30 cyklů zkouška stálobarevnosti stanovení odolnosti proti vlhkosti (tropický test) 1000 h solná komora 1000 h ISO ,2 l SO 2 - v pořádku 0,2 l SO 2 - v pořádku 0,2 l SO 2 - v pořádku 0,2 l SO 2 - v pořádku EN A02 > 4 > 4 > 4 > 4 ISO ISO 9227 strana 3 7 technický popis 1142 verze 01-11

4 Pokyny pro zpracování běžné barvy & metalízy Všeobecné podmínky U předmětů vystavených přímému vlivu mořského klimatu se v zájmu dosažení minimální tloušťky nátěru 80 μm na hranách a rozích doporučuje lakovat ve dvou vrstvách. První vrstva se v tomto případě vytvrzuje při 200 C / 4 minuty nebo 170 C / 10 minut, druhá vrstva 200 C / 12 minut nebo 180 C / 22 min. Výskyt tzv. filiformní koroze na základním vylučuje možnost uplatnění záruky. Tloušťka vrstvy Minimálně 60-80μm a ne více než 110μm - v zájmu dosažení kryvosti a dekoru je u barevných odstínů a jemných struktur, tak také metalických efektů s odpovídající velikostí pigmentů určujících efekt (např. Sparkling efekt) nutné použít i silnější vrstvu laku. Odstínové odchylky Práškové barvy jsou vyráběny a jejich receptury sestavovány podle definovaných barevných standardů, např. RAL. Přes nejpečlivější způsob práce nelze odstínovým či efektovým odchylkám u různých výrobních šarží zcela zabránit. Před lakováním je třeba udělat zkoušku a její výsledek porovnat s referenčním vzorkem výrobce prášku; výsledek lakování ovšem závisí též na použitém lakovacím zařízení. Proto je třeba provést před zahájením lakování přezkoušení jeho způsobilosti. Odstínové a efektové rozdíly, lakovacím zařízením ovlivněné - i s ohledem na podíl recyklovaného prášku v systému je třeba posoudit porovnáním s dříve vyhotoveným hraničním vzorkem. Aby se uvedené -lakovacím zařízením způsobené- vzhledové odlišnosti co nejvíce minimalizovaly, je třeba provádět lakování za stále stejných podmínek: Na témže zařízení, pokud možno bez přerušení, při konstantně nastavených parametrech ( např. napětí, dopravní vzduch, dávkování, vzdálenost pistole od lakovaného předmětu atd.), pokud možno s použitím stejné výrobní šarže práškové barvy a při zachování konstantního podílu recyklovaného prášku. Při ručním stříkání je nutné vzhledem k nerovnoměrně nanášené práškové vrstvě počítat s kolísáním odstínu i efektu. Je nutné dbát na dosažení stejnoměrné nalakované vrstvy: přílišné rozdíly způsobují odstínové a efektové odchylky i rozdíly v lesku. Posuzování barevných a efektových tolerancí podle norem určených pro autolakovny není pro oblast práškového lakování vhodné. Odolnost - jednovrstvé versus dvouvrstvé V zásadě se odolnost definuje podle toho, je-li laková vrstva komponována jako jednovrstvý nebo dvouvrstvý systém. Odolnost metalických práškových laků se u různých výrobků liší a je třeba ji konzultovat s výrobcem, ať už se jedná o speciální nároky jako např. odolnost proti otěru a poškrábání, způsob čištění, stabilita odstínu či odolnost vůči chemikáliím. Účinná odborná rada výrobce závisí na co nejpřesnější znalosti všech možných zatížení a látek, jimž je vrstva práškového laku při provozu a montáži vystavena, jako např. těsnící hmoty a ostatní pomocné látky jako sklářské tmely, mazací, vrtací a obráběcí prostředky atd., jež mohou s lakovanou plochou přijít do styku; tyto musí být ph-neutrální a prosté všech substancí, které by mohly lakovou vrstvu poškozovat. Na lakovně, kde bude práškový lak aplikován, jen nezbytné předem provést příslušnou provozní zkoušku. V případě potřeby je možné aplikovat přestřik vrstvou bezbarvého laku, t zn. aby byly z přímého kontaktu s lakovou vrstvou odsunuty vlivy, jež by mohly vést k posunu v odstínu popř. efektu. Při použití dvouvrstvého systému je proto třeba dát pozor na dodržení doporučených vytvrzovacích podmínek. Zpracování dvouvrstvého systému: Pro první vrstvu je důležité použít pouze poloviční dobu vypalování, kterou uvádí výrobce v technickém listu výrobku daného produktu k tzv. naželírování. Následné přelakování druhou vrstvou probíhá již podle platných údajů pro zpracování (plnohodnotné vytvrzení ). Tento proces závisí na individuálních vytvrzovacích podmínkách lakovaného výrobku (vypalovací čas a teplota). Následně je nutné provést mřížkový řez ke kontrole přilnavosti. Dodatečné ohýbání Pokud se má provádět dodatečné formování již nalakovaného dílu, je nutné tento postup před zavedením sériové výroby přímo na originálních dílech vyzkoušet, neboť druh případně použité slitiny, předúprava povrchu, rádius ohybu a podmínky( okolní) ohýbání, okolní teplota, síla stěny, tloušťka lakové vrstvy, vytvrzovací podmínky, barevný odstín, doba skladování aj. ovlivňují celý ohýbací proces. Mikroskopické trhliny v práškově lakované vrstvě mohou vést ke koroznímu poškození. Přilnavost těsnících hmot, lepidel a pěnových prostředků Před nanášením těsnících hmot, lepidel nebo pěnových prostředků je třeba nalakovaný povrch odpovídajícím způsobem očistit, např. izopropylalkoholem. Doporučuje se provedení předběžné zkoušky, stejně tak je nutné strana 4 7 technický popis 1142 verze 01-11

5 řídit se doporučením dodavatelů příslušných výše uvedených prostředků. Případné byť jen krátkodobé použití organických rozpouštědel, jako např. nitroředidel nebo acetonu, stejně jako alkalických, abrazivních či jinak lak poškozujících čistících prostředků vede k nevratnému, pouhým okem nepozorovatelnému poškození lakové vrstvy. Balení a skladování nalakovaných stavebních dílů Je nezbytné zajistit, aby vhodné jemné obalové materiály, též fólie a etikety, pomocné a přepravní prostředky, jejichž vhodnost je třeba před použitím vyzkoušet, byly odborně používány a bylo je možné též po určité dané době bezproblémově odstranit (např. samolepící etikety, izolepa apod.). Zejména nevhodné skladovací podmínky, speciálně uložení na volném prostranství mohou vést ve spolupůsobení vody (zadržované např. pod balící fólií) a vedra ke vzniku mléčně zabarvených skvrn. Následky tohoto ojedinělého fyzikálního jev je často možné odstranit působením tepla (např. dodatečným zahřátím v peci nebo průmyslovým fénem); lze jej potlačit nebo mu zcela zabránit použitím perforované balící fólie. Skladování: při skladování na stavbách v balících na zemi je nutné tyto balíky umístit rovnoběžně na podélně orientované dřevěné špalíky v mírném sklonu. Balíky je třeba chránit před působením slunečních paprsků, vlhkostí a znečištěním. V zájmu zabránění kondenzace vody je třeba zajistit vyhovující větrání. Balíky zabalené do fólií je třeba kvůli větrání na vrchní straně otevřít. Díly v otevřeném balíku je nutné zajistit proti povětrnostním vlivům. Čištění Předpokladem pro optimální ošetření práškovaného stavebního dílu je jeho pravidelné čištění v navazujících intervalech alespoň jedenkrát ročně, při silnějším zatížení i častěji (podle směrnic Institutu pro čištění kovových fasád GRM, které byly provedeny členem Institutu GRM při použití povolených čistících a pomocných prostředků podle RAL-GZ před každým prvním čištěním a při každé změně na jiný čistící a pomocný prostředek po dobu průběžných čistících intervalů je nutné ještě dodatečně na minimální, jižně orientované a neexponované zkušební ploše 2 m 2 vyzkoušet vhodnost jeho použití. Čištění metalických povrchů musí být prováděno pravidelně a ihned po znečištění. Zaschlé, staré nečistoty lze odstranit jen abrazivně, t.zn. s rizikem poškrábání (poškození) vrstvy. Berte prosím na zřetel náš technický popis č v jeho posledním znění. Pro povrchy fasádních dílů s efektem jemné struktury pro čištění cílené doporučení: použít jen čistou vodu, popř. s malým množstvím neutrálního nebo slabě alkalického přípravku. Nepoužívat žádné abrazívní prostředky, pouze jemné netřepící se utěrky. Povrch příliš nedrhnout. Nepoužívat žádné párotlaké přístroje. Vyčištěný povrch je nutno ihned opláchnout čistou studenou vodou. I krátkodobé působení organických rozpouštědel, jako je nitroředidlo nebo aceton, tak také alkalických, abrazívních a jinak lak poškozujících čistících prostředků vede k nevratnému, pouhým okem neviditelnému poškození lakované plochy. Odolnost vůči chemikáliím Potřebná odolnost práškového povlaku vůči chemikáliím je mimo jiné závislá na konkrétním typu práškového laku a musí být proto v návaznosti na konkrétní případ a při znalosti všech okolností umístění lakovaného dílu, nejlépe ještě před realizací projektu, konzultována mezi smluvními stranami. Je nutné se především shodnout na zkušebních metodách, které se mohou opřít o normu EN ISO Laky a nátěrové hmoty. Určení odolnosti vůči působení kapalin. Dále je nutné stanovit profil požadavků na potřebnou odolnost práškově lakovaného dílu s určením druhu, charakteru, doby a koncentrace působení zátěžové chemické látky. Všeobecné informace metalické efekty Geometricky složité díly by měly být práškově předupraveny. Dodatečné přepráškování může způsobit vytvoření oblaků. Při oboustranné aplikaci dílů se pohledová strana práškuje jako poslední. U fasádních plechů a profilů je zapotřebí dopředu určit jejich orientační polohu- svisle nebo vodorovně a tato nesmí být po dobu aplikace a následné montáže změněna. Musí se zabránit rozdílné rychlosti nárůstu teploty : nedávat při vypalování dohromady silno- a tenkostěnné díly. Aby se zabránilo rozdílům v barevném odstínu, lesku, efektu, nesmí se na stejných dílech kombinovat různé šarže a laky od různých výrobců. Doporučuje se dodržovat po dobu aplikačního procesu dané série výrobků konstantní parametry zařízení a provést jak počáteční tak i průběžnou zkoušku, která obsáhne aspoň jeden odstín, lesk, efekt a vytvrzovací podmínky. V rámci velkých zakázek, které se zpracovávají ve více lakovnách, jsou při stejném typu produktu a šarže možné barevné a efektové rozdíly vzhledem k různým parametrům zpracování a typů zařízení. Proto je nutné před aplikací zhotovit tzv. hraniční vzorky, které budou navzájem odsouhlaseny. Rozdílné materiálové pnutí mezi podkladovým materiálem a práškovou vrstvou může vést především u bezpigmentových typů (bezbarvý strana 5 7 technický popis 1142 verze 01-11

6 lak) k trhlinám v povrchové vrstvě. Aplikační zařízení metalické efekty Rozdílné typy pistolí a parametry zařízení a nanášení jsou často zodpovědné za rozdílné výsledky. Je zapotřebí mít proto na zřeteli, že jen určité typy pistolových hubic jsou vhodné pro metalízy. Podle druhu lakovaného výrobku se používá buď plochá tryska nebo vzduchem obtékaný talíř a pracuje se s rovnoměrným oblakem práškového laku. Je zapotřebí pravidelně kontrolovat jak nabití práškového oblaku, tak i uzemnění. Do pravidelné kontroly lakovacího procesu spadá i čištění přívodních hadic a odstraňování nánosů na nástavcích pistolí a v kabinách. Aplikace metalíz se má provádět výlučně za použití fluidizačních zásobníků. Z důvodu vyšší citlivosti metalických práškových laků na různý podíl recyklovaného prášku se doporučuje pracovat s maximálně s 30% recyklátu ve směsi s čerstvým práškem. Pistole se v průběhu aplikace nesmí příliš přiblížit k předmětu, aby se zabránilo vytvoření tzv. pásů. Tyto pásy, které se mj. vytvářejí zdvihovým sinusovým pohybem u automatického zařízení, nejsou na první pohled viditelné a projeví se většinou až při daných světelných podmínkách, např. při pozorování pod různými úhly. Recyklace metalické efekty Aby bylo dosaženo rovnoměrného barevného odstínu, resp. efektu, je zapotřebí zabezpečit průběžné doplňování čerstvého prášku tak, aby jeho podíl v systému neklesl pod 70%. Recyklovaný prášek se přitom doporučuje dodávat pouze kontinuálně a prosátý přes síto. Vzhledem k rozdílné recyklační schopnosti různých metalíz je zapotřebí před zpracováním stanovit poměr dávkování čerstvého prášku zhotovením tzv. hraničního vzorku barevného odstínu resp. efektu. Výstupní kontrola na posouzení barevného odstínu je vždy nutná. Metalízy v provedení jemná struktura se doporučuje aplikovat bez recyklace. Nabíjení metalické efekty Na ručním nebo automatickém zařízení; elektrostaticky (metalické barvy) nebo tribostaticky (běžné barvy). V zásadě se jen málo metalických práškových laků, které se dají nanášet tribostaticky. Vhodnost použití je zapotřebí před vlastním zpracováním odzkoušet na zařízení. Kvůli rozdílné nabíjecí schopnosti práškových a kovových částeček neulpí všechny metalické části na lakovaném předmětu, z čehož může vyplynout určitý posun barevného odstínu resp. efektu. Změna z elektrostatického na tribostatické nabíjení není přípustná. Aby se zamezilo postupnému spékání metalického prášku na částech zařízení a z toho plynoucímu možnému zkratu v oblasti pistole, je potřeba dbát na čistotu zařízení po dobu aplikace. Uzemnění metalické efekty Při nanášení metalických práškových laků je třeba dbát na dostatečné uzemnění aplikačního zařízení a práškovaných dílů. Toto opatření výrazně přispívá ke stálosti barevného odstínu, resp. efektu. strana 6 7 technický popis 1142 verze 01-11

7 TIGERLAK, s.r.o. Kaštanová 34 a Brno Česká republika +420 / 5 / T +420 / 5 / F E W Naše doporučení na technická využití, které na základě našich vlastních zkušeností a podle nejnovějších poznatků odpovídajících současnému stavu poznání ve vědě a praxi, dáváme k dispozici našim zákazníkům zpracovatelům, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší povinnosti z kupní smlouvy. Nezbavují kupujícího možnosti, aby naše produkty na vlastní zodpovědnost vyzkoušel i pro jiný účel použití. Zaručujeme prvotřídní kvalitu našich produktů, adekvátně dle našich Všeobecných dodacích a platebních podmínek. Jako součást naší informační politiky technické popisy jednotlivých produktů pravidelně aktualizujeme. Platí vždy pouze aktuální vydání, které lze kdykoliv stáhnout z naší webové stránky v oblasti Ke stažení. Firma TIGER Coatings GmbH & Co.KG si vyhrazuje právo, provádět bez předchozího písemného oznámení změny Technického popisu. Technický popis nahrazuje všechny předešlé k tomuto tématu a vyjadřuje pouze všeobecný přehled o produktu. V případě použítí produktu, který nepatří ke skladovým produktům, - viz aktuální Skladový sortiment - vyžádejte si prosím detailní Produktový list výrobku, případně konzultaci našeho technického prodejce. Technické popisy jsou neoddělitelnou složkou našich Všeobecných dodacích a platebních podmínek, které jsou v poslední aktualizované verzi kdykoliv ke stažení na v sekci Ke stažení. Certifikováno podle EN ISO 9001 / TIGER Coatings GmbH & Co.KG. Negrellistraße Wels Austria T +43 / (0)7242 / F +43 / (0)7242 / E W strana 7 7 technický popis 1142 verze 01-11

Drylac Technický popis

Drylac Technický popis Drylac Technický popis SÉRIE 29 FASÁDNÍ POUŽITÍ PRÁŠKOVÝ LAK PRO KOVOVÉ FASÁDNÍ DÍLY A OCELOVÉ KONSTRUKCE NA BÁZI POLYESTERU Použití Okenní profily, díly dveří a fasád Ocelové konstrukční prvky Díly pro

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY EUROLIGHT Pracovní desky jsou sendvičové elementy skládající se z EUROLIGHT lehčených konstrukčních desek, které jsou na ploše a/nebo v oblasti profilu bezešvě potaženy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Verze. 1 / 2011 / CZ 1) Dodací podmínky: Standardní termín dodání služby olepování profilů je: a) 14 dní (nabídka standardních dekorů - DECOR 22 viz. vzorník) b)

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 1 Lepení parket y SikaBond Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 2 Druh parket Mozaikové parkety 8 mm SikaBond T 52

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech www.muenker.com Základy Ve vzduchu, který nás obklopuje, jsou běžně obsaženy podíly vody ve formě neviditelné, plynné vodní páry. Zde platí

Více

Na střeše, na fasádě. Na střeše, na fasádě. Obsah. Na střeše, na fasádě. Materiály. Trapézové plechy TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12

Na střeše, na fasádě. Na střeše, na fasádě. Obsah. Na střeše, na fasádě. Materiály. Trapézové plechy TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12 Obsah Na střeše, na fasádě Na střeše, na fasádě Materiály TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12 TRB-12/1120, TRB-14/1080, TRB-18/1100 TRB-18/1124, TRB-30/1100, TRB-35, TRB-35/1035 TRB-35/1050, TRB-45, TRB-50,

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Izolační skla standardní

Izolační skla standardní Všeobecné informace Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo více tabulemi skla, hermeticky spojených po obvodu tak, aby mezi nimi vznikla komora s mezivrstvou vysušeného vzduchu. Šířka této komory je dána

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby PROFESSiONAL OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER Stabilní a bezpečné Řezivo www.egger.cz/drevostavby OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER VŽDY TO SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ je schválený obalový materiál podle směrnice

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ Euro Vinyl Floor Forever Ochranná PUR vrstva Nášlapná vrstva Vrstva se vzorem Podkladní vrstva pro

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel/fax: 596 123 556 www.e-safetyshop.eu Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky Protiskluzová páska slouží

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 OBSAH 1. Všeobecné pokyny 4 1.1 Pokyny pro zavěšené provětrávané fasády 4 1.2 Technické údaje

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle.

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Stavět uvědoměle. Údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, opírají se o dlouholeté zkušenosti a

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Úvod Odhad spotřeby nátěrové hmoty je klíčovým faktorem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Praktická vydatnost je závislá na

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí praktické nátěrové systémy Sika pro všechny důležité oblasti použití Protikorozní nátěrové systémy Sika, kvalita ochrany podle mezináro Obsah: Inovativní a osvědčené

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více