ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015"

Transkript

1 ZÁPIS z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 PROGRAM: Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Úplatný převod hotelového komplexu Strojař p. Košutek 4. Záměr úplatného převodu pozemků zasažených investiční akcí - p. Košutek kruhová křižovatka ul. Polní a Dluhonská 5. Různé primátor 6. Závěr, tiskové zprávy primátor 1

2 Přítomni: A. Předsedající: primátor Mgr. Vladimír Puchalský B. Členové Rady města: Ing. Vladimír Holan, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Jiří Kohout, Pavel Košutek, Ing. Petr Měřínský, Bc. Tomáš Navrátil, Mgr. Helena Netopilová, Rudolf Neuls, Radek Pospíšilík, Ing. Petr Vrána. C. Omluveni: D. Dále přítomni: Mgr. Petr Mlčoch Ing. Daniela Novotná Bc. Lenka Chalupová - tajemník MMPr - vedoucí Kanceláře primátora - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů E. Hosté: F. Zapisovatelka Ludmila Schönová ZAHÁJENÍ Jednání 19. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Vladimír Puchalský dne 27. května 2015 ve hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 10 členů Rady města. Dostaví se později: p. Pospíšilík Rada města Přerova je schopna se právoplatně usnášet. 2

3 VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU Hlasování o programu: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšilík) Ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady města Přerova byl navržen náměstek primátora Pavel Košutek. Hlasování o ověřovateli: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšilík) 509/19/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 schvaluje program 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze Rady města Přerova. Na jednání Rady města Přerova se dostavil pan Pospíšilík je přítomno 11 radních. 3. ÚPLATNÝ PŘEVOD HOTELOVÉHO KOMPLEXU STROJAŘ 510/19/3/2015 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál hotel Strojař a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu hotel Strojař do vlastnictví statutárního města Přerova Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál hotel Strojař a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu hotel Strojař, a to: a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo obrany, IČ , se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne , z vlastnictví České republiky a příslušnosti 3

4 hospodařit pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ , se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit nepřijala usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1146/25/3/2014 ze dne , kterým byl schválen záměr statutárního města Přerova úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál hotel Strojař a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu hotel Strojař z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši max ,- Kč. Ing. arch. Horký navrhl hlasovat o bodech usnesení samostatně. Hlasování o bodu 1) usnesení: 11 pro jednomyslně. Hlasování o bodu 2) usnesení: Pro 2: p. Košutek, p. Neuls Proti 5: p. Pospíšilík, Ing. Horký, Ing. Kohout, Ing. Vrána, Ing. Měřínský. Zdrželi se 4: Ing. Holan, Mgr. Puchalský, Mgr. Netopilová, Bc. Navrátil. 4. ZÁMĚR ÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ ZASAŽENÝCH INVESTIČNÍ AKCÍ KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA UL. POLNÍ A DLUHONSKÁ 511/19/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemků p.č. 3401/1 a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: , se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby si vyhradilo rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu částí pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: , se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: , se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za částku Kč nebo vyšší. Primátor Mgr. Puchalský navrhl do bodu 2) usnesení doplnit text: za částku Kč nebo vyšší. Hlasování o doplněném usnesení: 11 pro jednomyslně. 4

5 5. RŮZNÉ 512/19/5/2015 Rozpočtové opatření č. 9 Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. Hlasování: 11 pro jednomyslně. Náměstek primátora Ing. Měřínský navrhl usnesení: 513/19/5/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského Rada města Přerova po projednání bere na vědomí stav projednávání Smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací integrovaných nástrojů Olomoucké aglomerace. Hlasování: 11 pro jednomyslně. p. Neuls: dotaz, zda je nutné, aby se stále topilo. Ing. Vrána: Je stanovena topná sezóna v návaznosti na průměrnou teplotu. Radním zašle informace, aby se na toto téma mohlo jednat. Primátor Mgr. Puchalský: Informace o jednání na ŘSD výstavba úseku Lipník Přerov a stavba ZÁVĚR Primátor Mgr. Puchalský ukončil 19. schůzi Rady města Přerova dne 27. května 2015 ve hodin. V Přerově dne 28. května 2015 Mgr. Vladimír Puchalský primátor Statutárního města Přerova Pavel Košutek náměstek primátora Statutárního města Přerova 5

ZÁPIS. z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM:

ZÁPIS. z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM: ZÁPIS z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM: --------------- BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 3. 4. 5. 6. Program rady Zahájení Volba ověřovatele zápisu Uzavření smlouvy s dopravcem

Více

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 ZÁPIS z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Schválení záměru vybudování cyklodomu Ing. Měřínský 4. Schválení

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 ZÁPIS z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 4. Finanční záležitosti

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 9/4.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 7.9.2015 Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015 Zpravodaj: Ing. Petr Vrána, člen Rady města Přerova

Více

ZÁPIS. ze 79. schůze Rady města Přerova konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2013

ZÁPIS. ze 79. schůze Rady města Přerova konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2013 ZÁPIS ze 79. schůze Rady města Přerova konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2013 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Lávka U Tenisu primátor 3. Nákup energií Ing. Dostal 4. Různé primátor 5.

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. února Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. února Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 15. února 2016 406/14/1/2016 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu schvaluje doplněný program 14. zasedání

Více

ZÁPIS. z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna Zahájení primátor. 2. Investiční záležitosti Michal Zácha, DiS. 3.

ZÁPIS. z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna Zahájení primátor. 2. Investiční záležitosti Michal Zácha, DiS. 3. ZÁPIS z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Investiční záležitosti Michal Zácha, DiS. 3. Různé primátor 4. Závěr primátor 1 Přítomni:

Více

ZÁPIS. z 24. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS. z 24. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS z 24. schůze Rady města Přerova konané dne 25. srpna 2015 PROGRAM: -------------- 1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016 PROGRAM: 1 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky Veřejná zakázka Kanalizace a ČOV

Více

ZÁPIS. Z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března Zahájení primátor. 2. Školské záležitosti Mgr. Hluzín

ZÁPIS. Z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března Zahájení primátor. 2. Školské záležitosti Mgr. Hluzín ZÁPIS Z 58. schůze Rady města Přerova konané dne 12. března 2013 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Školské záležitosti Mgr. Hluzín 3. Závěr, tiskové zprávy primátor Přítomni: A. Předsedající:

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje doplněný program 38. zasedání

Více

ZÁPIS. z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016

ZÁPIS. z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016 ZÁPIS z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016 4. 4.1 4.2 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení, informace

Více

ZÁPIS. z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 29. prosince Zahájení primátor

ZÁPIS. z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 29. prosince Zahájení primátor ZÁPIS z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 29. prosince 2011 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Zrušení zakázky malého rozsahu projektová dokumentace a související poradenské služby

Více

ZÁPIS. z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015

ZÁPIS. z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015 ZÁPIS z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015 PROGRAM: -------------- 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 Zahájení Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 23. schůze Rady

Více

ZÁPIS. z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 11. června Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 1 června 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 4. Finanční

Více

ZÁPIS. ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015

ZÁPIS. ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015 ZÁPIS ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015 ROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu, vydání Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva primátor 3. Kontrola

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 24/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 9.6.2014 Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

ZÁPIS. ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017 PROGRAM:

ZÁPIS. ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017 PROGRAM: ZÁPIS ze 79. schůze Rady města Přerova konané dne 12. října 2017 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 3.1 Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS. z 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015

ZÁPIS. z 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015 ZÁPIS z 8. schůze Rady města Přerova konané dne 15. ledna 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Finanční záležitosti Ing. Měřínský 4. Rozvojové záležitosti

Více

ZÁPIS. ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2016 PROGRAM: BOD. primátor primátor. Ing. Měřínský.

ZÁPIS. ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2016 PROGRAM: BOD. primátor primátor. Ing. Měřínský. ZÁPIS ze 49. schůze Rady města Přerova konané dne 14. července 2016 PROGRAM: --------------BOD 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 NÁZEV MATERIÁLU TÉMA Program rady Zahájení

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu Program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20.

USNESENÍ z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu Program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. USNESENÍ z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 10/2/2/2014 Program schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 schvaluje upravený program schůze Rady města Přerova konané

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 309/11/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 Rada města Přerova

Více

ZÁPIS. z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. ledna 2016

ZÁPIS. z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. ledna 2016 ZÁPIS z 33. schůze Rady města Přerova konané dne 7. ledna 2016 PROGRAM: --------------BOD 1 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6 NÁZEV MATERIÁLU TÉMA Program rady

Více

ZÁPIS. z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2015

ZÁPIS. z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2015 ZÁPIS z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 4.

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2.

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. 2015 Přítomni: Karel Bořuta Mgr. Jarmila Ižová František

Více

ZÁPIS. z 25. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2015

ZÁPIS. z 25. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2015 ZÁPIS z 25. schůze Rady města Přerova konané dne 3. září 2015 PROGRAM: 1 3. 4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7. 7.1 7.2 7.3 7.1 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Volba ověřovatele zápisu a schválení

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. dubna Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. dubna Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. dubna 2016 445/16/1/2016 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu schvaluje upravený program 16. zasedání

Více

ZÁPIS. z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 16. února 2017

ZÁPIS. z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 16. února 2017 ZÁPIS z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 16. února 2017 PROGRAM: BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí

Více

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014 ZÁPIS z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 18. prosince 2014 ROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Finanční záležitosti Ing. Měřínský 4. Rozvojové záležitosti

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017 USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017 707/25/1/2017 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 25. zasedání

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

ZÁPIS. Rozvojové záležitosti Projekt regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů

ZÁPIS. Rozvojové záležitosti Projekt regenerace panelového sídliště Přerov- Budovatelů ZÁPIS z 3 schůze Rady města Přerova konané dne 26. listopadu 2015 PROGRAM: -------------------BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 1 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Volba ověřovatele zápisu a schválení programu

Více

ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE

ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE ZÁPIS 4/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEMNICE Dne 22. 6. 2017 Z á p i s č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice, konaného dne 22.6.2017 v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici

Více

ZÁPIS. z 21. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2015

ZÁPIS. z 21. schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2015 ZÁPIS z 2 schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2015 ROGRAM: -------------- Zahájení Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 2 schůze Rady města Přerova konané dne 25. června 2015 3. Kontrola

Více

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2015

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2015 USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2015 151/7/1/2015 Zahájení, schválení upraveného programu 7. zasedání, volba ověřovatelů zápisu schvaluje upravený program 7.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 6. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 6. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 6. 12. 2016 ve

Více

Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 11. 2015 Naše č.j.: MMPr/144853/2015/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 12. 11. 2015 Přítomni: Michal Zácha JUDr.

Více

ZÁPIS. z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 5. října 2016

ZÁPIS. z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 5. října 2016 ZÁPIS z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 5. října 2016 PROGRAM: --------------- BOD 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 NÁZEV MATERIÁLU TÉMA Program rady Zahájení Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS. z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2016

ZÁPIS. z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2016 ZÁPIS z 5 schůze Rady města Přerova konané dne 2 září 2016 PROGRAM: 1 4. 4.1 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7. 7.1 7.2 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení, informace z

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 2. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 21.11. 2014 od

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015 USNESENÍ z 2 schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015 641/23/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení upraveného programu 2 schůze Rady města Přerova konané dne 20. srpna 2015 schvaluje upravený

Více

ZÁPIS. z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2016

ZÁPIS. z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2016 ZÁPIS z 55. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2016 PROGRAM: BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 2 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček Zápis č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konaného dne 31.10.2016 v zasedací síni Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne 14.1.2016. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 19:20 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015 404/16/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 16. schůze Rady města Přerova konané dne 23. dubna 2015 schvaluje program

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016 USNESENÍ z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016 1198/35/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 35. schůze Rady města Přerova konané dne 4. února 2016 schvaluje program 35.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Zápis z 16. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV)

Zápis z 16. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) Zápis z 16. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) konaného dne 25.5.2016 v zasedací místnosti Rady města od 16:30 hodin do 18:45 hodin Přítomni: Ing. Vrána Petr Bc.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září 2016 566/20/1/2016 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 5. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 15. 11. 2016 ve

Více

ZÁPIS. z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 29. října 2015

ZÁPIS. z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 29. října 2015 ZÁPIS z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 29. října 2015 PROGRAM: BOD 1 2 4. 4.1 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 NÁZEV MATERIÁLU TÉMA Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení, informace

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS. z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 17. září 2015

ZÁPIS. z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 17. září 2015 ZÁPIS z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 17. září 2015 PROGRAM: 1 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 6. 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu Volba ověřovatele zápisu a schválení programu

Více

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 14.12. 2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 28. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.1.6. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 15.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

ZÁPIS. z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017

ZÁPIS. z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017 ZÁPIS z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 3.1 Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS. z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 18. února 2016

ZÁPIS. z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 18. února 2016 ZÁPIS z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 18. února 2016 1 4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7. 7.1 7.5.1 7.5.2 7.8.1 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení, informace

Více

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje :

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje : Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová 1. Zastupitelstvo města schvaluje : 1. Program zasedání. 2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS. z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14. června 2018

ZÁPIS. z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14. června 2018 ZÁPIS z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14. června 2018 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 3.1 Pokuta za pozdní

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 3. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Zápis č. 8. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 8. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 8 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 5. 10. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Ing. Michal Majer Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Vladimír

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015 USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015 436/17/2/2015 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 17. schůze Rady města Přerova konané dne 7. května 2015 schvaluje rozšíření

Více

ZÁPIS. z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2019

ZÁPIS. z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2019 ZÁPIS z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 4. dubna 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 3.1 Studie řešení lokality

Více

ZÁPIS. ze 44. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2016 PROGRAM:

ZÁPIS. ze 44. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2016 PROGRAM: ZÁPIS ze 44. schůze Rady města Přerova konané dne 19. května 2016 PROGRAM: --------------- BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 3. 3.1 4. 4.1 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 08. 08. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více

JUDr. Jaroslava Malá - notářka

JUDr. Jaroslava Malá - notářka Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016 USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016 1803/50/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 50. schůze Rady města Přerova konané dne 27. července 2016 schvaluje program

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

https://mail.lan.mu-prerov.cz/webmail/mailattach/hlasovani.txt?part=0.3&folder=%7ei...

https://mail.lan.mu-prerov.cz/webmail/mailattach/hlasovani.txt?part=0.3&folder=%7ei... Stránka č. 1 z 6 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 31.1.2011 13:07:47 1.1 Zahájení, schválení programu, ověřovatelé Marta Jandová SPP 15 Pro Ing. Ivan Machát TOP 09 25 Nehlasoval Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 7 Omluven

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Seznam úkolů. 1/7 Sestava vytvořena dne v 09:47:49

Seznam úkolů. 1/7 Sestava vytvořena dne v 09:47:49 Seznam úkolů 55/4/6/2014 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 100, příslušném k části obce Přerov XII - Žeravice, který je součástí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 13. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 13. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 13. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 7. 9. 2017 ve

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 16. 03. 2018 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

ZÁPIS. z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2015

ZÁPIS. z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2015 ZÁPIS z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2015 PROGRAM: 1 2 3 4 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 Zahájení Volba ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení, informace z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března 2015 70/4/1/2015 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více