VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím vypracování projektu změn v rozsahu standardu a dispozicích, které jsou v tomto dokumentu označeny jako Klientské změny. Zhotovitel zajistí provedení úpravy bytové jednotky nebo jejího standardu v případech, kdy se nebude jednat o změnu ovlivňující statiku a vnější podobu objektu, výměru bytových jednotek nebo společných prostor, nebo tyto změny nebudou v rozporu s podmínkami pro výstavbu objektu stanovenými ve stavebním povolení a územním rozhodnutí či závaznými právními předpisy a normami. Není též možné realizovat požadavky, které by vedly k ohrožení termínu kolaudace, dokončení stavby nebo předání bytových jednotek jednotlivým kupujícím. Požadavky na provedení Klientských změn mohou být uplatněny pouze v technické kanceláři Prodávajícího prostřednictvím Změnového manažera či příslušného prodejce. Typy Klientských změn Klientské změny jsou rozděleny do následujících 3 kategorií: Klientská ZMĚNA TYPU A Volba typu materiálů (obklady, dlažby, podlahové krytiny, dveře vč. kování, typ zařizovacích předmětů) bez dopadu do dispozičních změn a změn instalací. Klientská ZMĚNA TYPU B Změny instalací (tj. rozvodů vody, kanalizace, elektro, slaboproudých rozvodů, topení atd.) a definitivní určení typu a umístění všech zařizovacích předmětů v bytě. Vše bez dopadu do dispozičních změn. Klientská ZMĚNA TYPU C Volba typu materiálů (obklady, dlažby, podlahové krytiny, dveře vč. kování, typ zařizovacích předmětů). Změny instalací (tj. rozvodů vody, kanalizace, elektro, slaboproudých rozvodů, topení atd.) a definitivní určení typu a umístění všech zařizovacích předmětů v bytě. Změny dispozice bytů, příček, vnitřních otvorů. Slučování bytů. Postup při projednání a realizaci Klientské změny Krok 1. V případě zájmu Klienta o změnu proběhne na jeho vyžádání bezplatná konzultace za účasti Změnového manažera, jejímž výsledkem bude pracovní zadání Klientské změny a určení typu Klientské změny. V případě požadavku na klientskou změnu typu A neskládá Klient žádnou zálohu na účet Prodávajícího.

2 V případě požadavku na klientskou změnu typu B vloží na účet nebo převede na účet Prodávajícího na základě 1. zálohové faktury částku ve výši Kč, úhrada bude provedena pod rodným číslem, nebo IČ u právnických osob, nebo podnikajících fyzických osob. V případě požadavku na klientskou změnu typu C vloží na účet nebo převede na účet Prodávajícího na základě zálohové faktury částku ve výši Kč. Úhrada bude provedena pod rodným číslem, nebo IČ u právnických osob, nebo podnikajících fyzických osob. Prodávající ve lhůtě 15 dní po přijetí platby vystaví a odešle potvrzení o přijaté platbě - daňový doklad. Krok 2. Pro změny typu A Prodávající doručí na uvedenou ovou adresu do 10 pracovních dní Klientovi odhad ocenění změny, Klient doručí Prodávajícímu své rozhodnutí do 5 pracovních dní od doručení cenového odhadu, jestli požaduje pokračovat v přípravě Klientské změny, nebo svůj požadavek zruší. Pokud se Klient v uvedené lhůtě nevyjádří, má se zato, že svůj požadavek zrušil Pro změny typu B Prodávající doručí na uvedenou ovou adresu Klientovi do 15 pracovních dnů od data úhrady zálohy studii změny a ocenění změny. Klient doručí Prodávajícímu své rozhodnutí do 5 pracovních dní od doručení cenové nabídky, jestli požaduje pokračovat v přípravě Klientské změny, nebo svůj požadavek zruší. Pokud se Klient v uvedené lhůtě nevyjádří, má se zato, že svůj požadavek zrušil. Pro změny typu C Prodávající doručí na uvedenou ovou adresu Klientovi do 20 pracovních dnů od data úhrady zálohy studii změny a ocenění změny. Klient doručí Prodávajícímu své rozhodnutí do 5 pracovních dní od doručení cenové nabídky, jestli požaduje pokračovat v přípravě Klientské změny, nebo svůj požadavek zruší. Pokud se Klient v uvedené lhůtě nevyjádří, má se zato, že svůj požadavek zrušil. Krok 3. V případě souhlasu Klienta se zpracováním Klientské změny Změnový manažer vystaví a odešle Klientovi do 5 pracovních dní Změnový list, obsahující technický popis / zadání Klientské změny a cenu za provedení včetně projekčních prací. Klient písemně odsouhlasí změnový list včetně všech příloh, uhradí do 5 pracovních dní od vystavení Změnového listu částku ve výši: pro Klientskou změnu typu A úplnou cenu klientské změny

3 pro Klientskou změnu typu B na základě 2. zálohové faktury doplatek ceny klientské změny pro Klientskou změnu typu C na základě 2. zálohové faktury doplatek ceny klientské změny Prodávající ve lhůtě 15 dní po přijetí platby vystaví a odešle potvrzení o přijaté platbě - daňový doklad. Pokud Klient v uvedené lhůtě zálohu č. 2 neuhradí, má se zato, že svůj požadavek zrušil a záloha č.1 se stává paušální náhradou nákladů Prodávajícího a Klientovi se nevrací. Klient pouze obdrží daňový doklad se zúčtováním zálohy 1. Krok 4. Generální dodavatel zahájí nezbytné práce na provedení klientské změny včetně případných změn projektové dokumentace. Pravidla pro projednání a realizaci Klientské změny Písemnou žádost o provedení Klientské změny je nutné doručit písemně Změnovému manažerovi. Klientům není umožněno dodávat vlastní materiály a vlastní práce, všechny práce a materiály musí být realizovány přes Generálního dodavatele. Vlastní práce a dodávky materiálů může řešit Klient až po kolaudaci a předání bytu. Po uplynutí termínů nelze již uplatňovat dané Klientské změny. Takové úpravy mohou být realizovány až po kolaudaci objektu a předání bytu mimo režim Klientských změn. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat i bez předchozího upozornění tato pravidla včetně katalogu standardního vybavení. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech jakoukoli změnu odmítnout. Po provedení a převzetí všech objednaných klientských změn Prodávající vystaví Klientovi daňový doklad se zúčtováním záloh 1 a 2. Termíny pro projednání Klientských změn Každý druh klientské změny lze provést jen do určité fáze výstavby, proto jsou omezeny předem danými termíny. Z tohoto důvodu se klientům doporučuje sjednávat změny co nejdříve. Uvedené termíny jsou pouze orientační a zhotovitel může provedení klientské změny i při dodržení termínu bez uvedení důvodu odmítnout. Rozsah povolených a nepovolených klientských změn Povolené klientské změny v rozsahu změn dispozic orientační termín: 45 dní před zahájením montáže 1. NP

4 posuny příček, případně zrušení a přidání příček a s tím spojená změna elektroinstalace (bez zásahu do železobetonových konstrukcí) změna vstupních dveří přemístění, změna rozměrů, otvírání a druhu (posuvy) vnitřních dveří v příčkách změna druhu krytin podlah (lamino, dlažba, dřevěná podlaha, PVC atd. pro určení výšky betonových podlah) změny přemístění, přidání a změny druhu zařizovacích předmětů dle konkrétních možností změny přemístění, přidání a změny druhu výtokových baterií a vývodů ZTI (pračka, myčka, apod.) změny umístění a změny druhu a typu topných těles (u obytných místností nutná konzultace s projektantem) změna umístění vývodu vzduchotechniky pro digestoř, popřípadě SDK zakrytí posuny a změny počtu zásuvek, vypínačů a jiných rozvodů elektroinstalace silnoproudu v příčkách nebo sádrokartonových předstěnách Výpis povolených změn slaboproudých rozvodů zvýšení počtu telefonních zásuvek (včetně kabeláže z bytové rozvodnice a výměny rozvodného bloku za vícerozvodný) vytvoření domácí datové sítě zvýšení počtu zásuvek STA (včetně kabeláže z bytové rozvodnice a výměna rozbočovače za vícevývodový) instalace zařízení EZS - individuálně na základě projektu dodaného klientem instalace rozvodů a zásuvek domácího kina Povolené klientské změny v rozsahu změn povrchů orientační termín: 60 dní před zahájením obkladů změna typu a způsobu pokládky obkladů a spárování změna typu a způsobu pokládky dlažeb a spárování změna barvy maleb změna typu podlahových krytin v rámci zvoleného druhu (např. lamino za lamino, nikoli lamino x dřevěná parketa, apod.) lze změnit druh pouze v případě stejné tloušťky podlahoviny změna typu soklových a přechodových lišt změna typu parapetu (bez změny rozměrů) změna typu povrchových úprav vnitřních dveří změna typu povrchových úprav obložkových zárubní změna typu kování vnitřních a vstupních dveří změna povrchové úpravy standardních vstupních dveří pouze ze strany bytu změna typu zařizovacího předmětu a baterií při zachování vývodů vody a kanalizace na stejném místě doplnění koupelnových doplňků (háčků, držáků, poliček apod.) a koupelnového nábytku změna typu zásuvek a vypínačů změna typu svítidel, nebo změna na bodové svítidla do SDK podhledu změna typu hlasového domácího telefonu

5 změna barvy otopných těles NEPOVOLENÉ KLIENTSKÉ ZMĚNY zásah do statiky konstrukce (sekání průrazů, otvorů, zasekávání rozvodů, posun a zvětšování otvorů v nosných konstrukcích) * propojení koupelny a WC u bytu 3+kk a větších viz. ČSN snížení světlé výšky obytných místností podhledem pod minimální světlou výšku dle ČSN zásah do materiálu nosných stěn, příček * systémové příčky z luxfer (suchý i mokrý proces) zásah do tloušťky nosných stěn zásah do materiálu vnitřních omítek zásah do vzhledu fasády změna typu oken a balkónových sestav, jejich velikosti, vzhledu, smyslu otvírání oken změna povrchů balkonů a teras změna typu, materiálu, výšky zábradlí, schodiště zásah do vzhledu komunikačních společných prostor tj. ze strany komunikačních prostor musí být vzhled vstupních dveří a typ zárubně jednotný montáž předokenních mříží a rolet v místech, kde nejsou předepsány projektem přemístění instalačního jádra změna počtu a velikosti (výkonu) otopných těles s výjimkou koupelnového žebříku změna systému přípravy teplé vody změna topného systému (el. přímotopy apod.) zásah do vzduchotechniky změna způsobu připojení těles UT zrušení dveří, zárubní, kování, povrchů podlah, obkladu, maleb stěn a stropů a sanitární techniky bez náhrady zrušení svítidel v místnostech bez přímého denního osvětlení změna obložkové zárubně na ocelovou změna protipožárních vstupních dveří na obyčejné vstupní dveře změna smyslu otevírání vstupních dveří není povolen požadavek jiného materiálu a výrobce dodatečná instalace chladících jednotek na fasádu nebo na střechu není povolena vlastní dodávka materiálu klientem změny, které odporují ČSN, obytným, hygienickým a požárním normám umístění pergoly na terasy dodávka bazénu, nebo jeho přípravy * u těchto KZ bude provedeno individuální posouzení

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE 1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE Technologický projekt byl zpracován na základě stavební dispozice vypracované generálním projektantem a odsouhlasené uživatelem. Vybavení lékařskou

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více